Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur"

Transkript

1 Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur Executive summary Virksomhedsanalysen 2012 få indblik i forskellige branchers resultater, succes og udvikling.

2 Indhold Baggrund for analysen 3 Hovedkonklusioner 4 Analysens fremgangsmåde 5 Del 1 Den makroøkonomiske situation 7 Del 2 Den økonomiske udvikling i Danmarks største virksomheder 11 Kontakt 15 2 PwC s virksomhedsanalyse 2012

3 Baggrund for analysen For femte år i træk tager PwC pulsen på de største danske virksomheder Analysen af dansk økonomi viser, at der stadig hersker usikkerhed blandt erhvervslivets aktører og forbrugere. Alligevel er det danske bruttonationalprodukt steget for andet år i træk og ligger nu på et niveau, der er højere end før krisen. Det spørgsmål, vi vil besvare, er hvorvidt de danske virksomheder i 2011 var i stand til at tilpasse sig et marked med usikkerhed, stigende likviditetspres fra långivere og sandsynligheden for længerevarende lavkonjunktur. Temaet i dette års virksomhedsanalyse er netop denne tilpasning. I det nuværende marked bør danske virksomhedsledere stille sig selv følgende spørgsmål: Hvor stor en del af omsætningsvæksten bliver til indtjening, det vil sige, skabes der værdi? Overinvesteres der i arbejdskapital, og er der plads til forbedringer? Er der tilstrækkeligt likviditetsberedskab i form af likvide midler eller uudnyttede trækningsrettigheder med et langt engagement? Bemærk: 2011 dækker over regnskabsåret 2011 for den enkelte virksomhed. PwC s virksomhedsanalyse

4 Hovedkonklusioner PwC s virksomhedsanalyse 2012 viser, at omsætningen er steget hos de danske virksomheder i 2011, mens indtjeningen halter lidt bagefter. Forbruger- og erhvervstilliden er fortsat lav, og det har ikke været muligt at opretholde højkonjunkturens høje dækningsgrader i dagens markeder. Omkostningerne bliver trimmet, og der ryddes op i virksomhederne. Andelen af selskaber med underskud er faldet med 5 procentpoint sammenlignet med sidste år, så 15 % kom ud med tab i Rederier og entreprenører har det fortsat meget svært, mens tidligere års krisebrancher, fx bil- og transportområdet, har vendt udviklingen. Disse optræder ikke længere på den negative top-5 liste over brancher med flest underskudsramte virksomheder. Ligeledes er der fremgang i maskinbranchen og i detailhandlen. Medie- og forlags-, underholdnings- og medicinalbranchen har alle formået at øge indtjeningen i lavkonjunkturen og optræder som solstrålehistorier i årets virksomhedsanalyse. For underholdnings- og medicinalbranchen ligger overskudsgraden nu over 20 %. Soliditeten er faldet lidt i forhold til 2010, men ligger fortsat markant over 2008-niveauet. Denne udvikling kan ikke tilskrives en forbedret indtjening i virksomhederne, men primært bankernes forsøg på at minimere eksponeringen ved at kræve gælden reduceret i den enkelte virksomhed. Der er fortsat fokus på arbejdskapitalen, og 12 ud af 21 brancher har reduceret arbejdskapitalen i forhold til omsætningen sammenlignet med Arbejdskapitalen ligger i gennemsnit på 14,4 %, dog med stor variation mellem de enkelte brancher. Specielt maskinbranchen gør det godt, men der har også været flotte forbedringer inden for medicinal-, it-, engros- og møbelbranchen. Reduktion af arbejdskapital er et godt sted at skaffe fri likviditet i en situation, hvor bankerne holder igen med udlån. For de børsnoterede virksomheder ses også en forbedring af gearingen på grund af lavere nettorentebærende gæld, men også som følge af højere EBITDA-niveauer. 54 % af virksomhederne har haft en jævn eller stigende overskudsgrad i (Et fald fra 61 % i 2010) 15 % af de største danske virksomheder tabte penge i (Et fald fra 17 % i 2010) Alt i alt vurderer vi 2011 som et år, hvor mange virksomheder har fået styr på grundforretningen og har indstillet sig på en længerevarende periode med lavkonjunktur og et lavere indtjeningsniveau. 4 PwC s virksomhedsanalyse 2012

5 Analysens fremgangsmåde Analysen omfatter 553 danske virksomheder med en omsætning på over DKK 300 mio. i regnskabsåret Kriterier Vi har bestræbt os på, at virksomhedsporteføljen er den samme som i de seneste år. Dog har vi kun taget virksomheder med offentliggjort regnskab for 2011 med. Samtidig er analysens datagrundlag gjort retvisende ved ikke at medtage virksomheder, der ikke har fremlagt regnskabstal, som er nødvendige for analysens undersøgelsesområde. Analysen omfatter 553 danske virksomheder med en omsætning på over DKK 300 mio. i regnskabsåret Regnskabsinformationen er indhentet fra virksomhedernes årsrapporter for 2008 til 2011, som er indsendt til Erhvervsstyrelsen. Alle tomme holdingselskaber, finansielle virksomheder og banker er valgt fra. Det betyder, at fokus er rettet mod aktive virksomheder inden for industri, handel og service. Alle virksomheder er tildelt branchekoder baseret på Dagbladet Børsens inddeling. I dette års virksomhedsanalyse har vi tilføjet et nyt afsnit om de 58 børsnoterede selskaber, der er blandt de 553 danske virksomheder. Metode PwC s arbejde med kriseramte virksomheder har gennem de seneste år vist, at negativ udvikling i følgende tre nøgletal ofte fører til krise og behov for omfattende restrukturering. Disse nøgletal er: 1. Overskudsgrad 2. Arbejdskapital i forhold til omsætning 3. Gearing. Overskudsgraden er målt som resultatet af den ordinære drift før finansielle poster samt skat (EBIT) divideret med omsætningen. I analysen undersøges den gennemsnitlige overskudsgrad i de enkelte brancher samt branchernes andel af virksomheder med negativ indtjening. Arbejdskapitalprocenten er målt som summen af varedebitorer og varelager, fratrukket varekreditorer divideret med omsætningen. Gearing angiver virksomhedernes tilbagebetalingsevne og er beregnet som den nettorentebærende gæld over EBITDA. I analysens del 1 kigger vi på den makroøkonomiske situation frem til i dag og giver et indblik i, hvad vi kan forvente af næste års regnskaber. Analysens nøgletal er så vidt muligt baseret på den danske finansanalytikerforenings anbefalinger. PwC s virksomhedsanalyse

6 Virksomhedernes fordeling Branche Bil Byg og bolig Detail Energi Engros Entreprenører It og elektronik Jern og metal Kemisk industri Konglomerater Levnedsmiddel Maskiner Medicinal Medie og forlag Møbel Papir og emballage Rederi Service Tekstil Transport Underholdning I alt Antal Virksomhederne er fordelt på 21 brancher med tilgængelige regnskabstal for perioden 2008 til PwC s virksomhedsanalyse 2012

7 Den makroøkonomiske situation 1

8 For andet år i træk er tendensen den samme. Antallet af konkurser i Danmark er faldet, men niveauet er fortsat højt Antal månedlige konkurser i Danmark (sæsonkorrigeret) Der blev i gennemsnit registreret 434 konkurser pr. måned i de første syv måneder af Kilde: Danmarks Statistik Det er i gennemsnit et fald på 27 konkurser i forhold til samme periode i 2011, hvor der blev registreret 461 pr. måned. Antallet af konkurser er fortsat markant højere end før krisens start. Vi begynder dog at se en tendens til færre konkurser i Danmark. Stagneringen i antallet af konkurser viser umiddelbart, at toppen er nået. Konsekvensen af et længere forløb med mange konkurser må være, at vi står tilbage med et sundere erhvervsliv og virksomheder, der er bedre i balance med de nye markedsvilkår. Hvis perioden 2000 til 2007 er et udtryk for et normaliseret antal konkurser, vil der sandsynligvis gå en rum tid endnu, inden dansk erhvervsliv kan ånde lettet op. Hvis vi tager udgangspunkt i det gennemsnitlige fald siden midten af 2010 og i, at forbedringen sker med samme hastighed som de seneste to år så vil vi først nå det normaliserede niveau på ca. 200 månedlige konkurser i første kvartal af PwC s virksomhedsanalyse 2012

9 I 2012 faldt erhvervstilliden lidt. Til gengæld har forbrugertilliden i samme periode været i bedring, men med et større udsving i slutningen af 2011 Erhvervstillid Forbrugertillid Danmark USA Europa Kilde: OECD Danmark USA Europa Kilde: OECD Siden lavpunktet i begyndelsen af 2009 er erhvervstilliden i 2012 tilbage på niveauet før krisen for både Danmark, Europa og USA. Dog med væsentlige udsving de seneste år og en faldende tillid i starten af Det indikerer en faldende tiltro til markederne og en stigende usikkerhed i erhvervslivet. Den danske erhvervstillid var i juli 2012 marginalt højere end niveauet i USA og resten af Europa. Dette har været den generelle tendens siden starten af Vi må konstatere, at usikkerheden om udviklingen i verdensøkonomien stadig er stor, ikke mindst på grund af de store offentlige gældsbyrder, som mange steder er vokset under krisen. En række større lande i Europa befinder sig i en gældskrise med obligationsrenter, der når historisk høje niveauer. Dertil kommer det historisk lave renteniveau i Danmark, som i perioder har medført negative realrenter. Forbrugertilliden i Danmark er markant højere end i USA og Europa. Samtlige markeder oplevede et tilbagefald i slutningen af 2011, hvor Europa endnu ikke har vendt kurven. Dette kan sandsynligvis tilskrives den vedvarende eurokrise. USA har oplevet størst fremgang siden sidste års analyse trods en mindre tilbagegang de seneste måneder. Forbrugertilliden viser, som erhvervstilliden, tilbagevendende udsving på samtlige markeder med en mindre tilbagegang de seneste måneder. Udviklingen i forbrugertilliden vil være meget afgørende for alle konsumafhængige brancher og deres udvikling i den nærmeste fremtid. På grund af en højere tillid i Danmark vil man kunne forvente en større købelyst på hjemmemarkedet modsat eksportmarkederne USA og resten af Europa PwC s virksomhedsanalyse

10 I slutningen af 2011 lå de 20 største danske børsnoterede selskaber (C20) og de amerikanske MSCI-selskaber på omtrent samme niveau som i begyndelsen af 2008 Der er dog stadig en spredning i forhold til Europa-indekset og de danske Small Cap- og Mid Cap-selskaber. Forskellen viser, at de mindre virksomheder fortsat har udfordringer. Handelsniveau for udvalgte nøgleindeks (primo 2007 = indeks 100) Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 12 OMX COPENHAGEN 20 INDEX OMX COPENHAGEN SMLCAP PR OMX COPENHAGEN MIDCAP PR Kilde: Bloomberg Financial Markets og PwC MSCI DENMARK MSCI EUROPE MSCI US BROAD MSCI US SMALL MSCI US MID MSCI US MICRO 10 PwC s virksomhedsanalyse 2012

11 Den økonomiske udvikling i Danmarks største virksomheder 2 PwC s virksomhedsanalyse

12 Den positive tendens fortsætter Flere virksomheder har overskud, men indtjeningsniveauerne er marginalt faldende. Overskudsgrad i virksomheder 54 % Antal virksomheder: % Total 30 % 10 % 6 % Jævn eller stigende overskudsgrad i 2011 Faldende overskudsgrad i 2011 Faldende overskudsgrad to år i træk Faldende overskudsgrad tre år i træk Kilde: PwC 54 % af de analyserede virksomheder havde en jævn eller stigende overskudsgrad i Trods en tilbagegang siden sidste år på ca. 7 procentpoint er niveauet stadig højt. Antallet af virksomheder med en faldende overskudsgrad to og tre år i træk har været faldende. Det viser, at flere pressede virksomheder formår at bryde deres negative spiral. Andelen af virksomheder med underskud er for andet år i træk faldet, dog pådrog 15 % af virksomhederne sig tab i Faldet i andelen af underskudsramte virksomheder fra 2009 til 2011 tyder på, at mange har været i stand til at optimere deres forretning og nu rapporterer om positiv indtjening. Trods et marginalt fald i overskudsgraden fra 7,1 % i 2010 til 6,8 % i 2011 ligger niveauet fortsat højere end i perioden 2007 til % 25 % 15 % 10 % Andel virksomheder med underskud Overskudsgrad Bemærk 1. Jævn eller stigende overskudsgrad henviser til virksomheder, der som et minimum har haft en jævn eller stigende overskudsgrad i % 15 % 10 % 5 % 0 % Kilde: PwC Omsætningsvækst* 2. Overskudsgraden er EBIT i forhold til omsætning i procent. 3. Andel virksomheder med underskud vil sige den andel af virksomheder, som har rapporteret negativ EBIT. 5 % -5 % 0 % % *Omsætningsvæksten er beregnet som et vægtet gennemsnit og er markeret med stiplet linje, der aflæses på andenaksen til højre. 12 PwC s virksomhedsanalyse 2012

13 De udvalgte nøgletal for virksomhedernes likviditet og pengebinding er forbedret igennem de seneste fire år. Det er et udtryk for, at virksomhederne har optimeret forretningen og muligvis en konsekvens af det øgede pres fra långiverne. Total 40 % 12x Arbejdskapital På balancesiden ses der pæne forbedringer de seneste fire år. Soliditet, arbejdskapital i forhold til omsætning samt gearing er alle forbedret i mindre grad siden Rentedækningsgraden er markant forbedret. 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % x 8x 6x 4x 2x - Kilde: PwC Soliditet Gearing* (58 stk. børsnoterede) Rentedækningsgrad* (58 stk. børsnoterede) * Gearing og rentedækningsgrad er beregnet på baggrund af branchernes børsnoterede selskaber (begrænset antal virksomheder) og de er markeret med stiplet linje og måles på anden aksen til højre. Dertil skal det tilføjes at værdierne er beregnet som virksomhedernes nominelle værdier, og at der for de enkelte brancher er store udsving. Virksomhedernes samlede cash conversion cycle er reduceret med ca. 7 dage, hvilket betyder at virksomhederne er blevet langt hurtigere til at konvertere varelagre til penge. Det er særligt kreditordagene, der som vægtet branchegennemsnit er forbedret siden Det vil sige, at virksomhederne har udnyttet deres forhandlingsstyrke over for varekreditorerne og er i dag længere tid om at betale gældsforpligtigelserne. Bemærk 1. Arbejdskapital er beregnet som varelager og debitorer, fratrukket kreditorer og sat i forhold til omsætningen. 2. Soliditet er beregnet som egenkapital i forhold til de samlede aktiver Lagerdage Debitordage Kreditordage Cash conversion cycle 3. Gearing er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes nettorentebærende gæld over EBITDA. 4. Rentedækningsgraden er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes EBITDA tillagt renteindtægterne og divideret med renteomkostningerne. 5. Cash conversion cycle er lagerdage og debitordage, fratrukket kreditordage. Nøgletallet viser, hvor mange dages likviditetsbinding der er i branchen. 30 Kilde: PwC PwC s virksomhedsanalyse

14 Det samlede overblik Det er tydeligt, at 2011 har været et år med bedring i dansk erhvervsliv. Selvom omsætningen er øget, ser det ud til at have haft en negativ effekt på indtjeningsevnen. Langt færre virksomheder havde dog underskud, og det lader til, at likviditeten har været i fokus rundt om på direktionsgangene. Udvalgte nøgletal (2010 = Indeks 100) I 2011 steg omsætningsvæksten med 10 %. Indtjeningen faldt i samme periode, men i løbet af de seneste fire år er branchernes indtjeningsevne gennemsnitligt steget. Der er færre virksomheder med underskud, end da krisen var på sit højeste, og det tegner godt. Mens soliditeten er faldet, er både gearing og rentedækningsgrad forbedret. Det er særligt godt, fordi virksomhedernes likviditet er kommet i fokus, og bankerne stiller større krav. Desuden kan det i dag være sværere og dyrere at opnå fremmedkapital særligt for mindre virksomheder, og derfor er det positivt, at selskabernes kapitalstruktur i stigende grad defineres af egenkapital Arbejdskapitalen i forhold til omsætning er igen i år forbedret, dog ikke på niveau med, hvad vi så i sidste års virksomhedsanalyse. Det vil sige, at brancherne har været i stand til at frigive bunden kapital ved at kigge på driften. Forbedringerne er primært drevet af forbedrede lagerdage, men ser man hen over en fireårig periode, er det kreditordagene, der er forbedret mest Omsætningsvækst Overskudsgrad Bruttomargin Andel virksomheder med underskud Kilde: PwC Soliditet Gearing* Rentedækningsgrad* Arbejdskapital Lagerdage Debitordage Kreditordage Cash Conversion Cycle * Gearing og rentedækningsgrad er beregnet på baggrund af de 58 børsnoterede selskaber. 14 PwC s virksomhedsanalyse 2012

15 De enkelte branchers tilstand Analysen ser på 21 brancher og sammenligner dem med hinanden. For hver branche undersøger vi bl.a. udviklingen i: Omsætningsvækst Overskudsgrad Arbejdskapital i forhold til omsætning Soliditet Gearing. Ønsker du at høre mere eller modtage hele analysen, kan du kontakte PwC. Find vores revisorer og rådgivere på næste side. Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. PwC s virksomhedsanalyse

16 Kontakt Bag Virksomhedsanalysen 2012 står: Vores eksperter inden for: Bent Jørgensen Partner René Brandt Jensen Partner Industriområdet Bil Byg og bolig Entreprenører Jern og metal Kemisk industri Maskiner Papir og emballage Service Kontakt Jacob Fromm Christiansen, industrileder for industriområdet Handel og forbrug Detail Engros Levnedsmiddel Møbel Tekstil Kontakt Henrik Trangeled Kristensen, industrileder for handel og forbrug Energi og forsyning Energi Kontakt Per Timmermann, industrileder for energi og forsyning Teknologi It og elektronik Kontakt Leif Ulbæk Jensen, industrileder for teknologi Pharma og biotek Medicinal Kontakt Torben Jensen, industrileder for pharma og biotek Underholdning og medier Medie og forlag Underholdning Kontakt John Gabriel Sørensen, industrileder for underholdning og medier Transport og logistik Rederi Transport Kontakt Bo Schou-Jacobsen, industrileder for transport og logistik Konglomerater Konglomerater Kontakt Bent Jørgensen PwC s virksomhedsanalyse 2012

17 Kontakt en revisor og rådgiver tæt på dig: Du er også velkommen til at kontakte vores markedsledere: Aalborg Henrik Mosel Pape Aarhus Kristian Bredgaard Lassen Telefon: Mobil: Herning Henning Jager Neldeberg Holstebro Heidi Klitgaard Brander København Lasse Carøe Henningsen København Ulrik Ræbild Næstved Brian Petersen Skive Martin Olesen Furbo Skjern og Esbjerg Henning Tønder Olesen Top Tier Lars Baungaard PwC s markedsleder og ansvarlig for Top Tier (Top 100 virksomheder) Mid Tier Mikkel Sthyr Mid Tier-markedsleder ( virksomheder i Danmark) Hillerød Michael Herschend Holbæk Claus Kjær Poulsen Lillebælt Arne Kristensen Odense Mikael Johansen Telefon: Mobil: Slagelse Nils Henrik Wegner Sønderborg Flemming Callesen SMV Poul Spencer Poulsen SMV-markedsleder (små og mellemstore virksomheder i Danmark) PwC s virksomhedsanalyse

På vej mod et opsving?

På vej mod et opsving? Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary www.pwc.dk/virksomhedsanalysen

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indlæg om adgang til kapital og finansiering v/ s eksperter Carsten Yde Hemme og Bent Jørgensen Indlæg om finansieringsmuligheder via de nye

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

IPD Konference 25. februar 2014

IPD Konference 25. februar 2014 www.pwc.dk IPD Konference 25. februar 2014 Per Andersen, Partner Financial Services, Revision. Skat. Rådgivning. Hvilke områder arbejder med? Ejendomsspecifikke ydelser Køb og salg af fast ejendom Enkeltudbud

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder A N A L Y S E A F I T - H O S T I N G S K R E V E T A F : N I K O L A J V E S T E R H E D E N Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder i fremgang Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere