Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur"

Transkript

1 Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur Executive summary Virksomhedsanalysen 2012 få indblik i forskellige branchers resultater, succes og udvikling.

2 Indhold Baggrund for analysen 3 Hovedkonklusioner 4 Analysens fremgangsmåde 5 Del 1 Den makroøkonomiske situation 7 Del 2 Den økonomiske udvikling i Danmarks største virksomheder 11 Kontakt 15 2 PwC s virksomhedsanalyse 2012

3 Baggrund for analysen For femte år i træk tager PwC pulsen på de største danske virksomheder Analysen af dansk økonomi viser, at der stadig hersker usikkerhed blandt erhvervslivets aktører og forbrugere. Alligevel er det danske bruttonationalprodukt steget for andet år i træk og ligger nu på et niveau, der er højere end før krisen. Det spørgsmål, vi vil besvare, er hvorvidt de danske virksomheder i 2011 var i stand til at tilpasse sig et marked med usikkerhed, stigende likviditetspres fra långivere og sandsynligheden for længerevarende lavkonjunktur. Temaet i dette års virksomhedsanalyse er netop denne tilpasning. I det nuværende marked bør danske virksomhedsledere stille sig selv følgende spørgsmål: Hvor stor en del af omsætningsvæksten bliver til indtjening, det vil sige, skabes der værdi? Overinvesteres der i arbejdskapital, og er der plads til forbedringer? Er der tilstrækkeligt likviditetsberedskab i form af likvide midler eller uudnyttede trækningsrettigheder med et langt engagement? Bemærk: 2011 dækker over regnskabsåret 2011 for den enkelte virksomhed. PwC s virksomhedsanalyse

4 Hovedkonklusioner PwC s virksomhedsanalyse 2012 viser, at omsætningen er steget hos de danske virksomheder i 2011, mens indtjeningen halter lidt bagefter. Forbruger- og erhvervstilliden er fortsat lav, og det har ikke været muligt at opretholde højkonjunkturens høje dækningsgrader i dagens markeder. Omkostningerne bliver trimmet, og der ryddes op i virksomhederne. Andelen af selskaber med underskud er faldet med 5 procentpoint sammenlignet med sidste år, så 15 % kom ud med tab i Rederier og entreprenører har det fortsat meget svært, mens tidligere års krisebrancher, fx bil- og transportområdet, har vendt udviklingen. Disse optræder ikke længere på den negative top-5 liste over brancher med flest underskudsramte virksomheder. Ligeledes er der fremgang i maskinbranchen og i detailhandlen. Medie- og forlags-, underholdnings- og medicinalbranchen har alle formået at øge indtjeningen i lavkonjunkturen og optræder som solstrålehistorier i årets virksomhedsanalyse. For underholdnings- og medicinalbranchen ligger overskudsgraden nu over 20 %. Soliditeten er faldet lidt i forhold til 2010, men ligger fortsat markant over 2008-niveauet. Denne udvikling kan ikke tilskrives en forbedret indtjening i virksomhederne, men primært bankernes forsøg på at minimere eksponeringen ved at kræve gælden reduceret i den enkelte virksomhed. Der er fortsat fokus på arbejdskapitalen, og 12 ud af 21 brancher har reduceret arbejdskapitalen i forhold til omsætningen sammenlignet med Arbejdskapitalen ligger i gennemsnit på 14,4 %, dog med stor variation mellem de enkelte brancher. Specielt maskinbranchen gør det godt, men der har også været flotte forbedringer inden for medicinal-, it-, engros- og møbelbranchen. Reduktion af arbejdskapital er et godt sted at skaffe fri likviditet i en situation, hvor bankerne holder igen med udlån. For de børsnoterede virksomheder ses også en forbedring af gearingen på grund af lavere nettorentebærende gæld, men også som følge af højere EBITDA-niveauer. 54 % af virksomhederne har haft en jævn eller stigende overskudsgrad i (Et fald fra 61 % i 2010) 15 % af de største danske virksomheder tabte penge i (Et fald fra 17 % i 2010) Alt i alt vurderer vi 2011 som et år, hvor mange virksomheder har fået styr på grundforretningen og har indstillet sig på en længerevarende periode med lavkonjunktur og et lavere indtjeningsniveau. 4 PwC s virksomhedsanalyse 2012

5 Analysens fremgangsmåde Analysen omfatter 553 danske virksomheder med en omsætning på over DKK 300 mio. i regnskabsåret Kriterier Vi har bestræbt os på, at virksomhedsporteføljen er den samme som i de seneste år. Dog har vi kun taget virksomheder med offentliggjort regnskab for 2011 med. Samtidig er analysens datagrundlag gjort retvisende ved ikke at medtage virksomheder, der ikke har fremlagt regnskabstal, som er nødvendige for analysens undersøgelsesområde. Analysen omfatter 553 danske virksomheder med en omsætning på over DKK 300 mio. i regnskabsåret Regnskabsinformationen er indhentet fra virksomhedernes årsrapporter for 2008 til 2011, som er indsendt til Erhvervsstyrelsen. Alle tomme holdingselskaber, finansielle virksomheder og banker er valgt fra. Det betyder, at fokus er rettet mod aktive virksomheder inden for industri, handel og service. Alle virksomheder er tildelt branchekoder baseret på Dagbladet Børsens inddeling. I dette års virksomhedsanalyse har vi tilføjet et nyt afsnit om de 58 børsnoterede selskaber, der er blandt de 553 danske virksomheder. Metode PwC s arbejde med kriseramte virksomheder har gennem de seneste år vist, at negativ udvikling i følgende tre nøgletal ofte fører til krise og behov for omfattende restrukturering. Disse nøgletal er: 1. Overskudsgrad 2. Arbejdskapital i forhold til omsætning 3. Gearing. Overskudsgraden er målt som resultatet af den ordinære drift før finansielle poster samt skat (EBIT) divideret med omsætningen. I analysen undersøges den gennemsnitlige overskudsgrad i de enkelte brancher samt branchernes andel af virksomheder med negativ indtjening. Arbejdskapitalprocenten er målt som summen af varedebitorer og varelager, fratrukket varekreditorer divideret med omsætningen. Gearing angiver virksomhedernes tilbagebetalingsevne og er beregnet som den nettorentebærende gæld over EBITDA. I analysens del 1 kigger vi på den makroøkonomiske situation frem til i dag og giver et indblik i, hvad vi kan forvente af næste års regnskaber. Analysens nøgletal er så vidt muligt baseret på den danske finansanalytikerforenings anbefalinger. PwC s virksomhedsanalyse

6 Virksomhedernes fordeling Branche Bil Byg og bolig Detail Energi Engros Entreprenører It og elektronik Jern og metal Kemisk industri Konglomerater Levnedsmiddel Maskiner Medicinal Medie og forlag Møbel Papir og emballage Rederi Service Tekstil Transport Underholdning I alt Antal Virksomhederne er fordelt på 21 brancher med tilgængelige regnskabstal for perioden 2008 til PwC s virksomhedsanalyse 2012

7 Den makroøkonomiske situation 1

8 For andet år i træk er tendensen den samme. Antallet af konkurser i Danmark er faldet, men niveauet er fortsat højt Antal månedlige konkurser i Danmark (sæsonkorrigeret) Der blev i gennemsnit registreret 434 konkurser pr. måned i de første syv måneder af Kilde: Danmarks Statistik Det er i gennemsnit et fald på 27 konkurser i forhold til samme periode i 2011, hvor der blev registreret 461 pr. måned. Antallet af konkurser er fortsat markant højere end før krisens start. Vi begynder dog at se en tendens til færre konkurser i Danmark. Stagneringen i antallet af konkurser viser umiddelbart, at toppen er nået. Konsekvensen af et længere forløb med mange konkurser må være, at vi står tilbage med et sundere erhvervsliv og virksomheder, der er bedre i balance med de nye markedsvilkår. Hvis perioden 2000 til 2007 er et udtryk for et normaliseret antal konkurser, vil der sandsynligvis gå en rum tid endnu, inden dansk erhvervsliv kan ånde lettet op. Hvis vi tager udgangspunkt i det gennemsnitlige fald siden midten af 2010 og i, at forbedringen sker med samme hastighed som de seneste to år så vil vi først nå det normaliserede niveau på ca. 200 månedlige konkurser i første kvartal af PwC s virksomhedsanalyse 2012

9 I 2012 faldt erhvervstilliden lidt. Til gengæld har forbrugertilliden i samme periode været i bedring, men med et større udsving i slutningen af 2011 Erhvervstillid Forbrugertillid Danmark USA Europa Kilde: OECD Danmark USA Europa Kilde: OECD Siden lavpunktet i begyndelsen af 2009 er erhvervstilliden i 2012 tilbage på niveauet før krisen for både Danmark, Europa og USA. Dog med væsentlige udsving de seneste år og en faldende tillid i starten af Det indikerer en faldende tiltro til markederne og en stigende usikkerhed i erhvervslivet. Den danske erhvervstillid var i juli 2012 marginalt højere end niveauet i USA og resten af Europa. Dette har været den generelle tendens siden starten af Vi må konstatere, at usikkerheden om udviklingen i verdensøkonomien stadig er stor, ikke mindst på grund af de store offentlige gældsbyrder, som mange steder er vokset under krisen. En række større lande i Europa befinder sig i en gældskrise med obligationsrenter, der når historisk høje niveauer. Dertil kommer det historisk lave renteniveau i Danmark, som i perioder har medført negative realrenter. Forbrugertilliden i Danmark er markant højere end i USA og Europa. Samtlige markeder oplevede et tilbagefald i slutningen af 2011, hvor Europa endnu ikke har vendt kurven. Dette kan sandsynligvis tilskrives den vedvarende eurokrise. USA har oplevet størst fremgang siden sidste års analyse trods en mindre tilbagegang de seneste måneder. Forbrugertilliden viser, som erhvervstilliden, tilbagevendende udsving på samtlige markeder med en mindre tilbagegang de seneste måneder. Udviklingen i forbrugertilliden vil være meget afgørende for alle konsumafhængige brancher og deres udvikling i den nærmeste fremtid. På grund af en højere tillid i Danmark vil man kunne forvente en større købelyst på hjemmemarkedet modsat eksportmarkederne USA og resten af Europa PwC s virksomhedsanalyse

10 I slutningen af 2011 lå de 20 største danske børsnoterede selskaber (C20) og de amerikanske MSCI-selskaber på omtrent samme niveau som i begyndelsen af 2008 Der er dog stadig en spredning i forhold til Europa-indekset og de danske Small Cap- og Mid Cap-selskaber. Forskellen viser, at de mindre virksomheder fortsat har udfordringer. Handelsniveau for udvalgte nøgleindeks (primo 2007 = indeks 100) Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 12 OMX COPENHAGEN 20 INDEX OMX COPENHAGEN SMLCAP PR OMX COPENHAGEN MIDCAP PR Kilde: Bloomberg Financial Markets og PwC MSCI DENMARK MSCI EUROPE MSCI US BROAD MSCI US SMALL MSCI US MID MSCI US MICRO 10 PwC s virksomhedsanalyse 2012

11 Den økonomiske udvikling i Danmarks største virksomheder 2 PwC s virksomhedsanalyse

12 Den positive tendens fortsætter Flere virksomheder har overskud, men indtjeningsniveauerne er marginalt faldende. Overskudsgrad i virksomheder 54 % Antal virksomheder: % Total 30 % 10 % 6 % Jævn eller stigende overskudsgrad i 2011 Faldende overskudsgrad i 2011 Faldende overskudsgrad to år i træk Faldende overskudsgrad tre år i træk Kilde: PwC 54 % af de analyserede virksomheder havde en jævn eller stigende overskudsgrad i Trods en tilbagegang siden sidste år på ca. 7 procentpoint er niveauet stadig højt. Antallet af virksomheder med en faldende overskudsgrad to og tre år i træk har været faldende. Det viser, at flere pressede virksomheder formår at bryde deres negative spiral. Andelen af virksomheder med underskud er for andet år i træk faldet, dog pådrog 15 % af virksomhederne sig tab i Faldet i andelen af underskudsramte virksomheder fra 2009 til 2011 tyder på, at mange har været i stand til at optimere deres forretning og nu rapporterer om positiv indtjening. Trods et marginalt fald i overskudsgraden fra 7,1 % i 2010 til 6,8 % i 2011 ligger niveauet fortsat højere end i perioden 2007 til % 25 % 15 % 10 % Andel virksomheder med underskud Overskudsgrad Bemærk 1. Jævn eller stigende overskudsgrad henviser til virksomheder, der som et minimum har haft en jævn eller stigende overskudsgrad i % 15 % 10 % 5 % 0 % Kilde: PwC Omsætningsvækst* 2. Overskudsgraden er EBIT i forhold til omsætning i procent. 3. Andel virksomheder med underskud vil sige den andel af virksomheder, som har rapporteret negativ EBIT. 5 % -5 % 0 % % *Omsætningsvæksten er beregnet som et vægtet gennemsnit og er markeret med stiplet linje, der aflæses på andenaksen til højre. 12 PwC s virksomhedsanalyse 2012

13 De udvalgte nøgletal for virksomhedernes likviditet og pengebinding er forbedret igennem de seneste fire år. Det er et udtryk for, at virksomhederne har optimeret forretningen og muligvis en konsekvens af det øgede pres fra långiverne. Total 40 % 12x Arbejdskapital På balancesiden ses der pæne forbedringer de seneste fire år. Soliditet, arbejdskapital i forhold til omsætning samt gearing er alle forbedret i mindre grad siden Rentedækningsgraden er markant forbedret. 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % x 8x 6x 4x 2x - Kilde: PwC Soliditet Gearing* (58 stk. børsnoterede) Rentedækningsgrad* (58 stk. børsnoterede) * Gearing og rentedækningsgrad er beregnet på baggrund af branchernes børsnoterede selskaber (begrænset antal virksomheder) og de er markeret med stiplet linje og måles på anden aksen til højre. Dertil skal det tilføjes at værdierne er beregnet som virksomhedernes nominelle værdier, og at der for de enkelte brancher er store udsving. Virksomhedernes samlede cash conversion cycle er reduceret med ca. 7 dage, hvilket betyder at virksomhederne er blevet langt hurtigere til at konvertere varelagre til penge. Det er særligt kreditordagene, der som vægtet branchegennemsnit er forbedret siden Det vil sige, at virksomhederne har udnyttet deres forhandlingsstyrke over for varekreditorerne og er i dag længere tid om at betale gældsforpligtigelserne. Bemærk 1. Arbejdskapital er beregnet som varelager og debitorer, fratrukket kreditorer og sat i forhold til omsætningen. 2. Soliditet er beregnet som egenkapital i forhold til de samlede aktiver Lagerdage Debitordage Kreditordage Cash conversion cycle 3. Gearing er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes nettorentebærende gæld over EBITDA. 4. Rentedækningsgraden er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes EBITDA tillagt renteindtægterne og divideret med renteomkostningerne. 5. Cash conversion cycle er lagerdage og debitordage, fratrukket kreditordage. Nøgletallet viser, hvor mange dages likviditetsbinding der er i branchen. 30 Kilde: PwC PwC s virksomhedsanalyse

14 Det samlede overblik Det er tydeligt, at 2011 har været et år med bedring i dansk erhvervsliv. Selvom omsætningen er øget, ser det ud til at have haft en negativ effekt på indtjeningsevnen. Langt færre virksomheder havde dog underskud, og det lader til, at likviditeten har været i fokus rundt om på direktionsgangene. Udvalgte nøgletal (2010 = Indeks 100) I 2011 steg omsætningsvæksten med 10 %. Indtjeningen faldt i samme periode, men i løbet af de seneste fire år er branchernes indtjeningsevne gennemsnitligt steget. Der er færre virksomheder med underskud, end da krisen var på sit højeste, og det tegner godt. Mens soliditeten er faldet, er både gearing og rentedækningsgrad forbedret. Det er særligt godt, fordi virksomhedernes likviditet er kommet i fokus, og bankerne stiller større krav. Desuden kan det i dag være sværere og dyrere at opnå fremmedkapital særligt for mindre virksomheder, og derfor er det positivt, at selskabernes kapitalstruktur i stigende grad defineres af egenkapital Arbejdskapitalen i forhold til omsætning er igen i år forbedret, dog ikke på niveau med, hvad vi så i sidste års virksomhedsanalyse. Det vil sige, at brancherne har været i stand til at frigive bunden kapital ved at kigge på driften. Forbedringerne er primært drevet af forbedrede lagerdage, men ser man hen over en fireårig periode, er det kreditordagene, der er forbedret mest Omsætningsvækst Overskudsgrad Bruttomargin Andel virksomheder med underskud Kilde: PwC Soliditet Gearing* Rentedækningsgrad* Arbejdskapital Lagerdage Debitordage Kreditordage Cash Conversion Cycle * Gearing og rentedækningsgrad er beregnet på baggrund af de 58 børsnoterede selskaber. 14 PwC s virksomhedsanalyse 2012

15 De enkelte branchers tilstand Analysen ser på 21 brancher og sammenligner dem med hinanden. For hver branche undersøger vi bl.a. udviklingen i: Omsætningsvækst Overskudsgrad Arbejdskapital i forhold til omsætning Soliditet Gearing. Ønsker du at høre mere eller modtage hele analysen, kan du kontakte PwC. Find vores revisorer og rådgivere på næste side. Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. PwC s virksomhedsanalyse

16 Kontakt Bag Virksomhedsanalysen 2012 står: Vores eksperter inden for: Bent Jørgensen Partner René Brandt Jensen Partner Industriområdet Bil Byg og bolig Entreprenører Jern og metal Kemisk industri Maskiner Papir og emballage Service Kontakt Jacob Fromm Christiansen, industrileder for industriområdet Handel og forbrug Detail Engros Levnedsmiddel Møbel Tekstil Kontakt Henrik Trangeled Kristensen, industrileder for handel og forbrug Energi og forsyning Energi Kontakt Per Timmermann, industrileder for energi og forsyning Teknologi It og elektronik Kontakt Leif Ulbæk Jensen, industrileder for teknologi Pharma og biotek Medicinal Kontakt Torben Jensen, industrileder for pharma og biotek Underholdning og medier Medie og forlag Underholdning Kontakt John Gabriel Sørensen, industrileder for underholdning og medier Transport og logistik Rederi Transport Kontakt Bo Schou-Jacobsen, industrileder for transport og logistik Konglomerater Konglomerater Kontakt Bent Jørgensen PwC s virksomhedsanalyse 2012

17 Kontakt en revisor og rådgiver tæt på dig: Du er også velkommen til at kontakte vores markedsledere: Aalborg Henrik Mosel Pape Aarhus Kristian Bredgaard Lassen Telefon: Mobil: Herning Henning Jager Neldeberg Holstebro Heidi Klitgaard Brander København Lasse Carøe Henningsen København Ulrik Ræbild Næstved Brian Petersen Skive Martin Olesen Furbo Skjern og Esbjerg Henning Tønder Olesen Top Tier Lars Baungaard PwC s markedsleder og ansvarlig for Top Tier (Top 100 virksomheder) Mid Tier Mikkel Sthyr Mid Tier-markedsleder ( virksomheder i Danmark) Hillerød Michael Herschend Holbæk Claus Kjær Poulsen Lillebælt Arne Kristensen Odense Mikael Johansen Telefon: Mobil: Slagelse Nils Henrik Wegner Sønderborg Flemming Callesen SMV Poul Spencer Poulsen SMV-markedsleder (små og mellemstore virksomheder i Danmark) PwC s virksomhedsanalyse

Bedre tider på vej optimering og tilpasning

Bedre tider på vej optimering og tilpasning Bedre tider på vej optimering og tilpasning Executive summary Virksomhedsanalysen 2013 få indblik i forskellige branchers resultater, succes og udvikling www.pwc.dk/virksomhedsanalyse Indhold Baggrund

Læs mere

Bedre tider på vej optimering og tilpasning

Bedre tider på vej optimering og tilpasning Bedre tider på vej optimering og tilpasning Virksomhedsanalysen 2013 få indblik i forskellige branchers resultater, succes og udvikling www.pwc.dk/virksomhedsanalyse Indhold Baggrund for analysen 3 Hovedkonklusioner

Læs mere

På vej mod et opsving?

På vej mod et opsving? Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary www.pwc.dk/virksomhedsanalysen

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

PwC s CEO Survey de danske resultater

PwC s CEO Survey de danske resultater PwC s CEO Survey 2017 - de danske resultater Om PwC s CEO Survey 2017 PwC s CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 20. gang. Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews

Læs mere

Ledelse i nedgang. Hvor godt forberedte er danske virksomheder? September Business Restructuring Services

Ledelse i nedgang. Hvor godt forberedte er danske virksomheder? September Business Restructuring Services Ledelse i nedgang Hvor godt forberedte er danske virksomheder? September 2008 Business Restructuring Services Table of Contents Page 1 Den økonomiske situation 1 2 Undersøgelse af de enkelte branchers

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne www.pwc.dk Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne 11. oktober 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Markante v. Vagn Holm megatrends Klaus Regionsdirektør, Berentsen, partner Nykredit og Head

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016 www.pwc.dk PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Benchmarkanalyse Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold 2 Benchmarkanalyse Resultat for 2015 og 2014

Læs mere

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 www.pwc.dk Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Persondataforordningen 2 Agenda Erklæringsforholdet og erklæringsbehovet Erklæringens indhold Et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren www.pwc.com/insurance Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren Anne-Sophie Andersen 16. November 2015 Agendaen i liv- & skadesforsikring 2015 Aktuelle emner i sektoren Resultaterne fra Insurance

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning.

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning. Revisordøgnet 2012 Ann-Charlotte Beierholm, Erhvervs Ph.d.-studerende Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er det relevant at tale om Tax Transparency? Nuværende og kommende krav til skatterapportering

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde Nyt om beskatning af fonde v. Niels Winther-Sørensen Partner, PwC Nyt om etablering af fonde Maj 2015 Skatteministeriets rapport om Succession til erhvervsdrivende fonde Vækstpakkens 300 mio. kr./år toppes

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

Skatteoptimering og professionel cykelsport

Skatteoptimering og professionel cykelsport www.pwc.dk Skatteoptimering og professionel cykelsport Revision. Skat. Rådgivning. Program Velkomst v. partner Arne Kristensen Skatteoptimering v. partner Glenn Sørensen Kommunikation og anekdoter fra

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017 Den Digitale Bank Bankseminar, Middelfart 2017 Den digitale relationsbank Kunderne har ikke et digitalt behov, men de har behov for de services bankerne tilbyder Hos PwC ser vi traditionelle banker reagere

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Aktuelt på bestyrelsesagendaen 1 Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse 2 Aktionærrettighedsdirektivet

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 15. august 2016 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2015 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC

Læs mere

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling www.pwc.dk Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling Januar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 Undersøgelsens baggrund, formål og proces 3 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen 4

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Låne- og finansieringsprodukter

Låne- og finansieringsprodukter www.pwc.dk Låne- og finansieringsprodukter Rentesikring (renteswap), låneomkostninger og konvertering Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Rentesikring (renteswap) Låneomkostninger Lånekonvertering 2 Rentesikring

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Hvidvaskningens natur Anbringe Sløre Reintegration Indsamling af beskidte penge Pengene integreres i banken Pengene adskilles fra dets

Læs mere

CXO-konferencen 2016 Morgendagens ledere

CXO-konferencen 2016 Morgendagens ledere www.pwc.dk/cxo Morgendagens ledere Navigation og samarbejde i en kompleks verden Søren Røssel, Partner Head of s Executive Education Centre of Excellence April 2016 2 CXO Survey viser, at Manglende adgang

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion www.pwc.com/financialcrime Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion Tobias Søttrup 1 Introduktion Tobias Søttrup Senior Manager, Internal Audit Services, Danmark www.pwc.dk 2 Agenda 1. del Lidt

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser fremgang

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

JUNI 2011 Dansk detailhandel. Analyse fra Soliditet

JUNI 2011 Dansk detailhandel. Analyse fra Soliditet JUNI 2011 Dansk detailhandel Analyse fra Soliditet 1 Indledning Soliditets seneste analyse viser, at den danske detailhandel er så hårdt ramt, at 25 % af butikkerne er på vej mod konkurs. Det er især de

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere