Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur"

Transkript

1 Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur Executive summary Virksomhedsanalysen 2012 få indblik i forskellige branchers resultater, succes og udvikling.

2 Indhold Baggrund for analysen 3 Hovedkonklusioner 4 Analysens fremgangsmåde 5 Del 1 Den makroøkonomiske situation 7 Del 2 Den økonomiske udvikling i Danmarks største virksomheder 11 Kontakt 15 2 PwC s virksomhedsanalyse 2012

3 Baggrund for analysen For femte år i træk tager PwC pulsen på de største danske virksomheder Analysen af dansk økonomi viser, at der stadig hersker usikkerhed blandt erhvervslivets aktører og forbrugere. Alligevel er det danske bruttonationalprodukt steget for andet år i træk og ligger nu på et niveau, der er højere end før krisen. Det spørgsmål, vi vil besvare, er hvorvidt de danske virksomheder i 2011 var i stand til at tilpasse sig et marked med usikkerhed, stigende likviditetspres fra långivere og sandsynligheden for længerevarende lavkonjunktur. Temaet i dette års virksomhedsanalyse er netop denne tilpasning. I det nuværende marked bør danske virksomhedsledere stille sig selv følgende spørgsmål: Hvor stor en del af omsætningsvæksten bliver til indtjening, det vil sige, skabes der værdi? Overinvesteres der i arbejdskapital, og er der plads til forbedringer? Er der tilstrækkeligt likviditetsberedskab i form af likvide midler eller uudnyttede trækningsrettigheder med et langt engagement? Bemærk: 2011 dækker over regnskabsåret 2011 for den enkelte virksomhed. PwC s virksomhedsanalyse

4 Hovedkonklusioner PwC s virksomhedsanalyse 2012 viser, at omsætningen er steget hos de danske virksomheder i 2011, mens indtjeningen halter lidt bagefter. Forbruger- og erhvervstilliden er fortsat lav, og det har ikke været muligt at opretholde højkonjunkturens høje dækningsgrader i dagens markeder. Omkostningerne bliver trimmet, og der ryddes op i virksomhederne. Andelen af selskaber med underskud er faldet med 5 procentpoint sammenlignet med sidste år, så 15 % kom ud med tab i Rederier og entreprenører har det fortsat meget svært, mens tidligere års krisebrancher, fx bil- og transportområdet, har vendt udviklingen. Disse optræder ikke længere på den negative top-5 liste over brancher med flest underskudsramte virksomheder. Ligeledes er der fremgang i maskinbranchen og i detailhandlen. Medie- og forlags-, underholdnings- og medicinalbranchen har alle formået at øge indtjeningen i lavkonjunkturen og optræder som solstrålehistorier i årets virksomhedsanalyse. For underholdnings- og medicinalbranchen ligger overskudsgraden nu over 20 %. Soliditeten er faldet lidt i forhold til 2010, men ligger fortsat markant over 2008-niveauet. Denne udvikling kan ikke tilskrives en forbedret indtjening i virksomhederne, men primært bankernes forsøg på at minimere eksponeringen ved at kræve gælden reduceret i den enkelte virksomhed. Der er fortsat fokus på arbejdskapitalen, og 12 ud af 21 brancher har reduceret arbejdskapitalen i forhold til omsætningen sammenlignet med Arbejdskapitalen ligger i gennemsnit på 14,4 %, dog med stor variation mellem de enkelte brancher. Specielt maskinbranchen gør det godt, men der har også været flotte forbedringer inden for medicinal-, it-, engros- og møbelbranchen. Reduktion af arbejdskapital er et godt sted at skaffe fri likviditet i en situation, hvor bankerne holder igen med udlån. For de børsnoterede virksomheder ses også en forbedring af gearingen på grund af lavere nettorentebærende gæld, men også som følge af højere EBITDA-niveauer. 54 % af virksomhederne har haft en jævn eller stigende overskudsgrad i (Et fald fra 61 % i 2010) 15 % af de største danske virksomheder tabte penge i (Et fald fra 17 % i 2010) Alt i alt vurderer vi 2011 som et år, hvor mange virksomheder har fået styr på grundforretningen og har indstillet sig på en længerevarende periode med lavkonjunktur og et lavere indtjeningsniveau. 4 PwC s virksomhedsanalyse 2012

5 Analysens fremgangsmåde Analysen omfatter 553 danske virksomheder med en omsætning på over DKK 300 mio. i regnskabsåret Kriterier Vi har bestræbt os på, at virksomhedsporteføljen er den samme som i de seneste år. Dog har vi kun taget virksomheder med offentliggjort regnskab for 2011 med. Samtidig er analysens datagrundlag gjort retvisende ved ikke at medtage virksomheder, der ikke har fremlagt regnskabstal, som er nødvendige for analysens undersøgelsesområde. Analysen omfatter 553 danske virksomheder med en omsætning på over DKK 300 mio. i regnskabsåret Regnskabsinformationen er indhentet fra virksomhedernes årsrapporter for 2008 til 2011, som er indsendt til Erhvervsstyrelsen. Alle tomme holdingselskaber, finansielle virksomheder og banker er valgt fra. Det betyder, at fokus er rettet mod aktive virksomheder inden for industri, handel og service. Alle virksomheder er tildelt branchekoder baseret på Dagbladet Børsens inddeling. I dette års virksomhedsanalyse har vi tilføjet et nyt afsnit om de 58 børsnoterede selskaber, der er blandt de 553 danske virksomheder. Metode PwC s arbejde med kriseramte virksomheder har gennem de seneste år vist, at negativ udvikling i følgende tre nøgletal ofte fører til krise og behov for omfattende restrukturering. Disse nøgletal er: 1. Overskudsgrad 2. Arbejdskapital i forhold til omsætning 3. Gearing. Overskudsgraden er målt som resultatet af den ordinære drift før finansielle poster samt skat (EBIT) divideret med omsætningen. I analysen undersøges den gennemsnitlige overskudsgrad i de enkelte brancher samt branchernes andel af virksomheder med negativ indtjening. Arbejdskapitalprocenten er målt som summen af varedebitorer og varelager, fratrukket varekreditorer divideret med omsætningen. Gearing angiver virksomhedernes tilbagebetalingsevne og er beregnet som den nettorentebærende gæld over EBITDA. I analysens del 1 kigger vi på den makroøkonomiske situation frem til i dag og giver et indblik i, hvad vi kan forvente af næste års regnskaber. Analysens nøgletal er så vidt muligt baseret på den danske finansanalytikerforenings anbefalinger. PwC s virksomhedsanalyse

6 Virksomhedernes fordeling Branche Bil Byg og bolig Detail Energi Engros Entreprenører It og elektronik Jern og metal Kemisk industri Konglomerater Levnedsmiddel Maskiner Medicinal Medie og forlag Møbel Papir og emballage Rederi Service Tekstil Transport Underholdning I alt Antal Virksomhederne er fordelt på 21 brancher med tilgængelige regnskabstal for perioden 2008 til PwC s virksomhedsanalyse 2012

7 Den makroøkonomiske situation 1

8 For andet år i træk er tendensen den samme. Antallet af konkurser i Danmark er faldet, men niveauet er fortsat højt Antal månedlige konkurser i Danmark (sæsonkorrigeret) Der blev i gennemsnit registreret 434 konkurser pr. måned i de første syv måneder af Kilde: Danmarks Statistik Det er i gennemsnit et fald på 27 konkurser i forhold til samme periode i 2011, hvor der blev registreret 461 pr. måned. Antallet af konkurser er fortsat markant højere end før krisens start. Vi begynder dog at se en tendens til færre konkurser i Danmark. Stagneringen i antallet af konkurser viser umiddelbart, at toppen er nået. Konsekvensen af et længere forløb med mange konkurser må være, at vi står tilbage med et sundere erhvervsliv og virksomheder, der er bedre i balance med de nye markedsvilkår. Hvis perioden 2000 til 2007 er et udtryk for et normaliseret antal konkurser, vil der sandsynligvis gå en rum tid endnu, inden dansk erhvervsliv kan ånde lettet op. Hvis vi tager udgangspunkt i det gennemsnitlige fald siden midten af 2010 og i, at forbedringen sker med samme hastighed som de seneste to år så vil vi først nå det normaliserede niveau på ca. 200 månedlige konkurser i første kvartal af PwC s virksomhedsanalyse 2012

9 I 2012 faldt erhvervstilliden lidt. Til gengæld har forbrugertilliden i samme periode været i bedring, men med et større udsving i slutningen af 2011 Erhvervstillid Forbrugertillid Danmark USA Europa Kilde: OECD Danmark USA Europa Kilde: OECD Siden lavpunktet i begyndelsen af 2009 er erhvervstilliden i 2012 tilbage på niveauet før krisen for både Danmark, Europa og USA. Dog med væsentlige udsving de seneste år og en faldende tillid i starten af Det indikerer en faldende tiltro til markederne og en stigende usikkerhed i erhvervslivet. Den danske erhvervstillid var i juli 2012 marginalt højere end niveauet i USA og resten af Europa. Dette har været den generelle tendens siden starten af Vi må konstatere, at usikkerheden om udviklingen i verdensøkonomien stadig er stor, ikke mindst på grund af de store offentlige gældsbyrder, som mange steder er vokset under krisen. En række større lande i Europa befinder sig i en gældskrise med obligationsrenter, der når historisk høje niveauer. Dertil kommer det historisk lave renteniveau i Danmark, som i perioder har medført negative realrenter. Forbrugertilliden i Danmark er markant højere end i USA og Europa. Samtlige markeder oplevede et tilbagefald i slutningen af 2011, hvor Europa endnu ikke har vendt kurven. Dette kan sandsynligvis tilskrives den vedvarende eurokrise. USA har oplevet størst fremgang siden sidste års analyse trods en mindre tilbagegang de seneste måneder. Forbrugertilliden viser, som erhvervstilliden, tilbagevendende udsving på samtlige markeder med en mindre tilbagegang de seneste måneder. Udviklingen i forbrugertilliden vil være meget afgørende for alle konsumafhængige brancher og deres udvikling i den nærmeste fremtid. På grund af en højere tillid i Danmark vil man kunne forvente en større købelyst på hjemmemarkedet modsat eksportmarkederne USA og resten af Europa PwC s virksomhedsanalyse

10 I slutningen af 2011 lå de 20 største danske børsnoterede selskaber (C20) og de amerikanske MSCI-selskaber på omtrent samme niveau som i begyndelsen af 2008 Der er dog stadig en spredning i forhold til Europa-indekset og de danske Small Cap- og Mid Cap-selskaber. Forskellen viser, at de mindre virksomheder fortsat har udfordringer. Handelsniveau for udvalgte nøgleindeks (primo 2007 = indeks 100) Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 12 OMX COPENHAGEN 20 INDEX OMX COPENHAGEN SMLCAP PR OMX COPENHAGEN MIDCAP PR Kilde: Bloomberg Financial Markets og PwC MSCI DENMARK MSCI EUROPE MSCI US BROAD MSCI US SMALL MSCI US MID MSCI US MICRO 10 PwC s virksomhedsanalyse 2012

11 Den økonomiske udvikling i Danmarks største virksomheder 2 PwC s virksomhedsanalyse

12 Den positive tendens fortsætter Flere virksomheder har overskud, men indtjeningsniveauerne er marginalt faldende. Overskudsgrad i virksomheder 54 % Antal virksomheder: % Total 30 % 10 % 6 % Jævn eller stigende overskudsgrad i 2011 Faldende overskudsgrad i 2011 Faldende overskudsgrad to år i træk Faldende overskudsgrad tre år i træk Kilde: PwC 54 % af de analyserede virksomheder havde en jævn eller stigende overskudsgrad i Trods en tilbagegang siden sidste år på ca. 7 procentpoint er niveauet stadig højt. Antallet af virksomheder med en faldende overskudsgrad to og tre år i træk har været faldende. Det viser, at flere pressede virksomheder formår at bryde deres negative spiral. Andelen af virksomheder med underskud er for andet år i træk faldet, dog pådrog 15 % af virksomhederne sig tab i Faldet i andelen af underskudsramte virksomheder fra 2009 til 2011 tyder på, at mange har været i stand til at optimere deres forretning og nu rapporterer om positiv indtjening. Trods et marginalt fald i overskudsgraden fra 7,1 % i 2010 til 6,8 % i 2011 ligger niveauet fortsat højere end i perioden 2007 til % 25 % 15 % 10 % Andel virksomheder med underskud Overskudsgrad Bemærk 1. Jævn eller stigende overskudsgrad henviser til virksomheder, der som et minimum har haft en jævn eller stigende overskudsgrad i % 15 % 10 % 5 % 0 % Kilde: PwC Omsætningsvækst* 2. Overskudsgraden er EBIT i forhold til omsætning i procent. 3. Andel virksomheder med underskud vil sige den andel af virksomheder, som har rapporteret negativ EBIT. 5 % -5 % 0 % % *Omsætningsvæksten er beregnet som et vægtet gennemsnit og er markeret med stiplet linje, der aflæses på andenaksen til højre. 12 PwC s virksomhedsanalyse 2012

13 De udvalgte nøgletal for virksomhedernes likviditet og pengebinding er forbedret igennem de seneste fire år. Det er et udtryk for, at virksomhederne har optimeret forretningen og muligvis en konsekvens af det øgede pres fra långiverne. Total 40 % 12x Arbejdskapital På balancesiden ses der pæne forbedringer de seneste fire år. Soliditet, arbejdskapital i forhold til omsætning samt gearing er alle forbedret i mindre grad siden Rentedækningsgraden er markant forbedret. 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % x 8x 6x 4x 2x - Kilde: PwC Soliditet Gearing* (58 stk. børsnoterede) Rentedækningsgrad* (58 stk. børsnoterede) * Gearing og rentedækningsgrad er beregnet på baggrund af branchernes børsnoterede selskaber (begrænset antal virksomheder) og de er markeret med stiplet linje og måles på anden aksen til højre. Dertil skal det tilføjes at værdierne er beregnet som virksomhedernes nominelle værdier, og at der for de enkelte brancher er store udsving. Virksomhedernes samlede cash conversion cycle er reduceret med ca. 7 dage, hvilket betyder at virksomhederne er blevet langt hurtigere til at konvertere varelagre til penge. Det er særligt kreditordagene, der som vægtet branchegennemsnit er forbedret siden Det vil sige, at virksomhederne har udnyttet deres forhandlingsstyrke over for varekreditorerne og er i dag længere tid om at betale gældsforpligtigelserne. Bemærk 1. Arbejdskapital er beregnet som varelager og debitorer, fratrukket kreditorer og sat i forhold til omsætningen. 2. Soliditet er beregnet som egenkapital i forhold til de samlede aktiver Lagerdage Debitordage Kreditordage Cash conversion cycle 3. Gearing er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes nettorentebærende gæld over EBITDA. 4. Rentedækningsgraden er beregnet som et gennemsnit af virksomhedernes EBITDA tillagt renteindtægterne og divideret med renteomkostningerne. 5. Cash conversion cycle er lagerdage og debitordage, fratrukket kreditordage. Nøgletallet viser, hvor mange dages likviditetsbinding der er i branchen. 30 Kilde: PwC PwC s virksomhedsanalyse

14 Det samlede overblik Det er tydeligt, at 2011 har været et år med bedring i dansk erhvervsliv. Selvom omsætningen er øget, ser det ud til at have haft en negativ effekt på indtjeningsevnen. Langt færre virksomheder havde dog underskud, og det lader til, at likviditeten har været i fokus rundt om på direktionsgangene. Udvalgte nøgletal (2010 = Indeks 100) I 2011 steg omsætningsvæksten med 10 %. Indtjeningen faldt i samme periode, men i løbet af de seneste fire år er branchernes indtjeningsevne gennemsnitligt steget. Der er færre virksomheder med underskud, end da krisen var på sit højeste, og det tegner godt. Mens soliditeten er faldet, er både gearing og rentedækningsgrad forbedret. Det er særligt godt, fordi virksomhedernes likviditet er kommet i fokus, og bankerne stiller større krav. Desuden kan det i dag være sværere og dyrere at opnå fremmedkapital særligt for mindre virksomheder, og derfor er det positivt, at selskabernes kapitalstruktur i stigende grad defineres af egenkapital Arbejdskapitalen i forhold til omsætning er igen i år forbedret, dog ikke på niveau med, hvad vi så i sidste års virksomhedsanalyse. Det vil sige, at brancherne har været i stand til at frigive bunden kapital ved at kigge på driften. Forbedringerne er primært drevet af forbedrede lagerdage, men ser man hen over en fireårig periode, er det kreditordagene, der er forbedret mest Omsætningsvækst Overskudsgrad Bruttomargin Andel virksomheder med underskud Kilde: PwC Soliditet Gearing* Rentedækningsgrad* Arbejdskapital Lagerdage Debitordage Kreditordage Cash Conversion Cycle * Gearing og rentedækningsgrad er beregnet på baggrund af de 58 børsnoterede selskaber. 14 PwC s virksomhedsanalyse 2012

15 De enkelte branchers tilstand Analysen ser på 21 brancher og sammenligner dem med hinanden. For hver branche undersøger vi bl.a. udviklingen i: Omsætningsvækst Overskudsgrad Arbejdskapital i forhold til omsætning Soliditet Gearing. Ønsker du at høre mere eller modtage hele analysen, kan du kontakte PwC. Find vores revisorer og rådgivere på næste side. Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. PwC s virksomhedsanalyse

16 Kontakt Bag Virksomhedsanalysen 2012 står: Vores eksperter inden for: Bent Jørgensen Partner René Brandt Jensen Partner Industriområdet Bil Byg og bolig Entreprenører Jern og metal Kemisk industri Maskiner Papir og emballage Service Kontakt Jacob Fromm Christiansen, industrileder for industriområdet Handel og forbrug Detail Engros Levnedsmiddel Møbel Tekstil Kontakt Henrik Trangeled Kristensen, industrileder for handel og forbrug Energi og forsyning Energi Kontakt Per Timmermann, industrileder for energi og forsyning Teknologi It og elektronik Kontakt Leif Ulbæk Jensen, industrileder for teknologi Pharma og biotek Medicinal Kontakt Torben Jensen, industrileder for pharma og biotek Underholdning og medier Medie og forlag Underholdning Kontakt John Gabriel Sørensen, industrileder for underholdning og medier Transport og logistik Rederi Transport Kontakt Bo Schou-Jacobsen, industrileder for transport og logistik Konglomerater Konglomerater Kontakt Bent Jørgensen PwC s virksomhedsanalyse 2012

17 Kontakt en revisor og rådgiver tæt på dig: Du er også velkommen til at kontakte vores markedsledere: Aalborg Henrik Mosel Pape Aarhus Kristian Bredgaard Lassen Telefon: Mobil: Herning Henning Jager Neldeberg Holstebro Heidi Klitgaard Brander København Lasse Carøe Henningsen København Ulrik Ræbild Næstved Brian Petersen Skive Martin Olesen Furbo Skjern og Esbjerg Henning Tønder Olesen Top Tier Lars Baungaard PwC s markedsleder og ansvarlig for Top Tier (Top 100 virksomheder) Mid Tier Mikkel Sthyr Mid Tier-markedsleder ( virksomheder i Danmark) Hillerød Michael Herschend Holbæk Claus Kjær Poulsen Lillebælt Arne Kristensen Odense Mikael Johansen Telefon: Mobil: Slagelse Nils Henrik Wegner Sønderborg Flemming Callesen SMV Poul Spencer Poulsen SMV-markedsleder (små og mellemstore virksomheder i Danmark) PwC s virksomhedsanalyse

På vej mod et opsving?

På vej mod et opsving? Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary www.pwc.dk/virksomhedsanalysen

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 Indhold 3 5 7 8 10 11 Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

BRANCHEANALYSE. Detail

BRANCHEANALYSE. Detail BRANCHEANALYSE Detail indhold Kapitel 1 - Indledning.... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af detailbranchen... 9 Kapitel 3 - Beklædning og andre forbrugsvarer.... 15 Kapitel 4 - Hvordan kan resultatet

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Regnskabsanalyse 2004

Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 og Kejsergade 2 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 Telefax: 72 16 00 10 www.danskbyggeri.dk Forsidefoto: Simon

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2013 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To vigtige spillere 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Velkommen til Boxen i Trekantsområdet Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Præsentation af og dagens program v/benny Lundgaard Tendenser inden for revision

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af tømrerog snedkerbranchen Januar 2015 2 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen Indhold Indledning: Et centralt erhverv 4 Tømrer- og snedkerbranchen 5 Konklusion

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

BRANCHEANALYSE. turisme

BRANCHEANALYSE. turisme BRANCHEANALYSE turisme En stor tak Vi skylder alle kunder, der i april 2013 tog sig tid til at besvare vores spørgeskema en stor tak. Uden jeres input var det ikke muligt at udarbejde denne brancheanalyse,

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere