Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct"

Transkript

1 Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7

3 3 Introduktion Formål Det er Nordjyske Holdings politik at drive forretning uden brug af korruption og bestikkelse. Dette er både en holdning og et lovmæssigt krav. Korruption er en kriminel handling, og korrupte handlinger udsætter Nordjyske Holding og vores medarbejdere for risiko for retsforfølgelse, bøder og fængsel, i tillæg til at det bringer Nordjyske Holdings omdømme i fare. Overtrædelse af denne politik vil blive anset som alvorlig og vil kunne have disciplinære eller retslige konsekvenser, uanset om overtrædelsen foretages af en medarbejder eller af en samarbejdspartner, som arbejder på vegne af Nordjyske Holding. Definition af korruption Korruption er misbrug af betroet magt eller midler som udnyttes for egen eller virksomhedens vinding. Korruption kan have mange former, herunder eksempelvis bestikkelse, undersalg, udpresning, nepotisme eller bedrageri og alle disse former for korruption er uacceptable ifølge denne politik. Nedenfor defineres nogen af de korruptionsformer, som har specielt fokus i denne politik. Definition af bestikkelse Bestikkelse er at tilbyde, give eller modtage noget af værdi (penge eller gaver) med det formål for giveren at udøve uretmæssig indflydelse på modtagerens beslutning eller adfærd. Bestikkelse kan forekomme i mange forskellige former, men involverer typisk en "quid pro quo" begge parter opnår noget. Bestikkelse kan være: Direkte eller indirekte at love, tilbyde eller modtage hvad som helst af værdi, med det formål at påvirke en handling. Tilbud om, eller modtagelse af returkommission, lån, honorar, belønning eller anden uretmæssig fordel. Hjælp, donationer eller stemmeafgivelse med henblik på at opnå uretmæssig indflydelse eller afhængighed. I nogen lande er det normal forretningspraksis at yde mindre betalinger til underordnede embedsmænd med henblik på at fremskynde eller lette rutinemæssige aktiviteter. Til trods for dette, er "smøring" i strid med Nordjyske Holdings politik Hvem kan deltage i bestikkelse og korruption Bestikkelses- eller korruptionshandlinger har til hensigt at påvirke personer i udførelsen af deres pligter og gøre dem tilbøjelige til at handle uærligt eller mod gældende regler. Om betaleren eller modtageren af bestikkelsen eller korruptionen arbejder i offentlig eller privat sektor er uden betydning. Personen som bestikkes er normalt en person som vil være i stand til at skaffe, opretholde eller kanalisere forretninger eller fordele. Dette kan

4 4 omfatte salgsinitiativer som f.eks. udbudsprocesser og kontraktindgåelse, eller det kan omfatte udførelse af administrative opgaver som f.eks. licenser, told, skatter eller sager i forbindelse med import og eksport. Det er uden betydning, om bestikkelseshandlingen er begået før eller efter, at der er givet tilbud på en kontrakt eller gennemført administrative opgaver. Bestikkelse og korrupt adfærd kan udøves af: En medarbejder, leder eller direktør En hvilken som helst person som handler på vegne af Nordjyske Holding (eksempelvis vores samarbejdspartnere) Enkeltpersoner og organisationer, som man bemyndiger til at udføre handlinger. Retningslinjer for alle ansatte Gaver, underholdning, beværtning, penge osv. Det er acceptabelt at modtage gaver, måltider eller andre former for tegn på påskønnelse og taknemlighed, eller invitationer til begivenheder og sociale arrangementer, som har forbindelse til vores forretninger, under forudsætning af at det falder indenfor en rimelig beløbsgrænse og omfang, og ikke fører til afhængighed eller anden uretmæssig indflydelse. Hvordan vurderer man, hvad der er acceptabelt?: Først skal du stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad er hensigten: Er det at opbygge en relation eller at opnå uretmæssig indflydelse? Hvis du siger ja til tilbuddet, vil det så sætte dig i en situation, hvor du på en eller anden måde ender med at måtte "gøre gengæld" eller vil være tilbøjelig til at være det? Hvordan ville det se ud, hvis disse oplysninger blev offentligt kendt, eksempelvis via omtale i medierne? Hvis du synes, at det er vanskeligt at svare på et af de ovenstående spørgsmål, kan der være en potentiel risiko for at skade Nordjyske koncernens omdømme og forretning. Det er sandsynligt, at handlingen kan være ulovlig, og du bedes rådføre dig med din chef. Som udgangspunkt bør Nordjyske Holdings medarbejdere og samarbejdspartnere ikke give gaver til eller modtage gaver fra tjenestemænd eller deres nærmeste familie og samarbejdspartnere. Vi har forståelse for, at der i visse land er en kulturel norm for, at disse personer giver og modtager gaver. Hvis du står i sådan en situation, bedes du rådføre dig med din chef. Aldrig acceptabelt Følgende er eksempler på omstændigheder som aldrig kan tillades: En "quid pro quo" (et "noget for noget"-tilbud) Gaver i form af kontanter eller værdibevis som kan sammenlignes med kontanter Underholdning af seksuel eller lignende upassende type

5 5 Som regel acceptabelt Sædvanligvis kan følgende omstændigheder accepteres: Beskedne/sporadiske måltider med forretningsforbindelser Sporadisk deltagelse ved ordinære sportsbegivenheder, teaterforestillinger og andre kulturelle begivenheder Gaver af mindre værdi som f.eks. kuglepenne, små reklamegaver, Nordjyske Holding-produkter eller en vin- eller blomstergave ved en anledning, eksempelvis i forbindelse med jubilæum. En række kulturelle faktorer kan have indflydelse på om noget kan accepteres. Hvis du på et tidspunkt er usikker på om det er kulturelt acceptabelt at modtage gaver, underholdning eller beværtning, skal du rådføre dig med din chef. Smøring - Facilitation Payments "Smøring" (facilitation payments) er i strid med Nordjyske Holdings politik. Hvis du er usikker på, om visse betalinger er smøring, bedes du rådføre dig med din chef. Hvis der bliver krævet smøring, hvis du må betale under tvang, eller hvis du står over for en potentiel sikkerhedsrisiko, eller kan komme til at stå i gæld (ikke kun økonomisk), skal du øjeblikkeligt informere din chef. Sådan indrapporterer du en sag Som enkeltpersoner der arbejder på vegne af Nordjyske Holding har vi alle et ansvar for at bidrage til at opdage, forhindre og rapportere hændelser, ikke kun bestikkelser, men også anden mistænkelig aktivitet eller ulovligheder. Hvis du har en mistanke om et tilfælde af bestikkelse eller korruption, opfordres du til at stå frem dine oplysninger vil være til hjælp. Jo tidligere du reagerer desto bedre for dig og for selskabet. Hvis du har mistanke om at en eller anden form for korrupt handling overvejes eller har fundet sted enten inden for Nordjyske Holding eller blandt nogen af vores samarbejdspartnere skal du informere din chef om denne mistanke. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at snakke med din chef om det, må du fortælle det til en anden afdelingsleder eller personaleafdelingen. Hvad alle ansatte skal gøre opsummering Læse, forstå og overholde politikken Hvis du er i tvivl om hvorvidt, et tilbud eller en gave vil være i strid med denne politik, så rådfør dig med din chef Hvis du føler dig tvunget til at betale for "smøring", så giv øjeblikkeligt besked til din leder Hvis du har mistanke om at en korrupt handling overvejes, eller har fundet sted: Informer din chef om denne mistanke. Hvis det ikke er muligt at snakke med din chef om det, så fortæl det til en anden afdelingsleder eller personaleafdelingen.

6 6 Retningslinjer for ledelsen Den lokale ledelse i hver enkelt selskab er ansvarlig for at denne politik overholdes. For at sikre at politikken er hensigtsmæssig og anvendelig, kan det blive aktuelt med lokale tilpasninger indenfor rammerne af denne politik. Den lokale ledelse har ansvaret for at give besked om eventuelle lokale tilpasninger af denne globale politik til koncernens personaleafdeling. Risikovurdering En effektiv risikostyring er afgørende for, om denne politik vil lykkes. Når en risiko er identificeret, er det muligt at fastslå indenfor hvilke specifikke områder, vi står overfor bestikkelses- og korruptionsrisikoer, og det vil gøre det muligt for os at vurdere og minimere denne risiko. Det er derfor: Den lokale ledelses ansvar løbende at vurdere, hvor sårbart deres selskab er for bestikkelses- og korruptionsrisiko, samt at tage de nødvendige forholdsregler for at overvåge og minimere denne risiko. Brug af samarbejdspartnere Definitionen af en samarbejdspartner er bred og den omfatter agenter, distributører, joint venture-partnere og andre partnere i Nordjyske Holdings værdikæde, som handler på vegne af koncernen. Hvis en samarbejdspartner handler på Nordjyske Holdings vegne på en sådan måde, at resultatet af handlingerne kan opfattes som værende til gavn for Nordjyske Holding, vil der være risiko for, at dette kan blive opfattet som bestikkelse eller korruption. Det er den lokale ledelses ansvar at sikre: At deres samarbejdspartnere er bekendt med denne politik og til enhver tid handler i overensstemmelse med den. At der udformes en skriftlig aftale, hvor det fremgår at samarbejdspartneren har forstået og vil overholde denne politik. Hvis der konstateres en særlig risiko i forhold til en aftale med en samarbejdspartner, skal den lokale ledelse: Vurdere samarbejdspartnerens baggrund, erfaring og omdømme. Tage initiativ til at overvåge samarbejdspartnerens dispositioner på en relevant måde og minimere risikoen. Effektiv overvågning og intern kontrol Den lokale ledelse i hvert selskab skal foretage en effektiv risikovurdering og gennemføre de nødvendige tiltag med henblik på at forhindre bestikkelse og korruption. Den adm. direktør og bestyrelsens ansvar Nordjyske Holdings koncernchef har det overordnede ansvar for at denne politik implementeres og vedligeholdes. Hvad ledelsen i alle selskaber skal gøre opsummering Læse, forstå og overholde politikken Hvis det er nødvendigt at foretage lokale tilpasninger til principperne, har den lokale ledelse ansvaret for at give besked om disse til personaleafdelingen

7 7 Løbende vurdere bestikkelses- og korruptionsrisiko i forbindelse med sit selskab og indføre systematik for overvågning og minimering af risiko Sikre at deres samarbejdspartnere er bekendt med denne politik og til enhver tid handler i overensstemmelse med den Sikre at der er en skriftlig aftale på plads, hvor det fremgår at samarbejdspartneren har forstået og vil overholde denne politik Hvad personaleafdelingen skal gøre opsummering Sikre at alle selskaber og medarbejdere kender til politikken Den økonomiansvarlige for hvert selskab skal sikre at den lokale ledelse foretager en effektiv risikovurdering og gennemfører de nødvendige tiltag med henblik på at forhindre bestikkelse og korruption Code of Conduct I Nordjyske Holding koncernen forpligter vi os til: At stræbe efter det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden verden over; At udvise en etisk og ansvarlig adfærd ved udførelse af vores arbejde; At støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder; og At tage hensyn til miljøet. Vi forventer, at de leverandører som vi samarbejder med ved fremstilling af vores produkter og løsninger, deler vores værdier. Vi kræver, at samtlige Nordjyske Holding-selskaber og alle vores leverandører som et minimum efterlever nedenstående retningslinjer. I tilfælde af manglende overholdelse skal afvigelserne godkendes af Nordjyske Holding-koncernens personaleledelse, og godkendelse forudsætter, at afvigelsen klart er til fordel for den pågældende medarbejder, eller at der er foretaget afhjælpning til sikring af overholdelse af Nordjyske Holdings Code of Conduct. Grundprincipper Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører skal overholde alle gældende lover og forskrifter; herunder for fremstilling, prisfastsættelse, salg og distribution af Nordjyske Holdings produkter. Samtlige henvisninger til gældende lover og forskrifter i denne Code of Conduct omfatter lokale og nationale love, regler, direktiver og forskrifter samt gældende traktater. Nordjyske Holding kontrollerer og overvåger at samtlige Nordjyske Holdingselskaber overholder reglerne. Det er det enkelte Nordjyske Holdingselskabs ansvar at sikre at samarbejdspartnere og leverandører overholder Nordjyske Holdings Code of Conduct. Med hensyn til kontrol skal leverandører/nordjyske Holding-selskaber til enhver tid give Nordjyske Holding og/eller Nordjyske Holdings repræsentanter uhindret adgang til deres ejendom og til alt relevant materiale, med eller uden forhåndsvarsel.

8 8 Børnearbejde Nordjyske Holding er af den overbevisning at børns grundlæggende menneskerettigheder skal beskyttes. Nordjyske Holding og dets leverandører forpligter sig til ikke at benytte børnearbejde. Samtlige medarbejdere skal opfylde mindstealderen for beskæftigelse i henhold til det enkelte lands krav eller, såfremt dette er højere, Nordjyske Holdings krav om en minimumsalder på 15 år*. Nordjyske Holding-selskaber og leverandører som beskæftiger unge, som ikke er omfattet af definitionen af et barn (<15 år), forpligter sig til at overholde samtlige love og forskrifter som finder anvendelse for de pågældende personer. * Der henvises til EU Rådets direktiv 94/33/EF av 22. juni 1994, afsnit I, artikel 1 og 4. Retten til frit valg af beskæftigelse Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører forpligter sig til ikke at anvende tvangsarbejde eller ufrivillig arbejde. Tvang og chikane Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører forpligter sig til at behandle hver enkelt medarbejder med respekt og til ikke at benytte korporlig afstraffelse, trusler om vold eller andre former for fysisk, seksuel, psykisk eller verbal chikane eller misbrug. Forbud mod diskriminering Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører forpligter sig til ikke at diskriminere i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, herunder i forhold til løn, personalegoder, forfremmelse, sanktioner, opsigelse eller pensionering, eller på grundlag af race, religion, alder, nationalitet, social bagrund eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, politiske holdninger eller handikap. Foreningsfrihed Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører forpligter sig til at respektere medarbejdernes foreningsfrihed og deres ret til at organisere sig og føre overenskomstforhandlinger på en lovlig og fredelig måde, uden at der kræves bod eller at de pålægges sanktioner. Arbejdsmiljø og sikkerhed Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører forpligter sig til at sikre medarbejderne et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø, som lever op til samtlige gældende love og forskrifter, samt til at forebygge ulykker og arbejdsskader og som minimum sørge for adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold, brandsikring og tilstrækkelig belysning og ventilation. Aflønning Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører anerkender, at det er nødvendigt at betale løn til dækning af medarbejdernes grundlæggende behov. Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører forpligter sig til som minimum at efterleve samtlige gældende love og forskrifter vedrørende løn og arbejdstid, herunder bestemmelser angående mindsteløn,

9 9 overtidsarbejde, maksimal arbejdstid, akkordsatser og andre former for lønning, samt til at stille til de lovpligtige personalegoder til rådighed. Fri bolig Nordjyske Holding-selskaber og leverandører som stiller bolig til rådighed for medarbejdere som en del af deres lønpakke, skal overholde samtlige gældende love og forskrifter vedrørende sunde og sikre boligforhold, herunder, men ikke alene, brandsikring, sanitære forhold, sikkerhedsforanstaltninger og elektrisk, teknisk og bygningsmæssig sikkerhed. Overtidsbetaling I tillæg til løn for den kontraktmæssige arbejdstid skal medarbejderne honoreres for overtidsarbejde med den forhøjede sats som er fastsat ved lov i produktionslandet. Hvis landets lovgivning ikke indeholder bestemmelser om overtidsbetaling, skal der mindst betales sædvanlig løn for overtidsarbejde. Arbejdstid Bortset fra ekstraordinære driftsforhold* vil Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører ikke forlange at medarbejderne arbejder mere end a) 48 timer per uge plus 12 timers overtidsarbejde eller, hvis dette er lavere, b) det antal timer som i den lokale lovgivning er fastsat som maksimumgrænse for vanlig arbejdstid og overtidsarbejde, eller hvor den lokale lovgivning ikke har fastsat en maksimumgrænse: den vanlige, ugentlige arbejdstid i det pågældende land plus 12 timers overtidsarbejde. Medarbejderne skal desuden være sikret mindst én fridag for hver syv-dages periode, undtagen under ekstraordinære driftsforhold. * Ekstraordinære driftsforhold defineres som produktion som ikke indgår som led i den vanlige produktion eller drift; dvs. at de pågældende omstændigheder kun vil være af kort varighed. Beskyttelse af miljøet Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører forpligter sig til at overholde samtlige gældende love og forskrifter på miljøområdet. Underleverandører Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører vil ved fremstillingen af deres produkter kun anvende underleverandører som overholder denne Code of Conduct. Formidling Nordjyske Holding-selskaber og deres leverandører skal sikre at bestemmelserne i denne Code of Conduct videreformidles til medarbejderne.

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 webudgave Bogudgaven, som indeholder stikordsregister, kan bl.a. købes på www.extuto.com. ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 Oversat af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1 CASE 1 KAMPAGNEBIDRAGET En større virksomhed bliver kontaktet af kampagnelederen for den siddende regering i et mindre land med det ultimatum, at hvis ikke virksomheden bidrager med et klækkeligt frivilligt

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet Europarådets Traktatserie nr. 210 Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet Istanbul, d. 11. maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere