Green Building Council konference Offentlig adgang til dansk bæredygtighedsordning. Mette Qvist Direktør, Green Building Counci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Green Building Council konference Offentlig adgang til dansk bæredygtighedsordning. Mette Qvist Direktør, Green Building Counci"

Transkript

1

2 Green Building Council konference Offentlig adgang til dansk bæredygtighedsordning Mette Qvist Direktør, Green Building Counci

3 Velkommen og status

4 Udfordring Energi effektiv Ressource effektiv Bæredygtig Mette Qvist 9. december 2014

5 En verdensomspændende bevægelse Green Building Councils over hele verden bygger på non-profit og uafhængighed 700+ ansatte, medlemmer, deltagere i træning DK: 4 ansatte, 227 medlemmer, 400+ deltagere i træning Højeste mission at udbrede bæredygtighed i byggeriet Mette Qvist 9. december 2014

6 Bæredygtighedscertificeringer i hele verden Mette Qvist 9. december 2014

7 Måling af bæredygtighed En samlet dansk byggebranche har valgt DGNB til at fremme missionen om mere bæredygtighed i byggeriet Udviklingen af DGNB i Tyskland ved 500+ fagpersoners bidrag baseret på frivillighed Tilpasningen af DGNB i Danmark ved 150+ fagpersoners bidrag baseret på frivillighed Mette Qvist 9. december 2014

8 Missionen fortsætter. Efter mere afprøvning og finpudsning gør vi DGNB til Mette Qvist 9. december 2014

9 Mette Qvist 9. december 2014

10 Danmark = Grønt image København fik Green Capital Award i 2014 Høje mål for vedvarende energi (30% i 2020) 40% af Københavns indbyggere cykler på arbejde Danmark kåret som verdens klimaduks ved COP20 i Lima Mette Qvist 9. december 2014

11 Hvad siger aktørerne? Mette Qvist 9. december 2014

12 Agenda (1) Velkomst v. Mette Qvist Regler for inddragelse af DGNB i udbudsmaterialet v. Søren Hilbert, Rønne & Lundgren Muligheder ved offentliggørelse af DGNB for rådgiver v. Jacob Ilsøe, Grontmij Offentlig bygherre og bæredygtighedskriterier v. Rasmus Brodersen, Frederiksberg Kommune Pause Byggematerialer og DGNB v. Camilla Dyring, MT Højgaard Bæredygtigt byggeri og materialeproducenter v. Bjarke Fjeldsted, DI Byg Mette Qvist 9. december 2014

13 Agenda (2) Når man går efter guldet v. Sven Mertz, NCC Prisoverrækkelse og oplæg v. Morten Bæk, Energistyrelsen Frokost Netværksmøde for DGNB konsulenter/auditorer Mette Qvist 9. december 2014

14 TAK Mette Qvist 9. december 2014

15 Regler for inddragelse af DGNB-krav ved udbud af offentligt byggeri 9. december 2014

16 Er varetagelse af miljøhensyn lovligt? JA, i tekniske specifikationer -Udbudsdirektivets artikel 23; Sådanne angivelser kan omfatte miljøegenskaber. JA, som tildelingskriterium - Udbudsdirektivets artikel 53 ; tildeling sker på grundlag af det set ud fra ordregiverens synspunkt økonomisk mest fordelagtige f.eks. miljøegenskaber. JA, som grundlag for prækvalifikation (egnethed til at opfylde krav og tildelingskriterier) Så meget desto mere i det nye udbudsdirektiv Fokus på inddragelse af livscyklusomkostninger, herunder bygherrens omkostninger til erhvervelse, vedligeholdelse samt energiforbrug saml. DGNB-standard som, jf. økonomisk bæredygtighed, inddrager en vurdering af byggeriets samlede levetidsomkostninger 16

17 Problem: Må der stilles krav om, at byggeri kan DGNB-certificeres? Begrænsning af konkurrence for så vidt angår byggeri, som ikke kan opnå denne certificering Bygherrens tekniske specifikation skal overholde grundlæggende principper i EU-lovgivningen, jf. udbudsdirektivets artikel 2 Ikke-forskelsbehandling Saglighed Proportionalitet Den tekniske specifikation skal være knyttet til kontraktens genstand, dvs. egnet til at definere egenskaber ved byggeri 17

18 NUGÆLDENDE: Krav om DGNB er nok forbudt, men Bygherrens tekniske specifikation skal overholde udbudsdirektivets artikel 23 Bygherren kan næppe stille krav om, at det færdige byggeri skal DGNBcertificeres Da det ikke er udelukket at beskrive bagvedliggende kriterier for opnåelse af DGNB-certificering, er det heller ikke lovligt at stille krav om DGNBcertificering inklusive tilføjelsen eller tilsvarende Bygherrer er forpligtet til at beskrive de ønskede miljøegenskaber forstået som de bagvedliggende kriterier, som byggeri skal efterleve for at opnå DGNBcertificering Lovligt at oplyse, at et byggeri som kan DGNB-certificeres opfylder krav, MEN bygherren skal acceptere enhver anden passende dokumentation I praksis er det vistnok oftest bygherren, der sikrer certificeringen og derfor ikke et egentligt krav til entreprenøren 18

19 Hvad siger det nye udbudsdirektiv? Øget fokus på bæredygtighed og varetagelse af miljøhensyn Betragtning 74; der et behov for, at de tekniske specifikationer.sikrer, at offentlige udbud indebærer konkurrence, og at der opfyldes målsætninger om bæredygtighed Bygherre kan kræve et bestemt mærke som bevis for påkrævede egenskaber, jf. udbudsdirektivets artikel 43. Definition af mærke: Ethvert dokument, certifikat eller attestering, der bekræfter, at de pågældende bygge- og anlægsarbejder [ ], processer eller procedurer opfylder visse krav. 19

20 NYT DIREKTIV OG LOV: Krav om DGNB er tilladt Bygherren KAN stille krav om, at byggeri skal DGNB-certificeres, jf. udbudsdirektivets artikel 43 forudsat; Mærkekrav vedrører kriterier, som er knyttet til kontraktens genstand og egnede til at definere egenskaber ved det udbudte byggeri Mærkekrav baseret på objektivt verificerbare ikke-diskriminerende kriterier Mærke udvikles på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, hvor alle relevante interessenter som statslige institutioner, forbrugere og forhandlere m.fl. kan deltage Mærke er tilgængeligt for alle interesserede Mærkekrav fastsættes af uafhængig tredjemand 20

21 NYT DIREKTIV OG LOV: Anden certificering skal accepteres Bygherren SKAL acceptere andre certificeringer, som dokumenterer opfyldelse af tilsvarende krav Bygherren SKAL tillige acceptere anden dokumentation, hvis en tilbudsgiver påviselig ikke havde mulighed for at få det specifikke mærke, [ ] inden for den gældende frist af årsager, der ikke kan tilskrives den pågældende økonomiske aktør, accepterer den ordregivende myndighed anden relevant dokumentation. 21

22 Hvad siger lovforslag til ny udbudslov? Artikel 43 er gentaget i lovforslagets 45 Rækkevidde af den nye bestemmelse jf. lovbemærkninger; I stedet for at indsætte de specifikke kriterier for opfyldelse af et relevant mærke, kan ordregiveren i henhold til denne bestemmelse blot kræve, at den ønskede anskaffelse skal være forsynet med et specifikt mærke. Mærket fungerer som bevis for, at bygge- og anlægsarbejderne [ ] svarer til de specifikke miljømæssige, sociale eller andre egenskaber, som ordregiveren efterspørger. Ikke længere pligt til at anføre de bagvedliggende mærkekrav i udbudsmaterialet (dog skal der tages stilling til irrelevante krav ) 22

23 Krav til at acceptere anden dokumentation Bygherren SKAL i alle situationer acceptere anden passende dokumentation, der påviser opfyldelse af mærkekrav Materiel ændring og udvidelse af forpligtelse til accept af anden dokumentation sammenholdt med udbudsdirektivet Tilbudsgiver vurderer, hvilket andet mærke eller dokumentation som ønskes indleveret Bygherren kan ikke stille specifikke formkrav vedr. anden passende dokumentation Tilbudsgiver har bevisbyrde for, at anden dokumentation svarer til det krævede mærke Hvornår er dokumentation passende jf. lovbemærkninger? Anden dokumentation anses for passende, hvis en rimeligt oplyst og normalt påpasselig ordregiver uden et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug kan konstatere, at mærkekravene indeholdt i det krævede mærke er opfyldt. 23

24 Søren Hilbert Advokat, Partner Tlf.: Rønne & Lundgren ǀ Tuborg Havnevej 19 ǀ DK-2900 Hellerup ǀ Denmark ǀ Tel ǀ Fax ǀ CVR nr ǀ 24

25 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR DK-GBC decemberkonference Brian Klejn-Christensen, Jacob Ilsøe. Grontmij

26 Copyright 2012 Grontmij A/S Den gode proces og fordelene ved et åbent system, erfaringer fra 5 DGNB projekter. 26 KMC Nordhavn Tubinehuset, Adelgade 12 Daginstitution Humlebien NCC Gladsaxe Company House Hurup Sundhedshus

27 Den gode proces En stor del af dokumentationen i en DGNB certificering ligger ved projektteamet, her i blandt, arkitekten, akustikeren, ingeniøren og specielt ved entreprenøren. 27 Det er derfor vigtigt at der meget tidligt i et projekt eller konkurrence gives et meget klart billede af omfanget af arbejder der venter de forskellige parter I projektteamet.

28 Den dårlige proces 28

29 Den gode proces 29 DGNB Auditor Grontmij s Proces og dokumentationsoversigt (Ex. Byggeweb eller lign.) Projektteamet (Entreprenør, arkitekt, rådgivere) Kende til kriterieomfang Hvem har ansvar for hvad Bidrage aktivt til certificeringen Afgive det rigtige honorar/ tilbud

30 Den gode proces 30 Grontmij s Proces og dokumentationsoversigt

31 Den gode proces 31 Tidskrævende Uddybning, forklaring, eksempler osv. DGNB Auditor Grontmij s Proces og dokumentationsoversigt Spørgsmål til forståelse af dokumentationsomfang Projektteamet (Entreprenør, arkitekt, rådgivere) Tidskrævende

32 Den gode proces og offentlig tilgængelig DGNB manual 32 Mindre Uddybning, forklaring, eksempler osv. Grontmij s Proces og dokumentationsoversigt DGNB Auditor Offentlig tilgængelig DGNB Manual Projektteamet (Entreprenør, arkitekt, rådgivere) Færre spørgsmål til forståelse af dokumentationsomfang

33 Den gode proces og fordelene ved et åbent DGNB system Hvad betyder det for rådgiveren (DGNB auditoren) 33 Der bruges mindre tid på at informere projektteamet om kriterieomfang og dokumentationskrav. Et aktivt projektteam, der ikke bare passivt er ventende på instrukser. Projektteamet kommer selv med forslag til tiltag og forbedringer. Hvad betyder det for DGNB certificeringen Bedre resultater for vores kunder (=højere score). Mindre tidsforbrug. Ingen overraskelser i processen, alle ved hvad der forventes. Større tilfredshed i hele teamet.

34 Hvad betyder åbenhed for prisen? m2 kontorhus 24 mio. kr. i anlæg m2 kontorhus m2 kontorhus 60 mio. kr. i anlæg 120 mio. kr.

35 Hvad betyder åbenhed for prisen? m2 kontorhus m2 kontorhus m2 kontorhus 24 mio. kr. i anlæg 60 mio. kr. i anlæg 120 mio. kr.

36 Tak for opmærksomheden

37 En offentlig bygherre og DGNB Green Building Council Denmark 9. dec Frederiksberg Ejendomme En del af By- og miljøområdet i Frederiksberg Kommune Varetager kommunens egne byggeprojekter samt drift af kommunale ejendomme Bygherrerådgivning & bygherrefunktion Ca. 40 medarbejdere; arkitekter, jurister, ingeniører & konstruktører mm. Omsætning ca. 220 mio. kr. om året

38 Daginstitutionen Midgården Lavenergiklasse 2020

39 Nykløveret Daginstitution på Nyelandsvej

40 KU.BE - Hus for kultur & bevægelse Under opførelse

41 Frederiksbergstrategien - Frederiksberg Kommunes bæredygtighedsstrategi Klimabyen for fremtiden Vidensbyen Destination i hovedstaden Livskvalitet i hverdagen

42 Andre tiltag inden for energibesparelse & miljø i byggeri: Retningslinier for miljø i byggeri Lavenergiklasse 2015 for nybyggeri ESCO Frederiksberg 200 miljøambassadør decentralt E-huset læringsprojekt om bæredygtighed for skoleelever ESCO 150mill. Tilbagebetalingstid=14år og ca. halvering af CO2 fra bygningsdrift Energistyring i MinEnergi og centrale energibudgetter, som skal støtte flere investeringer i energirigtige tiltag Skolen på Duevej tilmeldt pilotfasen for DGNB certificering af skoler & daginstitutioner

43 Motivation for bæredygtighed: Sundere skoler & institutioner giver bedre trivsel og indlæring Vi har selv drifts og vedligeholdelsesansvaret Håndtering af processen gennem hele forløbet er vigtig i kommunale projekter med mange aktører Lovgivningsmæssige krav til totaløkonomi på projekter over 20 mio. kr.

44 Frederiksbergstrategien & DGNB Klimaby for fremtiden: Klimatilpasning og nye rekreative muligheder Bæredygtigt trafiksystem med fokus på brug af byrummet Energieffektivisering af eksisterende bygningsmasse, også bevaringsværdige bygninger Mere vedvarende energi DGNB kriterier: Bæredygtig ressourceanvendelse Energibehov og vedvarende energi Kvalitet af klimaskærm Risiko for det lokale miljø Fleksibilitet for anvendelse Offentlig adgang Miljøvenlig transport Forhold for cyklister

45 Frederiksbergstrategien & DGNB Destination i hovedstaden: Vi vil styrke og videreudvikle Frederiksbergs unikke grønne identitet med mange træer, smukke bygninger, fine byrum og velplejede parker, der inviterer til, at byens borgere og mange gæster går og opholder sig mere i byens rum. DGNB kriterier: Æstetik design og byudvikling Tilgængelighed og arealudnyttelse Kvaliteten af nære udearealer Tryghed og sikkerhed

46 Frederiksbergstrategien & DGNB Livskvalitet i hverdagen: Kvalitet i byens institutioner og anlæg er en mærkesag på Frederiksberg. Behovet for kommunal service ændrer sig løbende i takt med aldersmæssige forskydninger, befolkningstilvækst og velfærdsydelsernes udvikling. Vi skal derfor udvikle og modernisere byens tilbud til borgere i alle livsfaser. Det betyder det også, at vi har brug for fleksible faciliteter, der kan rumme mange forskellige funktioner og aktiviteter. DGNB kriterier: Fleksibilitet for anden anvendelse Tryghed og sikkerhed Påvirkning fra omgivelser Områdets renomme og sociale forhold

47 Hvad kan vi bruge offentlige bæredygtighedskriterier til? Ensartet metodik Bedre overblik over bæredygtige tiltag Krav, der er målbare Ensartet kravspecifikation til vores rådgivere. Mulighed for at overføre metodik eller udvalgte kriterier til light udgave til mindre projekter Inkluderer totaløkonomiske beregninger

48 Forbehold: Guldkalv for rådgivere Mange ressourcer bliver brugt på bagudrettet dokumentation i stedet for fremadrettet design Udgifter til rådgivning er begrænset af Kommunalbestyrelsen - dispensation Ingen garanti for et vellykket projekt Ordningen har størst styrke indenfor målbare kategorier og mindre inden for bløde områder som f.eks social bæredygtighed.

49 Rundspørge i branchen om DGNB i 2011: så spænder de offentlige bygherrer sig selv sig selv for en vogn der kører det forkerte sted hen. For de kan ikke gennemskue alt det der. For dem gælder det bare om at have deres sti ren i deres politiske bagland.

50 Skolen på Duevej Tilbygning på ca m2 DGNB screening & pilotfase Skolen på Duevej Vise byggegrunden

51 Byggematerialer og DGNB Camilla Dyring MT Højgaard A/S Fagleder Bæredygtighed, DGNB Auditor, LEED Green Associate, BREEAM Assessor og BREEAM Nor revisor

52 Agenda Erfaring med certificering i MT Højgaard Bæredygtige materialer Hvorfor Hvad skal materialeproducenterne levere af dokumentation til DGNB kriterierne i DGNB Spørgsmål?

53 Erfaring med certificering i MT Højgaard DGNB - KPMG HQ DGNB - KHV 7 DGNB - Hurup Sundhedshus LEED - Nordea HQ BREEAM - Valby maskinfabrik E1 BREEAM - Valby maskinfabrik E2 BREEAM NOR - Nybygg Barnehage BREEAM NOR - Villa Barnehage og flere projekter på vej

54 Bæredygtige materialer Hvorfor?

55 Materialer Miljøpåvirkninger Hvad vil fremtiden bringe? Global temperaturstigning Indlandsisen smelter Ændret vandstrømme i Golfstrømmen Forhøjet UV stråling Stigende luftforurening Ekstrem vejr Fiskedød Skovdød Algevækst Skævvridning i dyrearter

56 Materialer Økonomi ressourceknaphed 100 års prisfald på ressourcer er elimineret på 10 år Verdens middelklasse stiger fra 2 mia. til 5 mia. mennesker de næste 20 år Ph.D Homi Kharas - The Brookings Institution, Washington DC, 2011

57 Materialer Økonomi energiforsyning Energiafhængigheden af fx OPEC lande og Rusland hvad betyder det for pris og leveringssikkerhed? Miljømæssige konsekvenser Fossilt brændsel fortsætter med at øge temperaturen og forureningen Økonomiske konsekvenser Fluktuerende priser, kriser og ustabile markeder Sociale og politiske I 2030 leverer OPEC i 50% af olieforsyningen eller gør de?

58 Materialer Økonomi klimaforandringer Forsikringsskader og kommunale investeringer i fremtidssikring af kyster og kloakker koster mange milliarder Predictions of annual output losses from climate change range between 1 percent per year, if strong and early action is taken, to at least 5 percent a year if policymakers fail to act. KPMG: Building Business value in a changing world 2012 IPCC - Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility, 2013

59 DGNB Auditorens behov for oplysninger om materialer

60 DGNB og Materialer LCC Ca. 30 % af DGNB kriterierne har krav til materialedokumentation Miljøvenlig indvinding af materialer LCA ENV2.1 ENV1.3 ENV2.2 ENV2.3 ECO2.2 ECO2.1 ECO1.1 Luftkvalitet SOC1.5 SOC1.4 SOC1.3* SOC1.2 SOC1.1 SOC3.3 SOC1.6 SOC2.3 SOC1.7 SOC2.1 SOC2.2* Tryghed og sikkerhed ENV1.2 SOC3.2* SOC3.1 Miljørisici relateret til byggevarer LCA ENV1.1 PRO1.1 TEC1.1 Brandsikkerhed SITE1.1 PRO1.2 PRO1.3 PRO1.4 PRO2.3 TEC1.6 TEC1.2 TEC1.3 TEC1.4 Klimaskærmens kvalitet SITE1.2 SITE1.3 SITE1.4 PRO1.5 PRO2.1 PRO2.2 TEC1.5 Nedtagning og genanvendelse * Kun kontor Vejledning om vedligehold og brug Dokumentation af kvalitet

61 ENV1.1 & ENV2.1 Livscyklusanalyse (LCA) LCA beregnes for bygningens livscyklus i 50 år (70%) og 80/120 år (30%) Produktfasen Udvinding af ressourcer og produktion af materialer Drift og vedligeholdelse Energiforbrug + fornyelse af materialer og end-of-life af udskiftede materialer End-of-life Affaldsbehandling, genanvendelse, bortskaffelse

62 ENV1.1 & ENV2.1 Livscyklusanalyse (LCA) Data for Materialer Miljøvaredeklationer EPD/MVD (ISO14025 og DS15804) ESUCO database (EU) Ökobau.dat database (Tysk) Data for energiforbrug Energiramme/BE10 beregning Generisk data for energiforsyning

63 ENV1.2 Miljørisici relateret til byggevarer Formål: At undgå/minimere brug af bestemte stoffer, byggematerialer og blandinger der udgør en særlig fare for jord, luft grund- og overfladevand Halogenerede produkter (CFC, H) Tungmetaller Biocider Farlige stoffer og kemikalier (SVHC i REACH) Flygtige organiske stoffer (VOC)

64 ENV1.2 Miljørisici relateret til byggevarer Dokumentation afhænger af materiale/produkt (1-32 kategorier): GISCODE, Emicode, Svanemærke, sikkerhedsdatablad eller anden valid dokumentation

65 ENV2.3 Miljøvenlig udvinding af materialer Certificeret træ og natursten Formål: Beskyttelse af skovarealer og træressourcer Minimerer miljøbelastningen bl.a. med regler for anvendelse af gødning og sprøjtemidler Sikre ordentlige levevilkår for mennesker og dyr Forhindre børnearbejde og tvangsarbejde Dokumentation: Anvendelse af certificeret træ PEFC eller FSC inkl. CoC i byggeriet og på byggepladsen Anvendelse af natursten som overholder kravene i ILO-konventionen, fx Fair Stone eller XertifiX certifikat

66 ECO1.1 Levetidsomkostninger (LCC) LCC beregnes for bygningens livscyklus i 50 år Byggeomkostninger SfB gruppe 1-6 (materialeomkostninger) Drift, vedligehold og genopretning Omkostninger til reparation og udskiftning af bygningsdele ift. materialernes levetid Forsyning Omkostninger til vand/afledning, varme og el Renhold Omkostninger rengøring

67 SOC1.2(1) Flygtige organiske forbindelser (VOC) og formaldehyd Formål: Sikre en indendørs luftkvalitet, der ikke har negativ effekt på brugernes sundhed og velbefindende Dokumentation: Indeklimamåling af VOC og formaldehyd i det færdige byggeri

68 SOC1.7(2.3) Forebyggelse af risiko for brandgas TEC1.1(2) Passiv brandsikring Formål: Sikre flugtveje mod røg og brændende dråber Sikre indeklima mod giftige og ætsende stoffer Dokumentation: Brandklassificering (ubrændbart A1 el. s1 og d0) CE mærkning / ydeevnedeklaration MK godkendelse Angivelse af indholdsstoffer fx PVC eller halogener

69 TEC1.3 Klimaskærmens kvalitet Formål: Sikre at klimaskærmens varmetab, tæthed og fugtsikring lever op til fremtidens krav Dokumentation ift. materialer: U-værdi/ʎ-værdi Klassificering af vinduer/e-ref Fugtsikring CE-mærkning / ydeevnedeklaration

70 TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse Formål: Gøre eksisterende bygningsmasse om 50/100 år til en materialeressource Dokumentation: Genanvendelse af materialet Separering af materialer Indbygning af materialet

71 PRO1.5(1) Vejledning om vedligehold og brug Formål: Lette fremtidig drift og sikre materialernes levetid ved korrekt pleje Dokumentation: Anvisning om korrekt brug, vedligehold og pleje

72 PRO2.2(1) Dokumentation af materialer Formål: Udelukke fejl og mangler i kraft af god bygningsdokumentation og kvalitetskontrol Dokumentation: Sikkerhedsdatablade CE-mærkning/ ydeevnedeklaration (DoP)

73 DGNB Certifikat Input Udbudsmat. Produktkrav Indsamling af materialedokumentation Leverandør Udbudsmateriale Dokumentation Projektkrav Produktkrav Bygherre Totalentreprenør Underentreprenør Leverandør DGNB Kontrakt DGNB rapport Kontrol Dokumentation Dokumentation Dokumentation GBC-DK DGNB Auditor DGNB rapport + Dokumentation

74 Hvorfor er det så svært? Kravene til DGNB er ikke indarbejdet i tegninger og arbejdsbeskrivelser, fx Leverandøren skal dokumentere at byggematerialer skal opfylde kriterium ENV2.1, kvalitetstrin 3 Leverandøren/producenten fremsender ikke det dokumentation de bliver spurgt om, men det de har. Bygherren ønsker et specielt materiale/produkt, men der er ingen leverandører, som kan levere den nødvendige dokumentation Det er ressourcekrævende at finde leverandører som kan efterleve dokumentationskravene Leverandørerne virker usikre på hvordan de får udarbejdet den efterspurgte dokumentation

75 Anbefaling til materialeproducenterne Identificerer materialets bæredygtighedsegenskaber Udarbejde (tredjeparts) dokumentation for materialet/produktet, fx Miljøvaredeklaration (MVD/EPD) Ydeevnedeklaration Test af afgasning af VOC og formaldehyd Indeklimamærkning Sikkerhedsdatablad Brandklassifikation Giscode Certificering af udvinding af materialer fx FSC, Fair stone Gør dokumentationen af materialet let tilgængeligt gerne på hjemmeside

76 Spørgsmål? Camilla Dyring MT Højgaard A/S Fagleder Bæredygtighed, Tlf.:

77 Bæredygtigt byggeriet Bjarke Fjeldsted 09. nov. 14 Hvad betyder bæredygtigt byggeri for danske materialeproducenter? Bjarke Fjeldsted

78 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Hvad betyder bæredygtigt byggeri for danske materialeproducenter? Markedsmuligheder Øget dokumentation 78

79 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 PEF Eco - design

80 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Markedet efterspørger bæredygtighed 80

81 Miljø Social Økonomi Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 En helhedstilgang til bæredygtighed Funktionalitet, komfort og trivsel 81

82 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 TC350 Et sæt overordnede standarder for livscyklusvurdering af bygningers bæredygtighed - Part 1 - Overall - Part 2 - Miljømæssig - Part 3 - Sociale - Part 4 - Økonomiske FRIVILLIGT! Produktniveau - EN (EPD) Bygningsniveau - EN (EBP)

83 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Miljøvaredeklarationer (EPD) Stigende grad et konkurrenceparameter Fælleseuropæisk standard er på plads (EN ) Dokumentation for markedsføring Fælles europæiske Product Category Rules er undervejs LCA baseret - Fra vugge til grav (vugge til port er obligatorisk) Hvor og hvordan skal producenten videreformidle sin data? EPD Danmark verificerer og er medlem af ECO platform 83

84 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Politiske initiativer (bæredygtighed) Byggevareforordningen (CE-mærkning): 7. krav om bæredygtighed I Tyskland, Holland, Frankrig og Belgien stilles allerede krav om miljøvaredeklarationer Product Environmental Footprint, (PEF) treårig testperiode, frivilligt Eco-design og energimærkning af produkter Indkøbsvejledninger, udbudsdirektiv og udbudslov Ny ressourcestrategi fra Miljøministeriet Nye redskaber for livscyklusvurderinger (LCA og LCC) Database om substitution for byggematerialer? Bygningsniveau Sustainable Buildings (Green Buildings) Bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet 84

85 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Gode råd til producenterne Start med LCA-analyser og miljøvaredeklarationer i dag Se EPD er som et redskab til at forbedre miljøperformance Følg udviklingen og afvent afklaringer Følg udviklingen af Product Category Rules Anvend digitale værktøjer til videregivelse af dokumentation (egen hjemmeside, BIM) 85

86 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 DI s arbejde med bæredygtighed Medlemsservice Seminarer om miljøvaredeklarationer (DI Byg) Artikler på hjemmeside og nyhedsbrev (DI Byg) DI s CSR netværk Praktik Ad hoc gruppe om bæredygtighed (DI Byg) Samarbejde med Green Building Council Denmark Politik Arbejder for afklaring og øget harmonisering via Construction Products Europe og EU Kommissionen 86

87 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Spørgsmål? 87

88 Når man går efter guldet Konsekvenser ved at stile efter det højeste bæredygtighedsmål i DGNB 9. December 2014 Svend Mertz NCC Construction Danmark A/S

89 Dagsorden Lidt om NCC Construction, -PD, -Bolig og -Roads Elementer i en certificeringsproces Erfaring fra andre projekter Hvorfor guld Lidt om huset Materialer, eksempler på nyt indsatsområde Materialekrav giver bøvl Konklusion

90 Lidt om NCC Industrial Construction and civil engineering Development NCC Roads NCC Construction NCC Bolig NCC Property Development 90

91 Certificeringsprocessen Kan i grove træk opdeles i fem trin: 1. Beslutning om hvorfor 2. Foreløbig score 3. Projektering 4. Udførelse 5. Dokumentation

92 Erfaring fra pilotfase, Skejby 3

93 Hvorfor guld Der blev nedsat flere brugergrupper, den ene handlede om certificering, og den udtalte: Erfaringen er at certificering på DGNB sølv niveau kan opnås ved at bygge som hidtil. Hvis NCC skal være førende inden for bæredygtigt byggeri, er det nødvendigt at hæve ambitionsniveauet til DGNB Guld og energiklasse 2020.

94 Lidt om huset 9 etager over terræn, m m 2 kælder. Energibehov overholder 2020, for at komme i mål er der 400 m 2 solceller.

95 DGNB Denmark, kriterium 6/ENV 1.2 Kriterium omfatter 30 produktgrupper, opdelt i 4 kvalitetstrin. Ikke alle produktgrupper var relevante. GBC har accepteret ændringer for at gøre det brugbart, fra tyske normer, til nordiske og europæiske.

96 Materialekrav giver bøvl Stol ikke på hjemmesider, der kan være fejl på dem og andre er vildledende, ex. at produkter opfylder EMICODE. Forlang kopi af certifikat og tjek om det er gyldigt, det gælder også bæredygtigt træ. Branchen og samfundet bør stræbe mod løsninger der kan bruges i hele Europa, hverken danske og tyske normer er vejen frem.

97 Konklusion Det klares ikke med nemme point. Der er opnået mange point ved at bygge lavenergiklasse 2020 og med lave omkostninger det havde næppe været muligt uden disse. Det er ikke kun en projekteringsproces. Der er mange andre som skal gøre sig umage.

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

Get Up, Green Up. 24. september 2014. Carsten Lygum, Projektudviklingschef. mth.com

Get Up, Green Up. 24. september 2014. Carsten Lygum, Projektudviklingschef. mth.com Get Up, Green Up 24. september 2014 Carsten Lygum, Projektudviklingschef 1 mth.com Internationale og nationale økonomiske tendenser 1. Megatrends 2. Hvad siger kunderne? 3. Internationale investorer 4.

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

»DGNB-certificering og hospitalsbyggeri

»DGNB-certificering og hospitalsbyggeri »DGNB-certificering og hospitalsbyggeri Maj Agerbæk Jakobsen Seniorkonsulent DGNB Auditor, LEED Green Associate, BREEAM International Assessor og BREEAM Nor Revisor »Agenda 1. Hvorfor bæredygtighed 2.

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

VELFAC i DGNB-certificeret byggeri

VELFAC i DGNB-certificeret byggeri VELFAC i DGNB-certificeret byggeri Vælg VELFAC til bæredygtigt byggeri Bæredygtigt byggeri starter i forberedelserne og med et godt samarbejde. Som mønstervirksomhed er det en del af vores værdier og naturligt

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

DGNB Eksisterende kontorbygninger NBE formiddagsmøde d. 13. september Thomas Fænø Mondrup Green Building Council Denmark

DGNB Eksisterende kontorbygninger NBE formiddagsmøde d. 13. september Thomas Fænø Mondrup Green Building Council Denmark DGNB Eksisterende kontorbygninger NBE formiddagsmøde d. 13. september 2016 Thomas Fænø Mondrup Green Building Council Denmark Agenda Generelt om Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB for eksisterende

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

DGNB Bæredygtigheds-certificering Temamøde om bæredygtigt byggeri, SDU 30. sep Thomas Fænø Mondrup Green Building Council Denmark

DGNB Bæredygtigheds-certificering Temamøde om bæredygtigt byggeri, SDU 30. sep Thomas Fænø Mondrup Green Building Council Denmark DGNB Bæredygtigheds-certificering Temamøde om bæredygtigt byggeri, SDU 30. sep. 2016 Thomas Fænø Mondrup Green Building Council Denmark Agenda Introduktion Generelt om Green Building Council Denmark (DK-GBC)

Læs mere

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg?

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg? Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI De digitale dage, UCN 11.04.2013 Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building Council Denmark Certificeret

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK HARPA BIRGISDOTTIR 2009 Vi har brug for en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri Samme forståelse af begreber mv. Erfaringer med at emnet forsvandt i projektforløbet

Læs mere

»DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer. Jens Rolin

»DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer. Jens Rolin »DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer Jens Rolin 2016-09-30 Agenda 1. Præsentation 2. Status 3. Tanker og indledende planlægning af DGNB certificering 4. Dokumentation af delkriterie 5. Erfaringer

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Green Building Council Denmark DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Måling af bæredygtighed Hvordan? Ønske om en dansk tilgang International respekt Afprøvning af 4 bæredygtighedscertificeringsordninger

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

Faktablad om bæredygtighed. StoVentec Facadeplade. Pudsbæreplade af glasgranulat. Produktbeskrivelse se teknisk datablad

Faktablad om bæredygtighed. StoVentec Facadeplade. Pudsbæreplade af glasgranulat. Produktbeskrivelse se teknisk datablad Pudsbæreplade af glasgranulat Produktbeskrivelse se teknisk datablad Data for bygningscertificering efter DGNB (version 2012) Kvalitetstrin (ENV 1.2) Produktspecifikke økobalanceværdier (ENV 1.1 og ENV

Læs mere

Faktablad om bæredygtighed. StoPur WV 150 transparent. Polyuretanbaseret forsegling, vandbaseret, silkemat, transparent, lavemitterende

Faktablad om bæredygtighed. StoPur WV 150 transparent. Polyuretanbaseret forsegling, vandbaseret, silkemat, transparent, lavemitterende Polyuretanbaseret forsegling, vandbaseret, silkemat, transparent, lavemitterende Produktbeskrivelse se det tekniske datablad (hvis til rådighed) Data for bygningscertificering efter DGNB (version 2012)

Læs mere

Get Up, Green Up COWI

Get Up, Green Up COWI Get Up, Green Up COWI Hvorfor DK-GBC og DGNB? Mette Qvist, Green Building Council Denmark Byggeri og miljø Byggesektoren er vigtig for miljø og ressourcer 42% energiforbrug i Europa 35% drivhusgas i

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Simon Mortensen Temamøde Vand i byer den 26. maj 2010, Bygholm Horsens www.byggeevaluering.dk Byggeriets Evaluerings Center Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 af den danske

Læs mere

ikke registreret 50 år (iht. BNB) ikke vurderet se teknisk datablad anvendes ikke not applicable data ikke til rådighed data ikke til rådighed

ikke registreret 50 år (iht. BNB) ikke vurderet se teknisk datablad anvendes ikke not applicable data ikke til rådighed data ikke til rådighed Specialcement til StoFlexyl Produktbeskrivelse se teknisk datablad Data for bygningscertificering efter DGNB (version 2012) Kvalitetstrin (ENV 1.2) Maling og belægninger på mineralsk basis. underlag (udvendigt):

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED John Sommer, salgsdirektør 12. november 2013 1 mth.dk 29. november 2013 Agenda 1. Bæredygtighed definition, systemer fordele mv.

Læs mere

Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus

Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus Byggesocietetets Sundhedsudvalg, 26.08.15 Vibeke Grupe Larsen Områdechef Bæredygtighed, NCC Construction 8/27/2015 NCC Construction,

Læs mere

Bæredygtighed i danske byggerier. Mette Qvist Sekretariatschef, Green Building Council Denmark

Bæredygtighed i danske byggerier. Mette Qvist Sekretariatschef, Green Building Council Denmark Bæredygtighed i danske byggerier Mette Qvist Sekretariatschef, Green Building Council Denmark DGNB DGNB certificeringsordning lanceret i Tyskland i 2008 DGNB International certificeringsordning lanceret

Læs mere

Polyurethanforsegling til afprøvede overflade-beskyttelsessystemer til parkeringshus, lavt indhold af opløsningsmidler.

Polyurethanforsegling til afprøvede overflade-beskyttelsessystemer til parkeringshus, lavt indhold af opløsningsmidler. Polyurethanforsegling til afprøvede overflade-beskyttelsessystemer til parkeringshus, lavt indhold af opløsningsmidler Produktbeskrivelse se det tekniske datablad (hvis til rådighed) Data for bygningscertificering

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

DK-GBC seminar, Building Green 2014. Erfaringer og visioner med den danske bæredygtighedsstandard DGNB

DK-GBC seminar, Building Green 2014. Erfaringer og visioner med den danske bæredygtighedsstandard DGNB DK-GBC seminar, Building Green 2014 Erfaringer og visioner med den danske bæredygtighedsstandard DGNB Velkommen! Mette Qvist, Green Building Council Denmark Status på DGNB certificering i DK Kontorbygninger

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri AaK Bygninger stiller krav til bæredygtighed i de kommunale projekter v/bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune AaK Udvikling Befolkningsudviklingen 2016-2028 stiger

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB De første erfaringer med den nye danske standard DGNB En offentlig bygherre investerer i fremtiden Lars Lundsgaard 2 Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion Drift af bygninger

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger Tildeling og livscyklusomkostninger 1 Tildeling og livscyklusomkostninger Pris Tildeling til det økonomisk mest fordelagtige tilbud - 161 Omkostninger alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger

Læs mere

Energirenovering. Videncenter for energibesparelser i bygninger. 27. november 2015. NCC præsentation Videncenter for energibesparelser i bygninger

Energirenovering. Videncenter for energibesparelser i bygninger. 27. november 2015. NCC præsentation Videncenter for energibesparelser i bygninger NCC NCC Construction Energirenovering Danmark A/S Energirenovering NCC præsentation Videncenter for energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger 27. november 2015 27. november

Læs mere

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder 1. udgave, 2015 Udgiver InnoBYG v/teknologisk Institut Gregersensvej 4, 2630 Taastrup + 45 72 20 29

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

ikke registreret ikke vurderet ikke vurderet se teknisk datablad anvendes ikke not applicable 0 % 0 % Sto SE & Co. KGaA 0 % anvendes ikke

ikke registreret ikke vurderet ikke vurderet se teknisk datablad anvendes ikke not applicable 0 % 0 % Sto SE & Co. KGaA 0 % anvendes ikke Organisk belægning med udseende som mursten Produktbeskrivelse se teknisk datablad Data for bygningscertificering efter DGNB (version 2012) Kvalitetstrin (ENV 1.2) Produktspecifikke økobalanceværdier (ENV

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

Faktablad om bæredygtighed. Sto Fugebånd Keramik. Fugebånd baseret på polyethylen til udformning af fuger. Produktbeskrivelse se teknisk datablad

Faktablad om bæredygtighed. Sto Fugebånd Keramik. Fugebånd baseret på polyethylen til udformning af fuger. Produktbeskrivelse se teknisk datablad Fugebånd baseret på polyethylen til udformning af fuger Produktbeskrivelse se teknisk datablad Data for bygningscertificering efter DGNB (version 2012) Kvalitetstrin (ENV 1.2) Produktspecifikke økobalanceværdier

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Faktablad om bæredygtighed. Sto Glasfibervæv. Alkaliebestandigt armeringsnet. Produktbeskrivelse se teknisk datablad

Faktablad om bæredygtighed. Sto Glasfibervæv. Alkaliebestandigt armeringsnet. Produktbeskrivelse se teknisk datablad Alkaliebestandigt armeringsnet Produktbeskrivelse se teknisk datablad Data for bygningscertificering efter DGNB (version 2012) Kvalitetstrin (ENV 1.2) Produktspecifikke økobalanceværdier (ENV 1.1 og ENV

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Evalueringsrapport af bæredygtigheds-kursus

Evalueringsrapport af bæredygtigheds-kursus Evalueringsrapport af bæredygtigheds-kursus INDHOLDSFORTEGNELSE Kursusindhold side 3 Baggrund og formål side 3 Forløb side 3 Deltagere side 3 Evaluering side 4 Udbytte side 4 Konklusion og anbefaling side

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Dansk Byggeri 16. juni 2010 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Faktablad om bæredygtighed. StoLotusan K. Slutpuds med Lotus-effekt teknologi i kradsepudsstruktur. Produktbeskrivelse se teknisk datablad

Faktablad om bæredygtighed. StoLotusan K. Slutpuds med Lotus-effekt teknologi i kradsepudsstruktur. Produktbeskrivelse se teknisk datablad Slutpuds med Lotus-effekt teknologi i kradsepudsstruktur Produktbeskrivelse se teknisk datablad Data for bygningscertificering efter DGNB (version 2012) Kvalitetstrin (ENV 1.2) Maling og belægninger på

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

DGNB Konsulentuddannelse

DGNB Konsulentuddannelse DGNB Konsulentuddannelse En uddannelse som konsulent i DGNB system Denmark giver dig en indgående forståelse for DGNB certificeringssystemet og for, hvordan du kan bruge systemet som en guide til at komme

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme En plan for vækst Investering 10. november 2016 PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark kort fortalt Hvad betyder det for vore investeringer? 681.000 medlemmer - heraf 368.300

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Faktablad om bæredygtighed. StoColor Solical. Facademaling på silikat/kiselgel-basis. Produktbeskrivelse se teknisk datablad

Faktablad om bæredygtighed. StoColor Solical. Facademaling på silikat/kiselgel-basis. Produktbeskrivelse se teknisk datablad Facademaling på silikat/kiselgel-basis Produktbeskrivelse se teknisk datablad Data for bygningscertificering efter DGNB (version 2012) Kvalitetstrin (ENV 1.2) Maling og belægninger på mineralsk basis.

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Hvad siger udbudsreglerne? Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Miljøhensyn ved udbud Det er anerkendt, at miljøhensyn kan inddrages i EU-udbud

Læs mere

Tilpasning af DGNB til dansk bygge- og miljølovgivning. Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut

Tilpasning af DGNB til dansk bygge- og miljølovgivning. Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut Tilpasning af DGNB til dansk bygge- og miljølovgivning Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut DGNB DGNB certificeringsordning lanceret i Tyskland i 2008 DGNB International

Læs mere

Er Danmark i verdenseliten indenfor bæredygtigt byggeri?

Er Danmark i verdenseliten indenfor bæredygtigt byggeri? Er Danmark i verdenseliten indenfor bæredygtigt byggeri? Lidt om mig.. Simon Stig-Gylling Miljø- og Bæredygtighedskonsulent i Dansk Byggeri Ansat i DB siden 2011 Jeg arbejder med: - Cirkulær økonomi -

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR 28 medarbejder Afdelinger i Hjørring, Aalborg, København, Oslo, Warszawa

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR 28 medarbejder Afdelinger i Hjørring, Aalborg, København, Oslo, Warszawa BÆREDYGTIG ARKITEKTUR 28 medarbejder Afdelinger i Hjørring, Aalborg, København, Oslo, Warszawa ARKITEKTUR VORES TILGANG ENERGIOPTIMERING BÆREDYGTIGHED MILJØMÆSSIG KVALITET påvirkning på natur, miljø, klima

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, 2013 24. juni, 2013 Alt bæredygtigt byggeri, både nybyggeri og renovering forudsætter, at man tænker helhedsorienteret

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Troldtekt i det DGNB - certificerede byggeri. Sådan bidrager Troldtekt til certificering af bæredygtige bygninger

Troldtekt i det DGNB - certificerede byggeri. Sådan bidrager Troldtekt til certificering af bæredygtige bygninger Troldtekt i det DGNB - certificerede byggeri Sådan bidrager Troldtekt til certificering af bæredygtige bygninger Bæredygtigt byggeri på formel En DGNB-certificering dokumenterer bredt, hvor bæredygtig

Læs mere

NOV 2015 / HANS ANDERSEN

NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R E N E R G I R E N O V E R I N G A F B Y G N I N G E R, D G N B? M O N E Y F O R N O T H I N G A N D C H I C K S F O R F R E E NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere