Green Building Council konference Offentlig adgang til dansk bæredygtighedsordning. Mette Qvist Direktør, Green Building Counci

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Green Building Council konference Offentlig adgang til dansk bæredygtighedsordning. Mette Qvist Direktør, Green Building Counci"

Transkript

1

2 Green Building Council konference Offentlig adgang til dansk bæredygtighedsordning Mette Qvist Direktør, Green Building Counci

3 Velkommen og status

4 Udfordring Energi effektiv Ressource effektiv Bæredygtig Mette Qvist 9. december 2014

5 En verdensomspændende bevægelse Green Building Councils over hele verden bygger på non-profit og uafhængighed 700+ ansatte, medlemmer, deltagere i træning DK: 4 ansatte, 227 medlemmer, 400+ deltagere i træning Højeste mission at udbrede bæredygtighed i byggeriet Mette Qvist 9. december 2014

6 Bæredygtighedscertificeringer i hele verden Mette Qvist 9. december 2014

7 Måling af bæredygtighed En samlet dansk byggebranche har valgt DGNB til at fremme missionen om mere bæredygtighed i byggeriet Udviklingen af DGNB i Tyskland ved 500+ fagpersoners bidrag baseret på frivillighed Tilpasningen af DGNB i Danmark ved 150+ fagpersoners bidrag baseret på frivillighed Mette Qvist 9. december 2014

8 Missionen fortsætter. Efter mere afprøvning og finpudsning gør vi DGNB til Mette Qvist 9. december 2014

9 Mette Qvist 9. december 2014

10 Danmark = Grønt image København fik Green Capital Award i 2014 Høje mål for vedvarende energi (30% i 2020) 40% af Københavns indbyggere cykler på arbejde Danmark kåret som verdens klimaduks ved COP20 i Lima Mette Qvist 9. december 2014

11 Hvad siger aktørerne? Mette Qvist 9. december 2014

12 Agenda (1) Velkomst v. Mette Qvist Regler for inddragelse af DGNB i udbudsmaterialet v. Søren Hilbert, Rønne & Lundgren Muligheder ved offentliggørelse af DGNB for rådgiver v. Jacob Ilsøe, Grontmij Offentlig bygherre og bæredygtighedskriterier v. Rasmus Brodersen, Frederiksberg Kommune Pause Byggematerialer og DGNB v. Camilla Dyring, MT Højgaard Bæredygtigt byggeri og materialeproducenter v. Bjarke Fjeldsted, DI Byg Mette Qvist 9. december 2014

13 Agenda (2) Når man går efter guldet v. Sven Mertz, NCC Prisoverrækkelse og oplæg v. Morten Bæk, Energistyrelsen Frokost Netværksmøde for DGNB konsulenter/auditorer Mette Qvist 9. december 2014

14 TAK Mette Qvist 9. december 2014

15 Regler for inddragelse af DGNB-krav ved udbud af offentligt byggeri 9. december 2014

16 Er varetagelse af miljøhensyn lovligt? JA, i tekniske specifikationer -Udbudsdirektivets artikel 23; Sådanne angivelser kan omfatte miljøegenskaber. JA, som tildelingskriterium - Udbudsdirektivets artikel 53 ; tildeling sker på grundlag af det set ud fra ordregiverens synspunkt økonomisk mest fordelagtige f.eks. miljøegenskaber. JA, som grundlag for prækvalifikation (egnethed til at opfylde krav og tildelingskriterier) Så meget desto mere i det nye udbudsdirektiv Fokus på inddragelse af livscyklusomkostninger, herunder bygherrens omkostninger til erhvervelse, vedligeholdelse samt energiforbrug saml. DGNB-standard som, jf. økonomisk bæredygtighed, inddrager en vurdering af byggeriets samlede levetidsomkostninger 16

17 Problem: Må der stilles krav om, at byggeri kan DGNB-certificeres? Begrænsning af konkurrence for så vidt angår byggeri, som ikke kan opnå denne certificering Bygherrens tekniske specifikation skal overholde grundlæggende principper i EU-lovgivningen, jf. udbudsdirektivets artikel 2 Ikke-forskelsbehandling Saglighed Proportionalitet Den tekniske specifikation skal være knyttet til kontraktens genstand, dvs. egnet til at definere egenskaber ved byggeri 17

18 NUGÆLDENDE: Krav om DGNB er nok forbudt, men Bygherrens tekniske specifikation skal overholde udbudsdirektivets artikel 23 Bygherren kan næppe stille krav om, at det færdige byggeri skal DGNBcertificeres Da det ikke er udelukket at beskrive bagvedliggende kriterier for opnåelse af DGNB-certificering, er det heller ikke lovligt at stille krav om DGNBcertificering inklusive tilføjelsen eller tilsvarende Bygherrer er forpligtet til at beskrive de ønskede miljøegenskaber forstået som de bagvedliggende kriterier, som byggeri skal efterleve for at opnå DGNBcertificering Lovligt at oplyse, at et byggeri som kan DGNB-certificeres opfylder krav, MEN bygherren skal acceptere enhver anden passende dokumentation I praksis er det vistnok oftest bygherren, der sikrer certificeringen og derfor ikke et egentligt krav til entreprenøren 18

19 Hvad siger det nye udbudsdirektiv? Øget fokus på bæredygtighed og varetagelse af miljøhensyn Betragtning 74; der et behov for, at de tekniske specifikationer.sikrer, at offentlige udbud indebærer konkurrence, og at der opfyldes målsætninger om bæredygtighed Bygherre kan kræve et bestemt mærke som bevis for påkrævede egenskaber, jf. udbudsdirektivets artikel 43. Definition af mærke: Ethvert dokument, certifikat eller attestering, der bekræfter, at de pågældende bygge- og anlægsarbejder [ ], processer eller procedurer opfylder visse krav. 19

20 NYT DIREKTIV OG LOV: Krav om DGNB er tilladt Bygherren KAN stille krav om, at byggeri skal DGNB-certificeres, jf. udbudsdirektivets artikel 43 forudsat; Mærkekrav vedrører kriterier, som er knyttet til kontraktens genstand og egnede til at definere egenskaber ved det udbudte byggeri Mærkekrav baseret på objektivt verificerbare ikke-diskriminerende kriterier Mærke udvikles på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, hvor alle relevante interessenter som statslige institutioner, forbrugere og forhandlere m.fl. kan deltage Mærke er tilgængeligt for alle interesserede Mærkekrav fastsættes af uafhængig tredjemand 20

21 NYT DIREKTIV OG LOV: Anden certificering skal accepteres Bygherren SKAL acceptere andre certificeringer, som dokumenterer opfyldelse af tilsvarende krav Bygherren SKAL tillige acceptere anden dokumentation, hvis en tilbudsgiver påviselig ikke havde mulighed for at få det specifikke mærke, [ ] inden for den gældende frist af årsager, der ikke kan tilskrives den pågældende økonomiske aktør, accepterer den ordregivende myndighed anden relevant dokumentation. 21

22 Hvad siger lovforslag til ny udbudslov? Artikel 43 er gentaget i lovforslagets 45 Rækkevidde af den nye bestemmelse jf. lovbemærkninger; I stedet for at indsætte de specifikke kriterier for opfyldelse af et relevant mærke, kan ordregiveren i henhold til denne bestemmelse blot kræve, at den ønskede anskaffelse skal være forsynet med et specifikt mærke. Mærket fungerer som bevis for, at bygge- og anlægsarbejderne [ ] svarer til de specifikke miljømæssige, sociale eller andre egenskaber, som ordregiveren efterspørger. Ikke længere pligt til at anføre de bagvedliggende mærkekrav i udbudsmaterialet (dog skal der tages stilling til irrelevante krav ) 22

23 Krav til at acceptere anden dokumentation Bygherren SKAL i alle situationer acceptere anden passende dokumentation, der påviser opfyldelse af mærkekrav Materiel ændring og udvidelse af forpligtelse til accept af anden dokumentation sammenholdt med udbudsdirektivet Tilbudsgiver vurderer, hvilket andet mærke eller dokumentation som ønskes indleveret Bygherren kan ikke stille specifikke formkrav vedr. anden passende dokumentation Tilbudsgiver har bevisbyrde for, at anden dokumentation svarer til det krævede mærke Hvornår er dokumentation passende jf. lovbemærkninger? Anden dokumentation anses for passende, hvis en rimeligt oplyst og normalt påpasselig ordregiver uden et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug kan konstatere, at mærkekravene indeholdt i det krævede mærke er opfyldt. 23

24 Søren Hilbert Advokat, Partner Tlf.: Rønne & Lundgren ǀ Tuborg Havnevej 19 ǀ DK-2900 Hellerup ǀ Denmark ǀ Tel ǀ Fax ǀ CVR nr ǀ 24

25 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR DK-GBC decemberkonference Brian Klejn-Christensen, Jacob Ilsøe. Grontmij

26 Copyright 2012 Grontmij A/S Den gode proces og fordelene ved et åbent system, erfaringer fra 5 DGNB projekter. 26 KMC Nordhavn Tubinehuset, Adelgade 12 Daginstitution Humlebien NCC Gladsaxe Company House Hurup Sundhedshus

27 Den gode proces En stor del af dokumentationen i en DGNB certificering ligger ved projektteamet, her i blandt, arkitekten, akustikeren, ingeniøren og specielt ved entreprenøren. 27 Det er derfor vigtigt at der meget tidligt i et projekt eller konkurrence gives et meget klart billede af omfanget af arbejder der venter de forskellige parter I projektteamet.

28 Den dårlige proces 28

29 Den gode proces 29 DGNB Auditor Grontmij s Proces og dokumentationsoversigt (Ex. Byggeweb eller lign.) Projektteamet (Entreprenør, arkitekt, rådgivere) Kende til kriterieomfang Hvem har ansvar for hvad Bidrage aktivt til certificeringen Afgive det rigtige honorar/ tilbud

30 Den gode proces 30 Grontmij s Proces og dokumentationsoversigt

31 Den gode proces 31 Tidskrævende Uddybning, forklaring, eksempler osv. DGNB Auditor Grontmij s Proces og dokumentationsoversigt Spørgsmål til forståelse af dokumentationsomfang Projektteamet (Entreprenør, arkitekt, rådgivere) Tidskrævende

32 Den gode proces og offentlig tilgængelig DGNB manual 32 Mindre Uddybning, forklaring, eksempler osv. Grontmij s Proces og dokumentationsoversigt DGNB Auditor Offentlig tilgængelig DGNB Manual Projektteamet (Entreprenør, arkitekt, rådgivere) Færre spørgsmål til forståelse af dokumentationsomfang

33 Den gode proces og fordelene ved et åbent DGNB system Hvad betyder det for rådgiveren (DGNB auditoren) 33 Der bruges mindre tid på at informere projektteamet om kriterieomfang og dokumentationskrav. Et aktivt projektteam, der ikke bare passivt er ventende på instrukser. Projektteamet kommer selv med forslag til tiltag og forbedringer. Hvad betyder det for DGNB certificeringen Bedre resultater for vores kunder (=højere score). Mindre tidsforbrug. Ingen overraskelser i processen, alle ved hvad der forventes. Større tilfredshed i hele teamet.

34 Hvad betyder åbenhed for prisen? m2 kontorhus 24 mio. kr. i anlæg m2 kontorhus m2 kontorhus 60 mio. kr. i anlæg 120 mio. kr.

35 Hvad betyder åbenhed for prisen? m2 kontorhus m2 kontorhus m2 kontorhus 24 mio. kr. i anlæg 60 mio. kr. i anlæg 120 mio. kr.

36 Tak for opmærksomheden

37 En offentlig bygherre og DGNB Green Building Council Denmark 9. dec Frederiksberg Ejendomme En del af By- og miljøområdet i Frederiksberg Kommune Varetager kommunens egne byggeprojekter samt drift af kommunale ejendomme Bygherrerådgivning & bygherrefunktion Ca. 40 medarbejdere; arkitekter, jurister, ingeniører & konstruktører mm. Omsætning ca. 220 mio. kr. om året

38 Daginstitutionen Midgården Lavenergiklasse 2020

39 Nykløveret Daginstitution på Nyelandsvej

40 KU.BE - Hus for kultur & bevægelse Under opførelse

41 Frederiksbergstrategien - Frederiksberg Kommunes bæredygtighedsstrategi Klimabyen for fremtiden Vidensbyen Destination i hovedstaden Livskvalitet i hverdagen

42 Andre tiltag inden for energibesparelse & miljø i byggeri: Retningslinier for miljø i byggeri Lavenergiklasse 2015 for nybyggeri ESCO Frederiksberg 200 miljøambassadør decentralt E-huset læringsprojekt om bæredygtighed for skoleelever ESCO 150mill. Tilbagebetalingstid=14år og ca. halvering af CO2 fra bygningsdrift Energistyring i MinEnergi og centrale energibudgetter, som skal støtte flere investeringer i energirigtige tiltag Skolen på Duevej tilmeldt pilotfasen for DGNB certificering af skoler & daginstitutioner

43 Motivation for bæredygtighed: Sundere skoler & institutioner giver bedre trivsel og indlæring Vi har selv drifts og vedligeholdelsesansvaret Håndtering af processen gennem hele forløbet er vigtig i kommunale projekter med mange aktører Lovgivningsmæssige krav til totaløkonomi på projekter over 20 mio. kr.

44 Frederiksbergstrategien & DGNB Klimaby for fremtiden: Klimatilpasning og nye rekreative muligheder Bæredygtigt trafiksystem med fokus på brug af byrummet Energieffektivisering af eksisterende bygningsmasse, også bevaringsværdige bygninger Mere vedvarende energi DGNB kriterier: Bæredygtig ressourceanvendelse Energibehov og vedvarende energi Kvalitet af klimaskærm Risiko for det lokale miljø Fleksibilitet for anvendelse Offentlig adgang Miljøvenlig transport Forhold for cyklister

45 Frederiksbergstrategien & DGNB Destination i hovedstaden: Vi vil styrke og videreudvikle Frederiksbergs unikke grønne identitet med mange træer, smukke bygninger, fine byrum og velplejede parker, der inviterer til, at byens borgere og mange gæster går og opholder sig mere i byens rum. DGNB kriterier: Æstetik design og byudvikling Tilgængelighed og arealudnyttelse Kvaliteten af nære udearealer Tryghed og sikkerhed

46 Frederiksbergstrategien & DGNB Livskvalitet i hverdagen: Kvalitet i byens institutioner og anlæg er en mærkesag på Frederiksberg. Behovet for kommunal service ændrer sig løbende i takt med aldersmæssige forskydninger, befolkningstilvækst og velfærdsydelsernes udvikling. Vi skal derfor udvikle og modernisere byens tilbud til borgere i alle livsfaser. Det betyder det også, at vi har brug for fleksible faciliteter, der kan rumme mange forskellige funktioner og aktiviteter. DGNB kriterier: Fleksibilitet for anden anvendelse Tryghed og sikkerhed Påvirkning fra omgivelser Områdets renomme og sociale forhold

47 Hvad kan vi bruge offentlige bæredygtighedskriterier til? Ensartet metodik Bedre overblik over bæredygtige tiltag Krav, der er målbare Ensartet kravspecifikation til vores rådgivere. Mulighed for at overføre metodik eller udvalgte kriterier til light udgave til mindre projekter Inkluderer totaløkonomiske beregninger

48 Forbehold: Guldkalv for rådgivere Mange ressourcer bliver brugt på bagudrettet dokumentation i stedet for fremadrettet design Udgifter til rådgivning er begrænset af Kommunalbestyrelsen - dispensation Ingen garanti for et vellykket projekt Ordningen har størst styrke indenfor målbare kategorier og mindre inden for bløde områder som f.eks social bæredygtighed.

49 Rundspørge i branchen om DGNB i 2011: så spænder de offentlige bygherrer sig selv sig selv for en vogn der kører det forkerte sted hen. For de kan ikke gennemskue alt det der. For dem gælder det bare om at have deres sti ren i deres politiske bagland.

50 Skolen på Duevej Tilbygning på ca m2 DGNB screening & pilotfase Skolen på Duevej Vise byggegrunden

51 Byggematerialer og DGNB Camilla Dyring MT Højgaard A/S Fagleder Bæredygtighed, DGNB Auditor, LEED Green Associate, BREEAM Assessor og BREEAM Nor revisor

52 Agenda Erfaring med certificering i MT Højgaard Bæredygtige materialer Hvorfor Hvad skal materialeproducenterne levere af dokumentation til DGNB kriterierne i DGNB Spørgsmål?

53 Erfaring med certificering i MT Højgaard DGNB - KPMG HQ DGNB - KHV 7 DGNB - Hurup Sundhedshus LEED - Nordea HQ BREEAM - Valby maskinfabrik E1 BREEAM - Valby maskinfabrik E2 BREEAM NOR - Nybygg Barnehage BREEAM NOR - Villa Barnehage og flere projekter på vej

54 Bæredygtige materialer Hvorfor?

55 Materialer Miljøpåvirkninger Hvad vil fremtiden bringe? Global temperaturstigning Indlandsisen smelter Ændret vandstrømme i Golfstrømmen Forhøjet UV stråling Stigende luftforurening Ekstrem vejr Fiskedød Skovdød Algevækst Skævvridning i dyrearter

56 Materialer Økonomi ressourceknaphed 100 års prisfald på ressourcer er elimineret på 10 år Verdens middelklasse stiger fra 2 mia. til 5 mia. mennesker de næste 20 år Ph.D Homi Kharas - The Brookings Institution, Washington DC, 2011

57 Materialer Økonomi energiforsyning Energiafhængigheden af fx OPEC lande og Rusland hvad betyder det for pris og leveringssikkerhed? Miljømæssige konsekvenser Fossilt brændsel fortsætter med at øge temperaturen og forureningen Økonomiske konsekvenser Fluktuerende priser, kriser og ustabile markeder Sociale og politiske I 2030 leverer OPEC i 50% af olieforsyningen eller gør de?

58 Materialer Økonomi klimaforandringer Forsikringsskader og kommunale investeringer i fremtidssikring af kyster og kloakker koster mange milliarder Predictions of annual output losses from climate change range between 1 percent per year, if strong and early action is taken, to at least 5 percent a year if policymakers fail to act. KPMG: Building Business value in a changing world 2012 IPCC - Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility, 2013

59 DGNB Auditorens behov for oplysninger om materialer

60 DGNB og Materialer LCC Ca. 30 % af DGNB kriterierne har krav til materialedokumentation Miljøvenlig indvinding af materialer LCA ENV2.1 ENV1.3 ENV2.2 ENV2.3 ECO2.2 ECO2.1 ECO1.1 Luftkvalitet SOC1.5 SOC1.4 SOC1.3* SOC1.2 SOC1.1 SOC3.3 SOC1.6 SOC2.3 SOC1.7 SOC2.1 SOC2.2* Tryghed og sikkerhed ENV1.2 SOC3.2* SOC3.1 Miljørisici relateret til byggevarer LCA ENV1.1 PRO1.1 TEC1.1 Brandsikkerhed SITE1.1 PRO1.2 PRO1.3 PRO1.4 PRO2.3 TEC1.6 TEC1.2 TEC1.3 TEC1.4 Klimaskærmens kvalitet SITE1.2 SITE1.3 SITE1.4 PRO1.5 PRO2.1 PRO2.2 TEC1.5 Nedtagning og genanvendelse * Kun kontor Vejledning om vedligehold og brug Dokumentation af kvalitet

61 ENV1.1 & ENV2.1 Livscyklusanalyse (LCA) LCA beregnes for bygningens livscyklus i 50 år (70%) og 80/120 år (30%) Produktfasen Udvinding af ressourcer og produktion af materialer Drift og vedligeholdelse Energiforbrug + fornyelse af materialer og end-of-life af udskiftede materialer End-of-life Affaldsbehandling, genanvendelse, bortskaffelse

62 ENV1.1 & ENV2.1 Livscyklusanalyse (LCA) Data for Materialer Miljøvaredeklationer EPD/MVD (ISO14025 og DS15804) ESUCO database (EU) Ökobau.dat database (Tysk) Data for energiforbrug Energiramme/BE10 beregning Generisk data for energiforsyning

63 ENV1.2 Miljørisici relateret til byggevarer Formål: At undgå/minimere brug af bestemte stoffer, byggematerialer og blandinger der udgør en særlig fare for jord, luft grund- og overfladevand Halogenerede produkter (CFC, H) Tungmetaller Biocider Farlige stoffer og kemikalier (SVHC i REACH) Flygtige organiske stoffer (VOC)

64 ENV1.2 Miljørisici relateret til byggevarer Dokumentation afhænger af materiale/produkt (1-32 kategorier): GISCODE, Emicode, Svanemærke, sikkerhedsdatablad eller anden valid dokumentation

65 ENV2.3 Miljøvenlig udvinding af materialer Certificeret træ og natursten Formål: Beskyttelse af skovarealer og træressourcer Minimerer miljøbelastningen bl.a. med regler for anvendelse af gødning og sprøjtemidler Sikre ordentlige levevilkår for mennesker og dyr Forhindre børnearbejde og tvangsarbejde Dokumentation: Anvendelse af certificeret træ PEFC eller FSC inkl. CoC i byggeriet og på byggepladsen Anvendelse af natursten som overholder kravene i ILO-konventionen, fx Fair Stone eller XertifiX certifikat

66 ECO1.1 Levetidsomkostninger (LCC) LCC beregnes for bygningens livscyklus i 50 år Byggeomkostninger SfB gruppe 1-6 (materialeomkostninger) Drift, vedligehold og genopretning Omkostninger til reparation og udskiftning af bygningsdele ift. materialernes levetid Forsyning Omkostninger til vand/afledning, varme og el Renhold Omkostninger rengøring

67 SOC1.2(1) Flygtige organiske forbindelser (VOC) og formaldehyd Formål: Sikre en indendørs luftkvalitet, der ikke har negativ effekt på brugernes sundhed og velbefindende Dokumentation: Indeklimamåling af VOC og formaldehyd i det færdige byggeri

68 SOC1.7(2.3) Forebyggelse af risiko for brandgas TEC1.1(2) Passiv brandsikring Formål: Sikre flugtveje mod røg og brændende dråber Sikre indeklima mod giftige og ætsende stoffer Dokumentation: Brandklassificering (ubrændbart A1 el. s1 og d0) CE mærkning / ydeevnedeklaration MK godkendelse Angivelse af indholdsstoffer fx PVC eller halogener

69 TEC1.3 Klimaskærmens kvalitet Formål: Sikre at klimaskærmens varmetab, tæthed og fugtsikring lever op til fremtidens krav Dokumentation ift. materialer: U-værdi/ʎ-værdi Klassificering af vinduer/e-ref Fugtsikring CE-mærkning / ydeevnedeklaration

70 TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse Formål: Gøre eksisterende bygningsmasse om 50/100 år til en materialeressource Dokumentation: Genanvendelse af materialet Separering af materialer Indbygning af materialet

71 PRO1.5(1) Vejledning om vedligehold og brug Formål: Lette fremtidig drift og sikre materialernes levetid ved korrekt pleje Dokumentation: Anvisning om korrekt brug, vedligehold og pleje

72 PRO2.2(1) Dokumentation af materialer Formål: Udelukke fejl og mangler i kraft af god bygningsdokumentation og kvalitetskontrol Dokumentation: Sikkerhedsdatablade CE-mærkning/ ydeevnedeklaration (DoP)

73 DGNB Certifikat Input Udbudsmat. Produktkrav Indsamling af materialedokumentation Leverandør Udbudsmateriale Dokumentation Projektkrav Produktkrav Bygherre Totalentreprenør Underentreprenør Leverandør DGNB Kontrakt DGNB rapport Kontrol Dokumentation Dokumentation Dokumentation GBC-DK DGNB Auditor DGNB rapport + Dokumentation

74 Hvorfor er det så svært? Kravene til DGNB er ikke indarbejdet i tegninger og arbejdsbeskrivelser, fx Leverandøren skal dokumentere at byggematerialer skal opfylde kriterium ENV2.1, kvalitetstrin 3 Leverandøren/producenten fremsender ikke det dokumentation de bliver spurgt om, men det de har. Bygherren ønsker et specielt materiale/produkt, men der er ingen leverandører, som kan levere den nødvendige dokumentation Det er ressourcekrævende at finde leverandører som kan efterleve dokumentationskravene Leverandørerne virker usikre på hvordan de får udarbejdet den efterspurgte dokumentation

75 Anbefaling til materialeproducenterne Identificerer materialets bæredygtighedsegenskaber Udarbejde (tredjeparts) dokumentation for materialet/produktet, fx Miljøvaredeklaration (MVD/EPD) Ydeevnedeklaration Test af afgasning af VOC og formaldehyd Indeklimamærkning Sikkerhedsdatablad Brandklassifikation Giscode Certificering af udvinding af materialer fx FSC, Fair stone Gør dokumentationen af materialet let tilgængeligt gerne på hjemmeside

76 Spørgsmål? Camilla Dyring MT Højgaard A/S Fagleder Bæredygtighed, Tlf.:

77 Bæredygtigt byggeriet Bjarke Fjeldsted 09. nov. 14 Hvad betyder bæredygtigt byggeri for danske materialeproducenter? Bjarke Fjeldsted

78 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Hvad betyder bæredygtigt byggeri for danske materialeproducenter? Markedsmuligheder Øget dokumentation 78

79 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 PEF Eco - design

80 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Markedet efterspørger bæredygtighed 80

81 Miljø Social Økonomi Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 En helhedstilgang til bæredygtighed Funktionalitet, komfort og trivsel 81

82 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 TC350 Et sæt overordnede standarder for livscyklusvurdering af bygningers bæredygtighed - Part 1 - Overall - Part 2 - Miljømæssig - Part 3 - Sociale - Part 4 - Økonomiske FRIVILLIGT! Produktniveau - EN (EPD) Bygningsniveau - EN (EBP)

83 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Miljøvaredeklarationer (EPD) Stigende grad et konkurrenceparameter Fælleseuropæisk standard er på plads (EN ) Dokumentation for markedsføring Fælles europæiske Product Category Rules er undervejs LCA baseret - Fra vugge til grav (vugge til port er obligatorisk) Hvor og hvordan skal producenten videreformidle sin data? EPD Danmark verificerer og er medlem af ECO platform 83

84 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Politiske initiativer (bæredygtighed) Byggevareforordningen (CE-mærkning): 7. krav om bæredygtighed I Tyskland, Holland, Frankrig og Belgien stilles allerede krav om miljøvaredeklarationer Product Environmental Footprint, (PEF) treårig testperiode, frivilligt Eco-design og energimærkning af produkter Indkøbsvejledninger, udbudsdirektiv og udbudslov Ny ressourcestrategi fra Miljøministeriet Nye redskaber for livscyklusvurderinger (LCA og LCC) Database om substitution for byggematerialer? Bygningsniveau Sustainable Buildings (Green Buildings) Bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet 84

85 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Gode råd til producenterne Start med LCA-analyser og miljøvaredeklarationer i dag Se EPD er som et redskab til at forbedre miljøperformance Følg udviklingen og afvent afklaringer Følg udviklingen af Product Category Rules Anvend digitale værktøjer til videregivelse af dokumentation (egen hjemmeside, BIM) 85

86 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 DI s arbejde med bæredygtighed Medlemsservice Seminarer om miljøvaredeklarationer (DI Byg) Artikler på hjemmeside og nyhedsbrev (DI Byg) DI s CSR netværk Praktik Ad hoc gruppe om bæredygtighed (DI Byg) Samarbejde med Green Building Council Denmark Politik Arbejder for afklaring og øget harmonisering via Construction Products Europe og EU Kommissionen 86

87 Bæredygtigt byggeri Bjarke Fjeldsted 9. nov. 14 Spørgsmål? 87

88 Når man går efter guldet Konsekvenser ved at stile efter det højeste bæredygtighedsmål i DGNB 9. December 2014 Svend Mertz NCC Construction Danmark A/S

89 Dagsorden Lidt om NCC Construction, -PD, -Bolig og -Roads Elementer i en certificeringsproces Erfaring fra andre projekter Hvorfor guld Lidt om huset Materialer, eksempler på nyt indsatsområde Materialekrav giver bøvl Konklusion

90 Lidt om NCC Industrial Construction and civil engineering Development NCC Roads NCC Construction NCC Bolig NCC Property Development 90

91 Certificeringsprocessen Kan i grove træk opdeles i fem trin: 1. Beslutning om hvorfor 2. Foreløbig score 3. Projektering 4. Udførelse 5. Dokumentation

92 Erfaring fra pilotfase, Skejby 3

93 Hvorfor guld Der blev nedsat flere brugergrupper, den ene handlede om certificering, og den udtalte: Erfaringen er at certificering på DGNB sølv niveau kan opnås ved at bygge som hidtil. Hvis NCC skal være førende inden for bæredygtigt byggeri, er det nødvendigt at hæve ambitionsniveauet til DGNB Guld og energiklasse 2020.

94 Lidt om huset 9 etager over terræn, m m 2 kælder. Energibehov overholder 2020, for at komme i mål er der 400 m 2 solceller.

95 DGNB Denmark, kriterium 6/ENV 1.2 Kriterium omfatter 30 produktgrupper, opdelt i 4 kvalitetstrin. Ikke alle produktgrupper var relevante. GBC har accepteret ændringer for at gøre det brugbart, fra tyske normer, til nordiske og europæiske.

96 Materialekrav giver bøvl Stol ikke på hjemmesider, der kan være fejl på dem og andre er vildledende, ex. at produkter opfylder EMICODE. Forlang kopi af certifikat og tjek om det er gyldigt, det gælder også bæredygtigt træ. Branchen og samfundet bør stræbe mod løsninger der kan bruges i hele Europa, hverken danske og tyske normer er vejen frem.

97 Konklusion Det klares ikke med nemme point. Der er opnået mange point ved at bygge lavenergiklasse 2020 og med lave omkostninger det havde næppe været muligt uden disse. Det er ikke kun en projekteringsproces. Der er mange andre som skal gøre sig umage.

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Dansk Byggeri 16. juni 2010 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Bæredygtigt byggeri i Nordjylland Valget af bæredygtigt byggeri i fire nordjyske sundhedshuse har resulteret i færre fejl og mangler, bedre

Bæredygtigt byggeri i Nordjylland Valget af bæredygtigt byggeri i fire nordjyske sundhedshuse har resulteret i færre fejl og mangler, bedre Bæredygtigt byggeri i Nordjylland Valget af bæredygtigt byggeri i fire nordjyske sundhedshuse har resulteret i færre fejl og mangler, bedre indeklima, lavt energiforbrug, lav miljøpåvirkning og optimeret

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Bæredygtige forretningsmodeller

Bæredygtige forretningsmodeller Bæredygtige forretningsmodeller Høje Taastrup - Århus, 26. - 27. maj 2014 InnoBYG Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Agenda 13.00-13.05 Velkomst og kort introduktion

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI

SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI Et byggeris værdi og omdømme kan øges via en grøn certificering Denne pjece gennemgår hvordan solceller kan bidrage til at opnå relevante certificeringer

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014 Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014 Forord Denne folder er udarbejdet på basis af en serie workshops om Udbud & Bæredygtighed, som blev afholdt i Innobyg udviklingsprojektet

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

DGNB sikrer bæredygtigt byggeri i Nordjylland

DGNB sikrer bæredygtigt byggeri i Nordjylland DGNB sikrer bæredygtigt byggeri i Nordjylland Valget af bæredygtigt byggeri i fire nordjyske sundhedshuse har resulteret i færre fejl og mangler, bedre indeklima, lavt energiforbrug, lav miljøpåvirkning

Læs mere

DGNB Denmark. Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut

DGNB Denmark. Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut DGNB Denmark Harpa Birgisdottir Seniorforsker, ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut DGNB DGNB certificeringsordning lanceret i Tyskland i 2008 DGNB International certificeringsordning lanceret i 2010

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC)

Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC) Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC) Tid: Fredag den 4. februar 2011 kl. 09.00-12.00 Sted: Erhvervs- & Byggestyrelsen, Langelinie Allé 17, lokale 222, Østerbro Afbud: Nikolaj

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer på konferencen Tina Braad Advokat og partner,

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV 11. MARTS 2015 Agnete Gersing Den nye udbudslov Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? DEN NYE UDBUDSLOV Agenda 1. Kort om baggrund 2. Væsentligste ændringer 3. Videre proces Kort

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport UN GLOBAL COMPACT 2013 Fremskridtsrapport Inholdsfortegnelse 1 Om By og Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS)

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) - vores bidrag til BREEAM certificeringssystemet - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger udgør op til

Læs mere

Lidt Fakta om DGNB procesen for KMC

Lidt Fakta om DGNB procesen for KMC BRIAN KlEJN-CHRISTENSEN Energi- og indeklima ingeniør DGNB Konsulent Processen i en DGNB Certificering erfaringer fra Grontmij Grontmijs erfaring med DGNB Certificering KMC Nordhavn (Kamelen) DGNB samarbejde

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com

Vi har forpligtet os til bæredygtighed. www.formica.com Vi har forpligtet os til bæredygtighed www.formica.com Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion af Gavin Todd og oversigt 3. Carbon reduction-mærket 4. GREENGUARD og indendørs luftkvalitet Certificeret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere