FREDERIKSBJERG- BYGGERIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSBJERG- BYGGERIET"

Transkript

1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk JANUAR 2013 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE FREDERIKSBJERG- BYGGERIET DOMMERBETÆNKNING ENDELIG UDGAVE AF 3. JANUAR 2013 COWI underrådgivere:

2

3 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 3 INDHOLD 1 Indledning Baggrund Udbudsforløbet 6 2 Bedømmelsesarbejdet Bedømmelsesudvalget Bedømmelsesudvalgets arbejde 8 3 Tildelingskriterier Tildelingskriterium 11 4 Bedømmelse af tilbud fra Hoffmann A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 23 5 Bedømmelse af tilbud fra Züblin Scandinavia A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 30 6 Bedømmelse af tilbud fra NCC Construction Danmark A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 38

4 4 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 7 Bedømmelse af tilbud fra KPC Herning A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 44 8 Bedømmelse af tilbud fra MT Højgaard A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 50 9 Det samlede resultat 51

5 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 5 1 Indledning 1.1 Baggrund N.J. Fjordsgades Skole blev indviet i 1910, og siden da er der ikke bygget en ny folkeskole i Aarhus Midtby. Med Byrådets vedtagelse d. 16. marts 2011 af indstillingen Ny midtbyskole i N. J. Fjordsgades skoledistrikt, er det besluttet ikke blot at bygge en ny folkeskole, men at skabe et bredt varieret børne- og ungemiljø, der skal fungere i tæt samspil med forenings- og fritidslivet på Frederiksbjerg. Aarhus Kommune etablerer et sammenhængende børne- og ungemiljø på området, hvor Skt. Anna Gades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Miljøet skal rumme en skole til 920 elever, en børnehave med tre grupper, fritidsog ungdomsklubber samt en pædagogisk ledet legeplads. Byggeriet skal opføres og indrettes på baggrund af den nyeste viden om, hvad der giver de bedste betingelser for børn og unges læring og udvikling. Her vil blive skabt rum og rammer til leg og læring, og også et byggeri med et lavt energiforbrug, godt indeklima og minimal CO 2 -belastning. Midtbyens børn skal have et mekka for leg og læring, fordybelse og formidling, udfordring og udvikling. Samtidig skal byggeriet åbne sig mod sine omgivelser både ved at være tilgængelig de fleste af døgnets 24 timer og ved i sin opbygning at signalere åbenhed og imødekommenhed over for nærmiljøet. Et midtpunkt i Aarhus C, der styrker de pædagogiske rammer for distriktets børn og unge og samtidig supplerer bydelens tilbud til gavn for områdets mange foreninger, interessegrupper, brugere og beboere.

6 6 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 1.2 Udbudsforløbet Udbuddet er gennemført som begrænset udbud i totalentreprise efter EU's udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF i henhold til bekendtgørelse S Ved den gennemførte prækvalifikation i henhold til de annoncerede kriterier blev følgende totalentreprisehold prækvalificeret til tilbudsgivningen i henhold til meddelelse til alle ansøgere pr. 31. maj 2012: MT Højgaard A/S AART architects A/S, Århus KHR arkitekter A/S, København K Midtconsult P/S Højgaard Design & Engineering Sweco Architects A/S, Århus KPC Herning A/S Arkitema K/S Grontmij A/S Center for Idræt og Arkitektur (Konsulent) Social Action (Konsulent) Hoffmann A/S GPP Arkitekter A/S Henning Larsen Architects A/S NIRAS A/S Møller & Grønborg, Arkitekter og Planlæggere AS NCC Construction Danmark A/S Cubo Arkitekter A/S JJW Arkitekter A/S Tegnestuen Schul Landskabsarkitekter ApS Rambøll Danmark A/S Züblin Scandinavia A/S Friis & Moltke A/S SMAK Architects* Alectia A/S SLA A/S* Alle fem prækvalificerede afleverede rettidige, konditionsmæssige tilbud ved tilbudsfristens udløb d. 26. november 2012 kl *Indeholdt i tilbud uden at have indgået i prækvalifikationsansøgning.

7 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 7 2 Bedømmelsesarbejdet 2.1 Bedømmelsesudvalget I forbindelse med bedømmelsen af de indkomne tilbud har Aarhus Kommune, Børn og Unge besluttet at sammensætte bedømmelsesudvalg som følger: Kristian Würtz Rådmand for Børn og Unge, (formand for udvalget) Ole Kiil Jacobsen - Børn og Ungechef Kurt Kristensen - Områdechef, Børn og Unge Finn Nathan - Bygningschef, Børn og Unge Jette Bjørn Hansen - Skoleleder Michel Larsen - FU-leder Inger Barslund - Dagtilbudsleder Jeannie Rumph - Forældrerepræsentant Jakob Lave - Forældrerepræsentant Gitte Wie Andersen - Arbejdsmiljørepræsentant Jan Ravn Christensen - Formand for udvalget for Børn og Unge Laura Hay Rådmand for Teknik og Miljø Marc Perera Christensen Rådmand for Kultur og Borgerservice Hans Henrik Knoop - Fagdommer med fokus på pædagogiske rammer Dorte Mandrup - Fagdommer med fokus på arkitektur Kristine Jensen - Fagdommer med fokus på byrum. Som rådgivere for bedømmelsesudvalget har fungeret: Henrik Rudfeld - Proces- og projektleder, Børn og Unge Lars Becher - Projektleder for eksternt bygherrerådgiverteam Suna Cenholt - Bygherrerådgiver, Pluskontoret Winie Ricken - Bygherrerådgiver, Learning Spaces Rikke Juul Gram - Bygherrerådgiver, Schønherr Landskab Stephen D. Willacy - Stadsarkitekt Birgitte Bruun - Konstitueret bygningschef, Kultur og Borgerservice Poul Nielsen - Bygningskonsulent, Børn og Unge, Bygninger Peter Lykke Sørensen - Ingeniør, Børn og Unge, Bygninger

8 8 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Birgitte Amstrup Sektionsleder, Børn og Unge, Bygninger. Ud over de anførte rådgivere har der i forbindelse med bedømmelsen af delkriteriet "Funktionalitet" været nedsat en række "temabedømmelsesgrupper", som for hvert af områderne: Skole Dagtilbud FU Fælles har givet input til bedømmelsen, som blev fremlagt på bedømmelsesmøde nr. 1. Bedømmelsesudvalget har i forbindelse med bedømmelsen i øvrigt være bistået af Advokat Tina Braad, Holst Advokater. 2.2 Bedømmelsesudvalgets arbejde Forud for bedømmelsesmøderne er tilbuddene blevet nøje gennemgået og analyseret af bedømmelsesudvalgets medlemmer, rådgiverne samt temabedømmelsesgrupperne. Bedømmelsesmøderne har haft følgende forløb og hovedoverskrifter: BEDØMMELSESMØDE NR. 1 Præsentation og funktioner Tid: 10. december 2012, kl Program Indledende præsentation af deltagere samt bedømmelsesproces Konkurrencedeltagernes præsentationsfilm vises Medlemmer af temaarbejdsgrupperne for skole, FU, dagtilbud og fællesområder fremlægger deres bedømmelse af hovedparametrene "Funktionalitet" og "Fleksibilitet" for de fem projekter. BEDØMMELSESMØDE NR. 2 Fremlæggelser ved fagdommere og rådgivere Tid: 13. december 2012, kl Program Fagdommer fremlægger de fem forslag set ift. hovedparameteren "Byrum" Fagdommer fremlægger de fem forslag set ift. hovedparameteren "Arkitektur" COWI fremlægger de fem forslag set ift. hovedparameteren "Materialemæssig, installationsmæssig og teknisk kvalitet".

9 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 9 BEDØMMELSESMØDE NR. 3 Bedømmelse og pointtildeling Tid: 17. december 2012, kl Program Præsentation ved bygherrerådgiver af tilbud mht.: - Kriterium 2: Energi og bæredygtighed - Kriterium 3: Totalentreprisesum - Kriterium 4: Organisation Bedømmelse og karaktergivning på kriteriet "Arkitektur og funktion" på baggrund af de anonymiserede projektforslag Efter bedømmelse afsløring af tilbudsgivere BEDØMMELSESMØDE NR. 4 Afslutning af bedømmelsesprocessen. Tid: 20. december 2012, kl Program Opsamling på rammen for bedømmelsen samt fastlæggelse af delkriteriernes vægtning indenfor underkriteriet "Arkitektur og funktion". Opsamling på de enkelte tildelingskriterier Afrunding og afslutning af bedømmelsesprocessen Gennemgang af disposition og indhold af dommerbetænkning BEDØMMELSESMØDE NR. 5 - Endelig godkendelse af dommerbetænkning Tid: 3. januar 2013, kl Program Endelig godkendelse og udpegning af vinderprojekt samt underskrift af dommerbetænkning.

10 10 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET

11 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 11 3 Tildelingskriterier I det følgende beskrives tildelingskriterierne i henhold til byggeprogrammets afsnit 3, som har dannet grundlag for den gennemførte bedømmelse af tilbuddene og tildeling af opgaven. Desuden er der, hvor det er relevant, suppleret med den anvendte pointgivningsmodel/metodik. Generelt er ved alle pointgivninger anvendt følgende skala: 0 point: gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (opfylder ud budsmaterialets mindstekrav), og hvor der ikke er oplysninger, der positivt belyser opfyldelsen af forventninger/ønsker i udbudsmaterialet. 10 point: gives for det fremragende tilbud, som inden for udbuddets rammer bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser. Alle karakterer i karakterskalaen finder anvendelse. 3.1 Tildelingskriterium Tildeling af opgaven vil ske på baggrund af kriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" vurderet efter følgende underkriterier: Nr. Underkriterium Vægtning i procent 1. Arkitektur og funktion Energi og bæredygtighed Total entreprisesum Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 5

12 12 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Underkriterier og bedømmelse Underkriterium 1: Arkitektur og funktion. Vurdering af kriteriet er foretaget som en samlet helhedsbedømmelse af følgende hovedparametre angivet i prioriteret rækkefølge: Funktionalitet Materialemæssig, installationsmæssig og teknisk kvalitet Arkitektur Byrum Bevaring Fleksibilitet. Ad Funktionalitet I hvilken grad forslaget opfylder og understøtter de stillede krav til byggeriets funktioner, herunder: - Funktionernes og rummenes disponering og sammenhænge - Frederiksbjerg-byggeriets organisering - Pædagogiske principper for læringsrummenes indretning og organisering - Det i entreprisen indeholdte inventar og tekniske løsninger - Muligheden for logisk og funktionel zoneopdeling af byggeriet - Let orientering såvel udendørs som indendørs. I hvilken grad temaet bevægelse (fysisk, socialt og mentalt) klart og tydeligt er gennemgående i hele projektet, herunder udfordrer de forskellige brugergrupper fysisk. Ad Materialemæssig, installationsmæssig og teknisk kvalitet I hvilken grad der er anvendt robuste materialer, som patinerer smukt ved slitage og brug samt ved vejrligets og forurenings påvirkninger over tid. I hvilken grad der er anvendt tekniske løsninger og installationer med stor robusthed i forhold til såvel funktion som holdbarhed og fleksibilitet set i sammenhæng med byggeriets mangeartede brugere. I hvilken grad valg af materialer, overflader og tekniske anlæg er foretaget ud fra ønsket om lange levetider og lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Ad Arkitektur I hvor høj grad forslagets arkitektur skærper løsningsforslagets profil som børne-/ungemiljø med både sanselige wauw-effekter og aha-oplevelser.

13 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 13 I hvor høj grad forslaget gennem anvendelse af arkitektoniske virkemidler, som nedenstående, udgør en æstetisk smuk og harmonisk helhed og skaber variable, stemningsfulde rum. - Skala - Proportioner - Konstruktioner - Formsprog - Stoflighed - Farvesætning - Styrede udsigter - Gode og varierede dagslysforhold - Bygningsintegreret kunstnerisk udsmykning. Ad Byrum I hvor høj grad det overordnede arkitektoniske greb formår at indgå i en vellykket dialog med den bymæssige kontekst, både hvad angår den nære og byplanmæssige sammenhæng. I hvilket omfang byggeriets funktioner: Børnehave, Skole og Fritids- og ungdomsklub og Skolemark orienteres og placeres i sammenhæng med hinanden og med områdets vej- og stiforbindelser. Herunder hvorvidt der er etableret markante og hensigtsmæssige adgangsforhold, og at det er let at orientere sig udefra imod funktionerne. Hvorledes stedet signalerer imødekommenhed og formår at genskabe rammerne for den demografiske tiltrækning og særlige selvgroede ånd, der kendetegner stedet i dag. I hvor høj grad udearealerne fremstår med en grøn og artsrig kvalitet. BØRN HAR RET TIL KRAT. Ad Bevaring Forslagets evne til med et nutidigt udtryk at fastholde stedets urbane, arkitektoniske og kulturhistoriske rødder, herunder: - Troskab mod Ambt og Kampmanns oprindelige byplan - Transformation af eksisterende bygninger eller dele heraf i henhold til de stillede krav - Bevaring af karakteristiske træer på grunden. Ad Fleksibilitet I hvor høj grad den tilbudte løsning er tidssvarende, fleksibel og fremtidssikret. Det vil sige indeholder muligheder for en fleksibel udnyttelse af lokaler, funktionsændring og multianvendelighed, ombygningsmuligheder og muligheder for udvidelse og/eller anden form for ændringer over tid.

14 14 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Underkriterium 2: Energi og bæredygtighed Bedømmelsen af kriteriet Energi og bæredygtighed er foretaget ved hjælp af Aarhus Kommunes bæredygtighedsmodel. Modellen er en regnearksmodel, hvor bæredygtighedsbegrebet er operationaliseret inden for nedenstående tre dimensioner: Den miljømæssige dimension Aarhus Kommunes Bæredygtighedsmodel Den økonomimæssige dimension Den sociale dimension COPYRIGHT COWI A/S I modellen er de tre hoveddimensioner underopdelt i 29 underpunkter, som er vægtet indbyrdes. Aarhus Kommunes digitale bæredygtighedsmodel (med fastlåste prioriteringer og vægtninger) er udsendt til tilbudsgiverne som en del af udbudsmaterialet. Som en del af tilbuddet har hver tilbudsgiver, som krævet i udbudsmaterialet, afleveret dels en "Rapport over projektets bæredygtighed" og dels tilbudsgivers eget oplæg til pointgivning i den digitale model, som er udsendt med udbudsmaterialet. Bedømmelsen af tilbuddene med hensyn til kriteriet "Energi og bæredygtighed" er foretaget af COWI i samarbejde med Aarhus Kommune, Børn og Unges teknikere, i henhold til byggeprogrammets angivelser. Indstilling til bedømmelsen på kriteriet er herefter forelagt for bedømmelsesudvalget. Underkriterium 3: Totalentreprisesum Konkurrencefeltet for underkriteriet "Totalentreprisesum" er i byggeprogrammets pkt. 3 fastlagt som følger: Tilbudssummen tillagt kapitalisering af eventuelle forbehold må ikke overskride en maksimal pris på: kr ,- ekskl. moms. Aarhus Kommune har fastlagt et anlægsbudget for totalentreprisen svarende til en kontraktsum på kr ,- ekskl. moms. Aarhus Kommune ønsker således at tilbudsprojekter udformes så tilbudsprisen ligger tættest muligt på denne budgetpris.

15 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 15 Da totalentreprisesummen for alle tilbud i bedømmelsen er mindre end eller lig med den i pkt. 3.2 anførte maksimale tilbudspris, foretages bedømmelsen alene efter totalentreprisesummens afvigelse fra maksimalprisen i nedadgående retning. Som følge heraf er ved pointgivningen på underkriteriet Totalentreprisesum anvendt en retlinet skala ud fra følgende yderpunkter: Den maksimalt acceptable tilbudspris, svarende til en score på 0 point, er fastlagt til kr ekskl. moms, fremkommet som summen af den maksimale ramme på og en vurderet maksimal pris for stipulerede ydelser på kr ekskl. moms. Den bedst tænkelige pris, svarende til en score på 10 point, er på baggrund af Aarhus Kommunes anlægsbudget for totalentreprisen fastlagt til kr ekskl. moms.* * Fastlæggelsen af den bedst tænkelige pris på kr ekskl. moms beror på en vurdering af de forventelige prisudsving i lyset af udbudsmaterialets ønsker til tilbudsprisen samt en rimelig pointtildeling for opfyldelse af det oplyste budgetmål. Spændets størrelse og placering bekræftes af fordelingen af de indkomne priser. Pointtildelingen for kriteriet pris, der vægter 35 % i tildelingen, fordeler sig således i spændet mellem kr ekskl. moms til ekskl. moms. Modellen indebærer, at en pris på kr ekskl. moms indenfor det givne interval tildeles 5,45 point. Pointkurven for underkriteriet "Totalentreprisesum" ser således ud som følger:

16 16 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Underkriterium 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation Vurdering af kriteriet er foretaget som en samlet helhedsbedømmelse af følgende hovedparametre angivet i prioriteret rækkefølge: Vurderingen af de tilbudte medarbejderes erfaringer og kompetencer set i forhold til de tildelte roller på projektet. Vurderingen vil blive foretaget som en helhedsvurdering af de i pkt. 3.5 efterspurgte cv'er. At tilbudsgiver demonstrerer en effektiv organisation, entydige kommandoveje, entydig ansvarsfordeling og et hensigtsmæssigt samarbejde internt i både projekterings-, udførelses- og idriftsætningsfasen. Bedømmelsen af medarbejdere er foretaget ved en vurdering og pointgivning på de respektive i udbudsmaterialet krævede cv'er fra henholdsvis totalentreprenør, ingeniørrådgivere og arkitektrådgivere. Disse er derefter vægtet til en samlet karakter for de tilbudte medarbejdere, idet hver af de anførte tre grupper af cv'er er givet samme vægtning. Pointgivning for den samlede organisation er foretaget ved vurdering af de afleverede organisationsdiagrammer og -beskrivelser ud fra de anførte kriterier. Den samlede pointtildeling på kriteriet "Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation" er foretaget som summen af: 0,6 * pointtal for medarbejdere + 0,4 * pointtal for organisation.

17 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 17 4 Bedømmelse af tilbud fra Hoffmann A/S Projektet er et velfungerende klyngebyggeri, som tydeligt signalerer børn, liv og leg. Byggeriet er kompakt, hvilket levner god plads til grønne arealer, og det har en klar udstrækning af bygningskroppen og facaden mod Ingerslevs Boulevard. Projektet giver muligheder for fysisk bevægelse på alle planer rundt om bygningen, og indvendigt er bevægelse også synligt på det sociale, mentale og fysiske plan. Projektet åbner sig imod sine omgivelser og binder det grønne og det urbane rum sammen. Med sport, boldbure og newyorkerstemning vendt mod Ingerslevs Boulevard bliver ideen om community-huset reel og nærværende. Projektet rummer et potentiale til læringsmiljøer, men kommer dog ikke med et færdigudviklet bud på et innovativt, differentieret læringsmiljø. På materialesiden er projektet overalt velbeskrevet og der tilbydes gode gedigne og velegnede materialer, tekniske anlæg og løsninger.

18 18 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 4.1 Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Funktionalitet Organisering zoneopdeling orientering Projektet introducerer flere aktivitetstilbud til det urbane miljø, herunder overvejelser om forbindelser over Ingerslevs Boulevard. Særligt ved området omkring Bjergtorvet med de synlige boldbaner på tagfladerne vurderes projektet at være særdeles velfungerende. Projektet forholder sig aktivt til ønsket om bevægelse som indbygget dna og signalerer tydeligt børn, liv og leg. Stor form- og facadeekspressivitet karakteriserer miljøet ude og inde det vil dog være vigtigt også at sikre miljøer med ro og fordybelse i den videre bearbejdelse. Projektet har en klar og tydelig struktur med klynger udlagt i aldershjul i overensstemmelse med visionen. Organiseringen understøtter ønsket om samarbejde og ønsket om den skærmede klynge i den store organisation. Børnehaven kan på fornuftig vis sektioneres fra, øvrige klynger er definerede, men aflukning af zoner fungerer kun i nogen grad. FU s placering i projektforslaget vurderes som uhensigtsmæssig, i forhold til at understøtte visionen om samarbejde med skole og børnehave samt ønsket om udeaktiviteter. Der er gode ankomstpladser og inviterende indgange i stueplan. Sekundære adgange på de øvrige etager vurderes i sammenhæng med garderober placeret midt i huset, at udfordre og kompromittere en optimal løsning for skofri zoner. Bygningen er kompakt, hvilket efterlader plads til store udearealer på terræn, der er derfor et relativt begrænset omfang af udearealer oppe i etagerne, som derimod er indrettet med de ønskede bevægelsesfunktioner samt udvendige adgangsveje. Vareindlevering og serviceadgange kan med fordel udlægges med mindre afstande. Cykelparkering kan med fordel distribueres yderligere. Læringsrum Der er et iboende potentiale for videreudviklingen af læringsmiljøerne, idet stamlokale, projektflade og grupperum er til stede og samlet i selvstændige klynger. Læringsmiljøet vurderes dog ikke at komme med nye bud på et innovativt, differentieret læringsmiljø, bl.a. er en variation af læringsaktivitet ikke løst rumligt, men er inventarbåret. Projektet har en god serie af oplevelsesrige og varierede, vertikale rum med bevægelsessalene i centrum. Disponering og sammenhænge Bedømmelse af skolens enkeltelementer svarende til de nedsatte arbejdsgrupper: FÆLLES. Den indvendige serie af vertikale rumligheder og forbindelser er oplevelsesrige, opdelte og varierede, herunder med en variation i lyssætning og rummeligheder fra høje til lave rum. De vertikale rum giver god fysisk og visuel kontakt på tværs af etager og afdelinger. Gode sammenhænge i hele fællesmiljøet, også for fritidsbrugerne.

19 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 19 SKOLE. Godt disponeret, nærhed klyngerne imellem, fagmiljøer er godt fordelt mellem klyngerne. Fagtorve og projektflader er i nogen grad konverteret til gangarealer og dermed ikke optimale. Uprogrammerede udemiljøer oppe i etagerne er begrænsede. Børnehave. God skærmet placering ved indskoling og god mulighed for tilvalg af fællesarealer. Selve indretningen kan optimeres. FU. Kan fungere selvstændigt, men med meget få m 2 og adgang direkte fra terrasse. Placeringen understøtter ikke visionen om det nære samarbejde med mellemtrin, mangler nærhed til fælles-, fag- og personalefaciliteter. Udefaciliteterne er opdelte, hvilket sammen med afsnittets placering i bygningen må løses i forbindelse med den videre udvikling af projektet. SUNDHED Placeringen på 1. sal. er ikke optimal, men indretningen er velfungerende. Bevægelse Meget tydeligt bevægelses-dna. Udvendigt er der mulighed for fysisk bevægelse på alle planer rundt om bygningen, særligt løbebanen, de synlige boldbaner, bjergtorvet og de mange trappeforløb kan ved videre bearbejdning tilføre projektet dynamik. Indvendigt er bevægelses-dna'et ligeledes synligt på det sociale, mentale og fysiske plan. Primært den indvendige serie af vertikale rum, omkring de centrale, vertikale mellemrum og de transparente bevægelseskerner emmer af bevægelse. Fleksibilitet Ensartethed i stamklasser og klyngeindretninger giver fleksibilitet. Udvidelsesmuligheder er anvist på bekostning af terrasser og ved indvendige ombygninger Materialemæssig, installationsmæssig og teknisk kvalitet Tilbuddets materialemæssige, installationsmæssige og tekniske kvalitet er overordentligt detaljeret beskrevet i materialebeskrivelser med angivelse af fabrikat og type af alle væsentlige materialer, overflader og inventardele samt detaljerede, tekniske beskrivelser og dokumentation for de valgte installationsmæssige koncepter, anlægstyper og opbygning. Der anvendes generelt gennemprøvede og robuste materialer, der vurderes som meget velegnede til den aktuelle anvendelse og belastning. Det vurderes at de vil patinere og slides uden at miste deres æstetiske kvalitet samt have lave vedligeholdelsesomkostninger og lange levetider. Der anvendes således tegl på alle facader, indvendige gulve som gummigulve, epoxygulve og poleret beton samt udvendige belægninger som gummibelægninger, asfalt og kunstgræs. Tilbuddets dokumentation for de tekniske anlægs opfyldelse af de stillede krav virker gennemarbejdet og dokumenterer den ønskede funktionsmæssige robusthed, fleksibilitet og holdbarhed.

20 20 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Arkitektur Bygningskomplekset er udformet som et sammensat volumen med en primær vinkelbygning mod Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade. Bygningen terrasseres let mod vinkelbenenes afslutninger. Bygningskomplekset er relativt kompakt, med mindre udeopholdsterrasser i de øvre etager, og et større sammenhængende opholdsareal på terræn. Mod Ingerslevs Boulevard underskæres volumenet i to etager og skaber hermed et tydeligt, overdækket indgangsparti. Indgangspartiet møbleres af en række frit placerede, diagonalt stående søjler, der fortsættes i en del af det indre rum. Søjlernes diagonalitet og placering er ikke umiddelbart forståelig set i sammenhæng med bygningens øvrige disposition og konstruktive system. Teglfacaden mod Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade er domineret af kvadratiske vinduesåbninger i forskellige størrelser i et repeteret mønster, der tydeligt understreger teglens kontemporære rolle som beklædning. Facadens urolige mønster og tydeliggørelsen af fladevirkningen virker ikke umiddelbart i harmoni med de eksisterende facaders afdæmpede rytme og komposition. Projektet arbejder som det eneste med en artikulation af overgangen mellem det grønne og det urbane rum, en sydvendt siddetrappe afslutter på vellykket vis det grønne rum mod Ingerslevs Boulevard, og skaber et naturligt opholdssted på en sommerdag for den forbipasserende eller bygningens daglige brugere. Bygningens indre samlende rum virker arkitektonisk meget vellykket med stor rumlig variation og gode visuelle diagonale forbindelser på tværs og på langs. Fælleszonen er bearbejdet således, at bevægelsesrum er tydeliggjort og anvendes på spændende vis til at skabe rumlige forskelle Byrum og Bevaring Projektets plan tager udgangspunkt i at skabe tre rumligt definerede adresser for disponeringen af huset i forhold til brugerne og kvarteret: 1 Et ønske om at skabe stor bymæssig kontakt til Ingerslevs Boulevard som et forsamlingshus, der åbner sig mod byen og tager imod. 2 En særlig stor landskabelig kontakt mod det grønne rum, med interaktion gennem skoletorve og terrasser. 3 En mere rolig kontakt mod Skt. Anna Gade/Bygaden med sundhedscenter og kvarterets børnehave. Denne enkle og sympatiske hoveddisponering giver en vellykket kontakt med byrummet. Med en klar udstrækning af bygningskroppen og teglfacaden mod Ingerslevs Boulevard og en tilpasset facadekrop mod Skt. Anna Gade, med administration i stuen og sundhedscenter på 1.sal. De enkle træk følges grundlæggende op mod haverummet, hvor børnehave, indskoling og mellemtrin samt udskoling ligger på rad fra nord mod syd. Med selvstændige kontaktflader fra de forskellige skoleenheder til terræn via udadvendte skoletor-

21 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 21 ve, placeret langs en hovedsti/løbebane, der omkranser hele skolebygningen. Indskolingen og pædagogisk køkken ligeledes med vestvendt tagterrasse på 1.sal. De grønne udearealer er disponeret via hovedstien, et rumskabende krat og et vellykket rekreativt regnvandselement. Halvdelen af de bevaringsværdige træer er bevarede. Kroghsgades skolebygning bevares, men deltager ikke i hoveddisponeringen. Affalds- og varehåndtering placeres i Kroghsgade og synes ikke optimal i forhold til tilkørsel og kapacitet hvorfor en yderligere bearbejdning er nødvendig. Parkering er placeret i Skt. Anna Gade. Verificering og bearbejdelse af placering og kapacitet synes nødvendig. Projektet har en indlevet seriøsitet, der viser klarhed i plandisponeringen og snitfladernes enkle rumlige overvejelser og oplevelser. F.eks. i den byrumsmæssige adressering og kodning af kvarterhuset. Især med det meget overbevisende greb, hvor en cykelparkering dobbelt programmeres med en sydvendt tribune, vendt mod en nymalet boldbane på Ingerslevs Boulevard. Her fortages en tydelig sammenhæng mellem sted og den sociale kodning samt adressering til TEENS og større børn. Og samtidig i den større sammenhæng defineres stedet med en tværgående kontakt til N.J. Fjordsgades arealer, som skolen, der er klar til at tage del i byen. Med sport, boldbure og newyorkerstemning vendt mod Ingerslevs Boulevard bliver ideen om Community-huset reel og nærværende. De grønne arealer og kontakten til skolebygningen er generelt godt disponeret via de udadvendte skoletorve med siddetrin og aktivitetsflader, der kan skabe tilhørsforhold, kontakt og ophold mellem skoleenhed og udearealer. De er ikke alle lige optimalt afstemt i forhold til solindfald. Helt generelt bør alle udearealer nærstuderes i den fremadrettede proces i forhold til fokus på program og sted, f.eks. den nødvendige sammenhæng mellem FU og skolemarken, samt i forhold til solorientering, så de nordvendte opholdsarealer, trapper og altaner optimeres, forskydes eller ændres. Børnehavearealet virker fint, mens afslutningen af skoleområdet mod hjørnet ved Kroghsgade fremstår uafklaret, hvilket formodentlig hænger sammen med det uafklarede forhold omkring den bevarede skolebygning i Kroghsgade. Dette område bør byrumsmæssigt afklares, enten via en port eller mindre hegn, ligesom den bevarede skole tydeligere bør medtages og indarbejdes i grundarealets hoveddisponering med en klarere rolle i byggeriet. Den fine hoveddisponering og stedvist vellykkede programmering, savner videreudvikling af de grønne arealer, der fremstår standardiseret og generelt formuleret. I stedet for at nærme sig det selvgroede, får det her en karakter af lidt spredt fægtning. F.eks. er det rumskabende krat henkastet beskrevet og virker ikke videre velovervejet i forhold til den store rumlige sammenhæng mellem skole og udearealer. Projektet savner på dette punkt at synliggøre at den robusthed og de oplevelser, der bør kunne forventes af et skolebyggeri er fuldt til stede. Det rekreative vandelement er dog fint og velbeskrevet. I orkestreringen af de mange farver og mønstre på belægningsfladerne, synes en henkastet uskyldighed at antage en forstyrrende karakter. Her er der behov for at udvikle en klar sammenhæng imellem materialer og overgange. Ikke mindst i et afklaret forhold mellem ude og inde, imellem stedet og den byrumsmæssige disponering, der tydeligt er på færde andre steder i projektet.

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR 28 medarbejder Afdelinger i Hjørring, Aalborg, København, Oslo, Warszawa

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR 28 medarbejder Afdelinger i Hjørring, Aalborg, København, Oslo, Warszawa BÆREDYGTIG ARKITEKTUR 28 medarbejder Afdelinger i Hjørring, Aalborg, København, Oslo, Warszawa ARKITEKTUR VORES TILGANG ENERGIOPTIMERING BÆREDYGTIGHED MILJØMÆSSIG KVALITET påvirkning på natur, miljø, klima

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g 2603.2010 I vores nye hule er der en lampe som kun kan lyse når solen skinner. - så når lyset i hulen går ud, prøver

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. modernisering af Vester Mariendal Skole samt tilbygning af ny specialafdeling. 2017-044594 Skoleforvaltningen indstiller,

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG

BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG PLACERING Byggeriet er placeret i Kongsvang, et roligt kvarter fortrinsvis med boliger, beliggende syd for og i umiddelbar nærhed til Århus bymidte.

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry Prækvalifikation Fællesskabets Hus, Ry 4. april 2017 Ansøgere 4. april 2017 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Entreprenør Arkitekt Landskabs arkitekt Ingeniør Byggefirmaet Knudsgaard Skive Byggefirmaet

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

Evalueringsrapport. Ny multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen og Arena Nord

Evalueringsrapport. Ny multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen og Arena Nord Evalueringsrapport Ny multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen og Arena Nord Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Underkriterier og vægtning... 3 2 EVALUERINGS-/POINTMODEL... 3 2.1 Tildeling af point til

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Ullerødparken i Hillerød Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri - en artikel fra Byggeri 7-2009 Ullerødparken i Hillerød: Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Et kig gennem en boliggade med de høje

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Ændringer i lokalplan 1054

Ændringer i lokalplan 1054 Ændringer i lokalplan 1054 Se endvidere bilag 5 forslag til endelig Lokalplan 1054 Ændring Side 3 Det samlede omfang af bebyggelsen er ændret til 75.000 m2 Grundet de ekstra erhvervsarealer under highlinen

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere