FREDERIKSBJERG- BYGGERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSBJERG- BYGGERIET"

Transkript

1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk JANUAR 2013 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE FREDERIKSBJERG- BYGGERIET DOMMERBETÆNKNING ENDELIG UDGAVE AF 3. JANUAR 2013 COWI underrådgivere:

2

3 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 3 INDHOLD 1 Indledning Baggrund Udbudsforløbet 6 2 Bedømmelsesarbejdet Bedømmelsesudvalget Bedømmelsesudvalgets arbejde 8 3 Tildelingskriterier Tildelingskriterium 11 4 Bedømmelse af tilbud fra Hoffmann A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 23 5 Bedømmelse af tilbud fra Züblin Scandinavia A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 30 6 Bedømmelse af tilbud fra NCC Construction Danmark A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 38

4 4 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 7 Bedømmelse af tilbud fra KPC Herning A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 44 8 Bedømmelse af tilbud fra MT Højgaard A/S Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Underkriterium nr. 2: Energi og bæredygtighed Underkriterium nr. 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 50 9 Det samlede resultat 51

5 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 5 1 Indledning 1.1 Baggrund N.J. Fjordsgades Skole blev indviet i 1910, og siden da er der ikke bygget en ny folkeskole i Aarhus Midtby. Med Byrådets vedtagelse d. 16. marts 2011 af indstillingen Ny midtbyskole i N. J. Fjordsgades skoledistrikt, er det besluttet ikke blot at bygge en ny folkeskole, men at skabe et bredt varieret børne- og ungemiljø, der skal fungere i tæt samspil med forenings- og fritidslivet på Frederiksbjerg. Aarhus Kommune etablerer et sammenhængende børne- og ungemiljø på området, hvor Skt. Anna Gades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Miljøet skal rumme en skole til 920 elever, en børnehave med tre grupper, fritidsog ungdomsklubber samt en pædagogisk ledet legeplads. Byggeriet skal opføres og indrettes på baggrund af den nyeste viden om, hvad der giver de bedste betingelser for børn og unges læring og udvikling. Her vil blive skabt rum og rammer til leg og læring, og også et byggeri med et lavt energiforbrug, godt indeklima og minimal CO 2 -belastning. Midtbyens børn skal have et mekka for leg og læring, fordybelse og formidling, udfordring og udvikling. Samtidig skal byggeriet åbne sig mod sine omgivelser både ved at være tilgængelig de fleste af døgnets 24 timer og ved i sin opbygning at signalere åbenhed og imødekommenhed over for nærmiljøet. Et midtpunkt i Aarhus C, der styrker de pædagogiske rammer for distriktets børn og unge og samtidig supplerer bydelens tilbud til gavn for områdets mange foreninger, interessegrupper, brugere og beboere.

6 6 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 1.2 Udbudsforløbet Udbuddet er gennemført som begrænset udbud i totalentreprise efter EU's udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF i henhold til bekendtgørelse S Ved den gennemførte prækvalifikation i henhold til de annoncerede kriterier blev følgende totalentreprisehold prækvalificeret til tilbudsgivningen i henhold til meddelelse til alle ansøgere pr. 31. maj 2012: MT Højgaard A/S AART architects A/S, Århus KHR arkitekter A/S, København K Midtconsult P/S Højgaard Design & Engineering Sweco Architects A/S, Århus KPC Herning A/S Arkitema K/S Grontmij A/S Center for Idræt og Arkitektur (Konsulent) Social Action (Konsulent) Hoffmann A/S GPP Arkitekter A/S Henning Larsen Architects A/S NIRAS A/S Møller & Grønborg, Arkitekter og Planlæggere AS NCC Construction Danmark A/S Cubo Arkitekter A/S JJW Arkitekter A/S Tegnestuen Schul Landskabsarkitekter ApS Rambøll Danmark A/S Züblin Scandinavia A/S Friis & Moltke A/S SMAK Architects* Alectia A/S SLA A/S* Alle fem prækvalificerede afleverede rettidige, konditionsmæssige tilbud ved tilbudsfristens udløb d. 26. november 2012 kl *Indeholdt i tilbud uden at have indgået i prækvalifikationsansøgning.

7 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 7 2 Bedømmelsesarbejdet 2.1 Bedømmelsesudvalget I forbindelse med bedømmelsen af de indkomne tilbud har Aarhus Kommune, Børn og Unge besluttet at sammensætte bedømmelsesudvalg som følger: Kristian Würtz Rådmand for Børn og Unge, (formand for udvalget) Ole Kiil Jacobsen - Børn og Ungechef Kurt Kristensen - Områdechef, Børn og Unge Finn Nathan - Bygningschef, Børn og Unge Jette Bjørn Hansen - Skoleleder Michel Larsen - FU-leder Inger Barslund - Dagtilbudsleder Jeannie Rumph - Forældrerepræsentant Jakob Lave - Forældrerepræsentant Gitte Wie Andersen - Arbejdsmiljørepræsentant Jan Ravn Christensen - Formand for udvalget for Børn og Unge Laura Hay Rådmand for Teknik og Miljø Marc Perera Christensen Rådmand for Kultur og Borgerservice Hans Henrik Knoop - Fagdommer med fokus på pædagogiske rammer Dorte Mandrup - Fagdommer med fokus på arkitektur Kristine Jensen - Fagdommer med fokus på byrum. Som rådgivere for bedømmelsesudvalget har fungeret: Henrik Rudfeld - Proces- og projektleder, Børn og Unge Lars Becher - Projektleder for eksternt bygherrerådgiverteam Suna Cenholt - Bygherrerådgiver, Pluskontoret Winie Ricken - Bygherrerådgiver, Learning Spaces Rikke Juul Gram - Bygherrerådgiver, Schønherr Landskab Stephen D. Willacy - Stadsarkitekt Birgitte Bruun - Konstitueret bygningschef, Kultur og Borgerservice Poul Nielsen - Bygningskonsulent, Børn og Unge, Bygninger Peter Lykke Sørensen - Ingeniør, Børn og Unge, Bygninger

8 8 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Birgitte Amstrup Sektionsleder, Børn og Unge, Bygninger. Ud over de anførte rådgivere har der i forbindelse med bedømmelsen af delkriteriet "Funktionalitet" været nedsat en række "temabedømmelsesgrupper", som for hvert af områderne: Skole Dagtilbud FU Fælles har givet input til bedømmelsen, som blev fremlagt på bedømmelsesmøde nr. 1. Bedømmelsesudvalget har i forbindelse med bedømmelsen i øvrigt være bistået af Advokat Tina Braad, Holst Advokater. 2.2 Bedømmelsesudvalgets arbejde Forud for bedømmelsesmøderne er tilbuddene blevet nøje gennemgået og analyseret af bedømmelsesudvalgets medlemmer, rådgiverne samt temabedømmelsesgrupperne. Bedømmelsesmøderne har haft følgende forløb og hovedoverskrifter: BEDØMMELSESMØDE NR. 1 Præsentation og funktioner Tid: 10. december 2012, kl Program Indledende præsentation af deltagere samt bedømmelsesproces Konkurrencedeltagernes præsentationsfilm vises Medlemmer af temaarbejdsgrupperne for skole, FU, dagtilbud og fællesområder fremlægger deres bedømmelse af hovedparametrene "Funktionalitet" og "Fleksibilitet" for de fem projekter. BEDØMMELSESMØDE NR. 2 Fremlæggelser ved fagdommere og rådgivere Tid: 13. december 2012, kl Program Fagdommer fremlægger de fem forslag set ift. hovedparameteren "Byrum" Fagdommer fremlægger de fem forslag set ift. hovedparameteren "Arkitektur" COWI fremlægger de fem forslag set ift. hovedparameteren "Materialemæssig, installationsmæssig og teknisk kvalitet".

9 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 9 BEDØMMELSESMØDE NR. 3 Bedømmelse og pointtildeling Tid: 17. december 2012, kl Program Præsentation ved bygherrerådgiver af tilbud mht.: - Kriterium 2: Energi og bæredygtighed - Kriterium 3: Totalentreprisesum - Kriterium 4: Organisation Bedømmelse og karaktergivning på kriteriet "Arkitektur og funktion" på baggrund af de anonymiserede projektforslag Efter bedømmelse afsløring af tilbudsgivere BEDØMMELSESMØDE NR. 4 Afslutning af bedømmelsesprocessen. Tid: 20. december 2012, kl Program Opsamling på rammen for bedømmelsen samt fastlæggelse af delkriteriernes vægtning indenfor underkriteriet "Arkitektur og funktion". Opsamling på de enkelte tildelingskriterier Afrunding og afslutning af bedømmelsesprocessen Gennemgang af disposition og indhold af dommerbetænkning BEDØMMELSESMØDE NR. 5 - Endelig godkendelse af dommerbetænkning Tid: 3. januar 2013, kl Program Endelig godkendelse og udpegning af vinderprojekt samt underskrift af dommerbetænkning.

10 10 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET

11 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 11 3 Tildelingskriterier I det følgende beskrives tildelingskriterierne i henhold til byggeprogrammets afsnit 3, som har dannet grundlag for den gennemførte bedømmelse af tilbuddene og tildeling af opgaven. Desuden er der, hvor det er relevant, suppleret med den anvendte pointgivningsmodel/metodik. Generelt er ved alle pointgivninger anvendt følgende skala: 0 point: gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (opfylder ud budsmaterialets mindstekrav), og hvor der ikke er oplysninger, der positivt belyser opfyldelsen af forventninger/ønsker i udbudsmaterialet. 10 point: gives for det fremragende tilbud, som inden for udbuddets rammer bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser. Alle karakterer i karakterskalaen finder anvendelse. 3.1 Tildelingskriterium Tildeling af opgaven vil ske på baggrund af kriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" vurderet efter følgende underkriterier: Nr. Underkriterium Vægtning i procent 1. Arkitektur og funktion Energi og bæredygtighed Total entreprisesum Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation 5

12 12 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Underkriterier og bedømmelse Underkriterium 1: Arkitektur og funktion. Vurdering af kriteriet er foretaget som en samlet helhedsbedømmelse af følgende hovedparametre angivet i prioriteret rækkefølge: Funktionalitet Materialemæssig, installationsmæssig og teknisk kvalitet Arkitektur Byrum Bevaring Fleksibilitet. Ad Funktionalitet I hvilken grad forslaget opfylder og understøtter de stillede krav til byggeriets funktioner, herunder: - Funktionernes og rummenes disponering og sammenhænge - Frederiksbjerg-byggeriets organisering - Pædagogiske principper for læringsrummenes indretning og organisering - Det i entreprisen indeholdte inventar og tekniske løsninger - Muligheden for logisk og funktionel zoneopdeling af byggeriet - Let orientering såvel udendørs som indendørs. I hvilken grad temaet bevægelse (fysisk, socialt og mentalt) klart og tydeligt er gennemgående i hele projektet, herunder udfordrer de forskellige brugergrupper fysisk. Ad Materialemæssig, installationsmæssig og teknisk kvalitet I hvilken grad der er anvendt robuste materialer, som patinerer smukt ved slitage og brug samt ved vejrligets og forurenings påvirkninger over tid. I hvilken grad der er anvendt tekniske løsninger og installationer med stor robusthed i forhold til såvel funktion som holdbarhed og fleksibilitet set i sammenhæng med byggeriets mangeartede brugere. I hvilken grad valg af materialer, overflader og tekniske anlæg er foretaget ud fra ønsket om lange levetider og lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Ad Arkitektur I hvor høj grad forslagets arkitektur skærper løsningsforslagets profil som børne-/ungemiljø med både sanselige wauw-effekter og aha-oplevelser.

13 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 13 I hvor høj grad forslaget gennem anvendelse af arkitektoniske virkemidler, som nedenstående, udgør en æstetisk smuk og harmonisk helhed og skaber variable, stemningsfulde rum. - Skala - Proportioner - Konstruktioner - Formsprog - Stoflighed - Farvesætning - Styrede udsigter - Gode og varierede dagslysforhold - Bygningsintegreret kunstnerisk udsmykning. Ad Byrum I hvor høj grad det overordnede arkitektoniske greb formår at indgå i en vellykket dialog med den bymæssige kontekst, både hvad angår den nære og byplanmæssige sammenhæng. I hvilket omfang byggeriets funktioner: Børnehave, Skole og Fritids- og ungdomsklub og Skolemark orienteres og placeres i sammenhæng med hinanden og med områdets vej- og stiforbindelser. Herunder hvorvidt der er etableret markante og hensigtsmæssige adgangsforhold, og at det er let at orientere sig udefra imod funktionerne. Hvorledes stedet signalerer imødekommenhed og formår at genskabe rammerne for den demografiske tiltrækning og særlige selvgroede ånd, der kendetegner stedet i dag. I hvor høj grad udearealerne fremstår med en grøn og artsrig kvalitet. BØRN HAR RET TIL KRAT. Ad Bevaring Forslagets evne til med et nutidigt udtryk at fastholde stedets urbane, arkitektoniske og kulturhistoriske rødder, herunder: - Troskab mod Ambt og Kampmanns oprindelige byplan - Transformation af eksisterende bygninger eller dele heraf i henhold til de stillede krav - Bevaring af karakteristiske træer på grunden. Ad Fleksibilitet I hvor høj grad den tilbudte løsning er tidssvarende, fleksibel og fremtidssikret. Det vil sige indeholder muligheder for en fleksibel udnyttelse af lokaler, funktionsændring og multianvendelighed, ombygningsmuligheder og muligheder for udvidelse og/eller anden form for ændringer over tid.

14 14 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Underkriterium 2: Energi og bæredygtighed Bedømmelsen af kriteriet Energi og bæredygtighed er foretaget ved hjælp af Aarhus Kommunes bæredygtighedsmodel. Modellen er en regnearksmodel, hvor bæredygtighedsbegrebet er operationaliseret inden for nedenstående tre dimensioner: Den miljømæssige dimension Aarhus Kommunes Bæredygtighedsmodel Den økonomimæssige dimension Den sociale dimension COPYRIGHT COWI A/S I modellen er de tre hoveddimensioner underopdelt i 29 underpunkter, som er vægtet indbyrdes. Aarhus Kommunes digitale bæredygtighedsmodel (med fastlåste prioriteringer og vægtninger) er udsendt til tilbudsgiverne som en del af udbudsmaterialet. Som en del af tilbuddet har hver tilbudsgiver, som krævet i udbudsmaterialet, afleveret dels en "Rapport over projektets bæredygtighed" og dels tilbudsgivers eget oplæg til pointgivning i den digitale model, som er udsendt med udbudsmaterialet. Bedømmelsen af tilbuddene med hensyn til kriteriet "Energi og bæredygtighed" er foretaget af COWI i samarbejde med Aarhus Kommune, Børn og Unges teknikere, i henhold til byggeprogrammets angivelser. Indstilling til bedømmelsen på kriteriet er herefter forelagt for bedømmelsesudvalget. Underkriterium 3: Totalentreprisesum Konkurrencefeltet for underkriteriet "Totalentreprisesum" er i byggeprogrammets pkt. 3 fastlagt som følger: Tilbudssummen tillagt kapitalisering af eventuelle forbehold må ikke overskride en maksimal pris på: kr ,- ekskl. moms. Aarhus Kommune har fastlagt et anlægsbudget for totalentreprisen svarende til en kontraktsum på kr ,- ekskl. moms. Aarhus Kommune ønsker således at tilbudsprojekter udformes så tilbudsprisen ligger tættest muligt på denne budgetpris.

15 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 15 Da totalentreprisesummen for alle tilbud i bedømmelsen er mindre end eller lig med den i pkt. 3.2 anførte maksimale tilbudspris, foretages bedømmelsen alene efter totalentreprisesummens afvigelse fra maksimalprisen i nedadgående retning. Som følge heraf er ved pointgivningen på underkriteriet Totalentreprisesum anvendt en retlinet skala ud fra følgende yderpunkter: Den maksimalt acceptable tilbudspris, svarende til en score på 0 point, er fastlagt til kr ekskl. moms, fremkommet som summen af den maksimale ramme på og en vurderet maksimal pris for stipulerede ydelser på kr ekskl. moms. Den bedst tænkelige pris, svarende til en score på 10 point, er på baggrund af Aarhus Kommunes anlægsbudget for totalentreprisen fastlagt til kr ekskl. moms.* * Fastlæggelsen af den bedst tænkelige pris på kr ekskl. moms beror på en vurdering af de forventelige prisudsving i lyset af udbudsmaterialets ønsker til tilbudsprisen samt en rimelig pointtildeling for opfyldelse af det oplyste budgetmål. Spændets størrelse og placering bekræftes af fordelingen af de indkomne priser. Pointtildelingen for kriteriet pris, der vægter 35 % i tildelingen, fordeler sig således i spændet mellem kr ekskl. moms til ekskl. moms. Modellen indebærer, at en pris på kr ekskl. moms indenfor det givne interval tildeles 5,45 point. Pointkurven for underkriteriet "Totalentreprisesum" ser således ud som følger:

16 16 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Underkriterium 4: Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation Vurdering af kriteriet er foretaget som en samlet helhedsbedømmelse af følgende hovedparametre angivet i prioriteret rækkefølge: Vurderingen af de tilbudte medarbejderes erfaringer og kompetencer set i forhold til de tildelte roller på projektet. Vurderingen vil blive foretaget som en helhedsvurdering af de i pkt. 3.5 efterspurgte cv'er. At tilbudsgiver demonstrerer en effektiv organisation, entydige kommandoveje, entydig ansvarsfordeling og et hensigtsmæssigt samarbejde internt i både projekterings-, udførelses- og idriftsætningsfasen. Bedømmelsen af medarbejdere er foretaget ved en vurdering og pointgivning på de respektive i udbudsmaterialet krævede cv'er fra henholdsvis totalentreprenør, ingeniørrådgivere og arkitektrådgivere. Disse er derefter vægtet til en samlet karakter for de tilbudte medarbejdere, idet hver af de anførte tre grupper af cv'er er givet samme vægtning. Pointgivning for den samlede organisation er foretaget ved vurdering af de afleverede organisationsdiagrammer og -beskrivelser ud fra de anførte kriterier. Den samlede pointtildeling på kriteriet "Totalentreprenørens og rådgivernes projektorganisation" er foretaget som summen af: 0,6 * pointtal for medarbejdere + 0,4 * pointtal for organisation.

17 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 17 4 Bedømmelse af tilbud fra Hoffmann A/S Projektet er et velfungerende klyngebyggeri, som tydeligt signalerer børn, liv og leg. Byggeriet er kompakt, hvilket levner god plads til grønne arealer, og det har en klar udstrækning af bygningskroppen og facaden mod Ingerslevs Boulevard. Projektet giver muligheder for fysisk bevægelse på alle planer rundt om bygningen, og indvendigt er bevægelse også synligt på det sociale, mentale og fysiske plan. Projektet åbner sig imod sine omgivelser og binder det grønne og det urbane rum sammen. Med sport, boldbure og newyorkerstemning vendt mod Ingerslevs Boulevard bliver ideen om community-huset reel og nærværende. Projektet rummer et potentiale til læringsmiljøer, men kommer dog ikke med et færdigudviklet bud på et innovativt, differentieret læringsmiljø. På materialesiden er projektet overalt velbeskrevet og der tilbydes gode gedigne og velegnede materialer, tekniske anlæg og løsninger.

18 18 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 4.1 Underkriterium nr. 1: Arkitektur og funktion Funktionalitet Organisering zoneopdeling orientering Projektet introducerer flere aktivitetstilbud til det urbane miljø, herunder overvejelser om forbindelser over Ingerslevs Boulevard. Særligt ved området omkring Bjergtorvet med de synlige boldbaner på tagfladerne vurderes projektet at være særdeles velfungerende. Projektet forholder sig aktivt til ønsket om bevægelse som indbygget dna og signalerer tydeligt børn, liv og leg. Stor form- og facadeekspressivitet karakteriserer miljøet ude og inde det vil dog være vigtigt også at sikre miljøer med ro og fordybelse i den videre bearbejdelse. Projektet har en klar og tydelig struktur med klynger udlagt i aldershjul i overensstemmelse med visionen. Organiseringen understøtter ønsket om samarbejde og ønsket om den skærmede klynge i den store organisation. Børnehaven kan på fornuftig vis sektioneres fra, øvrige klynger er definerede, men aflukning af zoner fungerer kun i nogen grad. FU s placering i projektforslaget vurderes som uhensigtsmæssig, i forhold til at understøtte visionen om samarbejde med skole og børnehave samt ønsket om udeaktiviteter. Der er gode ankomstpladser og inviterende indgange i stueplan. Sekundære adgange på de øvrige etager vurderes i sammenhæng med garderober placeret midt i huset, at udfordre og kompromittere en optimal løsning for skofri zoner. Bygningen er kompakt, hvilket efterlader plads til store udearealer på terræn, der er derfor et relativt begrænset omfang af udearealer oppe i etagerne, som derimod er indrettet med de ønskede bevægelsesfunktioner samt udvendige adgangsveje. Vareindlevering og serviceadgange kan med fordel udlægges med mindre afstande. Cykelparkering kan med fordel distribueres yderligere. Læringsrum Der er et iboende potentiale for videreudviklingen af læringsmiljøerne, idet stamlokale, projektflade og grupperum er til stede og samlet i selvstændige klynger. Læringsmiljøet vurderes dog ikke at komme med nye bud på et innovativt, differentieret læringsmiljø, bl.a. er en variation af læringsaktivitet ikke løst rumligt, men er inventarbåret. Projektet har en god serie af oplevelsesrige og varierede, vertikale rum med bevægelsessalene i centrum. Disponering og sammenhænge Bedømmelse af skolens enkeltelementer svarende til de nedsatte arbejdsgrupper: FÆLLES. Den indvendige serie af vertikale rumligheder og forbindelser er oplevelsesrige, opdelte og varierede, herunder med en variation i lyssætning og rummeligheder fra høje til lave rum. De vertikale rum giver god fysisk og visuel kontakt på tværs af etager og afdelinger. Gode sammenhænge i hele fællesmiljøet, også for fritidsbrugerne.

19 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 19 SKOLE. Godt disponeret, nærhed klyngerne imellem, fagmiljøer er godt fordelt mellem klyngerne. Fagtorve og projektflader er i nogen grad konverteret til gangarealer og dermed ikke optimale. Uprogrammerede udemiljøer oppe i etagerne er begrænsede. Børnehave. God skærmet placering ved indskoling og god mulighed for tilvalg af fællesarealer. Selve indretningen kan optimeres. FU. Kan fungere selvstændigt, men med meget få m 2 og adgang direkte fra terrasse. Placeringen understøtter ikke visionen om det nære samarbejde med mellemtrin, mangler nærhed til fælles-, fag- og personalefaciliteter. Udefaciliteterne er opdelte, hvilket sammen med afsnittets placering i bygningen må løses i forbindelse med den videre udvikling af projektet. SUNDHED Placeringen på 1. sal. er ikke optimal, men indretningen er velfungerende. Bevægelse Meget tydeligt bevægelses-dna. Udvendigt er der mulighed for fysisk bevægelse på alle planer rundt om bygningen, særligt løbebanen, de synlige boldbaner, bjergtorvet og de mange trappeforløb kan ved videre bearbejdning tilføre projektet dynamik. Indvendigt er bevægelses-dna'et ligeledes synligt på det sociale, mentale og fysiske plan. Primært den indvendige serie af vertikale rum, omkring de centrale, vertikale mellemrum og de transparente bevægelseskerner emmer af bevægelse. Fleksibilitet Ensartethed i stamklasser og klyngeindretninger giver fleksibilitet. Udvidelsesmuligheder er anvist på bekostning af terrasser og ved indvendige ombygninger Materialemæssig, installationsmæssig og teknisk kvalitet Tilbuddets materialemæssige, installationsmæssige og tekniske kvalitet er overordentligt detaljeret beskrevet i materialebeskrivelser med angivelse af fabrikat og type af alle væsentlige materialer, overflader og inventardele samt detaljerede, tekniske beskrivelser og dokumentation for de valgte installationsmæssige koncepter, anlægstyper og opbygning. Der anvendes generelt gennemprøvede og robuste materialer, der vurderes som meget velegnede til den aktuelle anvendelse og belastning. Det vurderes at de vil patinere og slides uden at miste deres æstetiske kvalitet samt have lave vedligeholdelsesomkostninger og lange levetider. Der anvendes således tegl på alle facader, indvendige gulve som gummigulve, epoxygulve og poleret beton samt udvendige belægninger som gummibelægninger, asfalt og kunstgræs. Tilbuddets dokumentation for de tekniske anlægs opfyldelse af de stillede krav virker gennemarbejdet og dokumenterer den ønskede funktionsmæssige robusthed, fleksibilitet og holdbarhed.

20 20 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET Arkitektur Bygningskomplekset er udformet som et sammensat volumen med en primær vinkelbygning mod Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade. Bygningen terrasseres let mod vinkelbenenes afslutninger. Bygningskomplekset er relativt kompakt, med mindre udeopholdsterrasser i de øvre etager, og et større sammenhængende opholdsareal på terræn. Mod Ingerslevs Boulevard underskæres volumenet i to etager og skaber hermed et tydeligt, overdækket indgangsparti. Indgangspartiet møbleres af en række frit placerede, diagonalt stående søjler, der fortsættes i en del af det indre rum. Søjlernes diagonalitet og placering er ikke umiddelbart forståelig set i sammenhæng med bygningens øvrige disposition og konstruktive system. Teglfacaden mod Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade er domineret af kvadratiske vinduesåbninger i forskellige størrelser i et repeteret mønster, der tydeligt understreger teglens kontemporære rolle som beklædning. Facadens urolige mønster og tydeliggørelsen af fladevirkningen virker ikke umiddelbart i harmoni med de eksisterende facaders afdæmpede rytme og komposition. Projektet arbejder som det eneste med en artikulation af overgangen mellem det grønne og det urbane rum, en sydvendt siddetrappe afslutter på vellykket vis det grønne rum mod Ingerslevs Boulevard, og skaber et naturligt opholdssted på en sommerdag for den forbipasserende eller bygningens daglige brugere. Bygningens indre samlende rum virker arkitektonisk meget vellykket med stor rumlig variation og gode visuelle diagonale forbindelser på tværs og på langs. Fælleszonen er bearbejdet således, at bevægelsesrum er tydeliggjort og anvendes på spændende vis til at skabe rumlige forskelle Byrum og Bevaring Projektets plan tager udgangspunkt i at skabe tre rumligt definerede adresser for disponeringen af huset i forhold til brugerne og kvarteret: 1 Et ønske om at skabe stor bymæssig kontakt til Ingerslevs Boulevard som et forsamlingshus, der åbner sig mod byen og tager imod. 2 En særlig stor landskabelig kontakt mod det grønne rum, med interaktion gennem skoletorve og terrasser. 3 En mere rolig kontakt mod Skt. Anna Gade/Bygaden med sundhedscenter og kvarterets børnehave. Denne enkle og sympatiske hoveddisponering giver en vellykket kontakt med byrummet. Med en klar udstrækning af bygningskroppen og teglfacaden mod Ingerslevs Boulevard og en tilpasset facadekrop mod Skt. Anna Gade, med administration i stuen og sundhedscenter på 1.sal. De enkle træk følges grundlæggende op mod haverummet, hvor børnehave, indskoling og mellemtrin samt udskoling ligger på rad fra nord mod syd. Med selvstændige kontaktflader fra de forskellige skoleenheder til terræn via udadvendte skoletor-

21 DOMMERBETÆNKNING - FREDERIKSBJERGBYGGERIET 21 ve, placeret langs en hovedsti/løbebane, der omkranser hele skolebygningen. Indskolingen og pædagogisk køkken ligeledes med vestvendt tagterrasse på 1.sal. De grønne udearealer er disponeret via hovedstien, et rumskabende krat og et vellykket rekreativt regnvandselement. Halvdelen af de bevaringsværdige træer er bevarede. Kroghsgades skolebygning bevares, men deltager ikke i hoveddisponeringen. Affalds- og varehåndtering placeres i Kroghsgade og synes ikke optimal i forhold til tilkørsel og kapacitet hvorfor en yderligere bearbejdning er nødvendig. Parkering er placeret i Skt. Anna Gade. Verificering og bearbejdelse af placering og kapacitet synes nødvendig. Projektet har en indlevet seriøsitet, der viser klarhed i plandisponeringen og snitfladernes enkle rumlige overvejelser og oplevelser. F.eks. i den byrumsmæssige adressering og kodning af kvarterhuset. Især med det meget overbevisende greb, hvor en cykelparkering dobbelt programmeres med en sydvendt tribune, vendt mod en nymalet boldbane på Ingerslevs Boulevard. Her fortages en tydelig sammenhæng mellem sted og den sociale kodning samt adressering til TEENS og større børn. Og samtidig i den større sammenhæng defineres stedet med en tværgående kontakt til N.J. Fjordsgades arealer, som skolen, der er klar til at tage del i byen. Med sport, boldbure og newyorkerstemning vendt mod Ingerslevs Boulevard bliver ideen om Community-huset reel og nærværende. De grønne arealer og kontakten til skolebygningen er generelt godt disponeret via de udadvendte skoletorve med siddetrin og aktivitetsflader, der kan skabe tilhørsforhold, kontakt og ophold mellem skoleenhed og udearealer. De er ikke alle lige optimalt afstemt i forhold til solindfald. Helt generelt bør alle udearealer nærstuderes i den fremadrettede proces i forhold til fokus på program og sted, f.eks. den nødvendige sammenhæng mellem FU og skolemarken, samt i forhold til solorientering, så de nordvendte opholdsarealer, trapper og altaner optimeres, forskydes eller ændres. Børnehavearealet virker fint, mens afslutningen af skoleområdet mod hjørnet ved Kroghsgade fremstår uafklaret, hvilket formodentlig hænger sammen med det uafklarede forhold omkring den bevarede skolebygning i Kroghsgade. Dette område bør byrumsmæssigt afklares, enten via en port eller mindre hegn, ligesom den bevarede skole tydeligere bør medtages og indarbejdes i grundarealets hoveddisponering med en klarere rolle i byggeriet. Den fine hoveddisponering og stedvist vellykkede programmering, savner videreudvikling af de grønne arealer, der fremstår standardiseret og generelt formuleret. I stedet for at nærme sig det selvgroede, får det her en karakter af lidt spredt fægtning. F.eks. er det rumskabende krat henkastet beskrevet og virker ikke videre velovervejet i forhold til den store rumlige sammenhæng mellem skole og udearealer. Projektet savner på dette punkt at synliggøre at den robusthed og de oplevelser, der bør kunne forventes af et skolebyggeri er fuldt til stede. Det rekreative vandelement er dog fint og velbeskrevet. I orkestreringen af de mange farver og mønstre på belægningsfladerne, synes en henkastet uskyldighed at antage en forstyrrende karakter. Her er der behov for at udvikle en klar sammenhæng imellem materialer og overgange. Ikke mindst i et afklaret forhold mellem ude og inde, imellem stedet og den byrumsmæssige disponering, der tydeligt er på færde andre steder i projektet.

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Titel Bedømmelse af tilbud Dato 23. september 2013 Til De bydende Fra Bedømmelsesudvalget 1. Baggrund Fredensborg Kommune udskrev

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012

Bilag E 89-13765/II. Maj 2012 1 Bilag E Maj 2012 89-13765/II Overordnet beskrivelse af evalueringsmodellen for modtagne tilbud på leje af prøvepladser for vindemølle proto-typer ved Prøvestationen ved Testcenter Østerild ---------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Udbudsforløbet... 2 2. Bedømmelsesarbejdet... 4 2.1 Bedømmelsesudvalget... 4 2.2 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere