PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave Beskrivelse Dato 1. Forslag til projektbeskrivelse fra BVU*net 11. marts Revideret beskrivelse fra BVU*net efter medlemsmøde 7/ maj Revideret beskrivelse fra BVU*net efter prioritering af delprojekter 20. juni Revideret beskrivelse fra BVU*net efter specificering af delprojekter 5. juli Revideret beskrivelse fra BVU*net efter reduceret budget 13. august Indledning cuneco udvikler og afprøver digitale standarder og værktøjer, som efterfølgende skal implementeres i byggebranchen. For at understøtte dette vil cuneco gennemføre en implementeringsindsats både i forhold til byggebranchens virksomheder og i forhold til uddannelsessystemet, så fremtidens medarbejdere bliver klædt på til at anvende cunecos digitale standarder og værktøjer. Med baggrund i analyserapporten Uddannelse i cuncostandarder og -værktøjer Del 1: Strategi, metoder og udviklingsmål for implementering på skoler og efterfølgende drøftelser i BVU*net mellem de forskellige skoleområder foreslås implementeringen gennemført efter denne projektbeskrivelse. Digital udvikling: - Klassifikation - Egenskaber - Informationsniveauer - Opmålingsregler Cuneco styregruppe Implementering i virksomhederne Afprøvning: Værdianalyse Best Practise Manual. Projekt 17011: Metode til implementering i uddannelserne del 1. Er afsluttet. Projekt 17021: Gennemførelse af implementering i uddannelserne Del 2: Arkitektuddannelser Del 3: Ingeniøruddannelser Del 4: Konstruktøruddannelser Del 5: Erhvervsuddannelser Del 6: BVU*net drift og koordinering Ansvarlig: BVU*nets bestyrelse Figur 1. Cuneco projekt gennemføres efter denne projektbeskrivelse i seks dele (del 2-6) med BVU*nets bestyrelse som ansvarlig. Del 1 er gennemført i cuneco projekt Metoder til implementering i uddannelse. cuneco står for fællesskab. Vi udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer. Side 1 af 14

2 Projektet gennemføres i seks dele. Delprojekt 2, 3, 4, 5 og 6 omfatter implementeringen i henholdsvis arkitektuddannelser, ingeniøruddannelser, konstruktøruddannelser og erhvervsuddannelser samt samarbejde mellem skoleområder. Koordinering og kvalitetssikring foregår i delprojekt 6, og det gennemføres af BVU*net (Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner), som er et samarbejdet mellem arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og håndværkskoler samt andre vidensinstitutioner. I delprojekt 2, 3, 4, 5 og 6 etableres forskellige udviklingsteams (aktivitet 1), som forestår udviklingen og understøtter de forskellige uddannelsesaktiviteter. Desuden arbejdes med uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder og undervisningsmateriale (aktivitet 2), faglig uddannelse på de enkelte skoler og skoleområder (aktivitet 3) og tværfaglig uddannelse i samarbejde mellem de forskellige skoleområder (aktivitet 4). Denne aktivitet er dog senere blevet nedprioriteret, men vil givet på sigt blive mere aktuelt. Sidste aktivitet (aktivitet 5) omfatter samarbejdet i regionale kompetencenetværk om læring og innovation på byggesager i samarbejde med byggevirksomhederne. I projektet tages udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde mellem vidensintitutioner indenfor BVU*net på forskellige skoleområder (arkitekt, ingeniør, konstruktør og håndværker), som skal understøtte et tætter samarbejde mellem forskellige fagligheder i det praktiske byggeri, og som skal bidrage til udvikling af byggeriets produktivitet og kvalitet i et bæredygtigt perspektiv. 2 Formål Visionen for cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne er at støtte byggeriets digitalisering og produktivitetsudvikling gennem ajourførte, nyudviklede og koordinerende kurser, projekter ol. i grundog efteruddannelser. I tilknytning hertil kan der udvikles digitalt undervisningsmateriale, uddannelse af lærere og tilpassede pædagogiske læringsmetoder. I projektperioden 1/ / skal implementeres de af cuneco udarbejdede digitale standarder, værktøjer, afprøvninger og Best Practice manualer vedrørende: Klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler. Der arbejdes her efter følgende fire faglige mål: - Uddannelse af lærere og udvikling af pædagogiske læringsmetoder og undervisningsmateriale, som er tilpasset de forskellige faglige og tværfaglige uddannelser på og mellem skolerne - Faglige grund- og efteruddannelser på de enkelte skoler for arkitekter, ingeniører, konstruktører og håndværkere med baggrund i cunecos resultater - Tværfaglige grund- og efteruddannelser i samarbejde mellem flere skoler på tværs af skoleområder vedrørende i byggeriets processer, ydelser, produkter og kvaliteter, hvor cunecos resultater er inkluderet - Regionale kompetencenetværk med støtte til læring og innovation på byggesager og i virksomheder. Side 2 af 14

3 Det femte og sjette mål for cuneco projekt er organisatoriske mål, som skal understøtte og fremme de fire faglige mål. Første organisatoriske mål og femte mål er at etablere og drive et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net, som på et forretningsmæssigt grundlag kan videreføres efter projektperiodens afslutning. Andet organisatorisk mål og sjette mål er at etablere et antal faglige, tværfaglige og regionale udviklingsteams, som er kernen og frontløberne for udvikling og uddannelse mv. i BVU*net. De specifikke udviklingsmål og succeskriterier for udviklingen i del 2, 3, 4, 5 og 6 er nærmere beskrevet i kapitel 3 og 4. De specifikke udviklingsmål og succeskriterierne tager udgangspunkt i projektets visioner og formål, og gennem analyser af uddannelsestilbud og kompetencebehov formuleres specifikke kompetencemål for projektets uddannelsesinitiativer. 3 Resultater og potentialer Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne leverede nedenstående resultater, som har relation til projektets fem aktiviteter, og som inkluderer cunecos resultater. Projektets fem aktiviteter beskrives nærmere i kapitel 6, og de gå på tværs af de fem delprojekter (2-6). Aktivitet 1. Netværkssamarbejdet BVU*net etableres med udviklingsteams - Der etableres et netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net, som koordinerer og formidler resultaterne fra aktiviteterne i projektperioden 1/ / Der etableres faglige-, tværfaglige- og regionale udviklingsteams, der gennemfører udviklingen i aktivitet 2-5, og som opbygger specialistkompetence, som de kan benytte i uddannelse af lærere i aktivitet 2. - Der skabes et forretningsmæssigt grundlag for, at netværkssamarbejde mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner i BVU*net kan videreføres efter 1/ Aktivitet 2. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder - Lærere uddannes og trænes i at gennemføre kurser, undervisning, opgaver og projekter, og de og skolerne støttes i planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelser. Der sættes fokus på de % mest innovative lærere (frontløberne), som efterfølgende vil kunne være med til at videregive erfaringerne til den øvrige lærerstab. - Der gives forslag til nye og ajourførte læringsmetoder og pædagogiske principper, som passer til de forskellige typer af læring og undervisning. - Der fremlægges erfaringer fra lærere og skoler om uddannelserne, herunder fremgangsmåder for ajourføring og kvalitetssikring af undervisningsmateriale og -vejledninger. Aktivitet 3. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse - Der etableres fagudvalg som støtter digitalisering og produktivitetsudvikling i de faglige grund- og efteruddannelser på de fire skoleområder: Arkitekt, ingeniør, konstruktør og håndværker. Side 3 af 14

4 - Der ajourføres gamle og udvikles nye kurser, opgaver og projekter inklusive undervisningsmateriale mv., hvor digitalisering og produktivitetsudvikling er integreret i de faglige uddannelser. - Der gennemføres forsøg med ajourførte og nye faglige uddannelser, hvor effekten på den ønskede kompetenceudvikling dokumenteres. Aktivitet 4. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse Samme tre resultater som for aktivitet 3, men de er her målrettet tværfaglig uddannelse mellem skoleområderne, som både kan dække kompetencer vedrørende faglige samarbejder, faglige styringer, læring og innovation. Denne aktivitet er dog senere nedprioriteret i første omgang, men den forventes at blive mere og mere væsentligt på sigt. Aktivitet 5. Regionale kompetencenetværk og læring og innovation på byggesager Der arbejdes i regionale kompetencenetværk i et samarbejde mellem skoler og frontvirksomheder. De støttes i deres realisering af de første lokale initiativer, så de også kan virke efter projektets afslutning. Skoler og vidensinstitutioner tilbyder sig som samarbejdspart og facilitatorer for virksomheder og byggepladser, som er eller ønsker at være parter i regionale kompetencenetværk. 4 Målgruppe Den primære målgruppe for cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne er byggeriets uddannelses- og vidensinstitutioner og medarbejdere, som varetager videnformidling, uddannelse og forskning indenfor digitalisering og produktivitetsudvikling i byggeriet. I projektet vil der særligt blive sat fokus på de innovative institutioner og medarbejdere (frontløberne), og hvorledes de kan medvirke til nyttiggørelse af erfaringerne hos de øvrige institutioner og medarbejdere. Indsatsen målrettes primært mod fem uddannelsesråder, som behandles i del 2, 3, 4 og 5: - Del 2. Arkitektuddannelser - Del 3. Ingeniøruddannelser - Del 4. Konstruktøruddannelser - Del 5. Erhvervsuddannelser. Øvrige målgrupper for cuneco projekt er byggeriets virksomheder, organisationer og myndigheder, som stiller krav til, og som er brugere af ydelserne fra institutionerne. Det drejer sig både om elever og studerende i grunduddannelsen og om medarbejdere i virksomhederne i efteruddannelsen. Men det drejer sig også om ledelserne i virksomhederne og på byggesagerne. Også her vil der særligt blive sat fokus på de innovative virksomheder, elever, studerene og medarbejder (frontløbere), og hvorledes de man medvirke til nyttiggørelse af erfaringer hos de øvrige. 5 Grundlag Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne bygger på det grundlag, der er udarbejdet i cuneco projekter vedrørende klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler, og som frem- Side 4 af 14

5 lægges i standarder, værktøjer, afprøvning og Best Practice manualer. Desuden bygger cuneco projekt på den undervisning og udvikling, der foregår i byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, samt på de analyser af uddannelsestilbud og udviklingsprojekter skolerne deltager i. Cuneco projekt bygger også på den internationale forskning og udvikling, som videns- og uddannelsesinstitutionerne deltager i eller har ansvarlige for. Implementeringen i del 2, 3, 4, 5 og 6 bygger desuden på den analyse, som er gennemført i del 1, som er afsluttet og rapporteret i SBi rapport 2013:18. Det grundlag der skabes i cuneco projekterne om klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler skal indhentes og tilpasses behovene i de aktuelle undervisninger. Det sker i aktivitet 2 vedrørende udvikling af uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder. Dette arbejde vil bl.a. bestå at følgende opgaver: - Cuneco fremlægger snarest målsætning for indhold og resultater for hver standard, afprøvning og praksis manual med tidsplan for levering - De enkelte skoler beskriver deres værktøjer, metoder og nedslagspunkter for digitalisering, som de vil anvende i deres forsøgsundervisning - Cuneco fremsender så tidligt som muligt de færdige standarder, afprøvninger og praksis manualer direkte til de aktuelle skoler, så de kan anvende dem i de aktuelle undervisningsforløb. Tværfaglig procesmodel D. A. Byggeprogram Byg- og driftsherrer, rådgivere og entreprenører Byggevarer og leverancer Informationer Producenter og leverandører i faglige spor Program B. Projektering Granskning C. Udførelse og produktion 1. Økonomistyring, administrativ ledelse og juridisk ansvar 2. Markedsrelation og bruger- og kundesamarbejde 3. Produkt, bygningsmodel, kvalitetsstyring og egenskaber Aflevering 4. Proces, organisering, aktiviteter, tidsstyring og arbejdsmiljø 5. Informatik (bim), IKT, formidling, dataudveksling og -arkivering 6. Innovation, læring, benchmarking og erfaringsbearbejdning Anvendelse Ejere og brugere D. Drift og vedligehold Figur 2. Undervisning i BIM og IKT arbejder med nedslagspunkter i forhold til bl.a. byggeriets fire hovedfaser (A-D) i den tværfaglige procesmodel og væsentlige informationer i seks faglige spor (1-6). Den undervisning og udvikling, der foregår i videns- og uddannelsesinstitutionerne, er målrettet forskellige faglige nedslagspunkter, som følger bl.a. byggeriets fire hovedfaser i den tværfaglige procesmodel og informationer i seks faglige spor: Hovedfaser - A. Programmeringsfase med analyse, planlægning og designudbud - B. Projekteringsfase med forslag, hovedprojekt og projektmateriale - C. Udførelsesfase med entrepriseudbud, aflevering, 1- og 5-års eftersyn - D. Drift-, vedligeholds- og brugsfasen. Side 5 af 14

6 Faglige spor - 1. Økonomi, ledelse og juridisk ansvar - 2. Markedsrelation og bruger- og kundesamarbejde - 3. Produkt, bygningsmodel, kvalitetsstyring og egenskaber - 4. Proces, organisering, aktiviteter, tidsstyring og arbejdsmiljø - 5. Informatik (bim), formidling, dataudveksling og -arkivering - 6. Innovation, læring, benchmarking og erfaringsbearbejdning. Efterfølgende er kort beskrevet eksempler på problemstillinger i forhold til de fire hovedfaser, som er aktuelle i forhold til et optimeret samarbejde i byggeriet omkring digitalt byggeri: A. Programmeringsfase - Specifikation af digitale ydelser i samarbejdet mellem bygherrer og rådgiver - Implementering af viden fra projektering, udførelse og drift i bygherrens krav til digitale ydelser - Simuleringer i planlægningsfasen herunder arealer, energi, miljø, LCA mv. - Konceptudvikling baseret på helhedsorienterede simuleringer - Digitale ydelser og håndtering af konkurrencer, herunder IKT-specifikation - Transformation af modeller og viden fra analyse, planlægnings-og konceptfasen til forslags-og projekteringsfaser. B. Projekteringsfase - Implementerings- og viderebearbejdning af viden og modeller fra analyse-og planlægningsfaser - Modeller samarbejdes i relation til udbuds-og samarbejdsformer, herunder IKT-specifikation - Fokus på installationer i modelsamarbejder - Simulering i forslags- og projekteringsfaser herunder mængder, økonomi, planlægning, energi, miljø, LCA mv. - Transformation af modeller og viden fra forslags- og projekteringsfaser til udbud og udførelse. C. Udførelsesfase - Implementerings- og viderebearbejdning af viden og modeller fra forslags- og projekteringsfaser - Anvendelsen af modelbaserede data i udførelsesprocesser - Transformation af modeller og viden fra forslags- og projekteringsfaser til driftsfaser. C. D&V og anvendelsesfase - Implementerings- og viderebearbejdning af viden og modeller fra planlægnings-og udførelsesprocesser - Anvendelsen af modeller-og modelbaserede data i driftsprocesser - Implementering af simuleringer i driftsfasen. 6 Projektdele, aktiviteter, opgaveindhold og projektforløb Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelser gennemføres i følgende fem del, og del 2-5 er nærmere beskrevet i supplerende projektbeskrivelser: - Del 2: Arkitektuddannelser - Del 3: Ingeniøruddannelser - Del 4: Konstruktøruddannelser - Del 5: Erhvervsuddannelser - Del 6: BVU*net drift og koordinering. Side 6 af 14

7 I hver af disse arbejdes med følgende fem aktiviteter, som hver leverer de under kapitel 3 angivne resultater: - BVU*net etableres og drives med udviklingsteams - Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder - Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse - Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse - Læring og innovation og på byggesager. Tværfaglige kurser og undervisninger i grund- og efteruddannelse er dog senere nedprioriteret, men dette område forventes dog på sigt at bliver mere og mere centralt. Aktivitet 1. BVU*net etableres og drives med udviklingsteams Der etableres et netværkssamarbejdet for byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner - kaldet BVU*net, som har til formål: - At bidrage til at fremme paradigmeskiftet for digitalisering af byggeriet - At bidrage til forbedring af byggeriets produktivitet, kvalitet, konkurrenceevne og innovation - At styrke samarbejdet mellem byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner - At styrke deltagernes muligheder for at tilbyde uddannelse på disse områder til lærlinge, studerende og medarbejdere i byggeriets virksomheder samt læring og udvikling i virksomheder og på byggerier - At styrke deltagernes formidling af viden, forskning, udvikling, innovation og andre resultater - At samarbejdet med byggeriets virksomheder, medarbejdere og myndigheder for at styrke disse formål. BVU*net skal være åbent for alle byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner, som opfylder samarbejdets formål, og som virker i Danmark (danske såvel som udenlandske) indenfor en eller flere af de fem institutionskategorier: - Arkitekt- og designskoler samt arkitektbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner - Universiteter og ingeniørhøjskoler samt ingeniørbranchens forsknings- og uddannelsesinstitutioner - Erhvervsakademier, professionshøjskoler og relaterede sekretariater - Erhvervsrettede uddannelser, erhvervsuddannelsescentre og relaterede sekretariater - Vidensformidlingsinstitutioner og andre forsknings- og vidensinstitutioner rettet mod byggeriet. BVU*nets bestyrelse koordinerer aktiviteterne og kvalitetssikre resultaterne i cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne, hvilket opfattes som den første opgave i denne aktivitet. Formidling gennemføres på medlemsmøder, på workshops, i artikler eller på hjemmeside, som administreres af samarbejdets sekretariat. BVU*net etableres, drives og udbygges i projektperioden 1/ til 30/9 2014, og den planlægges videreført på et forretningsmæssigt grundlag efter 30/9 2014, som et blivende netværkssamarbejde for byggeriets videns- og uddannelsesinstitutioner. Side 7 af 14

8 I tilknytning til cuneco projekt Gennemførelser af implementering i uddannelserne skal der i BVU*net etableres et antal tværfaglige og regionale udviklingsteams, som kan være frontløbere og kernen i udviklingsarbejdet i cuneco projekt Der skal desuden igangsættes et antal delprojekter og undervisninger på de enkelte skoler. Der skal også etableres kontakt til de primære samarbejdsparter for innovation på byggepladser bl.a. med relation til cuneco projekt Implementering i virksomhederne. Dette arbejde regnes som den anden opgave i denne aktivitet. Den anden opgave vil også inkludere igangsættelse af udviklingsarbejdet i de tværfaglige og regionale udviklingsteams. Der kan fx etableres udviklingsteams til udarbejdes af nye læringsmetoder og pædagogiske principper i aktivitet 2. Der kan også etableres faglige og tværfaglige udviklingsteams i tilknytning til hvert af de faglige tværfaglige udvalg i forhold til aktivitet 3 og 4. Sidst men ikke mindst kan der etableres regionale udviklingsteams, som skal virke i de regionale kompetencenetværk, og som kan være frontløbere for læring og udvikling på byggesager jf. aktivitet 5. De enkelte udviklingsteam gennemfører desuden udviklingsarbejder under aktivitet 2-5, og samtidig opbygning de en specialistkompetence, som de skal anvende i uddannelse og træning af lærere under aktivitet 2. De enkelte udviklingsteams bygger deres arbejde på den i del 1 udarbejdede strategier med tilhørende udviklingsmål. De enkelte udviklingsteams planer, arbejder og resultater formidles på Aktivitet 2. Uddannelse af lærere og udvikling af læringsmetoder Kernen i implementering i uddannelserne er kvalificerede lærere, som kan varetage undervisningen på de forskellige fagområder, og som kan samarbejde om at gennemføre de tværfaglige kurser og uddannelsesforløb. Det forudsætter, at de bliver opkvalificeret gennem uddannelse og får stillet det nødvendige undervisningsmateriale og kursusprogrammer til rådighed. Denne opgave kan varetages af tværfaglige og regionale udviklingsteams jf. aktivitet 1, som også kan virke som mentorer, når undervisningen er i gang, og lærerne har behov for pædagogisk vejledning og støtte til justering af deres undervisning. Der sættes i projektet hovedsaglige fokus på de % mest innovative lærere, og hvorledes de kan medvirke til videregivelse af erfaringerne til den øvrige lærerstab. Aktivitet 2 kan fx omfatte følgende opgaver, som skal implementere cunecos resultater: - At indsamle og tilpasse grundlaget fra cuneco projekter om klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler til de digitale nedslagspunkter og problemstilliner i undervisningen. - At gennemføre kurser og træning i undervisning, opgaveløsning og projektstyring for lærere - At bistå skolerne og fagudvalg med udarbejdelse af kursusplaner og undervisningsprogrammer - At tilbyde udviklingsteams som mentorer for lærere ved gennemførelse af kurser, undervisning, opgaveløsninger og projekter Side 8 af 14

9 - At indsamler erfaringer fra afholdte kurser fx gennem samtaler med lærerne - At revidere og kvalitetssikre undervisningsmateriale og -vejledninger med baggrund i disse erfaringer. Aktivitet 3. Faglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse Faglige kurser og undervisning gennemføres på de forskellige skoleområder i del 2, 3, 4 og 5. Den faglige uddannelse skal styrke fagligheden i de enkelte fag, og den kan tilbydes både som grunduddannelse af nye elever og studerende, og som efteruddannelse af medarbejdere i virksomhederne. Undervisning i digitalisering og produktivitetsudvikling indarbejdes i de faglige kurser, så det bliver en integreret del af fagligheden i de enkelte fag. Dvs. når arkitekter uddannes i projektkonkurrencer, og når mureren gennemfører sin svendeprøve, så foregår det digitalt, og der arbejdes med produktivitetsudvikling af processen. Udviklingen af faglige kurser og uddannelsesforløb i grund- og efteruddannelse med digitalisering og produktivitetsudvikling styres af uddannelsesudvalg i samarbejde med fagskolerne. Indenfor håndværks- og konstruktøruddannelserne findes sådanne landsdækkende faglige udvalg, medens der for uddannelsesområder, hvor dette ikke findes, bør etableres et landsdækkende samarbejde mellem skolernes lokale uddannelsesudvalg. BVU*net planlægger at støtte de forskellige uddannelsesudvalg i implementering af digitalisering og produktivitetsudvikling. Første opgave bliver derfor at etablere denne støtte i BVU*net og få etableret et landsdækkende samarbejde til de enkelte skoler og undervisere. Det er planen, at disse landsdækkende skolesamarbejde om digitalisering og produktivitetsudvikling etableres og udbygges i projektperioden, og at udbygningen fortsætter efter 30/ BVU*nets støtte til de forskellige uddannelsesudvalg bygger på den i del 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklingsmål, og arbejdet gennemfører i samarbejde med aktivitet 4 og 5. Fagudvalgenes planer, arbejder og resultater formidles på under de fire skoleområder i del 2, 3, 4 og 5, og de arbejder med følgende opgave, som skal implementere cunecos resultater: - At formidle nye og reviderede standarder, værktøjer, afprøvninger og Best Practice manualer indenfor digitalisering og produktivitetsudvikling til de deltagende undervisere, skoler og uddannelsesudvalg - At formidle og bearbejde erfaringer fra aktivitet 2, 4 og 5 til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg, så det er tilpasset de enkelte områders behov - At udarbejde digitalt undervisningsmateriale med digitale værktøjer, opgaver og projektforslag - At støtte de deltagende undervisere, skoler og fælles uddannelsesudvalg i revidering af eksisterende kurser og undervisning samt udvikling af nye, som kan fremme digitalisering og produktivitetsudvikling - At medvirke til gennemførelse af kurser og undervisning på de enkelte skoler, og formidle erfaringer fra disse til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg Side 9 af 14

10 - At deltage i analyser af uddannelserne og kompetencebehovene i byggeriet og formidle resultaterne til de deltagende undervisere, skoler og nationale uddannelsesudvalg samt indarbejde det i fagudvalgets arbejdsgrundlag. Aktivitet 4. Tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse Tværfaglige kurser og uddannelsesforløb gennemføres internt og på tværs af de fire skoleområder kan foregå i delprojekt 2, 3, 4, 5 og 6, som de skal implementere cunecos resultater. Den tværfaglige uddannelse skal styrke samhørringheden i byggeriet i alle byggeriets faser for både nybygning, ombygning, renovering, vedligehold og drift af bygninger. Den skal desuden fremme billigere, bedre og mere bæredygtigt byggeri til gavn for bygningernes brugere, ejere og samfundet. Den tværfaglige uddannelse kan både tilbydes som grunduddannelse af nye elever og studerende, og som efteruddannelse til ældre medarbejdere i virksomhederne. Den tværfaglige uddannelse kan tilbydes på tværs af skoler og skoleområder, og den kan gennemføres som tværfaglige projektsamarbejder, hvor også virksomheder er involveret. Undervisning i digitalisering og produktivitetsudvikling indarbejdes i de tværfaglige kurser, undervisning og projekter, så det bliver en integreret del af tværfagligheden og en træning i samarbejdet mellem de forskellige fag. Udviklingen af tværfaglige kurser og undervisning i grund- og efteruddannelse med digitalisering og produktivitetsudvikling gennemføres af uddannelsesudvalg for hvert fagområde i samarbejde med fagskolerne. Denne aktivitet er dog senere blevet nedprioriteret, men det forventes, at aktiviteterne vil kommer mere i fokus. Skal den senere gennemføres forventes det, at den første opgave bliver at etablere og udbygget tværfaglige udviklingsgrupper i BVU*net og få etableret et landsdækkende tværfagligt samarbejde mellem skoler og skoleområder og deres undervisere. Det forventes, at disse tværfaglige udviklingsgrupper i BVU*net og det tværfaglige skolesamarbejde ikke etableres og udbygges i projektperioden, men at det foregår efter 30/ Sådanne udviklingsgrupper bygger deres arbejde på den i del 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklingsmål, og de planlægger og gennemfører deres arbejde i relation til resultaterne af aktivitet 2, 3 og 5. Aktivitet 5. Regionale kompetencenetværk Den sidste udviklingsaktivitet i cuneco projekt bliver at etablere gode samarbejder med virksomheder og byggepladser, som kan sikre, at læring og udvikling får bred virkning i byggeriet, og at uddannelserne blive tilpasset byggeriets mangeartede behov. En landsdækkende forankring vil kunne foregå i lokale kompetencenetværk i de enkelte regioner, som dannes af de deltagende fagskoler og vidensinstitutioner, og som inkluderer de lokale virksomheder og byggesager i et fælles lærings- og udviklingsarbejde. BVU*net har allerede etableret en temagruppe Regional forankring (BVU*net temagruppe 4), som støtte for denne opgave. Den blev bl.a. etableret med baggrund i erfaringer fra De digitale dage i Region Nordjylland, og netværkssamarbejder om digitalisering i Region Midtjylland. Planen er at understøtte og bygge videre på disse og lignende lokale initiativer i de andre regioner samt Side 10 af 14

11 skabe en erfaringsudveksling mellem dem på landsplan, som kan fremme det lokale arrangement og initiativrigdom. Første opgave bliver derfor at samle skoler og vidensinstitutioner i regionale samarbejder og at indbyde toneangivne virksomhed til sammen med dem om at danne regionale kompetencenetværk. Hvor de enkelte regionale kompetencenetværk vil lægge deres formidlings-, samarbejds-, lærings- og udviklingsindsats afgøres af dem selv, når de kommer i gang med arbejdet. Følgende initiativer vil givet kunne indgå i deres arbejde, som også skal implementere cunecos resultater: - Regelmæssige netværksmøder mellem skoler og virksomheder, hvor lokale erfaringer udveksles - Lokale konferencer og workshops hvor man arbejder mere specifikt med forskellige digitale løsninger og produktivitetsudviklinger - Analyser af lokale behov for læring, udvikling og tværfagligt samarbejde mellem fagene - Vurdering og beskrivelse af de forretningsmæssige potentialer og effekt af digitalisering og produktivitetsudvikling i regionen - Igangsættelse af lokale lærings- og udviklingsforsøg på byggesager, som dokumenteres og formidles i netværket, og som kan indgå i undervisningen på skolerne med deltagelse af virksomhederne - Samarbejde mellem virksomheder og skoler i gennemførelse af lokale proces- og produktudviklinger, som også kan inddrages i omstilling af undervisningen, og som kan indgå i eksperimentarier på skolerne - Afholde tværfaglige seminarer som kan inddrage ekspertviden og omsætte den til lokale initiativer og bedre konkurrenceevne i regionen - Igangsætte tværfaglige uddannelse og læring som kan forbedre udbuddet af lokal kvalificeret arbejdskraft og reducere arbejdsløsheden i regionen. De regionale kompetencenetværk bygger deres arbejde på den i del 1 udarbejdede strategi og med tilhørende udviklingsmål, og de planlægger og gennemfører deres arbejde i samarbejde med aktivitet 2, 3 og 4. Netværkenes planer, arbejder og resultater formidles på og de styrer selv deres arbejde. Opgaven i aktivitet 5 bliver bl.a. at facilitere de regionale kompetencenetværk, hvor det er nødvendigt. Samtidig lægges grund til det videre arbejde efter 30/ Relationer Cuneco projekt Gennemførelse af implementering i uddannelserne har relation til cuneco projekter om klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler. Cuneco projekt samarbejder desuden med cuneco projekt Implementering i. Cuneco projekt har desuden relation til den internationale forskning og udvikling, som videns- og uddannelsesinstitutionerne løbende deltager i eller har ansvaret for. Side 11 af 14

Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer

Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer Del 1: Strategi, metode og udviklingsmål for implementering på skoler SBI 2013:18 Uddannelse i cunecostandarder og -værktøjer Del 1: Strategi, metode og udviklingsmål

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Opgavelisten er udarbejdet i tilknytning til beslutninger i Koordineringsrådet (KR), og den opdateres løbende og viser de enkelte opgavers stade.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat BVUnet.dk Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat Tid: Tirsdag den 15/3 2011, kl. 10.00-14.00 Sted: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat

Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Koordineringsrådet: Møde 4 København 07/12-2011 - Referat Tidspunkt: 07. december 2011, kl. 10:00-14:00 Sted: Vært: Deltagere: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Koordineringsrådet: Rådsmøde 3 Aalborg 18/ REFERAT (forslag)

Koordineringsrådet: Rådsmøde 3 Aalborg 18/ REFERAT (forslag) Koordineringsrådet: Rådsmøde 3 Aalborg 18/8 2011 REFERAT (forslag) Tidspunkt: 18. august 2011, kl. 10:00-14:00 Sted: Vært: Aalborg University Department of Mechanical and Manufacturing Engineering Fibigerstræde

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen?

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Seminar Aarhus 8. marts Dagens formål Orientering om behovsanalysen og cunecos projektplaner Jeres feedback Program 13.00: Velkomst 13.10: Præsentation af

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT

Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2013, kl. 10:00-13:00 Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København (AAU) A. C. Meyers Vænge 15 2450

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen redegør for formålet med og organiseringen af

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Ansøgning om medlemskab af BVU*net

Ansøgning om medlemskab af BVU*net Ansøgning om medlemskab af BVU*net Undertegnede videns- og uddannelsesinstitution ansøger dags dato om medlemskab af Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner - BVU*net. Medlemsskab

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Samarbejdsaftale af 13. januar 2011 for BVU*net

Samarbejdsaftale af 13. januar 2011 for BVU*net Samarbejdsaftale af 13. januar 2011 for BVU*net 1. Deltagere i samarbejdet Mellem de af nærværende aftales underskrevne videns- og uddannelsesinstitutioner, er indgået nærværende samarbejdsaftale. På møde

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G en del af bips Dato 1. marts 2012 Projektnr. Sign. TK Evaluering og opfølgning Som led gennemførelsen af

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4 København - REFERAT

Bestyrelsesmøde 4 København - REFERAT Bestyrelsesmøde 4 København - REFERAT Tidspunkt: Onsdag den 27. november 2013, kl. 10:00-12:00. Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København (AAU) A. C. Meyers Vænge 15 2450

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer København 27. maj 2013 Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer Samlet to-do liste Liste over er fra hver workshop spor - Klar til brug Workshopspor

Læs mere

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips CCS i praksis Fremtidens cunecoservices bips konference 2012 bips forretningsmodel Forretningen bips Foreningen bips Business model Business case Produkter Fora / medlemsaktiviteter Forskelligt sprog og

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Bygherreforeningen Udviklings- og uddannelsesudvalget. Status, aktivitetsniveau og fremtid

Bygherreforeningen Udviklings- og uddannelsesudvalget. Status, aktivitetsniveau og fremtid Bygherreforeningen Udviklings- og uddannelsesudvalget Status, aktivitetsniveau og fremtid UUU Baggrund og formål KURSUSAKTIVITETER: Udvikle og udbyde væsentligste uddannelsestilbud til Bygherren Et fagligt

Læs mere