Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution TRADIUM Uddannelse Fag og niveau HHX Engelsk A Lærer(e) Lise Kierkegaard Tinnerman ( ), Titel 1-12 Lisbeth Kjær Carlson ( ), Titel Hold rb10hhxa3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Entrepreneurship Denmark and the outside world Indians in Great Britain Area Study: Great Britain Culture British company profiles Undercover marketing Area study the USA The power of the media Titel 10 Reality Television Titel 11 Intercultural awareness Titel 12 US company profiles Titel 13 Aspects of the USA Titel 14 Aspects of Globilization Titel 15 Aspects of Marketing Side 1 af 16

2 Titel 1 Entrepreneurship (kompendium) McKinney man out to change world: Teenage Entrepreneurs: Honk If You Can Read This: DR 1 25 August, 2005 Alt på et bræt 1 (Real Burger World/Risking it all), 50 min. DR 1 1 September Harvey faship shop 50 min. 10 lektioner i august september At eleverne opnår forståelse for forskellige former for ivæksætteri, herunder opbygning, organisering, økonomi samt udformning af idegrundlag - At eleverne bliver præsenteret for de personlige egenskaber, der kræves for at blive iværksætter - At eleverne opnår aktuel indsigt i unge, der starter som iværksættere - At eleverne kan læse og forstå varierede former for autentisk engelsk - At eleverne er godt rustede til deres tema 1: Iværksætteri Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning med lærergennemgang (spørgsmål svar), gruppearbejde og pararbejde samt diskussion på klassen. Skriftige afleveringsopgaver med relation til ovenstående emner for at gøre eleverne fortrolige med de engelske begreber/termer inden for disse emner samt som evaluering af temaet. Side 2 af 16

3 Titel 2 Denmark and the outside world (kopier) Hummels hjemmeside: Lego: History of Lego: Turning to Tie-Ins, Lego Thinks Beyond the Brick: JyllandsPosten 27. Sept. 2010: To trusler mod Legos fremtid, rekordår i Billund + Meget mere at hente Youtube om Hummel og Christian Stadil CNN video: Man builds a living out of Lego: Building a Lego house: youtube: Lego CNBC Informative Story Lego Brick Fair, 2010 Lego click.com Lego Universe 10 lektioner oktober - november -At eleverne får et indblik i betydningsfulde danske virksomheder samt deres markedsføingsstrategier - At eleverne får et indblik i Danmarks betydning i verden via disse firmaer - At eleverne får inspiration til deres tema 2: det samfundsøkonomiske område - At eleverne får indsigt i, hvordan også danske virksomheder kan vokse nationalt og globalt - At eleverne kan læse og forstå varierede former for autentisk engelsk - At eleverne analyserer firmaers hjemmesider Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer (it opgaver ifm. hjemmesider) gruppearbejde, pararbejde, klassediskussion Skriftlig afleveringsopgave i relation til ovenstående Side 3 af 16

4 Titel 3 Indians in Great Britain Jyllandsposten, 23. nov. 2004: Det indiske London Jyllandsposten, 5. april 2007: Londonistan Narinder Dhami, Bend it like Beckham, Hodder 2002: kap. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 British Council tekst: Sikhs in London Bend it like Beckham, kap, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Video: Bend it like Beckham Youtube til at illustrere indiske traditioner 18 lektioner november, december, januar - At eleverne får et indblik i indernes(sikhernes levevis i Greater London - At eleverne får et indblik i et litterært sammenhængende værk - At eleverne indføres i unges problemstillinger i relation til deres egne - At eleverne kan læse og forstå varierede former for autentisk engelsk blandet med indiske begreber - At eleverne ser forskellen på den måde romanen og filmen præsenteres. Elevoplæg på baggrund af visse kapitler (suppl. stof) samt træning i skriftlige resumeer på baggrund af disse Pararbejde, gruppearbejde, klassedisskussion til opsamling på pararbejde samt til generelle brede aspekter Skriftlig gruppeafleveringsopgave på baggrund af romanen Side 4 af 16

5 Titel 4 Area Study: Great Britain Ruth Flensted et al., What s up, Britain? Gyldendal 2008: Why UK teenagers struggle to cope pp Girls binge drink lads under the table pp Boy, 1, shot dead in Croxteth pp Kirsten Egebjerg, Clara Ehrenreich, Mogens Frølund: Flux British Literature, Systime 2003: Born to Be Wild by Steve Bishop pp Gregers Friisberg, our society check it out! Columbus 2007: Lithium by Nirvana pp DVD: Green Street Hooligans DVD: Kelly s Diary Youtube: Born to be wild Lithium webquest til at lokalisere geografiske steder Elevindlæg 24 lektioner januar - februar - At eleverne får et indblik i unge i Great Britain geografisk, sociologisk og kulturelt - At eleverne videreudvikler deres kendskab til engelsk kultur og levevis - At eleverne får et indblik i at analysere litterære tekster (prosa og poesi) Pararbejde (spørgsmål svar fra tekstmaterialet samt elevernes egne spørgsmål) til tekstforståelde samt som engelske kommunikationsøvelser Klasseundervisning til opsamling på pararbejder samt til generelle brede spørgsmål om emner inkl. komparation til danske forhold Lingvistiske øvelser med udgangspunkt i tekstmaterialet Elevindlæg Retur til forside Side 5 af 16

6 Titel 5 Culture Danish identity: David E. Nye, Denmark and the Danes guide for visitors Raija-Liisa kansi og Jette Petersen, All set fr businee English: The Jantelov p 72 Eva Rosenvold et al, A new entrance, systime 2001 Abroad pp 8 30 Michael Vaughan-Rees et al., In Britian 21 st century edition: Identity Very British pp 6 7 Being British pp The Maasai warriros guide to England: The marathon is easy. There are no lions: Niels Hessing et al., Family ties Money Matters. Systime 1995: L. Wallies, Fated Attraction, pp DVD: De indfødte kommer del 1, 2 og 3 DVD: My son the fanatic 18 lektioner februar - marts At eleverne gennem det udvalgte tekstmateriale bliver i stand til at sammenligne dansk og britisk kultur At eleverne øger deres bevidsthed om kulturforskelle og farer for misforståelser. At eleverne kan gennemføre en mundtlig fremlæggelse på engelsk under anvendelse af relevant præsentationsteknik At eleverne kan anvende viden om kulturelle forhold i GB til analyse og perspektivering af aktuelle forhold. Brainstorming, klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde samt informationssøgning. Side 6 af 16

7 Titel 6 British company profiles Gruppeprojekter omkring firmaerne: Marks & Spencer, Harrod s; Cadbury, Sainsbury s, the Body Shop, Burberry, Tesco 10 lektioner april og maj - At eleverne får et bredere indblik i britiske virksomheder og deres udvikling samt nuværende position - At eleverne får træning i at være selektive i deres valg af internet kilder - At eleverne får træning i at arbejde sammen om et erhvervsprojekt - At eleverne får træning i relevant kildesøgning - At eleverne får træning i at fremlægge et projekt med både facts og grammatisk feedback til resten af klassen Gruppearbejde Træning i præsentationsteknik med efterfølgende udarbejdede opgaver til klassen (forståelsesmæssige samt grammatiske). Retur til forside Side 7 af 16

8 Titel 7 Undercover marketing Undercover marketing uncovered, CBS 2009 Teen recruits word-of-mouth buzz to hook peers on products, 2004 Seattle Times Company Girls Intelligence Agency, Got Game, Ewa og Jan Schlünssen, Conquering New Markets, Systime 2008 Reklame på listefødder, Jyllands Posten 4. marts 2010 Produktplacering er manipulation, Jyllands Posten 29. maj, 2010 DVD Keeping up with the Joneses skr. aflevering: CD Advertising Industry 10 lektioner august september 2012 At gøre eleverne bevidste omkring de utraditionelle medier, der findes til at markedsføre produkter og at animere dem selv til at blive markedsføringssøjler Klasseundervisning, gruppeundervisning, pararbejde samt elevfremlæggelser Side 8 af 16

9 Titel 8 Area study the USA Non fiction: 1. Maryanne Kearny Datesman et al, The American Ways, Prentice Hall Regents, 1996: Chapter 4: The Frontier Heritage pp Jorunn Berntzen et al, Targets, Gyldendal Uddannelse 2001: Looking at the USA A Historical Overview pp Helle Pløger et al, et Ahead, Øknom, 2002: a. The American Dream pp b. Gun Control pp Gregers Friisberg, Your society check it out! Columbus 2006: American values Arnold Schwarzenegger pp Fiktion: 5. W.F. O Carroll, Stories of the American West, Heinemann Educational Books, London, 1975: Spoil the Child by Howard Fast 6. Tidligere skr. eksamensopgave (STX) (adapted from a story by Ray Bradbury): the Highest Branch on the Tree 7. Business Week July 30, 2001: Racism in the workplace (tidligere skr. eksamensopgave) 8. Skr. aflevering: CD Gun clubs in schools 9. DVD Far and Away 10.DVD Michael Moore: Bowling for Columbine 11. DVD SICKO 12. DVD Crash Retur til forside 22 lektioner at eleverne kan forstå varierede former for autentisk engelsk at eleverne kan anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier at eleverne kan anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold at eleverne skr. kan formulere forskellige teksttyper og længere selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner Klasseundervisning med forståelsesopgaver og diskussioner, pararbejde, gruppearbejde, it søgning, elevforedrag, skr. arbejde omkring USA Side 9 af 16

10 Titel 9 The power of the media 1. The Social Impact of TV Parts I and IV 2. Media Awareness Network: Ethnic and Visible Minorities in Entertainment Media 3. Current Sept/Oct. 2011: twitter takes over 4. How Companies Use Twitter to Bolster Their Brands 5. The New York Times, Oct. 8, 2011: Protest Spurs Online Dialogue on Inequity 6. DVD Being There 7. DVD The Social Network 8. DVD Murdoch s War on Journalism 8. skr. aflevering: CD Twitter 9. web quest about Rupert Murdoch 14 lektioner at bevidstgøre eleverne om de forskellige mediers indflydelse politisk, socialt og erhvervsmæssigt at eleverne kan forstå varierede former for autentisk engelsk at eleverne kan anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier at udvikle elevernes evne til at søge informationer via internettet Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, it informationssøgning, individuelle fremlæggelser Side 10 af 16

11 Titel 10 Reality Television 1.Wikipedia: Reality television, history, analysis/political impact, Instant celebrity, As a spectacle of humiliation 2. The New York Times, Oct. 8, 2007: When Reality TV Gets Too Real 3. Suicide on TV condemned in Britain Gruppearbejde om forskellige typer reality-television programmes 8 lektioner at bevidstgøre eleverne om de forskellige elementer, der indgår i reality TV programmer at eleverne kan forstå varierede former for autentisk engelsk at eleverne kan anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier at udvikle elevernes evne til at søge informationer via internettet Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde og gruppepræsentationer Retur til forside Side 11 af 16

12 Titel 11 Intercultural awareness 1. Laura M. English &Sarah Lynn: Business across cultures, Longman: Unit 1: Stereotypes across cultures Unit 4: Time across cultures 2. YAHOO! News, Aug, 11, 2010: Snarky no more: UK issues Olympics etiquette guide 3. USA TODAY, 23 Aug. 2007: Doing business abroad? Simple faux pas can sink you DVD Gung Ho DVD Going International 10 lektioner At give eleverne et dybere indblik i forskellige kulturparametre understøttet af eksempler. Der er således tale om en progression fra tema 5 Culture Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelle fremlæggelser Side 12 af 16

13 Titel 12 US company profiles Webbaserede tekster og video sekvenser udvalgt af eleverne selv på baggrund af et bundet læreroplæg 6 lektioner At eleverne selv kan indhente de elektroniske informationer, de har brug for til deres projekt At eleverne får indblik i, hvilken udvikling et givent firma har gennemgået At eleverne styrker deres evne til at planlægge og fremlæggelse et gruppeprojekt At give eleverne mulighed for at foretage en komparation til deres projekt UK company profiles på HH 1 Gruppearbejde med lærerstøtte Gruppefremlæggelser med brug af powerpoint Retur til forside Side 13 af 16

14 Titel 13 Aspects of the USA The people: settlement and immigration (Chapter 3); The people: women and minorities (Chapter 4). American Civilization. An Introduction by David Mauk & John Oakland. American Land. Lyrics by Bruce Springsteen. California s Illegal Immigrant Shortage. Bloomberg Businessweek, May 7 May 13, Government and politics in the United States. American Ways by Datesman, Crandall & Kearny. De fattige amerikanere. Horisont, DR1, 14. maj Supplerende Generation Screwed, Newsweek, July 23 & 30, Traditional American Values and Beliefs. American Ways by Datesman, Crandall & Kearny. American Beauty. Film. Of Mice and Men by John Steinbeck. Of Mice and Men. Film. Supplerende Side 14 af 16

15 Titel 14 Aspects of Globalization Intercultural Communication. The World of Commerce by Buhl, Hvam & Kasch. How Should Manager Tackle Middle East Culture Shock. Focus on Culture by Anne Skaarup Rasmussen & Georg Bank-Mikkelsen. Interpersonal Nonverbal Communication and Environmental Nonverbal Communication. Across Cultures by Arildsen, Faaborg & Flensted. Envoy s sole wounds Ahmadinejad s soul. Ynetnews Mideast News, December 9, Suppelerende. How to Understand Your Partner s Cultural Baggage by Robert T. Moran. Focus on Culture by Anne Skaarup Rasmussen & Georg Bank-Mikkelsen. Cosy Little Denmark by Christopher Follet. Targets by Jorunn Berntzen et al. Indian slave children found making low-cost clothes destined for Gap. The Observer, October 28, Aware of the world by Schlünssen et al. Global English. Worlds of English by Anne Mette Finderup & Agnete Fog. Outsourced. Film. Supplerende Retur til forside Side 15 af 16

16 Titel 15 Aspects of Marketing The 4 P s. English from a Marketing Perspective, Part 2, by Anette Lind & Maibritt Fennefoss Nielsen. Food, fashion and faith. The Economist, August 2, English from a Marketing Perspective, Part 2, by Anette Lind & Maibritt Fennefoss Nielsen. Teen Marketing: Apple s the Master. Business Week, August 16, English from a Marketing Perspective, Part 2, by Anette Lind & Maibritt Fennefoss Nielsen. Ethnic Marketing: McDonald s Loving It. BusinessWeek, July 8, Love Those Boomers. Business Week, October 24, Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk niveau A Annette Munch 3A Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløb august-december 2010/Studieretningsforløb 2010-maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Jane

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Silkeborg

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2015 Institution Vestegnen HF & VUC - Albertslund Uddannelse HFe Fag og niveau Engelsk B Lærer(e) Anne Sofie Borg (ASB@vucv.dk): Emne 1 3 Hold 1en B50 13-14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution BCH Uddannelse hhx Fag og niveau Engelsk A Lærer(e) Kiriakoulla Maria Christophorou

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2o en

Undervisningsbeskrivelse for: 2o en Undervisningsbeskrivelse for: 2o en Fag: Engelsk B, 2hf Niveau: B Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: 1o Termin: Juni2015 Uddannelse: HF Lærer(e): Dorthe Lind (DL) Forløbsoversigt (6): 1 15.08.13

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende

Læs mere

Synliggørelse af fremmedsprog via fagligt sammenspil i et anvendelsesorienteret perspektiv.

Synliggørelse af fremmedsprog via fagligt sammenspil i et anvendelsesorienteret perspektiv. Synliggørelse af fremmedsprog via fagligt sammenspil i et anvendelsesorienteret perspektiv. Projekt nummer 127885 Ministeriet for Børn og Unge The shift from knowledge transmission to knowledge creation

Læs mere

1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min

1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min Oversigt om timefordeling på forskellige linjer Spring Rytme Dans Parkour Hubster International Youth Leader Education UpGrade Linjefag 6x75 min 4 x75 min 6x75 min Linjerelateret 2x75 2x75 min lederuddannelse

Læs mere

HEAR ME et kursus for seniormentorer.

HEAR ME et kursus for seniormentorer. Bilag 1 HEAR ME et kursus for seniormentorer National mentor course package/ en redegørelse for det danske senior -mentorkursus Introduktion til EU-projektet HEAR ME, hvor seniorer deltager i et kursus,

Læs mere

Læseliste 3hhg Marketing og Kommunikation

Læseliste 3hhg Marketing og Kommunikation Læseliste 3hhg Marketing og Kommunikation 1. Across the line: Short short stories: Whitmore, Orvis and Cohen Me and Mr Harry, Bataya S. Yaspur Nostalgia, Stacy Eidigevicius This be the Verse, Philip Larkin

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

FORORD. God læselyst. Side 2

FORORD. God læselyst. Side 2 Side 1 FORORD Dette speciale er et resultat af en lang og lærerig proces, der har omfattet udvikling i praksis kombineret med teoretiske overvejelser. Specialet består af et produkt: www.elevcube.dk, der

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

En analyse af reklametypens udfordringer og potentialer

En analyse af reklametypens udfordringer og potentialer GENE RERE DERE KLA MER BRUGER En analyse af reklametypens udfordringer og potentialer SPECIALE Humanistisk Informatik og Multimedier Aalborg Universitet, februar 2008 Kent Riddersholm Nielsen Christian

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere