Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknisk gymnasium Teknologi B Susanne Hannibal Teknologi B, 2X Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Brændeovnsprojekt Introduktion til miljøvurdering - økotopia Cremeprojekt Formidling - 10 punkts planen Miljøvurdering Solcelleprojekt AutoCad Teknologianalyse Metalkursus Titel 10 Ungdom, Eksamensoplæg fra 2010 Titel 11 Titel 12 Repetition Eksamensprojekt Side 1 af 13

2 Titel 1 Brændeovnsprojekt (F2012, uge 2-5) Særlige fokuspunkter Innovation Produktudviklingsfase herunder behovserkendelse, produktprincip, produktudformning og produktionsforberedelse Samarbejde i grupper 3 uger 5 x 45min. lektioner per uge 1. Teknologi og samspil Teknologibegrebet som andet end teknik Samspil med samfundet 2. Produktudvikling Simpel dokumentation fra proces til virkelighed Eksperimenter i konstruktion processen 3. Skriftlig præsentation Væsentligste arbejdsformer Kort læreroplæg kombineret med projektarbejde i grupper og elevpræsentationer. n individuel teknologiaflevering Side 2 af 13

3 Titel 2 Økotopia projekt (F2012, uge 8-13) Miljøvurdering Analyse af fremstillingsprocessen Flowdiagram LCA og værkstedslogbog 10-punktsplan 5 uger. 5 x 45 lektioner per uge. Særlige fokuspunkter Miljøvurdering, MEKA, LCA Redegørelse for processen via flowdiagram Væsentligste arbejdsformepræsentationer. Aflevering: Kort læreroplæg kombineret med projektarbejde i grupper og elev- Teknologiprojekt Side 3 af 13

4 Titel 3 Cremeprojekt (2.semester, F2012, uge 15-20) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Første egentlige teknologiprojekt, hvor grupper er delt efter ambitionsniveau. Litteratur kemikaliereglerne/maerkning_af_kosmetik.htm). Hansen, L.A. & Søltoft, P. Kemiske Enhedsoperationer. Akademisk forlag ISBN: Salisbury, F.B & Ross, C.W. Plant physiology. Wadsworth ISBN: Hillker, L. Borgens forlag ISBN: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12915#b5 Evaluering Gruppepræsentation med elevevaluering, samt mundtlig evaluering 6 uger. have kendskab til Udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge. Teorien bag forskellige enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer. Systematisk produktudvikling med faserne behovserkendelse, behovsundersøgelse, produktprincip, produktudformning, produktionsforberedelse og realisering i samarbejde mellem virksomhedens markedsførings-, konstruktions- og produktionsafdeling Kvalitativ og kvantitativ metode til indsamling af oplysninger Flow-diagrammer, stykliste Opbygning af en teknisk rapport Visuelle værktøjer til præsentation af et projekt Skriftlig og mundtlig formidling Projektarbejde, eksperimentelt arbejde, mindre læreroplæg, præsentationer og elev evalueringer Side 4 af 13

5 Titel 4 Rapportskrivning og 10 punkts planen (2.semester, F2012, uge 21) Gennemgang af en teknisk rapport 1 uge Særlige fokuspunkter Opbygning af en teknisk rapport herunder opbygning af 10 punkts planen for en teknisk rapport Kildekritik Referencer Visuelle værktøjer til præsentation af et projekt Skriftlig og mundtlig formidling Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg, elev præsentationer og elev evalueringer Side 5 af 13

6 Titel 5 Miljøproblemer hvad er det egentligt? (3. semester, uge 33-37, E2012) Forløbet har til formål at bevidstgøre eleverne om, at der findes andre miljøproblemer end CO2 og drivhuseffekten. Gennem belysning af forskellige typer af miljøproblemer bevidstgøres eleverne om miljøproblemtyper. Litteratur: Glødepærekonspirationen Madsen et al. (2002)Teknologi HTX-Grundbogen. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. 2.udg. Siderne Herudover arbejder eleverne med forskellige materialer fra Internettet Evaluering: Elevoplæg samt individuelle miljørapporter 5 uger Særlige fokuspunkter Miljøvurdering Globale, regionale og lokale miljøeffekters årsager og virkninger Planlagt forældelse MEKA 3 niveauer af LCA, funktionelle enheder og referencestrømme Miljøberegninger, tabelopslag og energiberegninger Vugge til vugge princip Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde om et specifikt miljøproblem der afsluttes med PowerPoint fremlæggelse og individuel opgave omhandlende miljøvurdering inklusiv forenklet LCA. Side 6 af 13

7 Titel 6 Solceller (3.semester, uge ) Forløbet har til formål at introducere eleverne til udvalgte elektroniske komponenter, deres opbygning, virkemåde og anvendelse. Her bruges halvfabrikata til fremstilling af solcelle systemer, der skal få en transistor til at du. Eleverne vælger selv deres problemstilling og opstiller selv deres måleserier. Igennem forløbet får eleverne kendskab til photo-voltaisk effekt, simple elektroniske kredsløb og transistorer. Litteratur: Sol i stikkontakten: (http://www.dr.dk/dr2/videnom/programmer/viden+om+med+ann+marker/program merne/2009/10/ _1_1_3.htm) Solcellens virkemåde: (http://www.youtube.com/watch?v=1gta2icardw) Herudover arbejder eleverne med forskellige materialer fra Internettet Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Evaluering: Elevoplæg samt individuelle rapporter 4 uger Anvendelse af naturvidenskabelig viden i en teknologisk sammenhæng. Viden om transistorer og opbygning af simple elektroniske kredsløb Problemtræer og problemanalyse Anvendelse af måleudstyr til tests Vurdering af kvaliteten af produktet samt dokumentation af dette Anvendelse af værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere et projektforløb. At arbejde selvstændigt og sammen med andre i et projektorganiseret forløb. Læreroplæg, gruppearbejde. Afslutning med PowerPoint fremlæggelse og individuel opgave. Uge 39 41: SO uger inkl. studietur Uge 42: Efterårsferie Side 7 af 13

8 Titel 7 Introduktion til AutoCAD (3.semester, E2012, uge 46-47) Introduktion til AutoCAD Hjælpefunktioner og opstart Valg af template og tegningsopsætning Angivelse af koordinatsystem + UCS Snap, zoom og pan funktioner. Lagstyrring Draw, modify, dimension, hatch og tekst funktioner Views, plot og print 2 uger Særlige fokuspunkter Tekniske dokumentationsmetoder Fremlæggelse af et projekt vha. et tegneprogram Væsentligste arbejdsformer Praktisk tegnearbejde under instruktion fra faglærte lærer Eleverne arbejder enkeltvis. Tegnearbejdet retter sig mod maskin- og bygningstegning. Side 8 af 13

9 Titel 8 Teknologianalyse (3.semester, E2012, uge 48-1) Teknologianalyse efter Ålborgmetoden af enten Energiteknologi, Luft og Rumfart, Vindkraft, eller Skibsfart. Gennem analyse skal eleverne øves i at: redegøre for, hvordan teknologisk viden produceres, herunder tanker og teorier, der ligger bag teknologiens udvikling. redegøre for den historiske udvikling af udvalgte teknologier formidle viden overbevisende og præcist i skriftlig og mundtlig form. dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt Litteratur: Den udvidede Ålborgmodel, se (http://www.leksikon.org/art.php?n=2533) Madsen et al. (2002)Teknologi HTX-Grundbogen. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. 2.udg. Siderne Herudover arbejder eleverne med forskellige materialer fra Internettet Evaluering: Elevoplæg samt individuelle rapporter Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejds-former Uge 52: Juleferie 5 uger. teknologi som teknik, viden, organisation og produkt teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling skriftlig og mundtlig formidling anvendelse og angivelse af kilder. Mindre læreroplæg, suppleret af selvstændige elevopgaver og små skriftlige projekter Side 9 af 13

10 Titel 9 Materialer Metal (4. semester, F2013 uge 2-3) Teoretiske læreroplæg med små opgaver/projekter omhandlende arbejde i metal. Materialelære Mindre praktisk opgave udformning af etui 2 uger. Særlige fokuspunkter Kendskab til egenskaberne i konstruktionsstål og evt. andre udvalgte metaller. Praktisk kendskab til metal bearbejdning. Væsentligste arbejdsformer Mindre læreroplæg, suppleret af selvstændige elevopgaver og små skriftlige projekter Side 10 af 13

11 Titel 10 Ungdom, herunder materialer (4.semester, F2013, uge 4-11) En tidligere eksamensopgave (typeopgave) danner udgangspunkt for projektet og udleveres til eleverne. Det omfatter dels fornyelse af et eksisterende produkt til et andet materiale. Dels et nyt materiale, eller et eksisterende materiale der bliver forbedret. 6 uger 6 x 45 min lektioner per uge Total undervisningstid 330 timer fordelt på 2 år. Særlige fokuspunkteren. Eleverne skal lære at planlægge deres arbejde så de bliver færdige til Eleverne skal aflevere en projektbeskrivelse med tidsplan som skal godkendes af lære- værkstedsugen Væsentligste arbejds-former Uge 6: SO Uge 7: Vinterferie så de kan fremstille deres produkt. Eleverne opdeles i nye grupper. Undervisningen består dels af teoretisk under-visning i timerne om materialer, og om at arbejde med projekter. Side 11 af 13

12 Titel 11 Repetition (4. semester, F2013, uge 12) Projektarbejdet første faser identifikation af problemfelter, dokumentation af relevans og formulering af problemer. Problemanalyse modeller ogproblemløsningsstrategier Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejds-former 1 uger. projektarbejdsformen Mindre læreroplæg, suppleret af selvstændige elevopgaver. Korte øvelser og diskussioner mellem eleverne. Side 12 af 13

13 Titel 12 Eksamensoplæg fra UVM (F2013) 7 uger heraf 1 uges værksted hvor udarbejdelse af produkt forestår Total undervisningstid 330 timer fordelt på 2 år. Eksamensprojekt Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Alle elementer fra faget Teknologi skal indgå i projektet Ingen Teknologiundervisning efter projektet er afleveret Side 13 af 13

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 HTX Vibenhus HTX Teknisk Gymnasium

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-december 2014 Januar-juni 2015 Institution Htx Gastro-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Studieområde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Vejledning til grundfaget teknologi

Vejledning til grundfaget teknologi Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Til fagbilag 22. Vejledning til grundfaget teknologi Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere