Infrastruktur og integration på Fyn. Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infrastruktur og integration på Fyn. Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn"

Transkript

1 Infrastruktur og integration på Fyn Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn

2 Titel: Infrastruktur og integration på Fyn. Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn Sammenskrevet af EMD International A/S Aktivitetsliste: Dato Version Udført af Rettelser ANA Udkast.

3 Indhold 1. Oversigt over denne delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn Energiplan Fyn s scenarie for 100% vedvarende energi på Fyn Forslag til fokusområder for værkernes strategiske planlægning Skal værket have solvarme eller varmepumpe/overskudsvarme Udnyttelse af overskudsvarme En win-win situation om overskudsvarme Energinet.dk HDVC-anlæg Rensningsanlæg et oplagt sted at hente overskudsvarmen Kommunal facilitering af udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme Sammenlægning af fjernvarmenet Godkendt transmissionsledning fra Odense SØ til Ferritslev Forslag om at overveje sammenlægning af Skårup og Svendborg Fjernvarmenet Syddansk Universitet og Energiplan Fyn Gennemgang af udvalgte afgangsprojekter... 35

4 1. Oversigt over denne delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn Denne delrapport for arbejdspakke 4 er udarbejdet som en del af projektet Energiplan Fyn. Energiplan Fyn er et samarbejde mellem de ni fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Nyborg, Kerteminde, Langeland, Odense, Svendborg, Ærø, samt Syddansk Universitet, Energi Fyn, Naturgas Fyn, Fjernvarme Fyn, landbrugets organisation Centrovice, FFV- Energi og Miljø og erhvervsfremmeselskabet Udvikling Fyn A/S. Se mere om projektet på Denne delrapport tager afsæt i den gennemførte kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn, som er gennemført i Energiplan Fyn og som kan findes på Delrapporten skal læses som en uddybelse af afsnit i "Energiplan Fyn en rammeplan", visionen for Fyn s omstilling til vedvarende energi, som også findes på I visionen er der lagt vægt på at Fyn s mange små og mellemstore byers fjernvarmenet og -værker har en afgørende rolle i Fyn s omstilling til vedvarende energi. I Rammeplanen er der forudsat betydelige energibesparelser. Således er der forudsat at energiforbruget per leveret energitjenesteenhed er 30-35% lavere i 2050 end i dag. Energibesparelserne i bygningerne vil ske gennem energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, herunder energirenovering af de kommunale bygninger, høje energikrav til nye bygninger og gennem energiselskabernes energispareforpligtelse. I runde tal betyder det, at fynske fjernvarmeværker kan se ud i en fremtid hvor de alt andet lige skal sælge 30-35% mindre fjernvarme. En af mulighederne for at undgå denne reduktion i salget, er ved at udbrede fjernvarmen i naturgas- og olieopvarmede områder. Der skal være fokus på at genindvinde procesvarme fra fynske virksomheder, som i dag ikke anvendes fuldt ud - ofte kan afgiftspolitikken være en barriere den barriere skal bearbejdes politisk. Rammeplanen lægger op til, at det enkelte fjernvarmeværk igangsætter en strategisk planlægning, hvor værket kigger ud i årene 2020, 2035 og 2050, under hensyntagen til, at rådighedsbetalingen for kraftvarmekapacitet er bortfaldet i 2020, samt at det er planlagt at el- og varmeproduktion i 2035 er fossilfri. Rammeplanen kan inspirere til denne strategisk planlægning, ligeledes kan denne delrapport for arbejdspakke 4 inspirere. I afsnit 3 er vist Energiplan Fyn s scenarie for 100% vedvarende energi på Fyn. Det er lidt tankevækkende, at når vi taler om at fynske fjernvarmeværker skal omstille til varmepumper, skal det dog ses i lyset af at i 2050 vil der være en betydelig leverance af varme fra brændstoffabrikkerne (som også omfatter brændstofproduktion på ca. 10 biogasanlæg). Således skal de fjernvarmeværker, som ligger tæt på biogasanlæggene, i mere begrænset omfang omstille til varmepumper. I afsnit 4 er det sat til debat om et værk skal have solvarme eller varmepumpe/overskudsvarme. 1

5 Der er en tendens til at værkerne i øjeblikket ensidigt fokuserer på at etablere solvarme, i stedet for grundigt at overveje at etablere varmepumper og udnytte overskudsvarme - selv om vi har rigtig meget brug for at få et hjemmemarked for store varmepumper, som kan give os vigtige driftserfaringer med varmepumper. I dette afsnit er vist at Faaborg Fjernvarme vil have en betydelig større økonomisk fordel af en varmepumpe end af et solvarmeanlæg. En varmepumpe med en elkapacitet på 1 MW kan givetvis alt ialt købes til 15 mio. kr og et solfanger anlæg med størrelsen m2 koster ca. 30 mio. kr. For Faaborg Fjernvarme er den årlige fordel vist i nedenstående tabel for disse to alternativer. I tabellen angiver OV, at der modtages 30 grader varmt overskudsvarme til varmepumpen til den angivne pris per GJ-leveret varme. Alle beløb i 1000 kr Årlig produktionsomkostning Årlig sparet produktionsomkostning Alternativets årlige fordel Ydelse på lånet Reference NA Solfanger Varmepumpe, havvand VP, OV = 54 Kr/GJ VP, OV = 46 Kr/GJ VP, OV = 38 Kr/GJ I afsnit 5 er inspirereret til udnyttelse af overskudsvarme. En stor kortlægning af fynske virksomheder udført af Udvikling Fyn (2014) viser et stort potentiale for genindvinding af procesvarme. Værkerne skal løbende være «på jagt» efter denne overskudsvarme fra virksomhederne selv de «små mængder» skal ikke gå fri. F.eks. kan der også genindvindes fjernvarme fra butikkers kølekompressorer. I afsnit 6 er understreget at kommunerne kan facilitere udnyttelsen af overskudsvarme til fjernvarme I afsnit 7 er givet inspiration til sammenlægning af fjernvarmenet I forbindelse med gennemførelsen af Energiplan Fyn, har et omfattende antal studerende valgt afgangsprojekter, der vedrører udfordringerne i Energiplan Fyns rammeplan. Det er vist i afsnit 8. 2

6 2. Energiplan Fyn s scenarie for 100% vedvarende energi på Fyn Der er i Energiplan Fyn blevet opstillet en energibalancemodel, som viser hvorledes energiforsyningen på Fyn kan se ud i 2050, omstillet 100% til vedvarende energi. En væsentlig del af forudsætningerne i energibalancemodellen er hentet fra Energinet.dk s analyser af Danmark omstillet 100% til vedvarende energi i Energinet.dk s delanalyser for Fyn er vist i Figur 1. Her skal især bemærkes at Transportarbejde kan forekomme lavt i forhold til f.eks. fjernvarmeproduktionen. Transporten energiforbrug vejer tungt i en omstilling til vedvarende energi. Men i Energinet.dk s simuleringer er transporten energiforbrug angivet som netto, altså akselenergiforbruget efter at brændstoffet i en motor er konverteret til akselenergi. Da en motor typisk kun konverterer 1/3 af energien i et brændstof til nyttig energi, kan man få en mere retvisende billede af transporten energiforbrug ved at gange med en faktor 3. Figur 1: Energinet.dk s simulering af Fyn omstillet 100% til vedvarende energi i Energiplan Fyn s energibalancemodel, som viser hvorledes energiforsyningen på Fyn kan se ud i 2050, omstillet 100% til vedvarende energi, er visualiesret i nedenstående to sankey-diagrammer. 3

7 Figur 2 viser hoved energi-flowet for Fyn som det er i dag (2014) og Figur 3 viser hoved energiflowet for det fynske vedvarende energisystem i Fra i 2014 at være eleksporterende bliver Fyn i 2050 brændstofeksporterende (brændstof er et mere højværdigt produkt end el), ved at vi har antaget at en af Danmarks brændstoffabrikker placeres ved Odense. Det er lidt tankevækkende, at når vi taler om at fynske fjernvarmeværker skal omstille til varmepumper, skal det dog ses i lyset af at i 2050 vil der være en betydelig leverance af varme fra brændstoffabrikkerne (som også omfatter brændstofproduktion på ca. 10 biogasanlæg). Således skal de fjernvarmeværker, som ligger tæt på biogasanlæggene, i mere begrænset omfang omstille til varmepumper. Figur 2. Sankey-diagram over hovedenergistrømmene i Fyn s energiforsyning i

8 Figur 3. Sankey-diagram over hovedenergistrømmene i Fyn s energiforsyning for 100% VE-senarie 5

9 3. Forslag til fokusområder for værkernes strategiske planlægning Som nævnt er der lagt op til, at fjernvarmeværkerne igangsætter en strategisk planlægning, hvor værkerne kigger ud i årene 2020, 2035 og 2050, under hensyntagen til, at rådighedsbetalingen for kraftvarmekapacitet er bortfaldet i 2020, samt at det er planlagt at el- og varmeproduktion i 2035 er fossilfri. Ud over at satse på energibesparelser og genindvinding af procesvarme fra fynske virksomheder, er der i nedenstående tabel givet forslag til fokusområder for de enkelte fynske værker. Værker Assens Fjernvarme Forslag til fokusområder på de enkelte fjernvarmeværker Etablering af solfangere x Etablering af varmepumpe Konvertering af individuel gas til fjernvarme Sammenlægning af fjernvarmenet Bogense Fjernvarme x x x Davinde Fjernvarme x x Ejby Fjernvarme x x x x Ferritslev Fjernvarme x x x x Faaborg Fjernvarme x x x Gelsted Fjernvarme x x x x Glamsbjerg Fjernvarme x x x Kerteminde Fjernvarme x x x Haarby Fjernvarme x x x x Kværndrup Fjernvarme x x x x Lohals Fjernvarme x Marstal Fjernvarme Nyborg Fjernvarme x x Nørre Broby Fjernvarme x x Nørre-Aaby Fjernvarme x x Odense Fjernvarme x x x x Ringe Fjernvarme x Rudkøbing Fjernvarme x Skårup Fjernvarme x x x x Stenstrup Fjernvarme x x x x St. Rise/Dunkær Svendborg Fjernvarme x x x Sydlangeland Fjernvarme x Tommerup Fjernvarme I/S x x x Tullebølle Fjernvarme x TVIS (Fyn) x x x Vissenbjerg Fjernvarme x x Ærøskøbing Fjernvarme Tabel 1. Forslag til fokusområder for de fynske fjernvarmeværker 6

10 4. Skal værket have solvarme eller varmepumpe/overskudsvarme Der er en tendens til at værkerne i øjeblikket ensidigt fokuserer på at etablere solvarme, i stedet for grundigt at overveje at etablere varmepumper og udnytte overskudsvarme - selv om vi har rigtig meget brug for at få et hjemmemarked for store varmepumper, som kan give os vigtige driftserfaringer med varmepumper. I dette afsnit er vist at Faaborg Fjernvarme vil have en betydelig større økonomisk fordel af en varmepumpe end af et solvarmeanlæg. En varmepumpe med en elkapacitet på 1 MW kan givetvis alt ialt købes til 15 mio. kr og et solfanger anlæg med størrelsen m2 koster ca. 30 mio. kr. For Faaborg Fjernvarme er den årlige fordel vist i nedenstående tabel. I tabellen angiver OV, at der modtages 30 grader varmt overskudsvarme til varmepumpen til den angivne pris per GJ-leveret varme. Alle beløb i 1000 kr Årlig produktionsomkostning Årlig sparet produktionsomkostning Alternativets årlige fordel Ydelse på lånet Reference NA Solfanger Varmepumpe, havvand VP, OV = 54 Kr/GJ VP, OV = 46 Kr/GJ VP, OV = 38 Kr/GJ I analysen fokuseres der på hvordan investeringer i enten en varmepumpe eller et solfanger anlæg vil påvirke den årlige varmeproduktionsomkostning for Faaborg fjernvarme. Der opstilles først en reference model af det nuværende fjernvarmesystem, som dernæst anvendes til at bestemme den årlige besparelse ved de forskellige investeringer. Analyserne tager alene udgangspunkt i oplysningerne i den gennemførte kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn, som er gennemført i Energiplan Fyn, og bør derfor detaljeres. 7

11 Beskrivelse af Faaborg Fjernvarme Et billede af fjernvarmeområdets geografiske placering samt detaljeret udstrækning er vist på Error! Reference source not found. og Error! Reference source not found.. Figur 4. Geografisk placering af Faaborg Fjernvarme Figur 5. Udstrækning af Faaborg Fjernvarme område Informationer omkring Faaborg Fjernvarme med nøgletal for området fremgår af tabellen nedenfor. Nøgletal Gns. årlig fjernvarmeproduktion [GJ] Gns. ab værk leverance om sommeren [MW] 2,3 Gns. årligt nettab [GJ] Antal forbrugere Tabel 2. Nøgletal for Faaborg Fjernvarme Produktionsanlæg Fjernvarmen produceres ved brug af to naturgasfyrede forbrændingsmotorer, som suppleres af fem kedler fortrinsvis naturgasfyrede kedler. FFV Varme A/S Forbrændingsmotor Forbrændingsmotor Kedel Kedel Indfyret kapacitet [MW] 9,8 9,8 7,5 5,2 Varmekapacitet [MW] 4,7 4,7 7,8 4,7 Elkapacitet [MW] 3,8 3,8 - - Varmevirkningsgrad 48,0 % 48,0 % 104,0 % 90,4 % Elvirkningsgrad 38,1 % 38,1 % - - Samlet virkningsgrad 86,1 % 86,1 % 104,0 % 90,4 % Brændselstype Naturgas Naturgas Naturgas 8

12 Kedel Kedel Kedel Indfyret kapacitet [MW] 13,3 4,1 4,0 Varmekapacitet [MW] 13,6 3,7 4,1 Elkapacitet [MW] Varmevirkningsgrad 102,1 % 90,0 % 102,0 % Elvirkningsgrad Samlet virkningsgrad 102,1 % 90,0 % 102,0 % Brændselstype Naturgas Naturgas Varmelager [m 3 ] 2200 Tabel 3. Tekniske nøgletal for Faaborgs produktionsenheder. energypro simuleringer I analysen simuleres i energypro en reference og tre alternativer: Reference: Model af det nuværende fjernvarmeværk Varmepumpe, havvand: Model af det nuværende værk plus en varmepumpe med havvand som lavtemperatur varmekilde Varmepumpe, overskudsvarme: Model af det nuværende værk plus en varmepumpe med overskudsvarme som lavtemperatur varmekilde Solfanger: Model af det nuværende værk plus et solfanger anlæg Forudsætninger Følgende forudsætninger anvendes i simuleringerne. Varmebehov Den årlige fjernvarmelevererance er sat GJ. For at beregne en årlig forbrugsprofil, opdeles behovet i et graddøgns afhængigt forbrug (GAF) og et graddøgns uafhængigt forbrug (GUF). Fra tabellen på foregående side er det angivet at Faaborg fjernvarme i gennemsnit leverer 2,3 MW varme om sommeren. Det antages at dette forbrug er uafhængigt af udetemperaturen. GUF svarer således til 35,3% af det samlede forbrug 1. De resterende 64,7% er GAF, som fordeles ud fra DMI s udetemperaturer i et dansk normalår. Dette giver følgende årsprofil: 1 Beregning af GUF: (2,3 MW * 8760 timer * 3,6 GJ/MWh) / GJ = 35,3% 9

13 Figur 6. Varmebehovs profil for Faaborg fjernvarme 10

14 Produktionsanlæg De tekniske forudsætninger for de eksisterende enheder i Faaborg fremgår af Tabel 3. For at simplificere simuleringerne, er de 3 naturgasfyrede kedler slået sammen til én stor naturgas fyret kedel, med en virkningsgrad på 102,8% - svarende til det vægtede gennemsnit af kedlernes virkningsgrader. Figur 7 nedenfor viser et overblik over reference modellen. Figur 7. Grafisk overblik over de tekniske forudsætninger for model af Faaborg Fjernvarme. I alternativet "Varmepumpe, havvand" ogi alternativet "Varmepumpe, overskudsvarme modelleres varmepumpen som en Lorentz-varmepumpe med et elforbrug på 1 MW og en variabel COP. Den maksimale Lorentz COP-faktor beregnes ud fra fremløb- og retur temperaturene i fjernvarmenettet, samt temperaturen af varmekilden (hhv. havvand og overskudsvarme): Max Lorentz COP = ThighMean ThighMean TlowMean hvor og ThighMean = TlowMean = ThighOutlet ThighInlet ln( ThighOutlet ThighInlet ) TlowInlet TlowOutlet ln( TlowInlet TlowOutlet ) Det er antaget at varmepumperne i Varmepumpe, havvand og Varmepumpe, overskudsvarme har en virkningsgrad på hhv. 45% og 42% af den maksimale Lorentz COP. Virkningsgraden er baseret på Energistyrelsens og Energinet.dk s teknologikatalog. I alternativet, hvor der anvender overskudsvarme, er det antaget at kilden er 30 grader varm. 11

15 I alternativet med havvand som varmekilde, er temperaturen baseret på DMI s målinger af vandtemperaturen ved Nyborg. De månedlige middel havvandstemperaturer ved Nyborg er vist nedenfor. Måned Vandtemperatur Januar 2 Februar 2 Marts 2 April 5 Maj 10 Juni 14 Juli 17 August 18 September 15 Oktober 12 November 8 December 3 I alternativet, Solfanger, tilføjes et solfanger anlæg med størrelsen m2. En anden forudsætning for alternativerne er, at solfangeren og varmepumpen kan sende produktion til akkumuleringstanken. Økonomiske forudsætninger Naturgas 2,50 Kr/Nm3 Energiafgift for motorer (naturgas) 2,158 Kr/Nm3 Energiafgift for kedler (naturgas) 45,4 Kr/GJ varmeproduktion Refusion af energiafgift naturgas 2,158 Kr/Nm3 CO2-afgift for motorer 0,384 Kr/Nm3 CO2-afgift for kedler 13,5 Kr/GJ varmeproduktion CO2 kvoter 60,0 Kr/ton CO2 NOx afgift motorer 0,146 Kr/Nm3 NOx afgift kedler 0,042 Kr/Nm3 Metan afgift 0,066 Kr/Nm3 El-afgift 380 Kr/MWh Nettarif (transmission) 69,0 Kr/MWh Nettarif (distribution) 133 Kr/MWh PSO tarif 211 Kr/MWh Indfødningstarif 3,0 Kr/MWh elproduktion Drift og vedligeholdelse motorer 60,0 Kr/MWh elproduktion Drift og vedligeholdelse kedler 10,0 Kr/MWh varmeproduktion Drift og vedligeholdelse varmepumper 15 Kr/MWh varmeproduktion Drift og vedligeholdelse solfangere 5 Kr/MWh varmeproduktion Vederlag for overskudsvarme 54 Kr/GJ varme leveret Elpris Variabel Spot priser

16 Resultater En simulering af driften i referencen og alternativerne viser hvordan solfangeren og varmepumpen kører grundlast og således primært erstatter naturgasfyret varmeproduktion. For at få et indblik i den daglige drift, er der i det følgende vist en grafisk præsentation af en typisk uge om sommeren for referencen og alternativerne. I referencen for den d til d er det hovedsagligt gaskedlerne der producerer varmen. Figur 8 I Figur 9 er vist at i Solfanger modellen for den samme uge kan solfangeren ved hjælp af akkumuleringstanken alene dække størstedelen af varmebehovet i løbet af ugen. Den ene motor starter en enkelt gang pga. høje spotpriser og senere på ugen startes kedlen, da solfangeren ikke kan dække varmebehovet. 13

17 Figur 9 Driften i den samme uge for modellen; Varmepumpe, overskudsvarme kan ses i Figur 10. Her ses det at varmepumpen kører fuldlast i blokke af minimum 3 timer. Akkumuleringstanken gør det muligt at optimere driften af varmepumpen, således at den primært kører i de timer hvor spot priserne er lavest. 14

18 Figur 10 De årlige nettovarmeproduktionsomkostninger for hvert alternativ sammenholdes med den årlige nettovarmeproduktionsomkostning for referencen. Forskellen i årlige nettovarmeproduktionsomkostninger mellem referencen og alternativerne anses som en årlig besparelse. Den opnåede årlige besparelse (eksklusiv finansieringsomkostninger) for hvert scenarie fremgår af Figur 11. Figur 11. Årlig besparelse i nettovarmeproduktionsomkostninger (eksklusiv finansieringsomkostninger) ved de forskellige alternativer i forhold til referencen. Den årlige besparelse afhænger af betalingen for den leverede overskudsvarme. 15

19 Af Figur 11 fremgår det, at Faaborg Fjernvarme kan reducere dets årlige varmeproduktionsomkostninger med omkring 2,5-3,8 mio. Kr. ved at investere i enten en varmepumpe eller et solfanger anlæg under de før nævnte forudsætninger. Figuren viser desuden hvordan en lavere pris for overskudsvarme vil betyde at den årlige besparelse bliver større. Reduceres prisen på overskudsvarme til 46 Kr/GJ, fås en årlig besparelse på ca. 3,3 mio. Kr. Med en yderligere reduktion til 38 Kr./GJ opnås en årlig besparelse på ca. 4,1 mio. Kr. Tilsvarende vil en højere pris på overskudsvarme forringe den årlige besparelse. Hvis prisen overstiger 54 Kr./GJ, vil anvendelse af havvand som varmekilde være en mere attraktiv løsning. Bemærk at Faaborg Fjernvarmes mulighed for at betale mere for overskudsvarme end blot at hente lavtemperaturvarmen "gratis" i havet skyldes at varmepumpens COP forøges væsentlig når lavtemperaturvarmen året rundt kan leveres ved 30 grader. 16

20 17

21 18

22 19

23 20

24 Set fra industrivirksomheden er det meget begrænset hvor meget af den leverede overskudsvarme, som der skal betales "affaldsvarmeafgift af". Eksempel fra: OVERSKUDSVARMEAFGIFT Ved industriel overskudsvarme som lavtemperaturvarmekilde, skal der betales overskudsvarmeafgift. Overskudsvarmeafgiften betales indirekte ved, at virksomhedens adgang til afgiftsgodtgørelse nedsættes. Satsen for nedsættelse af godtgørelsen for varme, der afsættes, udgør 50,0 kr./gj (2015- niveau). Nedsættelsen kan dog højst udgøre 33,0 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Hvis nyttiggørelsen sker ved eldrevne varmepumper, der er omfattet af ELAL 11, stk. 3, 7. pkt., nedsættes godtgørelsen kun for den del af den nyttiggjorte varme, der overstiger 3 gange elforbruget i varmepumpen. Se ELAL 11, stk. 9, GASAL 10, stk. 9, KULAL 8, stk. 8 og MINAL 11, stk. 9. Eksempel: Nyttiggjort varme målt ved udgang fra varmepumpe: 15,0 GJ - Elforbrug * 3 = 10,8 GJ Reduktion i godtgørelsen for: 4,2 GJ 21

25 5. Udnyttelse af overskudsvarme En stor kortlægning af fynske virksomheder udført af Udvikling Fyn (2014) viser et stort potentiale for genindvinding af procesvarme. Udvalgte potentialer fre denne kortlægning er i anonymiseret form vist nedenfor. Kerteminde Kommune: 4 virksomheder KWh 1 LORC KWh (virksomhedes eget estimat, som forventes at være betydeligt under det korrekte) Assens Kommune: 1 virksomhed KWh Faaborg-Midtfyn: 1 virksomhed KWh ( resultat fra tidligere energirapport men den indeholder mere overskudvarme) Svendborg by: 12 virksomheder KWh Rensningsanlæg KWh ( virksomhedens egen beregning ) Vandværk KWh ( virksomhedens egen beregning ) SUM KWh En win-win situation om overskudsvarme Energinet.dk HDVC-anlæg Fjernvarme Fyn A/S har fået godkendt at udnytte overskudsvarme fra Energinet.dks transformerstation Fraugde til levering på Fjernvarme Fyns fjernvarmenet i det sydøstlige Odense. Det forventes, at der fra varmepumpen årligt kan leveres MWh an fjernvarmenet. Årligt dækket varmebehov i henholdsvis projekt for overskudsvarme og reference. 22

26 Totale emissioner for henholdsvis projekt for overskudsvarme og reference i perioden Figur 12. Investeringsomkostninger ved at udnytte overskudsvarme fra Energinet.dks transformerstation Fraugde. 23

27 Rensningsanlæg et oplagt sted at hente overskudsvarmen Det er betydelige varmemængder, der med varmepumper kan hentes på rensningsanlæggene. I Energiplan Fyn er der indsamlet detaljerede oplysninger om temperatur og spildevandsmængder. Et eksempel herpå er vist i nedenstående tabel for Nordøstanlægget i Odense. Navn på rensningsanlæg: Nordøstanlægget, Bullerupvej 84A, Odense Varmepumpens COP Månedlig spildevandsmængde Spildevandets temperatur Varmepumpens forbrug af el Varmepumpens produktion af varme [m3/måned] [ C] [MWh-el] [MWh-varme] Januar 3, , Februar 3, , Marts 3, , April 3, , Maj 4, , Juni 4, , Juli 4, , August 4, , September 4, , Oktober 4, , November 3, , December 3, , Muligt årlig varmepumpeproduktion Tilhørende elforbrug på varmepumpen MWh-varme MWh-el 24

28 6. Kommunal facilitering af udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme I Energiplan Fyn er undersøgt om kommunerne kan facilitere et samarbejde mellem fjernvarmeværkerne og relevante virksomheder i kommunen, for at få belyst om der er potentiale for udnyttelse af overskydende overskudsvarme. Det er besluttet, at bruge den ERFA-gruppe der eksisterer omkring varmeplansgodkendelser i kommunerne på Fyn til at arbejde med denne facilitering. Erfa Varmeplan 2015 Navn Kontaktoplysninger Pia Damkjær Pedersen, Assens Kommune, Finn Granhøj, Langeland Kommune, Tlf Lars Lindbøg, Kerteminde Kommune, tlf Helge Müller, Faaborg-Midtfyn Kommune Tlf Jess Heinemann Ærø Kommune Tlf Per Jürgensen, Nyborg Kommune Tlf Vicki Schmidt, Middelfart Kommune Tlf Lisbeth Nielsen, Middelfart Kommune Tlf Lene Jultved Svendborg Kommune Tlf Karen Frænde Jensen Svendborg Kommune Tlf Christoffer Kirk Strandgaard, Odense Kommune Tlf Rudi Saltofte, Nordfyns Kommune Tlf Maria Duvander Pedersen Nordfyns Kommune Tlf Ingelise Nielsen, Nordfyns Kommune Tlf: Det blev besluttet i arbejdsgruppen at bruge Svendborg Kommune som testforum. 25

29 Det blev besluttet i arbejdsgruppen for overskudsvarme, at der skulle afholdes et infomøde i Svendborg Kommunens regi i samarbejde med Palle Mathisen fra Udvikling Fyn. Formålet med mødet var at fremlægge generelle grundlæggende potentialer for overskudsvarme i virksomheder, samt at diskutere muligheder og faldgruber ved at udnytte overskudsvarme på virksomhederne. Desuden var formålet også at skabe et forum hvor virksomhederne kunne møde hinanden. I første omgang blev der inviteret relevante virksomheder indenfor de nuværende tre fjernvarmeområder. Enkelte relevante store virksomheder udenfor fjernvarmeområderne samt fjernvarmeværkerne blev også inviteret. Svendborg Kommunes rolle i mødet var at facilitere kontakten mellem virksomheder og Udvikling Fyn. I praksis viste det sig, at kun én af de virksomheder som Kommunes industrifolk fandt frem til lå indenfor fjernvarmeområderne. Svendborg Kommune lavede derfor en liste via programmet EjdExplorer over CVR-noterede virksomheder indenfor fjernvarmeområderne. Der viste sig følgende resultat: Skårup Fjervarme: 95 virksomheder indenfor fjernvarmeområdet Stenstrup Fjernvarme: 76 virksomheder indenfor fjernvarmeområdet Svendborg Fjernvarme: 575 virksomheder indenfor fjernvarmeområdet Palle Mathisen og Annie Lauridsen fra Udvikling Fyn gennemgik listerne, og fandt 25 potentielle store virksomheder. Der blev sendt målrettede indbydelser (via mail) ud til disse virksomheder med informationer om mødet. De tre fjernvarmeværker samt Svendborg Kraftvarme, Svendborg Vand og Affald, Sydfyns Elforsyning samt Go2green blev desuden inviteret til mødet, foruden kommunes fire industrifolk. Nogle generelle erfaringer: Det opleves at afgifter står i vejen for aktiv udnyttelse af en stor del af overskudsvarmen Der er i forvejen vendt mange tanker i firmaerne omkring overskudsvarme Der var en positiv og debatterende stemning på det afholdte møde Det er generelt et problem at udnytte overskudsvarme på et fjernvarmeværk hele året rundt, da der ikke skal bruges så meget varme om sommeren Det er svært at trække virksomheder (specielt dagligvareforretningerne) til et infomøde Man skal være opmærksom på at der kan opstå en konflikt mellem de deltagende energiselskaber, om hvilket selskab der får godskrevet energibesparelsen, og at der allerede kan være et energiselskab involveret i energibesparelser på en virksomhed Husk at have et møde med fjernvarmeværkerne før mødet med virksomhederne, for at afstemme forventninger. 26

30 Det kan overvejes at lave et møde for virksomheder udenfor fra fjernvarmeområderne, hvor det også kan være relevant at se på overskudsvarme mellem virksomhederne. 7. Sammenlægning af fjernvarmenet Det bør som nævnt overvejes om der er fordele ved at sammenlægge fjernvarmenet. Til inspiration er der i dette afsnit er givet et eksempel på en netop godkendt sammenlægning af fjernvarmenet, samt forslag til en sammenlægning der bør overvejes. Godkendt transmissionsledning fra Odense SØ til Ferritslev Ferritslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. har henvendt sig til Fjernvarme Fyn A/S med henblik for at få undersøgt muligheden for at modtage varmeforsyning fra Fjernvarme Fyn A/S. Denne sammenlægning af Ferritslev fjernvarmenet med Fjernvarme Fyn er blevet godkendt. Forbindelsesledningen til Ferritslev etableres langs med Ørbækvej fra en eksisterende distributionsledning ved Motorvejen. Ledningen vil passere gennem Birkum og Rolfsted, der begge i dag er forsynet med naturgas. Projektforslaget omfatter, udover en forbindelsesledning, etablering af stikledninger til ca. 40 ejendomme langs med Ørbækvej uden for områder med naturgasforsyning samt fjernvarmedistributionsnet og stikledninger til i alt ca. 410 ejendomme i Birkum, Rolfsted og dele af Ferritslev, der i dag er forsynet med naturgas. Projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev giver et samfundsøkonomisk overskud på 37,3 mio. kr. kr. i 2012-priser eller 35 % opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til de nuværende forhold i området. 27

31 Ledningslængde: 9,2 km 258 eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev Ca. 400 ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev med individuel opvarmning, heraf naturgas: 249 ejd. og olie: 103 ejd. Ca m2 skole og hal med individuel naturgas. Anlægsudgift forbindelsesledning: ca. 25 mio. kr. Anlægsudgift distributionsnet: ca. 25 mio. kr. Forslag om at overveje sammenlægning af Skårup og Svendborg Fjernvarmenet Eksempelvis vil det med en udvidelse af Svendborg s fjernvarmeområde til det individuelt forsynede område i den nordøstlige del af byen samtidig være naturligt at overveje en transmissionsledning til Skårup Fjernvarmenet. 28

32 Figur 13. Svendborg s og Skårups fjernvarmenet med (rød) samt individuelt forsynede områder (grøn). 29

33 8. Syddansk Universitet og Energiplan Fyn I forbindelse med gennemførelsen af Energiplan Fyn, har et omfattende antal studerende valgt afgangsprojekter, der vedrører udfordringerne i Energiplan Fyns rammeplan. Students & EDUCATION Marianne Rothmann ENVIRONMENTAL ENGINEERING Mathias Green Alexander Petersen ENERGY TECHNOLOGY Kim Schroll Nielsen ENVIRONMENTAL ENGINEERING Title in English and Danish (reporting language in bold) Environmental assessment of alternative treatment options of household waste post collection from the region of Funen, Denmark Miljømæssig vurdering af alternative behandlingsmuligheder af husholdningsaffald på Fyn, Danmark The socio-economic potential of separating and using the bio-fraction from municipal solid waste as feedstock for biogas or bio-fuels Det samfundsøkonomiske potentiale ved at separere og bruge den organiske fraktion af kommunalt affald som råvare til biogas eller biobrændsler Have/park affald biogas versus kompostering. RESEARCH FIELD & related projects WASTE & RESOURCE MANAGEMENT Energiplan Fyn TOPWASTE WASTE & RESOURCE MANAGEMENT Energiplan Fyn TOPWASTE Urban Energy WASTE & RESOURCE MANAGEMENT Energiplan Fyn TOPWASTE 30

Strategisk energiplan Fyn. - Den indledende kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn

Strategisk energiplan Fyn. - Den indledende kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn Strategisk energiplan Fyn - Den indledende kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn Titel: Strategisk energiplan Fyn Den indledende kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn Dato: 29-10-2014 Udarbejdet

Læs mere

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Regionalmøde 2015, Odense den 3. marts 2015 Strategisk energiplanlægning Hvad har det betydet for Fjernvarme Fyn? Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Disposition: 1. El- og varmeproduktion på Fynsværket 2. Udvidelser

Læs mere

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg planlagt etableret i Faaborg-Midtfyn Kommune Ændringer: Dato Version Udført af Rettelser

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser FlexCities Tekniske og økonomiske analyser Anvendelse af industriel overskudsvarme Etablering af transmissionsledninger Etablering af ny produktionskapacitet Integration mellem el- og fjernvarmesystemer

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet Store eldrevne varmepumper ny teknologi, nye afgifter, nye tider Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet 17. APRIL 2013 50% 45% Decentral kraftvarme giver efter for vind Samlet decentral produktion 46%

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

FJERNVARME I FREMTIDEN?

FJERNVARME I FREMTIDEN? Fjernvarmens rolle i Smart Grid FJERNVARME I FREMTIDEN? V/ CARSTEN BOJESEN AALBORG UNIVERSITET 09.09.2013 1 Seminar om fjernvarmens rolle i Smart Energy indhold: Baggrund for 4DH Hvad er 4DH? 4DH WP (Work

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme 4DH hvad og hvorfor Solvarme Solvarme I fjernvarmen Fremtidens fjernvarme Carsten Bojesen Afdeling for Energiteknik Aalborg Universitet 4. Generation

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation 28 juni 216 Overblik 28 udvalgte fjernvarmeområder

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Hvordan organiserer man udnyttelsen af overskudsvarme - ud fra de rammer som afgiftsjunglen stiller op -

Hvordan organiserer man udnyttelsen af overskudsvarme - ud fra de rammer som afgiftsjunglen stiller op - Hvordan organiserer man udnyttelsen af overskudsvarme - ud fra de rammer som afgiftsjunglen stiller op - Workshop om Fokus på nye forretningsområder for fjernvarmeværkerne i Region Syddanmark Onsdag den

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Energiplan Fyn rammeplan

Energiplan Fyn rammeplan Energiplan Fyn rammeplan - visionens fynske karakter og fyrtårne Henrik Wenzel, professor Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet Anders N. Andersen, leder af Energisystem Afd., EMD International A/S Anders

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Status på projektet og arbejdspakker. Christian Tønnesen, Plan og Kulturchef Faaborg-Midtfyn Kommune

Status på projektet og arbejdspakker. Christian Tønnesen, Plan og Kulturchef Faaborg-Midtfyn Kommune Status på projektet og arbejdspakker Christian Tønnesen, Plan og Kulturchef Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Overordnet proces Kick-off seminar april 2014. Kortlægninger (delvist i samarbejde m. Region Syddanmark)

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Milepælene i dansk energipolitik Year Target Political status 2020 50 %

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning

Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning Varmepumpedagen 2016 9. september 2016, Eigtveds Pakhus, København Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning Henrik Lund Professor in Energy Planning Aalborg University Den langsigtede målsætning

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Midt Energistrategi To-dages seminar for hele partnerskabet Scandic Silkeborg, marts 2015 Input til strategiplanerne

Midt Energistrategi To-dages seminar for hele partnerskabet Scandic Silkeborg, marts 2015 Input til strategiplanerne Midt Energistrategi To-dages seminar for hele partnerskabet Scandic Silkeborg, 24-25 marts 2015 Input til strategiplanerne Henrik Lund Professor in Energy Planning Aalborg University Indhold Et par overordene

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME.

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED DAGSORDEN Hvorfor er store varmepumper til

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Det Fremtidige Energisystem

Det Fremtidige Energisystem Det Fremtidige Energisystem - Gassens Rolle Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Hovedbudskab Danmark er i stand til at indfri målsætningen om at blive uafhængig af fossile brændsler inden

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Varmepumper som energibesparelse

Varmepumper som energibesparelse Varmepumper som energibesparelse Hvordan beregnes energibesparelsen så den understøtter den grønne omstilling? Nina Detlefsen, Kasper Nagel og Christian Holmstedt Hansen Grøn Energi er fjernvarmens tænketank.

Læs mere

NYT FRA DANSK FJERNVARME

NYT FRA DANSK FJERNVARME DFJ NYT FRA DANSK FJERNVARME Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. maj 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu. Regulering af fjernvarmen 500

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 9. september 2016

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 9. september 2016 STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 9. september 2016 DEN POLITISKE UDFORDRING Varmepumper i fjernvarmesektoren Regeringen vil gerne have

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere