Vinyl 2010 Sammenfatning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinyl 2010 Sammenfatning 2007"

Transkript

1 Vinyl 2010 Sammenfatning 2007 Den europæiske PVC Industris program for bæredygtighed

2 SAMMENFATNING Progress Report, den Frivillige Aftale og Vinyl 2010 Progress Report er Vinyl 2010 s årlige gennemgang af fremskridt mod de mål, der blev sat i den europæiske PVC-industris Frivillige Aftale. Den Frivillige Aftale blev underskrevet i 2000 og gennemgået i midtvejsrapporten i Det er et Bæredygtigheds-udviklings-initiativ, der løber over en 10-årig periode, der involverer hele livs-cyclusen af PVC, fra produktion til bortskaffelse. Vinyl 2010 er organisationen, der iværksætter og organiserer denne forpligtelse. Fremskridt i 2006 Vinyl 2010 fortsatte vejen med stærke fremskridt mod at opfylde sine mål. Efter en fordobling af PVC-affaldsindsamling i 2005, oversteg indsamlingsmængderne for 2006 forventningerne til alle Vinyl 2010-projekterne med yderligere en fordobling. Nu på syvende år har Vinyl 2010 indhentet en fantastisk erfaring med de selvregulerende tiltag og ved at fremme involvering gennem hele værdikæden for PVC. Forpligtet til Bæredygtig Udvikling har PVC-industrien fortsat med at støtte innovative måder at produce, indsamle og genanvende PVC, ved at sætte tid og ressourcer af til at reducere PVC s miljømæssigt påvirkning såvel som at støtte livscyclus-tiltag og en dialog med interessenter. VINYL 2010 SAMMENFATNING

3 SAMMENFATNING Resin-fremstilling Den europæiske unions Integrated Pollution Prevention and Control (integrerede forureningsforebyggelse og kontrol (IPPC) Directive 96/61/EC afstikker en juridisk ramme, der kræver, at medlemslandene udsteder produktions-tilladelser for særlige installationer, der udfører industrielle aktiviteter baseret blandt andet på EU-vejledningsdokumenter, der kaldes BREF er. PVC-industrien medvirkede betydeligt til den endelige version af polymerers BREF (Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers)(referencedokument for bedst mulige teknik i production af polymerer), der blev publiceret i oktober Eco-Profil og Environmental Declaration (miljømæssig declaration) (ED) Vinyl 2010 gennemfører livscyclustiltag, en analyse fra vugge-til-grav af miljømæssige påvirkninger. En opdateret eco-profil for PVC blev udviklet med hjælp fra Vinyl Næste skridt i 2007 er at udvikle en miljødeklaration eller ED for suspensions-pvc (S-PVC) og emulsion PVC (E-PVC). Miljødeklarationer vil give en nyttig og verificeret kilde til undersøgelser og tests. Blødgørere EU-risikovurderingerne af de mest almindeligt brugte phthalat-blødgørere blev officielt publiceret i EU Official Journal i april Gennemgangen af diisononyl phthalat (DINP) og diisodecyl phthalat (DIDP) viste, at de ikke udgør nogen risiko for den menneskelige sundhed eller miljøet i nogen af de nuværende anvendelser. Risikovurderingen for dibutyl phthalate (DBP) viste nogen risiko for planter i nærheden af fremstillingsvirksomheden og for arbejdere ved indånding, og simple forholdsregler kan implementers til at modvirke dette. En yderligere risikovurdering af di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) forventes offentliggjort i Stabilisatorer Vinyl 2010-medlem ESPA (European Stabiliser Producers Association) fortsatte med deres forpligtelse til at udfase blystabilisatorer nåede deres midtvejsmål for blyudfasning. Denne udfasning vil blive udvidet til de 25 EU-lande. Flere og flere calcium-baserede stabilisatorer erstatter brugen af blystabilisatorer. Affaldshåndteringsprojekter EuPC s (European Plastics Converters) sektorprojekter havde god fremgang i Nogle highlights fra affaldshåndteringsprojekter er følgende: Recovinyl indsamlede 44,690 tons i Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Spanien, Sverige og England, hvor man udvidede netværket af indsamlingssteder. Dette meget fine resultat afspejler også integrationen af sektorprojekterne i TEPPFA og EPPA i Recovinylmodellen, der fungerer gennem indsamlingen og genanvendelsen af PVC affald ved at bruge eksisterende faciliteter. TEPPFA (den europæiske plastrørs- og fittingsammenslutning) udfasede blystabilisatorer i drikkevandsrør, bortset fra i Grækenland, Portugal og Spanien. TEPPFA forøgede genanvendelse af brugte rør og fittings med 23% til tons. EPPA (den europæiske PVC-vindues- og tilhørende byggeproduktsammenslutning) nåede sit mål med genanvendelse af tons brugte PVC-vinduesrammer i Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland og England. 2 VINYL 2010 SAMMENFATNING 2007

4 Roofcollect forøgede sin genanvendelse betydeligt ved at udvide sine aktiviteter til flexible PVC plader (ikke tagplader). Genanvendelsen nåede op på 10,504 tons. EPCOAT (EuPC s PVC-belagte textiler) viste en forøgelse af sin genanvendelsestonnage fra 1,346 tons i 2005 til 2,804 tons i Genanvendelsesteknologier og forsøgsanlæg Vinyloop er en mekanisk genanvendelsesteknologi baseret på separation ved anvendelse af opløsningsmidler, der kører på et anlæg i Ferrara, Italien. I 2006 blev der gjort teknologiske fremskridt til forøgelse af kvaliteten af den genanvendte PVC inclusive installationen af en ny filtreringscentrifuge. Forsøgsfasen af Halosep -projektet med at gøre brug af røggasrester blev afsluttet I tredie kvartal Redop-projektet, en råvaregenanvendelsesbehandling til mixet plastic/cellulose-fraktioner fra hårdt byggeaffald, blev lukket ned af økonomiske og markedsmæssige grunde. Andre projekter Letbeton-projektet undersøgte brugen af PVC til fyld i letbeton, der bruges til lav-vægt-formål, højisolation samt lydisolation. Det blev stoppet i 2006 på grund af begrænset tilgang af affald, men kan muligvis starte op igen en gang i fremtiden. En anden innovativ teknologi blev undersøgt i Det tyske firma Sustec Schwarze Pumpe GmbH (SVZ) driver et forgasningsanlæg til flydende og faste affaldsfraktioner, der kan behandle affald med et chlorindhold på op til 10%. Denne teknologi blev forsøgt, men omkostningerne oversteg på nuværende tidspunkt markedsforventningerne. CIFRA er en fransk producent af kalendreret PVC-folie, som med økonomisk støtte fra Vinyl 2010 investerede i genanvendelsesfaciliteter til genanvendelse af hård folie brugt i køletårnene i elektriske kraftværker. I 2007 har virksomheden planer om at deltage i Recovin APPRICOD-projektet blev afsluttet i 2006 med seminarer og en vejledning i bæredygtig ressourceledelse fra bygge-, renovation og nedrivningssektoren. Overvågning, tilgang til information og interessentrelationer Vejledning fra overvågningskomiteen Under professor Alfons Buekens fra det frie universitet I Bruxelles (VUB) formandskab overvåger og vejleder overvågningskomiteen de forskellige Vinyl 2010-aktiviteter og sørger for dialog med interessenterne. Komiteen mødtes to gange i Dr. Jorgo Chatzimarkakis, medlem af Europaparlamentet (MEP), fik plads i overvågningskomiteen. VINYL 2010 SAMMENFATNING

5 Økonomi Vinyl 2010 s udgifter tilsammen med EuPC og dets medlemmer beløb sig til 53 mio kr i 2006 fra 33 mio kr i Uafhængige auditører Vinyl 2010 har forpligtet sig til gennemsigtighed og har engageret uafhængige auditører og verifikationsgaranter. Vinyl 2010 s regnskaber blev auditeret og godkendt af KPMG. KPMG auditerede også erklæringen om mængden af genanvendte produkter..progress Report 2007 blev gennemgået af DNV og verificeret som givende en rigtig og ærlig repræsentation af Vinyl 2010 s adfærd og opnåelser. DNV verificerede også udfasningen af bly i drikkevandsrør. Opmuntrende dialog med interessenter PVC-industrien arbejder aktivt med information og dialog med interessenterne via Vinyl Som medlem af FN s partnerskab for bæredygtig udvikling deltog Vinyl 2010 i den 14. samling i FNkommissionen for bæredygtig udvikling i New York. Vinyl 2010 deltog også i den 2. internationale konference for kvantificeret analyse af bæredygtighed for eco-nyttevirkning i Egmond aan Zee 13. LCA Case Study Symposium i Stuttgart og Green Week i Bruxelles. Vinyl 2010 Progress Reports (engelsk version) og Executive Summaries (engelsk version), publiceret siden 2001 kan downloades fra Vigtigste opnåede mål Cadmium stabilisatorer faset ud i EU-15 (2001) Bisphenol A faset ud af PVC-produktion i alle ECVM-medlemsvirksomheder (2001) 25% genanvendelse af rør, vinduer og vandfaste membraner (2003) Anerkendelse af Vinyl 2010 som partner af FN Kommissionen for bæredygtig udvikling (2004) Risikovurdering af blystabilisatorer publiceret (2005) 15% reduktion af brugen af blystabilisatorer opnået før tid (2005) Ekstern verifikation af ECVM S-PVC og E-PVC produktions-charters (henholdsvis 2002 og 2005) Phthalat-risikovurdering tilendebragt (2005) og publiceret (2006) Udfasning af bly-stabilisator i 2015 udvidet til EU-25 (2006) Udfasning af cadmium-stabilisatorer udvidet til EU-25 (2006) Genanvendelses-tonnager hurtigt forøget: tons i 2004, 38,793 tons i 2005 og tons i 2006 VINYL 2010 SAMMENFATNING

6 VINYL 2010 Avenue E Van Nieuwenhuyse 4, box 4 B-1160 Brussels Belgium Tel. +32 (0) Fax. +32 (0) REGISTERED OFFICE: Avenue de Cortenbergh 66, box 4 B-1000 Brussels Belgium

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC Bæredygtig erhvervsudvikling - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC September 2003 Bæredygtig udvikling Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

Fra en lineær til en cirkulær økonomi Ressourceeffektivitet Europa Strid om ny tysk lov om genanvendelse Genanvendelse Tyskland

Fra en lineær til en cirkulær økonomi Ressourceeffektivitet Europa Strid om ny tysk lov om genanvendelse Genanvendelse Tyskland Fra en lineær til en cirkulær økonomi Ressourceeffektivitet Europa Strid om ny tysk lov om genanvendelse Genanvendelse Tyskland Producentansvarsordninger er populære i Frankrig Producentansvar Frankrig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

Rapport om bæredygtighed for Canon EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), 2012

Rapport om bæredygtighed for Canon EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), 2012 Rapport om bæredygtighed for Canon EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), 2012 canon-europe.com Om Canon Europa Canon Europa N.V. er et helejet datterselskab under Canon Inc. i Japan, som er ansvarlig for

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Rapport om bæredygtighed Amway

Rapport om bæredygtighed Amway Fordi det betyder noget for os Rapport om bæredygtighed Amway Europa 2010 Indhold Opbygning af en bæredygtig virksomhed 5 Forord 6 Højdepunkter i det forløbne år 7 Om denne rapport 8 Amway i Europa 12

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

Årsrapport 2011. annual report 2011 1

Årsrapport 2011. annual report 2011 1 Årsrapport 2011 annual report 2011 1 2 annual report 2011 annual report 2011 3 Indholdsfortegnelse 4 6 10 14 16 20 24 26 30 34 36 38 40 42 45 46 48 49 50 52 53 54 87 98 99 Året i korte træk LEDELSENS BERETNING

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Idekatalog til affaldsforebyggelse

Idekatalog til affaldsforebyggelse Idekatalog til affaldsforebyggelse Birgitte Kjær Christian Fischer Copenhagen Ressource Institute Miljøprojekt Nr. 1319 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

ANTALIS CSR- RAPPORT

ANTALIS CSR- RAPPORT ANTALIS CSR- RAPPORT 2014 ANTALIS I TAL Antalis er Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation. 5.585 MEDARBEJDERE ANTAL KUNDER 120.000 1,815 MIO. TON PAPIR

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i

Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Mindre madaffald mere profit Affaldsforebyggelse Irland Muligt tysk opgør med separate indsamling Genanvendelse Tyskland Mindre affaldsforbrænding i Frankrig Økonomi og affald Frankrig Mekanisk biologisk

Læs mere

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om

Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om Genbrug betaler sig Affaldsforebyggelse Storbritannien Ressourcerevolution skal opfylde verdens behov Ressource-effektivitet Verden Undervisning om affald fremmer genanvendelse i hjemmet Affald generelt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Genanvendelse af hård PVC i Danmark Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Titel: Genanvendelse af hård PVC i Danmark Redaktion: Ole Kaysen og Kristoffer Gulmark Poulsen, Econet AS Anders Christian Schmidt, Force

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere