Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)"

Transkript

1 Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Mestre følgende færdigheder: Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: ikke relevant. Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 1

2 Selvstændigt indgå i: Metder til innvatin indenfr prfessinen. Reflektere ver egen g andres arbejdsmetder g resultater samt gennemføre frbedringer af disse (innvatin). Identificere egne læringsbehv, g i tilknytning til prfessinen g kernemrådet udvikle egen viden g færdigheder. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Ud fra faglige prblemstillinger: Udvælge, tilrettelægge g anvende løsningsmdeller g metder. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Deltage i udviklingen af samarbejdsfrmer m løsning af pgaver. Kunne frstå sin egen situatin i den rganisatriske helhed. Metder til brug fr samarbejde g læring. Være i stand til at gennemføre et prjekteringsfrløb indenfr givende faser/niveauer. Reflektere ver teretiske g metdiske prblemstillinger verfr prfessinsmrådet. Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 2

3 Fag: ADE (Anvendt dansk g engelsk) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Rapprtteknik Selvstændigt frmidle fagligt indhld fr fagfæller g andre (f.eks. bygherrer). På egen hånd frmulere g udvikle emne, prblemfrmulering g synpsis til selvstændig rapprt. Mestre følgende færdigheder: Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Praksisnære g faglige prblemstillinger samt løsninger til samarbejdspartnere g brugere på dansk (mundtligt, skriftligt g digitalt) Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 3

4 Selvstændigt indgå i: Identifikatin af sprglige frmer, herunder kunne skelne mellem at bruge neutralt sprg g værdiladet sprg (gd sprgbrug). Brug af saglig argumentatin. Frmidling af faglig viden. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Prjektdkumentatin. Knstruktiv mødedeltagelse. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Prtfli g prjektsynpsis i henhld til semestrets tema. Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 4

5 Fag: VDA (Virksmhedsdrift g administratin) Kernemråde: Virksmhed Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1,5 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Kunne reflektere ver følgende: Ledelseslære. Ledelsesfrmer. Situatinsbestemt ledelse. Langsigtet ledelsesfrm. Lederen sm persnaleansvarlig. Ledergruppe. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Prjektbeskrivelse. Prjektetablering. Mestre følgende færdigheder: Prjektplanlægning. Prjektstyring. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Innvatin. Mtivatin. Kmmunikatin. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 5

6 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Prjektledelse. Generel ledelse. Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 6

7 Fag: VRJ (Virksmhedsret g jura) Kernemråde: Virksmhed Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Kunne beregne huslejestigninger på grundlag af frbedringer af ejendmmen. Mestre følgende færdigheder: Kunne pdele byggesagen i vedligehldelses- g frbedringsarbejder. Kunne gennemføre renveringen i verensstemmelse med reglerne i Byggeskadefnden. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Om den aktuelle renvering er mfattet af Lv m Byfrnyelse. Om den aktuelle renvering er mfattet af andre støttemuligheder. Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Valg af entreprise- g samarbejdsfrm. Valg af udbudsfrm, der pfylder lvgivningen fr renveringssager med ffentlig støtte. Valg af udvælgelses- g tildelingskriterier, der pfylder lvgivningens krav m det ttaløknmiske perspektiv. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Byggesagens juridiske prblemstillinger til byggesagens øvrige parter. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 7

8 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Renvering med ffentlig støtte ud fra gældende lvgivning. Reglerne m renvering af en fredet/bevaringsværdig bygning. Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Udarbejde en rådgiveraftale i en renvering i verensstemmelse med gældende lvgivning. Udarbejde et rganisatinsdiagram ver byggesagen (aftaleretligt rganisatinsdiagram). Udarbejde de fr prjektet relevante dkumenter i verensstemmelse med gældende lvgivning. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 8

9 Fag: PMK (Prduktinsmetder, knstruktiner) Kernemråde: Prduktin Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Byggetraditin under hensyntagen til bygningens pførelsesperide. Prduktinsmetder ved renvering. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Etablering af interim knstruktiner, bjælkelagsafstivning g jkkemetde. Etablering af spuns g udgravninger under snævre pladsfrhld. Etablering af sænkning af fundament. Mestre følgende færdigheder: Planlægning af nedrivning. Miljørigtig håndtering af byggeaffald. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Årsager til pstigende grundfugt. Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Udføre dkumenteret analyse af byggefaglige prblemer med tilhørende løsninger. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Analyse af fugtprblemer med tilhørende afhjælpningsfrslag. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E2010 9

10 Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Valg af interim knstruktiner. Mtiveret valg af mbygningstiltag. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

11 Fag: PMM (Prduktinsmetder, materialer) Kernemråde: Prduktin Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1,5 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Vådrumssikring. Facadeafrensning. Jura mørtler. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Valg af materialer samt dkumentatin i frbindelse med renvering/mbygning. Kunne reflektere ver følgende: Svampeangreb på bygningsdele. Metde til facadeafrensning. Valg af nye bæredygtige materialer i frbindelse med renvering/mbygning. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Kritisk infrmatinssøgning. Mestre følgende færdigheder: Materialeudvælgelse ved anvendelse af ydelsesbeskrivelse, kravfrmulering g egenskabsanalyse. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Byggematerialers levetid. Indeklimaprblematik. Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Metde til facadeafrensning. Opbygning af vådrum. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Anvendelse af sjældne frekmmende byggematerialer g kunne reflektere ver disses anvendelse i renveringsprjekter. Beskrive begrundet valg af materiale i rapprtfrm. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

12 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Kunne anvise alternative materialer. Selvstændigt indgå i: Udvælgelse af materialer til renveringspgaver. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Udarbejde entydig bygningsdelsbeskrivelse vedrørende materialer. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Ovennævnte skal ske i frbindelse med materialevalg. Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Ellers aftales det med underviseren. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

13 Fag: PMP (Prduktinsmetder, prcesser) Kernemråde: Prduktin Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1,5 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Registrere g vurdere bygnings-/bygningsdelstilstand. Den praktiske gennemførelse ved renvering g nedrivningsarbejder. Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: 20-punktsplanen med skemaer. BIPS beskrivelsesværktøj. Strategi fr tilstandsvurdering af bygninger/bygningsdele. Ttaløknmi. Håndtering af miljøskadelige materialer. Mængdeudtagning. Prisberegning. Tidsplanlægning. Mestre følgende færdigheder: Planlægge eget arbejde. Udføre tilstandsvurdering af bygninger/bygningsdele. Kan lave et prcesdiagram g udføre prcesptimering af renveringsarbejder. Planlægge g styre øknmien i frbindelse med renveringsarbejdets gennemførelse. Sætte kriterier fr kvalitet. Udføre anvisninger m arbejdsteknikker g udførelsesteknikker indenfr renvering. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Renvere eller nedrive; hvad betaler sig bedst? Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

14 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

15 Fag: KPA (Knstruktin g prjektering, arkitekt) Kernemråde: Prjektering Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Grundviden m bæredygtighed (LCA). Kulturelle g etiske kvaliteter g karakteristika ved eksisterende arkitektur. Kulturelle g etiske kvaliteter g karakteristika m byplan- g landskabsmæssig kntekst. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Eksisterende bygningers byggeskik, g dennes muligheder g begrænsninger. Kunne reflektere ver følgende: Nye kmpnenter g bygningsdele i frhld til eksisterende bygningers byggeskik g arkitektur. Bygningers samlede levetid. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Systematisk egenskabsanalyse i frbindelse med eksisterende bygninger. Mestre følgende færdigheder: Energiptimering af eksisterende bygninger. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Miljøvenlige løsninger bæredygtighed i en bymæssig kntekst. Nye våde rum g køkkener i eksisterende bygninger. Nye etagefrbindelser, trapper.l. i eksisterende bygninger. Kunne vælge løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Byggeteknik g knstruktiner. Føringsveje g installatiner. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Dkumentatin g præsentatin af prjektets kncept, frslag g tekniske løsninger. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

16 Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Energirenvering i frhld til eksisterende bygningers byggeskik. Tilgængelighed i eksisterende bygninger. Selvstændigt indgå i: Skitseringsteam. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Byggetekniske løsninger i frhld til bygnings helhed i frskellige kulturelle kntekster. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Indenfr alle aktiviteter relevant til helhedsbetnet bygningsbevaring. Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

17 Fag: KPI (Knstruktinsprjektering, installatiner) Kernemråde: Prjektering Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden: Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Byggetraditin g installatinstyper under hensyntagen til bygningens pførelsesperide. Udviklingen i bygningers energifrbrug, herunder energimærkning af bygninger. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Redegøre fr hensigtsmæssige g energirigtige valg af installatiner ved renveringspgaver. Valg af hensigtsmæssige klimaregulerende bygningsdele g installatiner. Mestre følgende færdigheder: Beregning af bygningers energifrbrug, herunder rentabilitetsanalyse ift. BR krav. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Vurdering g analyse af kndensrisik i udvalgte bygningsdele. Kunne vælge mellem løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Udføre analyse af byggefaglige relevante prblemstillinger g tilhørende løsninger. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Energimærkning g typisk energifrbrug fr en ejendm. Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

18 Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Valg af efterisleringsløsninger. Mtiveret valg af mbygningstiltag. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

19 Fag: KPK (Knstruktin g prjektering, knstruktin) Kernemråde: Prjektering Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1,5 Læringsmål g indhld: Viden: Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Byggetraditin under hensyntagen til bygningens pførelsesperide. Københavnertages statik. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Kunne reflektere ver følgende: Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Statisk analyse af det knstruktive hvedsystem i et eksisterende byggeri. Opstilling af lastnedføring til fundament fr en eksisterende bygning. Mestre følgende færdigheder: Skriftlig dkumentatin af statisk system efter registrering på byggeplads. Overslagsdimensinering g tmmelfingerregler. Beregning af interim knstruktiner, bjælkelagsafstivning g jkkeafstivning. Beregning af bjælkelagsfrstærkning. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Sætning af nye fundamenter i frhld til eksisterende bygning. Kunne vælge mellem løsningsfrslag indenfr følgende mråder g begrunde dem: Udføre dkumenteret analyse af byggefaglige relevante prblemstillinger g tilhørende løsninger. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Statisk rapprt fr et mbygningsarbejde. Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

20 Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Valg af interim knstruktiner. Mtiveret valg af mbygningstiltag. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Krævet frudsætninger Bestået 4. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Der henvises til den bligatriske litteraturliste (kan findes på Frnter). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi Byggeri/Prduktin E

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION

MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION 1. GENERELLE KOMMENTARER TIL BIPS A104 Generelt Der refereres enkelte steder i ntatet til drøftelser ved møde det drejer sig m møde d. 22-10-2013 mellem Charltte Lund-Pulsen, Jesse Pörzgen g Nina Bille-Knudsen.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere