1. Leder NOSTRA-projekt - Nyhedsbrev nr. 1 Dominique Dupilet Formand Pas-de-Calais Amtsråd NOSTRA Hovedpartner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.nostraproject.eu 1. Leder NOSTRA-projekt - Nyhedsbrev nr. 1 Dominique Dupilet Formand Pas-de-Calais Amtsråd NOSTRA Hovedpartner"

Transkript

1 NOSTRA-projekt - Nyhedsbrev nr Leder Det glæder mig meget, som hovedpartner i NOS- TRA-projektet, at kunne præsentere den første udgave af projektets nyhedsbrev for jer. NOSTRA, eller Network Of STRAits (Strædenetværk), er et europæisk projekt, som bliver finansieret af IN- TERREG IVC programmet og er resultatet af European Straits Initiative, som blev underskrevet i 2010 af 15 lokale myndigheder, der grænser op til europæiske stræder. Europas stræder står over for lignende udfordringer på områder såsom transport, maritim sikkerhed og økonomisk udvikling. NOSTRA-projektet undersøger disse områder, med fokus på miljøet og biodiversitet som fælles emne. NOSTRA partnere har besluttet at samarbejde og udveksle erfaringer for at implementere mere effektive og miljøvenlige politikker på strædeniveau. I denne sammenhæng samler NOSTRA- projektet 16 partnere, som grænser op til 8 europæiske stræder, om et fælles mål for at beskytte deres naturlige miljø og gøre noget ved udfordringer i forbindelse med bæredygtig udvikling. Dette 3-årige projekt ( ) sigter efter at gøre en indsats for at forbedre europæiske, nationale og lokale politikker, der har indflydelse på forholdene omkring stræderne. Det er projektets mål at opbygge et system af integreret styring på flere niveauer på tværs af landegrænser som grundlag for en smart, bæredygtig og inklusiv vækst, på linje med 2020 strategien for EU. Meget godt arbejde har fundet sted siden april 2012; dette halvårlige nyhedsbrev giver en orientering på tværs af partnerskabet om projektets hidtidige udviklingsforløb og resultater. Jeg håber, du vil kunne lide denne første projektopdatering. Dominique Dupilet Formand Pas-de-Calais Amtsråd NOSTRA Hovedpartner This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme.

2 2. NOSTRA : hovedmålsætninger og aktiviteter NOSTRA stræber efter at vise, hvordan fælles (bi-national) styring af stræderne, baseret på en integreret og inklusiv tilgang, kan forbedre offentlige politikker i forhold til beskyttelsen af biodiversiteten og det naturlige miljø, og kan muliggøre en bæredygtig økonomisk udvikling af området. Partnerskabet er baseret på viljen til at arbejde for bevarelsen af biodiversiteten og naturarven i strædeområderne. Projektaktiviteterne fokuserer på tre hovedemner: Miljøpåvirkning af punkt-til-punkt maritim transport og den tilknyttede logistisk og infrastruktur; Lokale partnerskaber for en bæredygtig og miljøvenlig økonomisk og turismemæssig udvikling; Hav- og landplanlægning, som skal forene bevarelse af miljøet med befolkningens livskvalitet og økonomisk udvikling. NOSTRA er delt op i tre hovedtrin i løbet af årene: 2012 er dedikeret til se og lær er dedikeret til analysér og studér er dedikeret til tænk og handl. Disse trin vil blive udført ved: Studiebesøg og studiemøder for at identificere de bedste fremgangsmåder implementeret af de forskellige partnere; Workshops, seminarer, konferencer og landemøder for at analysere og dele data med lokale interessenter, som er nødvendigt for at tilpasse de bedste fremgangsmåder til lokale behov; Indsamling af gode fremgangsmåder og anbefalingsvejledning af politikker for regionale, nationale og europæiske beslutningstagere; Design af implementeringsplaner for internationale og lokale partnere; Publikationer, en hjemmeside, brochurer, nyhedsbreve, pressemeddelelser for at udbrede den tilegnede viden og at nå ud til alle interessenter på lokalt, nationalt og internationalt niveau. 3. Et INTERREG IVC program NOSTRA projektet er finansieret under INTERREG IVC programmet, som er EU programmet for internationalt samarbejde på tværs af Europa. Det er implementeret under det europæiske fællesskabs mål for landesamarbejde og finansieret af European Regional Development Fund (ERDF), for perioden Hovedformålet med INTERREG IVC programmet er at forbedre effektiviteten af regionale politikker og deres redskaber. Områderne der støttes er innovation og viden om økonomi og miljø og risikoforebyggelse : programmet stræber efter at bidrage til den økonomiske modernisering og konkurrencedygtighed af Europa ved hjælp af en forbedring af lokale og regionale politikker. Mere information på:

3 4. Stræder og partnere Projektet er sammensat af lokale myndigheder og bi-nationale instanser, som grænser op til 8 stræder i Europa, samt et forskningsinstitut ved Donaudeltaet, som har stor erfaring i styring af sensitive naturområder på tværs af landegrænser. NOSTRA-projektet samler 16 partnere fra Doverstrædet, Femern Bælt strædet, den Finske Bugt, Kvarken strædet, Bonifaciostrædet, Otrantostrædet, Messinastrædet, Sicilienstrædet og Donaudeltaet. Doverstrædet: Pas-de-Calais Amtsråd & Kent Amtsråd Doverstrædet (på fransk: Pas de Calais) er den smalleste del af den Engelske Kanal (34 km). Strædet er den travleste internationale søvej i verden, og bruges af flere end 600 erhvervsmæssige fartøjer dagligt; størstedelen af den maritime trafik mellem Atlanterhavet og Nord- og Østersøen sejler igennem det. Messinastrædet: Provinsen Messina (Provincia di Messina) & Provinsen Reggio Calabria (Provincia di Reggio Calabria) Messinastrædet (Stretto di Messina) ligger mellem Messina og Reggio Calabria: det forbinder det Tyrrhenske hav med det Ioniske hav i midten af Middelhavet. Det smalleste punkt er 3,1 km i bredden og maksimum dybde er 250 m (830 fod). Messinastrædets hydrogeologiske forhold er usædvanlige og dets flora og fauna er ligeledes sjældne. Kvarken strædet: Kvarken Amt (Kvarkenrådet r.f) Kvarken øgruppen (Finsk: Merenkurkk, Svensk: Norra Kvarken) er beliggende i den Botniske Bugt, en nordlig forlængelse af Østersøen. Øgruppen udgør 5,600 øer, moræner, sandbanker, rev, der hedder De Geer moræner, dannet af stigning af landet som følge af smeltning af den kontinentale isplade for 10,000 til 24,000 år siden. Dette er et af de mest sjældne eksempler på igangværende isostatisk justering og området er anført af UNES- CO som et bi-nationalt Verdensarvsområde. Strædet er et af de travleste i Europa for trafik med handelsskibe. Den Finske Bugt: Harju Amtsregering (Harju Maavalitsus) & Uusimaa Regionalråd (Uudenmaan liitto) Den Finske Bugt (Finsk: Suomenlahti; Estisk: Soome laht; Russisk: Finskiy zaliv; Svensk: Finska viken) er Østersøens arm mellem Finland og Estland og Rusland. Den berører Helsinki, Tallinn og Sankt Petersborg. Den er 400 km lang og bredden går fra 130 km ved mundingen til 12 km ved Neva Bugten. Bugten er sædvanligvis tilfrosset fra sidst i november til sidst i april. Den indeholder adskillige banker, skær og øer og deltaerne fra talrige floder (hvoraf den største er Neva). Otrantostrædet: Provinsen Lecce (Provincia di Lecce) & Vlora Regionalråd (Qarku l Vlores) Otrantostrædet (Albansk: Kanali i Otrantos; Italiensk: Canale d Otranto) forbinder Adriaterhavet med det Ioniske hav og adskiller Italien fra Albanien. Det er omkring 800 km langt med en gennemsnitsbredde på 160 km, en maksimum dybde på 1,324 meter og et område på 131,050 km2. Strædet er hjemsted for sjældne marine arter. Myndighederne står over for opgaven at skulle regulere lovlig søfart og sejlads og undgå at illegal trafik passerer gennem strædet, såsom våben, stoffer og illegale indvandrere.

4 Femern Bælt: Region Sjælland (Region Sjælland) & Østholstens Amt (Kreis Ostholstein) Femern Bælt (Dansk: Femern Bælt) er et stræde der forbinder Kiel Bugt og Mecklenburg Bugt i den vestlige del af Østersøen mellem den tyske ø Fehmarn og den danske ø Lolland. Strædet består af et 18 km (10 sømil) bredt område med dybder på meter. De danske og tyske myndigheder er blevet enige om at bygge en tunnel for den erhvervsmæssige og private trafik gennem kanalen. Arbejdet på denne kombinerede vej og tog tunnel påbegyndes i 2015 og færdiggøres i Bonifaciostrædet: Korsikansk Miljøkontor (O.E.C.) (Office de l Environnement de la Corse), Provinsen Sassari & Maddalena Øgruppe Nationalpark (Parco Nazionale dell Arcipelago di la Maddalena) Bonifaciostrædet (Fransk: Bouches de Bonifacio, Italiensk: Bocche di Bonifacio) ligger mellem Korsika og Sardinien. Det er 11 km bredt og maksimum dybde er 100 meter. Strædet er kendt for at være farligt for skibsfart på grund af vinde, strøm, sandbanker og rev. Strædet indeholder to nationalparker, på begge bredder. Efter en tanker katastrofe i 1993, er der blevet lavet politikker for at begrænse skibsfart i at passere strædet ved at forbyde fartøjer med farligt gods. Sicilienstrædet: Regional Provinsen Trapani (Provincia Regionale de Trapani) Sicilienstrædet ligger mellem Sicilien og Tunesien. Det er omkring 145 km bredt og maksimum dybde er 316 m. Strædet har en usædvanlig oceanografi, med to strømme ved forskellige dybder og i modsatgående retninger. Øen Pantelleria ligger i midten af strædet. Strædet er en af de marine hovedveje i Middelhavet og også et af de mest koncentrerede fiskeområder. Donaudeltaet: Donau Delta Nationalt Institut for Forskning og Udvikling (Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii) Donaudeltaet (Rumænsk: Delta Dunarii) er det andet største floddelta i Europa, og er det mest fredede på kontinentet. Størstedelen af Donaudeltaet er en lav slette, hovedsageligt dækket af vådområder og vand. Det indeholder et snørklet mønster af moser, kanaler, vandløb og søer. Det er hjemsted for 23 naturlige økosystemer, og det er beboet af en stor variation af vand og land flora og fauna.

5 5. Tilbage til 2012 Se og lær 2012 var året dedikeret til se og lær. Lanceringskonferencen for projektet fandt sted i Wimille (Pas-de-Calais) den 3. april Arrangementet var en mulighed for at fremlægge målsætningerne og præsentere de 16 partnere for lokale institutioner, samfundet, virksomheder og pressen. Lokale interessenter debatterede også emnet om strædestyring på tværs af landegrænser: en løsning til at bevare biodiversitet og naturarv. Ved slutningen af mødet, underskrev de politiske repræsentanter partnerskabsaftalen for implementeringen af projektet. To stræder var i fokus på studieturene i Et stræde bruger allerede et bi-nationalt styringsredskab (Kvarken). Det andet arbejdede på at få sat et European Grouping of Territorial Cooperation eller EGTC i værk (Bonifaciostrædet). Begge studiebesøg gjorde det muligt for partnere at stille spørgsmål med hensyn til disse redskaber og at overveje deres effektivitet med henblik på at levere NOSTRA målsætninger. I løbet af disse arrangementer, mødte partnerne alle de lokale aktører som var involverede i de forskellige udfordringer, som stræderne står over for (miljø, transport ) og undersøgte deres tilknytning til styringen på tværs af landegrænser. Juni 2012 Studiebesøg nr.1: Kvarken NOSTRAs første studiebesøg blev afholdt i juni i Kvarken, da dette stræde har den ældste bi-nationale organisation, som styrer reguleringen af maritim trafik, håndteringen af udvikling og miljøbeskyttelsespolitikker. Kvarken Rådet blev grundlagt i I løbet af studiebesøget, blev forskellige punkter fremlagt for partnerne med hensyn til strukturen og hvordan det virkede med den bi-nationale ledende myndighed. Kvarken Rådet er involveret i at regulere systemer i forbindelse med den marine trafik og arbejder sammen med havnene og deres forbindelser med baglandet. Projektpartnerne lærte også noget om Kvarken Øgruppens Verdensarvsområde. Denne UNESCO benævnelse er kilde til national og international stolthed og anerkender en unik geologi, karakteriseret ved et ekstremt eksempel af isostatisk stigning, hvor øgruppen stiger en lille smule hvert år. Den høje kyst (Sverige) og Kvarken Øgruppe (Finland) danner tilsammen en transnational verdensarv, som der er meget få af i verden. Oktober 2012 Studiebesøg nr.2: Bonifaciostrædet Partnere besøgte begge sider af Bonifaciostrædet, dvs. Frankrig (Korsika) og Italien (Sardinien) på dette andet studiebesøg. Hovedmålet var at analysere ledelsen af maritime områder på tværs af landegrænser, med fokus på beskyttelsen af biodiversitet. La Maddalena Parken, Bonifaciostrædet er et område med stor biodiversitet, hvor maritim trafik og behovene fra en voksende turistindustri er blevet styret omhyggeligt. 20,000 mennesker bruger området om sommeren; 33,000 dykkere om året bruger området, og 4000 skibe passerer årligt forbi. På grund at dets værdifulde biodiversitet, blev der etableret to fredede områder inden for Bonifaciostrædet: Bonifacios naturreservat og La Maddalena Øgruppens Nationalpark. For at udvikle en sammenhængende ledelse af de to fredede områder, blev det besluttet af begge parter i 2012, at skabe et EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation). Udover at etablere fælles miljøpolitikker, vil EGTC støtte sig til europæiske programmer for at udvikle nye projekter og for at forbedre strædets internationale status. Dette studiebesøg var en mulighed for partnerne at opleve disse ambitiøse tilgange til strædestyring.

6 Analysér og studér 2013 var året dedikeret til analyse og studie, hvor 4 workshops blev organiseret med henblik på at identificere og analysere gode fremgangsmåder for den bæredygtige udvikling af stræder. Den første NOSTRA workshop fokuserede på Seascape and Maritime Spatial Planning og fandt sted i nærheden af Dover (UK) i januar. Den var koordineret og ledet af Kent Amtsråd. Der blev fremført præsentationer af The Marine Management Organisation, Natural England and English Heritage om UK Marine Planning og Land Use Consultants præsenterede pilotprojektet for Seascapes Character Assessment (SCA) for Doverstrædet, som var blevet færdiggjort til workshoppen. SCA er en teknik som er udviklet ud fra Landscape Character Assessment (LCA) i Storbritannien, og er ved at blive inkorporeret i de første marinplaner nogensinde, som er ved at blive udarbejdede i Storbritannien under: Marine & Coastal Access Act Ved at bruge en bred vifte af data, kan seascaping hjælpe med at identificere et områdes naturlige, kulturelle og æstetiske karakteristika, for at understøtte beslutninger og udvikling af politikker, der dermed kan vedtages på et mere velinformeret grundlag. Opfølgning på workshoppen har indebåret analyse af, hvordan denne tilgang kan anvendes for andre stræder. I EU sammenhæng kan indførelsen af en seascape tilgang også hjælpe med at opnå målsætningerne for the European Landscape Convention og Marine Strategy Framework Directive. Den anden workshop fokuserede på Turisme og Kulturarv og fandt sted i Otranto i april. Den var koordineret og ledet af Lecce provinsen. Alle partnere delte deres fremgangsmåder og erfaringer på turisme- og kulturarvsområdet, med fokus på bæredygtig turisme. Som opfølgning på workshoppen vil partnerne analysere de præsenterede fremgangsmåder og overveje at implementere de bedste løsninger fra et stræde til et andet. På foranledning af Region Sjælland og Østholsten Amt, blev der organiseret en tredje workshop ved Femern Bælt, for at diskutere sikkerheden ved skibsfart i stræderne og grønne trafik politikker. Kysterne på begge sider af Femern Bælt ligesom alle søveje er udsat for risiko for maritime ulykker. Deltagerne bemærkede, at der er mange gode eksempler på, hvordan man kan undgå ulykker, skadeskontrol og organisering af samarbejde på tværs af nationale grænser. Hovedcentralenheden i Cuxhaven blev præsenteret som et lokalt eksempel på, hvordan man kan sikre maritim sikkerhed. Det blev beskrevet som et positivt eksempel for andre af de engelske kollegaer fra Dover. Fra deres side rapporterede den Anglo-Franske enhed MIRG (Maritime Incident Response Group), at det er udstyret til en koordineret reaktion på ulykker på skibe i Kanal-området, ved indsættelse af delte operationelle ressurser, såsom helikopterredninger. Yderligere udveksling mellem partnerne ved at udvide MIRG blev diskuteret. Den allerede tætte og tiltagende trafik gennem Femern Bælt gør det nødvendigt at handle for skibsfartssikkerheden. Her kan erfaringen fra andre regioner i Europa være meget nyttig. Naturligvis var planerne for den faste forbindelse over Femern Bælt af stor interesse, da dette bliver en vej/tog tunnel under strædet og det største infrastrukturprojekt i Nordeuropa. Ved planlægningen af tunnelen, er der adskillige arbejdsgrupper, der fokuserer på fremtidige sikkerhedsforanstaltninger. Dette indebærer indførelsen af en tysk-dansk overvågningsenhed. Vendingen mere transport mindre trafik førte diskussionen videre til emnet om den grønne trafik ; danskerne berettede fra et Interreg projekt vedrørende trafikkorridoren Øresund-Femern-Hamborg. Målet med projektet er at mindske de negative miljømæssige konsekvenser ved en voksende godstrafik. Projektets aktiviteter gennemføres i samarbejde med offentlige myndigheder, virksomheder og transportvirksomheder.

7 7. Foreløbig tidsplan Oktober 2013: den sidste workshop vil fokusere på bæredygtig økonomisk udvikling og finde sted i den Finske Bugt. I 2014 vil NOSTRA konsolidere det hidtidige arbejde og overveje anbefalinger af politikker under titlen Tænk og Handl : Februar 2014: seminar om forbindelsen mellem kysten og baglandet Messinastrædet Juni 2014: seminar om kapitalisering af INTERREG tværstrædeprojekt Korsika September 2014: sammenfletningsseminar Rumænien Oktober 2014: afslutningskonference Bruxelles Mere information på: http//www.nostraproject.eu

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Verdensarvsområde Vadehavet Indholdsfortegnelse Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland - grundlag for naturturisme Biomedia 2. udgave 2011 d Datablad Titel: Forfattere: Udgiver: Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland grundlag

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN

BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN Dr. Erik Braun Dr. Sebastian Zenker Jan-Jelle Witte MSc BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN RESUMÉ Dr. Erik Braun Dr. Sebastian Zenker Jan-Jelle Witte MSc BRANDING AF FEMERN BÆLT REGIONEN RESUMÉ 2014byErasmusUniversityRotterdam

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen De vigtigste resultater fra Aquarius Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen Partnerne i Aquarius I projektet er der 15 partnere fra seks lande og syv pilotprojekter i området omkring Nordsøen. Side

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj Nyhedsbrev nr. 42 Juni 2004 Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj til det lokale Agenda 21-arbejde Local Evaluation 21 er et nyt redskab til selvevaluering til amter og kommuner i forbindelse

Læs mere

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed.

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3156 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 1. marts 2012 2012-737 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 22. marts 2012 Dagsordenspunkt

Læs mere

Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt

Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt Rapporten er udarbejdet for Fonden Østdank Turisme og Ostsee-Holstein Tourismus e.v. Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt DAMVAD A/S Badstuestræde

Læs mere

CAP CEN CERF DANDEC DCA DDA DDG DDR EC ECHO EUR ERW FAO GICHD HUM ICBL ICRC IDP IFRC IMAS IMSMA ITF MAG Consolidated Appeal Process European Committee for Standardisation Central Emergency Revolving Fund

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark

Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein Grænseoverskridende samarbejde med Region Syddanmark Rapport fra delstatsregeringen i Schleswig-Holstein om det grænseoverskridende

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT EKSPERTGRUPPEN FOR BYMILJØ EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XI MILJØ, NUKLEAR SIKKERHED OG CIVILBESKYTTELSE BRUXELLES, MARTS 1996 Rapporten om bæredygtige

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen for initiativet

Læs mere