1. Leder NOSTRA-projekt - Nyhedsbrev nr. 1 Dominique Dupilet Formand Pas-de-Calais Amtsråd NOSTRA Hovedpartner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.nostraproject.eu 1. Leder NOSTRA-projekt - Nyhedsbrev nr. 1 Dominique Dupilet Formand Pas-de-Calais Amtsråd NOSTRA Hovedpartner"

Transkript

1 NOSTRA-projekt - Nyhedsbrev nr Leder Det glæder mig meget, som hovedpartner i NOS- TRA-projektet, at kunne præsentere den første udgave af projektets nyhedsbrev for jer. NOSTRA, eller Network Of STRAits (Strædenetværk), er et europæisk projekt, som bliver finansieret af IN- TERREG IVC programmet og er resultatet af European Straits Initiative, som blev underskrevet i 2010 af 15 lokale myndigheder, der grænser op til europæiske stræder. Europas stræder står over for lignende udfordringer på områder såsom transport, maritim sikkerhed og økonomisk udvikling. NOSTRA-projektet undersøger disse områder, med fokus på miljøet og biodiversitet som fælles emne. NOSTRA partnere har besluttet at samarbejde og udveksle erfaringer for at implementere mere effektive og miljøvenlige politikker på strædeniveau. I denne sammenhæng samler NOSTRA- projektet 16 partnere, som grænser op til 8 europæiske stræder, om et fælles mål for at beskytte deres naturlige miljø og gøre noget ved udfordringer i forbindelse med bæredygtig udvikling. Dette 3-årige projekt ( ) sigter efter at gøre en indsats for at forbedre europæiske, nationale og lokale politikker, der har indflydelse på forholdene omkring stræderne. Det er projektets mål at opbygge et system af integreret styring på flere niveauer på tværs af landegrænser som grundlag for en smart, bæredygtig og inklusiv vækst, på linje med 2020 strategien for EU. Meget godt arbejde har fundet sted siden april 2012; dette halvårlige nyhedsbrev giver en orientering på tværs af partnerskabet om projektets hidtidige udviklingsforløb og resultater. Jeg håber, du vil kunne lide denne første projektopdatering. Dominique Dupilet Formand Pas-de-Calais Amtsråd NOSTRA Hovedpartner This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme.

2 2. NOSTRA : hovedmålsætninger og aktiviteter NOSTRA stræber efter at vise, hvordan fælles (bi-national) styring af stræderne, baseret på en integreret og inklusiv tilgang, kan forbedre offentlige politikker i forhold til beskyttelsen af biodiversiteten og det naturlige miljø, og kan muliggøre en bæredygtig økonomisk udvikling af området. Partnerskabet er baseret på viljen til at arbejde for bevarelsen af biodiversiteten og naturarven i strædeområderne. Projektaktiviteterne fokuserer på tre hovedemner: Miljøpåvirkning af punkt-til-punkt maritim transport og den tilknyttede logistisk og infrastruktur; Lokale partnerskaber for en bæredygtig og miljøvenlig økonomisk og turismemæssig udvikling; Hav- og landplanlægning, som skal forene bevarelse af miljøet med befolkningens livskvalitet og økonomisk udvikling. NOSTRA er delt op i tre hovedtrin i løbet af årene: 2012 er dedikeret til se og lær er dedikeret til analysér og studér er dedikeret til tænk og handl. Disse trin vil blive udført ved: Studiebesøg og studiemøder for at identificere de bedste fremgangsmåder implementeret af de forskellige partnere; Workshops, seminarer, konferencer og landemøder for at analysere og dele data med lokale interessenter, som er nødvendigt for at tilpasse de bedste fremgangsmåder til lokale behov; Indsamling af gode fremgangsmåder og anbefalingsvejledning af politikker for regionale, nationale og europæiske beslutningstagere; Design af implementeringsplaner for internationale og lokale partnere; Publikationer, en hjemmeside, brochurer, nyhedsbreve, pressemeddelelser for at udbrede den tilegnede viden og at nå ud til alle interessenter på lokalt, nationalt og internationalt niveau. 3. Et INTERREG IVC program NOSTRA projektet er finansieret under INTERREG IVC programmet, som er EU programmet for internationalt samarbejde på tværs af Europa. Det er implementeret under det europæiske fællesskabs mål for landesamarbejde og finansieret af European Regional Development Fund (ERDF), for perioden Hovedformålet med INTERREG IVC programmet er at forbedre effektiviteten af regionale politikker og deres redskaber. Områderne der støttes er innovation og viden om økonomi og miljø og risikoforebyggelse : programmet stræber efter at bidrage til den økonomiske modernisering og konkurrencedygtighed af Europa ved hjælp af en forbedring af lokale og regionale politikker. Mere information på:

3 4. Stræder og partnere Projektet er sammensat af lokale myndigheder og bi-nationale instanser, som grænser op til 8 stræder i Europa, samt et forskningsinstitut ved Donaudeltaet, som har stor erfaring i styring af sensitive naturområder på tværs af landegrænser. NOSTRA-projektet samler 16 partnere fra Doverstrædet, Femern Bælt strædet, den Finske Bugt, Kvarken strædet, Bonifaciostrædet, Otrantostrædet, Messinastrædet, Sicilienstrædet og Donaudeltaet. Doverstrædet: Pas-de-Calais Amtsråd & Kent Amtsråd Doverstrædet (på fransk: Pas de Calais) er den smalleste del af den Engelske Kanal (34 km). Strædet er den travleste internationale søvej i verden, og bruges af flere end 600 erhvervsmæssige fartøjer dagligt; størstedelen af den maritime trafik mellem Atlanterhavet og Nord- og Østersøen sejler igennem det. Messinastrædet: Provinsen Messina (Provincia di Messina) & Provinsen Reggio Calabria (Provincia di Reggio Calabria) Messinastrædet (Stretto di Messina) ligger mellem Messina og Reggio Calabria: det forbinder det Tyrrhenske hav med det Ioniske hav i midten af Middelhavet. Det smalleste punkt er 3,1 km i bredden og maksimum dybde er 250 m (830 fod). Messinastrædets hydrogeologiske forhold er usædvanlige og dets flora og fauna er ligeledes sjældne. Kvarken strædet: Kvarken Amt (Kvarkenrådet r.f) Kvarken øgruppen (Finsk: Merenkurkk, Svensk: Norra Kvarken) er beliggende i den Botniske Bugt, en nordlig forlængelse af Østersøen. Øgruppen udgør 5,600 øer, moræner, sandbanker, rev, der hedder De Geer moræner, dannet af stigning af landet som følge af smeltning af den kontinentale isplade for 10,000 til 24,000 år siden. Dette er et af de mest sjældne eksempler på igangværende isostatisk justering og området er anført af UNES- CO som et bi-nationalt Verdensarvsområde. Strædet er et af de travleste i Europa for trafik med handelsskibe. Den Finske Bugt: Harju Amtsregering (Harju Maavalitsus) & Uusimaa Regionalråd (Uudenmaan liitto) Den Finske Bugt (Finsk: Suomenlahti; Estisk: Soome laht; Russisk: Finskiy zaliv; Svensk: Finska viken) er Østersøens arm mellem Finland og Estland og Rusland. Den berører Helsinki, Tallinn og Sankt Petersborg. Den er 400 km lang og bredden går fra 130 km ved mundingen til 12 km ved Neva Bugten. Bugten er sædvanligvis tilfrosset fra sidst i november til sidst i april. Den indeholder adskillige banker, skær og øer og deltaerne fra talrige floder (hvoraf den største er Neva). Otrantostrædet: Provinsen Lecce (Provincia di Lecce) & Vlora Regionalråd (Qarku l Vlores) Otrantostrædet (Albansk: Kanali i Otrantos; Italiensk: Canale d Otranto) forbinder Adriaterhavet med det Ioniske hav og adskiller Italien fra Albanien. Det er omkring 800 km langt med en gennemsnitsbredde på 160 km, en maksimum dybde på 1,324 meter og et område på 131,050 km2. Strædet er hjemsted for sjældne marine arter. Myndighederne står over for opgaven at skulle regulere lovlig søfart og sejlads og undgå at illegal trafik passerer gennem strædet, såsom våben, stoffer og illegale indvandrere.

4 Femern Bælt: Region Sjælland (Region Sjælland) & Østholstens Amt (Kreis Ostholstein) Femern Bælt (Dansk: Femern Bælt) er et stræde der forbinder Kiel Bugt og Mecklenburg Bugt i den vestlige del af Østersøen mellem den tyske ø Fehmarn og den danske ø Lolland. Strædet består af et 18 km (10 sømil) bredt område med dybder på meter. De danske og tyske myndigheder er blevet enige om at bygge en tunnel for den erhvervsmæssige og private trafik gennem kanalen. Arbejdet på denne kombinerede vej og tog tunnel påbegyndes i 2015 og færdiggøres i Bonifaciostrædet: Korsikansk Miljøkontor (O.E.C.) (Office de l Environnement de la Corse), Provinsen Sassari & Maddalena Øgruppe Nationalpark (Parco Nazionale dell Arcipelago di la Maddalena) Bonifaciostrædet (Fransk: Bouches de Bonifacio, Italiensk: Bocche di Bonifacio) ligger mellem Korsika og Sardinien. Det er 11 km bredt og maksimum dybde er 100 meter. Strædet er kendt for at være farligt for skibsfart på grund af vinde, strøm, sandbanker og rev. Strædet indeholder to nationalparker, på begge bredder. Efter en tanker katastrofe i 1993, er der blevet lavet politikker for at begrænse skibsfart i at passere strædet ved at forbyde fartøjer med farligt gods. Sicilienstrædet: Regional Provinsen Trapani (Provincia Regionale de Trapani) Sicilienstrædet ligger mellem Sicilien og Tunesien. Det er omkring 145 km bredt og maksimum dybde er 316 m. Strædet har en usædvanlig oceanografi, med to strømme ved forskellige dybder og i modsatgående retninger. Øen Pantelleria ligger i midten af strædet. Strædet er en af de marine hovedveje i Middelhavet og også et af de mest koncentrerede fiskeområder. Donaudeltaet: Donau Delta Nationalt Institut for Forskning og Udvikling (Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii) Donaudeltaet (Rumænsk: Delta Dunarii) er det andet største floddelta i Europa, og er det mest fredede på kontinentet. Størstedelen af Donaudeltaet er en lav slette, hovedsageligt dækket af vådområder og vand. Det indeholder et snørklet mønster af moser, kanaler, vandløb og søer. Det er hjemsted for 23 naturlige økosystemer, og det er beboet af en stor variation af vand og land flora og fauna.

5 5. Tilbage til 2012 Se og lær 2012 var året dedikeret til se og lær. Lanceringskonferencen for projektet fandt sted i Wimille (Pas-de-Calais) den 3. april Arrangementet var en mulighed for at fremlægge målsætningerne og præsentere de 16 partnere for lokale institutioner, samfundet, virksomheder og pressen. Lokale interessenter debatterede også emnet om strædestyring på tværs af landegrænser: en løsning til at bevare biodiversitet og naturarv. Ved slutningen af mødet, underskrev de politiske repræsentanter partnerskabsaftalen for implementeringen af projektet. To stræder var i fokus på studieturene i Et stræde bruger allerede et bi-nationalt styringsredskab (Kvarken). Det andet arbejdede på at få sat et European Grouping of Territorial Cooperation eller EGTC i værk (Bonifaciostrædet). Begge studiebesøg gjorde det muligt for partnere at stille spørgsmål med hensyn til disse redskaber og at overveje deres effektivitet med henblik på at levere NOSTRA målsætninger. I løbet af disse arrangementer, mødte partnerne alle de lokale aktører som var involverede i de forskellige udfordringer, som stræderne står over for (miljø, transport ) og undersøgte deres tilknytning til styringen på tværs af landegrænser. Juni 2012 Studiebesøg nr.1: Kvarken NOSTRAs første studiebesøg blev afholdt i juni i Kvarken, da dette stræde har den ældste bi-nationale organisation, som styrer reguleringen af maritim trafik, håndteringen af udvikling og miljøbeskyttelsespolitikker. Kvarken Rådet blev grundlagt i I løbet af studiebesøget, blev forskellige punkter fremlagt for partnerne med hensyn til strukturen og hvordan det virkede med den bi-nationale ledende myndighed. Kvarken Rådet er involveret i at regulere systemer i forbindelse med den marine trafik og arbejder sammen med havnene og deres forbindelser med baglandet. Projektpartnerne lærte også noget om Kvarken Øgruppens Verdensarvsområde. Denne UNESCO benævnelse er kilde til national og international stolthed og anerkender en unik geologi, karakteriseret ved et ekstremt eksempel af isostatisk stigning, hvor øgruppen stiger en lille smule hvert år. Den høje kyst (Sverige) og Kvarken Øgruppe (Finland) danner tilsammen en transnational verdensarv, som der er meget få af i verden. Oktober 2012 Studiebesøg nr.2: Bonifaciostrædet Partnere besøgte begge sider af Bonifaciostrædet, dvs. Frankrig (Korsika) og Italien (Sardinien) på dette andet studiebesøg. Hovedmålet var at analysere ledelsen af maritime områder på tværs af landegrænser, med fokus på beskyttelsen af biodiversitet. La Maddalena Parken, Bonifaciostrædet er et område med stor biodiversitet, hvor maritim trafik og behovene fra en voksende turistindustri er blevet styret omhyggeligt. 20,000 mennesker bruger området om sommeren; 33,000 dykkere om året bruger området, og 4000 skibe passerer årligt forbi. På grund at dets værdifulde biodiversitet, blev der etableret to fredede områder inden for Bonifaciostrædet: Bonifacios naturreservat og La Maddalena Øgruppens Nationalpark. For at udvikle en sammenhængende ledelse af de to fredede områder, blev det besluttet af begge parter i 2012, at skabe et EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation). Udover at etablere fælles miljøpolitikker, vil EGTC støtte sig til europæiske programmer for at udvikle nye projekter og for at forbedre strædets internationale status. Dette studiebesøg var en mulighed for partnerne at opleve disse ambitiøse tilgange til strædestyring.

6 Analysér og studér 2013 var året dedikeret til analyse og studie, hvor 4 workshops blev organiseret med henblik på at identificere og analysere gode fremgangsmåder for den bæredygtige udvikling af stræder. Den første NOSTRA workshop fokuserede på Seascape and Maritime Spatial Planning og fandt sted i nærheden af Dover (UK) i januar. Den var koordineret og ledet af Kent Amtsråd. Der blev fremført præsentationer af The Marine Management Organisation, Natural England and English Heritage om UK Marine Planning og Land Use Consultants præsenterede pilotprojektet for Seascapes Character Assessment (SCA) for Doverstrædet, som var blevet færdiggjort til workshoppen. SCA er en teknik som er udviklet ud fra Landscape Character Assessment (LCA) i Storbritannien, og er ved at blive inkorporeret i de første marinplaner nogensinde, som er ved at blive udarbejdede i Storbritannien under: Marine & Coastal Access Act Ved at bruge en bred vifte af data, kan seascaping hjælpe med at identificere et områdes naturlige, kulturelle og æstetiske karakteristika, for at understøtte beslutninger og udvikling af politikker, der dermed kan vedtages på et mere velinformeret grundlag. Opfølgning på workshoppen har indebåret analyse af, hvordan denne tilgang kan anvendes for andre stræder. I EU sammenhæng kan indførelsen af en seascape tilgang også hjælpe med at opnå målsætningerne for the European Landscape Convention og Marine Strategy Framework Directive. Den anden workshop fokuserede på Turisme og Kulturarv og fandt sted i Otranto i april. Den var koordineret og ledet af Lecce provinsen. Alle partnere delte deres fremgangsmåder og erfaringer på turisme- og kulturarvsområdet, med fokus på bæredygtig turisme. Som opfølgning på workshoppen vil partnerne analysere de præsenterede fremgangsmåder og overveje at implementere de bedste løsninger fra et stræde til et andet. På foranledning af Region Sjælland og Østholsten Amt, blev der organiseret en tredje workshop ved Femern Bælt, for at diskutere sikkerheden ved skibsfart i stræderne og grønne trafik politikker. Kysterne på begge sider af Femern Bælt ligesom alle søveje er udsat for risiko for maritime ulykker. Deltagerne bemærkede, at der er mange gode eksempler på, hvordan man kan undgå ulykker, skadeskontrol og organisering af samarbejde på tværs af nationale grænser. Hovedcentralenheden i Cuxhaven blev præsenteret som et lokalt eksempel på, hvordan man kan sikre maritim sikkerhed. Det blev beskrevet som et positivt eksempel for andre af de engelske kollegaer fra Dover. Fra deres side rapporterede den Anglo-Franske enhed MIRG (Maritime Incident Response Group), at det er udstyret til en koordineret reaktion på ulykker på skibe i Kanal-området, ved indsættelse af delte operationelle ressurser, såsom helikopterredninger. Yderligere udveksling mellem partnerne ved at udvide MIRG blev diskuteret. Den allerede tætte og tiltagende trafik gennem Femern Bælt gør det nødvendigt at handle for skibsfartssikkerheden. Her kan erfaringen fra andre regioner i Europa være meget nyttig. Naturligvis var planerne for den faste forbindelse over Femern Bælt af stor interesse, da dette bliver en vej/tog tunnel under strædet og det største infrastrukturprojekt i Nordeuropa. Ved planlægningen af tunnelen, er der adskillige arbejdsgrupper, der fokuserer på fremtidige sikkerhedsforanstaltninger. Dette indebærer indførelsen af en tysk-dansk overvågningsenhed. Vendingen mere transport mindre trafik førte diskussionen videre til emnet om den grønne trafik ; danskerne berettede fra et Interreg projekt vedrørende trafikkorridoren Øresund-Femern-Hamborg. Målet med projektet er at mindske de negative miljømæssige konsekvenser ved en voksende godstrafik. Projektets aktiviteter gennemføres i samarbejde med offentlige myndigheder, virksomheder og transportvirksomheder.

7 7. Foreløbig tidsplan Oktober 2013: den sidste workshop vil fokusere på bæredygtig økonomisk udvikling og finde sted i den Finske Bugt. I 2014 vil NOSTRA konsolidere det hidtidige arbejde og overveje anbefalinger af politikker under titlen Tænk og Handl : Februar 2014: seminar om forbindelsen mellem kysten og baglandet Messinastrædet Juni 2014: seminar om kapitalisering af INTERREG tværstrædeprojekt Korsika September 2014: sammenfletningsseminar Rumænien Oktober 2014: afslutningskonference Bruxelles Mere information på: http//www.nostraproject.eu

God Praksis Håndbog. Forbedret fælles styring af stræder med sigte på beskyttelse af biodiversitet og fælles naturarv. www.nostraproject.

God Praksis Håndbog. Forbedret fælles styring af stræder med sigte på beskyttelse af biodiversitet og fælles naturarv. www.nostraproject. God Praksis Håndbog Forbedret fælles styring af stræder med sigte på beskyttelse af biodiversitet og fælles naturarv www.nostraproject.eu Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om NOSTRA 4

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark I Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark Marts 2010 2 1. Indledning EU s interregionale samarbejde er til for at skabe vækst og samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013.

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Brevid: 1589117 Interregionale muligheder Status for Interreg 2007-2013 Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Region

Læs mere

Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland. Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre

Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland. Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre Tekst skrives ind i sdehoved/sidefod Rigsfællesskabet En del af Rigsfællesskabet

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge RAMBØLL DANMARK Viden der bringer mennesker videre Local partner Global knowledge YDELSER Rambølls ydelser inkluderer: byggeri & design infrastruktur & transport miljø & natur energi & klima industri &

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Indsatsområde Grøn økonomi 1. Præsentation af deltagerne 2. Baggrund for indsatsområdet. Hvad er udfordringerne

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Kort vejledning til projektudvikling

Kort vejledning til projektudvikling Developed by CAPACITY Building Project Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Kort vejledning til projektudvikling 1. Projektide 2. Målgruppe 3. Mål 4. Arbejdsplan 5.

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Sustainable Energy Communities in Historic Urban Areas

Sustainable Energy Communities in Historic Urban Areas DANSK UDGAVE SECHURBA projektets overordnede mål er at få sat bæredygtige energitiltag i historiske bygninger og områder på dagsorden i de kommende energipolitikker og lokale udviklingsprogrammer. Dette

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5223 Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 290 BIODIVERSITY Q1. Har du nogensinde hørt om biodiversitet?

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner

Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner Kimitoöns Kommun Kalundborg Kommune Nynäshamns Kommun Lillesand Kommune Partnerskabsaftale mellem Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner 2009 2012 Indledning Internationaliseringen og globaliseringen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Prioritet 1- Innovation: Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner

Læs mere

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft.

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft. Naturpark Maribosøerne - historik 1991-2014 Maribosøerne er et meget højt prioriteret naturområde. Søerne med enge og skove er landskabsfredede. Fredningen er fra 1954 med visse tilføjelser og justeringer

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Godkendt. Politiske anbefalinger

Godkendt. Politiske anbefalinger Arbejdsgruppen om eutrofiering ved den parlamentariske Østersøkonference (Baltic Sea Parliamentary Conference Working Group on Eutrophication) Godkendt af den 16. parlamentariske Østersøkonference den

Læs mere

Mere kvalitet i cykeltrafikken. Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cykeltrafik

Mere kvalitet i cykeltrafikken. Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cykeltrafik Mere kvalitet i cykeltrafikken Et effektivt værktøj til kvalitetssikring af indsatsen for cykeltrafik BYPAD Hvor god er kommunens indsats på cykelområdet? Hvor er styrkerne og svaghederne? Hvordan kan

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet CERTIFICERET PROGRAM Bliv en haj til erhvervsudvikling Den offentlige indsats for at fremme

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland Broen til Bedre Sundhed BROEN TIL BEDRE SUNDHED PRÆSENTATION Region Sjælland BROEN TIL BEDRE SUNDHED INTERVENTION Velkommen til Broen til Bedre Sundhed! Et unikt udviklingsprogram med aktiviteter indenfor

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere