Air Manager Scandinavian ApS (AMS) CCFT. AirManager Certified Clean Air

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Air Manager Scandinavian ApS (AMS) CCFT. AirManager Certified Clean Air"

Transkript

1 Air Manager Scandinavian ApS (AMS) og CCFT

2 Hvem er AMS? AMS ejes af Refsnæs Holding og arbejder direkte under den engelske Quest gruppe. Quest er et udviklings- og produktionsselskab. AMS er en salgs- og distributionsvirksomhed med tilhørende projektrettigheder. AMS sælger og servicerer Airmanager produkter i Skandinavien.

3 Luftrensning Filter Ionisering Ozon Ultraviolet lys Ventilatorer med et filter store partikler såsom støv, pollen og tobaksrøg. Jævnstrøms- og vekselstrømsmetoden. Generelt foregår der en elektronisk opladning af partiklerne således, at partiklerne sætter sig på overfladerne i rummet. Rummet tilsættes ozon, som er direkte farlig for mennesker og dyr. Fjerner bakterier, mug og vira. Også kaldet UVGI (Ultra Violet Germicidal Irradiation). Det er veldokumenteret, at solens lys kan reducere formeringen af mikroorganismer.

4 Faktuelle tal Vi tilbringer 90 % af vor tid indendørs iflg. DTU/SBI % af en virksomheds omkostninger går til lønninger. Fravær i den private sektor er 6 % sygedage p.a. Fravær i den offentlige sektor er 10 % sygedage p.a. Min 5 % og max. 30 % af sygefravær relateres til dårligt indeklima. Der er uenighed herom. DTU/Poul Wargocki anslår, at effektiviteten kan stige med 15 % ved at forbedre indeklimaet. TI anslår, at nedsat effektivitet pga. dårligt indeklima koster samfundet ca. 30 mia. kr. p.a.

5 Faktuelle tal Hvordan smitter vi? Mæslinger, influenza, forkølelse, sars, skoldkopper, fugleinfluenza: partikler/dråber ved 1 nys do. ved 1 host do. ved 5 minutters høj tale Et regnestykke: En gennemsnitlig månedsløn er kr og pr. dag ca. kr sygedage pr. medarbejder (6 x 1.250) = kr Antal medarbejdere Pris for sygefravær p.a

6 CCFT CCFT er en ny revolutionerende teknologi til rensning og sterilisering af luft (Closed Coupled Field Technology)

7 CCFT processen Atmosfære H₂O = Damp O = Ilt O₃ = Naturligt ozon CO₂ = Kuldioxid N₂ = Kvælstof Renset luft Renset luft Gruppe af Skimmel/mug Vira Bakterier Renset luft NY LUGT Gruppe af Støv VOC er Røg Lugte Renset luft Elektrisk ladet felt CCFT: Destabiliserende effekt på alle luftbårne partikler Bivirkning er O₃ Sideeffekt: Superladning af partikler foran HAF filteret Jordforbindelse

8 CCFT CCFT er Quest s patenterede Closed Coupled Field Technology. Essensen er, at CCFT genererer et højspændingsfelt, der kontrolleres og styres sikkert via de indbyggede komponenter. Kraftfeltet har en enorm destabiliserende effekt på alle luftbårne blandinger af partikler, der passerer igennem maskinen. Påvirkningen fra kraftfeltet betyder, at partiklerne nedbrydes til deres molekylære bestanddele.

9 CCFT Et biprodukt af denne proces er et meget højt O3 niveau, som er sikkert og foregår inde i det lukkede, højspændte område. CCFT sammen med High Air Flow (HAF) filteret giver en yderligere fordel, idet alle partiklerne som den sidste del af processen bliver gjort elektrostatiske. HAF filteret er også elektrostatisk. Derfor kan CCFT samlet opfange partikler i størrelser på ned under 0,1 my(µ) i renrum. CCFT har en ekstrem høj killing rate på partikler inde i kraftfeltet og er fuldstændig sikker i forhold til omgivelserne udenfor.

10 CCFT

11 CCFT og HAF processen Partiklerne i den beskidte luft bliver positivt ladede. Det elektrostatiske filter er negativt ladet. Derfor er CCFT og HAF unik i kombination. Mindre end 0,1 my(µ).

12 HAF filter processen HEPA HAF

13 HEPA og HAF - partikler Den luft, vi indånder, er ikke ren. Den indeholder mange forskellige typer af partikler, som kan virke negativt på helbredet. De fleste luftbårne partikler er ikke synlige. Det menneskelige øje kan kun se 0,01 % af alle partikler, der svæver rundt i luften.

14 HEPA og HAF filtre - Partikelstørrelser Vira 0,001-0,1 micron Sod 0,01-0,5 micron Tobaksrøg 0,01-1 micron Luftbåret støv 0,01-5 micron Pigmenter 0,1-5 micron Bakterier 0,5-20 micron Aske micron Cementstøv micron Pollen micron Hår og skæl micron

15 CCFT CCFT er en revolution indenfor luftteknologi. CCFT er den mest kraftfulde proces, der er til rådighed på markedet for total uskadeliggørelse af biologiske trusler. CCFT er blevet testet og godkendt af internationale analyseinstitutter og sikkerhedstestet for ozon af Teknologisk Institut. CCFT er et effektivt middel til at opfylde ønsket om: Rent indeklima, nedbringelse af sygefravær, medarbejdertilfredshed. CCFT eliminerer lugte, røg, allergifremkaldende stoffer, mug, skimmelsvampe, VOC'er samt alle bakteriologiske organismer, der er en trussel imod menneske og dyr. CCFT er fremtidens cleantech indenfor indeklima generelt.

16 CCFT CCFT er udviklet på LOG3-, LOG5- og LOG10-niveau og består samlet af 21 standardprodukter i 6 forskellige modeller.

17 LOG LOG3 svarer til 99,9 % tilintetgørelse 1. passage (LAB TEST) LOG5 svarer til 99,999 % tilintetgørelse 1. passage (LAB TEST) LOG10 svarer til 99, % tilintetgørelse 1. passage (LAB TEST) Intet er 100 % tilintetgjort. AS3 = Air Sterilizer LOG3-niveau.

18 CCFT CCFT kan på LOG3-, LOG5- og LOG10-niveau specialfremstilles til: Indbygning i såvel eksisterende som nye ventilationsanlæg Indbygning i alle typer af skorstene Forbrændings- og rensningsanlæg Anvendelse i krematorier Flyindustrien Bilindustrien Landbrugssektoren Chester Zoo CCFT

19 CCFT focus Pollen VOC'er Lugte Røg Partikler Bakterier Vira Svampesporer

20 Hvad er VOC er? VOC = Volatile Organic Compounds VOC = Flygtige organiske forbindelser I Danmark anvendes årligt tons spartelmasse, der indeholder 950 forskellige kemiske stoffer.

21 Eksempler på VOC er Diesel- og benzinos Parfumedufte Spartelmasse Byggematerialer Neglelakfjerner Gasser fra udstødning Lim, maling og lak PVC-gulve Vægbeklædning Bromerede flammehæmmere (Alt elektronisk udstyr frigiver BF, når produkterne varmes op = en VOC-type, der er meget fokus på)

22 VOC - test Laboratory reference Client reference No Filter (x10) ug/m 3 1 pass % ug/m 3 removal 3 pass % ug/m 3 removal Hexanal methyloctane N,N-dimethyllacetamide Phenol N-dodecane dodecamethylcyclohexasil oxane Total organics Uddrag af Appendix K Mountainheath Services

23 Hvad er skimmel? Skimmel er et naturprodukt der er skimmel overalt. Skimmel er små svampe, der spreder sig ved hjælp af sporer. Store koncentrationer af skimmel er sundhedsskadelig. Der er ikke defineret nogen grænseværdi. Skimmel måles i CFU/kim pr. m³ luft (Colony Forming Units). En ekstrem høj værdi er > 500 CFU/kim pr. m³ luft. En værdi på 100 CFU/kim er ikke sundhedsskadelig. Under 75 % relativ luftfugtighed er der ikke risiko for skimmel. Der findes mange typer af skimmel. Mest sundhedsskadelige er: - Aspergillus - Claudiosporum - Penicillium

24 Skimmelsvampetest AS5-900 Måling Beskrivelse Før 48 timer efter Reduktion i % 1 Skimmelsvamp i CFU-kim/m³ ,20 % 2 Skimmelsvamp i CFU-kim/m³ ,60 % 3 Skimmelsvamp i CFU-kim/m³ ,00 % Gennemsnitlig ,00 % 1 Gærbakterier i CFU-kim/m³ ,999 % Fooddes Kemi Service A/S, april 2008

25 Skimmelsvampetest AS5-900 Skimmel 923 CFU-kim/m³ Luftprøvetest - før Skimmel 157 CFU-kim/m³ Luftprøvetest - efter

26 Laboratorieprøver Dyrkning af Neurospora (Chrysonilia) sitophila med og uden CCFT. Neurospora er en svamp - typisk i brød. Prøverne er dyrket i 3 timer uden CCFT Prøverne efter 3 timer med CCFT

27 Akkrediteringer Udført test med CCFT ift. forskellige typer af vira og bakterier. Teknologisk Institut har sikkerhedstestet for ozon på LOG3-, LOG5- og LOG10-udstyr. Resultat: Se TI-rapport/www.airmanager.dk Udført test af effekten overfor Staphylococcus, Penicillium, Chrysonlia. Resultat: Se Appendiks K./www.airmanager.dk Udført test på mikrobiologisk testlaboratorium hos GMO.

28 Akkrediteringer Udført test med CCFT og målt effekten ift. forskellige mikroorganismer samt en række vira. Resultat: Se Appendiks K. Sikkerhedstest for ozon (O₃) over en 24- timers periode. Resultat: Se Appendiks K. Test af CCFT s evne til at fjerne gasser fra flybrændstof der er en art VOC er. Resultat: Se Appendiks K. Har testet i lokale med høj, sundhedsfarlig skimmelkoncentration på 950 CFU/kim pr. m³. Resultat: Se

29 CCFT-effekt på udvalgte svampesporer AirManager performance against continuous input of: Organism Class Mean cfu/m 3 /Hr at input Treatment stream Mean cfu/m 3 /Hr post Treatment exit stream Mean decline Log/cfu/m 3 /Hr post Treatment exit stream Apparent percentage reduction CTX SS DNA 4.3E E+02 >12 > ScV-L-BC DS RNA 9.2E E+02 >12 > FcoV (attenuated) SS + RNA 7.1E E+02 >12 > T4 Phage DS DNA 5.3E E+02 >12 > S.cerevisiea Yeast 4.3E E+00 >5 > S.bailli Yeast 7.2E E+00 >5 > Pichia mixed sps Yeast 6.3E E+00 >5 > S.ludwigii Yeast 6.0E E+00 >5 > A.niger Mould mycelial 6.2E E+00 >5 > A.flavus Mould mycelial 7.8E E+00 >5 > F.poea Mould mycelial 7.2E E+00 >5 > P.digitatum Mould mycelial 6.9E E+00 >5 > F graminerium Mould mycelial 4.3E E+00 >5 > A.niger Mould Spore 8.2E E+01 > A.flavus Mould Spore 6.7E E+01 > F.poea Mould Spore 8.2E E+00 >5 > P.digitatum Mould Spore 6.7E E+00 >5 > F graminerium Mould Spore 2.9E E+00 >5 > Uddrag af Appendix K Microsearch Laboratories Ltd./ccfra Ltd.

30 Grænseværdier Grænseværdier er fastsat for at beskytte mennesker og dyr mod skadelige stoffer i luften. Grænseværdierne skal overholdes for at sikre en god luftkvalitet. Ozon (O₃) er et stof, der dannes indirekte på grund af kemiske reaktioner i atmosfæren, bl.a. som følge af kvælstofoxider (NOx) og flygtige organiske forbindelser (VOC er), forureningen fra trafikken og fra industrien. Grænseværdierne måles i ppm (particles per million = 1 pr ). Grænseværdierne for Ozon (O₃) i Skandinavien og Tyskland er 0,1 ppm. TI har målt AMS s grænseværdier: AS3-100: AS5-900: AS10-200: AS10-200: 0,01 ppm 0,05 ppm 0,02 ppm fra 0,001 0,014 ppm/24t

31 Hvilket LOG-niveau hvilket segment? Segment/LOG-niveau AS3 AS5 AS10 Kontormiljøer x x Hospitaler x x Hoteller x x Laboratorier x x Butikker x x Uddannelsesinstitutioner x x Skadeservice x x

32 Pollen og mider Støvmide Iris pollen Græs pollen Kyllingemider

33 Svampe Penicillium chrysogenum Cladosporium herbarium Aspergillus versicolor En skimmelsvamp med sporer og hyfetråde, der danner et sammenhængende mycelium.

34 Produkttype AS eksempel Kan også vægmonteres: 100 m³/time Til indeklima Friktionsfri ventilator Lavt strømforbrug Kan også leveres i rustfrit stål

35 Produkttype AS eksempel Til loftsmontering: Op til 600 m³/time Fjernbetjening Friktionsfri ventilatorer Perfekt til indendørsmiljøer Leveres i LOG3, -5 og -10 Kan indbygges i forsænket loft

36 Produkttype AS eksempel Bærbar eller til vægmontering: 400m³/time Skadeservicebranchen Til indeklimaforbedringer 4 friktionsfrie ventilatorer Lavt strømforbrug Designet i samarbejde med ISS/Rainbow

37 Produkttype AS eksempel Bærbar: 900m³/time 3 kapacitetshastigheder Anvendes bl.a. til Skadeservice 9 friktionsfrie ventilatorer Designet i samarbejde med ISS/Rainbow

38 Anbefalet luftskifte pr. time Miljøer: Luftskifte pr. time: Kontormiljøer 3-5 Laboratorier 5-10 Hospitaler 5-10 Uddannelsesinstitutioner 3-5 Butikker 3-5 Hoteller 3-5 Skadeservice Fra 5

39 Driftsudgifter Serviceaftalen er obligatorisk Kontakt Air Manager Scandinavian ApS, for serviceaftale Elforbruget er lavt Fra 10 watt til 60 watt pr. enhed. Filterprisen er lav Afhængig af, hvor ofte det skal skiftes.

40 Vores berettigelse på markedet Hvis vore kunder har et problem med dårligt indeklima, svampesporer, lugtgener, dieselos etc., så har vi løsningen. Hvis vore kunder ikke har disse problemer, kan vi sikre, at det forbliver sådan.

41 CCFT ER FREMTIDENS CLEANTECH INDENFOR MILJØ OG INDEKLIMA Kontakt Air Manager Scandinavian ApS

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 Ozon Generatorer Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 info@dansk-filter-fokus.dk Salg: Jan Mottlau tlf: +45 2163 3309 OZON til desinfektion+ lugtsanering 1 Sådan fungerer

Læs mere

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING

Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING Luftkvalitet i EU OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING Luftkvalitet i EU Overblik over EU s regulering af luftforurening Indhold ISBN: 78-87-92044-62-4 Tekst: Kåre Press-Kristensen, Ulla Skovsbøl

Læs mere

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Vejleder Jørgen Bech-Andersen Afleveringsdato 31. marts 2006 Metoder til kvantificering

Læs mere

højere effektivitet Større besparelser NYHED EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT A+++ BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER 2012-2013

højere effektivitet Større besparelser NYHED EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT A+++ BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER 2012-2013 BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER NYHED 2012 2012-2013 højere effektivitet Større besparelser SCOP A+++ EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT KONSTRUKTION IFØLGE NYE ØKO-DESIGN KRAV ECO IDEAS TIL FRITIDEN: VI

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Velkommen til den første udgave af Nikken produkter uddannelsesmanual Produkt uddannelsesmanualen er fyldt med informationer

Læs mere

Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler

Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler Fagdyrlægeopgave Version 1, 31 marts 2014 Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler Udarbejdet af: Jordrupvej 8 6600 Vejen

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Under temaet eco IDEAS arbejder Panasonic løbende på miljøtilpasning af virksomheden. Produkter i henhold til eco IDEAS Produkterne der fremstilles skal

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2009 FORORD Tak fordi du vil deltage i Masseeksperimentet 2009. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under Dansk Naturvidenskabsfestival, som løber af stabelen

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

3M Speedglas svejsesikkerhed. Produktkatalog 2009. Komfortabel beskyttelse. for sikker svejsning

3M Speedglas svejsesikkerhed. Produktkatalog 2009. Komfortabel beskyttelse. for sikker svejsning 3M Speedglas svejsesikkerhed Produktkatalog 2009 Komfortabel beskyttelse for sikker svejsning Vi inspireres af svejserne Gennem næsten tre årtier har vi haft et tæt samarbejde med svejsere, sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED

BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED FORORD Branchevejledningen indeholder ingen bindende anvisninger, men tjener alene til inspiration for hotel- og restaurationsbranchens

Læs mere

Miljøet. n Mennesket udsættes for helbredsskadelige miljøfaktorer gennem stråling, luft, jord og vand, gennem fødevarer og i indemiljøet.

Miljøet. n Mennesket udsættes for helbredsskadelige miljøfaktorer gennem stråling, luft, jord og vand, gennem fødevarer og i indemiljøet. Miljøet 25 n Miljøfaktorer har betydning for en række sygdomme, først og fremmest astma og allergi, lungekræft, hjertekar-sygdomme, infektionssygdomme (fødevarebårne bakterielle tarmsygdomme) samt reproduktionsskader

Læs mere

Teknisk udfasning af formalin. Udredning af muligheder for: Hygiejnisering af dambrugsvand ved anvendelse af UV- og Ozonteknologier

Teknisk udfasning af formalin. Udredning af muligheder for: Hygiejnisering af dambrugsvand ved anvendelse af UV- og Ozonteknologier Teknisk udfasning af formalin Udredning af muligheder for: Hygiejnisering af dambrugsvand ved anvendelse af UV- og Ozonteknologier Rapport April 2012 Teknisk udfasning af formalin Udredning af muligheder

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2008 Støvbekæmpelse på arbejdspladsen 3 7 8 11 Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library Det er nu lige så nemt at vælge

Læs mere