6.6. Substratoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6.6. Substratoversigt"

Transkript

1 substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer. 103 Færdigfremstillede rehydrerede substrater kan også købes færdigsteriliserede i flasker. Købt på denne form skal man kun gennemføre punkterne i) til n) fra den ovenstående liste. Endelig kan nævnes at man også kan købe de fleste substrater som færdigstøbte plader, der umiddelbart er klar til brug. Det skal bemærkes, at sådanne færdigplader selvfølgelig ikke kan bruges til dyrkning af bakterier ved dybdeudsæd. Som et led i kvalitetssikringen er det en god idé at bruge en eller anden form for substratsedler, der udfyldes i forbindelse med substratfremstillingen og som kan virke som dokumentation for at substratet er korrekt fremstillet. På figur 6.4. ses et eksempel på, hvordan en sådan substratseddel kan være udformet. Fig.6.4. Eksempel på substratseddel Substratoversigt I det følgende er beskrevet nogle få udvalgte eksempler på substrater med angivelse af navn, forkortelse, selektivt og indikativt pricip, samt deres specielle anvendelsesom råder. Substraternes sammen-

2 104 praktisk mikrobiologi sætning er kun angivet i meget grove træk. For en mere udførlig substratoversigt henvises til diverse substrathåndbøger. PCA = Plate Count agar Eksempler på forskellig kolonimorfologi på PCA Beriget substrat, der ofte anvendes som en slags universalsubstrat for bakterier. Pepton let tilgængelig N-kilde. Glucose let tilgængelig C- og energikilde. Gærekstrakt vækststoffer og mineralsalte. Agar geleringsmiddel. ph 7,0. PCA er et alsidigt bakterienæringssubstrat, der opfylder næringskravene for en meget stor del af bakterierne. BA = Blod-Agar Forskellige former for hæmolyse. Kap_06.indd 104 Blod-agar fremstilles ved tilsætning af 5 8 % blod til basissubstratet fåre-, heste- eller kalveblod er mest almindeligt. Substratet :18:56

3 substrater bruges til dyrkning af kræsne bakterier samt til bestemmelse af hæmolyseformer. Substratet er specielt rigt på næringsstoffer er et beriget substrat og giver derfor gode vækstbetingelser for mange bakterier. Blod-agar kan ved tilsætning af forskellige antibiotika gøres selektivt over for forskellige bakteriearter. Et eksempel herpå er tilsætning af polymycin til blod-agar ved bestemmelse af Bacillus cereus. Se mere om hæmolyse i afsnit Baird-Parker-Agar (traditionel) Sorte kolonier med opklaringszone: Staph. aureus Baird-Parker-Agar (traditionel): Li-chlorid K-tellurit Na-pyruvat Glycin Æggeblommeemulsion Selektivt-indikativt substrat til påvisning af Staph aureus. Li-chlorid og tellurit virker hæmmende på væksten af de fleste andre bakterier, mens pyruvat og glycin fremmer væksten af stafylokokker. Stafylokokkerne reducerer tellurit til tellur, der giver en sortfarvning af kolonierne. Efter 1 2 døgns forløb fremkalder Staph. aureus desuden opklarings- og udfældningszoner i substratet som følge af en spaltning af protein og lecithin (phospholipid).

4 106 praktisk mikrobiologi Baird-Parker-Agar RPF (RPF = RabbitPlasmaFibrinogen) Li-chlorid K-tellurit Na-pyruvat Glycin Kanin-plasma + bovint fibrinogen Selektivt-indikativt substrat til påvisning af Staph aureus. Li-chlorid og tellurit virker hæmmende på væksten af de fleste andre bakterier, mens pyruvat og glycin fremmer væksten af stafylokokker. Stafylokokkerne reducerer tellurit til tellur, der giver en sortfarvning af kolonierne. Efter 1 2 døgns forløb fremkalder koagulasepositive Staph. aureus desuden dannelse af udfældningszoner i substratet af koaguleret kaninplasma og bovint fibrin (vedrørende baggrunden for koagulaseaktiviteten: se delafsnit 5.7.) Slanetz & Bartley Agar Røde kolonier med bleg rand: Enterococcus NaN3 (natriumazid) TTC (tetrazoliumchlorid) Selektivt/indikativt substrat til påvisning af enterokokker. Kap_06.indd :19:01

5 substrater 107 NaN3 hæmmer aerobe og fakultativt anaerobe mikroorganismer, men tillader vækst af mikroaerofile og anaerobe mikroorganismer. Enterokokker reducerer det farveløse TTC til rødt formazan, så de optræder med røde kolonier. King Agar B Fluorescerende vækst: Pseudomonas Glycerol Mg2SO4 Indikatorsubstrat til påvisning af Pseudomonas. Indholdet af glycerol og Mg-ioner fremmer dannelsen af fluorescerende farvestoffer hos Psudomonas. Disse farvestoffer tydeliggøres ved aflæsning af pladerne under UV-lys (350 nm). RVG = Rød-VioletGalde Agar Rød: E.coli; Blege: Klebsiella Kap_06.indd :19:02

6 108 praktisk mikrobiologi Crystalviolet Galdesalte Lactose Neutralrødt Selektivt/indikativt substrat til påvisning af koliforme bakterier. Crystalviolet og galdesalte hæmmer de grampositive bakterier og tillader fortrinsvis vækst af gramnegative enterobakterier, som er galderesistente. Ved lactoseforgæringen sænkes ph, hvilket medfører, at der omkring kolonierne dannes komplekser af galdesyrer og substratets farvestoffer. Ikke-lactoseforgærende enterobakterier vokser derimod med blege kolonier. Rambach Agar Rød: Salmolla; Blågrøn: E.coli; Blege kolonier: Proteus Propylen glycol Galdesalte Chromogen mix Neutralrødt

7 substrater Selektivt/indikativt substrat til påvisning af Salmonella. Indholdet af galdesalte hæmmer de grampositive bakterier og tillader fortrinsvis vækst af gramnegative enterobakterier, som er galderesistente. Lactosepositive enterobakterier (koliforme) spalter det kromogene stof xgal under dannelse af x og gal (se afsnit 6.4.) som udfældes og giver kolonierne en grøn- blå farve. Lactosenegative og propylen glycol negative, fx Proteus, vokser med ufarvede/gullige kolonier. Lactosenegative og propylen glycol positive, Salmonella, forgærer propylen glycol under syredannelse. Dette får neutralrødt til at skifte fra farveløs til rød. 109 Simmons Citrat-Agar Citratpositiv bakterie NH 4 H 2 PO 4 NaCl C 6 H 5 O 7 Na 3 (= Na-citrat) Bromthymolblåt Agar Et fuldt defineret selektivt substrat til identifikation af bakterier, specielt enterobakterier. Citrat er den eneste C- og energikilde, hvorfor det kun er de bakterier, der kan udnytte citrat, som kan vokse herpå. Omdannel-

8 110 praktisk mikrobiologi sen af citrat medfører et stigende ph, som bevirker et indikatorskift (grøn blå). Cereus-Selektiv Agar efter Mossel Med udfældningszoner: Bac. cereus; Uden udfældningszoner: Anden Bacillus Polymyxin Æggeblommeemulsion Mannitol Phenolrødt Selektivt/indikativt substrat til påvisning af B.cereus. B.cereus er lecithinasepositiv og vil derfor spalte æggeblommefedt og danne udfældningszoner omkring kolonierne. Endvidere er B.cereus mannitol-negativ, hvorfor den ikke vil danne syre og derfor vokser med røde kolonier. TSC(E) = Tryptose-Sulfit-Cycloserin (Egg-yolk) NaHSO3 Fe3+-citrat Cycloserin (Æggeblommeemulsion) Selektivt/indikativt substrat til påvisning af Cl.perfringens i fødeva- Kap_06.indd :19:04

9 substrater 111 rer. Substratet kan bruges uden (TSC) eller med (TSCE) æggeblommeemulsion. Anaerobe dyrkningsforhold. Cycloserin forhindrer vækst af de fleste andre bakterier og hæmmer Cl.perfringens så meget, at den kun vokser med meget små kolonier med en lille sværtningsevne. Fe3+ reduceres til Fe2+ (Fe3+ Fe2+) og sulfit reduceres til sulfid (SO32- S2-), hvorefter de dannede stoffer reagerer under dannelse af sorte kolonier bestående af FeS (Fe2+ + S2- FeS). I TSCE dannes der tillige udfældningszoner som følge af en spaltning af æggeblommens lecithin (lecithinaseaktivitet). MEA = Malt Ekstrakt Agar Maltekstrakt Agar Vand ph 5,6 Eksempler på skimmelsvampevækst på MEA. Selektivt substrat til dyrkning af gær- og skimmelsvampe. Det forholdsvis lave ph 5,6 virker hæmmende på væksten af de allerfleste bakterier. Maltekstrakten virker vækstfremmende på gær- og skimmelsvampe. Kap_06.indd :19:05

10 112 praktisk mikrobiologi 6.7. Repetitionsspørgsmål 1. Hvordan justerer man ph i et substrat? 2. Hvad er et selektivt substrat? 3. Hvad er agars smelte- og størkningstemperatur? 4. Hvorfor kan stafylokokker meget dårligt vokse på RVG- agar? 5. Hvad er indikativt substrat? 6. Hvilken funktion har gærekstrakt i mikrobiologiske substrater? 7. Hvad betyder det, når der ved et substrat står basis? 8. Hvad er et beriget substrat? 9. Hvorfor skal dehydrerede færdigsubstrater, der indeholder agar, henstå med koldt vand før opkogning? 10. Hvordan skal færdigstøbte plader opbevares? 11. Hvad forstås ved udtrykket grundsubstrat? 12. Hvad er den selektive faktor i Slanetz agar? 13. Hvorfor er det så vigtigt, at man overholder de foreskrevne tider og temperaturer for autoklavering af substrater? 14. Hvad er et fuldstændig defineret substrat? 15. Hvorfor bør man ikke afkøle smeltede agarsubstrater under vandhanen? 16. Nævn et eksempel på en lettilgængelig N-kilde til mikrobiologiske substrater. 17. Hvorfor tilsættes sukkeropløsninger som regel først, når substratet er blevet autoklaveret? 18. Hvad er et dehydreret substrat?

Analyse af grillpølse

Analyse af grillpølse 1. års-opgave Analyse af grillpølse af Kenneth Buchwald Johansen 2laba0108 Fedtekstraktion Kjeldahldestillation stomacher til homogenisering af prøve til mikrobiologisk analyse Nærværende rapport er en

Læs mere

Rendyrkning og identifikation af bakterier

Rendyrkning og identifikation af bakterier Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg www.nucleus.dk 3 Rendyrkning og identifikation af bakterier Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvilke mikroorganismer man har i sin prøve.

Læs mere

Cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler

Cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler CIR nr 159 af 22/08/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 01-09-1994 Fødevareministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften CIR nr 90 af 16/09/2002 Yderligere dokumenter: Afgørelser truffet i

Læs mere

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger.

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger. EKSPERIMENTER 1. Mikroskopi, dyrkning og tælling af gærsvampe (side 10 i bogen). 2. En høinfusion (side 10 og side 32 i bogen). 3. Selektion af varmetolerante jordbakterier (side 14 i bogen). 4. Gramfarvning

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske),

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Januar 2012 Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Af: Anna Worning, Ulrik Nielsen og Christoffer Petersen Roskilde Tekniske Gymnasium 2012 Indholdsfortegnelse Tværfaglig rapport om mikrobiologi

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Vandkvalitet i dentale units

Vandkvalitet i dentale units Vandkvalitet i dentale units tove larsen og ellen v. frandsen I de senere år har der været øget fokus på den mikrobiologiske kvalitet af vandet fra dentale units, eller snarere på den ofte mangelfulde

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier Multiresistente bakterier en trussel mod mennesket Af molekylær biomedicin-studerende Lise Barlebo Ahlborn, videnskabsformidler Helle Blæsild og lektor Birthe B. Kragelund, Biologisk Institut. Tak til

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Mikrobiel kvalitet og desinfektion

Mikrobiel kvalitet og desinfektion 20 Mikrobiel kvalitet og desinfektion Grundvand og overfladevand, der anvendes som råvand på vandværker, indeholder altid mikroorganismer i forskellige koncentrationer. Drikkevand indeholder således som

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Det lille energikørekort Det lille energikørekort er et mindre undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med nogle

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel.

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel. El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og Christian Petresch Vands kredsløb/kredsløb

Læs mere