Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 15. årgang nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 15. årgang nr. 2-2010"

Transkript

1 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 15. årgang nr Foto: Casper Tybjerg. Bispevielse 9. maj 2010 Aalborg Stiftsavis nr. 2 1

2 Søndag den 9. maj Toft Bro viet til bis Det skete ved en stor og festlig gudstjeneste i Budolfi Kirke, Aalborg Domkir Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) og mange af stiftets præster og Tekst: Christian roar Pedersen // Fotos: Casper Tybjerg Hele Aalborg by flagede, solen skinnede, og dronningen var med, da provst Henning Toft Bro blev bispeviet i Budolfi Kirke i Aalborg søndag den 9. maj Provster, præster og menighedsrådmedlemmer var strømmet til fra hele Aalborg Stift for at deltage i den højtidelige begivenhed. For dem, der bor i Thy eller Skagen, er det en tur, der let kan tage over en time. Mange præster havde haft konfirmationsgudstjeneste i deres egen kirke, inden de valfartede til stiftets hovedkirke for at deltage i bispevielsen. Danmarks øvrige biskopper samt bispekolleger fra nabolandene deltog også. God stemning De 800 inviterede gæster kom i god tid. Der blev hilst, trykket hænder og givet knus. I det hele taget var der en afslappet og glad, men samtidig også spændt stemning. Noget særligt skulle til at ske. Det er trods alt 19 år siden, kirkeklokkerne sidst ringede til bispevielse i Aalborg. Det var i 1991, hvor den afgående biskop Søren Lodberg Hvas blev viet til embedet. Men nu har han altså overladt kirkeskibets ror til Henning Toft Bro, der kommer fra en stilling som provst på Mors. Prominent besøg Efterhånden som klokken nærmere sig 14, begyndte de prominente gæster at ankomme: Folketingets formand Thor Pedersen (V), kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) og Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S). Alle satte de sig øverst oppe i kirkens kor. Præcis kl. 14 ankom Dronning Margrethe i bilen Krone 1 og gik ind i kirken, mens folket rejste sig op. Dernæst begyndte processionen af provster og biskopper at gå rundt om domkirken, ind af hovedindgangen og op i koret. Bagerst helt klædt i hvidt gik Henning Toft Bro. Fra orgelpulpituret lød som processionsintroitus en uropførsel af Lad klinge fra den ganske jord komponeret af Christian Præstholm. Højtidelig gudstjeneste Menighedens øjne fulgte processionen op til koret, og opmærksomheden samlede sig nu om begivenhederne ved alteret, hvor domprovst Arne Mumgaard stod for den indledende bøn. Ellers var det Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, der forestod bispevielsen. I sin tale til den nye biskop sammenlignede Peter Skov-Jakobsen bispestillingen med en sejlads: - Det er lidt som at være på havet at være biskop. Altså på gyngende grund! Grundlæggende uforlignelig smukt tager havet og horisonten sig ud! Det kan være smult vande. Brådsøer kommer der også, og dårligt vejr kan det også blive. Men som jeg plejede at sige i Søværnet, når de gjorde sig lystige over min tendens til søsyge: man må give sit inderste for noget! Det får en ende, og det bliver bedre! Og han fortsatte: - Fremover skal du være med til modigt at pege på Jesus - ham der er Herre. Du skal fortælle om ham, der bryder ind i livet og giver kærligheden plads og giver medfølelsen plads. Det vil der altid være brug for. Nogen skal jo sige, at det ikke er egoismen, selvtilstrækkeligheden, hadet, eller købekraften, som har magten. indviet med håndspålæggelse Selve bispevielsen foregik ved alteret, hvor Henning Toft Bro blev indviet knælende under bøn og håndspålæggelse, efter at han højtideligt havde lovet trofast og retsindigt at varetage den tilsynsgerning, som bispeembedet er. Dernæst blev han iklædt bispekors og bispekåbe som symboler på hans nye embede. Iklædere var provst Holger Lyngberg og sogne- og sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen. Myndig og munter prædiken med fokus på Kristus Dernæst indtog Henning Toft Bro prædikestolen for at holde sin første prædiken som biskop. Det gjorde han med den myndighed og munterhed, der har været hans slogan under bispevalget. Udgangspunktet var Guds nåde, der gælder i dag og alle dage. Ja, indtil verdens

3 2010 blev provst Henning kop over Aalborg Stift ke, hvor Dronning Margrethe, formand for folketinget Thor Pedersen (V), kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V), menighedsrådsmedlemmer deltog ende. Men biskoppen kom også med en fornøjelig historie om en præst, hvor der var knas med mikrofonen. Præsten var begyndt med ordene nåde være med jer. og efter et par sekunders pause fortsatte præsten virker det? Den virkede både nåden og mikrofonen. Med den anekdote fik Henning Toft Bro menigheden i Budolfi Kirke til at bryde ud i latter. Henning Toft Bro har haft forkyndelsen af Jesus Kristus som verdens frelser som en af sine mærkesager i bispevalgkampen. Også det afspejlede sig tydeligt i hans prædiken, hvor han fokuserede på mødet med Kristus: - Vi ser ham ikke som disciplene. Men vi ser ham i vort eget liv. Vi ser ham i omsorgen for de fortumlede. Vi ser ham i kærlighedens udtryk mellem mennesker. Vi ser ham i tilliden, når den går ind og skaber fortrolighed og nærhed mellem to, sagde han og fortsatte: - Når vi mødes til gudstjenesten på en lysende majdag som i dag og knæler ved hans bord og spiser sammen med ham, så får vi lod og del i hans ophøjelse og kan gå herfra som frie og ubundne mennesker i al vores bundethed og ufrihed, sagde Henning Toft Bro. Kaffe og kage og folk og kirke Efter gudstjenesten havde Aalborg Kommune og Aalborg City inviteret hele Aalborg by til kaffe og kage på torvet uden for kirken. Mange havde set bispevielsen på tv og var hastet ind for at være med efterfølgende. Det er ikke set før i Danmark, at man på den måde gør en bispevielse til en folkelig begivenhed. Mere kirke i det offentlige rum er holdningen i Aalborg. Man har da også valgt en biskop, der netop er kendt for sit folkelige engagement som musiker. Det er heller ikke set før, at en bys borgmester officielt byder en ny biskop velkommen. Men også det skete i Aalborg. Ved en reception på det gamle rådhus umiddelbart efter bispevielsen bød borgmester Henning G. Jensen (S) Henning Toft Bro velkommen og hilste samtidig af med Søren Lodberg Hvas. På den måde blev der sat en fed streg under det tætte forhold mellem den verdslige og den gejstlige øvrighed, hvis man da skulle være i tvivl efter at have set de talrige borgmestre, folketingsmedlemmer og dronningen inde i kirken. Det er i øvrigt dronningen, der udnævner en biskop efter indstilling fra kirkeministeren. Henning Toft Bro var igen ude blandt folket på pladsen foran kirken efter den formelle reception. Afslappet hilste han på de fremmødte iklædt den fornemme bispekåbe, som dronningen har designet. Henning Toft Bro håber at kunne bygge bro mellem kirken og folket. Første skridt tog han denne forårsdag i Aalborg. Henning Toft Bro er biskop nummer 58 i Aalborg Stift, og efter den festlige bispevielsesgudstjeneste søndag trækker han nu i arbejdstøjet. Den 19. maj 2010 holder han sin første præsteordination.

4 Det er lysten, der skal drive værket! Stiftsavisen har været hos personalekonsulent, Anni Sloth, til en snak om de nye overenskomster, der lige nu implementeres rundt om i landet. Det er omfattende aftaler, der vender op og ned på vores hidtidige måder at se og tænke sogn og ansatte på. Men det er også aftaler, der i følge Anni Sloth giver menighedsråd og ansatte de værktøjer til øget fleksibilitet og ejerskab, som mange har sukket efter i årevis Af Kamma J. graversen Anni Sloth. FAKTA I juli 2006 udkommer det, der er blevet kaldt den blå betænkning, betænkning 1477 om folkekirkens økonomi. Den følges i august 2007 op af den grønne betænkning, betænkning 1491 om folkekirkens lokale økonomi. I disse betænkninger bliver det klart, at det øgede forbrug i folkekirken ikke nødvendigvis giver mere kirke. ligeledes bliver det klart, at der lokalt er et stort ønske om større ejerskab til sognet. Kirkeministeriet indkalder derfor de faglige organisationer til en drøftelse af kirkens fremtidige arbejdsforhold. Dette har kirkeministeriet og de faglige organisationer herefter drøftet i godt tre år. resultatet er de omfattende oplæg til forandring, der de sidste måneder er kommet ud lokalt. blandt andet i form af 5-dagsuge for ansatte og i form af øget mobilitet og samarbejde på tværs af sognegrænserne. Ejerskab til sognene - Vi kommer ikke udenom, at der lige nu er en stor afmagt at spore rundt om i stiftets menighedsråd, fortæller Anni Sloth. De nye overenskomster har været undervejs i godt tre år, og så er det ganske enkelt uartigt, at der ikke gives længere tidsfrist til at føre dem ud i livet. Hun uddyber: Det, der tager pusten fra menighedsrådene lige nu, er det med ikke at kunne se en ende på udfordringerne. Ikke mindst i lyset af, at de nye overenskomster falder sammen med store omlægninger af økonomisiden (budgetter, regnskaber, kontoplan, momsregler) for slet ikke at nævne nyt IT-skrivebord. Så menighedsrådene bliver bombarderede med skrivelser fra kirkeministeriet og hjælpeværktøjer fra Landsforeningen af Menighedsråd - desværre alt for ofte i et akademisk sprog, der ikke tager højde for modtagerne. Det er synd, for det dræber lysten til arbejdet. Og det er brandærgerligt, for det overskygger, at menighedsrådene nu har fået de værktøjer, de har sukket efter i årevis forenklede regler for løn - og arbejdsvilkår og muligheden for at definere arbejdstilrettelæggelsen. De nye overenskomster giver ejerskab til sognet, men man skal jo kunne se og også overskue mulighederne herfor i stakken af forsendelserne både på IT-skrivebordet og i andre elektroniske medier. Skelsættende nye overenskomster - det skelsættende er blandt andet, at sognene fremover ikke længere skal tænke så meget i stillinger, som i funktioner. Før var grænserne for, hvad den enkelte medarbejder måtte lave, ganske strikse. Nu er der skabt basis for lokale løsninger alt efter behov. Det giver fleksibilitet og smidighed. Hertil kommer, at de ansatte har fået en 5-dagsuge samt ikke mindst mindre bundethed. I stedet for i princippet altid at skulle være til rådighed, giver de nye overenskomster nu ansatte væsentlig bedre muligheder for at kunne tage og holde fri. Vejen hertil er større samarbejde mellem sognene. Det gælder både for menighedsrådene og for ansatte. For menighedsrådene kunne der eksempelvis være en fordel i, at kontaktpersonerne danner netværk i lokalområdet. Og for de ansatte kunne der være meget at vinde ved i højere grad at tænke på tværs af sognegrænserne. - Alle parter skal finde glæden og styrken i at række hånden ud til hinanden. Når parterne opdager, hvor meget de må og hvor meget de lokalt kan være medbestemmende, vil de også opleve, at de nye tiltag hænger utrolig godt sammen. Muligheder som også de faglige organisationer ved forhandling medvirker positivt til. I den forstand har menighedsråd og ansatte nu blot fået på tryk, hvad de altid har ønsket sig, men det er svært at overskue, fordi de billedligt talt har fået en masse ingredienser, men ingen skål at røre det hele sammen i. Forhåbentlig vil der inden længe ligge itværktøjer, som vil gøre samarbejdet på tværs af sogne langt smidigere og mere overskueligt. Det til trods arbejder menighedsrådene tappert derudaf. De fortjener i den grad ros for deres store arbejde for at skabe så god en arbejdsplads for deres medarbejdere som muligt. 4 AAlborg StiftSaviS nr

5 Skimmelsvampe Skimmelsvampe kan blive et kostbart indeklimaproblem for kirkekasserne. Stiftsavisen har besøgt arkitekt Povl Reintoft. Han har set store beløb givet ud på usikre grundlag Tekst og foto: Jens Dejgaard Jensen arkitekten: vent med at bruge millionerne - Povl Reintoft, hvad er dine erfaringer med skimmelsvampe i kirker og andre bygninger? FAKTA Hvad er skimmelsvampe? Skimmelsvampe er mikroorganismer. De lever af dødt organisk materiale, både i naturen og inde i vore huse og kirker. Passende temperatur og passende (høj) fugtighed skal være til stede. Skimmelsvampene udsender store mængder sporer som en del af deres livscyklus. Er der store mængder skimmelsvampe i en bygning (f.eks. på grund af en vandskade), afgiver de en karakteristisk muggen lugt. Kan skimmelsvampe undgås? Svaret er nej. Skimmelsvampe, og især deres sporer, findes altid i luften udendørs, og dermed også indendørs. Men stærkt forhøjede forekomster af skimmelsvampe i boliger og på arbejdspladser bør elimineres. Store indendørs forekomster skyldes ofte en vandskade, på grund af utætheder i tag eller installationer. Men årsagen kan også være fugt, fordi bygningen ikke udluftes tilstrækkeligt, eventuelt i kombination med sparsom opvarmning. Er skimmelsvampe farlige? Skimmelsvampe i normale mængder svarende til de naturlige baggrundsværdier vi alle er udsat for er ikke farlige og de er uundgåelige. Skimmelsvampe i stærkt forhøjede koncentrationer kan give gener (irriterede luftveje, hovedpine m.fl.). og derfor skal årsagen til den øgede skimmelvækst elimineres. Alvorlig sygdom på grund af skimmelsvampe forekommer sjældent. Skimmelsvampe er ikke altid problemet Andre indeklimaproblemer er f.eks. fugt, dårlig rengøring, afgasning fra byggematerialer og elektronik, rygning, husdyr. gener fra indeklimaet ophører ikke altid, selv om tiltag mod skimmelsvampe er blevet gennemført. Jeg er med tiden blevet mere og mere skeptisk overfor millionerne der bruges på nybygninger og renoveringer, begrundet i gener fra skimmelsvampe. Når et stort projekt sættes i gang, kun begrundet i den praktiserende læges erklæring, mener jeg at pengene bruges på et spinkelt grundlag. Man bør bruge de arbejdsmedicinske klinikker. De har bredere erfaring med indeklimaproblemer, og har indsigt i at dårligt indeklima kan skyldes andet end skimmelsvampe. - Skimmelsvampe kan da give ganske massive gener? Er der stærkt forhøjede mængder skimmelsvampe i en kirke, en sognegård eller en embedsbolig, så skal man selvfølgelig se på årsagen. Jeg vil påstå, at Povl Reintoft er en habil tegner. Hvis vandet driver ned af væggene, så er der stor risiko for indeklimaproblemer. Tegningen er ikke lavet specielt til denne artikel, men er her brugt som kommentar til en af de vigtigste parametre i indeklimaet: Fugt. årsagen normalt kan afhjælpes ved en kritisk gennemgang af bygningen. Endvidere vil ændret adfærd i forhold til opvarmning, udluftning og rengøring ofte kunne løse problemer med indeklimaet. - Hvordan kan ændret adfærd afhjælpe indeklimaproblemer? Jeg har for nylig afholdt kursus om hvorledes kirkerne bør opvarmes og udluftes. På fugtig-varme sommerdage bør kirkerne f.eks. udluftes om natten hvis man gør det om dagen, øger man fugten i kirken og dermed risikoen for vækst af skimmelsvampe. Et lignende eksempel kunne være ældre præstegårde med massive mure og uden tilstrækkelig fugtspærre mod soklen. For at holde en ældre bolig tør Povl Reintoft er rådgivende arkitekt for Morsø, Sydthy, Thisted og Jammerbugt provstier. og fri for skimmel, kan det være nødvendigt at bruge lidt varme også om sommeren. Desuden er korrekt og tilstrækkelig udluftning kritisk. Hysteri? - Der bliver jævnligt lukket institutioner på grund af skimmelsvampe, og det omtales med store typer i avisen. Det må skyldes at skimmel er noget skidt? Når en bygning rømmes på grund af massiv forekomst af skimmelsvamp, så udbedrer man årsagen og istandsætter bygningen - og brugerne kommer tilbage igen. Jeg har drøftet problemet med Torben Sigsgaard (professor i arbejdsmedicin ved Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Århus Universitet). Han vurderer at det ikke er muligt at bruge måleresultater af skimmelsvamp, som andet end en indikation af problemerne. Vores viden om sammenhængene mellem indeklima og helbredsmæssige gener er langt fra tilstrækkelige. - Det sker også at præstegårde nedrives eller afhændes, på grund af indeklimaproblemer? Jeg har ikke kendskab til alle sager. Men da bevaring af historiske bygninger er en af mine kompetencer, ærgrer nedrivningerne mig. Indeklimaproblemer kan også løses i gamle bygninger. Ofte vil det være økonomisk forsvarligt at renovere og modernisere en smuk, gammel præstegård i stedet for blot at nedrive og bygge nyt. KILDER Arbejdstilsynets vejledning A.1.2 om indeklima Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp (Sundhedsstyrelsen 2009) referat fra møde om skimmelsvampe, 1. oktober 2009, skimmelsvampe AAlborg StiftSaviS nr

6 Fotos: Casper Tybjerg.

7

8 Begravelsesskikke hjemme og ude Globaliseringen er over os på snart sagt alle områder, men i hvert fald ét område er om noget lokalt og nationalt forankret: traditionerne omkring begravelsen. FAKTA Kilder: lotte Möller/Kirkegårdskonferencen parks.co.uk Af Jens Dejgaard Jensen Svensk Angelbox i pink og med små englevinger på låg og håndtag Letland: skoven er ofte ramme om de baltiske kirkegårde. (foto: Jens Dejgaard Jensen) Danmark Den danske begravelseslovs 1 er uhyre letforståelig: Lig skal enten begraves eller brændes. Og så er der en lang stribe regler om at det f.eks. skal foregå inden 8 dage efter dødsfaldet, at kister og urner kun må nedsættes på godkendte begravelsespladser (hvilket i praksis vil sige vore kirkegårde). Og når vi så får begravet vore afdøde, så træder nye regler om familiens pligt til sømmelig vedligeholdelse af gravstedet i kraft. Sverige En del af de danske begravelsesforretninger viser på deres hjemmesider udvalget af kister: de er næsten alle hvidmalede, men umalede kister findes dog (ellers kan man jo heller ikke se at det er en mahogni- eller egetræskiste). I Sverige er udvalget større. Under mottoet Det er din begravelse og det er dig der bestemmer kan man f.eks. købe en Angelbox i farverne hvid, pink eller sort. I Sverige bliver mænd sjældent begravet i hvide kister, og så er det jo godt at der er noget at vælge imellem. Og da der i gennemsnit går 33 dage fra et svensk dødsfald til begravelsen eller bisættelsen, har de pårørende jo god tid til at bestemme sig. Hvis afdøde altså ikke har nået at bestemme selv. En anden interessant detalje er den svenske begravelsesafgift: alle betaler ca. 0,2% af deres indkomst til dækning af begravelser/kremeringer, transport med rustvogn og et gravsted i 25 år. Letland I Baltikum er et indhegnet område ude i skoven ofte begravelsesplads. Her ligger familiegravstederne så længe nogen gider passe dem. Og så forfalder de når der ikke længere er nogen til det. Gravstederne er om sommeren ramme for mangen hyggelig familie-picnic, hvor madkurven og flaskerne tømmes i selskab med forfædrene. tyskland Mange kirkegårdsskikke i Danmark stammer fra vor nabo mod syd, men på et punkt har vi ikke efterlignet dem. Friedhof er den tyske kirkegård, og Friedwald er skove som er godkendt til urnenedsættelser. Mod passende betaling (det er et privat firma der står bag) kan man få sin urne nedsat ved et rigtigt Prachtbaum eller et familiegravsteds-træ, og priserne går op til over Storbritannien Her råder friheden. Aske fra kremeringer gør som du vil, begrav det, spred det, gem det. Og kisten med din afdøde ægtefælle kan du godt begrave hjemme i haven, men spørg lige vandværket forinden. Økologiske begravelser er i højsædet. Pårørende vises rundt i en tysk Friedwald skal han begraves her? Vi er stolte af at vinde Det Grønne Flag (en pris for økovenlig drift) udtaler direktøren for Colney Woodland Burial Park en af mange privat drevne begravelsespladser i smukke, landlige omgivelser. Firmaet Eco Coffins tilbyder en miljøvenlig og nedbrydelig kiste lavet af genbrugspap, således at også det sidste skridt man tager er grønt. Lev grønt dø grøn. Engelsk øko-kiste af genbrugspap, bemalet med valmuer i rapsmark på kisten og blå himmel med lammeskyer på låget. 8 AAlborg StiftSaviS nr

9 Påskemusical i Godthåb kirke Tekst: Jens Mathiasen // Foto: Chr. Roar Pedersen Et barn er født i Betlehem - det ved ethvert barn. Juletid betyder for skoler og kirker julesalmer, juleafslutninger, julekoncerter, krybbespil og meget mere. Alle sejl sættes til når skole og kirke skal formidle julens fortælling videre til børnene. Mindre fokus synes der at være på påskens dramatiske fortælling. Dette hænger sandsynligvis sammen med at påsken ikke er noget vi som sådan fejrer - juleaften holdes i alle hjem, men der findes ingen påskefest af den karakter - for de fleste betyder påskeugen vel bare en velfortjent ferie og hygge med familie og venner. Men påskens fortælling er jo lige så central i den kristne tro som julen, og derfor er det en opgave og udfordring at få den fortalt, også for børn. Det var baggrunden for organist Jens Mathiasens initiativ til et samarbejdsprojekt mellem kirke og skole i Godthåb sogn. Projektets begyndelse Projektet tog sin begyndelse i efteråret, hvor Jens Mathiasen kontaktede Højvangskolens skolekor og Svenstrup Pigekors korskole for at høre, om de havde lyst til at lave et korprojekt sammen i Godthåb kirke. De to korledere var meget positive overfor ideen, og så begyndte organist Jens Mathiasen sammen med sin kone Anna Sofie Bielefeldt (der er præst i Svenstrup) at skrive på en påskemusical, der skulle uropføres fredagen før påske, den 26. Marts. Jens tog sig naturligt nok af at skrive musikken, mens teksten blev overladt til Anna Sofie. Opgaven var at få skrevet nogle sange, der beskrev påskens begivenheder fra palmesøndag Nadveren indstiftes. til påskemorgen. Sangene skulle være nemme at lære for børnene - det var vigtigt, at sangene kunne nå at læres udenad til uropførelsen. Det gjaldt altså om for forfatterne at skrive sange med få vers, fængende omkvæd og mundrette formuleringer båret af poppede og sangbare melodier. I løbet af foråret blev sangene indøvet i de to kor hver for sig, og i marts måned mødtes så alle deltagere to fredage forud for uropførelsen i Godthåb kirke for at sætte det hele sammen. På det tidspunkt var der kommet replikker med til påskemusicalens roller, og der var også skrevet en fortæller-stemme, som bandt replikker og sange sammen. Premiere Og så blev det den 26. marts kl dagen hvor forældre, bedsteforældre, søskende og andre der ville se, hvad det hele var blevet til, sad tæt pakket i Godthåb kirke. Folk sad så tæt, at Jesus måtte mase sig vej mellem folk der sad i midter- gangen i kirken, da musicalen skulle gå i gang og han skulle komme ridende på et æsel (æslet måtte man dog tænke sig til!). Men det lykkedes at komme igennem folkemængden, mens koret råbte Se nu kommer han. Således blev det en meget livagtig og rammende beskrivelse af folkemængdens trængsel om Jesus den allerførste palmesøndag. Påskens fortælling blev spillet igennem fra palmesøndag med sangen Kongen på æslet til påskemorgen med sangen Englen ved graven. Korene havde lært sangene udenad og sang så det gjaldede ud over publikum, og mellem sangene var små scener med folk på gaden i Jerusalem, Jesus og disciplene ved nadverbordet og englen ved graven skiftevis med fortælling, som på flotteste vis blev fremført af sognepræst Inge Frandsen. Alt i alt en god oplevelse for både publikum og for børnene, som gik på påskeferie med fornemmelse for, at påske drejer sig om andet end chokoladeæg og påskeharer. Påsken synges af glade børn. AAlborg StiftSaviS nr

10 Kristendom med krop Tekst: birgitte bech Thomas Reinholdt Rasmussen. Niels Helledie. Bogen som en livsledsager For et par år siden kontaktede billedkunstneren Niels Helledie præsten Thomas Reinholdt Rasmussen, Tversted, hvis indlæg i trykte medier havde vakt hans interesse. Ideen var at lade sprogkunst og billedkunst tale sammen i et bogværk, der skulle blive intet mindre end en livsledsager for ihændehaveren. Nu er den smukke bog en realitet takket være Helledie, Reinholdt, fotograf Ib Sørensen og grafiker Rasmus Benée Hansen. Bogen tilbyder meditative fragmenter under titlen Til de fattige - en titel med en sand evangelisk pointe. - Som gæst hos Helledie i Skagen opdagede undertegnede en passent, at der ved fordøren er ophængt en skulpturel indsamlingsbøsse med netop denne påskrift Til de fattige. Respektløs humor blander sig i Helledies univers med dyb alvor. Billederne sprang frem og trak teksterne til sig Om bogens tilblivelsesproces fortæller Thomas Reinholdt med en glæde, som ikke lader sig skjule: Gengivelser af 100 værker blev bredt ud på gulvet. Nogle af disse billeder sprang frem og kaldte selv på bibelske associationer; skulpturerne trak de bibelske tekster til sig. Helledie supplerer: Det blev et lykkeligt møde, hvor sød musik opstod. De udvalgte tekster gjorde noget ved billederne. Teksternes udsagnskraft forstærkes gennem en udsøgt typografisk opstilling. Det er spændende, som nye pointer træder frem af ellers velkendte tekster. Bibelen er et kunstværk, og bibelens sprogkunst sættes i relief. - Thomas Reinholdt har dertil føjet sin egen korsmeditation. Reinholdt komponerede de relevante bibeltekster sammen i et forløb, der rækker fra begyndelse til fuldendelse. Bogen inviterer os med på en rejse fra skabelse og paradistab gennem Kristusbegivenheden frem til den fryd, hvor Gud tager bolig hos mennesker. Det konkrete bærer ånden For Thomas Reinholdt giver det særdeles god mening at inddrage de konkrete, figurative skulpturer i kristendomsformidlingen, fordi kristendommen er konkret, kristendommen har krop. Gud blev et menneske i kød og blod og kommer til os i kirken i skikkelse af det konkrete dåbsvand, brød og vin. aliteten skal ikke miste jordfor- Spiritubindelsen, for kristendommen er ikke kropsfornægtende; - og her får kristendommen altså krop i en bog med skrift og billeder. En sanselig billedverden Der er saft og kraft og sanselighed i Helledies billedverden, hvilket gør bogen krydret og velgørende uforudsigelig som andagtsbog. Et eksempel: En nøgen kvindeskikkelse så frodig som en frugtbarhedsgudinde giver den mandlige treenighed selskab. Hun hedder Sophia = visdommen og perspektiveres af et bibelcitat om visdommen som den gode hustru. Der hentes også inspiration i Grundtvigs tanke om Visdommen som Guds datter og om ægteskabet mellem Kristus og Sophia. Ægteskabet er det stærkest tænkelige billede af kroppens og sjælens forløsning og af at blive ét, erklærer Helledie! - Og for resten kalder han sin frodige kvindefigur Sophia fra Randers og mindes med inderlighed hende han har favnet. Kors og livstræ - Lidelsen er poesiens kilde Motivet over alle motiver er Kristus: Kristus som dør (med messinghåndtag), som hyrde, som plump bonde, som Kzfange, som ikon, som spirende træ Allerede for 40 år siden for- mede Niels Helledie skulpturen Skriget fra Golgatha. Det rystende er både, at Kristus er torteret, og at han er så uhyggeligt forladt. Sådan noget overgår til alle tider mennesker overalt i verden, og Kristus er til stede overalt hvor mennesker går til grunde. Dér forenes lidelse med kærlighed. Temaet har gennem alle 40 år holdt Helledie fangen og antaget en stadigt klarere form. Nu rummer det både langfredag og påskemorgen. Dødens benrad, Kristi ribben, forvandles til en vækst med seks livskraftigt grønne blade: livets træ. Helledie erklærer, at Kristus på korset er det vigtigste i hans liv. Det gælder liv og død for hans personlige eksistens at holde fast i det og udtrykke det, hvad så end andre kan bruge det til. Adspurgt om hvad livstræet, Helledies foretrukne motiv, betyder, svarer han uden tøven: Livstræet betyder meningen med livet. Det tåler gentagelse. At gå i gang med motivet endnu engang er som at gå til en gudstjeneste. Den er genkendelig og alligevel uendeligt varieret. Som præsten, der skriver prædiken, drømmer kunstneren hver gang om at finde detaljer og nye greb, der gør udtrykket endnu bedre end sidst. I korset forløses de skabende kræfter. Lidelsen er poesiens kilde, lyder det i Helledies spidsformulering, og vi taler om at poesi, poiesis, på græsk betyder skabelse i vid forstand. Livsvigtig adgang til Ånd Tænk, om vi ikke kunne gå i kirke! udbryder Helledie. Han fortæller, at en fange fra Gulag efter Sovjetunionens sammenbrud erklærede, at det værste ved fangenskabet var mangel på ånd. Kirken er det vidunderligste og vigtigste af alt på jorden, for her møder vi Ånden og får historier med store ord, vi kan leve på. Kirken skal tage munden fuld. Det samme skal kunstneren, der må gå planken ud, når motivet tvinger ham. Der er forvandlende kræfter i at arbejde med kirkekunst såvel som med Det levende Ord. 10 AAlborg StiftSaviS nr

11 Til konfirmandfest med Anders Lund Madsen Af Mariann Amby Højt oppe i vinduet på Nykøbing Kirkes tårn toner Anders Lund Madsen frem i nattøjsstribet discipeldragt. Ingen kan høre hvad han siger, men begejstringen er ikke til at tage fejl af Flere hundrede konfirmander, samlet på Torvet foran kirken, pifter, hujer, klapper og råber, og få øjeblikke senere åbner eks-fiskeren Peter kirkedøren. På vid gab. Ingen låste døre. Ingen nøgler. Alle får adgang til Guds hus. Og de 500 konfirmander aser og maser for først og hurtigst at komme ind på de bedste pladser i Nykøbing Kirke. En hel almindelig torsdag aften kl Konfirmandtræf 2010 Sammen med provsterne i Sydthy, Mors og Thisted har Nordthy Y s Men and Women s Club inviteret de tre provstiers konfirmander og deres præster til konfirmandtræf konfirmander og omtrent 100 præster og medhjælpere har taget imod invitationen til tre timers fest, fællesskab og forkyndelse torsdag eftermiddag og aften den 25. marts. Quiz i Nykøbings Bankohal Det dufter af pølser, bananer og svedige konfirmander. Foråret har holdt sit indtog og temperaturen i Bankohallen stiger hurtigt. Konfirmanderne myldrer rundt i hallen for at svare på spørgsmål på de udleverede tipskuponer: Hvornår blev konfirmationen indført i Danmark? Er det rigtigt, at disciplen Peter blev korsfæstet med hovedet nedad?, og Hvem var N.F.S. Grundtvig? Præsterne konsulteres. De unge ved, hvor eksperthjælpen skal hentes. Snart er 25 spørgsmål besvarede. Tipskuponen afleveres og de unge får deres belønning: Fra lange borde serverer Y s Men, klædt i gule veste, sodavand, frugt og pølser i lange baner. Ten Sing Rejoice underholder, men har svært ved at få ørenlyd, - selvom provst Munksgaard med myndig stemme gør sit bedste for at dæmpe de forårskåde konfirmander. Et øjeblik efter kan 10 heldige konfirmander fra Agger, Østerild, Nykøbing og andre steder hente præmier i form af sportsudstyr og make-up som en ekstra belønning for deres indsats. Aftenens første halvleg er slut, og turen går til Nykøbing Kirke. Anders Lund Madsen. fra første til anden halvleg Der er godt en kilometers gang fra hal til kirke. Med den højeste af Nykøbings tre præster i spidsen, bevæger optoget sig ind igennem Nykøbing, - et syn, der kalder adskillige nykøbingboere frem i vinduerne Der står han så, klemt ind i et hjørne i våbenhuset, eks-fiskeren Peter, mens konfirmanderne stormer ind i kirken. Enkelte får øje på ham, standser op for to sekunders foto-session. Der blitzes med mobilen, og så er det ind. Anden halvleg begynder Rip, Rap, Rup og anders Lund Da jeg var en 7-8 år havde jeg et akvarium med tre fisk, Rip, Rap og Rup, fortæller multikunstneren og kradser til konfirmandernes store jubel tre fisk frem på whiteboardtavlen, mens han afbrudt adskillige gange af konfirmandernes begejstrede piften, klappen og trampen i kirkegulvet - forsætter den sørgmuntre beretning om Rap, der blev syg. På råd fra en klassekammerat satte Anders ham i isolation i en syltetøjskrukke, og forsøgte at helbrede ham med diverse behandlinger og medikamenter. Fisken døde, - men kom senere tilbage til sin ejermand i drømme for at forklare, at den ikke døde på grund af de mere eller mindre håbløse medikamenter og behandlinger, men på grund af isolationen! Pointen: Det er bedre at svømme rundt som sild i en tønde og dø i fællesskabet, end at være overladt helt til sig selv. Det dør man også af. Det store Halleluja Anders beretning er slut og provst Munksgaard tager over. Det er tid til minigudstjeneste med prædiken, salmesang og bøn, inden Thisted Drenge- og Mandskor runder aftenen af med det store Halleluja fra Händels Messias. Ikke lige konfirmandernes musik, men det gør indtryk De klapper, tramper og hujer, så Nykøbing Kirke ryster. Nu kniber det provsten at få ørenlyd til sine sidste ord om dåbens betydning, inden kirken tømmes for konfirmander, der forsvinder i alle retninger. Nykøbings gader genlyder i mørket af overstadige konfirmanders: Halleluja, halleluja! Afskedsgave Menighedsrådene i Aalborg Stift samlede i foråret ind til en afskedsgave til biskop Søren Lodberg Hvas. Der er indkøbt to kunstværker af Niels Helledie i Skagen. Den første blev overrakt ved afskedsfesten i Aalborg, søndag den 18. april. Den anden gave blev overrakt ved afskedsfesten i Vestervig, søndag den 25. april. Niels Helledie har skabt en smuk kirke og et bordkrusifix. Søren Lodberg Hvas glædede sig tydeligt over afskedsgaven. AAlborg StiftSaviS nr

12 LIVSGLÆDE med Hørdum-Skyum koret - af korkonsulent Hans Chr. Magaard, Folkekirkens Ungdomskors (i daglig tale: FUK) Det respektaftvingende kirkelige korinitiativ i Hørdum-Skyum sogne, har nu resulteret i en CDindspilning med det enestående korarbejdes deltagere, dets korleder, Bente Lind Bliksted samt organist, komponist og pianist Willy Egmose fra Skjern. De to sogne i Sydthy Provsti har i alt kun ca indbyggere - i virkeligheden et befolkningstal, der befinder sig i grænseområdet for overhovedet at realisere et stabilt korarbejde, og da slet ikke af de dimensioner, der her er tale om: en fuldt udbygget tredelt korstruktur med børne- ungdomsog voksenkor med ikke mindre end 80 sangere i alderen 9 plus 70 år. Med andre ord: mere end 6% af sognenes indbyggere synger i kor! at lykkes med korarbejde Når det er lykkedes at stable et korarbejde af dette omfang på benene, så skal forklaringen givetvis søges i en gunstig sammensmeltning af en række af de plusfaktorer, som skal være til stede for at et kirkeligt korarbejde vil lykkes: En energisk og fagligt, pædagogisk og organisatorisk dygtig korleder Stor opbakning fra korarbejdets interessenter Engagement fra korsangerne, deres forældre og pårørende, samt Støtte fra menighedsråd og øvrige kirkelige medarbejdere, samt fra det lokale foreningsliv (handelsstands- og borgerforening). I centrum af korets aktiviteter står naturligvis - medvirken ved en række højmesser og børne-/ familiegudstjenester i de to kirker, men - som korets dirigent gør opmærksom på i en portrætartikel i sidste nummer af FUK s medlemsblad, Kor Nyt Vi er også aktive ved stævner, landsstævner (NB! FUK s næste landsstævne finder sted i Ålborg sommeren 2012), og hvad der ellers byder sig af spændende arrangementer i og uden for Thy. CD ens tilblivelse tager således udgangspunkt i lokalt korstævne i 2008 med Willy Egmose som instruktør. Ikke mindre end 6 af CD ens i alt 16 numre er hentet i Salmer og sange i skole og kirke (udgivet på forlaget Dansk Sang). Den hørværdige CD til en pris af kr. 100,- kan rekvireres ved henvendelse til korets leder, bente bliksted (kan kontaktes pr. mail på eller mobil ). På korets hjemmeside kan interesserede læse mere om korarbejdet i Hørdum-Skyum Sogne. En hilsen til Søren Lodberg Hvas - biskop over Aalborg Stift 1991 til 2010 Fortællinger for Aalborg Stift Aalborg Stiftsavis Forlag Køb Fortællinger for Aalborg Stift Bogen udkom i april i forbindelse med biskop Søren Lodberg Hvas afsked i Fortællinger Vi har bedt 15 mennesker skrive om deres særlige tilknytning til biskop Søren Lodberg Hvas. Det er der kommet en spændende bog ud af. for Aalborg Stift Pris: kr. 250,- Bogen bestilles til kr.: 250,- + forsendelse, gerne samlet bestilling fra hele menighedsrådet. Bestil bogen dirkte på Aalborg Stiftsavis Forlag ved provst Jens F. Munksgaard, Kirkevej 40, 7760 Hurup Thy tlf / / AALBORG STIFTSAVIS Redaktør: lone olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf i redaktionen: Jens F. Munksgaard Tlf birgitte bech Tlf Jens Dejgaard Jensen Tlf Kamma J. graversen Tlf Mariann Dahl Amby Tlf Christian roar Pedersen Tlf aalborg Stiftsavis udkommer 4 gange årligt Ekspedition og abonnement: Kirkevej Hurup Thy Tlf Fax Bestyrelse: Formand: biskop Søren lodberg Hvas Provst Henning Toft bro Civilingeniør Poul Jacobsen Priser 2010: Årsabonnement 1 (40 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 2 (20 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 3 (5 eks. pr. nr.) 457 kr. Årsabonnement 4 (1 eks. pr. nr.) 150 kr. Årsabonnement 5 (30 eks. pr. nr.) kr. læserbreve, debatindlæg eller forslag til manuskripter kan indsendes til redaktøren. Indlæg til næste nummer af Aalborg Stiftsavis skal være redaktøren i hænde senest den 10. maj næste nummer af Aalborg Stiftsavis udkommer juni Sats og tryk: Dantryk A/S, Hurup Thy

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst Nadver Af Julie Sløk, hjælpepræst Julie@dankirkeny.org Til de fleste højmesser (søndagsgudstjenester) er der nadver. I dag skal du lære om det. Det er vigtigt, at du læser teksterne og laver opgaverne.

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og 1 Sidste søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 9. februar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/356/138/601//603/439/565/476 Uddelingssalme: se ovenfor: 565 Åbningshilsen Der er frokost efter højmessen

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live!

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8 Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! AMEN Jeg plukkede dem langfredag da var de endnu ikke sprunget

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke.

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN

Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN 2. påskedag 2014, Hurup og Agger Johs. 20, 1-18 Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN Når vi sidder i præsteværelset i præstegården og taler sammen om den barnedåb,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere