For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center"

Transkript

1 For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016

2 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion Bygge Rating systemet kort fortalt Virksomhedens Bygge Rating Virksomhedens gyldige evalueringssager Diagrammer med vægtet gennemsnit for indikatorerne Præstationen på de enkelte indikatorer Tidsfrister Mangler Arbejdsmiljø Vægtet ulykkesfrekvens Arbejdstilsynets smiley Kundetilfredshed Yderligere info om nøgletallet kundetilfredshed med byggeprocessen Typen af kunder på evalueringssagerne Supplerende rådgivning Appendiks A: Analysér dine resultater - Kurver og diagrammer... 1 A.1 Området: Tidsfrister... 3 A.2 Området Mangler... 3 A.3 Området Arbejdsmiljø... 7 A.4 Området Kundetilfredshed... 9 Appendiks B: Vejledninger... 1 B.1 Hvad er Bygge Rating?... 1 B.2 Hvordan læses kurverne og diagrammerne i appendiks A?... 3 B.2.1 Udviklingen i indikatorerne over tid... 3 B.2.2 Indikatorerne sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform)... 4 B.2.3 Indikatorerne sorteret på nybyggeri og tilbygning, ombygning, renovering... 5 B.3 Hvad spørges kunden om?... 6 Side 2 af 21

3 Resumé - Virksomhedens Bygge Rating For at give et hurtigt overblik er der på denne side vist indikatorer og Bygge Rating for Byggevirksomheden A/S pr. 18. maj I den resterende del af rapporten er indikatorerne forklaret og uddybet. Bygge Rating Bygge Rating Sum Område Tidsfrister Tidsfrister Mangler Arbejdsmiljø Kundetilfredshed Mangler Arbejdsmiljø Skala: Kundetilfredshed Sum Område Indikator Virksomhedens gennemsnit Point Bygge Rating Tidsfrister Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser 100,0 % 5 Mangler 1) Antal kosmetiske mangler 1,574 pr. mio. kr. 3 2) Antal mindre alvorlige mangler 0,286 pr. mio. kr. 3 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 0,092 pr. mio. kr. 3 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere 0,001 pr. mio. kr. - 3,3 Økonomisk værdiansættelse af mangler 0,248 % 4 Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning Arbejdsulykker fordelt efter alvorskategori 0,0 % - Kategori Antal Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens 1,6 pr. mia. kr. - Vægtet ulykkesfrekvens 1,6 pr. mia. kr. 4 3,8 Smiley Arbejdstilsynets Smiley 2,0 Antal Kundetilfredshed Kundetilfredshed med byggeprocessen 4,3 Kundeloyalitet 4,6 4,5 Point i alt (max. 20) 16,5 Side 3 af 21

4 Introduktion Byggeriets Evaluerings Center ønsker med denne rapport at give en analyse af indikatorerne bag virksomhedens Bygge Rating. Det er hensigten, at rapporten skal understøtte virksomheden i arbejdet med at identificere stærke og svage sider. Ved at identificere og iværksætte tiltag, som kan forbedre Bygge Rating kan virksomheden blive mere attraktiv for fremtidige kunder. Bygge Rating Rapporten giver en trinvis uddybning af virksomhedens resultater fra Bygge Rating til de enkelte spørgsmål i målingen af kundetilfredsheden med byggeprocessen. Den giver overblik over sager med gyldig Bygge Rating og en uddybende forklaring af niveauet for virksomhedens præstation på hver enkelt indikator. I appendiks bagerst i rapporten er informationer om indikatorernes udvikling gennem de sidste 5 år opstillet i grafer struktureret på de enkelte resultatområder. Her findes også informationer om indikatorerne sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform) og byggeopgavens type kategoriseret som Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Værktøjer som gør det muligt for virksomheden at lære af sine resultater. Vær opmærksomh på, at virksomhedens Bygge Rating er baseret på virksomhedens evaluerede sager gennem de seneste 3 år. Byggeriets Evaluerings Center har ingen oplysninger om de sager, som virksomheden ikke har fået evalueret, og man bør derfor forholde sig kritisk til, om de evaluerede sager giver et repræsentativt billede af virksomheden og dens præstationsevne. Byggeriets Evaluerings Center skal i den forbindelse opfordre til, at en passende stor del af virksomhedens sager bliver evalueret. Dette har en høj signalværdi for kunderne og vil skabe stabilitet i virksomhedens Bygge Rating. Hvis du efter læsning af rapporten ønsker at få yderligere informationer om virksomhedens resultater, er mulighederne for dette nærmere beskrevet i kapitel 5. God fornøjelse med rapporten Peter Hesdorf, Adm. direktør Byggeriets Evaluerings Center Side 4 af 21

5 1 Bygge Rating systemet kort fortalt Nedenstående figur forklarer Bygge Rating systemet i korte træk. Ud af alle virksomhedens byggeopgaver tilmeldes nogle evaluering. Dette kan ske på baggrund af krav fra bygherren eller virksomhedens eget ønske. Det er virksomhedens kunde (typisk bygherren), som foretager evalueringen og indberetter oplysninger til Byggeriets Evaluerings Center, som herefter kan beregne virksomhedens Bygge Rating for hver evalueringssag. Resultatet præsenteres i en 'Bygge Rating for sag', der er gyldigt i 3 år. Byggeriets Evaluerings Center beregner også en 'Bygge Rating for virksomheden'. Den er er et vægtet gennemsnit af alle gyldige evalueringssager. Alle virksomhedens sager Byggekt/aftale Byggesag ABC Bygge Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC _ ByggesaABC Byg- Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Bygge ge Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Sager tilmeldt evaluering Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Byggesag ABC Virksomhedens kunde foretager evalueringen Bygge Rating for sager - Bygge Rating for en sag er gyldig i 3 år - Indeholder sagens indikatorer - Indeholder sagens Bygge Rating - Downloades på Virksomhedens Bygge Rating - Indeholder virksomhedens indikatorer - Indeholder virksomhedens Bygge Rating - Downloades på Vis den på din hjemmeside Side 5 af 21

6 2 Virksomhedens Bygge Rating I tabellen herunder vises virksomhedens gennemsnit for de enkelte indikatorer samt de opnåede point og Bygge Rating på de 4 områder. Virksomhedens gennemsnit er beregnet som et vægtet gennemsnit for de enkelte resultater for virksomhedens byggeopgaver, som er evalueret indenfor de sidste 3 år. Det er byggeopgavens entreprisesum inkl. ekstraarbejde, der anvendes som vægt. Det betyder, at en økonomisk stor sag vægter mere end en økonomisk lille sag. Område Indikator Virksomhedens gennemsnit Point Bygge Rating Tidsfrister Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser 100,0 % 5 Mangler 1) Antal kosmetiske mangler 1,574 pr. mio. kr. 3 2) Antal mindre alvorlige mangler 0,286 pr. mio. kr. 3 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 0,092 pr. mio. kr. 3 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere 0,001 pr. mio. kr. - 3,3 Økonomisk værdiansættelse af mangler 0,248 % 4 Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning Arbejdsulykker fordelt efter alvorskategori 0,0 % - Kategori Antal Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens 1,6 pr. mia. kr. - Vægtet ulykkesfrekvens 1,6 pr. mia. kr. 4 3,8 Smiley Arbejdstilsynets Smiley 2,0 Antal Kundetilfredshed Kundetilfredshed med byggeprocessen 4,3 Kundeloyalitet 4,6 4,5 Point i alt (max. 20) 16,5 Side 6 af 21

7 3 Virksomhedens gyldige evalueringssager Tabellen herunder giver et overblik over Bygge Rating for de sager, som indgår i denne rapport. I tabellen fremgår det også, hvornår de enkelte sager forældes, og dermed udgår af rapporten. Sagernes økonomiske størrelse er vist, den anvendes som vægt i virksomhedens samlede Bygge Rating. På kan man finde flere oplysninger om de enkelte byggeopgaver. Byggeopgave Økonomisk størrelse (Prisniveau 2015) Gyldig indtil: Bygge Rating version 2016 T = Tidsfrister A = Arbejdsmiljø M = Mangler K = Kundetilfredshed [Mio. kr. ] T M A K Byggesag 1 165, Byggesag 2 249, Byggesag 3 22, Byggesag 4 126, Byggesag 5 168, Byggesag 6 124, Byggesag 7 135, Byggesag 8 32, Byggesag 9 80, Byggesag 10 69, Er der i tabellen herover angivet et tomt felt i stedet for en cirkel med en Bygge Rating, betyder det, at der ikke er beregnet en Bygge Rating for det pågældende område på sagen. Dette kan skyldes, at evalueringen af sagen er helt eller delvist afbrudt. Side 7 af 21

8 Vær opmærksom på gyldighedsperioden for sagerne i tabellen. Når en sag forældes, kan det medføre en ændring af virksomhedens samlede Bygge Rating. Når en sag med en god Bygge Rating forældes, vil virksomhedens samlede Bygge Rating højst sandsynligt blive dårligere. Omvendt kan virksomhedens Bygge Rating forbedres, når en sag med en mindre god Bygge Rating forældes. Virksomheden bør sikre sig, at nye sager jævnligt meldes til evaluering. Det medvirker til, at beregningsgrundlaget for virksomhedens Bygge Rating altid er repræsentativt, og virksomheden risikerer ikke at stå uden gyldig Bygge Rating i en periode. Denne rapport indeholder ikke oplysninger om eventuelle forældede og igangværende evalueringssager. Information herom kan findes på listen over virksomhedens evalueringssager på Side 8 af 21

9 3.1 Diagrammer med vægtet gennemsnit for indikatorerne I beregningen af virksomhedens Bygge Rating indgår sagernes økonomiske størrelse som vægt. I de følgende diagrammer er de enkelte sager markeret som blå punkter i et koordinatsystem med hhv. entreprisesum og sagens indikator. Entreprisesummen er vist på den lodrette akse. Jo højere på denne akse et blåt punkt er, desto større vægt har denne sag i beregningen af det samlede gennemsnit, som vises under diagrammet med en blå pil. Entreprisesum [mio. kr.] Overholdelse af tidsfrister 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 100,0% 120,0% 140,0% 160,0% 180,0% 200,0% Vægtet gennemsnit: 100,0 % Bygge Rating for Tidsfrister : Side 9 af 21

10 Entreprisesum [mio. kr.] 300,00 Kosmetiske mangler Entreprisesum [mio. kr.] 300,00 Mindre alvorlige mangler 250,00 250,00 200,00 200,00 150,00 150,00 100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 Vægtet gennemsnit: 1,574 pr. mio. kr. Point: 3 ud af 5 [antal pr. mio. kr.] 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 Vægtet gennemsnit: 0,286 pr. mio. kr. Point: 3 ud af 5 [antal pr. mio. kr.] Entreprisesum [mio. kr.] 300,00 Alvorlige og kritiske mangler Entreprisesum [mio. kr.] 300,00 Økonomisk værdiansættelse af mangler 250,00 250,00 200,00 200,00 150,00 150,00 100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 Vægtet gennemsnit: 0,092 pr. mio. kr. Point: 3 ud af 5 [antal pr. mio. kr.] 0,00 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% Vægtet gennemsnit: 0,248 % af entreprisesum Point: 4 ud af 5 Gennemsnit af point: 3,3 ud af 5,0 Bygge Rating for Mangler : Side 10 af 21

11 Entreprisesu m [mio. kr.] Vægtet ulykkesfrekvens 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 Vægtet gennemsnit: 1,6 ulykker pr. mia. kr. Point: 4 ud af 5 Vægt: 10/11 Ulykker pr. mia. kr. Smiley Point Antal Point : 2,0 Vægt: 1/ Vægtet gennemsnit af point : 3,8 Bygge Rating for Arbejdsmiljø : Entreprisesum [mio. kr.] 300,00 Kundetilfredshed med byggeprocessen Entreprisesum [mio. kr.] 300,00 Kundeloyalitet 250,00 250,00 200,00 200,00 150,00 150,00 100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 0,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Vægtet gennemsnit: 4,3 Point: 4,3 ud af 5 Vægtet gennemsnit: 4,6 Point: 4,6 ud af 5 Gennemsnit af point: 4,5 ud af 5,0 Bygge Rating for Kundetilfredshed : Side 11 af 21

12 4 Præstationen på de enkelte indikatorer I dette afsnit gennemgås virksomhedens gennemsnitlige præstation på hvert af de fire områder, der indgår i Bygge Rating. For hvert område angiver symbolet virksomhedens præstation på skalaen,,, og For de områder, hvor det er relevant, er der givet et eksempel på forbedringspotentialet. Eksemplet skal give en indikation af, hvor meget der skal til for at ændre resultatet til et bedre niveau, for eksempel fra et C til et B. Beregningseksemplet er et øjebliksbillede baseret på de sager, som pt. indgår i virksomhedens Bygge Rating. En forklaring på hvordan de enkelte indikatorer defineres og beregnes findes i appendiks A. 4.1 Tidsfrister Virksomheden har opnået 5 ud af 5 point for området 'overholdelse af tidsfrister', fordi de evaluerede sager er afleveret til tiden. 100 % svarer til, at der er afleveret til tiden, og 100,9 % svarer eksempelvis til en forsinkelse på ca. 2 arbejdsdage på et år. For at bevare de 5 point skal gennemsnittet holdes under 100,25 %. Eksempel på forbedringspotentiale Virksomheden har opnået det bedst mulige resultat for denne indikator, og yderligere forbedring af dette gennemsnit er ikke mulig. 4.2 Mangler Virksomheden har opnået 3,3 point og dermed et C i Bygge Rating for området 'mangler'. Det betyder, at de evaluerede sager er afleveret med mangler i et omfang, som er lidt over gennemsnittet. Point for dette område beregnes som gennemsnit af point for 'kosmetiske mangler', 'mindre alvorlige mangler', 'alvorlige og kritiske mangler' og 'økonomisk værdiansættelse af mangler'. Hvert af disse fire delområder kan opnå fra 1 til 5 point. Kosmetiske mangler Virksomheden har opnået 3 ud af 5 point for indikatoren 'kosmetiske mangler', fordi de evaluerede sager i gennemsnit er afleveret med 1,574 kosmetiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Vær opmærksom på, at gennemsnittet er tæt på grænsen til 4 point, som opnås, hvis gennemsnittet nedbringes til under 1,06 kosmetiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Side 12 af 21

13 Eksempel på forbedringspotentiale Hvis virksomheden afleverer uden kosmetiske mangler på en evalueringssag med en entreprisesum på minimum 592,8 mio. kr., vil der opnås en forbedring fra 3 point til 4 point for denne indikator. Mindre alvorlige mangler Virksomheden har opnået 3 ud af 5 point for indikatoren 'mindre alvorlige mangler', fordi de evaluerede sager i gennemsnit er afleveret med 0,286 mindre alvorlige mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Vær opmærksom på, at gennemsnittet er tæt på grænsen til 4 point, som opnås, hvis gennemsnittet nedbringes til under 0,28 mindre alvorlige mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Eksempel på forbedringspotentiale Hvis virksomheden afleverer uden mindre alvorlige mangler på en evalueringssag med en entreprisesum på minimum 24,1 mio. kr., vil der opnås en forbedring fra 3 point til 4 point for denne indikator. Alvorlige og kritiske mangler Virksomheden har opnået 3 ud af 5 point for indikatoren 'alvorlige og kritiske mangler', fordi de evaluerede sager i gennemsnit er afleveret med 0,092 alvorlige og kritiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Virksomhedens præstation ligger midt i feltet, der giver 3 point. For at opnå 4 point skal gennemsnittet nedbringes til under 0,03 alvorlige og kritiske mangler pr. mio. kr. i entreprisesum. Eksempel på forbedringspotentiale Det følgende skal betragtes som et eksempel på forbedringspotentialet. Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende gennemsnit for 'alvorlige og kritiske mangler' på 0,092 pr. mio. kr. i entreprisesum og den samlede økonomiske størrelse for alle virksomhedens gyldige evalueringssager kan følgende beregnes: Såfremt virksomheden afleverer med nul alvorlige og kritiske mangler på en evalueringssag med en økonomisk størrelse på minimum 2.544,3 mio. kr. (prisniveau 2015) vil virksomheden opnå en forbedring fra de nuværende 3 point (C-rating) til 4 point (B-rating) for denne indikator. Forhold der skal undersøges nærmere (Indgår ikke i Bygge Rating) Virksomheden har afleveret de evaluerede sager med få forhold, der skal undersøges nærmere. Helt præcist er gennemsnittet 0,0008 forhold pr. mio. kr. i entreprisesum. Det betyder, at virksomhedens evaluerede byggeopgaver, kun sjældent giver anledning til tvivl om, hvad der er mangler, og hvad der ikke er mangler, som eksempelvis udskudt arbejde. Et forhold, der skal undersøges Side 13 af 21

14 nærmere, behøver dog ikke betyde, at virksomhedens udførte byggeopgave er behæftet med mangler. Økonomisk værdiansættelse af mangler Virksomheden har opnået 4 ud af 5 point for denne indikator, fordi mangler på de evaluerede sager i gennemsnit er værdiansat til 0,248 % af entreprisesummen. For at opnå 5 point skal gennemsnittet nedbringes til under 0,02 %. Eksempel på forbedringspotentiale Hvis virksomheden afleverer uden mangler på en evalueringssag med en entreprisesum på minimum ,9 mio. kr., vil der opnås en forbedring fra 4 point til 5 point for denne indikator. Mangler der har haft betydning for ibrugtagningen (Indgår ikke i Bygge Rating) Virksomheden har i alle de evaluerede sager afleveret uden mangler med betydning for ibrugtagningen. Der gives ikke point for denne indikator, og den indgår ikke i beregning af Bygge Rating. 4.3 Arbejdsmiljø Virksomheden har opnået 3,8 point og dermed et B i Bygge Rating for området 'arbejdsmiljø'. Det betyder, at der på de evaluerede sager er registreret arbejdsulykker, og/eller at virksomheden har fået påbud fra Arbejdstilsynet. Point for dette område beregnes som gennemsnit af point for 'vægtet ulykkesfrekvens' og 'Arbejdstilsynets smiley'. Hvert af disse delområder kan opnå fra 1 til 5 point. 4.4 Vægtet ulykkesfrekvens Virksomheden har opnået 4 ud af 5 point for indikatoren 'vægtet ulykkesfrekvens', fordi der på de evaluerede sager er registreret 2 arbejdsulykker. Den vægtede ulykkesfrekvens er 1,6 arbejdsulykker pr. mia. kr. i entreprisesum. Der er i forbindelse med evalueringen foretaget en graduering af ulykkernes alvorlighed: Kategori 1: mindre end 3 ugers fravær (ulykker i denne kategori multipliceres med 1) Kategori 2: 3-26 ugers fravær (ulykker i denne kategori multipliceres med 3) Kategori 3: mere end 26 ugers fravær samt ulykker med permanent uarbejdsdygtighed eller dødsfald til følge (ulykker i denne kategori multipliceres med 33) For at opnå 5 point skal gennemsnittet nedbringes til 0 arbejdsulykker pr. mia. kr. i entreprisesum. Side 14 af 21

15 Eksempel på forbedringspotentiale Hvis virksomhedens evaluerede sager med arbejdsulykker forældes og virksomheden gennemfører alle kommende evalueringssager uden arbejdsulykker, vil der opnås en forbedring fra 4 point til 5 point for denne indikator. 4.5 Arbejdstilsynets smiley Virksomheden har opnået 2,0 ud af 5 point for indikatoren 'Arbejdstilsynets smiley', fordi virksomheden aktuelt har 1 gul smiley og 1 rød smiley ifølge Arbejdstilsynets hjemmeside. Virksomheden har flere produktionsenheder (adresser) i CVR registreret, og hver produktionsenhed har en smiley. Virksomhedens point er beregnet som et gennemsnit ud fra følgende: Krone smiley = 5 point Grøn smiley = 4 point Gul smiley = 3 point Rød smiley = 1 point 4.6 Kundetilfredshed Virksomheden har opnået 4,5 ud af 5 point og dermed et A i Bygge Rating for området 'kundetilfredshed'. Det betyder, at virksomhedens kunder på de evaluerede sager er meget tilfredse og loyale. Point for dette område beregnes som gennemsnit af point for 'kundetilfredshed med byggeprocessen' og 'kundeloyalitet'. Begge disse delområder kan opnå fra 1 til 5 point. Kundetilfredshed med byggeprocessen Virksomheden har opnået 4,3 ud af 5 point for indikatoren 'kundetilfredshed med byggeprocessen'. Det betyder, at virksomhedens kunder på de evaluerede sager i gennemsnit har vurderet virksomhedens præstation til mellem 'bedre end gennemsnittet' og 'meget bedre end gennemsnittet'. Det viser, at virksomhedens kunder på de evaluerede sager er meget tilfredse. Se afsnit for mere information om 'kundetilfredshed med byggeprocessen'. Forbedringspotentiale På nedenstående spørgsmål er karakteren lavere end virksomhedens samlede gennemsnit, og forbedringspotentialet dermed størst: Side 15 af 21

16 Spm.nr. 1 Spørgsmål Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. Virksomhedens gennemsnit 3,42 9 Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. 3,67 6 Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 3, Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 3,99 Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 4,20 Skala: 5 = Meget bedre end gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 1 = Meget værre end gennemsnittet Kundeloyalitet Virksomheden har opnået 4,6 ud af 5 point for indikatoren 'kundeloyalitet'. Det betyder, at virksomhedens kunder på de evaluerede sager i gennemsnit har svaret mellem 'helt sikkert' og 'sikkert' på spørgsmålet, om man vil benytte virksomheden igen på et lignende projekt. Det indikerer, at virksomhedens kunder på de evaluerede sager er meget loyale. Forbedringspotentiale Virksomhedens gennemsnit for 'kundeloyalitet' er over 4, hvilket placerer virksomheden blandt de bedste. Der er et begrænset forbedringspotentiale. Vær opmærksom på, at den samlede Bygge Rating for området 'kundetilfredshed' også afhænger af indikatoren 'kundetilfredshed med byggeprocessen' Yderligere info om nøgletallet kundetilfredshed med byggeprocessen Indikatoren 'kundetilfredshed med byggeprocessen' fremkommer ved kundens besvarelse af 9 delspørgsmål om byggeprocessen. Kunden tildeler hvert delspørgsmål både en betydning og en vurdering af virksomhedens præstation. Det er værdifuldt at kende til hvad kunderne er tilfredse med og hvilken betydning, de tildeler de enkelte aspekter af byggeprocessen. På de næste sider fremgår to diagrammer med den gennemsnitlige besvarelse af de 9 delspørgsmål for virksomhedens gyldige evalueringssager. Første diagram viser kundens vurdering af virksomhedens præstation. Andet diagram viser hvor stor betydning kunden tildeler de enkelte spørgsmål. I begge diagrammer er gennemsnittet for virksomhedens gyldige evalueringssager sammenlignet med det samlede gennemsnit fra BEC Databasen. Side 16 af 21

17 Kundens vurdering af præstationen 1. Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. 3,4 3,9 2. Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialet krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. 4,0 4,4 3. Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden 4,0 4,9 4. Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 3,8 4,0 5. Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. 4,1 4,6 6. Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 7. Entreprenørens evne til at gennemføre en aktiv og forebyggende sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik under arbejdets udførelse. 3,8 3,9 3,9 8. Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 3,9 4,2 9. Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. 3,7 3,7 Skala: 1 = Meget værre end gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 5 = Meget bedre end gennemsnittet Byggevirksomheden A/S BEC Gennemsnit Side 17 af 21

18 Betydningen af emnet for kunden 1. Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. 2. Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialet krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. 3,5 4,1 4,3 4,3 3. Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden 4,5 4,7 4. Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 4,1 4,1 5. Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. 6. Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 7. Entreprenørens evne til at gennemføre en aktiv og forebyggende sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik under arbejdets udførelse. 4,3 4,3 4,1 4,0 4,2 8. Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 4,2 4,3 9. Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. 4,0 4,0 Skala: 1 = Mindst vigtigt 2 = Mindre vigtigt 3 = Vigtigt 4 = Mere vigtigt 5 = Særdeles vigtigt Byggevirksomheden A/S BEC Gennemsnit Side 18 af 21

19 4.6.2 Typen af kunder på evalueringssagerne Det er vigtigt at kende sine kunder. I forbindelse med Bygge Rating måles både kundens tilfredshed med den konkrete byggesag og kundens loyalitet, dvs. om kunden ville benytte virksomheden igen på en lignende opgave. Nogle kunder er loyale, selv om de måske ikke er helt tilfredse med virksomheden på en enkelt byggesag. For andre kunder forholder det sig omvendt. Nedenstående diagram giver en indikation af, hvilke typer af kunder virksomheden har. I diagrammet herunder angives kundens tilfredshed på den lodrette akse og kundens loyalitet på den vandrette akse. Farveskalaen angiver Bygge Rating. Virksomhedens evaluerede sager er afmærket med sorte prikker. Desuden er virksomhedens samlede gennemsnit afmærket i diagrammet. Oplysninger om de enkelte evalueringssager findes i tabellen på næste side. Tilfredshed 5 Kundesegmentering Evalueringssagens værdi Loyalitet Samlet gennemsnit for Byggevirksomheden A/S Evalueringssager hvor der ikke er registreret tilfredshed og/eller loyalitet indgår ikke i diagrammet Side 19 af 21

20 Byggeopgave Tilfredshed [Skala 1-5] Loyalitet [Skala 1-5] Kunde Bygge Rating [For kundetilfredshed] Byggesag 9 4,9 5 Bygherre 1 Byggesag 3 4,7 5 Bygherre 2 Byggesag 7 4,5 5 Bygherre 3 Byggesag 10 4,4 5 Bygherre 4 Byggesag 4 4,3 5 Bygherre 5 Byggesag 5 4,1 5 Bygherre 6 Byggesag 6 4,1 5 Bygherre 7 Byggesag 8 4,1 5 Bygherre 8 Byggesag 2 4,2 4 Bygherre 9 Byggesag 1 4,0 4 Bygherre 10 Side 20 af 21

21 5 Supplerende rådgivning Hvis du efter gennemlæsning af denne rapport ønsker yderligere supplerende rådgivning, kan Byggeriets Evaluerings Center mod betaling tilbyde et opfølgende møde, hvor en medarbejder fra centret kommer ud til virksomheden og gennemgår rapporten. Mødets indhold tilpasses virksomheden og specifikke ønsker. Mødets pris er kr moms. Prisen dækker et møde med en varighed af 1½ - 2 timer med en af centrets medarbejdere samt forberedelsestiden for denne medarbejder forud for mødet. Hertil kommer dokumenterede rejseudgifter. Mødet kan også afholdes som en videokonference via Skype eller lignende. I så fald bortfalder rejseudgifterne. Ved ønske om supplerende rådgivning tag da venligst kontakt til Byggeriets Evaluerings Center på telefon eller Side 21 af 21

22 Appendiks A: Analysér dine resultater - Kurver og diagrammer I Bygge Rating Rapportens hoveddel er der gået i dybden med virksomhedens Bygge Rating og det samlede gennemsnit for de enkelte indikatorer. I dette appendiks præsenteres en række kurver og diagrammer. Disse giver mulighed for at gå i dybden med stærke og svage sider. Følgende områder er belyst i dette appendiks: Udviklingen i virksomhedens indikatorer over tid Indikatorerne sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform) Indikatorerne sorteret på byggeopgavens type kategoriseret ved Nybyggeri og Tilbygning, ombygning, renovering. Kurverne og diagrammerne er mest informative for de virksomheder, der har mange evalueringssager. Men også virksomheder, der først for nylig har opnået deres første evalueringer, kan have gavn af kurverne og diagrammerne. I tabellen herunder fremgår virksomhedens rolle (entrepriseform) og byggeopgavens type kategoriseret ved nybyggeri og tilbygning, ombygning, renovering. Byggeopgave Virksomhedens rolle* Byggeopgavens type T = Tidsfrister A = Arbejdsmiljø Bygge Rating M = Mangler K = Kundetilfredshed T M A K Byggesag 1 Hovedentreprenør Nybyggeri Byggesag 2 Totalentreprenør Nybyggeri Byggesag 3 Totalentreprenør Tilbygning, ombygning, renovering Byggesag 4 Totalentreprenør Nybyggeri Byggesag 5 Totalentreprenør Nybyggeri Byggesag 6 Totalentreprenør Nybyggeri Byggesag 7 Totalentreprenør Nybyggeri Byggesag 8 Totalentreprenør Nybyggeri Byggesag 9 Totalentreprenør Nybyggeri Side 1 af 10

23 Byggeopgave Virksomhedens rolle* Byggeopgavens type T = Tidsfrister A = Arbejdsmiljø Bygge Rating M = Mangler K = Kundetilfredshed T M A K Byggesag 10 Totalentreprenør Nybyggeri *) U.E. = underentreprenør, F.E. = fagentreprenør, S.E. = storentreprenør, H.E. = hovedentreprenør og T.E. = totalentreprenør. Fælles for alle kurver og diagrammer i dette appendiks er, at virksomhedens præstation altid bliver sammenholdt med det samlede gennemsnit af alle gyldige sager i BEC databasen. Sagerne for de seneste 3 år, som indgår i BEC databasen pr. dags dato omfatter følgende: Virksomhedens rolle* Opgavetype U.E. F.E. S.E. H.E. T.E. Sum Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Sum Sagerne fordeler sig på i alt 680 virksomheder. *) U.E. = underentreprenør, F.E. = fagentreprenør, S.E. = storentreprenør, H.E. = hovedentreprenør og T.E. = totalentreprenør. Side 2 af 10

24 A.1 Området: Tidsfrister Resultatområdet Området indeholder en enkelt indikatoren om overholdelse af tidsfrister. Indikatorens korrekte navn er faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser. Indikatoren beregnes som den procentvise forskel mellem faktisk udførelsestid i antal arbejdsdage og planlagt udførelsestid i antal arbejdsdage tillagt en evt. tidsfristforlængelse. Den bedst opnåelige værdi er 100 %, hvilket angiver at virksomheden har afleveret til tiden. Indikatoren kan pr. definition ikke antage værdier under 100 %. At tal under 100 % alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene tekniske årsager i opsætningen af denne rapport. Overholdelse af tidsfrister Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 103,0% 101,5% 100,8% 102,5% 101,0% 100,6% 100,4% 102,0% 101,5% 101,0% 100,5% 100,0% 100,2% 100,0% 99,8% 99,6% 100,5% 100,0% ,5% 99,0% UE FE SE HE TE 99,4% 99,2% 99,0% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering A.2 Området Mangler Området indeholder i alt 6 indikatorer, som hver især vil blive gennemgået i dette afsnit. Kosmetiske mangler Indikatoren beregnes som antallet af kosmetiske mangler konstateret ved afleveringen divideret med entreprisesummen (prisniveau 2015). En kosmetisk mangel er en mangel med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke. Det bedst opnåelige resultat er 0 mangler pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene opsætningen af denne rapport. Side 3 af 10

25 Kosmetiske mangler [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 6 9 2, , , , , UE FE SE HE TE -0,5-1,0 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Mindre alvorlige mangler Indikatoren beregnes som antallet af mindre alvorlige mangler konstateret ved afleveringen divideret med entreprisesummen (prisniveau 2015). En mindre alvorlig mangel er en mangel med mindre byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres. Det bedst opnåelige resultat er 0 mangler pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene opsætningen af denne rapport. Mindre alvorlige mangler [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 1,2 1,0 0,9 1,0 0,8 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1 0,2 0, ,6-0,8-1,0 UE FE SE HE TE -0,3-0,5 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 4 af 10

26 Alvorlige og kritiske mangler Indikatoren beregnes som antallet af alvorlige og kritiske mangler konstateret ved afleveringen divideret med entreprisesummen (prisniveau 2015). En alvorlig eller kritisk mangel er en mangel med nogen eller stor byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres. Det bedst opnåelige resultat er 0 mangler pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene opsætningen af denne rapport. Alvorlige og kritiske mangler [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 0,25 0,15 0,15 0,20 0,1 0,10 0,15 0,05 0,05 0,10 0 0,00 0,05-0,05-0,05 0, ,1 UE FE SE HE TE -0,10 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Forhold der skal undersøges nærmere Indikatoren beregnes som antallet af forhold, der ved afleveringen skulle undersøges nærmere divideret entreprisesummen (prisniveau 2015) Forhold, der skal undersøges nærmere, beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved afleveringsforretningen. Det kan være en alvorlig mangel, eller der kan være uenighed om, hvorvidt der er tale om ekstraarbejde eller tillægsydelser; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. Det bedst opnåelige resultat er 0 forhold pr. mio. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene opsætningen af denne rapport. Side 5 af 10

27 Forhold der skal undersøges nærmere [antal pr. mio. kr.] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 1,00 0,08 0,08 0,90 0,06 0,06 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, ,04 0,02 0-0,02-0,04-0,06-0,08-0,1 UE FE SE HE TE 0,04 0,02 0,00-0,02-0,04-0,06-0,08-0,10 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Økonomisk værdiansættelse af mangler Den økonomiske værdiansættelse af manglerne skønnes af kunden i forbindelse med aflevering af entreprisen. Indikatoren beregnes ved at dividere værdiansættelsen med entreprisesummen. Den økonomiske værdiansættelse skal udtrykke omkostningerne til timelønninger og materialeforbrug i forbindelse med udbedring af eventuelle mangler. Det bedst opnåelige resultat er 0 %. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene opsætningen af denne rapport. Økonomisk værdiansættelse af mangler Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 4,50% 1,20% 0,60% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 1,00% 0,80% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 2,00% 0,40% 0,20% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% ,20% 0,00% -0,20% UE FE SE HE TE 0,10% 0,00% -0,10% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 6 af 10

28 Andel sager der har haft betydning for ibrugtagningen Indikatoren angiver hvor stor en procentdel af de evaluerede sager, der har haft mangler med betydning for ibrugtagningen. De evaluerede sager vægtes med deres entreprisesum (prisniveau 2015). Det er kunden, der med et Ja eller Nej angiver, om der har været mangler med betydning for ibrugtagningen. Det bedst opnåelige resultat er 0 %. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene opsætningen af denne rapport. Andel sager med mangler der har haft betydning for ibrugtagningen Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 6,0% 11,5% 4,5% 5,0% 9,5% 4,0% 3,5% 4,0% 3,0% 7,5% 5,5% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% 3,5% 1,5% 1,0% 1,0% 0,0% ,5% -0,5% UE FE SE HE TE 0,5% 0,0% -0,5% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering A.3 Området Arbejdsmiljø Området omfatter to indikatorer, Vægtet ulykkesfrekvens og virksomhedens aktuelle smiley. Sidstnævnte hentes fra Arbejdstilsynets hjemmeside. I det følgende gennemgås Vægtet ulykkesfrekvens. Vægtet ulykkesfrekvens beregnes som det vægtede antal arbejdsulykker divideret med entreprisesummen (2015 prisniveau). En arbejdsulykke defineres som en ulykke, der medfører fravær fra byggepladsen i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen. Arbejdsulykke blandt de funktionæransatte medregnes ikke, mens arbejdsulykke hos virksomhedens underentreprenører medregnes, da virksomheden også bærer ansvaret for arbejdsmiljøet hos disse. Der foretages en graduering af ulykkernes alvorlighed: Kategori 1: mindre end 3 ugers fravær Kategori 2: 3-26 ugers fravær Side 7 af 10

29 Kategori 3: mere end 26 ugers fravær samt ulykker med permanent uarbejdsdygtighed eller dødsfald til følge. På baggrund af Arbejdstilsynets ulykkesstatistik vægtes ulykkerne. Antallet i kategori 1 multipliceres med 1. Antallet i kategori 2 multipliceres med 3. Antallet i kategori 3 multipliceres med 33. Ved at summere de tre tal fås det vægtede antal arbejdsulykker. Det bedst opnåelige resultat er 0 arbejdsulykker pr. mia. kr. At tal under 0 alligevel fremgår af aksen i diagrammerne skyldes alene opsætningen af denne rapport. Vægtet ulykkesfrekvens [antal pr. mia. kr.] Gennemsnit for for Byggevirksomheden A/S A/S BEC BEC gennemsnit 25, , ,0 8 10, , , UE FE SE HE TE -5 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 8 af 10

30 A.4 Området Kundetilfredshed Området indeholder 2 indikatorer. Disse indikatorer gennemgås hver for sig. Kundetilfredshed med byggeprocessen Indikatoren beregnes som et vægtet gennemsnit af 9 delspørgsmål, som kunden både giver en betydning og en vurdering. I beregningen af det vægtede gennemsnit anvendes betydningen som vægtning. Virksomhedens samlede resultat beregnes som et vægtet gennemsnit af alle gyldige sager, hvor entreprisesummen anvendes som vægt. Betydningen og vurderingen gives på nedenstående skalaer: Skala for betydning: 5 = Særdeles vigtigt 4 = Mere vigtigt 3 = Vigtigt 2 = Mindre vigtigt 1 = Mindst vigtigt Eller: Ikke relevant Skala for vurdering: 5 = Meget bedre end gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 1 = Meget værre end gennemsnittet Der henvises i øvrigt til afsnit for nærmere oplysninger om delspørgsmålene. Kundetilfredshed med byggeprocessen [Skala fra 1 til 5] Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1, ,0 UE FE SE HE TE 1,0 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 9 af 10

31 Kundeloyalitet Indikatoren beregnes på baggrund af et enkelt spørgsmål, som stilles til kunden. Kunden angiver på nedenstående skala fra 1 til 5, om denne ønsker at anvende virksomheden igen på et lignende projekt. Skala for kundeloyalitet: 5 = Helt sikkert 4 = Sikkert 3 = Muligvis 2 = Sikkert ikke 1 = Udelukket Virksomhedens samlede resultat beregnes som et vægtet gennemsnit af alle gyldige sager, hvor entreprisesummen anvendes som vægt. Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S Kundeloyalitet [Skala fra 1 til 5] BEC gennemsnit 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1, ,0 UE FE SE HE TE 1,0 Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Side 10 af 10

32 Vejledning til Bygge Rating Rapport Appendiks B: Vejledninger I dette appendiks findes en gennemgang af Bygge Rating systemet samt en vejledning til hvordan kurverne og diagrammerne fra appendiks A skal læses. B.1 Hvad er Bygge Rating? En Bygge Rating er en præsentation af virksomhedens præstationsevne på de fire resultatområder. Herunder er vist et eksempel på en Bygge Rating. Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsmiljø Kundetilfredshed Skala: Bygge Rating er baseret på et pointsystem, der er gengivet i tabellen herunder. Bygge Rating 5 point Område Tidsfrister Mangler Fra 4 til og med 5 point Fra og med 4 til 5 point Fra 3 til og med 4 point Fra og med 3 til 4 point Fra 2 til og med 3 point Fra og med 2 til 3 point Fra 1 til og med 2 point Fra og med 1 til 2 point 1 point Arbejdsmiljø Kundetilfredshed 5 point Fra og med 4 til 5 point Fra og med 3 til 4 point Fra og med 2 til 3 point Fra og med 1 til 2 point Sammenhængen mellem den enkelte indikator og antallet af point fremgår af tabellen øverst på næste side Den viste tabel er gældende fra 1. januar 2016 og opdateres årligt. Opdateringer får tilbagevirkende kraft på afsluttede evalueringssager. Side 1 af 6

33 Vejledning til Bygge Rating Rapport Område Tidsfrister Indikator Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser Point ,64 <126,64 <105,21 <100,54 <100,25 1) Antal kosmetiske mangler 18,66 <18,66 <4,18 <1,06 <0,12 Mangler 2) Antal mindre alvorlige mangler 7,02 <7,02 <1,39 <0,28 <0,04 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 1,68 <1,68 <0,25 <0,03 <0,01 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere Der gives ikke point Økonomisk værdiansættelse af mangler 4,21 <4,21 <1,01 <0,28 <0,02 Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning Der gives ikke point Arbejdsmiljø Vægtet ulykkesfrekvens 150,42 <150,42 <27,26 <5,79 0 Kundetilfredshed Kundetilfredshed med byggeprocessen Kundeloyalitet Opnået karakter = antal point Opnået karakter = antal point I områderne mangler og kundetilfredshed indgår mere end en indikator, og den samlede Bygge Rating for de to områder findes på følgende måde: For området mangler beregnes det samlede antal point, som et gennemsnit af delpoint på hvert af de 4 pointgivende indikatore i området. For området kundetilfredshed beregnes det samlede antal point som et gennemsnit af de opnåede resultater for indikatorerne kundetilfredshed med byggeprocessen og kundeloyalitet. Pointsystemet er inddelt således, at gennemsnittet for indikatorere om tidsfrister, mangler og arbejdsmiljø er i det interval, der giver 3 point. Dette skal ikke forveksles med, at der er lige mange virksomheder over som under gennemsnittet. Eksempelvis har 6,97 % % af virksomhederne afleveret alle deres evalueringssager uden arbejdsulykker, og de har dermed opnået 5 point og en A- rating. I tabellen herunder fremgår fordelingen af virksomhederne på de enkelte resultatområder pr. dagsdato. Område Bygge Rating Sum Tidsfrister 90,66 % 1,81 % 3,92 % 2,56 % 1,05 % 100 % Mangler 24,96 % 31,88 % 33,23 % 8,87 % 1,05 % 100 % Arbejdsmiljø 6,97 % 78,25 % 12,14 % 1,12 % 1,52 % 100 % Kundetilfredshed 55,04 % 37,89 % 6,02 % 0,90 % 0,15 % 100 % Side 2 af 6

34 Vejledning til Bygge Rating Rapport B.2 Hvordan læses kurverne og diagrammerne i appendiks A? I de følgende afsnit gives en forklaring til de 3 typer af kurver og diagrammer, som indgår i appendiks A. B.2.1 Udviklingen i indikatorerne over tid Virksomhedens Bygge Rating er øjebliksbilleder af virksomhedens præstation. Den vil blive ændret næste gang virksomheden opnår Bygge Rating på en ny sag, og/eller når en af virksomhedens evalueringssager forældes. I kurverne af denne type vises hvordan virksomhedens præstation har udviklet sig gennem den periode, hvor virksomheden har haft en Bygge Rating. Kurverne er dog begrænset til at vise de seneste 5 år. Overholdelse af tidsfrister Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 106% 105% 104% EKSEMPEL 103% 102% 101% 100% Kurven med gennemsnittet for Byggevirksomheden A/S er vist for den eller de perioder, hvor virksomheden har haft gyldig Bygge Rating. Kurven er vist sammen med det samlede gennemsnit for alle af Byggeriets Evaluerings Center evaluerede sager. Kurven for BEC gennemsnittet er altid vist for en periode, der dækker de sidste 5 år samt indeværende år. Indikatorernes værdi på kurverne er beregnet en gang for hvert kvartal, hhv. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12, og svarer til det samlede gennemsnit af alle gyldige sager ved udgangen af kvartalet. Beregningen for de enkelte kvartaler er 3 års glidende gennemsnit af alle gyldige sager. Dvs. beregningen for det enkelte kvartal medtager evalueringssager afsluttet frem til og med dette kvartal og 3 år tilbage. Dette gælder både for virksomhedens gennemsnit og det samlede BEC gennemsnit. Værdierne til kurverne beregnes ved udgangen af kvartalet. I optegningen af kurven fastholdes den beregnede værdi for hele det forgangne kvartal. Derfor får kurverne et takket udseende. Side 3 af 6

35 Vejledning til Bygge Rating Rapport B.2.2 Indikatorerne sorteret på virksomhedens rolle (entrepriseform) Her er virksomhedens indikatorer sorteret ud på virksomhedens rolle i form af entrepriseform. Det giver mulighed for at se, om det typisk er som fagentreprenør, at virksomheden leverer gode præstationer, eller om det går bedre som fx hovedentreprenør. Virksomhedens præstation er sammenlignet med den gennemsnitlige præstation for alle evaluerede virksomheder i BEC databasen. Hvis der ud for den pågældende entrepriseform ikke er en søjle for virksomhedens gennemsnit, er det fordi virksomheden ikke har Bygge Rating for en byggeopgave med den pågældende entrepriseform. Overholdelse af tidsfrister Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 106% 105% 104% 103% EKSEMPEL 102% 101% 100% 99% UE FE SE HE TE Diagrammerne om virksomhedens rolle er karakteriseret ved at de bedste resultater giver de mindste søjler, undtaget er dog diagrammerne om resultatområdet kundetilfredshed, hvor den bedste præstation resulterer i den højeste søjle. Virksomhedens rolle er i diagrammerne forkortet på følgende måde: UE = Underentreprenør FE = Fagentreprenør SE = Storentreprenør HE = Hovedentreprenør TE = Totalentreprenør Side 4 af 6

36 Vejledning til Bygge Rating Rapport B.2.3 Indikatorerne sorteret på nybyggeri og tilbygning, ombygning, renovering Her er virksomhedens indikatorer sorteret ud på byggeopgavens type i form af kategorierne 'Nybyggeri' og Tilbygning, ombygning, renovering. Det giver mulighed for at se, om det typisk er ved nybyggeri, at virksomheden leverer gode præstationer, eller om det går bedre i renoveringssager. Virksomhedens præstation er sammenlignet med den gennemsnitlige præstation for alle evaluerede virksomheder i BEC databasen. Hvis der ud for den ene type byggeopgave ikke er en søjle for virksomhedens gennemsnit, er det fordi virksomheden ikke har opnået et resultat for den pågældende indikator på en byggeopgave af denne type. Overholdelse af tidsfrister Gennemsnit for Byggevirksomheden A/S BEC gennemsnit 106% 105% 104% EKSEMPEL 103% 102% 101% 100% 99% Nybyggeri Til-/ombygning, renovering Diagrammerne om nybyggeri og tilbygning, ombygning, renovering er karakteriseret ved at de bedste resultater giver de mindste søjler, undtaget er dog diagrammerne for området kundetilfredshed, hvor den bedste præstation resulterer i den højeste søjle. Side 5 af 6

37 Vejledning til Bygge Rating Rapport B.3 Hvad spørges kunden om? Registrering Spørgsmål Rubrik Påbegyndelsesdato Planlagt afslutning Afleveringsdato Dato for første registrering af timelønnede medarbejdere på byggepladsen Hvornår forventes entreprisen afsluttet jf. den ved entreprisens opstart gældende hovedtidsplan? Afleveringsdato, eller ved samlet aflevering: Dato hvor arbejdet omfattet af kontrakt samt eventuelle aftalesedler er færdiggjort Angiv dato Angiv dato Angiv dato Tidsfristforlængelse Samlet ændring af tidsfrist målt i arbejdsdage Antal arbejdsdage Kosmetiske mangler Antal kosmetiske mangler Angiv antal Mindre alvorlige mangler Alvorlige og kritiske mangler Antal mindre alvorlige mangler Antal alvorlige og kritiske mangler Angiv antal Angiv antal Forhold der skal undersøges nærmere Værdiansættelse af mangler Mangler med betydning for ibrugtagningen Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet Kundetilfredshed med byggeprocessen Kundeloyalitet Antal forhold der skal undersøges nærmere. (Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved afleveringsforretningen. Det kan være en alvorlig mangel, eller der kan være uenighed om, hvorvidt der er tale om ekstraarbejde eller tillægsydelser.) Økonomisk værdiansættelse af mangler Har der for entreprisen været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet? Ulykker der har medført fravær fra arbejdet på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen? Ordlyden af de 9 delspørgsmål kan ses i diagrammet i afsnit Vil du benytte virksomheden igen ved et lignende projekt? Angiv antal Kr. ekskl. moms. Ja/Nej Angiv antal i kategorierne: Kategori 1: mindre end 3 ugers fravær Kategori 2: 3-26 ugers fravær Kategori 3: mere end 26 ugers fravær samt ulykker med permanent uarbejdsdygtighed eller dødsfald til følge Skala fra 1 til 5 1 = Meget værre end gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 5 = Meget bedre end gennemsnittet Eller: Ikke relevant Skala fra 1 til 5 1 = Udelukket 2 = Sikkert ikke 3 = Muligvis 4 = Sikkert 5 = Helt sikkert Eller: Ikke relevant Entreprisesum Realiseret entreprisesum inkl. evt. ekstraarbejder Kr. ekskl. moms. Side 6 af 6

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 13. november 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

For: Ribe VVS Service A/S

For: Ribe VVS Service A/S For: Ribe VVS Service A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 6. februar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet.

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet. Vejle Arkitekter ApS Andkærvej 19D, 7100 Vejle Tlf.: 30302509 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej 16 7100 Vejle Vejle d. 23.04.2015 Vedr: Udtalelse i projekt Bredballe Sognegaard om og tilbygning.

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Bag om byggeriets nøgletal Mangler

Bag om byggeriets nøgletal Mangler Bag om byggeriets nøgletal Mangler Nr. 1 juni 2007 Bag om byggeriets nøgletal mangler Nr. 1, juni 2007 Byggeriets Evaluerings Center har indsamlet oplysninger omkring mangler ved afleveringsforretningen

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynets særlige BA aktiviteter Indtil udgangen af 2015 er der årligt

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 19-10-2015 Kvalitet i byggeriet - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 7. semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Via University College af: Nicolai Dahl Kidholm Vejl.:

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 Bilag 7 Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen 7.1 Hovedprincipper og anvendelse... 2 7.1.1 Kvalitetsstyringssystemets hovedprincipper... 2 7.1.2 Grundlaget

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere