Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve"

Transkript

1 Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

2 Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores område lever op til det nævnte formål i lov om kombineret ungdomsuddannelse: 1. Kombineret ungdomsuddannelse skal bidrage til, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked, og som tillige kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse. Desuden skal uddannelsen bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. For at sikre at kvaliteten er i uddannelsen, herunder: i elevernes progression lærernes undervisningsform samspillet og behovet er på det lokale arbejdsmarked vil der i første kvartal af året, blive gennemført elektronisk baseret spørgeundersøgelse. Undersøgelsen har til formål at afdække elevernes, underviserne og virksomhedernes syn på uddannelsen. Ud fra en analyse af resultaterne vil ledelsen udarbejde indsatsplaner samt deadlines for implementeringen i KUU Køge-Roskilde-Greve. Desuden vil der hvert andet år blive offentliggjort en skriftlig indsatsplan på Dette vil ske i 3. kvartal i året, første gang i 3. kvartal 2016.

3 Overordnede model for Kvalitetssikring: Uddybning af de enkelte faser 1. Samarbejdsgruppe møder. På faste kvartals vise møder gøres status over den kombineret ungdoms uddannelses væsentlige, aktuelle indsatsområder, set fra de enkelte institutioner og der drøftes behov for videreudvikling uddannelses-, erhvervsmæssigt og pædagogisk. Der udmeldes prioriterede målsætninger og indsatsområder. 2. Indikatorer og indsatsområder i et samarbejde mellem Samarbejdsgruppen og Koordinationsgruppen udvikles relevante indikatorer og afdækker indsatsområder til

4 brug for opfølgning af de fastlagte udviklingsmål. Indsatsområder tager specifikt udgangspunkt i tidligere evalueringer jf. pkt.5 3. Implementering i følgegruppe Koordinationsgruppen, i samarbejde med KUU leder, sørger for at tiltagene implementeres i følgegruppen, gennem grundig overlevering til de enkelte parter i samarbejdet, som har kontaktflade omkring den kombineret ungdomsuddannelse. 4. Sikring af indsats Institutioner i samarbejdet, er som udgangspunkt selv ansvarlige for at de er kvalificeret, i forhold til de i pkt. 2, fastlagte udviklingsmål. Tovholderskolen følger op på indgåede indsatsaftaler med de enkelte institutioner. 5. Evaluering af målopfyldelse Der sker løbende evaluering i form af elevundersøgelser, medarbejderundersøgelser og evalueringer af de enkelte erhvervstræningsforløb. Samtidig bliver der også ført statistik over fremmøde, økonomi og driften omkring den kombineret ungdomsuddannelse. Resultaterne af evalueringsdelen tages op til status på møder i styregruppen jf. pkt.1. Nøgleområder for KUU Køge-Greve-Roskilde. I det følgende beskriver vi vores arbejde med nøgleområder for kvalitetssikring samt evaluering af læring og undervisning. Arbejdet med dette foregår i et tæt samspil mellem ledelse, lærere og elever. Til formålet vil vi nedsætte et udvalg med repræsentanter for de tre grupper. Udvalget drøfter KUU Køge-Roskilde-Greves resultater samt målsætninger og handleplaner i forlængelse heraf. Derudover har vi følgende organisation til sikring af kvaliteten: Tovholderskolens ledelse ved Elisabeth Dolmer samt KUU-leder Søren Stryhn er øverste ansvarlige. De følger alle dele af arbejdet med nøgleområder. Ledelsen formulerer nøgleområder efter vedtagelse i udvalget. Ledelsen følger den løbende evaluering (se nedenfor) og træffer beslutninger om indsatser i samråd med kontaktpersonerne. Kontaktpersonerne er ansvarlige for elevernes og KUU holdenes trivsel i samarbejde med øvrige omkring uddannelsen. Kontaktpersonerne og lærerne er i samarbejde ansvarlige for den løbende evaluering af elevernes læring og undervisningens kvalitet. Hertil tages udgangspunkt i arbejdsportfolien. Nøgleområder

5 I skoleåret 15/16 vil vi arbejde med en elevs evner ved opstart, fastholdelse og faglig udvikling som nøgleområder. Vi har formuleret målsætninger og handleplaner for de tre områder, som kan læses i her. Resultater og konklusioner vil løbende blive offentliggjort. Mindst hvert andet år i 3. kvartal skriver vi en rapport om de foregående års arbejde med nøgleområderne. Heri vurderes arbejdet og resultaterne, og evt. justeringer beskrives. Rapporten offentliggøres på vores hjemmeside Mål for KUU elevens evner ved opstart: Da kombineret ungdomsuddannelse er en helt ny uddannelse, forudser vi, at der kan være tvivl i forhold til målgruppen. Da det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der står for at målgruppevurdere de unge til uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at de er klædt godt på til opgaven. Dette sikres ved at KUU-leder Søren Stryhn holder oplæg for UU samt indgår i samarbejde om udvikling af målgruppe værktøjer. Derudover har vi følgende mål: At alle elever i løbet af de første 14 dage af deres uddannelse, alle bliver FVU screenet af VUC for at afdække evt. vanskeligheder. At alle elever bliver testet fagligt i de almene fag, for at sikre at de kan nå uddannelsens mål om D-niveau i dansk samt evt. andet fag. Vi vil iværksætte ovennævnte plan fra skoleåret 2015/16. I 1.kvartal 2016 vil vi foretage den første spørge undersøgelse. Ved afslutningen af skoleåret vil vi skrive en intern opfølgende og dokumenterende rapport om indsatsen til brug i ledelsen samt samarbejdsgruppen. Fremtidige indsatser De fremtidige indsatser vil først blive afdækket efter første spørgeundersøgelse er evalueret. Mål KUU Køge-Roskilde-Greve skal være en uddannelse for de unge der profitere bedst af den. Derfor er det vigtigt for os, at det er de rigtige elever, der bliver skrevet ind fra starten. Mål for Fastholdelse: Ministeriet har opstillet en forventning om, at der kan komme op mod 50% frafald på den kombineret ungdomsuddannelse. Vi har i KUU Køge-Roskilde-Greve en klar forventning om at ligge under Ministeriets forventning. Hertil skal det også nævnes, at vi skelner mellem positivt frafald til uddannelse og reelt frafald fra uddannelse. Med det system undervisnings ministeriet har stillet til rådighed for uddannelsen (www.kuuportalen.dk) har vi et værktøj, hvor vi vil: Lave hyppige målinger på fraværd Sætte hurtigt ind over for fraværd ved støtte fra kontaktpersonerne

6 Ved at have den tætte kontakt mellem kontaktperson og de unge, forventer vi, at der er en god styring af at nedbringe fraværet hurtigt. Ved de elektroniske spørgeundersøgelser, kan vi måle på elevens tilfredshed igennem uddannelsen. Vi vil måle på progressionen i læring, elevens egen indsats, tilfredshed med den enkelte uddannelsesinstitution samt effekten af erhvervstræning.

7 Fremtidige indsatser De fremtidige indsatser vil først blive afdækket, når første spørgeundersøgelse er evalueret. Mål Det er vigtigt for KUU Køge-Roskilde-Greve, at eleverne når deres mål for uddannelse. Derfor vil vi arbejde på, at eleverne bevarer deres fokus mod uddannelse. Dette vil kunne bidrage til positiv frafald til uddannelse, men mindske risikoen for negativ udfald af uddannelsessystemet. Mål for faglig udvikling: Faglig udvikling af uddannelsen er vigtigt, da Kombineret UngdomsUddannelse er en dynamisk uddannelse, hvor elevens forløb vil blive justeret løbende af elev og kontaktperson. Der igennem har vi mulighed for hele tiden at have fokus på optimalt at udnytte kombinationen af samarbejdets institutioner og erhvervstræningspladserne. Kontaktpersonerne vil under og efter hvert forløb på de enkelte institutioner og erhvervstræningsforløb, lave en tæt opfølgning, der sikrer, at de unge, institutionerne og erhvervstræningspladserne kommer til udtryk positivt/negativt. På den måde sikrer vi at kunne lave de nødvendige justeringer. Fremtidige indsatser De fremtidige indsatser vil først blive afdækket efter første spørgeundersøgelse er evalueret. Mål Det er vigtigt at sikre en konstant faglig udvikling af uddannelsen. Derfor vil vi løbende have fokus på samarbejdet omkring KUU Køge-Roskilde-Greve gennem spørgeundersøgelser til de enkelte institutioner og virksomheder, der bidrager til Kombineret UngdomsUddannelse.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Kvalitet på TEC. Procedure for kvalitetsarbejdet på TEC. Kvalitet på TEC - Procedure for kvalitetsarbejde på TEC

Kvalitet på TEC. Procedure for kvalitetsarbejdet på TEC. Kvalitet på TEC - Procedure for kvalitetsarbejde på TEC Kvalitet på TEC Procedure for kvalitetsarbejdet på TEC Godkendt af direktion og chefgruppe 26. februar 2008 Side 1 Kvalitet på TEC - beskrivelse af kvalitetsarbejde på TEC Indhold: 1. INDLEDNING... 4 FORMELT

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 821409 Dato: 01.03.2010 Underskrift: Preben Vestergaard Bestyrelsesformand Indsæt link

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Brobygning Kronjylland Projektbeskrivelse

Brobygning Kronjylland Projektbeskrivelse Brobygning Kronjylland Projektbeskrivelse Partnere: Social- og Sundhedsskolen Randers, Tradium, Viden Djurs, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune og Favrskov Kommune. Formål og mål med

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2013 Kvalitetsenheden 04-06-2013 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

Kvalitetsmål for erhvervsuddannelserne

Kvalitetsmål for erhvervsuddannelserne 1 Kvalitetsmål for erhvervsuddannelserne I efteråret 2009 blev der indgået politisk aftale om globaliseringsmidlerne og tildeling af ekstra kvalitetsudviklingsmidler (133 mio. kr. årligt i 2010-2012) til

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet Kvalitetsarbejdet på SOPU 2014 Staben, Kvalitet Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet s.

Læs mere

Udfordring Den stigende ledighed, der har præget udviklingen i Herning siden efteråret 2008, har i høj grad også ramt unge under 25 år.

Udfordring Den stigende ledighed, der har præget udviklingen i Herning siden efteråret 2008, har i høj grad også ramt unge under 25 år. Udfordring Den stigende ledighed, der har præget udviklingen i Herning siden efteråret 2008, har i høj grad også ramt unge under 25 år. Målet om at fremme selvforsørgelse for unge under 25 år rummer først

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 29-10-2014 Kl. 15:30 Ungekontakten

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 29-10-2014 Kl. 15:30 Ungekontakten Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 29-10-2014 Kl. 15:30 Ungekontakten Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa Pihl Jensen Afbud: Carl Jørgen Heide,

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18.

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. VUC Storstrøms bestyrelse Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. 1) Indledning og formål Uddannelsesinstitutionerne skal have en politik og

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland NTAKT HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for Rektor Ruth Kirkegaard for perioden 1. august 2015 31. juli 2016 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere