Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011"

Transkript

1 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover. Arbejdet med den fællesoffentlige digitale infrastruktur åbner helt nye muligheder for opgavesystematik og videndeling på tværs af geografi og organisering. Nye teknologier og tankerne om en ny fælles informationsarkitektur vil fremover få stor betydning for videndeling og videnudvikling og dermed for kvaliteten af vores ydelser. Der skiftes fokus fra interne kvalitetsprocedurer som vi selv opdaterer, og til digitale selvbetjeningssystemer med fælles indhold i form af vidensstøttesystemer til borgere og til medarbejdere. Der er ligeledes en række lovændringer på vej, der åbner mulighed for forenkling og digitalisering, herunder også kvalitetsstyringsbekendtgørelsen og digital annoncering m.v. Den omfattende fællesoffentlige digitaliseringsindsats samt anvendelse af den systemiske tilgang frem for traditionel fejlfinderkultur kan fremover skabe væsentligt mere værdi end de traditionelle lovpligtige kvalitetsstyringssystemer. Dette dokument udgør ledelsens evaluering jf. kvalitetsstyringsloven, og skal indgå i processen om den dialogbaserede aftale, og godkendes af direktionen. 2. Opfyldelse af kvalitetspolitik og mål Kvalitetspolitik: Kvaliteten i opgaveløsningen skal sikre, at brugerne oplever en kvalificeret, effektiv og ensartet sagsbehandling Den faglige kvalitet i opgaveløsningen skal sikre overholdelse af lovkrav og god forvaltningspraksis Forbedringskulturen styrkes, og kvalitetssystemet udvikles løbende som redskab for faglig videndeling og til systematisk forbedring af arbejdsgange - såvel de faglige som de organisatoriske Resultater 80 % brugertilfredshed Vi har sammen med en række øvrige kommuner og MEGAFON i 2010 undersøgt virksomheders tilfredshed med miljøtilsynet jf kvalitetsmål. Resultatet var, at mere end 80 % af virksomhederne var tilfredse eller meget tilfredse med tilsynet. Megafon anbefaler kommunen at forbedre hjemmesiden. Se brugerundersøgelsens resultat her. Antallet af ressourcekrævende klagesager / trekantbreve er reduceret væsentligt, og det opleves, at sagbehandlingen fungere efter hensigten Effektive systemer Miljø & Tekniks kvalitetssystems IT platform D4 infonet er opsagt pr 1. maj 2012, og skal erstattes af nye interfaces/ vidensplatforme.

2 Kontaktcenterløsningen på borgerserviceområdet går i luften 5. marts 2011, og Center for Miljø og Teknik følger efter. Der skal i den forbindelse defineres en fælles informationsarkitektur på tværs af centrene for dokumenter i videnssystemer, f.eks. kontaktcenterets medarbejdersystem, intranet m.v. Center for Ejendomme og Center for By, Erhverv og Kultur er interesserede i en fælles løsning. Schultz lovguides er indkøbt til erstatning for vores interne håndbog om lovhenvisninger, da egen manuel vedligeholdelse var ineffektiv. Kvalitetsstyringsloven administreres uden delegation således, at Ballerup kommunes kvalitetsmål for sektorområdet uddrages af de kvalitetsmål, der allerede er besluttet i overordnede strategier og aftaler m.v. frem for at gennemføre ressourcekrævende årlige politiske behandlinger af kvalitetsmål i KMB. Øget medarbejdertilfredshed Der gennemføres tilfredshedsundersøgelser i november 2011 ( APV), og der er på medarbejderinitiativ på tværs af det tekniske område gennemført et halvdags arrangement om social kapital de skjulte velfærdsreserver. Initiativet følges op jf. afsnit Resultaterne af Intern og ekstern Audit Intern audit Der er gennemført interne audits af medarbejdere omfattet af kvalitetsstyringsloven, samt af den nye ledelse. Ledelsens beslutninger og handleplaner ses i denne redegørelses afsnit 6. Ekstern audit Det Norske Veritas DNV har i november 2011 gennemført en opfølgningsaudit ( stikprøver i systemet). Vi fik ros for planerne om at integrere og samtænke det lovpligtige kvalitetsarbejde med effektiviserings- og digitaliseringsindsatsen jf. resumefiguren fra DNVs auditrapport: Positive forhold Sagsbehandlingsprocedurer ses velimplementeret. Kvalitetsstyringssystemet anvendes nu som en naturlig del af opgaveløsningen i Center for Teknik & Miljø. Der opleves god ledelsesmæssig opbakning til kvalitetsstyringssystemet. Arbejdet med forenkling og forbedring af kvalitetsstyringssystemet anses for positivt. Væsentligste forbedringsområder Dokumentation af medarbejderkompetencer bør effektiviseres. Det bør i højere grad sikres, at offentliggørelse af afgørelser gennemføres, således at klagefrist angivet i afgørelsen kan overholdes. Offentliggørelse af Ballerup Kommune, Center for Teknik & Miljø s indsatser og resultater skal prioriteres, jf. List of findings pkt. 7

3 4. Brugertilfredshed Der indkommer væsentligt færre ressourcekrævende trekantbreve og klagesager, og det opleves at sagsbehandlingen fungerer efter hensigten. Næste skridt er mere systematiske brugerundersøgelser. En væsentlig forudsætning for oplevelsen af god service er, at den ønskede viden hurtigt kan findes på hjemmesiden, samt at digitale blanketter og støttesystemer fungerer efter hensigten, således at borgeren kan gennemføre sin opgave med digital eller telefonisk assistance. De nye teknologier åbner muligheder for løbende at undersøge, om det der søges efter bliver fundet og om opgaven gennemføres eller afsluttes midt i processen. Denne form for brugerundersøgelse vil give væsentlig bedre læring og helt konkrete input til forbedringer. Også de fælleskommunale tælleværktøjer kan evt. anvendes til brugerundersøgelser. 5. Behov for effektivisering af Kvalitetssystemet? Vi ønsker at kunne videndele effektivt og sikre god borgerservice og digital forvaltning uden at øge omfanget af nedskrevne regler, digitalt bureaukrati og dokumentationssystemer. Derfor er det nødvendig at adskille det lovpligtige system, der skal dokumenteres ift. kvalitetsstyringsloven / certificeres eksternt, og det lærende videnssystem, som vi skal anvende til at understøtte både selvbetjening og sagsbehandling. De forældede silo systemer med tung vedligeholdelse og administration af brugere, rettigheder er for ressourcekrævende og skal udfases, og erstattes af fælles digitale videnssystemer, der i højere grad opdateres centralt / i fællesskaber med f.eks. andre, herunder kontaktcenterløsning, lovguides, hjemmesider, intranet, plansystemer, geodata m.v. De nye muligheder for at dele viden på tværs af systemer, centre og kommuner kan medføre væsentlig mere effektive arbejdsprocesser både overfor borgerne og i baglandet. Effektiv videndeling og videnudvikling forudsætter, at der udarbejdes en fælles informationsarkitektur jf IKT strategi og handlingsplan. 6. Beslutninger om kvalitets- og vidensstøttesystemet. Principper Effektiv videndeling og videnudvikling God selvbetjening og sammenhængende digitale processer og systemer o Lige fra borgeren leder efter ydelsen på hjemmesiden og til at afgørelsen er modtaget som digital post Aktuelle vidensdokumenter med fagligt ejerskab - interne og eksterne o Klart fagligt ansvar for indhold og opdatering Anerkendende samtaler skaber læring og godt arbejdsklima o Anvendes til intern audit / evaluering af stort og småt Der skelnes fremover mellem det dokumenterede kvalitetsledelsessystem og videnssystemer

4 Kvalitetshandlingsplan for CMT Følgende initiativer adresseres i CMT s aftaler og planer for indsatsen frem til recertificering i november 2012: Det dokumenterede ledelsesystem. Der afholdes et seminar i januar, hvor CMT ledelsen diskuterer hvordan vi vil lede, styre og dokumentere indsatsen så enkelt og ubureaukratisk som muligt. Der udarbejdes samtidigt en forenklet kvalitetsledelseshåndbog. Diskussionen faciliteres af systemiker Jesper Løje Hejl. Videnssystem Der tages i samarbejde med Center for IT og Digitalisering initiativ til at etablere et nyt fælles videnssystem (medarbejdersystem), der effektiviserer søgning og deling af viden, herunder fælles standard / systematik for udarbejdelse, lagring, fremfinding og vedligehold af tværgående vidensdokumenter, der skal anvendes i de interne arbejdsprocesser f.eks. arbejdsgange, tjeklister, skabeloner m.v. Eksisterende vidensdokumenter overføres fra D4 til det nye fælles videnssystem, og tildeles rette vidensredaktør, metadata og relationer. Der oprettes en ny CMT redaktionsgruppe, med ansvar for hjemmesider, intranet og vidensstøttesystem. Der udarbejdes et kommissorie for CMT s redaktionsgruppe. Kvalitetsgruppen nedlægges, og Schultz lovguide implementeres. Nyt fælles MUS koncept implementeres, samt nye metoder til registrering af kompetencer. Nyt fælles system for leverandørevaluering undersøges. Medvirken i innovationsarbejdet og udvikling og/ eller implementering af relevante fælles digitale løsninger. Nye muligheder for løbende at undersøge brugertilfredshed undersøges og implementeres. Gode ideer og initiativer til at realisere social kapital efterspørges og afprøves løbende. Der gennemføres faste målinger af den sociale kapital efter nyt koncept fra Arbejdsmiljørådet. Anerkendende samtaler indarbejdes som metode i interne audits / evaluering af systemer, processer og relationer til evaluering af systemer, frem for den traditionelle intern auditmetode. Kvalitetspolitikken og kvalitetsmål fastholdes som retningsgivende for indsatsen i % brugertilfredshed effektive systemer øget medarbejdertilfredshed 7. Opfølgning på ledelsens beslutninger Opfølgning på ledelsens beslutninger foretages i forbindelse med opfølgningen på afdelingsaftale og teamaftaler i forbindelse med ledelsens evaluering om ca. 1 år, hvor nye kvalitetsmål overvejes. Referatet af ledelsens evaluering godkendes i direktionen, og formidles i organisationen via nyhedsbrevet Offentliggørelse jf. kvalitetsstyringsloven af kvalitetsystemets opbygning og bestanddele, kvalitetspolitik og mål samt resultatet af egen evaluering sker ved opslag på Kommunens hjemmeside.

5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Managing Quality of Adult Education

Managing Quality of Adult Education Managing Quality of Adult Education 2006 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere