Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsplan for review af støjmålinger."

Transkript

1 Implementeringsplan for review af støjmålinger.

2 Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som følge af vedtagelsen af Lov om ændring af lov om en Cityring og den bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen, der udstedtes i forlængelse af lovens vedtagelse. Inden den nye regulerings ikrafttrædelse blev der gennemført et eksternt review af den eksisterende overvågning af støj fra byggepladserne med henblik på at sikre, at overvågningen fungerer efter hensigten i forhold til den fremtidige regulering. Det anerkendte støj-akkrediterede rådgivningsfirma Delta Akustik, har gennemført reviewet. Review et omfatter følgende: Indretningen af det samlede målesystem og dokumentation for teknisk korrekt udførelse (f.eks. støjmålernes placering, antal støjmålere, deres funktion, offentliggørelse af støjmålinger mv.) Eventuelle anbefalinger til forbedringer af det samlede målesystem Eventuelle anbefalinger til justeringer som følge af det forventede nye regelsæt Reviewet er afrapporteret skriftligt og rapporten indeholder anbefalinger til justeringer af målesystemet. Metroselskabet har på baggrund af anbefalingerne i rapporten udarbejdet denne implementeringsplan. Planen indeholder en vurdering af de justeringer, som reviewet evt. giver anledning til, samt prioriteret tidsplan for implementering heraf. Metroselskabet er ansvarlig for at implementere forbedringsforslagene over for entreprenøren, samt for gennemførelse af forslag, som påhviler Metroselskabet at implementere i egen organisation. 1.2 DELTA s anbefalinger Delta har i deres rapport fremsat følgende forslag til forbedringer og ændringer af den eksisterende overvågning af støj fra byggepladserne: 1. Procedurer for kontrol og kalibreringer 2. Procedurer for kontrol af databehandling hos CMT 3. Procedurer for registrering af nedbrud af målerne 4. Procedurer for flytning af lydmålere i forbindelse med skift af anlægsfase 5. Korrektion af mikrofonplaceringer 6. Anbefalinger til ændrede og nye placeringer af lydmålere CR-M-CW-GEN KK-BYGPL-0168 Version Page 1 of 4

3 I det følgende beskrives planen for at efterkomme DELTA s anbefalinger. 1.3 Plan for implementering af DELTA s anbefalinger Ad 1) Procedurer for kontrol og kalibreringer CMT opretter procedurer i deres kvalitetssystem for in situ-kalibreringens (kalibrering på stedet) udførelse samt procedurer for nedtagning, erstatning og indsendelse af lydtrykmålerne til kontrol hos producenten. Procedureren skal være godkendt og implementeret senest august Kalibreringsplan CMT skal lave en kalibreringsplan, der efterlever DELTA s anbefalinger. CMT laver en rullende kalibreringsplan, således at alle mikrofoner er kalibreret senest 31/12, herefter startes der på en ny runde. Planen udarbejdes senest den 15. august. Ad 2) Procedure for kontrol af databehandling hos CMT CMT opretter en procedure for kontrol af resultaterne, der udføres, når Grontmij meddeler, at computerprogrammet for databehandling er blevet ændret. CMT laver en procedure i deres kvalitetssystem. Proceduren skal være godkendt af Metroselskabet inden den 15. august. Proceduren skal efterleve anbefalingerne fra Deltas rapport. Ad 3) Procedure for registrering af nedbrud af målerne Ud over de egentlige anbefalinger i DELTA s rapport, nævner DELTA, at CMT med fordel kan oprette procedurer, der beskriver, hvordan målernes nedetid systematisk registreres, samt en registrering, hvoraf det fremgår, hvilke målere (identificeret ved fx serienummer), der gennem tiden har været benyttet i de enkelte målepositioner. CMT laver en procedure i deres kvalitetssystem, proceduren skal være godkendt af Metroselskabet inden den 15. august. Proceduren skal afspejle anbefalingerne fra DELTA s rapport. Ad 4) Procedure for flytning af lydmålere i forbindelse med skift af anlægsfase I forbindelse med fase 3-2 udgravning og støbning af udvendig trappe, vurderer Delta, at det kan blive nødvendigt at flytte nogle af lydmålerne, proceduren skal sikre at hver byggeplads jævnligt vurderer, om det på grund af faseskift er hensigtsmæssigt at flytte lydmåleren CMT laver en procedure i deres kvalitetssystem, proceduren skal være godkendt af Metroselskabet inden oktober. Proceduren skal afspejle anbefalingerne fra DELTA s rapport. Ad 5 & 6) Korrektion af mikrofonplaceringer og anbefalinger til ændrede og nye placeringer af lydmålere Delta anbefaler, at der opsættes yderligere 3 mikrofoner på hhv. Amh, Kh og Mmk, endvidere anbefales det, at de fire 3-dB-målinger ændres til 6-dB-målinger. Det drejer sig om Amh, Mmk, Ehp og Nø. Delta anbefaler, at de 8 mikrofoner, der er placeret på vinduessprosser, flyttes til en plexiglasplade monteret på selve vinduesrammen. CR-M-CW-GEN KK-BYGPL-0168 Version Page 2 of 4

4 Af nedenstående oversigt fremgår for hver enkelt byggeplads, hvad der skal forbedre/ændres, samt fastlagte deadlines for de ændringer, som ikke kræver tilladelse fra beboerforeninger, ejere eller lignende. Det har ikke været muligt at fastlægge endelige deadlines for alle aktiviteterne, da de afventer tilladelser fra naboerne. Metroselskabet er i gang med at fremskaffe de fornødne tilladelser fra boligforeninger/beboere, for at få lov til at opsætte nye mikrofoner eller plexiglasplader til montering/flytning af mikrofoner, samt til ændring af 3 db-målinger til 6 db målinger. Dette forventes afsluttet i starten af august måned i det omfang, det er muligt at kontakte naboerne i ferien. Når der er indgået aftale med naboerne, fremsender Metroselskabet listen med kontaktpersoner ved de enkelte mikrofoner til CMT løbende, så CMT kan begynde at implementere ændringerne successivt. Deadlines for implementeringen aftales ligeledes løbende med CMT. Metroselskabet forventer, at DELTA s anbefalinger er fuldt ud implementeret på alle pladser med udgangen af oktober. Byggeplads Opsætning Montering af mikrofon Flytning af mikrofoner Monte ring af beslag Ændring af 3 db-målinger til 6 db målinger Aksel Møllers Have Aksel Møllers Have 4, ultimo september Fra altan til mur på Aksel Møllers have 12, ultimo september Tømmergraven Enghave Plads Fra altan til mur Enghave plads 9 3. sal, ultimo september Frederiksberg Frederiksberg Allé Gammel Strand Kongens Nytorv København H Reventlowsgade sal, ultimo september på vinduet på Stampesgade 1, ultimo september Marmorkirken Frederiksgade 2, ultimo september Fra stolpe til mur på Frederiksgade 6, ultimo september Nuuks Plads på vinduet på Hjort Lorentzensgade 31, ultimo september Nørrebros Runddel på vinduet på Jagtvej 73, 3 sal, medio september CR-M-CW-GEN KK-BYGPL-0168 Version Page 3 of 4

5 Nørrebro Nørrebroparken Poul Henningsens Plads Rådhuspladsen Skjolds Plads Sønder Boulevard Trianglen Vibenhus Runddel Østerport Øster Søgade på vinduet 2 stk. hhv. Nordbanegade 26 og Hillerødgade 12, ultimo august Flyttes fra skur til bygning jagtvej 219 g 3. sal, primo oktober på vinduet 2 stk. Sønder Boulevard sal og 40, medio september Flyttes til nabobygning, august på vinduet, primo oktober Folmer Bendtsen gade 2 3. sal, medio september Flytning af mikrofon til Krogerupgade sal, ultimo august CR-M-CW-GEN KK-BYGPL-0168 Version Page 4 of 4

Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S CVR-nr. 30823699 T +45 3311 1700 E m@m.dk Læs mere om metroen på m.dk Foto Das Büro, Ditte Valente, Metroselskabet. Layout,

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Indhold Indhold 1. Året kort 2. Metroselskabets forretningsstrategi 3. Metroselskabets anlægsaktiviteter Igangværende anlægsprojekter Cityringen Nordhavn

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Vandstandsovervågning og trådløs. datatransmission

Vandstandsovervågning og trådløs. datatransmission Dansk Vand Konferene 2010 Vandstandsovervågning og trådløs V/ Helen Berger, COWI 1 Baggrund Systembeskrivelse Eksempler på anvendelse Erfaringsopsamling 2 Baggrund Øget fokus på vandstandsovervågning Kommunerne

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Årsrapport 2009. Metroselskabet

Årsrapport 2009. Metroselskabet Årsrapport 2009 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Tilstede 3. november: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Rikke Pedersen (SWE) Afbud:

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere