KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S"

Transkript

1 KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 1 af 42

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål...4 Målsætning....4 Kvalitetssystemets opbygning Definitioner...6 Multitime system:... 6 Cuwilak Database:...6 Sammenhæng: Ledelsens ansvar Organisation: Kvalitetsstyring...9 Formål Procedure for indsamling af data til kundemapper og Cuwilak Databasesystem Procedure for indsamling af markedsførings materiale Kundekontakt Procedure for ordre modtagelse Styring af produktudvikling/konstruktion Dokument- og datastyring...13 Formål: Procedure for opdatering af relevante standarder og direktiver Procedure for opdatering af kvalitets dokumenter Indkøb Procedure for indkøb Bedømmelse af underleverandør Procedure for modtagelse af varer fra vareindleveringen Styring af produkter leveret af kunden...15 Formål: Procedure for modtagelse af varer i vareindleveringen Procedure for håndtering af varer i produktionsafdelingen: Produktidentifikation og -sporbarhed...16 Formål: Procedure for nummereringen af produkterne Procedure for registrering af produkterne og deres nr. ved forsendelse: Processtyring Inspektion og prøvning...19 Formål: Procedure for kvalitetskontrol i varemodtagelse Procedure for registrering i varemodtagelsen Procedure for slutafprøvningen Procedure for registrering af slutafprøvningen Formål Procedure for valg af måle udstyr Procedure for vurdering af kalibrering af hærde ovn Procedure for vurdering af kalibrering af affedtningsanlæg Inspektions- og prøvningsstatus...22 Formål Procedure for godkendelse af produkterne i varemodtagelsen Procedure for godkendelse af produkterne i slutafprøvningen Styring af reklamationer...23 Formål Procedure for håndtering af afvigende produkter Korrigerende og forebyggende handlinger...24 Formål:...24 Mål: Proceduren for korrigerende og forebyggende handling Håndtering, opbevaring, emballering, bevarelse og levering Formål:...25 KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 2 af 42

3 Procedure for opbevaring Procedure for forsendelse Procedure for emballering Styring af registreringer vedr. kvalitet...26 Formål: Procedure for indsamling af data vedr. kvalitet Interne kvalitetsaudit...27 Formål: Procedure for interne AUDIT Procedure for leverandør AUDIT Uddannelse/træning...28 Formål Procedure for registrering af uddannelse og træning Reklamation Procedure for reklamation Statistiske metoder...30 Kvalitetskrav...31 Kvalitetskrav til malede overflader...32 Kontrolforanstaltninger Kontrol af støvkorn - hår - trevler - KLASSE A Kontrol af støvkorn - hår - trevler - KLASSE B Mærkater...36 Mærke for godkendte varer:...36 Mærke for afvigende varer:...36 BILAG Kalibrering ovn...37 BILAG Kalibrering affedtningsanlæg...39 BILAG Fejlrapport...40 LISTE LISTE KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 3 af 42

4 1. Formål Denne kvalitetshåndbog beskriver grundlaget for kvalitetssystemet hos Cuwilak A/S. Kvalitetssystemet omfatter de aktiviteter der relaterer til standarden DS/EN ISO 9001:2000 Formålet med kvalitetssystemet er primært at sikre grundlaget for at kunne leve op til specificerede krav blandt andet ved: At fastlægge ansvar og kompetence i forbindelse med de aktiviteter, der kan påvirke kvaliteten samt allokere de nødvendige ressourcer til disse aktiviteter. At sikre planlægning og gennemførelse af nødvendige kvalitetsstyrings aktiviteter. Igangsætte korrigerende handlinger for at forebygge fejl og for til stadighed at forbedre systemet. At lægge sig op af kravene i DS/EN ISO 9001:2000. Målsætning. Det er Cuwilak A/S mål gennem en effektiv og systematisk kvalitetsstyring 1. at levere produkter, der overholder de kundespecificerede krav 2. at tilfredsstille vores kunders behov og forventninger Cuwilak A/S medarbejdere skal have den nødvendige uddannelse og træning for kunne medvirke til indfrielse af denne kvalitetsmålsætning, herunder kendskab personlig sikkerhed og brug af værnemidler. Det påhviler den kvalitetsansvarlige hos Cuwilak A/S, at sørge for at give besked til ledelsen når og hvis der sker ændringer i kvalitetssystemet. Kvalitetssystemets opbygning. Systemet er opbygget omkring nummereringen i ISO9001:2000 standarden, dette betyder at vi også har medtaget punkter/ nummer som ikke bliver brugt i dette system, men som kun er medtaget for at få kontinuitet i systemet i forhold til standarderne. Først er der en beskrivelse af formålet med det enkelte punkt Formålet efterfølges af procedurerne for området. Disse procedurer er den operationelle del af vores kvalitetssystem. Der kan være ekstra henvisninger til andre dokumenter og procedurer, som er skrevet for at systemet vil kunne blive mere operationelt. Hver enkelt person som er underlagt dette system vil altid have en fuld kopi af systemet (håndbog og de ekstra procedurer), og vil altid få en helt ny kopi ved ændringer i systemet. Alle der er underlagt dette system vil få en nøje gennemgang af systemet af den kvalitetsansvarlige. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 4 af 42

5 2. Referencer Følgende standarder ligger til grundlag for denne kvalitetsmanual. DS / EN ISO 9001 : 2000 Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav. ECSS-Q-70-25A -European Cooperation for space standardization -Space product assurance -The application of the black coating Aeroglaze Z306 KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 5 af 42

6 3. Definitioner Multitime system: Systemet registrerer alle produktionsrelaterede operationer indenfor Cuwilak A/S via et magnetkortsystem. Systemet benyttes desuden til efterkalkulationer på ordre. Cuwilak Database: Databasen indeholder kundekartotek, medarbejderkartotek, varekartotek og ordrekartotek. Sammenhæng: Multitime systemet og Cuwilak Database er hægtede systemer via ordrenumre. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 6 af 42

7 4.1 Ledelsens ansvar Generel kvalitetspolitik. Politikkerne er de overordnede anvisninger på, hvordan kvalitets målene nås. Disse politikker skal danne grundlag for en målrettet og struktureret håndtering af opgaverne i henhold til vedtagne kvalitetsprocedurer. Procedurerne skal sikre, at fastlagte politikker efterleves, samt at produkterne opfylder specificerede produkt- og kundekrav. Den administrerende direktør tildeler de ressourcer og iværksætter de tiltag der er nødvendige for, at målene kan indfries. Den kvalitets ansvarlige godkender kvalitetshåndbogen ved sin underskrift på alle sider, og sørger for at håndbogen blive fordelt i organisationen, og at alle som er berørt af denne håndbog altid vil have den opdaterede version til sin rådighed, og den kvalitets ansvarlige vil via sine interne audit sikre sig at den vil blive overholdt Organisation: Se ORGANISATIONSPLAN for Cuwilak A/S. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 7 af 42

8 Bestyrelsen Best.formand Flemming Andersen Curt Westermann - Johnny Westermann Direktion Johnny Westermann Adm. dir Bogholder KR Account Produktionschef Ib Rene Jensen Kvalitets ansvarlig Ib Rene Jensen Kantine/rengørring kontor Kvalitets kontrol Service Våd lakering Eksterne opgaver Pulverlakering Klargøring af ordre Ansvarsområde for service:: Aflæsning af energiforbrug Ph måling af bad Forefaldende arbejde Alkalisk affedtning Slibning/spartel Sandblæsning Ad hoc opgaver Sikkerhedstjek i produktionshal Varemodtagelse og kontrol Ansvarsområde for Vådlakering: Lakering af emner Filterskifte i kabine Sikkerhedstjek i kabine Kallibrering af ovn Oprydning i kabine Brug af værnemidler Ansvar for personlige værnemidler Ad hoc opgaver Ansvarsområder for Direktion: Personale Økonomi Rykkerprocedurer Marketing Kundekontakt Bygningsvedligehold Service og vedligehold af produktionsudstyr Intern og ekstern kommunikation Kontakt til kunde vedr. SPACE produktion Ansvarsområde for Kvalitetsansvarlig: Kvalitetshåndbog auditering af medarbejdere ekstern auditering kvalitetsevaluering kvalitetsdokumentation overfor kunde statistik og databehandling udannelse/træning af medarbejdere mht kvalitet Ansvarsområde for Bogholderi: Gen. bogholderi Lønninger Afstemmning og klargøring til revision Momsafregning Ansvarsområde for Kvalitetskontrol Slutkontrol iht ordrespecifikation udfyldelse/aflevering af afvigelsesrapport Ansvarsområde for Pulverlakering: Lakering af emner Filterskifte i kabine Sikkerhedstjek i kabine Kallibrering af ovn Oprydning i kabine Brug af værnemidler Ansvar for personlige værnemidler Ad hoc opgaver Ansvarsområde for eksterne opgaver: Silketryk Metalslib Tri Aludine Afstripning Ansvarsområde for produktionschef: Priskalkuler Udskrivning af ordre produktionsplanlægning Indkøb til produktion Opdatering af Cuwilak database Varelager Teknisk dokumentation Kontakt til kunde vedr. produktion Daglig kontrol/eftersyn af produtkutionsudstyr Teknisk dokumentation SPACE / MIL. Arbejdstilsyn / værnemidler Ansvarsområde for klargøring af ordre: Afdækning af emner Slutoptælling af emner Pakning af ordre Afslutning af ordre Forsendelse af ordre KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 8 af 42

9 4.2 Kvalitetsstyring Formål Det er Cuwilak A/S mål gennem en effektiv og systematisk kvalitetsstyring. at levere produkter, der overholder de specificerede krav at tilfredsstille vores kunders behov og forventninger Procedure for indsamling af data til kundemapper og Cuwilak Databasesystem Cuwilak A/S sørger for at der forefindes tilstrækkelig dokumentation således at Cuwilak A/S kan producere i overensstemmelse med kundekrav og det produkt/ de produkter, der er beskrevet i kundemappen for hver kunde. Der må ikke leveres produkter til kunder som ikke er oprettet i Cuwilak Databasesystem samt i bogholderiet. Kundemappen skal godkendes og opdateres af den kvalitets ansvarlige. Kundemappen skal før den kan blive godkendt, indeholde: Cuwilak produktionsordre indeholdende; o Kunde data i form af navn, adresse, tlf.nr. samt kontaktperson o Ordrenummer o Modtagelsesdato o Ønsket levering o Kundens referencenummer o Varenummer o Varetype o Pris o Stykantal o Produktionsspecifikationer o Kvalitetsklasse o Opgave ressourcen o Kvalitetskontrol o Pakkedato o Leveret antal o Fakturanummer o Fakturabeløb o Kurér Multitime udskrift Produkt tegninger vedr. afdækning eller digitalt billede af afdækning. Test rapporter i henhold til kundekrav Beskrivelse af nødvendige slut kontrol for SPACE kundegruppe. Den kvalitets ansvarlige er ansvarlig for: At opdatere listen over placering af godkendte kundemapper Listen over placering af godkendte: Liste 0001 At space kundens Declaration of Conformity dokumentation opdateres inden levering. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 9 af 42

10 4.2.2 Procedure for indsamling af markedsførings materiale. Nyt markedsførings materiale skal forelægges den kvalitets ansvarlige med angivelse af hvor materialet skal anvendes og i hvilken sammenhæng samt hvem der har udarbejdet materialet. Den kvalitets ansvarlige vurderer materialet og godkender materialet med sin underskrift før materialet bliver frigivet. Den kvalitets ansvarlige er ansvarlig for at have en opdateret mappe med de godkendte og anvendte informerende og oplysende reklamematerialer så som annoncer, brochure og Web information. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 10 af 42

11 4.3 Kundekontakt Formål: At give de personer som modtager en henvendelse fra kunden en vejledning i at håndtere denne således at kontrakten/ordren fra kunden behandles i følge proceduren for at sikre at kundens behov er afklaret og at kunden får opfyldt disse behov, samt sikre at Cuwilak A/S kan levere det aftalte produkt til den aftalte tid Procedure for ordre modtagelse. Ordre eller ønske om tilbud kan modtages enten via: telefon, , Internet, fax eller brev og kan blive modtaget af alle personer som har kontakt med kunder. Tilbud/ordre/kontrakter skal gennemgås og accepteres af den adm. direktør eller den produktionsansvarlige, så der ikke indgås aftaler om leverancer, som ligger uden for Cuwilak A/S fastlagte produktprogram og formåen samt: Sikre at kravene er tilstrækkeligt defineret og dokumenteret således at der kun leveres ydelser til kunder hvor dette er i overensstemmelse med produktionens formåen. Sikre at produktionsprocessen er i overensstemmelse med købers behov. Sikre at Cuwilak A/S har fået tilstrækkelig information om kunden og dennes mulighed for at betale for produktet. Sikre at Cuwilak A/S kan opfylde indgåede forpligtelser med hensyn til leveringstider. Der foretages registrering af ordre og forpligtelser via en ordre i Cuwilak Database hvoraf det skal fremgå hvad samt til hvem der skal leveres og hvornår der skal leveres. Ordren sendes videre til produktionen for produktion, kontrol, pakning og forsendelse. Ved ændringer af ordre fra kundens side vil ændringerne blive tilføjet ordren Hvis der er ønsker om tilbud af produkter/ydelser fra 3 parts leverandører, bør der foreligge et tilbud fra leverandøren før den endelige ordre effektueres. Alle ordre arkiveres i kundemapperne. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 11 af 42

12 4.4 Styring af produktudvikling/konstruktion Foreliggende kvalitets styringssystem omfatter ikke styring af produktudvikling og konstruktion. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 12 af 42

13 4.5 Dokument- og datastyring Formål: At de rette dokumenter/procedurer/instruktioner/data skal være til stede på rette sted i autoriseret stand. Autoriseret stand betyder hos Cuwilak A/S at dokumentet er signeret af direktøren eller den kvalitets ansvarlige. Alle styrede dokumenter og data skal registreres, og skal gemmes indtil videre; men i min 3 år. Den kvalitets ansvarlige vil have en liste over hvilke typer af dokumenter samt navn og version på disse styrede dokumenter. Listen over dokumenter: Liste Procedure for opdatering af relevante standarder og direktiver. I henhold til alm. kundekrav er der ingen gældende standarder der kræver opdateringer. Dog i forhold til produkter leveret til SPACE segmentet kan følgende standard ECSS-Q-70-25A benyttes. Opdatering af denne standard sikres via løbende søgning på Procedure for opdatering af kvalitets dokumenter. Alle andre styrede dokumenter så som standarder, kundemapper og dokumenter med relation til kvalitetssystemet styres af den kvalitetsansvarlige. Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for at alle der skal have en kopi af kvalitetssystemet vil have en opdateret kopi af kvalitetssystemet. Den kvalitetsansvarlige sender besked til produktionsansvarlige ved ændring af væsentlig karakter i kvalitetssystemet eller i processerne som er omfattet af dette kvalitetssystem. Før en ændring af væsentlig karakter i en proces kan resultere i et leveret produkt, skal der laves en opdatering i Cuwilak Databasen og kundemappen. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 13 af 42

14 4.6 Indkøb Formålet er at sikre at de varer Cuwilak A/S får leveret fra leverandør er i overensstemmelse med de kvalitets krav som Cuwilak A/S stiller til produkter Procedure for indkøb Indkøb er baseret på baggrund af kundespecifikationer. Der vil ved indkøb lægges vægt på kvalitet og forsyningssikkerhed i forbindelse med en vurdering af prisniveau Bedømmelse af underleverandør. Den kvalitetsansvarlige og den produktionsansvarlige bedømmer udvalgte underleverandører udfra produktionsmæssige hensyn. En gang årligt revurderes bedømmelsen af underleverandører udfra følgende kriterier: Kvalitet Reklamationsbehandling Leveringstid Pris Service Produktsortiment Konsulentbesøg Procedure for modtagelse af varer fra vareindleveringen. For at sikre højest mulige kvalitet i leverancer fra underleverandører udføres følgende procedure ved varemodtagelse: Varen kontrolleres i henhold til følgeseddel Hvis varen kan godkendes kvitteres på følgesedlen med OK, dato og initialer. Følgesedlen afleveres derefter til administrationen. Hvis varen ikke kan godkendes noteres fejl og mangler, dato og initialer på følgesedlen. Følgesedlen afleveres derefter til administrationen. Administrationen tager kontakt til leverandøren. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 14 af 42

15 4.7 Styring af produkter leveret af kunden Formål: At kunne identificere og styre de produkter som kommer retur fra en kunde af en eller anden årsag og som skal sendes tilbage til kunden. Alle varer som kommer retur fra kunder skal leveres til: Cuwilak A/S Notgangen 5C, 2690 Karlslunde. Grunden til at varen kommer retur fra kunden kan være: Fejl på produktet Procedure for modtagelse af varer i vareindleveringen. Varen/produktet modtages i vareindleveringen, som identificerer varen og stiller denne på lager. Varen/produktet registreres i Cuwilak Databasen. Varen/produktet bliver derefter mærket således at de er tydeligt identificeret som produkter der er kommet retur fra kunder, og dermed identificeret som produkter der skal repareres eller omforarbejdes. En fejlrapport udfyldes og vedlægges varen/produktet Varen overføres derefter til Cuwilak A/S s produktionsafdeling Procedure for håndtering af varer i produktionsafdelingen: Hvor det besluttes hvad der skal ske med varen. Se Procedure for fejludbedring. Efter fejludbedring vil produktet gennemgå den samme slutkontrol som nye produkter, og pakkes som nye produkter. Varer der skal kasseres vil som udgangspunkt blive returneret til kunden. Produkter som er blevet rebearbejdet skal sendes retur til kunden via de sædvanlige forsendelseskanaler. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 15 af 42

16 4.8 Produktidentifikation og -sporbarhed Formål: Der kan ske en styring/mærkning af alle produkterne, så produkterne kan identificeres under alle stadier af produktionen, og for de færdige produkter vil det være muligt at spore serie nr. tilbage til slutbruger gennem referering til ordrenummer Procedure for nummereringen af produkterne. Defineres i henhold til kundekrav Procedure for registrering af produkterne og deres nr. ved forsendelse: Defineres i henhold til kundekrav. Hvis ingen kundekrav defineres så registreres produkterne via ordresedlen alene. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 16 af 42

17 4.9 Processtyring Procedure for vareflow Leverandør kundens følgeseddel arkiveres varemodtagelse ordre til bogholderi ordre oprettes og varen mærkes med ordrenummer Er der afvigelser? JA ordre til produktionsmedarbejder Fejlrapport udarbejdes og vedlægges varen NEJ Skal leverandør sortere JA NEJ partiet godkendes Skal Cuwilak sortere JA Sortering 100% inspektion Produktionsforløb JA Dispensation Parti kasseres JA Fejlrapport udarbejdes og vedlægges varen Kvalitetskontrol Varen godkendes til pakning NEJ JA Pakning Ordre papir afleveres til administration Administration udskriver følgeseddel og faktura Varen leveres KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 17 af 42

18 Procedure for produktionsflow Varemodtagelse Varelager tjekkes for ønsket farve farve er på lager Farve er ikke på lager Farven bestilles Farven modtages Produktion Alkalisk affedtning Slib/spartel Grunding Lakering Ovn Silketryk I henhold til ordre Kvalitetskontrol KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 18 af 42

19 4.10 Inspektion og prøvning Formål: Cuwilak A/S forestår defineringen af kvalitetskontrollen og selve kvalitetskontrollen af alle produkter således at produkterne er i overensstemmelse med produktspecifikationerne før produktet kan frigives og bringes på lager eller leveres til kunden Procedure for kvalitetskontrol i varemodtagelse. Alle produkter som modtages i varemodtagelsen, skal gennemgå en kvalitetskontrol før varen placeres på lageret, eller sendes til produktionen. Alle produkterne skal kvalitetskontrolleres i.h.t. den godkendte beskrivelse som er beskrevet i kvalitetshåndbogen, en kopi af denne beskrivelse skal forefindes på inspektions pladsen. Test skal altid udføres af trænet og kvalificeret personale; Kvalifikationerne vurderes af den kvalitetsansvarlige. Selve kvalitetskontrollen vil blive foretaget af en af Cuwilak A/S certificeret person og proceduren: Procedure for godkendelse af produkter i varemodtagelse vil blive fulgt. Certificeringen af testpersonalet foregår ved at den kvalitetsansvarlige gennemgår hele test proceduren med det test personale der skal certificeres. Hvis produktet ikke kan godkendes i.h.t. test beskrivelsen skal produktet mærkes med en rød mærkat og tilbagesendes til kunden med en beskrivelse i en fejlrapport af hvorfor produktet ikke kunne godkendes. Det er den kvalitetsansvarliges ansvar at sørge for at der altid vil være en godkendt og brugbar testbeskrivelse på inspektions pladsen Procedure for registrering i varemodtagelsen. For alle produkter som bliver kvalitetstestet og godkendt kvitteres på ordresedlen og produktet overføres til lageret for videre bearbejdning Procedure for slutafprøvningen. Alle produkter som frigives af produktionsafdelingen som færdige produkter, skal gennemgå en kvalitetskontrol før varen placeres på lageret, eller sendes til kunden. Alle produkterne skal kvalitetskontrolleres i.h.t. den godkendte beskrivelse som er beskrevet i kvalitetshåndbogen (bilag 1), en kopi af denne beskrivelse skal forefindes på inspektions pladsen. Test skal altid udføres af trænet og kvalificeret personale; Kvalifikationerne vurderes af den kvalitetsansvarlige. Selve slutafprøvningen vil blive foretaget af en af Cuwilak A/S certificeret person og proceduren: Procedure for godkendelse af produkterne KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 19 af 42

20 vil blive fulgt. Certificeringen af testpersonalet foregår ved at den kvalitetsansvarlige gennemgår hele test proceduren med det test personale der skal certificeres. Hvis produktet ikke kan godkendes i.h.t. test beskrivelsen skal produktet mærkes med en rød mærkat og tilbagesendes til produktionen for genbearbejdning med en beskrivelse af hvorfor produktet ikke kunne godkendes i en fejlrapport. Det er den kvalitetsansvarliges ansvar at sørge for at der altid vil være en godkendt og brugbar testbeskrivelse på inspektions pladsen Procedure for registrering af slutafprøvningen. For alle produkter som bliver kvalitetstestet og godkendt påsættes følgesedlen en grøn mærkat og produktet overføres til lageret for levering. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 20 af 42

21 4.11 Styring af inspektions-, måle- og prøvningsudstyr samt hærde ovn og affedtningsanlæg: Formål. At sikre at der forefindes det nødvendige testudstyr til kvalitetskontrol samt sikre at det produktionsnødvendige udstyr kan overholde tolerancekrav samt at det altid vil være kalibreret Procedure for valg af måle udstyr. Der vil for måleudstyr der skal være kalibreret altid kun blive brugt kalibreret måle udstyr. Før måleudstyret anvendes sikres det at det er kalibreret, og at denne stadig er gyldig; dette gøres af test personalet. Hvis udstyret ikke er anvendelig afleveres udstyret til den produktionsansvarlige for kalibrering Procedure for vurdering af kalibrering af hærde ovn. Der vil for hærde ovn der skal være kalibreret altid kun blive brugt godkendt kalibreret hærde ovn. Det sikres kvartalsvis at hærde ovn er kalibreret, og at denne stadig er gyldig; dette gøres i henhold til ansvarsområder beskrevet i organisationsplan (se 4.1.1). Der udføres en test af hærde ovn i.h.t. kalibreringscertifikat (BILAG 2). Hvis udstyret ikke er anvendeligt må udstyret ikke bruges Procedure for vurdering af kalibrering af affedtningsanlæg Der vil for affedtningsanlæg der skal være kalibreret, altid kun blive brugt godkendt kalibreret affedtningsanlæg. Det sikres månedsvis eller efter behov at affedtningsanlæg er kalibreret, og at denne stadig er gyldig; dette gøres i henhold til ansvarsområder beskrevet i organisationsplan (se 4.1.1). Der udføres en test af affedtningsanlæg i.h.t. kalibreringscertifikat (BILAG 3). Hvis udstyret ikke er anvendeligt må udstyret ikke bruges. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 21 af 42

22 4.12 Inspektions- og prøvningsstatus Formål At sikre at man altid kan se om et produkt er blevet testet og godkendt Procedure for godkendelse af produkterne i varemodtagelsen. Alle produkter indgangskontrolleres i.h.t. skøn eller kundespecifikation. Alle produkter som er blevet testet og som ikke kan godkendes mærkes med en RØD mærkat og fejlrapport udfyldes (bilag 4). For produkter som er fundet i orden noteres på ordresedlen for produktet hvem der har testet og hvornår dette er gjort samt evt. antal kasserede produkter i ordren. Ordresedlen kvitteres for godkendelse i varemodtagelsen. Efter indgangskontrollen overføres produkterne til produktionen Procedure for godkendelse af produkterne i slutafprøvningen. Alle produkter testes i.h.t. den godkendte beskrivelse som er beskrevet i kvalitetshåndbogen (bilag 1) Alle produkter som er blevet testet og som ikke kan godkendes mærkes med en RØD mærkat og fejlrapport udfyldes (bilag 4). For produkter som er fundet i orden noteres på ordresedlen for produktet hvem der har testet og hvornår dette er gjort samt evt. antal kasserede produkter i ordren. Følgesedlen mærkes med en grøn mærkat ved slutafprøvning. Efter slutafprøvningen overføres produkterne til lageret. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 22 af 42

23 4.13 Styring af reklamationer Formål. At sikre at ikke godkendte produkter er separeret på lageret Procedure for håndtering af afvigende produkter. Alle reklamationer som modtages fra kunder behandles som et afvigende produkt og skal mærkes som et sådan med en rød mærkat på ordresedlen. Hvilket vil blive gjort som beskrevet i procedure Før et produkt kan og må frigives (sendes eller lægges på lager) skal produktet kontrolleres og først på dette tidspunkt vil produktet blive påført den grønne mærkat. Hvis varen ved kontrol ikke kan godkendes vil varen blive sendt tilbage til produktionen, kunden eller blive kasseret og smidt ud. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 23 af 42

24 4.14 Korrigerende og forebyggende handlinger Formål: At sikre at alle der har kontakt med kunder eller på anden vis får information om hændelser vedr. produktet, kender den procedure der skal følges. Mål: Opstille procedure for at håndtere tilbagemeldinger fra markedet mht. produkternes fejl eller evt. egenskaber. Undersøge og analysere fejlrapporteringer Implementere ændringer i produktionsprocessen hvis påkrævet. Fordele relevant information rundt i organisation med henblik på at forebygge. Lave procedurer der sigter mod at opsamle tilbagemeldinger fra den interne organisation mht. øget sikkerhed i produktionen. (bemærkningsfelt på ordresedlen) Fremsendelse af relevant information til ledelsen. Sikre at fejlbehæftede produkter kan tilbagekaldes Proceduren for korrigerende og forebyggende handling På basis af evaluering og analyse af returnerede varer, skal der tages stilling til, om der skal iværksættes handlinger som kan forebygge fejlmuligheder, eller handlinger som kan afhjælpe fejlen eller korrigere fejlårsager. Forebyggende handling (kan være på basis af registreringer af fejl eller analyse af muligheder for fejl) Handlingen kan f.eks. være: ændre procesforløb, ny pakkemetode. Afhjælpende handling (fejlrettelse, justering, sikre at kunden bliver serviceret hurtigt), kan f.eks. være: Sende ny vare til kunden, rette fejl på vare og sende retur (se 4.19) Korrigerende handling (baseret på systematiske fejl, systemfejl, alvorlige konsekvenser) kan f.eks. være: ændring af konstruktionen, ny lak, ny pakning, ændring af procedure. Den korrigerende handling skal følges op, og man skal sikre at korrektionen virker. Hvis fejlen skyldes leverandør, skal denne behandles af leverandøren i henhold til dennes kvalitetsforskrifter. Cuwilak A/S registrerer og kommunikerer fejlen som en leverandørfejl. Hvis fejlen skyldes kurer, skal fejlen kommunikeres videre til kurer. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 24 af 42

25 4.15 Håndtering, opbevaring, emballering, bevarelse og levering. Formål: At sikre at produkterne ikke tager skade af opbevaringen på lageret og at produkterne kommer fejlfrie frem til kunden Procedure for opbevaring. Alle produkter som er blevet slut testet og godkendt skal opbevares på de dertil indrettede faciliteter ved/på færdigvare reoler, efter at de er blevet pakket i den sidste emballage, og inden de overgives til kurer for forsendelse eller kundeafhentning. Færdigvareområdets egnethed kontrolleres gennem intern AUDIT af den kvalitetsansvarlige. Der foretages en vurdering hver 6. mdr. af lageret, for at vurdere om tilstanden af produkterne er i orden Procedure for forsendelse. Alle forsendelser af produkter fra Cuwilak A/S til produktmodtager foretages med kurer hvis ikke kunden forlanger andet transportfirma Procedure for emballering. Emballeringen af færdige produkter udføres således at det sikres at transportskader undgås. De færdigpakkede produkter placeres på lager hos Cuwilak A/S Selve ordre behandlingen skal følge proceduren: Procedure for registrering af produkterne og deres nr. ved forsendelsen. Emballeringen for forsendelse foretages typisk i den emballage som kunden har leveret emner i. Alle forsendelser vedhæftes følgeseddel. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 25 af 42

26 4.16 Styring af registreringer vedr. kvalitet Formål: At indsamle alle relevante data som har relation til kvalitet Procedure for indsamling af data vedr. kvalitet. Alle relevante dokumenter med relation til kvalitetsstyring, produkterne eller sporbarhed skal indsamles og opbevares i min 5 år. Relevante data der skal indsamles er: - AUDIT rapporter. - Møde referater fra personalemøder. - Kvalitets manualer, og check lister, kalibreringsdokumentation. - Test journalen for slutafprøvningen. - Afvigelses rapporter. Klager og problemer med hensyn til kvalitetsstyrings systemet skal registres af den kvalitetsansvarlige og vil blive behandlet på det kvartalsvise kvalitetsmøde. For alle produkter som er blevet sluttestet indsamles ordreseddel og efterkalkulation for ordren af den kvalitetsansvarlige, og placeres i kundemappen. Alle kundeklager samt de afvigelser og idéer der måtte komme fra alle, vil blive opsamlet af den kvalitetsansvarlige og vil blive taget med på det kvartalsvise kvalitetsmøde. Ved en afvigelse forstås en observation af enten en procedure eller en ting, som ville kunne gøres bedre. En afvigelse/idé rapport skal indeholde: Dato for observationen En beskrivelse af observationen Evt. ID på produktet Medarbejderens navn Hvis en kundeklage ikke resulterer i en korrigerende handling skal dette begrundes. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 26 af 42

27 4.17 Interne kvalitetsaudit Formål: At verificere om kvalitetsaktiviteterne er i overensstemmelse med planlagte foranstaltninger. Resultaterne af de interne kvalitets AUDIT og leverandør AUDIT vil blive taget op på kvartalsvise kvalitetsmøder samt videregivet til de berørte personer, og vil blive arkiveret i mappen INTERNE AUDIT Procedure for interne AUDIT Der foretages mindst en gang årligt internt kvalitets AUDIT hos Cuwilak A/S. Disse interne AUDIT foretages i alle de områder som er omfattet af denne kvalitetsmanual med hovedvægten på varemodtagelsen, slutafprøvningen, forsendelsen og omgang med afvigende produkter på grundlag af aktiviteternes tilstand og vigtighed. Den kvalitetsansvarlige laver en tidsplan for disse interne kvalitets AUDIT, og planen vil være at finde som det første i mappen INTERNE AUDIT. Tidsplanen er lavet udfra en bedømmelse af de kritiske områder. AUDIT foretages af den kvalitetsansvarlige hos Cuwilak A/S, og AUDIT vil bl.a. blive udført med baggrund i kvalitetshåndbogen for Cuwilak A/S. Resultaterne af disse interne AUDIT vil blive taget op på de kvartalsvise kvalitetsmøder samt videregivet til de berørte personer, og vil blive arkiveret i mappen INTERNE AUDIT. Ekstern AUDIT af den kvalitetsansvarlige og dennes opgaver foretages mindst en gang hvert 2. år af en af ledelsen udvalgt uvildig person, dette udføres bl.a. også med baggrund i kvalitetshåndbogen for Cuwilak A/S Procedure for leverandør AUDIT Den kvalitetsansvarlige foretager leverandør AUDIT hos - Teknos Danmark A/S - Salcolor A/S - Max Auto Color A/S - Sadolin S-Engros A/S - CWS A/S - Glasurit Basf Coating A/S - Lord Corporation LTD, England mindst en gang om året, for at sikre at der ikke under produktionen foretages nogle operationer eller processer som ikke kan efter kontrolleres og som vil have indflydelse på Cuwilak A/S produkter eller deres kvalitet og sikkerhed. Den kvalitetsansvarlige laver en tidsplan for disse AUDIT, og planen vil være at finde som det første i mappen INTERNE AUDIT. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 27 af 42

28 4.18 Uddannelse/træning Formål. At sikre at der vil være personale med de nødvendige kvalifikationer til at foretage slutafprøvningen og de andre områder som er underlagt denne kvalitetshåndbog Procedure for registrering af uddannelse og træning. Der foretages en registrering af den enkeltes uddannelse og træning som noteres i den file som Cuwilak A/S har på hver enkelt medarbejder. Der foretages en gang årligt af den personale- og den kvalitetsansvarlige en vurdering af den enkeltes behov for træning og uddannelse og der laves en plan for dette forløb. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 28 af 42

29 4.19 Reklamation Ved reklamation forstås: - En leverance der ikke overholder de specificerede krav Procedure for reklamation. Produktionsafdelingen hos Cuwilak A/S skal så vidt muligt afhjælpe evt. reklamationer, der modtages fra kunder. Varer retur fra kunder: Når varen modtages i varemodtagelsen kontaktes den produktionsansvarlige eller i dennes fravær den kvalitetsansvarlige for registrering af varen som et afvigende produkt. Den Produktionsansvarlige eller i dennes fravær den kvalitetsansvarlige udfylder en fejlrapport (bilag 4) med de relevante data Den Produktionsansvarlige eller i dennes fravær den kvalitetsansvarlige, skal registrere alle reklamationer på en ny ordreseddel. På ordreseddel afkrydses for reklamation i henhold til fejlrapport og fejlrapport vedlægges ordreseddel. På ordresedlen påsættes rød mærkat. Produktionsafdelingen vil rebearbejde varen og bringe det op på niveauet som for en ny vare ved omlakering i henhold til ordrespecifikation, og derefter foretage en fuld kvalitetskontrol i.h.t. den godkendte beskrivelse som er beskrevet i kvalitetshåndbogen (bilag 1). Via Multitime registreres på hvert ordrenummer hvad der er sket mht. rebearbejdning og hvor meget tid der er forbrugt på det. Varen pakkes som for nye produkter og sendes derefter via de sædvanlige forsendelse kanaler (kurer) retur til kunden. Alle data I forbindelse med kundereklamationer vil blive arkiveret i mappen KUNDE REKLAMATION og behandles på de kvartalsvise kvalitetsmøder. Disse data vil være en del af grundlaget for nødvendige handlinger se KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 29 af 42

30 4.20 Statistiske metoder Der er ikke på nuværende tidspunkt konstateret et behov for statistiske beregninger. Derfor foretages der ikke statiske beregninger hos Cuwilak A/S. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 30 af 42

31 BILAG 1 Kvalitetskrav Klasse Krav til Acceptkriterier Farvenuance Dækning Løbere Struktur Blærer Accepteres ikke Glans Ridser Overfladen skal fremtræde ensartet Farvenuance Dækning Struktur Glans Enkelte støvkorn accepteres Der må ikke forekomme koncentrationer af støvkorn Overfladen skal fremtræde ensartet Denne klasse dækker normalt ikke synlige flader Lakken skal være dækkende overalt Mindre urenheder og nuanceforskelle accepteres Løbere accepteres i mindre omfang Fejlkoncentrationer af større art accepteres ikke Såfremt der ikke stilles krav til overfladen overhovedet. dog skal lakken være dækkende overalt. Urenheder accepteres Løbere accepteres i mindre omfang Støvkorn accepteres KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 31 af 42

32 Kvalitetskrav DEFINITION AF KLASSE ; A 1 - B 2 - C 3 - D 4 FEJLTYPER : Blankt felt : Forekomster accepteres ikke Enkelte ikke iøjnefaldende forekomster accepteres Jævnt fordelte forekomster accepteres FINISH KATEGORI A1 B2 C3 D4 1 Støvkorn / stippen i overflade 2 Ridser 3 Løbere 4 Prikker af anden farve 5 Variationer af nuance og struktur 6 Appelsinhud 7 Blærer eller fremmedlegemer 8 Vulster -ophobning af lak, fejl i metal 9 Revner efter krakelering 10 Gennemsigtighed på kanter 11 Nåleprikker 12 Mærker fra ophæng 13 Synlig metalflade 14 Variation i glans Kvalitetskrav til malede overflader KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 32 af 42

33 Kontrolforanstaltninger. Visuel kontrolafstand ca cm vinkelret på fladen, og indenfor en tid på 5 sekunder - Klasse A 1 dog indenfor 10 sekunder. Drejning af emnet må ikke foretages for at afsløre uregelmæssigheder, dette gælder dog ikke kvalitet Klasse A 1. Forstørrende hjælpemidler må ikke anvendes. Kontrol skal foretages under gode lysforhold - dagslysarmaturer lux - eller udendørs i almindeligt dagslys og ikke i direkte sollys. 1.0 Kontrol af støvkorn - hår - trevler - KLASSE A 1. Hvis der er synlige støvkorn på produktet efterses for følgende ; 1.1 Støvkorn i maling må max. være Ø 0,5 mm. Benyt kontrolfilm. 1.2 Højde på støvkorn må ikke bryde igennem maling. (skal føles glat). 1.3 Der må ikke forefindes mere end 1 støvkorn indenfor et areal på 10 cm 2 - benyt kontrolfilm, og max. 2 stk. støvkorn pr. flade. 1.4 Hår og trevler må max. være op til 1,0 mm i længde og ikke overstige en tykkelse på 0,05 mm. 2.0 Kontrol af støvkorn - hår - trevler - KLASSE B 2. Hvis der er synlige støvkorn på produktet efterses for følgende ; 2.1 Støvkorn i maling må max. være Ø 1,0 mm. Benyt kontrolfilm. 2.2 Højde på støvkorn må ikke bryde igennem maling. 2.3 Der må ikke forefindes mere end 3 støvkorn indenfor et areal på 10 cm 2 - benyt kontrolfilm og max. 3 stk. støvkorn pr. flade. 2.4 Hår og trevler må max. være op til 2,5 mm i længde og ikke overstige en tykkelse på 1,0 mm. Kontrolfilm i transparent udgave ( på film ) befinder sig i kvalitetskontrol afdelingen. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 33 af 42

34 KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 34 af 42

35 Procesforløb på malede overflader Rensning Primer A1 Færdigfarve Vådlakering Slibning Finish / Færdigfarve Rensning Primer B2 Færdigfarve Vådlakering Let slibning Finish / Færdigfarve C3 Rensning Vådlakering Primer Færdigfarve Pulverlakering Struktur D4 Rensning Vådlakering Færdigfarve Pulverlakering Struktur Måleskema - definition : ( ikke målfast ) KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 35 af 42

36 Mærkater Mærke for godkendte varer: Mærke for afvigende varer: KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 36 af 42

37 Kalibrering ovn BILAG 2 Kalibrerings certifikat / Calibration certificate Kalibrering foretaget af : Kabine : Bruger : Test temperatur : grader Faktisk aflæst temperatur : Bund : Indsæt kontrol strips Bund Mellem Top Mellem : Top : NB! Der skal kalibreres med minimum 2 strips Test tid : time minutter Bemærkninger : Godkendt Dispensation Ikke godkendt maks. Afvigelse + / - 5% maks. Afvigelse + / - 10% Afvigelse over 10% den /. KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 37 af 42

38 Underskrift KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 38 af 42

39 BILAG 3 Kalibrering affedtningsanlæg År Dato Punkt tal PH Værdi Ferrophos K6 Klensol PH + - Vand KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 39 af 42

40 BILAG 4 Fejlrapport KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 40 af 42

41 KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 41 af 42

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Ordrestyret kvalitetssystem

Ordrestyret kvalitetssystem Hobro 2009 Revision 1 Ordrestyret kvalitetssystem Idegrundlag. Hobro Maskinfabrik ønsker at blive en anerkendt underleverandør og partner, fortrinsvis indenfor spåntagende bearbejdning. Hobro Maskinfabrik

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine.

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine. Kontraktbilag 8 Prøver 1 FAT og SAT FAT og SAT skal sikre at systemet er klar til kvalificering, dvs. alle test fra IQ, OQ og PQ bør kunne genfindes. Testmateriale udarbejdet af leverandør i forbindelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: indkøbte varer ikke anvendes, før de lever op til de specificerede krav og kontrollen afpasses efter den enkelte vare

Læs mere

DS/EN 1090? vi er klar hos DOT

DS/EN 1090? vi er klar hos DOT DS/EN 1090? vi er klar hos DOT CE-MÆRKNING Skal varmforzinknings virksomheder som DOT CE-mærkes? Nej. Vi skal blot overholde DS/EN ISO 1461, som normalt, men... vi skal understøtte kundens CE-certificering

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20.

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20. - Associeret partner Erik Mørup - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1 Svejsekonference 20. juli 2012 DS/EN 1090-1 konceptet Konceptet består af: En systemdel (kvalitetshåndbog),

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Togvedligeholdelse Driftsafvikling Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Driftsafvikling 1. august 2009 Driftschef (1) Service Sekretariat (2,10) IC4 koordinering (3) Kgc. København

Læs mere

Tilbagekaldelsesforsikring Spørgeskema

Tilbagekaldelsesforsikring Spørgeskema Tilbagekaldelsesforsikring Spørgeskema 1. Virksomheden Virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen: Navn Adresse: CVR-nr.: Dato for grundlæggelse: Virksomhedens aktiviteter: Hjemmeside:

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG

KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG KVALITETSSIKRINGS- HÅNDBOG 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgavefordeling og ansvarsområder... 4 Procedure for tilbudsgivning... 5 Procedure for ordrebehandling... 6 Procedure for indkøb... 7 Varemodtagelse og

Læs mere

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere