Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3"

Transkript

1 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5 Organisation 5 5 Tilbud / Salg 6 5 Planlægning af produktfrembringelse 7 4 Materialestyring 8 5 Produktion / Kontrol 9 3 Montage 10 5 Produktions- og måleudstyr 11 6 Afvigelsesbehandling 12 4 Indkøb 13 5 Efterprøvning 14 4 Systemdokumentation 15 4 Registreringer 16 1 CE-mærkning efter DS/EN Oversigt over procedurer 18 5 Krydsreferencer til DS/EN 9001 : 2008 Afsnit 0 revideres altid og har derfor altid højeste revisionsstatus. Ændringer foretaget af JJ / Gennemgået og godkendt AG /

3 Introduktion Afsnit 1 Rev Indledning Chris Jensen A/S er en moderne virksomhed, der har specialiseret sig i svejsning og bearbejdning i rustfaste stålmaterialer. Virksomhedens hovedsæde er beliggende i Stenlille. Det er her virksomhedens øverste ledelse holder til og hovedparten af produktionen foregår. Virksomhedens afdeling i Slagelse (Vedbysønder), sorterer direkte under selskabet i Stenlille. Det er i Slagelse, at fremstilling af de fysisk største enheder finder sted. Firmaet, der blev etableret i 1973 af Chris Jensen, har gennem årene oparbejdet en god, solid og alsidig kundekreds indenfor næsten alle grene af industrisektoren, hvor der anvendes rustfrit stål. Virksomheden, råder over DS/EN 287, DS/EN 1418, og DS 322 certifikatsvejsere. Virksomheden har opbygget sit kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001 og systemet er tilpasset så det omfatter alle virksomhedens funktioner, montage undtaget. (punkt 7.3 udvikling og konstruktion, er udeladt, da vi udelukkende er ordreproducerende). Virksomheden arbejder i henhold til BR10 / DS/EN 1090, når der er krav om dette. Chris Jensen A/S har siden 4. maj 1993 været certificeret iht. DS/EN ISO Virksomheden i Data Navn Chris Jensen Stenlille A/S Adresse Stenmaglevej 20 DK 4295 Stenlille Telefon Telefax Bank Danske Bank Kontortid Direktion Chris Jensen Kvalitetsstyring Jeanette Jensen Fabrikation - Industrimontage og rørarbejde - Rustfrit arbejde - Bygning af specialmaskiner - Drejning og fræsning - Valsning af rør - Klipning - CNC-styret bukning - Plasmaskæring - Beholdere - Stålkonstruktioner Kvalitetssystem DS/EN ISO 9001 Selskabsform Aktieselskab Side 3 af 28

4 CVR-nr Grundlagt 1973 Antal ansatte ca. 50 Heraf ca. 43 jern og metalarbejdere, primært klejnsmede og montører samt 7 funktionærer. 1.3 Referencer Procedure 1.1 Kapacitet og maskinpark 1.4 Attestering Chris Jensen A/S forpligter sig herved til at følge denne håndbog, der opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, da den beskriver de virkelige aktiviteter i virksomheden. Virksomheden forpligter sig endvidere til at lade DQS GmbH. efterprøve systemet for stadig opfyldelse af DS/EN ISO 9001 og DS/EN 1090 Alle kontrakter der udfærdiges, dette være sig med kunder eller leverandører, gennemgår reglerne i dette system. Montage undtaget. Stenlille d Chris Jensen, adm. direktør 1.5 Ansvarlig for Introduktion Direktør Side 4 af 28

5 Kvalitetsmål og politikker Afsnit 2 Rev Kvalitetsmål Kundetilfredshed er altid i focus hos Chris Jensen A/S. For at efterleve dette, tilstræbes følgende: Fuldstændig klarhed af kundens krav til produkterne Styring af processerne, med henblik på minimering af fejl Løbende kvalitetskontrol Fastholdelse af medarbejderne ved løbende information, tillige med ansvar og myndighed for eget arbejde At sikre og vedligeholde et kvalitetssystem, som er dokumenteret og velfungerende, og som opfylder standardens krav til et sådan system. 2.2 Kvalitetspolitikker For at opnå firmaets kvalitetsmål udføres følgende: Ad Ad Ad Ad Der laves en fuldstændig granskning af kundens krav, før selve produktionen starter. Der udarbejdes produktionsgrundlag i form af arbejdstegninger og instruktioner, således at kvaliteten af det færdige produkt bliver som aftalt med kunden. Kvaliteten af processerne bliver kontrolleret straks efter peration. Der bliver givet beskrivelse af kvalitetsaftalerne til de medarbejdere der arbejder på de enkelte opgaver, således at den enkelte medarbejder kan stoppe produktionen hvis emners kvalitet ikke opfylder kravene. Ad Jævnlig efterprøvning af kvalitetssystemet, for at fastholde og løbende forbedre systemet. 2.3 Målbare kvalitetsmål - Fastholde en DS/EN ISO 9001 certificering - Fastholde en DS/EN ISO 1090 certificering (CE) - Øvrige specifikke er angivet i procedure 2.1 Udarbejdelse og opfølgning af kvalietesmål. Side 5 af 28

6 2.4 Ledelsens evaluering af systemet For at kunne opretholde, forbedre og opdatere kvalitetsstyringssystemet, foretager kvalitetsgruppen en gang årligt en evaluering af kvalitetssystemets effektivitet og egnethed til at opfylde kravene i DS/EN ISO 9001 og de opstillede kvalitetsmål. Følgende dokumenter/data gennemgås og vurderes. Sidste mødereferat af ledelsens evaluering Fejlrapporter / Korrigerende og forbyggende handlinger Reklamationer Kvalitetsoversigt / Kvalitetsmål / CE Efterprøvningsrapporter DQS Auditrapporter Leverandørvurdering Kundefocus Uddannelse og træning Vurderingen tager specielt sigte på ændring af kvalitetsmål og iværksættelse af forebyggende og korrigerende handlinger, der ikke er vurderet relevant på de enkelte kvalitetsmøder, men ved en samlet gennemgang vurderes relevant. Resultaterne af ledelsens evaluering dokumenteres i mødereferat, hvor såvel den ansvarlige person, som den aftalte tidstermin for gennemførelse af beslutninger er fastlagt. 2.5 Referencer Procedure 2.1 Udarbejdelse og opfølgning på kvalitetsmål 2.6 Ansvarlig for Kvalitetsmålsætning og politikker Direktør Side 6 af 28

7 Kvalitetssystemet Afsnit 3 Rev Kvalitetsstyringssystemets opbygning Kvalitetsstyringssystemet hos Chris Jensen A/S er opbygget ud fra DS/EN ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer-Systemkrav og tilpasset kravene i DS/EN Systemet er primært opbygget efter vareflowet og derefter de tværgående aktiviteter, og følger derfor ikke standardens rækkefølge. 1 Kvalitetshåndbog: Præsentation af virksomheden og kvalitetssystemet Virksomhedens kvalitetsmålsætninger Organisation og ansvarsfordeling Aktiviteter vedr. vareflowet og tværgående handlinger 2 Procedurer: Operationelle målsætninger Generelle regelsæt for overholdelse af arbejdsgange 3 Instruktioner: Specifikke regler for overholdelse af arbejdsgange 3.2 Referencer Procedure 3.1 Udarbejdelse af procedurer Procedure 3.2 Udarbejdelse af instruktioner Procedure 3.3 Ændring af kvalitetshåndbogen 3.3 Ansvarlig for Kvalitetsstyringssystemet Direktør Side 7 af 28

8 Organisationsplan Afsnit 4 Rev Organisationsplan Montører der arbejder uden for Chris Jensen A/S s geografiske område, er underlagt den enkelte kundes kvalitetsstyringssystem og er derfor ikke omfattet af nærværende kvalitetsstyringssystem. 4.2 Ansvar og kompetence Alle medarbejdere hos Chris Jensen A/S er ansvarlige for at præstere og fastholde kvaliteten af det arbejde de udfører. Som repræsentant for ledelsen, har selskabets direktør ansvar for at kvalitetsstyrings-systemet er beskrevet, indført og løbende opdateret således at det er effektivt samtidigt med at det opfylder DS/EN ISO 9001 standardens krav og intentioner. Kvalitetsansvarlig, er ansvarlige for at standse processer, hvis det konstateres at disse ikke følger de beskrevne retningslinjer, eller at den aftalte kvalitet ikke overholdes. Medarbejdere der har en ledelsesmæssig funktion er ansvarlige for at formidle alle oplysninger der kan have indflydelse på det færdige produkt. De er endvidere ansvarlige for at tage stilling til konstaterede afvigelser inden for deres ansvarsområde. Alle medarbejdere er ansvarlige for at rapportere konstaterede afvigelser videre i organisationen, og hvis nødvendigt til kvalitetsansvarlige eller direktør, således at afvigelsen kan afdækkes og korrigerende tiltag kan iværksættes. Side 8 af 28

9 Afsnit 4 Rev Personale Der er udarbejdet stillingsbeskrivelser for samtlige ansatte. Direktør (Ledelsens repræsentant) Ansvarlig for den daglige drift. Økonomichef Ansvarlig for administration, og bogholderi. Produktionschef Ansvarlig for produktionen, uddannelse, tilbudsgivning og ordreoptagelse. Samt montager. Værkfører: Ordreoptagelse, sags-styring, og ledelse af produktion. Maskinteknikker Udfører tegningsarbejder, efter anvisning. Ansvarlig for samling af dokumentation Teknisk Designer Udfører tegningsarbejder, efter anvisning. Kontorassistent Daglige funktioner i administrationen. Kvalitetsansvarlig: Intern audit, dokumentstyring, og indsamling af kvalitetsdata. Smed / Svejser Produktion, proceskontrol Maskinarbejder Produktion, proceskontrol, Ansvarlig for ind/udgangskontrol: Kalibrering, indgangskontrol af halvfabrikata, slutkontrol og kontrol af korrigerende handlinger National Svejsekoordinator: Visuel svejsekontrol Kontrol af NDT rapporter Lageransvarlig: Indgangskontrol samt ansvarlig for materiale/værktøjs styring, forsendelser, samt general vedligeholdelse Servicemedarbejder: Udføre arbejdsopgaver efter anvisning. Side 9 af 28

10 Afsnit 4 Rev Referencer Procedure 4.1 Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser Procedure 4.2 Registrering af erfaringsgrundlag Procedure 4.4 Organisationsplan 4.5 Ansvarlig for Organisation Direktør Side 10 af 28

11 Tilbud / Salg Afsnit 5 Rev Forespørgsel Når Chris Jensen A/S modtager en forespørgsel fra en kunde, registreres enkelte basisoplysninger vedrørende kunden og den eventuelle ordre. Dette sker for at behandle forespørgslen korrekt, inden tilbudsgivningen. 5.2 Gennemgang af udbudsmateriale ( Kontraktgennemgang) For at kunne afgive et korrekt tilbud, samt undersøge om opgaven kan løses af Chris Jensen A/S foretages en gennemgang af udbudsmaterialet (kontraktgennemgang). Til hjælp for denne kontraktgennemgang anvendes "Tjekliste/Aftalegennemgang" og evt. "1090 specifikation" (til brug for CEmærkning af stålkonstruktioner efter DS/EN ). I tilfælde af, at der mangler information i forbindelse med CE-mærkning, fremsendes "1090 specifikation" til kunden, som udfylder skemaet med den manglede information. Disse skemaer findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA. Denne gennemgang sikrer at Chris Jensen A/S har fået tilstrækkeligt tilbudsgrundlag og at der rådes over tilstrækkelige kvalifikationer og maskiner, samt at eventuelle manglende information afklares. Kontraktgennemgangen foretages af Produktionschef i tæt samarbejde med kunden. 5.3 Tilbudsgivning På baggrund af kundens forespørgsel samt kontraktgennemgangen udarbejdes et tilbud, der indeholder: Emne Antal Leveringstid Materialer Betalingsbetingelser Leveringsbetingelser Særlige kvalitetskrav Certifikatkrav Eventuelle forbehold / særlige aftaler Krav til DS/EN 1090 Som udgangspunkt afgives alle tilbud i DKK (danske kroner). Afvigelse herfra skal fremgå af tilbud. 5.4 Ordre optagelse Når Chris Jensen A/S modtager en ordre fra kunde, undersøges om leveringstiden kan overholdes i henhold til planlægningen, før eventuel ordrebekræftelse, tilsendes kunde. Dette gælder dog ikke direkte ordrer (Ordrer der afvikles inden for 2 dage) Herefter oprettes et sagsnummer og ordren indgår i virksomhedens øvrige planlægning. Side 11 af 28

12 Tilbud / Salg Afsnit 5 Rev Afleveringsforretning Ved afslutning af en opgave og overdragelse heraf til kunden, foretages en afleveringsforretning. Hertil anvendes skema "Afleveringsforretning" eller evt. tilsvarende fra kunden. Skemaet findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA. 5.6 Referencer Procedure 5.1 Tilbud / Salg 5.7 Ansvarlig for tilbud / salg Produktionschef Side 12 af 28

13 Planlægning af produktfrembringelse Afsnit 6 Rev Planlægning af produktfrembringelse Ud fra kundens udbudsmateriale, "Tjekliste/Aftalegennemgang" og kundens ønske til leveringstid planlægges arbejdet. Når hovedaktiviteterne er fastlagt udarbejdes det nødvendige produktionsgrundlag. Såfremt der er krav om svejsning iht. svejseprocedure (WPS), sendes denne til kunden for godkendelse. Der anvendes altid certificerede svejsere til udførelse af svejsninger. Der oprettes en særlig sagsmappe for hver enkelt af kundens ordrer. 6.2 Planlægning af montager Hvis der er tale om en montage opgave, planlægges forløbet i tæt samarbejde mellem kunde, salgs og montage leder. Til hjælp her for kan anvendes tjeklisten "Montagekontrol", som findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA. Ved samme lejlighed tages også beslutning om hvilken rapportering der skal udarbejdes/overdrages til kunden. 6.3 Referencer Procedure 6.1 Planlægning af produktfrembringelse 6.4 Ansvarlig for produktionsforberedelse Produktionschef Side 13 af 28

14 Materialestyring Afsnit 7 Rev Håndtering Alle materialer håndteres som beskrevet i procedurer. 7.2 Lagring Alle materialer lagres så vidt muligt under tag. Såfremt der er særlige krav til lagring fremgår dette af indkøbsrekvisition. Produkter leveret af køber, mærkes tydeligt, eller holdes tydeligt adskilt fra øvrige produkter. 7.3 Styring og mærkning af materialer Chris Jensen A/S har oprettet et materialestyringssystem, der sikrer at det altid er de aftalte materialer der anvendes til opgaverne. Der er endvidere en skarp adskillelse mellem rustfaste og andre materialer med henblik på at sikre, at ombytning ikke forekommer. Alle råmaterialer mærkes efter fastlagt rutine. 7.4 Forsendelse Der aftales med kunden, hvorledes det færdige emne skal pakkes og forsendes. 7.5 Referencer Procedure 7.1 Materialestyring 7.6 Ansvarlig for materialestyring Materialecertifikater: Maskinteknikker Andet: Lagermand Side 14 af 28

15 Produktion / Kontrol Afsnit 8 Rev Modtagelse af materialer Al materiale der modtages hos Chris Jensen A/S, skal gennem varemodtagelse og indgangskontrol. Varemodtagelsen består i at kontrollere: at Der ikke er transportskader Mængde, følgeseddel og ordre stemmer overens Specificeret dokumentation medfølger Indgangskontrollen består i: Gennemgang af dokumentation Visuel kontrol af kvalitet Geometrisk måling (udføres med kalibreret måleudstyr) Såfremt indgangskontrollen kan godkende leverancen frigives denne til produktion/lager. 8.2 Produktion / kontrol Produktion og kontrol foretages i henhold til kundetegninger, arbejdstegninger, instruktioner og svejseprocedurer. 8.3 Slutkontrol Slutkontrollen udføres altid af ansvarlig for ind/udgangskontrol eller dennes afløser. Del-emner med tegningsnummer betragtes som færdige emner. Svejsninger kontrolleres altid af National svejsekoordinator, eller andet bemyndiget organ. Kontrollen omfatter: Gennemgang af kontrolblanketter og produktionsgrundlag Geometrisk måling (udføres med kalibreret måleudstyr) Visuel kontrol Først når nævnte kontrol har godkendt leverancen, kan produktet frigives til kunde og/eller videre forarbejdning. 8.5 Svejsning Er der krav om, at der skal anvendes svejseprocedure, benyttes denne til alle svejsninger. 8.6 Omstempling Omstempling foretages efter fastlagt procedure. Side 15 af 28

16 8.7 Referencer Procedure 8.1 Varemodtagelse og indgangskontrol Procedure 8.2 Omstempling Procedure 8.3 Produktion/kontrol 8.8 Ansvarlig for Produktion / Kontrol Modtagekontrol: Lager / ansvarlig for ind/udgangskontrol Andet: Værkfører Side 16 af 28

17 Montage Afsnit 9 Rev. 3 Ikke omfattet af kvalitetsstyringssystemet Svejsecertifikater skal opbevares af den enkelte medarbejder, på montagepladsen. Såfremt kunden stiller krav herom, vil der blive udleveret materialedokumentation, vedrørende opgaven/montagen. Under selve montagen, skal Chris Jensen A/S s medarbejdere, altid følge kundens kvalitetsstyringssystem, såvel som kundens sikkerhedskrav. Afvigelse herfra skal være skriftligt aftalt med kunden. Side 17 af 28

18 Produktions og måleudstyr Afsnit 10 Rev Registrering og mærkning af produktionsudstyr Alt produktionsudstyr er mærket og registreret, således at man til enhver tid kan se om Chris Jensen A/S råder over det til en ordre nødvendig udstyr Vedligeholdelse af produktionsudstyr Alt produktionsudstyr bliver med regelmæssige intervaller efterset Registrering og mærkning af måleudstyr Alt måleudstyr er registreret og mærket. Der føres stamkort over hvert enkelt måleudstyr. Måleudstyret er grupperet i 2 grupper: 1. Udstyr der kalibreres jævnligt efter nationale eller internationale standarder. 2. Udstyr der ikke anvendes til registrerbare målinger. Kalibrering af gruppe 1: Måleudstyr sendes til akkrediteret laboratorium for kalibrering iht. nationale eller internationale normaler. Udstyret forsegles så vidt muligt mod uautoriseret indgreb. Når udstyr modtages fra kalibrering gennemgås det medfølgende certifikat for korrekte oplysninger og overholdelse af krav, tekniske som miljømæssige. Hvis måleudstyr der har været anvendt til målinger ikke godkendes, gennemgås kontrolblad på projekter produceret siden sidste kalibrering, for at kontrollere om disse skulle være behæftet med afvigelser for det specificerede Benyttelse af fremmed inspektion Såfremt der benyttes fremmed inspektion, forlanges kalibreringsdokumentation af det benyttede udstyr, eller en autoriseret prøvning Udstyr uden kalibrering Såfremt udstyr ikke benyttes i en længere periode og udstyret således ikke længere er gyldigt, mærkes dette tydeligt IKKE KALIBRERET 10.6 Referencer Procedure 10.1 Produktionsudstyr Procedure 10.2 Registrering og mærkning af måleudstyr Procedure 10.3 Fremmed Inspektion 10.8 Ansvarlig for Produktionsudstyr Måleværktøj : ansvarlig for ind/udgangskontrol Øvrig produktionsudstyr : Lager Side 18 af 28

19 Afvigelsesbehandling Afsnit 11 Rev Afvigelsesbehandling Enhver afvigelse, der konstateres enten af Chris Jensen A/S s personale, leverandører eller kunder, bliver anvendt konstruktivt. Afvigelsen, samt omfanget heraf beskrives i en fejlrapport. Ved det afvigende lægges et stopkort, der indikerer at produktet er afvigende, og derfor ikke må anvendes til produktionen. Produktionschef/værkfører tager stilling til aktuel afvigelse og hvilke tiltag der skal iværksættes. Beslutningen kan være: Genbearbejdning Reparation (Hvis kontrakten angiver det, skal kunden kontaktes for godkendelse) Dispensation (Kunden skal altid godkende dette) Emnet kasseres 11.2 Korrigerende handlinger Når kvalitetsgruppen samles, gennemgås fejlrapporter og de tilhørende beslutninger. Når den aktuelle afvigelse er behandlet og gennemført, overdrages fejlrapporten til kvalitetsansvarlig for registrering. Hvis det vurderes, at afvigelsen kan gentages, skal gruppen afgøre hvilke korrigerende tiltag der skal gennemføres. Beslutningen skal altid godkendes af ansvarlig for aktiviteten. Der sættes en tidstermin for gennemførelse af korrigerende handlinger. Ansvarlig for ind/udgangskontrol efterprøver handlingerne effektivitet, når disse er indført, og rapporterer resultatet til kvalitetsgruppen Kundefocus Hos Chris Jensen A/S er kunden altid i focus. Behandling af evt. reklameration som beskrevet i procedure Referencer Procedure 11.1 Kontrol / Behandling af afvigelser 11.5 Ansvarlig for Afvigelsesbehandling Registreringer af fejlrapporter: Kvalitetsansvarlig Korrigerende handling: Ansvarlig for ind/udgangskontrol Aktuelle afvigelser: Produktionschef og Værkfører i samarbejde Side 19 af 28

20 Indkøb Afsnit 12 Rev Udvælgelse af leverandører Godkendelse af leverandører foretages efter fastlagte krav og er i øvrigt leverandørtypebestemt Prøveordre Såfremt en leverandør ønskes, foretages en prøve ordre Godkendelse af leverandører Når en leverandør lever op til kvalitet og levering i henhold til indkøbsrekvisition, kan denne leverandør benyttes af alle indkøbere hos Chris Jensen A/S Indkøb Leverancer må kun indkøbes fra godkendte leverandører. Ved indkøb oprettes altid en indkøbsrekvisition, hvor følgende er angivet: Emne/ydelse Mængde Leveringstid Kvalitetskrav/omfang Dokumentation Indkøber Hvor indkøbet er svært definerbart, sendes indkøbsrekvisition til leverandør Kritiske Leverandører Hvis leverancer ikke opfylder alle krav ved varemodtagelsen eller i indgangskontrol, udskrives en fejlrapport og det vurderes, hvorvidt den pågældende leverandør påføres listen over kritiske leverandører. Listen over kritiske leverandører udarbejdes 1 gang årligt, på ledelsens evaluering Referencer Procedure 12.1 Indkøb Procedure 12.2 Vurdering og godkendelse af leverandører 12.7 Ansvarlig for indkøb Produktionschef og værkfører Side 20 af 28

21 Efterprøvning Afsnit 13 Rev Efterprøvning Chris Jensen A/S efterprøver regelmæssigt hele kvalitetsstyrings-systemet: Da Chris Jensen A/S s kvalitetsstyringssystem er opbygget for opfyldelse af DS/EN ISO 9001og DS/EN 1090, efterprøves dokumentationen efter de pågældende standarder. Kvalitetsstyringssystemet opdateres efter behov, så det stadig fungerer optimalt og opfylder standardens krav Udførelse af efterprøvning Dokumentationen efterprøves iht. standardens krav og intentioner. Efterprøvningen dokumenteres på efterprøvningsrapporter Godkendelse af efterprøvning Den ansvarlige for det efterprøvede område skal acceptere de fundne afvigelser, samt redegøre for hvilke korrigerende handlinger der evt. indføres for at rette afvigelsen, samt hvornår de indføres Opfølgning Hvis der konstateres afvigelser der medfører korrigerende handlinger, skal der aftales en tidsfrist for gennemførelsen af de aftalte korrigerende handlinger. Ansvarlig efterprøver og kontroller de korrigerende handlingers effektivitet efter disses gennemførelse Reference Procedure 13.1 Efterprøvning 13.6 Ansvarlig for Efterprøvning Kvalitetsansvarlig i samarbejde med produktionschef Side 21 af 28

22 Dokumentstyring Afsnit 14 Rev Virksomhedens papirflow Alle virksomhedens udfyldte blanketter styres gennem virksomheden Registrering og vedligeholdelse af blanketter Virksomheden har to typer blanketter. 1. Blanketter som er en integreret del af VISMA (regnskab, projektstyring m.m.) Disse skrives ud i forbindelse med oprettelse af et projekt.(eks. sagsoversigt, arbejdskort, materialesedler m.m.) 2. Blanketter som er forsynet med et firecifret nummer. Alle blanketter vedligeholdes løbende efter behov Registrering og styring af dokumentation Når der rettes i kvalitetssystemet, printes opdaterede udgaver. Disse fordeles til kvalitetsgruppen, og der ligges eksemplarer på kontoret til interesserede/kunder. Et eksemplar af forældede udgaver, arkiveres i 5 år Referencer Procedure 14.1 Dokumentstyring af dokumentation 14.5 Ansvarlig for Dokumentstyring Alle funktioner har ansvar for at følge disse regler Side 22 af 28

23 Registreringer Afsnit 15 Rev Registreringer Alle registreringer der vedrører producerede emner. Opbevares hos Chris Jensen A/S i en periode på 15 år fra levering. Dog arkiveres regnskabsmæssige dokumenter kun i 5 år. Eksempler på registreringer: Omstemplingsrapporter Fejlrapporter Certifikater / PMI Svejsecertifikater. Alle registreringer skal være læselige (på et læsbart medie), i hele opbevaringsperioden Referencer Procedure 15.1 Samling og arkivering af registreringer 15.3 Ansvarlig for Registreringer Alle funktioner har ansvar for at følge disse regler Side 23 af 28

24 CE mærkning af stålkonstruktioner efter DS/EN1090 Afsnit 16 Rev CE-mærkning af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 Chris Jensen A/S udfører CE-mærkning af stålkonstruktioner, hvor der er lovkrav herom eller hvis kunden ønsker det Overensstemmelsesvurdering For at kunne foretage CE-mærkning gennemføres en overensstemmelsesvurdering dækkende fremstillingsegenskaber og, hvor det er relevant, projekteringsegenskaber. Til brug for overensstemmelsesvurderingen anvendes forskellige skemaer til kontrol af det udførte arbejde. Disse skemaer kan findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA Udstedelse af CE-mærke Før udstedelse af CE-mærke gennemgås de forskellige skemaer med henblik på at konstatere, om produktet er udført i overensstemmelse med produktspecifikationerne. Er dette tilfældet, udskrives CE-mærke. Til hjælp hertil er udarbejdet CE-mærke mastere for deklarationsmetode M1, M2, M3b og M3a. Disse mastere kan findes under Projektdokumentation i VISMA Reference Procedure 16.1 Udstedelse af CE-mærke 16.5 Ansvarlig for CE-mærkning Produktionschef Side 24 af 28

25 Oversigt over Procedurer Afsnit 17 Rev. 5 Nr. Navn 0.1 Oversigt over Procedurer 0.2 Oversigt over Instruktioner 0.3 Oversigt over Blanketter 1.1 Kapacitet og maskinpark 2.1 Udarbejdelse og opfølgning af kvalitetsmål 3.1 Udarbejdelse af procedurer 3.2 Udarbejdelse af instruktioner 3.3 Ændringer af kvalitetshåndbogen 4.1 Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser 4.2 Registrering af erfaringsgrundlag 4.4 Organisationsplan 5.1 Tilbud / Salg 6.1 Planlægning af produktfrembringelse 6.2 Produktionsforberedelse 7.1 Materialestyring 8.1 Varemodtagelse og indgangskontrol 8.2 Omstempling 8.3 Produktion / kontrol 10.1 Udstyr i produktionen 10.2 Registrering og mærkning af måleudstyr 10.3 Fremmed inspektion 11.1 Behandling af afvigelser 12.1 Indkøb 12.2 Vurdering og godkendelse af leverandører 13.1 Efterprøvning 14.1 Dokumentstyring af dokumentation 15.1 Samling og arkivering af registreringer 16.1 Udstedelse af CE-mærke Side 25 af 28

26 Krydsreferencer til DS/EN 9001:2008 Afsnit 18 Rev. 5 Standard CJ-procedurer 4.1 Generelle krav Generelt Kvalitetshåndbog Styring af dokumenter Styring af registreringer Ledelsens forpligtelse Kundefokus Kvalitetspolitik Kvalitetsmål Planlægning mht. kvalitetsledelsessystemet Ansvar, beføjelser og kommunikation Ansvar og beføjelser Ledelsens repræsentant Ledelsens evaluering Tilvejebringelse af ressourcer Generelt Kompetence, uddannelse/træning og bevidsthed Infrastruktur Arbejdsforhold Planlægning af produktfrembringelse Fastlæggelse af krav knyttet til produktet Gennemgang af krav knyttet til produktet Kommunikation med kunden Indkøbsproces Indkøbsinformation Verifikation af indkøbte produkter Styring af produktion og servicetilvejebringelse Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse Identifikation og sporbarhed Kunders ejendom Bevarelse af produkter Styring af overvågnings- og måleudstyr Generelt Intern audit Overvågning og måling af processer Overvågning og måling af produkter Styring af afvigende produkter Analyse af data Løbende forbedring Korrigerende handlinger Forebyggende handlinger 11.1 Side 26 af 28

27 Side 27 af 28

28 CHRIS JENSEN A/S KONTAKT OS STENLILLE HOVEDSÆDE Stenmaglevej 20 DK Stenlille T F E SLAGELSE Vedbysøndervej 10 DK Slagelse T F E

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

CHRIS JENSEN A/S SPECIALISTER I RUSTFRIT STÅL

CHRIS JENSEN A/S SPECIALISTER I RUSTFRIT STÅL CHRIS JENSEN A/S SPECIALISTER I RUSTFRIT STÅL >> Med mere end 40 års erfaring i arbejdet med rustfrit stål, og særdeles veluddannede medarbejdere løser Chris Jensen A/S, både store og små komplekse specialopgaver.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: indkøbte varer ikke anvendes, før de lever op til de specificerede krav og kontrollen afpasses efter den enkelte vare

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20.

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20. - Associeret partner Erik Mørup - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1 Svejsekonference 20. juli 2012 DS/EN 1090-1 konceptet Konceptet består af: En systemdel (kvalitetshåndbog),

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Togvedligeholdelse Driftsafvikling Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Driftsafvikling 1. august 2009 Driftschef (1) Service Sekretariat (2,10) IC4 koordinering (3) Kgc. København

Læs mere

Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner.

Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner. Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner. Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OT AT 14. april 2008 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 4.2.4

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK

DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER H * DANSKE ARK * KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 -Ol 2011-07-01 Vejledning til udarbejdelse af kvalitetsledelsessystem Indhold Introduktion Grundlag Struktur Systematik

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S

KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG FOR CUWILAK A/S KVALITETSHÅNDBOG Version 1.2 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1. Formål...4 Målsætning....4 Kvalitetssystemets opbygning....4 3. Definitioner...6 Multitime system:... 6

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Strømforsyningsinstallationer 2011/S 164-271578

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Strømforsyningsinstallationer 2011/S 164-271578 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271578-2011:text:da:html DK-Fredericia: Strømforsyningsinstallationer 2011/S 164-271578 UDBUDSBEKENDTGØRELSE - FORSYNINGSVIRKSOMHED

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere