Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3"

Transkript

1 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5 Organisation 5 5 Tilbud / Salg 6 5 Planlægning af produktfrembringelse 7 4 Materialestyring 8 5 Produktion / Kontrol 9 3 Montage 10 5 Produktions- og måleudstyr 11 6 Afvigelsesbehandling 12 4 Indkøb 13 5 Efterprøvning 14 4 Systemdokumentation 15 4 Registreringer 16 1 CE-mærkning efter DS/EN Oversigt over procedurer 18 5 Krydsreferencer til DS/EN 9001 : 2008 Afsnit 0 revideres altid og har derfor altid højeste revisionsstatus. Ændringer foretaget af JJ / Gennemgået og godkendt AG /

3 Introduktion Afsnit 1 Rev Indledning Chris Jensen A/S er en moderne virksomhed, der har specialiseret sig i svejsning og bearbejdning i rustfaste stålmaterialer. Virksomhedens hovedsæde er beliggende i Stenlille. Det er her virksomhedens øverste ledelse holder til og hovedparten af produktionen foregår. Virksomhedens afdeling i Slagelse (Vedbysønder), sorterer direkte under selskabet i Stenlille. Det er i Slagelse, at fremstilling af de fysisk største enheder finder sted. Firmaet, der blev etableret i 1973 af Chris Jensen, har gennem årene oparbejdet en god, solid og alsidig kundekreds indenfor næsten alle grene af industrisektoren, hvor der anvendes rustfrit stål. Virksomheden, råder over DS/EN 287, DS/EN 1418, og DS 322 certifikatsvejsere. Virksomheden har opbygget sit kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001 og systemet er tilpasset så det omfatter alle virksomhedens funktioner, montage undtaget. (punkt 7.3 udvikling og konstruktion, er udeladt, da vi udelukkende er ordreproducerende). Virksomheden arbejder i henhold til BR10 / DS/EN 1090, når der er krav om dette. Chris Jensen A/S har siden 4. maj 1993 været certificeret iht. DS/EN ISO Virksomheden i Data Navn Chris Jensen Stenlille A/S Adresse Stenmaglevej 20 DK 4295 Stenlille Telefon Telefax Bank Danske Bank Kontortid Direktion Chris Jensen Kvalitetsstyring Jeanette Jensen Fabrikation - Industrimontage og rørarbejde - Rustfrit arbejde - Bygning af specialmaskiner - Drejning og fræsning - Valsning af rør - Klipning - CNC-styret bukning - Plasmaskæring - Beholdere - Stålkonstruktioner Kvalitetssystem DS/EN ISO 9001 Selskabsform Aktieselskab Side 3 af 28

4 CVR-nr Grundlagt 1973 Antal ansatte ca. 50 Heraf ca. 43 jern og metalarbejdere, primært klejnsmede og montører samt 7 funktionærer. 1.3 Referencer Procedure 1.1 Kapacitet og maskinpark 1.4 Attestering Chris Jensen A/S forpligter sig herved til at følge denne håndbog, der opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, da den beskriver de virkelige aktiviteter i virksomheden. Virksomheden forpligter sig endvidere til at lade DQS GmbH. efterprøve systemet for stadig opfyldelse af DS/EN ISO 9001 og DS/EN 1090 Alle kontrakter der udfærdiges, dette være sig med kunder eller leverandører, gennemgår reglerne i dette system. Montage undtaget. Stenlille d Chris Jensen, adm. direktør 1.5 Ansvarlig for Introduktion Direktør Side 4 af 28

5 Kvalitetsmål og politikker Afsnit 2 Rev Kvalitetsmål Kundetilfredshed er altid i focus hos Chris Jensen A/S. For at efterleve dette, tilstræbes følgende: Fuldstændig klarhed af kundens krav til produkterne Styring af processerne, med henblik på minimering af fejl Løbende kvalitetskontrol Fastholdelse af medarbejderne ved løbende information, tillige med ansvar og myndighed for eget arbejde At sikre og vedligeholde et kvalitetssystem, som er dokumenteret og velfungerende, og som opfylder standardens krav til et sådan system. 2.2 Kvalitetspolitikker For at opnå firmaets kvalitetsmål udføres følgende: Ad Ad Ad Ad Der laves en fuldstændig granskning af kundens krav, før selve produktionen starter. Der udarbejdes produktionsgrundlag i form af arbejdstegninger og instruktioner, således at kvaliteten af det færdige produkt bliver som aftalt med kunden. Kvaliteten af processerne bliver kontrolleret straks efter peration. Der bliver givet beskrivelse af kvalitetsaftalerne til de medarbejdere der arbejder på de enkelte opgaver, således at den enkelte medarbejder kan stoppe produktionen hvis emners kvalitet ikke opfylder kravene. Ad Jævnlig efterprøvning af kvalitetssystemet, for at fastholde og løbende forbedre systemet. 2.3 Målbare kvalitetsmål - Fastholde en DS/EN ISO 9001 certificering - Fastholde en DS/EN ISO 1090 certificering (CE) - Øvrige specifikke er angivet i procedure 2.1 Udarbejdelse og opfølgning af kvalietesmål. Side 5 af 28

6 2.4 Ledelsens evaluering af systemet For at kunne opretholde, forbedre og opdatere kvalitetsstyringssystemet, foretager kvalitetsgruppen en gang årligt en evaluering af kvalitetssystemets effektivitet og egnethed til at opfylde kravene i DS/EN ISO 9001 og de opstillede kvalitetsmål. Følgende dokumenter/data gennemgås og vurderes. Sidste mødereferat af ledelsens evaluering Fejlrapporter / Korrigerende og forbyggende handlinger Reklamationer Kvalitetsoversigt / Kvalitetsmål / CE Efterprøvningsrapporter DQS Auditrapporter Leverandørvurdering Kundefocus Uddannelse og træning Vurderingen tager specielt sigte på ændring af kvalitetsmål og iværksættelse af forebyggende og korrigerende handlinger, der ikke er vurderet relevant på de enkelte kvalitetsmøder, men ved en samlet gennemgang vurderes relevant. Resultaterne af ledelsens evaluering dokumenteres i mødereferat, hvor såvel den ansvarlige person, som den aftalte tidstermin for gennemførelse af beslutninger er fastlagt. 2.5 Referencer Procedure 2.1 Udarbejdelse og opfølgning på kvalitetsmål 2.6 Ansvarlig for Kvalitetsmålsætning og politikker Direktør Side 6 af 28

7 Kvalitetssystemet Afsnit 3 Rev Kvalitetsstyringssystemets opbygning Kvalitetsstyringssystemet hos Chris Jensen A/S er opbygget ud fra DS/EN ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer-Systemkrav og tilpasset kravene i DS/EN Systemet er primært opbygget efter vareflowet og derefter de tværgående aktiviteter, og følger derfor ikke standardens rækkefølge. 1 Kvalitetshåndbog: Præsentation af virksomheden og kvalitetssystemet Virksomhedens kvalitetsmålsætninger Organisation og ansvarsfordeling Aktiviteter vedr. vareflowet og tværgående handlinger 2 Procedurer: Operationelle målsætninger Generelle regelsæt for overholdelse af arbejdsgange 3 Instruktioner: Specifikke regler for overholdelse af arbejdsgange 3.2 Referencer Procedure 3.1 Udarbejdelse af procedurer Procedure 3.2 Udarbejdelse af instruktioner Procedure 3.3 Ændring af kvalitetshåndbogen 3.3 Ansvarlig for Kvalitetsstyringssystemet Direktør Side 7 af 28

8 Organisationsplan Afsnit 4 Rev Organisationsplan Montører der arbejder uden for Chris Jensen A/S s geografiske område, er underlagt den enkelte kundes kvalitetsstyringssystem og er derfor ikke omfattet af nærværende kvalitetsstyringssystem. 4.2 Ansvar og kompetence Alle medarbejdere hos Chris Jensen A/S er ansvarlige for at præstere og fastholde kvaliteten af det arbejde de udfører. Som repræsentant for ledelsen, har selskabets direktør ansvar for at kvalitetsstyrings-systemet er beskrevet, indført og løbende opdateret således at det er effektivt samtidigt med at det opfylder DS/EN ISO 9001 standardens krav og intentioner. Kvalitetsansvarlig, er ansvarlige for at standse processer, hvis det konstateres at disse ikke følger de beskrevne retningslinjer, eller at den aftalte kvalitet ikke overholdes. Medarbejdere der har en ledelsesmæssig funktion er ansvarlige for at formidle alle oplysninger der kan have indflydelse på det færdige produkt. De er endvidere ansvarlige for at tage stilling til konstaterede afvigelser inden for deres ansvarsområde. Alle medarbejdere er ansvarlige for at rapportere konstaterede afvigelser videre i organisationen, og hvis nødvendigt til kvalitetsansvarlige eller direktør, således at afvigelsen kan afdækkes og korrigerende tiltag kan iværksættes. Side 8 af 28

9 Afsnit 4 Rev Personale Der er udarbejdet stillingsbeskrivelser for samtlige ansatte. Direktør (Ledelsens repræsentant) Ansvarlig for den daglige drift. Økonomichef Ansvarlig for administration, og bogholderi. Produktionschef Ansvarlig for produktionen, uddannelse, tilbudsgivning og ordreoptagelse. Samt montager. Værkfører: Ordreoptagelse, sags-styring, og ledelse af produktion. Maskinteknikker Udfører tegningsarbejder, efter anvisning. Ansvarlig for samling af dokumentation Teknisk Designer Udfører tegningsarbejder, efter anvisning. Kontorassistent Daglige funktioner i administrationen. Kvalitetsansvarlig: Intern audit, dokumentstyring, og indsamling af kvalitetsdata. Smed / Svejser Produktion, proceskontrol Maskinarbejder Produktion, proceskontrol, Ansvarlig for ind/udgangskontrol: Kalibrering, indgangskontrol af halvfabrikata, slutkontrol og kontrol af korrigerende handlinger National Svejsekoordinator: Visuel svejsekontrol Kontrol af NDT rapporter Lageransvarlig: Indgangskontrol samt ansvarlig for materiale/værktøjs styring, forsendelser, samt general vedligeholdelse Servicemedarbejder: Udføre arbejdsopgaver efter anvisning. Side 9 af 28

10 Afsnit 4 Rev Referencer Procedure 4.1 Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser Procedure 4.2 Registrering af erfaringsgrundlag Procedure 4.4 Organisationsplan 4.5 Ansvarlig for Organisation Direktør Side 10 af 28

11 Tilbud / Salg Afsnit 5 Rev Forespørgsel Når Chris Jensen A/S modtager en forespørgsel fra en kunde, registreres enkelte basisoplysninger vedrørende kunden og den eventuelle ordre. Dette sker for at behandle forespørgslen korrekt, inden tilbudsgivningen. 5.2 Gennemgang af udbudsmateriale ( Kontraktgennemgang) For at kunne afgive et korrekt tilbud, samt undersøge om opgaven kan løses af Chris Jensen A/S foretages en gennemgang af udbudsmaterialet (kontraktgennemgang). Til hjælp for denne kontraktgennemgang anvendes "Tjekliste/Aftalegennemgang" og evt. "1090 specifikation" (til brug for CEmærkning af stålkonstruktioner efter DS/EN ). I tilfælde af, at der mangler information i forbindelse med CE-mærkning, fremsendes "1090 specifikation" til kunden, som udfylder skemaet med den manglede information. Disse skemaer findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA. Denne gennemgang sikrer at Chris Jensen A/S har fået tilstrækkeligt tilbudsgrundlag og at der rådes over tilstrækkelige kvalifikationer og maskiner, samt at eventuelle manglende information afklares. Kontraktgennemgangen foretages af Produktionschef i tæt samarbejde med kunden. 5.3 Tilbudsgivning På baggrund af kundens forespørgsel samt kontraktgennemgangen udarbejdes et tilbud, der indeholder: Emne Antal Leveringstid Materialer Betalingsbetingelser Leveringsbetingelser Særlige kvalitetskrav Certifikatkrav Eventuelle forbehold / særlige aftaler Krav til DS/EN 1090 Som udgangspunkt afgives alle tilbud i DKK (danske kroner). Afvigelse herfra skal fremgå af tilbud. 5.4 Ordre optagelse Når Chris Jensen A/S modtager en ordre fra kunde, undersøges om leveringstiden kan overholdes i henhold til planlægningen, før eventuel ordrebekræftelse, tilsendes kunde. Dette gælder dog ikke direkte ordrer (Ordrer der afvikles inden for 2 dage) Herefter oprettes et sagsnummer og ordren indgår i virksomhedens øvrige planlægning. Side 11 af 28

12 Tilbud / Salg Afsnit 5 Rev Afleveringsforretning Ved afslutning af en opgave og overdragelse heraf til kunden, foretages en afleveringsforretning. Hertil anvendes skema "Afleveringsforretning" eller evt. tilsvarende fra kunden. Skemaet findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA. 5.6 Referencer Procedure 5.1 Tilbud / Salg 5.7 Ansvarlig for tilbud / salg Produktionschef Side 12 af 28

13 Planlægning af produktfrembringelse Afsnit 6 Rev Planlægning af produktfrembringelse Ud fra kundens udbudsmateriale, "Tjekliste/Aftalegennemgang" og kundens ønske til leveringstid planlægges arbejdet. Når hovedaktiviteterne er fastlagt udarbejdes det nødvendige produktionsgrundlag. Såfremt der er krav om svejsning iht. svejseprocedure (WPS), sendes denne til kunden for godkendelse. Der anvendes altid certificerede svejsere til udførelse af svejsninger. Der oprettes en særlig sagsmappe for hver enkelt af kundens ordrer. 6.2 Planlægning af montager Hvis der er tale om en montage opgave, planlægges forløbet i tæt samarbejde mellem kunde, salgs og montage leder. Til hjælp her for kan anvendes tjeklisten "Montagekontrol", som findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA. Ved samme lejlighed tages også beslutning om hvilken rapportering der skal udarbejdes/overdrages til kunden. 6.3 Referencer Procedure 6.1 Planlægning af produktfrembringelse 6.4 Ansvarlig for produktionsforberedelse Produktionschef Side 13 af 28

14 Materialestyring Afsnit 7 Rev Håndtering Alle materialer håndteres som beskrevet i procedurer. 7.2 Lagring Alle materialer lagres så vidt muligt under tag. Såfremt der er særlige krav til lagring fremgår dette af indkøbsrekvisition. Produkter leveret af køber, mærkes tydeligt, eller holdes tydeligt adskilt fra øvrige produkter. 7.3 Styring og mærkning af materialer Chris Jensen A/S har oprettet et materialestyringssystem, der sikrer at det altid er de aftalte materialer der anvendes til opgaverne. Der er endvidere en skarp adskillelse mellem rustfaste og andre materialer med henblik på at sikre, at ombytning ikke forekommer. Alle råmaterialer mærkes efter fastlagt rutine. 7.4 Forsendelse Der aftales med kunden, hvorledes det færdige emne skal pakkes og forsendes. 7.5 Referencer Procedure 7.1 Materialestyring 7.6 Ansvarlig for materialestyring Materialecertifikater: Maskinteknikker Andet: Lagermand Side 14 af 28

15 Produktion / Kontrol Afsnit 8 Rev Modtagelse af materialer Al materiale der modtages hos Chris Jensen A/S, skal gennem varemodtagelse og indgangskontrol. Varemodtagelsen består i at kontrollere: at Der ikke er transportskader Mængde, følgeseddel og ordre stemmer overens Specificeret dokumentation medfølger Indgangskontrollen består i: Gennemgang af dokumentation Visuel kontrol af kvalitet Geometrisk måling (udføres med kalibreret måleudstyr) Såfremt indgangskontrollen kan godkende leverancen frigives denne til produktion/lager. 8.2 Produktion / kontrol Produktion og kontrol foretages i henhold til kundetegninger, arbejdstegninger, instruktioner og svejseprocedurer. 8.3 Slutkontrol Slutkontrollen udføres altid af ansvarlig for ind/udgangskontrol eller dennes afløser. Del-emner med tegningsnummer betragtes som færdige emner. Svejsninger kontrolleres altid af National svejsekoordinator, eller andet bemyndiget organ. Kontrollen omfatter: Gennemgang af kontrolblanketter og produktionsgrundlag Geometrisk måling (udføres med kalibreret måleudstyr) Visuel kontrol Først når nævnte kontrol har godkendt leverancen, kan produktet frigives til kunde og/eller videre forarbejdning. 8.5 Svejsning Er der krav om, at der skal anvendes svejseprocedure, benyttes denne til alle svejsninger. 8.6 Omstempling Omstempling foretages efter fastlagt procedure. Side 15 af 28

16 8.7 Referencer Procedure 8.1 Varemodtagelse og indgangskontrol Procedure 8.2 Omstempling Procedure 8.3 Produktion/kontrol 8.8 Ansvarlig for Produktion / Kontrol Modtagekontrol: Lager / ansvarlig for ind/udgangskontrol Andet: Værkfører Side 16 af 28

17 Montage Afsnit 9 Rev. 3 Ikke omfattet af kvalitetsstyringssystemet Svejsecertifikater skal opbevares af den enkelte medarbejder, på montagepladsen. Såfremt kunden stiller krav herom, vil der blive udleveret materialedokumentation, vedrørende opgaven/montagen. Under selve montagen, skal Chris Jensen A/S s medarbejdere, altid følge kundens kvalitetsstyringssystem, såvel som kundens sikkerhedskrav. Afvigelse herfra skal være skriftligt aftalt med kunden. Side 17 af 28

18 Produktions og måleudstyr Afsnit 10 Rev Registrering og mærkning af produktionsudstyr Alt produktionsudstyr er mærket og registreret, således at man til enhver tid kan se om Chris Jensen A/S råder over det til en ordre nødvendig udstyr Vedligeholdelse af produktionsudstyr Alt produktionsudstyr bliver med regelmæssige intervaller efterset Registrering og mærkning af måleudstyr Alt måleudstyr er registreret og mærket. Der føres stamkort over hvert enkelt måleudstyr. Måleudstyret er grupperet i 2 grupper: 1. Udstyr der kalibreres jævnligt efter nationale eller internationale standarder. 2. Udstyr der ikke anvendes til registrerbare målinger. Kalibrering af gruppe 1: Måleudstyr sendes til akkrediteret laboratorium for kalibrering iht. nationale eller internationale normaler. Udstyret forsegles så vidt muligt mod uautoriseret indgreb. Når udstyr modtages fra kalibrering gennemgås det medfølgende certifikat for korrekte oplysninger og overholdelse af krav, tekniske som miljømæssige. Hvis måleudstyr der har været anvendt til målinger ikke godkendes, gennemgås kontrolblad på projekter produceret siden sidste kalibrering, for at kontrollere om disse skulle være behæftet med afvigelser for det specificerede Benyttelse af fremmed inspektion Såfremt der benyttes fremmed inspektion, forlanges kalibreringsdokumentation af det benyttede udstyr, eller en autoriseret prøvning Udstyr uden kalibrering Såfremt udstyr ikke benyttes i en længere periode og udstyret således ikke længere er gyldigt, mærkes dette tydeligt IKKE KALIBRERET 10.6 Referencer Procedure 10.1 Produktionsudstyr Procedure 10.2 Registrering og mærkning af måleudstyr Procedure 10.3 Fremmed Inspektion 10.8 Ansvarlig for Produktionsudstyr Måleværktøj : ansvarlig for ind/udgangskontrol Øvrig produktionsudstyr : Lager Side 18 af 28

19 Afvigelsesbehandling Afsnit 11 Rev Afvigelsesbehandling Enhver afvigelse, der konstateres enten af Chris Jensen A/S s personale, leverandører eller kunder, bliver anvendt konstruktivt. Afvigelsen, samt omfanget heraf beskrives i en fejlrapport. Ved det afvigende lægges et stopkort, der indikerer at produktet er afvigende, og derfor ikke må anvendes til produktionen. Produktionschef/værkfører tager stilling til aktuel afvigelse og hvilke tiltag der skal iværksættes. Beslutningen kan være: Genbearbejdning Reparation (Hvis kontrakten angiver det, skal kunden kontaktes for godkendelse) Dispensation (Kunden skal altid godkende dette) Emnet kasseres 11.2 Korrigerende handlinger Når kvalitetsgruppen samles, gennemgås fejlrapporter og de tilhørende beslutninger. Når den aktuelle afvigelse er behandlet og gennemført, overdrages fejlrapporten til kvalitetsansvarlig for registrering. Hvis det vurderes, at afvigelsen kan gentages, skal gruppen afgøre hvilke korrigerende tiltag der skal gennemføres. Beslutningen skal altid godkendes af ansvarlig for aktiviteten. Der sættes en tidstermin for gennemførelse af korrigerende handlinger. Ansvarlig for ind/udgangskontrol efterprøver handlingerne effektivitet, når disse er indført, og rapporterer resultatet til kvalitetsgruppen Kundefocus Hos Chris Jensen A/S er kunden altid i focus. Behandling af evt. reklameration som beskrevet i procedure Referencer Procedure 11.1 Kontrol / Behandling af afvigelser 11.5 Ansvarlig for Afvigelsesbehandling Registreringer af fejlrapporter: Kvalitetsansvarlig Korrigerende handling: Ansvarlig for ind/udgangskontrol Aktuelle afvigelser: Produktionschef og Værkfører i samarbejde Side 19 af 28

20 Indkøb Afsnit 12 Rev Udvælgelse af leverandører Godkendelse af leverandører foretages efter fastlagte krav og er i øvrigt leverandørtypebestemt Prøveordre Såfremt en leverandør ønskes, foretages en prøve ordre Godkendelse af leverandører Når en leverandør lever op til kvalitet og levering i henhold til indkøbsrekvisition, kan denne leverandør benyttes af alle indkøbere hos Chris Jensen A/S Indkøb Leverancer må kun indkøbes fra godkendte leverandører. Ved indkøb oprettes altid en indkøbsrekvisition, hvor følgende er angivet: Emne/ydelse Mængde Leveringstid Kvalitetskrav/omfang Dokumentation Indkøber Hvor indkøbet er svært definerbart, sendes indkøbsrekvisition til leverandør Kritiske Leverandører Hvis leverancer ikke opfylder alle krav ved varemodtagelsen eller i indgangskontrol, udskrives en fejlrapport og det vurderes, hvorvidt den pågældende leverandør påføres listen over kritiske leverandører. Listen over kritiske leverandører udarbejdes 1 gang årligt, på ledelsens evaluering Referencer Procedure 12.1 Indkøb Procedure 12.2 Vurdering og godkendelse af leverandører 12.7 Ansvarlig for indkøb Produktionschef og værkfører Side 20 af 28

21 Efterprøvning Afsnit 13 Rev Efterprøvning Chris Jensen A/S efterprøver regelmæssigt hele kvalitetsstyrings-systemet: Da Chris Jensen A/S s kvalitetsstyringssystem er opbygget for opfyldelse af DS/EN ISO 9001og DS/EN 1090, efterprøves dokumentationen efter de pågældende standarder. Kvalitetsstyringssystemet opdateres efter behov, så det stadig fungerer optimalt og opfylder standardens krav Udførelse af efterprøvning Dokumentationen efterprøves iht. standardens krav og intentioner. Efterprøvningen dokumenteres på efterprøvningsrapporter Godkendelse af efterprøvning Den ansvarlige for det efterprøvede område skal acceptere de fundne afvigelser, samt redegøre for hvilke korrigerende handlinger der evt. indføres for at rette afvigelsen, samt hvornår de indføres Opfølgning Hvis der konstateres afvigelser der medfører korrigerende handlinger, skal der aftales en tidsfrist for gennemførelsen af de aftalte korrigerende handlinger. Ansvarlig efterprøver og kontroller de korrigerende handlingers effektivitet efter disses gennemførelse Reference Procedure 13.1 Efterprøvning 13.6 Ansvarlig for Efterprøvning Kvalitetsansvarlig i samarbejde med produktionschef Side 21 af 28

22 Dokumentstyring Afsnit 14 Rev Virksomhedens papirflow Alle virksomhedens udfyldte blanketter styres gennem virksomheden Registrering og vedligeholdelse af blanketter Virksomheden har to typer blanketter. 1. Blanketter som er en integreret del af VISMA (regnskab, projektstyring m.m.) Disse skrives ud i forbindelse med oprettelse af et projekt.(eks. sagsoversigt, arbejdskort, materialesedler m.m.) 2. Blanketter som er forsynet med et firecifret nummer. Alle blanketter vedligeholdes løbende efter behov Registrering og styring af dokumentation Når der rettes i kvalitetssystemet, printes opdaterede udgaver. Disse fordeles til kvalitetsgruppen, og der ligges eksemplarer på kontoret til interesserede/kunder. Et eksemplar af forældede udgaver, arkiveres i 5 år Referencer Procedure 14.1 Dokumentstyring af dokumentation 14.5 Ansvarlig for Dokumentstyring Alle funktioner har ansvar for at følge disse regler Side 22 af 28

23 Registreringer Afsnit 15 Rev Registreringer Alle registreringer der vedrører producerede emner. Opbevares hos Chris Jensen A/S i en periode på 15 år fra levering. Dog arkiveres regnskabsmæssige dokumenter kun i 5 år. Eksempler på registreringer: Omstemplingsrapporter Fejlrapporter Certifikater / PMI Svejsecertifikater. Alle registreringer skal være læselige (på et læsbart medie), i hele opbevaringsperioden Referencer Procedure 15.1 Samling og arkivering af registreringer 15.3 Ansvarlig for Registreringer Alle funktioner har ansvar for at følge disse regler Side 23 af 28

24 CE mærkning af stålkonstruktioner efter DS/EN1090 Afsnit 16 Rev CE-mærkning af stålkonstruktioner efter DS/EN 1090 Chris Jensen A/S udfører CE-mærkning af stålkonstruktioner, hvor der er lovkrav herom eller hvis kunden ønsker det Overensstemmelsesvurdering For at kunne foretage CE-mærkning gennemføres en overensstemmelsesvurdering dækkende fremstillingsegenskaber og, hvor det er relevant, projekteringsegenskaber. Til brug for overensstemmelsesvurderingen anvendes forskellige skemaer til kontrol af det udførte arbejde. Disse skemaer kan findes under Projektdokumentation, som er en Excel-fil integreret i VISMA Udstedelse af CE-mærke Før udstedelse af CE-mærke gennemgås de forskellige skemaer med henblik på at konstatere, om produktet er udført i overensstemmelse med produktspecifikationerne. Er dette tilfældet, udskrives CE-mærke. Til hjælp hertil er udarbejdet CE-mærke mastere for deklarationsmetode M1, M2, M3b og M3a. Disse mastere kan findes under Projektdokumentation i VISMA Reference Procedure 16.1 Udstedelse af CE-mærke 16.5 Ansvarlig for CE-mærkning Produktionschef Side 24 af 28

25 Oversigt over Procedurer Afsnit 17 Rev. 5 Nr. Navn 0.1 Oversigt over Procedurer 0.2 Oversigt over Instruktioner 0.3 Oversigt over Blanketter 1.1 Kapacitet og maskinpark 2.1 Udarbejdelse og opfølgning af kvalitetsmål 3.1 Udarbejdelse af procedurer 3.2 Udarbejdelse af instruktioner 3.3 Ændringer af kvalitetshåndbogen 4.1 Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser 4.2 Registrering af erfaringsgrundlag 4.4 Organisationsplan 5.1 Tilbud / Salg 6.1 Planlægning af produktfrembringelse 6.2 Produktionsforberedelse 7.1 Materialestyring 8.1 Varemodtagelse og indgangskontrol 8.2 Omstempling 8.3 Produktion / kontrol 10.1 Udstyr i produktionen 10.2 Registrering og mærkning af måleudstyr 10.3 Fremmed inspektion 11.1 Behandling af afvigelser 12.1 Indkøb 12.2 Vurdering og godkendelse af leverandører 13.1 Efterprøvning 14.1 Dokumentstyring af dokumentation 15.1 Samling og arkivering af registreringer 16.1 Udstedelse af CE-mærke Side 25 af 28

26 Krydsreferencer til DS/EN 9001:2008 Afsnit 18 Rev. 5 Standard CJ-procedurer 4.1 Generelle krav Generelt Kvalitetshåndbog Styring af dokumenter Styring af registreringer Ledelsens forpligtelse Kundefokus Kvalitetspolitik Kvalitetsmål Planlægning mht. kvalitetsledelsessystemet Ansvar, beføjelser og kommunikation Ansvar og beføjelser Ledelsens repræsentant Ledelsens evaluering Tilvejebringelse af ressourcer Generelt Kompetence, uddannelse/træning og bevidsthed Infrastruktur Arbejdsforhold Planlægning af produktfrembringelse Fastlæggelse af krav knyttet til produktet Gennemgang af krav knyttet til produktet Kommunikation med kunden Indkøbsproces Indkøbsinformation Verifikation af indkøbte produkter Styring af produktion og servicetilvejebringelse Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse Identifikation og sporbarhed Kunders ejendom Bevarelse af produkter Styring af overvågnings- og måleudstyr Generelt Intern audit Overvågning og måling af processer Overvågning og måling af produkter Styring af afvigende produkter Analyse af data Løbende forbedring Korrigerende handlinger Forebyggende handlinger 11.1 Side 26 af 28

27 Side 27 af 28

28 CHRIS JENSEN A/S KONTAKT OS STENLILLE HOVEDSÆDE Stenmaglevej 20 DK Stenlille T F E SLAGELSE Vedbysøndervej 10 DK Slagelse T F E

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4 KVALITETSHÅNDBOG Revision 4 1 Indhold Indledning... 6 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT... 7 Kvalitetspolitik... 7 Mål... 7 Systemopbygning og styring af dokumenter...

Læs mere

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) 2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) Opgave 15 Standardens tolkninger (2 point) Nævn kort de værktøjer, som kan anvendes for at tolke standarden og at kunne læse mellem

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0 Indholdsfortegnelse: Emne. Indhold. Side. Indholdsfortegnelse: 1-2 Fordeling af er 3 Emnediagram 4 Strategi: Formålet med kvalitetssystemet. 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitets- og Miljøhåndbog

Kvalitets- og Miljøhåndbog Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil. 3 1.2 Produkter 3 1.3 Service. 3 1.4 Kvalitetsstyring. 4 1.5 Miljøstyring 4 1.6 Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 i Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.5 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 ii Transfusionsmedicinske Standarder

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.4 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.1 Oktober 2008 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 3.1 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere