DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR Videncenter for Svineproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion"

Transkript

1 DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion

2 Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet med det formål at forhindre sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge i at komme til Danmark. Standarden omfatter følgende parter: Transportører af levende klovbærende dyr Samlesteder Eksportører/Danavl-forhandlere Rengørings- og desinfektionspladser til transportmidler, der kommer fra udlandet og har været i kontakt med klovbærende dyr Tilmelding til standarden kan ske ved at udfylde tiltrædelseserklæring som findes på og sende til Certificeringsorganet A/S Baltic Control Ltd. Sindalsvej 42B P O Boks Risskov Mail: Tlf.: Certificeringsorganet har til opgave at foretage en uafhængig godkendelse af de tilmeldte parter i standarden. Godkendte parter registreres på Yderligere vil Certificeringsorganet foretage kontrol og overvågning af om kravene i standarden overholdes på vegne af SEGES, Videncenter for Svineproduktion. Det er til enhver tid den enkeltes ansvar, at standardens krav bliver overholdt og at holde sig opdateret om nye krav i standarden. Samtlige involverede hæfter særskilt, og hvor der er flere parter involveret, vil hver part hæfte selvstændigt. Seneste standard og informationer om nye krav kan findes på Ethvert spørgsmål om forståelsen af reglerne i standarden og enhver tvist skal afgøres efter dansk ret og ved L&F-Voldgiftsretten. Regler for L&F-Voldgiftsretten i forbindelse med DANISH Transportstandard kan ses på Ejerskab: DANISH Transportstandard er ejet af SEGES P/S, Videncenter for Svineproduktion, Axelborg. Axeltorv 3, 1609 København V Yderligere oplysninger om DANISH Transportstandard: SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Axelborg. Axeltorv 3 DK-1609 København V Tlf.: Fax:

3 1. Transportører af levende klovbærende dyr 1.1 Tilmelding til Transportstandarden Transportører kan tilmelde sig til DANISH Transport standard ved at indsende en tiltrædelses erklæring både side 1 og 2 til det udnævnte Certificeringsorgan. Certificeringsorganet skal have følgende oplysninger: Navn på transportvirksomhed Adresse CVR nr. Kontaktperson Telefonnummer Der skal oprettes følgende på o navn på vognmand (hvis andet end transportøren) o registreringsnummer på bilen o land, hvor bilen er indregistreret. o bil type (forvogne, hængere, trækkere og trailer) o om bilen flytter levebrug eller eksport * Fra og med februar 2012 skal alle transportører af levende svin, der ønsker at køre svin fra DANISH-godkendte besætninger mellem danske besætninger, til slagtning i Danmark eller eksport være QScertificeret. Det er det tyske kvalitetssystem QS, der stiller krav om, at alle transportører af levende dyr fra DANISH-godkendte besætninger bliver QS-certificeret. For at blive QS-certificeret kan man kontakte: Baltic Control Ltd., mail: Tlf: Alternativt kan der via QS hjemmeside findes en liste over godkendte tyske certificeringsorganer Besætningen defineres i Danish-transportstandard som ejendommens CHR-nr og hele det geografiske område som Chr-nummeret dækker incl. driftsbygninger, udleveringsfacilliteter som eksempelvis vogne. 1.2 Krav til Transportører Transportøren skal sikre, at biler, der har kørt indenrigstransport kan dokumentere dette over for landmanden via transportdokumenter. Transportdokumenter skal opbevares i 2 år at der kun anvendes samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard. Listen over samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard vil fremgå af at være QS-certificeret * fra og med 1. februar 2012, hvis der transporteres grise for DANISH-godkendte besætninger. Transportører, der kun kører dyr til slagtning hos Danish Crown og Tican er allerede QS-certificerede via deres kontrakter med disse at kravene overholdes af alle biler, der afhenter de grise, som transportøren har påtaget sig at hente uanset om den pågældende ejer af bilen har et direkte kontraktforhold med transportøren. Transportøren skal kunne dokumentere, at der er en procedure for overhold else af kravene, herunder at alle medarbejdere er orienteret om og oplært i kravene i Standarden. Transportøren skal holde listen over aktive biler ajour på VSP s hjemmeside. Dette skal ske hurtigst muligt efter ændringer og senest efter 3 uger. / DANISH TRANSPORTSTANDARD 3

4 1.3 Særlige krav til biler, der kommer direkte fra udlandet Transportøren skal sikre sig, at bilerne vaskes og desinficeres på en DANISH Transportstandard godkendt rengørings- og desinfektionsplads til bilernejf. liste over godkendte rengørings- og desinfektions pladser på Udstyr så som støvler og drivbrædder skal være rene inden ankomsten til DANISH Transportstandard god kendte rengørings- og desinfektion spladserne. Ikke intakt og beskidt udstyr skal kasseres af personalet på rengørings- og desinfektionspladsen at bilerne medbringer et vaskecertifikat fra en DANISH Transportstandard godkendt rengørings- og desinfektions plads. Vaskecertifikater skal gemmes i 2 år. Certifikatet skal indeholde følgende oplysninger: bilens registreringsnummer dato og tid for gennemført vask og desinficering navn på desinfektionsmiddel certifikatnummer Eksportør på den næste transport skal oplyses hvis et grønt vaskecertifikat skal kunne udstedes, at bilerne holder 48 timers karantæne gældende fra vask og desinfektion på en DANISH Transportstandard godkendt rengørings- og desinfektionsplads jf. pkt inden ankomst til dansk besætning, hvis der ved kørsel mellem besætninger i Danmark, skal aflæsses dyr at der holdes 48 timers karantæne gældende fra vask og desinfektion på en DANISH Transportstandard god kendt rengørings- og desinfektionsplads jf. pkt , hvis biler indenfor de seneste 7 døgn har kørt i høj risikoområder for sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge. Listen over høj risikoområder kan findes på Listen vil løbende blive opdateret Det er muligt at levere GPS-data til L&F s webserver, for herved at dokumentere, at bilen ikke har været i høj risikoområder, og derved få udstedt et grønt vaskecertifikat der efter udstedelse af et rødt vaskecertifikat, holdes 48 timers karantæne inden ankomst til dansk besætning. Samlesteder er undtaget.(jf. regel 1.3.5) der efter udstedelse af et grønt certifikat må køres direkte til en dansk besætning, med mindre der skal flyttes dyr til levebrug mellem besætninger i Danmark. (j.f. regel 1.3.4) biler, der ikke er rengjorte efter myndighedernes forskrifer ved ankomst til DANISH godkendte rengørings- og desinfe ktionspladser ved grænsen, vil blive afvist og sendt retur til omvask. 1.4 Kontrol Certificeringsorganet vil via udtræk fra myndighedernes flyttedatabase (CHR) og Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarers vaskedatabase, sammenkøre data og på den baggrund foretage krydsrevision. Yderligere kontrol vil blive foretaget af Certificeringsorganet ved anmeldt eller uanmeldt besøg hos transportøren, hvor transportørens dokumentation for overholdelse af ovenstående krav vil blive gennemgået. Desuden vil kontrollen ske i form af videoovervågning på godkendte rengørings- og desinfektionspladser og ved stikprøve kontrol på samlestederne. Certificeringen er 3 årig på grundlag af en årlig risikobasseret audit, som kan foretages ved fjern auditering eller ved et besøg hos transportøren. Manglende overholdelse af kravene kan medføre krav om indsendelse af dokumentation eller opfølgende kon trolbesøg. Begge dele medfører gebyr, som betales af transportøren jf. taksterne, som fremgår af Sanktioner Hvis transportøren ikke kan dokumentere, at bilen er vasket og desinficeret i overensstemmelse med reglerne ved fremvisning af gyldigt vaskecertifikat jf. pkt og 1.3.3, og at kravet om 48 timers karantæne er overholdt jf. pkt , 1.3.5, 1.3.7, og kan transportøren blive pålagt at betale en bod og efterfølgende få DANISH Transportstandard-certificeringen inddraget efter følgende regler: 1. gang: Bod på kr. 2. gang: Ved ny overtrædelse inden for en periode på 3 mdr. vil DANISH Transportstandard-certificeringen blive inddraget, og transportøren vil blive pålagt en bod på kr. Såfremt transportøren på anden måde misligholder sine forpligtelser ifølge standarden, kan transportøren få ind draget sin DANISH Transportstandard-certificering. Ved genoptagelse på DANISH Transportstandard godkendt liste efter eksklusion opkræves indmeldelsesgebyr på kr. 4

5 2. Samlesteder 2.1 Krav til samlesteder Samlesteder til klovbærende dyr skal tilslutte sit DANISH Transportstandard ved at udfylde tiltrædelseserklæring der kan findes på og sendes til Certificeringsorganet på Samlestederne giver Certificeringsorganet tilladelse til, at der kan foretages audits af transportører og eksportører ved samlestederne Samlestedet er forpligtet til at informere Landbrug & Fødevarer og certificeringsorganet om dato for afvisning og registreringsnummer på evt. afviste biler, på mail: og Certificeringsorganet skal have følgende oplysninger: Navn på samlested Adresse CHR. nr/ CVR nr. Kontaktperson Telefonnummer Listen over samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transport standard, vil fremgå af Modtagelse og afsendelse af svin, til og fra samlestedet, skal indberettes til CHR senest syv dage efter flytningen har fundet sted. Ved indberetningen er det vigtigt, at være opmærksom på, at de korrekte registreringsnumre for hhv. trækker/forvogn og trailer/hænger, angives Sanktioner Samlesteder der ikke har indberettet flytninger i CHR, i overensstemmelse med kravet om indberetning jf. pkt kan blive pålagt at betale en bod og efterfølgende få DANISH Transportstandard-certificeringen inddraget efter følgende regler: 1.gang: Bod på kr. 2. gang: Ved ny overtrædelse inden for en periode på 3 mdr. vil DANISH Transportstandard-certificeringen blive inddraget, og samlestalden vil blive pålagt en bod på kr. Såfremt samlestalden på anden måde misligholder sine forpligtelser ifølge standarden, kan samlestalden få inddraget sin DANISH Transportstandard-certificering. Ved genoptagelse på DANISH Transportstandard godkendt liste efter eksklusion, opkræves indmeldelses gebyr på kr. 5

6 3. Eksportører og Danavl-forhandlere af levende klovbærende dyr 3.1 Tilmelding til DANISH Transportstandard Eksportører og Danavl-forhandlere kan tilmelde sig DANISH Transportstandard ved at indsende en tiltrædelseserklæring til udnævnte Certificeringsorgan. Certificeringsorganet skal have følgende oplysninger: Navn på eksportvirksomhed Adresse CVR. nr. Kontaktperson Telefonnummer Chr. nr. på anvendte samlestalde Liste over alle aktive biler med oplysninger om o navn på transportør o registreringsnummer på bilen o land, hvor bilen er indregistreret o Eksportør på den næste transport skal oplyses, hvis et grønt vaskecertifikat skal kunne udstedes * Fra og med februar 2012 skal alle transportører af levende svin, der ønsker at køre svin fra DANISH-godkendte besætninger mellem danske besætninger, til slagtning i Danmark eller eksport være QScertificeret. Det er det tyske kvalitetssystem QS, der stiller krav om, at alle transportører af levende dyr fra DANISH-godkendte besætninger bliver QS-certificeret. For at blive QS-certificeret kan man kontakte: Baltic Control Ltd., mail: Tlf: Alternativt kan der via QS hjemmeside findes en liste over godkendte tyske certificeringsorganer Besætningen defineres i Danish-transportstandard som ejendommens CHR-nr og hele det geografiske område som Chr-nummeret dækker incl. driftsbygninger, udleveringsfacilliteter som eksempelvis vogne. 3.2 Krav til eksportører/danavl-forhandlere Eksportøren/Danavl-forhandlere skal sikre sig at biler, der har kørt indenrigstransport, kan dokumentere dette over for landmanden via transportdokumenter. Transportdokumenter skal opbevares i 2 år at der kun anvendes samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard. Listen over samlesteder, der har tilsluttet sig DANISH Transportstandard vil fremgå af at alle transportører, der kører for eksportøren/ Danavlforhandleren og kører grise for DANISH-godkendt besæt ninger er QS-certificeret* at kravene overholdes af alle biler, der afhenter de grise, som eksportøren/danavl-forhandleren eksporterer eller videresælger. Eksempelvis skal eksportøren således føre kontrol med og sikre overholdelsen af denne standards regler, uanset om eksportøren/danavl-forhandleren transporterer købte og solgte grise i egne biler eller transporten udføres af anden vognmand og uanset om transporten udføres på vegne af forhandleren selv eller køber af grisene eller et senere handelsled. 6 / DANISH TRANSPORTSTANDARD

7 3.3 Særlige krav i forbindelse med biler, der kommer direkte fra udlandet Eksportøren/Danavl-forhandleren skal sikre sig: at bilerne vaskes og desinficeres på en DANISH godkendt rengørings- og desinfektionsplads jf. liste over DANISH godkendte rengørings-og desinfektionspladser på at udstyr så som støvler og drivbrædder skal være rene inden ankomsten til DANISH Transportstandard godkendte rengørings- og desinfektionspladserne. Ikke intakt og beskidt udstyr skal kasseres af personalet på rengørings-og desinfektionspladsen at bilerne medbringer et vaskecertifikat fra en DANISH godkendt rengørings- og desinfektionsplads. Vaskecertifikaterne skal opbevares i 2 år. Certifikatet skal indeholde følgende oplysninger: bilens registreringsnummer dato og tid for gennemført vask og desinficering navn på desinfektionsmiddel certifikatnummer Eksportør på den næste transport skal oplyses hvis et grønt vaskecertifikat skal kunne udstedes at bilerne holder 48 timers karantæne gældende fra vask og desinfektion på en Danish Transportstandard godkendt rengørings- og desinfektionsplads jf. pkt inden ankomst til dansk besætning, hvis der ved kørsel mellem besætninger i Danmark, skal aflæsses dyr at der holdes 48 timers karantæne gældende fra vask og desinfektion på en DANISH Transportstandard godkendt rengørings- og desinfektionsplads jf. pkt , hvis bilen inden-for de seneste 7 døgn, har kørt i høj risikoområder for sygdomme som f.eks. svinepest og mund- og klovsyge. Listen over høj-risikoområder kan findes på Listen vil løbende blive opdateret Det er muligt at levere GPS-data til L&F s webserver, for herved at dokumentere, at bilen ikke har været i høj risikoområder, og derved fåudstedt et grønt vaskecerti fikat der efter udstedelse af et rødt vaskecertifikat, holdes 48 timers karantæne inden ankomst til dansk besætning. Samlesteder er undtaget. (jf. regel 3.3.5) der efter udstedelse af et grønt certifikat må køres direkte til en dansk besætning, med mindre der ved flytningen mellem besætninger i Danmark skal aflæsses dyr(jf. regel 3.3.4) biler, der ikke er rengjorte efter myndighedernes forskrifter ved ankomst til DANISH Transportstandard godkendte rengørings- og desinfektions pladser ved grænsen, vil blive afvist og sendt retur til omvask. Yderligere kontrol vil blive foretaget af Certificeringsorganet ved anmeldt eller uanmeldt besøg hos eksportøren/ Danavl-forhandleren, hvor dokumentation for overholdelse af ovenstående krav vil blive gennemgået. Desuden vil kontrollen ske i form af videoovervågning på godkendte rengørings- og desinfektionspladser og ved stikprøve kontrol på samlestederne. Certificeringen er 3 årig på grundlag af en årlig risikobasseret audit, som kan foretages ved fjern auditering eller ved et besøg hos transportøren. Manglende overholdelse af kravene kan medføre krav om indsendelse af dokumentation eller opfølgende kon trolbesøg. Begge dele medfører gebyr, som betales af eksportøren jf. taksterne, som fremgår af 3.5 Sanktioner: Hvis eksportøren/danavl-forhandleren ikke kan doku mentere, at bilen er vasket og desinficeret i overensstemmelse med reglerne ved fremvisning af gyldigt vaske-certifikat jf. pkt og og at kravet om 48 timers karantæne er overholdt jf. pkt , 3.3.5, og kan eksportøren/danavl-forhandleren blive pålagt at betale en bod og efterfølgende få DANISH Transportstandard certificeringen inddraget efter følgende regler: 1. gang: Bod på kr. 2. gang: Ved ny overtrædelse inden for en periode på 3 mdr. vil DANISH Transportstandard-certificeringen blive inddraget, og eksportøren vil blive pålagt en bod på kr. Såfremt eksportøren/danavl-forhandleren på anden måde misligholder sine forpligtelser ifølge standarden, kan eksportøren/danavl-forhandleren få inddraget sin DANISH Transportstandard-certificering. Ved genoptagelse på DANISH godkendt liste efter eksklusion opkræves indmeldelsesgebyr på kr. 3.4 Kontrol: Certificeringsorganet vil via udtræk fra myndighedernes flyttedatabase (CHR) og Videncenter for Svineproduktion tion, Landbrug & Fødevarers vaskedatabase sammenkøre data og på den baggrund foretage krydsrevision. / DANISH TRANSPORTSTANDARD 7

8 4. Rengørings- og desinfektionspladser til biler fra udlandet, som har været i kontakt med klovbærende dyr: 4.1 Tilmelding til Transportstandarden Rengørings- og desinfektionspladser, som ønsker DANISH Transportstandard - godkendelse til vask af biler, der kommer direkte fra udlandet og har været i kontakt med levende klovbærende dyr, affald fra klovbærende dyr eller lignende produkter, kan tilmeldes ved at Indsende en tiltrædelseserklæring til udnævnte Certificerings- organ. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret plan over, samt beskrivelse af, det anlæg, der ønskes etableret, hvorefter cetificeringsorganet udfører en start audit.. Certificeringsorganet træffer afgørelse om godkendelse senest 8 uger efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter. Fristen kan for- længes én gang, hvis særlige forhold gør sig gældende. Certificeringsorganet begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen, og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af den angivne frist. Såfremt rengørings- og desinfektionspladsen godkendes vil den fremgå på listen over DANISH Transportstandard godkendte rengørings- og desinfektionspladser på Certificeringen er 1-årig, og certificeringen skal fornyes senest 13 mdr. efter udstedelsesdato. Godkendelse skal indhentes på ny ved ejerskifte. Den, der overtager ejerskabet, skal senest en uge efter overtagelsen anmelde denne til Certificeringsorganet. 8

9 4.2 Krav til rengørings- og desinfektions pladser Rengørings- og desinfektionspladsen skal opfylde følgende krav: at der udskrives vaskecertifikater fra Videncenter for Svine produktion, Landbrug og Fødevarers vaskedatabase og på papir udleveret fra Landbrug & Fødevarer. Vaskecertifikaterne skal indeholde bilens registreringsnummer dato og tid for gennemført vask og desinficering certifikatnummer destination oplysninger om, hvilket desinfektionsmiddel der er anvendt. Originalen skal afleveres til ejeren eller føreren af bilen. Rengørings- og desinfektionspladsen skal opbevare en kopi af dokumentationen i mindst 1 år og skal på anmodning forevise dokumentationen for certificeringsorganet at der på rengørings- og desinfektionspladsen forefindes egnet udstyr til rengøring og desinficering af biler at der, såfremt der rengøres og desinficeres flere biler samtidig, er opsat fysisk afskærmning mellem hver bil. Afskærmningen skal effektivt hindre tilsprøjtning fra andre biler at der på rengørings- og desinfektionspladsen forefindes et passende spildevandsanlæg, f.eks. i form af tilslutning til offentligt spildevandsanlæg at der forefindes fast underlag på hele området, således at der effektivt kan foretages rengøring og desinfektion af vaskepladsen m.v at der på rengørings- og desinfektionspladsen forefindes både koldt og varmt vand i tilstrækkelig mængde at der på rengørings- og desinfektionspladsen altid anvendes godkendt desinfektionsmiddel i tilstrækkelig mængde, som foreskrevet på produktbladet jf. listen over godkendte desinfektionsmidler på at der på rengørings- og desinfektionspladsen forefindes udstyr til videoovervågning af alle spor på vaskepladsen, der kan følges on-line. Det skal være tydeligt markeret, hvilket spor der filmes og bilens registreringsnummer skal være tydeligt synligt jf. aftale indgået via tiltrædelses- erklæring fra godkendte rengørings- og desinfektionspladser såfremt der på rengørings- og desinfektionspladsens område kommer andre biler, end de nævnte, må disse ikke komme i kontakt med biler omfattet af standarden at det kontrolleres om bilerne er ordentlig rengjorte ved ankomst til rengørings- og desinfektionspladsen. Biler, der ikke er ordentlige rengjorte efter myndighedernes forskrifter ved ankomst skal afvises og sendes retur til omvask. Udstyr så som støvler og drivbrædder skal ligeledes være rene inden ankomsten. Ikke intakt og beskidt udstyr skal kasseres af personalet på rengørings- og desinfektionspladsen., og dette noteres i vaskedatabasen, ved det pågældende certifikat Afviste biler, skal oprettes i vaskedatabasen, og Landbrug & Fødevarer og certificeringsorganet skal informeres umiddel bart efter Der skal være etableret et egenkontrolprogram med følgen de information og procedurer: liste over autoriseret personale procedure for oplæring af personale procedure for tilsyn med autorisation og uddannelse procedure for udstedelse af certifikater procedure for registrering af afviste biler og udstyr Liste over daglig temperaturmålinger i desinfektions væsken i vinterhalvåret. Målingerne foretages med kalibreret udstyr. 4.3 Kontrol: Kontrollen vil bestå af: årlig audit af rengørings- og desinfektionspladsens egen kontrolprogram overvågning af internt uddannelsesprogram overvågning af kalibrering overvågning af autorisation af personale kontrol af udstedte certifikater overvågning af vaskedatabase stikprøvevis kontrol af biler ved rengørings- og desinfektionspladsen, før og efter personalets godkendelse Kontrollen kan foregå ved anmeldt såvel som uanmeldt med fysisk tilstedeværelse af Certificeringsorganets auditorer, elektronisk videoovervågning samt udtræk fra Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarers vaskedatabase. 4.4 Sanktioner: Certificeringsorganet kan tilbagekalde en DANISH- Transportstandard-certificering uden varsel, såfremt:: rengørings- og desinfektionspladsen ikke opfylder de stillede vilkår jf. pkt. 4.1 og 4.2. forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt. 9

10 SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Axeltorv 3 DK 1609 Kbh. V W seges.dk T E T E

11

12

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011 Avlssvin Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport Gældende fra 20. juli 2011 SPF-Selskabet P/S Side 2 af 39 Baggrund og formål SPF-Selskabet SPF-Danmark

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Regler for Avl Gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Ændringer af regler for avl... 2 3 Avlsstatus... 3 4 Tilsyn og vejledning... 5 5 Avlsdyr... 6 6 Mærkning

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE Version 1.1B INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Baggrund og formål... 3 Definitioner... 3 CPH s forpligtigelser... 3 Selskabets forpligtigelser...

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 1 TILBUDSINDHENTNING Sagsnr. 08/18222 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 2 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og "dæk" med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind.

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og dæk med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind. Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere