Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret."

Transkript

1 Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er et landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et uddannelsesområde, her Arbejdsmarkedsuddannelserne. Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system. Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse. Formålet med et fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelser er, at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling og sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling af uddannelsesmål samt tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU. Skolens anvendelse af det fælles kvalitetssystem sker i en løbende dialog med alle, der anvender og arbejder med arbejdsmarkedsuddannelserne: Det Lokale Uddannelsesudvalg, Kursister, Virksomheder, Lærere, Salgs-og markedsføringsafdelingen, Pædagogisk funktion m.v. Endvidere indgår det systematiske kvalitetsarbejde i de strategiske overvejelser og i fastlæggelsen af indsatsområder inden for pædagogik og kvalitet på Roskilde Handelsskole. Alt sammen med det mål at sikre bedre uddannelser og efteruddannelser specielt for kortuddannede i Danmark. Nærmere forklaring vedrørende de forskellige redskaber, spørgsmål, evalueringer og resultatoversigter findes på og under: Hvad er Viskvalitet I lyset af de omfattende omstillinger på arbejdsmarkedet, er der behov for fortsat kompetenceudvikling på Roskilde Handelsskole. Med det nye AMU-koncept har skolen sat større fokus på nye læringsformer, med et langt større fokus på praksisnærhed, proces og fleksible undervisningsformer og den praksisnære dialog med virksomhederne. Vi har endvidere sat fokus på AMU-lærernes praktiske og uformelle kompetenceudvikling. Med et fokus på den uformelle kompetenceudvikling har det handlet om at styrke lærernes refleksion over egen praksis og kompetencer, stimulere en løbende, kollegial videndeling og at finde en god voksenpædagogisk praksis. De gennemførte kvalitetsmålinger i Viskvalitet kobles så vidt det er muligt til lærernes daglige pædagogiske praksis, både i forberedelses- og opfølgningsfasen. Måleresultaterne bruges endvidere af ledelsen bl.a. i forbindelse med planlægning og vurdering af undervisning og voksenpædagogik. De forelægges det lokale uddannelsesudvalg og i samarbejde med udvalget og lærerne til fastlæggelse af indsatsområder.

2 I forbindelse med nyansættelser vurderes evalueringerne fra Viskvalitet og afhængig af værdierne i de forskellige rapporter der udtrækkes fra Viskvalitet på de enkelte kursusforløb, foretages der en opfølgning fra ledelsens side i form af samtale og dialog med læreren. Hele anvendelsen af evalueringsmetoder og kvalitetsstyring af undervisningen på Roskilde Handelsskole sker med henblik på at opbygge en evalueringskultur på lærerniveau og i den pædagogiske ledelse på skolen samt for at opfylde målsætningerne: at deltagerne opnår de kompetencer, der er hensigten med den arbejdsmarkedsuddannelse, som de deltager i, og at de opnåede kompetencer er relevante for deltagerne selv, virksomhederne/arbejdspladserne og arbejdsmarkedet. Udviklingsplaner og indsatsområder: Kursuscentret på Roskilde Handelsskole har i 2006 og 2007 arbejdet med følgende indsatsområder på AMU-uddannelser Partnerskab med virksomheder Kompetenceudvikling Øget tilgang af kortuddannede Øge tilgangen til efteruddannelse Fastholde de opnåede kvalitetsmål Videreudvikling af den pædagogiske kvalitet Styrke en kollegial videndeling Forbedringer af de fysiske rammer og service Skolen vil arbejde videre med disse indsatsområder også i 2008.

3 Deltagertilfredshedsmålinger og Virksomhedstilfredshedsmålinger på Roskilde Handelskole. Skolen laver et udtræk fra Viskvalitet til offentliggørelse ud fra følgende plan: - Der udtrækkes en Deltagertilfredshedsmåling og en standard oversigtsrapport fra Viskvalitet løbende for det sidste kvartal på alle de Fælles Kompetence Beskrivelser skolen har godkendelse til, herunder også udlagte uddannelsesmål. - Der udtrækkes en Deltagertilfredshedsmåling og en standard oversigtsrapport fra Viskvalitet løbende for de sidste kvartaler på alle de Fælles Kompetence Beskrivelser skolen har godkendelse til, herunder også udlagte uddannelsesmål. - Der laves udtræk fra EASY løbende for de sidste kvartaler på gennemførelsesprocenter og beståelsesprocenter - Der udtrækkes en Deltagertilfredshedsmåling og en standard oversigtsrapport for hele året på alle de Fælles Kompetence Beskrivelser skolen har godkendelse til, herunder også udlagte uddannelsesmål. - Der udtrækkes en Virksomhedstilfredshedsmåling og en standard oversigtsrapport for hele året på alle de Fælles Kompetence Beskrivelser skolen har godkendelse til, herunder også udlagte uddannelsesmål. - Der udtrækkes en Kursisttilfredshedsmåling med total gennemsnit for alle skoler og for Roskilde Handelsskole for hele året - Der laves udtræk fra EASY løbende for de hele året på gennemførelsesprocenter og beståelsesprocenter Ud over denne plan for offentligørelse af tilfredshedsmålinger laver alle undervisere selv et udtræk på alle hold hver gang der er afsluttet et hold og gennemført en evaluering i Viskvalitet. Evalueringsrapporten afleveres med evt. bemærkninger til uddannelseslederen og kursuschefen. For yderligere at opbygge en evalueringskultur på lærerniveau og i den pædagogiske ledelse på skolen samt for at opfylde målsætningerne på det voksenpædagogiske område, gennemføres der årligt et møde med alle undervisere og administrativt personale, hvor de samlede Viskvalitet-rapporter gennemgåes i forhold til skolens indsatsområder og til kvalificering af nye indsatsområder. Målsætninger: Det er skolens målsætning for kvalitetsarbejdet: - at vi hvert år kan fastholde det opnåede totalresultat - at vi for hvert år, gennem de aftalte indsatsområder kan øge med 0,1 procent point. - At alle deltagerevalueringer er placeret i kategorierne: Meget tilfreds og Tilfreds. Bemærkninger: De to første målsætninger er opnået i 2005, 2006, Skolen vil arbejde videre med disse målsætning også for 2008.

4 For en nærmere vurdering af skolens kvalitetsarbejde se de følgende deltagertilfredshedsmålinger og virksomheds tilfredshedsmålinger for 2007, Indsatsområder og Målsætningerne for 2009 og På undervisningssiden skal der satses på målrettede virksomhedsrelevante undervisningsmetoder og stor fleksibilitet i tilrettelæggelse og udbud af kurserne. At AMU-kvalitetsmålingerne, som hidtil, skal være bedre end landsgennemsnittet på pt. 4,3 i VisKvalitet. En fortsat systematisk anvendelse af evalueringer fra Viskvalitet i skolens AMUkvalitetskontrollen på såvel kursist- som virksomhedssiden gennem kvartalsvis opfølgning. Skolens vil opbygge en ny organisation omkring kvalitetsarbejdet for: - at kvalitetssikre processen med offentliggørelse af skolens kvalitetsarbejde - at sikre opfyldelse af lovbekendtgørelse nr. 880 af 19/ om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. - udvikle og implementere en kvalitetscontroller funktion på det voksenpædagogiske område - Alle nyansatte får en der en systematisk gennemgang af skolens kvalitetsarbejde og i anvendelse af Viskvalitet som et kvalitetsudviklingsværktøj til dokumentation og evaluering af kvaliteten i arbejdsmarkedsuddannelserne. Hvad er Viskvalitet: Viskvalitet.dk er Undervisningsministeriets webbaserede kvalitetsudviklingsværktøj til dokumentation og evaluering af kvaliteten i arbejdsmarkedsuddannelserne. Alle kursister, som deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse skal gennemføre en evaluering med Viskvalitet.dk Det samme gælder for en repræsentativ del af de vikrsomheder hvis medarbejdere deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse. Skolen bruger disse evalueringer i kvalitetsudviklingen af uddannelserne og til at få et overblik over kursisternes og virksomhedernes grad af tilfredshed med arbejdsmarkedsuddannelserne. I Viskvalitet er der to forskellige evalueringsskemaer. Det ene er til kursister, det andet er til virksomheder som har haft medarbejdere på kursus. Et evalueringsskema består af op til tre sæt spørgsmål: - De fælles spørgsmål til kursisterne, der er fælles for alle de evalueringer, der gennemføres i arbejdsmarkedsuddannelser består af syv fælles evalueringsspørgsmål og tre baggrundsspørgsmål. Alle ti spørgsmål går igen på alle spørgeskemaer til kursister på alle kurser de deltager i. - Der er fire andre fællesevalueringsspørgsmål og fire baggrundsspørgsmål på skemaet til virksomhederne. - Der vil også være mellem 3-5 spørgsmål fra det efteruddannelsesudvalg der har ansvaret for uddannelsesmålet og for udvikling af uddannelsesmål til jobområdet. - Her ud over kan der være spørgsmål fra skolen til det enkelte uddannelsesmål.

5 Rapportudtræk på Roskilde Handelsskole. På Roskilde Handelsskole laves der udtræk på deltagertilfredshedsevalueringer for hvert kvartal samt en opsamling for indeværende kvartaler i kalenderåret for hver Fælles Kompetence Beskrivelse og de tilknyttede uddannelsesmål som skolen har anvendt i den angivne periode. Endvidere laves der en samlet deltagertilfredshedsevaluering på hele det forgangne kalenderår for hver Fælles Kompetence Beskrivelse og de tilknyttede uddannelsesmål som skolen har anvendt i det omtalte kalender år. På virksomhedsevalueringer gennemføres der udtræk fra Viskvalitet efter tilsvarende model. Alle de forskellige evalueringer præsenteres i en standard oversigtsrapport fra Viskvalitet.dk i forhold til de enkelte FKB-er og dermed viser de en procentfordeling på samtlige evalueringsspørgsmål som er indlagt i Viskvalitet.dk på de anvendte uddannelsesmål og den FKB de er tilknyttet.

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Bilagsrapport. Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Bilagsrapport. Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Bilagsrapport Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater

EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater 2005 25. oktober kl. 17-20 EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater H. C. ANDERSEN SKOLEN Evalueringskultur

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Analyse af vagtprøven Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Metodisk fremgangsmåde...

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere