migration fra flerlagsmaterialer. St Set med ddanske øjne og med ddelt ansvar Copyright EnPro ApS 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "migration fra flerlagsmaterialer. St Set med ddanske øjne og med ddelt ansvar Copyright EnPro ApS 2009"

Transkript

1 Vurdering af afsmitning og migration fra flerlagsmaterialer. St Set med ddanske øjne og med ddelt ansvar v /E Eva Wallström

2 Dispositioniti Kort præsentation af Enpro Foredragets indhold og budskab b Opgaven Kort om EC regulativ 2023/2006 (God produktionspraksis ved fremstilling af fødevare emballager) Forudsætninger Kvalitetssikring / dokumentation Trykmetoder, materialer og tryksagens anvendelse Løsningsmodeller Information på receptniveau er det opnåeligt? Migrationstest ved ekstraktion udviklet til plast Worst case screening en metode til pap og papir! Opsummering

3 EnPro ApS Environment & Progress Dansk virksomhed En fortsættelse af Nordisk Forskningsinstitut for Maling og Trykfarver, ATV-institut der ophørte 1990 Maling, trykfarver og relaterede materialer Projekter og konsulentvirksomhed Kvalitetssystem svarende til ISO Akkreditering, under reetablering

4 Projekter og konsulentarbejde Karakterisering af materialer Optimering af produkter og processer Teknisk vurdering af produkt fejl; forsikringssager / syn og skøn Beregning og vurdering af af fysisk kemiske egenskaber Standardiserede test og analyser Miljøkrav er en drivkraft

5 Eksempler på opgaver indenfor Grafisk Industri Test af fødevare emballage; afprøvning af papir og pap emballagers resistens mod vand, oliven olie, ethanol etc. Ekstraktion med ScCO 2 og kemisk analyse af trykt fødevareemballage af pap og papir Test af etiketter, der er UV-lakerede, dvs. hærdningsgrad Test af tryksagers permanens, herunder papirtestning Test af lakerede kataloger med henblik på slidstyrke Inkjet teknologi; udvikling af specialprodukter til industrielt brug

6 EC regulativ nr. 2023/2006 (trådte ikraft 1. August 2008) Et citat: Der bør nu fastsættes nærmere regler for processer, hvor der anvendes trykfarve, og om nødvendigt også for andre processer. For trykfarver, der anvendes på den side af et materiale eller en genstand, som ikke er bestemt til kontakt med fødevarer, bør god fremstillingspraksis navnlig sikre, at der ikke afgives stoffer til fødevaren via migration gennem materialet eller afsmitning

7 Hvorfor EC regulativ nr / 2006 Isopropylthioxanthone (ITX) fundet i modermælkserstatning (Sun, 2007) Konsekvensen heraf er forordning nr. 2023/2006 om god fremstillingspraksis Phthalater fundet i pizzabakker mv (Brauer, 2008) phthalaterne menes at stamme fra genbrugspap Methylbenzophenone er fundet i Müsli og efter meddelelser i EU Kommissionens Rapid Alert system trukket tilbage fra detailbutikker i flere Europæiske lande. Methylbenzophenone og ITX er komponenter, der stammer fra UV-hærdende materialer.

8 Konsekvenser af EC regulativ 2023/2006 Materiale leverandører skal kunne beskrive deres materialer il med dhensyn til toksikologi kikl iog migration. i De skal kunne rådgive trykkerierne i forhold til design af emballager Trykkerierne skal kontrollere om deres trykproces er hensigtsmæssig og at slutproduktet overholder de nævnte regulativer Trykkeriernes kunder skal definere kravene til den færdige emballage

9 Hvorfor er anvendelse af godkendte materialer ikke nok som kontrol Ingen materialeleverandør kan garantere for hvordan et materiale anvendes, herunder at tørring/hærdning ger optimal Ingen trykkerier kan garantere for anvendelsen af den færdige emballage uden at en beskrivelse af anvendelsen foreligger Ingen materialer il kan bruges til alt

10 Dokumentation for en tryksag Vurdering af hvilke materialer der skal anvendes til en given emballage på basis af tekniske vejledninger fra leverandøren. Herunder vurdering af migrationsrisici i i iog behov for barriere egen skaber. Resistens egenskaber (vand, olivenolie, ethanol, syre/base i kombination med tid og temperatur) Totalmigration hos en tryksag (stikprøveanalyse) Specifik migration, tryksag (baseres på leverandøroplysninger, hvor man leder efter stoffer som kan forventes at genfindes)

11 Hvilke fordele kan et trykkeri have af kvalitetssikring Kvalitetssikring i produktionen kan reducere makulatur Kvalitetssikring overfor kunderne kan begrænse krav i forhold til ansvar / reklamation Kvalitetssikring i forhold tl myndigheder kan reducere omkostninger Kvalitetssikring ik i kan være en konkurrenceparameter k

12 Afsmitning Afsmitning må ikke ske fra forside til bagside Skal sikres fortløbende ved trykkeriets interne kontrol l( (proceskontrol) Afsmitning må ikke ske ved kontakt med fødevaren Derfor er resistens mod forskellige fødevaresimulatorer over tid relevant

13 Trykmetoder/farver, der anvendes pt. til emballagetryk Vandfortyndbare, flexografi Solventbaserede, flexografi, silketryk, ink-jet UV-hærdende, offset, flexografi, silketryk, ink-jet Oliebaserede, offset

14 Vandfortyndbare materialer/trykfarver Kræver tørringssystem på trykmaskinen ved trykning til rulle eller stabling. Tørring skal være optimeret. Trykfarverne udvikler bedre resistens-egenskaber over tid. Test bør derfor udføres tidligst efter 48 timer. Bør udføres i forhold til hvor hurtigt t produktet t tages i brug. Retention af amin vil for eksempel medføre vandfølsomhed. Hvad er muligt at ekstrahere ud? Typisk additiver, såsom dispergeringshjælpemidler, filmdannere, blødgørere, vokse etc. Ekstraktet vil være afhængig af trykfarvedækning (g/m 2 ), ekstraktionsmidlet og testparametrene.

15 Solventbaserede materialer/trykfarver (fortrinsvis til plast-laminater) laminater) Bindemidlet er opløst Farvesystemet tørrer hurtigt, tørringsprocessen er derfor ikke så kritisk Retention af opløsningsmiddel,, kan påvirke resistensegenskaber Trykfarverne udvikler bedre resistensegenskaber over tid, de 48 timer gælder også her Hvad er muligt at ekstrahere ud? Typisk additiver, såsom dispergeringshjælpemidler og vokse, restsolvent etc. Ekstraktet vil være afhængig af trykfarvedækning (g/m 2 ), ekstraktionsmidlet og testparametrene.

16 UV-hærdende materialer/trykfarver Bindemiddelsystemet hærdes ved brug af UV-lys UV-lampernes tilstand, herunder alder, har stor betydning Korrekt hærdet UV-materiale har god slidstyrke og kemikalieresistens Kommercielt opfattes kationiske systemer som mere effektive til at hærde (og er dyrere) end radikal systemer, hvorfor kationiske bruges til emballage med fødevarekontakt Hvad er muligt at ekstrahere ud? Ureageret materiale, fotoinitiatorer der ikke er omsat, additiver i øvrigt. Ekstraktet vil være afhængig af trykfarvedækning (g/m 2 ), ekstraktionsmidlet.og og testparametrene.

17 Fi Frie radikaler dikl eller kationisk ik Forskellen ligger i fotoinitiator: Frie radikal fototinitiatorsystemer; ved eksponering med UV-lys bliver materialet slået i stykker og der dannes radikaler Kationiske fotoinitiatorer; vil under UV eller EB eksponering frigive syrer som katalyserer den ønskede polymerisering

18 Oliebaserede materialer/trykfarver Oliebaserede trykfarver trænger ind i pap og papir Vegetabilsk fernis og vegetabilsk olie er oxidativt tørrende Trykfarver der indeholder vegetabilsk olie er derfor mere resistente end trykfarver med mineralsk olie Hvad er muligt at ekstrahere ud? Typisk dele af oliesystemet og additiver, som vokse f.eks. Ekstraktet vil være afhængig af trykfarvedækning (g/m 2 ), ekstraktionsmidlet og testparametrene.

19 Information på receptniveau er det opnåeligt? I dag oplyses klassificerede stoffer i råvarens /produktets sikkerhedsdatablad Yderligere oplysninger kræver tilbundsgående oplysninger fra råvareleverandør til materialeproducent Øger kompleksiteten - For at kunne bruge informationen kræves viden om enkeltstofferne Også toksikologisk Alternativet Udvalgte analyser

20 Migrationstest ved ekstraktion Ved total migration DS/EN anvendes neddypning af materialet i fødevare simulatorer metoden fungerer godt for plastemballage Er som regel uegnet til papir og pap. Neddypning i fødevaresimulatorer kan medføre kvældning og i værste fald opløses materialet DS/CEN/TS 14234: Materialer og genstande i kontakt med fødevarer Polymere belægninger på papir og pap - Vejledning i udvælgelse af betingelser og prøvningsmetoder for total migration samt efterfølgende teknisk analyse I alle tilfælde er resultatet af ekstraktionstest afhængig af ekstraktionsmidlet og testparametre

21 Worst case screening en metode til pap og papir! Kan udføres både på basismateriale og slutprodukt Ved brug af ScCO 2 fås ekstraheret mængde Ved kemisk analyse kan kritiske stoffer bestemmes På baggrund af worst case ekstraktion kan migration fra de enkelte materialer vurderes Et samarbejde med CISMI

22 Hvad er ScCO 2 CO 2 ved temperatur over 31 o C CO 2 ved tryk over 70 Bar ScCO 2 har densitet g/cm3 ScCO 2 har solvent egenskaber varierende fra hexan til acetone betinget af tryk og temperatur ScCO 2 har densitetsfluktuationer på en faktor 10 nær det kritiske punkt.

23 Ekstraktion ved ScCO 2 ScCO 2 er ca. 100 gange så effektivt per tids-enhed og volumen som ethvert organisk opløsningsmiddel idd l ScCO 2 kan anvendes til i stort set alle materialer, dvs trykfarver, lakker, færdige emballager (inkl.tryksager på pap og papir) Giver mulighed for vurdering af tryksagens anvendelsesmuligheder Metoden er ny og er derfor ikke standardiseret Bør kombineres med andre analyser efter behov, hvor referencemateriale opbygges

24 Videreudvikling af analysekonceptet Projekt: Udvikling og validering af analysekoncept for trykt fødevareemballage af pap og papir (TEPP) Giver mulighed for at analysere med forskellige metoder og sammenligne resultater Skabe et bedre grundlag g for rådgivning gaf emballagetrykkerier Et samarbejde med Fødevareinstituttet

25 Forslag til dokumentation ti for en tryksag Vurdering af basismaterialer udfra leverandøroplysninger Hvilke materialer, der kan anvendes til en given emballage, beskrives udfra teknisk vejledning fra leverandørerne Resistens egenskaber (vand, olivenolie, ethanol, syre/base i kombination med tid og temperatur) enten på basis af erfaring eller afprøvning Totalmigration/ worst case ekstraktion hos en tryksag, eventuelt ved stikprøveanalyse kombineret med analyse af specifik migration efter behov Andre relevante praktiske prøvninger, herunder termomekaniske egenskaber Vurdering af migrationsrisici og behov for barriere egenskaber udfra den samlede information Gerne i designfasen

26 Noget at tænke over! Er der en kontrol/registrering af basismaterialerne ved modtagelse Hvordan kontrolleres trykparametre/processen Hvordan kontrolleres tryksagens kvalitet t internt t Hvilke kundekrav er væsentlige Hvad er kritisk vej Hvilke produkter kan være problematiske Hvordan godkendes nye materialer Brug analyser men ikke på alt

27 Opsummering Sammensatte materialer skal vurderes på baggrund af tekniske oplysninger og den forventede anvendelse Behov for barriere egenskaber bør vurderes Worst case analyser (og/eller kombineret med andre test/analyser) udføres med omhu i forhold til basismaterialer, trykfarvedækning og emballagens anvendelse Eventuelt sammen med en vurdering af opløselighed Vurderingen må meget gerne foretages i designfasen Analyser udføres herefter på udvalgte materialer helst som stikprøvekontrol

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer

om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer 1 Pjecen er resultatet af et projektsamarbejde mellem Dansk Industri, Plastindustrien og EmballageIndustrien. Projektet er finansieret

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation

Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation Opdateret udgave, april 2011 Færdig 1 Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation Rapport med vejledning og forslag til initiativer fra Fødevarestyrelsen og danske erhvervsorganisationer

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Engangsartikler i bioplast i Danmark

Engangsartikler i bioplast i Danmark Engangsartikler i bioplast i Danmark Marked, egenskaber og miljø December 2010 Kristian Dammand Nielsen, Hanna Merrild, Nanja Hedal Kløverpris, Pia Brunn Poulsen og Anders Schmidt Afdelingen for Anvendt

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Produktionstilrettelægning

Produktionstilrettelægning Produktionstilrettelægning Bilag til MPL uddannelsen modul 6 Thomas Bo Jensen tbj@mediehojskolen.dk www.postpress.dk Mediehøjskolen 2008 København Side 2 Tilrettelæggerens opslagsbog 1. Introduktion 1.1

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

WORKFLOW GRAFISK TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement. på www.grafiskworkflow.

WORKFLOW GRAFISK TEMA. Denne artikel er downloadet fra Grafisk Workflows website. Tidsskriftet kan købes i abonnement. på www.grafiskworkflow. Temamagasin indenfor grafisk workflow og teknologi 5. årgang Nr. 27 December 2005 WORKFLOW GRAFISK TEMA Kend dit papir Karton Papir med følelse Elektronisk papir Behandling af papir Papirets fremtid Flyt

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere