MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM"

Transkript

1 MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

2 MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver, samt miljøscreeningsanalyser. Vi håndterer projekter i hele landet. Dette være sig både små, store og komplicerede projekter, og alle projekter bliver behandlet med samme seriøsitet. Hos os prioriteres arbejdsmiljø og miljø højt, og vi bestræber os på at imødekomme kundernes aktuelle behov, og tilpasse vores løsninger derefter. Vi ved nemlig, at alle kunder er forskellige og har individuelle ønsker. Dette gør os til en af de førende nedbrydningssvirksomheder i landet. DEN RETTE LØSNING Hos IF Nedbrydning A/S har vi dig som kunde, og din specifikke opgave i fokus. Det vil sige at vi gør os særligt umage, med at finde den helt rette og miljørigtige løsning, som er tilpasset netop jeres opgave og behov. Tilbudsafdelingen er hos os sammensat af en række kompetente medarbejdere, der med en stor faglig og bred erfaring sørger, for at hjælpe dig videre i din byggesag. Her regner vi ikke med erfaringstal eller m 2 -priser, men gransker nøje den enkelte opgave enten i form af et udbudsmateriale og/eller ved en besigtigelse, hvor vi gennemgår byggesagen med dig. I vores verden er der ingen projekter som er ens, og vi opererer derfor heller ikke med standardløsninger eller standardpriser. Herved opnår du en specifik og bæredygtig løsning, og ikke mindst en skarp pris, baseret netop på din konkrete opgave. Som din professionelle part rådgiver vi og hjælper dig igennem hele sagens forløb, helt fra udfærdigelsen af tilbuddet til den endelige aflevering. Sammen med mange års erfaring er det din sikkerhed for, at arbejdet udføres efter gældende love og regler, færdiggøres til tiden og at indgåede aftaler overholdes. IF Nedbrydning A/S udfører nedbrydnings- og saneringsarbejde i hele landet, og ingen opgaver er for små eller store - alle er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud. DETTE SIGER VORES KUNDER OM OS: VISION & MÅL - KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S vil være den foretrukne professionelle og miljøbevidste part på markedet blandt vore kunder, hvor kvalitet og kunden er i højsædet. Derfor har vi hos IF Nedbrydning A/S et sæt kundeværdier, der er fundamentet i vores arbejde og for, hvordan vi ønsker at behandle vore kunder. KUNDEVÆRDIER KUNDERNE SKAL FØLE, SIG SOM NOGET SÆRLIGT KUNDERNE SKAL FØLE, AT DE ER I DE BEDSTE HÆNDER KUNDERNE SKAL FØLE, AT VI MØDER DEM MED RESPEKT VI SIKRER, AT ALLE VORES KUNDER FÅR EN GOD OG INDIVIDUEL OPLEVELSE HOS OS HVER GANG HOS IF NEDBRYDNING A/S ER DU I SIKRE HÆNDER Nedbrydningsentreprisen kom for sent i gang pga. manglende analyser fra analysefirma alligevel nåede IF Nedbrydning A/S at blive færdige til den aftalte deadline. Udtalelse af Entreprenør Per Aarsleff A/S 2 3

3 KMA KVALITET, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ I vores KMA afdeling har vi dagligt fokus på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Vi uddanner alt vores personale indenfor nye nedbrydningsmetoder, miljø og sikkerhed. Der er i alt vores arbejde etableret kvalitetsprocesser, der sikrer en kontrolleret fremgangsproces. KVALITET Som medlem af Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri, kvalitetssikres nedbrydningsopgaver efter retningslinjerne i brancheaftalen NMK96 om selektiv nedbrydning, indgået mellem Miljø- og Energiministeren og Dansk Byggeri s Nedbrydningssektion i Kvalitetssikringen er et tæt samarbejde mellem vores projekt- og KMA-afdeling. MILJØ IF Nedbrydning A/S store erfaring gør, at vi kan rådgive indenfor en bred vifte af miljømæssige problemstillinger. Kernekompetencen indenfor miljørådgivning er bygningsscreeninger og miljøkortlægninger, men tilbyder også rådgivning indenfor andre miljøområder, herunder 19 Tilladelse til genanvendelse eller midlertidig deponering af forurenet jord og øvrige lignende udfordringer Miljø vedrører også vores egen håndtering af affald indeholdende miljøskadelige stoffer i forbindelse med miljøsaneringsopgaver. ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljø i nedbrydning er en væsentlig faktor, og derfor vurderes og planlægges arbejdsprocesserne individuelt i forbindelse med den samlede planlægning for projektet. Denne vurdering og planlægning sker i et tæt samarbejde mellem projekt- og KMA afdelingen. 4 5

4 MILJØRÅDGIVNING Hos IF Nedbrydning A/S er ansvarlighed over for miljøet i højsædet. En af IF Nedbrydning A/S højst prioriterede målsætninger er, at vores kunder ser os som en miljøbevidst virksomhed, hvor vi hele tiden udvikler vores kompetencer inden for miljø. IF Nedbrydning A/S har stor erfaring med håndtering af miljøfarlige- og sundhedsskadelige stoffer, og vi ved hvor vigtigt det er at disse stoffer identificeres og kortlægges, samt udsorteres og bortskaffes korrekt. Miljøsanering er en meget stor del af vores hverdag og derfor har vi en stor ekspertise der indenfor, og derfor kan vi agere som eksterne rådgivere og foretage screeninger og kortlægninger af miljøskadelige stoffer. MILJØSCREENING Ved screening besigtiges bygningen for miljøskadelige stoffer. Der udarbejdes en rapport over bygningsdele med risiko for indhold af miljøskadelige stoffer. Resultaterne fra screeningen danner grundlag for en fyldest gørende miljøkortlægning. MILJØKORTLÆGNING Ved gennemgang af bygningen, udtages der prøver af bygningsdelene med risiko for miljøskadelige stoffer. Dette udføres af vores professionelle medarbejdere, og analyseres af anerkendt og akkrediteret analyse firma. ledninger, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlægs vejledninger. IF Nedbrydning A/S proces Analyse foretaget af IF Nedbrydning A/S Projektmateriale ud fra analysen MILJØVENLIG NEDBRYDNING Nedbrydningsbranchen er en nichebranche, som IF Nedbrydning A/S har en bred erfaring indenfor. Vores kerneområder er bl.a. nedbrydning af: Private boliger og landbrug Offentlige ejendomme (hospitaler, skoler m.v.) Boligkomplekser Kontor- og butiksejendomme Fabriksanlæg Broer, belægninger m.v. Hos IF Nedbrydning A/S råder vi over en stor maskinpark. Dette er din garanti for, at vi klarer arbejdet med stor tilfredsstillelse. Med den omfattende maskinpark løfter vi opgaver af enhver karakter. Vi deler nedbrydningsopgaver op i totalnedrivning, indvendig nedrivning og specialnedrivning. IF Nedbrydning A/S udfører totalnedrivning og indvendig nedrivning som selektiv nedrivning. Ved selektiv nedrivning forstås, at materialer og affald udtages og sorteres i materialefraktioner. Dette sker på byggepladsen inden bortskaffelse med henblik på størst mulig grad af genanvendelse. Først udtages miljøskadelige stoffer såsom asbest og PCB. MILJØSANERING Vi har med vores erfaring indenfor miljøsanering, kompetente medarbejdere, der er specialister i at sanere for asbest, chlorparaffiner, PCB, skimmelsvamp og tungmetaller såsom bly. Dette er nogle af de sundhedsskadelige stoffer, der kan findes i bla. bygninger. Hos IF Nedbrydning Anden A/S proces foretages alle miljøsanering under de bedste sikkerhedsforanstaltninger. Vi udfører miljøsanering i henhold til gældende lovgivning og arbejdstilsynets vejledninger, Asbestforeningens vejledninger, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlægs vejledninge Analyse foretaget af rådgivningsfirma Projektmateriale ud fra analysen Pris ud fra materiale Nedbrydning og miljøsanering VS. Pris ud fra materiale Nedbrydning og miljøsanering Opgave fuldført til tiden Ingen ekstra regning Nye fund af miljøfremmede stoffer - På grund af manglende nedbrydningserfaring Ekstra tid til opgaven 6 Ekstra regning 7

5 TOTAL NEDRIVNING Efter selektiv nedrivning klargøres bygning til maskinel nedrivning ved udtagning af materialer til direkte genanvendelse, inventar og effekter. Bygninger og konstruktioner nedtages i størst muligt omfang af maskiner monteret med klippe-, knuse- og sorteringsværktøjer. Alt affald bortkøres til egen sortering og kommunale godkendte modtagestationer af godkendte transportører. Deponi og transport dokumenteres jf. vort kvalitetssystem. INDVENDIG NEDRIVNING Efter selektiv nedrivning nedtages lofter vægge, etageadskillelser m.v. Af hensyn til arbejdsmiljø benyttes i størst muligt omfang minimaskiner monteret klippe-, knuse og sorteringsværktøjer. Motordrevne maskiner er monteret med katalysatorer. Der anvendes ligeledes el-drevne maskiner. Alt affald bortkøres til kommunale, godkendte modtagestationer af godkendte transportører. Deponi og transport dokumenteres jf. vort kvalitetssystem. SPECIALNEDRIVNING IF Nedbrydning A/S udfører ligeledes nedrivningsopgaver under komplicerede forhold. F.eks. kunne dette være, at man ønsker at bevare dele af bygningskonstruktionen, bevaringsværdige ejendomme eller opgaver, hvor mindre dele af konstruktionen skal registreres. IF Nedbrydning A/S står klar med den nødvendige ekspertise der skal til, for at blive din ideelle samarbejdspartner. HÅNDTERING AF AFFALD Afhængig af hvilken type nedrivning der er foretaget, vil der altid være byggeaffald. Dette kan IF Nedbrydning A/S håndtere. Vi sikrer at alt byggeaffald bliver håndteret korrekt. Dette inde bærer eksempelvis sortering, bortskaffelse eller anvendelse som genbrugsmateriale på en af vores genbrugspladser. Denne proces foregår altid med omtanke for miljøet. 8 9

6 DIAMANTSKÆRING OG BORING Hos IF Nedbrydning A/S anvender vi det bedste værktøj. Dette er medvirkende til, at vi effektivt og uproblematisk kan bore Jeres huller. Med diamantskæring og boring kan vi trænge gennem stærke materialer som jernbeton, mursten, træ, sokler og meget andet. Vi kan lave væg- og gulvsavning af beton fra mm. og kerneboring fra mm. NEDSKÆRING AF JERNKONSTRUKTIONER Har I jernkonstruktioner der skal fjernes, så har vi medarbejdere der har specialiseret sig i nedskæring, nedbrydning og nedklipning af jernkonstruktioner. Vi foretager nedskæringer af jernkonstruktioner i alle højder. Hos IF Nedbrydning A/S bliver nedskæring af jernkonstruktioner foretaget med skærebrænder og nedklipning med stålsaks på gravemaskine. Vi favner alle kompetencer og alt materiel i vognparken. SPRÆNGNINGER Hvis der er behov for sprængninger, kan IF Nedbrydning A/S favne denne opgave. Vi udfører ofte sprængninger der hvor ingen maskiner kan komme til, i vibrationsfølsomme områder, eller hvis tiden er i mod dig. Sprængninger hos IF Nedbrydning A/S bliver altid udført under de bedste sikkerhedsforanstaltninger

7 KNUST TEGL, BETON OG ASFALT Knusning af byggematerialer er en effektiv måde at genanvende sit byggeaffald. Byggeaffaldet kan med succes anvendes til belægninger af henholdsvis stier, veje, p-pladser samt bundsikring til flisebelægning Vores egen knuser er et 30 ton mobilt knuseranlæg med eget sorteringssystem indbygget. På den måde kan vi altid opnå den fraktionsstørrelse du ønsker, og garanterer en ensartet knusning. Vi udfører knusning af asfalt på egen plads og ude hos kunden. Vi opstiller knuseren efter kundens ønske og behov. KNUST ASFALT Der knuses i følgende størrelser: , og kapacitet er ca. 135 tons i timen alt efter materialet. KNUST BETON Der knuses i følgende størrelser: , og kapacitet er ca. 135 tons i timen alt efter materialet. KNUST TEGL Der knuses i følgende størrelser: , og kapacitet er ca. 135 tons i timen alt efter materialet. MODTAGEPLADSER IF Nedbrydning A/S har flere godkendte modtagepladser i Nordjylland. Den største har beliggenhed ved Østhavnen i Aalborg. Alle pladser har registrerede indberetninger til offentlige instanser. For salg af knuste materialer se ADRESSER Savannevej 2, 9220 Aalborg Ø Speditørvej 1, 9000 Aalborg Farøvej 31, 9800 Hjørring Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup 12 13

8 MASKINPARKEN Hos IF Nedbrydning A/S råder vi over en stor maskinpark. Det er din garanti for, at vi klarer arbejdet med stor tilfredsstillelse. Med den omfattende maskinpark løfter vi opgaver af enhver karakter, hvor vi er i stand til at tilpasse opgaven. Vi spænder bredt og løser opgaver fra mindre parcelhuse til større fabriksanlæg. SORTERING Ved enhver totalnedbrydning afleveres grunden altid uden nedbrydningsrester, for at opnå dette bruges vores risteskovl med 50 mm tremmer. Dette betyder at videreudvikling af arealet er lige til og uden ekstra omkostninger til sortering af jorden. Der kan også tilbydes powerscreening af jord/byggeaffald med forskellig størrelse sold. Power-screeneren er på bælteundervogn og derved har den god mobilitet. SMASHER OG SAKS Nedbrydning med smasher og saks bruges til lydløs og vibrationsfri nedbrydning. Vores smasher neddeler materialet til mindre fraktioner, og materialet er klar til at komme i knuseren. Med vores saks kan vi neddele jern og andre hårde materialer til mindre fraktioner. Hos IF Nedbrydning A/S anvender vi ofte smasher og saks, da denne metode er til mindst mulig gene for omgivelserne. Samtidig giver metoden mulighed for efterfølgende, at komme fragtionerne i vores knuser, og genanvende materialet til en eventuel ny vej eller andet. NEDBRYDNINGSROBOTTER Nedbrydningsrobotterne anvendes steder hvor det b.la. sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt at bruge andet maskineri. Nedbrydningsrobotterne er ideelle til at hamre, klippe og fjerne beton på steder med lidt plads. De er eldrevne, og derved er der ingen udstødningsgene

9 VI KIGGER ALTID FREMAD Hos IF Nedbrydning A/S ser vi altid på fremtiden med en masse muligheder. Vores målsætning er at være en af de førende udbydere på markedet. Dette kræver naturligvis at vi hele tiden udvikler os, og er med til at sætte nye standarder i branchen. Vi har altid kunden og kvalitet i fokus, og udvikler nye produkter på baggrund af deres behov. Følg IF NEDBRYDNING på Linked Kontakt IF Nedbrydning A/S uforpligtende for spørgsmål til dit forestående projekt. Sammen finder vi en løsning. 16 Savannevej Aalborg Ø Tlf

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Hvordan vælger du den bedste leverandør?

Hvordan vælger du den bedste leverandør? Foto af Umberto Salvagnin, http://www.flickr.com/photos/kaibara/ Hvordan vælger du den bedste leverandør? Når I gennemfører et udbud skal I være sikre på at I træffer det mest fordelagtige valg, men også

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsmiljø i BHF 4 Sidemandsoplæring POLITISK 5 Sidemandsoplæring FAKTA 5 Ergonomikursus POLITISK 6 Grundlæggende ergonomikursus for

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 2 JUNI 2015 AVISEN. Beretning om natur og miljøområdet 2014 SIDE 10

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 2 JUNI 2015 AVISEN. Beretning om natur og miljøområdet 2014 SIDE 10 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 2 JUNI 2015 AVISEN Beretning om natur og miljøområdet 2014 SIDE 10 Hvem skal have miljøtilsyn i 2014? Ifølge lovgivningen skal virksomheder og landbrug modtage miljøtilsyn

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere