Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE"

Transkript

1 Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Produktets dele Brug A. Samling af maskinen B. Programmering C. Råd vedrørende brugen Kokkenes råd Spørgsmål og svar Rengøring og opstilling Sikkerhedsanvisninger INNEHÅLL 1. Introduktion Produktens egenskaper 9 3. Användning 10 A. Montering av apparaten B. Programmering C. Bruksanvisning Kockarnas mening Frågor och svar Rengöring och förvaring Säkerhetsföreskrifter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Maskinens deler Bruk 15 A. Montering av maskinen 15 B. Programmering 15 C. Bruk Råd og tips fra mesterkokken Spørsmål og svar Rengjøring og oppbevaring Sikkerhetsanvisning

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esittely Tuotteen ominaisuudet Käyttö A. Laitteen asennus B. Ohjelmointi C. Käyttöohjeet Kokin neuvot Kysymykset ja vastaukset Puhdistus ja säilytys Turvaohjeet

4 1. INDLEDNING Du har netop anskaffet en Cuisinart -kaffemaskine med indbygget kaffekværn. Den er elegant og moderne med kabinet i børstet stål og er specielt designet til at opfylde alle dine krav. Hvad enten du foretrækker din kaffe tynd eller stærk, kan du med funktionen «strength control» fra nu af selv regulere kaffens aroma, så den svarer til din smag. For at styrke denne aroma er kaffemaskinen udstyret med en indbygget kaffekværn. Kaffebønnerne males i sidste øjeblik og bevarer på denne måde deres smag, lige til kaffen er færdig. Kaffen kan derefter holdes godt varm i flere timer i kanden, der fungerer som en almindelig termokande. Din maskine er også konstrueret, så den fungerer lige så godt med umalede kaffebønner som med kaffe, der allerede er malet. Med knappen «grind off» kan du hurtigt skifte imellem de to funktioner, afhængigt af hvad du foretrækker PRODUKTETS DELE 4 1. Låg 2. Beholder til kaffebønner 3. Beholder med angivelse af, hvor meget vand der er fyldt på, (ikke vist) 4. Betjeningspanel 5. Rum til kaffefilter 6. Knap til åbning af rummet til kaffefilter 7. Termokande i stål Låg til filterholder 9. Udskifteligt permanent kaffefilter (eller guldfilter) 10. Låge til filterholder 11. Låge til udskifteligt filter 12. ON/OFF-kontakt med kontrollampe, som lyser, når der er tændt for maskinen 13. Knap til «malet kaffe» med kontrollampe, som lyser, når funktionen er valgt 14. Knap til indstilling af timer 15. LCD-skærm, der viser det aktuelle klokkeslæt, starttidspunktet og den valgte aroma 16. Knap til «antal kopper» med kontrollampe, som lyser, når funktionen er indstillet 17. Knap til indstilling af minutter 18. Knap til regulering af kaffens aroma 19. Knap til programmering med kontrollampe, som lyser, når funktionen er valgt

5 Programme 2. Skyl kanden Fjern låget på kanden ved at dreje det i den angivne retning. 3. Sæt et filter i filterholderen Åbn filterrummet, og sæt det permanente filter i. Sæt derefter låget på, og luk rummet OBS! Maskinen fungerer kun, hvis låget på kaffekværnen og lågen til filterholderen er lukket korrekt. Der udsendes et bip, og maskinen går i stå, hvis den sættes i gang, mens et af lågene er åbent, eller hvis det åbnes, før kaffen er brygget færdig. Den holder op at bippe, så snart låget er sat rigtigt på igen. Der tændes for maskinen ved at trykke på knappen ON. 3. BRUG A. SAMLING AF MASKINEN Før maskinen tages i brug første gang eller efter længere tid, hvor maskinen ikke har været i brug, fyldes beholderen med koldt vand op til maksimummærket (uden kaffe eller filter), deaktiver kaffemøllen (tryk på knappen «Grind Off»), sæt kanden på plads, og lad maskinen udføre en komplet brygningscyklus. 1. Isættelse af vandfilteret Tag plastikemballagen af filteret, og læg dette i blød i koldt vand i 15 minutter. Skyl filteret under rindende vand i 10 sekunder. Lad det derefter dryppe helt af. Rummet til filteret befinder sig i venstre side af vandbeholderen. Åbn rummet, tag filterholderen ud, sæt filteret i, skub filterholderen helt ned i vandbeholderen, og luk låget. Det anbefales at skifte filter for hver ca. 60 gange, maskinen har brygget kaffe. B. PROGRAMMERING 1. Indstilling af klokkeslæt Når der sluttes strøm til maskinen, viser skærmen 12:00. Tryk på knappen Hour eller knappen Min og hold den inde, indtil tallene blinker. Tryk derefter på knapperne Hour og Min for at få tallene til at skifte. Slip for at vælge det viste tal. Når tallene holder op med at blinke, er klokkeslættet indstillet. OBS! Når du passerer tallet 12, vises bogstaverne «PM» til indstilling af klokkeslæt mellem middag og midnat. Når de ikke vises, svarer dette til klokkeslæt fra kl. 12 midnat til middag. Kontroller altid, at klokkeslættet er indstillet til den korrekte del af døgnet, inden programmeringen gemmes. 2. Programmer starttidspunktet Tryk på knappen PROG og hold den inde. Tallene og kontrollampen blinker. For at programmere det ønskede starttidspunkt for kaffebrygningen, trykkes der på knapperne Hour og Min på samme måde som ved indstilling af klokkeslættet. Når tallene holder op med at blinke, er det programmerede tidspunkt gemt. OBS! Programmeringen af starttidspunktet kan ikke foretages, når kaffemaskinen er i funktion. 5

6 C. RÅD VEDRØRENDE BRUGEN OBS! Under brugen afgiver maskinen meget kraftig varme. Dette skyldes din Cuisinart -kaffemaskines normale funktion. 1. Vælg antallet af kopper Med vælgeren «Cup Quantity» kan man vælge det ønskede antal kopper (fra 2 til 12). 2. Hæld kaffe i Brug med umalede kaffebønner Løft låget på kaffekværnen. Fyld kværnen med kaffebønner, uden at den løber over. Mængden af malede kaffebønner afhænger af det valgte antal kopper kaffe. Brug med malede kaffebønner Åbn filterholderen, løft låget, og hæld den ønskede mængde malet kaffe i filteret. Generelt tilrådes det at hælde 1 mål i pr. ønsket kop. Der kan maksimalt hældes 16 skefulde kaffe i. Overskrid ikke denne maksimumkapacitet for at undgå, at kaffen løber over eller maskinen fungerer dårligt. Tryk på knappen «grind off» for at deaktivere kværnen. Kontrollampen ved siden af knappen lyser. 3. Fyld vandbeholderen Fyld vandbeholderen med koldt vand i forhold til det ønskede antal kopper (se den graduerede skala udvendigt på beholderen). 4. Vælg kaffens aroma Med denne funktion kan man vælge kaffens aroma (svag, normal eller kraftig). Tryk på knappen «Strength Control» for at vælge den ønskede aroma. Den valgte styrke vises på skærmen med det digitale ur (MILD, MED eller STRONG). OBS! Tag ikke kanden væk i mere end 15 sekunder for at undgå enhver fare for, at filteret løber over. Når kaffebrygningen er færdig, lyder der et akustisk signal 5 gange, som angiver, at kaffen er klar. Maskinen standser derefter automatisk. Termokanden gør det muligt at opbevare den varme kaffe i fire timer. Al kaffens aroma bevares takket være det hermetisk lukkede låg. Det er ikke nødvendigt at tage låget af for at hælde kaffe op. 4. KOKKENES RÅD Der kan vælges en mængde kaffebønner til maling, som overstiger det valgte antal kopper vand. Din kaffe vil så blive stærkere. Genopvarm aldrig kaffe, som har mistet en del af sin aroma. Det anbefales stærkt af hensyn til kaffemaskinens uforstyrrede funktion at foretage en afkalkning ca. hvert halve år. Brug så vidt muligt friskmalede kaffebønner, når den indbyggede kaffekværn ikke benyttes. 5. Start af maskinen Tryk på knappen ON for at starte maskinen med det samme Tryk på knappen «PROG» for at starte maskinen på det programmerede tidspunkt. Kontrollampen tændes og skærmen angiver det programmerede tidspunkt, når knappen holdes inde (se også «Programmering»). 6

7 5. SPØRGSMÅL OG SVAR Hvad skal jeg gøre, hvis Kaffen løber ikke igennem? Kaffen løber meget langsomt igennem? Når jeg starter kaffebrygningen, lyder der et bip? Min kaffemaskine virker ikke? Svar Kanden og filterholderen er ikke anbragt korrekt i forhold til hinanden. Afkalk kaffemaskinen Du har glemt at skrue låget over kaffefilteret på. Beholderen med kaffebønner er ikke sat rigtigt i. Kontroller, at der er tændt for maskinen, og at stikket er sat rigtigt i stikkontakten. 6. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Lad maskinen køle helt af, og tag ledningen ud af stikkontakten, inden maskinen gøres ren. Benyt en blød svamp, der er dyppet i sæbevand, til at gøre de udvendige dele af kaffemaskinen rene, og tør den derefter omhyggeligt af. Åbn låget til beholderen og filterrummet. Fjern beholderen til kaffebønner, og tag filterholderen, dennes låg og støtten ud. Vask delene og måleskeen samt kanden og dennes låg i varmt sæbevand, skyl delene med rigeligt vand, og tør dem. Sæt dem derefter på plads igen i maskinen. Alle disse dele kan også vaskes i opvaskemaskinen. Tør områderne under filterholderen og under kanden af med en fugtig klud. Tør ikke den indvendige side af vandbeholderen af for ikke at efterlade fnug af stof eller papir. Brug ikke en svamp eller slibende produkter, som kan beskadige overfladen. Vi tilråder, at kaffekværnen og røret rengøres hver eller hver anden uge, alt efter hvor ofte maskinen benyttes. VIGTIGT: Fyld aldrig kaffemaskinen, når beholderen til kaffebønner er taget ud. Det vil kunne beskadige maskinen. Låget på kafferøret kan vippes bagud for at lette rengøringen. Skub klemmen på låget tilbage og løft låget. For at fjerne kaffegrumset, skubbes dette ned i tragten med en lille børste. Dette gøres blot ved at trække håndtaget på tragten hen imod dig. Det er også nødvendigt at sikre sig, at filterholderen sidder på sin plads for at kunne fjerne kaffegrumset. DYP ALDRIG DEN NEDERSTE DEL AF MASKINEN I VAND ELLER I NOGEN ANDEN VÆSKE. AFKALKNING Efterhånden som maskinen benyttes, dannes der kalkaflejringer i den. Disse beskadiger den fine mekanik og giver kaffen en hård og bitter smag. Derfor skal din maskine afkalkes med regelmæssige mellemrum, så du kan være sikker på altid at få en god kaffe. Hvor tit maskinen skal afkalkes, afhænger af vandets hårdhedsgrad og af, hvor ofte maskinen benyttes. For at afkalke maskinen fortyndes 30 cl eddike med 30 cl vand, blandingen hældes i beholderen, og der startes en brygningscyklus. Udfør derefter to brygninger med fyldt vandbeholder (men uden at komme kaffe i) for at gennemskylle maskinen. 7. SIKKERHEDSANVISNINGER OBS! De plasticposer, produktet er leveret i, og den ydre emballage kan være farlig. For at forebygge risikoen for kvælning, skal poserne opbevares utilgængeligt for børn og babyer. En plasticpose er ikke legetøj. Brug altid koldt vand til at lave kaffe af. Vand med en for høj temperatur vil beskadige din maskine, så den ikke vil kunne repareres. Rul aldrig ledningen rundt om maskinen. Lad aldrig ledningen hænge ud over arbejdsbordets kant. Ledningen må aldrig komme i kontakt med varme overflader. Pas på at undgå enhver kontakt med varme overflader. Anbring ikke maskinen på eller i nærheden af en varmekilde. Tag altid stikket til maskinen ud efter brug, og inden maskinen rengøres. Lad aldrig maskinen være uden overvågning, når den er sluttet til. Afbryd maskinen ved at trække i selve stikket og aldrig i ledningen. Denne maskine er ikke beregnet til at bruges af personer uden erfaring (voksne og børn), uden kendskab til produktet, eller af personer, hvis invaliditet kan forårsage fare, medmindre de har modtaget forudgående instruktion og er under passende opsyn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Benyt ikke maskinen, hvis den har været faldet på gulvet eller 7

8 viser tydelige tegn på beskadigelse. Hold straks op med at bruge maskinen, hvis ledningen beskadiges. Hvis tilførselskablet er beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand. Brugeren må ikke selv foretage nogen form for reparation. Enhver brug af tilbehør, som ikke anbefales eller ikke forhandles af Cuisinart, kan forårsage brand, elektrisk stød med døden til følge eller risiko for kvæstelser. Rul aldrig ledningen rundt om maskinen efter brugen for at undgå at beskadige den. Rul ledningen sammen uden at stramme den og lad den hænge ned ved siden af maskinen. Denne maskine opfylder de væsentlige krav i direktiverne 04/108/EF (elektromagnetisk kompatibilitet) og 06/95/EF (lavspændingsdirektivet), med tilføjelser i direktiv 93/68/EØF (CE-mærkningsdirektivet). Benyt udelukkende denne maskine til at lave kaffe med, og overhold altid instruktionerne i manualen. Brug kun kaffekværnen til at male kaffe med. Brug ikke maskinen udendørs. Kun til husholdningsbrug. UDTJENT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR I alles interesse og for at deltage aktivt i de kollektive bestræbelser for at beskytte miljøet: Bortskaf ikke denne maskine sammen med husholdningsaffaldet. Benyt eksisterende systemer til indbytning og indsamling. Visse materialer kan genindvindes eller genanvendes. 8

9 1. INTRODUKTION Ni har just köpt en kaffebryggare med inbyggd kaffekvarn Cuisinart. Denna kaffebryggare som är elegant och modern och utförd i borstat stål har speciellt tillverkats för att just uppfylla alla era krav. Vare sig ni föredrar svagt eller starkt kaffe kan ni nu själv reglera kaffets arom enligt er egen smak tack vare funktionen «strenght control»(styrkekontroll). För att förstärka denna arom är kaffebryggaren försedd med en inbyggd kaffekvarn. Kaffebönorna mals i sista minuten och behåller på så vis sin intensiva smak ända tills processens slut. Kaffet kan därefter hållas varmt under flera timmar i kaffekannan som också är en termos. Er maskin har utformats så att den kan användas med både malet kaffe och kaffebönor. Tack vare funktionen «grind off» (malning ut) kan ni växla från den ena funktionen till den andra beroende på er egen smak PRODUKTENS EGENSKAPER 1. Lock 2. Behållare för kaffebönor 3. Vattenbehållare med synbar påfyllningsnivå (ej visad) 4. Kontrollpanel 5. Fack för kaffefilter. 6. Öppningsknapp för facket för kaffefilter. 7. Isotermisk karaff i rostfritt stål Lock för filterhållaren 9. Permanent, borttagbart kaffefilter. (eller guldfilter) 10. Lucka för filterhållaren 11. Lucka för det borttagbara filtret 12. Strömbrytare ON/OFF med ljusindikator 13. Knapp «café moulu» (malet kaffe) med ljusindikator 14. Knapp för tidsinställning 15. LCD skärm med aktuell tid, starttid och vald styrka/arom 16. Knapp «Quantité de tasses» (antal koppar) med ljusindikator 17. Knapp för minutinställning 18. Knapp för regling av kaffets styrka/arom 19. Knapp för programmering med ljusindikator

10 Programme 2. Skölj kannan Ta bort kannans lock genom att vicka det i angiven riktning. 3. Hur man sätter ett filter i filterhållaren Öppna filterfacket och sätt i det permanenta filtret. Sätt därefter tillbaka locket och stäng facket ANVÄNDNING A. MONTERING AV APPARATEN Före första användningen, eller efter en lång tid som apparaten inte använts, fyller man vattenreservoaren med kallt vatten till maximumnivån (utan vare sig kaffe eller filter) man sätter kaffekvarnen ur funktion (tryck på knappen «Grind Off»), varefter man sätter kannan på plats och utför ett komplett program. 1. Hur man placerar vattenfiltret Ta bort filtrets plastförpackning och låt filtret ligga i kallt vatten under 15 minuter. Spola filtret under kallt rinnande vatten i 10 sekunder. Låt det därefter rinna av fullständigt. Facket där filtret skall placeras befinner sig i vattenreservoarens vänstra del. Öppna facket, dra ut filterhållaren, sätt i filtret, låt filterhållaren glida in i vattenreservoaren ända till botten och slut det hela. Vi rekommenderar filterbyte efter ungefär 60 användningar. OBSERVERA! Apparaten kan endast funktionera om kaffekvarnens och filterhållarens lock är korrekt stängda. Om kaffebryggaren är i funktion eller startas och ett av dessa lock är öppet eller inte riktigt placerat hörs ett pipande ljud och apparaten stannar omedelbart. Detta sker också om locket öppnas innan bryggningen är avslutad. Om locket stängs igen slutar apparaten att pipa. Man startar apparaten igen genom att trycka på knappen ON. B. PROFRAMMERING 1. Tidsinställning Då apparaten slut still nätet visar skärmen 12:00. Tryck nu in knappen Hour (timme) eller knappen Min tills siffrorna börjar blinka. Tryck därefter in knapparna Hour och Min så att siffrorna rullar fram. När siffrorna slutar blinka har timme blivit inställd. OBSERVERA! När ni passerar siffran 12, kommer bokstäverna PM upp för att ställa in klockan från 12 (middag) till 24 (midnatt). När de inte visas motsvarar det klockslaget 12 midnatt till 12 middag. Kontrollera alltid så att klockslaget är inställt för rätt del av dygnet, så att programmeringen är tillförlitlig. 2. Programmering av starttiden Tryck in knappen PROG och håll den intryckt. Ljusindikatorns siffror blinkar. För in önskad starttid för kaffebryggningen genom att trycka på Hour och Min på samma vis som för inställningen av klockan. När siffrorna slutar att blinka är önskat klockslag registrerat. OBSERVERA! Programmering av starttid kan inte utföras om kaffebryggaren är i funktion. 10

11 C. BRUKSANVISNING OBSERVERA! Under användningen avger apparaten oerhört mycket värme. Detta är normalt när er kaffebryggare Cuisinart är i funktion. 1. Välj antal koppar Väljaren «Cup Quantity» (antal koppar) gör det möjligt att välja önskat antal koppar (2 till 12). 2. Tillsätt kaffe Användning med kaffebönor Lyft på kaffekvarnens lock. Fyll kvarnen med kaffebönor utan att spilla. Mängden malet kaffe beror på hur många koppar man valt att brygga. Användning med malet kaffe Öppna filterhållaren, lyft på locket och fyll på önskad mängd malet kaffe. I allmänhet råder vi er att fylla på 1 mått kaffe per kopp. Med maximum kapacitet 16 kaffeskedar. Denna får inte överskridas vilket skulle kunna medföra att apparaten funktionerar dåligt eller att kaffet flödar över. Tryck på knappen «grind off «för att stänga av malningsfunktionen. Ljusindikatorn på sidan om knappen tänds. 3. Fyll vattenreservoaren Fyll vattenreservoaren med så mycket vatten som fordras för önskat antal koppar (se den graderade skalan på reservoarens utsida). 4. Välj kaffets styrka/arom Denna funktion gör det möjligt att välja kaffets styrka/arom (svagt, normalt eller starkt). Tryck på knappen «Strength Control» (styrkekontroll) för att få önskad styrka/arom. Den valda styrkegraden visas på den digitala klockans skärm (MILD, MED or STRONG)(svagt, normalt eller starkt). OBSERVERA! Ta inte bort kannan längre än 15 sekunder för att undvika att filtret svämmar över. När kaffebryggningen är klar avges en signal som upprepas 5 gånger och meddelar att kaffet är klart. Apparaten stängs därefter automatiskt. Den isotermiska kannan håller kaffet varmt i fyra timmar. Kaffets arom och goda smak bevaras tack vare det hermetiska locket. Locket behöver inte lyftas bort för att servera kaffet. 4. KOCKENS RÅD Det är möjligt att välja en större mängd kaffebönor för malning än vad som anges för vald mängd vatten. Ert kaffe blir då starkare. Kaffe som förlorat sin arom och smak får inte värmas upp på nytt. För kaffebryggarens goda funktion rekommenderar vi avkalkning ungefär var sjätte månad. Använd om möjlig nymalet kaffe då kaffekvarnen inte används. 5. Starta apparaten För omedelbar start, tryck på knappen ON För programmerad start, tryck på knappen PROG. Ljusindikatorn tänds och skärmen visar registrerad starttid så länge som knappen hålls intryckt.(se också programmering ). 11

12 5. FRÅGOR/ SVAR Vad skall jag göra om: Kaffet rinner inte igenom? Kaffet rinner igenom mycket långsamt? När jag vill starta kaffebryggningen hörs ett ihållande pip? Min kaffebryggare funktionerar inte? Svar Kannan och filterhållaren är inte rätt placerade. Avkalka kaffebryggaren Ni har glömt att sätta på det vridbara filtrets lock. Behållaren för kaffebönor är inte riktigt placerad Kontrollera om apparaten är rätt monterad och att den är sluten till nätet. bönbehållaren, detta skulle kunna skada apparaten. Påfyllningsrörets lock kan vickas bakåt för att underlätta rengöringen. Skjut lockets klämma bakåt och lyft upp det. Man avlägsnar rester av kaffesump genom att låta sumpen skjutas ut genom matartratten med hjälp av en liten borste. För att göra detta drar man trattens handtag mot sig. Innan man avlägsnar sumpen måste man kontrollera så att filterhållaren sitter på plats. DOPPA ALDRIG APPARATENS NEDRE DEL I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA! AVKALKNING Allteftersom apparaten används bildas kalkavsättning. Kalk är inte bra för finmekaniken och ger kaffet en hård och bitter smak. Det är därför som er apparat måste avkalkas regelbundet för att garantera ett gott kaffe. Hur ofta apparaten bör avkalkas beror på vattnets hårdhet och hur ofta apparaten används.. Avkalkningen sker genom att man blandar 30cl ättika med 30cl vatten och häller denna blandning i vattenbehållaren varefter man sätter igång en fullständig cykel. Därefter kör man en komplett cykel 2 gånger, varje gång med färskt vatten (men utan kaffe) för att skölja apparaten RENGÖRING OCH FÖRVARING Dra sladden ur vägguttaget och låt apparaten kallna fullständigt innan den rengörs. Använd en svamp doppad i tvålvatten för att rengöra kaffebryggarens utsida, varefter den torkas noggrant. Öppna behållarens lock och filterfacket. Ta bort behållaren för kaffebönor, filterhållaren, locket och stödet Diska alla delarna, även kaffemåttet, kannan och locket i varmt tvålvatten, skölj alla delar överflödigt och torka dem. Sätt dem därefter tillbaka i apparaten.. Alla dessa delar kan också diskas i diskmaskin. Torka av delarna under filterhållaren och under kannan med en fuktig duk. Vattenbehållarens insida får inte torkas. Pappers- eller tygludd skulle kunna bli kvar i behållaren. Använd inte en svamp eller skurmedel som skulle kunna skada apparatens yta. Vi rekommenderar rengöring av kaffekvarnen och påfyllningsröret var eller varannan vecka beroende på hur ofta kvarnen används. VIKTIGT: Kaffebryggaren får aldrig fyllas efter det man tagit bort 7. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBSERVERA produktens polyetylenpåsar eller dess förpackning kan vara farliga. För att undvika kvävningsrisk bör dessa påsar hållas utom räckhåll för barn och spädbarn. En plastpåse är ingen leksak. Använd alltid kallt vatten för att brygga ert kaffe. Vatten med för hög temperatur skulle kunna skada maskinen så svårt att den inte mer kan repareras. Rulla aldrig sladden runt apparaten. Låt aldrig sladden hänga utanför arbetsbordet. Sladden får aldrig komma i kontakt med varma ytor. Undvik all kontakt med de varma ytorna. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av en het yta. Dra alltid sladden ur vägguttaget efter användningen och före rengöring. Lämna aldrig apparaten sluten till nätet utan tillsyn. Håll alltid i stickproppen när ni drar ut sladden ut vägguttaget, dra aldrig i sladden. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer och barn utan erfarenhet eller kännedom om produkten eller vars invaliditet skulle kunna medföra fara om inte dessa personer på förhand fått instruktioner och passande tillsyn.

13 Man bör se till så att barnen inte får tillfälle att leka med apparaten. Apparaten får inte användas om den fallit i golvet eller visar tecken på skada. Avbryt omedelbart användningen om sladden skadats. Om sladden skadats skall den utbytas av fackman. Ingen reparation får utföras av användaren själv. Användning av accessoarer som inte rekommenderas eller säljs av Cuisinart kan förorsaka eldsvåda, dödlig elektrisk stöt och risk för personskada. För att undvika skada får sladden inte rullas runt apparaten efter användningen. Rulla upp sladden löst och låt den hänga på sidan om apparaten. Denna apparat uppfyller de krav som ställs i direktiven 04/108/ EEG (elektromagnetisk kompabilitet) och 06/95/EEG (säker het elektriska hushållsapparater), modifierat av direktivet 93/68/ EEG (CE-märkning). Använd denna apparat endast för kaffebryggning. Följ de instruktioner som ges i denna bruksanvisning. Kaffekvarnen får endast användas för kaffebönor. Får inte användas utomhus. Är endast avsedd för användning i hemmet. UTTJÄNTA ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER I allas vårt intresse och för att aktivt bidra till det kollektiva skyddet av miljön: Kasta aldrig dessa produkter i hushållssoporna. Använd dig av de återtagnings och insamlingssystem som finns till förfogande i ditt land. Vissa material kan på detta vis återvinnas eller återanvändas. 13

14 1. INNLEDNING Du har akkurat kjøpt en Cuisinart kaffemaskin med innebygget kaffekvern. Kannen i børstet stål er elegant og moderne, og er spesielt utviklet for å oppfylle alle dine krav. Det være seg om du foretrekker sterk eller tynn kaffe, med funksjonen strenght control kan du selv regulere aromaens styrke etter eget ønske. For å forsterke denne aromaen er kaffekannen utstyrt med en innebygget kaffekvern. Kaffebønnene kvernes like før brygging og beholder derfor smaken til kaffen er klar. Kaffen kan deretter oppbevares varmt i mange timer i kannen som tjener som termokanne. Kaffemaskinen er likeledes utviklet slik at du kan benytte både kaffebønner og ferdigmalt kaffe. Takket være funksjonen «grind off» kan du raskt bytte mellom funksjonene etter ønske MASKINENS DELER 1. Lokk 2. Beholder til kaffebønner 3. Beholder med synlig vannivå (ikke vist) 4. Kontrollpanel 5. Rom til kaffefilter 6. Knapp til åpning av rommet for kaffefilter 7. Termokanne i stål Lokk til filterholder 9. Permanent utskiftbart filter (eller gullfilter) 10. Luke til filterholder 11. Luke til utskiftbart filter 12. PÅ-/AV-knapp med indikatorlampe som lyser når maskinen er på 13. Knapp for «malt kaffe» med indikatorlampe som lyser når den er i bruk 14. Knapp til timeinnstilling 15. LCD-skjerm som viser aktuelt klokkeslett, starttidspunkt og valgt aroma 16. Knapp for antall kopper med indikatorlampe 17. Knapp til minuttinnstilling 18. Knapp for regulering av kaffens aroma 19. Programmeringsknapp med indikatorlampe

15 Programme 2. Skylle kannen Ta av lokket ved å vri det i angitt retning. 3. Sette et filter i filterholderen Åpne filterrommet og sett inn det permanente filteret Sett deretter lokket på plass og lukk filterrommet MERK! Maskinen virker utelukkende dersom lokkene på kaffekvernen og filterholderen er ordentlig lukket. Et pip lyder og maskinen slutter å virke dersom den settes i gang samtidig med at et av lokkene er åpent, eller ved åpning før endt syklus. Pipingen slutter så snart lokket er lukket. For å starte maskinen igjen, trykk på ON-knappen 3. BRUK A. MONTERING AV MASKINEN Før første gangs bruk, eller etter en lengre periode uten bruk, fyller du vannbeholderen med kaldt vann til maksimumsnivået (uten kaffe eller filter), deaktiver kaffekvernen (trykk på «Grind Off»-knappen), sett kannen på plass og la maskinen gjennomføre en full syklus. 1. Sette vannfilteret på plass Fjern plastemballasjen fra filteret og sett filteret i bløt 15 minutter i kaldt vann. Skyll filteret under rennende vann i 10 sekunder. La det deretter dryppe fullstendig av. Filterrommet befinner seg på venstre side av vannbeholderen. Åpne rommet, ta ut filterholderen, sett filteret på plass, skyv filterholderen til bunns i vannbeholderen og lukk beholderen. Det anbefales å bytte filteret etter omtrent 60 bryggesykluser. B. PROGRAMMERING 1. Stille klokkeslett Når maskinen tilkobles viser skjermen følgende klokkeslett: Trykk og hold inne «Hour»-knappen eller «Min»-knappen til tallene begynner å blinke. Trykk deretter på knappene «Hour» og «Min» for å bla gjennom tallene. Når tallene slutter å blinke er klokkeslettet registrert. MERK! Når du blar forbi tallet 12 vil bokstavene PM komme til syne for å indikere klokkeslettene fra til midnatt. Når disse bokstavene ikke vises svarer klokkeslettet til timene fra midnatt til midt på dagen. Sørg alltid for at klokkeslettet er stilt til riktig periode slik at programmeringen blir nøyaktig. 2. Programmere starttidspunkt Trykk og hold inne «PROG»-knappen. Tallene og indikatorlampen blinker For å registrere ønsket tidspunkt for brygging, trykk på «Hour» og «Min» på samme måte som for å stille klokken. Når tallene slutter å blinke er det programmerte tidspunktet registrert. MERK! Det er ikke mulig å programmere starttidspunkt når maskinen er i gang. 15

16 C. BRUK MERK! Under bruk avgir maskinen svært sterk varme. Dette er del av Cuisinart -kaffemaskinens normale funksjon. 1. Velge antall kopper Funksjonen «Cup Quantity» gjør det mulig å velge ønsket antall kopper (fra 2 til 12). 2. Tilsette kaffe Ved bruk av kaffebønner Løft opp lokket på kaffekvernen Fyll kvernen med kaffebønner uten at det renner over. Mengden bønner som males er avhengig av det valgte antall kopper. Ved bruk av ferdigmalt kaffe Åpne filterholderen, løft opp lokket og fyll filteret med ønsket mengde ferdigmalt kaffe. Som en generell regel anbefaler vi å tilsette én måleskje per kopp. Maksimal kapasitet er 16 skjeer kaffe. Ikke overskrid denne mengden da det kan føre til at maskinen fungerer dårlig eller at det renner over. Trykk på «grind off»-knappen for å deaktivere kvern-funksjonen. Indikatorlampen ved siden av knappen tennes. 3. Fylle vann i vannbeholderen Fyll vannbeholderen med kaldt vann i forhold til hvor mange kopper du ønsker (se gradert skala på kannens utside). 4. Velg kaffens aroma Denne funksjonen gjør det mulig å velge kaffens aroma (svak, normal eller kraftig). Trykk på «Strength Control»-knappen for å oppnå ønsket aroma. Den valgte styrken vises på skjermen til den digitale klokken (MILD, MED eller STRONG) MERK! Ikke ta kannen ut i mer enn 15 sekunder for å unngå at det renner over i filteret. Når kaffen er ferdig brygget lyder et lydsignal 5 ganger som tegn på at kaffen er klar. Maskinen slår seg deretter av automatisk. Termokannen gjør det mulig å holde kaffen varm i fire timer. Kaffens aroma bevares i sin helhet takket være det hermetiske lokket. Det er ikke nødvendig å ta av lokket for å servere kaffen. 4. RÅD OG TIPS FRA MESTERKOKKEN Det er mulig å velge en større mengde kaffebønner til maling enn valgt mengde vann. Kaffen blir dermed sterkere. En kaffe som har mistet en del av aromaen må aldri varmes opp igjen. For at kaffemaskinen fortsetter å fungere som den skal, anbefales det sterkt å foreta en avkalkning én gang i halvåret. Velg friskmalt kaffe når kaffekvernen ikke brukes. 5. Slå på maskinen For å starte umiddelbart, trykk på «ON»-knappen For å starte på et programmert tidspunkt, trykk på «PROG»- knappen Indikatorlampen tennes og skjermen indikerer det registrerte klokkeslettet så lenge knappen holdes inne (se også «programmering»). 16

17 5. SPØRSMÅL OG SVAR Hva gjør man dersom: Kaffen ikke renner igjennom? svar Kannen og filterholderen er ikke plassert riktig. La maskinen avkjøles fullstendig og koble den fra stikkontakten før rengjøring. Bruk en svamp dyppet i såpevann for å rengjøre kaffemaskinens utside, og tørk deretter grundig av. Åpne lokket på vannbeholderen og filterbeholderen. Fjern kaffebønner, filterholderen, lokket og rammen. Vask delene sammen med måleskjeen, kannen og lokket i varmt såpevann, skyll grundig og tørk. Sett dem deretter tilbake i maskinen. Alle disse delene kan også vaskes i oppvaskmaskin. Tørk av delene som befinner seg under filterholderen og kannen med en fuktig klut. Ikke tørk innsiden av kannen for å unngå at det sitter igjen stoff- eller papirrester. Ikke bruk skurende svamp eller produkter som kan skade overflatene. Vi anbefaler å rengjøre kvernen og trakten hver eller annenhver uke etter hvor mye maskinen blir brukt. VIKTIG: Fyll aldri kaffemaskinen etter å ha fjernet beholderen for kaffebønner da dette kan skade maskinen. Lokket på kaffetrakten kan vippes bakover for å forenkle rengjøringen. Skyv klemmen på lokket bakover og løft opp. Bruk en liten børste for å fjerne resten av gruten ved å skyve gruten ned i trakten. Dette gjøres ganske enkelt ved å trekke håndtaket på trakten mot deg. Det er også nødvendig å sørge for at filterholderen er på plass for å fange opp gruten. SETT ALDRI DEN NEDERSTE DELEN AV MASKINEN I VANN ELLER ANNEN VÆSKE. Kaffen renner svært langsomt? Når jeg slår på kannen hører jeg en pipelyd? Kaffemaskinen min fungerer ikke? 6. RENGJØRING OG OPPBEVARING Foreta en avkalkning av kaffemaskinen Du har glemt å skru på lokket på kaffefilteret. Beholderen med kaffebønner er ikke plassert riktig. Kontroller at maskinen er slått på og at den er koblet til stikkontakten. AVKALKNING Over tid opparbeides det kalkavleieringer i maskinen. Kalkbelegget skader finmekanikken og gir kaffen en hard og bitter smak. Derfor er det nødvendig å avkalke maskinen regelmessig for å garantere god kaffe. Hvor ofte maskinen bør avkalkes kommer an på vannets hardhet og hvor ofte maskinen brukes. For å foreta en avkalkning, rør ut 30 cl hvit eddik i 30 cl vann. Hell denne blandingen i vannbeholderen og start en bryggesyklus. Gjennomfør deretter to fulle sykluser ved å fylle vannbeholderen med vann (uten å tilsette kaffe) slik at systemet skylles. 7. SIKKERHETSANVISNING MERK: Plastposene eller emballasjen produktet leveres i kan være farlige. For å forhindre fare for kvelning, oppbevar disse posene utilgjengelig for barn og spedbarn. En plastpose er ikke et leketøy. Bruk alltid kaldt vann for å tilberede kaffen. For varmt vann vil skade maskinen på en måte som ikke lar seg reparere. Rull aldri ledningen rundt maskinen. La aldri ledningen henge ut over bordkanten. Ledningen bør aldri befinne seg i kontakt med varme overflater. Sørg for å unngå kontakt med alle varme overflater. Ikke sett maskinen i nærheten av en varmekilde. Koble alltid fra maskinen etter bruk før rengjøring. La aldri maskinen stå tilkoblet uten oppsyn. For å koble fra, trekk i støpslet, aldri i ledningen. Denne maskinen er ikke beregnet til bruk av personer uten erfaring (voksne og barn), uten kjennskap til produktet eller personer hvis invaliditet kan forårsake fare, med mindre de har mottatt forutgående instruksjon og er under passende oppsyn. Hold oppsyn med barn for å unngå at de leker med maskinen. Bruk ikke maskinen dersom den er falt i gulvet eller viser synlige tegn på skade. Avbryt øyeblikkelig all bruk av maskinen dersom ledningen er skadet. Dersom ledningen er skadet må den byttes av en profesjonell. 17

18 Ingen reparasjon kan utføres av brukeren. All bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av Cuisinart kan forårsake brann, elektrisk støt eller fare for skade. Rull aldri ledningen rundt maskinen etter bruk da dette kan skade ledningen. Rull ledningen sammen uten å stramme til og heng den på siden av maskinen. Denne maskinen oppfyller de grunnleggende kravene i direktiv 04/108/EF (elektromagnetisk kompatibilitet) og 06/95/EF (lavspenningsdirektivet), med tilføyelser i direktiv 93/68/EØF (CE-merking). Benytt utelukkende denne maskinen til å lage kaffe ved å følge instruksene i denne bruksanvisningen. Benytt kaffekvernen utelukkende til kaffebønner. Må ikke brukes utendørs. Kun til husholdningsbruk. AVHENDING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER. Det er i alles interesse og viktig å bidra aktivt til den kollektive beskyttelsen av miljøet: Kast ikke disse produktene sammen med husholdningsavfall. Benytt eksisterende retur- og innsamlingsordninger. Noen materialer kan på denne måten resirkuleres eller gjenbrukes. 18

19 1. ESITTELY Olet hankkinut Cuisinart kahvinkeittimen sisäisellä kahvimyllyllä. Modernin tyylikäs, harjatun teräksisellä rungolla varustettu kahvinkeitin on suunniteltu vastaamaan kaikkia odotuksiasi. Piditpä sitten miedosta tai vahvasta kahvista, laitteen «vahvuusohjain»-toiminnon ansiosta voit säätää itse kahviaromin haluamasi vahvuiseksi. Kahvinkeitin sisältää kahvimyllyn, joka vahvistaa kahvin aromia. Kahvipavut voidaan jauhaa juuri ennen kahvin valmistusta, joten ne säilyttävät tuoreen makunsa siihen asti, kun kahvi on valmis. Valmistuksen jälkeen kahvin voi säilyttää kuumana keittimen kannussa, joka toimii termoksen tavoin Kahvinkeitintä voi käyttää sekä kahvipapujen että valmiiksi jauhetun kahvin kanssa. «Jauhatus»-toiminnon ansiosta voit vaihtaa nopeasti valmistustilasta toiseen makusi mukaan. 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET 1. Kansi 2. Kahvipapusäiliö 3. Vesisäiliö näkyvällä mitta-asteikolla (ei näytetty) 4. Ohjauspaneeli 5. Suodatinteline 6. Suodatintelineen aukaisupainike 7. Isoterminen kannu terästä 8. Suodatinastian kansi 9. Irrotettava kestosuodatin (tai kultasuodatin) 10. Suodatinastian ovi 11. Irrotettava suodatinastia 12. ON/OFF-virtakatkaisin käyttöä ilmaisevalla merkkivalolla 13. «Jauhettu kahvi»-painike käyttöä ilmaisevalla merkkivalolla 14. «Ajastin»-painike 15. LCD-näyttö, joka näyttää kellonajan, keittimen käynnistyksen kellonajan ja valitun aromin 16. «Kuppimäärä»-painike käyttöä ilmaisevalla merkkivalolla 17. «Minuutti»-painike 18. Kahviaromin säätöpainike 19. Ohjelmointipainike käyttöä ilmaisevalla merkkivalolla

20 Programme 2. Huuhdo kannu Irrota kannun kansi kääntämällä sitä ilmoitettuun suuntaan. 3. Aseta suodatin suodatinastiaan Avaa suodatinteline ja aseta kestosuodatin sen sisään. Laita kansi paikoilleen ja sulje teline HUOMIO! Kahvinkeitin ei toimi jos kahvimyllyn kansi ja suodatinastian ovi eivät ole kunnolla kiinni. Keittimen äänimerkki soi ja keitin lakkaa toimimasta, jos se käynnistetään yhden kansista ollessa auki tai jos kansi aukaistaan ennen kuin kahvi on valmis. Äänimerkki sammuu heti kun kansi on kiinni. Kun haluat käynnistää keittimen uudelleen, paina ON-painiketta. 3. KÄYTTÖ A. LAITTEEN ASENNUS Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tai jos laitetta ei olla käytetty pitkään aikaan, täytä vesisäiliö kylmällä vedellä piripintaan (ilman kahvia ja suodatinta), sammuta kahvimylly (paina «Jauhatus»-painiketta), laita kannu paikoilleen ja käynnistä kahvinkeitin. 1. Aseta vesisuodatin Ota suodatin pois muovisesta pakkauksesta ja anna sen liota 15 minuuttia kylmässä vedessä. Huuhdo suodatin juoksevassa vedessä 10 sekunnin ajan. Anna kuivua kokonaan. Suodatinteline on vesisäiliön vasemmalla puolella. Avaa suodatinteline, ota pois suodatinastia, aseta suodatin astiaan, laita suodatinastia vesisäiliön perälle ja sulje säiliö. Suodattimen vaihto on suositeltavaa noin 60 käyttökerran jälkeen. B. OHJELMOINTI 1. Ajan säätö Kun kytket keittimen verkkovirtaan, sen näytössä näkyy aika 12:00. Paina Tunti - tai Min -painiketta ja pidä sitä alhaalla kunnes kellonajan numerot vilkkuvat. Paina sen jälkeen Tunti - ja Min -painikkeita jolloin voit vaihtaa numeroita. Kun numerot lakkaavat vilkkumasta, kellonaika on tallennettu. HUOMIO! Kun numero on enemmän kuin 12, PM -kirjaimet näkyvät näytössä. Se ilmaisee aikaa klo 12 keskiyöllä. Kun kirjaimia ei näy, kello ilmaisee aikaa aamupäivällä, klo 0 - keskipäivän välillä. Varmista aina että kellonaika on säädetty oikein ottaen huomioon aamu- ja iltapäivän eron, jotta laitteen ohjelmointi onnistuu. 2. Käynnistysajan ohjelmointi Paina PROG -painiketta ja pidä se alhaalla. Numerot ja merkkivalo vilkkuvat. Kun haluat ohjelmoida kahvinkeiton käynnistyksen aloituksen, paina Tunti - ja Min -painikkeita samalla tavoin kuin kellonaikaa säädettäessä. Kun numerot lakkaavat vilkkumasta, ohjelmoitu kellonaika on tallennettu. HUOMIO! Käynnistysajan ohjelmointia ei voi suorittaa jos kahvinkeitin on käytössä. 20

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 Tak fordi De har valgt et apparat i serien af KRUPS-produkter

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Hvis kaffemaskinen bruges i nærheden af børn eller af børn, skal det altid VNHXQGHU

Hvis kaffemaskinen bruges i nærheden af børn eller af børn, skal det altid VNHXQGHU )3.236.$))(0$6.,1(.233(5.$))(75$.7(5.233$5.$))(.2.$5( DANSK.236.$))(0$6.,1(0('7(502.$1'(,5867)5,767c/2* ),/7(5+2/'(5/c*,5867)5,767c/ 9,*7,*()25+2/'65(*/(5 9HGEUXJDIHOHNWULVNHDSSDUDWHUVNDOGHJUXQGO JJHQGHVLNNHUKHGVIRUKROGV

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english...page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions of use - english...page 24-28 2 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 200 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida bruk. Vattenkokarens

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

INTRODUKTION SIKKERHEDSFORSKRIFTER

INTRODUKTION SIKKERHEDSFORSKRIFTER 12100044 DK Kaffemaskine med kaffekværn... 2 NO Kaffetrakter med kaffekvern... 8 SE Kaffebryggare med kaffekvarn... 14 FI Kahvimyllyllä varustettu kahvinkeitin... 20 UK Coffee machine with coffee grinder...

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

1 a f b e g 2 d 3 12 3 c 21 4 h k i l j 12 1 04 4

1 a f b e g 2 d 3 12 3 c 21 4 h k i l j 12 1 04 4 1 a f b e 2 g d 3 1 2 3 c 2 1 4 h k i l j 12 04 14 sumatra_gb.qxd 18/01/05 11:44 Page 8 DESCRIPTION a b c d e f g Lid Water tank Jug or insulated flask Hotplate Water level gauge Filter holder Switch PROGRAMMABLE

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english...

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer

Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 24-546_manual.indd 2010-09-24, 08.28.32 Art. 24-546 Flask- och barnmatsvärmare Flaske- og barnematvarmer Tuttipullon ja vauvanruuan lämmitin Sutteflaske- og babymadvarmer 1 Flask- och barnmatsvärmare VIKTIGA

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of use - english...page 23-27 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

XP52 SERIE. www.krups.com FIN

XP52 SERIE. www.krups.com FIN XP52 SERIE www.krups.com F I E P D GB NL DK N S FIN Position for 1 Position for 2 Dansk Tillykke med din nye Krups espressomaskine. Din espressomaskine er udstyret med en filterholder, som har tre eksklusive

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups Ozs Cups 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 2 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 /2 1/4 Tangoserien Barmixrar Betjeningshåndbog 840083701-SWE www.commercial.hamiltonbeach.com Blandemaskinesikkerhed VIGTIGT: Denne betjeningshåndbog

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere