Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE"

Transkript

1 Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Produktets dele Brug A. Samling af maskinen B. Programmering C. Råd vedrørende brugen Kokkenes råd Spørgsmål og svar Rengøring og opstilling Sikkerhedsanvisninger INNEHÅLL 1. Introduktion Produktens egenskaper 9 3. Användning 10 A. Montering av apparaten B. Programmering C. Bruksanvisning Kockarnas mening Frågor och svar Rengöring och förvaring Säkerhetsföreskrifter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Maskinens deler Bruk 15 A. Montering av maskinen 15 B. Programmering 15 C. Bruk Råd og tips fra mesterkokken Spørsmål og svar Rengjøring og oppbevaring Sikkerhetsanvisning

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esittely Tuotteen ominaisuudet Käyttö A. Laitteen asennus B. Ohjelmointi C. Käyttöohjeet Kokin neuvot Kysymykset ja vastaukset Puhdistus ja säilytys Turvaohjeet

4 1. INDLEDNING Du har netop anskaffet en Cuisinart -kaffemaskine med indbygget kaffekværn. Den er elegant og moderne med kabinet i børstet stål og er specielt designet til at opfylde alle dine krav. Hvad enten du foretrækker din kaffe tynd eller stærk, kan du med funktionen «strength control» fra nu af selv regulere kaffens aroma, så den svarer til din smag. For at styrke denne aroma er kaffemaskinen udstyret med en indbygget kaffekværn. Kaffebønnerne males i sidste øjeblik og bevarer på denne måde deres smag, lige til kaffen er færdig. Kaffen kan derefter holdes godt varm i flere timer i kanden, der fungerer som en almindelig termokande. Din maskine er også konstrueret, så den fungerer lige så godt med umalede kaffebønner som med kaffe, der allerede er malet. Med knappen «grind off» kan du hurtigt skifte imellem de to funktioner, afhængigt af hvad du foretrækker PRODUKTETS DELE 4 1. Låg 2. Beholder til kaffebønner 3. Beholder med angivelse af, hvor meget vand der er fyldt på, (ikke vist) 4. Betjeningspanel 5. Rum til kaffefilter 6. Knap til åbning af rummet til kaffefilter 7. Termokande i stål Låg til filterholder 9. Udskifteligt permanent kaffefilter (eller guldfilter) 10. Låge til filterholder 11. Låge til udskifteligt filter 12. ON/OFF-kontakt med kontrollampe, som lyser, når der er tændt for maskinen 13. Knap til «malet kaffe» med kontrollampe, som lyser, når funktionen er valgt 14. Knap til indstilling af timer 15. LCD-skærm, der viser det aktuelle klokkeslæt, starttidspunktet og den valgte aroma 16. Knap til «antal kopper» med kontrollampe, som lyser, når funktionen er indstillet 17. Knap til indstilling af minutter 18. Knap til regulering af kaffens aroma 19. Knap til programmering med kontrollampe, som lyser, når funktionen er valgt

5 Programme 2. Skyl kanden Fjern låget på kanden ved at dreje det i den angivne retning. 3. Sæt et filter i filterholderen Åbn filterrummet, og sæt det permanente filter i. Sæt derefter låget på, og luk rummet OBS! Maskinen fungerer kun, hvis låget på kaffekværnen og lågen til filterholderen er lukket korrekt. Der udsendes et bip, og maskinen går i stå, hvis den sættes i gang, mens et af lågene er åbent, eller hvis det åbnes, før kaffen er brygget færdig. Den holder op at bippe, så snart låget er sat rigtigt på igen. Der tændes for maskinen ved at trykke på knappen ON. 3. BRUG A. SAMLING AF MASKINEN Før maskinen tages i brug første gang eller efter længere tid, hvor maskinen ikke har været i brug, fyldes beholderen med koldt vand op til maksimummærket (uden kaffe eller filter), deaktiver kaffemøllen (tryk på knappen «Grind Off»), sæt kanden på plads, og lad maskinen udføre en komplet brygningscyklus. 1. Isættelse af vandfilteret Tag plastikemballagen af filteret, og læg dette i blød i koldt vand i 15 minutter. Skyl filteret under rindende vand i 10 sekunder. Lad det derefter dryppe helt af. Rummet til filteret befinder sig i venstre side af vandbeholderen. Åbn rummet, tag filterholderen ud, sæt filteret i, skub filterholderen helt ned i vandbeholderen, og luk låget. Det anbefales at skifte filter for hver ca. 60 gange, maskinen har brygget kaffe. B. PROGRAMMERING 1. Indstilling af klokkeslæt Når der sluttes strøm til maskinen, viser skærmen 12:00. Tryk på knappen Hour eller knappen Min og hold den inde, indtil tallene blinker. Tryk derefter på knapperne Hour og Min for at få tallene til at skifte. Slip for at vælge det viste tal. Når tallene holder op med at blinke, er klokkeslættet indstillet. OBS! Når du passerer tallet 12, vises bogstaverne «PM» til indstilling af klokkeslæt mellem middag og midnat. Når de ikke vises, svarer dette til klokkeslæt fra kl. 12 midnat til middag. Kontroller altid, at klokkeslættet er indstillet til den korrekte del af døgnet, inden programmeringen gemmes. 2. Programmer starttidspunktet Tryk på knappen PROG og hold den inde. Tallene og kontrollampen blinker. For at programmere det ønskede starttidspunkt for kaffebrygningen, trykkes der på knapperne Hour og Min på samme måde som ved indstilling af klokkeslættet. Når tallene holder op med at blinke, er det programmerede tidspunkt gemt. OBS! Programmeringen af starttidspunktet kan ikke foretages, når kaffemaskinen er i funktion. 5

6 C. RÅD VEDRØRENDE BRUGEN OBS! Under brugen afgiver maskinen meget kraftig varme. Dette skyldes din Cuisinart -kaffemaskines normale funktion. 1. Vælg antallet af kopper Med vælgeren «Cup Quantity» kan man vælge det ønskede antal kopper (fra 2 til 12). 2. Hæld kaffe i Brug med umalede kaffebønner Løft låget på kaffekværnen. Fyld kværnen med kaffebønner, uden at den løber over. Mængden af malede kaffebønner afhænger af det valgte antal kopper kaffe. Brug med malede kaffebønner Åbn filterholderen, løft låget, og hæld den ønskede mængde malet kaffe i filteret. Generelt tilrådes det at hælde 1 mål i pr. ønsket kop. Der kan maksimalt hældes 16 skefulde kaffe i. Overskrid ikke denne maksimumkapacitet for at undgå, at kaffen løber over eller maskinen fungerer dårligt. Tryk på knappen «grind off» for at deaktivere kværnen. Kontrollampen ved siden af knappen lyser. 3. Fyld vandbeholderen Fyld vandbeholderen med koldt vand i forhold til det ønskede antal kopper (se den graduerede skala udvendigt på beholderen). 4. Vælg kaffens aroma Med denne funktion kan man vælge kaffens aroma (svag, normal eller kraftig). Tryk på knappen «Strength Control» for at vælge den ønskede aroma. Den valgte styrke vises på skærmen med det digitale ur (MILD, MED eller STRONG). OBS! Tag ikke kanden væk i mere end 15 sekunder for at undgå enhver fare for, at filteret løber over. Når kaffebrygningen er færdig, lyder der et akustisk signal 5 gange, som angiver, at kaffen er klar. Maskinen standser derefter automatisk. Termokanden gør det muligt at opbevare den varme kaffe i fire timer. Al kaffens aroma bevares takket være det hermetisk lukkede låg. Det er ikke nødvendigt at tage låget af for at hælde kaffe op. 4. KOKKENES RÅD Der kan vælges en mængde kaffebønner til maling, som overstiger det valgte antal kopper vand. Din kaffe vil så blive stærkere. Genopvarm aldrig kaffe, som har mistet en del af sin aroma. Det anbefales stærkt af hensyn til kaffemaskinens uforstyrrede funktion at foretage en afkalkning ca. hvert halve år. Brug så vidt muligt friskmalede kaffebønner, når den indbyggede kaffekværn ikke benyttes. 5. Start af maskinen Tryk på knappen ON for at starte maskinen med det samme Tryk på knappen «PROG» for at starte maskinen på det programmerede tidspunkt. Kontrollampen tændes og skærmen angiver det programmerede tidspunkt, når knappen holdes inde (se også «Programmering»). 6

7 5. SPØRGSMÅL OG SVAR Hvad skal jeg gøre, hvis Kaffen løber ikke igennem? Kaffen løber meget langsomt igennem? Når jeg starter kaffebrygningen, lyder der et bip? Min kaffemaskine virker ikke? Svar Kanden og filterholderen er ikke anbragt korrekt i forhold til hinanden. Afkalk kaffemaskinen Du har glemt at skrue låget over kaffefilteret på. Beholderen med kaffebønner er ikke sat rigtigt i. Kontroller, at der er tændt for maskinen, og at stikket er sat rigtigt i stikkontakten. 6. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Lad maskinen køle helt af, og tag ledningen ud af stikkontakten, inden maskinen gøres ren. Benyt en blød svamp, der er dyppet i sæbevand, til at gøre de udvendige dele af kaffemaskinen rene, og tør den derefter omhyggeligt af. Åbn låget til beholderen og filterrummet. Fjern beholderen til kaffebønner, og tag filterholderen, dennes låg og støtten ud. Vask delene og måleskeen samt kanden og dennes låg i varmt sæbevand, skyl delene med rigeligt vand, og tør dem. Sæt dem derefter på plads igen i maskinen. Alle disse dele kan også vaskes i opvaskemaskinen. Tør områderne under filterholderen og under kanden af med en fugtig klud. Tør ikke den indvendige side af vandbeholderen af for ikke at efterlade fnug af stof eller papir. Brug ikke en svamp eller slibende produkter, som kan beskadige overfladen. Vi tilråder, at kaffekværnen og røret rengøres hver eller hver anden uge, alt efter hvor ofte maskinen benyttes. VIGTIGT: Fyld aldrig kaffemaskinen, når beholderen til kaffebønner er taget ud. Det vil kunne beskadige maskinen. Låget på kafferøret kan vippes bagud for at lette rengøringen. Skub klemmen på låget tilbage og løft låget. For at fjerne kaffegrumset, skubbes dette ned i tragten med en lille børste. Dette gøres blot ved at trække håndtaget på tragten hen imod dig. Det er også nødvendigt at sikre sig, at filterholderen sidder på sin plads for at kunne fjerne kaffegrumset. DYP ALDRIG DEN NEDERSTE DEL AF MASKINEN I VAND ELLER I NOGEN ANDEN VÆSKE. AFKALKNING Efterhånden som maskinen benyttes, dannes der kalkaflejringer i den. Disse beskadiger den fine mekanik og giver kaffen en hård og bitter smag. Derfor skal din maskine afkalkes med regelmæssige mellemrum, så du kan være sikker på altid at få en god kaffe. Hvor tit maskinen skal afkalkes, afhænger af vandets hårdhedsgrad og af, hvor ofte maskinen benyttes. For at afkalke maskinen fortyndes 30 cl eddike med 30 cl vand, blandingen hældes i beholderen, og der startes en brygningscyklus. Udfør derefter to brygninger med fyldt vandbeholder (men uden at komme kaffe i) for at gennemskylle maskinen. 7. SIKKERHEDSANVISNINGER OBS! De plasticposer, produktet er leveret i, og den ydre emballage kan være farlig. For at forebygge risikoen for kvælning, skal poserne opbevares utilgængeligt for børn og babyer. En plasticpose er ikke legetøj. Brug altid koldt vand til at lave kaffe af. Vand med en for høj temperatur vil beskadige din maskine, så den ikke vil kunne repareres. Rul aldrig ledningen rundt om maskinen. Lad aldrig ledningen hænge ud over arbejdsbordets kant. Ledningen må aldrig komme i kontakt med varme overflader. Pas på at undgå enhver kontakt med varme overflader. Anbring ikke maskinen på eller i nærheden af en varmekilde. Tag altid stikket til maskinen ud efter brug, og inden maskinen rengøres. Lad aldrig maskinen være uden overvågning, når den er sluttet til. Afbryd maskinen ved at trække i selve stikket og aldrig i ledningen. Denne maskine er ikke beregnet til at bruges af personer uden erfaring (voksne og børn), uden kendskab til produktet, eller af personer, hvis invaliditet kan forårsage fare, medmindre de har modtaget forudgående instruktion og er under passende opsyn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Benyt ikke maskinen, hvis den har været faldet på gulvet eller 7

8 viser tydelige tegn på beskadigelse. Hold straks op med at bruge maskinen, hvis ledningen beskadiges. Hvis tilførselskablet er beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand. Brugeren må ikke selv foretage nogen form for reparation. Enhver brug af tilbehør, som ikke anbefales eller ikke forhandles af Cuisinart, kan forårsage brand, elektrisk stød med døden til følge eller risiko for kvæstelser. Rul aldrig ledningen rundt om maskinen efter brugen for at undgå at beskadige den. Rul ledningen sammen uden at stramme den og lad den hænge ned ved siden af maskinen. Denne maskine opfylder de væsentlige krav i direktiverne 04/108/EF (elektromagnetisk kompatibilitet) og 06/95/EF (lavspændingsdirektivet), med tilføjelser i direktiv 93/68/EØF (CE-mærkningsdirektivet). Benyt udelukkende denne maskine til at lave kaffe med, og overhold altid instruktionerne i manualen. Brug kun kaffekværnen til at male kaffe med. Brug ikke maskinen udendørs. Kun til husholdningsbrug. UDTJENT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR I alles interesse og for at deltage aktivt i de kollektive bestræbelser for at beskytte miljøet: Bortskaf ikke denne maskine sammen med husholdningsaffaldet. Benyt eksisterende systemer til indbytning og indsamling. Visse materialer kan genindvindes eller genanvendes. 8

9 1. INTRODUKTION Ni har just köpt en kaffebryggare med inbyggd kaffekvarn Cuisinart. Denna kaffebryggare som är elegant och modern och utförd i borstat stål har speciellt tillverkats för att just uppfylla alla era krav. Vare sig ni föredrar svagt eller starkt kaffe kan ni nu själv reglera kaffets arom enligt er egen smak tack vare funktionen «strenght control»(styrkekontroll). För att förstärka denna arom är kaffebryggaren försedd med en inbyggd kaffekvarn. Kaffebönorna mals i sista minuten och behåller på så vis sin intensiva smak ända tills processens slut. Kaffet kan därefter hållas varmt under flera timmar i kaffekannan som också är en termos. Er maskin har utformats så att den kan användas med både malet kaffe och kaffebönor. Tack vare funktionen «grind off» (malning ut) kan ni växla från den ena funktionen till den andra beroende på er egen smak PRODUKTENS EGENSKAPER 1. Lock 2. Behållare för kaffebönor 3. Vattenbehållare med synbar påfyllningsnivå (ej visad) 4. Kontrollpanel 5. Fack för kaffefilter. 6. Öppningsknapp för facket för kaffefilter. 7. Isotermisk karaff i rostfritt stål Lock för filterhållaren 9. Permanent, borttagbart kaffefilter. (eller guldfilter) 10. Lucka för filterhållaren 11. Lucka för det borttagbara filtret 12. Strömbrytare ON/OFF med ljusindikator 13. Knapp «café moulu» (malet kaffe) med ljusindikator 14. Knapp för tidsinställning 15. LCD skärm med aktuell tid, starttid och vald styrka/arom 16. Knapp «Quantité de tasses» (antal koppar) med ljusindikator 17. Knapp för minutinställning 18. Knapp för regling av kaffets styrka/arom 19. Knapp för programmering med ljusindikator

10 Programme 2. Skölj kannan Ta bort kannans lock genom att vicka det i angiven riktning. 3. Hur man sätter ett filter i filterhållaren Öppna filterfacket och sätt i det permanenta filtret. Sätt därefter tillbaka locket och stäng facket ANVÄNDNING A. MONTERING AV APPARATEN Före första användningen, eller efter en lång tid som apparaten inte använts, fyller man vattenreservoaren med kallt vatten till maximumnivån (utan vare sig kaffe eller filter) man sätter kaffekvarnen ur funktion (tryck på knappen «Grind Off»), varefter man sätter kannan på plats och utför ett komplett program. 1. Hur man placerar vattenfiltret Ta bort filtrets plastförpackning och låt filtret ligga i kallt vatten under 15 minuter. Spola filtret under kallt rinnande vatten i 10 sekunder. Låt det därefter rinna av fullständigt. Facket där filtret skall placeras befinner sig i vattenreservoarens vänstra del. Öppna facket, dra ut filterhållaren, sätt i filtret, låt filterhållaren glida in i vattenreservoaren ända till botten och slut det hela. Vi rekommenderar filterbyte efter ungefär 60 användningar. OBSERVERA! Apparaten kan endast funktionera om kaffekvarnens och filterhållarens lock är korrekt stängda. Om kaffebryggaren är i funktion eller startas och ett av dessa lock är öppet eller inte riktigt placerat hörs ett pipande ljud och apparaten stannar omedelbart. Detta sker också om locket öppnas innan bryggningen är avslutad. Om locket stängs igen slutar apparaten att pipa. Man startar apparaten igen genom att trycka på knappen ON. B. PROFRAMMERING 1. Tidsinställning Då apparaten slut still nätet visar skärmen 12:00. Tryck nu in knappen Hour (timme) eller knappen Min tills siffrorna börjar blinka. Tryck därefter in knapparna Hour och Min så att siffrorna rullar fram. När siffrorna slutar blinka har timme blivit inställd. OBSERVERA! När ni passerar siffran 12, kommer bokstäverna PM upp för att ställa in klockan från 12 (middag) till 24 (midnatt). När de inte visas motsvarar det klockslaget 12 midnatt till 12 middag. Kontrollera alltid så att klockslaget är inställt för rätt del av dygnet, så att programmeringen är tillförlitlig. 2. Programmering av starttiden Tryck in knappen PROG och håll den intryckt. Ljusindikatorns siffror blinkar. För in önskad starttid för kaffebryggningen genom att trycka på Hour och Min på samma vis som för inställningen av klockan. När siffrorna slutar att blinka är önskat klockslag registrerat. OBSERVERA! Programmering av starttid kan inte utföras om kaffebryggaren är i funktion. 10

11 C. BRUKSANVISNING OBSERVERA! Under användningen avger apparaten oerhört mycket värme. Detta är normalt när er kaffebryggare Cuisinart är i funktion. 1. Välj antal koppar Väljaren «Cup Quantity» (antal koppar) gör det möjligt att välja önskat antal koppar (2 till 12). 2. Tillsätt kaffe Användning med kaffebönor Lyft på kaffekvarnens lock. Fyll kvarnen med kaffebönor utan att spilla. Mängden malet kaffe beror på hur många koppar man valt att brygga. Användning med malet kaffe Öppna filterhållaren, lyft på locket och fyll på önskad mängd malet kaffe. I allmänhet råder vi er att fylla på 1 mått kaffe per kopp. Med maximum kapacitet 16 kaffeskedar. Denna får inte överskridas vilket skulle kunna medföra att apparaten funktionerar dåligt eller att kaffet flödar över. Tryck på knappen «grind off «för att stänga av malningsfunktionen. Ljusindikatorn på sidan om knappen tänds. 3. Fyll vattenreservoaren Fyll vattenreservoaren med så mycket vatten som fordras för önskat antal koppar (se den graderade skalan på reservoarens utsida). 4. Välj kaffets styrka/arom Denna funktion gör det möjligt att välja kaffets styrka/arom (svagt, normalt eller starkt). Tryck på knappen «Strength Control» (styrkekontroll) för att få önskad styrka/arom. Den valda styrkegraden visas på den digitala klockans skärm (MILD, MED or STRONG)(svagt, normalt eller starkt). OBSERVERA! Ta inte bort kannan längre än 15 sekunder för att undvika att filtret svämmar över. När kaffebryggningen är klar avges en signal som upprepas 5 gånger och meddelar att kaffet är klart. Apparaten stängs därefter automatiskt. Den isotermiska kannan håller kaffet varmt i fyra timmar. Kaffets arom och goda smak bevaras tack vare det hermetiska locket. Locket behöver inte lyftas bort för att servera kaffet. 4. KOCKENS RÅD Det är möjligt att välja en större mängd kaffebönor för malning än vad som anges för vald mängd vatten. Ert kaffe blir då starkare. Kaffe som förlorat sin arom och smak får inte värmas upp på nytt. För kaffebryggarens goda funktion rekommenderar vi avkalkning ungefär var sjätte månad. Använd om möjlig nymalet kaffe då kaffekvarnen inte används. 5. Starta apparaten För omedelbar start, tryck på knappen ON För programmerad start, tryck på knappen PROG. Ljusindikatorn tänds och skärmen visar registrerad starttid så länge som knappen hålls intryckt.(se också programmering ). 11

12 5. FRÅGOR/ SVAR Vad skall jag göra om: Kaffet rinner inte igenom? Kaffet rinner igenom mycket långsamt? När jag vill starta kaffebryggningen hörs ett ihållande pip? Min kaffebryggare funktionerar inte? Svar Kannan och filterhållaren är inte rätt placerade. Avkalka kaffebryggaren Ni har glömt att sätta på det vridbara filtrets lock. Behållaren för kaffebönor är inte riktigt placerad Kontrollera om apparaten är rätt monterad och att den är sluten till nätet. bönbehållaren, detta skulle kunna skada apparaten. Påfyllningsrörets lock kan vickas bakåt för att underlätta rengöringen. Skjut lockets klämma bakåt och lyft upp det. Man avlägsnar rester av kaffesump genom att låta sumpen skjutas ut genom matartratten med hjälp av en liten borste. För att göra detta drar man trattens handtag mot sig. Innan man avlägsnar sumpen måste man kontrollera så att filterhållaren sitter på plats. DOPPA ALDRIG APPARATENS NEDRE DEL I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA! AVKALKNING Allteftersom apparaten används bildas kalkavsättning. Kalk är inte bra för finmekaniken och ger kaffet en hård och bitter smak. Det är därför som er apparat måste avkalkas regelbundet för att garantera ett gott kaffe. Hur ofta apparaten bör avkalkas beror på vattnets hårdhet och hur ofta apparaten används.. Avkalkningen sker genom att man blandar 30cl ättika med 30cl vatten och häller denna blandning i vattenbehållaren varefter man sätter igång en fullständig cykel. Därefter kör man en komplett cykel 2 gånger, varje gång med färskt vatten (men utan kaffe) för att skölja apparaten RENGÖRING OCH FÖRVARING Dra sladden ur vägguttaget och låt apparaten kallna fullständigt innan den rengörs. Använd en svamp doppad i tvålvatten för att rengöra kaffebryggarens utsida, varefter den torkas noggrant. Öppna behållarens lock och filterfacket. Ta bort behållaren för kaffebönor, filterhållaren, locket och stödet Diska alla delarna, även kaffemåttet, kannan och locket i varmt tvålvatten, skölj alla delar överflödigt och torka dem. Sätt dem därefter tillbaka i apparaten.. Alla dessa delar kan också diskas i diskmaskin. Torka av delarna under filterhållaren och under kannan med en fuktig duk. Vattenbehållarens insida får inte torkas. Pappers- eller tygludd skulle kunna bli kvar i behållaren. Använd inte en svamp eller skurmedel som skulle kunna skada apparatens yta. Vi rekommenderar rengöring av kaffekvarnen och påfyllningsröret var eller varannan vecka beroende på hur ofta kvarnen används. VIKTIGT: Kaffebryggaren får aldrig fyllas efter det man tagit bort 7. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBSERVERA produktens polyetylenpåsar eller dess förpackning kan vara farliga. För att undvika kvävningsrisk bör dessa påsar hållas utom räckhåll för barn och spädbarn. En plastpåse är ingen leksak. Använd alltid kallt vatten för att brygga ert kaffe. Vatten med för hög temperatur skulle kunna skada maskinen så svårt att den inte mer kan repareras. Rulla aldrig sladden runt apparaten. Låt aldrig sladden hänga utanför arbetsbordet. Sladden får aldrig komma i kontakt med varma ytor. Undvik all kontakt med de varma ytorna. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av en het yta. Dra alltid sladden ur vägguttaget efter användningen och före rengöring. Lämna aldrig apparaten sluten till nätet utan tillsyn. Håll alltid i stickproppen när ni drar ut sladden ut vägguttaget, dra aldrig i sladden. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer och barn utan erfarenhet eller kännedom om produkten eller vars invaliditet skulle kunna medföra fara om inte dessa personer på förhand fått instruktioner och passande tillsyn.

13 Man bör se till så att barnen inte får tillfälle att leka med apparaten. Apparaten får inte användas om den fallit i golvet eller visar tecken på skada. Avbryt omedelbart användningen om sladden skadats. Om sladden skadats skall den utbytas av fackman. Ingen reparation får utföras av användaren själv. Användning av accessoarer som inte rekommenderas eller säljs av Cuisinart kan förorsaka eldsvåda, dödlig elektrisk stöt och risk för personskada. För att undvika skada får sladden inte rullas runt apparaten efter användningen. Rulla upp sladden löst och låt den hänga på sidan om apparaten. Denna apparat uppfyller de krav som ställs i direktiven 04/108/ EEG (elektromagnetisk kompabilitet) och 06/95/EEG (säker het elektriska hushållsapparater), modifierat av direktivet 93/68/ EEG (CE-märkning). Använd denna apparat endast för kaffebryggning. Följ de instruktioner som ges i denna bruksanvisning. Kaffekvarnen får endast användas för kaffebönor. Får inte användas utomhus. Är endast avsedd för användning i hemmet. UTTJÄNTA ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER I allas vårt intresse och för att aktivt bidra till det kollektiva skyddet av miljön: Kasta aldrig dessa produkter i hushållssoporna. Använd dig av de återtagnings och insamlingssystem som finns till förfogande i ditt land. Vissa material kan på detta vis återvinnas eller återanvändas. 13

14 1. INNLEDNING Du har akkurat kjøpt en Cuisinart kaffemaskin med innebygget kaffekvern. Kannen i børstet stål er elegant og moderne, og er spesielt utviklet for å oppfylle alle dine krav. Det være seg om du foretrekker sterk eller tynn kaffe, med funksjonen strenght control kan du selv regulere aromaens styrke etter eget ønske. For å forsterke denne aromaen er kaffekannen utstyrt med en innebygget kaffekvern. Kaffebønnene kvernes like før brygging og beholder derfor smaken til kaffen er klar. Kaffen kan deretter oppbevares varmt i mange timer i kannen som tjener som termokanne. Kaffemaskinen er likeledes utviklet slik at du kan benytte både kaffebønner og ferdigmalt kaffe. Takket være funksjonen «grind off» kan du raskt bytte mellom funksjonene etter ønske MASKINENS DELER 1. Lokk 2. Beholder til kaffebønner 3. Beholder med synlig vannivå (ikke vist) 4. Kontrollpanel 5. Rom til kaffefilter 6. Knapp til åpning av rommet for kaffefilter 7. Termokanne i stål Lokk til filterholder 9. Permanent utskiftbart filter (eller gullfilter) 10. Luke til filterholder 11. Luke til utskiftbart filter 12. PÅ-/AV-knapp med indikatorlampe som lyser når maskinen er på 13. Knapp for «malt kaffe» med indikatorlampe som lyser når den er i bruk 14. Knapp til timeinnstilling 15. LCD-skjerm som viser aktuelt klokkeslett, starttidspunkt og valgt aroma 16. Knapp for antall kopper med indikatorlampe 17. Knapp til minuttinnstilling 18. Knapp for regulering av kaffens aroma 19. Programmeringsknapp med indikatorlampe

15 Programme 2. Skylle kannen Ta av lokket ved å vri det i angitt retning. 3. Sette et filter i filterholderen Åpne filterrommet og sett inn det permanente filteret Sett deretter lokket på plass og lukk filterrommet MERK! Maskinen virker utelukkende dersom lokkene på kaffekvernen og filterholderen er ordentlig lukket. Et pip lyder og maskinen slutter å virke dersom den settes i gang samtidig med at et av lokkene er åpent, eller ved åpning før endt syklus. Pipingen slutter så snart lokket er lukket. For å starte maskinen igjen, trykk på ON-knappen 3. BRUK A. MONTERING AV MASKINEN Før første gangs bruk, eller etter en lengre periode uten bruk, fyller du vannbeholderen med kaldt vann til maksimumsnivået (uten kaffe eller filter), deaktiver kaffekvernen (trykk på «Grind Off»-knappen), sett kannen på plass og la maskinen gjennomføre en full syklus. 1. Sette vannfilteret på plass Fjern plastemballasjen fra filteret og sett filteret i bløt 15 minutter i kaldt vann. Skyll filteret under rennende vann i 10 sekunder. La det deretter dryppe fullstendig av. Filterrommet befinner seg på venstre side av vannbeholderen. Åpne rommet, ta ut filterholderen, sett filteret på plass, skyv filterholderen til bunns i vannbeholderen og lukk beholderen. Det anbefales å bytte filteret etter omtrent 60 bryggesykluser. B. PROGRAMMERING 1. Stille klokkeslett Når maskinen tilkobles viser skjermen følgende klokkeslett: Trykk og hold inne «Hour»-knappen eller «Min»-knappen til tallene begynner å blinke. Trykk deretter på knappene «Hour» og «Min» for å bla gjennom tallene. Når tallene slutter å blinke er klokkeslettet registrert. MERK! Når du blar forbi tallet 12 vil bokstavene PM komme til syne for å indikere klokkeslettene fra til midnatt. Når disse bokstavene ikke vises svarer klokkeslettet til timene fra midnatt til midt på dagen. Sørg alltid for at klokkeslettet er stilt til riktig periode slik at programmeringen blir nøyaktig. 2. Programmere starttidspunkt Trykk og hold inne «PROG»-knappen. Tallene og indikatorlampen blinker For å registrere ønsket tidspunkt for brygging, trykk på «Hour» og «Min» på samme måte som for å stille klokken. Når tallene slutter å blinke er det programmerte tidspunktet registrert. MERK! Det er ikke mulig å programmere starttidspunkt når maskinen er i gang. 15

16 C. BRUK MERK! Under bruk avgir maskinen svært sterk varme. Dette er del av Cuisinart -kaffemaskinens normale funksjon. 1. Velge antall kopper Funksjonen «Cup Quantity» gjør det mulig å velge ønsket antall kopper (fra 2 til 12). 2. Tilsette kaffe Ved bruk av kaffebønner Løft opp lokket på kaffekvernen Fyll kvernen med kaffebønner uten at det renner over. Mengden bønner som males er avhengig av det valgte antall kopper. Ved bruk av ferdigmalt kaffe Åpne filterholderen, løft opp lokket og fyll filteret med ønsket mengde ferdigmalt kaffe. Som en generell regel anbefaler vi å tilsette én måleskje per kopp. Maksimal kapasitet er 16 skjeer kaffe. Ikke overskrid denne mengden da det kan føre til at maskinen fungerer dårlig eller at det renner over. Trykk på «grind off»-knappen for å deaktivere kvern-funksjonen. Indikatorlampen ved siden av knappen tennes. 3. Fylle vann i vannbeholderen Fyll vannbeholderen med kaldt vann i forhold til hvor mange kopper du ønsker (se gradert skala på kannens utside). 4. Velg kaffens aroma Denne funksjonen gjør det mulig å velge kaffens aroma (svak, normal eller kraftig). Trykk på «Strength Control»-knappen for å oppnå ønsket aroma. Den valgte styrken vises på skjermen til den digitale klokken (MILD, MED eller STRONG) MERK! Ikke ta kannen ut i mer enn 15 sekunder for å unngå at det renner over i filteret. Når kaffen er ferdig brygget lyder et lydsignal 5 ganger som tegn på at kaffen er klar. Maskinen slår seg deretter av automatisk. Termokannen gjør det mulig å holde kaffen varm i fire timer. Kaffens aroma bevares i sin helhet takket være det hermetiske lokket. Det er ikke nødvendig å ta av lokket for å servere kaffen. 4. RÅD OG TIPS FRA MESTERKOKKEN Det er mulig å velge en større mengde kaffebønner til maling enn valgt mengde vann. Kaffen blir dermed sterkere. En kaffe som har mistet en del av aromaen må aldri varmes opp igjen. For at kaffemaskinen fortsetter å fungere som den skal, anbefales det sterkt å foreta en avkalkning én gang i halvåret. Velg friskmalt kaffe når kaffekvernen ikke brukes. 5. Slå på maskinen For å starte umiddelbart, trykk på «ON»-knappen For å starte på et programmert tidspunkt, trykk på «PROG»- knappen Indikatorlampen tennes og skjermen indikerer det registrerte klokkeslettet så lenge knappen holdes inne (se også «programmering»). 16

17 5. SPØRSMÅL OG SVAR Hva gjør man dersom: Kaffen ikke renner igjennom? svar Kannen og filterholderen er ikke plassert riktig. La maskinen avkjøles fullstendig og koble den fra stikkontakten før rengjøring. Bruk en svamp dyppet i såpevann for å rengjøre kaffemaskinens utside, og tørk deretter grundig av. Åpne lokket på vannbeholderen og filterbeholderen. Fjern kaffebønner, filterholderen, lokket og rammen. Vask delene sammen med måleskjeen, kannen og lokket i varmt såpevann, skyll grundig og tørk. Sett dem deretter tilbake i maskinen. Alle disse delene kan også vaskes i oppvaskmaskin. Tørk av delene som befinner seg under filterholderen og kannen med en fuktig klut. Ikke tørk innsiden av kannen for å unngå at det sitter igjen stoff- eller papirrester. Ikke bruk skurende svamp eller produkter som kan skade overflatene. Vi anbefaler å rengjøre kvernen og trakten hver eller annenhver uke etter hvor mye maskinen blir brukt. VIKTIG: Fyll aldri kaffemaskinen etter å ha fjernet beholderen for kaffebønner da dette kan skade maskinen. Lokket på kaffetrakten kan vippes bakover for å forenkle rengjøringen. Skyv klemmen på lokket bakover og løft opp. Bruk en liten børste for å fjerne resten av gruten ved å skyve gruten ned i trakten. Dette gjøres ganske enkelt ved å trekke håndtaket på trakten mot deg. Det er også nødvendig å sørge for at filterholderen er på plass for å fange opp gruten. SETT ALDRI DEN NEDERSTE DELEN AV MASKINEN I VANN ELLER ANNEN VÆSKE. Kaffen renner svært langsomt? Når jeg slår på kannen hører jeg en pipelyd? Kaffemaskinen min fungerer ikke? 6. RENGJØRING OG OPPBEVARING Foreta en avkalkning av kaffemaskinen Du har glemt å skru på lokket på kaffefilteret. Beholderen med kaffebønner er ikke plassert riktig. Kontroller at maskinen er slått på og at den er koblet til stikkontakten. AVKALKNING Over tid opparbeides det kalkavleieringer i maskinen. Kalkbelegget skader finmekanikken og gir kaffen en hard og bitter smak. Derfor er det nødvendig å avkalke maskinen regelmessig for å garantere god kaffe. Hvor ofte maskinen bør avkalkes kommer an på vannets hardhet og hvor ofte maskinen brukes. For å foreta en avkalkning, rør ut 30 cl hvit eddik i 30 cl vann. Hell denne blandingen i vannbeholderen og start en bryggesyklus. Gjennomfør deretter to fulle sykluser ved å fylle vannbeholderen med vann (uten å tilsette kaffe) slik at systemet skylles. 7. SIKKERHETSANVISNING MERK: Plastposene eller emballasjen produktet leveres i kan være farlige. For å forhindre fare for kvelning, oppbevar disse posene utilgjengelig for barn og spedbarn. En plastpose er ikke et leketøy. Bruk alltid kaldt vann for å tilberede kaffen. For varmt vann vil skade maskinen på en måte som ikke lar seg reparere. Rull aldri ledningen rundt maskinen. La aldri ledningen henge ut over bordkanten. Ledningen bør aldri befinne seg i kontakt med varme overflater. Sørg for å unngå kontakt med alle varme overflater. Ikke sett maskinen i nærheten av en varmekilde. Koble alltid fra maskinen etter bruk før rengjøring. La aldri maskinen stå tilkoblet uten oppsyn. For å koble fra, trekk i støpslet, aldri i ledningen. Denne maskinen er ikke beregnet til bruk av personer uten erfaring (voksne og barn), uten kjennskap til produktet eller personer hvis invaliditet kan forårsake fare, med mindre de har mottatt forutgående instruksjon og er under passende oppsyn. Hold oppsyn med barn for å unngå at de leker med maskinen. Bruk ikke maskinen dersom den er falt i gulvet eller viser synlige tegn på skade. Avbryt øyeblikkelig all bruk av maskinen dersom ledningen er skadet. Dersom ledningen er skadet må den byttes av en profesjonell. 17

18 Ingen reparasjon kan utføres av brukeren. All bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av Cuisinart kan forårsake brann, elektrisk støt eller fare for skade. Rull aldri ledningen rundt maskinen etter bruk da dette kan skade ledningen. Rull ledningen sammen uten å stramme til og heng den på siden av maskinen. Denne maskinen oppfyller de grunnleggende kravene i direktiv 04/108/EF (elektromagnetisk kompatibilitet) og 06/95/EF (lavspenningsdirektivet), med tilføyelser i direktiv 93/68/EØF (CE-merking). Benytt utelukkende denne maskinen til å lage kaffe ved å følge instruksene i denne bruksanvisningen. Benytt kaffekvernen utelukkende til kaffebønner. Må ikke brukes utendørs. Kun til husholdningsbruk. AVHENDING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER. Det er i alles interesse og viktig å bidra aktivt til den kollektive beskyttelsen av miljøet: Kast ikke disse produktene sammen med husholdningsavfall. Benytt eksisterende retur- og innsamlingsordninger. Noen materialer kan på denne måten resirkuleres eller gjenbrukes. 18

19 1. ESITTELY Olet hankkinut Cuisinart kahvinkeittimen sisäisellä kahvimyllyllä. Modernin tyylikäs, harjatun teräksisellä rungolla varustettu kahvinkeitin on suunniteltu vastaamaan kaikkia odotuksiasi. Piditpä sitten miedosta tai vahvasta kahvista, laitteen «vahvuusohjain»-toiminnon ansiosta voit säätää itse kahviaromin haluamasi vahvuiseksi. Kahvinkeitin sisältää kahvimyllyn, joka vahvistaa kahvin aromia. Kahvipavut voidaan jauhaa juuri ennen kahvin valmistusta, joten ne säilyttävät tuoreen makunsa siihen asti, kun kahvi on valmis. Valmistuksen jälkeen kahvin voi säilyttää kuumana keittimen kannussa, joka toimii termoksen tavoin Kahvinkeitintä voi käyttää sekä kahvipapujen että valmiiksi jauhetun kahvin kanssa. «Jauhatus»-toiminnon ansiosta voit vaihtaa nopeasti valmistustilasta toiseen makusi mukaan. 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET 1. Kansi 2. Kahvipapusäiliö 3. Vesisäiliö näkyvällä mitta-asteikolla (ei näytetty) 4. Ohjauspaneeli 5. Suodatinteline 6. Suodatintelineen aukaisupainike 7. Isoterminen kannu terästä 8. Suodatinastian kansi 9. Irrotettava kestosuodatin (tai kultasuodatin) 10. Suodatinastian ovi 11. Irrotettava suodatinastia 12. ON/OFF-virtakatkaisin käyttöä ilmaisevalla merkkivalolla 13. «Jauhettu kahvi»-painike käyttöä ilmaisevalla merkkivalolla 14. «Ajastin»-painike 15. LCD-näyttö, joka näyttää kellonajan, keittimen käynnistyksen kellonajan ja valitun aromin 16. «Kuppimäärä»-painike käyttöä ilmaisevalla merkkivalolla 17. «Minuutti»-painike 18. Kahviaromin säätöpainike 19. Ohjelmointipainike käyttöä ilmaisevalla merkkivalolla

20 Programme 2. Huuhdo kannu Irrota kannun kansi kääntämällä sitä ilmoitettuun suuntaan. 3. Aseta suodatin suodatinastiaan Avaa suodatinteline ja aseta kestosuodatin sen sisään. Laita kansi paikoilleen ja sulje teline HUOMIO! Kahvinkeitin ei toimi jos kahvimyllyn kansi ja suodatinastian ovi eivät ole kunnolla kiinni. Keittimen äänimerkki soi ja keitin lakkaa toimimasta, jos se käynnistetään yhden kansista ollessa auki tai jos kansi aukaistaan ennen kuin kahvi on valmis. Äänimerkki sammuu heti kun kansi on kiinni. Kun haluat käynnistää keittimen uudelleen, paina ON-painiketta. 3. KÄYTTÖ A. LAITTEEN ASENNUS Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tai jos laitetta ei olla käytetty pitkään aikaan, täytä vesisäiliö kylmällä vedellä piripintaan (ilman kahvia ja suodatinta), sammuta kahvimylly (paina «Jauhatus»-painiketta), laita kannu paikoilleen ja käynnistä kahvinkeitin. 1. Aseta vesisuodatin Ota suodatin pois muovisesta pakkauksesta ja anna sen liota 15 minuuttia kylmässä vedessä. Huuhdo suodatin juoksevassa vedessä 10 sekunnin ajan. Anna kuivua kokonaan. Suodatinteline on vesisäiliön vasemmalla puolella. Avaa suodatinteline, ota pois suodatinastia, aseta suodatin astiaan, laita suodatinastia vesisäiliön perälle ja sulje säiliö. Suodattimen vaihto on suositeltavaa noin 60 käyttökerran jälkeen. B. OHJELMOINTI 1. Ajan säätö Kun kytket keittimen verkkovirtaan, sen näytössä näkyy aika 12:00. Paina Tunti - tai Min -painiketta ja pidä sitä alhaalla kunnes kellonajan numerot vilkkuvat. Paina sen jälkeen Tunti - ja Min -painikkeita jolloin voit vaihtaa numeroita. Kun numerot lakkaavat vilkkumasta, kellonaika on tallennettu. HUOMIO! Kun numero on enemmän kuin 12, PM -kirjaimet näkyvät näytössä. Se ilmaisee aikaa klo 12 keskiyöllä. Kun kirjaimia ei näy, kello ilmaisee aikaa aamupäivällä, klo 0 - keskipäivän välillä. Varmista aina että kellonaika on säädetty oikein ottaen huomioon aamu- ja iltapäivän eron, jotta laitteen ohjelmointi onnistuu. 2. Käynnistysajan ohjelmointi Paina PROG -painiketta ja pidä se alhaalla. Numerot ja merkkivalo vilkkuvat. Kun haluat ohjelmoida kahvinkeiton käynnistyksen aloituksen, paina Tunti - ja Min -painikkeita samalla tavoin kuin kellonaikaa säädettäessä. Kun numerot lakkaavat vilkkumasta, ohjelmoitu kellonaika on tallennettu. HUOMIO! Käynnistysajan ohjelmointia ei voi suorittaa jos kahvinkeitin on käytössä. 20

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

FIN. www.groupeseb.com

FIN. www.groupeseb.com DK FIN N S www.groupeseb.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 4.a 4.b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 3 Nutrition

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) 6403_6405_MB_1011.indd 1 2011-10-14 14:43:53 Brugsanvisning

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere