Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR ) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1. Identifikation af stof/præparat: Ten20 ledningsgel 565 Nucla Way, Unit B 1.2. Brug stof/præparat: Ledende og klæbende til brug i nervemonitorering i forbindelse med andre nervediagnostiske elektroder for at forbedre testresultater 1.3. Identifikation af selskab: Weaver and Company Emergo Europe 565 Nucla Way, Unit B Molenstraat 15 Aurora, CO Haag, Holland USA Tlf Tlf Fax Fax Websted: 1.4. Nødtelefonnummer: Kun i normal åbningstid: Mandag torsdag: Mountain Time (GMT-7:00) Fredag: Mountain Time (GMT-7:00) 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1. Sundhedsrisiko udover de der forbindes med tørring af huden eller mindre hudfølsomhed er ikke påvist. Ten20 ledningsgel anvendes for at sætte elektroder lokalt på sund og intakt hud. Ten20 ledningsgel må ikke anvendes på patienter med tidligere hudallergi eller overfølsomhed for kosmetik eller cremer. Brugen af Ten20 ledningsgel i forbindelse med typiske procedurer anvendes til at reducere hudimpedans og risiko for infektion på elektrodestedet. Side 1 af 5

2 2.2. Præparatet er ikke klassificeret som farligt jf. direktiv 1999/45/EF eller OSHA 29CFR SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INDHOLDSSTOFFER 3.1. Blanding af polyoxyethylen (20) cetylether, vand, glycerin, kalciumkarbonat, 1,2- propanediol, kalium, klorid, gelwhite, natriumklorid, polyoxyethylen (20) sorbitol, methylparaben og propylparaben 4. FØRSTEHJÆLP 4.1. Øjenkontakt: Skyl øjnene grundigt med varmt vand i 10 til 15 minutter. Gnid ikke i øjnene. Ved fortsat øjenirritation kontaktes læge straks Indtagelse: Ten20 er ikke giftig ved indtagelse. Ved irritation eller ubehag skal læge kontaktes Irritation af huden: Fortsat rødmen, ømhed, brændende fornemmelse, prikken eller hævelse i huden skal straks oplyses til lægen. 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Ten20 er ikke brandbar som gel. 6. FORANSTALTNINGER VED TILFÆLDIGT UDSLIP 6.1. Ingen særlige foranstaltninger påkrævet. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Håndtering: Ingen særlig håndtering påkrævet. Tør spildt materiale væk og bortskaf ifølge lokale bestemmelser Opbevaring: Hold beholder tæt lukket når den ikke bruges. Opbevares ved rumtemperatur. Holdes på afstand af børn Specifik brug: Bør påføres elektroden med kirurgiske gummihandsker. For kraftig eller eksponering uden handske kan føre til tør hud på hånden Vaske af hænderne Side 2 af 5

3 efter påføring på patienten. Anvendes ikke på eller tæt på beskadiget hud. Undgå øjenkontakt. Må ikke anvendes med strømførende elektroder. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Eksponeringsgrænseværdier: Ikke relevant Eksponeringskontrol: Kræves ikke. 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 9.1. Generelle oplysninger Fysisk... Solid gel Farve... Off-white Duft... Ingen duft 9.2. Vigtig sundheds-, sikkerheds- og miljøinformation Smeltepunkt... 44ºC Densitet... Ca. 2,3 g/cm 3 Vandopløselighed... Delvis 9.3. Anden information Ikke relevant 10. STABILITET OG REAKTIVITET Generel information: Ten20 er stabilt og ikke-reaktivt under normale betingelser. Ingen farlig polymerisering Betingelser der skal undgås: Ingen kendte Materialer der skal undgås: Ingen kendte Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte 11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION Side 3 af 5

4 11.1. Ved korrekt brug er Ten20 ikke forvente at være giftig. 12. ØKOLOGISK INFORMATION Ekotoksisitet: Ten20 forventes ikke at have a negativ effekt på vandorganismer eller andre miljørelevante organismer Mobilitet: Ten20 forventes ved udslip i miljøet ikke at blive ført ud i grundvandet eller langt fra udslipningsstedet Persistens og nedbrydningsevne: Ten20 forventes at blive nedbrudt biologisk med tiden ved eksponering i miljøet og kloakbehandlingsanlæg Bioakkumuleringspotentiale: Ingen skadelig effekt forventes Resultat af PBT-vurdering: Ikke relevant Øvrige bivirkninger: Ten20 forventes ikke at have nogen negativ effekt på miljøet ved korrekt brug. 13. BORTSKAFFELSESFORHOLD Der kræves ingen særlig håndtering til bortskaffelse af Ten20, enten ved overskydende eller affald fra dens brug. Følg lokale eller regionale bestemmelser for affaldshåndtering Emballage kan genbruges, selv ved kontaminering med Ten20. Kontroller lokale genbrugskrav for at sikre de overholdes. 14. TRANSPORTINFORMATION Ten20 kræver ikke særlige forholdsregler ved transport Havtransport (IMDG)... Ikke reguleret Vejtransport (ADR/USDOT)... Ikke reguleret Togtransport (RID)... Ikke reguleret Side 4 af 5

5 14.5. Lufttransport (ICAO/IATA)... Ikke reguleret 15. REGULATORISK INFORMATION Ten20 fremstilles ifølge et kvalitetssystem i overensstemmelse med US FDA Quality System Regulation (21 CFR 820), ISO 13485:2003, EU's direktiv om medicinsk udstyr (93/42/EØF, ændret med 2007/47/EF), og Canadian Medical Device Regulation. 16. Anden information Udsagn, teknisk information og anbefalinger i nærværende baseres på aktuel viden, men gives uden garanti af nogen art, hverken direkte eller indirekte, og Weaver og selskabet påtager sig intet ansvar for tab, skade eller udgifter, direkte eller som følge heraf, i forbindelse med brugen. Side 5 af 5

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen med ProJet CP-produktionsmodelleringssystemer

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes 7/07/2011 Erstatter dato 08/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. Black

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse Conveen EasiCleanse 25. februar 2015 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Afsnit 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere