Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01"

Transkript

1 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER Generelt Definitioner Termostatiske blandingsventiler Samme produktfamilie Hus Lukke/blande mekanisme Tud Bruser Anvendelsesområde Materiale specifikation Polymere r Metalliske r Elastiske r Mærkning Prøvning Type prøvning Fabrikantens egenkontrol Ekstern prøvning Page 2 of 11

3 FORORD Dette dokument beskriver de specifikke tekniske betingelser for prøvning, egenkontrol og inspektion for Termostatiske blandingsventiler. De administrative regler, som er angivet i Generelle VA-Godkendelsesbetingelser gælder for ansøgning og udstedelse af VA-godkendelse. Denne VA PG er udarbejdet med baggrund i EN 1111 tilpasset de traditionelle nordiske krav angivet i tidligere godkendelsesbetingelser for de pågældende produkter og deres anvendelsesområde, NKB 4. Note: Formålet med dette dokument er, at opdatere/modernisere de hidtil gældende NKB regler og lignende, som har været grundlag for udstedelse af de hidtidige VA-godkendelser i Danmark. Det er tænkt at skulle kunne tilpasses anvendelse på nordisk plan med få ændringer, de fleste af redaktionel karakter. I mange tilfælde er de hidtidige betingelser mere end 25 år gamle. Derfor er der behov for at ændre betingelserne, så der tages hensyn til udviklingen i nyere r, design, produktions- og prøvningsmetoder. ÆNDRINGER OG TILFØJELSER Denne version af dokumentet afviger fra den forrige på følgende punkter: Ingen REFERENCER I dette dokument refereres til følgende : EN 681-1:1996 EN 681-2:2000 EN 1111:2008 EN 1112:2008 EN 1113:2011 EN :1998 EN :2006 Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomers Sanitary tapware Thermostatic mixing valves (PN10) General technical specification Sanitary tapware Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 General technical specification Sanitary tapware Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 General technical specification Copper and copper alloys Plumbing fittings Part 3: Fittings for compression ends for use with plastics pipes Stainless steels Part 1: List of stainless steels Page 3 of 11

4 1. GENERELT Dette dokument beskriver prøvningsprogram og andre betingelser for opnåelse og vedligeholdelse af VAgodkendelse af termostatiske blandingsventiler. 2. DEFINITIONER For denne specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelse gælder definitionerne i de generelle VA- Godkendelsesbetingelser sammen med følgende: 2.1. TERMOSTATISKE BLANDINGSVENTILER En termostatisk blandingsventil er en komplet enhed med en eller flere afgange, hvor blanding af varmt og koldt vand og automatisk regulering af blandet vand sker til en bruger indstillet temperatur. Vandstrømmen mellem ingen vandstrøm og maksimum vandstrøm, kan reguleres enten ved et betjeningsgreb eller et separat betjeningsgreb, hvor dette er tilgængeligt SAMME PRODUKTFAMILIE Termostatiske blandingsventiler med identisk hus, lukke/blande mekanisme og anvendte r HUS Komponent hvor af- og tilgange tilsluttes og lukke/blande mekanismen indbygges LUKKE/BLANDE MEKANISME. Den samling af komponenter, der indbygges i huset for at give de termostatiske blandingsventiler, funktionerne åbne og lukke for vandet, samt blande koldt og varmt vand trinløst i forskellige forhold mellem udelukkende varmt og udelukkende koldt. Tætningselementer, som indgår i disse funktioner og indbygningen, defineres også som tilhørende lukke/blande mekanismen TUD En fast del af den termostatiske blandingsventil, som er placeret efter lukke/blandemekanismen, og hvis funktion er, at føre vandet frem til udløbet. Tuden kan være en enhed sammen med huset, eller den kan være en separat komponent, som kan drejes i forhold til huset, svingtud. Hvis der er tale om svingtud defineres de tætningselementer, der indgår i denne funktion også som tilhørende tuden BRUSER En fast del af den termostatiske blandingsventil, som er placeret efter lukke/blandemekanismen, og hvis funktion er, at føre vandet frem til udløbet, f. eks. ved hjælp af fleksibel slange. Page 4 of 11

5 De tætningselementer, der indgår i denne funktion, defineres også som tilhørende bruser. 3. ANVENDELSESOMRÅDE Anvendelsesområdet for disse VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser er mekaniske, termostatiske blandingsventiler installeret i bygninger, f. eks. kar og bad, med maksimum 10 bar driftstryk. 4. MATERIALE SPECIFIKATION 4.1. POLYMERE MATERIALER Specifikationen for polymere r omfatter en receptur/compound for polymere r med specifikt produktnavn (betegnelse) og tilsætningsstoffer med kendt dosering for hver komponent. Skift af receptur/compound skal betragtes som skift af METALLISKE MATERIALER Metalliske r termostatiske blandingsventiler skal være kobberlegeringer i henhold til EN eller rustfrit stål iht. EN Skift af legeringens sammensætning skal betragtes som skift af ELASTISKE MATERIALER Hvis der indgår tætningselementer af gummi eller termoplastiske elastomerer, skal t opfylde kravene i EN for gummi, eller EN for termoplastiske elastomerer. 5. MÆRKNING Termostatiske blandingsventiler, der er VA-godkendt skal som minimum mærkes med: 1. VA-mærket iht. Annex A i de generelle VA-Godkendelsesbetingelser. 2. GDV-mærket iht. gældende mærkningsbekendtgørelse hvis ventilen er beregnet til drikkevandsforsyning. 3. Mærkning iht. EN Enhver yderligere mærkning må ikke være misvisende, og må ikke være i konflikt med mærkningen i henhold til punkt 1. til 3. Page 5 of 11

6 6. PRØVNING 6.1. TYPE PRØVNING For hver anvendt kombination skal den relevante type prøvning i henhold til tabel 1 gennemføres. Hvis programmet udvides med nye produktfamilier og/eller tude, skal typeprøvning udføres i et omfang, der svarer til det, der skulle have været prøvet, hvis de havde været i det oprindelige program. Hvis eller konstruktion ændres, fremgår det krævede prøvningsprogram af den/de relevante kolonner i tabel 1. Typeprøvningsrapporterne skal være akkrediterede iht. Annex B i de generelle VA- Godkendelsesbetingelser. Table 1. Egenskaber for termostatiske blandingsventiler, der kræver type prøvning per produktfamilie og per kombination. Egenskab Reference til EN 1111 Ny godkendelse Type prøvnings omfang Skift af a) i Lukke Hus b) /blande mekanisme Tud b) b) Betjenings greb Material 7 Beskrivelse af termostatiske blandingsventilers opbygning med angivelse af indgående (handelsnavn) i hver enkelt komponent. Exposed surface conditions 7.2 /produktfamilie/metode Dimensions, design, inlet dimensions, outlet dimensions and mounting dimensions 8.1 to 8.5 /produktfamilie Flexible hoses 6.6 Kontroller dokumentation EN 1113 Shower outlets 6.7 Kontroller dokumentation EN 1112 Leak tightness upstream, closed 9.3 /produktfamilie Leak tightness obturator, cross flow 9.4 /produktfamilie Leak tightness downstream, open 9.5 /produktfamilie/ design af svingtudens ophæng og tætningssystem Leak tightness manually operated diverter Leak tightness and operation of diverter with automatic return 9.6 /fordeler design 9.7 /fordeler design Page 6 of 11

7 Flow rate 10.5 /produktfamilie/ design af svingtudens ophæng og tætningssystem Sensitivity 10.6 /produktfamilie Safety cold water failure 10.7 /produktfamilie Temperature stability with changing inlet pressure Temperature stability with changing inlet temperature Mechanical behaviour upstream, closed c) Mechanical behaviour downstream, open Mechanical endurance of control device 10.8 /produktfamilie 10.9 /produktfamilie 11.3 /produktfamilie 11.4 /produktfamilie/ design af svingtudens ophæng og tætningssystem 12.2 /produktfamilie Mechanical endurance of diverters 12.3 /fordeler design Mechanical endurance of swivel spouts 12.4 /produktfamilie/ design af svingtudens ophæng og tætningssystem. (Laves med den tud, der påfører det største moment i ophænget) Torsion test for operating mechanism 13 /produktfamilie Acoustic characteristics 14 /produktfamilie med alle kombinationer af tud (Hydraulisk modstandsklasse måles ved 300 kpa og 500 kpa.) Backflow protection, hvis relevant 15 /produktfamilie Marking d) 6 - Page 7 of 11

8 a) For definition af skift, se 4. b) Hvis det kan påvises, at ændringen ingen indflydelse har på den pågældende egenskab, behøver prøvningen ikke laves. c) Hvis den del af huset, der er udsat for trykpåvirkninger, er af andre r end ovenstående, skal prøvningsparametrene tryk, tid og temperatur tilpasses det valgte så sikkerhed for tilstrækkelig styrke og levetid sikres. d) Komponenter til typeprøvning behøver ikke at være mærket som krævet i standarden. Fabrikanten skal mærke sådanne produkter som angivet i kvalitetsplanen på en sådan måde, at fuld sporbarhed til alle nødvendige data om anvendte r, proces parametre osv. er sikret. Denne mærkning skal angives i rapporten. Page 8 of 11

9 6.2. FABRIKANTENS EGENKONTROL Fabrikanten er forpligtet til at gennemføre egenkontrol, som mindst omfatter de egenskaber og frekvenser, der er angivet i tabel 2. Egenkontrollen skal være dokumenteret og skal være indrettet så den højeste statistiske sandsynlighed for at fejlbehæftede emner der bliver accepteret, er mindre end 0,5%. Table 2. Egenskaber og minimum prøvningsfrekvens for termostatiske blandingsventiler, der skal underkastes fabrikantens egenkontrol. Egenskab Reference til EN 1111 Prøvningsfrekvenser (minimum) Material 7 Kontroller at kun godkendt anvendes Exposed surface conditions 7.2 Visuel kontrol, ingen rapportering Der skal anvendes et dokumenteret Dimensions, design, inlet kvalitetssystem, der sikrer at risikoen dimensions, outlet dimensions 8.1 to 8.5 for at fejlbehæftede emner der bliver and mounting dimensions accepteret er mindre end 0,5 % Flexible hoses 6.6 Ref. Til EN 1113 Shower outlets 6.7 Ref. Til EN 1112 Leak tightness upstream, closed 9.3 Leak tightness obturator, cross flow 9.4 Leak tightness downstream, open 9.5 Leak tightness manually operated diverter 9.6 Leak tightness and operation of diverter with automatic return 9.7 Mechanical behaviour upstream, closed 11.3 Mechanical behaviour downstream, open 11.4 Backflow protection, hvis relevant 15 Marking 6 Der skal anvendes et dokumenteret kvalitetssystem, der sikrer at risikoen for at fejlbehæftede emner der bliver accepteret er mindre end 0,5 % Page 9 of 11

10 6.3. EKSTERN PRØVNING Ekstern prøvning foretages på ansøgers foranledning og regning, af et akkrediteret prøvningslaboratorium. Prøvningen omfatter mindst de egenskaber og frekvenser, der er angivet i tabel 3 Hvis en eller flere af komponenterne ikke opfylder et eller flere af de stillede krav til egenskaber i tabel 3, skal de nødvendige korrigerende handlinger aftales mellem VA-godkendelsessekretariatet og godkendelsesindehaveren. Hvis det findes formålstjenligt kan det eksterne prøvningsinstitut involveres. Rapporter over eksterne prøvninger skal være akkrediterede Se Annex B i de generelle VA- Godkendelsesbetingelser. Table 3. Egenskaber og minimum prøvningsfrekvens for termostatiske blandingsventiler, der skal underkastes ekstern kontrol. Egenskab Reference til EN 1111 Prøvningsfrekvenser (minimum) Material 7 Exposed surface conditions 7.2 Dimensions, design, inlet dimensions, outlet dimensions and mounting dimensions 8.1 to 8.5 Flexible hoses 6.6 Shower outlets 6.7 Sensitivity 10.6 Kontroller kvalitetssystemet fungerer herunder registreringer af vejning af de termostatiske blandingsventiler. Kontroller dokumentation EN 1113 Kontroller dokumentation EN 1112 Safety cold water failure 10.7 Temperature stability with changing 10.8 inlet pressure Temperature stability with changing 10.9 inlet temperature Acoustic characteristics 14 Backflow protection, hvis relevant 15 Visuel Marking 6 Visuel kontrol af mærkning, herunder GDV-godkendelse hvis relevant Page 10 of 11

11 Table 4. Oversigt over kontrol-/prøvningsniveau for de specificerede egenskaber. Egenskab Reference til EN 1111 Typeprøvning Fabrikantens egenkontrol Ekstern prøvning Material Exposed surface conditions Dimensions, design, inlet dimensions, outlet dimensions and mounting dimensions 8.1 to Flexible hoses Shower outlets Leak tightness upstream, closed Leak tightness obturator, cross flow Leak tightness downstream, open Leak tightness manually operated diverter Leak tightness and operation of diverter with automatic return Flow rate Sensitivity Safety of cold water failure Temperature stability with changing inlet pressure Temperature stability with changing inlet temperature Mechanical behaviour upstream, closed Mechanical behaviour downstream, open Mechanical endurance of control device Mechanical endurance of diverters Mechanical endurance of swivel spouts Torsion test for operating mechanism 13 + Acoustic characteristics Backflow protection, if relevant Marking Page 11 of 11

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening Bente Villumsen, COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1238 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning Europa-Kommissionen 14 KH-42-02-319-DA-N Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5)

Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Oversigt over de enkelte autorisationsområder (side 6) Ansøgning og

Læs mere

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version 1.0 13/12/2010 Versionsstyring

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere