Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn."

Transkript

1 På vej mod licens

2

3 Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt sig på at sikre, at informationen i denne brochure er korrekt, men påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller misvisende information. University of Strathclyde 1997,

4 Introduktion Denne brochure giver et overblik over licensprocessen. Den handler om at vurdere idéer, vælge partnere, opbygningen af en licensaftale og om at tænke licensering ind som en vigtig del af en overordnet innovationsstrategi. Hvad er licensering? En licens er en juridisk tilladelse til at handle på en måde, som ellers ikke ville være tilladt. Her giver indehaveren af en IP-rettighed (licensgiver) tredjepart (licenstager) lov til at udnytte IP-rettigheden på visse betingelser og sædvanligvis mod betaling. En licens giver normalt rettigheder til at udnytte, fremstille og/eller sælge og kan være: begrænset til ét land, en gruppe af lande eller måske gældende for hele verden begrænset til bestemte markedssektorer eller produkter en eksklusiv ret eller en ikke-eksklusiv ret en sub-licens givet af licenstager til anden side. Et hverdagseksempel på licensering vedrører computerprogrammer. Anskaffelse af f.eks. et bogholderiprogram sker i form af en licens til at anvende programmet (eller mere korrekt ophavsretten til programmet). Licensen giver normalt ikke ret til at kopiere eller sælge programmet. IP står for Intellectual Property og omfatter rettigheder som patenter, varemærker, brugsmodeller, design og ophavsret. 4 Licensering giver rettighedshaver mulighed for at bringe idéer på markedet i samarbejde med en tredjepart. Det betyder, at organisationer med komplementære ressourcer kan få en fælles kommerciel fordel ved at indgå en licensaftale. Denne brochure er skrevet fra en licensgivers perspektiv og gennemgår, hvad der kan gives licens til, hvordan du finder licenstagere, og hvad en licensaftale bør indeholde. En licens er en vigtig kommerciel og juridisk relation. Det er derfor nødvendigt at søge professionel rådgivning, og licensen bør udmøntes i en juridisk bindende licensaftale. Inden en licensaftale indgås, bør potentialet for licensering af idéen vurderes. Næste afsnit drejer sig om, hvordan sådan en vurdering foregår, og et senere afsnit ser på licensaftaler. Det er vigtigt at foretage en realistisk og objektiv vurdering af idéens kommercielle potentiale og at vurdere muligheder for licens. Vurdering af idéen Det er vigtigt at have et objektivt syn på en idé og at opnå passende beskyttelse af den (f.eks. i form af et patent). Tilsvarende er det vigtigt at foretage en realistisk og objektiv vurdering af idéens kommercielle potentiale og at vurdere muligheder for licensering. Vurderingen bør indeholde en audit af de teknologiske, juridiske og kommercielle aspekter af idéen. En sådan vurdering skal hjælpe med at finde ud af, hvad der skal gives licens til, hvilken organisation eller person, der er mulig licenstager, og hvordan de vigtige aspekter i licensforholdet skal være. Professionelle rådgivere kan hjælpe med denne vurdering, men de følgende spørgsmål bør overvejes nøje, når du skal beslutte, hvordan vurderingen skal gribes an.

5 1. Hvilken idé er der tale om? Hvor i udviklingen befinder idéen sig? Er der tale om andet og mere end en idé? Er der udført forskning og udvikling? Hvordan kan idéen demonstreres? Findes der en prototype? 2. Er idéen beskyttet? Er den omfattet af en patentbeskyttelse eller anden form for beskyttelse? Hvor stærk er beskyttelsen? Er der risiko for krænkelse af andres rettigheder? Hvilke lande er omfattet af beskyttelsen? 3. Er der et marked, og hvad skal der til for at få idéen ud på markedet? Hvor store investeringer skal der til for at kunne føre idéen ud til markedet? (Undervurder ikke dette, da denne udgift kan være 20 gange større end udgifterne til forskning og udvikling) Hvem er markedsførende, eller hvilken markedsposition kan licenstager indtage? På hvilket marked kan det nye produkt eller den nye service sælges? Vil det være i konkurrence med eksisterende produkter/services? Skal der opdyrkes et helt nyt marked? Hvor er markedet? Danmark, Europa, USA, Japan? Hvordan er dit omdømme på markedet? Hvordan er den potentielle licenstagers omdømme? Og hvordan er potentielle konkurrenters omdømme? 4. Hvilken assistance er nødvendig for at komme på markedet? Har du brug for finansiering af yderligere forskning og udviklingsarbejde? Har du behov for at kende markedspotentialet bedre? Har du brug for en partner, der har medarbejdere, ressourcer og erfaring nok til at forvandle din idé til et produkt? Har du brug for en partner, der har medarbejdere, ressourcer og erfaring nok til at føre idéen ud på markedet? I hvor høj grad kan du forpligte dig økonomisk i forbindelse med idéen? I hvilken udstrækning ønsker du at opretholde kontrol over idéen? Hvilken kompensation ønsker du at få for idéen? Når vurderingen er foretaget, skulle der gerne være et mere klart billede af vejen frem. Sidst i denne brochure finder du en liste over organisationer, som kan hjælpe med at gøre idéer til aktiver. Hvis idéen er beskyttet og tilstrækkeligt udviklet, vil du måske være klar til at finde en kommerciel partner, som kan føre idéen ud på markedet. I næste afsnit ser vi på, hvordan partnerskab indgås ved brug af licensering og andre metoder. 5 Når vurderingen er foretaget, skulle der gerne være et mere klart billede af vejen frem.

6 Hvordan finder du en forretningspartner? Du skal ikke forvente at kommercielle partnere af sig selv vil banke på din dør. Derfor er det nødvendigt, at du selv - eller på eventuelle partneres vegne - udfører markedsføring i en eller anden form. Ligesom du bør foretage en analyse af idéen, bør der også foretages en vurdering af hvilke krav, der skal stilles til en partner. Når idéen bliver vurderet, bliver der eventuelt identificeret IP rettigheder ejet af tredjepart, rettigheder som kan være nyttige eller nødvendige for at kunne udnytte din idé kommercielt. Hvis dette er tilfældet, bør indehaveren af den komplementære IP rettighed kontaktes for at opnå en licens, som giver tilladelse til at bruge det nye produkt. Dette kaldes indlicensering. At give licens til tredjepart kaldes udlicensering. Her vil en licenstager bringe idéen ud på markedet. Det er imidlertid ikke sikkert, at det er nødvendigt at finde en licenstager. Som resultat af vurderingen af idéen kan der være blevet identificeret firmaer med komplementære forretningsaktiver. Det kan være, at du kan udnytte idéen sammen med disse kommercielle partnere gennem en joint-venture eller en strategisk alliance. En joint-venture er en fælles pulje af ressourcer og ekspertise, som er etableret af to eller flere virksomheder for at opnå et fælles mål. Både foretagendets risici og udbytte deles. Alternativt kan du selv have det nødvendige drive til at føre idéen ud på markedet. Derfor søger du måske partnere, der kan hjælpe med finansiering og/ Du skal ikke forvente at kommercielle partnere af sig selv vil banke på din dør 6 eller ekspertise i forbindelse med etablering af en virksomhed baseret på din idé. Der findes adskillige netværk og offentlige og private rådgivere, der kan bistå med at finde de nødvendige økonomiske midler til kommercialisering af din idé (se f.eks. sidst i denne brochure). Til gengæld for disse ressourcer kan det være, at du skal betale finansieringen tilbage, at du udsteder aktier i din virksomhed og/eller deler udbyttet med en kommerciel partner. Uanset hvilken type partner der efterspørges, bør du nøje overveje, hvad du forventer af en partner, inden du udarbejder en strategi for at finde en. En sådan strategi kunne f.eks. være mediedækning, brede mailkampagner, mere målrettede indsatser, annoncering i bestemte blade (fagtidsskrifter) eller præsentationer på konferencer. Hvis du søger en licenstager, kan du for eksempel lægge din rettighed ud på Du kan også kontakte Opfinderrådgivningen på hvor du som privat opfinder kan få rådgivning til at sælge din idé på licens. Hvis du søger en udviklingspartner i Europa, kan du finde en passende partner gennem Enterprise Europe Network på hjemmesiden: Se hvordan du kommer i kontakt med Enterprise Europe Network sidst i denne brochure, hvor du også finder nyttige adresser til andre, som kan hjælpe dig med at finde en forretningspartner. Fortrolige henvendelser, til så mange potentielle partnere som muligt, bør koordineres. Under sådanne samtaler vil du få et klarere billede af, hvor interessant din idé er, og hvad den potentielt kan være værd. Der bør forinden være indgået en fortrolighedsaftale. På kan du finde et eksempel på en fortrolighedsaftale.

7 En potentiel partner bør også vurderes inden aftaler indgås. Bedøm den potentielle partners kvalifikationer og erfaring inden for idéens teknikområde, og det tekniske og geografiske marked. Undersøg også om den potentielle partner har en sund virksomhed. Nogle af rådgiverne sidst i denne brochure kan hjælpe med dette. Mange potentielle licenstagere ønsker en eksklusiv ret til idéen. En sådan eksklusiv ret gives mod et tillæg, og et passende vederlag kan forhandles ud over de andre kommercielle og økonomiske betingelser i licensen. En eksklusiv licens bør kun gives, hvis licenstageren kan overbevise dig om sin evne til at servicere alle markederne. En mulig fremgangsmåde ved tildeling af eksklusiv ret er at identificere adskilte markedssektorer eller lande, hvor eksklusiv ret kan tilbydes. I sådanne tilfælde bør du stadig kun give eksklusiv ret, hvis licentager har en god referenceliste, kan overbevise dig om sin evne til at udnytte markedets potentiale for teknologien, eller hvis licenstager indvilliger i finansielle (eller andre) garantier for performance (f.eks. mindste årlige royalty-betalinger eller milepælsbetalinger). At være licenstager til en franchise-forretning (kaldet en franchisetager) kan være en måde at starte en virksomhed på uden i forvejen at have en stor ny idé eller at være nødt til at teste en idé for første gang på markedet. Det er kun visse typer af virksomheder, der egner sig til franchising, og det kan være svært at etablere en franchise-forretning på grundlag af en ny idé. Yderligere information om franchising kan du for eksempel finde hos Væksthusene og Dansk Franchise Forening (se detaljer om disse og andre sidst i brochuren). Optioner En potentiel licenstager kan have brug for at evaluere idéen inden beslutning om at tegne licens på den. Dette kan gøres ved at give en option. Den interesserede part eller de interesserede parter får en bestemt tidsperiode til at evaluere idéen sædvanligvis mod en eller anden form for betaling (en optionsafgift). Igen, eksklusiv ret i forbindelse med optioner bør kun gives mod passende kompensation. Franchising Franchising kan være en måde at licensere idéen til mange eller til at opnå en licens, som gør det muligt at etablere en virksomhed på grundlag af tredjeparts IP rettighed. Begrebet franchising kan også omfatte distributører og agenturer, men omfatter normalt licensering af en velafprøvet og ofte veletableret forretningspakke (bl.a. produkter, forretningsnavn, systemer og reklame) i definerede geografiske områder til gengæld for betaling af opstartsafgift, administrationsgebyrer og/eller en del af avancen. 7 Forhandling Når en passende partner (eller flere partnere) har vist interesse for idéen, begynder processen hen imod en aftale. Der er skrevet meget om forhandling, og det er ikke hensigten at gå i detaljer her. Der er dog 3 vigtige punkter: Næsten alt er til forhandling, men bemærk at nogle spørgsmål er reguleret ved lov og derfor Fortrolige henvendelser, til så mange potentielle partnere som muligt, bør koordineres.

8 ikke er til forhandling. Der kan f.eks. ikke ændres noget i opfinderens ret til IP rettigheden. Yderligere oplysninger kan fås hos advokater eller patentagenter (Se f.eks. kontaktinformationer på rådgiverlisten på og på Sørg for altid at nedskrive aftalerne Undvig aldrig vanskelige spørgsmål Idéen som skal licenseres og betalinger i forbindelse med denne er punkter, som kræver særlige forhandlinger i ethvert licensarrangement. Der er få begrænsninger for, hvordan en idé kan licenseres. En licens kan være bred nok til at dække al tænkelig teknisk og kommerciel udnyttelse af IP rettigheden over hele verden og for hele IP rettighedens løbetid. Eller den kan være begrænset til bestemte geografiske områder i bestemte markedssektorer for en kortere periode. Licensen kan gives som en ikke-eksklusiv ret til mange partnere eller som en eksklusiv ret til én partner. Det nærmere indhold af den tildelte licens bør relateres direkte til partnerens ekspertise og kompetencer og til det aftalte vederlag. Det er normalt, at betalingen ydes i form af en royalty. Herudover kan der være forudbetaling, især hvis licenstager har opnået eksklusiv ret. Der findes ikke nogen formel til at finde en korrekt royaltysats. Men som en tommelfingerregel: Lav salgspris/stor omsætning = lavere % royalty Høj salgspris/lav omsætning = højere % royalty Hvis produktet kræver betydelig yderlige udvikling = lavere % royalty Hvis produktet er tæt på markedet = højere % royalty. Det nærmere indhold af den tildelte licens bør relateres direkte til partnerens ekspertise og kompetencer og til det aftalte vederlag. 8 Den procentvise beregning af royalties er klart en vigtig faktor, men det er lige så vigtigt at være enige om grundlaget for udregningen af royalties. Licensgiver bør altid sørge for at få royalty beregnet (som regel i procent) på grundlag af en metode, der reflekterer den sande markedsværdi af det endelige produkt eller service. Som regel vil det være den pris, som kunder bliver opkrævet. Når der er tale om produkter eller services med høj omsætning, kan en royalty på X kr. pr. solgt enhed sommetider være acceptabel. Men licensgivere skal undgå aftaler om royalty baseret på følgende: licenstagers overskud licenstagers omkostninger; eller specificeret pris på et delsystem, hvis dette delsystem ikke kan sælges uafhængigt af det samlede system. Hver af disse kan manipuleres af licenstager uafhængigt af markedet. Når det handler om eksklusiv licensret til teknologien bør det, udover forhandling om en procentvis royalty, også overvejes at aftale en minimum årlig betaling, som er uafhængig af salgstal. Dette giver licensgiver en vis tryghed og kan virke som en garanti for licenstagers resultater, især hvis det kombineres med en passende ordlyd i licensaftalen, der giver licensgiver ret til at opsige aftalen i tilfælde af dårlige resultater hos licenstager. Mange forhandlinger ender i stridigheder, hvor både licensgiver og licenstager prøver at opnå det højeste udbytte for deres egen virksomhed. I sådanne situationer er det vigtigt, at begge parter husker på, at hver af dem kun udgør en del af pakken, som ved en fælles indsats forhåbentlig vil resultere i et økonomisk udbytte og være til gavn for begge parter.

9 Licensaftalen Som tidligere nævnt bliver detaljerne i en licensaftale udformet i et juridisk dokument. En licensaftale er et komplekst dokument, og du bør indhente juridisk bistand til at udarbejde den. Denne rådgivning kan gives af patentagenter eller advokater. Det er vigtigt at have tillid til de professionelle rådgivere, som skal have erfaring på dette meget specialiserede område. Se for eksempel en liste over patentagenter og advokater på rådgiverlisten på eller find kontaktinformation via Advokatsamfundet, som du finder adressen på sidst i denne brochure. Et nyttigt redskab til udformning af en licensaftale er en principaftale. En principaftale hjælper med at sikre, at mange af de hovedpunkter, som man er enedes om, bliver dokumenteret inden et fuldt juridisk dokument udformes. Man spilder derfor ikke tid og kræfter på at udarbejde en fuld licensaftale for derefter at finde ud af at parterne ikke er enige. Man vil som regel anføre i principaftalen, at den ikke er juridisk bindende, da den blot giver en indikation af, at der er opnået en bred enighed. Hovedpunkterne kan være: Eksklusiv eller ikke-eksklusiv ret Hvad er omfattet af licensaftalen Hvilke lande er omfattet Hvilken royaltysats og andre økonomiske betingelser er der aftalt Licensens varighed Hvilken part er ansvarlig for visse udgifter (f.eks. årsafgifter for patenter) Den fulde licensaftale tager hovedpunkterne fra principaftalen og placerer dem i en fuldstændig juridisk sammenhæng og indeholder: Definitioner på nøgleord (bl.a. Netto faktura pris, Know-How, Geografisk Område, Opfindelse osv.) Aftalens varighed Den tildelte licens (eksklusiv/ikke-eksklusiv, geografisk område, sektor osv.) Betaling Regnskaber og protokoller Adgang til inspektion Opretholdelse af patentrettigheder eller andre IP rettigheder Mærkning af licenserede produkter og serviceprodukter Håndtering af krænkelser Tredjeparts krav Overdragelse af aftalen Konkurrencelove (Danmark og andre lande) Opsigelsesgrunde, herunder misligholdelse Konsekvenser af ophævelse af licensaftalen Fortrolighed Garanti Selvom en part ikke påberåber sig sin ret, fortaber han ikke dermed sine rettigheder efterfølgende Kommunikation mellem parterne Tidsplaner 9 Få royalty beregnet... på grundlag af en metode, der reflekterer den sande markedsværdi af det endelige produkt eller service.

10 Et alternativ til direkte licensering I stedet for at finde din egen licenstager, kunne et alternativ være, at idéen præsenteres for et teknologioverførselsfirma (som regel en kommerciel virksomhed), som vil påtage sig ansvaret for udnyttelse af teknologien. Til gengæld kan de give dig en del af overskuddet. Det kan være mindre end hvis du selv havde påtaget dig opgaven, men det kan være en økonomisk mere holdbar løsning, da udgifter og økonomiske risici vil være minimale. Konklusioner Licensering er en vigtig mekanisme til at udnytte idéer til fælles gavn for de involverede parter. Det kan prøves direkte med hjælp fra professionelle rådgivere eller alternativt gennem et teknologioverførselsfirma. I begge tilfælde kræver det, at begge parter ser realistisk på de potentielle muligheder. Som ved alle formelle aftaler, skal man tage fat på de vigtige emner fra starten af samarbejdet. Det skal helst foregå, inden der begynder at komme indtægter for at undgå, at parterne bliver uvenner eller at deres kommunikation bryder sammen. Det vigtigste punkt er den økonomiske fortjeneste, og hvis jeres fælles ressourcer og ekspertise er en succes, må hver parts andel af afkastet afspejle hver parts input på en fair måde. Heri ligger kunsten at indgå succesrige licensaftaler. I begge tilfælde kræver det, at begge parter ser realistisk på de potentielle muligheder. 10

11 Nyttige adresser Væksthusene På Væksthusenes fælles hjemmeside startvækst.dk findes bl.a. vejledende eksempler på kontrakter, herunder licensaftaler. Hovedstadsregionen Væksthuset i København Gribskovvej København Ø Tlf: Væksthuset i Hillerød Krakasvej Hillerød Tlf.: Væksthuset i Høje-Taastrup Gregersensvej, indgang 1F 2630 Taastrup Tlf.: Væksthuset i Rønne Torvegade 7, 1. sal 3700 Rønne Tlf.: E: Midtjylland Væksthus Midtjylland Åbogade Århus N Tlf.: Fax: Væksthus Midtjylland, Herning afdeling Birk Centerpark Herning Tlf.: Nordjylland Væksthus Nordjylland - NOVI Science Park Niels Jernes Vej Aalborg Øst Tlf.: Fax Sjælland Væksthus Sjælland, Vordingborg Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg Tlf Fax: Væksthus Sjælland, Roskilde Forskerparken CAT Universitetsparken Roskilde Tlf Syddanmark Væksthus Syddanmark Erhvervsdrivende fond Forskerparken 10C 5230 Odense M Tlf Fax Opfinderrådgivningen Idé & Vækst Teknologisk Institut Gregersensvej 1F 2630 Taastrup Tlf Website: opfind.nu Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network i Danmark udgøres af 7 kontaktpunkter, hvor virksomheder kan få hjælp til at forbedre deres konkurrence- og innovationsevne, herunder hjælp til at finde udenlandske samarbejdspartnere (leverandører, distributører, teknologiske samarbejdspartnere osv.) og projektpartnere. Find det nærmeste Enterprise Europe Network kontaktpunkt på netværkets danske hjemmeside Juridisk rådgivning I Dansk Advokatsamfund kan du få oplyst, hvilke advokater, der beskæftiger sig med immaterialret og licensering Advokatsamfundet Advokatnoeglen.dk Kronprinsessegade København K Tlf Andre kontakter Patent- og Varemærkestyrelsen En liste over advokater og agenter, der beskæftiger sig med IPR kan findes på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside: IP Marketplace IP Marketplace er Patent- og Varemærkestyrelsens markedsplads for handel med patenter, brugsmodeller, designs og varemærker. Dansk Franchise Forening Lyngbyvej 20 DK 2100 København Ø Tel: Fax:

12 På vej mod licens Denne brochure er en oversættelse af Consider Licensing, som er skrevet af James Houston og Douglas Robertson fra University of Strathclyde in Glasgow, Skotland i 1997 samt revideret i 2006 og 2008 af Research & Knowledge Exchange Services at the University of Strathclyde. Brochuren blev finansieret af den skotske regering og EU og udgivet af Intellectual Assets Centre i Skotland. Denne danske oversættelse er støttet af EU s projekt IPeuropAware. Europa-Kommissionen påtager sig ikke ansvar for indholdet af brochuren eller for brugen af oplysningerne i brochuren. Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK Taastrup Tlf : Fax :

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent Information Dette undervisningsmateriale er udviklet af OPFINDERtjenesten. Materialet tager udgangspunkt i en række undervisningsmoduler, som

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds?

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds? .04.07 Ny undersøgelse afliver myter om private opfindere - portræt af de danske opfindere En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut afliver myten om den private opfinder som en person, der arbejder

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Immaterielle rettigheder og kontrakter. Ved partner Mikkel Friis Rossa

Immaterielle rettigheder og kontrakter. Ved partner Mikkel Friis Rossa Immaterielle rettigheder og kontrakter Ved partner Mikkel Friis Rossa 2 Agenda Immaterielle rettigheder (IP) hvad er det for noget? Aftaletyper hvor indgår der typisk IP? Sikring af egen IP Øvrige relevante

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. Beskyt din opfindelse Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. PATENTERING Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves.

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves. KORT OM OS & VORES VÆRDIER Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius, and a lot of courage, to move in the opposite direction. - Einstein Vores

Læs mere

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder «JUR_NAVN_DEL1» «JUR_NAVN_DEL2» «JUR_NAVN_DEL3» «JUR_FOR_GADE_ADRESSE» «JUR_FOR_POSTNR»«JUR_FOR_POSTDSTRKT» CVR-nr. «cvr» August 2009 Kan udfyldes elektronisk på WWW.virk.dk. Her kan man gemme undervejs,

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Forskningsog Innovationsstyrelsen 1 Kort om mig Teamleder i Opfinderrådgivningen Kommerciel baggrund Faglig interesse:

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012

LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012 LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012 Dansk Forening for Konkurrenceret - Medlemsmøde den 28. maj 2013 Jesper Kaltoft, Bech-Bruun BAGGRUND 2000 Pandora lancerer et armbånd

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet Dato: 9. februar 2017 Sag: OK-17/00896 Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Beskrivelse af de ordregivende myndigheder

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Klimatilpasningspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 5 Dato Maj 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren!

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! fødevarerforarbejdning og opbevaring til brug for moderniseringen af den russiske fødevaresektor. Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! Business Trip, hvor russiske

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network har med

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Denne gang handler MWBe Updated - IPR/Teknologi blandt andet om EU-Domstolens dom om begrænsninger i softwarelicensbetingelser med hensyn til videresalg. MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Licensbetingelser,

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere