Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn."

Transkript

1 På vej mod licens

2

3 Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt sig på at sikre, at informationen i denne brochure er korrekt, men påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller misvisende information. University of Strathclyde 1997,

4 Introduktion Denne brochure giver et overblik over licensprocessen. Den handler om at vurdere idéer, vælge partnere, opbygningen af en licensaftale og om at tænke licensering ind som en vigtig del af en overordnet innovationsstrategi. Hvad er licensering? En licens er en juridisk tilladelse til at handle på en måde, som ellers ikke ville være tilladt. Her giver indehaveren af en IP-rettighed (licensgiver) tredjepart (licenstager) lov til at udnytte IP-rettigheden på visse betingelser og sædvanligvis mod betaling. En licens giver normalt rettigheder til at udnytte, fremstille og/eller sælge og kan være: begrænset til ét land, en gruppe af lande eller måske gældende for hele verden begrænset til bestemte markedssektorer eller produkter en eksklusiv ret eller en ikke-eksklusiv ret en sub-licens givet af licenstager til anden side. Et hverdagseksempel på licensering vedrører computerprogrammer. Anskaffelse af f.eks. et bogholderiprogram sker i form af en licens til at anvende programmet (eller mere korrekt ophavsretten til programmet). Licensen giver normalt ikke ret til at kopiere eller sælge programmet. IP står for Intellectual Property og omfatter rettigheder som patenter, varemærker, brugsmodeller, design og ophavsret. 4 Licensering giver rettighedshaver mulighed for at bringe idéer på markedet i samarbejde med en tredjepart. Det betyder, at organisationer med komplementære ressourcer kan få en fælles kommerciel fordel ved at indgå en licensaftale. Denne brochure er skrevet fra en licensgivers perspektiv og gennemgår, hvad der kan gives licens til, hvordan du finder licenstagere, og hvad en licensaftale bør indeholde. En licens er en vigtig kommerciel og juridisk relation. Det er derfor nødvendigt at søge professionel rådgivning, og licensen bør udmøntes i en juridisk bindende licensaftale. Inden en licensaftale indgås, bør potentialet for licensering af idéen vurderes. Næste afsnit drejer sig om, hvordan sådan en vurdering foregår, og et senere afsnit ser på licensaftaler. Det er vigtigt at foretage en realistisk og objektiv vurdering af idéens kommercielle potentiale og at vurdere muligheder for licens. Vurdering af idéen Det er vigtigt at have et objektivt syn på en idé og at opnå passende beskyttelse af den (f.eks. i form af et patent). Tilsvarende er det vigtigt at foretage en realistisk og objektiv vurdering af idéens kommercielle potentiale og at vurdere muligheder for licensering. Vurderingen bør indeholde en audit af de teknologiske, juridiske og kommercielle aspekter af idéen. En sådan vurdering skal hjælpe med at finde ud af, hvad der skal gives licens til, hvilken organisation eller person, der er mulig licenstager, og hvordan de vigtige aspekter i licensforholdet skal være. Professionelle rådgivere kan hjælpe med denne vurdering, men de følgende spørgsmål bør overvejes nøje, når du skal beslutte, hvordan vurderingen skal gribes an.

5 1. Hvilken idé er der tale om? Hvor i udviklingen befinder idéen sig? Er der tale om andet og mere end en idé? Er der udført forskning og udvikling? Hvordan kan idéen demonstreres? Findes der en prototype? 2. Er idéen beskyttet? Er den omfattet af en patentbeskyttelse eller anden form for beskyttelse? Hvor stærk er beskyttelsen? Er der risiko for krænkelse af andres rettigheder? Hvilke lande er omfattet af beskyttelsen? 3. Er der et marked, og hvad skal der til for at få idéen ud på markedet? Hvor store investeringer skal der til for at kunne føre idéen ud til markedet? (Undervurder ikke dette, da denne udgift kan være 20 gange større end udgifterne til forskning og udvikling) Hvem er markedsførende, eller hvilken markedsposition kan licenstager indtage? På hvilket marked kan det nye produkt eller den nye service sælges? Vil det være i konkurrence med eksisterende produkter/services? Skal der opdyrkes et helt nyt marked? Hvor er markedet? Danmark, Europa, USA, Japan? Hvordan er dit omdømme på markedet? Hvordan er den potentielle licenstagers omdømme? Og hvordan er potentielle konkurrenters omdømme? 4. Hvilken assistance er nødvendig for at komme på markedet? Har du brug for finansiering af yderligere forskning og udviklingsarbejde? Har du behov for at kende markedspotentialet bedre? Har du brug for en partner, der har medarbejdere, ressourcer og erfaring nok til at forvandle din idé til et produkt? Har du brug for en partner, der har medarbejdere, ressourcer og erfaring nok til at føre idéen ud på markedet? I hvor høj grad kan du forpligte dig økonomisk i forbindelse med idéen? I hvilken udstrækning ønsker du at opretholde kontrol over idéen? Hvilken kompensation ønsker du at få for idéen? Når vurderingen er foretaget, skulle der gerne være et mere klart billede af vejen frem. Sidst i denne brochure finder du en liste over organisationer, som kan hjælpe med at gøre idéer til aktiver. Hvis idéen er beskyttet og tilstrækkeligt udviklet, vil du måske være klar til at finde en kommerciel partner, som kan føre idéen ud på markedet. I næste afsnit ser vi på, hvordan partnerskab indgås ved brug af licensering og andre metoder. 5 Når vurderingen er foretaget, skulle der gerne være et mere klart billede af vejen frem.

6 Hvordan finder du en forretningspartner? Du skal ikke forvente at kommercielle partnere af sig selv vil banke på din dør. Derfor er det nødvendigt, at du selv - eller på eventuelle partneres vegne - udfører markedsføring i en eller anden form. Ligesom du bør foretage en analyse af idéen, bør der også foretages en vurdering af hvilke krav, der skal stilles til en partner. Når idéen bliver vurderet, bliver der eventuelt identificeret IP rettigheder ejet af tredjepart, rettigheder som kan være nyttige eller nødvendige for at kunne udnytte din idé kommercielt. Hvis dette er tilfældet, bør indehaveren af den komplementære IP rettighed kontaktes for at opnå en licens, som giver tilladelse til at bruge det nye produkt. Dette kaldes indlicensering. At give licens til tredjepart kaldes udlicensering. Her vil en licenstager bringe idéen ud på markedet. Det er imidlertid ikke sikkert, at det er nødvendigt at finde en licenstager. Som resultat af vurderingen af idéen kan der være blevet identificeret firmaer med komplementære forretningsaktiver. Det kan være, at du kan udnytte idéen sammen med disse kommercielle partnere gennem en joint-venture eller en strategisk alliance. En joint-venture er en fælles pulje af ressourcer og ekspertise, som er etableret af to eller flere virksomheder for at opnå et fælles mål. Både foretagendets risici og udbytte deles. Alternativt kan du selv have det nødvendige drive til at føre idéen ud på markedet. Derfor søger du måske partnere, der kan hjælpe med finansiering og/ Du skal ikke forvente at kommercielle partnere af sig selv vil banke på din dør 6 eller ekspertise i forbindelse med etablering af en virksomhed baseret på din idé. Der findes adskillige netværk og offentlige og private rådgivere, der kan bistå med at finde de nødvendige økonomiske midler til kommercialisering af din idé (se f.eks. sidst i denne brochure). Til gengæld for disse ressourcer kan det være, at du skal betale finansieringen tilbage, at du udsteder aktier i din virksomhed og/eller deler udbyttet med en kommerciel partner. Uanset hvilken type partner der efterspørges, bør du nøje overveje, hvad du forventer af en partner, inden du udarbejder en strategi for at finde en. En sådan strategi kunne f.eks. være mediedækning, brede mailkampagner, mere målrettede indsatser, annoncering i bestemte blade (fagtidsskrifter) eller præsentationer på konferencer. Hvis du søger en licenstager, kan du for eksempel lægge din rettighed ud på Du kan også kontakte Opfinderrådgivningen på hvor du som privat opfinder kan få rådgivning til at sælge din idé på licens. Hvis du søger en udviklingspartner i Europa, kan du finde en passende partner gennem Enterprise Europe Network på hjemmesiden: Se hvordan du kommer i kontakt med Enterprise Europe Network sidst i denne brochure, hvor du også finder nyttige adresser til andre, som kan hjælpe dig med at finde en forretningspartner. Fortrolige henvendelser, til så mange potentielle partnere som muligt, bør koordineres. Under sådanne samtaler vil du få et klarere billede af, hvor interessant din idé er, og hvad den potentielt kan være værd. Der bør forinden være indgået en fortrolighedsaftale. På kan du finde et eksempel på en fortrolighedsaftale.

7 En potentiel partner bør også vurderes inden aftaler indgås. Bedøm den potentielle partners kvalifikationer og erfaring inden for idéens teknikområde, og det tekniske og geografiske marked. Undersøg også om den potentielle partner har en sund virksomhed. Nogle af rådgiverne sidst i denne brochure kan hjælpe med dette. Mange potentielle licenstagere ønsker en eksklusiv ret til idéen. En sådan eksklusiv ret gives mod et tillæg, og et passende vederlag kan forhandles ud over de andre kommercielle og økonomiske betingelser i licensen. En eksklusiv licens bør kun gives, hvis licenstageren kan overbevise dig om sin evne til at servicere alle markederne. En mulig fremgangsmåde ved tildeling af eksklusiv ret er at identificere adskilte markedssektorer eller lande, hvor eksklusiv ret kan tilbydes. I sådanne tilfælde bør du stadig kun give eksklusiv ret, hvis licentager har en god referenceliste, kan overbevise dig om sin evne til at udnytte markedets potentiale for teknologien, eller hvis licenstager indvilliger i finansielle (eller andre) garantier for performance (f.eks. mindste årlige royalty-betalinger eller milepælsbetalinger). At være licenstager til en franchise-forretning (kaldet en franchisetager) kan være en måde at starte en virksomhed på uden i forvejen at have en stor ny idé eller at være nødt til at teste en idé for første gang på markedet. Det er kun visse typer af virksomheder, der egner sig til franchising, og det kan være svært at etablere en franchise-forretning på grundlag af en ny idé. Yderligere information om franchising kan du for eksempel finde hos Væksthusene og Dansk Franchise Forening (se detaljer om disse og andre sidst i brochuren). Optioner En potentiel licenstager kan have brug for at evaluere idéen inden beslutning om at tegne licens på den. Dette kan gøres ved at give en option. Den interesserede part eller de interesserede parter får en bestemt tidsperiode til at evaluere idéen sædvanligvis mod en eller anden form for betaling (en optionsafgift). Igen, eksklusiv ret i forbindelse med optioner bør kun gives mod passende kompensation. Franchising Franchising kan være en måde at licensere idéen til mange eller til at opnå en licens, som gør det muligt at etablere en virksomhed på grundlag af tredjeparts IP rettighed. Begrebet franchising kan også omfatte distributører og agenturer, men omfatter normalt licensering af en velafprøvet og ofte veletableret forretningspakke (bl.a. produkter, forretningsnavn, systemer og reklame) i definerede geografiske områder til gengæld for betaling af opstartsafgift, administrationsgebyrer og/eller en del af avancen. 7 Forhandling Når en passende partner (eller flere partnere) har vist interesse for idéen, begynder processen hen imod en aftale. Der er skrevet meget om forhandling, og det er ikke hensigten at gå i detaljer her. Der er dog 3 vigtige punkter: Næsten alt er til forhandling, men bemærk at nogle spørgsmål er reguleret ved lov og derfor Fortrolige henvendelser, til så mange potentielle partnere som muligt, bør koordineres.

8 ikke er til forhandling. Der kan f.eks. ikke ændres noget i opfinderens ret til IP rettigheden. Yderligere oplysninger kan fås hos advokater eller patentagenter (Se f.eks. kontaktinformationer på rådgiverlisten på og på Sørg for altid at nedskrive aftalerne Undvig aldrig vanskelige spørgsmål Idéen som skal licenseres og betalinger i forbindelse med denne er punkter, som kræver særlige forhandlinger i ethvert licensarrangement. Der er få begrænsninger for, hvordan en idé kan licenseres. En licens kan være bred nok til at dække al tænkelig teknisk og kommerciel udnyttelse af IP rettigheden over hele verden og for hele IP rettighedens løbetid. Eller den kan være begrænset til bestemte geografiske områder i bestemte markedssektorer for en kortere periode. Licensen kan gives som en ikke-eksklusiv ret til mange partnere eller som en eksklusiv ret til én partner. Det nærmere indhold af den tildelte licens bør relateres direkte til partnerens ekspertise og kompetencer og til det aftalte vederlag. Det er normalt, at betalingen ydes i form af en royalty. Herudover kan der være forudbetaling, især hvis licenstager har opnået eksklusiv ret. Der findes ikke nogen formel til at finde en korrekt royaltysats. Men som en tommelfingerregel: Lav salgspris/stor omsætning = lavere % royalty Høj salgspris/lav omsætning = højere % royalty Hvis produktet kræver betydelig yderlige udvikling = lavere % royalty Hvis produktet er tæt på markedet = højere % royalty. Det nærmere indhold af den tildelte licens bør relateres direkte til partnerens ekspertise og kompetencer og til det aftalte vederlag. 8 Den procentvise beregning af royalties er klart en vigtig faktor, men det er lige så vigtigt at være enige om grundlaget for udregningen af royalties. Licensgiver bør altid sørge for at få royalty beregnet (som regel i procent) på grundlag af en metode, der reflekterer den sande markedsværdi af det endelige produkt eller service. Som regel vil det være den pris, som kunder bliver opkrævet. Når der er tale om produkter eller services med høj omsætning, kan en royalty på X kr. pr. solgt enhed sommetider være acceptabel. Men licensgivere skal undgå aftaler om royalty baseret på følgende: licenstagers overskud licenstagers omkostninger; eller specificeret pris på et delsystem, hvis dette delsystem ikke kan sælges uafhængigt af det samlede system. Hver af disse kan manipuleres af licenstager uafhængigt af markedet. Når det handler om eksklusiv licensret til teknologien bør det, udover forhandling om en procentvis royalty, også overvejes at aftale en minimum årlig betaling, som er uafhængig af salgstal. Dette giver licensgiver en vis tryghed og kan virke som en garanti for licenstagers resultater, især hvis det kombineres med en passende ordlyd i licensaftalen, der giver licensgiver ret til at opsige aftalen i tilfælde af dårlige resultater hos licenstager. Mange forhandlinger ender i stridigheder, hvor både licensgiver og licenstager prøver at opnå det højeste udbytte for deres egen virksomhed. I sådanne situationer er det vigtigt, at begge parter husker på, at hver af dem kun udgør en del af pakken, som ved en fælles indsats forhåbentlig vil resultere i et økonomisk udbytte og være til gavn for begge parter.

9 Licensaftalen Som tidligere nævnt bliver detaljerne i en licensaftale udformet i et juridisk dokument. En licensaftale er et komplekst dokument, og du bør indhente juridisk bistand til at udarbejde den. Denne rådgivning kan gives af patentagenter eller advokater. Det er vigtigt at have tillid til de professionelle rådgivere, som skal have erfaring på dette meget specialiserede område. Se for eksempel en liste over patentagenter og advokater på rådgiverlisten på eller find kontaktinformation via Advokatsamfundet, som du finder adressen på sidst i denne brochure. Et nyttigt redskab til udformning af en licensaftale er en principaftale. En principaftale hjælper med at sikre, at mange af de hovedpunkter, som man er enedes om, bliver dokumenteret inden et fuldt juridisk dokument udformes. Man spilder derfor ikke tid og kræfter på at udarbejde en fuld licensaftale for derefter at finde ud af at parterne ikke er enige. Man vil som regel anføre i principaftalen, at den ikke er juridisk bindende, da den blot giver en indikation af, at der er opnået en bred enighed. Hovedpunkterne kan være: Eksklusiv eller ikke-eksklusiv ret Hvad er omfattet af licensaftalen Hvilke lande er omfattet Hvilken royaltysats og andre økonomiske betingelser er der aftalt Licensens varighed Hvilken part er ansvarlig for visse udgifter (f.eks. årsafgifter for patenter) Den fulde licensaftale tager hovedpunkterne fra principaftalen og placerer dem i en fuldstændig juridisk sammenhæng og indeholder: Definitioner på nøgleord (bl.a. Netto faktura pris, Know-How, Geografisk Område, Opfindelse osv.) Aftalens varighed Den tildelte licens (eksklusiv/ikke-eksklusiv, geografisk område, sektor osv.) Betaling Regnskaber og protokoller Adgang til inspektion Opretholdelse af patentrettigheder eller andre IP rettigheder Mærkning af licenserede produkter og serviceprodukter Håndtering af krænkelser Tredjeparts krav Overdragelse af aftalen Konkurrencelove (Danmark og andre lande) Opsigelsesgrunde, herunder misligholdelse Konsekvenser af ophævelse af licensaftalen Fortrolighed Garanti Selvom en part ikke påberåber sig sin ret, fortaber han ikke dermed sine rettigheder efterfølgende Kommunikation mellem parterne Tidsplaner 9 Få royalty beregnet... på grundlag af en metode, der reflekterer den sande markedsværdi af det endelige produkt eller service.

10 Et alternativ til direkte licensering I stedet for at finde din egen licenstager, kunne et alternativ være, at idéen præsenteres for et teknologioverførselsfirma (som regel en kommerciel virksomhed), som vil påtage sig ansvaret for udnyttelse af teknologien. Til gengæld kan de give dig en del af overskuddet. Det kan være mindre end hvis du selv havde påtaget dig opgaven, men det kan være en økonomisk mere holdbar løsning, da udgifter og økonomiske risici vil være minimale. Konklusioner Licensering er en vigtig mekanisme til at udnytte idéer til fælles gavn for de involverede parter. Det kan prøves direkte med hjælp fra professionelle rådgivere eller alternativt gennem et teknologioverførselsfirma. I begge tilfælde kræver det, at begge parter ser realistisk på de potentielle muligheder. Som ved alle formelle aftaler, skal man tage fat på de vigtige emner fra starten af samarbejdet. Det skal helst foregå, inden der begynder at komme indtægter for at undgå, at parterne bliver uvenner eller at deres kommunikation bryder sammen. Det vigtigste punkt er den økonomiske fortjeneste, og hvis jeres fælles ressourcer og ekspertise er en succes, må hver parts andel af afkastet afspejle hver parts input på en fair måde. Heri ligger kunsten at indgå succesrige licensaftaler. I begge tilfælde kræver det, at begge parter ser realistisk på de potentielle muligheder. 10

11 Nyttige adresser Væksthusene På Væksthusenes fælles hjemmeside startvækst.dk findes bl.a. vejledende eksempler på kontrakter, herunder licensaftaler. Hovedstadsregionen Væksthuset i København Gribskovvej København Ø Tlf: Væksthuset i Hillerød Krakasvej Hillerød Tlf.: Væksthuset i Høje-Taastrup Gregersensvej, indgang 1F 2630 Taastrup Tlf.: Væksthuset i Rønne Torvegade 7, 1. sal 3700 Rønne Tlf.: E: Midtjylland Væksthus Midtjylland Åbogade Århus N Tlf.: Fax: Væksthus Midtjylland, Herning afdeling Birk Centerpark Herning Tlf.: Nordjylland Væksthus Nordjylland - NOVI Science Park Niels Jernes Vej Aalborg Øst Tlf.: Fax Sjælland Væksthus Sjælland, Vordingborg Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg Tlf Fax: Væksthus Sjælland, Roskilde Forskerparken CAT Universitetsparken Roskilde Tlf Syddanmark Væksthus Syddanmark Erhvervsdrivende fond Forskerparken 10C 5230 Odense M Tlf Fax Opfinderrådgivningen Idé & Vækst Teknologisk Institut Gregersensvej 1F 2630 Taastrup Tlf Website: opfind.nu Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network i Danmark udgøres af 7 kontaktpunkter, hvor virksomheder kan få hjælp til at forbedre deres konkurrence- og innovationsevne, herunder hjælp til at finde udenlandske samarbejdspartnere (leverandører, distributører, teknologiske samarbejdspartnere osv.) og projektpartnere. Find det nærmeste Enterprise Europe Network kontaktpunkt på netværkets danske hjemmeside Juridisk rådgivning I Dansk Advokatsamfund kan du få oplyst, hvilke advokater, der beskæftiger sig med immaterialret og licensering Advokatsamfundet Advokatnoeglen.dk Kronprinsessegade København K Tlf Andre kontakter Patent- og Varemærkestyrelsen En liste over advokater og agenter, der beskæftiger sig med IPR kan findes på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside: IP Marketplace IP Marketplace er Patent- og Varemærkestyrelsens markedsplads for handel med patenter, brugsmodeller, designs og varemærker. Dansk Franchise Forening Lyngbyvej 20 DK 2100 København Ø Tel: Fax:

12 På vej mod licens Denne brochure er en oversættelse af Consider Licensing, som er skrevet af James Houston og Douglas Robertson fra University of Strathclyde in Glasgow, Skotland i 1997 samt revideret i 2006 og 2008 af Research & Knowledge Exchange Services at the University of Strathclyde. Brochuren blev finansieret af den skotske regering og EU og udgivet af Intellectual Assets Centre i Skotland. Denne danske oversættelse er støttet af EU s projekt IPeuropAware. Europa-Kommissionen påtager sig ikke ansvar for indholdet af brochuren eller for brugen af oplysningerne i brochuren. Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK Taastrup Tlf : Fax :

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Internationale patentlicensaftaler

Internationale patentlicensaftaler FORRETNINGSVÆRKTØJER Internationale patentlicensaftaler En praktisk guide for virksomheder, der indgår aftaler med forretningspartnere i udlandet om retten til at udnytte patenter Britta K. Thomsen JurisConsult

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret BID-modeller i traditionel forstand indebærer et tvangsmæssigt element, idet ikke alle nødvendigvis frivilligt indvilliger i at deltage i BID

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer.

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Få din idé til at vokse - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Realiser dine idéer med IPR En opfindelse eller en god idé kan være mange

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring GENERELLE KONTRAKT BETINGELSER FOR SKP SIMU-VIRKSOMHEDER November 2012 1 Nærværende generelle kontraktbetingelser for SKP SIMU Virksomheder vil være gældende, når der tildeles SIMU-Licens på begæring af

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR

Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Udgivet af: Danmarks Statistik & Patent- og Varemærkemærkestyrelsen

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Forretning i Kina - 2013

Forretning i Kina - 2013 Forretning i Kina - 2013 For lille til det kinesiske marked? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet Frederiksberg Den 23. april 2013 4 % 4 % Hvem kender disse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere