Hvidovre Kommune har i 2016 fået tildelt 8,856 mio. kr. af værdighedsmilliarden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune har i 2016 fået tildelt 8,856 mio. kr. af værdighedsmilliarden."

Transkript

1 NOTAT Børn & Velfærd/Økonomi Dato: 27. april 2016 Værdighedspolitik Udmøntning af værdighedsmilliard Hvad er værdighed? Det er der nok ikke noget enkelt og entydigt svar på. Hvad der er værdigt for en, kan opleves uværdigt for en anden. Vi har alle vores historie og livserfaringer, der er med til at forme vores opfattelse af, hvad værdighed er. Sagnr. 16/3862 Dok.nr.: Den enkelte har ret til at bestemme over sit eget liv. Hvidovre Kommune arbejder derfor for, at ældre selv går i spidsen og tilrettelægger deres ældreliv. Kommunens tilbud og støtte skal være så fleksible, at ældre kan leve så selvstændigt og uafhængigt af andres hjælp som muligt. Hvidovre Kommunes værdighedspolitik er udarbejdet i et bredt samarbejde mellem Ældrerådet, lokalrådene, Handicaprådet, Ældre Sagen samt ledere og medarbejdere på ældreområdet. Værdighedspolitikken hænger tæt sammen med kommunens ældrepolitik. Med Finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne i Værdighedsmilliarden ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og skal derfor gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. Kommunerne skal udarbejde en redegørelse for anvendelsen af midlerne. Redegørelsen for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens værdighedspolitik. Hvidovre Kommune har i 2016 fået tildelt 8,856 mio. kr. af værdighedsmilliarden. Som udgangspunkt skal disse midler gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. Inden for værdighedspolitikkens temaer afsættes midler til en række nye indsatser. Derudover afsættes midler til udvidelse/fastholdelse af eksisterende indsatser, som kan imødegå fremtidige besparelseskrav. Kommunen står de kommende år over for betydelige udfordringer i form af krav om udgiftsreduktioner bl.a. som følge af stigende demografi på ældreområdet. På en række områder kan dette betyde servicereduktioner eller lukning af eksisterende tilbud. I budget 2016 er der som vanligt indarbejdet konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling, hvor der i de kommende år forventes en

2 stigning i særligt gruppen af 80+-årige. Til delvis imødegåelse af denne udgiftsstigning på ældreområdet blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2016 indregnet en udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. årligt startende med 1,5 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og stigende i de efterfølgende år. Besparelsen var forudsat udmøntet via serviceomlægninger - her kunne bl.a. foreslås Ældreliv Hvidovre og aktiviteter på plejecentrene. Med værdighedsmidlerne vil det være muligt at fastholde disse tilbud til ældre. Derudover fremgår en række indsatser, som fremadrettet ville være i risiko for at blive påvirket af generelle besparelser i øvrigt, men som med finansiering fra velfærdsmilliarden vil kunne fortsætte. Det er alle indsatser, som falder inden for formålet med værdighedsmilliarden. Der indgår midler fra værdighedsmilliarden til følgende indsatser under hver af overskrifterne i værdighedspolitikken: TEMA: LIVSKVALITET Det er forskelligt, hvad der giver livskvalitet for den enkelte. Samværet med andre mennesker er dog vigtigt for de fleste. Det at være noget for og sammen med andre kan også gøre sig gældende, når man som ældre efter evne og interesser bidrager og deltager i samfundslivet. Livskvalitet på plejecentre (ny indsats) Samværet med andre mennesker er vigtigt for de fleste. Et gensyn med havnen, torvet eller det gamle nabolag kan være med til at genopfriske gamle minder og få en snak om dem. Hvis det samtidig foregår på cykel, giver det også mulighed for at få frisk luft i kinderne og vind i håret. Kommunens plejecentre har gode erfaringer med duo-cykler, som giver mulighed for, at medarbejdere, frivillige, familie og venner kan cykle en tur sammen med borgerne på plejecentrene. Derfor afsættes midler til køb af flere cykler. Livskvalitet på plejecentrene indgår med 0,2 mio. kr. i Aktiviteter på plejecentre (eksisterende indsats) Aktiviteter giver anledning til samvær. På kommunens plejecentre øges mulighederne for at afholde aktiviteter med mere for borgerne. Aktiviteterne planlægges og afvikles med afsæt i borgernes ønsker og behov. Aktiviteter på plejecentre indgår med 0,76 mio. kr. fra Velvære og bevægelse på plejecentrene (ny indsats) At være sammen om en aktivitet eller et spil, hvor man samtidig får bevæget sig og får et godt grin giver mening for mange på tværs af alder. For at understøtte mulighederne for samvær med venner, familie og andre borgere på plejecentrene får hvert plejecenter en Aktivitets- og bevægelsespakke. Den kan fx indeholde store gulvspil, havespil, bolde, cykeltrænere, der kan bruges af kørestolsbrugere eller lignende. Udstyret kan bruges af både beboere, pårørende og andre besøgende, og måske både ude og inde, så det giver mulighed for hygge i haven eller gården, når solen kigger frem, mens det i den kolde tid kan bruges indendørs. Pakkerne sammensættes i dialog med plejecentrene. Side 2 af 8

3 Aktivitets- og bevægelsespakker indgår med 1 mio. kr. i Styrket indsats til borgere med demens (ny indsats) At få konstateret demens er ofte ensbetydende med, at både borgeren og familien skal forberede sig på, at hverdagen ændres. De ønsker man har haft til ældrelivet og hverdagens rutiner skal justeres, men det er også vigtigt stadig selv at kunne bestemme over egen hverdag. Derfor udvikles et tilbud til nydiagnosticerede demente og yngre demente, hvor der sættes fokus på en tidlig indsats i borgerens hjem. Indsatsens omdrejningspunkter vil fx være at støtte borgeren og de pårørende i overvejelser om, hvordan man får en god hverdag med demens, og hvordan bevarer man kontakten til familie og venner. Til styrket indsats til borgere med demens indgår med 0,5 mio. kr. i 2016 og de efterfølgende år. Aflastning af pårørende til hjemmeboende borgere med demens (eksisterende indsats) Borgere med demens og deres pårørende kan opleve mange udfordringer, når hverdagen ændres som følge af demenssygdommen. For de borgere, hvor de pårørende og borgeren bliver boende sammen, bliver det ofte tiltagende mere ressourcekrævende for den pårørende, at støtte og pleje den demensramte, og sygdommen har i mange tilfælde stor betydning for den pårørendes muligheder i hverdagen. Siden 2014 har der været etableret et tilbud om aflastning til pårørende og demente, der fortsat bor i egen bolig. Med tilbuddet får de demente gennem tilbuddet Vandre i naturen mulighed for samvær med andre demente og for at komme ud i naturen og få gode oplevelser og bevægelse. Samtidig bliver de pårørende aflastet og får en rum tid alene, hvor de fx kan fastholde gamle rutiner eller være sammen med venner. De hidtidige erfaringer peger på, at både borgerne og de pårørende oplever positive effekter af indsatsen. Tilbuddet indgår med 0,7 mio. kr. fra Indsats målrettet slidgigt blandt ældre (ny indsats) En del ældre udvikler slidgigt og oplever, at sygdommen giver symptomer i form af smerter i dagligdagen. Nogle af de som udvikler slidgigt ved ikke, at de ved at gøre en indsats selv, kan reducere smerterne som følge af sygdommen. Der planlægges et årligt undervisningsforløb om slidgigt, som afholdes i Aktivitetscenteret i Hvidovregade. Forløbet har fokus på, hvordan man i hverdagen lever med slidgigt, herunder hvordan man kan forebygge smerter gennem træning. Målrettet slidgigt indgår med kr. i 2016 og Pulje til særligt omsorg (omsorgskriteriet hjemmehjælp) (eksisterende indsats) På hjemmehjælpsområdet er der afsat en pulje til særlig omsorg. Puljen giver mulighed for, at der til borgere, som har et helt særligt behov eller står i en særlig kompliceret livssituation kan visiteres fx et ekstra besøg fra hjemmehjælpen med henblik på at øge borgerens tryghed og livskvalitet. Side 3 af 8

4 Denne pulje er inden for rammerne af værdighedsmilliarden og indgår med 0,17 mio. kr. i 2017 stigende til 0,5 mio. kr. i de efterfølgende år. Ældreliv Hvidovre (eksisterende indsats) Ældreliv Hvidovre er en kursusrække, som klæder borgerne på til at sætte sig i spidsen for deres eget ældreliv. Med temaer som arveret og pension, tryghed i og udenfor hjemmet, sundhed og trivsel og netværk og fællesskaber, har kurset siden opstarten i efteråret 2015 kørt med fulde hold hver gang. Deltagerne melder tilbage, at de går fra kurset med god og nyttig viden, som de kan bruge i hverdagen. Med de resterende midler fra værdighedsmilliarden er det muligt at indregne udgifter til Ældreliv Hvidovre med 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019, så indsatsen gøres permanent. TEMA: SELVBESTEMMELSE Alle har behov for selv at bestemme over egen hverdag, også når der bliver behov for støtte og vejledning til at kunne træffe beslutninger. Mange vil så vidt muligt gerne fastholde deres hidtidige rutiner, mens andre har et ønske om forandringer. Det gælder også eventuelle rutiner forbundet med behov for pleje og omsorg. En smartere hverdag hjemmeboende ældre (ny indsats) Ældre i egen bolig vil gerne selv bestemme, hvordan hverdagen skal tilrettelægges, og fastholde rutiner de har haft livet igennem. Både når det kniber lidt, og når det kniber mere med at klare det hele selv. På en række områder er der allerede smarte løsninger på markedet, som kan gøre hverdagen lettere, når det begynder at knibe, eller som gør, at man selv kan tilrettelægge hverdagen. Det er ting, som fx en strømpepåtager, der gør det muligt selv at tage kompressionsstrømper på og dermed bestemme, hvornår man vil op af sengen, eller det er teknologi, som gør det muligt, at lave genoptræning på egen hånd hjemme i stuen, frem for at møde til et fast tidspunkt i træningscenteret. En smartere hverdag indgår med 1,1 mio. kr. til indkøb af velfærdsteknologi. En smartere ældrepleje plejekrævende ældre i egen bolig eller på plejecenter (ny indsats) Når hverdagen bliver svær, og man har brug for meget pleje og omsorg, kan det være betydningsfuldt, at man kan bevare muligheden for at fastholde rutiner og på egen hånd klare de mest personlige opgaver. Med smarte løsninger kan livskvaliteten og selvbestemmelsen øges - også for nogle af de borgere, der har brug for hjælp til mange af hverdagens gøremål og personlige opgaver enten i det, der har været deres hjem gennem et langt liv eller i en pleje- eller ældrebolig. Der afsættes 1,0 mio. kr. til indkøb af velfærdsteknologi i TEMA: KVALITET, TVÆRFAGLIGHED OG SAMMENHÆNG I PLEJEN Side 4 af 8

5 At medarbejderne har de rette kompetencer og ressourcer er vigtigt for, de ældres oplevelse af kvalitet i plejen. Der kommer hele tiden nye behandlingsmetoder, og borgerne skal hurtigere hjem fra hospitalet. Det betyder, at de ældre skal have behandling og støtte til mere komplekse plejeopgaver. Det tværfaglige samarbejde mellem mange faggrupper og aktører har også en stor indflydelse på kvaliteten i plejen. Sammenhængen mellem hvornår og hvordan hjælpen leveres har stor betydning for borgernes mulighed for rehabilitering og for modtagelsen af den rigtige pleje. Behandlingsforløb tilrettelægges gennem viden og dialog, hvor det tværfaglige og de ældres forventninger tilsammen giver oplevelsen af livskvalitet og selvbestemmelse. Højere livskvalitet og mere selvbestemmelse i ældreplejen (ny indsats) Med henblik på at ruste medarbejderne til mere komplekse borgerforløb, styrke rehabiliteringsindsatsen og skabe grundlag for endnu bedre videndeling og dialog mellem borgere og medarbejdere og medarbejdere i mellem på tværs af fagligheder igangsættes et omfattende kompetenceløft på ældreområdet med følgende fokuspunkter: - Tværfagligt samarbejde, dialog og viden (dokumentation) Bedre borgerforløb med mere sammenhæng gennem videndeling og bedre dialog. Senest i 2017 skal alle kommuner have implementeret et nyt dokumentationsredskab Fælles sprog III (FSIII). Hvis alle de muligheder redskabet rummer tages i brug, vil det styrke dialog, videndeling, koordination og sammenhæng i plejen til gavn for borgerne. Indsatsen skal styrke medarbejdernes kompetencer, når det handler om videndeling og dialog om de enkelte borgerforløb, således at kvaliteten i forløbene styrkes. - Smart hverdag (selvbestemmelse og selvstændighed gennem velfærdsteknologi) Højere kvalitet og bedre rehabilitering med støtte til at fortsætte hverdagens rutiner på trods af begrænsninger. Det kan være, at det er meningsfuldt selv at smøre frokost, deltage i aktiviteter man selv skaber, eller løse opgaver, man har beskæftiget sig med hele livet. Nogen gange kan en smart løsning med ny teknologi gøre det muligt at fortsætte hverdagens rutiner og opnå et mere selvstændigt liv eller være herre i eget liv og fx selv vælge, hvornår genoptræningen skal foregå. Hvis borgerne skal støttes bedst muligt i at bevare færdighederne og tage smarte løsninger i brug, er der behov for, at medarbejderne er klar og har kompetencerne til at hjælpe borgeren i gang og tilrettelægge støtten, så den involverer borgeren mest muligt. - Rehabilitering Når en borger har et rehabiliteringsforløb, med fx både personlig og praktisk hjælp, sygepleje og genoptræning, kan der være et særligt behov for at indsatsen tager højde for borgerens ønsker og forventninger, så forløbet ikke opleves forvirrende og utrygt. Det kræver særlige kompetencer hos medarbejderne at støtte borgerne i forløbet, og de skal være klædt på til at gå i dialog med borgeren, så støtte og hjælp tilrettelægges med respekt for borgerens ønsker til hverdagen og med fokus på rehabilitering, så borgeren opnår størst Side 5 af 8

6 mulig selvstændighed i hverdagen, livskvalitet, tryghed og faglig kvalitet. - Komplekse plejeforløb Svækkede ældre kan opleve at blive indlagt ofte. I nogle tilfælde er det med den rette indsats muligt at hjælpe borgeren hjemme i trygge omgivelser og dermed undgå en unødvendig indlæggelse, der kan opleves som en belastning for borgeren. Men det vil kræve, at medarbejderne (særligt sygeplejen) har særlige kompetencer i forhold til behandlingsopgaver, forebyggende indsatser og problemstillinger, der ofte ses hos ældre medicinske patienter. Der afsættes i perioden midler til at gennemføre et omfattende kompetenceløft på tværs af ældreområdet. Kompetenceløftet skal styrke medarbejdernes kompetencer indenfor områderne: tværfaglig koordination og dialog, dokumentation (FSIII), rehabilitering, smart velfærd (velfærdsteknologi) og ældre medicinske patienter. Kompetenceløftet vil omfatte medarbejdere i hjemmeplejen, på plejehjem, i hjemmesygeplejen, i visitationen og i genoptræningen. Kompetenceudvikling indgår 2,2 mio. kr. i 2016, 3,45 mio. kr. i 2017 og 0,25 mio. kr. i Kom trygt hjem-forløb (ny indsats) En række borgere er usikre og utrygge, når de skal hjem fra hospitalet og i gang med hverdagens rutiner, nogle har samtidig et sparsomt netværk eller sygdommen gør, at de ikke kan deltage i samværet med venner og familie. Der afsættes midler til at etablere Kom trygt hjem -forløb til særligt sårbare borgere, som giver mulighed for at følge borgerne længere tid og støtte dem i at finde sig til rette i hjemmet og hverdagens rutiner igen. Kom trygt hjem-forløb indgår med 0,9 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i Bedre døgnrehabilitering (ny indsats) En række ældre oplever på et tidspunkt at blive alvorligt syge eller komme til skade fx i forbindelse med et fald. Med kortere indlæggelser og nye behandlingsmetoder udskrives borgerne hurtigere fra hospitalet. Nogle ældre vil - inden de igen kan vende hjem og genoptage hverdagens rutiner - have behov for ophold på en midlertidig døgnplads på Svendebjerghave. For at styrke genoptræningsmulighederne og rehabiliteringsindsatsen afsættes der midler til køb af trænings- og rehabiliteringsudstyr. Bedre døgnrehabilitering indgår med 0,25 mio. kr. i Tidligere indsats til de svageste ældre (ny indsats) De medarbejdere, der kommer i de mest svækkede borgeres hjem, er også de, der har de bedste muligheder for at observere, når en borger får det værre, og der er behov for en særlig indsats for fx at forebygge at sygdommen udvikler sig, eller at borgeren skal indlægges på hospitalet. Hjemmeplejen har allerede særligt fokus på svækkede borgere, men for at styrke forebyggelsen af unødvendige indlæggelser og støtte kvalitet og sammenhæng i plejen indkøbes et digitalt system (såkaldte digitale triagetavler), som kan understøtte den faglige dialog og opmærksom på den enkelte borger. Side 6 af 8

7 Der afsættes 0,1 mio. kr. til indkøb af triagetavler i Tværfagligt team (eksisterende indsats) Nogle ældre oplever at tabe funktionsniveau eller blive pludseligt dårlige af sygdomme eller tilstande, som med fordel kan behandles i vante omgivelser i borgerens eget hjem. På den måde kan borgeren undgå den belastning en indlæggelse kan være. Tværfagligt team understøtter sygeplejen og hjemmeplejens indsats hos borgere, der oplever fald i funktionsniveau, og som er i risiko for at blive unødvendigt indlagt eller genindlagt herunder også med akutsygeplejefunktion. Tværfagligt team indgår med 1,28 mio. kr. i 2018 og TEMA: MAD OG ERNÆRING Mad og drikke har betydning for livskvaliteten, idet måltiderne er en stor og vigtig del af hverdagslivet, ligesom maden for flere er en del af den personlige identitet. Den rigtige ernæringsmæssige sammensætning af kosten med friske råvarer, som falder i den ældres smag, kan give mere energi og lyst til at deltage i hverdagslivet samtidig med, at sygdom og hospitalsindlæggelser forebygges. Et appetitligt måltid består af mere end kvaliteten af maden. Omgivelserne og selve anretningen er også af betydning for, hvordan et måltid smager og opleves. Hvidovre Kommune har de senere år haft et stort fokus på mad og ernæring både i forhold til hjemmeboende ældre og ældre i plejebolig. Dette fokus forsættes og fastholdes de kommende år. Der arbejdes således løbende med at udvikle rammerne for måltidet på plejecentrene og med at forebygge utilsigtet vægttab. Tilsvarende arbejdes der også løbende med at udvikle kvaliteten af maden. Ernæringsindsats til småtspisende ældre (eksisterende indsats) Mad og måltider rummer et stort potentiale i forhold til at skabe livskvalitet, fastholde eller genvinde helbredet og klare dagligdags gøremål. Derfor er der etableret en indsats med fokus på at ældre, der har svært ved at få spist tilstrækkelig mad eller som har oplevet et utilsigtet vægttab får (gen)etableret gode spisevaner, så de kan genvinde kræfterne. Ernæringsindsats indgår med 0,81 mio. kr. i 2018 og TEMA: EN VÆRDIG DØD For langt de fleste ældre betyder det meget at have vished om, at de kan få en værdig afslutning på livet. Dette indebærer blandt andet at deres ønsker til den sidste tid så vidt muligt bliver respekteret. Flere ønsker at dø i kendte omgivelser, hvor der er mennesker omkring dem. Nogle ældre har også ønsker i forhold til livsforlængende behandling, som i videst muligt omfang skal respekteres. Trygheden ved at vide at man kan modtage den nødvendige pleje og behandling frem mod livets afslutning er af stor betydning. Hvidovre Kommune arbejder løbende med at sikre rammerne for en værdig død. På plejehjemmene er der både særlige plejefaglige indsatser til døen- Side 7 af 8

8 de borgere, og plejehjemmene har traditioner, som afhængigt af borgerens og de pårørendes ønsker, er en del af afslutningen på livet. Derudover er der også en særlige indsats til døende borgere i eget hjem og på de midlertidige døgnpladser. Indsatserne under teamet kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen vil desuden også understøtte det fortsatte arbejde med en værdig død. Udarbejdelse af Værdighedspolitikken Af velfærdsmidlerne finansieres svarende til en måneds ressourcer til udarbejdelse af værdighedspolitikken dette vurderes til kr. i Samlet overblik over forslag til anvendelse af værdighedsmilliard Beløb i kr Demografireduktion (2016 og 2017) Livskvalitet Livskvalitet på plejecentre 200 Aktiviteter på plejecentre Velvære og bevægelse på plejecentrene Styrket indsats til borgere med demens Demensindsats, hjemmeboende borgere Indsats målrettet slidgigt blandt ældre temamøde i Aktivitetscentret Pulje til særlig omsorg (hjemmehjælp) Ældreliv Hvidovre Selvbestemmelse En smartere hverdag En smartere ældrepleje Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Højere livskvalitet og mere selvbestemmelse i ældreplejen - kompetenceløft Kom trygt hjem-forløb Bedre døgnrehabilitering 250 Tidligere indsats til de svageste ældre 100 Tværfagligt team Mad og ernæring Indsats målrettet småtspisende ældre Øvrige Udarbejdelse af værdighedspolitik I alt forslag til aktiviteter - finansieret af værdighedsmilliard Værdighedsmilliard - udmeldt fra Ældreog Sundhedsministeriet Side 8 af 8

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 8. april 2016 Tlf. dir.: 44771846 E-mail: abe3@balk.dk Kontakt: Anne Ganner Bech Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Ballerup Kommune

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8.508.000,00 Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Greve Kommunes Værdighedspolitik

Greve Kommunes Værdighedspolitik Greve Kommunes Værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Indledning... 3 Værdighed i Greve Kommune... 3 1. Livskvalitet... 4 2. Selvbestemmelse... 4 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Høringssvar. Tak for muligheden for at kommentere på lovforslag om lovændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Høringssvar. Tak for muligheden for at kommentere på lovforslag om lovændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Holbergsgade 6 DK-1057 København K Att.: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 6. januar 2016 THB Høringssvar Tak for muligheden for

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse

Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse Hvorfor Værdighed? At kunne leve et liv i værdighed har stor betydning for vores velbefindende og livskvalitet. Som svækket ældre menneske kan man

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Værdighedspolitik 17

Værdighedspolitik 17 Værdighedspolitik 17 Om Værdighedspolitikken Foto: colourbox Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune Værdighedspolitik Faaborg-Midtfyn Kommune Den tyske filosof Emmanuel Kant skrev, at mennesket aldrig må betragtes som et middel. Mennesket er nemlig selv et mål. Mennesket har en iboende værdighed, som

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen

Værdighedspolitik for ældreplejen JAN FEB MAR APR MAJ JUN Værdighedspolitik for ældreplejen Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og prioriteringer v/bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted Hvordan fik vi en lov om værdighed i ældreplejen?

Læs mere

Forslag til indsatser under Værdighedspolitikken fra administrationen

Forslag til indsatser under Værdighedspolitikken fra administrationen Forslag til indsatser under Værdighedspolitikken fra administrationen a) Forslag Ekstra sygeplejerske til Døgnpladserne Borgere, som vurderes færdigbehandlet på hospitalet, kan være i en situation, hvor

Læs mere

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 NOTAT Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 31. marts 2016 Journal nr. Sagsbehandler SLNIE Nr. 1: Høringssvar fra Ældrerådet BORGEREN i centrum: Værdighed for

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere