p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com"

Transkript

1 p a 1 b = o c = x1 x2 d e f g h n cup i j k l m q r

2 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14 Français 22 Nederlands 30 Español 38 Português 46 Italiano 54 Dansk 62 Norsk 69 Sverige 76 Suomi 83 Ελληνικ 91 5

3 Dansk Beskrivelse a Låg til vandbeholder b Aftagelig vandbeholder c Varmeplade til kopper d Knapper til kaffe (, ) e Start / stop kontakt med blå kontrollampe f Knap til varmt vand ( ) g Knap til damp ( ) h Bryggehoved i Dampdyse J Auto-cappuccino tilbehør k Rist l Drypbakke m Filterholder n Filter til en eller to kopper (malet kaffe) o ESE filter p Opbevaringsrum til filtre q Claris vandfilter r Måleske Gode råd om sikkerhed Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før espressomaskinen tages i brug. Espressomaskinen må kun tilsluttes et stik med jordforbindelse eller HFI-relæ, der lever op til de gældende normer vedrørende elektricitet. Kontroller at el-nettets spænding svarer til den, der står på apparatet. Stil aldrig espresso maskinen på en varm flade (f.eks. en elektrisk varmeplade) eller i nærheden af en flamme. Filterholderen med kaffe må ikke fjernes under kaffebrygningen, da apparatet er under tryk. Apparatet må kun bruges, når drypbakken og risten er på plads. Stikket skal tages ud af kontakten, hvis bryggefunktionen ikke fungerer normalt, og ligeledes før rengøring af apparatet. Stikket må ikke tages ud af kontakten ved at trække i ledningen. Ledningen må ikke anbringes, så den hænger over skarpe kanter eller omkring hjørner. Undgå at røre ved apparatets varme dele (varmepladen til kopper, filterholderen, dampdysen og auto-cappuccino tilbehøret). Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med de varme dele. Apparatet må aldrig nedsænkes i vand. Hold apparatet uden for børns rækkevidde og lad ikke ledningen hænge ned. Ved afkalkning af apparatet skal instruktionerne i brugsanvisningen følges. Tænd ikke for apparatet, hvis ledningen eller selve apparatet er beskadiget. Hvis ledningen eller en af apparatets dele bliver beskadiget og skal udskiftes, må udskiftningen kun foretages af et serviceværksted, der er godkendt af KRUPS. Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Kontroller, at filterholderen sidder helt fast, før kaffebrygningen startes og sæt vælgerknappen tilbage på position O, før filterholderen tages af. Anbring ikke apparatet indenfor børns rækkevidde, hvis de ikke er under opsyn - små børn og alvorligt handicappede personer må kun bruge apparatet under opsyn af en ansvarlig voksen. Espressokaffe Espressokaffe er mere aromatisk og stærkere end almindelig kaffe. Den drikkes af små forvarmede espressokopper. Espressokaffe brygges ved, at varmt vand presses gennem de malede kaffebønner. Det er det der giver den delikate, sorte og skummende kaffe med den stimulerende virkning. Espressokaffen er kendetegnet ved den karakteristiske smag og det typiske skum. Dette kræver højt tryk under brygningen og ægte espresso kaffe-bønner, som er blevet korrekt ristet og malet. Bønnerne må ikke males for fint. Den malede kaffe skal være lidt kornet. Hvis bønnerne er 62 XP 4050_Europe.P65 62

4 malet for fint, risikerer man, at kaffepulveret tilstopper sien i bryggehovedet og filtret. Det er normalt, at kaffen løber langsommere igennem end med en filterkande for at få en flot skum med en fin farve. Man får den bedste espressokaffe, når man anvender frisk vand (dvs. vandet må ikke have stået i længere tid i en beholder). Vandet skal være koldt og uden klorlugt. Før espressomaskinen tages i brug første gang Før espressomaskinen tages i brug første gang, skal vandopvarmningssystemet skylles igennem 1-2 gange med vand uden kaffe. Åbn låget og løft vandbeholderen op ved hjælp af håndtaget (1). Fyld beholderen med vand (2). Sæt beholderen tilbage og tryk den på plads for at sikre, at der kommer vand ud og luk låget igen (3). Tryk på start/stop kontakten (4), hvorefter den blå kontrollampe blinker. Der er sat to filtre i vandbeholderens låg. Læg et af filtrene i filterholderen (5). Sæt derefter filterholderen på bryggehovedet. For at sætte filterholderen korrekt i, skal håndtaget pege til venstre (6) og filterholderen anbringes fladt op mod bryggehovedet. Drej herefter håndtaget til højre (7), indtil det er låst fast. Anbring en bred skål under filterholderen (8). Så snart den blå kontrollampe lyser konstant, vil kontrollampen for knapperne til kaffe lyse konstant. Apparatet er klar til brug. Tryk derefter på knappen til to kopper kaffe (10) for at lade alt vandet løbe gennem vandkredsløbet. Gentag denne fremgangsmåde fem gange. En filterpatron kan fås som tilbehør (Art. nr. F088, medfølger ikke). Betjening af espressomaskinens forskellige funktioner 1. ESPRESSOFUNKTION. Med malede kaffebønner For at opnå det bedst mulige resultat anbefales det at forvarme tilbehørsdelene (filterholder, filter og kopper) uden kaffe, som følger: Fyld vandbeholderen med vand (1) (2) (3) og tænd for apparatet (4). Sæt filterholderen på plads (6) (7) og stil en eller to kopper nedenunder den. Så snart kontrollampen for knapperne til kaffe lyser konstant, er apparatet klar til brug. Tryk på knapperne til kaffe eller (9) (10). Lad kopperne blive fyldt med varmt vand og hæld derefter vandet ud. Når apparatet er varmt, kan espressokopperne forvarmes på varmepladen.. Tilberedning af espresso: Fyld vandbeholderen med vand (1) (2) (3) og tænd for apparatet (4). Læg filtret til en eller to kopper i filterholderen (5). Fyld filtret med et eller to mål kaffe, som presses let sammen med måleskeen (11) (12). Overskydende kaffe på kanten af filtret børstes væk (13). Sæt filterholderen på plads (6) (7). Stil en eller to espressokopper under filterholderen. Så snart kontrollampen for knapperne til kaffe lyser konstant, er apparatet klar til brug. Apparatet er allerede forprogrammeret til brygning af en eller to kopper espresso. Tryk på knapperne til kaffe eller (9) (10). I starten er der en tid med forbrygning på 2 eller 3 sekunder. 63 XP 4050_Europe.P65 63

5 Når den programmerede mængde er nået, holder espressoen automatisk op med at løbe igennem. Tag filterholderen af og tøm filtret for kaffe (14). Filteret kan nu fyldes op igen, hvis der skal brygges flere espressoer.. Med det specielle ESE filter E.S.E systemet er beregnet til at lave italiensk espresso. Dosseringen passer til en kop på 35 ml og vandet løber igennem på ca. 20 sekunder. ESE («Easy Serving Espresso») er et system, som gør det nemmere at tilberede espresso. Det består af 2 stykker filterpapir, der er føjet sammen omkring et mål sammenpresset, malet kvalitetskaffe, klar til brug. Systemet forenkler tilberedningen af espresso, idet man hverken skal måle kaffen op eller presse den sammen i filtret, ligesom rengøringen af apparatet er nemmere. Det kan ikke anbefales at anvende kapslen til en stor kop kaffe. Ved håndtering og opbevaring af ESE kapslerne skal man passe på ikke at bøje dem. Den bedste espressokaffe fås ved at forvarme tilbehørsdelene (filterholder, filter og kopper) uden kaffe. Brug samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor i espressofunktion.. Tilberedning af espresso: Fyld vandbeholderen (1) (2) (3) og tænd for apparatet (4). Læg ESE kapslen i ESE filtret (18). Riv overskydende papir af kapslen ved det perforerede hjørne. Anbring ESE kapslen med det det RØDE MÆRKE VENDT NEDAD (bøj hjørnerne i papir nedad). Sørg for at alt papiret er inde i filtret, ellers vil der komme nogle dråber udenfor filtret. Når ESE kapslen er placeret korrekt, giver det en mere rig og kraftig skum. Sæt filterholderen på plads (6) (7) (8) og drej den i et fast greb til højre. Så snart kontrollampen for knapperne til kaffe lyser konstant, er apparatet klar til brug. Tryk på knappen til kaffe (9). I starten er der en tid med forbrygning på 2 eller 3 sekunder. Når den anbefalede mængde kaffe (35 ml) er opnået, tryk på knappen til kaffe (9), hvis en passende mængde ikke var forprogrammeret. Tag filterholderen af bryggehovedet og smid den brugte kapsel ud.. Individuel programmering: Hvis du ønsker at ændre den forprogrammerede mængde (50 ml pr kop, indstillet på fabrik) af varm espresso til en eller to kopper, brug følgende fremgangsmåde: Fyld vandbeholderen (1) (2) (3) og tænd for apparatet (4). Sæt filtret til en eller to kopper i filterholderen (5). Kom en eller to mål malet kaffe i filtret og pres det lidt sammen med måleskeen (11) (12) eller en ESE kapsel i ESE filtret (18). Overskydende kaffe på kanten af filtret børstes væk (13). Sæt filterholderen i igen (6) (7). Stil en eller to kopper under filterholderen. Så snart kontrollampen for knapperne til kaffe lyser konstant, er apparatet klar til brug. Hold knappen for en eller to kopper trykket ind eller (9) (10) (>3 sek.), de to lamper (knap til kaffe og blå kontrollampe) blinker. Når den ønskede mængde espresso er løbet igennem, standser man ved at trykke på knapperne til kaffe eller (9) (10) igen. Nu er mængden automatisk indlæst.. Forberedelse af varmt vand Man kan forberede varmt vand med dette apparat. Fyld vandbeholderen (1) (2) (3) og tænd for apparatet (4). Stil en kop under auto-cappuccino tilbehøret. Så snart kontrollampen for knapperne til kaffe lyser konstant, er apparatet klar til brug. 64 XP 4050_Europe.P65 64

6 Tryk på knappen til varmt vand (15). Når den ønskede mængde varmt vand et løbet igennem, standser man ved at trykke på knappen til varmt vand igen (15). 2. DAMPFUNKTION Under opvarmning til dampproduktion hører man en bankelyd. Lyden skyldes vandpumpens intervalstyring og er uden betydning for apparatets funktion. Vigtigt: Under og efter brug af apparatet kan auto-cappuccino tilbehørets del i metal blive brændende varm.. Brug af auto-cappuccino tilbehør: Med auto-cappuccino tilbehøret er det nemt at skumme mælk op til cappuccino, latte eller varm kakao. Fyld vandbeholderen med vand (1) (2) (3) og tænd for maskinen (4). Sæt auto-cappuccino tilbehøret på dampdysen. Stil en kop under auto-cappuccino tilbehøret. Hæld ca. 100 ml skummet, kold mælk i en beholder. Både mælk og beholder skal være kolde. Sæt det fleksible rør ned i denne beholder eller direkte ned i mælkekartonet (17). Bemærk venligst at rørets lige enden skal sættes ind i auto-cappuccino anordningen og den uregelmæssige ende skal dyppes ned i mælken. Stil vælgerknappen på cappuccino eller latte. Når apparatet er klar (den blå kontrollampe lyser konstant), tryk på knappen til damp (16), hvorefter kontrollampen for damp blinker. Når kontrollampen for damp lyser konstant igen, er apparatet klar til damp. Tryk på knappen til damp (16). Efter opskumning af mælken, stands ved at trykke på knappen til damp igen (16) og rens derefter auto-cappuccino tilbehøret indvendigt for mælkerester. Det gør man således: Stil en kop under auto-cappuccino tilbehøret. Dyp det fleksible rør ned i en ren beholder fyldt en 1/3 op med vand. Tryk på knappen til damp (16) og når alt vandet er løbet igennem, tryk igen på knappen til damp (16) for at standse. Rengør auto-cappuccino tilbehøret udvendigt med en fugtig klud. I afsnittet Vedligeholdelse findes en detaljeret vejledning i rengøring af autocappuccino tilbehøret.. Varm kakao Brug samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor for mælk til at varme en kakaodrik op. Hvis espresso maskinen er klar til damp - efter 5 minutter uden brug slår maskinen automatisk over til kaffe standby. Hvis man ønsker at lave espresso umiddelbart efter dampproduktionen, skal apparatet først afkøles til espresso-temperatur. Maskinen køler automatisk ned, når man trykker på knappen til kaffe (en eller to kopper) Under nedkølingen blinker den blå kontrollampe og der løber varmt vand ned i drypbakken. Når den korrekte temperatur er nået, kører maskinen en espresso cyklus. Hvis espresso maskinen er løbet tør for vand, udsender den et signal og alle leds blinker for at få vandbeholderen fyldt op. Espresso maskinen slår over til standby efter 30 minutter for at spare energi og slukker efter halvanden time uden brug. Vedligeholdelse - Espressomaskinens tilbehør må ikke vaskes i opvaskemaskine. Vandbeholderen skal tømmes efter brug.. Drypbakken: Hver gang apparatet har været i brug, tages risten af og drypbakken tømmes (19). Hvis man tilbereder espresso i flere omgange, kan man nøjes med at tømme bakken fra tid til anden (efter ca. 7-8 espresso-tilberedninger). 65 XP 4050_Europe.P65 65

7 Det er normalt at der er vand i bakken og ikke et tegn på utæthed. Vask om nødvendigt drypbakken og risten i vand tilsat lidt mildt opvaskemiddel, skyl efter og tør delene af. Når dryp-bakken sættes på plads, bør man sikre sig, at den separate plastikdel er korrekt fastgjort (20).. Bryggehovedet, filterholderen og filtret: Bryggehovedet, filterholderen og filtret rengøres hver gang, delene har været brugt. Det er tilstrækkeligt at tørre bryggehovedet af med en fugtig klud. Filterholderen og filtret vaskes i vand tilsat lidt mildt opvaskemiddel, skylles og tørres af. Hvis bryggehovedet er meget snavset, skrues sien af med en mønt; sien renses og skrues fast i bryggehovedet igen (21). Hvis espressomaskinen ikke bruges i længere tid, skal filterholderen tages af bryggehovedet. I modsat fald vil pakningen være trykket fast for længe og kan derved blive ødelagt.. Varmepladen til kopper: Varmepladen tages af og vaskes i vand tilsat lidt mildt opvaskemiddel, skylles og tørres af.. Auto-cappuccino tilbehøret Auto-cappuccino tilbehøret kan tages af for en ekstra grundig rengøring. Rengør det med vand, lidt mildt opvaskemiddel og en børste. Skyl det og tør det af, før det sættes i igen. Bemærk venligst hvordan det fleksible rør skal vende: Den lige ende skal sættes ind i autocappuccino tilbehøret. Afkalkning Afkalk espressomaskinen efter behov med citron- eller vinstenssyre. På grund af syren i afkalkningsmidlet anbefaler vi at beskytte køkkenbordet og vasken under afkalkningen, især hvis det er i marmor eller sten. Afskærm espresso maskinen med et klæde, en dug eller en bakke. Det anbefales at anvende KRUPS afkalkningsudstyr nr. F054, som kan fås hos KRUPS kundeservice. Udstyret består af to poser afkalkningsmiddel samt en teststrimmel til bestemmelse af vandets hårdhedsgrad. Hårdhedsgraden har betydning for, hvor hyppigt espressomaskinen skal afkalkes ved normal brug. Tilkalkningens omfang afhænger imidlertid ikke blot af vandets hårdhedsgrad, men også af hvor tit apparatet anvendes. Den afkalkningshyppighed, som er angivet i udstyr nr. F054, er derfor kun vejledende.. Apparatet afkalkes således: Bryggehovedets si skrues af og renses (21). Opløs en pose afkalkningsmiddel fra Krups udstyr nr. F054 i en halv liter lunkent vand og hæld opløsningen i den tomme vandbeholder. Tænd for apparatet (4). Stil en beholder, så bred som mulig, under auto-cappuccino tilbehøret. Så snart kontrollampen for knapperne til kaffe lyser konstant, er apparatet klar til brug. Tryk på knappen til varmt vand (15), lad en 1/3 af væsken løbe igennem. Tryk derefter på knappen til varmt vand igen (15) for at standse. Stil beholderen under bryggehovedet. Lad den anden tredjedel af væsken løbe igennem ved at trykke på knappen til kaffe (10) så mange gange, det er nødvendigt. Sluk for apparatet ved at trykke på start/stop kontakten (4) og vent i minutter for at lade afkalkningsmidlet virke. Tænd derefter for maskinen igen (4) og lad resten af væsken løbe igennem ved at trykke på knappen til kaffe (10) så mange gange, det er nødvendigt. Skyl derefter apparatet igennem to gange med rent vand i vandbeholderen, rengør bryggehovedet og sæt sien tilbage i bryggehovedet. (Se afsnittet Vedligeholdelse ). 66 XP 4050_Europe.P65 66

8 Garantien dækker ikke espresso maskiner, der ikke virker eller som fungerer dårligt på grund af manglende afkalkning. Problemer, mulige årsager og løsninger Problemer Mulige årsager Løsninger Espressoen er ikke Tilbehøret er koldt Forvarm tilbehøret tilstrækkeligt varm. (kopper, filter og (kopper, filter og filterholder). filterholder). Se under Tilberedning af espresso. Kaffen løber ud Filterholderen er Se under på siden af filter- ikke sat rigtigt ind Tilberedning af holderen. eller ikke trykket. espresso. godt nok på plads. Der er kaffepulver Kanten og på kanten af filteret. pakningen børstes af. Bryggehovedets Rens pakningen pakning er snavset. med en fugtig klud. Bryggehovedets Henvend Dem til pakning er defekt. KRUPS serviceværksted. Pumpen hvæser. Der er ikke vand i Fyld vandbeholdvandbeholderen. eren med vand. Vandbeholderen er Giv vandbeholdikke monteret eren et fast tryk. korrekt. Kaffen er for gam- Brug friskmalet mel eller meget tør, kaffe. og pumpen kan ikke yde det nødvendige tryk. Vandet løber ikke Der er ikke vand i Fyld vandbeholdigennem. vandbeholderen eren med vand. Vandbeholderen er Giv vandbeholdikke monteret eren et fast tryk. korrekt. Filteret er tilstoppet. Rens filteret og Kaffen er for fint bryggehovedets si. malet eller presset Se under Vedligefor hårdt sammen. holdelse og prøv en grovere malet kaffe. Bryggehovedets si Læg sien i en er snavset. afkalknings opløsning, se under Vedligeholdelse. Apparatet er Se under tilkalket. Afkalkning. Vandet løber for Kaffen er for groft Prøv en finere hurtigt igennem malet. malet kaffe. Der er ikke fyldt Brug den medføltilstrækkelig kaffe gende måleske til i filteret. dosering af kaffen. Kaffen er ikke Pres kaffen presset sammen. sammen. Der er ikke skum Kaffen er for groft Prøv en finere på espressoen / malet. malet kaffe. kaffen. Kaffen er ikke Pres kaffen mere presset tilstrække- sammen. ligt sammen. Kaffen er for gam- Brug en friskmalet mel eller for tør. kaffe. Mælken skummer Auto-cappuccino Se under Vedlige ikke særlig meget. tilbehøret er holdelse. tilstoppet. Mælken er for Brug frisk mælk. gammel. Mælken er lunken. Sæt mælken i køleskab. Der er meget Bønnerne har ikke Pres bønnerne vand ved været tilstrække- sammen inden bønnerne efter ligt presset sammen. brygning. brygning Mængde af bønner Anvend en er utilstrækkelig. tilstrækkelig mængde bønner. Opskrifter Espressokaffe kan nydes, når man har lyst, når man vil slappe af eller som afslut-ning på et festligt måltid. Her er nogle spændende opskrifter, man kan lave med sin espressomaskine.. Original espresso Brug 1 mål ægte, korrekt ristet espressokaffe pr. kop og bryg kaffen direkte i en varm espressokop. Bruger man den rigtige type kaffe, som er malet korrekt, vil den danne en dejlig skum. Der tilsættes sukker efter behag. Original espresso drikkes uden mælk, men med meget sukker. 67 XP 4050_Europe.P65 67

9 . Cappuccino En ægte cappuccino laves af 1/3 kaffe, 1/3 varm mælk og 1/3 opskummet mælk. Den samlede mængde af varm mælk + opskummet mælk bør således være ca. dobbelt så stor som mængden af kaffe. Brug store forvarmede kopper. Kopperne fyldes med kaffe svarende til en espressokop og toppes med mælk, som er skummet op med auto-cappuccino tilbehøret. Drys til sidst med chokoladepulver.. Café Crème Tilbered en klassisk espresso i en stor kop. Tilsæt lidt fløde for at lave en espresso med mælk. Fløden kan erstattes af varm mælk.. Café Corretto* Tilbered en kop espresso som angivet ovenfor. Smag espressoen til med 1/4 eller 1/2 glas cognac. Man kan også bruge Pernod, Grappa, Sambuco, Kirsch eller Cointreau. Og der findes sikkert mange andre muligheder for at højne espressosmagen. Man skal bare bruge sin fantasi.. Kaffelikør * Bland i en tom 0,75 l flaske: 3 kopper espresso, 250 g brunt pudder-sukker, 1/2 l cognac eller Kirsch. Lad blandingen trække i mindst 2 uger. Resultatet er en dejlig likør, især for kaffeelskere.. Italiensk kaffe med is 4 kugler vanilleis, 2 kopper sødet, kold espresso, 1/8 l mælk, flødeskum, revet cho-kolade. Bland den kolde espresso med mælken. Fordel iskuglerne i glas, hæld kaffen over og dekorer med flødeskum og den reven chokolade.. Café à la frisonne* Hæld et lille glas rom i en kop sødet espresso. 68 Drikken toppes med et pænt lag flødeskum og serveres.. Flamberet espresso* 2 kopper espresso, 2 små glas cognac, 2 tsk. brunt sukker, flødeskum. Hæld cognac i ildfaste glas. Cognac en varmes i glassene og flamberes. Tilsæt sukker, rør rundt og hæld kaffen i blandingen. Toppes med flødeskum. Den flamberede espresso kan eventuelt fortyndes med lidt kogende vand.. Espresso parfait* 2 kopper espresso, 6 æggeblommer, 200 g sukker, 1/8 l sødet flødeskum, 1 lille glas appelsinlikør. Pisk æggeblommerne med sukkeret til en tyk, skummende masse. Tilsæt den kolde espresso og appelsinlikøren. Vend herefter flødeskummet i massen. Kom blandingen i portionsglas eller almindelige glas. Sæt glassene i fryseren.. Moccabudding 2 kopper espresso, 1/2 l mælk, 1 pose vanillebuddingpulver, 3 æggeblommer, 1/8 l sødet flødeskum, 150 g sukker. Lav en vanillebudding af mælken, buddingpulveret og sukkeret. Tilsæt æggeblommerne, mens buddingen endnu er varm. Når buddingen er afkølet, tilsættes espressoen og flødeskummet. (*: Misbrug af alkohol er sundhedsfarligt.) Vi skal alle være med til at beskytte miljøet! i Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges. Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere. XP 4050_Europe.P65 68

10 Norsk Beskrivelse a Tanklokk b Avtakbar vanntank c Varmeplate for kopper d Kaffeknapper (, ) e På/Av-bryter med blå driftskontrollampe f Varmtvannsknapp ( ) g Dampknapp ( ) h Kaffeventil i Dampdyse J Tilbehør for automatisk cappuccino k Rist l Drypp-plate m Filterholder n Filter for en eller to kopper (malt kaffe) o ESE-filter p Lagringsplass for filtersiler q Claris vannfilter r Måleskje Sikkerhetsinstrukser Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk espresso-maskinen. Apparatet må kun koples til en jordkontakt. Sjekk at nettspenningen som er angitt på dataplaten på apparatet stemmer overens med nettspenningen i ditt hjem. Plasser aldri apparatet på en varm flate (f. eks. elektrisk plate) eller i nærheten av åpen flamme. Ikke fjern filteret med kaffe mens vannet trekker gjennom, da apparatet er under trykk. Ikke bruk apparatet hvis drypp-platen og risten ikke er på plass. Ta ledningen ut av kontakten dersom det skulle oppstå problemer i løpet av tilberedingen, og før rengjøring av apparatet. Ikke kople fra apparatet ved å trekke i ledningen. Ledningen må heller ikke plasseres over en skarp vinkel eller på hjørnet av et møbel. Unngå at ledningen eller hendene dine kommer i kontakt med apparatets varme flater (varmeplate for kopper, filterholder, dampdyse, tilbehør for automatisk cappuccino). Senk aldri apparatet ned i vann. Bruk apparatet utenfor barns rekkevidde, og plasser ledningen slik at de ikke kan få tak i den. Når du skal avkalke apparatet, gå frem som beskrevet i avsnittet «Avkalking». Slå aldri på apparatet dersom det er ødelagt eller ledningen viser tegn på slitasje. Hvis ledningen eller ethvert annet element blir skadet, må de kun skiftes ut av et KRUPS-godkjent servicesenter. Ikke i noen tilfeller må du prøve å åpne apparatet på egenhånd. Sjekk at filterholderen er strammet godt til før vannet og kaffen begynner å trekke gjennom. Still bryteren på O før du løsner filterholderen. Apparatet må ikke være innen rekkevidde for barn uten oppsyn - mindre barn og personer med alvorlig handikap må bare bruke apparatet under oppsyn fra en ansvarlig voksen. Espresso-kaffe Espresso-kaffen er rikere på aroma og sterkere enn en vanlig kaffe. Den drikkes i små espresso-kopper som er varmet opp på forhånd. Det varme vannet trekker gjennom den malte kaffen slik at man oppnår denne nydelige, svarte og skummende kaffen. Espresso-kaffen er lett gjenkjennelig på grunn av sin karakteristiske aroma og typiske skumdannelse. Men dette krever et høyt trykk, og en førsteklasses espresso-kaffe som er riktig brent og malt. Kaffen må ikke være altfor finmalt, men være lett kornaktig. Dersom kaffen er for finmalt vil du risikere å tette igjen hullene i kaffeventilen og filteret. 69 XP 4050_Europe.P /01/05, 11:20

11 Det er normalt at espresso-kaffen trekker saktere enn en vanlig filterkaffe, nettopp for å oppnå det typiske skummet og riktig farge. For at du skal lykkes 100% med din espressokaffe, er det helt nødvendig å bruke friskt og kaldt vann (ikke vann som har vært oppbevart lenge) uten klorsmak. Før første gangs bruk Før apparatet tas i bruk for første gang, må varmesystemet for vann med en eller to vanntanker rengjøres på følgende måte uten kaffe i filterholderen: Åpne lokket og ta ut vanntanken ved hjelp av håndtaket (1). Fyll vanntanken med vann (2). Sett vanntanken tilbake på plass. Sørg for at den sitter riktig ved å trykke den hardt ned slik at vanntilgangen sikres, og lukk igjen lokket (3). Trykk på På/Av-bryteren (4). Den blå driftskontrollampen blinker. Det finnes to filtre i tanklokket. Plasser et av filtrene i filterholderen (5), og sett deretter filterholderen på kaffeventilen. For å plassere filterholderen korrekt på kaffeventilen, vri først håndtaket mot venstre (6), trykk filterholderen opp mot kaffeventilen og vri deretter håndtaket mot høyre (7) helt til det blokkeres. Plasser en så stor beholder som mulig under filterholderen (8). Når den blå driftskontrollampen lyser vedvarende, lyser også kaffeknappenes kontrollampe vedvarende. Maskinen er klar til bruk. Trykk på den dobbelte kaffetasten (10) for å føre vannet gjennom vannkretsløpet. Gjenta denne prosessen fem ganger. Det finnes en filterkassett som tilbehør (art. nr. F088, følger ikke med apparatet). Bruk av espresso-maskinens ulike funksjoner 1. ESPRESSO-FUNKSJON. Med malt kaffe For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi deg å varme opp tilbehøret (filterholder, filter og kopper) på forhånd uten kaffe. Slik går du frem: Fyll vann i vanntanken (1) (2) (3), og slå apparatet på (4). Sett filterholderen (6) (7) på plass, og plasser en eller to kopper under denne. Når kaffeknappenes kontrollampe lyser vedvarende, er maskinen klar til bruk. Trykk på kaffeknappene eller (9) (10). Koppene fylles med varmt vann. Tøm vannet av koppene. Når apparatet er blitt varmt, kan espressokoppene varmes på varmeplaten.. Tilbereding av espresso: Fyll vann i vanntanken (1) (2) (3), og slå apparatet på (4). Sett filteret til en eller to kopper på plass i filterholderen (5). Ha en eller to måleskjeer malt kaffe i filteret, og press den sammen med måleskjeen (11) (12). Fjern kafferestene rundt filteret (13). Sett filterholderen på plass (6) (7). Sett en eller to espresso-kopper under filterholderen. Når kaffeknappenes kontrollampe lyser vedvarende, er maskinen klar til bruk. Maskinen er forhåndsprogrammert for tilberedning av en eller to espresso-kopper. Trykk på kaffeknappene eller (9) (10). Først utføres det en forhåndsbrygging i 2 eller 3 sekunder. Når den programmerte mengden er nådd, stanser espresso-funksjonen av seg selv. 70 XP 4050_Europe.P65 70

12 Fjern filterholderen og filteret fra apparatet, og kast kaffegruten (14). Filteret kan så fylles på nytt for å tilberede flere kopper med espresso.. Med spesial «ESE» filterholder E.S.E-systemet er spesielt laget for tilbereding av den italienske espressoen «ristretto» (sterk). Kaffemengden tilsvarer 35 ml, og vannets passeringstid er 20 sekunder. «ESE» som står for «Easy Serving Espresso», er en spesielt utvalgt og malt kaffedose som er presset sammen mellom to papirfiltre, og dermed klar til bruk. Dette systemet gjør espresso-tilberedingen lettere, da du verken behøver å måle eller presse sammen kaffen, samt at apparatet holdes lettere rent. Disse «ESE»-dosene er verken forutsett for eller anbefalt til å tilberede store kaffekopper med. Vi anbefaler deg å håndtere og oppbevare «ESE»-dosene med stor forsiktighet slik at de ikke mister form. For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi deg å varme opp tilbehøret (filterholder, filter og kopper) på forhånd uten kaffe. Dette gjør du ved å utføre espresso-funksjonen som angitt ovenfor.. Tilbereding av espresso: Fyll vanntanken (1) (2) (3), og slå på apparatet (4). Legg «ESE»-dosen i «ESE»-filteret (18). Riv overflødig papir av dosen i den perforerte kanten. Sett ESE-dosen med det RØDE MERKET NED (bøy papirhjørnene ned). Pass på å sette alt papiret innenfor filteret, ellers kommer det noen drypp. Ved å sette ESE-dosen riktig i oppnår du en rikere og tykkere kaffe. Sett filterholderen på plass (6) (7) (8) ved å stramme den mot høyre. Når kaffeknappenes kontrollampe lyser vedvarende, er maskinen klar til bruk. Trykk på kaffeknappen (9). Først må du la det gå litt tid til forhåndsbrygging: 2 eller 3 sekunder. Når den anbefalte kaffemengden er nådd (35 ml), trykker du på kaffeknappen (9) hvis mengden ikke er forhåndsprogrammert. Fjern filterholderen fra kaffeventilen, og kast den brukte dosen.. Individuell programmering: Gå frem som følger for å endre den forhåndsprogrammerte mengden (50 ml per kopp, som er innstillingen fra fabrikken) varm espresso i en eller to kopper: Fyll vanntanken (1) (2) (3), og start maskinen (4). Sett filteret for en eller to kopper inn i filterholderen (5). Ha ett eller to mål malt kaffe i filteret med måleskjeen og press den sammen med måleskjeen (11) (12) eller en ESE-dose i ESEfilteret (18). Fjern rester av malt kaffe som kan ligge rundt filteret (13). Sett filterholderen (6) (7) på plass. Sett en eller to kopper under filterholderen. Når kaffeknappenes kontrollampe lyser vedvarende, er maskinen klar til bruk. Hold nede tasten med en eller to kopper eller (9) (10) (>3 sek.) - de to lampene (kaffetast og driftskontroll) blinker. Når ønsket mengde espresso har rent ned, stopper du renningen ved å trykke på kaffetasten eller (9) (10). Nå er mengden automatisk lagret.. Tilberedning av varmt vann Du kan lage varmt vann med denne maskinen. Fyll vanntanken (1) (2) (3), og start maskinen (4). Sett koppen under tilbehøret for automatisk cappuccino. Når varmtvannsknappenes kontrollampe lyser vedvarende, er maskinen klar til bruk. Trykk på varmtvannsknappen (15). Når ønsket mengde vann har rent ned, stopper du renningen ved å trykke på varmtvannsknappen (15). 71 XP 4050_Europe.P65 71

13 2. DAMPFUNKSJON Klapringen som høres når dampen tilberedes kommer av at pumpen settes i gang med ujevne mellomrom, og har ingen innvirkning på apparatets funksjon. OBS: Metalldelene til tilbehøret for automatisk cappuccino kan bli brennende varme under og etter bruk av maskinen.. Bruk av tilbehøret for automatisk cappuccino Tilbehøret for automatisk cappuccino gjør det lettere å lage melkeskummet ved tilberedelse av en cappuccino, kaffe latte eller varm sjokolade. Fyll vann i vanntanken (1) (2) (3), og slå apparatet på (4). Sett tilbehøret for automatisk cappuccino på plass på dampsdysen. Sett en kopp under tilbehøret for automatisk cappuccino. Hell ca. 100 ml skummet, kald melk i en beholder. Melken og beholderen må være kalde. Sett slangen i beholderen eller direkte i melkekartongen (17). Vennligst noter at den rette enden av slangen må passe inn i tilbehøret for automatisk cappuccino og at den ujevne enden skal være dyppet i melk. Sett innstillingsknappen på cappuccino eller latte. Når maskinen er klar (driftskontrollampen lyser vedvarende), trykker du på damptasten (16). Driftskontrollampen blinker. Når dampknappens kontrollampe på nytt lyser vedvarende, er maskinen klar for damp. Trykk på dampknappen (16). Når melken skummer, stopper du ved å trykke på dampknappen (16) for å rengjøre tilbehøret for automatisk cappuccino slik at melkerestene ikke tørker inn: Sett en kopp under tilbehøret for automatisk cappuccino. Dypp slangen i en ren beholder som er 1/3 fylt med vann. Trykk på damptasten (16), og når alt vannet har rent ned, trykker du på nytt på damptasten (16) for å stoppe. Rengjør tilbehøret for automatisk cappuccino med en fuktig klut. For grundig rengjøring av tilbehøret for automatisk cappuccino, se avsnittet Vedlikehold.. Varm sjokolade Gjenta samme fremgangsmåte som under etter å ha skiftet ut melken med sjokoladedrikken du vil varme opp. Hvis espresso-maskinen er klar til damp etter 5 min. uten bruk går maskinen automatisk over til ventemodus for kaffe. Dersom du vil tilberede en espresso umiddelbart etter å ha brukt dampfunksjonen, må apparatet først avkjøles slik at det når riktig temperatur for tilberedelse av espresso. Maskinen kjøles automatisk ned når du trykker på kaffetasten (en eller to kopper) - Ved nedkjøling blinker den blå driftskontrollampen, og det varme vannet renner inn i drypp-platen. Når riktig temperatur er nådd, kjører maskinen en espresso-syklus. Hvis espresso-maskinen går tom for vann, høres et lydsignal, og alle lamper blinker for å angi at du må fylle på vanntanken. Espresso-maskinen går over til ventemodus etter 30 minutter, på grunn av energisparing, og slår seg av etter halvannen time uten bruk. Vedlikehold - Espresso-maskinens tilbehør må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Etter at maskinen har vært i bruk, må vanntanken tømmes.. Drypp-platen Etter hver gang maskinen har vært i bruk, må drypp-platen tømmes. Fjern risten først (19). Dersom du tilbereder flere espressoer etter hverandre, bør du tømme drypp-platen med jevne mellomrom (etter 7 til 8 tilberedinger). 72 XP 4050_Europe.P65 72

14 Det er normalt at det er vann på drypp-platen, og betyr ikke at det er oppstått en lekkasje. Hvis nødvendig kan du rengjøre drypp-platen og risten med vann og litt mildt oppvaskmiddel. Skyll den deretter med vann og tørk. Når du setter delene sammen igjen, forsikre deg om at plastrammen settes riktig på plass (20).. Kaffeventilen, filterholderen og filteret Disse må rengjøres etter hver bruk. Det er nok å rengjøre kaffeventilen med en fuktig klut. De andre delene kan rengjøres med vann og litt mildt oppvaskmiddel. Skyll deretter med vann og tørk. Dersom kaffeventilen er blitt veldig skitten, kan du skru løs risten ved hjelp av en mynt. Rengjør så risten og sett den tilbake på plass ved å skru den godt til igjen (21). Når espresso-maskinen ikke er bruk, skal ikke filterholderen sitte på apparatet for å unngå unødvendig slitasje på pakningen.. Oppvarmingsplaten for kopper: Rengjør platen med vann og litt mildt oppvaskmiddel. Skyll deretter og tørk.. Tilbehøret for automatisk cappuccino For å rengjøre tilbehøret for automatisk cappuccino grundig kan du demontere det fra apparatet. Rengjør det med vann, litt flytende, ikkeskurende oppvaskmiddel og en liten børste. Skyll og tørk før du setter det på igjen. Legg merke til retningen for montering av slangen: før den rette enden inn i tilbehøret for automatisk cappuccino. Avkalking Avkalk espresso-maskinen regelmessig med sitronkonsentrat eller avkalkingsmiddel. På grunn av syren anbefaler vi at du beskytter kjøkkenbenken og oppvaskkummen under avkalkingsprosessen, særlig hvis de er av marmor eller stein. Isoler espresso-maskinen ved å sette den på en klut, en duk eller et brett. Imidlertid anbefaler vi deg å bruke Krups avkalkingstilbehør referanse F054, som kan skaffes ved alle Krups-godkjente servicesentre. Foruten to avkalkingsdoser, inneholder dette tilbehøret en strimmel for å teste vannets hardhet som brukes til å avgjøre hvor ofte apparatet skal avkalkes ved normal bruk. Avkalkingen avhenger av vannets hardhetsgrad, men også av hvor ofte apparatet brukes. Avkalkingshyppigheten som tilbehøret F054 angir er da bare veiledende. - Gå deretter frem på følgende måte: Skru løs risten fra kaffeventilen og rengjør den (21). Løs opp en pose KRUPS avkalkingstilbehør, referanse F054, i en halv liter lunkent vann, og hell dette i den tomme vanntanken. Start maskinen (4). Sett en beholder, så stor som mulig, under tilbehøret for automatisk cappuccino. Maskinen er klar når den blå driftskontrollampen lyser vedvarende. Trykk på varmtvannsknappen (15), og la 1/3 av væsken renne gjennom. Trykk så på varmtvannsknappen (15) for å stoppe. Sett beholderen under kaffeventilen. Kjør øyeblikkelig gjennom den andre tredjedelen av væsken ved å trykke så mange ganger som nødvendig på kaffetasten (10). Stopp maskinen ved å trykke på På/Avbryteren (4), og vent minutter på at avkalkingen virker. Start så maskinen på nytt (4), og la resten av væsken renne gjennom ved å trykke på kaffetasten (10) så mange ganger som nødvendig. Kjør så gjennom to ganger med bare rent vann i vanntanken for å rense apparatet. Rengjør kaffeventilen, og sett risten tilbake på kaffeventilen (se avsnittet Vedlikehold ). Garantien omfatter ikke espressomaskiner som ikke fungerer eller som ikke fungerer riktig på grunn av manglende avkalking. 73 XP 4050_Europe.P65 73

15 Problemer, mulige årsaker og løsninger Problemer Mulige årsaker Løsninger Espressoen er ikke Koppene, filteret Varme tilbehøret varm nok. og filterholderen er på forhånd kalde. (kopper, filter og filterholder). Se avsnittet «Tilbereding av espresso». Kaffelekkasje fra Filterholderen er Se avsnittet filterholderen. ikke riktig montert «Tilbereding av eller for løst espresso». strammet. Det er blitt liggende Rengjør kafferester på filterkanten og kanten av filteret. pakningen. Kaffeventilens Rengjør pakningen pakning er skitten. med en fuktig klut. Kaffeventilens Ta kontakt med et pakning er defekt. Krups-godkjent service-senter. Pumpen lager Vanntanken er tom. Fyll vann i lyder. mye. vanntanken. Vanntanken er satt Trykk vanntanken galt på plass. hardt ned. Kaffen er for Bruk nymalt kaffe. gammel eller for tørr, og pumpen klarer ikke å lage nok trykk. Vannet trekker Vanntanken er tom. Fyll vann i gjennom. ikke. vanntanken. Vanntanken er satt Trykk vanntanken galt på plass. hardt ned. Filteret er tettet til, Rengjør filteret og kaffen er for fin- kaffeventilens rist. malt eller for hardt Se avsnittet sammenpresset. «Vedlikehold», og prøv med mindre finmalt kaffe. Kaffeventilens rist Legg risten i bløt i er skitten. avkalkingsmiddelet. Se avsnittet «Vedlikehold». Kalkdannelser i Se avsnittet apparatet. «Avkalking». Vannet trekker for For grovmalt kaffe. Prøv med mer fort gjennom. finmalt kaffe. For liten Bruk den vedlagte kaffemengde. måleskjeen til å måle kaffemengden. Kaffen er ikke Press kaffen mer presset sammen. sammen. Det er ikke skum For grovmalt kaffe. Prøv med mer på espressoen. finmalt kaffe. For liten Press kaffen mer kaffemengde. sammen. Kaffen er for Bruk nymalt kaffe. gammel eller for tørr. Melken er ikke Tilbehøret for auto- Se avsnittet skummet nok. matisk cappuccino «Vedlikehold». er tettet til. Melken er for Bruk fersk melk. gammel. Melken er for varm. Sett melken i kjøleskapet. Mye vann oppå Kaffen er ikke Press kaffen mer den malte kaffen. presset sammen. sammen. For liten Tilføy mer kaffe. kaffemengde. Oppskrifter Nyt espressoen akkurat slik du liker den, enten den bare er til å kose seg med eller som avslutning på et godt måltid. Her kommer noen oppskrifter som du lage med espresso-maskinen din.. Original espresso Ta en måleskje riktig brent espresso-kaffe av god kvalitet, og tilbered den direkte i den forhåndsvarmede koppen. Dersom bruker en god og riktig malt kaffe, vil du få en perfekt skumdannelse på kaffen. Tilføy sukker hvis du ønsker det, og kos deg. Original espresso drikkes uten melk, men med mye sukker.. Cappuccino Dersom du skal tilberede en original cappuccino, er de riktige mengdene som følger: 1/3 kaffe, 1/3 varm melk, 1/3 oppskummet melk. Melkemengden + den oppskummede 74 XP 4050_Europe.P65 74

16 melken må utgjøre omtrent det dobbelte av den ferdig tilberedte kaffen. Bruk store kopper som er varmet opp på forhånd. Fyll de med så mye kaffe som tilsvarende en espresso-kopp og tilføy melken som du har skummet opp ved hjelp av tilbehøret for automatisk cappuccino. Dryss sjokoladepulver over til slutt.. Café crème Tilbered en vanlig espresso i en stor kopp. Tilføy litt fløte for å få en «café crème». Du kan også erstatte fløten med varm melk.. Café corretto* Tilbered en vanlig espresso-kaffe. Smak deretter til ved å tilføye 1/4 eller 1/2 glass cognac-likør. Du kan også bruke anis-likør, eau de vie fra druer, Sambuco, Kirsch eller Cointreau. Det finnes enda mange andre måter å sette en ekstra smak på espressoen. Mulighetene er ubegrensede.. Kaffelikør* Bland 3 kopper espresso-kaffe, 250 g brunt kandissukker og 1/2 liter Cognac eller Kirsch på en tom 0,75 liters flaske. La denne blandingen ligge og godgjøre seg i minst 2 uker. Du har nå laget en nydelig likør, spesielt for kaffeelskere.. Italiensk iskaffe 4 kuler vaniljeis, 2 kopper kald og sukret espresso-kaffe, 1/8 l melk, crème fraîche og reven sjokolade. Bland den kalde espresso-kaffen med melken. Fordel iskulene i glassene, hell kaffen over og pynt med crème fraîche og reven sjokolade.. Flambert espresso* 2 kopper espresso-kaffe, 2 små glass med Cognac, 2 teskjeer brunt sukker, crème fraîche. Hell Cognac i varmebestandige glass, varm den opp og flamber den. Tilføy sukkeret, bland godt, hell i kaffen og pynt med crème fraîche. Dersom du ønsker det, kan du tynne ut espresso-kaffen med litt kokende vann.. Espresso parfait * 2 kopper espresso-kaffe, 6 eggeplommer, 200 g sukker, 1/8 liter sukret crème fraîche, 1 lite glass appelsinlikør. Visp eggeplommene og sukkeret til du får en tykk og skummende eggedosis. Tilføy den kalde espresso-kaffen og appelsinlikøren. Bland deretter i den ferdig piskede crème fraîchen. Hell blandingen enten i dessertskåler eller glass. Sett skålene eller glassene i fryseren.. Mokkapudding 2 kopper espresso-kaffe, 1/2 liter melk, 1 pakke puddingpulver med vaniljesmak, 3 eggeplommer, 1/8 liter sukret crème fraîche, 150 g sukker. Tilbered vaniljepuddingen med melken, pulveret og sukkeret. Tilføy eggeplommene i den varme puddingblandingen. Avkjøl blandingen og tilføy espresso-kaffen og den ferdig piskede crème fraîchen. (* : Overdrevet inntak av alkohol er helsefarlig.). Café à la frisonne * Tilføy et glass rom i en kopp sukret espressokaffe. Pynt med et godt lag crème fraîche og server. 75 XP 4050_Europe.P65 75

17 Sverige Beskrivning a Lock vattenbehållare b Avtagbar vattenbehållare c Uppvärmningsplatta för koppar d Kaffeknappar (, ) e På / Av knapp med blå kontrollampa f Hett vatten knapp ( ) g Ångknapp ( ) h Brygghuvud i Ångmunstycke J Automatiskt cappuccino-tillbehör k Galler l Avrinningsplåt m Filterhållare n Filter för en eller två koppar (malet kaffe) o ESE-filter p Förvaring för filtren q Claris vatten filter r Mätskopa Säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder din espressobryggare första gången. Får endast anslutas till 220 V växelström, jordat uttag. Garantin gäller inte vid felaktig anslutning. Placera inte espressobryggaren på varma ytor (spisplatta etc) eller nära öppen eld. Ta inte bort filterhållaren medan vattnet rinner igenom, eftersom bryggaren är under tryck. Använd inte bryggaren om inte droppgallret och avrinningsplåten sitter på plats. Dra alltid ur kontakten om fel skulle uppstå under bryggning, liksom före rengöring. Dra inte i själva sladden - fatta tag om kontakten istället. Låt inte heller sladden hänga ner över bordskanter och liknande. Vidrör inte bryggarens varma delar (uppvärmningsplatta, filterhållare, ångmunstycke, automatiskt cappuccinotillbehör). Se till att inte heller sladden kommer i kontakt med dessa. Doppa aldrig bryggaren i vatten. Förvara utom räckhåll för barn. Låt inte heller sladden hänga ner så att barn kan nå den. Följ anvisningarna för avkalkning. Använd inte bryggaren om den är skadad eller om sladden är i dåligt skick. Om sladden eller någon annan del skadas, kontakta Krups. Alla sådana reparationer måste utföras av Krups Servicecenter. Öppna under inga omständigheter bryggaren själv. Kontrollera att filterhållaren sitter ordentligt på plats innan du startar bryggningen. Se till att på/av-knappen är i läge O innan du tar loss filterhållaren. Lämna inte apparaten inom räckhåll för barn - Apparaten skall inte användas av yngre barn eller rörelsehindrade utan tillsyn. Espresso Espresso har en rikare smak och är starkare än vanligt kaffe. Det dricks ur små, förvärmda espressokoppar. Hett vatten pressas under tryck genom kaffepulvret, vilket ger ett utsökt aromatiskt svart kaffe med uppiggande effekt. Du känner igen espresso på dess karakteristiska arom och lagret av gulaktigt skum - crema. Detta resultat får du endast med hjälp av högt tryck och espressokaffe som har rostats och malts på rätt sätt. Kaffet får inte vara alltför finmalet, eftersom du då riskerar att blockera brygghuvudet och filtret. Det är normalt att kaffet tar längre tid att rinna igenom, för att uppnå tillräckligt med skum och rätt färg, än med en vanlig kaffebryggare. Du bör också använda ganska kallt vatten direkt ur kranen. Låt inte vattnet stå innan du häller det i bryggaren. 76 XP 4050_Europe.P65 76

18 Före första användning Innan du använder bryggaren för första gången, skölj igenom systemet med enbart vatten. Gör så här: Öppna locket och lyft ut vattenbehållaren med hjälp av handtaget. (1) Fyll på vatten (2). Sätt tillbaka vattenbehållaren ordentligt på plats för att garantera vattentillförseln och stäng återigen locket (3). Tryck på På/Av knappen (4) vilket gör att den blå kontrollampan blinkar. Två filter finns i vattenbehållarens lock. Sätt ett av filtren i filterhållaren (5). Sätt därefter filterhållaren på brygghuvudet. Skruva sedan fast filtret på brygghuvudet genom att vrida handtaget åt vänster (6), placera filterhållaren mot brygghuvudet och sedan vrida handtaget så långt åt höger (7) du kan. Placera en stor skål eller liknande under filterhållaren (8). Så snart den blå kontrollampan lyser med fast sken, så lyser kaffeknapparnas kontrollampa med fast sken. Bryggaren är klar att använda. Tryck på den dubbla kaffeknappen (10) så att vattnet rinner igenom systemet. Upprepa proceduren fem gånger. Som tillbehör finns en filterkassett (N art. F088 bifogas ej apparaten). Användning av espressobryggarens funktioner 1. ESPRESSO. Med malet kaffe För bästa möjliga resultat rekommenderar vi att du först förvärmer tillbehören (filterhållare, filter och koppar) utan kaffepulver. Gör så här: Fyll vattenbehållaren (1) (2) (3) och slå på bryggaren (4). Sätt filterhållaren på plats (6) (7), placera en eller två koppar under. Så snart kaffeknapparnas kontrollampa lyser med fast sken är bryggaren klar att använda. Tryck på kaffeknapparna eller (9) (10). Kopparna fylls med hett vatten, häll därefter ut. När bryggaren är uppvärmd kan du förvärma kopparna på uppvärmningsplattan.. Så här brygger du espresso: Fyll vattenbehållaren (1) (2) (3) och slå på bryggaren (4). Placera filtret för en eller två koppar i filterhållaren (5). Lägg i en eller två skopor malet kaffe i filtret (11) med hjälp av mätskopan. Packa kaffet lätt med hjälp av skopan (12). Avlägsna eventuellt kaffespill på filtrets kant (13). Sätt tillbaka filterhållaren (6) (7). Placera en eller två espressokoppar under filterhållaren. Så snart kaffeknapparnas kontrollampa lyser med fast sken är bryggaren klar att använda. Bryggaren är redan förprogrammerad för en eller två koppar espresso. Tryck på kaffeknapparna eller (9) (10). I början sker ett moment av förbryggning som varar i 2-3 sekunder. När den programmerade mängden uppnåtts, avslutas bryggningen automatiskt. Ta ut filterhållaren och filtret och töm ut kaffesumpen (14). Du kan fylla på filtret igen om du vill brygga fler omgångar.. Med den särskilda ESE-filterhållaren E.S.E systemet har tillkommit för att kunna tillbereda det italienska kaffet espresso ristreto (pressat). Mängden kaffe skall vara 35 ml och det skall inte ta mer än 20 sekunder för vattnet att rinna igenom kaffet. ESE stå för Easy Serving Espresso och är en särskild typ av espressokaffe. Kaffet säljs malet 77 XP 4050_Europe.P65 77

19 och sammanpressat mellan två filterpapper, färdigt för användning. ESE gör det mycket enkelt att brygga espresso eftersom du slipper mäta upp kaffet. Rengöringen är också mycket enklare. Tanken/avsikten är inte att ESE systemet skall användas för att brygga en vanlig kopp kaffe. Var försiktig när du handskas med ESE-kaffet så inte portionerna blir deformerade. Vi rekommenderar att du, för bästa resultat, förvärmer tillbehören (filterhållare, filter och koppar) utan kaffe. Följ anvisningarna under espresso.. Så här brygger du espresso med ESEfunktionen Fyll vattenbehållaren (1) (2) (3) och slå på bryggaren (4). Placera ESE-portionen i ESE-filtret (18). Avlägsna överflödigt papper från portionen vid den perforerade kanten. Placera ESEportionen med den RÖDA MARKERINGEN NERÅT (vik papperskanterna neråt). Var noga med att stoppa in allt papper inuti filtret annars riskerar du några droppar. Genom att placera ESE-portionen rätt skapas rikare och tjockare crema. Sätt filterhållaren på plats (6) (7) (8) genom att pressa den hårt åt höger. Så snart kaffeknapparnas kontrollampa lyser med fast sken är bryggaren klar att använda. Tryck på kaffeknappen (9). I början sker ett moment av förbryggning som varar i 2-3 sekunder. När den rekommenderade mängden kaffe på 35 ml har nåtts, tryck på kaffeknappen (9) om önskad mängd inte var förprogrammerad. Avlägsna filterhållaren från brygghuvudet och släng den använda portionen.. Personlig programmering: Om du önskar ändra den förprogrammerade mängden (50 ml per kopp, tillverkarens inställning) av het espresso i en eller två koppar, gör så här: Fyll vattenbehållaren (1) (2) (3) och slå på bryggaren (4). Placera filtret för en eller två koppar i filterhållaren (5). Lägg i en eller två skopor malet kaffe i filtret med hjälp av mätskopan. Packa kaffet lätt med hjälp av skopan (11) (12) eller placera en ESE-portion i ESE-filtret (18). Avlägsna eventuellt kaffespill på filtrets kant (13). Sätt tillbaka filterhållaren (6) (7). Placera en eller två koppar under filterhållaren. Så snart kaffeknapparnas kontrollampa lyser med fast sken är bryggaren klar att använda. Tryck ner antingen knappen för en eller två koppar eller (9) (10) (>3 sek), de två lamporna (kaffeknapp och kontrollampa) blinkar. När önskad mängd espresso har runnit igenom, stoppa genom att trycka på kaffeknappen eller (9) (10). Nu är mängden automatiskt lagrad.. Hett vatten Bryggaren erbjuder också hett vatten. Fyll vattenbehållaren (1) (2) (3) och slå på bryggaren (4). Placera koppen under det automatiska cappuccino-tillbehöret. Så snart hett vatten knappens kontrollampa lyser med fast sken är bryggaren klar att använda. Tryck på hett vatten knappen (15). När önskad mängd vatten har runnit igenom, stoppa genom att trycka på hett vatten knappen (15). 2. ÅNGFUNKTION Det knackande ljud som uppstår under ångproduktionen härrör från bryggarens pump och är helt normalt. Observera: under och efter användning av bryggaren kan metalldelarna på det automatiska cappuccino-tillbehöret bli mycket heta. 78 XP 4050_Europe.P65 78

20 . Användning av det automatiska cappuccino-tillbehöret: Med det automatiska cappuccino-tillbehöret är det lätt att få mjölkskum till en cappuccino, en latte eller en varm choklad. Fyll vattenbehållaren (1) (2) (3) och slå på bryggaren (4). Sätt det automatiska cappuccino-tillbehöret på plats på ångmunstycket. Placera en kopp under det automatiska cappuccino-tillbehöret. Häll ca 1 dl kall lättmjölk i en kanna. Både mjölk och kanna ska vara kylskåpskalla. För in den böjliga slangen i kannan eller direkt i mjölkförpackningen (17). Observera att slangens rakt avskurna ände ska placeras inuti det automatiska cappuccinotillbehöret och den oregelbundna änden doppas ner i mjölken. Vrid väljaren till läge cappuccino eller latte. När bryggaren är klar (kontrollampan lyser med fast sken), tryck på ångknappen (16), kontrollampan blinkar. När ångknappens kontrollampa återigen lyser med fast sken är bryggaren klar för ånga. Tryck på ångknappen (16). När skummet är klart, stoppa genom att trycka på ångknappen (16) och rengör direkt för att hindra mjölkrester ifrån att torka på det automatiska cappuccinotillbehöret. Placera en kopp under det automatiska cappuccino-tillbehöret. Doppa ner den böjliga slangen i en ren kanna som fyllts till 1/3 med vatten. Tryck på ångknappen (16) och när allt vatten har runnit igenom, tryck på ångknappen (16) för att stoppa. Rengör det automatiska cappuccinotillbehöret med en fuktig trasa. För en grundlig rengöring av det automatiska cappuccino-tillbehöret, se underhåll.. Varm choklad Upprepa samma procedur enligt nedan efter att ha bytt ut mjölken mot chokladdrycken du vill värma. Om espressobryggaren är klar för ånga - efter 5 min utan användning, övergår bryggaren automatiskt till stand-by för kaffe. Om du vill brygga espresso omedelbart efter att du använt ångfunktionen måste bryggaren först svalna och återfå den korrekta temperaturen för espressobryggning. Gör så här: Bryggaren svalnar automatiskt när man trycker på kaffeknappen (en eller två koppar) När den svalnar, blinkar den blå kontrollampan och hett vatten rinner ner på avrinningsplåten. När bryggaren återfått korrekt temperatur kan du starta en espressobryggning. Om espressobryggaren har brist på vatten, hörs en ljudsignal och alla lamporna blinkar för påfyllning av vattenbehållaren. Espressobryggaren övergår till stand-by läge efter 30 min för energibesparing och stängs av efter 1 tim 30 min om den inte används. Underhåll - Tillbehören till din bryggare tål INTE maskindisk. Töm vattenbehållaren efter varje användning.. Avrinningsplåt Töm avrinningsplåten efter varje användning. Ta först bort gallret (19). Om du brygger flera omgångar espresso efter varandra, glöm inte att tömma avrinningsplåten med jämna mellanrum (ungefär var 7-8 bryggomgång). Det är normalt att där är vatten på avrinningsplåten och betyder inte att en läcka uppstått. Vid behov kan du diska avrinningsplåten i ljummet vatten och milt diskmedel. Skölj och torka noggrant. När du sätter tillbaka avrinningsplåten, se till att plastlisten sitter ordentligt på plats (20).. Brygghuvud, filter och filterhållare Rengör brygghuvud, filter och filterhållare efter varje användning. Torka av brygghuvudet med en fuktig trasa, diska de andra delarna i ljummet vatten och milt diskmedel. Skölj och torka noggrant. 79 XP 4050_Europe.P65 79

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé 23 24 25 26 27 28 x1 =1 1x4 29 30 31 06 14 05 11 12 = x1 = x2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1!! 2 06 14 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06 22 05 O P N J F088 XS1000 L B A C d i a b c I e E F D f M G g H h J K

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

XP52 SERIE. www.krups.com FIN

XP52 SERIE. www.krups.com FIN XP52 SERIE www.krups.com F I E P D GB NL DK N S FIN Position for 1 Position for 2 Dansk Tillykke med din nye Krups espressomaskine. Din espressomaskine er udstyret med en filterholder, som har tre eksklusive

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning eller fordi

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Hvis kaffemaskinen bruges i nærheden af børn eller af børn, skal det altid VNHXQGHU

Hvis kaffemaskinen bruges i nærheden af børn eller af børn, skal det altid VNHXQGHU )3.236.$))(0$6.,1(.233(5.$))(75$.7(5.233$5.$))(.2.$5( DANSK.236.$))(0$6.,1(0('7(502.$1'(,5867)5,767c/2* ),/7(5+2/'(5/c*,5867)5,767c/ 9,*7,*()25+2/'65(*/(5 9HGEUXJDIHOHNWULVNHDSSDUDWHUVNDOGHJUXQGO JJHQGHVLNNHUKHGVIRUKROGV

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Prunus Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

KRUPS. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO

KRUPS.  ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO Falcon Display Tu?v 0827932:Mise en page 1 10/03/08 13:50 Page C2 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com SUOMI ITALIANO Falcon Display

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden.

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Ren Besked kaffe Om I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Vi eksporterer til 46 lande, og alle vore kaffebryggere bliver

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC SVENSKA SUOMI DANSK Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Læs mere

Opskrifter med ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi

Opskrifter med ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi Opskrifter med ernæringsdrikke fra Jordbærshake 704 kcal 200 ml Fresubin energy jordbær ernæringsdrik kold 100 g Jordbær evt. frosne 80 ml Friskpresset appelsinjuice kold 4 spsk Sukker 6 spsk Piskefløde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere GOD kaffe Grundbog for kaffeelskere Baristaen (eller sådan brygger du en god kop kaffe) I de foregående kapitler har vi kigget på en masse forhold, som er med til at skabe de gode kaffebønner. I dette

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 135-142 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 CHOKOLADEFONDANT MED AFTER EIGHT 100 g smør 125 g mørk chokolade 4 past. æggeblommer 4 past. æggehvider 40 g sukker 20 g hvedemel 10 stk After Eight Pynt: Evt.

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere

VILD MED IS. Hjemmelavet is, parfait, ispinde, islagkager, knas, drys og marengs

VILD MED IS. Hjemmelavet is, parfait, ispinde, islagkager, knas, drys og marengs VILD MED IS Hjemmelavet is, parfait, ispinde, islagkager, knas, drys og marengs Elisabeth Johansson Gyldendal Saltlakridsis En portion lakridsis (se opskrift s. 37) 2 spsk saltlakridspulver 1 portion flade

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

Vafler med flødeskum. Vafler. 1. Mel, bagepulver og salt sigtes sammen. 1. Fløden piskes til skum. 2. Melet sigtes med vanille.

Vafler med flødeskum. Vafler. 1. Mel, bagepulver og salt sigtes sammen. 1. Fløden piskes til skum. 2. Melet sigtes med vanille. Vafler Vafler med flødeskum 1. Mel, bagepulver og salt sigtes sammen. 2. Melet røres i mælken til en jævn blanding. 3. En æggeblomme tilsættes. 4. Æggehviden piskes stiv. 1. Fløden piskes til skum. 2.

Læs mere

Pressemeddelelse. Sød afslutning på påskefrokosten. Limeparfait. 25. februar 2010

Pressemeddelelse. Sød afslutning på påskefrokosten. Limeparfait. 25. februar 2010 Pressemeddelelse 25. februar 2010 Sød afslutning på påskefrokosten Den perfekte afrunding af påskefrokosten med sild eller den traditionelle lammesteg er en sød dessert. Lad dig inspirere af vores opskrifter,

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull

Tips & Idéer. Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull Tips & Idéer Smycken av merinoull Smykker af merinould/smykker av merinoull 600308 SE Det är lätt och roligt att göra smycken av merinoull och det blir fint att kombinera ullsmyckena med smyckepärlor,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere