I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater"

Transkript

1 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater En arkivfortegnelse Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold til beslutning i SSF s forretningsudvalg (december 1992) tilgængelige efter reglerne i den slesvig-holstenske arkivlov af 11. august 1992, hvorved en evt. adgangstilladelse skal gives af SSF s forretningsudvalg efter henvendelse til SSF s generalsekretær. Arkivserien nr. 9 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2

3 Indledning... side 5 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig... side 7 00 Protokoller s Almene forhold, geografi, mindesmærker, statistik s Mindretallets anliggender i almindelighed s Perioden s Amter, byer, kommuner, enkeltpersoner s Sydslesvigsk Forening s Flensborg by, bystyrelsen og bysekretariat s Flensborg amt s Sydtønder amt s Husum amt s Ejdersted amt s Gottorp amt s Egernførde amt med Holtenå s Rendsborg/Egernførde amt med Holtenå s Rendsborg Nørreamt s Nordfrisland s Det frisiske arbejde s Slesvigere uden for Sydslesvig s Ungdomsarbejdet - alment s Ungdomsforeninger s Andet dansk Ungdomsarbejde s Sportsforeninger s Skolevæsenet s Ungdomsskoler, kursus s Kirken s Biblioteksvæsenet s Erhvervsforhold -alment s Landbruget s Håndværket s Handel og industri s Sociale forhold - byggeri s Sydslesvigske Kvindeforeninger s Sang-, musik- og kunstforeninger s Andre danske foreninger s Teater- og balletforestillinger, koncerter s Amatørteater s Sangkor, gymnastikhold s Underholdnings- og amatørorkestre s Diverse underholdning s Kunstnere s Foredrag, lysbilled- og filmsforedrag s Filmsafdelingen s Årsmøderne s Tillidsmandsarbejdet, tillidsmandskursus s Fadderskabsarbejdet s Bladcentralen Flensborg s Fonds, legater s Humanitært arbejde, Sundhedstjenesten, Alderdomshjem, stiftelser, fritidsklubber for ældre, gaver fra Danmark s Forsamlingshuse og ejendomme s Rejser, besøg, grænsetrafik, toldspørgsmål s Presse og oplysning s Radio og fjernsyn s Læsemapper, julemærker, juleplatter s Dansk politisk arbejde (Vælgerforeningen) s Kredsdags- og kommunevalg s Landdagsvalg s Forbundsdagsvalg s Danske myndigheder, danske forhold s Foreninger, institutioner i Danmark s Slesvig-Holsten, landsregeringen s Tyske myndigheder s

4 89 Tyske love og bestemmelser s Overgrebssager, retssager s Militærtjeneste, faldne s Norden s Internationale forhandlinger, andre lande s Andre mindretal s Personsager s Tillæg: Avisudklip s Navne- og sagregister til Dansk Generalsekretariat... side 153 Dansk Sekretariat for Flensborg by... side 171 Dansk Sekretariat for Flensborg amt... side 179 Dansk Sekretariat for Sydtønder amt... side 192 Dansk Sekretariat for Husum amt... side 193 Dansk Sekretariat for Ejdersted amt... side 231 Dansk Sekretariat for Egernførde amt... side 237 Dansk Sekretariat for Rendsborg amt... side 253 Dansk Sekretariat for Gottorp amt... side 259 4

5 Indledning Grænsedragningen i 1920 gav nyt liv til det danske arbejde i Sydslesvig. Den 26. juni 1920 oprettedes Den slesvigske Forening, som helt frem til afslutningen af 2. Verdenskrig blev det danske mindretals vigtigste kulturelle og politiske organisation. Efter 2. Verdenskrig fik foreningen ny anerkendelse den 15. november 1946 og skiftede navn til Sydslesvigsk Forening. Den nye forening havde samme arbejdsområde som forgængeren, dog således, at den politiske virksomhed fra 1948 overgik til det danske mindretals parti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). De centrale, administrative funktioner i begge foreninger er gennem hele perioden udøvet gennem hovedkontoret Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig i Flensborg, fra 1946 suppleret af lokale amtssekretariater i de enkelte amter/kredse. Virksomheden her har gennem årene skabt en omfattende dokumentation af dansk arbejde i Sydslesvig. Sekretariatsarkiverne indeholder derfor et centralt og mangesidet materiale til belysning af Sydslesvigs historie siden 1920'erne. Dansk Generalsekretariat i Flensborg blev oprettet af Grænseforeningen i marts 1924 Her samledes i mellemkrigsårene trådene i den danske organisation. Kontoret varetog mindretallets interesser og bidrog til gennemførelsen af det politiske og kulturelle arbejde. Generalsekretariatet varetog forhandlinger med de tyske myndigheder, både lokalt og centralt. Via Generalsekretariatet afvikledes også kontakten til Danmark, ikke mindst til Grænseforeningen Ved krigens afslutning var Generalsekretariatet på grund af den krigsskabte personalemangel i praksis ophørt med at eksistere. Under et uventet arbejdspres, skabt bl.a. af den eksplosive medlemstilgang og oprettelse af nye distrikter ud over hele Sydslesvig, blev det nu nødvendigt at opbygge en større organisation. Den 1. september 1945 tiltrådte cand. jur. Frants Thygesen som ny generalsekretær. Under hans ledelse blev Dansk Generalsekretariat udbygget som Sydslesvigsk Forenings hovedkontor. I Generalsekretariatet indførtes nye arbejdsgange. Der blev anlagt journaler og gennemført en omhyggelig registrering af akterne. Gradvis dannedes også sekretariater for de enkelte dele af Sydslesvig til understøttelse af arbejdet i de lokale distriktsforeninger. I løbet af få år blev hele Sydslesvig dækket af sekretariater: Dansk Sekretariat for Flensborg by oprettet marts 1946 (sekretær Hans Wolf) Dansk Sekretariat for Flensborg amt oprettet marts 1946 (sekretær Heinrich Hansen) Dansk Sekretariat for Sydtønder amt, Nibøl oprettet april 1948 Dansk Sekretariat for Husum amt oprettet 1. april 1947 (sekretær Lars H. Schubert) Dansk Sekretariat for Ejdersted, Tønning oprettet april 1948 Dansk Sekretariat for Slesvig/Gottorp amt oprettet 1. februar 1946 (sekretær Hans Ronald Jørgensen) Dansk Sekretariat for Egernførde amt: oprettet som SSF-kontor 28. maj 1946, november 1947 underordnet amtssekretariatet i Slesvig selvstændigt amtssekretariat. Dansk Sekretariat for Rendsborg Nørreamt: oprettet som SSF-kontor 1946, december 1947 udbygget som Dansk Sekretariat Rendsborg, men underordnet Slesvig amtssekretariat selvstændigt amtssekretariat. Arkiverne fra såvel Generalsekretariatet som amtssekretariaterne er, bortset fra materialet fra Sydtønder amts sekretariat, for tiden frem til sidst i 1980'erne afleveret til Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Dette materiale er registreret i nærværende fortegnelse. 5

6 Fortegnelsen og registreringen bygger så vidt muligt på de ordningsprincipper, som blev fulgt i sekretariaterne ved akternes tilblivelse. Arkivet fra Dansk Generalsekretariat i Flensborg omfatter 57 bind og 890 pakker eller 84 hyldemeter. Arkiverne fra by- og amtssekretariaterne omfatter i alt 528 pk. eller 51,5 hyldemeter. Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold til beslutning i SSFs forretningsudvalg (december 1992) tilgængelige efter reglerne i den slesvig-holstenske arkivlov af 11. august 1992, hvorved en evt. adgangstilladelse skal gives af SSFs forretningsudvalg efter henvendelse til SSF s generalsekretær. Supplerende materiale: Nærværende fortegnelse registrerer Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forenings centralarkiver. arkiver fra de enkelte distrikter under Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening er derimod ikke medtaget i denne fortegnelse. Som separate arkiver, der ikke findes i fortegnelsen her, gøres opmærksom på Centralkartotek for Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening for Flensborg by ca Forhandlingsprotokoller for Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening, Flensborg: Bystyrelsen, Fællesforeningen, Fællesrådet, Folkerådet (Foreningsarkiver F 20). Amtsstyrelsernes arkiver, herunder protokoller (i gruppen Foreningsarkiver ) De enkelte distrikters arkiver (i gruppen Foreningsarkiver ) En summarisk fortegnelse over disse arkiver fremgår af publikationen Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. En oversigt (Arkivserien nr. 7, 1999). Flensborg i november 2000/2014 Lars N. Henningsen 6

7 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig Arkivsignatur: I Protokoller 00.1 Månedsberetning (kopier) (uindbundet) Tilsynsrådsmøder Fællesforeningen Folkerådet Kredsdagsfraktionsmøder Hovedstyrelses-og forretningsudvalgsmøder med register Hovedstyrelsesmøder Styrelsesmøder

8 8 I Forretningsudvalgsmøder Finansudvalgsmøder Organisationsudvalgsmøder Landsmøder Socialt Humanitært Udvalg Kulturudvalgsmøder Kulturudvalgsmøder Amtskulturudvalgsmøder Foredragsudvalget Årsmødeudvalget (protokoller)

9 Årsmødeudvalget (beretninger) Teater-og koncertudvalg (beretninger) (protokoller) Almene forhold, geografi, mindesmærker, statistik Almene forhold 1 Avisudklip Konsulatets stat. undersøgelser vedr. den nat. stilling i Sydslesvig Topografi, landkort 1 Topografi, landkort Dyrlæge Harald Olsens papirer vedr. Sydslesvig-kort Sydslesvig - historie 1 Avisudklip, manuskripter Avisudklip, tryksager Gamle bynavne 1 Avisudklip Sydslesvigsk lokalhistorie 1 Korrespondance og mødeprotokoller Kommunernes - amternes areal 1 Statistik Befolkningens afstamningsforhold 1 Korrespondance Sydslesvig - sprogforhold 1 Avisudklip, manuskript

10 01.08 Statistik alment 1 Befolkningsstatistik, tryksager og aktstykker Erhvervsstatistik I Stat. Berichte: Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle in Schl.- Hol. 1 Die natürliche Bevölkerungsbewegung in Schl.-Hol Statistik: Altersgruppe und Geschlecht Statistik: Die Gestorbenen Stat. Berichte: Bevölkerungsstatistik 1 Bevölkerungsstatistik Stat. Berichte: Wanderungsbewegung 1 Wanderungsbewegung Stat. Berichte: Umsiedlung 1 Statistik Befolkningens fordeling på amter og kommuner 1 Statistik Flygningestatistik m. m. 1 Statistik, aktstykker Befolknings- og flygningestatistik 1 Korrespondance og statistik Statistik over modersmål, nationalitet m. m. 1 Statistik Erhvervsstatistik (herunder flygtninge i erhvervslivet) 1 Arbeitsmarkt Statistik Arbejdsløshed, lønninger, priser m. m. 1 Avisudklip Korrespondance

11 01.19 Folketællinger 1 Korrespondance , statistik Stat. Berichte: Allgemeinbildende Schulen 1 Statistik Mindesmærker, bevaring af miljøer og gl. huse 1 Avisudklip, tryksager Korrespondance Avisudklip, tryksager Danevirke/Hedeby 1 Avisudklip Kongestenen på Før 1 Korrespondance, avisudklip Lembecksburg på Før 1 Korrespondance, avisudklip Haubargen Rothelau 1 Korrespondance, avisudklip Runestenene 1 Korrespondance, avisudklip Stallergården i Garding 1 Korrespondance Krigergravene, Istedløven 1 Avisudklip Rurup Vandmølle 1 Korrespondance, avisudklip Gasthof Zum alten Landsknecht i Rendsborg 1 Korrespondance, avisudklip Folkeminder og folkedragter, almueting 1 Korrespondance Mindefest for kaptajn Otto Christian Hammer I 61

12 1 Korrespondance, avisudklip Dybbølfesten Korrespondance, avisudklip Afstemnings marts-møder, veteranmøder 1 Korrespondance, avisudklip Avisudklip, tryksager Mindefest, mindehøjtidelighed 1 Avisudklip Mysunde/Slesvig 2. februar Mindefest og højtidelighed Up ewig ungedelt 1 Pjece til 500 årsfesten Dannebrog år 1 Korrespondance vedr. flagfesten, avisudklip Mindretallets anliggender i almindelighed I Alm. problemer vedr. mindretallets anliggender i Sydslesvig 1 Avisudklip Dansk-allierede forhandlinger om Sydslesvig (London-konferencen) 1 Korrespondance Avisudklip Avisudklip og aktstykker Kiel-aftalen (Vor Ret) 1 Korrespondance og akter Avisudklip, tryksag Vor Ret Dansk-tyske forhandlinger 1 Avisudklip Bonn-erklæringen + (30 års jubilæet 1985) 1 Avisudklip og akter

13 5 Korrespondance, taler års jubilæum Avisudklip Retsgrundlag for det danske arbejde 1 Avisudklip Akter Selvbestemmelsesret og menneskerettigheder 1 Tryksager, avisudklip Avisudklip Spørgsmål "Loyalitet" 1 Korrespondance, avisudklip Administrativ adskillelse 1 Korrespondance og akter Avisudklip Volksbegehren und Volksentscheid, Forbundslandenes grænser 1 Korrespondance og akter Avisudklip Gensidighed 1 Avisudklip Oslo - samarbejde 1 Avisudklip Besættelsesmagternes politik overfor Sydslesvig 1 Korrespondance og akter Avisudklip Beslaglæggelser i Sydslesvig 1 Beslaglæggelser i Sydslesvig Den norske Brigade 1 Korrespondance Socialdemokratiet og Sydslesvig (2. Internationale) 1 Avisudklip Eksistenskrisen 1 Avisudklip

14 02.20 Det danske arbejdes historie 1 Det danske arbejdes historie Dansk arbejde i Sydslesvig - alment 1 Avisudklip Perioden I Sagligt ordnede sager Det danske mindretals medlemmer i Flensborgs nordlige bydel og børnehjælpen, gadevis omtale af mindretalsfamilierne med detaljeret karakteristik Korrespondance med NS-myndighederne, især vedr. børnehjælpen Tysk forsvar mod dansk arbejde i Sydslesvig - tysk pres på dansk mindretal. Fra Ernst Schröders arkiv Korrespondance vedr. Hitlerungdommen, SA og det danske mindretal Korrespondance med NS-myndighederne, især vedr. fører-ord, den tyske hilsen og arbejdstjeneste Det danske mindretals forhandlinger med høje Nazi-myndigheder Tyske overgreb mod det danske mindretal på Ejdersted, især i Tønning Kredsdagsmændenes virksomhed: opråb og avisudklip om kredsdagsmøder i Flensborg, Slesvig og Sydtønder amter Slægtsgårde Den danske folkegruppes civile krigsofre, bombeangrebet i Flensborg 19/ Den danske folkegruppes militære krigsofre Opførelsen af det danske menighedshus i Flensborg-Engelsby

15 03.13 Bygningsplan for menighedshuset i Flensborg-Engelsby Bund der Polen in Deutschland og Verband der Nationalen Minderheiten in Deutschland, indgåede breve Bund der Polen in Deutschland og Verband der Nationalen Minderheiten in Deutschland, udgåede breve a Bund der Polen in Deutschland Kongres i Berlin 1938 (Ernst Christiansen) 1938 Korrespondance Rundskrivelser og meddelelser til foreningerne: indbydelser, programmer, beretninger, formularer Rundskrivelser og meddelelser til foreningerne a Årsmøder, korrespondance og sager Stævner og foreningsmøder: indbydelser, programmer og korrespondance derom Ind- og udgåede breve nordfra og nordpå A-K Ind- og udgåede breve nordfra og nordpå L-Z - generalsekretær Frederik Petersens korrespondance vedr. foredrag i Danmark, fremvisning af Sydslesvig-filmen, vedr. artikler, besøg i Sydslesvig og andet offentlighedsarbejde Willi Johannsen, korrespondance vedr. uddannelse og studiestøtte Willi Johannsen, korrespondance vedr. uddannelse og studiestøtte Korrespondance vedr. Den slesvigske Forenings organisation og finanssager, årsberetninger for de enkelte afdelinger Grænseforeningen Omfatter især korrespondance i almindelighed og vedr. økonomiske anliggender 15

16 03.24 Indgåede breve Indgåede breve Udgåede breve Udgåede breve Udgåede breve Indgåede breve vedr. Flensborghus a Flensborghus G.m.b.H Udgåede breve vedr. Flensborghus Enkeltpersoner og institutioner Især korrespondance med og vedr. enkeltpersoner og institutioner i almindelighed, samt vedr. enkeltpersoners arbejds- og opholdstilladelse Indgåede breve Alm - Got Indgåede breve Græ - Lund Indgåede breve Mom - Ruge Indgåede breve Sand - Wol Indgåede breve Anm - Dahl Indgåede breve Dahls - Götz Indgåede breve Han - Krogh Indgåede breve Kron - Noack Indgåede breve Old - Rens Indgåede breve Ravn - Vej Udgåede breve A - L Udgåede breve M - Z Udgåede breve Alm - Hoppe Udgåede breve Hund - May Udgåede breve Mjang - Zædow I 61

17 03.46 Udgåede breve til institutioner I. A-K Udgåede breve til institutioner II. K-V Personsager Korrespondance vedr. arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, dokumentation for tilknytning til mindretallet, vidnesbyrd om enkeltpersoner og deres forhold til danske og tyske kredse og myndigheder A - Be Bi - C E - H (undt. Hansen) Hansen I - J L Ma - Mo Mu - Mø N - O P (undt. Petersen) Petersen R Sa - Sl So - Sø V - Ø I Det danske kontor i Tønder, korrespondance især vedr. arbejds- og opholdstilladelser A-L Det danske kontor i Tønder, korrespondance især vedr. arbejds- og opholdstilladelser L-Ø

18 Amter, byer og kommuner, enkeltpersoner Flensborg By 1 Avisudklip, tryksager Flensborg Amt Kreis Schleswig-Flensburg 1 Avisudklip Sydtønder amt 1 Avisudklip Husum amt 1 Avisudklip Ejdersted 1 Avisudklip Nordfrisland 1 Avisudklip Rendsborg-Nørre-amt 1 Avisudklip, valgstatistik Egernførde amt 1 Statistik, avisudklip Gottorp amt 1 Avisudklip, byråd kredsvalg, valgresultater m. v Schleswigsche Geest 1 Avisudklip Trene-Ejder-området 1 Avisudklip

19 04.32 Kendte danske personligheder, født i Sydslesvig Heri lister over kendte personer ordnet efter fødested, biografier alfabetisk ordnet, elever fra Husum amt på danske høj-, efter- og ungdomsskoler Levnedsløb alfabetisk ordnet u. år Niels Bøgh Andersen 1 Breve, avisudklip Berthold Bahnsen 1 Breve, avisudklip Georg Beckmann 1 Akter og avisudklip Børge Borgaa 1 Avisudklip Ina Carstensen 1 Avisudklip Dr. Helmuth Christensen 1 Avisudklip Hermann Clausen 1 Avisudklip K. H. Hagenau 1 Avisudklip Svend Johannsen 1 Avisudklip Jacob Kronika 1 Avisudklip Povl Kürstein 1 Avisudklip Prof. Hansen-Larsen 1 Avisudklip, tryksag Viggo Lausten 1 Avisudklip, tryksager Willy August Linnemann 1 Avisudklip

20 04.50 Karl Otto Meyer 1 Avisudklip Frederik Mommsen 1 Avisudklip Samuel Münchow 1 Avisudklip Johs. Oldsen 1 Breve, avisudklip Andr. Paysen 1 Avisudklip Henri Prien 1 Avisudklip Victor Reventlow Criminil 1 Avisudklip Hermann Tychsen 1 Avisudklip Frants Thygesen 1 Avisudklip Hans R. Jørgensen 1 Artikler, avisudklip Forskellige tyske personligheder 1 Forskellige tyske personligheder alfabetisk ordnet Dr. Best 1 Avisudklip Dr. Hugo Eckener 1 Avisudklip Dr. Eduard Edert 1 Avisudklip Julius Fichtel 1 Korrespondance Fr. W. Lübke 1 Avisudklip I Pastor Muus 20

21 1 Akter Wilh. Jürgensen (Asmus von der Heide) 1 Avisudklip General Ramcke 1 Avisudklip Will Rasner 1 Avisudklip Heinz Reinefahrt 1 Avisudklip Dr. R. Schenk 1 Avisudklip Schlegelberger, Franz og Hartwig 1 Avisudklip Biskop Wester 1 Avisudklip Sydslesvigsk Forening I Oprettelse, styrelse, udvalg, mødeplan 1 Skoleudvalg Historie, organisation og arbejde Informationsmateriale om SSF og SSF-udvalg Amts- og bysekretariater, amts- og bystyrelser, info Danevirkegården - informationsmateriale Ældreklubber - informationsmateriale a Jubilæum 1 Jubilæumsfest år sammen med Grænseforeningen Jubilæumsfest SSF 60 år Brochure: Indbydelse til jubilæumsfest Dansk Skoleforening og SSF 75 år ( ) Medlemstal 1 Medlemstal Medlems-alder- og erhversstatistik 21

22 22 I 61 1 Statistik (Hagenaus papirer) Medlemstatistik Foreningens område 1 Korrespondance Medlemsregler 1 Korrespondance Søren Hansens undersøgelse af optagelsesformularerne Budget (revision) 1 Budget, regnskab, revision Umsatzsteuererklärungen Budget, regnskab, revision Regnskabs- og revisionsudvalg 25 Kroneregnskab DM regnskab, korrespondance , SSFs Hovedstyrelse Regnskab

23 35 Uddrag af protokoller vedr. revision Beretninger Mødestatistik (foreningens arrangementer) 1 Meddelelser fra amterne om afholdte møder Generalsekretariatet, organisation 1 Almene sager Telefonanlæg Generalsekretariatet, inventar 1 Kontorudstyr, inventarlister Generalsekretariatet, kontormateriale 1 Bestillinger SF- Berufsgenossenschaft 1 Korrespondance Personaleudflugt 1 Personaleudflugter og fester - med fotos a Danske lønninger 1 Lønforhold SSFs kontingent, kontingentudvalg 1 Kontingent spørgsmål Spørgeskema-aktionen Rejseberetninger og mødereferater 1 Rejseberetninger, mødereferater København Rådgivning i retssager 1 Korrespondance Flag, emblemer 1 Løbende sager

24 05.49 Det sydslesvigske Samråd 1 Oprettelse Protokoller Folkerådet/Fællesrådet 1 Forretningsorden Landsmøder 1 Protokoller og sager Avisudklip SSFs styrelse 1 Styrelsesmøder SSFs hovedstyrelse 1 Møder Avisudklip Møder og mødeberetninger SSFs forretningsudvalg 1 Mødeindkaldelser (med bilag) SSFs finans- og personaleudvalg 1 Mødeindkaldelser med bilag I 61

25 05.57 SSFs foredragsudvalg 1 Foredragstilbud Tryksag: En række foredragstilbud Foredragstilbud Korrespondance og årsberetninger Spørgeskemaundersøgelser for Flensborg by- og amt, Sydtønder- Husum- og Ejdersted amt Spørgeskemaunderrsøgelser for Gottorp- Egernførde-og Rendsborg amt SSFs kommunalpolitiske udvalg 1 Forskelligt SSFs kulturudvalg 1 Korrespondance, protokoller, arrangementslister Avisudklip, møder Kulturudvalgsmøder Beretninger SSFs organisationsudvalg/reorganisation 1 Udvalgsmøder med bilag Reorganisationen 5 Forslag, uddrag af protokoller Samråd SSFs rådgivende byggeudvalg 1 Protokoller SSFs social-humanitære udvalg 1 Beretninger, korrespondance Avisudklip

26 05.64 SSFs valgudvalg (Landeswahlausschuß) 1 Protokoller SSFs teaterudvalg 1 Korrespondance Teaterudvalgsmøder SSFs udvalg for presse og oplysning 1 Korrespondance, møder, informationsblade SSFs årsmødeudvalg 1 Korrespondance, protokoller SSFs økonomiudvalg 1 Korrespondance, regnskab Regnskab for hovedstyrelsen, lønninger, rejser m.m SSFs fadderskabsudvalg 1 Korrespondance Mødeprotokoller Fadderskabslister I 61

27 4 - u. år SSFs aktionsudvalg 1 Mødereferater Valgforberedelser og propagandamateriale SSWs politiske udvalg 1 Protokoller Fællesudvalg - Grænseforeningen - SSF 1 Protokoller, betænkninger Korrespondance, protokoller, sekretærmøder Korrespondance, betænkninger Redegørelser fra de forskellige udvalg Beretninger fra de enkelte foreninger Udvalgs- Betænkninger Betænkninger vedr. det folkeligt-kulturelle danske arbejde i Sydslesvig Betænkninger vedr. det erhvervs-økonomiske udvalg sociale humanitære udvalg politiske- organisatoriske udvalg SSFs sekretærmøder 1 Mødeindkaldelser og bilag, referater SSFs terminkalender 1 Arrangementsplaner og korrespondance Terminsammellisten der Vereinigung der Schl.-Holst. Unternehmensverbände SSFs formandslister 1 Formandslister SSFs regelsamling ca Regler, principalafgørelser, sammensetning af udvalg og bestyrelser A-Z, vedtægter. 2 læg. 08 Flensborg by. Bystyrelsen og bysekretariatet. se også Dansk Sekretariat for Flensborg by I 45 27

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning Arkiv I 78 se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 afl. jr. 1998/I 112. Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold

Læs mere

I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater

I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater En arkivfortegnelse Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold til beslutning i SSF s forretningsudvalg (december 1992) tilgængelige efter

Læs mere

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Amtssekretærer: Peter Häbel 1973ff Sekretærer sammen med Egernførde, se dér.

Amtssekretærer: Peter Häbel 1973ff Sekretærer sammen med Egernførde, se dér. Private institutionsarkiver Arkiv I 77 I 1946 oprettedes et SSF-kontor i Rendsborg. December 1947 udbygges dette og får betegnelsen Dansk Sekretariat Rendsborg, dog underordnet sekretariatet i Slesvig.

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Dansk Sekretariat for Egernførde amt, Egernførde

Dansk Sekretariat for Egernførde amt, Egernførde Dansk Sekretariat for Egernførde amt, Egernførde Arkivsignatur: I 43 Et amtskontor i Egernførde blev oprettet 28. maj 1946, dog sorterende under amtssekretariatet i Slesvig; amtssekretær var Hans Ronald

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv nr. F 99. Den slesvigske Kvindeforening

Private foreningsarkiver. Arkiv nr. F 99. Den slesvigske Kvindeforening Private foreningsarkiver Arkiv nr. F 99 Den slesvigske Kvindeforening Anm.: Arkivet er afleveret 1985, 1990, 1996, 2002 og 2006 af foreningens formand Edith Sigaard-Madsen, Hardes-Eiche 8, D 24891 Struxdorf.

Læs mere

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 Private personarkiver Arkiv P 201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 afl.jr. 1989/P 201 Arkivet er afleveret 1988-89 af datteren, Kirsten Keuchel, Trögelsbyer Weg 66,

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk.

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk. Private institutionsarkiver Arkiv I 27 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1. 1962-76. Protokoller og sager fra de første år... 1 pk. 1. 1962-63. Forhistorie, vedtægt og arbejdsplan.

Læs mere

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond.

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond. Kirkearkiver Arkiv K 30 Den danske Menighed i Flensborg og Omegn/ Dansk Kirke i Sydslesvig. Førstepræsten. afl. jr. 1990/I 33, 1994/I 83 og 1996/I 100. Pastor C.W. Noack 1921-37 1. 1921-37. Pastor C.W.Noacks

Læs mere

Dansk Sekretariat for Flensborg by, Flensborg

Dansk Sekretariat for Flensborg by, Flensborg Dansk Sekretariat for Flensborg by, Flensborg Arkivsignatur: I 45 Arkivet omfatter 1) Dansk Sekretariat for Flensborg by 2) Südschleswigscher Wählerverband Sekretariat Flensburg- Stadt (selvstændigt fra

Læs mere

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004..

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. Private personarkiver Arkiv P 6 Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. afl. jr. 1993/P 432, 1996/P 534, 2000/P 683 og 2005/P 828. Se også - Mårkær

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 redigeret af INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING INSTITUT FUR SCH LESWI G - H 0 LSTE I N ISCH E ZEIT- UND REGIONALG ESCHICHTE

Læs mere

SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER

SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse 1 Navn og opbygning 2 Formål 3 Friisk Foriining 4 Almennyttighed 5 Medlemskab 6 Indmeldelse, udmeldelse, udelukkelse 7 Valg 8 Distrikterne 1. Distriktsgeneralforsamlingen

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste Kirkearkiver Arkiv K 4 Dansk Menighedspleje "Ansgar", Flensborg Afleveret o. 1983 fra kontoret i Toosbüygade 7 arkivfortegnelsen udarbejdet 1989 Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948).

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948). Private foreningsarkiver Arkiv F 141 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Afl. jr. 1990/F 131/1991/F 152 og 2010/I198 Stiftet 1923 under navnet De mellemslesvigske Ungdomsforeninger, 1924 ændret til De

Læs mere

esvigs danske historie

esvigs danske historie esvigs danske historie Tekst- og billedredaktion: Lars N. Henningsen Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 62 Flensborg 2009 Indhold Indledning 9 Hvad er Sydslesvig

Læs mere

Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene, se Jacob Kronika P 29-46.

Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene, se Jacob Kronika P 29-46. Private personarkiver Arkiv P 183 Keil, Hans, vandrelærer, Løjt og Slesvig, f. 1931. Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene,

Læs mere

Foriining for nationale Friiske, Sekretariat

Foriining for nationale Friiske, Sekretariat afl. jr. nr. 2001/I 141 og 2009/I 189. Styrelse Generalforsamlinger og bestyrelse... 2 pk. Anm.: Indeholder sager vedr. generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, med protokoller, beretninger, vedtægter,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Forord Kapitel 1 Slesvig før et kortfattet sammendrag... 15

Forord Kapitel 1 Slesvig før et kortfattet sammendrag... 15 Indhold Forord...13 Kapitel 1 Slesvig før 1920 - et kortfattet sammendrag... 15 DEL i Perioden 1920-1933: - Det danske m indretal i Sydslesvig organiserer sig - De første danske skoler i den tyske Weimarrepublik...21

Læs mere

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Person Informationer Kontakt Dieter Paul Küssner Formand for Sydslesvigsk Forening

Læs mere

1953-1969. Ejderskolen Rendsborg... 8 pk.

1953-1969. Ejderskolen Rendsborg... 8 pk. Private personarkiver Arkiv P 725 Afl. Jr. 2012/P968 (1931-2008), skoleleder, formand for SSF amt 1971-1981, næstformand i SSF 1975-1986, fra 1983 byformand SSF i Flensborg og hustru Kunigunde f. Schnack

Læs mere

ssw Dansksindet politik i Sydslesvig 1945_1998

ssw Dansksindet politik i Sydslesvig 1945_1998 ssw Dansksindet politik i Sydslesvig 1945_1998 4 LARS N. HENNINGSEN MARTIN KLATT JØRGEN KUHL under redaktion af LARS N. HENNINGSEN Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923.

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. Private personarkiver Arkiv P 23 Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. afl. jr. 1993/P 423. 1. 1946. Protokol for Københavnske

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 77. Flensborg Y's Men's Club

Private foreningsarkiver. Arkiv F 77. Flensborg Y's Men's Club Private foreningsarkiver Arkiv F 77 Flensborg Y's Men's Club afl. jr. 1991/F 142. Arkivmaterialet vedr. klubbens lokal- arbejde fra 1958-1990 er bevaret intakt. Ved registreringen er dog til kassation

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Dansk Sekretariat Husum

Dansk Sekretariat Husum Dansk Sekretariat Husum I 35 Arkivsignatur I 35 Se også SSF Husum amts- og bystyrelse (arkiv F 24) og SSF-distriktsforeninger i Husum amt i gruppen Foreningsarkiver. Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90.

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 25 1220København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Sydslesvigudvalgets projekttilskud

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Rede des Landesvorsitzenden des SSW Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 7 a Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310 Fax (0461) 144 08 313 info@ssw.de Formandens beretning

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer:

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer: HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND henleder opmærksomheden på sine nye publikationer, hvoraf følgende er udsendt i 1964: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen

Læs mere

Registrant Faglig Ungdom København

Registrant Faglig Ungdom København Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Registrant Faglig Ungdom København Arkivnr: 635 Ordnet af Knud Holt Nielsen, november 2001 Omfang 55 kasser + 10 udklipsbøger Registrant Faglig

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

1946-90. Byggesager: bygningstegninger, korrespondance, tilbud, regninger, regnskaber m.v... 43 pk

1946-90. Byggesager: bygningstegninger, korrespondance, tilbud, regninger, regnskaber m.v... 43 pk Private personarkiver Arkiv P 17 Dall, Jens, arkitekt, Aabenraa, f.1916. af l. nr. 1993/P 407. Arkivet omfatter arbejder udført 1946-48/49 for Dansk Bygningstjeneste under Grænseforeningen og derefter

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Sydslesvigudvalgets beretning 2010

Sydslesvigudvalgets beretning 2010 Sydslesvigudvalget Sydslesvigudvalgets beretning 2010 Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum Danmarks-Samfundets Århus Kreds 100-års jubilæum 1908-2008 Danmarks-Samfundets Århus kreds Inviterer Foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. i Århus og omegn til Valdemarsfest lørdag

Læs mere

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål VEDTÆGTER for Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Flensborg. Foreningen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage,

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage, Private personarkiver Arkiv P 166, redaktør, Flensborg Avis, Flensborg, 1882-1960. Afl. jr. 1992/P 391 og gl. arkiv 1130-1131. Se også Flensborg Avis' arkiv E1. 1. 1898-1957. Breve og personalia... 1 pk.

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Flensborg, 28. april 2017 UP/AL Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Lærerstillinger og månedslønnede vikariater Der opslås et antal stillinger som lærer til besættelse

Læs mere

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE Ligeledes skal hertugdømmet Sønderjylland ikke forenes med Danmarks rige og krone og ikke incorporeres deri, således at en er herre over dem begge. fra Constitutio

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

- et teater for hele Sønderjylland og Sydslesvig

- et teater for hele Sønderjylland og Sydslesvig Notat med forslag om etablering af Sønderjyllands Teater - Møllen et teater for Sønderjylland og Sydslesvig med fokus på børneteatret TEATRET MØLLEN - et teater for hele Sønderjylland og Sydslesvig Den

Læs mere

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005

Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Bestyrelsesmøde 02. oktober 2005 Sted: Join Hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A, 8700 Horsens Tid: Kl. 11.00 til 16.30 Referat: Deltagere: Fraværende: Höiberg Pedersen Nielsen, Nielsen, Günter Arnold,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Manuskript til årsmødetale, Jørgensby-Skolen, lørdag den 6. juni 2009, kl.15 v. Hans Andresen

Manuskript til årsmødetale, Jørgensby-Skolen, lørdag den 6. juni 2009, kl.15 v. Hans Andresen Kend det danske mindretals historie! Kend din historie! Kend vor historie! Manuskript til årsmødetale, Jørgensby-Skolen, lørdag den 6. juni 2009, kl.15 v. Hans Andresen I danske medier både nord og syd

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2013

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2013 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsformanden og landssekretariatet - Landsformandens skriftlige beretning SSWs landsmøde 14. september 2013 i Husumhus, Neustadt 95, Husum For os i Sydslesvig. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

HAANDBOG I DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAALS HISTORIE

HAANDBOG I DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAALS HISTORIE HAANDBOG I DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAALS HISTORIE DOKUMENTER AKTSTYKKER KORT OG STATISTISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SØNDERJYLLAND UDGIVET AF DE SAMVIRKENDE SØNDERJYDSKE FORENINGER REDIGERET AF FRANZ v.

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Utrykte og trykte kilder til Sydslesvigs danske skoles historie efter 1920 ved Hans Andresen, 2017

Utrykte og trykte kilder til Sydslesvigs danske skoles historie efter 1920 ved Hans Andresen, 2017 Utrykte og trykte kilder til Sydslesvigs danske skoles historie efter 1920 ved Hans Andresen, 2017 Utrykte kilder Stadtarchiv Flensburg IV A, herunder: 370 1694 1184 1776 1439 1782 1620 1794 1673 1811

Læs mere

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur Hvad er et nationalt mindretal? Hvad er et mindretalssprog? Hvad er regionale sprog? Sprogpagten, hvad er det? Hvad er sproglig mangfoldighed? Få svarene 23. juni på Alsion

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2016)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2016) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2016) Protokol fra Møde i Det Sydslesvigske Samråd torsdag den 21. juli 2016 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) v/christian

Læs mere

Dansk Sekretariat for Flensborg amt, Flensborg

Dansk Sekretariat for Flensborg amt, Flensborg Arkivsignatur: I 58 Arkivet omfatter akter fra 1) Dansk Sekretariat for Flensborg amt 2 Südschleswigscher Wählerverband Sekretariat für Landkreis Flensburg (o. 1954 sammenlagt med Dansk Sekretariat for

Læs mere

Andersen, Niels Bøgh, højskoleforstander, Jaruplund,

Andersen, Niels Bøgh, højskoleforstander, Jaruplund, Private personarkiver Arkiv P 282, højskoleforstander, Jaruplund, 1908-1991. Afl. jr. 1990/P 273, 1992/P 354, 1997/593. Tilgængeligt efter aftale med arkivaren. Se også Jaruplund Højskoles arkiv (I 2).

Læs mere

D A N S K I G R Æ N S E L A N D E T

D A N S K I G R Æ N S E L A N D E T D A N S K I G R Æ N S E L A N D E T F I N N S L U M S T R U P Danmark har adskillige nabostater, og alligevel er vi aldrig i tvivl, når der tales om grænselandet i bestemt form. Så ved alle, at det er

Læs mere

Damer (slagspil) Christina Borch-Jensen. Mikkel Ravn Møller Damer (hulspil) Christina Borch-Jensen

Damer (slagspil) Christina Borch-Jensen. Mikkel Ravn Møller Damer (hulspil) Christina Borch-Jensen 2017 (slagspil) Tina Bjørn. (hulspil) Tina Bjørn (slagspil) Jamie Christensen (hulspil) Jamie Christensen MidAge ( slagspil) Lars Slott MidAge (hulspil) Jan Røgilds. Sen. ( slagspil) Jens Ole Christensen

Læs mere