IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK"

Transkript

1 KG MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY KAHVE DEĞ RMEN КАВА-АВТОМАТ МЕЛАЧКА ЗА КАФЕ RÂŞNIŢĂ PENTRU CAFEA MLYNČEK NA KÁVU IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

2 A B C D E F 2

3

4 SIKKERHED Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Fare! Da apparatet forsynes med elektrisk strøm, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød. Overhold af denne grund de nedenstående sikkerhedsforskrifter: Apparatet må ikke berøres med våde hænder. Stikket må ikke berøres med våde hænder. Sørg for at det er nemt at få adgang til stikdåsen i brug til apparatet: det gør det muligt at trække stikket ud, om nødvendigt. Hvis man vil trække stikket ud fra stikdåsen, gør det ved at operere på selve stikket. Undgå at trække i kablet, da det kan risikere beskadigelser. Hvis apparatet er fejlagtigt, prøv ikke selv at reparere det. Sluk for apparatet, træk stikket ud og ret henvendelse til den Tekniske Assistanceservice. Hvis stikket eller kablet er beskadigede, ret udelukkende henvendelse til De Longhis Assistanceservice, for at forekomme alle mulige risici. Apparatet må ikke sættes ned i vandet. Advarsel: før rengøringen skal stikket fjernes. Forsyningskablet må ikke hænge ned fra bordkanten eller fra en andre arbejdsplaner, og det må ikke komme i kontakt med varme flader Apparatet må ikke bruges uafbrudt i over 60sekunder. Lad apparatet køle af i 10 minutter før det bruges igen. Fare! Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) utilgængeligt for børn. Fare! Apparatet må ikke bruges af personer (indbefattet børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til apparatet, med mindre en person, der har ansvaret for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og instruerer dem. Hold øje med børn og forbyd dem at lege med apparatet. Anbring ikke apparatet ovenpå eller i nærheden af el- eller gaskomfurer, eller ved en opvarmet ovn. Kontrollér at der ikke findes fremmedlegemer indeni kaffemøllen. Installation af apparatet Pas på! Kontroller, at netværksspændingen stemmer overens med den, der er trykt på dataskiltet, der sidder under apparatet. Apparatet skal udelukkende tilsluttes en stikdåse som overholder alle gyldige lovkrav, med en minimumsydelse på 10 og udstyret med korrekt jordforbindelse. Hvis stikket og stikdåsen ikke er kompatible, skal stikket udskiftes med et andet, af passende type, af kvalificeret personale. Tilladt brug Dette apparat bør udelukkende anvendes til brugen, som den er projekteret for. En hvilken som helst anden brug bør anses som utilladt. Dette apparat er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes en ukorrekt brug af apparatet. Forsøg aldrig at hakke is eller anvende den til andre formål end det der vises i instruktionerne. Brugsanvisninger Læs omhyggeligt disse anvisninger før apparatet tages i brug. - Den manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personlige kvæstelser og skader på apparatet. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes den manglende overholdelse af disse brugsanvisninger. Bemærk: Opbevar omhyggeligt disse anvisninger. Hvis apparatet gives videre til andre personer, sørg også for at levere disse brugsanvisninger. 60

5 BORTSKAFFELSE De elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Apparater med dette symbol hører under det Europæiske Direktiv 2002/96/EF. Alle elektriske og elektroniske apparater, når de ikke længere er funktionsdygtige, skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffaldet og afleveres til de særlige kommunale genbrugsstationer. En korrekt bortskaffelse af det brugte apparat forekommer skader på miljøet og farer for den offentlige sundhed. Du kan indhente yderligere informationer vedrørende apparatets bortskaffelse hos kommunens tekniske forvaltning, hos Bortskaffelsescentret eller i butikken, hvor du har købt apparatet. BESKRIVELSE AF APPARATET 1. Beholder til ladning af kaffebønner 2. Låg til beholder til ladning af kaffebønner 3. Apparatlegeme 4. Afbryder ON/OFF 5. Udtagelig øvre kværnsten 6. Beholder til formalet kaffe 7. Låg til den formalede kaffes beholder 8. Knap til valg af koppeantal 9. Knap til valg af formalingsgrad INFORMATIONER OM KAFFEKVÆRNEN Den korrekte formaling garanterer en smagsfuld kaffe og en optimal aroma. Formalingsgraden afhænger af metoden der anvendes til forberedelse af kaffen. Generelt desto finere formalingen er, jo hurtigere skal kaffeforberedelsen være. Netop af denne grund er kaffen der anvendes i maskinerne til espresso-kaffe meget finere i forhold til den der anvendes til et perkolator- eller opløsningssystem. Hvis man foretager en for fin formaling til en bestemt forberedelsesproces (for eksempel fin formaling til espresso der anvendes i en automatisk kaffemaskine til filterkaffe eller dryp), vil man opnå en for stor udtrækning og som konsekvens deraf en kaffe med en bitter og skarp smag. Omvendt, hvis formalingen er for groft til en speciel forberedelsesmetode, vil man opnå en mindre udtrækning og en lettere og mere vandig kaffe. Hvis man anvender en korrekt formalingsgrad, ved samtidig at tilføje mere kaffe opnår man en stærkere forberedelse uden at kaffen bliver bitter. Udover at der muliggøres forskellige formalingsvariationer, garanterer kaffekværnene en ensformig formaling. Dette er vigtigt for at sikre at udtrækningen er ensformig i alle de malede kaffepartikler. INDLEDENDE OPERATIONER Inden kaffekværnen anvendes, skal man gøre den ydre beholder og beholderen til ladning med kaffebønner rene med en fugtig ren klud. Vask beholderens låg, den formalede kaffes beholder og låget til den formalede kaffes beholder ren i varmt vand, skyl dem derefter og tør dem; de kan også vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv. BEMÆRK: Kværne må ikke vaskes og den skal altid holdes tør. Gør kværnstenen ren med en børste med groft hår. ANVENDELSE AF KAFFEKVÆRNEN Vær sikker på at kaffekværnen er koblet fra. Installér den formalede kaffes beholder (6) og det relative låg (7) i den rette position. Sørg for at gruppen er korrekt placeret i apparatlegemet (3). Fjern låget fra beholderen til ladning af kaffebønnerne (2/Fig. A) og fyld beholderen op til det ønskede niveau (1/Fig. B). Fyld ikke op over MAX niveau der står på beholderen. Sæt låget på igen og sørg for at det er placeret korrekt, ved at trykke det i bund (Fig. C). Hvis låget ikke er korrekt placeret, vil kaffekværnen ikke kunne fungere. BEMÆRK: Dette produkt er udelukkende beregnet til at kværne hele kaffebønner. Indstil mængden af den formalede kaffe ved DK 61

6 at stille knappen til valg af antal kopper (Fig. D) på basis af den ønskede mængde. Indstil formalingsgraden ved at regulere vælgeren til formalingsgraden (Fig. E) på det ønskede niveau. Sæt stikket i et strømudtag. Tryk afbryderen ON/OFF (4) for at starte apparatet. Når man har valgt mængden der skal formales, vil apparatet automatisk slukke. Hvis man ønsker at stoppe apparatet inden at formalingen er stoppet, skal man trykke afbryderen ON/OFF (4) (Fig. F). Fjern beholderen med det formalede kaffe, slå let på beholderen, fjern låget og hæld det formalede kaffe i kaffemaskinens filter eller anvend en måleske. For at opnå yderligere formalet kaffe, skal man gentage funktionscyklussen. Vær altid sikker på at det formalede kaffe ikke overskrider MAX niveauet der er trykt på beholderen til den formalede kaffe (6). De valgte indstillinger forbliver uvarierede indtil næste ændring. VIGTIGT! For at garantere en korrekt funktion af apparatet, skal man sikre sig at: - låget til beholderen til ladning af kaffebønner (2) er korrekt placeret. - beholderen til den formalede kaffe (6) og det relative låg (7) er korrekt placerede i apparatlegemet. BRUGERRÅD - Det anbefales at opbevare kaffebønnerne på et køligt og tørt sted. Opbevar kaffebønnerne i en beholder der ikke er gennemsigtig men hermetisk lukket. - Mal kun den nødvendige mængde kaffe til øjeblikket. Råd til at valg af kaffens korrekte malingsgrad. - Brug knappen til valg af formalingsgrad (Fig. E) for at regulere formalingen alt afhængende af hvilken type kaffemaskine der anvendes. - Generelt, desto hurtigere passagen er af vandet gennem det formalede kaffe, jo finere skal formalingen være. En medium formaling er derfor egnet til forberedelse af filtreret kaffe, mens en meget fin formaling er nødvendigt til forberedelse af espresso-kaffe. - Det anbefales at bruge en mellemposition ved første anvendelse og derefter regulere indstillingen alt afhængende af egen smag. Når apparatet er blevet brugt nogle gange, kan man identificere den ideelle formaling til sin egen smag og sin egen forberedelsesmetode. - Man må ikke indstille formalingsgraden når apparatet er i funktion. FORMALING Fin Medium/Fin Medium Medium/Groft Groft TYPE KAFFEMASKINE Espresso Automatisk kaffemaskine til amerikansk kaffe dryp type / permanent filter Automatisk kaffemaskine til amerikansk kaffe dryp type / permanent filter Perkolator Stempelfilter som french press Indstillinger af den anbefalede formaling: Råd til valg af koppeantal - Brug knappen til valg af koppeantal (Fig. D) for at programmere den ønskede mængde formalede kaffe. - Kaffekværnen maler 1 spiseske kaffe for hver valgt kop. VEDLIGEHOLDELSE - For at bibeholde hele kaffens smag og aroma skal man tømme beholderen til den malede kaffe efter hvert brug. - Frakobl altid kaffekværnen inden den gøres ren. - Dyp aldrig kaffekværnen, forsyningskablet eller stikket i vand eller udsæt det for løbende vand. - Brug ikke hårde rensemidler eller rensesvampe til rengøring af apparatet. - Gør lågene og den malede kaffes beholder rene med varmt sæbevand. - For at tage den øvre kværnsten af (5), skal man indstille knappen til formalingsgrad (Fig. E) på position fin, og derefter tage om kværnstenens øverste del i kaffekværnen og dreje den med uret, derefter skal den trækkes lodret op for at kunne tage den af. - Gør omhyggeligt de indre dele af beholderen til ladning af kaffebønnerne (1) rene med en 62

7 fugtig klud. - For at sætte den øverste kværnsten på igen, skal man indstille knappen til valg af formalingsgraden (Fig. E) i position groft, sætte skærebladet i og drej den en gang i retningen mod uret. Gør doseringsapparatet til den formalede kaffe grundigt ren med en fugtig klud, ved samtidig at sikre sig at doseringsapparatet til den formalede kaffe ikke er tilstoppet med kafferester. MÆNGDE KAFFE MAN SKAL BRUGE TIL MASKI- NEN: Espresso-kaffemaskine: - 1 spiseske til en dosis espressokaffe på 1 ounce (cirka 30 gram) Filtreret kaffe dryp type, stempelfilter som french press, perkolator: spiseskeer til 1 kop kaffe (på 5 ounce eller 140 gram) GUIDE TIL FEJLUNDERSØGELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER Spænding: V~ 50/60 Hz Effektforbrug: 110W Vægt: KG79: 1,5 Kg Vægt: KG89: 1,7 Kg Apparatet stemmer overens med de følgende EF-direktiver: Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF; EMC-direktiv 89/336/EØF og efterfølgende ændringer 92/31/EØF og 93/68/EØF. Materialer og genstande beregnet til kontakt med fødevarer stemmer overens med forskrifterne, der er angivet i den Europæiske forordning 1935/2004. PROBLEM ÅRSAG/LØSNING Vær sikker på at stikket er korrekt sat i stikkontakten og at stikkontakten fungerer korrekt. Apparatet virker ikke. Låget til beholderen til ladning af kaffebønner er ikke placeret korrekt. Beholderen til ladning af kaffebønner er ikke placeret korrekt eller låget til beholderen er ikke placeret korrekt eller ikke sat på. DK Apparatet er overophedet. Motorens termiske sikring er udløst. Kontakt et autoriseret servicecenter. Apparatet standser under dets funktion. Bønnebeholderens eller den formalede kaffes beholders maksimale kapacitet er overskredet. Vælger til formalingsgrad fungerer ikke. Kontrollér at den øverste kværnsten er placeret korrekt. (Konsultér afsnittet til vedligeholdelse der findes ovenover). 63

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Vejledning til foodprocessor Indhold SIkker brug af foodprocessoren Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Elektriske krav...4 Bortskaffelse af elektriske apparater...4 Dele og

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere