DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. ITALIANO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO"

Transkript

1 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS ITALIANO SUOMI

2

3

4

5 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Brug og vedligeholdelse ITALIANO SUOMI

6 KRUPS Espresseria Automatic! Vigtigt Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og opbevar den til senere brug. Overhold sikkerhedsanvisningerne. Fabrikant SAS Groupe SEB Moulinex Rue Saint-Léonard F Mayenne Frankrig 2 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

7 Indholdsfortegnelse Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx KRUPS Espresseria Automatic 1 Vigtige oplysninger om produktet og brugsanvisningen Om Espresseria Automatic Guide over symbolerne i brugsanvisningen Sikkerhedsanvisninger Overensstemmende brug Produkter der følger med apparatet Kontrol på fabrik Oversigt over Espresseria Automatic og hvordan den virker Apparatets betjeningselementer Visningselementer Kontrollamper og deres betydning Opstart af Espresseria Automatic Før første anvendelse (valgfrit) Klargøring af apparatet Oprindelig indstilling Skylning af kaffekredsløbet Indstilling af kværnen Brug Sådan tændes apparatet Brygning af espresso eller kaffe Tilberedning af cappuccino Brug af auto-cappuccinotilbehøret (ekstraudstyr) Funktion til 2 kopper Vedligeholdelse og rengøring Regelmæssig vedligeholdelse Rengøringsprogram Afkalkningsprogram Lang gennemskyldning Liste over uregelmæssigheder under brug Tekniske data Transport Bortskaffelse af affald Service Emneliste DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO

8 KRUPS Espresseria Automatic 4 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

9 KRUPS Espresseria Automatic 1 Vigtige oplysninger om produktet og brugsanvisningen I denne vejledning kan du finde alle de vigtige oplysninger om opstart, brug og vedligeholdelse af din automatiske kaffe-/espressomaskine. Denne brugsanvisning indeholder også vigtige sikkerhedsanvisninger. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug første gang og gem den til senere brug: En ikke overensstemmende brug fritager Krups for ethvert ansvar. DEUTSCH ENGLISH 1.1 Om Espresseria Automatic Hvad enten det er espresso eller lungo, ristretto eller cappuccino, så er din automatiske kaffe-/espressomaskine designet til at lave en bryg af samme kvalitet derhjemme som på bistroen, ligegyldigt hvornår du tilbereder den. I kraft af sit Thermoblock System, 15 bar pumpen og fordi den udelukkende arbejder med friskmalede kaffebønner, giver Espresseria Automatic mulighed for at få en drik med et maksimalt antal aromaer, dækket af en herlig kraftig og gylden creme, et produkt som stammer fra kaffebønnernes naturlige olie. Espressokaffe er mere rig på aromaer end klassisk filterkaffe. På trods af sin udtalte smag der er meget kraftig og vedvarende i munden, indeholder espresso rent faktisk mindre koffein end filterkaffe (ca. 20 mg mindre pr. kop). Det skyldes den kortere tid for brygning. Du vil få stor glæde af at bruge Espresseria Automatic i kraft af den enkle håndtering, det klare udsyn til alle beholderne og de automatiske programmer for rengøring og afkalkning. 1.2 Guide over symbolerne i brugsanvisningen Symboler og tilknyttede ord anvendt i denne brugsanvisning Symbol Tilknyttet ord Betydning Advarsel mod risiko for alvorlige eller livsfarlige kvæstelser! Fare Symbolet med lynet advarer mod farer forbundet med tilstedeværelsen af elektricitet! Advarsel Advarsel mod risiko for lettere kvæstelser FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK!! OBS Advarsel mod eventuelle uregelmæssigheder under brug, beskadigelser eller ødelæggelse af apparatet Vigtig bemærkning Generel eller vigtig bemærkning for apparatets virkemåde SUOMI! Info Godt råd Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx Et godt råd eller en nærmere oplysning vedrørende brugen af apparatet 5 ITALIANO

10 KRUPS Espresseria Automatic 1.3 Sikkerhedsanvisninger! Fare: Disse sikkerhedsanvisninger er beregnet til at beskytte dig selv, andre og apparatet. Det er derfor strengt nødvendigt at følge dem. Betingelser for brug Apparatet, ledningen eller stikket må aldrig dyppes ned i vand eller enhver anden væske. Hvis apparatets strømførende dele kommer i kontakt med fugtighed eller vand, kan det medføre livsfarlige kvæstelser på grund af tilstedeværelsen af elektricitet! Dette apparat må kun bruges indendørs og i tørre lokaler. I tilfælde af svingninger af den omgivende temperatur fra koldt til varmt skal man vente i nogle timer, før Strømforsyning Fare: Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre livsfarlige kvæstelser forbundet med elektricitet! Kontroller at den angivne spænding på apparatets typeplade svarer til din el-installations spænding. Apparatet må udelukkende tilsluttes ved et stik med jordforbindelse. Spænding: V~/50Hz. Sørg for at stikkontakten er let tilgængelig, så det er let at tage stikket ud, hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller f.eks. i tilfælde af tordenvejr. Stikket skal tages ud af stikkontakten i tilfælde af tordenvejr for ikke at beskadige apparatet. Hiv ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Træk øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, hvis der opstår uregelmæssigheder under brug eller hvis brygningen ikke forløber korrekt. Afbryd apparatet og tag stikket ud, når det ikke bruges i længere tid og under rengøring. apparatet startes for ikke at beskadige det med kondensvand. Undgå at anbringe apparatet i direkte sollys eller et sted, der udsættes for varme, kulde, frost eller fugt. Sørg for at apparatet ikke anbringes på en varm overflade såsom en varmeplade eller i nærheden af åben ild for at undgå enhver risiko for antændelse! 6 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller selve apparatet er beskadiget. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, må apparatet ikke bruges for at undgå enhver fare, og det er strengt nødvendigt at få ledningen udskiftet af et autoriseret KRUPS serviceværksted. Lad ikke ledningen hænge frit ned fra bordet eller arbejdsfladen. Rør ikke ved og lad ikke ledningen komme i kontakt med apparatets varme dele. Det frarådes at anvende stik med flere udtag eller forlængerledninger. Garantien bortfalder i tilfælde af forkert tilslutning.

11 Børn Hold apparatet udenfor børns rækkevidde. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget Apparatet Kom ikke vand ned i beholderen til kaffebønner og/eller under serviceklappen, da det kan beskadige komponenterne eller få dem til at flyde over. Alle indgreb på apparatet, som ikke vedrører rengøring og afkalkning efter fremgangsmåderne i apparatets brugsanvisning, skal foretages af et autoriseret KRUPS serviceværksted. Af sikkerhedsmæssige grunde må man kun bruge autoriseret KRUPS tilbehør og forbrugsartikler, da de passer perfekt til apparatet. Tag apparatets stik ud, når du forlader rummet eller huset i længere tid, da uregelmæssigheder under brug kan overopvarme apparatet og medføre antændelse. Skil aldrig apparatet ad. OBS: Det kan være livsfarligt på grund af den elektriske strøm! Garantien bortfalder i tilfælde af en ikke autoriseret åbning af apparatet. Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer Brug og vedligeholdelse Kontroller apparatet og forsøg at løse problemet, hvis der opstår uregelmæssigheder under brug eller hvis det ikke fungerer korrekt (se afsnit 6 «Liste over uregelmæssigheder) eller få apparatet repareret, hvis uregelmæssigheden vedvarer. Hvis maskinen ikke kan betjenes uden fare, træk da stikket ud af kontakten. Følg altid anvisningerne til afkalkning af apparatet. Tag stikket ud af stikkontakten, Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx KRUPS Espresseria Automatic forudgående instruktioner om brugen af dette apparat af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. korrekt eller hvis det er beskadiget. Det anbefales i så fald at få apparatet undersøgt af et autoriseret KRUPS serviceværksted (se listen i KRUPS servicehæftet). Af sikkerhedsmæssige årsager og på grund af godkendelse (CE) er det forbudt at omdanne eller ændre apparatet på eget initiativ, da godkendelsen kun dækker testede apparater, og fabrikanten afviser ethvert ansvar i tilfælde af beskadigelse. Vær opmærksom på dampdysens retning for ikke at få forbrændinger. Første gang apparatet tages i brug, efter rengøring eller afkalkning eller efter en længere periode uden brug kan der løbe damp eller varmt vand ud af dampdysen. Vend dysen indad mod apparatet for at undgå enhver risiko for forbrænding. før ethvert indgreb for rengøring eller vedligeholdelse. Apparatets garanti bortfalder i tilfælde af manglende afkalkning, rengøring eller regelmæssig vedligeholdelse eller som følge af tilstedeværelsen af fremmedlegemer i kværnen (se separat dokument). 7 DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO

12 KRUPS Espresseria Automatic 1.4 Overensstemmende brug Denne kaffe-/espressomaskine Espresseria Automatic må udelukkende bruges til brygning af espresso eller kaffe, til opskumning af mælk og til opvarmning af væsker. Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug i en almindelig husholdning. Denne kaffe-/espressomaskine Espresseria Automatic er ikke beregnet til en kommerciel eller professionel brug. En anden brug end den, der er beskrevet i nærværende brugsanvisning, er ikke overensstemmende med anbefalingerne og kan medføre personlige kvæstelser eller materielle skader samt en beskadigelse eller ødelæggelse af apparatet (se punkt 1.3 «Sikkerhedsanvisninger»). 1.5 Produkter der følger med apparatet Kontroller de produkter, der følger med apparatet. Hvis der mangler et element, kontakt vores hotline direkte (se afsnit 10). Medfølgende elementer: Espresseria Automatic Auto-cappuccino tilbehør XS 6000 (ekstraudstyr) bestående af: - Mælkekande - Speciel dyse - Tilslutningsrør - Rør i rustfrit stål Patron til Claris Aqua Filter System (Krups varenr. F088 ekstraudstyr) Startsæt bestående af: - Filterpatron - Skruetilbehør Vedligeholdelsespose bestående af: - 1 brev med afkalkningsmiddel (KRUPS varenr. F054) - 2 rengøringstabletter (KRUPS varenr. XS3000) - Stav til bestemmelse af vandets hårdhed - Tråd til rensning af dampdyse - Liste over autoriserede KRUPS serviceværksteder - Garantibevis Brugsanvisning 1.6 Kontrol på fabrik Alle apparater er underlagt en streng kvalitetskontrol. Tilfældigt udvalgte apparater bliver afprøvet i praksis, hvilket kan forklare eventuelle spor af brug. 8 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

13 KRUPS Espresseria Automatic 2 Oversigt over Espresseria Automatic og hvordan den virker Alle betjeningselementerne og Apparatets betjeningselementer er visningselementerne på Espresseria forbundet med et nummer, som der Automatic vil blive forklaret i det henvises til i denne brugsanvisning. De nedenstående. tilsvarende numre i parentes henviser til Hver funktion vil blive beskrevet kort, siden, der kan foldes ud. hvilket vil hjælpe dig til at forstå denne Vi anbefaler at folde denne side ud, så du brugsanvisning og blive fortrolig med altid kan se apparat foran dig. apparatet. 2.1 Apparatets betjeningselementer Siden, der kan foldes ud, viser et billede af apparatet. Fold denne side ud. De forskellige betjeningselementer på apparatet er nævnt nedenfor sammen med en kort beskrivelse af dem: N Identificering- Funktion 1 Tænd/Sluk knap og kontrollampe Tænding og slukning af apparatet Den blå kontrollampe er tændt, når apparatet fungerer 2 Damp-knap Gør det muligt at aktivere eller deaktivere produktionen af damp 3 Drejeknap Gør det muligt at indstille den mængde drik, der skal tilberedes (i ml) 4 Standard knap Gør det muligt at aktivere brygningen af en normal kaffe eller espresso 5 Stærk knap Gør det muligt at aktivere brygningen af en stærk kaffe eller espresso 6 «Calc» kontrollampe Tænder når apparatet skal afkalkes 7 «Clean» kontrollampe Tænder når apparatet skal rengøres 8 Serviceknap Gør det muligt at aktivere en fremgangsmåde med skylning samt vedligeholdelsesprogrammet og funktionerne med oprindelig indstilling DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA 9 «Vandbeholder» kontrollampe 10 «Opsamlingsbeholder» kontrollampe Tænder når vandbeholderen skal fyldes op Tænder når opsamlingsbeholderen til kaffegrums og drypbakken skal tømmes og når rengøringsskuffen skal rengøres 11 Opsamlingsbeholder til kaffegrums Opsamler brugt kaffegrums Rengøringsskuffe Gør det muligt at fjerne eventuelle rester af kaffegrums inde i 12 apparatet Kort beskrivelse af maskinens vedligeholdelse og listen over 13 «Serviceguide» hotline numre i hele verden NORSK SUOMI 14 Vandbeholder Indeholder vandet beregnet til at tilberede drikke og til skylning 15 Håndtag til vandbeholderens låg Gør det muligt at tage vandbeholderen ud Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 9 ITALIANO

14 KRUPS Espresseria Automatic N Identificering Funktion Låg til beholder med kaffebønner 16 Lukker beholderen til kaffebønner 17 Indstillingsknap Gør det muligt at indstille hvor fint, kaffebønnerne skal males: Fin, middel eller grov maling 18 Kværn Maler kaffebønnerne 19 Beholder til kaffebønner Indeholder kaffebønnerne (max. 275 g) 20 Rengøringsrende Hul til rengøringstablet 21 Digitalt display Angiver indstillingsparametrene til den oprindelige indstilling (se punkt 3.3) Serviceklap med rist til kopper Lukket klap: Gør det muligt at varme de kopper op, der står Åben klap: Indeholder rengøringstabletter 22 på den 23 Betjeningspanel Omfatter alle betjeningsknapperne og drejeknappen 24 Kaffeudløb med håndtag Udløb af den tilberedte drik 25 Dampdyse Produktion af varm damp 26 Flydere til vandstand Mekanisk anordning som hindrer overløb 27 Gør det muligt at opsamle vandet, der løber ud af apparatet Dryprist og bakke og som bliver spildt under tilberedningen Skema. 1: Elementerne på betjeningspanelet og beholderen til kaffebønner på Espresseria Automatic 2.2 Visningselementer Brugeren underrettes om apparatets angivelser ved hjælp af fem kontrollamper (1, 6, 7, 9, 10). Apparatet har et digitalt display (21) til indstilling af parametrene for den oprindelige indstilling (se punkt 3.3). De tændte eller blinkende kontrollamper angiver apparatets tilstand mens det fungerer: Kontrollampe 1 Apparatet er tændt. Kontrollampe 6 Afkalkningsprogrammet skal udføres. Kontrollampe 7 Rengøringsprogrammet skal udføres. Kontrollampe 9 Vandbeholderen skal fyldes op. Kontrollampe 10 Opsamlingsbeholderen skal tømmes og/eller rengøringsskuffen skal rengøres. Kontrollampen tænder også, når opsamlingsbeholderen eller rengøringsskuffen ikke er sat korrekt i. Kontrollampe (1) Tænd/Sluk Kontrollampe (7) «Rengøring» Kontrollampe (6) «Afkalkning» Kontrollampe (9) «Vandbeholder» Kontrollampe (10) «Opsamlingsbeholder» 10 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

15 2.3 Les témoins lumineux et leurs significations Tænd/Slu k Kontrollampe Opsamlingsbeholder Kontrollampe Vandbeholder Kontrollampe Clean Kontrollampe KRUPS Espresseria Automatic Calc Kontrollampe Betydning DEUTSCH ENGLISH Slukket Slukket Slukket Slukket Slukket Apparatet er klar til at tilberede kaffe eller damp. Enkel blinken: Apparatet er i opvarmningsfase. Dobbelt blinken: En cyklus med «2 kopper» er i gang. Informationsservice i funktionen med «Oprindelig indstilling». Oprindelig indstilling: To blink; indstillingerne er indlæst. Tøm opsamlingsbeholderen til kaffegrums / drypbakken, rengør skuffen. Kontroller at opsamlingsbeholderen til kaffegrums og rengøringsskuffen sidder rigtigt. Fyld vandbeholderen op og/eller kontroller at den sidder rigtigt. Visning under fasen med kaffebrygning: fyld vandbeholderen op. Automatisk afbrydelse. Tøm opsamlingsbeholderen til kaffegrums (en cyklus med 2 kopper kaffe er i gang). Rengøringsprogrammet er i gang eller efterspørges. Rengøringsprogram: Fase med rengøring/skylning er i gang. Afkalkningsprogrammet er i gang eller efterspørges. Afkalkningsprogram: Fase med afkalkning/skylning er i gang. Fase med afkalkning/skylning: Tøm vandbeholderen, skyl den og fyld den op med vand igen. Slukket Slukket Anmodning om lang skylning (ca. 150 ml): Se side 28. NORSK SVENSKA DANSK NEDERLANDS FRANCAIS Slukket Slukket Lang skylning sker. Slukket eller Konstant blinken: Uregelmæssighed. Tændt kontrollampe SUOMI Betydning af skemaets symboler: eller Blinkende kontrollampe Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx Kontrollampe med dobbelt blinken 11 ITALIANO

16 KRUPS Espresseria Automatic 3 Opstart af Espresseria Automatic Fare: Tilslut apparatet ved en 230 V stikkontakt med jordforbindelse. Hvis det ikke er tilfældet, bringer du dig selv i livsfare på grund af elektricitet! Overhold sikkerhedsanvisningerne (se punkt 1.3). Installation af apparatet Anbring kaffemaskinen på en stabil og plan overflade. Sørg for at det valgte sted 3.1 Før første anvendelse (valgfrit) Før apparatet tages i brug første gang, skal du bestemme vandets hårdhed, så du kan tilpasse apparatet efter den konstaterede hårdhed. Du kan også bruge denne fremgangsmåde, når du bruger apparatet et sted, hvor vandets hårdhed er anderledes, eller hvis du har bemærket Måling af vandets hårdhed Fyld et glas med vand og dyp den lille stav ned i det. Vent i et minut, før du aflæser vandets hårdhed. De røde zoner på den lille stav angiver hårdhedsklassen: ingen rød zone = klasse 0, en rød zone = klasse 1, etc. (se illustrationen). Du vil blive bedt om at oplyse den konstaterede hårdhedsklasse (fra 0 til 4) under den oprindelige indstilling af apparatet forklaret i punkt 3.3 i undermenuen «Vandets hårdhed». Det gør man ved at bruge dataene i skemaet nedenfor: Hårdhedsgrad har tilstrækkelig udluftning, da apparatet afgiver varme. en ændring af dit vands hårdhed. Du kan bestemme vandets hårdhed ved hjælp af den lille stav, der følger med apparatet, eller ved at henvende dig til det lokale vandforsyningsselskab Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 dh < 3 > 4 > 7 > 14 > 21 e < 3,75 > 5 > 8,75 > 17,5 > 26,25 f < 5,4 > 7,2 > 12,6 > 25,2 > 37,8 Indstilling af apparatet Skema 2: Vandets hårdhedsklasse til den oprindelige indstilling af apparatet (punkt 3.3) 12 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

17 Installation af filterpatron (ekstraudstyr) Patronen til Krups Aqua Filter System F088 gør det muligt at forbedre vandets smag. Det består af en anti-kalk substans såsom aktivt kul, som reducerer indholdet af klor, urenheder, bly, kobber, pesticider etc. i vandet (Reduktion af karbonat-hårdheden med Tag filterpatronen og skruetilbehøret ud af emballagen og saml skruetilbehøret som vist på illustrationen. KRUPS Espresseria Automatic op til 75 %*, af indholdet af klor med op til 85 %*, af bly med op til 90 %*, af kobber med op til 95 %*, af aluminium med op til 67 %*). Mineraler og sporstoffer bevares. * Iht. fabrikantens angivelser DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS Indstil måneden hvor patronen sættes i (position 1 på illustrationen, tallet til venstre i åbningen) ved at dreje den grå ring, der sidder på filtrets øverste ende. Måneden, hvor patronen skal skiftes ud, vises til højre i åbningen (position 2 på illustrationen). Sæt skruetilbehøret fast på filterpatronen som vist på illustrationen. NEDERLANDS DANSK VSkru filterpatronen ned i gevindet i bunden af vandbeholderen: 1. Sæt filterpatronen ned i gevindet. 2. Skru patronen fast. Tag skruetilbehøret af filterpatronen.! Bemærk: Filterpatronen skal udskiftes efter ca. hver 50 liter vand eller mindst hver 2. måned. SVENSKA NORSK Stil en beholder, der kan rumme ca. 0,5 liter under dampdysen (25) og tryk på Serviceknappen (8), indtil Tænd/Sluk (1) kontrollampen giver sig til at blinke. SUOMI Filterpatronen fyldes med vand og ca. 300 ml vand løber ud gennem dampdysen. Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 13 ITALIANO

18 KRUPS Espresseria Automatic 3.2 Klargøring af apparatet Før du tænder for apparatet, skal du følge trinene nedenfor.! OBS : Vandbeholder: Vandbeholderen må ikke fyldes op med varmt vand, mineralvand, mælk eller en anden væske, da det kan beskadige apparatet. Beholder til kaffebønner: Kom aldrig malet kaffe eller vand ned i beholderen til kaffebønner, da det kan beskadige kværnen. Kontroller at der ikke kommer fremmedlegemer (f.eks. små sten i kaffebønnerne) ind i beholderen, da det kan beskadige kværnen (er ikke dækket af garantien!). Drypbakke: For at undgå forbrændinger på grund af overstænkninger med varmt vand, skal man kontrollere at drypbakken sidder korrekt! Tag vandbeholderen (14) af og fyld den op med koldt vand. i Et godt råd: Man kan fylde vandbeholderen op uden at tage den af: Luk låget op og hæld vand i med en passende kande. Sæt den i igen og luk låget. Åbn låget (16) på beholderen til kaffebønner (19) og fyld den op med kaffebønner (max. 275 g).!! Vigtigt: Overhold max. niveauet for opfyldning af vandbeholderen («Max» mærket). Bemærk: Hvis vandbeholderen ikke er sat i eller ikke er fyldt tilstrækkeligt op med vand (under mærket «Calc»), når man tænder for apparatet, vil «Vandbeholder» kontrollampen (9) give sig til at blinke og det er midlertidigt ikke muligt at brygge espresso eller kaffe. Luk låget på beholderen til kaffebønner. 14 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

19 3.3 Oprindelig indstilling KRUPS Espresseria Automatic Når maskinen tages i brug første gang, skal du foretage indstillingerne nedenfor for at sikre en optimal brug af apparatet. Foretag indstillingerne! Vigtigt: Apparatets stik skal være sat i, men der må ikke være tændt for det. DEUTSCH ENGLISH Tryk samtidigt på Serviceknappen (8) og «Stærk» knappen (5). «Vandbeholder» kontrollampen (9) tænder. FRANCAIS NEDERLANDS Løft risten til kopper op ved at trykke bag på den for at få den til at vippe (22). DANSK! I afsnittet foran til højre sidder det digitale display, der er beregnet til den oprindelige indstilling af parametrene. Bemærk: Det digitale display er sænket lidt ned i et hulrum. SVENSKA Det digitale display angiver den forhåndsindstillede hårdhedsgrad på fabrik (nemlig «3»). Tryk flere gange på «Stærk» knappen, det antal gange der er nødvendigt for at indstille hårdhedsgraden for det anvendte vand (du skal først have bestemt dit vands hårdhed efter angivelserne i punkt 3.1 i denne brugsanvisning). Tryk på Dampknappen (2). NORSK SUOMI Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 15 ITALIANO

20 KRUPS Espresseria Automatic «Calc» kontrollampen (6) tænder.. Det digitale display angiver temperaturniveauet for kaffe, der er blevet indstillet på fabrik (nemlig «2»).! Info: Jo højere tallet er, desto varmere er kaffens temperatur. Tryk flere gange på «Stærk» knappen, det antal gange der er nødvendigt for at indstille den ønskede kaffetemperatur, mellem 1 og 3. Tryk på Dampknappen. «Clean» kontrollampen (7) tænder. Det digitale display angiver varigheden før automatisk afbrydelse, som er forhåndsindstillet på fabrik (nemlig «1»). Tryk flere gange på «Stærk» knappen, det antal gange der er nødvendigt for at indstille den ønskede tid før afbrydelse, mellem 1 og 4. Tryk på Tænd/Sluk knappen (1).! Bemærk: Varigheden hvorefter apparatet slukker automatisk kan indstilles fra 1 (= 1 time) til 4 (= 4 timer). Indstillingsfunktionen er slut.! Vigtigt: Sørg for at alle lågene og serviceklappen er lukket godt samt at alle maskinens komponenter er installeret korrekt, før du starter tilberedningen af en drik. 16 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

21 3.4 Skylning af kaffekredsløbet Efter flere dage uden brug skal kaffekredsløbet skylles. Man kan foretage denne skylning efter at have tændt for apparatet eller på et vilkårligt tidspunkt ved KRUPS Espresseria Automatic at trykke på Serviceknappen. ENGLISH DEUTSCH Tryk på Tænd/Sluk knappen (1). Tænd/Sluk kontrollampen blinker: Apparatet varmer op. Tænd/Sluk kontrollampen lyser konstant: Apparatet er klar til brug. Stil en tilstrækkelig stor beholder under kaffeudløbene, tryk dernæst på Serviceknappen (8). Fremgangsmåden med skylning starter og standser automatisk, efter at der er løbet ca. 40 ml vand ud. 3.5 Indstilling af kværnen Man kan indstille, hvor fint kværnen skal male kaffen. Jo mere fint kværnen maler kaffen, desto mere udtalt er kaffens aroma og kaffen bliver desuden mere cremet.! OBS: Man må kun dreje drejeknappen (17) under malingen for ikke at beskadige kværnen. Betydning af indstillingsknappens position Man må aldrig forcere knappen til indstilling af malingens finhed! Indstil malingens finhed for den næste brygning af kaffe, når kaffebønnerne bliver malet. NORSK SVENSKA DANSK NEDERLANDS FRANCAIS Mere fin maling Middel maling Mere grov maling SUOMI Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 17 ITALIANO

22 KRUPS Espresseria Automatic 4 Brug Hvis man overholder anvisningerne nedenfor, er man sikker på at få meget gode resultater. Det vil sikkert være nødvendigt at foretage flere forsøg, før du finder frem til den blanding og den brænding af kaffebønnerne, der svarer til din smag. Det anvendte vands kvalitet er ligeledes en afgørende faktor for kaffens smag. Du skal sørge for at vandet kommer lige fra vandhanen, at det er koldt og ikke lugter af klor. Brug ikke stagnerende vand.! OBS: Apparatet er udelukkende beregnet til brug med kaffebønner. Når du tilbereder din første kop kaffe efter flere dage uden brug af maskinen eller efter en rengøring, kommer der lidt damp eller varmt vand ud af dampdysen. Hold dig på tilstrækkelig afstand af dampdysen og stil en kop under udløbene for at undgå enhver risiko for forbrændinger eller overstænkninger med damp eller varmt vand. Kaffeudløb Kaffeudløbet kan indstilles i højden. Før kaffeudløbet op, så du lettere kan Dampdyse Dampdysen kan bevæges til venstre og til højre og man kan stille den lidt på skrå Drypbakke Denne bakke gør det muligt at opsamle det vand, apparatet bruger eller som spildes under tilberedningen. Når 4.1 Sådan tændes apparatet Tryk på Tænd/Sluk knappen (1). Kontrollampen blinker: Apparatet varmer op. Når opvarmningsfasen er slut, lyser kontrollampen konstant: Apparatet er klar til brug. Tryk på Serviceknappen (8), hvis du vil foretage en skylning (se punkt 3.4). anbringe eller tage højere kaffekopper ud. fremad, så det er lettere at tage en kop ud, der står under den. flyderens blå elementer er synlige (26), skal bakken tømmes.! Bemærk: Hvis maskinen ikke er blevet brugt i flere dage, er det bedst at foretage en skylning. Hvis du vil tilberede en espresso eller en kaffe, læs anvisningerne i punkt 4.2. Hvis du vil lave en cappuccino, se punkt Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

23 4.2 Brygning af en espresso eller en kaffe Man kan indstille mængden af vand til en espresso på mellem 20 og 70 ml og mængden til en kaffe på mellem 80 og 220 ml. Brygning af en espresso eller en kaffe KRUPS Espresseria Automatic Ud over betegnelsen «normal» for de to drikke, tilbyder maskinen ligeledes valgmuligheden «stærk kaffe» og «stærk espresso». DEUTSCH ENGLISH Stil en kop under kaffeudløbet (24). Man kan sænke eller hæve kaffeudløbet i forhold til koppens højde. Indstil den ønskede mængde drik med drejeknappen (3): til en espresso: 20 til 70 ml til en kaffe: 80 til 220 ml. Tryk på knappen til den valgte drik: - «Standard» knappen (4) til en normal espresso eller kaffe. - «Stærk» knappen (5) til en stærk espresso eller kaffe. Faserne med maling og opvarmning starter. Kontroller den indlæste mængde vand og juster om nødvendigt værdien med drejeknappen (3). Når opvarmningen er slut, begynder maskinen at brygge. Vent til udløbet er slut, før koppen tages ud. «Standard» «Stærk»! Bemærk: For at standse udløbet, fordi koppen er fyldt eller af enhver anden årsag, skal man trykke på «Standard» eller «Stærk» knappen. Man kan reducere mængden af vand under udløbet ved at dreje på drejeknappen. Hvis du vil standse udløbet, skal du dreje drejeknappen mod mini. OBS: TAG IKKE VANDBEHOLDEREN UD, FØR CYKLUSSEN ER SLUT (det vil sige 15 sekunder efter kaffen er holdt op med at løbe ud). SUOMI NORSK SVENSKA DANSK NEDERLANDS FRANCAIS Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 19 ITALIANO

24 KRUPS Espresseria Automatic 4.3 Tilberedning af en cappuccino Cappuccino er en drik tilberedt med en espresso og opskummet mælk. Kendere tilbereder cappuccino ved først at opskumme mælken og dernæst tilsætte espressoen, fordi espressoen mister sin exceptionelle aroma meget hurtigt. Mængden af opskummet mælk i forhold til espressoen er den samme, men man kan naturligvis tilpasse den efter smag. Vi anbefaler at bruge letmælk. Tilberedning af opskummet mælk med damp Stil en beholder eller en cappuccino-kop fyldt halvt op med kold mælk (6 til 10 C) under dampdysen (25) og tryk på Dampknappen. Den blå kontrollampe blinker: Apparatet varmer op. Kontrollampen lyser dernæst konstant, hvilket betyder at opvarmningen er slut. Tryk på Dampknappen igen. Der kommer varm damp ud af dampdysen. Et godt råd: Det er bedst at bruge en cappuccino-kop, fordi den ikke er så høj og kan indeholde en stor mængde; det er derfor lettere at tage den ud under dampdysen.! Et godt råd: Det er bedst at bruge en cappuccino-kop, fordi den ikke er så høj og kan indeholde en stor mængde; det er derfor lettere at tage den ud under dampdysen.! Et godt råd: Hvis dampdysens spids ikke er i kontakt med mælken, skal man løfte koppen lidt op, indtil opskumningen er slut. Man kan afbryde dampproduktionen på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på Dampknappen. Tilsæt en espresso eller en kaffe Tag cappuccino-koppen ud og stil den under kaffeudløbet (24).! Vigtigt: Dampproduktionen standser ikke øjeblikkeligt efter at man har trykket på Dampknappen. Tryk på knappen tidligt nok til at undgå, at koppen eller beholderen flyder over. Tilsæt en espresso eller en kaffe afhængig af den drik, du vil tilberede, ved at følge anvisningerne i punkt 4.2. Tag koppen ud og tilsæt lidt sukker eller chokoladespåner efter smag.! Vigtigt: Tag dampdysen af og skyl den straks under rindende vand (se punkt 5.1). Sæt den i igen, stil en beholder under den og tryk på dampknappen for at fjerne de mælkerester, der er inde i den. Lad dampen strømme ud i mindst 10 sekunder. 20 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere