DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. ITALIANO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO"

Transkript

1 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS ITALIANO SUOMI

2

3

4

5 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Brug og vedligeholdelse ITALIANO SUOMI

6 KRUPS Espresseria Automatic! Vigtigt Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og opbevar den til senere brug. Overhold sikkerhedsanvisningerne. Fabrikant SAS Groupe SEB Moulinex Rue Saint-Léonard F Mayenne Frankrig 2 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

7 Indholdsfortegnelse Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx KRUPS Espresseria Automatic 1 Vigtige oplysninger om produktet og brugsanvisningen Om Espresseria Automatic Guide over symbolerne i brugsanvisningen Sikkerhedsanvisninger Overensstemmende brug Produkter der følger med apparatet Kontrol på fabrik Oversigt over Espresseria Automatic og hvordan den virker Apparatets betjeningselementer Visningselementer Kontrollamper og deres betydning Opstart af Espresseria Automatic Før første anvendelse (valgfrit) Klargøring af apparatet Oprindelig indstilling Skylning af kaffekredsløbet Indstilling af kværnen Brug Sådan tændes apparatet Brygning af espresso eller kaffe Tilberedning af cappuccino Brug af auto-cappuccinotilbehøret (ekstraudstyr) Funktion til 2 kopper Vedligeholdelse og rengøring Regelmæssig vedligeholdelse Rengøringsprogram Afkalkningsprogram Lang gennemskyldning Liste over uregelmæssigheder under brug Tekniske data Transport Bortskaffelse af affald Service Emneliste DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO

8 KRUPS Espresseria Automatic 4 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

9 KRUPS Espresseria Automatic 1 Vigtige oplysninger om produktet og brugsanvisningen I denne vejledning kan du finde alle de vigtige oplysninger om opstart, brug og vedligeholdelse af din automatiske kaffe-/espressomaskine. Denne brugsanvisning indeholder også vigtige sikkerhedsanvisninger. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug første gang og gem den til senere brug: En ikke overensstemmende brug fritager Krups for ethvert ansvar. DEUTSCH ENGLISH 1.1 Om Espresseria Automatic Hvad enten det er espresso eller lungo, ristretto eller cappuccino, så er din automatiske kaffe-/espressomaskine designet til at lave en bryg af samme kvalitet derhjemme som på bistroen, ligegyldigt hvornår du tilbereder den. I kraft af sit Thermoblock System, 15 bar pumpen og fordi den udelukkende arbejder med friskmalede kaffebønner, giver Espresseria Automatic mulighed for at få en drik med et maksimalt antal aromaer, dækket af en herlig kraftig og gylden creme, et produkt som stammer fra kaffebønnernes naturlige olie. Espressokaffe er mere rig på aromaer end klassisk filterkaffe. På trods af sin udtalte smag der er meget kraftig og vedvarende i munden, indeholder espresso rent faktisk mindre koffein end filterkaffe (ca. 20 mg mindre pr. kop). Det skyldes den kortere tid for brygning. Du vil få stor glæde af at bruge Espresseria Automatic i kraft af den enkle håndtering, det klare udsyn til alle beholderne og de automatiske programmer for rengøring og afkalkning. 1.2 Guide over symbolerne i brugsanvisningen Symboler og tilknyttede ord anvendt i denne brugsanvisning Symbol Tilknyttet ord Betydning Advarsel mod risiko for alvorlige eller livsfarlige kvæstelser! Fare Symbolet med lynet advarer mod farer forbundet med tilstedeværelsen af elektricitet! Advarsel Advarsel mod risiko for lettere kvæstelser FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK!! OBS Advarsel mod eventuelle uregelmæssigheder under brug, beskadigelser eller ødelæggelse af apparatet Vigtig bemærkning Generel eller vigtig bemærkning for apparatets virkemåde SUOMI! Info Godt råd Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx Et godt råd eller en nærmere oplysning vedrørende brugen af apparatet 5 ITALIANO

10 KRUPS Espresseria Automatic 1.3 Sikkerhedsanvisninger! Fare: Disse sikkerhedsanvisninger er beregnet til at beskytte dig selv, andre og apparatet. Det er derfor strengt nødvendigt at følge dem. Betingelser for brug Apparatet, ledningen eller stikket må aldrig dyppes ned i vand eller enhver anden væske. Hvis apparatets strømførende dele kommer i kontakt med fugtighed eller vand, kan det medføre livsfarlige kvæstelser på grund af tilstedeværelsen af elektricitet! Dette apparat må kun bruges indendørs og i tørre lokaler. I tilfælde af svingninger af den omgivende temperatur fra koldt til varmt skal man vente i nogle timer, før Strømforsyning Fare: Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre livsfarlige kvæstelser forbundet med elektricitet! Kontroller at den angivne spænding på apparatets typeplade svarer til din el-installations spænding. Apparatet må udelukkende tilsluttes ved et stik med jordforbindelse. Spænding: V~/50Hz. Sørg for at stikkontakten er let tilgængelig, så det er let at tage stikket ud, hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller f.eks. i tilfælde af tordenvejr. Stikket skal tages ud af stikkontakten i tilfælde af tordenvejr for ikke at beskadige apparatet. Hiv ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Træk øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, hvis der opstår uregelmæssigheder under brug eller hvis brygningen ikke forløber korrekt. Afbryd apparatet og tag stikket ud, når det ikke bruges i længere tid og under rengøring. apparatet startes for ikke at beskadige det med kondensvand. Undgå at anbringe apparatet i direkte sollys eller et sted, der udsættes for varme, kulde, frost eller fugt. Sørg for at apparatet ikke anbringes på en varm overflade såsom en varmeplade eller i nærheden af åben ild for at undgå enhver risiko for antændelse! 6 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller selve apparatet er beskadiget. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, må apparatet ikke bruges for at undgå enhver fare, og det er strengt nødvendigt at få ledningen udskiftet af et autoriseret KRUPS serviceværksted. Lad ikke ledningen hænge frit ned fra bordet eller arbejdsfladen. Rør ikke ved og lad ikke ledningen komme i kontakt med apparatets varme dele. Det frarådes at anvende stik med flere udtag eller forlængerledninger. Garantien bortfalder i tilfælde af forkert tilslutning.

11 Børn Hold apparatet udenfor børns rækkevidde. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget Apparatet Kom ikke vand ned i beholderen til kaffebønner og/eller under serviceklappen, da det kan beskadige komponenterne eller få dem til at flyde over. Alle indgreb på apparatet, som ikke vedrører rengøring og afkalkning efter fremgangsmåderne i apparatets brugsanvisning, skal foretages af et autoriseret KRUPS serviceværksted. Af sikkerhedsmæssige grunde må man kun bruge autoriseret KRUPS tilbehør og forbrugsartikler, da de passer perfekt til apparatet. Tag apparatets stik ud, når du forlader rummet eller huset i længere tid, da uregelmæssigheder under brug kan overopvarme apparatet og medføre antændelse. Skil aldrig apparatet ad. OBS: Det kan være livsfarligt på grund af den elektriske strøm! Garantien bortfalder i tilfælde af en ikke autoriseret åbning af apparatet. Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer Brug og vedligeholdelse Kontroller apparatet og forsøg at løse problemet, hvis der opstår uregelmæssigheder under brug eller hvis det ikke fungerer korrekt (se afsnit 6 «Liste over uregelmæssigheder) eller få apparatet repareret, hvis uregelmæssigheden vedvarer. Hvis maskinen ikke kan betjenes uden fare, træk da stikket ud af kontakten. Følg altid anvisningerne til afkalkning af apparatet. Tag stikket ud af stikkontakten, Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx KRUPS Espresseria Automatic forudgående instruktioner om brugen af dette apparat af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. korrekt eller hvis det er beskadiget. Det anbefales i så fald at få apparatet undersøgt af et autoriseret KRUPS serviceværksted (se listen i KRUPS servicehæftet). Af sikkerhedsmæssige årsager og på grund af godkendelse (CE) er det forbudt at omdanne eller ændre apparatet på eget initiativ, da godkendelsen kun dækker testede apparater, og fabrikanten afviser ethvert ansvar i tilfælde af beskadigelse. Vær opmærksom på dampdysens retning for ikke at få forbrændinger. Første gang apparatet tages i brug, efter rengøring eller afkalkning eller efter en længere periode uden brug kan der løbe damp eller varmt vand ud af dampdysen. Vend dysen indad mod apparatet for at undgå enhver risiko for forbrænding. før ethvert indgreb for rengøring eller vedligeholdelse. Apparatets garanti bortfalder i tilfælde af manglende afkalkning, rengøring eller regelmæssig vedligeholdelse eller som følge af tilstedeværelsen af fremmedlegemer i kværnen (se separat dokument). 7 DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO

12 KRUPS Espresseria Automatic 1.4 Overensstemmende brug Denne kaffe-/espressomaskine Espresseria Automatic må udelukkende bruges til brygning af espresso eller kaffe, til opskumning af mælk og til opvarmning af væsker. Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug i en almindelig husholdning. Denne kaffe-/espressomaskine Espresseria Automatic er ikke beregnet til en kommerciel eller professionel brug. En anden brug end den, der er beskrevet i nærværende brugsanvisning, er ikke overensstemmende med anbefalingerne og kan medføre personlige kvæstelser eller materielle skader samt en beskadigelse eller ødelæggelse af apparatet (se punkt 1.3 «Sikkerhedsanvisninger»). 1.5 Produkter der følger med apparatet Kontroller de produkter, der følger med apparatet. Hvis der mangler et element, kontakt vores hotline direkte (se afsnit 10). Medfølgende elementer: Espresseria Automatic Auto-cappuccino tilbehør XS 6000 (ekstraudstyr) bestående af: - Mælkekande - Speciel dyse - Tilslutningsrør - Rør i rustfrit stål Patron til Claris Aqua Filter System (Krups varenr. F088 ekstraudstyr) Startsæt bestående af: - Filterpatron - Skruetilbehør Vedligeholdelsespose bestående af: - 1 brev med afkalkningsmiddel (KRUPS varenr. F054) - 2 rengøringstabletter (KRUPS varenr. XS3000) - Stav til bestemmelse af vandets hårdhed - Tråd til rensning af dampdyse - Liste over autoriserede KRUPS serviceværksteder - Garantibevis Brugsanvisning 1.6 Kontrol på fabrik Alle apparater er underlagt en streng kvalitetskontrol. Tilfældigt udvalgte apparater bliver afprøvet i praksis, hvilket kan forklare eventuelle spor af brug. 8 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

13 KRUPS Espresseria Automatic 2 Oversigt over Espresseria Automatic og hvordan den virker Alle betjeningselementerne og Apparatets betjeningselementer er visningselementerne på Espresseria forbundet med et nummer, som der Automatic vil blive forklaret i det henvises til i denne brugsanvisning. De nedenstående. tilsvarende numre i parentes henviser til Hver funktion vil blive beskrevet kort, siden, der kan foldes ud. hvilket vil hjælpe dig til at forstå denne Vi anbefaler at folde denne side ud, så du brugsanvisning og blive fortrolig med altid kan se apparat foran dig. apparatet. 2.1 Apparatets betjeningselementer Siden, der kan foldes ud, viser et billede af apparatet. Fold denne side ud. De forskellige betjeningselementer på apparatet er nævnt nedenfor sammen med en kort beskrivelse af dem: N Identificering- Funktion 1 Tænd/Sluk knap og kontrollampe Tænding og slukning af apparatet Den blå kontrollampe er tændt, når apparatet fungerer 2 Damp-knap Gør det muligt at aktivere eller deaktivere produktionen af damp 3 Drejeknap Gør det muligt at indstille den mængde drik, der skal tilberedes (i ml) 4 Standard knap Gør det muligt at aktivere brygningen af en normal kaffe eller espresso 5 Stærk knap Gør det muligt at aktivere brygningen af en stærk kaffe eller espresso 6 «Calc» kontrollampe Tænder når apparatet skal afkalkes 7 «Clean» kontrollampe Tænder når apparatet skal rengøres 8 Serviceknap Gør det muligt at aktivere en fremgangsmåde med skylning samt vedligeholdelsesprogrammet og funktionerne med oprindelig indstilling DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA 9 «Vandbeholder» kontrollampe 10 «Opsamlingsbeholder» kontrollampe Tænder når vandbeholderen skal fyldes op Tænder når opsamlingsbeholderen til kaffegrums og drypbakken skal tømmes og når rengøringsskuffen skal rengøres 11 Opsamlingsbeholder til kaffegrums Opsamler brugt kaffegrums Rengøringsskuffe Gør det muligt at fjerne eventuelle rester af kaffegrums inde i 12 apparatet Kort beskrivelse af maskinens vedligeholdelse og listen over 13 «Serviceguide» hotline numre i hele verden NORSK SUOMI 14 Vandbeholder Indeholder vandet beregnet til at tilberede drikke og til skylning 15 Håndtag til vandbeholderens låg Gør det muligt at tage vandbeholderen ud Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 9 ITALIANO

14 KRUPS Espresseria Automatic N Identificering Funktion Låg til beholder med kaffebønner 16 Lukker beholderen til kaffebønner 17 Indstillingsknap Gør det muligt at indstille hvor fint, kaffebønnerne skal males: Fin, middel eller grov maling 18 Kværn Maler kaffebønnerne 19 Beholder til kaffebønner Indeholder kaffebønnerne (max. 275 g) 20 Rengøringsrende Hul til rengøringstablet 21 Digitalt display Angiver indstillingsparametrene til den oprindelige indstilling (se punkt 3.3) Serviceklap med rist til kopper Lukket klap: Gør det muligt at varme de kopper op, der står Åben klap: Indeholder rengøringstabletter 22 på den 23 Betjeningspanel Omfatter alle betjeningsknapperne og drejeknappen 24 Kaffeudløb med håndtag Udløb af den tilberedte drik 25 Dampdyse Produktion af varm damp 26 Flydere til vandstand Mekanisk anordning som hindrer overløb 27 Gør det muligt at opsamle vandet, der løber ud af apparatet Dryprist og bakke og som bliver spildt under tilberedningen Skema. 1: Elementerne på betjeningspanelet og beholderen til kaffebønner på Espresseria Automatic 2.2 Visningselementer Brugeren underrettes om apparatets angivelser ved hjælp af fem kontrollamper (1, 6, 7, 9, 10). Apparatet har et digitalt display (21) til indstilling af parametrene for den oprindelige indstilling (se punkt 3.3). De tændte eller blinkende kontrollamper angiver apparatets tilstand mens det fungerer: Kontrollampe 1 Apparatet er tændt. Kontrollampe 6 Afkalkningsprogrammet skal udføres. Kontrollampe 7 Rengøringsprogrammet skal udføres. Kontrollampe 9 Vandbeholderen skal fyldes op. Kontrollampe 10 Opsamlingsbeholderen skal tømmes og/eller rengøringsskuffen skal rengøres. Kontrollampen tænder også, når opsamlingsbeholderen eller rengøringsskuffen ikke er sat korrekt i. Kontrollampe (1) Tænd/Sluk Kontrollampe (7) «Rengøring» Kontrollampe (6) «Afkalkning» Kontrollampe (9) «Vandbeholder» Kontrollampe (10) «Opsamlingsbeholder» 10 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

15 2.3 Les témoins lumineux et leurs significations Tænd/Slu k Kontrollampe Opsamlingsbeholder Kontrollampe Vandbeholder Kontrollampe Clean Kontrollampe KRUPS Espresseria Automatic Calc Kontrollampe Betydning DEUTSCH ENGLISH Slukket Slukket Slukket Slukket Slukket Apparatet er klar til at tilberede kaffe eller damp. Enkel blinken: Apparatet er i opvarmningsfase. Dobbelt blinken: En cyklus med «2 kopper» er i gang. Informationsservice i funktionen med «Oprindelig indstilling». Oprindelig indstilling: To blink; indstillingerne er indlæst. Tøm opsamlingsbeholderen til kaffegrums / drypbakken, rengør skuffen. Kontroller at opsamlingsbeholderen til kaffegrums og rengøringsskuffen sidder rigtigt. Fyld vandbeholderen op og/eller kontroller at den sidder rigtigt. Visning under fasen med kaffebrygning: fyld vandbeholderen op. Automatisk afbrydelse. Tøm opsamlingsbeholderen til kaffegrums (en cyklus med 2 kopper kaffe er i gang). Rengøringsprogrammet er i gang eller efterspørges. Rengøringsprogram: Fase med rengøring/skylning er i gang. Afkalkningsprogrammet er i gang eller efterspørges. Afkalkningsprogram: Fase med afkalkning/skylning er i gang. Fase med afkalkning/skylning: Tøm vandbeholderen, skyl den og fyld den op med vand igen. Slukket Slukket Anmodning om lang skylning (ca. 150 ml): Se side 28. NORSK SVENSKA DANSK NEDERLANDS FRANCAIS Slukket Slukket Lang skylning sker. Slukket eller Konstant blinken: Uregelmæssighed. Tændt kontrollampe SUOMI Betydning af skemaets symboler: eller Blinkende kontrollampe Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx Kontrollampe med dobbelt blinken 11 ITALIANO

16 KRUPS Espresseria Automatic 3 Opstart af Espresseria Automatic Fare: Tilslut apparatet ved en 230 V stikkontakt med jordforbindelse. Hvis det ikke er tilfældet, bringer du dig selv i livsfare på grund af elektricitet! Overhold sikkerhedsanvisningerne (se punkt 1.3). Installation af apparatet Anbring kaffemaskinen på en stabil og plan overflade. Sørg for at det valgte sted 3.1 Før første anvendelse (valgfrit) Før apparatet tages i brug første gang, skal du bestemme vandets hårdhed, så du kan tilpasse apparatet efter den konstaterede hårdhed. Du kan også bruge denne fremgangsmåde, når du bruger apparatet et sted, hvor vandets hårdhed er anderledes, eller hvis du har bemærket Måling af vandets hårdhed Fyld et glas med vand og dyp den lille stav ned i det. Vent i et minut, før du aflæser vandets hårdhed. De røde zoner på den lille stav angiver hårdhedsklassen: ingen rød zone = klasse 0, en rød zone = klasse 1, etc. (se illustrationen). Du vil blive bedt om at oplyse den konstaterede hårdhedsklasse (fra 0 til 4) under den oprindelige indstilling af apparatet forklaret i punkt 3.3 i undermenuen «Vandets hårdhed». Det gør man ved at bruge dataene i skemaet nedenfor: Hårdhedsgrad har tilstrækkelig udluftning, da apparatet afgiver varme. en ændring af dit vands hårdhed. Du kan bestemme vandets hårdhed ved hjælp af den lille stav, der følger med apparatet, eller ved at henvende dig til det lokale vandforsyningsselskab Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 dh < 3 > 4 > 7 > 14 > 21 e < 3,75 > 5 > 8,75 > 17,5 > 26,25 f < 5,4 > 7,2 > 12,6 > 25,2 > 37,8 Indstilling af apparatet Skema 2: Vandets hårdhedsklasse til den oprindelige indstilling af apparatet (punkt 3.3) 12 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

17 Installation af filterpatron (ekstraudstyr) Patronen til Krups Aqua Filter System F088 gør det muligt at forbedre vandets smag. Det består af en anti-kalk substans såsom aktivt kul, som reducerer indholdet af klor, urenheder, bly, kobber, pesticider etc. i vandet (Reduktion af karbonat-hårdheden med Tag filterpatronen og skruetilbehøret ud af emballagen og saml skruetilbehøret som vist på illustrationen. KRUPS Espresseria Automatic op til 75 %*, af indholdet af klor med op til 85 %*, af bly med op til 90 %*, af kobber med op til 95 %*, af aluminium med op til 67 %*). Mineraler og sporstoffer bevares. * Iht. fabrikantens angivelser DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS Indstil måneden hvor patronen sættes i (position 1 på illustrationen, tallet til venstre i åbningen) ved at dreje den grå ring, der sidder på filtrets øverste ende. Måneden, hvor patronen skal skiftes ud, vises til højre i åbningen (position 2 på illustrationen). Sæt skruetilbehøret fast på filterpatronen som vist på illustrationen. NEDERLANDS DANSK VSkru filterpatronen ned i gevindet i bunden af vandbeholderen: 1. Sæt filterpatronen ned i gevindet. 2. Skru patronen fast. Tag skruetilbehøret af filterpatronen.! Bemærk: Filterpatronen skal udskiftes efter ca. hver 50 liter vand eller mindst hver 2. måned. SVENSKA NORSK Stil en beholder, der kan rumme ca. 0,5 liter under dampdysen (25) og tryk på Serviceknappen (8), indtil Tænd/Sluk (1) kontrollampen giver sig til at blinke. SUOMI Filterpatronen fyldes med vand og ca. 300 ml vand løber ud gennem dampdysen. Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 13 ITALIANO

18 KRUPS Espresseria Automatic 3.2 Klargøring af apparatet Før du tænder for apparatet, skal du følge trinene nedenfor.! OBS : Vandbeholder: Vandbeholderen må ikke fyldes op med varmt vand, mineralvand, mælk eller en anden væske, da det kan beskadige apparatet. Beholder til kaffebønner: Kom aldrig malet kaffe eller vand ned i beholderen til kaffebønner, da det kan beskadige kværnen. Kontroller at der ikke kommer fremmedlegemer (f.eks. små sten i kaffebønnerne) ind i beholderen, da det kan beskadige kværnen (er ikke dækket af garantien!). Drypbakke: For at undgå forbrændinger på grund af overstænkninger med varmt vand, skal man kontrollere at drypbakken sidder korrekt! Tag vandbeholderen (14) af og fyld den op med koldt vand. i Et godt råd: Man kan fylde vandbeholderen op uden at tage den af: Luk låget op og hæld vand i med en passende kande. Sæt den i igen og luk låget. Åbn låget (16) på beholderen til kaffebønner (19) og fyld den op med kaffebønner (max. 275 g).!! Vigtigt: Overhold max. niveauet for opfyldning af vandbeholderen («Max» mærket). Bemærk: Hvis vandbeholderen ikke er sat i eller ikke er fyldt tilstrækkeligt op med vand (under mærket «Calc»), når man tænder for apparatet, vil «Vandbeholder» kontrollampen (9) give sig til at blinke og det er midlertidigt ikke muligt at brygge espresso eller kaffe. Luk låget på beholderen til kaffebønner. 14 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

19 3.3 Oprindelig indstilling KRUPS Espresseria Automatic Når maskinen tages i brug første gang, skal du foretage indstillingerne nedenfor for at sikre en optimal brug af apparatet. Foretag indstillingerne! Vigtigt: Apparatets stik skal være sat i, men der må ikke være tændt for det. DEUTSCH ENGLISH Tryk samtidigt på Serviceknappen (8) og «Stærk» knappen (5). «Vandbeholder» kontrollampen (9) tænder. FRANCAIS NEDERLANDS Løft risten til kopper op ved at trykke bag på den for at få den til at vippe (22). DANSK! I afsnittet foran til højre sidder det digitale display, der er beregnet til den oprindelige indstilling af parametrene. Bemærk: Det digitale display er sænket lidt ned i et hulrum. SVENSKA Det digitale display angiver den forhåndsindstillede hårdhedsgrad på fabrik (nemlig «3»). Tryk flere gange på «Stærk» knappen, det antal gange der er nødvendigt for at indstille hårdhedsgraden for det anvendte vand (du skal først have bestemt dit vands hårdhed efter angivelserne i punkt 3.1 i denne brugsanvisning). Tryk på Dampknappen (2). NORSK SUOMI Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 15 ITALIANO

20 KRUPS Espresseria Automatic «Calc» kontrollampen (6) tænder.. Det digitale display angiver temperaturniveauet for kaffe, der er blevet indstillet på fabrik (nemlig «2»).! Info: Jo højere tallet er, desto varmere er kaffens temperatur. Tryk flere gange på «Stærk» knappen, det antal gange der er nødvendigt for at indstille den ønskede kaffetemperatur, mellem 1 og 3. Tryk på Dampknappen. «Clean» kontrollampen (7) tænder. Det digitale display angiver varigheden før automatisk afbrydelse, som er forhåndsindstillet på fabrik (nemlig «1»). Tryk flere gange på «Stærk» knappen, det antal gange der er nødvendigt for at indstille den ønskede tid før afbrydelse, mellem 1 og 4. Tryk på Tænd/Sluk knappen (1).! Bemærk: Varigheden hvorefter apparatet slukker automatisk kan indstilles fra 1 (= 1 time) til 4 (= 4 timer). Indstillingsfunktionen er slut.! Vigtigt: Sørg for at alle lågene og serviceklappen er lukket godt samt at alle maskinens komponenter er installeret korrekt, før du starter tilberedningen af en drik. 16 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

21 3.4 Skylning af kaffekredsløbet Efter flere dage uden brug skal kaffekredsløbet skylles. Man kan foretage denne skylning efter at have tændt for apparatet eller på et vilkårligt tidspunkt ved KRUPS Espresseria Automatic at trykke på Serviceknappen. ENGLISH DEUTSCH Tryk på Tænd/Sluk knappen (1). Tænd/Sluk kontrollampen blinker: Apparatet varmer op. Tænd/Sluk kontrollampen lyser konstant: Apparatet er klar til brug. Stil en tilstrækkelig stor beholder under kaffeudløbene, tryk dernæst på Serviceknappen (8). Fremgangsmåden med skylning starter og standser automatisk, efter at der er løbet ca. 40 ml vand ud. 3.5 Indstilling af kværnen Man kan indstille, hvor fint kværnen skal male kaffen. Jo mere fint kværnen maler kaffen, desto mere udtalt er kaffens aroma og kaffen bliver desuden mere cremet.! OBS: Man må kun dreje drejeknappen (17) under malingen for ikke at beskadige kværnen. Betydning af indstillingsknappens position Man må aldrig forcere knappen til indstilling af malingens finhed! Indstil malingens finhed for den næste brygning af kaffe, når kaffebønnerne bliver malet. NORSK SVENSKA DANSK NEDERLANDS FRANCAIS Mere fin maling Middel maling Mere grov maling SUOMI Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 17 ITALIANO

22 KRUPS Espresseria Automatic 4 Brug Hvis man overholder anvisningerne nedenfor, er man sikker på at få meget gode resultater. Det vil sikkert være nødvendigt at foretage flere forsøg, før du finder frem til den blanding og den brænding af kaffebønnerne, der svarer til din smag. Det anvendte vands kvalitet er ligeledes en afgørende faktor for kaffens smag. Du skal sørge for at vandet kommer lige fra vandhanen, at det er koldt og ikke lugter af klor. Brug ikke stagnerende vand.! OBS: Apparatet er udelukkende beregnet til brug med kaffebønner. Når du tilbereder din første kop kaffe efter flere dage uden brug af maskinen eller efter en rengøring, kommer der lidt damp eller varmt vand ud af dampdysen. Hold dig på tilstrækkelig afstand af dampdysen og stil en kop under udløbene for at undgå enhver risiko for forbrændinger eller overstænkninger med damp eller varmt vand. Kaffeudløb Kaffeudløbet kan indstilles i højden. Før kaffeudløbet op, så du lettere kan Dampdyse Dampdysen kan bevæges til venstre og til højre og man kan stille den lidt på skrå Drypbakke Denne bakke gør det muligt at opsamle det vand, apparatet bruger eller som spildes under tilberedningen. Når 4.1 Sådan tændes apparatet Tryk på Tænd/Sluk knappen (1). Kontrollampen blinker: Apparatet varmer op. Når opvarmningsfasen er slut, lyser kontrollampen konstant: Apparatet er klar til brug. Tryk på Serviceknappen (8), hvis du vil foretage en skylning (se punkt 3.4). anbringe eller tage højere kaffekopper ud. fremad, så det er lettere at tage en kop ud, der står under den. flyderens blå elementer er synlige (26), skal bakken tømmes.! Bemærk: Hvis maskinen ikke er blevet brugt i flere dage, er det bedst at foretage en skylning. Hvis du vil tilberede en espresso eller en kaffe, læs anvisningerne i punkt 4.2. Hvis du vil lave en cappuccino, se punkt Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

23 4.2 Brygning af en espresso eller en kaffe Man kan indstille mængden af vand til en espresso på mellem 20 og 70 ml og mængden til en kaffe på mellem 80 og 220 ml. Brygning af en espresso eller en kaffe KRUPS Espresseria Automatic Ud over betegnelsen «normal» for de to drikke, tilbyder maskinen ligeledes valgmuligheden «stærk kaffe» og «stærk espresso». DEUTSCH ENGLISH Stil en kop under kaffeudløbet (24). Man kan sænke eller hæve kaffeudløbet i forhold til koppens højde. Indstil den ønskede mængde drik med drejeknappen (3): til en espresso: 20 til 70 ml til en kaffe: 80 til 220 ml. Tryk på knappen til den valgte drik: - «Standard» knappen (4) til en normal espresso eller kaffe. - «Stærk» knappen (5) til en stærk espresso eller kaffe. Faserne med maling og opvarmning starter. Kontroller den indlæste mængde vand og juster om nødvendigt værdien med drejeknappen (3). Når opvarmningen er slut, begynder maskinen at brygge. Vent til udløbet er slut, før koppen tages ud. «Standard» «Stærk»! Bemærk: For at standse udløbet, fordi koppen er fyldt eller af enhver anden årsag, skal man trykke på «Standard» eller «Stærk» knappen. Man kan reducere mængden af vand under udløbet ved at dreje på drejeknappen. Hvis du vil standse udløbet, skal du dreje drejeknappen mod mini. OBS: TAG IKKE VANDBEHOLDEREN UD, FØR CYKLUSSEN ER SLUT (det vil sige 15 sekunder efter kaffen er holdt op med at løbe ud). SUOMI NORSK SVENSKA DANSK NEDERLANDS FRANCAIS Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx 19 ITALIANO

24 KRUPS Espresseria Automatic 4.3 Tilberedning af en cappuccino Cappuccino er en drik tilberedt med en espresso og opskummet mælk. Kendere tilbereder cappuccino ved først at opskumme mælken og dernæst tilsætte espressoen, fordi espressoen mister sin exceptionelle aroma meget hurtigt. Mængden af opskummet mælk i forhold til espressoen er den samme, men man kan naturligvis tilpasse den efter smag. Vi anbefaler at bruge letmælk. Tilberedning af opskummet mælk med damp Stil en beholder eller en cappuccino-kop fyldt halvt op med kold mælk (6 til 10 C) under dampdysen (25) og tryk på Dampknappen. Den blå kontrollampe blinker: Apparatet varmer op. Kontrollampen lyser dernæst konstant, hvilket betyder at opvarmningen er slut. Tryk på Dampknappen igen. Der kommer varm damp ud af dampdysen. Et godt råd: Det er bedst at bruge en cappuccino-kop, fordi den ikke er så høj og kan indeholde en stor mængde; det er derfor lettere at tage den ud under dampdysen.! Et godt råd: Det er bedst at bruge en cappuccino-kop, fordi den ikke er så høj og kan indeholde en stor mængde; det er derfor lettere at tage den ud under dampdysen.! Et godt råd: Hvis dampdysens spids ikke er i kontakt med mælken, skal man løfte koppen lidt op, indtil opskumningen er slut. Man kan afbryde dampproduktionen på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på Dampknappen. Tilsæt en espresso eller en kaffe Tag cappuccino-koppen ud og stil den under kaffeudløbet (24).! Vigtigt: Dampproduktionen standser ikke øjeblikkeligt efter at man har trykket på Dampknappen. Tryk på knappen tidligt nok til at undgå, at koppen eller beholderen flyder over. Tilsæt en espresso eller en kaffe afhængig af den drik, du vil tilberede, ved at følge anvisningerne i punkt 4.2. Tag koppen ud og tilsæt lidt sukker eller chokoladespåner efter smag.! Vigtigt: Tag dampdysen af og skyl den straks under rindende vand (se punkt 5.1). Sæt den i igen, stil en beholder under den og tryk på dampknappen for at fjerne de mælkerester, der er inde i den. Lad dampen strømme ud i mindst 10 sekunder. 20 Brug og vedligeholdelse / SERIE EA 80xx

KRUPS. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO

KRUPS.  ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO Falcon Display Tu?v 0827932:Mise en page 1 10/03/08 13:50 Page C2 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com SUOMI ITALIANO Falcon Display

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning eller fordi

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC SVENSKA SUOMI DANSK Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé 23 24 25 26 27 28 x1 =1 1x4 29 30 31 06 14 05 11 12 = x1 = x2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1!! 2 06 14 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06 22 05 O P N J F088 XS1000 L B A C d i a b c I e E F D f M G g H h J K

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere