Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012."

Transkript

1 s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214, , , ,75 NDA 2013 skal være 1.299,46 s. 140 Mio. kr. Andel Andel Omkostnings- aktiveret Amortisering aktiveret Amortisering førte beløb 2009/ / / / /11 197,1 0,2/2 19,7 2009/10 231,3 0,2/2 23,1 0,2 46,3 2008/09 335,7 0,2 67,1 0,2 67,1 2007/08 399,0 0,2 79,8 0,2 79,8 2006/07 351,3 0,2 70,3 0,2 70,3 2005/06 345,7 0,2 69,1 0,2/2 34,6 2004/05 303,8 0,2/2 30,4 Total 339,9 317,7 Andel aktiveret skal rettes til Andel amortiseret Mio. kr. Andel Andel Omkostnings- amortiseret Amortisering amortiseret Amortisering førte beløb 2009/ / / / /11 197,1 0,2/2 19,7 2009/10 231,3 0,2/2 23,1 0,2 46,3 2008/09 335,7 0,2 67,1 0,2 67,1 2007/08 399,0 0,2 79,8 0,2 79,8 2006/07 351,3 0,2 70,3 0,2 70,3 2005/06 345,7 0,2 69,1 0,2/2 34,6 2004/05 303,8 0,2/2 30,4 Total 339,9 317,7

2 s. 186 Årlige amortiseringer på immaterielle aktiver s. 193 Nedenfor er vist skatteallokeringen for Royal Unibrew for år 2011: Skat af årets resultat (1) Skattefordel på core netto finansielle omkostninger x 0,25 = (1) Skat på usædvanlige finansielle poster x 0,2 = -447 (2) Samlet skat på driftsoverskud (3) Skat allokeret til usædvanlige driftsposter x 0,25 = (4) Skat allokeret til core andet driftsoverskud x 0,25 = -887 Skat på core driftsoverskud fra salg (EBIT) Figur 6.11 Skatteallokering for Royal Unibrew, Skat af årets resultat

3 s Operationel leasing Leasede aktiver, der ikke opfylder kriterierne for finansiel leasing, benævnes operationel leasing og indregnes ikke på balancen. Det forhold, at indregningskriterierne er bredt defineret og tvetydige skaber en mulighed for ledelsen til at omgå ånden i sondringen mellem finansiel og operationel leasing, hvilket potentielt kan lede til undervurdering af leasede aktiver. Dette er sandsynligvis mest udtalt inden for kapitaltunge brancher, hvor der er mulighed for leasing (f.eks. luftfartsindustrien). Finnair, det finske luftfartsselskab, behandler dele af dens lejede flyflåde som operationel leasing. Disse leasede fly er derfor ikke medtaget på Finnairs balance, hvilket gør det vanskeligt for analytiker at sammenligne Finairs rentabilitet med andre luftfartsselskaber, der har en anden sammensætning af finansielle og operationelle leasingkontrakter. For at korrigere herfor gør analytiker brug af information vedrørende operationelle leasingforpligtelser i noten til at estimere værdien af aktiverne og forpligtelserne, der ikke er indregnet på balancen. De leasede aktiver afskrives herefter over leasingaftalens løbetid og leasingydelserne behandles som renter og afdrag på leasingforpligtelsen. mio. ): På balancedagen i 2010 og 2011 rapporterer Finnair følgende årlige leasingydelser (beløb Under 1 år 70,2 65,8 1-2 år 62,2 48,7 2-3 år 45,4 32,6 3-4 år 29,9 29,9 4-5 år 27,2 22,0 Mere end 5 år 47,4 29,7 Samlet 282,3 228,7 Det forhold, at Finnair ikke viser nutidsværdien af dens operationelle leasingaftaler gør, at analytiker skal bestemme, hvorledes han vil fordele engangsbeløbene på 47,4 (2010) og 29,7 (2011) udover år 5 samt estimere en passende rente på leasinggælden, hvorefter det er muligt at beregne nutidsværdien af leasingydelserne. Finnair indikerer, at dens årlige rente på udstående gæld i 2011 er 2,9 pct. (2010 2,0 pct.) og den rapporterede leasingydelse i 2011 er 69,9 (indregnet under andre driftsomkostninger). Antag, at den årlige leasingydelse i det sjette år er lig leasingydelsen i et femte år (27,2 og 22,0) og at det resterende af engangsbeløbet (20,2 og 7,7) forfalder i det syvende år.

4 Med en diskonteringsfaktor på 2,0 pct. i 2010 og 2,9 pct. i 2011 er nutidsværdien af leasingydelserne ultimo år 2010 og 2011 følgende: Inden for 1 år 68,8 63,9 Mere end 1 år 196,6 146,5 Samlet 265,4 210,4 Ud fra disse informationer kan analytiker foretage følgende korrektioner til Finairs primo og ultimo balancer samt dens resultatopgørelse for 2011: 1. Kapitalisér nutidsværdien af leasingaftalerne for 2010 gennem at forøge langfristede materielle aktiver og finansielle forpligtelser med 265,4. 2. Beregn værdien af eventuelle ændringer i leasingaktiver og leasingforpligtelser i løbet af året fra nye leasingaftaler. Ultimo 2010 var Finairs leasingforpligtelse for aftaler i 2012 og derudover 196,6. Såfremt, der ikke havde været nogen ændringer i disse aftaler et år efter (ultimo 2011) ville de have været vurderet til 195,6 ved at anvende 2,9% i stedet for de oprindelige 2,0%. Finairs leasingforpligtelser ultimo 2011 var imidlertid 210,4. Endvidere var Finairs aktuelle leasingydelse i ,9, frem for de forventede 70,2 (se ovenfor). Den forskel afspejler et beskedent fald i Finairs leasingaftaler på 0,3 (69,9 70,2). Samlet indikerer disse forskelle, at Finair har forøget dens leasede flykapacitet med 14,5 ([210,4 195,6)] + ([69,9 70,2)]. Finairs langfristede materielle aktiver og finansielle forpligtelser øges derfor med 14,5 i løbet af Afspejl ændringen i værdien af de leasede aktiver og omkostningen fra afskrivningen i løbet af året. Afskrivningen i 2011 er afskrivningsraten (1/7) multipliceret med værdien af de leasede aktiver primo året (265,4) tillagt afskrivning på stigningen i leasede aktiver i 2011 (14,5) forholdsmæssigt over året. Afskrivningen i 2011 er derfor 39,0 [265,4/7 + 0,5(14,5/7)]. 4. Tilbagefør leasingydelsen i resultatopgørelsen inkluderet i andre driftsomkostninger. Som tidligere nævnt er leasingydelsen lig det beløb Finair i 2011 betalte til leasinggiver. Når leasingforpligtelsen indregnes på balancen skal leasingydelsen behandles som summen af renter og afdrag fremfor at blive indregnet som en driftsomkostning.

5 5. Opsplit leasingydelsen i renteomkostninger og afdrag på finansielle forpligtelser. Den andel, der er vist som renteomkostninger er rentesatsen (2,9 pct.) multipliceret med gælden primo (265,4) plus renter på stigningen i leasingforpligtelsen for 2011 (14,5) forholdsmæssigt over året. Renteomkostningen for 2011 er derfor 7,9 [(0,029 x 265,4) + (0,5 x 0,029 x 14,5)]. Afdraget på finansielle forpligtelser er det overskydende af den samlede leasing ydelse 62,0 (69,9 7,9). 6. Fortag de nødvendige ændringer til den udskudte skat for at afspejle forskelle i overskud under finansiel og operationel leasing. Finairs omkostninger ved den finansielle leasingmetode er 46,9 (39,0 i afskrivninger og 7,9 i renteomkostninger) modsat de 69,9 under operationel leasing. Finair vil ikke ændre den skattemæssige værdi, men for den finansielle rapportering vil Finair vise højere overskud før skat og dermed en højere skatteomkostning grundet udskudt skat. Givet en selskabsskatteprocent på 26 pct. vil årets skatteomkostning stige med 6,0 (0,26 x [69,9 46,9] og den udskudte skat vil stige med samme beløb. Sammenfattede er korrektioner til Finnairs reformulerede balance (og resultatopgørelse) i 2010 og 2011 som følger (hvor (1) til (6) henviser til punkterne ovenfor):

6 Mio. Korrektioner dec-10 Korrektioner dec-11 Balance Aktiver Passiver Aktiver Passiver Langfristede materielle aktiver: Initiel kapitalisering + 265,4 (1) + 265,4 (1) Nye leasingaftaler + 14,5 (2) Årlig afskrivning - 39,0 (3) Finansielle forpligtelser: Initiel leasingforpligtelse + 265,4 (1) + 265,4 (1) Nye leasingaftaler + 14,5 (2) Afdrag - 62,0 (5) Udskudt skat + 6,0 (6) Egenkapital + 17,0 (6) Resultatopgølse Andre driftsomkostninger + 69,9 (4) Afskrivninger - 39,0 (3) Renteomkostninger - 7,9 (5) Skat af årets resultat - 6,0 (6) + 17,0 (6) Ofte vil analytiker erfare, at de nødvendige oplysninger ikke er til stede, hvilket gør det vanskeligt (umuligt) at foretage de nødvendige korrektioner. For eksempel er det ikke ualmindeligt, at virksomheder klumper beløbene for år 2-5 sammen i ét beløb. I andre tilfælde oplyser virksomheden ikke om årets indregnede leasingydelse i resultatopgørelsen.

7 s Finansiel gearing (FGEAR) = Gns. Netto finansielle forpligtelser (NFO) Gns. Ordinær egenkapital (EK) (NFO) skal rettes til (NFF) s. 231 ROE = ROIC + [FGEAR x (RNOA r)] rettes til ROE = ROIC + [FGEAR x (ROIC r)] s. 260 EK t = NDA t NFO t skal rettes til EK t = NDA t - NFF t s. 261 F = NFO t NFO t skal rettes til F t = NFO t - NFF t

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Tværfaglig prøve Torsdag den 24. januar 2008 kl. 9.00 15.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere