Strategisk regnskabsanalyse Af Royal Unibrew A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse Af Royal Unibrew A/S"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfatter: Pui Yee Chan Vejleder: Palle Niehoff Strategisk regnskabsanalyse Af Royal Unibrew A/S Handelshøjskolen i Århus Maj 2010

2 English Summary The purpose of this paper is to make a thorough analysis of Royal Unibrew and to estimate the value of Royal Unibrew. The paper will contain three parts, which will be a strategy analysis, an accounting analysis based on historical numbers and in the end a valuation of Unibrew. Royal Unibrew is the second largest brewery in Denmark, where only Carlsberg has a bigger market share. The concern is represented in most of Europe and has a significant market share in the Eastern Europe. Royal Unibrew got a contract of great value with Copenhagen Tivoli in the end of 2009, this could mean that the profit in the Danish market would increase. The strategic analysis will contain a PESTEL analysis, Porters five forces and Porters value chain. The three analyses will be summed up in SWOT, where the main points will be held together. The historical accounting will contain a bench mark analysis and the extended DuPont model. The analysis pointed out that Unibrew is in a decline phase, but over time they will reach stability again. The valuation of Royal unibrew will be performed using the DCF model. Side 2 af 56

3 Indhold 1.0 Indledning Problemformulering Begrebsafklaring Afgrænsning Opbygning og metodevalg Introduktion til Royal Unibrew A/S Royal Unibrew fra begyndelsen til i dag Ejerforhold Produkter og markeder Strategisk analyse PESTEL analyse P Politisk E Økonomi S Sociale forhold T Teknologi E Miljø L Lovgivning Opsamling på PESTEL Porters Five Forces Konkurrenceintensiteten Adgangsbarrierer Leverandør forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Substituerende produkter Opsamling Porters Five Forces Porters Værdikæde analyse Primære aktiviteter Støtte aktiviteterne Opsamling på Porters Værdikæde Afslutning på den strategiske analyse SWOT Vision og Mission Regnskabsanalyse... 27

4 4.1 Revisorpåtegning Reformulering af regnskab Egenkapitalen Balancen Resultatopgørelsen Benchmark analyser Rentabilitetsanalyse Egenkapitalens forrentning (ROE) Afkast på nettodriftsaktiverne (ROIC) Omsætningshastigheden (AOH) Overskudsgraden (OG) Finansielle gearing (FGEAR) Konklusion på rentabiliteten Opsamling på Regnskabsanalysen Budget/forecast af Royal Unibrew Forecast af salgsvæksten Forecast af nettodriftsaktivernes omsætningshastighed Forecast af overskudsgraden Kapitalomkostninger (WACC) Fastlæggelse af egenkapitalomkostningen fastlæggelse af fremmedkapitalomkostninger Beregning af WACC en Værdiansættelse valg af værdiansættelsesmetode Discounted Cash Flow Modellen (DCF) Kildekritik Konklusion Litteraturliste Bilag... 1

5 1.0 Indledning Denne opgave er en strategisk regnskabsanalyse, samt værdiansættelse af Royal Unibrew A/S. Royal Unibrew er det andet største bryggeri i Danmark, hvor kun Carlsberg har en højere markedsandel. Fra 2010 og frem til 2015 har Royal Unibrew fået Tivoli København som interessent, derfor bliver der kun i Tivoli skænket drikkevarer fra Royal Unibrew. Tivoli København er et af Danmarks stærkeste brands. Carlsberg har tidligere udpeget Fredagsrock i tivoli 1, som en af sommerens største begivenheder for bryggeriet, derfor er det en stor sejr for Royal Unibrew, at få denne aftale. Valget af Royal Unibrew er sket på grund af at de på det seneste har været omtalt meget i medierne, da kursen på deres aktier i løbet af en periode på 2 år er faldet fra 821 kr. (19. januar 2007) til at være nede på 34,60 kr. (27. marts 2009), dog har kursen i hele 2009 primært været stigende. Selskabet har gennem længere tid været hårdt presset med en gæld på mere end 2 mia. kr. i slutningen af I et forsøg på at dække noget af den store gæld har Royal Unibrew solgt ud af deres aktiver i Polen, hvor de har solgt bryggeriet i Koszalin 3, end videre har der været tale om, at de forsøger at sælge deres caribiske aktiver, hvor de ejer 76,5 % af aktierne i St. Vicent Breweries Ltd., 93 % af Antigua Brewery Ltd., 75 % af Antigua PET Plant Ltd. Og 58 % af Dominica Brewery & Beverages Ltd. Alt i alt skulle salget af de caribiske aktier give et provenu på 160 mio. kr. og samlet set ville salget kunne reducere deres gæld med knap 200 mio. kr. salget af de caribiske aktiver forventes gennemført i slutningen af Ud fra ovenstående oplysninger vil det være interessant at undersøge, hvordan koncernen royal Unibrew har klaret sig fra krisen brød ud til nu. Dette er yderst relevant da den danske økonomi stadig er ramt af finanskrisen, og ikke mindst økonomierne rundt i verden Selskabsmeddelelse nr. 22/ Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 1

6 1.1 Problemformulering Formålet med denne opgave er at foretage en strategisk regnskabsanalyse af koncernen Royal Unibrew. Målet er at værdiansætte Royal Unibrew A/S gennem analyser af tilgængelig offentlig information. Dette leder til følgende hovedspørgsmål: Hvad er værdien af Royal Unibrew gennem tilgængelig information? For at kunne besvare hovedspørgsmålet, skal følgende underspørgsmål besvares: - Hvad beskæftiger Royal Unibrew sig med og hvilke lande koncentrerer de sig om? - Hvilke udviklingstendenser fra samfundet kan påvirke Royal Unibrews fremtidige indtjening? - Hvordan er forholdene i bryggeribranchen? - Hvad er Royal Unibrews ressourcer og kompetencer? Hvilken udviklingsretning har koncernen Unibrew - Hvor stærk går denne udvikling? 1.2 Begrebsafklaring Royal Unibrew A/S vil i hele opgaven blive benævnt som Unibrew. Hoteller, Restauranter og Catering sektoren vil i opgaven blive omtalt som HoReCa-sektoren. 1.3 Afgrænsning Denne opgave er skrevet ud fra offentlig tilgængelig litteratur, og der vil derfor ikke blive taget kontakt til virksomheden Royal Unibrew A/S. Dette er gjort for at få det mest retvisende billede for en privat investor. I det at opgaven bygger på offentlig tilgængelig information, vil markedsoplysninger efter d ikke blive inddraget i opgaven. Selvom det vil have haft betydning for værdiansættelsen af Unibrew. I det at analysen udelukkende er baseret på offentliggjorte informationer, er nogle relevante forhold ikke blevet belyst. Dette gør at den estimerede værdi ikke nødvendigvis er den sande værdi af Royal Unibrew, hvis en sådan værdi kan estimeres. Opgaven vil ikke indeholde et teoriafsnit, i det at det antages at læseren kender de anvendte analyser, som der vil blive anvendt i opgaven. 2

7 Mens opgaven blev skrevet blev årsrapporten for 2009 udgivet. Denne rapport vil ikke blive inddraget i den strategiske analyse, men vil indgå i regnskabsanalysen, for at få et mere retvisende billede af værdiansættelsen af selskabet. 1.4 Opbygning og metodevalg Indledning tilvirkning Indledning: Dette afsnit indeholder alle de indledende forhold, såsom indledning, problemformulering, samt opbygning og metodevalg. Dvs. de formmæssige krav som danner grundlag for hele opgaven. Introduktion af Royal Unibrew Introduktion til Royal Unibrew A/S: En gennemgående introduktion af virksomhedens historie, ejerforhold, produkter og markeder. Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budget/ forecast Værdiansættelse Konklusion Figur 2.3.1: Egen Strategisk analyse: Den strategiske analyse er som udgangspunkt skrevet ud fra bogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, kapitel 3, samt bogen Strategic Management, kapitel 3. Først vil der blive set på de eksterne strategiske faktorer, som de samfundsmæssige forhold via PESTEL af Richard Lynch, som er en udvidet udgave af PEST analysen. I det at environmental og legal er inkluderet som selvstændige faktorer. Ved PEST analysen, ifølge ovenstående bog, indgår miljøet under teknologi og de lovmæssige aspekter under politik. Da Royal Unibrew (daværende Faxe bryggeri) siden 1990 erne har været miljøcertificeret (ISO 14001), og desuden registeret efter den europæiske miljøordning EMAS 5, hvor de årligt skal udarbejde en miljøredegørelse. Dvs. at der i denne opgave vil blive anvendt den udvidede udgave af PEST analysen, PESTEL. For at analysere branchens konkurrencesituation og virksomhedens indtjeningsmuligheder, benyttes Michael Porters Five Forces model. Ved de interne strategiske faktorer benyttes Michael Porters værdikæde, da denne gerne skulle give et grundigt indblik i virksomhedens ressourcer og kompetencer. Til slut vil de ovenstående analysers 5 3

8 hovedpunkter blive opsummeret i Michael Porters SWOT-model, som en konklusion på den strategiske analyse. Regnskabsanalyse: Den strategiske analyse efterfølges af en regnskabsanalyse. Udgangspunktet er en femårig periode fra Indledningsvis vil regnskaberne blive gennemgået for den anvendte regnskabspraksis, og der vil, hvis det er nødvendigt, blive foretaget korrektioner, således at de kan bruges til at vurdere selskabets niveau, retning og hastighed de bevæger sig i. Regnskabsanalysen vil indeholde en reformulering af egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen, som vil danne baggrund for de efterfølgende analyser. For at sammenligne analyseperiodens opgørelser anvendes trendanalysen. Ydermere vil den udvidet DuPont model blive anvendt for at finde ud af, hvilket niveau, retning og hastighed Unibrew bevæger sig i. Budget/forecast: Dette afsnit vil være udarbejdet efter bogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang kapitel 10 s Budget/forecast vil omhandle faktorer, som har betydning for værdiansættelsen af Royal Unibrew. Afsnittet vil således danne grundlag for værdiansættelsen. Værdiansættelsen: Værdiansættelsen vil beregnet via discounted cash flow modellen. Konklusion: Til sidst i opgaven vil der være en afsluttende konklusion på opgaven. 2.0 Introduktion til Royal Unibrew A/S I det følgende afsnit vil Unibrew blive præsenteret. Afsnittet vil starte med en historisk gennemgang af virksomheden, herefter vil der være en beskrivelse af virksomhedens produkter og markeder, samt omsætning. 2.1 Royal Unibrew fra begyndelsen til i dag 6 Unibrew er en børsnoteret koncern, hvis start kan føres tilbage til Unibrew består hovedsageligt af en fusion mellem tre store danske bryggerier Faxebryggeri, Ceres bryggeri og Thor, alle med begyndelse mellem 1856 og I 1989 fusionerede Faxe bryggeri A/S og Jyske Bryggerier A/S i selskabet Bryggerierne Faxe Jyske A/S. Jyske Bryggerier A/S bestod af en fusion 6 Afsnittet er baseret på om os koncernhistorie. 7 Se bilag for oversigt over Unibrews historie, 4

9 mellem daværende Ceres og Thor bryggerierne, som var gået sammen i De tre bryggerier - Faxe, Ceres og Thor var gået sammen, da de ønskede at stå stærkere i en branche, hvor konkurrencen gennem de seneste år var intensiveret. De tre bryggerier kunne sammen mindske nogle af de svagheder, de havde hver for sig. Faxe havde sin styrke i den danske detailhandel på læskedrikke og pilsnerøl, mens de også stod stærkt på de tyske, engelske og svenske eksportmarkeder. Jyske Bryggerier stod stærkt i Jylland, på restaurationer og værtshuse, hvor deres stærkeste produkter var stærkøls- og specialprodukter. Italien og Caribien var de to markeder, hvor Ceres stod stærkt. Tilsammen stod de tre virksomheder meget stærkt sammen finansielt, men også kapacitetsmæssigt, hvilket gjorde dem i stand til at yde en større indsats på deres daværende markeder, men også på nye markeder. Der gik ikke mere end tre år , før Faxe Jyske Bryggerier A/S ændrede navn til Bryggerigruppen A/S. Bryggerigruppen A/S blev i 1998 til et aktieselskab, da de blev noteret på Københavns Fondsbørs. Dette gjorde det muligt for virksomheden at målrette deres investeringer, grundet det åbne kapitalmarked. Koncernen har siden da godt navnenoterede aktionærer, hvor 25 % af dem er udenlandske. Efter at selskabet fik en større kapitel har de opkøbt flere forskellige selskaber i Europa. Unibrew overtog i 1999 AB Vilnius Tauras bryggeriet i Litauens hovedstand, Vilnius. To år senere blev Litauens tredje største bryggeri Kalnapilis AB i Panevėžys overtaget af Unibrew. Tilsammen udgør de to bryggerier i Litauen nu det tredje største bryggeri. Foruden at være repræsenteret i Litauen, ejer Unibrew også bryggerier i Letland, CIDO Grupa (2004) og Lacplesa Alus A/S, samt i Polen. Gennem 2000 erne erhvervede Unibrew adskillige aktiver i bryggeriet Brok-Strzelec, som senere i 2005 blev til selskabet Royal Unibrew Polska Z.o.o., efter salget af Brok i Ydereligere blev endnu et bryggeri overtaget i Lomza. Ekstra ordinært blev der i den 11. maj 2005 indkaldt til generalforsamling, hvor det blev vedtaget at koncernen Bryggerigruppen A/S skulle ændre navn til det nuværende Royal Unibrew A/S. Et af formålene var, at det nye navn kunne forstås verden over Årsrapport 2008 s. 30 5

10 Selskabet blev i 2000 til Danmarks anden største bryggeri, foruden Carlsberg A/S på første pladsen, i det at Albani bryggerierne A/S blev en del af koncernen. Da Albani blev en del af koncernen, fik Unibrew også det lollandske bryggeri - Maribo. I dag er Royal Unibrew som sagt Danmarks anden største bryggeri, og koncernen har ca ansatte i Danmark. Omsætningen i 2008 var på 4,2 mia. DKK. Unibrew har produktion i flere europæiske lande, derudover har de adskillige licens-bryggerier verden over. Et eksempel er Heineken i Danmark. En oversigt over koncernens produktion kan ses i bilag Ejerforhold 10 Unibrew havde pr. 31. december 2008, aktier a 10 kr., som blev forhøjet med yderligere aktier den 16. november 2009 ved en ekstraordinær generalforsamling. Dette giver dem en samlet aktiekapital på kr.. Bestyrelsen kan forhøje aktiekapitalen med yderligere kr., ad en eller flere omgange, til og med den 10. juli 2010, dog kan de ikke udstede flere aktier eller købe egne aktier uden bestyrelsen har godkendt det på en generalforsamling. Unibrew aktierne har den 23. november 2009 en markedsværdi på 658 mio. kr., hvilket giver en gennemsnits kurs på 117,50 kr. Aktierne er noteret på NASDAQ QMX Copenhagen A/S, hvor Unibrew siden 1. juni 2009 indgår i Small Cap, i stedet for Mid Cap 11. Ejerforholdet i Unibrew er således, at 71,19 % af aktierne er ejet af ca navnenoteret aktionærer, hvor 4 virksomheder jf. 29 i aktieselskabsloven har oplyst at de ejer mere end 5 %. Her er der tale om Chr. Augustonus Fabrikker A/S - Danmark, ATP - Danmark, Stodir hf Island og Skagen AS - Norge 12. Siden årsrapporten for 2008 udkom, er der sket et stort udskift i aktionærer. Da Artio International Equity Fund USA, LD DK, KAS Depository Trust Company Holland og Lloyds Banking Group 13 ikke længere er store aktionærer i koncernen. Ligeledes har Stodir hf formindsket deres aktieandel fra henholdsvis 20,5 til 5,93 %. Udskiftningen af de mange aktionærer skyldes den finanskrise, som gennem længere tid har ramt økonomierne rundt om i verden. 10 Årsrapport 2008 s

11 Figur: Ejerforhold i Royal Unibrew - Royals Unibrews >5% aktionærkreds er sammensat som følger: 71,19 % 10,4 % 5,95 % 5,93 % 5,58 % 0,95 % Chr. Augustonus Fabrikker A/S ATP Stodir hf Skagen AS Royal Unibrew A/S Andre investrore > 5% Kilde: 2.3 Produkter og markeder 14 I det følgende afsnit vil der være en mere dybdegående beskrivelse af Unibrews forskellige markeder og produkter. Selskabet er opdelt i tre markedssegmenter, Vesteuropa, Østeuropa og Malt- og Oversøiske Markeder. Selskabet ejer selv en del bryggerier, men har flere licensaftaler med andre store bryggerier. Vesteuropa er selskabets største marked for øl og læskedrikke, hvor segmentet står for 63,4 % af den samlede omsætning for Unibrew 15. Vesteuropa består af følgende lande: Danmark, Sverige, Norge, Italien og Tyskland, hvori grænsehandlen også er inkluderet. I de nævnte lande er Unibrew repræsenteret på øl- og læskedrikke-markederne. Deres primære markeder er Danmark, Italien og Tyskland. I Danmark har Unibrew selv 4 bryggeri, som er Albani, Ceres, Faxe og Maribo. Bryggeriet står selv for produktionen af Albani-, Ceres-, Maribo- og faxe-produkter, samtidig har de også rettighederne til at producere den kendte hollandske øl, Heineken her i Danmark (Licensbryggeri). Unibrews egne produkter består af Faxe Kondi, Nikoline, blandet vand (rød, grøn, citron og 14 markeder de forskellige lande + årsrapport Jf. tal fra årsrapporten

12 passion) og Egekilde. Unibrew er licensbryggeri for det amerikanske PepsiCo. Der ejer Pepsi, 7UP, Mountain Drew, Mirinda, Evervess og Aqua Minerale. Desuden producerer Unibrew også Liptons ice tea i Danmark. Danmark er Unibrews hovedmarked, da det står for 30,6 % af den samlede omsætning. Unibrew er stærkt repræsenteret i Italien, hvor Ceres har en stor eksportandel. Italien er et nichemarked, da det hovedsageligt er special øl der bliver solgt. Ifølge Unibrews hjemmeside, er Ceres Strong Ale tilgængelig i mere end 75 % af godt HoReCa udsalgssteder. Italien står for 17,6 % af den samlede omsætning i 2009, den anden højeste omsætningsprocent. I Tyskland er det primært grænsehandlen som Unibrew eksportere til, samt enkelte detailkunder på det tyske marked. I grænsehandlen er det primært Royal, Thor og Slots øl, der bliver solgt, mens der af læskedrikke er tale om Egekilde og Faxeprodukter. Det tyske marked havde i 2009 en omsætning på 553 mio. kr., hvilket svarede til 14,5 % af den samlede omsætning. Segmentet Østeuropa består af Polen, Litauen og Letland, hvor Unibrew er repræsenteret på markederne for øl, juice og læskedrikke. Som tidligere nævnt, ejer Unibrew en del bryggerier i de tre ovenstående lande. I Letland har de det kendte mærke CIDO, som er kendt for juice, mineralvand, samt læskedrikke med og uden brus. Ifølge Unibrew har CIDO en markedsandel på godt 40 % af detailmarkedet. I Litauen har CIDO en markedsandel på ca. 20 % på detailmarkedet, hvor de også har de to kendte ølmærker, Kalnapilis og AB Vilniaus Tauras. Letland og Litauen bliver i Unibrew omtalt som Baltikum, hvor de har haft en omsætning på henholdsvis 6,9 % og 8,9 af den samlede omsætning i Polen har også en række regionale kendte øl, som bliver brygget på de lokale bryggerier. Polen havde sidste år en omsætning på 8 % af den samlede omsætning i Til sammen havde segmentet Østeuropa en omsætning på 23,8 % af den samlede omsætning i I Unibrews sidste markedssegment Malt- og oversøiske, findes lande som Caribien, Afrika, England, Frankrig, Canada, USA og Mellemøsten, samt diverse andre. Unibrew er specielt kendt for deres maltdrik, Vitamalt. Ved dette segment er Unibrew ikke selv lokalt repræsenteret, men har givet andre bryggerier licens til at brygge deres mærker og overladt salg og distribution til bryggerierne, lokale grossister eller detailforhandlere. Malt- og oversøiske markeder havde i 2009 en omsætning på 12,8 % af den samlede omsætning, hvor Caribien, England og Afrika havde en 8

13 omsætning på 8 %, 1,2 % og 1,6 %. De øvrige lande i segmentet havde til sammen en omsætning på 2 %. 3.0 Strategisk analyse Den strategiske analyse har til formål at analysere de eksterne og interne faktorer, som kan påvirke værdien af Unibrew. Strukturen i den strategiske analyse vil være opdelt i punkter, først på samfundsniveau med PESTEL analysen, så på brancheniveau med Porters Five Forces og til sidst vil Porters Værdikæde analyse blive anvendt til at se på de interne forhold i koncernen. 3.1 PESTEL analyse 16 PESTEL analysen vil kun blive udført i forhold til Unibrew-koncernen generelt. Analysen består af 6 forhold som er politik, økonomi, sociale forhold, teknologi, miljø og lovgivning. PESTEL analysen gennemgår forskellige bud på forhold, som kan have betydning for en virksomhed i fremtiden. En oversigt over PESTEL modellen ses i bilag P Politisk Øgning af ølafgiften: Forebyggelseskommissionen har i 2009 foreslået at øge afgiften på alkoholiske drikke, så som øl, vin og spiritus. Hvis regeringen vælger at følge kommissionens forslag, for at øge deres provenu til at dække statskassens underskud, vil dette gå ud over bryggerierne i Danmark 17. Danmark er i forvejen et af de lande med de højeste afgifter i Europa. Hvis de øger afgifterne, vil dette gå ud over bryggerierne, i det at de vil få en lavere omsætning da at priserne bliver øget, som så vil lægge en dæmper på forbrugernes købelyst. I det at Unibrew tjener størstedelen af deres omsætning i Danmark, vil den eventuel øgede afgift være medvirkende til, at deres omsætning vil falde. Rygeforbud: Det har været på tale, at man vil indføre totalt rygeforbud i Danmark 18, som man har indført i Irland og senere i Norge. I dag er det tilladt at ryge i indrettede rygerum eller værtshuse, der er under 40 kvadratmeter. Hvis rygeforbuddet bliver indført, vil der kunne forekomme et fald i 16 Strategic Management s rapport april 2009 s

14 salget af øl, i det at værtshusene evt. ville miste kunder, da de ikke længere kan ryge i et indrettet rum, men i stedet skal gå udenfor eller helt lade være med at ryge E Økonomi Konjunktur: Svingningerne i konjunkturerne har altid indflydelse på virksomhederne. For tiden er der lavkonjunktur rundt om i verden og dette kan have stor betydning for Unibrew. I mens finanskrisen har raset i den danske økonomi, har dette betydet at restauranter måtte dreje nøglen om, hvilket har betydet at Unibrew har oplevet en nedgang i omsætningen med 9 % i 2009 i forhold til Valutaudvikling: Valutaudviklingen kan have stor betydning for Unibrew, da alle Unibrews omsætninger, på de forskellige markeder bliver omregnet til danske kroner. Hvis valutakurserne taber stor værdi, som den amerikanske dollar gjorde i år 2009, hvor den var helt nede på 4,93 kr. 20, kan dette betyde at resultaterne kan blive forringet. Renteniveau: Renteniveauet har stor betydning for Unibrew, i det at Unibrew gennem de seneste år har udvidet deres gæld til kredit- og realkreditinstitutter fra tdkk til tdkk, en stigning på 233,25 %. Når Unibrew har en forholdsvis høj gæld, skal der også afdrages penge, jo højere renten er, desto større udgift bliver det. Renten har verden over været forholdsvis lav grundet finanskrisen, men vil højst sandsynlig stige i de kommende år. Prisudvikling på råvarer: Råvarepriserne på byg og malt har stor betydning for Unibrew, fordi det er en af hovedingredienserne for at kunne brygge øl. Priserne på råvarer har gennem de seneste år været stigende, og det er uundgåeligt at priserne på øl ikke vil stige 21. Gennem de seneste år er råvarepriserne steget mellem 10 og 25 % S Sociale forhold De sociale forhold varierer meget alt afhængig af hvilket land, kultur, sociale lag, livsstil, alder osv., der er tale om. Hvert produkt er unikt sammen sat til de enkelte lande, regioner og aldersgrupper. Et eksempel kunne være Royal Exports alfahan-reklamerne, hvor øllen bliver samlingspunktet for 19 *Årsrapport 2009 s Børsen, Råvarepriser presser bryggerier 31. okt

15 en flok mænd, som normalt ikke ville stå og snakke sammen. Her henvender Royal Export sig helt klart til mænd, og ikke til kvinder. Et andet eksempel er Unibrews sodavand, Faxe Kondi, hvor de markedsfører den som en sportsdrik til sportsfolk. Unibrew udnytter forskellige livsstile, ved at sætte livsstilen lig med et bestemt produkt. Der er stor forskel på mænd og kvinders alkoholvaner, hvor mange mænd i Danmark foretrækker øl, mens kvinderne er splittet i to. Den ene halvdel foretrækker øl og andre vil hellere drikke færdigblandede spritusdrikke, såsom Smirnoff ice, Barcardi breezer eller Carlsbergs Sommersby 23. I år 2010 har Unibrew i marts lanceret en ny ciderdrik, Tempt, som henvender sig til kvinder. Da Carlsberg har haft stor succes med deres cider, Sommersby, ønsker Unibrew nu gennem The Curious Company, at lægge sig oven i det eksisterende cidermarked 24. Hvert marked har som sagt en unik produktportefølje, som er sammensat efter ovenstående faktorer. Et eksempel kunne være Baltikum, hvor Unibrew har stor succes med de to lokale ølmærker Lāčplēsis og Kalnapilis. I Danmark udnytter Unibrew desuden forskellige højtider til at sælge forskellige sæson øl, såsom julebryg og i år 2010 har de lanceret en ny påskeøl, Royal Easter. Gennem længere tid har kulturen ændret sig til, at befolkningen går mere op i sundhed end de tidligere har gjort. Dette kan medvirke til et fald i salget hos Unibrew, da øl og sodavand ikke indgår som en del af en sund livsstil. Dette kan så i stedet for åbne nye markeder for light produkter, som kan erstatte det eventuelle tabte salg. Unibrew satser nu på flere produkter med lavere kalorie og sukkerindhold, som følge af forbrugernes krav T Teknologi Teknologi har stor betydning for et bryggeri, hvis man ønsker lave driftsomkostninger. Øl som produkt vil højst sandsynligt ikke vil blive forældet, men metoderne til at producere det kan sagtens blive forældet. Så ved at udvikle nye teknologiske automatiserede produktionsapparater, så kan driftsomkostningerne holdes lave, da det kræver mindre bemanding af produktionsapparaterne. Hvis driftsomkostningerne er lave, så bliver de gennemsnitlige enhedspriser pr. liter øl lavere, hvilket i sidste end vil gavne koncernen, ved at munde ud i en

16 højere omsætning. Et eksempel er Kalnapilis bryggeriet i Litauen, hvor den tidligere ejer, Baltic Beverages Holding, havde investeret 12 millioner USD for at modernisere bryggeriet, som Unibrew opkøbte i En anden form for teknologi er at nogle forskere fra Novozymes har udviklet et enzym, Ondea Pro, som har de samme tekniske egenskaber, som den proces byg skal igennem ved brygning af øl. I stedet for at kornet skal lægges i vand, for at få det til at spire, før man lægger det til tørring, hvor der så dannes enzymer, som omdanner kornets stivelse til maltose, som ølgæren skal leve af. I stedet gør Ondea Pro enzymet det, at det går ind i det tørre byg og omdanner stivelsen til maltose. Således at maltningsprocessen ikke længere er nødvendig og på den måde sænker man udledningen af CO 2 med op til 8 %. Harboe Bryggeri havde op til Drinktek-messen i Tyskland lanceret en øl, som var fremstillet ved hjælp af dette enzym 27. Novozymes mener, at bryggerier allerede nu kan anvende enzymet til fremstilling af deres nuværende øller E Miljø Miljøbeskyttelse: Unibrew har siden 1997 været miljøcertificeret efter ISO14001, som er et miljøledelsessystem, som hjælper virksomheder med at overholde lovgivningen, mindske spild og reducere sine miljøpåvirkninger etc. Unibrew skal desuden årligt udarbejde en miljøredegørelse, hvor de skal angive hvilke mål de har opnået, samt hvad de vil stræbe efter at opnå i det efterfølgende år, efter den europæiske miljøordning EMAS. Miljøredegørelsen omfatter kun de danske bryggerier, derfor er bryggerierne i Letland, Litauen, Polen og Caribien ikke omfattet. Unibrew inkluderer dog disse bryggerier i deres miljøstrategi, således at de arbejder mod et miljøog arbejdsniveau som svarer til de danske bryggeriers Ifølge den nyeste rapport fra 2008 har Unibrew reduceret deres energiforbrug med 3 % siden 2007, mindsket udledningen af spildevand med godt 5 %, samt at de på bryggeriet Albani har afsluttet et pilotprojekt om sundhed og trivsel, som var en stor succes. 90 % af deres affald bliver sendt til genbrug eller videresælges som biprodukt. De produkter som bliver genanvendt er glas, aluminium, jern, pap/papir og plastik. Lige for tiden arbejder Unibrew på at gøre deres emballage lettere for engangsflasker af glas således at der anvendes mindre råmaterialer pr. enhed. Mange af

17 Unibrews emballager er genanvendelige, 95 % af deres glasflasker består af genbrugsglas, deres bakker består næsten af 100 % genbrugsmateriale fra aviser og papkasser, mens deres dåser består af 95 % genbrugs aluminium. Mask, uopløselige dele fra brygprocessen og gærfløde bliver solgt videre og bliver for eksempel anvendt til foderfremstilling og jordforbedring L Lovgivning Afgifter og skatter: I Danmark har vi forholdsvis høje skatter og afgifter, momsen udgør 25 %, mens ølafgiften er 0,33 kr./l øl. Disse høje skatter og afgifter er med til at sænke indtjening pr. enhed, i det at jo højere skatter og afgifter på et produkt er, jo højere skal prisen sættes. I nedenstående tabel ses en liste over afgifter og moms på nogle af de lande, hvor Unibrew er repræsenteret. Figur Ølafgifter og momssatser 2009 Land Ølafgift (DKK) Moms (%) Ølafgift + moms (DKK/L) Danmark 2,48 25,0 3,09 Tyskland 0,75 19,0 0,89 Storbritannien 7,5 15,0 8,63 Italien 2,10 20,0 2,52 Polen 1,80 22,0 2,20 Letland 0,75 18,0 0,89 Litauen 0,90 19,0 1,07 EU 27 2,27 19,39 2,73 Kilde: Tal fra bryggeriforeningen, tal om øl 2009 Sodavandsafgifter: I januar 2010 blev afgiften på slik, sodavand og smør sat op, således at Danmark nu er det land med den højeste afgift på sodavand, 1,14 kr. pr. liter sodavand. Der kun er 5 andre lande udover Danmark som også har indført sodavandsafgift 28. Den nye afgift gør at sodavandspriserne er steget pr. 1. januar 2010, hvilket kan være medvirkende til at Unibrew måske kan opleve et fald i salget af læskedrikke, da stigende priser kan sætte en dæmper på forbrugerens købelyst

18 Emballageafgift: Alle bryggerier skal i Danmark betale emballageafgift, hvis det handler om øl, sodavand, cider, kildevand, iste og alkoholsodavand. Afgiften varierer alt afhængig af emballagens rumindhold fra 0,05 kr. til 0,64 kr Det er en afgift, som myndighederne introducerede som miljøafgift. I og med at det er en lov, at bryggerierne skal betale emballageafgift, står de ikke længere selv med ansvaret for at indsamle og bortskaffe brugt emballage, også kaldet producentansvar, som mange andre europæiske lande har indført 30. Rygeforbud: Der blev i august 2007 indført en lov om rygning i Danmark med restriktioner om, at man ikke længere måtte ryge på restauranter, skoler og institutioner for børn & unge, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og arbejdspladser generelt, samt værtshuse og diskoteker, med mindre at der er indrettet specielle rygerum eller der er tale om lokaler under 40 kv 2. Da mange forbinder alkohol med rygning, kunne dette være medvirkende til et fald i omsætningen, men ud fra årsregnskaberne er den samlede omsætning for Unibrew ikke faldet. Tværtimod stege det en smule, og da det danske marked står for godt 1/3 af Unibrews samlede omsætning tyder intet på et fald, på trods af den nyindførte rygelov, som gør at rygere ikke længere kan sidde inde og nyde en øl, mens de ryger en cigaret. Andre love: Staten har i Danmark indført lov om hvor høj en promille, man må køre bil med. Dette sætter en grænse for, hvor meget man må drikke, hvis man skal ud og køre bil senere. Dette kan være med til at mindske et eventuelt salg for Unibrew, da alkohol ofte er kombineret med festlige lejligheder. Danmark har desuden en lov om, hvor gammel, man skal være for at kunne købe alkoholiserede drikke. Hvis der er tale om en detailforretning er aldersgrænsen 16 år, mens man skal være 18 år, når det er i forbindelse med udskænkning. Disse begrænsninger er ligeledes med til at begrænse salget af alkohol til det yngre segment Opsamling på PESTEL Ovenstående PESTEL analyse har vist en række samfundsmæssige forhold, som alle har betydning for Unibrews fremtidige udvikling, og dermed også indtjeningspotentialet. Unibrew skal i fremtiden holde øje med de politiske faktorer, da disse kan have betydning for deres fremtidige 29 tal fra bryggeriforeningen - Tal om øl 2009, s emballage samfundets krav til emballagen emballageafgifter. 14

19 indtjeningsmuligheder. Her tænkes specielt på eventuelle restriktioner på alkohol og den stigende sundhed, som politikkerne lægger meget vægt på i Vesten. Samt restriktioner om strammere miljøregler, hvilket kan have betydning for deres nuværende produktionsapparater og investeringer i mere miljøvenlige produktionsapparater kan blive nødvendigt. En anden faktor som kan være væsentlig for Unibrew er deres økonomi. Unibrew har en forholdsvis stor gæld, hvilket vil sige at renten har en stor betydning for koncernen jo højere rente, jo mere skal de betale i ydelse. Finanskrisen er skyld i at renten er utrolig lav for tiden, men til gengæld er den også skyld i faldende omsætning, da mange har mistet deres arbejde og dermed er tvunget til at nedsætte deres købelyst. Indtil videre ser det ud til at finanskrisen har haft en lille betydning for Unibrew, men det er umuligt at fastslå før krisen er ovre. 3.2 Porters Five Forces Porters Five Forces er en model, som giver en beskrivelse af en branches indtjeningsmuligheder, og hvilke faktorer der ligger til grund for dette. Modellen indeholder fem faktorer, som påvirker branchens vækst og indtjeningsmuligheder; Konkurrenceintensiteten, adgangsbarrierer (nye konkurrenter), leverandørens forhandlingsmagt, substituerende produkter og kundernes forhandlingsmagt. Modellen er vist i bilag Konkurrenceintensiteten Konkurrencen i ølbranchen er tiltaget, i det at der er kommet flere mikrobryggerier, som producerer special øl. I juni 2009 var der i alt 120 danske bryggerier 31. Generelt set er det Carlsberg, som er markedsleder med 62 % og Unibrew har 20 %, hvorefter at der er en række små bryggerier, som ikke har nogen betydelig markedsandel 32. Marked for øl har gennem de sidste par år været faldende. I 2009 faldt salget af øl med yderligere 8 %, mens det i 2008 havde et fald på 5 %. Alt i alt er ølsalget de sidste 3 år faldet med godt 15 % 33. Faldende salg kan betyde mættet markeder, hvilket betyder at udbyderne vil forsøge at vinde markedsandele fra hinanden. 31 tal fra bryggeriforeningen - Tal om øl 2009, s se bilag

20 Konkurrencen inden for sodavand er styret af to hovedaktører, Coca-Cola og Pepsi, som i Danmark bliver licensbrygget af henholdsvis Carlsberg og Unibrew. Marked for sodavand har gennem længere tid været mættet og med den nye sundhedstrend, er det light produkterne bryggerierne konkurrerer intensivt på 34. Coca-Cola har den største markedsandel i Danmark og på verdensplan, men Pepsi har i 2009 vundet markedsandele fra de danske konkurrenter 35, her tænkes på Coca- Cola, Cult, discount og andre non-label producenter Adgangsbarrierer Adgangsbarrierer har stor betydning for konkurrencen i en branche, i det at manglede adgangsbarrierer medfører høj konkurrence, lavere profitter og mange konkurrenter, da det er let for nye virksomheder at etablere sig på markedet. I bryggeribranchen er adgangsbarriererne middel til høje, da det kræver at man har kapital nok til at investere i moderne produktionsapparater, som ikke er lige til at komme af med igen, hvis bryggeriet lukker. Hvilket gør, at der også er udgangsbarrierer i branchen. Som nævnt ovenfor er der kommet mange mikrobryggerier til gennem de sidste år, som har specialiseret sig i special øl, et nichemarked på ølmarkedet. En af grundene til at der er kommet så mange mikrobryggerier til i den seneste tid kan være, at deres produktionsapparat ikke er særlig teknologisk avanceret, så kræver det ikke en særlig stor arbejdskraft. Hvilket ikke stiller særlig høje kapital krav til det enkelte bryggeri. Det kan således diskuteres, hvorvidt kapitalomkostningerne til produktionsapparater længere er en adgangsbarrierer. Dog er det begrænset, hvor mange markedsandele mikrobryggerierne kan tage fra de store etablerede bryggerier, da deres øl har en hel anden prisklasse, samt at den henvender sig til en anden kundekreds end dem som pilsnerøllen henvender sig til. Eftersom omkostninger til produktionsapparater ikke længere helt kan betragtes som en adgangsbarriere, så kan produktion, distribution, logistik og markedsføring, samt reklame for det nye produkt. Ved produktion menes det, at der kan opnås stordriftsfordele, hvis bryggeriet har en relativ høj afsætningsvolumen. God udnyttelse af kapaciteten giver lavere omkostninger pr. produceret liter øl. Det vigtige ved at have en høj afsætningsvolumen, er at man således undgår at have for høje lageromkostninger eller transportomkostninger, da det er dyrt at have lastbiler til at stå på standby eller køre rundt med halve ladvogne. De to sidst nævnte faktorer er på kortsigt faste omkostninger, men variable på

21 langsigt. Derfor er logistik en adgangsbarriere, da det kræver tilrettelægning af ruter, for at opnå den mest optimale løsning ved fragtning af varerne til distributørerne. Et nyt bryggeri, i en ny branche har ikke et distributionsnetværk, som er en vigtig faktor, da det er her producenten får solgt sine produkter til slutkunderne. For at skabe kundeloyalitet hos bryggeriernes kunder forære bryggerierne ofte merchandise, billetter eller stiller køleskabe med logo til rådighed til kunderne. Unibrew har indgået en aftale med Vibocold, som sørger for at sætte logoer på køleskabe og impulskølere, som de så leverer hos Unibrews kunder. Et nyt produkt kræver intensiv markedsføring og reklame, for at forbrugerne kommer til at lære produktet at kende. At markedsføre et nyt produkt er omkostningsfuld, hvilket gør det til en betydelig adgangsbarriere. Grundet de store omkostninger der følger med, før man bliver en væsentlig konkurrent for de store bryggerier, arbejder et nyt bryggeri ofte sammen med et bryggeri som i forvejen har en fod inde på markedet. Et eksempel på dette er Unibrews licensaftale med det hollandske Heineken, hvor Unibrew brygger Heineken på Faxe bryggeri og distribuerer det ud til de danske kunder Leverandør forhandlingsstyrke Som bryggeri er man afhængig af landbruget, i det at byg er den vigtigste ingrediens i øl. Bryggerierne handler deres råvarer på råvarebørserne på verdensmarkedet, hvor der bliver handlet med standard priser, hvilket gør at det umiddelbart ikke er muligt at forhandle sig til bedre køb end de andre bryggerier. Der er ikke et produkt, der kan erstatte byg, mens der er mange leverandører af byg, og dermed et stort udbud. Dette gør at et bryggeri ikke er afhængigt af bestemte leverandører, da omstillingsomkostningerne ved leverandørskift er forholdsvis små. Dette gør, at leverandørens forhandlingsstyrke ikke er særlig høj, da der er tale om et produkt med begrænset holdbarhed. Derfor skal landmændene have solgt deres korn før det mugner. Dette giver landmændene incitament til at indgå aftaler med bryggerierne på forhånd. En anden vigtig leverandør for Unibrew er deres leverandør af emballage. Unibrew får deres emballager fra eksterne leverandører. De samarbejder tæt med deres leverandører og stiller høje krav til at emballagerne er fremstillet så miljørigtigt så muligt. De følger nøje med i fremstillingen af emballagerne, og forsøger konstant at forbedre emballagerne 36. Dette gør, at 36 Royal Unibrew miljøredegørelse 2009 s

22 forhandlingsstyrken ikke er nær så høj fra leverandøren, da der er mange krav der skal være opfyldt, før Unibrew vil benytte den pågældende leverandør Kundernes forhandlingsstyrke Bryggerierne handler ikke direkte med forbrugeren, da der er mindst en distributør imellem. Unibrews kunder kan deles op i to, detailhandel og restauration. Hvor detailhandel består af kiosker, supermarkeder, tankstationer etc., og restauration består af udskænkningssteder, så som restauranter, hoteller, caféer, værtshuse etc.. Detailhandelen består efterhånden af store kunder, da mange af supermarkederne er gået sammen, her tænkes på Dansk Supermarked, Coop og Købmændene (Dagrofa / Supergros). Forbrugernes forhandlingsstyrke ligger ved detailhandlen, i det at detailhandlen har øget deres udbud af øl gennem de seneste år, samt at priserne er uelastiske. Hvilket helt klart styrker forbrugerens forhandlingsstyrke, da et større udbud af øl øger konkurrencen for producenterne. Carlsberg og Unibrew er producenter af mærkeøl, hvilket giver de to bryggerier mere magt end discount producenterne, da detailhandlen skal have mærkeøl i deres sortiment på grund af forbrugernes præferencer. Som tidligere nævnt har Unibrew i 2009 fået Tivoli København som stor kunde, hvor der kun vil blive solgt drikkevarer fra Unibrew. Foruden Tivoli, er Unibrew også stor sponsor ved andre arrangementer indenfor underholdningsindustrien. Alt i alt er det mærkebryggerierne, som står stærkest, da de udbyder produkter med det stærkeste brands, som kunderne efterspørg i detailhandlen og restaurationen Substituerende produkter Overordnet set er der to grupper af substituerende produkter til Unibrews produktportefølje med alkohol og uden alkohol. I gruppen med drikkevarer med alkohol er der tale om vin, stærkere spiritus og færdigblandede alkoholdrikke. Hvor gruppen uden alkohol er læskedrikke, juice, mineralvand, te, kaffe etc. Generelt set er der mange produkter, som kan substituerer øl, men ølmarkedet er til gengæld så stort, at truslen fra alternative produkter er urealistiske. Bryggerierne skal dog være opmærksomme på, at ciderdrikkene er kommet for at blive, og har i de to år Carlsbergs 18

23 Sommersby har været på markedet også taget markedsandele fra ølmarkedet 37. Et lands kultur og tradition er meget forskellige, hvilket også gør at øl har forskellige markedsvilkår. Et eksempel er Rusland, som drikker meget vodka, mens danskerne hellere drikker øl. Ved sociale begivenheder med bespisning som fester og middage, serveres der oftest vin, hvilket gør vin til en stor substitut for øl. Vin er ofte forbundet med en højere social status end øl, hvilket gør at de kulturelle omstændigheder har stor betydning. Som tidligere nævnt under sociale forhold i PESTEL analysen, er sundhed og velvære ved at være en del af den danske kultur, hvilket gør at drikkevarer med et højt sukkerindhold kan substitueres med drikkevarer med et lavere sukkerindhold. Denne trend har Unibrew taget højde for, ved at lancere Egekilde, som rent kildevand. Det ses ofte at kunder på farten køber en sandwich med tilhørende drikkevare, hvor de vælger en kildevand frem for en sodavand Opsamling Porters Five Forces Ovenstående analyse af branchen gennem Porters Five Forces giver et billede af, hvorledes Unibrews position er inden for henholdsvis øl- og læskedrikkemarkedet. Dette giver en identifikation om Unibrews fremtidige udvikling og hermed deres indtjeningsevne. På begge markeder har Unibrew den anden højeste markedsandel, og står dermed forholdsvis stærk, hvor kun Carlsberg har en højere markedsandel end dem. Unibrew har i foråret 2010 lanceret 3 nye ciderdrikke, som skal konkurrerer med Sommersby fra Carlsberg, hvor de regner med at få en fod ind på markedet. Det der kan svække Unibrew, er at deres primære forretningsområder er øl og sodavand, som ikke er en del af den nye sundhedstrend, som der er stor fokus på nu. I og med at de har lanceret kildevanden Egekilde, har de et produkt som i princippet kunne substituere sodavand, men realiteten er lille. På trods af et faldende ølmarked, har Unibrew en stærk position og er godt rustet til fremtiden, det er derfor mere sandsynlig, at det er de mindre bryggeriers eksistens der vil være i farer frem for Unibrew Egen erfaring fra job. 19

24 3.4 Porters Værdikæde analyse De interne strategiskfaktorer vil blive analyseret med Michael Porters Værdikædeanalyse. Værdikædeanalysen kan benyttes til at finde en virksomheds konkurrencemæssige fordele og aktionærværdi via dens ressourcer og kompetencer. Værdikæden undersøger hver aktivitet, som et produkt skal igennem før det ender ude ved slutkunden. En oversigt over modellen ses i bilag Primære aktiviteter Indgående logistik Indgående logistik dækker over alle de aktiviteter, som har med råvarer og råmaterialer at gøre, som skal bruges som input til at gennemføre produktionen. Gennem den seneste tid har tendensen været, at virksomheder outsourcer aktiviteter, der ikke er en del af virksomhedernes egen kernekompetencer. Dette har Unibrew gjort med emballagen til deres produkter, dog arbejder de tæt sammen med deres leverandører, således at de sikre at kvaliteten er i orden. Det strategiske samarbejde mellem leverandørerne og Unibrew sikre at begge opnår fordele. Unibrew er sikret hurtig levering, markedstilpasning af emballagerne, evt. storkunderabat etc., mens leverandørerne er sikret varige salg, og derfor kan spare ressourcer til markedsføring for at få flere ordrer. Desuden opnår begge parter vidensdeling omkring produkterne, da de hele tiden forsøger at udvikler produkterne til at være mere miljørigtige. Produktion Produktionen af Unibrews produkter sker rundt om på deres forskellige markeder, således at de sparer transportomkostninger, samt at de er tættere på de enkelte markeder. Som tidligere nævnt ejer Unibrew bryggerier rundt om i Europa, og har desuden givet andre bryggerier i verden retten til at brygge deres produkter på licens. Produktionen er Unibrews nøgleaktivitet, da det er her alle råmaterialerne bliver bearbejdet til et helt produkt. Unibrew fokuserer meget på at deres produktion belaster miljøet mindst muligt, samt at optimere deres udbytte af råvarerne mest muligt. Dette gør de ved at investere i høj teknologiske produktionsudstyr, som er fuldautomatiske produktionslinjer, der bliver overvåget af mennesker. Udgående logistik I udgående logistik er alle de aktiviteter, som er forbundet med alle Unibrews færdigvarer. Det 20

25 handler om styring af færdigvarelager, kundeordrestyring, ekspedition og transport. Unibrews kunder forventer, at Unibrew kan levere hurtigt, at kvaliteten er i orden, samt en god service. Ved transport ud til distributørerne har Unibrew egne lastvogne med reklamer på siden af deres produkter. Højere brændstofpriser og nye miljøregler for lastbiler, gør at Unibrew så vidt muligt forsøger at koordinere de mest optimale ruter, således at miljøet bliver belastet mindst muligt. Marketing og salg 39 Royal Unibrew markedsfører sig via sponsorater, som kan deles op i to grupper kultur og sport. Hvor kultur omfatter festbegivenheder, koncertarrangementer etc. og sport dækker alle sportsgrene. Unibrew forsøger så vidt muligt at være regionale sponsorer med deres øl, hvor Thor er sponsor for Randers FC (fodbold) og Randers HK (håndbold), Albani på Fyn og ikke mindst Royal Beer i Århus Elite, hvor de blandt andet er stor sponsor for AGF (fodbold). Desuden har Faxe Kondi aftaler med mange af SAS ligaens hold, hvor de er en markant profil. Unibrew er også repræsenteret ved mange musikbegivenheder rundt om i landet. Deres internationale mærker Pepsi og Heineken er ofte repræsenteret ved forskellige koncerter, hvor kunstneren er frontfigur for Pepsi, et eksempel var koncerten med Madonna i Horsens. Heineken er kendt sponsor inden for det danske natteliv, når det gælder clubbing, hip-hop og DJ scenen. Thor og Ceres er desuden hovedsponsor under henholdsvis Randers festuge og Århus festuge Service For at opretholde tilfredse kunde og dermed loyale kunder, yder Unibrew ekstra service ved at have salgskonsulenter til at køre rundt i landet. Disse hjælper distributørerne i detailhandlen med at opstille kampagnepodier, sikre at alt er i orden etc. Unibrew har salgskontorer placeret rundet om i landet, mens hovedparten af den administrative del er samlet på hovedkontoret i Fakse. Desuden har de salgskontorer i de forskellige lande, hvor de har bryggerier Støtte aktiviteterne Infrastruktur Unibrew er som tidligere nævnt en koncern med bryggerier rundt om i verden, hvilket kan give

26 problemer med deres struktur. Ved at det er et bryggeri med internationale afdelinger, kan dette give anledning til kommunikationsproblemer på af grund afstandsforholdene. Men også de sproglige forståelsesproblemer, som kan opstå når mennesker med forskellige baggrunde kommunikere kan skabe problemer. En dårlig kommunikation kan ende med, at ledelsen ikke kender til omkostningstunge problemer i de forskellige afdelinger, hvilket gør dem svære at rette op på. Unibrew har på det seneste haft markante udskiftninger i sin ledelse. I 2008 blev deres topchef, Poul Møller, fyret og i stedet blev Henrik Brandt fra bestyrelsen ansat som topchef. Poul Møller blev fyret, da det viste sig, at hans Double Up strategi ikke kunne realiseres. Foruden fyringen af topchefen, har 4 topfolk forladt Unibrew 40. Personelle ressourcer Medarbejderne har stor betydning for Unibrew, da de er med til at realisere virksomhedens mål og strategier. Det er medarbejderne som sidder med alle de vigtige informationer om deres kundegrupper og de markeder de betjener. Teknologisk udvikling Som tidligere nævnt følger Unibrew med i den teknologiske udvikling indenfor produktionsudstyr. Hvilket gør at deres produktionsapparater er fuldautomatiske og højteknologiske, dette betyder også at deres medarbejder skal uddannes til at betjene de nye produktionsapparater, derfor efteruddanner Unibrew deres medarbejdere. Indkøb til værdikæden Indkøbspolitikken hænger sammen med den indgående logistik. Unibrew forsøger så vidt muligt at købe råvarer af høj kvalitet til den mest rentable pris. For at sikrer leveringssikkerhed har Unibrew lavet fastprisaftaler med deres leverandører, dette betød at de i 2008 gik glip af prisnedsættelsen på råvarer, som deres konkurrenter til gengæld nød godt af Børsen Pres fra alle sider, 16. februar

27 3.4.3 Opsamling på Porters Værdikæde Gennem værdikædeanalysen er det muligt at identificere Unibrews kernekompetencer. Kernekompetencerne er deres produktudvikling og produktion og salg af drikkevarer. Fremstilling af emballager til deres drikkevarer har de outsourcet. For at Unibrew kan klare sig på lang sigt, kræver det at der er bestemte faktorer, som er på plads. Det kræver, at de er i stand til at udvikle nye produkter, i takt med at drikkevarekulturen ændrer sig. Et eksempel på dette er, at de har været længe om at udvikle en ciderdrik, hvilket har betydet, at Sommersby primært har haft det danske cidermarked for sig selv gennem 2 år, hvilket naturligvis vil gøre det sværere for Unibrew at få betydelige markedsdele nu, men måske med en intensiv markedsføring kan det lade sig gøre på længere sigt. Da Unibrew er et international selskab og deres vækstmarkeder i vesten er begrænset, har de satset på Østeuropa. For at få succes på nye markeder kræver dette, at man er i stand til at tilpasse sig efter de pågældende forbrugers præferencer, hvilket Unibrew har gjort ved at være til stede på markedet med egne bryggerier eller samarbejdet med distributører. 3.5 Afslutning på den strategiske analyse Som afslutning på den strategiske analyse laves en SWOT, som viser Unibrew muligheder og trusler fra den eksterne analyse, samt styrker og svagheder fra den interne analyse. Analysen vil vise, hvordan Unibrews nuværende situation ser ud med hensyn til deres stærke og svage sider, samt muligheder og trusler. Oversigt over SWOT ses i bilag SWOT Tabel Styrker Svagheder - Adskillige stærke brands - Høje markedsføringsomkostninger - Bred produktportefølje - Uklar strategi - Store driftsfordele, bedre udnyttelse af - Svag finansiel situation produktionsanlæg - Manglende stabilitet i ledelsen - Høj kvalitet Muligheder Trusler - Introduktion til nye markeder og produkter - Prisudvikling 23

28 - Yderligere opkøb af virksomheder - Strategiske alliancer - Forsat erobring af markedsandele - Stigende interesse for special øl Kilde: Egen tilvirkning - Voksende afgifter - Erstatningsprodukter - Øget konkurrence fra andre bryggerier - Faldende øl- og læskedrikkesalg - Finanskrisen Styrker Unibrew har en bred produktportefølje med mange stærke brands, så som Ceres, Royal-serien, Pepsi, Faxe Kondi, Malt etc., hvilke gør at de er at finde på mange nichemarkeder. Da de agere på flere markeder, er de ikke nær så følsomme for svigtende salg på et marked. Da svigt på et marked ofte betyder at et andet markeds salg stiger. Deres produkter er af høj kvalitet og er stærkt positioneret hos forbrugeren både i Danmark, men også udenlandsk. Unibrew kan opnå stordriftsfordele i produktionen, da de har valgt at lægge flere af deres regionale bryggerier sammen, således at der for eksempel i Danmark nu kun bliver produceret på bryggerierne i Odense og Fakse, ligeledes gælder dette også for Baltikum segmentet. På trods af at de producerer mange forskellige produkter, til mange markeder, med forskellige præferencer, er der fordele ved at have produktionerne få steder, da de på sigt mindsker deres omkostninger. Svagheder Unibrew havde i 2008 måtte nedskrive deres polske aktiver med kr., grundet dårlig salg, hvilket påvirkede deres resultat i negativ retning. Unibrew ville stadig have haft underskud, hvis de ikke havde nedskrevet de polske aktiver, dog ville underskuddet være betydelig lavere. Med det store underskud Unibrew havde i 2008 og den store gæld de har, gør at deres finansielle situation er svækket. Unibrews strategi har gennem de sidste år været uklar, specielt lykkes det ikke at gennemføre double up-strategien med den tidligere direktør. I stedet blev strategien erstattet med strategiske 24

29 hovedprioriteter. Nogle af disse prioriteter blev gennemført i 2009, og Unibrews mål er at opfylde de resterende af deres strategiske prioriteter i løbet af Gennem den seneste tid har Unibrew haft et stort udskift i deres ledelse, blandet andet blev direktøren Poul Møller fyret i slutningen af 2008 grundet utilfredsstillende indtjening 43. Yderligere har 4 medlemmer forladt Unibrew. I forbindelse med lanceringen af Unibrews nye cider, meddelte kommerciel direktør Michael Nørgaard Jensen i slutningen af februar at der var stabilitet i ledelsen igen 44. Muligheder Unibrew har i 2010 introduceret sin nye alkoholiske drik til kvinder, cideren Tempt. De er således gået ind på et nyt marked med et nyt produkt, og dermed øget deres produktportefølje. Et andet marked, der også kunne være interessant for Unibrew, kunne være marked for specialøl, hvor Unibrew i andre lande er kendt for deres stærkøl fra Ceres. Unibrew har gennem det meste af deres eksistens opkøbt andre bryggeri i udlandet med hensigt på at komme ind på et nyt marked med et allerede eksisterende produkt, hvilket har været en succes i Letland og Litauen. En mulighed for at koncernen kunne komme ind på nye markeder, uden at skulle opkøbe nye virksomheder, da deres økonomien ikke er til det for tiden, kunne være at danne strategiske alliancer med bryggerier, som allerede er etableret på markedet med et eksisterende distributionsnetværk. Ved at give andre bryghuse licens til at brygge deres produkter kan Unibrew blive repræsenteret på nye markeder uden de helt store omkostninger. Foruden at se på de udenlandske muligheder, så er muligheden for at øge deres markedsandele på deres nuværende markeder også tilstede. Et eksempel kunne være på det danske marked, hvor salg for øl og læskedrikke har været faldende, hvilket betyder at bryggerier bliver nød til at erobre markedsandele fra hinanden for at øge deres indtjening. Trusler Mange af de eksisterende trusler for koncernen, er eksterne trusler som virksomheden ikke har indflydelse på. Dette kunne være de lovmæssige tiltag i Danmark eller på deres eksportmarkeder. I

30 Danmark er øl- og sodavandsvandsafgifterne forholdsvis høje, men er dog stadig lavere end afgifterne i Norge. Fra og med den 1. januar 2010 har den danske stat indsat nye afgifter på alt, som indeholder for meget sukker eller fedtsyre. Hvilket har betydet at priserne på sodavand er steget, i og med at afgiften er steget, for at indtjeningen pr. sodavand ikke faldt, desuden er priserne på øl steget de sidste par år. Truslen fra substituerende produkter er på det seneste steget, da det ikke længere kun er vin og stærk sprit, som kan substituere øl cider og færdigblandede alkoholdrikke er kommet for at blive. På læskedrikkemarkedet kan næsten alt væske erstatte læskedrik, saftevand, juice, te, kaffe etc. Truslen fra andre bryggerier er steget, da konkurrencen er tiltaget gennem den seneste tid. Danskerne er ikke længere så loyale over de danske producenter, hvilket giver de udenlandske bryggerier mulighed for at komme ind på det danske marked. Med øget konkurrence er chancen for at priserne bliver presset ned stor, hvilket vil medføre at indtjeningen på øl ville falde. En sidste trussel for Unibrew er finanskrisen, som startede så småt i 2007, tog til i 2008, og toppede i 2009, hvor krisen også ramte hele verden. Selvom de baltiske lande skulle havde været et marked med god potentiale til vækst, så vil krisen også kunne mærkes i Baltikum, hvilket vil medføre at Unibrew vil opleve et fald i salget på alle deres eksportmarkeder Vision og Mission 45 Unibrews vision er Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en førende udbyder af drikkevarer på en række markeder i Vest- og Østeuropa samt de internationale markeder for maltdrikke. Deres mission er Vi vil opfylde forbrugernes og kundernes behov for kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer primært inden for øl, maltdrikke og læskedrikke. Royal Unibrew vil ud fra følgende 6 værdier, som udgør deres fundament og rettesnor for virksomheden forsøge at opnå, at opfylde deres vision og mission. De 6 værdier er 45 Vision, mission og værdigrundlag. 26

31 ansvarsbevidste, engagerede, helhedsorienterede, kreative, ambitiøse, samt ærlige og åbne. Værdierne er til opfølgning og evaluering en gang om året. Ud fra ovenstående strategisk analyse af Royal Unibrew kommenteres deres vision og mission for koncernen. Unibrew skriver på deres hjemmeside, at deres vision er at udvide deres nuværende position inden for de markeder, hvor de allerede er aktører. Det kan konstateres, at de har fået betydelige markedsandele i de Østeuropæiske lande, Baltikum og Polen, samt at deres maltdrikke er populære i Caribien og Afrika. De ønsker at være en stærk aktør i enkelte områder og ikke at være en global udbyder. Deres mission er at opfylde efterspørgslen af kvalitetsdrikke af mærkevarer til forbrugerne og kunderne. Dette menes også at være opfyldt, da deres primære drift er at producere mærkevaredrikke inden for øl, maltdrikke og læskedrikke, hvor de har en bred produktportefølje inden for alle kategorier. 4.0 Regnskabsanalyse Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i årsregnskaber fra Regnskabsanalysen har til formål at vurdere udviklingen af Unibrews finansielle præstationer. Da der er tale om et historisk tilbageblik, kan tallene ikke direkte anvendes til at beskrive den fremtidige udvikling, men kan anvendes som en ledetråd i, hvilken retning koncernen bevæger sig i. 4.1 Revisorpåtegning Revisorpåtegningen fra koncernens revisorer er afgivet uden forbehold eller supplerende for alle årene i analyseperioden. Da der ikke er angivet noget forbehold, indikere det at årsrapporterne har givet et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling for de pågældende år, samt at aktiviteterne og pengestrømmene er i overensstemmelse med IRFS. Det skal her nævnes at koncernen i 2005 ændrede regnskabspraksis, da det blev et krav at alle børsnoterede virksomheder inden for EU skulle aflægge regnskab i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Dette gør, at tallene fra 2004 er blevet korrigeret, således at de kan benyttes til sammenligning. Ændringerne i forbindelse med korrugeringen påvirker afskrivningerne på de immaterielle aktiver, behandling af omkostninger til aktieoptionerne og hensættelser til pensionsforpligtelser. At revisionspåtegningerne er angivet 27

32 uden forbehold, betyder at koncernen opfylder kravet for going concern forudsætningen, således at koncernen er i stand til at forsætte driften inden for det næste år, og er i stand til at betale sine betalingsforpligtelser. Da revisorerne ikke har angivet nogen supplerende oplysninger, indikerer det at ledelsen har handlet inden for lovens retningslinjer, samt at regnskabspraksis er overholdt. Unibrew havde i anvendt PricewatherhouseCoopers og Ernst & Young som revisorer, men har i 2008 og 2009 kun anvendt Ernst & Young. Et revisorskift kan indikere uoverensstemmelser, hvilket burde give anledning til opmærksomhed, men det har ikke været muligt at finde ude af, hvad der ligger til grund for at PricewatherhouseCoopers ikke længere er revisor for Unibrew. 4.2 Reformulering af regnskab I følgende afsnit vil Unibrews egenkapital, resultatopgørelse og balance blive reformuleret til analytisk brug. Grunden til at man reformulerer et regnskab, er et ønske om at afdække selskabets driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter. Ved at adskille driftsaktiviteterne og de finansielle aktiviteter fra hinanden, kan man se om virksomheden skaber værdi via sine driftsaktiviteter, som er selskabets primære drivkraft Egenkapitalen 46 Egenkapitalen indeholder alle transaktioner og posteringer, som berører egenkapitalen i en virksomhed. Ved reformulering af egenkapitalopgørelsen deles årets transaktioner op i to grupper, ejerne og totalindkomsten. Ejer-delen indeholder alt, hvad der har med selskabets aktionærer at gøre, mens totalindkomsten viser resultatet i balancen på grundlag af de værdiændringer, der er blevet posteret under egenkapitalen. Totalindkomsten indeholder følgende poster: årets resultat, foreslået udbytte for regnskabsåret, værdi- og valutareguleringer, tilknyttede udenlandske virksomheder, netto gevinst/tab på sikringsinstrumenter. Desuden indeholder egenkapitalen ikke minoritetsandele, samt aktiebaseret vederlæggelser. De vigtigste tal fra den reformulerede egenkapitalopgørelse ses i nedenstående tabel, se evt. bilag 7-12 for at se de offentlige egenkapitalopgørelser og de reformulerede egenkapitalopgørelser. 46 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s

33 Tabel 4.1 Vigtige poster i egenkapitalopgørelsen (TDKK) År EK, Primo Transaktioner med ejere Totalindkomst * EK. Ultimo * * Totalindkomsten og EK ultimo stemmer ikke overens med udregningerne på bilaget, i det at jeg ikke kunne få udregningerne til at stemme over ens Balancen 47 Ved den reformulerede balance deles balancen op i driftsaktiver og finansielle aktiver. Dette er gjort for at man kan identificere den primære indtægtskilde for selskabet, hvilket er driftsaktiviteterne. Driftsaktiverne er yderligere delt op i to grupper, kernedriftsaktiver og ikkekernedriftsaktiver. Kernedriftsaktiviteter indeholder poster som har med bryggeriets drift at gøre, mens ikke-kernedriftsaktiviteter indeholder enkeltstående poster, som ikke er resultat af at handler med kunder. I tabellen nedenfor ses de vigtigste tal fra den reformulerede balance, mens den offentlige balance og den reformulerede balance kan ses i bilag 13 og 14. Tabel 4.2 Vigtige poster i balancen (TDKK) Drift/år Kernedriftsaktiver Driftsforpligtelser Kerne netto driftsaktiver Ikke-kernedriftsaktiver Netto driftsaktiver Netto finansielle forpligtelser Poster, som kræver forklaring, vil blive kommenteret i nedenstående afsnit. 47 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s

34 Driftslikviditet De likvide beholdninger er delt op i to grupper, driftslikviditet og likvide beholdninger under netto finansielle forpligtelser. Driftslikviditeten er vurderet til at være ½ % af nettoomsætningen. Projektudviklingsejendomme Projektudviklingsejendomme-posten fra år 2008 og 2009 indeholder Ceres bryggeriet i Århus, som Unibrew valgte at lukke, da de ville samle hele deres produktion i Fakse og Odense. Al produktion fra Ceres bryggeriet blev overflyttet til Fakse. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder står ikke specificeret i årsregnskaberne, det vurderes således, at de ikke har noget at gøre med den primære drift, og er således ikke en del af deres kernedriftsaktiver. Dette er på grund af, at det ikke har nogen relation til virksomhedens nettoomsætning i resultatopgørelsen. Der kan her være tale om deres andele i andre bryggerier, hvor de ejer mere end 20 %, men mindre end 50 % af stemmerettighederne. Andre kapitalandele Eftersom Unibrew siden midten af 2008 ikke har haft nogen indflydelse på det polske bryggeri Perla Browary Lubelskie, fandt ledelsen det ikke korrekt at indberegne de 48,4 % kapitalandele de ejer af bryggeriet under kapitalandele i associerede virksomheder. Således har ledelsen valgt at indregne det polske bryggeri under andre kapitalandele for år 2008 og Langfristede aktiver bestemt for salg Langfristede aktiver bestemt for salg i 2005 og 2006 omhandler salget af Thor bryggeriet i Randers. Unibrew valgte at sælge Thor bryggeriet, fordi de havde valgt at samle deres produktion, og derfor var det en del af deres strategi at lukke bryggeriet Resultatopgørelsen 48 Ved reformulering af resultatopgørelsen medtages dirty surplus poster fra egenkapitalen, således at totalindkomsten i egenkapitalen er lig med den i resultatopgørelsen. Den reformulerede resultatopgørelse deles op i 3 grupper: driftsoverskud fra salg, andet driftsoverskud og finansielle poster. Ved at dele driftsoverskuddet op i to, kan man se hvor meget selskabet har tjent på selve 48 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s

35 driften uden indblanding af skat, kursreguleringer eller renter. Andet driftsoverskud indeholder driftsoverskuddet plus indtjeningen, som er kommet fra reguleringer over egenkapitalen. Efter opdelingen af drifts- og finansielle grupper kan skatten allokeres rundt, således at den bliver fordelt på drifts- og finansielle aktiver. Skattesatsen har siden 2004 ændret sig fra at være på 30 %, til 28 % i perioden 2005 og 2006, mens den siden 2007 har været på 25 %. Enkelt stående poster vil blive forklaret neden for: Nedskrivning af langfristede aktiver I 2008 nedskrev Unibrew deres polske aktiver med TDKK, grundet utilstrækkelig indtjening på det polske marked, dette betød at de kom ud af 2008 med et stort underskud på bundlinjen. Opskrivning af projektudviklingsejendom Ceres bryggeriet blev vurderet til 240 TDKK mere af valuarer med kendskab til bydelen end de 160 TDKK, som koncernen havde vurderet ejendommen til. Derfor blev ejendommen opskrevet med 180 TDKK (60 tdkk i skat) i 2008 og De vigtige hovedpunkter er listet i tabel 4.2, mens den reformulerede resultatopgørelse kan ses på bilag 13, 14 og 15. Tabel 4.2 Vigtige poster på resultatopgørelsen (TDKK) Nettoomsætning Driftsoverskud fra salg (efter skat) Totalindkomst fra driften/ samlet driftsoverskud (efter skat) Netto finansielle omkostninger (efter skat) Totalindkomst * ** *** * Der er fejl i udregningerne af disse tal, burde give en total indkomst på ** Fejl i udregninger, burde give *** Fejl i udregninger, burde give

36 4.3 Benchmark analyser 49 Benchmark analyser består af common size-analyser på balancen og resultatopgørelsen og Trendanalyse. Common size-analyser anvendes til at sammenligne en virksomhed med andre virksomheder inden for samme branche. Ved en common size-analyse tager man højde for virksomhedens størrelse, således at det er muligt at sammenligne en stor og lille virksomhed på trods af store forskelle i driftsaktiviteter etc.. Ved common size-analyse af resultatopgørelsen sættes nettoomsætnigen til at være 100 %, hvor efter man efterfølgende kan se, hvor mange procent de forskellige poster udgør af det totale salg. Man kan således se, omkostningernes procentvise andel af omsætningen for det pågældende år. Ved common size-analyse af balancen kan man se hvorledes driftsaktiver og driftsforpligtelser er procentvist fordelt ud fra deres totaler. På den måde kan man sammenligne virksomhedernes driftsaktiver og driftsforpligtelser på trods af virksomhedernes størrelser. Grundet tidsmangel er der ikke blevet lavet en sammenligning af Carlsberg, Harboe og Unibrew ved hjælp af common size analyserne. Der er dog udregnet common size analyser for analyseperioden for Unibrew, disse kan ses i bilag 16 side 1. En Trendanalyse fortæller noget om, hvordan regnskabsposterne har udviklet sig over tid i forhold til et basisår. Indekset viser hvorledes udviklingen har været på de forskellige poster. I bilag 16 side 2 ses en trendanalyse for koncernen Unibrew. De vigtigste poster er vist i nedenstående tabel og vil blive kommenteret. Tabel 4.3 vigtige poster i trendanalysen År Nettoomsætning (%) ,5 119,9 111,2 Driftsoverskud (%) 81,8 30,6 77,4 102,8 110,2 Totalindkomst (%) 11, ,7 123 Salgsvækst (%) -8,7 7,6 12,9 7,8-49 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s

37 I ovenstående tabel ses indekstallene for nettoomsætning, driftsoverskud, totalindkomst og salgsvækst. Nettoomsætningen har gennem de sidste 5 år været stigende, dog er det faldet i 2009, hvor finanskrisen var på sit højeste. Driftsoverskuddet har på trods af en stigende nettoomsætningen været faldende gennem hele analyseperioden, dog steg den i 2009 med godt 50 procentpoint. Ser man på totalindkomsten, har denne været stærkt faldende og i 2008 var den helt nede på 250 %. Den er dog steget igen i 2009, men det store fald i 2008 skyldes at koncernen havde nedskrevet deres polske aktiver med næsten 500 mio. kr. Sidst i tabellen ses salgsvæksten, denne har i vækstperioden været svingende, i det at den i 2007 steg med 5 procentpoint, mens den igen faldt året efter. Salgsvæksten i 2009 var negativ, dette kan skyldes finanskrisen indtog i verdensøkonomierne. I trendanalysen på bilag 16 side 2 ses det i år 2008, at netto finansielle forpligtelser er steget mere end det dobbelte inden for analyseperioden, mens egenkapitalen er halveret. Dette kunne tyde på kraftig finansiel gearing i denne periode. 4.4 Rentabilitetsanalyse 50 Rentabilitetsanalysen fortæller noget om, hvor god en virksomhed er til at tjene penge og præsentere et tilfredsstillende overskud. I rentabilitetsanalysen vil den udvidet DuPont model blive anvendt. Ved hjælp af modellen får man en systematisk analyse af den økonomiske udvikling i virksomheden. Modellen kan ses i figur 4.4. Rentabilitetsanalysen er at finde på side Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s

38 Figur 4.4 Udvidet DuPont modellen Egenkapitalforretning 1) Før minoritet: Nettoresultat før minoritetsposter / Gns. koncernegenkapital 2) Efter Minoritet: Nettoresultat efter minoritetsposter / Gns. egenkapital, moder Afkast på nettodriftsaktiverne ROIC = Driftsoverskud efter skat / Gns. Nettodriftsaktiver*100 Overskudsgrad OG = (Resultat af primær drift efter skat/omsætning)*100 Finansiel gearing FGEAR = Gns. nettorentebærende gæld/ Gns. koncernegenkapital SPREAD SPREAD = ROIC - r r = netto finansielle omkostninger/gns. nettofinansielle forpligtelser Omsætningshastighed AOH = Omsætning/ gns. investeret kapital Kilde: Ole Sørensen s egen tilvirkning Egenkapitalens forrentning (ROE) Den udvidet DuPont model tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen (Return On Equity ROE). Egenkapitalforretningen kan yderligere deles op i to grupper, driftsaktiver og finansieringsaktiviteter. ROE er et nøgletal, som giver udtryk for forrentningen af egenkapitalen. Udregningen af ROE kan ses i første kasse i DuPont modellen. Egenkapitalforrentningen er udregnet med og uden minoritetsinteresser, i det at minoritetsinteressernes værdistigning ikke kommer moderselskabets aktionærer til gode. Som det ses i tabel er der ikke den store forskel mellem egenkapitalforrentningerne med eller uden minoritetsinteresser, så der vil i de efterfølgende udregninger ikke blive taget højde for minoritetsinteresserne da de ikke er af betydelig karakter. 34

39 Tabel Egenkapitalforrentningen ÅR * ROE uden minoritetsinteresser (%) 2,6-54,8-7,2 14,2 20,6 20,7 ROE med minoritetsinteresser (%) 3,0-55,3-7,7 14,1 20,8 20,8 Ud fra ovenstående tabel ses det at ROE har været nedafgående i den 5-årige periode. Unibrew har ifølge den strategiske analyse en god position på mange af deres markeder, specielt på det baltiske segment. På trods af erobrede markedsandele, har branchen været præget af nedgang på grund af finanskrisen som hærger verden over, hvilket kan ses på Unibrews egenkapitalforrentning. Grunden til at Unibrew i 2008 har en negativ ROE, er på grund af deres markante nedskrivning på deres polske aktiver, grundet dårlig økonomi. Hvis Unibrew ikke havde nedskrevet deres polske aktiver, så ville koncernen stadig have haft røde tal på bundlinjen, men underskuddet ville ikke ligge omkring de 500 mio. kr. og dermed få en egenkapitalforrentning på - 54,8 %. De ville i stedet fået en egenkapitalforrentning på -7,2 % og et underskud på -58,5 mio. kr., hvilket er betydeligt mere acceptabelt end hvad de leverede. For at komme nærmere ind på, hvorfor ROE er faldet, undersøges afkastningsgraden (ROIC) på nettodriftsaktiverne, da denne har indflydelse på ROE, ligeledes har den finansielle gearing (FGEAR), som vil blive analyseret senere Afkast på nettodriftsaktiverne (ROIC) ROIC nøgletallet fortæller noget om, hvor stort et afkast man får i forhold til hver investeret krone. Formlen for udregning af ROIC er: ROIC = Driftsoverskud efter skat / Gns. Nettodriftsaktiver*100. Ud fra tabel ses ROIC for Unibrew gennem analyseperioden. Tabel Afkast på nettodriftsaktiverne ÅR * ROIC (%) 5,5-13,3 0,6 8,4 11,9 12,8 Ud fra tabel ses afkastet på nettodriftsaktiverne for analyseperioden. Afkastet har været 35

40 faldende gennem hele perioden og i 2008 er det igen nedskrivningerne på de polske aktiver, som gør at afkastet er så negativt. ROIC følger den samme tendens som ROE, dog er procentsatsen lavere. En undersøgelse af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed vil kunne fortælle os mere om, hvorfor nøgletallene er faldende Omsætningshastigheden (AOH) Omsætningshastigheden er et nøgletal, som fortæller noget om hvor meget af den tjente omsætning, der er investeret i driftsaktiver. AOH s samlede formål er kapitalintensitet og kapitaltilpasning. Formlen for udregning af AOH er nettoomsætningen/netto driftsaktiver. Det ses i tabel at omsætningshastigheden gennem analyse perioden har været tilnærmelsesvis konstant. Dette er et tegn på at Unibrew, på trods af faldende salg på markederne er blevet bedre til at udnytte deres aktiver. I tabellen ses også den inverse værdi af omsætningshastigheden, som fortæller noget om, hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver til at skabe én krones salg 51. Unibrew brugte således i ,63 øre på at genere én krones salg. Tabel Omsætningshastighed ÅR * AOH 1,58 1,49 1,49 1,42 1,54 1,44 1/AOH 0,63 0,67 0,67 0,71 0,65 0, Overskudsgraden (OG) Overskudsgraden fortæller noget om overskuddet for én krones salg fra koncernens driftsaktivitet. Det er det samlede mål for indtægtsomkostningstilpasningen i virksomheden. Overskudsgraden beregnes på følgende måde: OG = (Resultat af primær drift efter skat/omsætning)*100 Tabel Overskudsgraden År * OG (%) 3,7-8,8 0,4 5,4 7,7 8,1 51 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s

41 I ovenstående tabel ses overskudsgraden for Unibrew i analyseperioden Overskudsgraden falder i takt med afkastningsgraden, så det kan derfor konkluderes at det er overskudsgraden, som er skyld i et faldende ROIC. OG for år 2008 og 2009 er ikke tilfredsstillende set i forhold til det niveau og den retning Unibrew burde have Finansielle gearing (FGEAR) Den finansielle gearing fortæller noget om hvordan nettodriftsaktiviteterne er blevet finansieret, hvad enten det er gennem låntagning eller via egenkapitalen. Udregningen for den finansielle gearing er følgende: FGEAR = Gns. nettorentebærende gæld/ Gns. Koncernegenkapital. Den finansielle gearing kan desuden også beregnes udfra nøgletallet SPREAD, som er beregnet ud fra ROIC r, hvor r er nettofinansielle omkostninger/nettofinansielle forpligtelser. Tabel Finansielle gearing År * FGEAR 1,86 2,67 2,67 1,45 0,95 0,93 r (%) 6,4 4,1 4,1 4,0 2,6 3,3 SPREAD (%) -1,0-17,4-3,5 4,5 9,3 9,4 Udfra ovenstående tabel ses det, at den finansielle gearing er steget gennem analyseperioden, og ligger på et forholdsvis højt niveau, hvilket betyder, at den finansielle risiko er forholdsvis høj. Dette gør at Unibrew ikke er særlig godt rustet til en nedgangsperiode, hvilket man også kunne se på deres resultater, i det at de har haft meget røde tal på bundlinjen i 2008 og har i 2009 haft et beskedent overskud. Grunden til dette er at Unibrews gæld er blevet mere end dobbelt så stor, mens egenkapitalen er blevet halveret. Ser man på nøgletallet SPREAD, har det i været positiv, hvilket har været med i til at gøre ROE mindre i forhold til ROIC. I var SPREAD negativ, men den finansielle gearing var positiv, hvilket gør at ROE stiger igen. Fremmedfinansieringen har for Unibrews vedkommende førhen bidraget positivt til deres egenkapitalforrentning, men har i de seneste 2 år bidraget negativt. r giver en intention om, hvilken lånerente selskabet skal betale for fremmedfinansiering. 37

42 4.4.6 Konklusion på rentabiliteten Efter endt analyse af rentabilitetens udvikling kan det konkluderes, at koncernen er inde i en negativ drift og finansiel udvikling. Dette kan ses ud fra egenkapitalforrentningen ROE gennem de sidste tre år, hvor ROE har været negativ de to af årene og er i det seneste år forholdsvis lav. Samme udvikling ses på afkast på nettodriftsaktiverne, som ligeledes har været faldende. Grunden til dette findes i overskudsgarden, som har været forholdsvis stabil, selvom den har været lav, og ii 2008 negativ med -8,8 %. Dette skyldes at koncernen ikke har været i stand til at styre deres indtægts- og omkostningsforhold. Dog er det meget negative nøgletal i 2008 påvirket af de høje nedskrivninger Unibrew foretog sig på deres polske aktiver. Hvis de ikke havde nedskrevet deres polske aktiver, havde overskudsgraden været over 0, men dette ville stadig ikke være tilfredsstillende, i det at de tidligere har formået at havde en stabilt overskudsgrad omkring de 6-7 %. Unibrew har gennem den seneste tid øget deres gæld betydeligt, som i starten bidrog positivt til egenkapitalen, dette er dog ikke længere tilfældet. 4.5 Opsamling på Regnskabsanalysen I regnskabsanalysen har en gennemgang er årsrapporternes revisionspåtegnelser ikke givet nogen anledning til problemer, som ville svække kvaliteten. Dog har koncernen i 2008 og 2009 kun haft et revisionsselskab Ernst & Young, hvor de tidligere også anvendte PriceWaterhouseCoopers, således at de havde to revisionsselskabers godkendelse. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvad der ligger til grund for at de i de sidste to år kun har anvendt Ernst & Young. En reformulering af egenkapitalopgørelsen, resultatopgørelsen og balancen er fundet sted, og er blevet benyttet i forbindelse med udregning af common size- og trendanalyser, samt rentabilitetsnøgletal. Udviklingen i trendanalysen har været negativ, lige ledes har egenkapitalforrentningen - ROE. Faldet i ROE skyldes i høj grad et fald i overskudsgraden - OG, hvor Unibrew formodentlig ikke har været gode nok til at tilpasse deres omkostninger i forhold til dalende salg. 38

43 5.0 Budget/forecast af Royal Unibrew Baggrunden for budgettet for Unibrew vil være den strategiske analyse og regnskabsanalysen. Disse danner baggrund for et realistisk budget og cash flowopgørelse. Argumenterne, som ligger til grund for budgetteringen, vil blive beskrevet nedenfor. Budgetteringen vil tage udgangspunkt i Sørensens tilgang, hvor de reformulerede opgørelser vil blive anvendt. Metoden som er valgt vil fokusere på få væsentlige valuedrivere, der er her tale om følgende valuedrivere 52 : salgsvækst, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og Weigthed Avearage Cost of Capital (WACC) Disse input er tilstrækkelige til at værdiansætte Unibrew, som vil blive analyseret i næste kapitel. Længden af budgetperioden ville være bestemt til 5 år, i det at vækstudviklingen for Unibrew menes at være moden, samt at koncernen efter den 5-årige periode vil have opnået steady state. Steady state er en tilstand, hvor der er konstant udvikling i overskudsgraden, omsætningshastigheden, vækst i salg og den finansielle gearing, investeringsraten. Hvis der havde været tale om en nystartet virksomhed, eller en virksomhed som vinder markedsandele fra konkurrenter kunne man med fordel havde valgt en længere periode på år. I det følgende afsnit vil salgsvæksten blive forecastet. 5.1 Forecast af salgsvæksten Forecast for Unibrews salgsvækst vil blive udført på baggrund af strategi og regnskabsanalysen. Da Unibrew på alle deres markeder i den sidste tid har oplevet tilbagegang på grund af finanskrisen, vurderes det, at de i fremtiden vil kunne øge deres salgsvækst i takt med at økonomierne går en lysere tid i møde. Hvis man ser på deres markedssegmenter, som er Vesteuropa, Østeuropa og Malt- og oversøiske, er det helt klart i Vesteuropa de tjener deres omsætning. Men da øl- og læskedrikkemarked i Vesteuropa er ved at være mættet, er salgsvæksten i dette segment forholdsvis lav, da de kun ville kunne øge deres salg ved at ændre deres salgsmiks og stjæle markedsandele fra deres konkurrenter på det etablerede marked, således vurderes det at salgsvæksten i det 52 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s

44 vesteuropæiske segment vil ligge omkring de 3-4 %. Salgsvæksten i Østeuropa og Malt- og oversøiske segment vil være højere end i det vesteuropæiske segment, da der stadig er store vækstmuligheder på begge markeder på trods af finanskrisen, da markederne på segmentet endnu ikke er mættet. På det østeuropæiske segment har Unibrew ændret deres produktportefølje og marketingsmiks, således at det nu passer bedre til de polske præferencer, hvilket har vist sig at være positivt, endvidere er der stadig vækstmuligheder i Litauen og Letland. I malt- og oversøisk segmentet er Unibrews Vitamalt drik rigtig populær, hvilket betyder salgsvæksten i dette segment også er stigende. Det vurderes at salgsvæksten på det baltiske segment vil ligge på en 8-10 %, mens det på malt- og oversøiske segment vil ligge på en 5-7 %. Alt i alt vurderes Unibrews samlede salgsvæksten for år at være følgende: Tabel 5.1 Salgsvæksten ÅR Salgsvækst -3,0 2 3, Grunden til at salgsvæksten i 2010 og 2011 er relative lave, er på grund af finanskrisen. Da Unibrew er en virksomhed med mærkevareprodukter inden for drikkelse og har været på markedet længere, vurderes det at de kan øge deres salg gennem ændringer i deres salgsmiks. 5.2 Forecast af nettodriftsaktivernes omsætningshastighed I regnskabsanalysen i 2009 lå AOH på 1,58 %, i det at AOH har været relativ stabil gennem analyseperioden vurderes det, at aktivernes omsætningshastighed vil ligge omkring 1,5. Dette begrundes med at koncernens inverse omsætningshastighed har ligget omkring 0,65-0,70 øre gennem hele analyseperioden, samt at koncernen ikke på nuværende tidspunkt skal investere i nye produktionsapparater, da disse er forholdsvis nye efter sammenlægningen af koncernens bryggerier i Danmark. 5.3 Forecast af overskudsgraden Overskudsgraden kan være meget svær at fastsætte, i det at den kan påvirkes af mange forskellige faktorer. Faktorerne kunne være prisen på råvarerne, ændringer i lønningerne eller virksomhedens evne til at minimere deres omkostninger. Overskudsgraden har for 40

45 analyseperioden været faldende, det vurderes at overskudsgraden i fremtiden vil svinge mellem 4 % og 5 %, da overskudsgraden i 2009 var på 3,7 %, hvor finanskrisen var på sit højeste, derfor er der mulighed for fremgang på overskudgraden i fremtiden. Tabel 5.3 Overskudsgraden ÅR Overskudsgraden 3,9 4,1 4,5 4, Kapitalomkostninger (WACC) Diskonteringsrenten spiller en vigtig rolle i forbindelse med værdiansættelsen, da denne bruges til at beregne kapitalværdien af pengestrømmen. De gennemsnitlige kapitalomkostninger for koncernen betegnes som WACC en, som benyttes som diskonteringsrente. For at en virksomhed kan bevare sin nuværende værdi, skal de mindst yde et afkast på størrelse med WACC en. Ifølge teorien ville man beregne en WACC for hvert år, dette vil ikke være tilfældet i denne opgave, hvor det vil være den samme WACC, der benyttes igennem hele forecastet. Fastlæggelse af kapitalstruktur Kapitalstrukturen udtrykker, hvad investorerne ofre ved at investere i virksomheden. Kapitalstrukturen er således vægtningen mellem egenkapitalen og fremmedkapital. Ved fastlæggelse af kapitalstrukturen er det vigtigt, at der anvendes markedsmæssige værdier og ikke historie værdier, for at få den mest korrekte WACC. I denne opgave er fordelingen mellem egenkapitalen og fremmedkapitalen på 60/40, i det at Unibrew har en utrolig høj gæld Fastlæggelse af egenkapitalomkostningen For at fastlægge egenkapitalomkostningen benyttes følgende formel 53 : r e = r f + β(e r m r f ) r e = ejernes afkastkrav r f = risikofri rente β = beta (systematisk risiko) E(r m ) = forvente afkast ved investering i markedsportefølje 53 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s

46 E(r m ) r f = markedsrisikopræmie Estimering af den risikofri rente Den risikofrie rente er teoretisk set en rente som er lig med afkastet på et værdipapir, der ikke har nogen risiko eller korrelerer med andre afkast i økonomien. Ofte vælger man en statsobligation med en tilsvarende løbeperiode svarende til budgetperioden. Den risikofri rente i denne opgave vil være på 2,77 5 jf. nationalbanken 54. Estimering af risikopræmie Markedsrisikopræmien er fastsættes til at være 4,7 % jf. Sørensen s. 51. Markedsafkastkrav bliver således på 7,47 %. Estimering af beta Beta er virksomhedens specifikke risiko i forhold til andre virksomheder. Den anvendte beta vil være på 1,2 55. Da betaen er over 1, er den lidt højere end markedsporteføljen. Beregning af egenkapitalomkostninger r e = 2,77 % + 1,2*((7,47%)-2,77 %) = 5,67 % 5.4.2fastlæggelse af fremmedkapitalomkostninger Fremmedkapitalomkostninger beregnes ud fra følgende forme 56 l: r g = r f r s (1 t) r f = risikofrie rente r s = selskabsspecifikt risikotillæg t = selskabsskatteprocent Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang s

47 Selskabsspecifikt risikotillæg Det har ikke været muligt at finde Unibrews kreditratings, der med sikkerhed kan beregne risikotillægget. Der tages i stedet for udgangspunkt i nettolånerenten for 2009, dog er der i nettolånerenten ikke taget højde for at låneoptagelsesomkostninger og kursgevinster ikke skal beregnes med. Det vurderes dog, at nettolånerenten og det selskabsspecifikt risikotillæg er tilnærmelsesvis ens, således at der ikke vil blive beregnet et selskabsspecifikt risikotillæg. Beregning af fremmedkapitalomkostninger r g = (2,77 % - 6,4 %) * (1-0,25) = 6,88 % Beregning af WACC en WACC = andel fremmedkapital *r g + andel egenkapital*r e WACC = 0,4*6,88 % + 0,6*5,67 = 6,15 % De estimerede værdidrivere kan nu benyttes til værdiansættelse af Unibrew. 6.0 Værdiansættelse Formålet med dette afsnit er at komme med et realistisk bud på markedsværdien af Unibrew. 6.1 valg af værdiansættelsesmetode Bogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang angiver 3 forskellige måder en virksomhed kan værdiansættes på. Hvor hver model har forskellige fordele og ulemper. De 3 modeller, der er tale om er Dividendemodellen (DDM), Discounted Cash Flow (DCF) og Residualindkomstmodellen (RIDO). Selvom det lader til at være 3 vidt forskellige modeller, så er der konsistens mellem dem med Dividendemodellen som grundmodel. Dette skulle så betyde, at denne ville være den mest oplagte at anvende, men i det at Dividendemodellen er baseret på komplekse dividendepolitiske overvejelser, kan modellen være misvisende, da det ikke er alle virksomheder, som udbetaler dividender selvom indtjeningen er god. 43

48 Valget står således nu mellem DCF og RIDO modellen, men da RIDO modellen bygger på regnskabskonventioner og eventuel regnskabsmanipulation fra ledelsen side, så vil denne model heller ikke blive anvendt. Dette betyder at DCF modellen vil blive anvendt til at værdiansætte Unibrew med i denne opgave. Valget af DCF modellen hviler i at opgaven har haft fokus på den strategiske del, og det er derigennem opnået et fornuftigt kendskab til koncernen. 6.2 Discounted Cash Flow Modellen (DCF) DCF modellen tager udgangspunkt i fremtidige cash flows, hvor den vægter de fremtidige muligheder højt, ved at bruge de historiske nøgletal som guideline. Se bilag 18 for udregning af værdiansættelsen. Ved værdiansættelse gennem DCF benyttes følgende formel: V 0 = T t=1 Fremtidige Free Cash Flows (FCF) FCF t (1 + WACC) 1 + FCF t+1 (1 + WACC) 2 + FCF T (1 + WACC) T + Ud fra de budgetterede værdidriver kan FCF for budgetperioden findes ud fra følgende formel 57 : FCF = DO efter skat NDA Driftsoverskuddet før skat kan finde ud fra følgende formel 58 : DO t,før skat = salg t OG Efter beregning af driftsoverskuddet før skat, skal der justeres for skat, hvor selskabsskatten på 25 % vil blive anvendt. Netto driftsaktiverne beregnes ud fra følgende formel: NDA t = Salg t+1 1 AOH 57 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang side Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang side

49 Det ville nu være muligt at finde værdien af Unibrew ud fra ovenstående formler, men grundet problemer i udregningerne vil der ikke blive regnet videre på værdiansættelsen, da det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at finde fejlen. 7.0 Kildekritik Opgaven er som tidligere nævnt skrevet ud fra en ekstern vinkel, hvilket er ensbetydende med at det kun er offentligt tilgængeligt materiale, der er anvendt. Dette er ikke nok til at få den nødvendige indsigt i Unibrew, da man ikke får indblik på alle interne processer og dokumenter. Stort set alt materiale der er anvendt i opgaven, er udgivet af Unibrew, hvilket derfor kan bære præg af hvilke informationer koncernen ønsker omverden skal kende til eller ej. Årsrapporterne, som er anvendt er dog retvisende. Alt i alt har det anvendte materiale været fyldestgørende nok til at kunne få et indblik i koncernen Unibrew. 8.0 Konklusion Formålet med denne opgave har været at lave en strategisk regnskabsanalyse af Unibrew, som ville ende ud i en værdiansættelse. Værdiansættelsen ville have blevet fastlagt med udgangspunkt i det fremtidige budget, hvor den strategiske analyse og regnskabsanalysen ville danne baggrund for budgetforudsætningerne. Royal Unibrew er en Danmarks anden største bryggeri, som gennem tiden er blevet til en global koncern, hvor de ejer flere bryggerier i udlandet. Virksomheden fokuserer på at øge deres markedsandele på deres nuværende eksportmarkeder og det danske marked. Ud fra den strategiske analyse kan det ses at finanskrisen har haft betydning for faldende salg, som Unibrew har oplevet gennem den seneste tid. Segmenter hvor der ellers var godt vækstpotentiale er ligeledes påvirket af krisen. Tidligere har krisen haft problemer med at styre deres omkostninger, hvilket resulterer i at Unibrew på nuværende tidspunkt ikke er særlig rustet. De har gennem de seneste år fordoblet deres gældsandel. Presset på virksomheden er yderligere tiltaget, da markedsvæksten er faldet og konkurrencen mellem bryggerierne er tiltaget. Dog har koncernen et stærkt brand, som er kendt for kvalitets mærke øl og drikke. Desuden er de godt repræsenteret 45

50 på deres eksportmarkeder og har stor erfaring på dette område, dette vil komme koncernen til gode i fremtiden. Regnskabsanalysen vidste gennem den udvidet DuPont model, at Unibrew gennem den seneste tid har oplevet markante fald i deres egenkapitalforrentning, på trods af at de i de første 3 år havde en forholdsvis stabil egenkapitalforrentning. Faldet i egenkapitalforrentningen skyldes et fald i afkastningsgraden, som blev påvirket af en faldende overskudsgrad. Overskudsgraden er et klart bevis på, at virksomhedens hovedproblem bunder i, at den ikke har været god nok til at holde omkostningerne nede. Ud fra Trend analysen ses det at Unibrews gældsandel gennem analyseperioden er steget markant, mens andelen af moderselskabets egenkapital er halveret over samme periode. Da Unibrew på nuværende tidspunkt har så høj en gæld, er sandsynligheden for at udvide koncernen yderligere ikke en del af virksomhedens fremtid. Ud fra den strategiske og regnskabsanalysen vurderes det at Unibrew befinder sig i en nedgangsfase, men at de på sigt vil opnå stabilitet igen. Det voldsomme fald i 2008 skyldes at koncernen måtte nedskrive deres polske aktiver med godt 500 mia.. Ud fra overskudsgraden ses det, at virksomheden er på vej mod lyse tider igen. 46

51 9.0 Litteraturliste Bøger Sørensen, Ole Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, Gjellerup, 3. udgave, 1. oplag (2009) Lynch, Richard Strategic management, Avisartikler Børsen: Pearson Education Limited, 5. udgave (2009) Pres fra alle sider 16. februar 2009 Råvarepriser presser bryggerier 31.oktober 2007 Hjemmesider

52 Årsrapporter Royal Unibrew årsrapporter Miljøredegørelse Royal Unibrew: Miljøredegørelse 2009 Selskabsmeddelelser Nr. 22/2009 nr. 23/

53 10.0 Bilag Bilag 1: Tidslinje over Unibrews Historie Bilag 2: PESTEL Model Bilag 3: Porters Five Forces Bilag 4: Bryggeriers markedsandele i Danmark Bilag 5:Porters Værdikæde Bilag 6: SWOT Bilag 7: Egenkapitalopgørelsen 2009 Bilag 8: Egenkapitalopgørelsen 2008 Bilag 9: Egenkapitalopgørelsen 2007 Bilag 10: Egenkapitalopgørelsen 2006 Bilag 11: Egenkapitalopgørelsen 2005 Bilag 12: Egenkapitalopgørelsen 2004 Bilag 13: Officielle tal fra Royal Unibrew (Resultatopgørelse & Balance) Bilag 14: Reformulerede tal fra Royal Unibrew (Balancen & Resultatopgørelse) Bilag 15: Reformulerede tal fra Royal Unibrew (Korrugering af 2008) Bilag 16: Benchmark analyser Bilag 17: Egenkapitalforrentning via DuPont Model Bilag 18: Værdiansættelse

54 Bilag 1: Tidslinje over Unibrews Historie Bilag 2: PESTEL Model Politik Lovgivning Økonomi Virksomheden miljø Sociale forhold teknologi Kilde: Ole Sørensen s egen tilvirkning

55 Bilag 3: Porters five forces Truslen fra nye konkurrenter (Adgangsbarrierer) Leverandørens forhandlingsstyrke Konkurrenceintensiteten i branchen Rivalisering blandt de eksisterende firmaer Kundernes forhandlingsstyrke Konkurrence fra substituerende produkter Kilde: Ole Sørensen s. 87 Bilag 4: Bryggeriers markedsandele i Danmark

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S Bryggerigruppen A/S Årsrapport 2003 Bryggerigruppen A/S - 1-18-03-2004 1. Introduktion 2. Gruppens struktur 3. Strategi 4. V8 5. Årsrapport 2003 6. V8-Next 7 Forventninger for 2004 8 Udbyttepolitik og

Læs mere

Strategiske perspektiver

Strategiske perspektiver Strategiske perspektiver Den Danske Finansanalytikerforenin 27. maj 24 Adm. direktør Poul Møller Økonomidirektør Ulrik Sørensen Maj 24 BRYGGERIGRUPPEN A/S 2 Program Bryggerigruppen i dag Den strategiske

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S HD(R) studiesekretariatet Copenhagen Business School (CBS) Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3, 4. Sal, Blok C 2000 Frederiksberg Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Strategiplan

Bryggerigruppen A/S Strategiplan Bryggerigruppen A/S Strategiplan 2005-2007 Presse- og analytikermøde København, 24. februar 2005 Økonomiske mål i V8 er nået Tocifret ROIC Cashflow på mere end 200 mio. kr. i gennemsnit Tocifret overskudsgrad

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,9 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004 Bryggerigruppen A/S Halvårsrapport 2004 1 1. Introduktion 2. Gruppens historie 3. Gruppens struktur 4. Strategi 5. Halvårsrapport 2004 6. Forventninger for 2004 7. Økonomiske mål 8. Udbyttepolitik tog

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsberetning 2002

Bryggerigruppen A/S Årsberetning 2002 Bryggerigruppen A/S Årsberetning 2002 1. Introduktion 2. Gruppens historie 3. Gruppens struktur 4. Strategi 5. Årsrapport 2002 6. Udbyttepolitik og tilbagekøbsordning 7. Forventninger for 2003 8. Mål 9.

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

En strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse. af Royal Unibrew A/S

En strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse. af Royal Unibrew A/S Cand.merc. - studiet Institut for finansiering Kandidatafhandling Cand.merc. linjen i finansiering og regnskab Copenhagen Business School 2009 En strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Markedsanalyse af Royal Unibrew

Markedsanalyse af Royal Unibrew Markedsanalyse af Royal Unibrew Af Marianne Brandt Sørensen Vejleder: Ann-Kristina Løkke Nielsen BA - økonomi Marketing & Statistik Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters) I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste. 5 4

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,7 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af årsregnskab 2000 23. marts 2001 Væsentlige hændelser 2000 Overtagelse af 91% af aktierne i Albani Bryggerierne A/S (Albani + Maribo) Resterende aktier i Drinktech Holding

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Foråret 2013. Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Foråret 2013. Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S Foråret 2013 Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S Udarbejdet af:daniel Laugesen Mølgaard & Thore Balleby Vejleder Morten Høgh Petersen Copenhagen Business School Institut

Læs mere

l arked Marked Aqua Forbrug Sodavand oft drinks Afgifter Tal fra Bryggeriforeningen LÆSKEDRIKKE 2006

l arked Marked Aqua Forbrug Sodavand oft drinks Afgifter Tal fra Bryggeriforeningen LÆSKEDRIKKE 2006 Medlemmer l arked Marked Vand etränke Aqua Forbrug oft drinks Sodavand Afgifter Tal fra Bryggeriforeningen LÆSKEDRIKKE 2006 Tal fra Bryggeriforeningen læskedrikke 2006 Udgivet af: Bryggeriforeningen Faxehus

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Delårsrapport kvartal 2003

Bryggerigruppen A/S Delårsrapport kvartal 2003 Bryggerigruppen A/S Delårsrapport 1.-3. kvartal 2003 Introduktion i Bryggerigruppen er den næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien. i Bryggerigruppen er Skandinaviens største eksportør af øl. i Ceres

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER 27. juni 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER Konkurrencestyrelsen har udsendt en rapport, hvor man har analyseret prisog konkurrenceforholdene

Læs mere

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE 214 Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Cand.merc.fir.-studiet Institut for finansiering og regnskab Kandidatafhandling Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Udarbejdet af Christian H. K. Pedersen Vejleder: Jacob Gruelund

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Royal UnibRew a/s 2009 Årsrapport

Royal UnibRew a/s 2009 Årsrapport 2009 Royal Unibrew A/S Årsrapport INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal 4-6 Beretninger Royal Unibrew kommer styrket ud af et udfordrende år 8-9 Ledelsens beretning 11-33 Aktionærforhold

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 9,95 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

LD informationsmøde. 26. november 2008 i OCC, Odense. v/ Ulrik Sørensen, CFO

LD informationsmøde. 26. november 2008 i OCC, Odense. v/ Ulrik Sørensen, CFO LD informationsmøde 26. november 2008 i OCC, Odense v/ Ulrik Sørensen, CFO Agenda Kort om Royal Unibrew Status på 1-3. kvartal 2008 Albani Bryggeri Seneste udvikling 2 Kort om Royal Unibrew Royal Unibrew

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2003. Knud

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

HD i Regnskab og Økonomistyring Afhandling. Udarbejdet af: Anders Kristoffer Friedrichsen og Jacob Medard Frederiksen.

HD i Regnskab og Økonomistyring Afhandling. Udarbejdet af: Anders Kristoffer Friedrichsen og Jacob Medard Frederiksen. VÆRDIANSÆTTELSE AF ROYAL UNIBREW A/S C O P E N H A G E N I N S T I T U T F O R O P E N H A G E N B U S I N E S S S C H O O L F O R R E G N S K A B O G R E V I S I O N HD i Regnskab og Økonomistyring Afhandling

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Læs mere på www.royalunibrew.com.

Læs mere på www.royalunibrew.com. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2008 3 Royal Unibrews hovedaktiviteter er at markedsføre, sælge, distribuere og producere kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer primært inden for øl, malt- og læskedrikke.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2004.

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Erhvervscase - Fur Bryghus

Erhvervscase - Fur Bryghus Erhvervscase - Fur Bryghus Fur Bryghus er et anpartsselskab, som blev etableret i 2004, og er derfor forholdsvis nyt på markedet. Bryggeriet er placeret i Nordjylland, på limfjordsøen Fur, og er ejet af

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Værdiansættelse af GourmetBryggeriet

Værdiansættelse af GourmetBryggeriet Værdiansættelse af GourmetBryggeriet - en trend eller en god forretning? HD (R) Afhandling Forfatter: Institut for Erhvervsøkonomi Thomas Pelch (270124) Dato: 3. december 2007 Vejleder: Mikael Vest INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af

Strategisk analyse og værdiansættelse af HD 8. semester Institut for Finansiering Forfatter: Rasmus Svenning Nielsen Vejleder: Palle Nierhoff Strategisk analyse og værdiansættelse af - Med særlig fokus på selskabets gennemførte emission og strategiske

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere