UM_DA Part No.: _01 TOWER BRUGERMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL"

Transkript

1 UM_DA Part No.: _01 BRUGERMANUAL

2 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT OVER KOMPONENTER SINGLE...7 KNAPPER OG DISPLAYOPLYSNINGER... 8 Knapfunktioner...8 Displayindikationer under brygning...8 INSTALLATION OG START... 9 Opstilling...9 Vandtilslutning...9 Elektrisk tilslutning og start FUNKTION Brygning af kaffe Placering af filteret Tilsæt kaffe Placering af filterholderen og serveringsstationen Start brygning Aftapning af varmt vand Opretholdelse af temperatur og aroma RENGØRING OG PLEJE Rengøring Rengøring af serveringsstationen Udvendig rengøring efter behov PROGRAMMERING Justering af vandtemperatur Justering af vandmængde

3 INDHOLD MEDDELELSE PÅ DISPLAYET Fejlmeddelelse MÅLSKITSE Single Serveringsstation Vigtige oplysninger vises i tekstboksene herunder VIGTIGT! INFO FORSIGTIG! INFO Flere info Bemærk INFO 3

4 GENERELT Introduktion Tak, fordi du har valgt en kaffebrygger. Vi håber, du bliver glad for den! Læs brugervejledningen, før maskinen tages i brug. Vejledningen indeholder vigtige anvisninger om korrekt og sikker brug af automaten. Opbevar altid vejledningen lige ved hånden til fremtidig brug. Advarsler Nedsænk aldrig maskinen, stikket eller strømkablet i vand, da der er fare for elektrisk stød. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Brug ikke maskinen, hvis netkablet eller stikket er beskadiget, eller maskinen er faldet ned. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Slut kun maskinen til en korrekt installeret stikkontakt med jord, hvis netspænding passer til maskinens tekniske data. Forholdsregler Brug ikke maskinen udendørs, så den udsættes for vejrforhold som regn, sne og frost. Det vil forårsage materielle skader på maskinen. Forsøg ikke at åbne maskinen eller reparere den på nogen måde. For at undgå fare må maskinen kun repareres på et teknisk værksted, et servicecenter eller af en kvalificeret person. Tag netkablet ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug i længere tid. Træk i stikket og ikke i ledningen for at afbryde netkablet. Maskinen skal placeres i vandret position på et underlag, der kan tåle, at der eventuelt løber vand ud. Opstil maskinen utilgængeligt for børn. Anbring netkablet, så folk ikke falder over det. Hold det på afstand af skarpe kanter og varmekilder. Det nye slangesæt, der leveres med maskinen, skal anvendes, og det gamle slangesæt må ikke bruges. Maskinen er ikke egnet til opstilling i et område, hvor der kan forekomme vandstråler. Maskinen må ikke rengøres med en vandstråle. Tilsigtet brug Maskinen er beregnet til brug i husholdningen og lignende anvendelser såsom: - Medarbejderkøkken i butikker. - Kontorer og andre kommercielle arbejdsmiljøer. - På landbrugsejendomme. - Af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer. - Bed and breakfast-miljøer. For at opnå optimal ydeevne for maskinen må følgende parametre ikke overskrides: - Største tilladte indløbsvandtryk: 800 KPa (8 bar) - Mindste tilladte indløbsvandtryk: 200 KPa (2 bar) - Maksimal driftstemperatur: 40 ºC - Minimal driftstemperatur: 10 ºC 4

5 GENERELT Fakta og vægt FAKTA SINGLE Varmtvandshane Ja Ja Elektronisk temperaturregulering Ja Ja Højde, bredde, dybde 934, 928, 500 mm 934, 610, 500 mm Beholdervolumen 25 L 25 L Strømforsyning Koldtvandstilslutning 400V 3N~ 9000W 50/60Hz ½ udvendigt gevind Kapacitet 350 kopper pr. time 175 kopper pr. time Serveringsstation 2x5 L 1x5 L MODEL/BETEGNELSE SINGLE VÆGT 53 kg 41 kg Generel funktionsbeskrivelse bulk brewer Kaffebrygger med automatisk vandforsyning. Udstyret med en separat hane til varmt vand. Brygning i en udtagelig serveringsstation. Brygning i papirfiltre. Bryggetid for 5 liter ca. 7 min. (SINGLE ), 2x5 l ca. 7 min. () 5

6 OVERSIGT OVER KOMPONENTER Tænd/sluk-knap Display Funktionsknapper Filterholder Serveringsstationens låg Håndtag Serveringsstation Niveaurør Kaffehane Drypbakkeindsats Drypbakke Justerbar fod Varmtvandshane 6

7 OVERSIGT OVER KOMPONENTER SINGLE Display Funktionsknapper Tænd/sluk-knap Filterholder Serveringsstationens låg Håndtag Serveringsstation Niveaurør Varmtvandshane Kaffehane Drypbakkeindsats Drypbakke Justerbar fod 7

8 KNAPPER OG DISPLAYOPLYSNINGER Knapfunktioner 1/1 brygning Fuld brygning = 5,0 l 1/2 brygning Halv brygning = 2,5 l Pause/Stop 1/1 brygning Fuld brygning = 5,0 l 1/2 brygning Halv brygning = 2,5 l Pause/Stop Når maskinen er i brug og fylder vand på, viser displayet Displayet blinker, når maskinen fyldes op og opvarmer vandet. Når vandet har nået den rette temperatur, lyser displayet konstant. Displayindikationer under brygning Mens maskinen brygger Mens maskinen brygger A Fuld brygning Displayet viser: se A B Halv brygning Displayet viser: se B 8

9 INSTALLATION OG START Opstilling Min. 10 cm Justerbare fødder Anbring bryggerenheden på en plan, vandret overflade, der kan bære maskinens vægt. Bemærk Sørg for, at luften kan cirkulere bag maskinen (minimum 10 cm). Vandtilslutning Underside Slut den medfølgende vandslange til koldt vand med en ½ R-forbindelse. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer for slangen, når maskinen skubbes på plads, for at sikre korrekt vandgennemstrømning. Vandforsyningen til maskinen er kundens ansvar i henhold til instruktioner og rådgivning fra leverandøren. I områder med meget kalkholdigt vand bør der monteres et afkalkningsfilter. Bemærk Det nye slangesæt, der leveres med maskinen, skal anvendes, og det gamle slangesæt må ikke bruges. Tilslutning til en aflukkelig ventil anbefales. Min. vandtryk: 2 bar (200 kpa). Maks. vandtryk: 8 bar (800 kpa). 9

10 INSTALLATION OG START Elektrisk tilslutning og start Maskinen kan ikke omkobles og må kun installeres i det elektriske forsyningsnet med den spænding, der er angivet på maskinen. Installationen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Anbefaling: Monter en hovedafbryder og et jordfejlsrelæ til maskinen. FORSIGTIG! Kun tilslutning til et separat 3-faset kredsløb - Bryggeren skal tilsluttes 400 V med nulleder og jord. - Brug 16 A-sikringer. VIGTIGT! Elektriske installationer skal udføres af en certificeret elektriker. 400V 3N~ 9000W 50/60Hz A B Tænd/sluk-knap Tænd på tænd/sluk-knappen (B), hvorefter maskinen begynder at fylde vand på. Displayet blinker, mens maskinen varmer op. Når vandet har nået den rette temperatur, vil displayet stoppe med at blinke og lyse hele tiden (A). (ca. 17 min.). Maskinen er nu klar til brug. 10

11 FUNKTION Brygning af kaffe Placering af filter Anbring et filter i filterholderen. Brug altid Coffee Queens anbefalede kaffefiltre: varenr Tilsæt kaffe Anbefalet pulvermængde er 60 g pr. l Tilsæt kaffe (restaurant-/cateringmalet kaffe). Sørg for, at kaffen er jævnt fordelt. Placering af filterholderen og serveringsstationen A C B Skub filterholderen på plads (A). Skru det øverste låg (B) på serveringsstationen af, og anbring derefter serveringsstationen (C). Sørg for, at serveringsstationen er centreret i forhold til rotationspladen. 11

12 FUNKTION Brygning af kaffe Start brygning Tryk på knappen for 5 l, og tryk på knappen for 2,5 l. - 1/1 Fuld brygning, displayet blinker mellem alle 3 linjer. - 1/2 Halv brygning, displayet blinker mellem de 2 nederste linjer. Knappen STOP/PAUSE FORSIGTIG! Tag ikke serveringsstationen ud, før displayet lyser konstant, og klarlyden er hørt. Ellers kan det forårsage alvorligt spild og alvorlige forbrændinger. - Tryk på knappen én gang for pause. - Tryk på for at fortsætte brygningen, hvis den er i pausetilstand eller - Tryk to gange på knappen for at stoppe brygningen. Når brygningen er afsluttet, høres en 3-sekunders biplyd fra maskinen, og displayet lyser konstant. Det er nu sikkert at tage serveringsstationen ud. Aftapning af varmt vand På forsiden af bryggerenheden sidder en varmtvandshane. Det er muligt at aftappe varmt vand, mens maskinen brygger kaffe. BEMÆRK Man kan højst tappe to kander (1,8 l hver) varmt vand, mens maskinen brygger kaffe. Varmtvandshane 12

13 FUNKTION Brygning af kaffe Opretholdelse af temperatur og aroma A Tips til at holde kaffen varm Forvarm serveringsstationen, og start en brygning kun med vand i serveringsstationen. Lad brygningen stå i ca. 1 time, når den er færdig. Hæld vandet ud. Start herefter brygning med kaffe. Sæt låget (A) på serveringsstationen umiddelbart efter brygning for at opretholde temperatur og aroma. VIGTIGT! Temperaturen i serveringsstationen falder ca. 1,5 ºC pr. time. Der er ca. 40 ml kaffe i rørene fra den indre beholder til kaffehanen. Denne del er ikke isoleret, og temperaturen vil falde meget hurtigere. Hvis serveringsstationen ikke har været brugt i 1 time, kan den første kop have en lavere temperatur. Kopperne efter den første vil ikke være berørt af dette. Tips til at opnå den bedste kvalitet Foretag ingen ændringer af den anbefalede portion kaffe. Bland ikke friskbrygget kaffe med gammel kaffe. Skyl altid serveringsstationen før næste brygning. Tøm filterholderen for filter og kaffegrums lige efter brygning. Aftap 50 ml kaffe hver time for altid at have frisk og varm kaffe i hanen. 13

14 RENGØRING OG PLEJE Rengøring Filterholderen og serveringsstationen skal rengøres hver dag. Skyl serveringsstationen før hver ny brygning. For at holde serveringsstationerne rene er det effektivt at starte en halv brygning kun med vand. Dette vil opløse kafferester. Tøm serveringsstationen ved at åbne hanen, og den rengøres også. Gentag dette hver dag. Afmonter niveaurøret, og rengør det hver uge med den medfølgende børste. Rengøring af serveringsstationen VIGTIGT! Skyl serveringsstationen på indersiden flere gange med frisk hanevand. Afmonter niveaurøret, og rengør det hver uge med den medfølgende børste. Tag det største låg af, og rengør blanderøret (A). A Rengøring af serveringsstationen 5 l B Fyld serveringsstationen med varmt vand (fuld brygning uden kaffe og filter). Hæld 2 spiseskefulde rengøringspulver i serveringsstationen, og vent mindst 15 minutter. Aftap 2/3 af rengøringsmidlet. Rengør serveringsstationen med følgende rengøringsbørste (B). Skyl serveringsstationen med frisk hanevand flere gange, før der brygges på ny. EKSTRAUDSTYR Varenr. RENSNING AF DELE Rengøringsmiddel Rengøringsbørste Rengøringsbørste til niveaurør, blanderør Udvendig rengøring efter behov Brug en blød klud og flydende rengøringsmiddel til rengøring udvendigt på maskinen for at undgå ridser. 14

15 PROGRAMMERING Justering af vandtemperatur A Tryk på de venstre knapper og samtidigt i 5 sekunder, til der høres en biplyd. På displayet vises den nuværende indstilling (A). Justér med de venstre knapper (højere vandtemperatur) og (lavere vandtemperatur) Bekræft de nye indstillinger ved at trykke på den venstre knap 70 ºC = min. temperatur. 96 ºC = maks. temperatur. én gang. Justering af vandmængde INDSTIL- LING SIGNAL Fra 6 25 % 5 20 % 4 15 % 3 10 % 2 5 % 1 0 % 0-5 % % % % % -5 For højre side For venstre side Tryk på de venstre knapper og samtidigt i 5 sekunder, til der høres 3 biplyde. Displayet viser den aktuelle indstilling. Justér med de venstre knapper (højere) og (lavere) Bekræft de nye indstillinger ved at trykke på den venstre knap én gang. Tryk på de højre knapper og samtidigt i 5 sekunder, til der høres 3 biplyde. Displayet viser den aktuelle indstilling. Juster med de højre knapper (højere) og (lavere) Bekræft de nye indstillinger ved at trykke på den højre knap én gang. 15

16 MEDDELELSE PÅ DISPLAYET Fejlmeddelelse Fejlmeddelelse, på displayet vises: E1, E2, E3, E4. VIGTIGT! Vedligeholdelse og installation må kun udføres af en autoriseret tekniker. NIVEAUKONTROL vises på displayet - Føleren for højt vandniveau udløses før føleren for lavt niveau. - Rengør niveauføleren. - Udskift niveauføleren. - Kabler er tilsluttet forkert. vises på displayet - Påfyldningstiden er for lang. - Forkert vandtryk. - Vandhanen er ikke åben - Genstart maskinen. TEMPERATURKONTROL vises på displayet vises på displayet - Temperaturføleren er uden for tilladt driftsområde. - Temperaturføleren er defekt. - Løst kabel. - Opvarmningstiden er for lang. - Fastelement brudt. - Element ødelagt. - Høj grænsekontrol defekt. - 5 ºC ºC. - Udskift temperaturføleren - Tilslut kablet - Genstart maskinen. - Udskift fastelement - Udskift varmelegemet. 16

17 MÅLSKITSE B D C E A F G Model A B C D E F G Tower 934 mm 928 mm 500 mm 174 mm 410 mm 233 mm 244 mm 17

18 MÅLSKITSE Single Tower C D E A F G B Model A B C D E F G Single Tower 934 mm 610 mm 500 mm 174 mm 410 mm 233 mm 244 mm 18

19 MÅLSKITSE Serveringsstation B C A D E Model A B C D E Serveringsstation 483 mm 373 mm 325 mm 449 mm 110 mm 19

20 For at garantien dækker, skal forholdene for vedligeholdelse og korrekte forholdsregler være fulgt i henhold til vores instruktioner, og reklamationen skal fremsættes med det samme. Det pågældende udstyr må ikke anvendes under afventning af service, hvis der er nogen som helst risiko for, at skaden eller fejlen bliver værre. Garantien dækker ikke forbrug af forsyninger som f.eks. kopper, normal vedligeholdelse, såsom rengøring af filtre, forurening af vandet, kalk, forkert spænding, tryk eller justering af vandmængde. Garantien dækker ikke skader som følge af fejl, der skyldes forkert håndtering og betjening af maskinen. SERVICE: Kontakt forhandleren Forhandler

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Ismaskine type DCM 60 &120FE

Ismaskine type DCM 60 &120FE Produkt: DCM- 60 &120FE www.friskvand.dk Telf: 70 20 30 72 Ismaskine type DCM 60 &120FE www.friskvand.dk 1 Produkt: DCM- 60-120FE VIGTIGT: 1. Denne manual er en vigtig del af leverancen og skal udleveres

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere