POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning"

Transkript

1 POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

2

3 Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod, Nike+ SportBand og Polar træningscomputere, der bruger GymLink Teknologi, som for eksempel FT80, FT60, RS300X og CS400. Den nyeste version af denne brugervejledning kan hentes på Gå ind på for at se videovejledninger. Registrer dit Polar-produkt på for at sikre, at vi kan blive ved med at forbedre vores produkter og tjenester og dermed imødegå dine behov endnu bedre. Følg billederne på forsiden for at se instruktionerne til brugen af senderen. Pulsmålerdele 1. Elektrodeområderne af plastik på indersiden af bæltet måler pulsen. Picture A1. 2. The connector sends the heart rate signal to the receiving device. Billede A2. WearLink pulsmålere gør det muligt at træne i en gruppe uden forstyrrelser fra andre pulsmålere. Tag pulsmåleren på 1. Fugt bæltets elektrodeområder. Billede B1. 2. Fastgør sendermodulet til bæltet. Billede B2. 3. Juster bæltets længde, så det sidder stramt, men behageligt. 1

4 4. Fastgør bæltet omkring brystet, lige under brystmusklerne, og forbind låsekrogen med den anden ende af bæltet. Billede B3. 5. Kontroller, at de fugtige elektrodeområder har god kontakt med huden, og at Polar-logoet på sensoren sidder på midten af brystkassen og vender opad. Billede B4. Afmonter sensoren fra bæltet og skyl bæltet under vand hver gang efter brug. Se detaljerede vaskeanvisninger i afsnittet Pleje af din pulsmåler. Parring af senderen med Nike + ipod Pulssendere, der er kompatible med Nike + ipod, sælges separat fra Nike + ipod Sport Kit og Nike + ipod sensoren. Pulssendere, der er kompatible med Nike + ipod, kan kun bruges med 5. generation ipod nano. Inden pulssenderen tages i brug for første gang, skal den parres med ipod nano-modtageren: ipod nano (Kun 5. generation): Slut Nike + ipod modtageren til din ipod nano, vælg Nike + ipod > Settings (Indstillinger)> Heart Rate Monitor (Pulsmåler)> Link (Par), og følg vejledningen på skærmen. Fjernelse af parringen med pulssenderen: ipod nano: Vælg Nike + ipod > Settings (Indstillinger)> Heart Rate Monitor (Pulsmåler)> Unlink (Fjern parring), og følg vejledningen på skærmen. Parring af senderen med Nike+ SportBand Pulssendere, der er kompatible med Nike+ SportBand, sælges separat fra Nike SportBand. Inden pulssenderen tages i brug for første gang, skal den parres med Nike+ SportBand: 1. Tag Polar WearLink+ sender Nike+ på. Kontrollér, at der ikke er andre skosensorer eller pulssendere i nærheden. 2 DANSK

5 2. Tryk på knappen TOGGLE (Skift) på Nike SportBand, og hold den nede i 3 sekunder. Der vises en blinkende meddelelse om Link (Par) på SportBand-displayet, efterfulgt af OK. Se den komplette vejledning, der er tilgængelig på for yderligere oplysninger om Nike+ SportBand. Pleje af din pulsmåler Pulsmåleren er et højteknologisk apparat, der skal behandles med forsigtighed. Følg plejeanvisningerne for at sikre en pålidelig måling og maksimere pulsmålerens levetid. Anvisningerne nedenunder vil hjælpe dig med at overholde garantiforpligtelserne. Sensor: Afmonter sensoren fra bæltet hver gang efter brug, og tør sensoren med et blødt håndklæde. Rengør sensoren med en mild sæbeopløsning efter behov. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (f.eks. ståluld eller rensekemikalier). Bælte: Skyl bæltet under rindende vand hver gang efter brug, og hæng det til tørre. Rengør bæltet forsigtigt med en mild sæbeopløsning efter behov. Brug ikke fugtighedsgivende sæber, da de kan efterlade rester på bæltet. Bæltet må ikke lægges i blød, stryges, tørres i tørretumbler eller bleges. Elektrodeområderne må ikke strækkes eller bøjes kraftigt. Tør og opbevar bæltet og sensoren separat for at maksimere levetiden på batteriet i sensoren. Opbevar pulsmåleren på et tørt og køligt sted. Opbevar ikke pulsmåleren vådt i et lufttæt materiale, som f.eks. en sportstaske, for at forhindre oksidering af spændet. Udsæt ikke pulsmåleren for direkte sollys i længere perioder. Se efter på stroppens mærke, om den kan vaskes i vaskemaskine. Læg aldrig stroppen eller sendermodulet i en tørretumbler! DANSK 3

6 Service Under garantiperioden kan produktet kun blive repareret hos et autoriseret Polar servicecenter. Garantien dækker ikke skader forårsaget af uautoriseret service. Se den begrænsede Polar Garanti. Batterier Følg nedenstående vejledning for at udskifte batteriet selv. Se billede C. 1. Åbn batteridækslet med en mønt ved at dreje det mod uret hen til OPEN (åbn). 2. Isæt batteriet (CR 2025) i dækslet med den positive (+) side mod dækslet. Sørg for, at tætningsringen er i rillen for at sikre vandtætheden. 3. Tryk dækslet tilbage i forbindelsesmodulet. 4. Brug en mønt til at dreje dækslet tilbage til CLOSE. Kontrollér, at tætningsringen ikke er beskadiget, når du udskifter batteriet. I så fald bør du udskifte den med en ny for at sikre, at sensoren er vandtæt. Batterisæt med tætningsringe kan købes hos Polar forhandlere og autoriserede Polar servicecentre. I USA og Canada kan du kun få tætningsringe hos autoriserede Polar servicecentre. Hold batterier væk fra børn. Hvis de bliver slugt, skal man straks kontakte en læge. Batterier bør kasseres i overensstemmelse med de lokale regler. 4 DANSK

7 Sikkerhedsforanstaltninger Se listen over materialer under Tekniske specifikationer for oplysninger om allergi. Undgå hudreaktioner ved at bære pulsmåleren uden på en t-shirt, der er gjort fugtig under elektroderne. Den kombinerede påvirkning af fugt og kraftig slid kan resultere i, at den sorte farve fra pulsmåleren smitter af og muligvis forårsager pletter på tøj i lyse farver. Hvis du bruger parfume eller insektmiddel på din hud, skal du sørge for, at det ikke kommer i kontakt med pulsmåleren. Brug af senderen i våde omgivelser Polar WearLink sender Nike+ kan bruges under svømning, men der kan opstå interferens af følgende årsager: Hav- og poolvand er meget ledende, og elektroder kan kortslutte og således forhindre EKG-signaler i at blive opsporet af senderen. Spring eller skarpe muskelbevægelser kan flytte senderen, så EKG-signalerne ikke bliver opsporet. EKG-signalernes styrke er individuel og afhænger af vævets sammensætning. Tekniske specifikationer Batteritype: CR 2025 Tætningsring på O-ring 20,0 x 1,0 Materiale FPM batteri: WearLink Nike+ 600 t battery life: Driftstemperatur: 14 F til 122 F/ -10 C til +50 C Sensorens materiale Polyamid Bæltemateriale 38% Polyamid, 29% Polyuretan, 20% Elasthan, 13% Polyester DANSK 5

8 Polars begrænsede internationale garanti Denne garanti påvirker hverken forbrugerens juridiske rettigheder under den gældende nationale eller regionale lovgivning eller forbrugerens rettigheder over for forhandleren, der er opstået fra deres salgs-/købskontrakt. Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af Polar Electro Inc. til forbrugere, der har købt dette produkt i USA eller Canada. Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af Polar Electro Oy til forbrugere, som har købt dette produkt i andre lande. Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. giver den oprindelige forbruger/køber af denne enhed garanti for, at produktet vil være fri for fejl i materiale og fremstilling i to (2) år fra købsdatoen. Kvitteringen for det originale køb er dit købsbevis! Garantien dækker ikke batteriet, normalt slid, skader forårsaget af forkert brug, misbrug, ulykker eller manglende overensstemmelse med forholdsreglerne; forkert vedligeholdelse, kommerciel brug, revnede, ødelagte eller ridsede æsker/displays, armbind, elastisk rem og Polar-beklædning. Garantien dækker ikke eventuelle skade(r), tab, omkostninger eller udgifter, direkte, indirekte eller tilfældige, deraf følgende eller specielle, der er opstået fra eller er relateret til produktet. Produkter, der er købt brugte, er ikke dækket af den toårige (2) garanti, med mindre andet er påkrævet af den lokale lovgivning. Under garantiperioden vil produktet enten blive repareret eller udskiftet på hvilket som helst af de autoriserede Polar-serviceværksteder, uanset hvilket land det er købt i. Garantien på ethvert produkt vil være begrænset til lande, hvor produktet oprindeligt blev markedsført. 6 DANSK

9 Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EEC, 1999/5/EC og 2011/65/EU. Den relevante Erklæring om overensstemmelse findes på adressen /declaration_of_conformity.html. Regulatory information is available at Denne overstregede affaldsspand på hjul viser, at Polar-produkter er elektronisk udstyr, som er indeholdt I direktiv 2002/96/EC fra Europaparlamentet og Rådet om elektrisk og elektronisk affald (WEEE), og batterier og akkumulatorer anvendt i produkter er indeholdt i direktiv 2006/66/EC fra Europaparlamentet og Rådet den 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og batteri- og akkumulatoraffald. Disse produkter og batterier/akkumulatorer inden i Polar-produkter bør kasseres separat i EU-landene. Dette mærke angiver, at produktet er beskyttet mod elektrisk stød. Copyright 2013 Polar Electro Oy, FI KEMPELE. Polar Electro Oy er en ISO 9001:2008 certificeret virksomhed. DANSK 7

10 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne brugerhåndbog må anvendes eller gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet i denne brugerhåndbog eller på produktemballagen, er varemærker tilhørende Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet i denne brugerhåndbog eller på produkt- emballagen er varemærker tilhørende Polar Electro Oy, dog undtaget Windows, der er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Ansvarsfraskrivelse Materialet i denne vejledning er kun til informationsbrug. De beskrevne produkter kan ændres uden varsel, i overensstemmelse med producentens fortsatte udviklingsprogram. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy giver ingen garantier med hensyn til denne vejledning eller med hensyn til produkterne beskrevet heri. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy kan ikke stilles til ansvar for nogen skade eller tab, udgift, direkte eller indirekte eller ved uheld som følge af eller specielt opstået af eller som kan relateres til brug af dette materiale eller produkter beskrevet heri. Produktet er beskyttet af en eller flere af følgende patenter: FI110915, US , EP , FI23471, FI96380, US , EP , JP , FI115084, US , EP , US D492783S, US D492784S, US D492999S, EU , EU , EU Andre patenter under behandling. 8 DANSK

11 Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN KEMPELE Tel Fax

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere