TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2"

Transkript

1 TREKRONER NYT Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Marts 2006 Nr. 2 Filmen knækkede ved total alkoholforbud læs side 6 Polske arbejdere holdt som slaver læs side 8 Fælles fodslag på Arbejdspladsen læs side 17 Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5 Billigt kontingent til lærlinge læs bagsiden Læs i bladet: Formandens leder... 2 Slip for karantæne og lad tænderne falde ud... 3 Kampagne for flere job i byggeriet Fyret efter 39 år pga. ordblindhed Velkommen i socialrådgivningen Uenighed om servicedirektiv MEFF Gartnerne Byggegruppen Murerne Jord og beton Tagdækkere Isolerinasarbejdere

2 Indhold: Leder: Dagpenge har nået smertegrænsen Slip for karantæne og lad tænderne falde ud... 3 Uorganiserede ryger ud Filmen knækkede ved totalt alkoholforbud.. 6 Polske arbejdere holdt som slaver Kampagne for flere job i byggeriet FVU en måde at komme videre på Nyt EU udvalg i BJMF Fyret efter 38 år på grund af ordblindhed.. 12 Velkommen i socialrådgivningen Fra affald til genbrug i Øresund Når affald bliver guld værd Fælles fodslag på arbejdspladsen Uenighed om servicedirektivkompromis Medarbejdere i MT Højgaard danner fagligt netværk Overenskomstkrav Lønmæssige ændringer for Murere, stenhuggere, stukkatører og -elever Fagretslige sager Fagretslige sager Nekrolog Overenskomstmæssige stigninger i Jord- og Betonoverenskomsten og Bygge- og Anlægsoverenskomsten pr. 1. marts nye tagdækkerlærlinge Historien om isoleringsarbejderne Lang proces med happy end Den forbudte historie om generalforsamlingen Problemer med kontingentopkrævningen Billigt kontingent til lærlinge Trekroner Nyt redigeres af et redaktionsudvalg. Ansv. Redaktør Michael Haas. Fremsendelse af artikler kan ske elektronisk på mailadressen michael. eller de kan fremsendes til adressen 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26, 2500 Valby Fagforeningen kan træffes på tlf Se åbningstider side 27. Deadline til næste nummer er den 27. marts. Dagpenge har nået smertegrænsen Lederen Den økonomiske forskel mellem, at være arbejdsløs eller at være i arbejde skal rettes op nu, elles taber vi den verdenskendte»flexicurity«model på gulvet, siger formand Henrik Lippert. Forskellen mellem lønnen, når man har arbejde, og dagpengene, når man er arbejdsløs, bliver større og større. I 1982 kunne en fyret LO-arbejder opretholde 77 procent af lønnen, hvis han blev fyret. I 2004 udgjorde dagpengene kun 55 procent af lønnen. Det viser en analyse, som LO og A-kassernes Samvirke har lavet. Det er ikke alene de relativt vellønnede, der oplever større og større tab ved at være arbejdsløs. Ansatte i rengøringsbranchen, der er blandt de lavest lønnede lønmodtagere, fik i 1982 omkring 90 procent af lønnen i dagpenge, mens dækningen i 2004 var faldet til 71 procent. Analysen viser, at dagpengene end ikke har fulgt med prisudviklingen. En ledig i dag kan købe mindre end for 24 år siden. Dagens dagpenge har tabt 3 procent af sin købekraft i forhold til Dyrt at være arbejdsløs LO-sekretær Harald Børsting mener, at smertegrænsen for de økonomiske tab ved at blive fyret er nået. Analysen viser, at det er dyrt at være arbejdsløs, fordi dagpengene er blevet relativt mindre værd. Det sætter samtidig en tyk streg under, at det kan betale sig at arbejde. Den offentlige debat om, at det er lukrativt at være ledig, og hvordan man kan piske folk økonomisk til at komme i arbejde, må nu forstumme. Der er et kolossalt økonomisk incitament til at arbejde, siger Harald Børsting til Ugebrevet A4. LO-sekretæren gør også opmærksom på, at arbejdsløshedsforsikring og forholdsvis høje dagpenge er en af forudsætningerne for den danske model på arbejdsmarkedet. Til gengæld accepterer lønmodtagerne, at det er forholdsvis let at afskedige ansatte. Bliver dagpengene udhulet stiger risikoen for, at den danske model kommer ud af balance, og at det danske arbejdsmarked bliver mindre fleksibelt. LO kræver, at dagpengene for fremtiden skal reguleres med samme procentsats som lønstigningerne. I dag stiger dagpengene med 0,3 procentpoint mindre end de årlige lønstigninger. Forskellen går til satspuljen, som fordeles af et flertal i Folketinget til særlige indsatser over for socialt svage grupper. På den måde»betaler«de ledige til de allersvageste. LO mener pengene til satspuljen skal tages et andet sted. Samtidig foreslår LO, at ATP indbetalingerne for de ledige sættes op, og kontingentet til a-kassen sættes ned. Sent men glædeligt Det er glædeligt, at LO nu tager de arbejdsløses problemer op, med det er ærgerligt, at de er kommet så sent i sving. Udhulingen af dagpengene er jo ikke sket de sidste få år, men er sket løbende siden Hvis LO får sin tanke igennem, så mangler der stadig den udhuling, som er foregået de sidste 20 år, siger Henrik Lippert, Fagligt ansvars koordinationsudvalg. Allerede sidste år udgav Fagligt ansvar debatpjecen,»bedre dagpengedækning økonomisk tryghed.«her foreslår Fagligt ansvar at maks. dagpengesatsen sættes op til kr. om året. I pjecen er der også anvist forskellige modeller til finansiering. Der er brug for at hæve satserne klækkeligt, hvis de ledige skal kompenseres for 20 års forringelser, siger Henrik Lippert. LO foreslår at bidraget til ATP forhøjes. Men LO har kun fat i en flig af problemet. De ledige følger ikke med, når det gælder arbejdsmarkedspensionerne. Uanset hvad man mener om dem, så udgør de en stor del af lønnen, og alt tyder på det fortsætter. De ledige får ikke indbetalt til pensionsordningen, derfor fortsætter skævvridningen, og de ledige risikerer at stå med et stort problem, når de går på pension. Medmindre de selv betaler til den mens de er ledige, og det er de færreste, der har råd til det, siger Henrik Lippert. 2

3 Slip for karantæne og lad tænderne falde ud Historien om, hvordan man kan risikere at få en administrativ bøde på for at melde lovformeligt afbud til en samtale på AF Af A-kasseleder Søren Andersen Når arbejdsdirektoratet kigger A-kasserne efter i sømmene, benytter de nogle gange muligheden for at stramme lovgivningen administrativt. Her er så historien om Per (navnet er opdigtet grundet tavshedspligten), som kan være med til at illustrere, hvad det er direktoratet gør. Mønsterledig Per er murer og blev udlært i Som mange andre nyudlærte havde Per lidt svært ved at finde fast arbejde og derfor kom Per i anden ledighedsperiode. Her fik Per tilbudt aktivering i form af kurser, der pligtmæssigt følger. Han får herefter jobtræning i 2003/2004, som han også passer.. Per er med andre ord ikke en af dem, der ikke møder frem til samtaler i A-kassen eller på AF. Man kan næsten tillade sig at sige, at Per var en mønsterledig han har aldrig før været i negativ kontakt med systemet. Lad tænderne falde ud Medlemmet får en indkaldelse til et møde i AF. Han skal møde den 6. oktober Da Per har en tid hos sin tandlæge på dette tidspunkt ringer han allerede d. 4. oktober til AF og forklarer, at han har en tid hos tandlægen og han vil derfor gerne have en anden tid hos AF - han er med andre ord ikke interesseret i at snyde. Det er så her jeg skal sige, at det er ganske almindeligt at man kan få flyttet sin mødedag, hvis man skal til tandlæge, en speciallæge eller skal til begravelse. Vi ved alle, hvor svært det kan være at få en ny tid til en af disse begivenheder. Da Per ikke mødte skulle A-kassen undersøge, hvorfor han ikke kom. Vi svarede, som rigtigt er, at han skulle til tandlæge, og hermed regnede alle med, at denne sag så var ude af verden. Men ak.. den sagsbehandler der sidder i direktoratet, kender ikke den almindelige procedure eller synes måske, at A-kassen have en lærestreg eller hva ved jeg? I hvert fald skriver direktoratet tilbage i denne sag og jeg citerer:»direktoratet finder ikke, at det at skulle til tandlæge på præcis samme tidspunkt som mødet på AF blev afholdt, er en gyldig grund. Medlemmet har haft mulighed for længe inden samtalen på AF at flytte sit tandlægebesøg. Det er derfor medlemmets egne forhold, der gør, at medlemmet ikke er mødt til samtalen på AF den 06. oktober Dette bærer medlemmet selv risikoen for og direktoratet mener derfor, at medlemmet er selvforskyldt ledig. Medlemmet skal derfor pålægges en karantæne på 3 uger.«hvad er det for et menneskesyn? Hvad er det for et menneskesyn vi ser her? Vores medlem gør, hvad han skal og så skal»hvad er det for et menneskesyn vi ser her?«udtaler a-kasse leder Søren Andersen»Vores medlem gør, hvad han skal, og så skal han idømmes en administrativ bøde på kroner for at melde afbud til et møde hos arbejdsformidlingen.«han idømmes en administrativ bøde på omkring kr. for at melde afbud til et møde på AF. Sagen er ikke endelig afsluttet, men jeg finder, at den er meget tydeligt illustrerer, hvordan embedsmænd kan være med til at ændre praksis. Jeg er måske naiv, men jeg tror ikke, at det har været lovgivernes intention, at et sådant medlem skulle straffes. Vi har i A-kassen selvfølgelig protesteret og vi venter herefter på direktoratets afgørelse, som vi agter at forfølge, hvis de ikke trækker denne afgørelse tilbage. Nyt fra Kassereren Løn under kurser og møder mv. Fagforeningens Daglig ledelse har fastsat retningslinier for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, transportgodtgørelse, mv. ved deltager i kursus eller mødevirksomhed. Af kasserer Tom Bryde Ved deltagelse på et af fagforeningens kurser eller møder, mv. hvor fagforeningen skal dække et eventuelt arbejdstab eller transport omkostning, har fagforeningens Daglig ledelse besluttet følgende. Blanketter For at få udbetalt evt. tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse skal der skal udfyldes en oplysningsblanket med forskellige information om hvilke udgifter, der skal dækkes mv. Blanketten udleveres af fagforeningen Vær opmærksom på, at udgifter kun dækkes ved fremsendelse af bilag for afholdte udgifter og evt. dokumentation i form af lønsedler. Blanketten skal være kasserer Tom Bryde i hænde seneste d. 20. i måned for, at kunne blive udbetalt til d. 1. i næste måned. Satser med mv. her henvises der til den Interne prisliste på hjemmesiden og som kan udleveres i Fagforeningen. 3

4 Uorganiserede ryger ud Vil man have del i glæderne må man også være med til at betale for dem, siger Leif Tagesen, tillidsmand for et murersjak på 23 mand i København. Arbejdsplads artikel På Kalvebod Brygge bliver der bygget et nyt hotel,»hotel Copenhagen Island.«Hotellet, der er tegnet af Kim Utzon, rummer 326 værelser, konferencefaciliteter m.m. og skal åbne allerede i år. Betonarbejdet er næsten slut og nu er 15 murersvende og otte murerarbejdsmænd i gang med at skalmure betonvæggene med ca mursten. Trekroner Nyt fangede sjakket i en frokostpause for at høre, hvad meningerne var om den nye dom om eksklusivaftaler. I har vel styr på alle folkene her?»det regner vi da med. Vi kender stort set alle sammen hinanden. De få nye der er, dem har jeg noteret personnummeret på,«svarer Leif Tagesen, 52 år, murersvend og tillidsmand for sjakket. Men Deres udsendte benytter alligevel lejligheden til at foretage en medlemskontrol ved at sende en seddel rundt, hvor folk skriver sig på. Bortset fra en murerarbejdsmand i lære er alle medlem af 3F.»Men faktisk har vi været lidt i tvivl om, hvad dommen egentlig betyder,«siger Leif.»Kan vi egentlig forhindre at folk melder sig ud?«overflytning til»gule«foreninger Hvad gør I, hvis I opdager at en har meldt sig over til de kristelige?»så melder vi os alle sammen derover,«griner murerformand Per Jensen, 57. Humoren fejler ikke noget, men meningen er også klar. Man skal stå i samme organisation.hvis man vil være her på pladsen og være med i akkorden, så skal man også være med i fagforeningen. Vi skal arbejde under samme vilkår,«siger Per.»Hvis en mand melder sig ud, så skal vi hurtigt få sådan en mand kyst ud,«fortsætter Leif.»Han bliver sat til det sureste arbejde på det koldeste hjørne.«betyder det, at I faktisk vil acceptere ham på pladsen?»nej for fanden! Det bliver sgu ikke her, ikke på den samme plads. Det kan godt være, at mester ikke må fyre en mand i akkord, men det kan vi jo selv gøre. Hvis man vil have del i de goder, vi skaffer, så skal man også være med i fællesskabet.«enegang eller overskud Hvad nu, hvis en mand under en akkord har meldt sig ud og I ikke har opdaget det?»så må vi sige, at enten melder du dig Per Jensen, 57, murerformand: Hvad vil folk gøre, hvis de har en faglig sag? Hvem skal løse den? ind igen, eller også mister du dit akkordoverskud.det var meget nemmere før i tiden. Der viste man sin medlemsbog, når man startede på en ny plads, og man betalte mærkerne kontant. Så var der ingen tvivl,«lyder det fra murerarbejdsmand Flemming Jensen, 62, i baggrunden.»ja, og før brugte vi en skurtavle, hvor alle mand blev skrevet på. Det mangler vi nu,«supplerer Leif og fortsætter:»der er jo et fællesskab blandt murersvendene i København. Hvis man melder sig ud af det, så er man helt udenfor. Også udenfor arbejdet.«snakken om menneskerettighedsdomstolens afskaffelse af eksklusivaftalerne går flittigt i frokostpausen hos murersjakket. Og de fleste kollegaer er enige om at dommen ikke er til gavn for de ansattes rettigheder på arbejdspladserne. Der står jo også i fagforeningens love, at I ikke må arbejde sammen med uorganiserede?»det er vi også helt opmærksomme på,«siger Leif. 4

5 Unge skal lære det Hvad siger de unge, der ikke har oplevet de gamle traditioner? Walther Bardino, 27 år, murersvend:»jeg synes, det er godt at vi kan stå sammen om nogle krav, og at det ikke er individuel lønforhandling som i andre fag, hvor det kun er fedterøvene der får løntillæg. Det er det, kollektive overenskomster og lønforhandlinger handler om. Der er et godt fagligt princip: Lige løn for lige arbejde. Det kan vi kun fastholde, hvis alle er medlem og samme sted.jeg mener mange unge spekulerer for meget på pengene. Vi skal forklare dem, at de goder de har er et resultat af overenskomster, som er forhandlet frem gennem årene.jeg har rejst i udlandet, og det er tydeligt, at forholdene er bedst i de lande, der har stærke fagforeninger. Andre lande har f.eks. dårlige lønninger, elendige skur- og toiletforhold og lav levestandard. Mange unge tager goderne for givet, men det er jo noget fagbevægelsen vores ældre kolleger har kæmpet frem gennem mange år.og i forhold til kristelig fagbevægelse vil jeg sige: Hellere knyttede hænder, end foldede hænder. Man opnår ikke meget ved bare at bede om det.«hvad får I ud af det Mange spørger hvad de får for kontingentet. Hvad får I for det?»altså, I kommer jo altid, når vi beder om det. Jeg har flest gode oplevelser med fagforeningen. Der god respons. Og så er Walther Bardino, 27 år, murersvend. - Jeg er modstander af»klar dig selv.«man er stærkere når man står sammen. der jo hjælp ved arbejdsskader, der er sommerhuse, socialrådgivning, så man ikke behøver at gå til kommunen,«siger Leif.»Jeg tror, at mange svende i små firmaer ikke er medlemmer. Men hvad vil de så gøre, hvis de har en faglig sag,«spørger Per.»Ja, hvis der ikke er nogen løn, eller firmaet går konkurs, eller man ikke får arbejdstøj, pension eller feriepenge,«fortsætter Leif. Hvad nu? Har I gode forslag til, hvordan vi holder sammen fremover?»i skal være bedre til at fortælle om de resultater I opnår,«siger Walther.»Jeg var for eksempel på en stor plads i Ishøj, hvor vi var rigtig utilfredse med, at firmaet ville betale daglønstimer under akkordtimefortjenesten. Men pludselig var problemet løst. Det var fagforeningen, der havde været forbi og slået i bordet. Men det vidste kun tillidsmanden. Så sørg for at være synlige overfor alle.«med dette lille råd i bagagen sluttede vores besøg på Kalvebod Brygge i et dejligt spiseskur, som af sjakket selv var gjort røgfrit. Leif Tagesen, 52, murer og tillidsmand: Ja, vi burde jo have tjekket bøgerne. Men man går jo ud fra, at alle har det i orden. HVAD BETYDER DOMMEN: På det private arbejdsmarked må en arbejdsgiver stadig anvende medlemskab af 3F som et blandt flere kriterier ved ansættelse En arbejdsgiver må fremover ikke afskedige en lønmodtager, fordi han ikke vil være medlem af en bestemt organisation. Hvis en overenskomstdækket arbejdsgiver råder sine ansatte til at melde sig ud, vil det være en organisationsfjendtlig handling, der kan indbringes for Arbejdsretten Der kan fortsat indgås aftaler med private arbejdsgivere om særlige fordele for medlemmer af 3F. dette.«fagforeningens LOVE, 6 STK.1»Ethvert medlem påser, at de andre på arbejdspladsen er medlem af en fagforening. Medlemmer må ikke arbejde sammen med uorganiserede eller fejlorganiserede uden straks at have meddelt fagforeningen HVAD FÅR JEG FOR MIT KONTINGENT: Du er dækket af overenskomsten og de rettigheder og betalinger, der følger heraf (løn- og priskurantbestemmelser, SH/FF-betaling, B&A Pension, løn under sygdom/tilskadekomst, arbejdstidsregler, opsigelsesvarsler, kørepenge, arbejdstøj, børns sygedage, barselsregler m.v.) som ikke dækkes af hverken lov eller anden overenskomst Du kan få hjælp til fagretlig behandling af uoverensstemmelser med din arbejdsgiver, hvor fagforeningen vil føre din sag i henhold til overenskomsten Du kan få dit arbejde målt op af fagforeningens opmålere Du kan få hjælp i tilfælde af arbejdsskader (advokatbistand, socialrådgiver og sagsføring) Du er dækket af Forbundets gruppelivsforsikring Du er dækket af Forbundets fritids- og ulykkesforsikring Du modtager Forbundets»Fagbladet«Du modtager afdelingens medlemsblad Du kan deltage i faglige kurser Du kan deltage i fagets efteruddannelse Du kan deltage i fagforeningens generalforsamlinger m.v., hvor du kan gøre din indflydelse gældende i forhold til valg af ledelse, prioritering af opgaver, forvaltning af foreningens økonomi m.v.. Du har stemmeret til afstemninger om fornyelse af overenskomsterne Du kan benytte forbundets rabatordninger, feriehuse m.m.. Du vil ikke risikere at få en konflikt med andre medlemmer af fagforeningen, som ifølge fagforeningens love ikke må arbejde sammen med uorganiserede 5

6 Filmen knækkede ved totalt alkoholforbud Albertslund kommune indførte den 1. januar 2005 et totalt alkoholforbud på arbejdspladsen på trods af medarbejdernes protester Af Lone Sandstrøm Albertslund kommune indførte totalt alkoholforbud fra 1. januar 2005 og i den selvbetalte frokost pause. Begrundelsen er ud fra en sundhedspolitisk synsvinkel. Gartnernes Fagforening, nu Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening og 3F Høje Tåstrup protesterede mod kommunens diktat. Det resulterede i en faglig voldgift, som blev afsagt den 24. januar af Højesterets dommer Poul Sørensen. Dommen lød på at Albertslund kommune godt kunne indføre totalt alkoholforbud i arbejdstiden samt i den selvbetalte frokostpause, hvis den holdes på kommunens ejendom eller i kommunens materiel. Ren profilering af politikere»albertslund kommune er på mange måder fremme i skoene i forhold til deres sundhedspolitik,«siger Mogens Nielsen, Servicegruppen i Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening.»Og det synes jeg er godt.men filmen knækker da de 1. januar 2005 indførte totalt alkoholforbud på arbejdspladsen. Kommunen bliver her lidt for hellig og det virker som en ren profilering af at politikerne i kommunen hele tiden skal komme frem med noget nyt.der er ingen undersøgelse, der viser Mogens Nielsen, Servicegruppen i Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening: Filmen knækkede da Albertslund kommune indførte totalt alkoholforbud på arbejdspladsen. at det er sundhedsskadeligt at drikke øl tværtimod, men det er med øl som så meget andet, at et overforbrug er skadeligt.før måtte man på Materialegården drikke en øl i hver af de to pauser. Men nu er der altså totalt alkoholforbud inklusive i den selvbetalte frokostpause. Men man må godt køre ud i egne biler og uden arbejdstøj og drikke al det man vil i pauserne.det kalder jeg dobbeltmoral,«siger Mogens. Før: to øl om dagen Trekroner Nyt har spurgt medarbejdere og ledelse på Materialegården om deres syn på sagen. Men først et kort historisk rids:»på Materialegården havde vi vores egen alkoholpolitik med de to øl om dagen, siger tillidsmand for 3Fs specialarbejdere,«allan Sibbern. Mens Albertslund kommune havde en alkoholpolitik der hed»at man ikke måtte være fuld i arbejdstiden.den formulering er noget løs i kanten, så vi havde egentlig bedre kontrol med alkoholen hos os.men i 2004 besluttede kommunen at stramme op på alkoholpolitikken på hele den kommunale arbejdsplads.»alkohol og arbejde hører ikke sammen«blev deres nye udgangspunkt. Det resulterede i et totalt alkoholforbud.«dobbeltmoral Sagen er blevet behandlet i alle samarbejdsudvalg og organer.»og jeg har været med på samtlige møder, hvor jeg har taget forbehold for, at man godt måtte drikke en øl i frokostpausen, der jo er vores fritid eftersom vi selv betaler den.på trods af det endte vi altså med et totalforbud.retten fastholder at kommunen godt kan forbyde os at drikke på kommunens område, men ikke uden for.det er da dobbeltmoral.det paradoksale er, at opmanden i retten efter domsafsigelsen konstaterede, at han synes det var lidt af et tilbageskridt i forhold til den politik vi havde på Materialegården førhen. For nu er der ingen hold i hanke med alkoholindtaget.nu venter vi bare på kendelsen, som vi må tage til efterretning og følge,«slutter Allan Sibbern. Det er slut med en pilsner til frokosten i Albertslund kommune, det har en nylig afsagt voldgift netop slået fast. Svinsk og uartigt»vi er bombet tilbage,«siger tillidsmand for de faglærte gartnere i Albertslund kommunes Materialegård, Benny Nielsen. Og uddyber:»det her er et diktat, der går ud på at arbejdsgiverne kan bestemme over os fra syv til 15 også i vores selvbetalte pause, som er vores fritid.og det er jeg ærlig talt godt sur over. Jeg synes det er svinsk og uartigt!hvis folk er vant til at få en øl til deres frokost, hvorfor skal de så tage den glæde fra dem?«vil godt være med på beatet Men ledelsen er anderledes positiv.»kommunens beslutning er først og fremmest driftsmæssigt begrundet.«sådan siger driftschef for Materialegården, Carsten Leth.»Vi kører med mange farlige maskiner, så derfor skal der ikke være alkohol i arbejdstiden.albertslund kommune er langt fremme på det sundhedspolitiske område og vi mener at kommunen fungerer som rollemodel. Så vi vil gå foran med et godt eksempel. Vi er med på beatet og har derfor indført alkoholforbud ligesom i 80 procent af alle virksomheder i dag.medarbejderne fra kommunen skal ikke komme ud til borgerne og lugte af øl. Det gør man ikke i en moderne virksomhed i 2006!Desuden synes jeg det er fint, at vi sagtens kan klare vores arbejde uden at indtage alkohol.når kommunen viser flaget på det sundhedsmæssige område, er vi med.«6

7 Tidligere voldgiftskendelser: 1. Sagen omhandlede en murermestervirksomhed med ca. 50 medarbejdere, der ønskede at indføre totalt alkoholforbud. Forbudet skulle også gælde i de egenbetalte pauser, hvilket medarbejderne protesterede imod. Klager 3F anførte, at en virksomheds ret til at indføre reglementariske bestemmelser ikke kan udstrækkes til et totalt alkoholforbud i medarbejdernes egenbetalte pauser, og at et totalforbud ikke er sagligt og proportionalt begrundet i virksomhedens forhold. Indklagede anførte, at virksomheden både af hensyn til sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og af hensyn til virksomhedens image overfor kunder har saglige grunde til at indføre totalt forbud mod alkohol også for de egenbetalte pauser. Opmanden udtalte, at det er fast antaget i arbejdsretlig praksis, at alkoholforbud eller begrænsninger, der angår de medarbejderbetalte pauser, kun er berettiget, hvis virksomheden kan bevise, at forbudet eller begrænsningerne er driftsmæssigt begrundet og ikke er udtryk for chikane eller vilkårlighed. Det omhandlende forbud havde hverken karakter af chikane eller vilkårlighed. Af sikkerhedsmæssige grunde var virksomheden berettiget til at forbyde alkohol i arbejdstiden og at indføre en begrænsning for, hvor meget alkohol medarbejderne måtte indtage i de egenbetalte pauser. DET BESTEMMES: Indklagede, Dansk Byggeri for Murermester V, skal anerkende, at virksomheden ikke ensidigt kan pålægge medarbejderne et totalt alkoholforbud i medarbejdernes egenbetalte pauser. Klager, Specialarbejderforbundet i Danmark, skal samtidig anerkende, at Murermester V kan ændre det pr. 1. august 2002 indførte totale alkoholforbud, således at medarbejderne alene må indtage en alkoholisk genstand i de egenbetalte pauser og ender forudsætning af, at denne genstand indtages i virksomhedens kantine, skure eller andet anvist spisested. 2. Sagen omhandlede hvorvidt virksomheden Spæncom A/S var berettiget til at indføre et alkoholforbud, der også omfattede medarbejdernes egenbetalte pauser. Klager anførte, at det er fast arbejdsretlig praksis, at et alkoholforbud skal være driftsmæssigt begrundet, hvilket ikke er tilfældet her. Indklagede anførte, at forbuddet var en følge af de risikofyldte arbejdsopgaver som medarbejderne er beskæftiget med. Forbuddet blev anerkendt og accepteret af medarbejderne og accepten kan ikke trækkes tilbage. Opmanden udtalte, at medarbejderne ikke havde accepteret forbuddet som bindende. Det danske samfund synes dog i dag generelt at have accepteret en mindre forøgelse af risiko for uheld for at muliggøre, at de borgere, der ønsker det, kan indtage mindre mængder af alkoholiske drikke i hverdagen. Forbuddet anses herefter for uberettiget. DET BESTEMMES: Indklagede, Dansk Byggeri for Spæncom A/S, skal anerkende, at den pr. 1. februar 2003 indførte skærpede alkoholpolitik på afdelingen i Ålborg ikke er driftsmæssigt begrundet, og derfor skal annulleres. Forskellige holdninger hos Benny Nielsen, Allan Sibbern og Carsten Leth. FAKTA Dommen: Klageren 3F har påstået indklagede tilpligtet at anerkende, at Albertslund Kommune ikke ensidigt kan pålægge medarbejderne ved kommunens Materialegård et totalt alkohol- forbud i medarbejdernes egenbetalte spisepause. lndklagede har påstået frifindelse. Indklagede har under sagen præciseret, at det omtvistede alkoholforbud retter sig mod arbejdstiden inklusive selvbetalte pauser, når medarbejderne opholder sig i kommunens bygninger, på kommunens grundarealer, i kommunens biler eller er iført kommunens arbejdstøj. Undtaget fra forbuddet er således den situation, at en medarbejder i sin selv- betalte pause i eget tøj f.eks. cykler hen på en grillbar el. lign. Afgørelsen træffes af opmanden, højesteretsdommer Poul Sørensen, der udtaler: Indledningsvis bemærkes, at indklagede ikke har godtgjort, at tillidsrepræsentant Allan Sibbern på Det Tværgående Hovedudvalgs møde den 9. december 2004 frafaldt Materialegårds-afdelingens forbehold for så vidt angår medarbejdernes selvbetalte pauser. Indklagedes indsigelse herom ses i øvrigt først fremsat under den faglige voldgiftssag, og den kan derfor ikke tages til følge. Det følger af fagretlig praksis, at en arbejdsgiver også for så vidt angår de medarbejder- betalte pauser kan fastsætte reglementariske bestemmelser, herunder om begrænsninger i eller forbud mod alkoholindtagelse, alt under forudsætning af at der er den fornødne saglige begrundelse herfor. 1 nærværende sag har indklagede peget på vægtige hensyn, der gør sig gældende til beskyttelse af både medarbejderne og borgerne. Jeg finder, at disse hensyn på baggrund af den almindelige udvikling i samfundet og navnlig sammenholdt med kommunens øgede ansvar for sundhedsområdet utvivlsomt udgør det tilstrækkelige grundlag for, at kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune kan anses berettiget til som sket med tilslutning fra den langt overvejende del af medarbejderne at indføre det omhandlede alkoholforbud som en generel ordning for samtlige kommunens medarbejdere. Dette alkoholforbud må dermed også gælde for medarbejderne på Materialegården, for hvem disse arbejdsmiljømæssige og sundhedspolitiske hensyn generelt set gør sig gældende i samme grad som for kommunens øvrige medarbejdere. Efter det således anførte må indklagede frifindes for klagers påstand. Herefter bestemmes: Albertslund Kommune frifindes. 7

8 Polske arbejdere holdt som slaver Polske arbejdere Den polske murer Bogdan Gogoc har knap kroner til gode efter arbejde for de danske byggefirmaer Trio Huse Aps og Tabasco-Byg Aps. Af Lone Sandstrøm Bogdans timeløn var på 14,55 da han arbejdede for Trio Huse og Tabasco-Byg. Sidstnævnte firma er ejet af Camilla Miehe-Renards mand Nicolai Gohs. I Tabasco-Byg har Bogdan sammen med 20 andre polakker arbejdet under slavelignende forhold, hvor selv Camilla og Nicolais hund blev bedre behandlet end de polske bygningsarbejdere. Det fortalte Bogdan i sin tale ved demonstrationen foran Camilla og Nicolais syv millioner kroners rækkehus i Klampenborg. Selv hunden blev behandlet bedre. Bogdan Gogoc fortæller ved demonstrationen den 23. januar foran Nicolais og Camillas hus på Vitus Berings Allé 26:»Jeg har i tre omgange arbejdet for Nicolai og Camilla. Den første gang var da jeg skulle renovere deres private bolig i Strandgade 10 på Christianshavn, anden gang da Nørrebrogade 56 skulle nedrives og nu i deres nye private bolig et otteværelses rækkehus på Vitus Berings Allé 26 i Klampenborg. Alle gange under kummerlige forhold, der gør at selv Nicolais og Camillas hund fik bedre behandling end os.«carsten Bansholm. De der snyder og bedrager kan godt se frem til blokader. 14,55 i timen»jeg er udlånt af firmaet ODS til Tabasco-Byg sammen med omkring 20 andre polakker og jeg arbejder 10 til 12 timer om dagen til en timeløn på 14,55 og ikke de lovede 99,15 kroner i timen. Jeg har sammenlagt arbejdet 811 timer og har modtaget godt kroner. Så de skylder mig knap kroner.arbejdsmiljøet har været elendigt. Vi har hverken haft arbejdstøj, åndeværn med videre, selvom vi på Nørrebro arbejdede med asbest. Samtidig har jeg overværet at Nicolai og en anden bygherre slog en af mine kolleger.«behandlet som slaver Bogdan Gogoc føler, at han og hans tre brødre har arbejdet som slaver.»vi har aldrig modtaget den løn som var lovet os og som vi har optjent. Så vi og vores familier håber på med fagforeningens hjælp at Trio Huse og Tabasco-Byg får deres straf og at en sådan sag aldrig gentager sig.«de polske migranter har bedt fagforeningerne om hjælp. Derfor demonstrerede Byggefagenes Samvirke foran Nicolais og Camillas kommende bolig i Klampenborg. De vil ikke finde sig i at de polske arbejdere ikke har arbejdstilladelser, er ulovligt udstationerede og arbejder uden overenskomst. Så en blokade og sympatikonflikt var sat i gang og den illegale virksomhed er anmeldt til politiet. Krav om lige vilkår»de polske arbejdere skal have samme lønog arbejdsforhold som danske arbejdere. Vi vil ikke godkende et A- hold og et B-hold på danske arbejdspladser, lyder det fra Byggefagenes Samvirke.«Henrik Lippert, formand for Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening og næstformand i Byggefagenes Samvirke supplerede kravet med at sige: Det er mestre og bygherre som kynisk udnytter de polske kolleger vi er efter, sagde fagforeningsformand Henrik Lippert. 8

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup

Høje Taastrup. Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup Høje Taastrup Nr. 1 marts 2006 Borgmester vil samarbejde med fagbevægelsen Side 6-7 Generalforsamling 29. april for hele familien! Side 14-15 Afdelingen henter 14 mio. kr. hjem til medlemmerne 3F Høje

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 MARTS 2010 Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 2 MARTS 2010 Landsdækkende

Læs mere

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2008 Arvid er gået på pension side 7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2008 TIB-Nyt holder sommerferie Vi er tilbage med næste blad den 8.

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010.

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010 Foto: TIB-Nyt Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2010 Til morgenkaffe hos BJMF Fredag morgen

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juli 2007

Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Følg med Stig Gellert fra Brand & Redning på en 24-timers vagt, som bringer ham i nærkontakt med en mand med en formodet blodprop, en anden med et krampeanfald, baneinspektion og

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR 2009 Gulvlæggerne har rejst sig fra alle fire Læs side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 2 FEBRUAR 2009 Et lille stykke fagforeningshistorie

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Lars Henriksen, Kbh. side 9-15 - Retsagen i Aarhus side 20-25 - Nye svende i København side 42-43 - Landsklubben

Læs mere

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 3 Maj/juni 2004 Tivoli Vi passer både på blomster og besøgende Læs. 4-5 Gratis i Tivoli og til BonBon-Land forrygende sommerquiz

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Kastrup Nr. 3 september 2009 Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Konkurser har trukket tænder ud i 3F Kastrup. Læs mere på side 3 Buschaufførerne

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Der er blevet plads til flere hos Novia

Der er blevet plads til flere hos Novia Kastrup Nr. 2 Juni 2009 Der er blevet plads til flere hos Novia Prøvestenen Det kræver store maskiner at sortere dagens affald. Se side 6 Fyringer Der er et liv efter fyring. Se side 13 3F Kastrup ændrer

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juni 2008

Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Nye muligheder for mere uddannelse Side 8-9 Nordiske transportarbejdere vil stoppe social dumping Side 10 Menzies Aviation er vokset meget hurtigt det sidste halve år Side 11 Pakket

Læs mere