Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning"

Transkript

1 Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning

2 Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale tv-stationer direkte til dit tv. Derudover får du med Film-leje din egen videobutik direkte hjemme i stuen, hvor du kan leje et stort udvalg af såvel danske som internationale film til børnene, de nyeste biograffilm og en masse gode klassikere. Denne brochure indeholder bl.a. en beskrivelse af: Fjernbetjening De vigtigste menuvalg Hvordan du ser dine tv-kanaler på dit tv Brug af TV Guide Optagelse af tv-programmer Styring af live tv Hvordan du lejer film Brug af film-menuerne Indstillinger Indstilling af skærmformat Indstilling af lyd Forældrekontrol Rigtig god fornøjelse med bredbånds-tv Fjernbetjeningen Skift mellem STB og TV Menustyring Tilbage Går tilbage til den seneste side Tænd/Sluk - Tænder og slukker for TV Tænd/Sluk - Tænder og slukker for digitalmodtager Menu - Åbner hovedmenuen Tekst-tv Skifter mellem tekst-tv og tekst-tv med baggrund App TV Guide Åbner TV Guide OK - Bekræfter dit valg i en menu TV skifter tilbage til tv-billedet Film Åbner menuen Film Piletaster - Brug denne knap til at navigere i TV menuen. Tryk på Højrepil og Venstrepil for at vælge hovedemner og Pil op og Pil ned for at vælge underemner TV valg Retur - Åbner en oversigt over senest sete kanaler Skift tekst-tv visning - Skifter mellem tekst-tv og tekst-tv med tv-baggrund Info - Viser program information om det aktuelle tvprogram, et program valgt i TV Guide eller et program i listen over aktuelt lejede film Undertekster/Options Viser liste af indstillinger, som det er muligt ændre i 2 3

3 Kanalskift TV/TDC TV Diverse Digital optager Multifunktioner TV tilstand: Direkte valg af individuelle kanaler Digitalmodtager tilstand: Direkte valg af kanaler eller indtastning i f.eks. tekst-tv TV tilstand: Vælg signalkilde på dit TV Digitalmodtager tilstand: SLET Skift TV: Skifter fra TV tilstand til digitalmodtager tilstand Volume Regulerer lydstyrken op eller ned. Lydløs Slår lyden til og fra (mute) Optaget TV Giver adgang til Optaget TV-menuen Kanalskift - skifter til kanaler/programmer Stop Stopper optagelse eller film Afspil Afspiller optagelse eller film Pause Stiller det aktuelle tv-program eller film på pause Optag Optager det aktuelle tv-program direkte eller optager fra TV Guide Skip Hopper frem eller tilbage Spol frem/tilbage Spoler frem eller tilbage i 4 forskellige hastigheder Multifunktionsknapper Anvendes f.eks. i tekst-tv Indhold Fjernbetjening Kom godt i gang med at se tv... 6 Skift kanaler/programmer... 8 Brug af hovedmenuen TV...10 Brug af TV Guide Optagelse af tv-programmer...13 Kontrol af optagelse...16 Optagelse af et enkeltstående program via TV Guide...17 Optagelse af et enkeltstående program manuelt...19 Optagelse af en serie...20 Optagelse af en serie fra TV Guide...21 Ændring af optagelse af serie fra TV Guide...21 Visning af en liste over planlagte optagelser...23 Visning af en liste over planlagte serieoptagelser...23 Visning af en liste over gemte optagelser...24 Styring af live tv...25 Leje af film...27 Afspilning af lejede film...29 Styring af film...30 Indstillinger...31 Ændring af billedformat og opløsning...31 Brug af zoom til at forstørre eller formindske tv-billedet...32 Indstilling af strømstyring...33 Forældrekontrol...34 Aktiver Forældrekontrol...34 Slå Forældrekontrol fra...37 Pinkoder...38 Pinkode til betaling...38 Pinkode til Forældrekontrol...38 Ændring af pinkode til Forældrekontrol...39 Fjernbetjening til digitalmodtager/tv...40 Automatisk programmering af fjernbetjening...40 Manuel programmering af fjernbetjening...41 Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen...41 Quick Guide ved fejl...45 Quick Guide ved billedkvalitet...46 Sådan finder du bredbånds-tv på dit fjernsyn...47 Kontakt os

4 Kom godt i gang med at se tv Dette afsnit fortæller, hvordan du ser tv, samt hvordan du benytter nogle af grundfunktionerne i bredbånds-tv. Før du går i gang Din digitalmodtager, HomeBox og dit tv bør allerede være installeret som beskrevet i installationsvejledningen, der følger med til digitalmodtageren. Lampen Net på forsiden af digitalmodtageren bør lyse konstant grønt som tegn på, at digitalmodtageren er tilsluttet og koblet til nettet. Hvis lampen Net ikke lyser konstant grønt, har du sandsynligvis netproblemer. Du kan finde hjælp i installationsvejledningen til bredbånds-tv eller ved at kontakte din udbyder af bredbånds-tv. NET Sådan ser du tv 1 Tænd for dit tv. Du kan vælge at bruge fjernbetjeningen, der passer til dit TV. Du kan også indstille fjernbetjeningen, der følger med din nye digitalmodtager, til at tænde og slukke dit tv. Du kan se, hvordan du gør på side Tænd for signalet til digitalmodtageren. Hvis Standby-lampen er gul eller rød, kan du trykke på TV-BOKS-knappen på fjernbetjeningen til digitalmodtageren for at tænde for signalet. Du kan også tænde med en af disse knapper på fjernbetjeningen: Volume, Kanalskift og talknapperne 0 til 9. Den sidst sete kanal dukker op på dit tv og Standby-lampen på digitalmodtageren lyser grønt. HDMI REC Du kan sætte din digitalmodtager i aktiv standby ved at trykke på TV-BOKS knappen på fjernbetjeningen eller Standby-knappen på digitalmodtagen. (På den trådløse digitalmodtager model VI- P2502EW er Standby-knappen på fronten mærket med teksten POWER.) Du kan vælge mellem aktiv standby og passiv standby. Du finder denne mulighed i menuen under Indstillinger - Generelt - Strømstyring. Læs mere på s. 33. Sådan skruer du op og ned for lyden Tryk på + eller på Volume-knappen på fjernbetjeningen til digitalmodtageren. Når du regulerer lyden med fjernbetjeningen, vises der en lydindikator på skærmen. Denne indikator forsvinder igen efter nogle sekunder. Sådan slår du lyden fra eller til Tryk på Lydløs-knappen på fjernbetjeningen til digitalmodtageren. Tryk igen for at slå lyden til igen. Når du slår lyden fra, vises en indikator på skærmen. Denne indikator forbliver på skærmen, indtil du igen trykker på Lydløs-knappen for at slå lyden til. Du kan også slå lyden til igen ved at trykke på + eller på Volume-knappen. Standby-lampen på fronten af digitalmodtageren kan lyse i tre farver: Grønt, orange eller rødt. Når Standby-lampen lyser grønt, er digitalmod-tageren aktiv og sender signal til NET tv et. Når Standby-lampen lyser orange er digitalmod-tageren i aktiv standby og kan NET optage NET HDMI Når Standby-lampen lyser rødt er digitalmodtageren i passiv standby og kan ikke optage HDMI HDMI REC REC REC POWER POWER POWER POWER POWER POWER POWER POWER POWER 6 7

5 Skift kanaler/programmer Sådan skifter du kanal med Kanalskift-knappen Tryk på + eller på Kanalskift-knappen for at gå en kanal frem eller tilbage. Hold knappen nede for at skifte flere gange frem eller tilbage. Når du skifter kanal med fjernbetjeningen, vises informationsbanneret på skærmen med navn på kanalen og programmet. Dette banner forsvinder igen efter nogle sekunder. For at se, hvad der vises på andre kanaler, uden at skifte væk fra den nuværende kanal, skal du trykke på en af piletasterne på fjernbetjeningen. Se TV Tryk på Højrepil eller Venstrepil for at gå frem og tilbage mellem programmer, der vises senere på den kanal, som Nu & Næste viser. Nu & Næste viser for hvert kommende program dets titel og relevante oplysninger, såsom starttidspunktet for et live tv-program eller prisen på en lejet film. 3 Tryk på OK-knappen for at skifte til det program, der vises i Nu & Næste eller for at få yderligere oplysninger om programmet, hvis det endnu ikke vises. 4 Tryk på Se TV-knappen på fjernbetjeningen for at lukke Nu & Næste. Nu & Næste forsvinder automatisk efter nogle sekunder uden aktivitet. Sådan skifter du kanal med Nu & Næste Mens du ser et tv-program på fuld skærm, kan du med Nu & Næste se hvilke programmer, der vises nu (ellere senere) på andre kanaler, uden at forlade det program, du er ved at se. Det gør du ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen. Sådan skifter du til den forrige kanal Tryk på Retur-knappen på fjernbetjeningen for at få en oversigt over de senest sete kanaler og skifte tilbage til en af dem. 1 Tryk på en af piletasterne på fjernbetjening for at se Nu & Næste billedet. Billedet vises nederst på skærmen, samtidig med at tv et forbliver på det program, du er ved at se. 2 Tryk på Pil op eller Pil ned for at gå frem eller tilbage mellem de programmer, der vises samtidig med det program, du er ved at se. Nu & Næste viser for hvert program dets titel, et Picture-in- Picture og relevante oplysninger, såsom start- og sluttidspunkt for et live tv-program, der aktuelt vises. 8 9

6 Brug af hovedmenuen Hovedmenuen Menu giver dig adgang til flere forskellige funktioner. Sådan åbner og anvender du skærmbilledet Menu 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet TV vises. 2 Brug Højrepil og Venstrepil til at vælge et hovedemne, f.eks. Optaget TV eller Film i den vandrette menulinje. 3 Benyt Pil op og Pil ned til at markere et underemne, f.eks. TV Guide. 4 Tryk på OK-knappen for at aktivere emnet. Brug af TV Guide Benyt TV Guide til at finde og vælge tv-programmer, optagelser og lejede film. Sådan finder og vælger du programmer med TV Guide 1 Tryk på TV Guide-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet TV Guide vises. 2 Benyt piletasterne til at vælge det ønskede program: Benyt Kanalskift-knappen eller Pil op og Pil ned til at bladre lodret gennem TV Guide. Benyt Højrepil og Venstrepil til at bladre vandret gennem TV Guide. Se TV 5 Tryk på Menu igen for at gå tilbage til hovedmenuen eller tryk på Se TV-knappen for at lukke hovedmenuen, og gå tilbage til fuldskærms tv-billede. 3 Tryk på OK-knappen for at se det valgte program. Hvis programmet er til rådighed, bliver det vist. Hvis programmet ikke er til rådighed, fordi det først vises senere, vises et Programinformationskærmbillede. 4 Hvis du vil se skærmbilledet Programinformation for det ønskede program, kan du trykke på Info-knappen på fjernbetjeningen. Tilbage 5 Benyt piletasterne og OK-knappen til at vælge en af de muligheder, der findes på Programinformation (f.eks. Optag udsendelse), eller benyt Tilbage-knappen til at vende tilbage til TV Guide. De muligheder, der findes på Programinformation, afhænger af programtypen, og hvornår det vises

7 Optagelse af tv-programmer Brug af skærmbilledet Programinformation til at få oplysninger om et program Programinformation viser oplysninger om et program og giver dig mulighed for at gøre forskellige ting, f.eks. optage programmet. Sådan anvender du Programinformation 1 Brug piletasterne til at vælge programmet i TV Guide. 2 Tryk på Info-knappen. Du kan også se Programinformation for et program, som du ser på fuld skærm, ved bare at trykke på Info-knappen. Under Programinformation kan du vælge Se, Optag udsendelse, Optag serie og Andre tidspunkter for et live tv-program, der aktuelt vises. 3 Tryk på Højrepil for at vælge Detaljer for at se flere detaljer om programmet. Dette skærmbillede findes kun, hvis der er yderligere programdetaljer. 4 Tryk på Højrepil for at vælge Medvirkende med en liste over vigtige personer, der medvirker i eller har instrueret programmet. Vælg navnet på personen og tryk på OK-knappen for at åbne et skærmbillede med programmer, som denne person har tilknytning til. Du kan så vælge programmer fra listen. Denne liste vises også, når du søger efter programmer via person. Hvis du har valgt Plusabonnement, kan du optage det program, der aktuelt vises, programsætte fremtidige optagelser og se optagelserne når som helst. Du kan optage et enkeltstående program eller en serie af programmer, der vises med regelmæssige mellemrum. Digitalmodtageren lagrer dine optagelser og fører en opdateret liste over dem. Du finder programmerne igen via skærmbilledet Optaget TV. Du kan sætte på pause samt spole tilbage og frem i optagelser på samme måde som med en dvd eller et videobånd. Afslutning af en planlagt optagelse med digitalmodtageren på aktiv standby Når du har planlagt en optagelse, vil den blive gennemført, selvom digitalmodtageren er på aktiv standby under optagelsen. Dette gælder dog kun for planlagte optagelser. Hvis digitalmodtageren er på passiv standby, vil optagelsen ikke blive gennemført. Optagelse af et enkeltstående program Du kan optage det program, som du aktuelt ser, eller programsætte et enkeltstående program til senere optagelse. Optagelse af det program, du aktuelt ser Du kan optage det program, som du aktuelt ser live på fuld skærm. Du kan optage programmet indtil dets fastsatte sluttidspunkt, eller du kan tilføje yderligere tid efter programmets sluttidspunkt, så du får det hele med, hvis programmet varer længere end forventet

8 Sådan optager du det program, du ser, indtil dets fastsatte sluttidspunkt Tryk på Optag-knappen på fjernbetjeningen. Meddelelsen Optager vises kortvarigt på skærmen. NET HDMI Optage-lampen (REC) på digitalmodtageren lyser, mens programmet optages. REC 5 Vælg den indstilling, du foretrækker, og tryk på OK-knappen på fjern betjeningen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OKknappen for at bevare den nuværende indstilling. Optagelsen starter med det samme og standser automatisk, når det sluttidspunkt, der er vist i TV Guide, er nået. Sådan optager du et program, som du aktuelt ser, og styrer hvornår optagelsen slutter 1 Tryk på Optag-knappen på fjernbetjeningen. Meddelelsen Optager vises kortvarigt på skærmen. NET HDMI REC Optage-lampen på digitalmodtageren lyser, mens programmet optages. 2 Tryk på Info-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet Programinformation vises. 3 Brug Pil ned for at vælge Indstillinger og tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Indstillinger vises. 4 Hvis du vil tilføje ekstra tid, så du er sikker på at få det hele med, skal du gøre følgende: 6 Vælg Gem ændringer og tryk på OK-knappen. Optagelsen af programmet er nu planlagt og standser på det tidspunkt efter programslut, som du har indstillet. Standsning af optagelsen af det program, du aktuelt ser 1 Tryk på Stop-knappen på fjernbetjeningen, mens du ser programmet på fuld skærm. Der vises en meddelelse om, at du kan standse eller fortsætte optagelsen. 2 Vælg Stop optagelse og tryk på OK-knappen. Meddelelsen Optagelse stoppet vises. Hvis du skifter mening og ikke vil standse optagelsen, skal du vælge Fortsæt optagelse og trykke på OK-knappen. a) Benyt piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge teksten under Stop Optagelse og tryk derefter på OK-knappen på fjernbetjeningen. b) Vælg, hvornår optagelsen skal slutte. Du har følgende valgmuligheder: På planlagt tidspunkt 1 time efter 5 minutter efter 2 timer efter 15 minutter efter 3 timer efter 30 minutter efter (Alle optagelser forlænges automatisk med 5 min.) 14 15

9 Kontrol af optagelse Der er forskellige måder, hvorpå du kan se, om et aktuelt vist program er ved at blive optaget. Optagelampen NET HDMI Optagelampen på forsiden af digtalmodtageren lyser rødt, hvis programmet bliver optaget. Programinformation Skift til programmet og tryk på Infoknappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet Programinformation vises. Der er en rød prik ud for navnet på programmet, hvis det bliver optaget. TV Guide Tryk på TV Guide-knappen og se, om der er en rød prik ud for programmet i Programinformation. REC Optagelse af et enkeltstående program via TV Guide Du kan benytte TV Guide til at programsætte optagelsen af et aktuelt eller kommende program. Du kan optage programmet indtil dets fastsatte sluttidspunkt, eller du kan tilføje yderligere tid efter programmets sluttidspunkt, så du får det hele med, hvis programmet varer længere end forventet. Sådan optager du et program indtil dets fastsatte sluttidspunkt 1 Tryk på TV Guide-knappen og benyt derpå piletasterne til at gå hen til det program, du vil optage. 2 Tryk på Optag-knappen. Der vises nu en rød prik ud for programmet som tegn på, at det er planlagt til optagelse. Meddelelsen Optager eller Optagelse planlagt vises kortvarigt på skærmen. Optage-lampen på NET HDMI digitalmodtageren lyser, mens programmet optages. Optagelsen starter straks, hvis programmet aktuelt vises. REC To tryk på Optag-knappen, når programmet er valgt i TV Guide, programsætter en serieoptagelse, hvilket vises ved tre overlappende prikker. Et tredje tryk annullerer optagelsen, så prikkerne forsvinder. Hvis du ved en fejl programsætter en serieoptagelse, skal du trykke på Optag-knappen igen for at annullere. Tryk så på Optag-knappen igen for at programsætte en enkeltstående optagelse. Når den planlagte optagelse starter, lyser Optage-lampen på digitalmodtageren, mens programmet optages

10 Sådan optager du et program og styrer, hvornår optagelsen skal slutte 1 Tryk på TV Guide-knappen og benyt derpå piletasterne til at gå hen til det program, du vil optage. 2 Tryk på Info-knappen. 3 Vælg Optag udsendelse eller Optag serie på dette skærmbillede og tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Optag Program (eller Optag Serier) vises. 4 Hvis du vil tilføje ekstra tid, så du er sikker på at få det hele med, skal du gøre følgende: a) Benyt piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge teksten under Stop optagelse og tryk derefter på OK-knappen på fjernbetjeningen. b) V ælg, hvornår optagelsen skal slutte. Du har følgende valgmuligheder: På planlagt tidspunkt 1 time efter 5 minutter efter 2 timer efter 15 minutter efter 3 timer efter 30 minutter efter Vælg den indstilling, du foretrækker, og tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OK-knappen for at bevare den nuværende indstilling. 5 Hvis du vil ændre, hvor længe optagelsen skal gemmes, skal du gøre følgende: a) Vælg teksten under Behold indtil og tryk på OK-knappen. b) Vælg, hvor længe optagelsen skal gemmes. Du har følgende valgmuligheder: Gem indtil harddisken er fuld - Optagelsen slettes, når de 120 timers optageplads er brugt. Gem indtil du selv sletter - Optagelsen skal gemmes, indtil du selv vælger at slette den. Vælg den indstilling, du foretrækker, og tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OK for at bevare den nuværende indstilling. 6 Når du har foretaget de ønskede indstillinger, skal du markere Gem og trykke på OK-knappen. Meddelelsen Optagelse planlagt vises kortvarigt på skærmen. Optagelse af et enkeltstående program manuelt Du kan programsætte en optagelse manuelt ved at angive kanalen, dato-en, tidspunktet og programvarig-heden. Du kan kun programsætte en optagelse ad gangen på dette skærmbillede. Sådan programsætter du en optagelse manuelt 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2 Tryk på Højrepil for at vælge Optaget TV. 3 Tryk på Pil ned for at vælge Tilføj optagelse og derefter på OK. 4 Vælg Manuel optagelse med Kanal og tid og tryk derefter på OK-knappen. Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at gå fra felt til felt. Brug talknapperne til at indtaste nummeret på den kanal, der skal optages fra, under Kanal. Vælg teksten under Dato og tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen for at indstille optagelsesdatoen. Brug talknapperne til at indtaste optagelsens starttidspunkt (under Start) og optagelsens sluttidspunkt (under Stop). Du kan indstille start- og sluttidspunkt i henhold til de fastsatte tider eller tilføje ekstra tid, så du får det hele med, hvis programmet skulle starte tidligere eller slutte senere end forventet

11 5 For at angive hvor længe optagelsen skal gemmes, skal du vælge teksten under Gem Optagelse og trykke på OK-knappen. Du har følgende valgmuligheder: Gem indtil harddisken er fuld - Optagelsen slettes, når de 120 timers optageplads er brugt. Gem indtil du selv sletter - Optagelsen gemmes, indtil du selv vælger at slette den. 6 Når du har foretaget indstillingerne, skal du vælge Optag og trykke på OK-knappen for at programsætte optagelsen. Meddelelsen Optager eller Optagelse planlagt vises kortvarigt på skærmen. Hvis du alligevel ikke vil foretage optagelsen, kan du vælge Fortryd og trykke på OK-knappen. Optagelse af en serie Du kan programsætte en optagelse af et program til ugentlig eller daglig optagelse. Du kan også programsætte hver hverdag eller hver lørdag/søndag. Denne funktion gør det muligt at optage tilbagevendende programmer, som f.eks. afsnit i en serie. Efter programsætning finder serieoptagelse sted, indtil du selv annullerer den igen. Optagelse af en serie fra TV Guide Du kan programsætte en serie til optagelse på omkring samme tidspunkt, hver gang et serieafsnit sendes. Sådan programsætter du en serieoptagelse 1 Tryk på TV Guide-knappen og benyt derpå piletasterne til at gå hen til det program, du vil optage. 2 Tryk på Optag-knappen to gange. Meddelelsen Serieoptagelse planlagt vises kortvarigt på skærmen. Ved første tryk vises en rød prik op ud for programmet og ved andet tryk vises tre overlappende prikker op. De tre overlappende prikker angiver en serie optagelse. Digitalmodtageren vil så optage dette program på samme tidspunkt på samme dag hver uge i den sendetid, der er vist i TV Guiden. Hvis du trykker en tredje gang på Optag-knappen, annulleres serieoptagelsen og de tre overlappende prikker forsvinder. Ændring af en serieoptagelse fra TV Guide Du kan benytte Programinformation-skærmbilledet for et givent program til at programsætte en serieoptagelse. Du kan optage hvert afsnit indtil dets fastsatte sluttidspunkt, eller du kan tilføje yderligere tid efter afsnittets fastsatte sluttidspunkt, så du får det hele med, hvis det varer længere end forventet. Sådan programsætter du en serieoptagelse 1 Tryk på TV Guide-knappen og benyt derpå piletasterne til at gå hen til det program, du vil optage. 2 Tryk på Info-knappen. Skærmbilledet Programinformation vises

12 3 Vælg Optag serie på dette skærmbilledet og tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Optag Serier vises. 4 For at ændre de tidspunkter, hvor programmet optages, skal du på Optag Serier-skærmbilledet benytte piletasterne til at vælge teksten under Tid. Tryk derefter på OK-knappen for at vælge, hvilke fastsatte udsendelser, der skal optages. Du har følgende valgmuligheder: Vilkårlig dag, omkring (f.eks. 13:00) Optag udsendelse uanset ugedag, men kun hvis sendetidspunktet er det samme som eller ligger omkring det valgte afsnits sendetidspunkt. Vilkårlig dag, vilkårlig tid Optag udsendelse uanset ugedag og sendetidspunkt. Vilkårlig dag, vilkårlig tid, en gang pr. dag Optag udsendelse uanset ugedag og sendetidspunkt, men optag kun ét afsnit om dagen. 5 For at tilføje ekstra tid, så du er sikker på at få det hele af hvert afsnit med, skal du på Optag Serier-skærmbilledet benytte piletasterne til at vælge teksten under Stop optagelse og derefter trykke på OK-knappen. Du kan vælge mellem følgende sluttidspunkter for optagelsen: På planlagt tidspunkt 1 time efter 5 minutter efter 2 timer efter 15 minutter efter 3 timer efter 30 minutter efter (Alle optagelser forlænges automatisk med 5 min.) Visning af en liste over planlagte optagelser Du kan se en liste over de enkeltstående programmer og serieafsnit, som er planlagt til senere optagelse. Sådan ser du en liste over alle planlagte optagelser 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2 Tryk på Højrepil for at vælge Optaget TV. 3 Tryk på Pil ned for at vælge Planlagte optagelser og derefter på OK-knappen. Skærmbilledet Optaget TV viser en liste over alle kommende enkeltstående optagelser, inklusive serieafsnit, i den rækkefølge, hvori de vil blive optaget. 4 Benyt piletasterne eller Kanalskift-knappen til at bladre gennem listen. Visning af en liste over planlagte serieoptagelser Du kan se en liste over de serier, du har planlagt til optagelse, samt en liste over de enkeltafsnit af serierne, som skal optages. Sådan ser du en liste over de serieoptagelser, du har planlagt 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2 Tryk på Højrepil for at vælge Optaget TV. Vælg den indstilling, du foretrækker, og tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OK-knappen for at bevare den nuværende indstilling

13 Styring af live tv 3 Tryk på Pil ned for at vælge Planlagte optagelser og derefter på OK-knappen. Skærmbilledet Optaget TV vises. 4 Benyt Højrepil til at vælge Planlagte serieoptagelser i den vandrette menulinje. Skærmbilledet Optaget TV viser så en liste over de serier, som du har planlagt til optagelse. 5 Benyt piletasterne eller Kanalskift-knappen til at bladre gennem listen, og tryk OK-knappen hvis du vil se yderlige informationer om de enkelte serieoptagelser. Hvis du har valgt Plusabonnement kan du styre live tv med de samme afspilningsknapper (pause, spole frem, spole tilbage), som du bruger til optagede tv-programmer eller lejede film og serier. Du kan læse mere om styring af film på side 30. Sådan sætter du live tv på pause 1 Tryk på Pause på fjernbetjeningen for at sætte programmet på pause i op til 90 minutter. Billedet fryser. Der dukker en statusindikator op, der viser følgende: Pausetidspunktet (vises som en lodret streg med tidspunkt under) Hvor meget der er blevet optaget, siden du satte programmet på pause (hvid bjælke efter pausetidspunktet) Hvis du har programmet på pause længere end den tilladte tid, starter visningen af programmet automatisk igen fra det sted, hvor du satte det på pause. 2 Tryk på Afspil for at se programmet igen fra det sted, hvor du satte det på pause. Sådan spoler du frem eller tilbage i live tv Tryk på Spol Frem eller Skip på fjernbetjeningen for at spole frem hhv. kontinuerligt eller i korte sekvenser til det sted, hvor programmet vises live. Tryk på Spol Frem en, to eller tre gange for at spole frem med trinvis større hastighed. Tryk på Spol Tilbage for at spole tilbage hhv. kontinuerligt eller i korte sekvenser. Tryk på Spol Tilbage en, to eller tre gange for at spole tilbage med trinvis større hastighed

14 Leje af film Statusindikatoren viser følgende: Det sted i den optaget del, som du ser (vises med en lodret streg med tidspunkt under). Hvor langt du kan spole tilbage eller frem (vises som en hvid bjælke før og efter det sted i programmet, du aktuelt ser). Det sted, hvor programmet igen er live (punktet, hvor den hvide bjælke efter tidspunktet ender). Statusindikatoren forsvinder efter nogle sekunder. Du kan når som helst få programmet vist ved at trykke på Afspil. Du har mulighed for at leje film direkte via din fjernbetjening, når du har lyst. Når du har lejet en film, har du adgang til at se det, som du har lejet i mindst 24 timer. Sådan lejer du film 1 Tryk på Film-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på Menu-knappen og benytte Højrepil til at gå til Film. 2 Brug Højrepil-knappen til at gå til Film og tryk på OK-knappen. 3 Benyt Pil op og Pil ned-knapperne til at bladre i udvalget af film. 4 Benyt Pil op og Pil ned til at vælge en film eller en underkategori. Underkategorier, angivet med tre prikker til højre, indeholder flere valgmuligheder. 5 Vælg den ønskede film og tryk derefter på OK-knappen. Skærm billedet Programinformation vises. Her kan du få resume af filmen og se medvirkende i filmen. 6 Vælg Lej for kr. (beløb), og tryk derefter på OK-knappen. Hvis filmen er spærret af Forældrekontrol, vil du blive bedt om at indtaste din pinkode for at låse den op. Den vil være åben i mindst 24 timer. Du finder yderligere oplysninger i afsnittet Forældrekontrol s

15 7 Vælg Lej i den meddelelse, der vises, og tryk derefter på OK-knappen. Når du har foretaget dit køb og om nødvendigt fjernet spærringen af filmen, vil den begynde med det samme. Hvis du hellere vil se filmen senere, skal du trykke på Stop-knappen på fjernbetjeningen, vælge Afslut, og derefter trykke på OK-knappen. Du kan nu gå til skærmbilledet Lejede Film og afspille filmen, når som helst (indtil lejeperioden udløber). Bemærk, at kun betalingsfilm er tilgængelige. Du finder yderligere oplysninger i næste afsnit Afspilning af lejede film. Undertekster på film Alle film på andre sprog end dansk har som udgangspunkt danske undertekster. Det er dog muligt at ændre sproget på underteksterne på nogle film. Sådan gør du: Når du har startet en film, skal du trykke på Option-knappen på din fjernbetjening. Vælg Sprog - undertekster. Derefter vælger du det sprog, du ønsker underteksterne på. Leje af film med erotisk indhold Du har også mulighed for at leje erotiske film. Disse film vil være beskyttet af en pinkode for forældrekontrol, så børn og unge effektivt kan beskyttes mod at se denne type film. Du lejer filmene på samme måde som alle andre film. Sådan finder du erotiske film 1 Tryk på Film & Serier-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på Menu-knappen og benytte Højrepil til at gå til Film. 2 Vælg Genre og herefter Erotik. Du skal være opmærksom på, at de fremsendte pinkoder til såvel betaling som forældrekontrol i udgangspunktet er ens. For at beskytte dig yderligere anbefaler vi, at du ændrer pinkode for forældrekontrol med det samme! Læs hvordan under afsnittet Ændring af pinkode til Forældrekontrol side 39. Afspilning af lejede film Du kan afspille en lejet film indtil lejeperioden udløber. Hvis en film udløber, mens du afspiller den, vil den standse øjeblikkeligt. Du kan ikke se en film efter lejeperiodens udløb, heller ikke selvom du har påbegyndt afspilningen før lejeperioden udløb. Du kan se en liste over de film, du har lejet, i skærmbilledet Lejede Film og dér vælge den film/serie, du ønsker at se. Sådan ser du listen over lejede film Tryk på Film-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på Menu-knappen og benytte Højrepil til at gå til Film. Dine lejede film vil inden for lejeperioden fremgå af skærmbilledet Lejede Film. Lejede Film Skærmbilledet Lejede Film viser en liste over aktuelt lejede film og serier. Bemærk, at kun betalingsfilm eller -serier er tilgængelige via Lejede Film. Erotiske film vises med låst indhold. Når lejeperioden for en given film udløber, fjernes filmen automatisk fra listen. Sådan afspiller du en film fra listen over lejede film 1 Tryk på Film-knappen på din fjernbetjening. 2 Benyt piletasterne til at vælge den ønskede film i listen, og tryk derefter på OK-knappen. 3 Vælg Afspil og tryk på OK-knappen. Hvis du tidligere har sat filmen på pause eller standset den, før den var slut, starter afspilningen fra det sted, hvor du er kommet til. For at se filmen igen fra begyndelsen skal du trykke på Stop-knappen, vælge Begynd forfra og derefter trykke på OK-knappen. Hvis en film er spærret med forældrekontrol, men spærringen er ophævet, træder spærringen automatisk i kraft igen efter 4 timer. Spærringsskærmbilledet vises igen. For at fjerne spærringen, skal du så trykke på OK-knappen og indtaste pinkoden til Forældrekontrol. Vælg derefter Ophæv spærring og tryk på OK-knappen

16 Styring af film Du kan bruge afspilningsknapperne på fjernbetjeningen til at sætte en film på pause og spole frem og tilbage på nøjagtigt samme måde som med en dvd. Sådan bruger du knapperne Nogle af knapperne har flere funktioner alt afhængig af, hvilke knapper der blev trykket på umiddelbart før. Tryk på Pause for at sætte filmen på pause/fryse filmen Tryk på Afspil for at se filmen igen fra det sted, hvor du satte den på pause. Tryk på Stop for at standse filmen. Tryk på Afspil for at afspille filmen fra begyndelsen. Tryk på Spol Tilbage eller Spol Frem for at spole tilbage eller frem i filmen. Du kan spole med tre hastigheder Tryk på Spol Tilbage eller Spol Frem en, to eller tre gange for trinvist hurtigere hastighed. Tryk på Afspil for at fortsætte afspilningen ved normal hastighed. Tryk på Skip for at springe frem eller tilbage i korte sekvenser (ca. 30 sekunder). Indstillinger Ændring af billedformat og opløsning Digitalmodtageren gør det muligt at ændre billedformat (skærmopsætning) på de viste skærmbilleder, så de passer til det fjernsyn, du har. Vælg den skærmopsætning, der passer bedst: 4:3 standardformat - Anvendes til almindelige fjernsyn. Widescreen standard format - Anvendes hvis du har et widescreen-fjernsyn (16:9 Skærm-opsætning), der ikke har high-definition-visning. 720p højtopløsningsformat - Anvendes hvis du har et HD ready fjernsyn og ønsker at benytte formatet 720p. 1080i højtopløsningsformat - Anvendes hvis du har et HD ready fjernsyn og ønsker at benytte formatet 1080i. 1080p højtopløsningsformat - Anvendes hvis du har et HD ready fjernsyn og ønsker at benytte formatet 1080p. Ændring af skærmopløsningen ændrer formatet på tv-billedet og på skærm-billederne i TV. Sådan ændrer du billedformat (skærmopsætning) 1 Tryk på Menu på fjernbetjeningen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Benyt Pil ned til at vælge TV og tryk derefter på OK-knappen. 4 Benyt Pil ned til at vælge skærmformat og -opløsning og tryk derefter på OK -knappen. 5 Benyt Pil op og Pil ned til at markere den ønskede skærm-opsætning og opløsning. 6 Tryk på OK-knappen for at aktivere indstillingerne

17 7 Benyt piletasterne til at vælge Fortsæt og tryk derefter på OK-knappen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OK-knappen for at lukke skærmbilledet uden at ændre skærmopsætning. Brug af zoom til at forstørre eller formindske tv-billedet Du kan gøre zoom-indstillingen større, hvilket reducerer det sorte område i billedkanten, ved at forstørre selve tv-billedet, når du ser tv. Hvis for meget af tv-billedet mangler i kanterne, kan du modsat gøre zoom-indstillingen mindre, så tv-billedet bliver mindre. Zoom fungerer kun på wide-screen-fjernsyn. Sådan ændrer du zoom-indstilling 1 Tryk på Option-knappen på fjernbetjeningen til digitalmodtageren, når du ser tv. 2 Benyt Højre- og Venstrepil til at skifte til menuen Skærmformat. 3 Benyt Pil op og Pil ned ned til at vælge den ønskede skærm- opsætning. Hvis du gør zoom-indstillingen større, er der risiko for, at noget af tv-billedet forsvinder ud bag kanten. Målet er at reducere det sorte område uden at beskære tv-billedet for meget. Der er 5 zoom-indstillinger: Normal - Denne indstilling placerer billedet midt på skærmen (standardindstilling). Stræk - Denne indstilling strækker billedet, så det fylder hele skærmen. Det kan dog forvrænge billedet. Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3 - Hver indstilling giver større zoom, så det sorte område bliver mindre. Det skærer noget af toppen og bunden af billedet af. 4 Tryk på OK-knappen for at vælge en zoom-indstilling. Hvis du vil annullere indstillingen igen, skal du gentage ovennævnte procedure og vælge indstillingen Normal. Indstilling af strømstyring Du har mulighed for at indstille, hvor strømbesparende digitalmodtagerens standby-funktion skal være. Du kan vælge mellem aktiv standby og passiv standby. Aktiv standby Optagefunktionen er tilgængelig Strømforbrug er 7-10W Opstartstid er ca. 6 sekunder Passiv standby Optagefunktionen er IKKE tilgængelig Strømforbruget er <0,5W Opstartstid er 1-1,5 minut Sådan ændrer du indstillinger for strømstyring 1 Tryk på Menu på fjernbetjeningen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Benyt Pil ned til at vælge Generelt og tryk derefter på OK-knappen. 4 Benyt Pil ned til at vælge Strømstyring og tryk derefter på OK-knappen. 5 Benyt piletasterne til at vælge den ønskede standby-funktion. 6 Bentyr piletasterne til at vælge Gem og tryk derefter på OK-knappen 32 33

18 Forældrekontrol Ved at aktivere Forældrekontrol kan du forhindre børn i at se bestemte tv-kanaler, optagelser og typer af lejede film. Forældrekontrol gælder ikke kun for visning af de låste programmer på fuld skærm, men også for Picture-in-Picture visning (i f.eks. TV Guiden). Når du har aktiveret Forældrekontrol, kan du når som helst ændre de valgte indstillinger, skifte pinkode og ophæve Forældrekontrol igen enten midlertidigt eller permanent. Bemærk, at spærrede kanaler og programmer stadig vises i TV Guiden, og du kan programsætte dem til optagelse uden at angive en pinkode. Du skal dog angive en pinkode for at kunne se optagelserne. Sådan aktiverer du Forældrekontrol 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Brug Pil ned til at vælge Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 4 Vælg Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 5 Indtast den firecifrede pinkode for forældrekontrol. Pinkode for forældrekontrol skal bruges for at komme ind i menuen for Forældrekontrol. Du har to muligheder for Forældrekontrol: Aktiver Forældrekontrol Aktivering af Forældrekontrol eller ændring af indstillinger sker på skærmbilledet Indstillinger Forældrekontrol. På dette skærmbillede kan du også kontrollere, om Forældrekontrol er aktiveret eller ej: Hvis der vises et billede af en lukket lås ud for Forældrekontrol, er pinkode allerede indstillet og Forældrekontrol aktiveret. Tv-kanaler Sæt en generel forældrelås på udvalgte eller alle kanaler. Rating Sæt aldersbegrænsning på de film, du har mulighed for at leje. Her sammenlignes den valgte aldersgrænse med filmens angivende aldersgrænse. Bemærk, at aldersbegrænsningen kun gælder for lejede film - ikke tv-kanaler generelt (live-tv). Sådan aktiverer du forældrelås på tv-kanaler 1 Benyt piletasterne til at gå til Skift under Lås TV kanaler og tryk derefter på OK-knappen. 2 Brug Pil op og Pil ned for at vælge den ønskede kanal og tryk på OK-knappen

19 3 Brug piletasterne for at vælge Gem og tryk derefter på OK-knappen. Der vises en hængelås ud fra den pågældende tv-kanal, der indikerer, at kanalen nu er låst. Sådan aktiverer du aldersbegrænsning på film 1 Vælg menupunktet Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 2 Benyt piletasterne til at gå til Skift under Rating og tryk derefter på OK-knappen. 3 Brug piletasterne for at vælge den ønskede begrænsning og tryk på OK-knappen. Niveau Beskrivelse Symbol Erotik Voksent materiale, uegnet for børn 15 Tilladt for børn over Tilladt for børn over 11 7 Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år A Tilladt for alle Slå Forældrekontrol fra For at ophæve en låst tv-kanal eller en alders-begrænsning på Film, skal Forældrekontrol slåes fra. Sådan slår du Forældrekontrol fra: 1 Tryk på Menu-knappen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Brug Pil ned til at vælge Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 4 Vælg Forældrekontrol og tryk derefter på OK-knappen. 5 Indtast den firecifrede pinkode for forældrekontrol. Pinkode for forældrekontrol skal bruges for at komme ind i menuen for Forældrekontrol. 6 Brug piletaster for at gå til Skift under enten TV kanaler eller Rating. Tryk derefter på OK-knappen. 7 Benyt Pil ned for at vælge Lås alle op op og tryk på OK-knappen. 4 Benyt piletasterne for at vælge Gem og tryk derefter på OK-knappen. 8 Brug Pil op for at gå til Gem og tryk derefter på OK-knappen. Nu er alle film som du har mulighed for at leje, automatisk låst med den valgte aldersgrænse

20 Pinkoder På din ordrebekræftelse for bestilling af bredbånds-tv fremgår 2 pinkoder: - Pinkode til betaling - Pinkode til Forældrekontrol En pinkode til betaling af film og en til Forældrekontrol, som bl.a. giver adgang til erotiske film. Pinkoden til Forældrekontrol kan desuden ændres direkte i Forældrekontrol menuen. Pinkode til betaling Denne pinkode skal du benytte hver gang, du vil leje en film. Sådan lejer du en film med betalings-pinkode 1 Vælg den foretrukne film under menupunktet Film. 2 Vælg Lej for kr. (beløb) og der fremkommer en informationsboks. 3 Bekræft at du vil leje den valgte film. Her kan du vælge Fortryd eller Lej. 4 Vælger du Lej, vil der fremkomme endnu en informationsboks. 5 Indtast din pinkode til betaling ved hjælp af talknapperne. Herefter vil den valgte film starte automatisk. Pinkode til Forældrekontrol Denne pinkode skal du benytte, når du skal se en låst tv-kanal eller en film med aldersbegrænsning. 3 Indtast den firecifrede pinkode til Forældrekontrol ved hjælp af tal-knapperne. Den valgte tv-kanal eller film kan nu vises. Bemærk Tryk på Slet-knappen for at slette et tal. Ændring af pinkode til Forældrekontrol I Forældrekontrol menuen kan pinkoden til Forældrekontrol ændres til en personlig kode. Sådan ændrer du pinkode til Forældrekontrol: 1 Tryk på Menu-knappen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Brug Pil ned til at vælge Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 4 Vælg Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 5 Indtast den firecifrede pinkode til Forældrekontrol. Pinkoden skal bruges for at komme ind i menuen Forældrekontrol. 6 Benyt piletasterne til at vælge Skift pinkode og tryk på OK-knappen. 7 Indtast den ønskede pinkode. Indtast pinkode igen som bekræftelse. Sådan låses en forældrekontrol op 1 Når den pågældende tv-kanal eller film vælges, vises en side med hængelås og teksten Tryk på OK for at låse op. 2 Tryk på OK-knappen. Bemærk Tryk på Slet-knappen for at slette et tal

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18 Indholdsfortegnelse Installationsvejledning... Side 4-7 Fullrate TV... Side 8-9 Skift kanaler / programmer... Side 10-11 Brug af menu... Side12 Brug af TV Guide... Side 13-14 Leje af film... Side 15-18

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Sådan bruger du TDC TV. Brugervejledning (Model: CIS5030)

Sådan bruger du TDC TV. Brugervejledning (Model: CIS5030) Sådan bruger du TDC TV Brugervejledning (Model: CIS5030) Om TDC TV og alle dine nye muligheder med TDC Play Kom nemt i gang med TDC TV. Ud over at kunne se dine kanaler på dit tv får du med TDC Play adgang

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Trin Inden installation af tv-boksen 4 Trin Placering af tv-boksen 5 Trin 3 Tilslutning af tv-boksen til din YouSee

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Trin Inden installation af tv-boksen 4 Trin Placering af tv-boksen 5 Trin Tilslutning af tv-boksen til din YouSee HomeBox

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Brugervejledning YouSee Boks

Brugervejledning YouSee Boks Brugervejledning YouSee Boks (Samsung SMT-H3126) Guide til din nye fjernbetjening STB: Til betjening af boksen. Tryk på denne knap, hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at virke på HD-boksen. TV: Til

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

Digitalmodtager til dig med TDC TV

Digitalmodtager til dig med TDC TV til dig med TDC TV Installationsvejledning (Model: ISB) Tillykke med din nye digitalmodtager Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning fra TDC. I den forbindelse har du modtaget en digitalmodtager,

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K TV-boks

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Trådløst TV til dig med Fullrate TV

Trådløst TV til dig med Fullrate TV Trådløst TV til dig med Fullrate TV Indholdsfortegnelse Tilslutning af trådløs enhed til router Sådan installerer du trådløst TV Færdig installation 5 Hvis det ikke virker... 6 Trådløse enheder stik og

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K TV-boks få alle

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv Stofa SmartTv Vejledning i Stofa SmartTv TIPS & TRICKS Få det bedste ud af dit Stofa SmartTv KANALLISTE OG PROGRAMBJÆLKE 3 4 I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner

Quickguide til Waoo! TV-funktioner Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix 48-timers arkiv AirTies 7410X Få flere TV oplevelser 4K TV-boks få alle detaljer med Med 4K, som er 4 x HD

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening)

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Brugervejledning til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31 Pauseskærm...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

BRUGER GUIDE. til Waoo TV-portal FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. til Waoo TV-portal FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE til Waoo TV-portal FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan betjener du TV-portalen...4 Sådan betjener du Netflix...5 Opstartsguide...6 Se TV...8 Waoo TV-portal...10 TV-funktioner...12

Læs mere

Brugerguide. til Waoo! TV-portal. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugerguide. til Waoo! TV-portal. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugerguide til Waoo! TV-portal Fiberbredbånd TV Telefoni Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4 Se TV... 6 Waoo! TV-portal... 8 TV-funktioner...10

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC

Læs mere

YouSee HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

YouSee HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning YouSee HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Trin Inden installation af YouSee HomeBox Trin Installation af YouSee HomeBox Installation af YouSee HomeBox med

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin

Læs mere

Kom godt i gang med Waoo! Bio

Kom godt i gang med Waoo! Bio Kom godt i gang med Waoo! Bio Fiberbredbånd TV Telefoni SEAS-NVE.DK 02 Velkommen til Waoo! Bio Lej topfilm hjemmefra sofaen Når du har en fiberforbindelse fra SEAS-NVE og Waoo! tv, har du mulighed for

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

YouSee HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

YouSee HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning YouSee HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Trin Inden installation af YouSee HomeBox Trin Installation af YouSee HomeBox Installation af YouSee

Læs mere

BRUGER GUIDE. til Waoo TV-portal FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. til Waoo TV-portal FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE til Waoo TV-portal FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan betjener du TV-portalen...4 Sådan betjener du Netflix...5 Opstartsguide...6 Se TV...8 Waoo TV-portal...10 TV-funktioner...12

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

HD-boks med og uden harddisk

HD-boks med og uden harddisk Udvidet brugervejledning til HD-boks med og uden harddisk (Samsung SMT-H3126/3106) Version 1.0 / Software-version 1.135/1.269 Indholdsfortegnelse 1 Menuer............................................................

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på

Læs mere

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02 Klinik-TV Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse v.1.02 Tænd / Sluk Tænd eller sluk for TV et Source / Input Denne knap bestemmer hvilken tilslutning på bagsiden af TV et signalet skal komme

Læs mere