Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning"

Transkript

1 Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning

2 Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale tv-stationer direkte til dit tv. Derudover får du med Film-leje din egen videobutik direkte hjemme i stuen, hvor du kan leje et stort udvalg af såvel danske som internationale film til børnene, de nyeste biograffilm og en masse gode klassikere. Denne brochure indeholder bl.a. en beskrivelse af: Fjernbetjening De vigtigste menuvalg Hvordan du ser dine tv-kanaler på dit tv Brug af TV Guide Optagelse af tv-programmer Styring af live tv Hvordan du lejer film Brug af film-menuerne Indstillinger Indstilling af skærmformat Indstilling af lyd Forældrekontrol Rigtig god fornøjelse med bredbånds-tv Fjernbetjeningen Skift mellem STB og TV Menustyring Tilbage Går tilbage til den seneste side Tænd/Sluk - Tænder og slukker for TV Tænd/Sluk - Tænder og slukker for digitalmodtager Menu - Åbner hovedmenuen Tekst-tv Skifter mellem tekst-tv og tekst-tv med baggrund App TV Guide Åbner TV Guide OK - Bekræfter dit valg i en menu TV skifter tilbage til tv-billedet Film Åbner menuen Film Piletaster - Brug denne knap til at navigere i TV menuen. Tryk på Højrepil og Venstrepil for at vælge hovedemner og Pil op og Pil ned for at vælge underemner TV valg Retur - Åbner en oversigt over senest sete kanaler Skift tekst-tv visning - Skifter mellem tekst-tv og tekst-tv med tv-baggrund Info - Viser program information om det aktuelle tvprogram, et program valgt i TV Guide eller et program i listen over aktuelt lejede film Undertekster/Options Viser liste af indstillinger, som det er muligt ændre i 2 3

3 Kanalskift TV/TDC TV Diverse Digital optager Multifunktioner TV tilstand: Direkte valg af individuelle kanaler Digitalmodtager tilstand: Direkte valg af kanaler eller indtastning i f.eks. tekst-tv TV tilstand: Vælg signalkilde på dit TV Digitalmodtager tilstand: SLET Skift TV: Skifter fra TV tilstand til digitalmodtager tilstand Volume Regulerer lydstyrken op eller ned. Lydløs Slår lyden til og fra (mute) Optaget TV Giver adgang til Optaget TV-menuen Kanalskift - skifter til kanaler/programmer Stop Stopper optagelse eller film Afspil Afspiller optagelse eller film Pause Stiller det aktuelle tv-program eller film på pause Optag Optager det aktuelle tv-program direkte eller optager fra TV Guide Skip Hopper frem eller tilbage Spol frem/tilbage Spoler frem eller tilbage i 4 forskellige hastigheder Multifunktionsknapper Anvendes f.eks. i tekst-tv Indhold Fjernbetjening Kom godt i gang med at se tv... 6 Skift kanaler/programmer... 8 Brug af hovedmenuen TV...10 Brug af TV Guide Optagelse af tv-programmer...13 Kontrol af optagelse...16 Optagelse af et enkeltstående program via TV Guide...17 Optagelse af et enkeltstående program manuelt...19 Optagelse af en serie...20 Optagelse af en serie fra TV Guide...21 Ændring af optagelse af serie fra TV Guide...21 Visning af en liste over planlagte optagelser...23 Visning af en liste over planlagte serieoptagelser...23 Visning af en liste over gemte optagelser...24 Styring af live tv...25 Leje af film...27 Afspilning af lejede film...29 Styring af film...30 Indstillinger...31 Ændring af billedformat og opløsning...31 Brug af zoom til at forstørre eller formindske tv-billedet...32 Indstilling af strømstyring...33 Forældrekontrol...34 Aktiver Forældrekontrol...34 Slå Forældrekontrol fra...37 Pinkoder...38 Pinkode til betaling...38 Pinkode til Forældrekontrol...38 Ændring af pinkode til Forældrekontrol...39 Fjernbetjening til digitalmodtager/tv...40 Automatisk programmering af fjernbetjening...40 Manuel programmering af fjernbetjening...41 Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen...41 Quick Guide ved fejl...45 Quick Guide ved billedkvalitet...46 Sådan finder du bredbånds-tv på dit fjernsyn...47 Kontakt os

4 Kom godt i gang med at se tv Dette afsnit fortæller, hvordan du ser tv, samt hvordan du benytter nogle af grundfunktionerne i bredbånds-tv. Før du går i gang Din digitalmodtager, HomeBox og dit tv bør allerede være installeret som beskrevet i installationsvejledningen, der følger med til digitalmodtageren. Lampen Net på forsiden af digitalmodtageren bør lyse konstant grønt som tegn på, at digitalmodtageren er tilsluttet og koblet til nettet. Hvis lampen Net ikke lyser konstant grønt, har du sandsynligvis netproblemer. Du kan finde hjælp i installationsvejledningen til bredbånds-tv eller ved at kontakte din udbyder af bredbånds-tv. NET Sådan ser du tv 1 Tænd for dit tv. Du kan vælge at bruge fjernbetjeningen, der passer til dit TV. Du kan også indstille fjernbetjeningen, der følger med din nye digitalmodtager, til at tænde og slukke dit tv. Du kan se, hvordan du gør på side Tænd for signalet til digitalmodtageren. Hvis Standby-lampen er gul eller rød, kan du trykke på TV-BOKS-knappen på fjernbetjeningen til digitalmodtageren for at tænde for signalet. Du kan også tænde med en af disse knapper på fjernbetjeningen: Volume, Kanalskift og talknapperne 0 til 9. Den sidst sete kanal dukker op på dit tv og Standby-lampen på digitalmodtageren lyser grønt. HDMI REC Du kan sætte din digitalmodtager i aktiv standby ved at trykke på TV-BOKS knappen på fjernbetjeningen eller Standby-knappen på digitalmodtagen. (På den trådløse digitalmodtager model VI- P2502EW er Standby-knappen på fronten mærket med teksten POWER.) Du kan vælge mellem aktiv standby og passiv standby. Du finder denne mulighed i menuen under Indstillinger - Generelt - Strømstyring. Læs mere på s. 33. Sådan skruer du op og ned for lyden Tryk på + eller på Volume-knappen på fjernbetjeningen til digitalmodtageren. Når du regulerer lyden med fjernbetjeningen, vises der en lydindikator på skærmen. Denne indikator forsvinder igen efter nogle sekunder. Sådan slår du lyden fra eller til Tryk på Lydløs-knappen på fjernbetjeningen til digitalmodtageren. Tryk igen for at slå lyden til igen. Når du slår lyden fra, vises en indikator på skærmen. Denne indikator forbliver på skærmen, indtil du igen trykker på Lydløs-knappen for at slå lyden til. Du kan også slå lyden til igen ved at trykke på + eller på Volume-knappen. Standby-lampen på fronten af digitalmodtageren kan lyse i tre farver: Grønt, orange eller rødt. Når Standby-lampen lyser grønt, er digitalmod-tageren aktiv og sender signal til NET tv et. Når Standby-lampen lyser orange er digitalmod-tageren i aktiv standby og kan NET optage NET HDMI Når Standby-lampen lyser rødt er digitalmodtageren i passiv standby og kan ikke optage HDMI HDMI REC REC REC POWER POWER POWER POWER POWER POWER POWER POWER POWER 6 7

5 Skift kanaler/programmer Sådan skifter du kanal med Kanalskift-knappen Tryk på + eller på Kanalskift-knappen for at gå en kanal frem eller tilbage. Hold knappen nede for at skifte flere gange frem eller tilbage. Når du skifter kanal med fjernbetjeningen, vises informationsbanneret på skærmen med navn på kanalen og programmet. Dette banner forsvinder igen efter nogle sekunder. For at se, hvad der vises på andre kanaler, uden at skifte væk fra den nuværende kanal, skal du trykke på en af piletasterne på fjernbetjeningen. Se TV Tryk på Højrepil eller Venstrepil for at gå frem og tilbage mellem programmer, der vises senere på den kanal, som Nu & Næste viser. Nu & Næste viser for hvert kommende program dets titel og relevante oplysninger, såsom starttidspunktet for et live tv-program eller prisen på en lejet film. 3 Tryk på OK-knappen for at skifte til det program, der vises i Nu & Næste eller for at få yderligere oplysninger om programmet, hvis det endnu ikke vises. 4 Tryk på Se TV-knappen på fjernbetjeningen for at lukke Nu & Næste. Nu & Næste forsvinder automatisk efter nogle sekunder uden aktivitet. Sådan skifter du kanal med Nu & Næste Mens du ser et tv-program på fuld skærm, kan du med Nu & Næste se hvilke programmer, der vises nu (ellere senere) på andre kanaler, uden at forlade det program, du er ved at se. Det gør du ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen. Sådan skifter du til den forrige kanal Tryk på Retur-knappen på fjernbetjeningen for at få en oversigt over de senest sete kanaler og skifte tilbage til en af dem. 1 Tryk på en af piletasterne på fjernbetjening for at se Nu & Næste billedet. Billedet vises nederst på skærmen, samtidig med at tv et forbliver på det program, du er ved at se. 2 Tryk på Pil op eller Pil ned for at gå frem eller tilbage mellem de programmer, der vises samtidig med det program, du er ved at se. Nu & Næste viser for hvert program dets titel, et Picture-in- Picture og relevante oplysninger, såsom start- og sluttidspunkt for et live tv-program, der aktuelt vises. 8 9

6 Brug af hovedmenuen Hovedmenuen Menu giver dig adgang til flere forskellige funktioner. Sådan åbner og anvender du skærmbilledet Menu 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet TV vises. 2 Brug Højrepil og Venstrepil til at vælge et hovedemne, f.eks. Optaget TV eller Film i den vandrette menulinje. 3 Benyt Pil op og Pil ned til at markere et underemne, f.eks. TV Guide. 4 Tryk på OK-knappen for at aktivere emnet. Brug af TV Guide Benyt TV Guide til at finde og vælge tv-programmer, optagelser og lejede film. Sådan finder og vælger du programmer med TV Guide 1 Tryk på TV Guide-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet TV Guide vises. 2 Benyt piletasterne til at vælge det ønskede program: Benyt Kanalskift-knappen eller Pil op og Pil ned til at bladre lodret gennem TV Guide. Benyt Højrepil og Venstrepil til at bladre vandret gennem TV Guide. Se TV 5 Tryk på Menu igen for at gå tilbage til hovedmenuen eller tryk på Se TV-knappen for at lukke hovedmenuen, og gå tilbage til fuldskærms tv-billede. 3 Tryk på OK-knappen for at se det valgte program. Hvis programmet er til rådighed, bliver det vist. Hvis programmet ikke er til rådighed, fordi det først vises senere, vises et Programinformationskærmbillede. 4 Hvis du vil se skærmbilledet Programinformation for det ønskede program, kan du trykke på Info-knappen på fjernbetjeningen. Tilbage 5 Benyt piletasterne og OK-knappen til at vælge en af de muligheder, der findes på Programinformation (f.eks. Optag udsendelse), eller benyt Tilbage-knappen til at vende tilbage til TV Guide. De muligheder, der findes på Programinformation, afhænger af programtypen, og hvornår det vises

7 Optagelse af tv-programmer Brug af skærmbilledet Programinformation til at få oplysninger om et program Programinformation viser oplysninger om et program og giver dig mulighed for at gøre forskellige ting, f.eks. optage programmet. Sådan anvender du Programinformation 1 Brug piletasterne til at vælge programmet i TV Guide. 2 Tryk på Info-knappen. Du kan også se Programinformation for et program, som du ser på fuld skærm, ved bare at trykke på Info-knappen. Under Programinformation kan du vælge Se, Optag udsendelse, Optag serie og Andre tidspunkter for et live tv-program, der aktuelt vises. 3 Tryk på Højrepil for at vælge Detaljer for at se flere detaljer om programmet. Dette skærmbillede findes kun, hvis der er yderligere programdetaljer. 4 Tryk på Højrepil for at vælge Medvirkende med en liste over vigtige personer, der medvirker i eller har instrueret programmet. Vælg navnet på personen og tryk på OK-knappen for at åbne et skærmbillede med programmer, som denne person har tilknytning til. Du kan så vælge programmer fra listen. Denne liste vises også, når du søger efter programmer via person. Hvis du har valgt Plusabonnement, kan du optage det program, der aktuelt vises, programsætte fremtidige optagelser og se optagelserne når som helst. Du kan optage et enkeltstående program eller en serie af programmer, der vises med regelmæssige mellemrum. Digitalmodtageren lagrer dine optagelser og fører en opdateret liste over dem. Du finder programmerne igen via skærmbilledet Optaget TV. Du kan sætte på pause samt spole tilbage og frem i optagelser på samme måde som med en dvd eller et videobånd. Afslutning af en planlagt optagelse med digitalmodtageren på aktiv standby Når du har planlagt en optagelse, vil den blive gennemført, selvom digitalmodtageren er på aktiv standby under optagelsen. Dette gælder dog kun for planlagte optagelser. Hvis digitalmodtageren er på passiv standby, vil optagelsen ikke blive gennemført. Optagelse af et enkeltstående program Du kan optage det program, som du aktuelt ser, eller programsætte et enkeltstående program til senere optagelse. Optagelse af det program, du aktuelt ser Du kan optage det program, som du aktuelt ser live på fuld skærm. Du kan optage programmet indtil dets fastsatte sluttidspunkt, eller du kan tilføje yderligere tid efter programmets sluttidspunkt, så du får det hele med, hvis programmet varer længere end forventet

8 Sådan optager du det program, du ser, indtil dets fastsatte sluttidspunkt Tryk på Optag-knappen på fjernbetjeningen. Meddelelsen Optager vises kortvarigt på skærmen. NET HDMI Optage-lampen (REC) på digitalmodtageren lyser, mens programmet optages. REC 5 Vælg den indstilling, du foretrækker, og tryk på OK-knappen på fjern betjeningen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OKknappen for at bevare den nuværende indstilling. Optagelsen starter med det samme og standser automatisk, når det sluttidspunkt, der er vist i TV Guide, er nået. Sådan optager du et program, som du aktuelt ser, og styrer hvornår optagelsen slutter 1 Tryk på Optag-knappen på fjernbetjeningen. Meddelelsen Optager vises kortvarigt på skærmen. NET HDMI REC Optage-lampen på digitalmodtageren lyser, mens programmet optages. 2 Tryk på Info-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet Programinformation vises. 3 Brug Pil ned for at vælge Indstillinger og tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Indstillinger vises. 4 Hvis du vil tilføje ekstra tid, så du er sikker på at få det hele med, skal du gøre følgende: 6 Vælg Gem ændringer og tryk på OK-knappen. Optagelsen af programmet er nu planlagt og standser på det tidspunkt efter programslut, som du har indstillet. Standsning af optagelsen af det program, du aktuelt ser 1 Tryk på Stop-knappen på fjernbetjeningen, mens du ser programmet på fuld skærm. Der vises en meddelelse om, at du kan standse eller fortsætte optagelsen. 2 Vælg Stop optagelse og tryk på OK-knappen. Meddelelsen Optagelse stoppet vises. Hvis du skifter mening og ikke vil standse optagelsen, skal du vælge Fortsæt optagelse og trykke på OK-knappen. a) Benyt piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge teksten under Stop Optagelse og tryk derefter på OK-knappen på fjernbetjeningen. b) Vælg, hvornår optagelsen skal slutte. Du har følgende valgmuligheder: På planlagt tidspunkt 1 time efter 5 minutter efter 2 timer efter 15 minutter efter 3 timer efter 30 minutter efter (Alle optagelser forlænges automatisk med 5 min.) 14 15

9 Kontrol af optagelse Der er forskellige måder, hvorpå du kan se, om et aktuelt vist program er ved at blive optaget. Optagelampen NET HDMI Optagelampen på forsiden af digtalmodtageren lyser rødt, hvis programmet bliver optaget. Programinformation Skift til programmet og tryk på Infoknappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet Programinformation vises. Der er en rød prik ud for navnet på programmet, hvis det bliver optaget. TV Guide Tryk på TV Guide-knappen og se, om der er en rød prik ud for programmet i Programinformation. REC Optagelse af et enkeltstående program via TV Guide Du kan benytte TV Guide til at programsætte optagelsen af et aktuelt eller kommende program. Du kan optage programmet indtil dets fastsatte sluttidspunkt, eller du kan tilføje yderligere tid efter programmets sluttidspunkt, så du får det hele med, hvis programmet varer længere end forventet. Sådan optager du et program indtil dets fastsatte sluttidspunkt 1 Tryk på TV Guide-knappen og benyt derpå piletasterne til at gå hen til det program, du vil optage. 2 Tryk på Optag-knappen. Der vises nu en rød prik ud for programmet som tegn på, at det er planlagt til optagelse. Meddelelsen Optager eller Optagelse planlagt vises kortvarigt på skærmen. Optage-lampen på NET HDMI digitalmodtageren lyser, mens programmet optages. Optagelsen starter straks, hvis programmet aktuelt vises. REC To tryk på Optag-knappen, når programmet er valgt i TV Guide, programsætter en serieoptagelse, hvilket vises ved tre overlappende prikker. Et tredje tryk annullerer optagelsen, så prikkerne forsvinder. Hvis du ved en fejl programsætter en serieoptagelse, skal du trykke på Optag-knappen igen for at annullere. Tryk så på Optag-knappen igen for at programsætte en enkeltstående optagelse. Når den planlagte optagelse starter, lyser Optage-lampen på digitalmodtageren, mens programmet optages

10 Sådan optager du et program og styrer, hvornår optagelsen skal slutte 1 Tryk på TV Guide-knappen og benyt derpå piletasterne til at gå hen til det program, du vil optage. 2 Tryk på Info-knappen. 3 Vælg Optag udsendelse eller Optag serie på dette skærmbillede og tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Optag Program (eller Optag Serier) vises. 4 Hvis du vil tilføje ekstra tid, så du er sikker på at få det hele med, skal du gøre følgende: a) Benyt piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge teksten under Stop optagelse og tryk derefter på OK-knappen på fjernbetjeningen. b) V ælg, hvornår optagelsen skal slutte. Du har følgende valgmuligheder: På planlagt tidspunkt 1 time efter 5 minutter efter 2 timer efter 15 minutter efter 3 timer efter 30 minutter efter Vælg den indstilling, du foretrækker, og tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OK-knappen for at bevare den nuværende indstilling. 5 Hvis du vil ændre, hvor længe optagelsen skal gemmes, skal du gøre følgende: a) Vælg teksten under Behold indtil og tryk på OK-knappen. b) Vælg, hvor længe optagelsen skal gemmes. Du har følgende valgmuligheder: Gem indtil harddisken er fuld - Optagelsen slettes, når de 120 timers optageplads er brugt. Gem indtil du selv sletter - Optagelsen skal gemmes, indtil du selv vælger at slette den. Vælg den indstilling, du foretrækker, og tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OK for at bevare den nuværende indstilling. 6 Når du har foretaget de ønskede indstillinger, skal du markere Gem og trykke på OK-knappen. Meddelelsen Optagelse planlagt vises kortvarigt på skærmen. Optagelse af et enkeltstående program manuelt Du kan programsætte en optagelse manuelt ved at angive kanalen, dato-en, tidspunktet og programvarig-heden. Du kan kun programsætte en optagelse ad gangen på dette skærmbillede. Sådan programsætter du en optagelse manuelt 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2 Tryk på Højrepil for at vælge Optaget TV. 3 Tryk på Pil ned for at vælge Tilføj optagelse og derefter på OK. 4 Vælg Manuel optagelse med Kanal og tid og tryk derefter på OK-knappen. Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at gå fra felt til felt. Brug talknapperne til at indtaste nummeret på den kanal, der skal optages fra, under Kanal. Vælg teksten under Dato og tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen for at indstille optagelsesdatoen. Brug talknapperne til at indtaste optagelsens starttidspunkt (under Start) og optagelsens sluttidspunkt (under Stop). Du kan indstille start- og sluttidspunkt i henhold til de fastsatte tider eller tilføje ekstra tid, så du får det hele med, hvis programmet skulle starte tidligere eller slutte senere end forventet

11 5 For at angive hvor længe optagelsen skal gemmes, skal du vælge teksten under Gem Optagelse og trykke på OK-knappen. Du har følgende valgmuligheder: Gem indtil harddisken er fuld - Optagelsen slettes, når de 120 timers optageplads er brugt. Gem indtil du selv sletter - Optagelsen gemmes, indtil du selv vælger at slette den. 6 Når du har foretaget indstillingerne, skal du vælge Optag og trykke på OK-knappen for at programsætte optagelsen. Meddelelsen Optager eller Optagelse planlagt vises kortvarigt på skærmen. Hvis du alligevel ikke vil foretage optagelsen, kan du vælge Fortryd og trykke på OK-knappen. Optagelse af en serie Du kan programsætte en optagelse af et program til ugentlig eller daglig optagelse. Du kan også programsætte hver hverdag eller hver lørdag/søndag. Denne funktion gør det muligt at optage tilbagevendende programmer, som f.eks. afsnit i en serie. Efter programsætning finder serieoptagelse sted, indtil du selv annullerer den igen. Optagelse af en serie fra TV Guide Du kan programsætte en serie til optagelse på omkring samme tidspunkt, hver gang et serieafsnit sendes. Sådan programsætter du en serieoptagelse 1 Tryk på TV Guide-knappen og benyt derpå piletasterne til at gå hen til det program, du vil optage. 2 Tryk på Optag-knappen to gange. Meddelelsen Serieoptagelse planlagt vises kortvarigt på skærmen. Ved første tryk vises en rød prik op ud for programmet og ved andet tryk vises tre overlappende prikker op. De tre overlappende prikker angiver en serie optagelse. Digitalmodtageren vil så optage dette program på samme tidspunkt på samme dag hver uge i den sendetid, der er vist i TV Guiden. Hvis du trykker en tredje gang på Optag-knappen, annulleres serieoptagelsen og de tre overlappende prikker forsvinder. Ændring af en serieoptagelse fra TV Guide Du kan benytte Programinformation-skærmbilledet for et givent program til at programsætte en serieoptagelse. Du kan optage hvert afsnit indtil dets fastsatte sluttidspunkt, eller du kan tilføje yderligere tid efter afsnittets fastsatte sluttidspunkt, så du får det hele med, hvis det varer længere end forventet. Sådan programsætter du en serieoptagelse 1 Tryk på TV Guide-knappen og benyt derpå piletasterne til at gå hen til det program, du vil optage. 2 Tryk på Info-knappen. Skærmbilledet Programinformation vises

12 3 Vælg Optag serie på dette skærmbilledet og tryk på OK-knappen. Skærmbilledet Optag Serier vises. 4 For at ændre de tidspunkter, hvor programmet optages, skal du på Optag Serier-skærmbilledet benytte piletasterne til at vælge teksten under Tid. Tryk derefter på OK-knappen for at vælge, hvilke fastsatte udsendelser, der skal optages. Du har følgende valgmuligheder: Vilkårlig dag, omkring (f.eks. 13:00) Optag udsendelse uanset ugedag, men kun hvis sendetidspunktet er det samme som eller ligger omkring det valgte afsnits sendetidspunkt. Vilkårlig dag, vilkårlig tid Optag udsendelse uanset ugedag og sendetidspunkt. Vilkårlig dag, vilkårlig tid, en gang pr. dag Optag udsendelse uanset ugedag og sendetidspunkt, men optag kun ét afsnit om dagen. 5 For at tilføje ekstra tid, så du er sikker på at få det hele af hvert afsnit med, skal du på Optag Serier-skærmbilledet benytte piletasterne til at vælge teksten under Stop optagelse og derefter trykke på OK-knappen. Du kan vælge mellem følgende sluttidspunkter for optagelsen: På planlagt tidspunkt 1 time efter 5 minutter efter 2 timer efter 15 minutter efter 3 timer efter 30 minutter efter (Alle optagelser forlænges automatisk med 5 min.) Visning af en liste over planlagte optagelser Du kan se en liste over de enkeltstående programmer og serieafsnit, som er planlagt til senere optagelse. Sådan ser du en liste over alle planlagte optagelser 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2 Tryk på Højrepil for at vælge Optaget TV. 3 Tryk på Pil ned for at vælge Planlagte optagelser og derefter på OK-knappen. Skærmbilledet Optaget TV viser en liste over alle kommende enkeltstående optagelser, inklusive serieafsnit, i den rækkefølge, hvori de vil blive optaget. 4 Benyt piletasterne eller Kanalskift-knappen til at bladre gennem listen. Visning af en liste over planlagte serieoptagelser Du kan se en liste over de serier, du har planlagt til optagelse, samt en liste over de enkeltafsnit af serierne, som skal optages. Sådan ser du en liste over de serieoptagelser, du har planlagt 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2 Tryk på Højrepil for at vælge Optaget TV. Vælg den indstilling, du foretrækker, og tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OK-knappen for at bevare den nuværende indstilling

13 Styring af live tv 3 Tryk på Pil ned for at vælge Planlagte optagelser og derefter på OK-knappen. Skærmbilledet Optaget TV vises. 4 Benyt Højrepil til at vælge Planlagte serieoptagelser i den vandrette menulinje. Skærmbilledet Optaget TV viser så en liste over de serier, som du har planlagt til optagelse. 5 Benyt piletasterne eller Kanalskift-knappen til at bladre gennem listen, og tryk OK-knappen hvis du vil se yderlige informationer om de enkelte serieoptagelser. Hvis du har valgt Plusabonnement kan du styre live tv med de samme afspilningsknapper (pause, spole frem, spole tilbage), som du bruger til optagede tv-programmer eller lejede film og serier. Du kan læse mere om styring af film på side 30. Sådan sætter du live tv på pause 1 Tryk på Pause på fjernbetjeningen for at sætte programmet på pause i op til 90 minutter. Billedet fryser. Der dukker en statusindikator op, der viser følgende: Pausetidspunktet (vises som en lodret streg med tidspunkt under) Hvor meget der er blevet optaget, siden du satte programmet på pause (hvid bjælke efter pausetidspunktet) Hvis du har programmet på pause længere end den tilladte tid, starter visningen af programmet automatisk igen fra det sted, hvor du satte det på pause. 2 Tryk på Afspil for at se programmet igen fra det sted, hvor du satte det på pause. Sådan spoler du frem eller tilbage i live tv Tryk på Spol Frem eller Skip på fjernbetjeningen for at spole frem hhv. kontinuerligt eller i korte sekvenser til det sted, hvor programmet vises live. Tryk på Spol Frem en, to eller tre gange for at spole frem med trinvis større hastighed. Tryk på Spol Tilbage for at spole tilbage hhv. kontinuerligt eller i korte sekvenser. Tryk på Spol Tilbage en, to eller tre gange for at spole tilbage med trinvis større hastighed

14 Leje af film Statusindikatoren viser følgende: Det sted i den optaget del, som du ser (vises med en lodret streg med tidspunkt under). Hvor langt du kan spole tilbage eller frem (vises som en hvid bjælke før og efter det sted i programmet, du aktuelt ser). Det sted, hvor programmet igen er live (punktet, hvor den hvide bjælke efter tidspunktet ender). Statusindikatoren forsvinder efter nogle sekunder. Du kan når som helst få programmet vist ved at trykke på Afspil. Du har mulighed for at leje film direkte via din fjernbetjening, når du har lyst. Når du har lejet en film, har du adgang til at se det, som du har lejet i mindst 24 timer. Sådan lejer du film 1 Tryk på Film-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på Menu-knappen og benytte Højrepil til at gå til Film. 2 Brug Højrepil-knappen til at gå til Film og tryk på OK-knappen. 3 Benyt Pil op og Pil ned-knapperne til at bladre i udvalget af film. 4 Benyt Pil op og Pil ned til at vælge en film eller en underkategori. Underkategorier, angivet med tre prikker til højre, indeholder flere valgmuligheder. 5 Vælg den ønskede film og tryk derefter på OK-knappen. Skærm billedet Programinformation vises. Her kan du få resume af filmen og se medvirkende i filmen. 6 Vælg Lej for kr. (beløb), og tryk derefter på OK-knappen. Hvis filmen er spærret af Forældrekontrol, vil du blive bedt om at indtaste din pinkode for at låse den op. Den vil være åben i mindst 24 timer. Du finder yderligere oplysninger i afsnittet Forældrekontrol s

15 7 Vælg Lej i den meddelelse, der vises, og tryk derefter på OK-knappen. Når du har foretaget dit køb og om nødvendigt fjernet spærringen af filmen, vil den begynde med det samme. Hvis du hellere vil se filmen senere, skal du trykke på Stop-knappen på fjernbetjeningen, vælge Afslut, og derefter trykke på OK-knappen. Du kan nu gå til skærmbilledet Lejede Film og afspille filmen, når som helst (indtil lejeperioden udløber). Bemærk, at kun betalingsfilm er tilgængelige. Du finder yderligere oplysninger i næste afsnit Afspilning af lejede film. Undertekster på film Alle film på andre sprog end dansk har som udgangspunkt danske undertekster. Det er dog muligt at ændre sproget på underteksterne på nogle film. Sådan gør du: Når du har startet en film, skal du trykke på Option-knappen på din fjernbetjening. Vælg Sprog - undertekster. Derefter vælger du det sprog, du ønsker underteksterne på. Leje af film med erotisk indhold Du har også mulighed for at leje erotiske film. Disse film vil være beskyttet af en pinkode for forældrekontrol, så børn og unge effektivt kan beskyttes mod at se denne type film. Du lejer filmene på samme måde som alle andre film. Sådan finder du erotiske film 1 Tryk på Film & Serier-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på Menu-knappen og benytte Højrepil til at gå til Film. 2 Vælg Genre og herefter Erotik. Du skal være opmærksom på, at de fremsendte pinkoder til såvel betaling som forældrekontrol i udgangspunktet er ens. For at beskytte dig yderligere anbefaler vi, at du ændrer pinkode for forældrekontrol med det samme! Læs hvordan under afsnittet Ændring af pinkode til Forældrekontrol side 39. Afspilning af lejede film Du kan afspille en lejet film indtil lejeperioden udløber. Hvis en film udløber, mens du afspiller den, vil den standse øjeblikkeligt. Du kan ikke se en film efter lejeperiodens udløb, heller ikke selvom du har påbegyndt afspilningen før lejeperioden udløb. Du kan se en liste over de film, du har lejet, i skærmbilledet Lejede Film og dér vælge den film/serie, du ønsker at se. Sådan ser du listen over lejede film Tryk på Film-knappen på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på Menu-knappen og benytte Højrepil til at gå til Film. Dine lejede film vil inden for lejeperioden fremgå af skærmbilledet Lejede Film. Lejede Film Skærmbilledet Lejede Film viser en liste over aktuelt lejede film og serier. Bemærk, at kun betalingsfilm eller -serier er tilgængelige via Lejede Film. Erotiske film vises med låst indhold. Når lejeperioden for en given film udløber, fjernes filmen automatisk fra listen. Sådan afspiller du en film fra listen over lejede film 1 Tryk på Film-knappen på din fjernbetjening. 2 Benyt piletasterne til at vælge den ønskede film i listen, og tryk derefter på OK-knappen. 3 Vælg Afspil og tryk på OK-knappen. Hvis du tidligere har sat filmen på pause eller standset den, før den var slut, starter afspilningen fra det sted, hvor du er kommet til. For at se filmen igen fra begyndelsen skal du trykke på Stop-knappen, vælge Begynd forfra og derefter trykke på OK-knappen. Hvis en film er spærret med forældrekontrol, men spærringen er ophævet, træder spærringen automatisk i kraft igen efter 4 timer. Spærringsskærmbilledet vises igen. For at fjerne spærringen, skal du så trykke på OK-knappen og indtaste pinkoden til Forældrekontrol. Vælg derefter Ophæv spærring og tryk på OK-knappen

16 Styring af film Du kan bruge afspilningsknapperne på fjernbetjeningen til at sætte en film på pause og spole frem og tilbage på nøjagtigt samme måde som med en dvd. Sådan bruger du knapperne Nogle af knapperne har flere funktioner alt afhængig af, hvilke knapper der blev trykket på umiddelbart før. Tryk på Pause for at sætte filmen på pause/fryse filmen Tryk på Afspil for at se filmen igen fra det sted, hvor du satte den på pause. Tryk på Stop for at standse filmen. Tryk på Afspil for at afspille filmen fra begyndelsen. Tryk på Spol Tilbage eller Spol Frem for at spole tilbage eller frem i filmen. Du kan spole med tre hastigheder Tryk på Spol Tilbage eller Spol Frem en, to eller tre gange for trinvist hurtigere hastighed. Tryk på Afspil for at fortsætte afspilningen ved normal hastighed. Tryk på Skip for at springe frem eller tilbage i korte sekvenser (ca. 30 sekunder). Indstillinger Ændring af billedformat og opløsning Digitalmodtageren gør det muligt at ændre billedformat (skærmopsætning) på de viste skærmbilleder, så de passer til det fjernsyn, du har. Vælg den skærmopsætning, der passer bedst: 4:3 standardformat - Anvendes til almindelige fjernsyn. Widescreen standard format - Anvendes hvis du har et widescreen-fjernsyn (16:9 Skærm-opsætning), der ikke har high-definition-visning. 720p højtopløsningsformat - Anvendes hvis du har et HD ready fjernsyn og ønsker at benytte formatet 720p. 1080i højtopløsningsformat - Anvendes hvis du har et HD ready fjernsyn og ønsker at benytte formatet 1080i. 1080p højtopløsningsformat - Anvendes hvis du har et HD ready fjernsyn og ønsker at benytte formatet 1080p. Ændring af skærmopløsningen ændrer formatet på tv-billedet og på skærm-billederne i TV. Sådan ændrer du billedformat (skærmopsætning) 1 Tryk på Menu på fjernbetjeningen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Benyt Pil ned til at vælge TV og tryk derefter på OK-knappen. 4 Benyt Pil ned til at vælge skærmformat og -opløsning og tryk derefter på OK -knappen. 5 Benyt Pil op og Pil ned til at markere den ønskede skærm-opsætning og opløsning. 6 Tryk på OK-knappen for at aktivere indstillingerne

17 7 Benyt piletasterne til at vælge Fortsæt og tryk derefter på OK-knappen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OK-knappen for at lukke skærmbilledet uden at ændre skærmopsætning. Brug af zoom til at forstørre eller formindske tv-billedet Du kan gøre zoom-indstillingen større, hvilket reducerer det sorte område i billedkanten, ved at forstørre selve tv-billedet, når du ser tv. Hvis for meget af tv-billedet mangler i kanterne, kan du modsat gøre zoom-indstillingen mindre, så tv-billedet bliver mindre. Zoom fungerer kun på wide-screen-fjernsyn. Sådan ændrer du zoom-indstilling 1 Tryk på Option-knappen på fjernbetjeningen til digitalmodtageren, når du ser tv. 2 Benyt Højre- og Venstrepil til at skifte til menuen Skærmformat. 3 Benyt Pil op og Pil ned ned til at vælge den ønskede skærm- opsætning. Hvis du gør zoom-indstillingen større, er der risiko for, at noget af tv-billedet forsvinder ud bag kanten. Målet er at reducere det sorte område uden at beskære tv-billedet for meget. Der er 5 zoom-indstillinger: Normal - Denne indstilling placerer billedet midt på skærmen (standardindstilling). Stræk - Denne indstilling strækker billedet, så det fylder hele skærmen. Det kan dog forvrænge billedet. Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3 - Hver indstilling giver større zoom, så det sorte område bliver mindre. Det skærer noget af toppen og bunden af billedet af. 4 Tryk på OK-knappen for at vælge en zoom-indstilling. Hvis du vil annullere indstillingen igen, skal du gentage ovennævnte procedure og vælge indstillingen Normal. Indstilling af strømstyring Du har mulighed for at indstille, hvor strømbesparende digitalmodtagerens standby-funktion skal være. Du kan vælge mellem aktiv standby og passiv standby. Aktiv standby Optagefunktionen er tilgængelig Strømforbrug er 7-10W Opstartstid er ca. 6 sekunder Passiv standby Optagefunktionen er IKKE tilgængelig Strømforbruget er <0,5W Opstartstid er 1-1,5 minut Sådan ændrer du indstillinger for strømstyring 1 Tryk på Menu på fjernbetjeningen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Benyt Pil ned til at vælge Generelt og tryk derefter på OK-knappen. 4 Benyt Pil ned til at vælge Strømstyring og tryk derefter på OK-knappen. 5 Benyt piletasterne til at vælge den ønskede standby-funktion. 6 Bentyr piletasterne til at vælge Gem og tryk derefter på OK-knappen 32 33

18 Forældrekontrol Ved at aktivere Forældrekontrol kan du forhindre børn i at se bestemte tv-kanaler, optagelser og typer af lejede film. Forældrekontrol gælder ikke kun for visning af de låste programmer på fuld skærm, men også for Picture-in-Picture visning (i f.eks. TV Guiden). Når du har aktiveret Forældrekontrol, kan du når som helst ændre de valgte indstillinger, skifte pinkode og ophæve Forældrekontrol igen enten midlertidigt eller permanent. Bemærk, at spærrede kanaler og programmer stadig vises i TV Guiden, og du kan programsætte dem til optagelse uden at angive en pinkode. Du skal dog angive en pinkode for at kunne se optagelserne. Sådan aktiverer du Forældrekontrol 1 Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Brug Pil ned til at vælge Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 4 Vælg Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 5 Indtast den firecifrede pinkode for forældrekontrol. Pinkode for forældrekontrol skal bruges for at komme ind i menuen for Forældrekontrol. Du har to muligheder for Forældrekontrol: Aktiver Forældrekontrol Aktivering af Forældrekontrol eller ændring af indstillinger sker på skærmbilledet Indstillinger Forældrekontrol. På dette skærmbillede kan du også kontrollere, om Forældrekontrol er aktiveret eller ej: Hvis der vises et billede af en lukket lås ud for Forældrekontrol, er pinkode allerede indstillet og Forældrekontrol aktiveret. Tv-kanaler Sæt en generel forældrelås på udvalgte eller alle kanaler. Rating Sæt aldersbegrænsning på de film, du har mulighed for at leje. Her sammenlignes den valgte aldersgrænse med filmens angivende aldersgrænse. Bemærk, at aldersbegrænsningen kun gælder for lejede film - ikke tv-kanaler generelt (live-tv). Sådan aktiverer du forældrelås på tv-kanaler 1 Benyt piletasterne til at gå til Skift under Lås TV kanaler og tryk derefter på OK-knappen. 2 Brug Pil op og Pil ned for at vælge den ønskede kanal og tryk på OK-knappen

19 3 Brug piletasterne for at vælge Gem og tryk derefter på OK-knappen. Der vises en hængelås ud fra den pågældende tv-kanal, der indikerer, at kanalen nu er låst. Sådan aktiverer du aldersbegrænsning på film 1 Vælg menupunktet Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 2 Benyt piletasterne til at gå til Skift under Rating og tryk derefter på OK-knappen. 3 Brug piletasterne for at vælge den ønskede begrænsning og tryk på OK-knappen. Niveau Beskrivelse Symbol Erotik Voksent materiale, uegnet for børn 15 Tilladt for børn over Tilladt for børn over 11 7 Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år A Tilladt for alle Slå Forældrekontrol fra For at ophæve en låst tv-kanal eller en alders-begrænsning på Film, skal Forældrekontrol slåes fra. Sådan slår du Forældrekontrol fra: 1 Tryk på Menu-knappen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Brug Pil ned til at vælge Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 4 Vælg Forældrekontrol og tryk derefter på OK-knappen. 5 Indtast den firecifrede pinkode for forældrekontrol. Pinkode for forældrekontrol skal bruges for at komme ind i menuen for Forældrekontrol. 6 Brug piletaster for at gå til Skift under enten TV kanaler eller Rating. Tryk derefter på OK-knappen. 7 Benyt Pil ned for at vælge Lås alle op op og tryk på OK-knappen. 4 Benyt piletasterne for at vælge Gem og tryk derefter på OK-knappen. 8 Brug Pil op for at gå til Gem og tryk derefter på OK-knappen. Nu er alle film som du har mulighed for at leje, automatisk låst med den valgte aldersgrænse

20 Pinkoder På din ordrebekræftelse for bestilling af bredbånds-tv fremgår 2 pinkoder: - Pinkode til betaling - Pinkode til Forældrekontrol En pinkode til betaling af film og en til Forældrekontrol, som bl.a. giver adgang til erotiske film. Pinkoden til Forældrekontrol kan desuden ændres direkte i Forældrekontrol menuen. Pinkode til betaling Denne pinkode skal du benytte hver gang, du vil leje en film. Sådan lejer du en film med betalings-pinkode 1 Vælg den foretrukne film under menupunktet Film. 2 Vælg Lej for kr. (beløb) og der fremkommer en informationsboks. 3 Bekræft at du vil leje den valgte film. Her kan du vælge Fortryd eller Lej. 4 Vælger du Lej, vil der fremkomme endnu en informationsboks. 5 Indtast din pinkode til betaling ved hjælp af talknapperne. Herefter vil den valgte film starte automatisk. Pinkode til Forældrekontrol Denne pinkode skal du benytte, når du skal se en låst tv-kanal eller en film med aldersbegrænsning. 3 Indtast den firecifrede pinkode til Forældrekontrol ved hjælp af tal-knapperne. Den valgte tv-kanal eller film kan nu vises. Bemærk Tryk på Slet-knappen for at slette et tal. Ændring af pinkode til Forældrekontrol I Forældrekontrol menuen kan pinkoden til Forældrekontrol ændres til en personlig kode. Sådan ændrer du pinkode til Forældrekontrol: 1 Tryk på Menu-knappen. 2 Benyt Højrepil til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje. 3 Brug Pil ned til at vælge Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 4 Vælg Forældrekontrol og tryk på OK-knappen. 5 Indtast den firecifrede pinkode til Forældrekontrol. Pinkoden skal bruges for at komme ind i menuen Forældrekontrol. 6 Benyt piletasterne til at vælge Skift pinkode og tryk på OK-knappen. 7 Indtast den ønskede pinkode. Indtast pinkode igen som bekræftelse. Sådan låses en forældrekontrol op 1 Når den pågældende tv-kanal eller film vælges, vises en side med hængelås og teksten Tryk på OK for at låse op. 2 Tryk på OK-knappen. Bemærk Tryk på Slet-knappen for at slette et tal

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

HD-boks med og uden harddisk

HD-boks med og uden harddisk Udvidet brugervejledning til HD-boks med og uden harddisk (Samsung SMT-H3126/3106) Version 1.0 / Software-version 1.135/1.269 Indholdsfortegnelse 1 Menuer............................................................

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola fjernbetjening...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 Waoo! TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Pauseskærm...31

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Waoo! Web TV på computer

Waoo! Web TV på computer Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Oversigt over indholdet på Waoo!

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning

Få mest muligt ud af Telia TV. Brugervejledning Få mest muligt ud af Telia TV Brugervejledning Velkommen til Telia TV Med Telia TV får du suveræn billed- og lydkvalitet på dit tv direkte via din bredbåndsforbindelse. Og selvfølgelig kan du surfe samtidig

Læs mere

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet på Waoo! Web TV...4 TV-kanaler på computer... 4 Velkommen

Læs mere

ipad let øvede, modul 10

ipad let øvede, modul 10 12052014AS ipad for let øvede modul 10 Underholdning på ipad TV og Podcasting Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Indhold Velkommen Indhold 2 Velkommen 3 Fjernbetjening 4 Oversigtsbillede af standard fjernbetjening 5 Hovedmenu 6 TV portalens undermenuer 8 Waoo! TV 9 Optagelser

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Indhold 3 Velkommen 4 Fjernbetjening 6 Hovedmenu 8 TV-portalens undermenuer 9 Waoo! TV 20 Optagelser 23 Film 27 Pauseskærm

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox VDSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Installationsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet i waoo.tv...4 TV kanaler på computer... 4 Velkommen til waoo.tv... 6 Waoo! Web TV betjeningsvejledning...11 Genvejstaster...14

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 AirPlay...11 FAQ...12 Kontaktinformation...16

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere