Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg 2009 borgerundersøgelse"

Transkript

1 Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen af lokale forhold fordelt på områder og postnumre. KOMMUNENS UDVIKLING Hvordan skal pengene bruges, hvad er vigtigt for kommunen, og hvad er vigtigt om de enkelte områder. BORGERNES EGNE IDEER B O R G E R P A N E L E T 0 7 / A T B O I S Ø N D E R B O R G K O M M U N E Denne undersøgelse er den første i Sønderborg Kommunes nyligt etablerende borgerpanel, som omfatter et bredt udsnit af kommunens borgere. Formålet med undersøgelsen er byrådets ønske om at styrke dialogen med borgerne. Undersøgelsen er gennemført i juni måned 2009, i samarbejde med Sønderborg Kommunes Temaudvalg, kommunikationsafdeling og ledelse. nes egne ideer og forslag, findes i tilægsrapporten med de åbne svar. PROMONITOR. SYDDANSKE FORSKERPARKER. TELEFON W W W. B O R G E R P A N E L. I N F O

2 2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3 Om indekstal... 4 Boet hvor længe i Sønderborg Kommune... 5 Motiver til at bosætte sig i Sønderborg Kommune... 6 Ord der passer på Sønderborg Kommune... 8 Hvad kendetegner Sønderborg Kommune... 9 De lokale forhold hvad er vigtigt De lokale forhold hvad er vigtigt, efter områdetilknytning De lokale forhold hvor tilfreds er man samlet set De lokale forhold hvor tilfreds er man, efter områdetilknytning De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Nordborg De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Sønderborg De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Gråsten Forholdene lokalt tilfredshed og vigtighed efter postnummer Forholdene lokalt tilfredshed fordelt på alle postnumre De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6300 Gråsten De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6310 Broager De lokale forhold tilfredshed og vigtighed De lokale forhold tilfredshed og vigtighed De lokale forhold tilfredshed og vigtighed De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6470 Sydals De lokale forhold tilfredshed og vigtighed alle områder Prioritering af de kommunale udgifter de kommende år Vigtigste serviceområder for kommunens udvikling Prioritering af de vigtigste serviceområder for udviklingen Tilknytning til byområde Indsatsområder for sikring af byudviklingen Indsatsområder for sikring af udviklingen af Gråsten by Indsatsområder for sikring af udviklingen af Nordborg by Indsatsområder for sikring af udviklingen af Sønderborg by Svarpersonernes baggrund Svarpersonernes baggrund kryds med postnumre... 43

3 3 Om undersøgelsen Fakta om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode panel Periode Juni 2009 Inviterede borgere Antal svar Svarprocent 86 % Vægtning af svardata Igen

4 4 Om indekstal Læsning og fortolkning af indekstal Indekstal benyttes, for at resultaterne skal være så overskuelige og sammenlignelige som muligt. I praksis fremkommer tallet ved, at hver besvarelse (f.eks. grad af tilfredshed) tildeles et tal, som over en symmetrisk skala omregnes til en værdi mellem 0 og 100. Derved bliver frekvenstabeller samlet i ét tal og tallene kan sammenlignes, lige meget hvilken slags svarskala undersøgelsen benytter. Derved kan forskellige målinger og emner lettere sammenlignes. På tilfredshedsskalaen svarer 0 således f.eks. til at alle har svaret meget utilfreds", 25 til utilfreds", 50 til hverken eller", 75 til tilfreds" og 100 til meget tilfreds". Hvordan indekstallene skal vuderes, kommer an på målsætninger, udgangspunkt og ambitioner. Typisk arbejdes i tilfredshedsammenhæng med politiske servicemål i størrelsen Under 50 anses for kritisk Mellem 50 og 65 er acceptabelt Mellem 65 og 75 er godt Over 75 er excellent Skala (5 punkt) Indeks Meget utilfreds 0 Utilfreds 25 Hverken-eller 50 Tilfreds 75 Meget tilfreds 100 Ved ikke Tælles ikke med i indeks

5 5 Boet hvor længe i Sønderborg Kommune Hvor længe har svarpersonerne boet i det nuværende Sønderborg Kommune Spørgsmålet om, hvor længe man har boet i kommunen, tjener primært som baggrund for det næste spørgsmål hvorfor valgte man at bosætte sig netop her. Interessant er det dog at bemærke forskellene mellem, hvor længe man har været bosat i kommunen fordelt på postnumre. Områderne Nordborg og Augustenborg har de største andele af borgere, som har boet mere end 30 år i kommunen (62 og 61 pct.). Sønderborg, Gråsten og Broager har den relativt mindste andel af borgere, som har boet over 30 år i kommunen (43, 45 og 47 pct.). Har boet i Sønderborg Kommune: 3 år eller under 4-9 år år år år år 30 år eller mere 6470 Sydals 10% 10% 6% 8% 8% 6% 53% 6% 7% 7% 6% 7% 5% 61% 7% 5% 8% 5% 6% 7% 62% 10% 14% 10% 7% 8% 8% 43% 6320 Egernsund 18% 18% 0% 9% 0% 55% 6310 Broager 15% 14% 6% 7% 3% 7% 47% 6300 Gråsten 13% 15% 5% 9% 7% 6% 45% (Fig. 1 antal år man har boet i det nuværende Sønderborg Kommune)

6 6 Motiver til at bosætte sig i Sønderborg Kommune Hvorfor valgte man at bosætte sig netop her e, som er flyttet til Sønderborg Kommune inden for de sidste 10 år, er blevet spurgt om, hvorfor de valgte at bosætte sig her ud fra en liste med 19 valgmotiver, hvor borgerne kunne vælge op til 6 vigtige grunde til bosætning i området. Den mest fremtrædende grund til at bosætte sig i Sønderborg Kommune, er relationer til familie/venner, efterfulgt af arbejdsmæssige grunde og det, at man fandt den ønskede bolig i området samt tilknytning til området. Således udgør relationer sammen med arbejde vigtige grunde for hver anden tilflytter og tilknytning til området nævnes som en vigtig grund af 4 ud af 10 tilflyttere. Herefter kommer nærhed til grønne områder som en vigtig grund for tilflytterne, hvilket har været af betydning for 3 ud af 10 tilflyttere. Noget færre under 20 pct. vælger kommunen på grund af f.eks. bylivet, kulturen eller forhold for børnefamilier, ligesom få har angivet gode trafikforbindelser og god kollektiv transport som årsager til valg af kommunen. Valgte Sønderborg Kommune fordi: Relationer til familie/venner Arbejdsmæssige grunde 51% 53% Fandt den ønskede bolig her 42% Havde tilknytning til området 39% Nærhed til grønne områder 33% Interessant/levende byliv 18% Tilfældigheder Indkøbsmuligheder Uddannelsesmæssige grunde 13% 14% 14% Gode skoler / institutioner Kulturtilbud i området Sports- og motionsmuligheder Forholdene for børnefamilier Kommunens omdømme Gode forhold for erhvervslivet Gode trafikforbindelser Sundhedsmæssige grunde God kollektiv transport Ved ikke 10% 10% 9% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (Fig. 2 A og B hvorfor valgte man at bosætte sig i Sønderborg Kommune)

7 7 En interessant detalje er, at motiverne til at flytte til kommunen er forskellige i forhold til, hvilket område man primært er knyttet til: Sønderborg, Nordborg eller Gråsten. For tilflyttere med tilknytning til Gråsten og Nordborg, spiller det at man fandt den ønskede bolig den største rolle, tæt fulgt af relationer og tilknytning til området, mens arbejdsmæssige grunde er det enkeltmotiv, som flest tilflyttere med tilknytning til Sønderborg peger på. Skal der rammes bredt, kredser tilflytterargumenter sig omkring arbejde, den rigtige bolig, familie/venner, relationer til området og nærheden til grønne områder, hvilket for alle områder er de 5-6 mest udbredte motiver, for at vælge bosætning i Sønderborg Kommune. Valgte Sønderborg Kommune på grund af -fordelt på primært tilknytningsområde Gråsten Sønderborg Nordborg Relationer til familie/venner Fandt den ønskede bolig her Arbejdsmæssige grunde Havde tilknytning til området Nærhed til grønne områder Tilfældigheder Indkøbsmuligheder Interessant/levende byliv Forholdene for børnefamilier Gode skoler / institutioner Sports- og motionsmuligheder Kulturtilbud i området Uddannelsesmæssige grunde Sundhedsmæssige grunde Kommunens omdømme Gode forhold for erhvervslivet Gode trafikforbindelser God kollektiv transport 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

8 8 Ord der passer på Sønderborg Kommune Hvor godt passer disse ord på kommunen Svarpersonerne blev bedt om at tage stilling til en række enkle tillægsord, ud fra hvor godt de synes, at ordet passer på Sønderborg Kommune. Den korte imagebeskrivelse af kommunen startende med det vigtigste, er således at kommunen er smuk, hyggelig, grøn men også visionær, iderig, spændende, og samtidig fredelig, sund, dynamisk. Det ord som passer allerbedst på Sønderborg Kommune er ifølge borgerne ordet smuk kort fulgt at ordene hyggelig og grøn. Det visionære er også noget, ganske mange forbinder med Sønderborg Kommune, ligesom de dertil beslægtede ord som iderig, spændende men også fredelig, sund og alsidig er begreber, mange forbinder med kommunen. På næstsidstepladsen kommer ordet ren og til sidst ordet utraditionel sidstnævnte kendetegn kan i øvrigt betragtes både som et plus og det modsatte, afhængig af synspunktet. Ord der passer Indeks Smuk 89 Hyggelig 81 Grøn 76 Visionær Iderig Spændende Fredelig Sund Dynamisk Alsidig Ren Utraditionel (Fig. 3 hvor godt passer disse ord på Sønderborg Kommune, indeks 0-100) Svarene er indekseret fra 0 til 100 hvis alle mener ordet passer i høj grad er resultatet 100 hvis ingen synes det passer, er resultatet 0, mens indeks 50 betyder, at lige mange synes det passer hhv. ikke passer.

9 9 Hvad kendetegner Sønderborg Kommune Hvor godt passer disse kendetegn på kommunen Svarpersonerne er blevet bedt om at tage stilling til en række kendetegn og vurdere, hvor godt disse kendetegn passer på Sønderborg Kommune. Meget i tråd med motiver for tilflytterne, mener borgerne i høj grad, at kommunen har god natur og grønne område, ligesom kommunen i høj grad er kendetegnet ved gode indkøbsmuligheder, godt kulturliv, gode uddannelsesmuligheder og gode arbejdspladser for at fremhæve de kendetegn, som flest svarpersoner synes passer på kommunen. I den modsatte ende af skalaen, finder vi kendetegnet god kollektiv transport, der opnår den laveste bedømmelse og som eneste kendetegn kommer ud med en negativ bedømmelse på indeks 47, hvilket betyder, at borgene tildeler den kollektive transport flere negative end positive tilkendegivelser. Trafikforhold opnår næstlaveste bedømmelse og er således et område, borgerne ikke er udpræget tilfredse med. Kendetegn for kommunen Indeks God natur og grønne områder 88 Gode indkøbsmuligheder Godt / spændende kulturliv Gode uddannelsesmuligheder Gode arbejdspladser Gode forhold for sport og motion Passende udvalg af boliger Gode forhold for erhvervslivet Kommunen har et godt omdømme Kommunen har et rent miljø Gode skoler/institutioner Gode trafikforhold 60 God kollektiv transport (Fig. 4 hvad kendetegner Sønderborg Kommune, indeks 0-100) Svarene er omregnet til indeks 0-100, hvor 100 betyder, at alle mener kendetegnet passer meget godt, mens 0 betyder at ingen mener det passer. Hvis tallet er under indeks 50, betyder at flertallet ikke mener begrebet passer.

10 10 Kollektiv transport, trafikforhold og skoler uddybet Der er foretaget en uddybende belysning af spørgsmålene om gode skoler/institutioner, gode trafikforhold og god kollektiv transport, for at undersøge om opfattelsen af disse forhold varierer i forhold til forskellige befolkningsgrupper i kommunen. Der er i det efterfølgende kun vist sammenhænge, hvor har vist sig at være faktiske forskelle. Gode skoler/institutioner, krydset med børn i husstanden At have hjemmeboende børn, og dermed have en mere indgående kontakt med kommunens institutioner, medfører en forskel i tilfredsheden med kommunens institutioner. De som ikke har hjemmeboende børn er mere tilfredse indeks 71 end de med børn. Generelt udtrykkes der blandt borgerne en vis tilfredshed med kommunens skoler/institutioner med et gennemsnit på indeks 66, men blandt børnefamilierne med plads til forbedringer Kendetegn for kommunen: -"Gode skoler / institutioner" krydset med børn i husstanden Indeks Ingen hjemmeboende børn Børn, 0-1 år Børn, 2-5 år Børn, 6-15 år Unge, år Unge, år Gens. Børn (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x børn i husstanden, indeks 0-100)

11 11 Kollektiv transport, krydset med alder ne har tidligere i undersøgelsen taget stilling til en række kendetegn for kommunen og bedømte disse. Som den eneste fik god kollektiv transport flere negative bedømmelser end positive og landede på indeks 47 det kan tages som et udtryk for at være på et kritisk niveau. Ses der nærmere på befolkningsgruppernes bedømmelse af den kollektive transport i kommunen, gemmer der sig betydelige variationer. Vurderingen af den kollektive transport er relative lav på tværs af alle aldersgrupper. Den unge del af svarpersonerne mellem 18 til 29 år, mener i udpræget grad ikke at kommunen har god kollektiv transport. Det bliver ikke meget bedre med de 30 til 49-årige, hvor vurderingen kun er lidt højrere, men stadig lavere end indeks 50. I aldersgruppen 50 til 64-år, vurderes den kollektive transport til midt i mellem, dvs. hverken god eller dårlig. Gruppen 65-årige og opefter, har et svag tendens til lidt flere positive end negative bedømmelser Kendetegn for kommunen: -"God kollektiv transport" krydset med aldersgrupper Indeks Gens. Alder (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x alder, indeks 0-100)

12 12 Kollektiv transport, krydset med erhverv Krydses svarpersonerne med deres erhverv, fremkommer et andet perspektiv på den utilfredse bedømmelse af den kollektive transport. De studerende på indeks 42 er ret utilfredse med den kollektive transport, hvilket falder i tråd med forrige tabel, hvori den yngre generation var mest utilfreds. Fordelt på erhverv, er funktionærer, selvstændige og faglærte arbejdere, som alle er erhvervsaktive grupper, de mindst tilfredse - fra indeks 42 til indeks 45. Mere tilfredse end gennemsnittet er erhvervsgrupperne jobsøgende, pensionister og ufaglærte, der alle tildeler den kollektive transport lidt flere postive end negative bedømmelser, og dermed lige netop lander på et neutralt til positivt tilfredshedsniveau. 70 Kendetegn for kommunen: -"God kollektiv transport" krydset med erhverv Indeks Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær / tjenestemand Jobsøgende Pensionist (alle former) Selvstændig Studerende Gens. Erhverv (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x erhverv, indeks 0-100)

13 13 Kollektiv transport, krydset med postnummer Bedømmelsen af den kollektive transport i kommunen udviser som helhed mindre variationer, fordelt på postnumrne i kommunen. Sydals tildeler med indeks 33 dog den kollektive transport en særdeles lav vurdering. Broager giver den næstlaveste, med indeks 42 og Gråsten kun en svagt bedre bedømmelse. Nordborg, Sønderborg og Augustenborg giver god kollektiv tranport bedømmelser lidt over gennemsnittet for kommunen, med indeks fra 49 til 53, og dermed omkring ligeså mange negative som positive bedømmelser. 70 Kendetegn for kommunen: -"God kollektiv transport" krydset med postnummer Indeks Gråsten 6310 Broager 6440 Augustenborg Postnummer 6470 Sydals Gens. (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x postnummer, indeks 0-100)

14 14 Gode trafikforhold, krydset med erhverv Gode trafikforhold blev bedømt som det kendetegn i kommunen, der fik den næstlaveste bedømmelse, med indeks 60. Resultaterne varierer markant i forhold til svarpersonernes erhvervsmæssige baggrund. Således udviser selvstændige, faglærte og funktionærer en bedømmer trafikforhold der er lidt lavere end gennemsnittet for hele kommunen, men væsentligt lavere, set i forhold til ikke erhvervsaktive borgere. Tilfredsheden med trafikforholdene er dermed lavest blandt de erhvervsgrupper, der er hyppige brugere af infrastrukturen i kommunen i erhvervsmæssigt øjemed. Studerende, pensionister, ufaglærte og jobsøgende, giver trafikforholdene i kommunen relativt gode bedømmelser, fra indeks 66 til 69. Den mest positive gruppe i forhold til trafikforholdene, er borgere udenfor erhverv, der med indeks 76 tildeler gode trafikforhold en meget positiv bedømmelse. 90 Kendetegn for kommunen: -"Gode trafikforhold" krydset med erhverv Indeks Selvstændig Arbejder, faglært Funktionær / tjenestemand Gens. Studerende Pensionist (alle former) Arbejder, ufaglært Jobsøgende Uden for erhverv Erhverv (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x erhverv, indeks 0-100)

15 15 Gode trafikforhold, krydset med postnummer Den lave bedømmelse og dermed tilfredshed med trafikforholdene i kommunen, kan deslige opdeles geografisk efter postnummer. Broager, Sydals og Sønderborg vurderer trafikforholdene under gennemsnittet og giver dermed lidt flere positive end negative bedømmelser. Det er svarpesoner fra områderne Gråsten, Augustenborg og Nordborg, der trækker gennemsnittet for bedømmelsen af trafikforholdene op, med Nordborg og Augustenborg, som de meste positive. 80 Kendetegn for kommunen: -"Gode trafikforhold" krydset med postnummer Indeks Broager 6470 Sydals 6300 Gråsten 6440 Augustenborg Postnummer Gens. (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x postnummer, indeks 0-100)

16 16 De lokale forhold hvad er vigtigt Hvor vigtigte er forholdene, for ens lokale område Set under et, er de vigtigste forhold i ens lokalområde, naturen og de grønne områder, ro og fred, stemningen, sammen med serviceforhold som skoler, institutioner, forhold for børn og unge mens lige så mange bedømmer naboskab og sociale relationer, sammen med boligens pris og kvalitet, som værende blandt de vigtigste forhold for lokalområdet. Samlet set er bylivet, nærhed til uddannelse (som jo heller ikke er aktuelt for alle borgere), sammen med kollektiv transport og kulturlivet, blandt de forhold, som har mindst betydning for, at man bor i sit lokalområde. Vigtighed lokalt Natur og grønne områder Område med ro og fred Stemningen i området Skoler/institutioner Forholdene for børn og unge Gode naboer/sociale relationer Boligens kvalitet Boligens pris Områdets omdømme Trafikforbindelser Relationer til familie Indkøbsmuligheder Forholdene for ældre Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Kollektiv transport Nærhed til uddannelse Bylivet Indeks (Fig. 5 hvor vigtigt er de nævnte punkter for, at man bor i sit lokalområde, indeks 0-100).

17 17 De lokale forhold hvad er vigtigt, efter områdetilknytning Hvor vigtige er forholdene - efter område Vigtigheden af de nævnte forhold, opdelt efter hvilket område af kommunen svarpersonerne primært føler sig knyttet til, viser kun mindre udsving i, hvad man som borger finder vigtigt lokalt. Forskellene er så små, at de fleste nemt kan skyldes almindelig statistisk usikkerhed. Vigtighed lokalt, efter område tilknytning Nordborg Sønderborg Gråsten Natur og grønne områder Område med ro og fred Stemningen i området Skoler/institutioner Gode naboer/sociale relationer Forholdene for børn og unge Boligens kvalitet Boligens pris Områdets omdømme Trafikforbindelser Relationer til familie Indkøbsmuligheder Forholdene for ældre Nærhed til arbejdsplads Kollektiv transport Motionsmuligheder Nærhed til uddannelse Kulturtilbud Bylivet (Fig. 6 vigtighed efter tilknytning til omåde indeks 0-100)

18 18 De lokale forhold hvor tilfreds er man samlet set Hvor tilfreds er man med forholdene lokalt Størst tilfredshed med ens lokale område, findes med natur og grønne områder, efterfulgt af ro og fred, naboer/sociale relationer, stemning, boligkvalitet og relationer til familie. De fleste forhold opnår gode tilfredshedsbedømmelser, med indeksværdier over Mindst tilfredse er borgerne med de lokale forhold for kollektiv transport, trafikforbindelserne og kun lidt mere tilfreds er man med forhold for ældre, skoler/institutioner samt forhold for børn og unge. Tilfredshed med, lokalt Natur og grønne områder 87 Område med ro og fred Gode naboer/sociale relationer Stemningen i området Boligens kvalitet Relationer til familie Indkøbsmuligheder Områdets omdømme Boligens pris Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Bylivet Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forholdene for ældre Trafikforbindelser Kollektiv transport Indeks (Fig. 7 tilfredshed med forholdene lokalt, samlet. Indeks 0-100)

19 19 De lokale forhold hvor tilfreds er man, efter områdetilknytning Hvor tilfreds er man med forholdene - efter område Tilfredsheden med de nævnte forhold, opdelt efter hvilket område af kommunen svarpersonerne primært føler sig knyttet til. Figuren viser på enkelte områder lidt større forskelle, end tilfældet er med vigtigheden af forholdene hvilket giver grundlag for at se nærmere på, hvilke områder borgerne er særligt tilfredse eller utilfredse med. Samtidig er det værd at bemærke, at tendensen for, hvad borgerne er mere eller mindre tilfreds med, følger nogenlunde samme mønster, uanset hvor i kommunen man har sin største tilknytning. Tilfredshed med forholdene lokalt, efter områdetilknytning Nordborg Sønderborg Gråsten Natur og grønne områder Område med ro og fred Stemningen i området Boligens kvalitet Gode naboer/sociale relationer Relationer til familie Boligens pris Områdets omdømme Indkøbsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Bylivet Skoler/institutioner Forholdene for børn og unge Forholdene for ældre Trafikforbindelser Kollektiv transport (Fig. 8 tilfredshed med forholdene lokalt, opdelt efter områdetilknytning, indeks 0-100)

20 20 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Nordborg Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e med primær tilknytning til Nordborg. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På områderne kultur, nærhed til arbejdsplads og byliv er der overskud af tilfredshed. På områderne skoler/institutioner, forhold for børn og unge, trafikforbindelser, kollektiv transport og forhold for ældre, findes de største tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, tilknytning til Nordborg (GAP) Kulturtilbud Nærhed til arbejdsplads Bylivet Relationer til familie Motionsmuligheder Natur og grønne områder Nærhed til uddannelse Områdets omdømme Nordborg Boligens kvalitet Stemningen i området Gode naboer/sociale relationer Boligens pris Indkøbsmuligheder Område med ro og fred Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forskel (Fig. 9 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere.

21 21 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Sønderborg Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e med primær tilknytning til Sønderborg. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På området byliv, nærhed til arbejdsplads, uddannelse og familie, er der tilfredshedsoverskud. Mens der på områderne skoler/institutioner, forhold for børn og unge, trafikforbindelser samt kollektiv transport, er tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, tilknytning til Sønderborg (GAP) Sønderborg Bylivet Nærhed til arbejdsplads Nærhed til uddannelse Relationer til familie Motionsmuligheder Indkøbsmuligheder Kulturtilbud Områdets omdømme Natur og grønne områder Gode naboer/sociale relationer Boligens kvalitet Område med ro og fred Boligens pris Stemningen i området Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forskel (Fig. 10 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere.

22 22 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Gråsten Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e med primær tilknytning til Gråsten. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På området byliv, motionsmuligheder og nærhed til arbejdsplads er der tilfredshedsoverskud. Mens der på områderne forhold for børn og unge, skoler/institutioner, trafikforbindelser og kollektiv transport er tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, tilknytning til Gråsten (GAP) Bylivet Motionsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Indkøbsmuligheder Områdets omdømme Relationer til familie Gråsten Boligens kvalitet Natur og grønne områder Boligens pris Stemningen i området Gode naboer/sociale relationer Område med ro og fred Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Skoler/institutioner Forholdene for børn og unge Forskel (Fig. 11 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere.

23 23 Forholdene lokalt tilfredshed og vigtighed efter postnummer Gennemsnitlig tilfredshed og vigtighed af de lokale forhold Figuren viser et overblik over den gennemsnitlige tilfredshed og vigtighed, fordelt på svarpersonernes postnummer. Den største forskel (størst tilfredshedsunderskud) finder vi i Broager, og den mindste forskel (mindste tilfredshedsunderskud) finder vi i Augustenborg. 1 På den efterfølgende side, ses tilfredsheden fordelt på de enkelte postnumre. Forholdene lokalt -gennemsnitlig tilfredshed og vigtighed 80 Gennemsnitlig vigtighed Gennemsnitlig tilfredshed Gråsten 6310 Broager 6320 Egernsund 6470 Sydals (Fig. 12 gennemsnitlig tilfredshed og vigtighed med lokale forhold, fordelt på postnumre, indeks 0-100) Her ses også, at der samlet er et højere indekstal for vigtighed end for tilfredshed : som svarperson vil man som helhed sætte den gennemsnitlige vigtighed højere end tilfredsheden. 1 Der ses bort fra kommentering af svarene fra Egernsund, da stikprøven for området er for lille til sikre konklusioner.

24 24 Forholdene lokalt tilfredshed fordelt på alle postnumre Hvor tilfreds er man med forholdene lokalt Oversigten over tilfredshedsindeks, fordelt på svarpersonernes postnummer, viser den klare tendens, at der på mange områder er sammenstemmende enighed om, hvad man er tilfreds med lokalt. Således er der over alle postnumre høj tilfredshed med natur og grønne områder, ro og fred, naboer/sociale relationer, stemning, boligkvalitet, familie, omdømme med videre. Udbredt enighed er der også med en lavere tilfredshed med kollektiv transport, trafikforbindelser og i nogen grad med forhold for ældre samt skoler/institutioner. Under hvert enkelt postnummer forekommer variationer i den oplevede tilfredshed lokalt, hvilket fremgår af de efterfølgende sider. Tilfredshed med forholdene lokalt -efter postnummer 6300 Gråsten 6310 Broager 6320 Egernsund 6470 Sydals Natur og grønne områder Område med ro og fred Gode naboer/sociale relationer Stemningen i området Boligens kvalitet Relationer til familie Områdets omdømme Boligens pris Indkøbsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Bylivet Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forholdene for ældre Trafikforbindelser Kollektiv transport (Fig. 13 tilfredshed fordelt på postnumre indeks 0-100)

25 25 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6300 Gråsten Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e der bor i 6300 Gråsten. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På områderne byliv, indkøbsmuligheder og motionsmuligheder er der tilfredshedsoverskud, mens der på områderne skoler/institutioner, forhold for børn og unge, trafikforbindelser og kollektiv transport er tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, for 6300 Gråsten 6300 Gråsten Bylivet Indkøbsmuligheder Motionsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Kulturtilbud Relationer til familie Områdets omdømme Nærhed til uddannelse Boligens kvalitet Gode naboer/sociale relationer Natur og grønne områder Område med ro og fred Boligens pris Stemningen i området Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forskel -25,00-20,00-15,00-10,00-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 (Fig. 14 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Kultur Indhold Om undersøgelsen... 2 Kultur og fritid... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 17 Brugeroversigt... 25 Svarpersonernes baggrund... 26 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere

Borgerpanel. Image og omdømme. Undersøgelse 1, november 2011

Borgerpanel. Image og omdømme. Undersøgelse 1, november 2011 Borgerpanel Image og omdømme Undersøgelse 1, november 2011 Økonomi og Analyse, januar 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1. Respondenternes sammensætning... 5 2. Tilknytning til Bornholm... 7

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

1. Hvad er din alder?

1. Hvad er din alder? Byanalyse om Langeskov 1. Hvad er din alder? 14-20 5,6% 1 21-30 0,0% 0 31-40 33,3% 6 41-50 16,7% 3 51-60 22,2% 4 over 60 22,2% 4 answered question 18 skipped question 0 1 of 17 2. Hvor mange år har du

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Digitale kanaler 18-12-2013 Svarprocent: 51 / 47 1 Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed med kommunes digitale kanaler Gennemført i november 2013 overfor

Læs mere

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 6: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Oplandsområder Byggerier på forsiden: Billedet til venstre: Almene boliger Adresse:

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Furesø Kommune 09 borgerundersøgelse

Furesø Kommune 09 borgerundersøgelse Furesø Kommune 09 borgerundersøgelse I N D H O L D FLYTNING TIL FURESØ SENESTE FLYTNING FLYTTE OVERVEJELSER KOMMUNENS ATTRAKTIVET SVARPERSONER F U R E S Ø K O M M U N E S B O R G E R P A N E L K O M M

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Politik

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Politik RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Politik Indhold Om undersøgelsen... 2 Kommunalpolitik... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 19 Brugeroversigt... 27 Svarpersonernes baggrund... 28 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

KOMMUNEVISION BORGERUNDERSØGELSE 2007

KOMMUNEVISION BORGERUNDERSØGELSE 2007 - 1 - KOMMUNEVISION BORGERUNDERSØGELSE 2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR FEBRUAR 2007 - 2 - Indhold Om undersøgelsen...3 Formålet med undersøgelsen...4 Undersøgelsens opbygning...6

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Sundhed Indhold Om undersøgelsen... 2 Sundhed og sygdomsforebyggelse... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 8: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 40-59 årige og de 60-79 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE. IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014

AABENRAA KOMMUNE. IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014 AABENRAA KOMMUNE IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014 AABENRAA KOMMUNE 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Borgere i Aabenraa Kommune 4. Borgere i Region Syddanmark 5. Studerende i Odense og

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere