Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg 2009 borgerundersøgelse"

Transkript

1 Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen af lokale forhold fordelt på områder og postnumre. KOMMUNENS UDVIKLING Hvordan skal pengene bruges, hvad er vigtigt for kommunen, og hvad er vigtigt om de enkelte områder. BORGERNES EGNE IDEER B O R G E R P A N E L E T 0 7 / A T B O I S Ø N D E R B O R G K O M M U N E Denne undersøgelse er den første i Sønderborg Kommunes nyligt etablerende borgerpanel, som omfatter et bredt udsnit af kommunens borgere. Formålet med undersøgelsen er byrådets ønske om at styrke dialogen med borgerne. Undersøgelsen er gennemført i juni måned 2009, i samarbejde med Sønderborg Kommunes Temaudvalg, kommunikationsafdeling og ledelse. nes egne ideer og forslag, findes i tilægsrapporten med de åbne svar. PROMONITOR. SYDDANSKE FORSKERPARKER. TELEFON W W W. B O R G E R P A N E L. I N F O

2 2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3 Om indekstal... 4 Boet hvor længe i Sønderborg Kommune... 5 Motiver til at bosætte sig i Sønderborg Kommune... 6 Ord der passer på Sønderborg Kommune... 8 Hvad kendetegner Sønderborg Kommune... 9 De lokale forhold hvad er vigtigt De lokale forhold hvad er vigtigt, efter områdetilknytning De lokale forhold hvor tilfreds er man samlet set De lokale forhold hvor tilfreds er man, efter områdetilknytning De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Nordborg De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Sønderborg De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Gråsten Forholdene lokalt tilfredshed og vigtighed efter postnummer Forholdene lokalt tilfredshed fordelt på alle postnumre De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6300 Gråsten De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6310 Broager De lokale forhold tilfredshed og vigtighed De lokale forhold tilfredshed og vigtighed De lokale forhold tilfredshed og vigtighed De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6470 Sydals De lokale forhold tilfredshed og vigtighed alle områder Prioritering af de kommunale udgifter de kommende år Vigtigste serviceområder for kommunens udvikling Prioritering af de vigtigste serviceområder for udviklingen Tilknytning til byområde Indsatsområder for sikring af byudviklingen Indsatsområder for sikring af udviklingen af Gråsten by Indsatsområder for sikring af udviklingen af Nordborg by Indsatsområder for sikring af udviklingen af Sønderborg by Svarpersonernes baggrund Svarpersonernes baggrund kryds med postnumre... 43

3 3 Om undersøgelsen Fakta om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode panel Periode Juni 2009 Inviterede borgere Antal svar Svarprocent 86 % Vægtning af svardata Igen

4 4 Om indekstal Læsning og fortolkning af indekstal Indekstal benyttes, for at resultaterne skal være så overskuelige og sammenlignelige som muligt. I praksis fremkommer tallet ved, at hver besvarelse (f.eks. grad af tilfredshed) tildeles et tal, som over en symmetrisk skala omregnes til en værdi mellem 0 og 100. Derved bliver frekvenstabeller samlet i ét tal og tallene kan sammenlignes, lige meget hvilken slags svarskala undersøgelsen benytter. Derved kan forskellige målinger og emner lettere sammenlignes. På tilfredshedsskalaen svarer 0 således f.eks. til at alle har svaret meget utilfreds", 25 til utilfreds", 50 til hverken eller", 75 til tilfreds" og 100 til meget tilfreds". Hvordan indekstallene skal vuderes, kommer an på målsætninger, udgangspunkt og ambitioner. Typisk arbejdes i tilfredshedsammenhæng med politiske servicemål i størrelsen Under 50 anses for kritisk Mellem 50 og 65 er acceptabelt Mellem 65 og 75 er godt Over 75 er excellent Skala (5 punkt) Indeks Meget utilfreds 0 Utilfreds 25 Hverken-eller 50 Tilfreds 75 Meget tilfreds 100 Ved ikke Tælles ikke med i indeks

5 5 Boet hvor længe i Sønderborg Kommune Hvor længe har svarpersonerne boet i det nuværende Sønderborg Kommune Spørgsmålet om, hvor længe man har boet i kommunen, tjener primært som baggrund for det næste spørgsmål hvorfor valgte man at bosætte sig netop her. Interessant er det dog at bemærke forskellene mellem, hvor længe man har været bosat i kommunen fordelt på postnumre. Områderne Nordborg og Augustenborg har de største andele af borgere, som har boet mere end 30 år i kommunen (62 og 61 pct.). Sønderborg, Gråsten og Broager har den relativt mindste andel af borgere, som har boet over 30 år i kommunen (43, 45 og 47 pct.). Har boet i Sønderborg Kommune: 3 år eller under 4-9 år år år år år 30 år eller mere 6470 Sydals 10% 10% 6% 8% 8% 6% 53% 6% 7% 7% 6% 7% 5% 61% 7% 5% 8% 5% 6% 7% 62% 10% 14% 10% 7% 8% 8% 43% 6320 Egernsund 18% 18% 0% 9% 0% 55% 6310 Broager 15% 14% 6% 7% 3% 7% 47% 6300 Gråsten 13% 15% 5% 9% 7% 6% 45% (Fig. 1 antal år man har boet i det nuværende Sønderborg Kommune)

6 6 Motiver til at bosætte sig i Sønderborg Kommune Hvorfor valgte man at bosætte sig netop her e, som er flyttet til Sønderborg Kommune inden for de sidste 10 år, er blevet spurgt om, hvorfor de valgte at bosætte sig her ud fra en liste med 19 valgmotiver, hvor borgerne kunne vælge op til 6 vigtige grunde til bosætning i området. Den mest fremtrædende grund til at bosætte sig i Sønderborg Kommune, er relationer til familie/venner, efterfulgt af arbejdsmæssige grunde og det, at man fandt den ønskede bolig i området samt tilknytning til området. Således udgør relationer sammen med arbejde vigtige grunde for hver anden tilflytter og tilknytning til området nævnes som en vigtig grund af 4 ud af 10 tilflyttere. Herefter kommer nærhed til grønne områder som en vigtig grund for tilflytterne, hvilket har været af betydning for 3 ud af 10 tilflyttere. Noget færre under 20 pct. vælger kommunen på grund af f.eks. bylivet, kulturen eller forhold for børnefamilier, ligesom få har angivet gode trafikforbindelser og god kollektiv transport som årsager til valg af kommunen. Valgte Sønderborg Kommune fordi: Relationer til familie/venner Arbejdsmæssige grunde 51% 53% Fandt den ønskede bolig her 42% Havde tilknytning til området 39% Nærhed til grønne områder 33% Interessant/levende byliv 18% Tilfældigheder Indkøbsmuligheder Uddannelsesmæssige grunde 13% 14% 14% Gode skoler / institutioner Kulturtilbud i området Sports- og motionsmuligheder Forholdene for børnefamilier Kommunens omdømme Gode forhold for erhvervslivet Gode trafikforbindelser Sundhedsmæssige grunde God kollektiv transport Ved ikke 10% 10% 9% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (Fig. 2 A og B hvorfor valgte man at bosætte sig i Sønderborg Kommune)

7 7 En interessant detalje er, at motiverne til at flytte til kommunen er forskellige i forhold til, hvilket område man primært er knyttet til: Sønderborg, Nordborg eller Gråsten. For tilflyttere med tilknytning til Gråsten og Nordborg, spiller det at man fandt den ønskede bolig den største rolle, tæt fulgt af relationer og tilknytning til området, mens arbejdsmæssige grunde er det enkeltmotiv, som flest tilflyttere med tilknytning til Sønderborg peger på. Skal der rammes bredt, kredser tilflytterargumenter sig omkring arbejde, den rigtige bolig, familie/venner, relationer til området og nærheden til grønne områder, hvilket for alle områder er de 5-6 mest udbredte motiver, for at vælge bosætning i Sønderborg Kommune. Valgte Sønderborg Kommune på grund af -fordelt på primært tilknytningsområde Gråsten Sønderborg Nordborg Relationer til familie/venner Fandt den ønskede bolig her Arbejdsmæssige grunde Havde tilknytning til området Nærhed til grønne områder Tilfældigheder Indkøbsmuligheder Interessant/levende byliv Forholdene for børnefamilier Gode skoler / institutioner Sports- og motionsmuligheder Kulturtilbud i området Uddannelsesmæssige grunde Sundhedsmæssige grunde Kommunens omdømme Gode forhold for erhvervslivet Gode trafikforbindelser God kollektiv transport 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

8 8 Ord der passer på Sønderborg Kommune Hvor godt passer disse ord på kommunen Svarpersonerne blev bedt om at tage stilling til en række enkle tillægsord, ud fra hvor godt de synes, at ordet passer på Sønderborg Kommune. Den korte imagebeskrivelse af kommunen startende med det vigtigste, er således at kommunen er smuk, hyggelig, grøn men også visionær, iderig, spændende, og samtidig fredelig, sund, dynamisk. Det ord som passer allerbedst på Sønderborg Kommune er ifølge borgerne ordet smuk kort fulgt at ordene hyggelig og grøn. Det visionære er også noget, ganske mange forbinder med Sønderborg Kommune, ligesom de dertil beslægtede ord som iderig, spændende men også fredelig, sund og alsidig er begreber, mange forbinder med kommunen. På næstsidstepladsen kommer ordet ren og til sidst ordet utraditionel sidstnævnte kendetegn kan i øvrigt betragtes både som et plus og det modsatte, afhængig af synspunktet. Ord der passer Indeks Smuk 89 Hyggelig 81 Grøn 76 Visionær Iderig Spændende Fredelig Sund Dynamisk Alsidig Ren Utraditionel (Fig. 3 hvor godt passer disse ord på Sønderborg Kommune, indeks 0-100) Svarene er indekseret fra 0 til 100 hvis alle mener ordet passer i høj grad er resultatet 100 hvis ingen synes det passer, er resultatet 0, mens indeks 50 betyder, at lige mange synes det passer hhv. ikke passer.

9 9 Hvad kendetegner Sønderborg Kommune Hvor godt passer disse kendetegn på kommunen Svarpersonerne er blevet bedt om at tage stilling til en række kendetegn og vurdere, hvor godt disse kendetegn passer på Sønderborg Kommune. Meget i tråd med motiver for tilflytterne, mener borgerne i høj grad, at kommunen har god natur og grønne område, ligesom kommunen i høj grad er kendetegnet ved gode indkøbsmuligheder, godt kulturliv, gode uddannelsesmuligheder og gode arbejdspladser for at fremhæve de kendetegn, som flest svarpersoner synes passer på kommunen. I den modsatte ende af skalaen, finder vi kendetegnet god kollektiv transport, der opnår den laveste bedømmelse og som eneste kendetegn kommer ud med en negativ bedømmelse på indeks 47, hvilket betyder, at borgene tildeler den kollektive transport flere negative end positive tilkendegivelser. Trafikforhold opnår næstlaveste bedømmelse og er således et område, borgerne ikke er udpræget tilfredse med. Kendetegn for kommunen Indeks God natur og grønne områder 88 Gode indkøbsmuligheder Godt / spændende kulturliv Gode uddannelsesmuligheder Gode arbejdspladser Gode forhold for sport og motion Passende udvalg af boliger Gode forhold for erhvervslivet Kommunen har et godt omdømme Kommunen har et rent miljø Gode skoler/institutioner Gode trafikforhold 60 God kollektiv transport (Fig. 4 hvad kendetegner Sønderborg Kommune, indeks 0-100) Svarene er omregnet til indeks 0-100, hvor 100 betyder, at alle mener kendetegnet passer meget godt, mens 0 betyder at ingen mener det passer. Hvis tallet er under indeks 50, betyder at flertallet ikke mener begrebet passer.

10 10 Kollektiv transport, trafikforhold og skoler uddybet Der er foretaget en uddybende belysning af spørgsmålene om gode skoler/institutioner, gode trafikforhold og god kollektiv transport, for at undersøge om opfattelsen af disse forhold varierer i forhold til forskellige befolkningsgrupper i kommunen. Der er i det efterfølgende kun vist sammenhænge, hvor har vist sig at være faktiske forskelle. Gode skoler/institutioner, krydset med børn i husstanden At have hjemmeboende børn, og dermed have en mere indgående kontakt med kommunens institutioner, medfører en forskel i tilfredsheden med kommunens institutioner. De som ikke har hjemmeboende børn er mere tilfredse indeks 71 end de med børn. Generelt udtrykkes der blandt borgerne en vis tilfredshed med kommunens skoler/institutioner med et gennemsnit på indeks 66, men blandt børnefamilierne med plads til forbedringer Kendetegn for kommunen: -"Gode skoler / institutioner" krydset med børn i husstanden Indeks Ingen hjemmeboende børn Børn, 0-1 år Børn, 2-5 år Børn, 6-15 år Unge, år Unge, år Gens. Børn (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x børn i husstanden, indeks 0-100)

11 11 Kollektiv transport, krydset med alder ne har tidligere i undersøgelsen taget stilling til en række kendetegn for kommunen og bedømte disse. Som den eneste fik god kollektiv transport flere negative bedømmelser end positive og landede på indeks 47 det kan tages som et udtryk for at være på et kritisk niveau. Ses der nærmere på befolkningsgruppernes bedømmelse af den kollektive transport i kommunen, gemmer der sig betydelige variationer. Vurderingen af den kollektive transport er relative lav på tværs af alle aldersgrupper. Den unge del af svarpersonerne mellem 18 til 29 år, mener i udpræget grad ikke at kommunen har god kollektiv transport. Det bliver ikke meget bedre med de 30 til 49-årige, hvor vurderingen kun er lidt højrere, men stadig lavere end indeks 50. I aldersgruppen 50 til 64-år, vurderes den kollektive transport til midt i mellem, dvs. hverken god eller dårlig. Gruppen 65-årige og opefter, har et svag tendens til lidt flere positive end negative bedømmelser Kendetegn for kommunen: -"God kollektiv transport" krydset med aldersgrupper Indeks Gens. Alder (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x alder, indeks 0-100)

12 12 Kollektiv transport, krydset med erhverv Krydses svarpersonerne med deres erhverv, fremkommer et andet perspektiv på den utilfredse bedømmelse af den kollektive transport. De studerende på indeks 42 er ret utilfredse med den kollektive transport, hvilket falder i tråd med forrige tabel, hvori den yngre generation var mest utilfreds. Fordelt på erhverv, er funktionærer, selvstændige og faglærte arbejdere, som alle er erhvervsaktive grupper, de mindst tilfredse - fra indeks 42 til indeks 45. Mere tilfredse end gennemsnittet er erhvervsgrupperne jobsøgende, pensionister og ufaglærte, der alle tildeler den kollektive transport lidt flere postive end negative bedømmelser, og dermed lige netop lander på et neutralt til positivt tilfredshedsniveau. 70 Kendetegn for kommunen: -"God kollektiv transport" krydset med erhverv Indeks Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær / tjenestemand Jobsøgende Pensionist (alle former) Selvstændig Studerende Gens. Erhverv (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x erhverv, indeks 0-100)

13 13 Kollektiv transport, krydset med postnummer Bedømmelsen af den kollektive transport i kommunen udviser som helhed mindre variationer, fordelt på postnumrne i kommunen. Sydals tildeler med indeks 33 dog den kollektive transport en særdeles lav vurdering. Broager giver den næstlaveste, med indeks 42 og Gråsten kun en svagt bedre bedømmelse. Nordborg, Sønderborg og Augustenborg giver god kollektiv tranport bedømmelser lidt over gennemsnittet for kommunen, med indeks fra 49 til 53, og dermed omkring ligeså mange negative som positive bedømmelser. 70 Kendetegn for kommunen: -"God kollektiv transport" krydset med postnummer Indeks Gråsten 6310 Broager 6440 Augustenborg Postnummer 6470 Sydals Gens. (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x postnummer, indeks 0-100)

14 14 Gode trafikforhold, krydset med erhverv Gode trafikforhold blev bedømt som det kendetegn i kommunen, der fik den næstlaveste bedømmelse, med indeks 60. Resultaterne varierer markant i forhold til svarpersonernes erhvervsmæssige baggrund. Således udviser selvstændige, faglærte og funktionærer en bedømmer trafikforhold der er lidt lavere end gennemsnittet for hele kommunen, men væsentligt lavere, set i forhold til ikke erhvervsaktive borgere. Tilfredsheden med trafikforholdene er dermed lavest blandt de erhvervsgrupper, der er hyppige brugere af infrastrukturen i kommunen i erhvervsmæssigt øjemed. Studerende, pensionister, ufaglærte og jobsøgende, giver trafikforholdene i kommunen relativt gode bedømmelser, fra indeks 66 til 69. Den mest positive gruppe i forhold til trafikforholdene, er borgere udenfor erhverv, der med indeks 76 tildeler gode trafikforhold en meget positiv bedømmelse. 90 Kendetegn for kommunen: -"Gode trafikforhold" krydset med erhverv Indeks Selvstændig Arbejder, faglært Funktionær / tjenestemand Gens. Studerende Pensionist (alle former) Arbejder, ufaglært Jobsøgende Uden for erhverv Erhverv (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x erhverv, indeks 0-100)

15 15 Gode trafikforhold, krydset med postnummer Den lave bedømmelse og dermed tilfredshed med trafikforholdene i kommunen, kan deslige opdeles geografisk efter postnummer. Broager, Sydals og Sønderborg vurderer trafikforholdene under gennemsnittet og giver dermed lidt flere positive end negative bedømmelser. Det er svarpesoner fra områderne Gråsten, Augustenborg og Nordborg, der trækker gennemsnittet for bedømmelsen af trafikforholdene op, med Nordborg og Augustenborg, som de meste positive. 80 Kendetegn for kommunen: -"Gode trafikforhold" krydset med postnummer Indeks Broager 6470 Sydals 6300 Gråsten 6440 Augustenborg Postnummer Gens. (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x postnummer, indeks 0-100)

16 16 De lokale forhold hvad er vigtigt Hvor vigtigte er forholdene, for ens lokale område Set under et, er de vigtigste forhold i ens lokalområde, naturen og de grønne områder, ro og fred, stemningen, sammen med serviceforhold som skoler, institutioner, forhold for børn og unge mens lige så mange bedømmer naboskab og sociale relationer, sammen med boligens pris og kvalitet, som værende blandt de vigtigste forhold for lokalområdet. Samlet set er bylivet, nærhed til uddannelse (som jo heller ikke er aktuelt for alle borgere), sammen med kollektiv transport og kulturlivet, blandt de forhold, som har mindst betydning for, at man bor i sit lokalområde. Vigtighed lokalt Natur og grønne områder Område med ro og fred Stemningen i området Skoler/institutioner Forholdene for børn og unge Gode naboer/sociale relationer Boligens kvalitet Boligens pris Områdets omdømme Trafikforbindelser Relationer til familie Indkøbsmuligheder Forholdene for ældre Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Kollektiv transport Nærhed til uddannelse Bylivet Indeks (Fig. 5 hvor vigtigt er de nævnte punkter for, at man bor i sit lokalområde, indeks 0-100).

17 17 De lokale forhold hvad er vigtigt, efter områdetilknytning Hvor vigtige er forholdene - efter område Vigtigheden af de nævnte forhold, opdelt efter hvilket område af kommunen svarpersonerne primært føler sig knyttet til, viser kun mindre udsving i, hvad man som borger finder vigtigt lokalt. Forskellene er så små, at de fleste nemt kan skyldes almindelig statistisk usikkerhed. Vigtighed lokalt, efter område tilknytning Nordborg Sønderborg Gråsten Natur og grønne områder Område med ro og fred Stemningen i området Skoler/institutioner Gode naboer/sociale relationer Forholdene for børn og unge Boligens kvalitet Boligens pris Områdets omdømme Trafikforbindelser Relationer til familie Indkøbsmuligheder Forholdene for ældre Nærhed til arbejdsplads Kollektiv transport Motionsmuligheder Nærhed til uddannelse Kulturtilbud Bylivet (Fig. 6 vigtighed efter tilknytning til omåde indeks 0-100)

18 18 De lokale forhold hvor tilfreds er man samlet set Hvor tilfreds er man med forholdene lokalt Størst tilfredshed med ens lokale område, findes med natur og grønne områder, efterfulgt af ro og fred, naboer/sociale relationer, stemning, boligkvalitet og relationer til familie. De fleste forhold opnår gode tilfredshedsbedømmelser, med indeksværdier over Mindst tilfredse er borgerne med de lokale forhold for kollektiv transport, trafikforbindelserne og kun lidt mere tilfreds er man med forhold for ældre, skoler/institutioner samt forhold for børn og unge. Tilfredshed med, lokalt Natur og grønne områder 87 Område med ro og fred Gode naboer/sociale relationer Stemningen i området Boligens kvalitet Relationer til familie Indkøbsmuligheder Områdets omdømme Boligens pris Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Bylivet Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forholdene for ældre Trafikforbindelser Kollektiv transport Indeks (Fig. 7 tilfredshed med forholdene lokalt, samlet. Indeks 0-100)

19 19 De lokale forhold hvor tilfreds er man, efter områdetilknytning Hvor tilfreds er man med forholdene - efter område Tilfredsheden med de nævnte forhold, opdelt efter hvilket område af kommunen svarpersonerne primært føler sig knyttet til. Figuren viser på enkelte områder lidt større forskelle, end tilfældet er med vigtigheden af forholdene hvilket giver grundlag for at se nærmere på, hvilke områder borgerne er særligt tilfredse eller utilfredse med. Samtidig er det værd at bemærke, at tendensen for, hvad borgerne er mere eller mindre tilfreds med, følger nogenlunde samme mønster, uanset hvor i kommunen man har sin største tilknytning. Tilfredshed med forholdene lokalt, efter områdetilknytning Nordborg Sønderborg Gråsten Natur og grønne områder Område med ro og fred Stemningen i området Boligens kvalitet Gode naboer/sociale relationer Relationer til familie Boligens pris Områdets omdømme Indkøbsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Bylivet Skoler/institutioner Forholdene for børn og unge Forholdene for ældre Trafikforbindelser Kollektiv transport (Fig. 8 tilfredshed med forholdene lokalt, opdelt efter områdetilknytning, indeks 0-100)

20 20 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Nordborg Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e med primær tilknytning til Nordborg. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På områderne kultur, nærhed til arbejdsplads og byliv er der overskud af tilfredshed. På områderne skoler/institutioner, forhold for børn og unge, trafikforbindelser, kollektiv transport og forhold for ældre, findes de største tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, tilknytning til Nordborg (GAP) Kulturtilbud Nærhed til arbejdsplads Bylivet Relationer til familie Motionsmuligheder Natur og grønne områder Nærhed til uddannelse Områdets omdømme Nordborg Boligens kvalitet Stemningen i området Gode naboer/sociale relationer Boligens pris Indkøbsmuligheder Område med ro og fred Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forskel (Fig. 9 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere.

21 21 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Sønderborg Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e med primær tilknytning til Sønderborg. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På området byliv, nærhed til arbejdsplads, uddannelse og familie, er der tilfredshedsoverskud. Mens der på områderne skoler/institutioner, forhold for børn og unge, trafikforbindelser samt kollektiv transport, er tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, tilknytning til Sønderborg (GAP) Sønderborg Bylivet Nærhed til arbejdsplads Nærhed til uddannelse Relationer til familie Motionsmuligheder Indkøbsmuligheder Kulturtilbud Områdets omdømme Natur og grønne områder Gode naboer/sociale relationer Boligens kvalitet Område med ro og fred Boligens pris Stemningen i området Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forskel (Fig. 10 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere.

22 22 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Gråsten Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e med primær tilknytning til Gråsten. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På området byliv, motionsmuligheder og nærhed til arbejdsplads er der tilfredshedsoverskud. Mens der på områderne forhold for børn og unge, skoler/institutioner, trafikforbindelser og kollektiv transport er tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, tilknytning til Gråsten (GAP) Bylivet Motionsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Indkøbsmuligheder Områdets omdømme Relationer til familie Gråsten Boligens kvalitet Natur og grønne områder Boligens pris Stemningen i området Gode naboer/sociale relationer Område med ro og fred Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Skoler/institutioner Forholdene for børn og unge Forskel (Fig. 11 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere.

23 23 Forholdene lokalt tilfredshed og vigtighed efter postnummer Gennemsnitlig tilfredshed og vigtighed af de lokale forhold Figuren viser et overblik over den gennemsnitlige tilfredshed og vigtighed, fordelt på svarpersonernes postnummer. Den største forskel (størst tilfredshedsunderskud) finder vi i Broager, og den mindste forskel (mindste tilfredshedsunderskud) finder vi i Augustenborg. 1 På den efterfølgende side, ses tilfredsheden fordelt på de enkelte postnumre. Forholdene lokalt -gennemsnitlig tilfredshed og vigtighed 80 Gennemsnitlig vigtighed Gennemsnitlig tilfredshed Gråsten 6310 Broager 6320 Egernsund 6470 Sydals (Fig. 12 gennemsnitlig tilfredshed og vigtighed med lokale forhold, fordelt på postnumre, indeks 0-100) Her ses også, at der samlet er et højere indekstal for vigtighed end for tilfredshed : som svarperson vil man som helhed sætte den gennemsnitlige vigtighed højere end tilfredsheden. 1 Der ses bort fra kommentering af svarene fra Egernsund, da stikprøven for området er for lille til sikre konklusioner.

24 24 Forholdene lokalt tilfredshed fordelt på alle postnumre Hvor tilfreds er man med forholdene lokalt Oversigten over tilfredshedsindeks, fordelt på svarpersonernes postnummer, viser den klare tendens, at der på mange områder er sammenstemmende enighed om, hvad man er tilfreds med lokalt. Således er der over alle postnumre høj tilfredshed med natur og grønne områder, ro og fred, naboer/sociale relationer, stemning, boligkvalitet, familie, omdømme med videre. Udbredt enighed er der også med en lavere tilfredshed med kollektiv transport, trafikforbindelser og i nogen grad med forhold for ældre samt skoler/institutioner. Under hvert enkelt postnummer forekommer variationer i den oplevede tilfredshed lokalt, hvilket fremgår af de efterfølgende sider. Tilfredshed med forholdene lokalt -efter postnummer 6300 Gråsten 6310 Broager 6320 Egernsund 6470 Sydals Natur og grønne områder Område med ro og fred Gode naboer/sociale relationer Stemningen i området Boligens kvalitet Relationer til familie Områdets omdømme Boligens pris Indkøbsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Bylivet Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forholdene for ældre Trafikforbindelser Kollektiv transport (Fig. 13 tilfredshed fordelt på postnumre indeks 0-100)

25 25 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6300 Gråsten Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e der bor i 6300 Gråsten. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På områderne byliv, indkøbsmuligheder og motionsmuligheder er der tilfredshedsoverskud, mens der på områderne skoler/institutioner, forhold for børn og unge, trafikforbindelser og kollektiv transport er tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, for 6300 Gråsten 6300 Gråsten Bylivet Indkøbsmuligheder Motionsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Kulturtilbud Relationer til familie Områdets omdømme Nærhed til uddannelse Boligens kvalitet Gode naboer/sociale relationer Natur og grønne områder Område med ro og fred Boligens pris Stemningen i området Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forskel -25,00-20,00-15,00-10,00-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 (Fig. 14 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere

BOSÆTNINGSANALYSE RAPPORT

BOSÆTNINGSANALYSE RAPPORT 2011 BOSÆTNINGSANALYSE RAPPORT VERSION 2.0 April 2011 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 1.1 Læsevejledning... 4 2. SAMMENFATNING OG KONKLUSION... 6 2.1 Anbefalinger i forhold til bosætningsstrategien... 7 3.

Læs mere

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Kommune Borgerpanelet om Bymidte september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Brug af områder... 5 Formål med brug af

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet af Kontrolleret

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Analyse 5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Resultatrapport for Vejle Kommune Januar 2010 INDHOLD 1. Indledning Side 2 1.1 Analysen i overskrifter 2 1.2. Respondenter 2 1.3. Analysens

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager. Hans Skifter Andersen

Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager. Hans Skifter Andersen Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd 2010 1 2 Indhold Indledning, hovedkonklusioner og sammenfatning...5 Indledning...5

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere