Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg 2009 borgerundersøgelse"

Transkript

1 Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen af lokale forhold fordelt på områder og postnumre. KOMMUNENS UDVIKLING Hvordan skal pengene bruges, hvad er vigtigt for kommunen, og hvad er vigtigt om de enkelte områder. BORGERNES EGNE IDEER B O R G E R P A N E L E T 0 7 / A T B O I S Ø N D E R B O R G K O M M U N E Denne undersøgelse er den første i Sønderborg Kommunes nyligt etablerende borgerpanel, som omfatter et bredt udsnit af kommunens borgere. Formålet med undersøgelsen er byrådets ønske om at styrke dialogen med borgerne. Undersøgelsen er gennemført i juni måned 2009, i samarbejde med Sønderborg Kommunes Temaudvalg, kommunikationsafdeling og ledelse. nes egne ideer og forslag, findes i tilægsrapporten med de åbne svar. PROMONITOR. SYDDANSKE FORSKERPARKER. TELEFON W W W. B O R G E R P A N E L. I N F O

2 2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3 Om indekstal... 4 Boet hvor længe i Sønderborg Kommune... 5 Motiver til at bosætte sig i Sønderborg Kommune... 6 Ord der passer på Sønderborg Kommune... 8 Hvad kendetegner Sønderborg Kommune... 9 De lokale forhold hvad er vigtigt De lokale forhold hvad er vigtigt, efter områdetilknytning De lokale forhold hvor tilfreds er man samlet set De lokale forhold hvor tilfreds er man, efter områdetilknytning De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Nordborg De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Sønderborg De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Gråsten Forholdene lokalt tilfredshed og vigtighed efter postnummer Forholdene lokalt tilfredshed fordelt på alle postnumre De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6300 Gråsten De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6310 Broager De lokale forhold tilfredshed og vigtighed De lokale forhold tilfredshed og vigtighed De lokale forhold tilfredshed og vigtighed De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6470 Sydals De lokale forhold tilfredshed og vigtighed alle områder Prioritering af de kommunale udgifter de kommende år Vigtigste serviceområder for kommunens udvikling Prioritering af de vigtigste serviceområder for udviklingen Tilknytning til byområde Indsatsområder for sikring af byudviklingen Indsatsområder for sikring af udviklingen af Gråsten by Indsatsområder for sikring af udviklingen af Nordborg by Indsatsområder for sikring af udviklingen af Sønderborg by Svarpersonernes baggrund Svarpersonernes baggrund kryds med postnumre... 43

3 3 Om undersøgelsen Fakta om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode panel Periode Juni 2009 Inviterede borgere Antal svar Svarprocent 86 % Vægtning af svardata Igen

4 4 Om indekstal Læsning og fortolkning af indekstal Indekstal benyttes, for at resultaterne skal være så overskuelige og sammenlignelige som muligt. I praksis fremkommer tallet ved, at hver besvarelse (f.eks. grad af tilfredshed) tildeles et tal, som over en symmetrisk skala omregnes til en værdi mellem 0 og 100. Derved bliver frekvenstabeller samlet i ét tal og tallene kan sammenlignes, lige meget hvilken slags svarskala undersøgelsen benytter. Derved kan forskellige målinger og emner lettere sammenlignes. På tilfredshedsskalaen svarer 0 således f.eks. til at alle har svaret meget utilfreds", 25 til utilfreds", 50 til hverken eller", 75 til tilfreds" og 100 til meget tilfreds". Hvordan indekstallene skal vuderes, kommer an på målsætninger, udgangspunkt og ambitioner. Typisk arbejdes i tilfredshedsammenhæng med politiske servicemål i størrelsen Under 50 anses for kritisk Mellem 50 og 65 er acceptabelt Mellem 65 og 75 er godt Over 75 er excellent Skala (5 punkt) Indeks Meget utilfreds 0 Utilfreds 25 Hverken-eller 50 Tilfreds 75 Meget tilfreds 100 Ved ikke Tælles ikke med i indeks

5 5 Boet hvor længe i Sønderborg Kommune Hvor længe har svarpersonerne boet i det nuværende Sønderborg Kommune Spørgsmålet om, hvor længe man har boet i kommunen, tjener primært som baggrund for det næste spørgsmål hvorfor valgte man at bosætte sig netop her. Interessant er det dog at bemærke forskellene mellem, hvor længe man har været bosat i kommunen fordelt på postnumre. Områderne Nordborg og Augustenborg har de største andele af borgere, som har boet mere end 30 år i kommunen (62 og 61 pct.). Sønderborg, Gråsten og Broager har den relativt mindste andel af borgere, som har boet over 30 år i kommunen (43, 45 og 47 pct.). Har boet i Sønderborg Kommune: 3 år eller under 4-9 år år år år år 30 år eller mere 6470 Sydals 10% 10% 6% 8% 8% 6% 53% 6% 7% 7% 6% 7% 5% 61% 7% 5% 8% 5% 6% 7% 62% 10% 14% 10% 7% 8% 8% 43% 6320 Egernsund 18% 18% 0% 9% 0% 55% 6310 Broager 15% 14% 6% 7% 3% 7% 47% 6300 Gråsten 13% 15% 5% 9% 7% 6% 45% (Fig. 1 antal år man har boet i det nuværende Sønderborg Kommune)

6 6 Motiver til at bosætte sig i Sønderborg Kommune Hvorfor valgte man at bosætte sig netop her e, som er flyttet til Sønderborg Kommune inden for de sidste 10 år, er blevet spurgt om, hvorfor de valgte at bosætte sig her ud fra en liste med 19 valgmotiver, hvor borgerne kunne vælge op til 6 vigtige grunde til bosætning i området. Den mest fremtrædende grund til at bosætte sig i Sønderborg Kommune, er relationer til familie/venner, efterfulgt af arbejdsmæssige grunde og det, at man fandt den ønskede bolig i området samt tilknytning til området. Således udgør relationer sammen med arbejde vigtige grunde for hver anden tilflytter og tilknytning til området nævnes som en vigtig grund af 4 ud af 10 tilflyttere. Herefter kommer nærhed til grønne områder som en vigtig grund for tilflytterne, hvilket har været af betydning for 3 ud af 10 tilflyttere. Noget færre under 20 pct. vælger kommunen på grund af f.eks. bylivet, kulturen eller forhold for børnefamilier, ligesom få har angivet gode trafikforbindelser og god kollektiv transport som årsager til valg af kommunen. Valgte Sønderborg Kommune fordi: Relationer til familie/venner Arbejdsmæssige grunde 51% 53% Fandt den ønskede bolig her 42% Havde tilknytning til området 39% Nærhed til grønne områder 33% Interessant/levende byliv 18% Tilfældigheder Indkøbsmuligheder Uddannelsesmæssige grunde 13% 14% 14% Gode skoler / institutioner Kulturtilbud i området Sports- og motionsmuligheder Forholdene for børnefamilier Kommunens omdømme Gode forhold for erhvervslivet Gode trafikforbindelser Sundhedsmæssige grunde God kollektiv transport Ved ikke 10% 10% 9% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (Fig. 2 A og B hvorfor valgte man at bosætte sig i Sønderborg Kommune)

7 7 En interessant detalje er, at motiverne til at flytte til kommunen er forskellige i forhold til, hvilket område man primært er knyttet til: Sønderborg, Nordborg eller Gråsten. For tilflyttere med tilknytning til Gråsten og Nordborg, spiller det at man fandt den ønskede bolig den største rolle, tæt fulgt af relationer og tilknytning til området, mens arbejdsmæssige grunde er det enkeltmotiv, som flest tilflyttere med tilknytning til Sønderborg peger på. Skal der rammes bredt, kredser tilflytterargumenter sig omkring arbejde, den rigtige bolig, familie/venner, relationer til området og nærheden til grønne områder, hvilket for alle områder er de 5-6 mest udbredte motiver, for at vælge bosætning i Sønderborg Kommune. Valgte Sønderborg Kommune på grund af -fordelt på primært tilknytningsområde Gråsten Sønderborg Nordborg Relationer til familie/venner Fandt den ønskede bolig her Arbejdsmæssige grunde Havde tilknytning til området Nærhed til grønne områder Tilfældigheder Indkøbsmuligheder Interessant/levende byliv Forholdene for børnefamilier Gode skoler / institutioner Sports- og motionsmuligheder Kulturtilbud i området Uddannelsesmæssige grunde Sundhedsmæssige grunde Kommunens omdømme Gode forhold for erhvervslivet Gode trafikforbindelser God kollektiv transport 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

8 8 Ord der passer på Sønderborg Kommune Hvor godt passer disse ord på kommunen Svarpersonerne blev bedt om at tage stilling til en række enkle tillægsord, ud fra hvor godt de synes, at ordet passer på Sønderborg Kommune. Den korte imagebeskrivelse af kommunen startende med det vigtigste, er således at kommunen er smuk, hyggelig, grøn men også visionær, iderig, spændende, og samtidig fredelig, sund, dynamisk. Det ord som passer allerbedst på Sønderborg Kommune er ifølge borgerne ordet smuk kort fulgt at ordene hyggelig og grøn. Det visionære er også noget, ganske mange forbinder med Sønderborg Kommune, ligesom de dertil beslægtede ord som iderig, spændende men også fredelig, sund og alsidig er begreber, mange forbinder med kommunen. På næstsidstepladsen kommer ordet ren og til sidst ordet utraditionel sidstnævnte kendetegn kan i øvrigt betragtes både som et plus og det modsatte, afhængig af synspunktet. Ord der passer Indeks Smuk 89 Hyggelig 81 Grøn 76 Visionær Iderig Spændende Fredelig Sund Dynamisk Alsidig Ren Utraditionel (Fig. 3 hvor godt passer disse ord på Sønderborg Kommune, indeks 0-100) Svarene er indekseret fra 0 til 100 hvis alle mener ordet passer i høj grad er resultatet 100 hvis ingen synes det passer, er resultatet 0, mens indeks 50 betyder, at lige mange synes det passer hhv. ikke passer.

9 9 Hvad kendetegner Sønderborg Kommune Hvor godt passer disse kendetegn på kommunen Svarpersonerne er blevet bedt om at tage stilling til en række kendetegn og vurdere, hvor godt disse kendetegn passer på Sønderborg Kommune. Meget i tråd med motiver for tilflytterne, mener borgerne i høj grad, at kommunen har god natur og grønne område, ligesom kommunen i høj grad er kendetegnet ved gode indkøbsmuligheder, godt kulturliv, gode uddannelsesmuligheder og gode arbejdspladser for at fremhæve de kendetegn, som flest svarpersoner synes passer på kommunen. I den modsatte ende af skalaen, finder vi kendetegnet god kollektiv transport, der opnår den laveste bedømmelse og som eneste kendetegn kommer ud med en negativ bedømmelse på indeks 47, hvilket betyder, at borgene tildeler den kollektive transport flere negative end positive tilkendegivelser. Trafikforhold opnår næstlaveste bedømmelse og er således et område, borgerne ikke er udpræget tilfredse med. Kendetegn for kommunen Indeks God natur og grønne områder 88 Gode indkøbsmuligheder Godt / spændende kulturliv Gode uddannelsesmuligheder Gode arbejdspladser Gode forhold for sport og motion Passende udvalg af boliger Gode forhold for erhvervslivet Kommunen har et godt omdømme Kommunen har et rent miljø Gode skoler/institutioner Gode trafikforhold 60 God kollektiv transport (Fig. 4 hvad kendetegner Sønderborg Kommune, indeks 0-100) Svarene er omregnet til indeks 0-100, hvor 100 betyder, at alle mener kendetegnet passer meget godt, mens 0 betyder at ingen mener det passer. Hvis tallet er under indeks 50, betyder at flertallet ikke mener begrebet passer.

10 10 Kollektiv transport, trafikforhold og skoler uddybet Der er foretaget en uddybende belysning af spørgsmålene om gode skoler/institutioner, gode trafikforhold og god kollektiv transport, for at undersøge om opfattelsen af disse forhold varierer i forhold til forskellige befolkningsgrupper i kommunen. Der er i det efterfølgende kun vist sammenhænge, hvor har vist sig at være faktiske forskelle. Gode skoler/institutioner, krydset med børn i husstanden At have hjemmeboende børn, og dermed have en mere indgående kontakt med kommunens institutioner, medfører en forskel i tilfredsheden med kommunens institutioner. De som ikke har hjemmeboende børn er mere tilfredse indeks 71 end de med børn. Generelt udtrykkes der blandt borgerne en vis tilfredshed med kommunens skoler/institutioner med et gennemsnit på indeks 66, men blandt børnefamilierne med plads til forbedringer Kendetegn for kommunen: -"Gode skoler / institutioner" krydset med børn i husstanden Indeks Ingen hjemmeboende børn Børn, 0-1 år Børn, 2-5 år Børn, 6-15 år Unge, år Unge, år Gens. Børn (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x børn i husstanden, indeks 0-100)

11 11 Kollektiv transport, krydset med alder ne har tidligere i undersøgelsen taget stilling til en række kendetegn for kommunen og bedømte disse. Som den eneste fik god kollektiv transport flere negative bedømmelser end positive og landede på indeks 47 det kan tages som et udtryk for at være på et kritisk niveau. Ses der nærmere på befolkningsgruppernes bedømmelse af den kollektive transport i kommunen, gemmer der sig betydelige variationer. Vurderingen af den kollektive transport er relative lav på tværs af alle aldersgrupper. Den unge del af svarpersonerne mellem 18 til 29 år, mener i udpræget grad ikke at kommunen har god kollektiv transport. Det bliver ikke meget bedre med de 30 til 49-årige, hvor vurderingen kun er lidt højrere, men stadig lavere end indeks 50. I aldersgruppen 50 til 64-år, vurderes den kollektive transport til midt i mellem, dvs. hverken god eller dårlig. Gruppen 65-årige og opefter, har et svag tendens til lidt flere positive end negative bedømmelser Kendetegn for kommunen: -"God kollektiv transport" krydset med aldersgrupper Indeks Gens. Alder (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x alder, indeks 0-100)

12 12 Kollektiv transport, krydset med erhverv Krydses svarpersonerne med deres erhverv, fremkommer et andet perspektiv på den utilfredse bedømmelse af den kollektive transport. De studerende på indeks 42 er ret utilfredse med den kollektive transport, hvilket falder i tråd med forrige tabel, hvori den yngre generation var mest utilfreds. Fordelt på erhverv, er funktionærer, selvstændige og faglærte arbejdere, som alle er erhvervsaktive grupper, de mindst tilfredse - fra indeks 42 til indeks 45. Mere tilfredse end gennemsnittet er erhvervsgrupperne jobsøgende, pensionister og ufaglærte, der alle tildeler den kollektive transport lidt flere postive end negative bedømmelser, og dermed lige netop lander på et neutralt til positivt tilfredshedsniveau. 70 Kendetegn for kommunen: -"God kollektiv transport" krydset med erhverv Indeks Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær / tjenestemand Jobsøgende Pensionist (alle former) Selvstændig Studerende Gens. Erhverv (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x erhverv, indeks 0-100)

13 13 Kollektiv transport, krydset med postnummer Bedømmelsen af den kollektive transport i kommunen udviser som helhed mindre variationer, fordelt på postnumrne i kommunen. Sydals tildeler med indeks 33 dog den kollektive transport en særdeles lav vurdering. Broager giver den næstlaveste, med indeks 42 og Gråsten kun en svagt bedre bedømmelse. Nordborg, Sønderborg og Augustenborg giver god kollektiv tranport bedømmelser lidt over gennemsnittet for kommunen, med indeks fra 49 til 53, og dermed omkring ligeså mange negative som positive bedømmelser. 70 Kendetegn for kommunen: -"God kollektiv transport" krydset med postnummer Indeks Gråsten 6310 Broager 6440 Augustenborg Postnummer 6470 Sydals Gens. (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x postnummer, indeks 0-100)

14 14 Gode trafikforhold, krydset med erhverv Gode trafikforhold blev bedømt som det kendetegn i kommunen, der fik den næstlaveste bedømmelse, med indeks 60. Resultaterne varierer markant i forhold til svarpersonernes erhvervsmæssige baggrund. Således udviser selvstændige, faglærte og funktionærer en bedømmer trafikforhold der er lidt lavere end gennemsnittet for hele kommunen, men væsentligt lavere, set i forhold til ikke erhvervsaktive borgere. Tilfredsheden med trafikforholdene er dermed lavest blandt de erhvervsgrupper, der er hyppige brugere af infrastrukturen i kommunen i erhvervsmæssigt øjemed. Studerende, pensionister, ufaglærte og jobsøgende, giver trafikforholdene i kommunen relativt gode bedømmelser, fra indeks 66 til 69. Den mest positive gruppe i forhold til trafikforholdene, er borgere udenfor erhverv, der med indeks 76 tildeler gode trafikforhold en meget positiv bedømmelse. 90 Kendetegn for kommunen: -"Gode trafikforhold" krydset med erhverv Indeks Selvstændig Arbejder, faglært Funktionær / tjenestemand Gens. Studerende Pensionist (alle former) Arbejder, ufaglært Jobsøgende Uden for erhverv Erhverv (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x erhverv, indeks 0-100)

15 15 Gode trafikforhold, krydset med postnummer Den lave bedømmelse og dermed tilfredshed med trafikforholdene i kommunen, kan deslige opdeles geografisk efter postnummer. Broager, Sydals og Sønderborg vurderer trafikforholdene under gennemsnittet og giver dermed lidt flere positive end negative bedømmelser. Det er svarpesoner fra områderne Gråsten, Augustenborg og Nordborg, der trækker gennemsnittet for bedømmelsen af trafikforholdene op, med Nordborg og Augustenborg, som de meste positive. 80 Kendetegn for kommunen: -"Gode trafikforhold" krydset med postnummer Indeks Broager 6470 Sydals 6300 Gråsten 6440 Augustenborg Postnummer Gens. (Krydstabel - hvad kendetegner Sønderborg Kommune x postnummer, indeks 0-100)

16 16 De lokale forhold hvad er vigtigt Hvor vigtigte er forholdene, for ens lokale område Set under et, er de vigtigste forhold i ens lokalområde, naturen og de grønne områder, ro og fred, stemningen, sammen med serviceforhold som skoler, institutioner, forhold for børn og unge mens lige så mange bedømmer naboskab og sociale relationer, sammen med boligens pris og kvalitet, som værende blandt de vigtigste forhold for lokalområdet. Samlet set er bylivet, nærhed til uddannelse (som jo heller ikke er aktuelt for alle borgere), sammen med kollektiv transport og kulturlivet, blandt de forhold, som har mindst betydning for, at man bor i sit lokalområde. Vigtighed lokalt Natur og grønne områder Område med ro og fred Stemningen i området Skoler/institutioner Forholdene for børn og unge Gode naboer/sociale relationer Boligens kvalitet Boligens pris Områdets omdømme Trafikforbindelser Relationer til familie Indkøbsmuligheder Forholdene for ældre Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Kollektiv transport Nærhed til uddannelse Bylivet Indeks (Fig. 5 hvor vigtigt er de nævnte punkter for, at man bor i sit lokalområde, indeks 0-100).

17 17 De lokale forhold hvad er vigtigt, efter områdetilknytning Hvor vigtige er forholdene - efter område Vigtigheden af de nævnte forhold, opdelt efter hvilket område af kommunen svarpersonerne primært føler sig knyttet til, viser kun mindre udsving i, hvad man som borger finder vigtigt lokalt. Forskellene er så små, at de fleste nemt kan skyldes almindelig statistisk usikkerhed. Vigtighed lokalt, efter område tilknytning Nordborg Sønderborg Gråsten Natur og grønne områder Område med ro og fred Stemningen i området Skoler/institutioner Gode naboer/sociale relationer Forholdene for børn og unge Boligens kvalitet Boligens pris Områdets omdømme Trafikforbindelser Relationer til familie Indkøbsmuligheder Forholdene for ældre Nærhed til arbejdsplads Kollektiv transport Motionsmuligheder Nærhed til uddannelse Kulturtilbud Bylivet (Fig. 6 vigtighed efter tilknytning til omåde indeks 0-100)

18 18 De lokale forhold hvor tilfreds er man samlet set Hvor tilfreds er man med forholdene lokalt Størst tilfredshed med ens lokale område, findes med natur og grønne områder, efterfulgt af ro og fred, naboer/sociale relationer, stemning, boligkvalitet og relationer til familie. De fleste forhold opnår gode tilfredshedsbedømmelser, med indeksværdier over Mindst tilfredse er borgerne med de lokale forhold for kollektiv transport, trafikforbindelserne og kun lidt mere tilfreds er man med forhold for ældre, skoler/institutioner samt forhold for børn og unge. Tilfredshed med, lokalt Natur og grønne områder 87 Område med ro og fred Gode naboer/sociale relationer Stemningen i området Boligens kvalitet Relationer til familie Indkøbsmuligheder Områdets omdømme Boligens pris Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Bylivet Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forholdene for ældre Trafikforbindelser Kollektiv transport Indeks (Fig. 7 tilfredshed med forholdene lokalt, samlet. Indeks 0-100)

19 19 De lokale forhold hvor tilfreds er man, efter områdetilknytning Hvor tilfreds er man med forholdene - efter område Tilfredsheden med de nævnte forhold, opdelt efter hvilket område af kommunen svarpersonerne primært føler sig knyttet til. Figuren viser på enkelte områder lidt større forskelle, end tilfældet er med vigtigheden af forholdene hvilket giver grundlag for at se nærmere på, hvilke områder borgerne er særligt tilfredse eller utilfredse med. Samtidig er det værd at bemærke, at tendensen for, hvad borgerne er mere eller mindre tilfreds med, følger nogenlunde samme mønster, uanset hvor i kommunen man har sin største tilknytning. Tilfredshed med forholdene lokalt, efter områdetilknytning Nordborg Sønderborg Gråsten Natur og grønne områder Område med ro og fred Stemningen i området Boligens kvalitet Gode naboer/sociale relationer Relationer til familie Boligens pris Områdets omdømme Indkøbsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Bylivet Skoler/institutioner Forholdene for børn og unge Forholdene for ældre Trafikforbindelser Kollektiv transport (Fig. 8 tilfredshed med forholdene lokalt, opdelt efter områdetilknytning, indeks 0-100)

20 20 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Nordborg Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e med primær tilknytning til Nordborg. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På områderne kultur, nærhed til arbejdsplads og byliv er der overskud af tilfredshed. På områderne skoler/institutioner, forhold for børn og unge, trafikforbindelser, kollektiv transport og forhold for ældre, findes de største tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, tilknytning til Nordborg (GAP) Kulturtilbud Nærhed til arbejdsplads Bylivet Relationer til familie Motionsmuligheder Natur og grønne områder Nærhed til uddannelse Områdets omdømme Nordborg Boligens kvalitet Stemningen i området Gode naboer/sociale relationer Boligens pris Indkøbsmuligheder Område med ro og fred Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forskel (Fig. 9 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere.

21 21 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Sønderborg Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e med primær tilknytning til Sønderborg. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På området byliv, nærhed til arbejdsplads, uddannelse og familie, er der tilfredshedsoverskud. Mens der på områderne skoler/institutioner, forhold for børn og unge, trafikforbindelser samt kollektiv transport, er tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, tilknytning til Sønderborg (GAP) Sønderborg Bylivet Nærhed til arbejdsplads Nærhed til uddannelse Relationer til familie Motionsmuligheder Indkøbsmuligheder Kulturtilbud Områdets omdømme Natur og grønne områder Gode naboer/sociale relationer Boligens kvalitet Område med ro og fred Boligens pris Stemningen i området Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forskel (Fig. 10 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere.

22 22 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed Gråsten Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e med primær tilknytning til Gråsten. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På området byliv, motionsmuligheder og nærhed til arbejdsplads er der tilfredshedsoverskud. Mens der på områderne forhold for børn og unge, skoler/institutioner, trafikforbindelser og kollektiv transport er tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, tilknytning til Gråsten (GAP) Bylivet Motionsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Indkøbsmuligheder Områdets omdømme Relationer til familie Gråsten Boligens kvalitet Natur og grønne områder Boligens pris Stemningen i området Gode naboer/sociale relationer Område med ro og fred Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Skoler/institutioner Forholdene for børn og unge Forskel (Fig. 11 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere.

23 23 Forholdene lokalt tilfredshed og vigtighed efter postnummer Gennemsnitlig tilfredshed og vigtighed af de lokale forhold Figuren viser et overblik over den gennemsnitlige tilfredshed og vigtighed, fordelt på svarpersonernes postnummer. Den største forskel (størst tilfredshedsunderskud) finder vi i Broager, og den mindste forskel (mindste tilfredshedsunderskud) finder vi i Augustenborg. 1 På den efterfølgende side, ses tilfredsheden fordelt på de enkelte postnumre. Forholdene lokalt -gennemsnitlig tilfredshed og vigtighed 80 Gennemsnitlig vigtighed Gennemsnitlig tilfredshed Gråsten 6310 Broager 6320 Egernsund 6470 Sydals (Fig. 12 gennemsnitlig tilfredshed og vigtighed med lokale forhold, fordelt på postnumre, indeks 0-100) Her ses også, at der samlet er et højere indekstal for vigtighed end for tilfredshed : som svarperson vil man som helhed sætte den gennemsnitlige vigtighed højere end tilfredsheden. 1 Der ses bort fra kommentering af svarene fra Egernsund, da stikprøven for området er for lille til sikre konklusioner.

24 24 Forholdene lokalt tilfredshed fordelt på alle postnumre Hvor tilfreds er man med forholdene lokalt Oversigten over tilfredshedsindeks, fordelt på svarpersonernes postnummer, viser den klare tendens, at der på mange områder er sammenstemmende enighed om, hvad man er tilfreds med lokalt. Således er der over alle postnumre høj tilfredshed med natur og grønne områder, ro og fred, naboer/sociale relationer, stemning, boligkvalitet, familie, omdømme med videre. Udbredt enighed er der også med en lavere tilfredshed med kollektiv transport, trafikforbindelser og i nogen grad med forhold for ældre samt skoler/institutioner. Under hvert enkelt postnummer forekommer variationer i den oplevede tilfredshed lokalt, hvilket fremgår af de efterfølgende sider. Tilfredshed med forholdene lokalt -efter postnummer 6300 Gråsten 6310 Broager 6320 Egernsund 6470 Sydals Natur og grønne områder Område med ro og fred Gode naboer/sociale relationer Stemningen i området Boligens kvalitet Relationer til familie Områdets omdømme Boligens pris Indkøbsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Motionsmuligheder Kulturtilbud Nærhed til uddannelse Bylivet Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forholdene for ældre Trafikforbindelser Kollektiv transport (Fig. 13 tilfredshed fordelt på postnumre indeks 0-100)

25 25 De lokale forhold tilfredshed og vigtighed 6300 Gråsten Gap-analyse af forskellen mellem tilfredhed og vigtighed e der bor i 6300 Gråsten. Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. På områderne byliv, indkøbsmuligheder og motionsmuligheder er der tilfredshedsoverskud, mens der på områderne skoler/institutioner, forhold for børn og unge, trafikforbindelser og kollektiv transport er tilfredshedsunderskud. Tilfredshed og vigtighed af forholdene lokalt, for 6300 Gråsten 6300 Gråsten Bylivet Indkøbsmuligheder Motionsmuligheder Nærhed til arbejdsplads Kulturtilbud Relationer til familie Områdets omdømme Nærhed til uddannelse Boligens kvalitet Gode naboer/sociale relationer Natur og grønne områder Område med ro og fred Boligens pris Stemningen i området Forholdene for ældre Kollektiv transport Trafikforbindelser Forholdene for børn og unge Skoler/institutioner Forskel -25,00-20,00-15,00-10,00-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 (Fig. 14 indeksforskellen mellem vigtighed og tilfredshed med forholdene lokalt) Figuren viser, på hvilke område der er overskud eller underskud af tilfredshed. Tallet fremkommer ved at fratrække indekstallet for tilfredshed, med indekstallet for vigtighed. Er der overskud (postive tal) er borgerne mere tilfredse med forholdene lokalt, end den vigtighed, som forholdet tilskrives. Er der underskud (negative tal) er tilfredsheden lavere end den vigtighed, forholdet tillægges. Positivt tilfredshedsoverskud kræver ca. +5 eller mere, mens negativt tilfredsunderskud kræver ca. 10 eller mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Helsingørs situation Del af vækstregion Mange bosætningstilbud

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$

Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$ Maj$2014.$ Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$ Bosætningsgruppen$under$Møn$NU$ $ Indholdsfortegnelse- 1.$Indledning$og$hovedkonklusioner$ 3 1.1.#Indledning.#

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere