Alt for store mængder kviksølv og medicinrester ryger ud i Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt for store mængder kviksølv og medicinrester ryger ud i Øresund"

Transkript

1 Klima Concito går igen i regeringens klimaudspil, siger tidligere Concito-formand nu klimaminister. SIDE 6 Karriere Jobsøgende ingeniør? Mød 60 virksomheder og 4 organisationer på Jobtræf Aalborg. DSE messetillæg IT Agile udviklingsmetoder bliver stadigt mere populære i private og offentlige virksomheder. Tema side nu læsere! Grafik: Lasse G. Jensen 40 Siden oktober 2011 ing.dk kyssebroen tager form Udfordrende kabeltræk sørger for, at de to kurvede ramper på Københavns nye havnebro kan kysse præcist. side 9 Grafik: Studio Bednarski/Københavns Kommune Alt for store mængder kviksølv og medicinrester ryger ud i Øresund Hovedstadens kommuner sender miljø- og sundhedsskadelige stoffer ud i Øresund i mængder, der overskrider grænseværdierne markant. Kemikalieforurening Af Birgitte Marfelt og Sanne Wittrup Kviksølv, kobber og antibiotika slipper med spildevandet ud i Øresund i koncentrationer, der langt overskrider grænseværdierne for vandkvalitet. Det viser en ny rapport: Fokusstoffer på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen fra DHI. Men ikke nok med det. Over 30 miljø- og sundhedsskadelige stoffer ryger igennem renseanlæggene, heraf 20 i mængder over grænseværdien, fordi renseanlæggene ikke råder over teknologier til at fjerne stofferne. Kilderne til udledningerne er diffuse og i mange tilfælde ukendte, men det er nødvendigt at gribe ind:»der bliver sendt miljøskadelige stoffer ud i Øresund. Det kan vi gøre bedre,«erkender Lynettefællesskabets direktør, Torben Knudsen, der har bestilt rapporten. De giftige og svært nedbrydelige fluorholdige forbindelser PFOS overskrider grænseværdien med en faktor 192. Kobber, som er giftigt for planter og dyr, er fundet i koncentrationer på 90 gange grænseværdien og mængderne af det svært nedbrydelige antibiotikum ciprofloxacin overskrider grænseværdien 17 gange. Rapporten er den hidtil mest omfangsrige dokumentation af forureningerne, da den bygger på data fra de omkring 40 målinger, der er foretaget de seneste fem år fra Damhusåens og Lynettens udløb og sammenholder dem med Naturstyrelsens liste over uønskede stoffer i Øresund. Torben Knudsen er overbevist om, at forurening af havet med miljø- og sundhedsskadelige stoffer ikke alene sker omkring København, men at det foregår i hele landet.»andre renseanlæg er formentlig ikke engang opmærksomme på problemets omfang. Vi har netop lavet analysen, fordi der manglede viden,«siger han. Med hensyn til det meget skadelige kviksølv, som ophobes i fødekæden, peger rapporten på overskridelser på faktor 19 i forhold til grænseværdien. Seniorforsker Jakob Strand fra Nationalt Center for Miljø og Energi (tidl. DMU) dokumenterede i 2010, at kviksølvindholdet i havdyr omkring Danmark er for højt. Han finder det naivt at tro, at et stof umiddelbart forsvinder, fordi man har begrænset dets brug og udledninger, f.eks. fra tandlægeklinikker:»man bliver nødt til at følge op med målinger i en årrække, for der kan stadig være lokale forureninger. Det har vi set med PCB i vandmiljøet, og vi ser det nu med kviksølv, hvor man især omkring København har nogle dels historiske, dels eksisterende kilder til kviksølvforurening, som ikke bare forsvinder,«siger han. Én af de kendte og betydelige kilder til spildevandsforurening er sygehuse. Men selv om der i over et år har eksisteret en effektiv og gennemprøvet teknologi til at rense det, kræver kommunerne ikke, at den anvendes. Derfor ender medicinrester, kontrastvæske og bakterier i vandmiljøet. Kommunerne har heller intet gjort for at opspore, hvor de skadelige stoffer ellers kommer fra. Nu vil de imidlertid, på grundlag af DHI s rapport, forsøge at branchebestemme og kortlægge de hidtil diffuse kilder, så de fra næste sommer kan gribe ind over for virksomhederne, siger Gladsaxe Kommunes miljøchef, Carsten Sølyst:»Det er os, der har problemet, for det er ude i kommunerne, tingene bliver produceret. Vores skidt er vores ansvar. Og nu har vi konstateret, at der udledes en række uønskede stoffer, som udgør et problem for havmiljøet.«j Læs side NYE JOB KARRIERE SIDE 28 GEO søger geoteknikere, se side 31 W W W. G E O. D K

2 2 Ingeniøren 1. sektion 7. oktober 2011 Ingeniøren Mobilitet: Vores unge længes ud europæere strømmer ind Leder af Arne r. Steinmark ansv. chefredaktør Forandringen udfolder sig. De veluddannede unge har fået et stærkere internationalt perspektiv på deres tilværelse. Det dokumenterer den såkaldte Mobilitetsstatistik netop udsendt af Styrelsen for International Uddannelse. Aldrig har der været flere unge, der er rejst ud for at få et andet aftryk end dansk på deres videregående uddannelse. Næsten dobbelt så mange som for 15 år siden. Over en fjerdedel af de universitetsstuderende er nu på studiophold i udlandet i løbet af deres studietid. længe har man talt om det, og nu sker det endelig. Godt hjulpet på vej af mobilteknologi, sociale medier og Skype, der binder verden kommunikativt sammen på en måde, de unges forældregeneration kan have svært ved at fatte. Verden er for de dygtige blevet et slaraffenland af muligheder og nye spændende forbindelser. Som om indadvendtheden efter nederlaget i 1864 endelig er forsvundet, og den akademiske dannelsesrejse, som vi kender den fra H.C. Andersens og ligesindedes europæiske fodture, har fundet sig et tidssvarende, grænseløst udtryk. Det åbne spørgsmål er naturligvis, om de kommer hjem igen eller slår rødder ned i fremmed muld, eksempelvis i Silicon Valley, hvorfra ing.dk for nyligt kunne rapportere, at danske ingeniører gerne med ekstra ballast fra humaniorafag (som antropologi) eller samfundsfag har gode jobudsigter. Eller det kunne måske være i Shanghai, hvor de vil kunne frekventere de fineste restauranter og flytte ind i lækre boligkvarterer i en levende mangfoldighed, der stadig gør det muligt at besøge den danske bar downtown, når der er lidt hjemve. hvor tager de hen? Styrelsens rapport siger: især USA og Europa men nu også Kina. Hvem er de? Statistikken siger: samfunds- og humaniorastuderende. Hver gang syv samfundsstuderende tager af sted, er der kun én, der studerer teknisk videnskab, som følger efter. Det relative niveau mellem uddannelserne er dog bevaret. trafikken kører dog mest den anden vej. Antallet af udenlandske studerende, der er på en hel uddannelse i Danmark, er fem gange højere end antallet af danske, der er på en hel uddannelse i udlandet. Det er tre gange DANSKE STUDERENDE I UDLANDET Antal personer Udvekslingsstuderende Studerende på hel uddannelse Kilde: Kultur-, Undervisnings- og Videnskabsministeriet så mange som for ti år siden, og langt de fleste af de udenlandske studerende er europæere. udvekslingen vil være med til at skabe en anden forståelse mellem nationer og langsomt forandre dem. Flere internationale studerende vil / / / / / / / / / /10 nok blive boende her, end der vil være danskere, der forlader hjemstavnen. Den stadigt øgede vandring vil gøre verden og landet her klogere og bedre: De bedste løsninger kræver de bedste hjerner. Dem finder vi kun ved at nedbryde barriererne. j Læs mere på: ugens satire: Landbrug Vokser isen på Antarktis? Anders Würtz spørger:»jeg har både hørt, at isen på Antarktis smelter og giver vandstandstigning, og at ændret nedbørsmønster på Antarktis pga. global opvarmning skulle give større volumen af is på kontinentet. Hvad skal jeg tro på?«signe Bech Andersen, seniorforsker hos Geus, svarer:»du skal tro på begge dele. Det er rigtigt, at isen på Antarktis smelter. Især smelter de flydende ishylder omkring Antarktis på grund af højere havtemperaturer. For eksempel så man i 2002 den gigantiske Larsen B-ishylde bryde op. Når is-hylderne udtyndes, medfører det øget kælvning af isbjerge, acceleration af gletsjerne på land og dermed udtynding af landisen. Udtyndingen af landisen ses især i Vestantarktis og på den Antarktiske Halvø. Østantarktis ligger højere og er koldere og er derfor mindre sårbar over for varmere havstrømme og temperaturstigninger. SPØRG SCIENTARIET? Det er også rigtigt, at klimamodellerne forudsiger, at et varmere klima medfører øget transport af vanddamp til Antarktis og dermed øget nedbør. Endnu har man dog ikke målt en entydig tendens, selvom flere undersøgelser peger på, at højden af det indre Antarktis vokser svagt. Så på den ene side taber Antarktis mere is ved smeltning og især ved kælvning af isbjerge, og på den anden side tilføres Antarktis mere nedbør, som bliver til is. Det interessante tal at se på nu er massebalancen, som er forskellen mellem den årlige tilvækst og det årlige tab af is. Det er tabet, som er størst. Så samlet set bliver Antarktis mindre. Målinger af massebalancen på Antarktis med to forskellige metoder viser, at isen svinder ind med omkring 200 gigaton om året svarende til en vandstandsstigning på 0,5 millimeter om året (Rignot et al. 2011).«j >> Læs mere og stil dine egne spørgsmål på ing.dk/scientariet/sporg ipatter Den nye miljøminister, Ida Auken fra SF, kræver, at landbruget opruster sin teknologiske udvikling. Landbruget skal være klar til fremtiden og behandles som en højteknologisk branche. Målet er at leve op til miljøkravene, mener hun. >> se flere på ing.dk/satire Ingeniøren retter Af en artikel i tillægget Individuel energi i sidste uge fremgik det, at Lolland Kommune var længe om at give en borger tilladelse til opstilling af et solcelleanlæg. Vi skal præcisere, at der slet ikke er givet tilladelse til opstilling af anlægget, da kommunen ikke har modtaget alle oplysninger. På bagsiden af samme tillæg manglede beklageligvis en del af artiklen. Den fulde tekst kan læses på ing.dk/k#9prr. j Red. Telefon / Ansv. chefredaktør: Arne R. Steinmark Redaktionschefer: Henning Mølsted, indhold, Rolf Ask Clausen, community og Trine Reitz Bjerregaard, journalister Redaktører: Robin Engelhardt, Viden & erkendelse, Nanna Skytte, designchef salg: Tekstannoncer: Chefkonsulent Kåre Eliasen, Telefon Telefax Stillingsannoncer: Thomas Ellekjær Hansen , Telefax Kommentarer og læserindlæg: Abonnement og adresse ændringer: Telefon Abonnementspriser: 1 år: kr. ½ år: 930 kr. Tryk: Dansk Avistryk ISSN nr: Samlet oplag: eksemplarer (Dansk Oplagskontrol, 1. halvår 2011) Synspunkter i artikler, ledere og indlæg kan ikke betragtes som IDAs stilling til de omhandlede spørgsmål. Redaktionelt materiale kan efter tilladelse genoptrykkes til andre formål. Henvendelse til Søren Rask Petersen, Telefon Udgiver: Mediehuset Ingeniøren A/S Skelbækgade 4, 1717 København V Telefon Fax Mediehuset Ingeniøren A/S ejes af Ingeniørforeningen, IDA Direktion: Arne R. Steinmark, adm. direktør Christian Hjorth, kommerciel direktør

3 Værsgo. IDA har sørget for, at du kan tjene penge på din lønkonto Regn den ud og vind en ipad2 Deltag i konkurrencen på Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Fordi du er medlem af IDA, kan du få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto. Med LSBprivat Løn får du hele 5% på de første kr. på kontoen og 0,25% på resten. Som du sikkert allerede har regnet ud, betyder det, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag. Også, når du ikke bruger dem. Men du får ikke bare mere på kontoen. Du får en bundsolid og personlig bank, som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige. Kontakt os og få mere at vide om, hvad 5% i rente kan betyde for din økonomi. Ring: Ring til os på Online: Gå på og vælg kontakt os. Så kontakter vi dig hurtigst muligt. SÅDAN FÅR DU 5% I RENTE Du skal være medlem af IDA, og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke behøver at flytte, før du lægger lånet om. LSBprivat Løn får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Rentesatserne er variable og angivet p.a. Rentesatserne gælder pr. 15. august Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på lønkontoen. Konkurrencen løber t.o.m Vinderne findes ved uvildig lodtrækning blandt modtagede besvarelser i slutningen af hver måned, og får direkte besked. Præmiens værdi er kr. og kan ikke byttes til kontanter. Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget. Kan du finde det næste tal i rækken? Så kan du også regne ud, hvad 5% i rente betyder på din lønkonto Regn den ud på og deltag i lodtrækningen om en ipad2 Ny konkurrence hver måned resten af året Ny runde starter NU! Fra 1. oktober. Ny ipad på spil

4 4 Ingeniøren 1. sektion 7. oktober 2011 FOKUS spildevand Kommuner får svært ved at spore Øresund belastes af giftstoffer fra tusinde afkroge Der er sandsynligvis mange og ukendte kilder til forurening af Øresund med kloakspildevand, der indeholder bl.a. kviksølv og antibiotika. Kortet viser hovedkloaknettet i København og de to renseanlæg Lynetten og Damhusåen samt deres udløb. FRA LYNETTEN: KVIKSØLV: Udledning i mængder op til 16 gange over EU's vandkvalitetskrav. Giftigt tungmetal. Kviksølv kan optages fra mad, især kviksølvforurenede fisk. I særlige tilfælde kan nervesystemet og hjernen tage skade. KOBBER: Udledning i mængder op til 19 gange over EU's vandkvalitetskrav. I større mængder bliver kobber særdeles giftigt for både vandlevende planter og dyr. CIPROFLOXACIN: (antibiotikum): Udledning i mængder op til 12 gange over EU's vandkvalitetskrav/pnec-niveau. Sparsom viden om toksiske effekter. Svært nedbrydeligt. CARBAMAZEPIN: (antiepileptika): Udledning i mængder over EU's vandkvalitetskrav/pnec-niveau. Persistent og potentielt miljøskadeligt. LYNETTEN Renseanlæggene Lynetten og Damhusåen slipper en lang række farlige stoffer urenset ud i Øresund men afviser problemet. Stofferne skal standses i de tilsluttede kommuner, som dog har svært ved at spore forureningskilderne. Renseanlæg Af Birgitte Marfelt Hvert sekund modtager hovedstadens to renseanlæg Lynetten og Damhusåen liter spildevand. Spildevandet, der strømmer fra bl.a. Rødovre, Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk kommuner, indeholder en lang række giftige og miljøskadelige stoffer lige fra antibiotika og antidepressiva, kviksølv, kobber, nikkel og zink til bisphenol A og nonylphenoler, viser en ny rapport fra DHI. Rapporten dokumenterer samtidig, at de to anlæg stort set sender stofferne urenset videre ud i Øresund. Men det er ikke renseanlæggene, der har problemet, mener Lynettefællesskabets direktør, Torben Knudsen:»Vores udledningskrav går på noget andet. Vi bliver målt på kvælstof, phosphor og den slags,«forklarer han. DHI har lavet rapporten for at give Lynettefællesskabets kommuner et redskab til at stille krav til at stoppe udledningen, først og fremmest ved at spore kilderne. FRA DAMHUSÅEN: DAMHUSÅEN Andre stoffer, der udledes i mængder over EU's vandkvalitetskrav fra Renseanlæg Lynetten og/eller Damhusåen: Barium, bly, bor, kobolt, nikkel, zink, bisphenol A, nonylphenoler, sum pentabde, diclofenac (gigtmiddel), propranolol (hjertemiddel), azithromycin (antibiotikum), sulfamethoxazol (antibiotikum), metoprolol (hjertemiddel), citalopram (antidepressiva). PERFLUOROCTANSULFONAT: (PFOS): Udledning 192 gange over EU's vandkvalitetskrav. Anvendes til imprægnering i industrien. Giftigt for dyr. Persistent, dvs. ophobes i naturen. KVIKSØLV: Udledning i mængder op til 19 gange over EU's vandkvalitetskrav. Giftigt tungmetal. Kviksølv kan optages fra mad, især kviksølvforurenede fisk. I særlige tilfælde kan nervesystemet og hjernen tage skade. KOBBER: Udledning i mængder op til 90 gange over EU's vandkvalitetskrav. I større mængder bliver kobber særdeles giftigt over for både vandlevende planter og dyr. CIPROFLOXACIN: (antibiotikum): Udledning i mængder op til 17 gange over EU's vandkvalitetskrav/pnec-niveau. Sparsom viden om toksiske effekter. Svært nedbrydeligt. CARBAMAZEPIN: (antiepileptika): Udledning i mængder over EU's vandkvalitetskrav/pnec-niveau. Persistent og potentielt miljøskadeligt. Rapport om københavns renseanlæg Rapporten Fokusstoffer på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen er baseret på 65 målinger af metaller, 10 af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og 1-3 målinger af lægemiddelstoffer fra udløbene ved hovedstadsområdets to renseanlæg. I alt er der analyseret for op mod 200 forskellige stoffer. Fokuslisten stemmer med de stoffer, som i Vandplanen for Øresund er udpeget til at være problematiske i forbindelse med udledninger: Bly, barium, kobber, krom, kviksølv, nikkel, vanadium, zink, nonylphenol, DEHP, DBP, bisphenol A, LAS, PFAS og triphenylphosphat. Hvis stofferne blev udledt ufortyndet, ville de ligge over grænseværdien i den størrelsesorden, der er angivet i artiklerne. Men spildevandet bliver fortyndet, og denne fortyndingsfaktor er der endnu ikke regnet på.»dhi har taget en worst case-betragtning og sammenlignet direkte for at finde de stoffer, som kommunerne i oplandet skal fokusere på,«forklarer rapportens forfatter, Kristina Buus Madsen, der er DHI s rådgiver på industrispildevand. Desuden skal en udledning af perfluoroctansulfonat (PFOS), som er 192 gange EU s udkast til vandkvalitetskrav, ses i forhold til det lave vandkvalitetskrav på 0,13 nanogram pr. liter.»kobber er fundet i mængder op til 90 gange over EU s vandkvalitetskrav, men det var i De seneste par år har udledningen været mikrogram pr. liter,«siger Kristina Buus Madsen. Antibiotikummet ciprofloxacin er målt i mængder op til 17 gange over i dette tilfælde ikke vandkvalitetskrav, men en vejledende værdi, fordi der ifølge Kristina Buus Madsen findes meget få vandkvalitetskriterier for lægemiddelstoffer. Membran bioreaktor Sygehusene sender spildevand, som er forurenet med medicinrester og bakterier, urenset ud i havene. Men renseteknologien eksisterer og er en oplagt eksportvare. renseteknologi Af Birgitte Marfelt Medicinrester i spildevandet fra hospitalerne er et stort problem for vandmiljøet. Men faktisk findes teknologien til at rense spildevandet allerede i dag. Sammen med Grundfos, Lynettefællesskabet, Rigshospitalet og Naturstyrelsen gennemførte DHI for et år siden en afprøvning af en membran bioreaktor-teknologi (MBR) med ozon. Metoden, der af Rådet for Teknologi og Information karakteriseres som et teknologispring i forhold til traditionelle biologiske vandrenseteknologier, viste sig at forbedre af-

5 Ingeniøren 1. sektion 7. oktober forureningskilder Det har kommunerne aldrig før gjort men det kan også vise sig vanskeligt at gøre, for meget af spildevandet kommer fra anonyme kilder, og det betyder, at de otte kommuner ikke umiddelbart kan stoppe deres udslip. Kommunal myndighed Med rapportens dokumentation har miljøchef Carsten Sølyst fra en af Lynettefællesskabets oplandskommuner, Gladsaxe, umiddelbart fået det reguleringsredskab, han skal bruge over for kommunens virksomheder. Det er dog lidt mere speget, for selv om kommunerne har direkte myndighed over for virksomhederne, er det Miljøstyrelsens regionale miljøcentre, der godkender de største og mest forurenende virksomheder, såkaldte kapitel 5-virksomheder. Dertil kommer, at når det handler om at regulere på borgernes udledning, der jo ofte stammer fra produkter, vi alle sammen bruger til daglig, kan kommunerne slet ikke regulere det. Så hvis nogle af stofferne skal substitueres, fordi der kan renses for dem, skal Miljøstyrelsen på banen. Rapporten er imidlertid ikke beregnet på, at myndighederne skal regulere renseanlæggene, påpeger Lynettens afdelingsleder for miljø og udvikling, Kim Rindel:»Det kunne ligge lige til højrebenet at udstikke krav til renseanlægget i forhold til de stoffer, som har vist sig at overskride miljøkravene, og så kunne vi gå videre til kommunerne. Og hvis kommunerne ikke kunne regulere sig ud af problemet, skulle vi til at investere. Men det vil ikke være den rigtige vej at gå,«mener han. Diffuse kilder spøger Men hvad kommunerne så kan gøre, hvis kilderne er så diffuse, som DHI s rapport peger på, ved han faktisk ikke:»da man i starten af 1990 erne tog fat på at kildespore tungmetallerne, lykkedes det faktisk at spore nogle af de metalforarbejdende virksomheder, der slap kviksølv ud. Men selv om vi nu har fået styr på alle de kilder, har vi jo stadig tungmetaller i vores spildevand. Det kommer fra diffuse kilder, f.eks. tagvand og bremsestøv. Den slags kilder er svære at få fat på, og man kan ikke pege på en enkelt kilde,«påpeger han. Hvis kilden ikke kan spores og stofferne ikke substitueres, er der én mulighed tilbage: indgreb ved renseanlægget. Der er flere alternativer, men de fremstår ikke som lysende gode:»lavteknologisk kan man bruge sandfiltre, der absorberer en del stoffer. Men metoden er ikke effektiv for alle stoffer. Det er tilfældighedernes spil,«vurderer Kim Rindel. Alternativet med en kemisk omsætning af stofferne ved eksempelvis brug af ozon, er mere effektivt.»men energimæssigt er vi ude i noget snavs. For der bliver brugt ret meget energi ved de kemiske metoder. Så der må man veje fordelene op mod ulemperne,«siger Kim Rindel.»Hvis det var sådan, at det lå lige til højrebenet at indføre noget på renseanlægget, som ved et trylleslag kan fjerne det, ville det da være himmelsk,«mener Carsten Sølyst.»Men selvfølgelig skal der være proportionalitet,«tilføjer han. Vi skal ikke ud i at mene, at det er vejen frem at fortynde os ud af problemerne. Det har vi forsøgt med de høje skorstene og lange udløb. Og det er tiden løbet fra. Carsten Sølyst, miljøchef, Gladsaxe Kommune For hvis der skal gøres noget ved renseanlægget, er man ude i nogle relativt tunge investeringer. Det skal Lynettens tilsynsmyndighed, Miljøstyrelsen i Roskilde, være opmærksom på. DHI-rapporten er sendt til Københavns Kommune, hvis teknik- og miljøforvaltning forvalter Lynettens udledningstilladelser. Så hvis noget skal ændres i Lynettens udledningstilladelse, er det op til Københavns Kommune. Og så kan Roskilde Kommune som tilsynsmyndighed vælge at skubbe til dem. Kommunernes og renseanlæggenes miljøfolk havde en formodning om, at de miljøskadelige stoffer, som virksomheder, sygehuse, husstande og trafik sender ned i kloakken og videre gennem spildevandssystemet, fortsatte videre ud i Øresund. DHI s rapport bekræfter den formodning. Rapporten baserer sig på målinger ved udløbet fra de to renseanlæg, og de viser, at en stor del af de miljø- og sundhedsskadelige stoffer ikke bliver fjernet i renseprocessen, men fortsætter ud på den anden side. Her er de målt i koncentrationer, der for en stor del af stofferne langt overskrider EU s grænseværdier. Baseret på måleprogrammer Undersøgelsens fundament er data fra alle de måleprogrammer, der er lavet tidens løb, forklarer Kim Rindel:»Så rapporten hviler både på det arbejde, Miljøstyrelsen satte i gang med at overvåge det danske vandmiljø og på et projekt, hvor Østersølandene forsøgte at fastslå omfanget af punktudledninger af forskellige farlige stoffer. Derfra ved vi, hvad vi skal være opmærksomme på.på en lang række af de fundne lægemiddelstoffer har man i forskellige databaser fundet en effektværdi på eksempelvis havlevende snegle for kønsforstyrrelser, der er forårsaget af miljøskadelige stoffer. Og så har man vurderet, om man kommer tæt på de effektgrænser, når spildevandet bliver ledt ud fra renseanlæg. Og der har kravene vist sig at blive overskredet med faktor 10 og derover.det er stofferne på rapportens liste over udledte skadelige stoffer, kommunerne skal have i baghovedet, når de er på tilsyn hos virksomhederne, og når de skal lave nye tilslutningstilladelser,«siger Kim Rindel. Carsten Sølyst er ikke i tvivl om, at de udledte stoffer er problematiske, også selv om de bliver fortyndet:»vi skal ikke ud i at mene, at det er vejen frem at fortynde os ud af problemerne. Det har vi forsøgt med de høje skorstene og lange udløb. Og det er tiden løbet fra,«fastslår han.»der skal gøres en indsats for at stoppe udledningen af fokusstofferne, fordi de har en dokumenterbar miljømæssig effekt. Alene det, at de kan registreres ude i recipienten, viser, at vi skal gribe ind, før det er for sent,«tilføjer Carsten Sølyst. j Det Meste kviksølv findes i fiskespisende dyr som f.eks. skarver. Foto: Wikipedia Kviksølvudledning overrasker eksperter Der er alt for meget kviksølv i udløbet fra de to rensningsanlæg Lynetten og Damhus åen. Eksperterne undrer sig det burde slet ikke være der. miljøgift Af Sanne Wittrup Kviksølv er en af de farligste miljøgifte, der findes, fordi den opkoncentreres i fødekæden og giver skader på menneskets nervesystem allerede i fosterstadiet. Og Danmark har forbudt kviksølv til næsten alle anvendelser hos private og begrænset brugen af amalgam-tandfyldninger, som er hovedkilden til udslip i vand. Derfor kan specialkonsulent Frank Jensen fra Miljøstyrelsen heller ikke umiddelbart forstå, hvor kviksølvet i spildevandet kommer fra:»vi ved, at samtlige kommuner har bedt tandlægerne om at installere amalgam-separatorer, og at tandlægerne har skåret voldsomt ned i brugen af sølvplomber. Kviksølvholdige måleinstrumenter på hospitalerne bliver stort set heller ikke anvendt mere, så vi mener, at der er renset ud i punktkilderne,«siger han. Han tilføjer, at det er kommunerne, der har kendskab til mulige kilder i de respektive oplande, og at de derfor er bedst egnede til at foretage en undersøgelse af, hvorfra kviksølvet stammer. Kviksølv udledes også til luften og herfra til hav, søer og vandløb fra kulkraftværker, krematorier og affaldsforbrændingsanlæg. I Danmark er disse underlagt emissionskrav, og udslippet er faldet fra til 500 kilo siden Kviksølv-udledningerne transporteres dog over grænserne og hvor meget, udslippet til luften belaster spildevandet, afhænger af oplandets størrelse, overfladeafstrømning med videre. Hverken i Det Økologiske Råd eller i Danva som organiserer vandværker og rensningsanlæg var man klar over, at indholdet af kviksølv i spildevandet var for højt:»det tyder da på, at der er noget, der skal kigges nærmere på,«siger Christian Ege fra Det Økologiske Råd. Fra Danva siger projektchef Helle Katrine Andersen:»Det er ikke noget, vi har på vores agenda. Vi havde det indtryk, at tandlægeklinikkerne havde styr på opsamling af kviksølv fra amalgamfyldningerne.«miljøchef Carsten Sølyst fra Gladsaxe Kommune, som leverer spildevand til Lynetten, er også overrasket over, at man netop finder kviksølv:»netop med kviksølv er der jo til forskel fra andre af stofferne lavet begrænsninger i forbruget så vi er meget på bar bund her, når vi nu skal ud at opspore kilderne til kviksølvforureningen,«siger han. En undersøgelse fra 2010 fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at der allerede nu er så meget kviksølv i hav og søer, at det udgør et problem for fiskespisende dyr som skarv, odder og spættet sæl. Det største indhold i af kviksølv er i disse dyr, mens deres føde som er aborre, ål og skrubbe indeholder mindre kviksølv. Kviksølvindholdet i dyrene overskrider EU s miljøkvalitetskrav, men ikke EU s grænseværdier for fisk og muslinger, som kan anvendes til menneskeføde. j kan rense spildevand fra hospitaler løbskvaliteten markant i så høj grad, at rådet vurderer, at spildevand fra sygehuse, som er renset med den metode, udgør en potentiel ressource til vandgenbrug til en lang række formål. I forhold til andre typer af renseteknologier, f.eks. urinseparation eller separation af toiletvand, hvor man ville få fat i en stor del af lægemiddelstofferne, der for 50 og 90 procents vedkommende udskilles med urinen, viste den sig at have en lang række fordele. Pilotprojektet blev gennemført på Rigshospitalet, fordi spildevandet derfra indeholder et stort udsnit af alle de lægemidler, der bliver brugt på danske hospitaler mere end 930 forskellige lægemiddelstoffer. Aktiv slamrensning Hospitalets spildevand havde spor af både antibiotika-resistente E. coli, enterokokker, kontrastmidler og kritiske antibiotika, og 11 stoffer overskred miljøeffektgrænsen og miljøkvalitetskrav. MBR-teknologien blev valgt, fordi den fjerner mikroforureninger bedre end traditionelle renseanlæg og kræver mindre plads. I princippet er MBR et aktivt slamrenseanlæg, hvor separationen af det rensede spildevand fra det aktive slam foretages med membranfiltrering i stedet for sedimentation som i et konventionelt anlæg. Ved siden af metodens mange fordele har den dog også et par ulemper, nemlig et højere energiforbrug og en tendens til, at membranerne stopper til. Det vil sige, at de af og til skal renses, hvilket reducerer driftstiden. Spildevandet blev transporteret i en tankvogn til Bjerringbro Renseanlæg, hvor MBR-anlægget var placeret. Efter MBR-forrensning blev spildevandet efterrenset med fire forskellige poleringsteknologier, bl.a. ozon og aktivt kul, som netop er designet til at fjerne mikroforureninger som lægemiddelstoffer. MBR-rensningen viste sig at reducere koncentrationen af mikroorganismer, så indhold af såvel E. coli som resistente bakterier og antibiotisk effekt svandt til under detektionsgrænsen. Og de 11 stoffer fra bl.a. kontrastmidler, som efter MBR-behandlingen stadig overskred miljøeffektgrænserne, kunne på 20 minutter fjernes blev ved hjælp af ozon. Miljøministeriet kræver, at de nye superhospitaler skal indrettes, så de udleder så få farlige medicinrester i spildevandet som muligt. Men hospitalerne skal først stå klar i j

6 6 Ingeniøren 1. sektion 7. oktober 2011 Interview Martin Lidegaard, nyudnævnt klima-, energi- og bygningsminister, om, hvad han tager med fra Concito-tiden Blå bog Født 12. december 1966 Cand.comm. fra Roskilde Universitetscenter 1993 Informationschef i Kommunernes Forsikring Informationschef og vicegeneralsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke. Desuden formand for Danmark 92-gruppen Fra 2008 kommunikationsrådgiver hos Relation People. Medstifter af og arbejdende formand for den grønne tænketank Concito. Medlem af Folketinget for De Radikale. Klima-, energi- og trafikordfører Udnævnt til klima-, energi- og bygningsminister 3. oktober 2011 Gift og har en datter, der er født i Den nye klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (t.v.) har tre store ønsker til forhandlingerne af energiforliget for 2021: En styrket indsats for energibeparelser, biogas og en mere socialt retfærdig finansiering af den grønne vækst, som samtidig ikke skader dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Foto: Polfoto»Concito går igen i regeringens udspil«da Martin Lidegaard var formand for tænketanken Concito, udtalte han, at kommunerne var vigtigere end FN i forhold til at skabe forandring på klimafronten. I dag er den nye klimaminister internationalt venligere stemt. klima Af Klaus Ulrik Mortensen Martin Lidegaard er efterhånden vant til øvelsen med at skifte kasket. Da han i 2001 blev valgt ind i Folketinget for Radikale Venstre, var det som vicegeneralsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke. Da han i 2007 blev stemt ud af Folketinget, genskabte han sig hurtigt en position blandt NGO erne nu som formand for den grønne tænketank Concito. Altså kan man argumentere for, at han vidste, hvad han gik ind til, da han mandag formiddag serverede smil for fotograferne på Amalienborg Slotsplads. Alligevel virker det som om, at den nyslåede klima-, energi- og bygningsminister er overrasket over, hvor meget der er at se til under den nye ministerkasket, da Ingeniøren onsdag eftermiddag får lov at skrive et kort interview ind i kalenderen. Blandt andet for at finde ud af, hvor meget af Concitos politiske dagsorden, som Martin Lidegaard har sneget ind i regeringsprogrammet. Er Concitos forslag fra september i år om at skabe arbejdspladser med investeringer for 96 milliarder kr. frem mod 2020 regeringens kommende politik?»nu er det jo en meget velunderbygget organisation, du citerer her, men det er alt for tidligt at sige. Forslaget er et scenarie lavet af Concito for at vise, at det er til at overskue finansielt, og at det giver en masse beskæftigelse. Jeg tør godt love, at det er de samme elementer, der går igen i regeringens kommende udspil, men ikke hvordan snittet bliver lagt.«i hvor høj grad kommer regeringen til at overtage Concitos tankegods på klima- og miljøområdet?»concito foreslog jo målsætningen om 40 procent reduktion i 2020, som regeringen har taget til sig, og som blev nævnt allerede i tredje afsnit af statsministerens åbningstale. Da vi i sin tid startede Concito, var vi i tvivl om, hvorvidt vi kunne få alle de forskellige interessenter til at spille sammen fra Landbrug & Fødevarer til Danmarks Naturfredningsforening. Det er gået op for mig gennem de sidste tre års arbejde, at det kun kan lade sig gøre at lave den forandring, hvis vi får dem alle med på holdet. Du kommer selv fra en organisation, som jeg ved, har gjort et lige så stort arbejde som Concito i tidens løb, og det vil vi lytte nøje til.«men i hvor høj grad kan du gå på kompromis med din egen integritet som tidligere formand for en grøn tænketank?»concitos udgangspunkt er fagligt. Mit nye udgangspunkt er politsk. Det, der ikke bliver slækket på, er målsætningen, og så længe den bliver gennemført, er min troværdighed 100 procent i behold.«du har ved flere lejligheder givet udtryk for, at fremtidens klima skal skabes fra bunden med afsæt i lokale og ikke overnationale målsætninger. Er kommunerne stadig vigtigere end FN?»Jeg vil nok ikke formulere det på den måde, at kommunerne er vigtigere end FN. Jeg vil sige det sådan, at hvis det skal lykkes at få noget dynamik ind i de internationale forhandlinger, så skal der ske noget nu på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Noget der beviser, at det her ikke er i modstrid med, men tværtimod en forudsætning for, en sund økonomisk udvikling. Desværre er det ikke nogen hemmelighed, at de internatioanle forhandlinger om en bindende aftale står i stampe, så hvis du spørger mig, hvor jeg her i de første måneder vil kigge hen, er det et nationalt energiforlig, der står allerøverst på dagsordenen.«er det i virkeligheden en FN-skeptiker, vi til november sender af sted til COP17 i Durban?»Der er ikke nogen radikal politiker, der ikke har drømmen om en international retsorden. Min pointe, som jeg gerne gentager, er, at vi arbejder op mod en tidsmur her. Vi skulle ifølge FN s egne udregninger gerne peake de globale udledninger i Man skal være politisk tonedøv for ikke at se, at det bliver meget svært at nå alene gennem FN-forhandlinger. Derfor kan vi ikke forlade os på, at FN løser problemerne for os tværtimod.«hvordan vil du sikre, at de enorme investeringer, der skal ske på eksempelvis vindområdet, ikke risikerer at skabe grønne arbejdspladser alle andre steder end i Danmark, fordi virksomheder som Vestas og Siemens allerede er i gang med at flytte ud?»det kan man ikke udstede nogen garanti for, da vi er en åben økonomi på det globale marked. Men hvis vi ønsker, at den grønne udbygning, der under alle omstændigheder kommer til at finde sted, skal skabe arbejdspladser i Danmark, så skal der investeres i forskning, viden og innovation. Der vil være en skov af undervirksomheder, som bliver i Danmark, men der vil også være virksomheder, der flytter ud. Det kan man ikke gardere sig imod.«risikerer hele regnestykket bag den offentligt støttede grønne vækst så ikke at falde sammen?»det er en problemstilling, man skal tage seriøst, men hvis man deraf udleder, at vi ikke skal investere i Hele energiforsyningen skal dækkes af vedvarende energi i El- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i Kul udfases fra kraftværker og oliefyr senest i Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 pct. i forhold til niveauet i Halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug skal komme fra vind i Der skal udarbejdes en ny samlet strategi for etablering af smarte elnet. Betalingsring omkring København, der skal bidrage med 2 mia. kroner årligt, som skal anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring hovedstadsområdet. forskning og udvikling i Danmark inden for nogen som helst områder, så tror jeg, at man går rigtig galt i byen.«jeg ved, at du sidste uge spiste middag med den kinesiske solcellemilliardær og ejer af Suntech, Shi Zhengrong. Han forbyder sine sælgere at tale om rentabilitet og tilbagebetalingstider, når de sælger deres løsninger til private og virksomheder. Til gengæld slår de på modernitet og drømmen om grønt fremskridt. Er det muligt at overføre samme logik til arbejdet i dit ministerium for at få danskerne med på den grønne vogn?»det tror jeg. Det er vigtigt at formidle til folk, at vi står i en alvorlig situation det gælder både økonomien og i forhold til ressourcekrisen men jeg tror kun, at det kan lade sig gøre at få danskerne med, hvis de føler, at det de får i stedet for, er lige så godt.«j Regeringsgrundlaget på klimaområdet: En kilometerbaseret afgift på lastbiler, hvis provenu bruges på at gøre den kollektive trafik billigere og på investeringer i den kollektive trafik. Fritagelsen af elbiler for registreringsafgift forlænges til 2015 Regeringen vil opprioritere forsknings- og udviklingsmidlerne til klimaog grønne energiteknologier. Der skal indføres nye retningslinjer for beregning af samfundsøkonomisk rentabilitet af miljø- og energiprojekter, der ligger mere på linje med de lande, vi normalt sammenligner os med. Det indebærer bl.a. forudsætninger om lavere kalkulationsrente og realistiske energiprisstigninger.

Uhyrlige miljøkrav truer virksomheder

Uhyrlige miljøkrav truer virksomheder Karriere Projektchef Anne Kongsfelt pressede på, da politisk tomgang ramte Nordhavnsvej. Side 28-29 Retsgenetik Snart vil politiet kunne bruge dna-spor til at indkredse ukendte gerningsmænd. Side 14 Ingeniørens

Læs mere

Pærelet at narre NemID fra dig med klonede hjemmesider

Pærelet at narre NemID fra dig med klonede hjemmesider Jobtræf Århus Line Nørmark droppede de store og fik job i en mindre virksomhed. Messeavis Kultur Spillefilmen Contagion bringer realismen ind i skildringen af en dødelig pandemi. Side 17 Mediko Ny teknologi

Læs mere

Unødigt energispild fra nye hospitaler

Unødigt energispild fra nye hospitaler viden DNA-teknik har givet Lolita-forfatteren Vladimir Nabokovs sommerfugleteori nyt liv. SIDE 16-17 Logistik Kilometerafgift for lastbiler vil bane vej for flådestyring i transportsektoren. Side 19-21

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt

PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt Innovation Dansk økonom i spidsen for ny britisk tænketank:»vi er en handletank.«side 6 Svenskerne undsiger NemID-teknologi I Sverige blev løsning med Java udfaset i 2009. side 12-13 Vi droppede Java på

Læs mere

Elkunderne er malket for milliarder

Elkunderne er malket for milliarder Rumfart Raketprojektets to bagmænd er nu helt afhængige af deres elektronikfolk. SIDE 12 sygehuse Reklameomdelere, supermarkeder og bilfabrikker inspirerer de nye superhospitaler. Tema side 17-19 bakterier

Læs mere

Politisk flertal kræver åbenhed om halkollaps

Politisk flertal kræver åbenhed om halkollaps Produktion Emulering lod Danish Crown skifte styring på et fuldt kørende anlæg. SIDE 20-21 Fokus IDA og DI frygter at tabe ingeniører fra kriseårgangene, som nu går langtidsledige. side 4-5 teknologi Ny

Læs mere

DSB opgiver stor satsning med IC4-toget

DSB opgiver stor satsning med IC4-toget Energi Flyt energiforskningen til universiteterne, siger privat energiforsker. SIDE 6 Produktion Store industrivirksomheder sætter nu tempo på energiog ressourcebesparelser. Tema side 19-23 Designbeskyttelse

Læs mere

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 4. NOVEMBER 2011 Manden side 22-23 bag Villy Akademikere vil ikke arbejde længere Hold på vandet Projektledere stormer frem dm professionshøjskoler BLIV

Læs mere

Dansk farvand kan blive gigantisk havmøllepark for hele Nordeuropa

Dansk farvand kan blive gigantisk havmøllepark for hele Nordeuropa Elektronik Verdens mest ekstreme sensor kan opfange reflektioner fra enkeltmolekyler. SIDE 10 Køleteknologi Kinas kamp mod madspild åbner stort marked for danske virksomheder. Tema side 21-27 Interview

Læs mere

Industrien affinder sig med hjemmehacking af spillekonsoller og tv

Industrien affinder sig med hjemmehacking af spillekonsoller og tv Lae Karriere Dorthe Bjergskov skal skabe en intelligent klynge for materialevidenskab. Side 20-21 Automation Fjernadgang til produktionsanlæg breder sig og giver flere driftstimer. Tema side 15-19 statistik

Læs mere

Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. det daglige ansvar

Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. det daglige ansvar nr.10 april 2010 Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. Læs mere side 20 TEMA I DETTE NUMMER CSR det daglige ansvar Læs mere side 5-11 Mål og midler

Læs mere

28. årgang 25 10 2002 2 sektioner Nr. Teknikkens Nyhedsmagasin 43 Tlf. 3326 5300 Fax 3326 5301 Sektion 1 Stående bølger får cd er til at splintre De hurtigste cd-drev roterer med omdrejningstal langt over

Læs mere

Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden.

Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden. Elektronik Oscilloskopkøberne er loyale men producenterne konkurrerer hårdt. Tema SIDE 19-27 Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden. Side 4-5 Karriere

Læs mere

Sveriges jernbaner vil sikre siddepladser til togpendlerne på Sjælland

Sveriges jernbaner vil sikre siddepladser til togpendlerne på Sjælland Software Googles forskningsdirektør om at navigere i en omskiftelig verden. SIDE 6 fødevarer Dyrlæger og erhvervsliv advarer mod at spare på beredskab mod dyresygdomme. Side 4-5 Transport Flykonstruktører

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ

Læs mere

GL BAL ØKOLOGI. Tema om biodiversitet. Vi skal have mere natur og klima for landbrugsstøtten. Grønt landbrug for en milliard

GL BAL ØKOLOGI. Tema om biodiversitet. Vi skal have mere natur og klima for landbrugsstøtten. Grønt landbrug for en milliard 26 Vi skal have mere natur og klima for landbrugsstøtten Grønt landbrug for en milliard 28 Ny bog af Lone Vitus: Mad vs. fødevarer 29 10. MARTS 2015 NR. 1 22. ÅRGANG GL BAL ØKOLOGI DANMARKS GLOBALE MAGASIN

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere