Multipel sclerose og Graviditet/Fødsel Oplæg til Sandbjerg Forslag til guideline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multipel sclerose og Graviditet/Fødsel Oplæg til Sandbjerg 2007. Forslag til guideline"

Transkript

1 Multipel sclerose og Graviditet/Fødsel Oplæg til Sandbjerg 2007 Arbejdsgruppens medlemmer: Henrik Nyholm(Tovholder), Joanna Bjørklund Rasmussen (Jordemoder ved Gentofte Amtssygehus), Jette Frederiksen (Overlæge ved neurologisk afdeling, Glostrup Amtssygehus), Jonna Storm Fomsgaard (Overlæge ved anæstesiologisk afdeling, Glostrup Amtssygehus), Gitte Esberg (Overlæge ved pædiatrisk afdeling, Skejby Sygehus), Morten Blinkenberg (Overlæge ved neurologisk afdeling, Rigshospitalet), Lise Lotte Torvin Andersen. Forslag til guideline Før graviditet 1. Afvente 1 års sygdom hos nydiagnosticerede, for at se om forløbet er aggressivt, da man i enkelte tilfælde vil fraråde graviditet(a). 2. Efter samråd med neurolog bør al immunmodulerende medicin seponeres 1 måned før forsøg på at opnå graviditet(a). Ved fertilitetsproblematikker med lang ventetid til konception, bør dette drøftes med neurolog i de enkelte tilfælde. 3. Tilbyde genetisk vejledning ved neurolog og information om graviditet og barsels indflydelse på MS. 4. Kontrollere, at al anden medicinering (udover det immunmodulerende) ikke er kontraindiceret under graviditet. (Fx laksativa, smertestillende, CNS-stimulerende etc.). 5. Kontrollere, at evt. eksperimentelle diætplaner, som mange MS-patienter anvender, ikke er imod alm. retningslinier for kost til gravide. (Der kan fx være tale om store mængder rovfisk og fedtopløselige vitaminer etc.). Graviditet 1. Følge alm. kontrol hos egen læge og jordemoder(c). 2. Kontrol hos neurolog i graviditeten efter behov dog minimum 1 gang( C ). 3. Kontrol hos obstetriker 2 gange i graviditeten og derudover ved behov. 1. kontrol tidligt i graviditeten, fx i forbindelse med Nakkefoldscanning, og 2. kontrol ca. 1 måned før termin med henblik på planlægning af fødselsforløbet( C ). 4. Tilsyn ved anæstesiolog 1 gang sent i graviditeten, fx. i forbindelse med sidste kontrol hos obstetriker, med henblik på at planlægge anæstesi/analgesi ved fødslen, og i særdeleshed med henblik på at indhente informeret samtykke til evt. epidural/spinal, da anæstesi muligvis er forbundet med øgede risici hos denne patientgruppe ( C). 5. Al prænatal diagnosticering foretages på normale obstetriske indikationer, da MS ikke kan diagnosticeres prænatalt. side 1 af 15 sider

2 6. Ved neurolog tages individuelt stilling til behandling med Immunoglobulin G, hvis der har været behandlingskrævende sygdomsaktivitet inden graviditeten. Ved svære attak under graviditeten, kan behandles med Methylprednisolon, dog med tilbageholdenhed specielt i 1. trimester.(b) 7. Ved behov for indlæggelse af neurologiske årsager, bør patienter med MS med en i øvrigt ukompliceret graviditet behandles i neurologisk regi, med obstetrisk tilsyn ved behov( C). 8. Gravide der er fysisk handicappede af deres sygdom bør have en udredende samtale med socialrådgiver med henblik på evt. optimering af hjælpeforanstaltninger såvel hjælpemidler som personlig hjælp i hjemmet efter fødslen (C). Fødsel 1. Fødsel skal foregå på specialafdeling. Evt. med tilknyttet neonatal speciale, hvis der er forhold der taler for det (fx pga. medicinering). 2. Vaginal forløsning kan forventes at være ukompliceret og bør almindeligvis foretrækkes. Sectio udføres på alm. obstetriske indikationer (A). 3. Fødeepidural kan administreres, med lokalanæstetika i lav koncentration tilsat opioid.(b) 4. Ved sectio bør regional anæstesi foretrækkes(b). 5. Man bør søge at undgå lange belastende fødselsforløb, evt. ved hjælp af epidural.(b). Puerperiet 1. Neurologisk stillingtagen til immunmodulerende medicinering kontra amning (da al immunmodulerende medicin undtagen intravenøs immunoglobulin( IVIG) er kontraindiceret ved amning)(a). 2. Individuel stillingtagen til behandling med Immunoglobulin G, som er tilladt ved amning, hvis der har været behandlingskrævende sygdomsaktivitet inden eller under graviditeten. Neurologernes retningslinier, er at kvinder, der har haft behov for immunmodulerende behandling af MS, skal tilbydes IVIG 0,2 g/kg x 1/ md., startende fra 14 dage før termin og 6 måneder frem. 3. Søge at undgå udtrætning af moderen i Puerperiet, evt. hvis muligt vha. enestue og hjælp med pasning af barnet. Dog inden udskrivelse lægges vægt på at informere om vigtigheden af, at moderen fortsætter med fysisk aktivitet og/eller træning, af hensyn til sin fortsatte mobilitet. 4. Hvis der har været anvendt nogen former for analgesi/anæstesi under fødslen (det være sig lokal, regional eller generel), bør der være tilsyn ved anæstesiolog ved symptomer i Puerperiet. 5. Ved attak i Puerperiet gives Methylprednisolon efter almindelige neurologiske retningslinier (hvis kvinden ammer, kan hun malke ud og kassere mælken de 3 dage behandlingen sædvanligvis varer)( A). 6. Vedr. anbefalinger om amning kontra medicinering af moderen, bør dette være efter individuelt skøn. Ved høj sygdomsaktivitet, bør medicinering anbefales frem for amning(a). side 2 af 15 sider

3 A= sikker dokumentation ( I i guidelines fra før 2003) B= mindre sikker dokumentation, og ( II i guidelines fra før 2003) C= udelukkende klinisk erfaring ( III i guidelines fra før 2003) Indholdsfortegnelse Indledning 4 MS i graviditet.5 MS under fødslen.7 Analgesi og anæstesi under fødslen.7 Puerperiet 10 Forebyggende behandling 11 Attak behandling..12 Immunoglobulin G...12 Referencer 14 side 3 af 15 sider

4 Definition, forekomst og perspektiv Dissemineret sclerose er identisk med multipel sclerose, her forkortet til MS. I Danmark findes ca scleroseramte, svarende til en incidens på 5/ I løbet af de sidste 30 år er det samlede antal scleroseramte i Danmark steget med 30%. Hos kvinder i alderen år er det samlede antal steget med 50% i samme periode idet kvinder får sygdommen dobbelt så hyppigt som mænd 1. MS er en autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret angriber myelinskederne omkring nerverne i hele CNS. Derfor kan der komme symptomer fra hele nervesystemet som følge af manglende eller forkerte nervesignaler. Sygdommen kan hverken forudses, forebygges eller helbredes 1. Symptomerne kommer oftest i "attakker", dvs. en pludselig opblussen af sygdommen, hvor symptomerne sædvanligvis forværres over timer til dage og langsomt bedres spontant over uger til måneder. Ofte persisterer nogle af symptomerne i mindre grad efter attakkets slutning, og visse symptomer bliver således permanente. Mellem attakkerne kan mange scleroseramte føre et tilnærmelsesvis normalt liv. Med tiden vil der ophobes flere symptomer, således at den ramte vil blive mere påvirket af symptomerne mellem attakkerne 1. Hos ca. 60% af mennesker med attakvis MS bliver sygdommen efter en årrække progressiv, hvilket vil sige, at symptomerne skrider frem uden attakker(såkaldt sekundær progressiv MS) og hos 15% er sygdommen progressiv fra starten (såkaldt primær progressiv MS). Afhængigt af symptombilledet hos den enkelte patient, kan MS opdeles i undertyper og kan desuden variere meget fra patient til patient. Efter 10 års sygdomsvarighed vil ca. 25% af patienterne have lette symptomer, 50% have sværere symptomer, men være selvhjulpne og 25% svært invaliderede eller døde. Forløbet kan også variere meget fra år til år hos den samme patient, fra ubetydelige symptomer gennem en lang årrække til svær invaliditet i løbet af få år. 1, Visse symptomer kan endog også variere fra time til time eller fra dag til dag. Typiske symptomer er lammelser, føleforstyrrelser, synsnervebetændelse, dobbeltsyn, styringsbesvær, svimmelhed, træthed og vandladningsgener. 1 Patienter med MS beskriver ofte den udtalte træthed som det mest belastende symptom. Man bør derfor være opmærksom på at undgå unødig udtrætning og sikre sammenhængende nattesøvn hos mennesker med MS. At dette skulle bedre forløbet af MS, er dog aldrig videnskabeligt dokumenteret. Man bør endvidere være opmærksom på, at febrilia kan forværre de fleste symptomer ved MS, og derfor foreslå temperaturnedsættende præparater. Ved alvorlig destruktion af myelin og nervevæv, går axonet irreversibelt til grunde 2, og med tiden sker der et betydeligt tab af nerveceller i CNS. Multipel sclerose er sjældent dødelig, men respirationsproblemer og infektioner kan være fatale 1 - "man dør ikke AF sclerose, men MED sclerose". Den forventede levealder for sclerosepatienter er 10 år kortere end hos normalbefolkningen. side 4 af 15 sider

5 Man kender ikke sygdommens årsag, men har indtil videre konkluderet, at den er multifaktoriel 1, 3. Genetisk er den spredt på gener 3 og man mener, at en infektion, muligvis Epstein-Barr, Zoster M eller andet Herpes virus, Morbilli eller retrovirus, kan være en medvirkende årsag 1. Personer med visse vævstyper har en større modtagelighed for MS end andre 1. Arveligheden af MS er ikke så betydelig 1. Hos enæggede tvillinger, hvor den ene har MS, er der 25% risiko for, at den anden også får det 1. Hvis den ene forælder har MS er barnets risiko for at få sygdommen 1-3% 4, og hvis begge forældre har sygdommen, stiger risikoen til 10% for at barnet får sygdommen 1. Risikoen for at få MS hos befolkningen som helhed ligger på 0,3% 1. Derfor er det også klart, at generne ikke alene bærer skylden for sygdommen, og derfor karakteriseres den ikke som arvelig. Da sygdommen som nævnt er spredt på gener, vil man nok snarere sige, at man kan være arveligt disponeret, men at der skal mange andre faktorer til, før man udvikler sygdommen. Der er ingen kur mod MS, men forskellige præparater (se sidst i dokumentet) kan nedsætte risikoen og sværhedsgraden af attaks 2 og dermed dæmpe sygdommens udvikling med ca.30% eller mere 1. Ingen af præparaterne kan dog reparere axon- og neurontabet som følge af de pågående sygdomsprocesser 1. Multipel sclerose under graviditet, fødsel og Puerperiet Graviditet MS bør ikke være en hindring for graviditet 1, 3, 5. Dog er der måske basis for at sige, at graviditet bør udsættes til et tidspunkt, hvor sygdommen er relativt i ro, da risikoen for attaks under og lige efter graviditeten i høj grad afhænger af sygdomsudviklingen året før graviditeten indtræder 6. Omvendt kan man opfordre MS-ramte til at få overstået de ønskede graviditeter så hurtigt som muligt, da sygdommens forløb er svært at forudsige og således at man efterfølgende kan komme i en stabil sygdomsdæmpende behandling 3. Evt. kan anvendelse af ovulationstest anbefales for hurtigst mulig konception, da tidspunktet mellem seponering og konception lader kvinden ubeskyttet, og da graviditet i sig selv beskytter mod attakker. Man bør være opmærksom på, at denne praksis evt. kan problematisere konceptionen og dermed udsætte konceptionstidspunktet. 1, 5. Ved fertilitetsproblemer bør kvinden med MS og partner udredes så hurtigt som muligt. Arveligheden anses for så svag, at graviditet heller ikke bør frarådes af denne grund 1. side 5 af 15 sider

6 I lighed med andre autoimmune sygdomme reduceres risiko for attakker under graviditet især i 3. Trimester, men risiko for tilbagefald øges signifikant i de første 3-6 måneder postpartum 3, 6, 7. Endvidere er diagnosticeringen af MS i graviditet usædvanlig 3 og ofte svær. Forskellige undersøgelser har vist, at efter 2 og 10 år ses der ingen forskel på MS-kvinder, der har været gravide og MSkvinder, der ikke har 1, 3, 8. Graviditet, fødsel og barsel påvirker derfor ikke sygdommen på længere sigt 1, 3. Dog bør det nævnes, at en væsentlig bias i alle undersøgelser er, at de værst ramte MS-kvinder som regel vælger ikke at få børn. MS øger ikke risikoen for graviditetskomplikationer 3, 4, 9, som fx GDM, præeklampsi, præmatur fødsel, graviditas prolongata 3, 4, 9 Ligeledes øger MS ikke risici for fosteret 3, 4, 8, som fx spontan abort, malformationer, neuralrørsdefekter, præmaturitet, SGA, fostervægt <2500 g., og foetus mortus 3,9 Man bør dog være opmærksom på at den medicinske behandling kan øge risikoen for forskellige komplikationer hos den nyfødte. MS-kvinder får børn med samme fostervægt og hovedomfang som raske kvinder 8,9. Visse normale graviditetsgeners symptomer er næsten identiske med MS-symptomer. Det gælder fx træthed, carpaltunnelsyndrom, bækkenløsning og uspecifikke smerter. Man bør derfor ikke uden videre affærdige disse symptomer som MS-symptomer, men undersøge, om der foreligger en obstetrisk forklaring på symptomerne, som muligvis kan afhjælpes. MS-relateret inkontinens og obstipation kan forværres under graviditeten pga. uterus tryk på en i forvejen neurogent påvirket tarm og blære 3. Visse alvorlige obstetriske graviditetskomplikationer kan også præsentere symptomer, der kan forveksles med MSsymptomer. Det gælder fx DVT, præeklampsi og truende spontan abort/præterm fødsel (inkl. cystit og GBS(gruppe B streptokok-infektion)). Deri ligger en risiko for at overse en underliggende behandlingskrævende obstetrisk komplikation. Gravide, der er fysisk handicappede af deres sygdom, bør tilbydes en udredende samtale med socialrådgiver med henblik på evt. optimering af hjælpeforanstaltninger såvel hjælpemidler som personlig hjælp i hjemmet efter fødslen, evt. med en koordinerende indsats mellem sygehusafdelingen, egen læge, sundhedsplejerske og socialforvaltningen afhængigt af, hvordan man rent lokalt har arrangeret sig. Dette kunne eventuelt høre under et center for sårbare gravide. side 6 af 15 sider

7 Fødsel MS påvirker ikke fødselsforløbet 3, lige såvel som fødselsforløbet ikke påvirker MS 10 ( obstetrisk stress giver ikke attaker ). MS-ramte kan derfor føde vaginalt og sectio kan bruges på almindelige obstetriske indikationer 3. MS øger ikke risikoen for fødselskomplikationer 3, som dystoci, sectio, instrumentel forløsning og grønt vand 9. Dog ses en øget risiko for mekoniumaspiration og kopforløsning, hvilket kan afspejle et reelt øget behov for sidstnævnte, men tillige personalets forsøg på at undgå udtrætning af moderen 9. Børnene fødes som ovenfor nævnt med samme fødselsvægt, hovedomfang og apgar 8, 9, som børn af raske forældre, og har ikke i højere grad brug for assisteret ventilation 9. Men der er dog beskrevet øget risiko for mekoniumaspiration, på trods af, at der ikke er øget risiko for grønt vand 9. I en undersøgelse 9 så det dog ikke ud til, at den øgede forekomst af mekoniumaspiration gav børnene følger, da de, der aspirerede, alle havde apgar > 7 efter 5 minutter og alle blev udskrevet efter 1 uge 9. Det er dog et meget lille materiale: 2/198 børn i MS-gruppen mod 3/1584 i kontrolgruppen. "Meconium aspiration" er ikke defineret, kan dække over meget, og der kan være forskel fra det ene center til det andet i definition af tilstanden. For def. af MAS (meconium aspirations syndrom) se f. eks american journal of perinatology vol 19, number 7, 2002: Delivery room risk factors for meconium aspiration syndrome. Analgesi og anæstesi under fødsel: Den foreliggende viden om obstetriske regionale blok ( epidural og spinal ) til patienter med MS er begrænset til opgørelser fra nonrandomiserede serier og kasuistiske meddelelser. Der har været tradition for tilbageholdenhed med disse blok til MS patienter pga. utilstrækkelig viden om effekten af lokal anæstestika på sygdommens forløb. MS er en demyelinerende sygdom, som kompromitterer normal nerveledning ved en påvirkning af Na+ ion kanalerne. Lokalanæstetika virker blokerende på Na+ ion kanalerne, hvorved nerveledningsimpulser blokeres, derved kan teoretisk hos MS patienter opstå mere udbredte blokader med selv små doser lokalanæstetika. Der er påvist reversible neurologiske forandringer ved i.v. injektion af lidocain hos patienter med MS, symptomer som ikke forekommer hos raske 7. Spinal anæstesi har ligeledes i en kasuistisk meddelelse medført reversible neurologiske symptomer med udbredt og langvarig blokade hos en patient med uerkendt MS. 11 Det er kendt, at almindelig lumbal-punktur ikke giver øget risiko for attakker 12. I dyreforsøg ses dosisafhængige inflammatoriske og degenerative histologiske forandringer efter injektion af lokalanæstetika i subarachnoidal rummet disse forandringer var dog forsvundet igen efter 14 dage 13. I en mindre retrospektiv undersøgelse fandtes øget risiko for relaps hos gravide MS patienter ved anvendelse af høje koncentrationer af lokal anæstestika. end ved lave koncentrationer, men data er sparsomme 14. I en nylig offentliggjort spørgeskemaundersøgelse udspurgtes erfarne anæstesiologer, hvilken anæstesiologisk praksis, der var den foretrukne til den gravide MS patient. Generelt var den enkeltes erfaring ringe, men de fleste ville vælge regionale blok til såvel smertelindring under fødsel som sectio. Mange understregede vigtigheden af prænatal undersøgelse og informeret samtykke 15. side 7 af 15 sider

8 Nyere follow up studier har imidlertid vist,at epidural- og formentlig spinalanæstesi ikke udgør en øget risiko for MSramte; epidural giver ikke øget risiko for attakker 3, 8, 10, 14, 16, 18 og der er ikke set komplikationer i forbindelse med epidural hos MS-ramte 3. Dog ses muligvis en øget risiko for attakker ved længere tids anvendelse af højere doser (0,5%) bupivacain, fx højdosis-epiduraler i lange fødselsforløb 8, 14. Følgende kan anbefales, men alle anbefalinger kræver tidlig (dvs. inden patienten er i fødsel) informeret samtykke og hensyntagen til sværhedsgraden af MS: Fødeepidural til MS: Epidural kan anlægges som på raske gravide. Dosis og koncentration af lokal anæstesimidlet skal være så lav som muligt, rutinemæssigt anvendes der hos raske lave koncentrationer af bupivacain samt opiod epiduralt, dette kan ligeledes anbefales til MS patienter. Epidural til sectio: Analgesi til sectio kræver højere doser af lokal anæstesimiddel end til vaginal fødsel, hvorfor det kan anbefales at supplere lokalanæstesimidlet med opioid, hvilket muliggør mindre dosering af lokal anæstesimidlet. der kan anvendes Lidocain 2% eller bupivacain 0,5%. Spinal til sectio: Spinal anæstesi til sectio kan anbefales formentlig uden større risiko for neurotoxicitet (data dog mangelfulde), men ved spinal anæstesi bør lokal anæstesimidlet anvendes i så lave doser som muligt ved tilsættelse af opioid Sectio i generel anæstesi: Som for alle muskelsygdomme kan der ligeledes ved MS være øget følsomhed for depolariserende muskelrelaksantia og risiko for hyperkaliæmi samt øget virkning af nondepolariserende muskelrelaksantia. Potente inhalationsmidler kan anvendes 17. Generel anæstesi til sectio hos MS patienter bør formentlig anbefales til de svært påvirkede MS-patienter ellers på de samme indikationer som hos raske gravide, men data er mangelfulde Ved obstetriske lokal blokader skal der som for al indgift af lokal anæstesimidler hos MS patienter stiles mod at give så lave koncentrationer som muligt for at reducere risikoen for eventuel neurotoxicitet. Postoperativ observation. Efter epidural og spinal blokade skal MS patienter udover normal observation have foretaget neurologisk opfølgning for at udelukke eventuelle nytilkomne neurologiske symptomer, som kan tilskrives de centrale blokader.( reversible perifere nerveskader, epidural/ subdurale hæmatomer eller infektioner). side 8 af 15 sider

9 Vaginal fødsel versus sectio. Også fra et anæstesiologisk synspunkt er vaginal fødsel at foretrække. Doserne til fødeepidural analgesi udgør formentlig ingen risiko for MS patienten. De doser, der anvendes til sectio, er langt større og derfor øges risikoen for neurotoxicitet. Generel anæstesi til sectio er forbundet med øget risiko hos såvel raske som MS gravide side 9 af 15 sider

10 Puerperiet Efter fødslen ses en øget forekomst af attaker indenfor de første 3-6 måneder postpartum 2, 3, 4, 8, 18. Dog skal det nævnes, at 72% af MS-kvinderne ikke får attakker postpartum 18. Sygdommen vender tilbage til det leje, den lå på før graviditeten i løbet af de første 6-21 måneder postpartum 3, 18, muligvis endda til et roligere niveau end før 3, 5, 8. På længere sigt er der ingen forskel i udviklingen af sygdommen hos MS-kvinder, der har født i forhold til MS-kvinder, der ikke har født 1, 5, 8,18. En gammel myte om, at reproduktion på længere sigt forværrer sygdommen kan således ikke bekræftes 1, 5, 18. Graviditet og fødsel beskytter endda muligvis mod udvikling af MS, da det er set, at nullipara har en højere risiko for at få MS, stigende med alderen 5, 8. En undersøgelse har forsøgt at finde predictors for, hvor stor risikoen for attakker er i puerperiet for den enkelte kvinde, og noget tyder på, at risikoen for dette er relateret til sygdommens udvikling/sværhedsgrad før graviditeten. Således ses,at kvinder med få/sjældne attakker før graviditeten, har mindre risiko for en voldsom opblussen af sygdommen postpartum. Kvinder med en progression i sygdomsudviklingen året før graviditet, progression i sygdomsforløbet under graviditet og en høj sygdomsbyrde( DSS-score) ved graviditetens start, er i højrisiko for postpartum attakker. 18 Det har været, og er fortsat et spørgsmål, om man som standard bør anbefale intravenøs Immunoglobulin G (IVIG) i puerperiet til MS-ramte. Flere neurologiske afdelinger herhjemme anbefaler dette ( se i øvrigt nedenfor vedrørende Immunoglobulin G). Amning: Amning i sig selv øger ikke risikoen for postpartum attaks og påvirker ikke sygdomsudviklingen 3, 8, 10, 18, Amning påvirker ikke barnets risiko for at få MS i hverken positiv eller negativ retning 1. Alle kendte immunmodulerende præparater, undtagen IVIG er kontraindiceret under amning, så den MS-ramte står i et dilemma postpartum, hvor hun skal vælge mellem amning eller medicinering. Beslutningen om, hvornår medicineringen skal genoptages, bør ligge hos den MS-ramte efter grundig information om fordele og ulemper fra neurolog. Det er et svært valg for kvinden, da fordele ved amning for det nyfødte barn stilles op imod ulemper for kvinden selv. De fleste mødre vil instinktivt sætte egne behov til side til fordel for deres barn, men det skal huskes, at en del MSpatienter uden medicinsk behandling risikerer alvorlige attaks, der i sig selv kan kompromittere amning og pleje af det nyfødte barn. Mor-barn kontakten kan generelt skades af en forøget attakhyppighed postpartum 8. Ca. 50% af MS-ramte kvinder vælger at amme deres børn, og dette gør de i gennemsnitligt 6,3 mdr. 8. side 10 af 15 sider

11 De hyppigst anvendte præparater til medicinsk behandling af MS: Forebyggende præparater: 1. valgspræparater: INDHOLDSSTOF HANDELSNAVN ANVENDELSE RISICI HOS FOSTRE OG NYFØDTE Interferon beta 1a (Avonex, Rebif) bruges kun mod MS manglende kendskab, dosisafhængig abortrisiko 1, 3 Interferon beta 1b (Betaferon) bruges kun mod MS manglende kendskab, dosisafhængig abortrisiko 1, 3 Glatiramer acetat Copaxone bruges kun mod MS manglende kendskab, misdannelser hos dyr 1 2. valgspræparater: INDHOLDSSTOF HANDELSNAVN ANVENDELSE RISICI HOS FOSTRE OG NYFØDTE Mitoxanthron Novatrone Cytostatika Stærkt teratogent 1, 3 Azathioprine Imuran, Imurel Immunsuppresiva,Cytostatika Kun metabolitterne er teratogene, og de overføres ikke over placenta, præmaturitet, RDS, SGA, IUGR 1 Cyclophosphamid Cyclophosphamid Apharma, Cytostatika Stærkt teratogent 1, 3 Sendoxan Methotrexat Methotrexat Cytostatika Stærkt teratogent 1, 3 Natalizumab Antigren bruges kun mod MS manglende kendskab Cyclosporin Sandimmun immunosuppresiva manglende kendskab, IUGR, præmaturitet, misdannelser (1) side 11 af 15 sider

12 Immunoglobulin G?? bruges mod MS og ab. habitualis med kendt autoimmun patogenese Der er flere nye præparater på vej men disse gives kun i protokollerede forsøg og skal ikke medtages da betingelsen for at deltage i disse forsøg er at man er i kontraceptiv behandling. Den hyppigst brugte behandling ved attakker: INDHOLDSSTOF HANDELSNAVN ANVENDELSE RISICI HOS FOSTRE OG NYFØDTE Methylprednisolon Medrol Glucocorticoid muligvis SGA, præmaturitet, kompromitteret udvikling af CNS, læbe-gane-spalte, foetus mortus, samt hos den nyfødte midlertidig reversible tilstande som leucocytose, hypoglykæmi, immunsuppression, hæmmet produktion af kortikosteroider 3, 7 Immunoglobulin G Intravenøst Immunoglobulin G (IVIG) menes at kunne nedsætte antallet af attakker 3, 8, 10, 19, 20 med op til 33-59% 2, og måske endda forbedre eksisterende symptomer 2. Andre studier viser dog skuffende effekt på den sekundære progressive sclerose-type 2. Det består af Immunoglobulin G udvundet fra donorblod, og er altså et blodprodukt. Præparatet mætter IgG-receptorer på makrofagerne, og hindrer dermed ødelæggelse af myelinet. Der er endog mulighed for, at IgG stimulerer remyelinisering 2. IVIG kan gives såvel under graviditet som under amning 1, 3, 10 19, og der er ikke set nogen negativ effekt på fosterets immunsystem 3. Det er også blevet anvendt som behandling for abortus habitualis med en kendt autoimmun patogenese 2. De fleste undersøgelser er foretaget på immunoglobulin-indgift postpartum, men en enkelt undersøgelse viser, at immunoglobulin under graviditeten signifikant reducerer risikoen for attakker under såvel graviditeten som postpartum side 12 af 15 sider

13 givet i dosis 0.4 g/kg/dag 5 konsekutive dage indenfor uge 6-8, samt en booster af samme dosis hver 6. Uge indtil 12 uger postpartum 10. Dette studie opfylder dog ikke de gældende krav om evidens, men undersøgelser på ikke fødende kvinder retfærdiggør alligevel anvendelsen af IVIG i puerperiet. Der er meget få bivirkninger af IVIG 3, 10 og præparatet medfører ingen væsentlige biokemiske abnormiteter i blodprøver 10. Der er dog registreret dosis-relaterede bivirkninger ved brug af præparatet i form af: Rødme og hævelse på injektionsstedet (3%), hovedpine (7,1%), urticaria (4,2% ), UVI, forkølelse og depression. side 13 af 15 sider

14 Referencer: 1: Soelberg Sørensen, Ravnborg, Jønsson (red). Dissemineret sklerose en bog for patienter, pårørende og behandlere 2. udgave, Muncksgaard Danmark, København 2004(ISBN ) 2 : Durelli L, Isoardo G. High-dose intravenous immunoglobulin treatment og multiple sclerosis. Neurol Sci Apr;23 Suppl. 1:S : Ferrero S, Pretta S, Ragni N. Multiple sclerosis: management issues during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Jul 15;115(1):3-9 4: Shehata HA, Okosun H. Neurological disorders in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol Apr;16(2): : Zaffaroni M, Ghezzi A. The prognostic value of age, gender, pregnancy and endocrine factors in multiple sclerosis. Neurol Sci. 2000;21(4 suppl. 2):S : Karnad DR et al. neurologic disorders in pregnancy. Crit Care med 2005 vol 33 no 10(suppl) 7: Perlas et al. Neuraxial anesthesia and multiple sclerosis. Can J Anesth 2005;52(5): : Lorenzi AR, Ford HL. Multiple sclerosis and pregnancy. Postgrad Med J 2002 Aug;78(922): : Mueller BA, Zhang J, Critchlow CW. Birth outcomes and need for hospitalization after delivery in women with multiple sclerosis. Am J Obstet Gynecol Mar;186(3): : Achiron A, Kishner I, Dolev M, Stern Y, Dulitzky M, Schiff E, Achiron R. Effect of intravenous immunoglobulin treatment on pregnancy and postpartum-related relapses in multiple sclerosis. J Neurol Sep;251(9): : Levesque et al.. Multiple sclerosis revealed by spinal anesthesia. Ann Fr Anesth Reaanim 1988;7: : Fleiss A. Multiple sclerosis after spinal anesthesia. NY State J Med 1949;49:1076) 13: Tui C et al. Local nervous tissue changes following spinal anaesthesia in experimental animals. side 14 af 15 sider

15 J Pharmacol Exp Ther 1944;81: : Bader AM, Hunt CO, Datta S, Naulty JS, Ostheimer GW. Anesthesia for the obstetric patient with multiple sclerosis. J Ciln. Anesth. 1988; 1(1): : Naguib M et al. Advances in Neuribiology of the Neuromuscular Junction. Anesthsiology 2002;96(1) : Hebl JR, Horlocker TT, Schoeder DR. Neuraxial Anesthesia and Analgesia in Patients with Preexisting Central Nervous System Disorders. Anesth Analg (1): : Drake E et al. Obstetric regional blocks for women with multiple sclerosis: a survey of UK experience. Int J Obstet Anesth 2006; 15, : Vukusic S, Hutchinson M, Hours M, Moreau T, Cortinovis-Tourniaire P, Adeleine P, Confavreux C. The pregnancy in multiple sclerosis group;pregnancy in multiple sclerosis group. Pregnancy and multiple sclerosis (the PRIMS study): Clinical predicters of postpartum relapse. Brain Aug;127(Pt 6): : Ringel I, Zett UK. Intravenous immunoglobulin therapy in neurological diseases during pregnancy. J Neurol.2006 Sep;253 Suppl 5:v70-v74 20: Dudesek A, Zettl UK. Intravenous immunoglobulins as therapeutic option in the treatment of multiple sclerosis. Neurol Sep;253 Suppl 5:v50-v58 side 15 af 15 sider

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Gravide med særlige behov Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Melanie 16 år, bor på ungdomspension, går ikke regelmæssigt i skole Vokset op m psykisk syg og alkoholiseret mor, kender

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006.

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006. Lettere Liv Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv i perioden januar 2004-juni 2006 Denne evaluering er udarbejdet af jordemoder Nina Brændgaard,

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

EN BOG OM MULTIPEL SKLEROSE EN BOG OM

EN BOG OM MULTIPEL SKLEROSE EN BOG OM EN BOG OM MULTIPEL SKLEROSE EN BOG OM MULTIPEL SKLEROSE EN BOG OM MULTIPEL SKLEROSE EN BOG OM MULTIPEL SKLEROSE Denne bog henvender sig til dig, der har eller kender en, som lever med multipel sklerose,

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere