Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv Nina Brændgaard, august 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006."

Transkript

1 Lettere Liv Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv i perioden januar 2004-juni 2006 Denne evaluering er udarbejdet af jordemoder Nina Brændgaard, Roskilde Amts Sygehus, august Udgave #2, ultimo august 2006 Side 1 af 17

2 Resumé Denne evaluering ser på 24 kvinders deltagelse i projekt Lettere Liv i perioden januar 2004 juni Projektet har til formål, at den overvægtige gravide benytter graviditeten til at foretage livsstilsændringer på kost og motionsområdet. Efter at have deltaget i projektet, angiver de fleste af kvinderne at de lever sundere. Det synes lettere for dem, at ændre på kostvaner, end at øge den fysiske aktivitet. Generelt trives de bedre, på hver deres område, hvor de har haft behov for ændringer. Deres graviditeter forløber for de flestes vedkommende ukomplicerede. De komplikationer, der opstår er ikke flere end man generelt kan forvente hos overvægtige gravide. Fødslerne er til gengæld mere komplicerede end forventeligt, fx bliver en tredjedel sat i gang, 62 % får s-drop og 42 % får lavet sectio. Børnene har det godt ved fødslen og har en gennemsnitlig størrelse som alle andre. Ser man særskilt på de børn der er født ved sectio vs. de vaginalt forløste, er der dog markant forskel i størrelse. Det ser ud til, at de nye mødre har større besvær med at amme end normalt og at de ikke ammer helt så længe som det anbefales. Kvinderne har udvist stor tilfredshed med projektet og især den netværksskabende effekt er værd at satse på i fremtidige tilbud til overvægtige gravide

3 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Lettere Liv side 4 2. Afgrænsning side 5 3. Opgørelse af spørgeskemaer side 6 4. Opgørelse af graviditets og fødedata side 8 5. Opsamling side Konklusioner, perspektiver og anbefalinger side 14 Referencer side 16 Bilag 1. Kvindernes vægtudvikling Bilag 2. Graviditet Bilag 3. Fødsel Bilag 4. Fødselskomplikationer Bilag 5. Indgreb i fødslen Bilag 6. Smertelindring Bilag 7. Børnene Bilag 8. Amning Bilag 9. Livsstilsændringer Bilag 10. Fødselsgrupper Bilag 11. Ultralyd, fosterskøn og fødselsvægt Bilag 12. Hvorfor melde sig til kurset - 3 -

4 1. Beskrivelse af Lettere Liv Lettere Liv er opstået som et samarbejde mellem Gynækologisk/obstetrisk afdeling RAS og Forebyggelsesafdelingen i Roskilde Amt. Det første år (2004) løb projektet med støtte fra Sundhedsstyrelsens overvægtspulje og er herefter fortsat i et samarbejde mellem de to afdelinger indtil juni Formålet med projektet har været, at udvikle et model projekt for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring overvægtige gravide og deres familie med henblik på: at den gravide og dennes familie benytter graviditeten til at ændre livsstil, for at opnå større fysisk, psykisk og socialt velvære både under og efter graviditeten. at den overvægtige gravide og eventuelt familiemedlemmer oplever en vægtstagnation eller et vægttab i den periode, hvor projektet kører. at den overvægtige gravide og hendes familie oplever kontinuitet i behandlingstilbuddet. Målgruppen har været gravide i Roskilde Amt med BMI>30. Det var en forudsætning at den gravide var motiveret til at ændre livsstil. Metoden har været en kursusrække på 10 gange i løbet af graviditeten, alle mødegange har været placeret på lørdage og har haft en varighed på seks timer. På hver mødegang har deltagerne lavet motion i en time, herefter fået undervisning i kost, madlavning og fællesspisning i tre timer og dernæst to timers forældre- og fødselsforberedelse. På kursusdagene har de gravide fået graviditetsundersøgelser, deltagerne har hver/parvist modtaget to psykologsamtaler og er blevet vejet på første og niende mødegang. Herudover er de gravide tilbudt to ekstra scanninger i henholdsvis uge 28 og 37. Efter fødslen har der været afholdt opfølgende mødegange af to timers varighed med henblik på, at fastholde livsstilsændringerne, den første gang har været placeret umiddelbart efter fødslen og herefter hvert halve år. Efter fødslen har deltagerne også modtaget en psykologsamtale. Tanken med denne opbygning har været at de gravide ikke skulle af sted unødigt mange gange, derfor er kurset lavet som et heldags engagement med alle elementer indeholdt. Følgende fagpersoner har været involveret i projektet: Jordemoder som den kontinuerlige kontakt til de gravide, har været tilstede under en del af madlavningen, fællesspisning og fødselsforberedelse hver gang. Ligeledes har motionsinstruktør og kostvejleder (prof. bachelor i ernæring og sundhed) deltaget hver gang, i hvert deres område. Herudover psykolog, som har afholdt to samtaler med deltagerne før fødslen og en efter fødslen. Projekt-læge fra forebyggelsesafdelingen, som har vejet deltagerne på første og næstsidste kursusgang, samt ved opfølgningen et år efter. Derudover har hun lavet et oplæg om motions- og ernæringsfysiologi den første mødegang. I det første år deltog endvidere en sundhedsplejerske, en gang i graviditeten og med henblik på opfølgningen. Da hun forlod projektet, blev det kostvejlederen der varetog opfølgningen, hvilket virker bedre, da hun kender deltagerne langt bedre end sundhedsplejersken kom til. Det faglige indhold har været præget af, at give deltagerne større viden om fysisk aktivitet og kostvaner, samt gode oplevelser af at være fysisk aktiv og tilberede sund fedtfattig mad, således at deltagerne får lyst til at fortsætte stilen i deres hverdag

5 Psykologsamtalerne har baseret sig på aftaler om vaneændringer og fastholdelse af disse. Den forældre- og fødselsforberedende undervisning har, udover at forberede deltagerne til fødsel og forældreskab, beskæftiget sig med deltagernes vaner og disses afsmittende effekt på det kommende barn, med udgangspunkt i deltagernes oplevelser og erfaringer. Fokus har generelt været på livsstilsændringer og ikke på deltagernes vægt. 2. Afgrænsning Denne rapport er en del af evalueringen af projekt Lettere Liv. Nærværende beskriver og bearbejder de data der er relevante for gyn/obs afdeling RAS. I data indgår graviditets- og fødedata fra 24 kvinder, samt de spørgeskemasvar, som har relevans for denne opgørelse. De fleste af kvinderne har haft deres mænd med på kurserne, hvilket givetvis har haft indflydelse for motivation og livsstilsændringer, men dette behandles ikke her. Til brug ved evaluering af Lettere Liv er opstillet en række succeskriterier. Jeg vil her beskæftige mig med følgende af dem: at den gravide er tilfreds med tilbuddet. at den gravide får en øget forståelse for betydning af sunde kostvaner og motion. at den inaktive gravide bliver mere aktiv. at den gravide får indarbejdet sunde kostvaner. at der skabes større trivsel hos den gravide. at der skabes større forståelse hos den gravide for, hvorfor og hvordan overvægt opstår. at den gravides vægtøgning i graviditeten ikke overstiger seks kg. at den gravide opnår en vægtstagnation og gerne et vægttab i årene efter graviditeten. For fyldigere beskrivelse af projektet og evaluering henvises til Projektbeskrivelse 2003, Evalueringsrapport udgivet i 2005 og til evalueringsrapport over hele projektforløbet samt opfølgning, der udkommer via Forebyggelsesafdelingen, Roskilde Amt, efterår Af udefrakommende er der udarbejdet følgende, med afsæt i Lettere Liv: Fortællinger om Lettere Liv, Masterafhandling i Sundhedsantropologi, 2005, Helle Høstrup. Speciale på overbygningsuddannelsen til Cand. Scient. i Human Ernæring ved Forskningsinstitut for Human Ernæring, den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Karina G. Johannsen og Charlotte S. Pawlowski, maj De ovennævnte rapporter forefindes på fødegang/g73 eller kan rekvireres ved henvendelse til undertegnende på: - 5 -

6 3. Opgørelse af spørgeskemaer Deltagerne har svaret på spørgeskemaer på den andensidste mødegang. Der er spurgt til deltagernes livsstil inden kursusstart og deres livsstil ved kursets afslutning. Følgende er et uddrag af besvarelserne. Motivation til at ændre livsstil Kvinderne er spurgt om det, at de er gravide, har motiveret dem til at ændre livsstil allerede inden kurset. Ni af de 24 kvinder var begyndt at ændre livsstil, 13 havde tænkt på at gøre det og to hverken tænkte på det eller var begyndt på det. Endvidere er de spurgt om, hvilke omstændigheder der fik dem til at melde sig til kurset. Hos 14 af kvinderne er det lysten til at ændre livsstil, syv vil gerne undgå at tage for meget på i graviditeten, syv har fået det anbefalet af jordemoder eller læge, fem syntes det lød spændende/relevant, fire vil gerne møde andre gravide og to finder tryghed i de ekstra scanninger. (bilag 12) Livsstilsændringer Efter at have deltaget i kurset, angiver 22 af de 24 kvinder, at de lever sundere end før kursusstart. Der er spurgt mere specifikt ind til kostvaner og fysisk aktivitet og de største ændringer viser sig i kostvanerne. Således er der 15 kvinder der spiser mere fedtfattigt, syv spiser som de plejer, to spiser mindre fedtfattigt. 14 af kvinderne spiser flere måltider dagligt end før kurset det anbefales at spise fem til seks måltider dagligt, ni spiser uændret og én spiser færre måltider. (bilag 9) Hvad fysisk aktivitet angår, formår kvinderne ikke at øge niveauet nævneværdigt under graviditeten. Fire (16,6%) er mere aktive end før kurset, 10 (41,6%) er mindre aktive og 10 er på samme niveau som før kurset. Der viser sig dog en tendens til, at de der har et højt aktivitetsniveau før kurset (4-8 timer om ugen) er de der opretholder at være aktive, mens de der i forvejen er lidt aktive (0-4 timer om ugen), bliver mindre aktive.(bilag 9) Fysisk velvære 11 (46%) har fået det bedre fysisk, ni har det uændret, tre har fået det dårligere. Samtidig angiver 10 (41,6%) at have fået det dårligere fysisk pga. graviditeten (graviditetsgener). Halvdelen af kvinderne angiver at have fået lidt større kropsbevidsthed, den anden halvdel har det uændret. Psykisk/socialt velvære Halvdelen af kvinderne angiver at have fået lidt større selvfølelse, den anden halvdel har det uændret. Efter kurset har ni (37,5%) af kvinderne fået mere overskud i hverdagen, halvdelen af kvindernes overskud er uændret, fire har fået mindre overskud. Kvinderne angiver et nogenlunde/stort psykisk velvære før kurset. Ni (37,5%) har fået det lidt bedre med sig selv, 14 (58%) har det uændret og én har fået det værre med sig selv i løbet af kurset

7 To trediedele af kvinderne, angiver at have fået nye venner ved at deltage i kurset. 18 af kvinderne har fundet lidt eller meget støtte i gruppen til at fastholde ændringer i livsstil, fire har ikke fundet støtte i gruppen. Forståelse for betydningen af sunde kostvaner og fysisk aktivitet Til trods for, at 20 af 24 (83,3%) angiver at de fuldt ud forstod betydningen af ovenstående før kurset, angives efter kurset af 20 kvinder, at de har fået en større forståelse for betydningen af sunde vaner. Den overvejende del af kvinderne mener, at deltagelse i kurset vil gøre det nemmere for dem i fremtiden at fastholde livsstilsændringerne, to mener ikke det har nogen betydning. Forståelse for overvægt De 19 af kvinderne (79,1%) angiver, at de har fået større forståelse for, at de selv er overvægtige og generelt en lidt større forståelse for, hvorfor nogle bliver overvægtige. Vurdering af projektforløbet Der er blandt kvinderne stor tilfredshed med opbygningen af projektet, antal mødegange, dagenes længde, samt indholdet og fordelingen af de forskellige elementer. Henholdsvis seks og syv personer kunne godt tænke sig mere motion og flere psykologsamtaler. Mængden af fødselsforberedelse er tilfredsstillende, tre ville gerne have mere. Der er udtrykt stor tilfredshed med jordemoderens undervisning, samt undervisningen i motion og kost. Kvinderne har i nogen, eller høj grad, (50/50) fået indfriet deres forventninger til projektet og 14 kvinder har opnået noget ved at deltage, som de ikke havde regnet med på forhånd. Alle kvinderne har gennemført kurset, ingen er stoppet undervejs og der har været et stort fremmøde til fødselsforberedelsesdelen, opgjort til ca. 70%. Alle kvinderne svarer bekræftende på, at de vil anbefale kurset til andre

8 4. Opgørelse af graviditets og fødedata Deltagerne ( bilag 2) Der har deltaget 24 kvinder i projektet, med en gennemsnitsalder på 31 år (24-39 år). De 19 er førstegangsfødende, der er fire andengangsfødende og én trejdegangsfødende. Kvinderne er generelt veluddannede og i beskæftigelse (fem akademikere, seks kontorassistenter, pædagog, butiksleder, sosuhjælpere mm), tre er arbejdsløse. Fire af kvinderne (16,6 %) har modtaget fertilitetsbehandling, herudover har to (8,3%) haft langvarigt graviditetsønske, men er begge blevet spontant gravide, den ene efter vægttab. Kvindernes vægtforhold ( bilag 1) I gennemsnit har kvinderne før deres graviditet et BMI på 33,9 (26,9-44,8). Kvinderne er grundet deres overvægt anbefalet at holde vægtøgningen under graviditeten på max. seks kg. Det viser sig, at de allerede inden de starter på Lettere Liv, har haft en gennemsnitlig vægtøgning på 6,6 kg (-6,4kg - +20kg). Under kurset har de i gennemsnit taget 4,6 kg (-8,4kg - +13,5kg) på. I alt har kvinderne under deres graviditet forøget deres vægt med mindst 11,5 kg (-4,7kg - +29,5kg). (Mindst i den betydning, at ikke alle er vejet umiddelbart før fødslen, i de tilfælde er der regnet med deres vægt ved andensidste kursusgang, som i nogle tilfælde har været flere uger før fødslen.) Der er lavet opfølgning på 12 af kvinderne et år efter kurset. Tre af kvinderne har tabt sig, mens ni har taget på. I gennemsnit har de 12 kvinder forøget deres vægt med 10 kg (-6kg - +22,8kg), i forhold til deres vægt før graviditet. Dette svarer til en stigning i BMI på 2,9. Graviditeten (bilag 2) I gennemsnit er kvinderne set af jordemoder seks til syv (2-11) gange og af egen læge tre gange i løbet af graviditeten. De er blevet scannet 4,3 (3-7) gange og en tredjedel af kvinderne har er set af obstetrisk speciallæge udover scanningerne (1-6 gange). En af kvinderne har været indlagt i 10 dage i graviditeten. Graviditetskomplikationer (bilag2) To (8,3%) af kvinderne har været fulgt på Rigshospitalet pga. GDM. De øvrige havde normal glukosebelastning i uge 28. To (8,3%) kvinder havde hypertension. Der er ikke set præeclampsi i denne gruppe af kvinder. En (4,2%) har været observeret for IUGR. To (8,3%) af kvinderne gik mere end 14 dage over tiden. Otte af kvinderne, svarende til 33% er blevet sat i gang. Se indikationer for p.p.med. i bilag

9 Fødslen (bilag 3) Kvindernes gestationsalder ved fødsel var fra 38+2 til 42+2 uger, heraf er to graviditas prolongata. Af hele gruppen har 14 (58%) kvinder født vaginalt. Gennemsnitligt har de 21 af kvinderne været i aktiv fødsel (def: coll. udsl., orif. 3cm) i 7 timer og 45 min (15 min 21 timer og 45 min). Tre kvinder var aldrig i aktiv fødsel. Fødselskomplikationer (bilag 4) Primær eller sekundær vesvækkelse forekom hos 13 kvinder, svarende til 54%. Der var uregelmæssig hovedstilling hos syv kvinder, svarende til 29%. Påvirket hjertelyd fandtes hos fem af børnene, svarende til 21%. Tre af disse blev forløst ved sectio, de to fødte hurtigt. Af de 14 der fødte vaginalt, var der perineal ruptur grad 1 hos 10 (41,6%) og grad 2 hos to (8,3%) kvinder. Der forekom blødning >500ml ( ml) hos ni af kvinderne, svarende til 37,5%. Syv af disse kvinder havde fået foretaget sectio. Sectiokvinderne har i gennemsnit blødt ca. 690ml, versus ca. 450 ml i gennemsnit hos kvinderne der fødte vaginalt (hvor der er opgivet tilladelig blødning i journalen, regnes med 300ml). Indgreb i fødslen De 15 af kvinderne, svarende til 62,5% har modtaget s-drop under fødslen. To (8,3%) har fået anlagt cup, den ene frustra. Ingen af kvinderne har fået episiotomi. (bilag 5) Sectioraten er markant, af de 24 kvinder har 10, svarende til 41,6%, fået sectio. Kun ét er elektivt på maternel request, resten er akutte. Indikationerne for de akutte sectioer er i otte ud af ni tilfælde disproportio/høj lige stand (to af disse kombineret med asfyxia obs), og én på asfyxia interuterina imm. Én (4,2%) af kvinderne havde et kompliceret puerperium med infektion. (bilag 3) Smertelindring (bilag 6) 21 (87,5%) af kvinderne har modtaget en eller flere former for smertelindring under fødslen, tre har intet modtaget. Seks kvinder (25%) har fået akupunktur, tre (12,5%) har fået morfin, 15 (62,5%) har fået lattergas og syv (29,2%) har fået epiduralblokade. Af de 10 der har fået foretaget sectio har de tre været i fuld narkose

10 Outcome (bilag7) Der er født 15 piger og ni drenge. Børnene vejede gennemsnitligt 3834g (2710g g) og var 53 cm (50cm - 57cm). 33% af børnene havde en fødselsvægt på >4000g, heraf halvdelen >4500g. Alle børnene på nær to havde det godt ved fødslen (apgar 7/1-10/1). De to der var påvirket ved fødslen, havde henholdsvis apgar 1/1-7/5 og apgar 7/1-9/5, begge med normal ph. Begge børn var indlagt på C74 i længere tid. I gruppen af kvinder, der havde fået sectio på indikation disproportio, vejede børnene i gennemsnit 4141g (2710g g) versus 3488g (2780g g) for de vaginalt fødte børn. Amning (bilag 8) Ved udskrivelse fra barselsgang ammede 17 (70,8%) af kvinderne, seks (25%) ammede ikke og én er uoplyst. 16 af kvinderne er et år efter spurgt ind til amning og brug af modermælkserstatning. Ni af de 16 kvinder (56,3%) har i gennemsnit ammet fuldt ud i 4½ måned (3-6mdr), de syv er uoplyst. I gennemsnit har 12 af de 16 kvinder i alt ammet i godt syv måneder (amning og tilskud), de fire er uoplyst. Min erfaring med et senere hold, som ikke har svaret på ovenstående er, at to ud af fem malkede ud og supplerede med tilskud, én havde ammet med noget besvær i to måneder og én gav op med det samme og én ammede uden problemer. Det efterlod mig med et indtryk af, at amning ikke er noget man bare gør, når man er overvægtig og en nysgerrighed efter at undersøge, hvorfor det forholder sig således. Endvidere Der er opgjort fødselsgrupper for de gravide i projektet, som viser at der er en stor andel primipara, en stor andel p.p.med. og en høj sectiorate. Dette er holdt op imod opgørelse af fødselsgrupper for Roskilde Amt (bilag10) Som en lille kuriositet er endvidere opgjort fosterskøn ved ultralyd i uge 28 og 37, jordemoderens fosterskøn ved termin og børnenes fødselsvægt. (bilag 11)

11 5. Opsamling Dette afsnit er en opsamling af svar fra spørgeskemaer og data fra kvindernes graviditeter og fødsler. For at sætte sidstnævnte data i relief til verden uden for projektet, er tallene sammenholdt med blandt andet tal fra overvægtige gravide på landsplan og tal fra Roskilde Amt se reference liste for yderligere. Dette er selvsagt ikke fyldestgørende og sammenligneligt, men gjort for at have noget at holde op imod, velvidende at dette materiale er for småt til at vise andet end en tendens. De gravide synes at være motiverede for at ændre livsstil, nogle var endda i gang med det inden de startede på kurset. Det viser både, at graviditet kan give lyst til at leve sundere og at det er lykkedes at rekruttere gravide, der er motiverede. Der skal investeres en del tid og energi i kurset, derfor forventes de der deltager, også at være motiverede. På den anden side kan man forestille sig, at det skræmmer nogle fra at melde sig til kurset. De allerfleste af kvinderne angiver, at de lever sundere efter at have deltaget i kurset. Det synes lettest for de gravide, at ændre på kostvanerne og sværest for dem at øge aktivitetsniveauet, hvilket kun lykkes for et fåtal. Halvdelen angiver større fysiske velvære, kropsbevidsthed og selvfølelse. Godt en tredjedel får større psykisk velvære og overskud i hverdagen og to tredjedele har fået nye venner på kurset. Hermed ses generelt en stigning i kvindernes trivsel. Der er dog ingen tvivl om, at det er på hver deres område de har haft behov for ændringer og på forskellig områder de har opnået bedre trivsel. Derudover har de fleste af kvinderne fået større forståelse for egen overvægt, generelt for hvordan overvægt opstår og for betydningen af kost og motionsvaner. Dette til trods for, at de syntes de havde en stor forståelse i forvejen. Om det er konkret teoretisk viden, der har gjort dem klogere eller samværet og erfaringer fra kurset, kan der kun gisnes om. Under alle omstændigheder vidner det om, at der kan opnås større forståelse, selvom deltagerne ved kursusstart mente, at de besad denne viden i tilstrækkelig grad. Der har generelt været en stor tilfredshed med kurset, både hvad angår indhold og opbygning. Alle kvinderne har gennemført og vil kunne anbefale projektet til andre. Gruppen finder støtte i hinanden og deltagerne fra de forskellige hold har stadig kontakt med hinanden og ses jævnligt. Der er ingen tvivl om at de hygger sig, men da jeg især på ét hold hørte en del tale om kageborde og store is, blev jeg bekymret for, hvilken slags støtte de giver hinanden? Støtte i at det er i orden at være overvægtig? Herefter blev der i undervisningen lagt større vægt på, hvordan de kan støtte hinanden i fastholdelse af sunde vaner. Hvad angår de gravides vægtforhold, lykkedes det ikke at leve op til succeskriterierne. Det ser dog ud til at deres vægtøgning stagnerer lidt, mens kurset står på. I alt tager de mindst 12 kg på, hvilket er det dobbelte af anbefalingerne for gravide med BMI>30. Endvidere er vægtstigningen, på gennemsnitligt 10 kg, i året efter ikke opmuntrende. Det virker voldsomt og giver måske en idé om, hvor stor en omvæltning det er for disse kvinder at blive mødre (hertil kan nævnes at fædrene også har taget pænt på!) og hvor svært det er, at holde fast i livsstilsændringer i denne situation

12 Når man ser på svarene fra spørgeskemaerne omkring livsstilsændringer, ser det overvejende positivt ud, men kvindernes vægtudvikling synes nedslående, især i året efter. Forventningerne hertil var anderledes, fra projektleders side. Det vides dog ikke, hvordan vægtudviklingen ville se ud uden denne intervention og det er positivt, at vægten stagnerer under kurset. Citatet Vi er tilbage på pizza og hurtig mad, men forskellen er, at nu ved vi hvad vi skal gøre for at komme tilbage på rette spor. fra deltager under opfølgning efter fødslen, kunne vidne om, at det ikke er viden og metode til at fastholde sunde vaner der mangler, men overskud til at effektuere det. Ser vi på denne gruppe kvinders graviditet, er det gået dem som man generelt kan forvente hos overvægtige gravide. Med hensyn til graviditetsundersøgelser, har de ikke haft behov for stort andet, end det antal Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er straks sværere at gennemskue hvad forekomsten af GDM og hypertension hos overvægtige gravide generelt er. En ting er synes sikkert; at jo højere BMI, jo større er risikoen. I en litteraturgennemgang viser GDM sig at forekomme hos 6-17% af overvægtige gravide (4) og DSOG angiver et sted mellem 2-10% afhængigt at graden af overvægt. I Lettere Liv er forekomsten 8,3%, hvilket således ikke kan siges at være overraskende. Ligeledes synes forekomsten af hypertension i projektet acceptabel, angiveligt er forekomsten hos overvægtige 2-12 gange større end hos normalvægtige (4). Overraskende positivt er det dog, at der ikke ses nogle tilfælde af præeklampsi i projektet. Præeklampsi forekommer 2-15 gange hyppigere hos overvægtige end hos normalvægtige (4) og en anden kilde angiver at præeklampsi generelt forekommer hos 7% af overvægtige gravide (6). Af projektkvinderne er der 8,3% der går over tiden, hvilket svarer nogenlunde overens med at 7,2% af gravide med BMI>25 på landsplan går over tiden (2). Alt i alt må det siges, at kvinderne i projektet har haft relativt ukomplicerede graviditeter og at omfanget af de komplikationer der har været, var hvad man kunne forvente, måske endda mindre. Om det skyldes det begrænsede materiale eller at kvinderne trods alt lever sundere end de plejer, er svært at sige noget om. Det er veldokumenteret, at motion forebygger disse komplikationer (1) og viden om, at man selv kan gøre noget for at forebygge komplikationer har, hos enkelte af kvinderne, været en god motivationsfaktor. Samtidig var der nogle der allerede var begyndt at ændre livsstil inden graviditeten, hvilket ikke må negligeres i denne sammenhæng.. Når fødslen nærmer sig og er i gang, ser det derimod ikke helt så positivt ud. En tredjedel af kvinderne i projektet bliver sat i gang. Dette er næsten det dobbelte af, hvad overvægtige gravide (BMI>30) på landsplan bliver, her er det 17,6% der bliver sat i gang (2). Af alle kvinder der føder i Roskilde Amt, bliver 12,8% sat i gang (5). Der er 58% af kvinderne i projektet der føder vaginalt. Tilsvarende er det 68,6% af de overvægtige (BMI>25) på landsplan (2) og 75% af alle kvinder i Roskilde Amt 2004 (5), der føder vaginalt

13 Fødslens varighed hos kvinderne i projektet er opgjort til 7,75 timer. En lignende opgørelse er lavet generelt for fødende på RAS og her bruger førstegangsfødende i gennemsnit 7,1 time i aktiv fødsel. En stor andel af fødslerne er komplicerede, det vidner især en sectiofrekvens på knap 42% om. På landsplan får 27,5% af de overvægtige gravide (BMI>30) foretaget sectio (2). I projektgruppen får de fleste kvinder sectio på indikationen disproportio. Dette stemmer overens med den markant højere fødselsvægt hos børnene af de kvinder der er forløst ved sectio versus de vaginalt fødte børn. Syv af de 10 sectiokvinder har blødt >500ml, hvilket er en kendt komplikation til sectio og måske især hos overvægtige (6). Det er endvidere iøjefaldende at brugen af s-drop er så høj. For at sætte brugen af s-drop ved 62% af projektets fødsler i relief, kan nævnes at det generelt blev brugt ved 24% af fødslerne i Roskilde Amt i 2004 (5). Det er veldokumenteret at overvægtige gravide har større risiko for vesvækkelse (4). Endvidere har 29% af kvinderne fået epiduralblokade, mod 16,5% af overvægtige (BMI>25) på landsplan (2) og 10,8% i Roskilde Amt (5). Både brugen af s-drop og epiduralblokade stemmer overens med sectiofrekvensen og forsøget på at forløse de store og skævt indstillede børn vaginalt. Der er brugt cup hos 8,3% af fødslerne, hvoraf den ene var frustrat. Dette stemmer overens med opgørelsen af de overvægtige (BMI>25) på landsplan, hvor 6,7% får anlagt cup (2), samt de fødende i Roskilde Amt, hvor 8,7% får anlagt cup (5). Der er ikke anlagt episiotomi eller fremkommet spincterruptur hos nogle af kvinderne. Forklaringen på fraværet af episiotomi og spincterruptur kan være, at kvinderne med de største børn - og heraf størst risiko- er forløst ved sectio inden de nåede dertil. Kvinderne i projektet har fået børn, som havde det godt ved fødslen. Børnenes gennemsnitsvægt ligger op ad landsgennemsnittet. Tilsvarende stemmer det overens med at 33% af projekt-børnene vejer >4000g, og at 36,6% af overvægtiges (BMI>30) børn, generelt vejer over 4000g (2). Der er færre af kvinderne i projektet (70%) der ammer ved udskrivelsen end hvad nyere danske undersøgelser generelt viser for nybagte mødre. Disse undersøgelser viser at 98,5% af mødrene begynder at amme (3). De kvinder fra projektet vi ved noget om, har i gennemsnit ammet kortere tid end de seks måneder Sundhedsstyrelsen anbefaler, hvilket yderligere blev bekræftet ved opfølgning på et senere hold. Det er velkendt at overvægtige mødre har sværere ved at fastholde amningen og ammer i kortere tid end normalvægtige mødre (3). En af teorierne om overvægtige gravide og sundere livsstil, er at de ved at leve sundere kan minimere risikoen for graviditets- og evt. fødselskomplikationer. I denne gruppe kan der være tale om, at forekomsten af graviditetskomplikationer evt. er lavere end vanligt for overvægtige, men det modsatte gør sig gældende i forhold til fødselskomplikationer. Det kunne ganske vel tænkes at, hvis den overvægtige gravide virkelig skal ændre på sin risiko, skal ændringen i livsstil være i gang inden graviditeten

14 6. Konklusioner, perspektiver og anbefalinger De overvægtige gravide, der har deltaget i Lettere Liv, var for de flestes vedkommende meget motiverede for at benytte graviditeten til at foretage livsstilsændringer. De fleste synes de lever sundere efter at have deltaget i projektet. Det er især kostvaner der ændres, hvorimod det synes svært for dem at øge aktivitetsniveauet. Dog har jeg erfaret at de gravide bliver glade og motiverede af at høre, at motion kan mindske deres risiko for graviditetskomplikationer. Dermed får den gravide muligheden for selv at gøre noget og tage ansvar for egen sundhed. Der anbefales mindst ½ times motion dagligt, selvfølgelig med udgangspunkt i, hvor aktiv kvinden er i forvejen. Mange (42%) af kvinderne er belastede af graviditeten og kombinationen af at være belastet og samtidig øge aktivitetsniveauet synes uforenelig. Derfor synes det vigtigt at komme i gang med motion så tidligt som muligt i graviditeten, altså inden det bliver for besværligt. Set i perspektivet, at motion helst skal have en risikonedsættende effekt, er det ligeledes vigtigt at starte tidlig i graviditeten. Dette synes især relevant for den inaktive gravide, da der viser sig en tendens til at de gravide, der i forvejen er aktive, har lettere ved at bibeholde aktivitetsniveauet. Det er kun et fåtal af kvinderne i projektet, der formår at begrænse deres vægtstigning i graviditeten, generelt tager de alt for meget på. Det må fortsat anbefales, at overvægtigt gravide ikke tager mere end max. seks kg på i graviditeten, eller evt. holder den prægravide vægt. Det kan ikke anbefales at tabe sig, men sker det fordi den gravide ændrer kostvaner og ellers får sufficient ernæring, synes det at være i orden. I relationen overvægt og graviditetskomplikationer, synes det ikke at være det væsentligste at bringe den gravides vægt i fokus. Godt nok stiger risici for komplikationer med et stigende BMI, men det siger alene noget om den gravides udgangspunkt. I behandlingen af de overvægtige gravide, synes jeg det er vigtigere at fokusere på, at man godt kan være sund og overvægtig gravid og at man således ikke nødvendigvis er prisgivet, fordi man er overvægtig. Hvis man ønsker et hurtigt vægttab opnås det lettest ved kostændringer, men forebyggelse af komplikationer opnås bedst med motion. På trods af fortsat overvægt, nedsætter motion diverse risici, og det er måske netop den fysiske aktivitet, vi i fremtiden skal lægge større vægt på overfor de overvægtige gravide. Selv relativt små ændringer i livsstil, er af stor værdi. Det er for mig helt klart efter at have arbejdet med de overvægtige, at der skal længere tid end en graviditet til, for at ændre vaner. De uhensigtsmæssige vaner har de overvægtige gravide haft med sig i mange år og det er dermed ikke nogle man bare ændrer på. Som en diætist engang sagde: mad smager af barndom. Ligeledes er glæden ved fysisk aktivitet afhængig af de erfaringer og oplevelser de overvægtige har med sig, og det tager tid at lære at sætte pris på noget, som tidligere har været en sur pligt. På den måde har det også været rigtigt antaget i projektet, ikke alene at fokusere på vægten med løftet pegefinger, men at støtte de små skridt i den rigtige retning

15 Evalueringen viser, at de gravide har forskellige behov og at de plukker i kursets indhold, hvad de har brug for og lader resten ligge. Det kan hermed ikke pointeres nok, at overvægtige gravide er lige så forskellige som alle andre der kan ikke generaliseres om, hvorfor de er overvægtige og hvad de har brug for. Det de har brug for er, at der lyttes til deres historier og erfaringer og tages udgangspunkt heri. De overvægtige gravide glæder sig, som alle andre gravide, over at være gravide og det er det de gerne vil tale om - og bagved ligger hos nogle en bekymring, fordi de også er overvægtige og har fået tudet ørene fulde med hvor farligt det er. Det er helt sikkert, at de gravide har kunnet bruge hinanden, både til at dele overvægt og graviditet med. At et kursus som dette kan være så netværksskabende, er vigtigt at have i tankerne i fremtidige tilbud til overvægtige gravide. Der er mulighed for at opbygge et tilbud med det formål, at gruppen kan blive selvkørende efter fødslen. Således kan de bruge hinanden til at fastholde sunde kostvaner og dyrke motion, forhåbentligt holde vægten eller tabe sig, alt sammen med henblik på fremtidig sundhed. Og særdeles væsentligt, kan de forhåbentligt give nogle sunde vaner videre til deres børn, så de ikke også bliver overvægtige. Vigtigt er det dog at holde sig for øje, at der er fare for at de fastholder sig selv og hinanden i de gamle vaner. De allerfleste af deltagerne har en ukompliceret graviditet, hvilket er mere positivt end forventeligt. Det kan hverken konkluderes eller udelukkes, hvorvidt dette skyldes den øgede fokus de gravide har på livsstilsændringer via deltagelse i projektet. Til gengæld er der en markant høj frekvens af igangsættelse, brug af s-drop og sectio. Dette er ikke overraskende for overvægtige gravide, men andelen er større end forventelig. Det er svært at konkludere andet herom, end at tingene passer sammen. Der er igangsatte fødsler, store børn, trang plads og vesvækkelse, og disse forhold må nødvendigvis øge brugen af s-drop, epidural og sectio. Der er et fint outcome med sunde og raske børn, der generelt har det godt ved fødslen. De fleste bliver ammet den første tid, men de nye overvægtige mødre har svært ved at fastholde amningen i længere tid. I forhold til grundlæggelsen af det lille barns kostvaner og dets prædisponering overfor overvægt, kan det kun anbefales, at der i fremtidige tilbud lægges stor vægt på amning og forældrenes lydhørhed og respekt omkring det lille barns signaler. Alt i alt kan konkluderes, at deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med kurset og dets opbygning. Det har været et godt tilbud til de få, der har haft overskud til at lægge tid og energi i det. Et, for det offentlige, relativt ressourcekrævende projekt, i forhold til det antal der har taget imod tilbuddet. Men projektet har vist sit værd som modelprojekt. Det har været meget lærerigt, både at være sammen med de overvægtige gravide og at afprøve opbygningen af et sådan projekt. Det har givet masser af stof til eftertanke og ideer til, hvordan andre tilbud til overvægtige kunne se ud. Jeg vil ikke sige at dette er den eneste og bedste måde at gøre det på, men vil gerne til en evt. næste gang tage elementer ud af dette projekt og tilsætte lidt ekstra fokus på fysisk aktivitet samt fastholdelse af sunde vaner og ansvar for egen sundhed

16 Referencer 1. Fysisk aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen Fødsler og fødende kvinders vægtforhold kvartal 2006, Sundhedsstyrelsen Håndbog i vellykket amning anbefalinger til sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen Speciale ved forskningsinstituttet for humanernæring, den Kongelige veterinær- og landbohøjskole, Karina G. Johannsen og Charlotte S. Pawlowski, maj Sygehusfødsler, indgreb og komplikationer 2004, Sundhedsstyrelsen Tidsskrift for jordemødre, juni

17 Bilag 12. Hvorfor melde sig til kurset? Det lød spændende. Muligheden for at få nogle bedre vaner i graviditeten. Fordi jeg er overvægtig. Interessen for livsstilsændring Min læge samt jordemoderen anbefalede kurset. Ville ændre livsstil for hele familien skyld. Få hjælp og værktøjer til at få en sundere livsstil. Tryghed i graviditeten ved ekstra scanninger. Ønske om at få gode ideer til ændring af livsstil svært at praktisere. Ekstra scanninger + inspiration til sundere mad. En orientering + pjece som jordemoderen har udlevet. Vi har før prøvet DDV med held, men har ikke kunnet holde vægten efterfølgende. Derfor besluttede vi at prøve dette kursus. Jordemoder fortalte om kurset, da jeg var til på afd. for gravide. Ønske om ikke at tage så meget på. At være sammen med andre ligestillede, der har nogle af de samme problemer. Havde været overvægtig før og ville ikke være fed gravid. Hørte om kurset hos jordemoder og meldte os til, da vi er overvægtige. Lød som en god idé. Det lød spændende. Overvægt + et ønske om fokus på mig og mine dagligdagsvaner. + et håb om at min kæreste ville blive mere ernæringsbevidst. Lysten til at ændre kostvaner og til at lære at leve sundere. Da jeg var overvægtig, da jeg blev gravid, var jeg meget interesseret i ikke at blive alt for gigantisk. Derudover ville jeg gerne have mine/vores madvaner revideret inden,. Ved 12. uge scanning henledte scanningslægen min opmærksomhed på projektet. For at møde andre gravide. Sundere madvaner/livsstil. Møde andre gravide. Det lød som et spændende projekt. Møde andre i samme situation. At få fokus på, hvad jeg spiser, så jeg ikke kom til at tage for meget på i graviditeten. Lyst til ændring. Anbefaling fra jordemoder hende jeg startede med. Vi spurgte lægen om tilbud til overvægtige gravide og synes dette projekt lød relevant. Det kunne hjælpe os i vores proces i at omlægge vaner og specielt inspiration til sund mad og motion

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Børnefamilier i Behandling hos Diætister

Børnefamilier i Behandling hos Diætister FEPS Vidensdagen 29. oktober 2009 Ellis Tauber-Lassen Projektleder, Klinisk diætist Formål Projektets formål var at vurdere, om det ved hjælp af vejledning omkring kost og motion, givet af privat praktiserende

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Forældrenes oplevelser af fødegangene Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger LUP fødende 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ammeundersøgelse 2008 Horsens Kommune

Ammeundersøgelse 2008 Horsens Kommune Ammeundersøgelse Horsens Kommune 1.0 Forord Denne undersøgelse viser ammemønstret blandt mødre i Horsens kommune. Det er veldokumenteret, at amning er forbundet med en række ernæringsmæssige, immunologiske,

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

At arbejde i en hjemmefødselsordning

At arbejde i en hjemmefødselsordning At arbejde i en hjemmefødselsordning Karen Ingversen Temaeftermiddag Hjemmefødsler 23.11.2010 Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen Baggrund Hvem vælger

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Egen-evaluering En god start sammen.

Egen-evaluering En god start sammen. NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret Marts 2015 Egen-evaluering En god start sammen. Egen-evaluering af En god start sammen Denne evaluering er et supplement til den landsdækkende slutrapport, der udgives

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL Detaljeret Mål: Målet med Viljensvej.coms ungdomskursus er, at 1. forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos den enkelte deltager, 2. give den enkelte deltager en bedre fysik, 3. give den enkelte deltager

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Kost Rygning Alkohol Motion

Kost Rygning Alkohol Motion Børne- og ungdomspsykiatrien Kost og motions betydning for unge med psykiske vanskeligheder Kost Rygning Alkohol Motion Personalet i afsnittet har, som led i dit/jeres barn/unges behandling i børne- og

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4 Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Hvor og hvornår? Sygehusenheden Vest Herning: 2.200 fødsler pr år Holstebro: 600

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Evalueringsrapport Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Søren Toft Hansen Sundhedscenter Vesthimmerland Reference: 7-311-38/15/KAD 1 Om evalueringen Denne evaluering omfatter Vesthimmerlands

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Forløbsplaner i praksis

Forløbsplaner i praksis Forløbsplaner i praksis Formålet med workshoppen At inspirere hinanden i arbejdet med jordemoderkonsultationerne Introduktion Indhold Tre eksempler på arbejde med jordemoderkonsultation fra et udviklingssynspunkt

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Erfaringer med obstetrisk telemedicin Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Hverdagen med telemedicin l Telemedicin i hjemmet PPROM Præeklampsi eller i risiko for præeklampsi l Ess. hypertension

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

DIABETES OG SVANGERSKAB

DIABETES OG SVANGERSKAB DIABETES OG SVANGERSKAB Hvad er diabetes? Diabetes påvirker den måde, hvorpå kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et sukkerstof kaldet glukose. Glukose er det brændstof,

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+

Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+ Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+ Det har givet mig selvtillid i og med at min vægt er gået ned. Det har også givet mig troen på, at der er

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

skoleårene 2004/05 og 2005/06

skoleårene 2004/05 og 2005/06 Rapport Forsøg i den kommunale sundhedstjeneste i Høje-Taastrup Kommune skoleårene 2004/05 og 2005/06 19 i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Høje-Taastrup Kommune Januar 2007 Børne-

Læs mere

Ammeundersøgelse 2006 Horsens Kommune

Ammeundersøgelse 2006 Horsens Kommune Ammeundersøgelse 06 Horsens Kommune 1.0 Forord Denne ammeundersøgelse er foretaget af sundhedsplejen i Horsens, Brædstrup og Gedved i 06, og omfatter børn, der er født i perioden 1. juli 31. december 05.

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Enestående viden om børns sundhed

Enestående viden om børns sundhed PRESSEMEDDELELSE Enestående viden om børns sundhed Region Hovedstaden udgiver Danmarks første børnesundhedsprofil med udgangspunkt i den kliniske database Børns Sundhed om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Evalueringsrapport. Kursus for overvægtige gravide

Evalueringsrapport. Kursus for overvægtige gravide Evalueringsrapport Kursus for overvægtige gravide Jeg er blevet klar over hvorfor jeg skal tabe mig. Jeg vil gerne have et godt og langt liv med mine børn (citat fra kursusdeltager) Silkeborg Centralsygehus,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG

Læs mere

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Fra marts 2012 til oktober 2015 er der gennemført 9 gruppeforløb med i alt 51 deltagere heraf stoppede

Læs mere

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato:

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato: Bilagsnotat Notat til sagen: Politikkontrol Forløbsprogrammer for borgere m. sygdom Se næste side. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere