Rygnings betydning for graviditet, fødsel og børnesundhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygnings betydning for graviditet, fødsel og børnesundhed."

Transkript

1 Rygnings betydning for graviditet, fødsel og børnesundhed. Udvalget om social ulighed d.5.dec.08 Sundhedskonsulent Karin Asmussen.

2 Rygning og social ulighed Knap halvdelen af den sociale ulighed i sygelighed i Danmark kan forklares ved rygning Prioritizing equity in burden of disease: Seven analytical steps By professor Finn Diderichsen. A short note for the Liverpool CC Expert Group Meeting 17-19th October

3 Rygning i tal danskere dør af rygning årligt rygere dør af rygerrelaterede sygdomme dør af passiv rygning. Knap 25% af befolkningen ryger dagligt. 50% af livstidsrygerne dør af rygerrelaterede sygdomme. 3

4 Dagligrygere: kvinder, lavt uddannede/ højtudannede De årige: 38% / 11% De årige: 40% / 13% De årige: 45% / 19% De årige: 31% / 15% Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil, Region Midtjylland 4

5 Dagligrygere: mænd, lavt uddannede/ højtudannede De årige: 50% / 11% De årige: 43% / 13% De årige: 48% / 20% De årige: 38% / 22% Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil RM

6 Fordeling af unge rygere ( årige) MULD 2006 (SST og KB) Drenge: 34.9% ikke under uddannelse 13,7% i folkeskolen 7,3% på gymnasier 24,1% på erhvervsskoler 11,7% på videregående Piger: 21% ikke under uddannelse 11.4% i folkeskolen 12,7% i gymnasier 22,8% på erhvervsskoler 8,2% på videregående 6

7 Gravide rygere Fra 1997 til 2005 er antallet af gravide rygere faldet fra 22% til 16% For 1.gangsfødende under 20 år er antallet af rygere steget fra 37% til 43% Gravide på 35 og derover har svært ved at stoppe med at ryge. Kilde: Kirsten Egebjerg Jensen, undersøgelse af 1.gangsfødende i DK (KB) 7

8 Rygning og graviditet Komplikationer Nedsat fertilitet Spontan abort Ekstrauterin graviditet ( 2/3 er rygere) Misdannelser (30% øget risiko for læbe- ganespalte, let øget risiko for hånd- og fodmisdannelser) For tidlig fødsel Barn med lav fødselsvægt (gennemsnitlig 200 g.) Blødning Foranliggende moderkage (60-90 % øget risiko Moderkageløsning for disse) Dødfødsel ( 25% skyldes rygning) Børn af rygere ammes kortere tid 8

9 Rygere i Region Midtjylland 25% rygere i RM, (29% i Lemvig, 25% i Viborg, 23% i Århus) 19% af børnefamilier ryger i hjemmet i RM, (38% ved lavt uddannelsesniveau ) 48% af rygerne i RM vil gerne holde op. 58% af rygerne med børn under 15 år i hjemmet ønsker rygeophør Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner, Region Midtjylland

10 Passiv rygning og graviditet Passiv rygning påvirker fødselsvægten Reduktion 16 g. pr. times passiv røg dagligt Reduktion 120 g. pr. pakke cigaretter far ryger dagligt. Reduktionen er størst hos gravide over 30 år Kilde: Charlotta Pisinger, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed 10

11 I Indendørs rygning i børnefamilier (0-15 år) Knap voksne bor sammen med børn i hjem, hvor der ryges dagligt 31% i Norddjurs kommune ryger indendørs 22% i Skive ryger indendørs 19% i Viborg ryger indendørs 13% i Århus ryger indendørs 11% i Skanderborg ryger indendørs. kilde: sundhedsprofil: Hvordan har du det RM

12 Børn og røg /passiv røg Ca indlæggelser på børneafdelinger årligt skyldes forældres rygning Astma Luftvejsinfektioner Nedsat lungefunktion (10% ved fødslen) Mellemørebetændelse Kryptorkisme (testikler ikke på plads i pungen) Kolik ( fordoblet risiko) Øget risiko for komplikationer ved narkose Adfærdsforstyrrelser (DAMP, ADHD) Fedme Øget forekomst af cancer Øget risiko for diabetes 2 Nedsat fertilitet Vuggedød ( 80 % skyldes mors rygning under graviditet) 12

13 Rygning og fertilitet Mors rygning under graviditet har stor betydning for barnets fertilitet. Unge mænd af rygende mødre har 20% nedsat sædkvalitet og mindre testikler Unge kvinder af rygende mødre har 30% nedsat evne til at blive gravid. Hvis både mor og mormor har røget under graviditet er fertiliteten halveret. Antallet af fertilitetsbehandlinger er 3-doblet på 5 år. Kilde: Tina Kold Jensen, professor Syddansk Universitet 13

14 Gravide rygere Mange forsøger rygestop i starten af graviditeten - og mange falder i igen Stor forskel på mestringsevne / social slagside. Opfølgning på rygestatus vigtig ved alle kontakter i graviditeten. 14

15 Idealer og virkelighed Rygeridentitet: Voksenidentitet Fysisk afhængighed Pauser Belønning Problemløser Gravid / Forældreidentitet: Alle vil gerne gøre det bedste Dårlig samvittighed Fornægtelse Mangel på overskud Hverdagsliv og generationsviden 15

16 Den gravide rygers situation. Befinder sig i eksistentielt tomrum Udsat for stort pres i forhold til at holde op Præget af dårlig samvittighed Følelseslabil Stigmatisering Fordømmelse Føler sig mere ryger end mor 16

17 Forandringsscirklen Førovervejelse Fornægtelse Tilbagefald Overvejelse Ambivalens for/imod Vedligeholdelse Arbejde med ambivalens Beslutning Håb og valg af metode Handling Nu gør jeg det!! 17

18 Arenaer for rygestop Hospitaler Almen praksis Jordemodercentre Kommuner (Sundhedscentre) Apoteker Arbejdspladser Boligområder Stoplinjen Xhale.dk, stoplinjen.dk, liv.dk 18

19 Rygestopforløb i gruppe eller individuelt Gruppeforløb: Ca. 5 mødegange af 2 timer, deltagere Opfølgning efter 3 mdr. Individuelle forløb: Ca. 5 mødegange. 1. møde 40 min, de følgende min. 19

20 Indhold Afklaring af ambivalens Forberedelse af rygestop Rygestop Abstinenser Anvendelse af medicinske produkter Helbredsfordele Risikosituationer og fristelser Stresshåndtering Vægt, kost og motion 20

21 Ressource- og værditænkning Fokus på ressourcer, værdier og ønsker Formål: At skabe fremtiden Proces: Identificere det vellykkede og værdifulde Skabe billeder af en ønskværdig fremtid Skabe fælles billeder af en opnåelig fremtid Igangsætte processer til virkeliggørelse af fremtidsønsker. 21

22 Motiverende samtale Vilje til forandring: vigtigheden Evne til forandring: tro på succes Parathed: et spørgsmål om prioritering 22

23 Ambivalens At vælge mellem to onder Afklaring af fordele og ulemper ved rygestop Afklaring af fordele og ulemper ved fortsat rygning Beslutningsbalance afvejning af fordele og ulemper. 23

24 Vores indsats til nu. Vi har i høj grad nået de nemme rygere De veluddannede Rygere med lavt forbrug Indsatsen har i mindre grad nået De socialt belastede Gravide med ingen eller lav uddannelse Psykisk sårbare Etniske minoriteter Storrygere 24

25 Søgte hjælp ved tidligere rygestopforsøg % soc.kl. 1 soc.kl. 2 soc.kl. 3 soc.kl. 4 soc.kl. 5 0 søgt hjælp hos alternativ behandler søgt hjælp hos læge/anden sundhedsperson p = 0,126 p=0,008 Charlotta Pisinger. Inter99 undersøgelsen

26 Rygestoprådgiveres erfaringer med rygere med lav socioøkonomisk status Ofte ønsker og har behov for at tale om andre problemstillinger i deres liv end rygning Har svært ved at tage ansvaret for deres rygning på sig Er lidt motiverede for rygestop. Motivation beskrives som værende ydrestyret og ad-hoc-præget. Har svært ved at finde alternativer til rygning. Møder mindre opbakning i deres omgivelser til rygestop 26

27 Socialt udsatte gravide og rygning Mindre viden om sammenhæng mellem rygning og helbred Svingende motivation. Ringe tiltro til egne evner. Rygning er ofte ét problem ud af mange Har brug for individuelt tilpassede rygestopforløb (flere møder - længere forløb) Opsøgende indsats, tilbud tæt på den gravide. Benytter i meget ringe grad kommunernes tilbud. 27

28 Bud på en bedre indsats i Region Midt. Tilbud om rygeafvænning i alle jordemodercentrene i RM. Rygestoprådgiver i jordemodercentret kontakter alle rygere telefonisk for at orientere om hjælp til rygeafvænning. Motiverende samtale. Mulighed for individuelt tilpassede forløb, med ingen eller kort ventetid - også for fædre. Rygestoptilbud i almen praksis. Rygestoptilbud i sundhedsplejen. 28

29 Uddannelse. Uddanne og videreuddanne rygestoprådgivere i jordemodervæsenet. Netværk og erfaringsudveksling. Uddannelse af alle faggrupper, der arbejder med gravide og børnefamilier 29

30 Effekt af rygestop Rygestop som 30 årig: 10 år længere levetid Rygestop som 40 årig: 9 år Rygestop som 50 årig: 6 år Rygestop som 60 årig: 3 år Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years' observations on male British doctors. BMJ 2004;328:

31 Tobak et det eneste fuldt lovlige produkt i fri handel som dræber halvdelen af brugerne, vel at mærke når det anvendes efter forskrifterne Gro Harlem Brundtland, WHO Tak for opmærksomheden! 31

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2002 Forfattere: Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge ph.d., Bodil Schroll, cand. comm.

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Rygning. Rygning som risikofaktor for sygdom og død

Rygning. Rygning som risikofaktor for sygdom og død Rygning 18 n Rygning er en af de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden. n Omkring 23 % af alle hjerte-kar-sygdomme, 85 % af alle lungekræfttilfælde og 85 % af alle tilfælde af kroniske lungesygdomme

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Graviditet & Rygning. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postbox 1881 2300 København S. Telefon 7222 7400 Telefax 7222 7411 sst@sst.

Graviditet & Rygning. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postbox 1881 2300 København S. Telefon 7222 7400 Telefax 7222 7411 sst@sst. Er det rigtigt, at rygere føder mindre børn? Hvad sker der med fostret? Er det for sent at holde op i 3. måned? Og hvad nu, hvis man bare ikke kan lade være... Mange gravide rygere vil gerne vide, hvad

Læs mere

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhedsfremmende tilbud til Socialudsatte borgere med risiko for KOL. Aktivitets tilbud på væresteder August 2009-juni 2011

Sundhedsfremmende tilbud til Socialudsatte borgere med risiko for KOL. Aktivitets tilbud på væresteder August 2009-juni 2011 Sundhedsfremmende tilbud til Socialudsatte borgere med risiko for KOL. Aktivitets tilbud på væresteder August 2009-juni 2011 Evalueringsrapport Denne gruppe har brug for nogen, som er tæt på dem Juni 2011

Læs mere

Hvorfor er det så svært..

Hvorfor er det så svært.. Opgaveløser: Lene K. Nielsen Lene R. Buchvardt Hold: Sept. 07 Opgavetype: Bachelorprojekt Studieenhed: 7. Studieenhed Måned og år: Januar 2011 Vejleder: Gitte Rohde Hvorfor er det så svært.. Denne opgave

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: PE offset

Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: PE offset Grafisk design og foto: Michala Clante Bendixen Tryk: PE offset Den gode regionale model for rygeafvænning et element i den gode regionale model for tobaksforebyggelse Den gode regionale model for rygeafvænning

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere