Medlemsinformation April 2005 indeholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinformation April 2005 indeholder"

Transkript

1 Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget 2005: Honorarer, forsikringer/serviceaftaler og bestyrelse Forslag om opdeling i programpakker Hvad skal der være plads til på vort fællesantenneanlæg i fremtiden Opdatering af kapaciteten på vort anlæg Kort om arbejdet i 2004 Registreringspligt for ejere af ledninger Generel information om foreningen Revideret regnskab for 2004 og budgetforslag for 2005 Kanalnøgle marts o o o Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling Jeg / vi giver hermed fuldmagt til Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Navn: Adresse Som vil stemme på mine / vores vegne på generalforsamlingen den 25. april Dato: Underskrift: Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 1

2 Ordinær generalforsamling Mandag den 25. april 2005 kl Krogårdskolens festsal, Skoleager, 2670 Greve Greve, den 9. april 2005 Fællesantenneforeningens ordinære generalforsamling har ifølge vedtægternes 10 følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2004 til godkendelse (af praktiske årsagen er alle underskrifter ikke på det udsendte regnskab, men det vil foreligge på generalforsamlingen) 4. Forslag fra bestyrelsen: Budget for 2005 og fastsættelse af kontingent, Opgradering af anlæg, Programpakker samt Bredbånd inkl. telefoni. (se følgende side) 5. Forslag fra medlemmerne: The Voice TV samt Animal Planet (se følgende side) 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af formand. Kai Nielsen er på valg. Er villig til genvalg 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Svend Nielsen og Poul-Rene Sustmann. Begge er villige til genvalg 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Niels Mejdahl, Rachied Bouziyane og Helle Holm 8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Lasse Svensson, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg samt 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Otto Pedersen og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./ Reg. Revisor. 9. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 2

3 Ad pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen Budget / kontingent Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det vedlagte budget for 2005 godkendes, og kontingentet som konsekvens deraf fastsættes til kr ,- inkl. moms, programafgifter, Copydan og KODA. Kontingentet opkræves med kr. 950,00 den 1. maj 2005 og kr. 950,00 den 1. november måned Grundet tidsfristerne hos PBS opkræves der i alle tilfælde kr. 950,00 i maj Vedtages ændringer af ovenstående forslag reguleres det i kontingentopkrævningen til november 2005 Evt. ekstraopkrævninger som følge af vedtagelse af en renovering /opgradering af anlægget tillægges ovennævnte. 4.2 Opgradering af anlæg Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der til renovering / opdatering af foreningens anlæg for ca kr. inkl. moms sker opkrævning af Alternativ A: et særligt engangskontingent på kr. i november 2005 svarende til de ca kr. og foreningens formue finansierer ca kr. Der henvises til beskrivelsen under afsnittet Hvad skal der være plads til på vort fællesantenneanlæg i fremtiden og Opdatering af kapaciteten på vort anlæg. (Nærmere redegørelse vil blive givet på generalforsamlingen). Alternativ B: et årligt bidrag på ca. 640 kr. (ca. 320 kr. hver maj og november) i 7 år med start i 2006 til afdrag på optagne lån eller leasingaftale til finansiering af den samlede investering på ca kr. Bestyrelsen vil arbejde med finansieringsmuligheder helt frem til generalforsamlingen, og såfremt der viser sig andre muligheder vil de blive fremlagt. 4.3 Programpakker Generalforsamlingen i 2004 bad bestyrelsen udarbejde forslag til en løsning, der tillader, at de enkelte husstande i fremtiden, kan vælge programpakker. Bestyrelsen har udarbejdet en løsning, hvor der laves 2 programpakker 1 basispakke og 1 totalpakke. Efter nødvendig omflytning af kanaler samt afsættelse plads til filter til adskillelse af de 2 pakker vil der med den nuværende kapacitet på anlægget skulle fjernes 6 af de nuværende TVkanaler (jfr. eksempel under afsnittet Forslag til opdeling i Programpakker ). Den økonomiske side ved at arbejde med 2 programpakker er illustreret i afsnittet Programafgifter Dertil kommer 750 kr. i engangsomkostning (2005 prisniveau) for hver gang det enkelte medlem skifter programpakke. Skift mellem de 2 pakker kan bestilles hvert år senest den 1. december og vil blive udført mellem den 15. og 31. december. Gennemførelse vil tidligst kunne ske ved årsskiftet 2006 under forudsætning af 5 % af medlemmerne vælger basispakken fra starten. De ekstra udgifter til omstillingen afholdes indenfor foreningens budget / formue. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at opdeling med programpakker gennemføres i forbindelse med opgraderingen af anlægget således det undgås at fjerne TV-kanaler. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 3

4 4.4 Bredbånd inkl. IP-telefoni Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den giver bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle den bedst mulige bredbåndsløsning inkl. bredbånds- / IP-telefoni på plads. (Nærmere redegørelse gives på generalforsamling). Ad pkt. 5: Forslag fra medlemmerne. 5.1 The Voice TV Michael Bak Nielsen foreslår, at den danske musikkanal The Voice TV kommer på foreningens kabelnet og erstatter den nuværende musikkanal MTV. Bestyrelsens kommentar: Ændringen kan foretages uden økonomiske konsekvenser, da programafgiften er nogenlunde den samme. 5.2 Animal Planet Michael Bak Nielsen foreslår at Animal Planet der har været prøvekanal i 1. kvartal 2005 fortsætter på foreningens kabelnet. Bestyrelsens kommentar: Programafgiften er 3,10 kr. plus moms, som kan finansieres indenfor budgettet / formuen for resten af 2005, og vil blive indregnet i kontingentet fra Der må dog tages forbehold for beslutning om opdeling i programpakker. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 4

5 Detailspecifikationer til budget 2005 Programafgifter Copydan KODA Leverandør Leverandør I alt Årlig Årlig Månedlig Årlig Årlig Radio + 3 TV 65,74 65, TV 43,65 43, TV 43,62 43, Radio 11,16 11,16 Infokanal 0,98 0,98 A. Basis pakke 153,01 12,14 165,15 6 TV 26,76 26,76 CNN 1,72 2,75 33,00 34,72 Eurosport 1,72 5,70 68,40 70,12 MTV 2,39 4,00 48,00 50,39 TV3 4,46 16,11 193,32 197,78 TV3+ 4,46 9,25 111,25 115,71 Cartoon Network 4,46 4,46 TCM 2,39 3,25 39,00 41,39 BBC Prime 1,72 4,00 48,00 49,72 CNBC 1,72 1,72 Nat. Geographic 2,39 3,00 36,00 38,39 TV2 Zulu 4,46 8,00 96,00 100,46 Kanal 5 4,46 8,95 107,40 111,86 Euronews 0,37 1,20 14,40 14,77 DK4 4,46 6,95 83,40 87,86 Discovery 3,95 47,40 47,40 Særlig aftale - 4,98-59,76-59,76 865,81 933,75 25 % moms 216,45 216,45 B. Udvidet pakke 53,52 14, , ,20 Note C. Alle programmer 206,53 26, , ,35 Udviklingen i programudgifter Copydan 160,43 185,60 206,53 KODA 31,82 21,40 26,56 Leverandører af betalingskanaler 954, , ,26 Samlede programafgifter 1144, , ,35 Samlet betaling til foreningen Basispakke (*) Totalpakke Kontingent til foreningen 584,65 584,65 Kontingent til udvikling af net Copydan og KODA-afgifter 165,15 233,09 Programafgifter ,26 I alt 750, ,00 1. halvår (maj) 375,00 950,00 2. halvår (november) 375,00 950,00 (*) Kan først gælde fra 2006 forudsat beslutningerne på generalforsamlingen i 2005 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 5

6 Detailspecifikationer til budget 2005 Honorarer, forsikringer / serviceaftaler og Bestyrelsen Honorarer Nedenstående beløb er indeholdt i bestyrelsens forslag til budget for Der er sket en regulering på ca. 3 pct. Modtagere af honorarer Formanden Kasserer Sekretær Redaktør af Infokanal I alt for året Bestyrelsen Formand Kai Nielsen Højager Næstformand Svend Nielsen Belsager Kasserer Lene Sørensen Bondager Sekretær Poul-Rene Sustmann Stolpeager Best. Medlem Benny Olofsen Højager Ove B. Nielsen Bredager Henrik Hobel Knoldager Forsikringer / Serviceaftaler Type af forsikring / serviceaftaler ekskl. moms Bestyrelsesansvarsforsikring 750,00 575,00 575,00 575,00 Løsøreforsikring 500,00 600,00 800,00 800,00 AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring for bestyrelsesmedlemmer og evt. ansatte medarbejdere Antenneforsikring inkl. i fuldserviceaftale Inkl. i kontingent til FDA Inkl. i kontingent til FDA Inkl. i kontingent til FDA Serviceaftale for klimaanlæg 885,00 885,00 885,00 Serviceaftale vedr. Infokanal 2,400, , , ,00 Fuldserviceaftale på hovedstation og fordelingsnettet inkl. returvej 96000, , ,00 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 6

7 Forslag om opdeling i programpakker Nuværende brug af kapaciteten MHz Anvendelse 0 65 Returvej (Internet upload) FM radio Fremvej (Internet download) TDC selector TV 10 kanaler DAB radio TV - 21 kanaler Brug af kapaciteten med pakker MHz Anvendelse 0 65 Returvej (Internet upload) FM radio Fremvej (Internet download) TDC selector og en efterfølgende løsning TV 6 kanaler DAB radio TV 6 kanaler / 5 kanaler + 1 MUX / 3-4 kanaler + 2 MUX Filter mellem pakkerne Der anvendes 300 MHz standardfilter TV 14 kanaler Eksempel på opdeling af programmer i basis- og totalpakke Basispakke Totalpakke = Basispakke + nedennævnte FM radioprogrammer (de nuværende) DK4 DAB radio - Land MUX kanal 12 + Reg. Øst TV2 Zulu MUX kanal 11 DR1 CNN DR2 BBC Prime TV2 TV3+ Digital sendenet (DTT) MUX med DR1, DR2 Cartoon / TCM og TV2 Kanal København / Roskildekanalen Euronews TV Danmark TV3 Sverige TV1 Discovery Sverige TV2 CNBC / National Geographic Norge TV2 Kanal 5 Tyskland ADR Eurosport Nordic TDC Selector og en efterfølgende løsning Frankrig TV5 Bredbånd fremvej og returvej MTV Nordic Infokanal 14 TV - kanaler Prøvekanal Spanien TVE Filter til adskillelser af pakker 3 kanaler Prøvekanal ZDF Sverige 4 RTL SAT1 I alt 11 TV kanaler + 1 MUX + filter 6 TV kanaler (SKAL FJERNES) Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 7

8 NB: De medlemmer som vælger basispakken vil skulle betale for opsætning af filter på deres tilslutning hhv. fjernelse af filter det vil være i størrelsesordenen 750 kr. pr. gang. Medlemmer som vælger basispakken deltager i fuldt omfang i alle andre omkostninger inkl. opgraderinger af anlægget. Det synes rimeligt af hensyn til den betydelig ekstra administrative byrde opdelingen i programpakker vil medføre, at tilvalg hhv. fravalg kun kan foretages en gang årligt og bestilles senest den 1. december og skiftet udføres mellem den 15. og 31. december. Skiftet senest 31. december er valgt af hensyn til rapporteringen til Copydan og KODA, som skal ske ud fra de antal medlemmer og radio- og TVkanaler foreningen har på anlægget 1. januar hvert år. Samtidig synes det rimeligt at sætte et krav om at mindst 5 % af medlemmerne skal ønske opdelingen, idet det vil kræve en omfattende og bekostelig omlægning af alle kanaler, der skal finansieres af foreningens budget / formue. Perspektiver på fremtiden Der er ingen tvivl om at de kommende år vil bringe flere TV kanaler. Det vil givet betyde ønske om opdeling i flere programpakker. Der er flere eksempler på fællesantenneanlæg, som allerede i dag har 3 programpakker. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 8

9 Hvad skal der være plads til på vort antenneanlæg i fremtiden. Bestyrelsen har ved de seneste års generalforsamlinger informeret om der snarligt ville blive behov for at se på en opdatering af anlægget. Hovedstationen er løbende opdateret gennem årene. Der er nu behov for renovere / opdatere kabelnettet, indsætte ekstra forstærkere, opdatere forstærkere, udskifte fordelere og konnektorer på stikledninger. Der er primært 4 forhold som nødvendiggør denne opdatering, nemlig Ønsket om opdeling I programpakker Digitalisering af signalerne / apparater til TV og Radio Den hastige udvikling af bredbånd, bredbånds - tv etc. Introduktionen af Bredbåndstelefoni (IP - telefoni) Udviklingen samt renovering / opdatering Eriksminde Fællesantenne Der består af ca. 45 km coaxkabel + en opdateret hovedstation 230 MHz Den oprindelige løsning med mindre opdateringer 450 MHz Den nuværende løsning / blev foretaget udskiftning af kabler i hovednettet og ekstra forstærkere i D2 nettet med henblik på at kunne have op til 32 TV kanaler blev foretaget udskiftning af forstærkere klargjort til senere opdatering til 862 MHz og der blev etableret returvej for at kunne køre bredbånd. 862 MHz En kommende løsning 2005/06 Der foretages udskiftning af kabler i abonnentnettet (D3 nettet) og tilslutningsstandere. Opdatere forstærkere fra 450 MHz til 862 Mhz samt etablering af ekstra forstærkere i hovednettet (D2 nettet) Ses der på de enkelte hændelser som nødvendiggør opdateringen kan nævnes: Ønsket om at dele programmerne op i pakker jfr. behandlingen på sidste års generalforsamling. Det nye danske digitale sendenet som starter med udgangen af Vil sende DR1, DR2, TV2 og nogle ekstra services i digital form. Digital radio (DAB) som pt. sender 17 radiokanaler. Bliver must carry i forbindelse med det digitale sendenet introduceres. Parallel udsendelse af analoge og digitale signaler, startende med DR1, DR2 og TV2 og senere andre, i en længere årrække, således medlemmerne valgfrit kan bruge begge signaler (analog og digital signal) samtidig. Medlemmerne kan gradvis lade de analoge TV - apparater udgå til fordel for nye digitale TV - apparater. Flere TV-kanaler kommer og vil på sigt give behov for tilføjelse til anlægget, herunder evt. opdeling til 3 programpakker. HDTV (High Definition TV), som forventes at komme på flere kanaler inden for de kommende 3 5 år, og som vil stille betydelig krav til båndbredde. Bredbånds TV vil komme stormende i løbet af 2005, og vil på sigt give behov for flere download kanaler. Bredbåndstelefoni er parat til udrulning. Findes i flere niveauer, men her taler vi om niveauer der på fuld professionel vis kan erstatte nuværende fastnet - telefoner. Behov for større kapacitet på bredbånd vil skabe behov for mere båndbredde. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 9

10 Udviklingen i billedkvaliteten God billedkvalitet Analog TV Den nuværende situation med standard PAL signaler. Der sendes til 4:3 formatet som er 576 punkter lodret og 720 punkter lodret. I alt punkter. Bedre billedkvalitet Digital TV TV - signaler sendes som digitale signaler hele vejen fra studiet til seerne. Ved anvendelse af set-top-boks eller digital tuner i TV er der mulighed for at modtage til bredskærmsformat (16:9) og TV - programmerne kan suppleres med forskellige datatjenester i lighed med tekst - TV, men med langt flere informationer, og med mulighed for interaktive tjenester. Realitet ultimo Bedste billedkvalitet HDTV = High Definition TV HDTV bryder det gamle billedrørs barriere. En ny standard for TV signaler. Der sendes i 16:9 formatet som er op til 1080 punkter lodret og op til 1920 punkter vandret. I alt punkter eller ca. 5 gange flere punkter i forhold til PAL signalet. Der er en europæisk HDTV kanal pt. Flere HDTV kanaler vil følge inden for 3 5 år. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 10

11 Skematisk oversigt Radiokanaler DAB (Digitale radiokanaler) De nuværende radiokanaler 1. december 2004 vil man kunne høre 17 DAB - kanaler, og der kommer løbende nye til. De skal på vores net når den første digitale kanal kommer det sker ultimo 2005 når DR2 kommer på det danske digitale sendenet (DTT) Analoge TV - kanaler - danske kanaler - nabolandskanaler Svenske analoge kanaler slukkes februar 2008 skal vi som service sende dem i analog form længere? - satellitkanaler Modtages hovedsageligt i dag i digital form (MPEG2) - evt. opdeling i programpakker Kræver op til 3 kanaler pr. programpakke - Infokanal / Lokal TV Digitale TV - kanaler - danske kanaler DR1, DR2 og TV2 fra det danske digitale sendenet (DTT) ultimo 2005 kræver STB for hver TV - apparat. - nabolandskanaler Svenske kanaler sendes kun digitale fra februar 2008 kan samme STB bruges, som til dansk DTT - satellitkanaler Paralleludsendelse af enkelte eller alle satellitkanaler kan STB til dansk DTT også bruges for disse? - evt. pakketering Kræver brugbart styringssystem til vores foreningsstørrelse - Infokanal / Lokal TV IP Returvej har vi etableret, men stigende trafik vil stille krav til antallet af fremveje (DOCSIS ) - Bredbånd Internet, FTP m.v. - E-post Nyhedsgrupper m.v. - Bredbånds - telefoni Er mulig fra Bredbånds - TV Kommer med fuld damp i 2005 Programmer via dekoder - Filmkanaler TDC Kabel TV HDTV Kommer inden for 3 år som følge af programmer produceres til de nye store fladskærme. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 11

12 Opdatering af kapaciteten på vort anlæg Hvad har kendetegnet driften og udviklingen af foreningens anlæg gennem årene Anlægget, der har en brugsværdi på omkring 8 mio. kr., er ejet af medlemmerne. Der er blevet gennemført opgraderinger efter behov ved opkrævning af ekstrakontingenter opgradering til satellitkanaler 1994 opgradering til 450 MHz 2001 opgradering til returvej med henblik på at tilbyde bredbånd Det normale kontingent bruges til den løbende drift af anlæg samt mindre udviklings- og vedligeholdelsesopgaver. F.eks. er der løbende sket udvidelser med flere radio og TV kanaler, og i hovedstationen er signalmodtagelsen ændret fra analog til digital form for mange satellitkanaler. Det er gennem årene tilstræbt at det samlede programudbud er et rimeligt udvalg af radio og TV kanaler. Der er taget hensyn til de gennemførte vejledende brugerafstemninger, og naturligvis den økonomi de årlige generalforsamlinger har vedtaget. Anlægget er gennem tiderne udviklet fra et traditionelt fællesantenneanlæg til et moderne bredbåndsanlæg, der kan levere radio, TV, bredbånd og telefoni. På alle radioer og fjernsyn tilsluttet anlægget er der adgang til at vælge mellem samtlige radio hhv. TV kanaler. Der kræves ikke særlig set-top-boks ved hvert fjernsyn. Når der opstår tekniske fejl eller en TV kanal flytter til en anden satellitposition så klares det af en tekniker fra foreningens serviceleverandør. Anlægget får et hovedeftersyn hvert år. Der er mulighed for tilkøb af tilbud om flere TV kanaler (Selector fra TDC Kabel TV), bredbånd (Arrownet) og telefoni (leverandør ikke valgt endnu). Der kommer flere TV-kanaler Uanset om vi mener vi har rigeligt med TV- kanaler vil der kommer flere danske og internationale TVkanaler som vi før eller senere ønsker at have på vort anlæg med analog og / eller digital signal. TV kanaler som ikke er på anlægget, men som kunne tænkes at have interesse: Danske kanaler: 4sport - The Voice TV - TV2 Charlie Nabolandskanaler: NRK1 NRK2 Sportskanaler: Viasat Sport 1, 2 og 3 - Eurosport 2 Temakanaler: Animal Planet - Discovery Science - Discovery Civilisation Discovery Travel VH1 Travel channel BBC Food Filmkanaler: Showtime Scandinavia, Hallmark Channel For børn: Disney Channel - Toon Channel - Playhouse Disney Udfordringen Udfordringen for vort kabelnet i de kommende år bliver, at vi skal have løsninger for de medlemmer som er fuldt dækket ind med de danske TV - kanaler suppleret med enkelte nabolandskanaler, ønsker en bredere vifte af TV kanaler at vælge i mellem, ønsker at TV kanaler kan leveres både i analog form og i digital form, sidstnævnte af hensyn til de nye store fladskærme med digital tuner, ønsker at kabelnettet kan levere HDTV kanaler i den takt i de kommer i løbet af de næste 3 5 år, ønsker at supplere foreningen programudbud med programpakker bag en digital dekoder, ønsker bredbåndsforbindelse med Internet, e-post m.v., ønsker bredbåndsforbindelsen suppleret med IP-telefoni. og derfor har bestyrelsen arbejdet med at få tilbud på renovering / opdatering af foreningens kabelnet til 862 Mhz med det mål at have den nødvendige kapacitet til at matche fremtidens krav til fællesantenneanlæg. Vi er ikke blandt de første foreninger som opgradere sit anlæg til 862 MHz - ja lad Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 12

13 os være ærlige og sige vi er blandt de sidste. Projekt omfattende renovering og opdatering Derfor har bestyrelsen fået udarbejdet et projekt vedrørende renovering / opdatering af anlægget, og selv om der vil blive arbejdet med projektet helt frem til generalforsamlingen, vil omkostningerne andrage ca. 3 millioner kr. inkl. moms. Det er en nødvendig investering som skal foretages for at bevare et moderne og up-to-date fællesantenneanlæg i Eriksminde. Billig TV, Bredbånd og Telefoni Vi har et billigt kontingent for radio og TV i forhold til de kommercielle leverandører, vi leverer billigere bredbåndsforbindelse, og indenfor kort tid kan også leveres bredbåndstelefoni til meget konkurrencedygtige priser. Det giver let årlige besparelser på over kr., og sammenlignet med forslaget om en engangsinvestering for hvert medlem på kr. for opdatering af anlægget, er det en fremragende investering. For en ordens skyld skal vel også nævnes, at til sammenligning med vores kontingent på kr. ca. 156,- kr. månedlig opkræver TDC Kabel TV alene 145,- kr. mdl. for grundpakken, 199,- kr. mdl. for mellempakken og 275,- kr. mdl. for den fulde pakke. Vi er billige og vi skal være billige, men ind i mellem må vi bede medlemmerne om ekstra beløb til investering i at holde vort anlæg up-to-date. Finansiering af projektet I forslaget har bestyrelsen lagt fremlagt 2 alternativer til finansiering, nemlig finansiering ved en engangsbetaling på kr. (inkl. et forbrug på kr. af foreningens formue) eller finansiering ved leasingordning over 7 år med årlig betaling på ca. 650 kr. årligt i 7 år startende i Der arbejdes videre med finansieringen helt frem til generalforsamlingen, så det er muligt vi har lidt andre tal på selve mødet. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 13

14 Kort om arbejdet i 2004 Generelt set har vi et velfungerende anlæg, og der har ikke i 2004 været behov for større ændringer. Der er sket en mindre omlægning af Selector dekoderens brug af kapacitet på anlægget. Det gav plads til 2 flere TV kanaler. TDC Kabel TV har opsagt aftalen om supplerende programkøb via Selector dekoderen til ophør i december Bestyrelsen vil forhandle til anden side om muligheden for en lignende service. På skift har TV2 Charlie, The Voice TV, Animal Planet og Showtime været prøvekanaler. Bestyrelsen har koncentreret indsatsen på indsamling af viden de mange nye tiltag der er på TV- og radioområdet, udviklingen på bredbåndstelefoni og udviklingen i brug af bredbåndforbi9ndelser generelt. Bestyrelsen har f.eks. deltaget i følgende møder, konferencer: Konference om muligheder, konkurrence og succeskriterier for digital TV, IP telefoni møde (FDA ), Møder med Arrownet om udviklingen af bredbånd inkl. bredbåndstelefoni, Møder med Dansk Kabel TV om opdatering af anlæg inkl. bredbåndsløsninger, Gå-hjem-møde med TeliaStofa af generel karakter, FDA landsmødeudstilling og seminarer samt Generalforsamling i FDA region 7. Og derudover har formanden haft kontakt med andre potentielle leverandører som f.eks. Digginet Nordit Telefin Bestyrelsen har son nævnt overfor været meget optaget af udviklingen af fællesantenneanlæg, samarbejde mellem fællesantenneanlæg om løsning af opgaver i fællesskab bl.a. gennem vores landsorganisation. Det har medført følgende aktiviteter Forslag til FDA Landsmøde om at FDA s organisation udvides med mandskab til at supportere den tekniske udvikling af medlemsforeningerne, Indlæg på FDA s landsmøde til støtte for ovennævnte forslag og til støtte for en igangværende visionsdebat om FDA s fremtidige opgaver 10 gode grunde til at være tilsluttet vores fællesantenne: et hus uden antenner og paraboler er et kønt hus problemer med stormvejr og stormskader minimeres slut med at fryse ved antenne og parabol fordi der lige skal ordnes noget sammen deler vi stordriftsfordelen i udstyr, vedligehold og licens du sparer forsikring, vedligehold og opdatering af eget modtagerudstyr sammen deler vi fortjenesten, som ellers kunne gå til et teleselskab eksperter vedligeholder din signalforsyning du er med i et fællesskab - et nærdemokrati din ejendom stiger i værdi du er tilkoblet et net med potentiale for mere o billig internet - siden februar 2002 o billig telefoni er på vej o andre interaktive løsninger - ikke etableret Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 14

15 Registreringspligt af ledninger i 2005 En af de aktiviteter, der vil stå på bestyrelsen kalender i 2005 er hvordan foreningen skal forholde sig til denne nye aktivitet. Folketinget har besluttet at indføre registreringspligt for ejere af ledninger i jord. Det skal ske i et offentligt reguleret LedningsEjerRegister - LER. Formålet med loven er at beskytte den nedgravede infrastruktur mod overgravninger, ved at gøre det lettere for entreprenører med flere, at finde frem til ledningsejere, og dermed til oplysninger om hvor ledningerne ligger. Det ligger på det nærmeste fast, at langt de fleste antenneanlæg vil være registreringspligtige fordi pligten træder i kraft når ledningerne ligger i offentlig vej eller privat fællesvej. Pligten til at lade sit interesseområde registrere træder i kraft 1. marts næste år, og registrering skal være sket senest 1. september FDA er ved at undersøge reglerne og deres konsekvenser for antenneanlæggene, herunder hvorvidt der vil være undtagelsesbestemmelser. FDA vender tilbage med en mere detaljeret anvisning, i løbet af efteråret FDA byder registreringen velkommen, idet konsekvensen af registreringen må forventes at blive et meget mindre antal graveskader, men også et større antal ledningsforespørgsler. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 15

16 Generel information om foreningen Velkommen til nye medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til de nye medlemmer og til de mange tilflyttere til området. Eriksminde Fællesantenneforening er ejet af medlemmerne, og til den almindelige drift af anlægget inkl. programmer opkræves et kontingent, der vedtages på den årlige generalforsamling. Ved større opdateringer af anlægget er det nødvendigt at opkræve ekstrakontingent til dækning af omkostningerne til selve opdateringsprojektet. Bestyrelsen håber I er tilfreds med det tilbud og den service foreningen leverer. Vi håber at se jer til den kommende generalforsamling. Skulle der være forhold I ønsker at gøre foreningens bestyrelse opmærksom på så kontakt venligst bestyrelsen. Foreningens investeringer i kabelnettet og i en moderne hovedstationen giver alle mulighed for at modtage gode signaler. Jeres stikledning og husinstallation har naturligvis stor betydning for at I kan bringe disse gode signaler videre til radio- og TV-apparaterne samt til PC. Brug kun kvalitetskomponenter. Læs mere herom på foreningens hjemmeside. Betaling via PBS Kontingentet kan opkræves via PBS. Vil I sikre jer imod manglende betaling, rykkergebyrer og renter ved forsinket betaling så er tilmelding til PBS-betaling en god ordning. Kontingent forfalder til betaling 1. maj og 1. november. Hvis I har spørgsmål i den anledning kontakt venligst foreningens kasserer Lene Sørensen på tlf eller e-post: Gamle stikdåser Der kan være enkelte af den gamle (fra begyndelsen af 1970 erne) type stikdåser rundt i hjemmene. Generelt vil vi opfordre til at de bliver skiftet ud, men har I en sådan kan vi levere stik i meget begrænset omfang. Antennestik Foreningen opfordrer til at alle bruger HF-tætte stik og stikledninger. Det medfører at der blive mindre støj udefra der blander sig med TV- og radiosignalerne. Foreningen har den gode type stik som kan købes til indkøbspris ved henvendelse til formanden. Ved salg af ejendom Husk at få køber til at overtage medlemskabet af antenneforeningen. I modsat fald skal ske udmeldelse med deraf følgende betaling af udmeldelsesgebyr. Der henvises til bestemmelser i foreningens vedtægter. Vedtægter Foreningens vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside Informationskanalen og hjemmesiden På Informationskanalen og hjemmesiden informeres om forhold af interesse for brug af foreningens anlæg. Der kan foretages annoncering af produkter eller serviceydelser. Hvis I har spørgsmål vedr. Informationskanalen kontakt venligst foreningens redaktør Svend Nielsen på tlf eller e-post Foreninger kan gratis få omtalt deres virke på foreningens Infokanal maks. 1 side + evt. tekst TV. Kontakt redaktøren. Hvis I har spørgsmål vedr. hjemmesiden kontakt venligst foreningens formand Kai Nielsen på tlf , mobil eller e-post Foreningen er medlem af FDA Foreningen har gennem mange år været medlem af FDA Forenede Danske Antenneanlæg, der på Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 16

17 en lang række områder varetager foreningens interesser og tilbyder forskellige services til medlemsforeningerne. Bestyrelsens er med flere medlemmer repræsenteret i bestyrelsen for FDA Region 7 (Roskilde og Frederiksborg amter) samt i FDA Forum. Service på kabelnet og hovedstation foretages af Dansk Kabel TV Foreningen har aftale med Dansk Kabel TV om service på anlægget inkl. service på returvej. Fuldserviceaftalen dækker fejlsøgning frem til 1. stik i husinstallationen og reparation af alle komponenter og kabler i hovedstationen og foreningens kabelnet frem til den enkelte tilslutningsstander (tilslutningsstanderen er snitfladen mellem foreningens kabelnet og grundejerens tilslutningsledning / husinstallation). Det er kun foreningens serviceleverandør, der må foretage reparationer, frakoblinger og tilkoblinger i tilslutningsstanderne, der er foreningens ejendom. Det betyder, at der i tilfælde af problemer med anlægget kan ske fejlmelding til Dansk Kabel TV på alle ugens 7 dage i tidsrummet kl på tlf Fejl på større dele af kabelnettet søges udbedret samme dag. Fejl hos de enkelte medlemmer udbedres i normal arbejdstid den følgende dag. Husk tilkald til fejl på egen stikledning / husinstallation er for egen regning. Derfor snak med nabo og genboer om de har samme fejl inden du tilkalder Dansk Kabel TV. Generelle betingelser for brug af Internet og Selector Brug af bredbånd via Arrownet og brug af Selector fra TDC Kabel TV kræver tilslutning til foreningens anlæg, herunder fuld betaling af kontingenter for modtagelse af foreningens programpakke og for nye medlemmer rettidig betaling af tilslutningsafgifter. Udmeldelse af fællesantenneforeningen medfører frakobling og dermed bortfald af adgangen til Arrownet og Selector fratdc Kabel TV. Det er det enkelte medlems opgave i alle tilfælde selv at opsige abonnement på Internet hos Arrownet og Selector hos TDC Kabel TV. Internet via kabelnettet leveres af Arrownet Foreningen har aftale med Arrownet om at levere bredbånd via kabelnettet. Aftalen med Arrownet optager en båndbredde svarende til 2 TV - kanaler på anlægget. Fejlmelding på bredbånd sker til Arrownet Kundeservice på tlf på alle ugens hverdage kl og weekend og helligdage kl Der er lukket 24.12, og 1.1. Såfremt fejlen er på kabelnettet eller på din stikledning / husinstallation sender Arrownet fejlen videre til Dansk Kabel TV, der efterfølgende kontakter dig. Fejl på kabelnettet (til og med tilslutningsstander) er omfattet af foreningens serviceaftale med Dansk Kabel TV og vil blive udbedret uden udgift for medlemmerne. Fejl på stikledning / husinstallation kan også efter aftale med dig repareres af Dansk Kabel TV for din regning. Læs mere på hvor det også er muligt at tilmelde sig Internet. Hvis du har spørgsmål til foreningen om etablering af bredbånd inkl. tilpasning af din husinstallation m.v. kontakt foreningens formand Kai Nielsen på tlf mobil Internet blev sat i drift 25. februar Efter 3 års drift bruger ca. 45 % af foreningens medlemmer bredbåndsløsningen. Selector leveres af TDC Kabel TV Foreningens aftale med TDC Kabel TV er opsagt af dem til ophør medio december Bestyrelsen vil senere vende tilbage med information om eventuelle andre løsninger af lignende art. Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 17

18 Kanalnøgle marts 2004 Information om ændringer sker på Infokanalen og hjemmesiden TV - PROGRAM Kanal Frekvens S T D RADIOPROGRAM Frekvens Svensk TV4 S09 161,25 X X DR P1 88,20 S10 168,25 DR P2 Musik og Kultur 88,70 DR ,25 X X DR P3 91,70 Infokanalen 6 182,25 DR P4 Københavns Radio 90,10 TV2 / TV2 Lorry 7 189,25 X X DR Klassisk 102,60 Svensk TV ,25 X X Sky Radio P5 101,80 Svensk TV ,25 X X Radio100FM (P6) 92,70 Eurosport Nordic ,25 X X SVT P1 93,40 DK ,25 X X X SVT P2 95,10 TV Danmark ,25 X X SVT P3 97,80 TV2 Zulu S11 231,25 X X X Radio Køge 91,10 CNN International S13 245,25 X X Radio Roskilde 103,80 BBC Prime S14 252,25 X X X KISS FM 94,60 Roskilde Kanalen S15 259,25 X Radio Yes2day 100,50 Kanal København S15 259,25 X X NRJ Greve 105,60 DR2 S X X X NDR 2 87,70 3+ S17 273,25 X X NDR 4 98,80 Cartoon Network S18 280,25 X Deutsches Welle 105,00 TCM S18 280,25 X Radio Melodie 99,90 Euronews S19 287,25 X X RTL Radio 107,90 Norsk TV2 S20 294,25 X X Animal Planet (P) S21 303,25 X X Showtime (P) S22 311,25 X X TV3 S25 335,25 X X X ARD S26 343,25 X X X Discovery S27 351,25 X X X CNBC S28 359,25 X National Geographic S28 359,25 X MTV S29 367,25 X X X Kanal 5 S30 375,25 X X Spansk TVE S31 383,25 X (P) = Prøvekanal ZDF S32 391,25 X RTL S33 399,25 X S = Stereo Fransk TV5 S34 407,25 X T = Tekst TV SAT1 S38 439,25 X D = Modtages Digitalt Foreningens Servicepartnere Serviceområde Firmanavn Hjemmeside Telefon Hovedst. og fordelingsnet Dansk Kabel TV Bredbånd via kabelnettet Arrownet Selector-dekoder TDC Kabel TV Foreningen generelt Formand Kai Nielsen / Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 18

19 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 19

20 Eriksminde Antenneforening Generalforsamling side 20

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013

Nyhedsbrev april 2013 Nyhedsbrev april 2013 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 4.-6. april 2013. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes mandag

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne.

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne. Eriksminde Antenneforening den 25. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 12. april 2010 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Denne medlemsinformation indeholder: Dagsorden til generalforsamling

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Nyhedsbrev den 12. oktober 2012 Vigtig information om internetløsningen fra antenneforeningen Nye samarbejdspartnere på internetløsningen fra 20. november 2012 Informationsmøde

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Dagsorden ifølge vedtægterne 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 1 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Medlemsinformation. Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2009.

Medlemsinformation. Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2009. Medlemsinformation Eriksminde Antenneforening Greve, den 15. marts 2009 Denne medlemsinformation indeholder: Dagsorden til generalforsamling 30. marts 2009 Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Generalforsamling 20. april 2005

Generalforsamling 20. april 2005 Formandens beretning Indledning Jeg vil indledningsvis starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke samt udviklingen det forgangne år. Foreningen forsyningsområde dækker byerne Brejning

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016 Tørring Kabelnet Nyhedsbrev 2016 INDHOLD: INDLEDNING..2 GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2016...2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET...3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET...3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...4

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00 Islands Brygge 10. februar 2004 Til Bryggenets repræsentantskab Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet i Kulturhuset på Islands Brygge (lille sal). tirsdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 INDHOLD: INDLEDNING.... 2 GENERALFORSAMLINGEN 27. JANUAR 2016... 2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET... 3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET... 3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundet Antenneforening i Kobbelhusenes fællesbygning Ringdams Kobbel 1 19 januar 2017 kl.19:30

Referat Generalforsamling i Grundet Antenneforening i Kobbelhusenes fællesbygning Ringdams Kobbel 1 19 januar 2017 kl.19:30 Referat Generalforsamling i Grundet Antenneforening i Kobbelhusenes fællesbygning Ringdams Kobbel 1 19 januar 2017 kl.19:30 21-01-2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent Helmuth Schmidt blev valgt 2. Beretning

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2016

Vamdrup Antenneforening 2016 Vamdrup Antenneforening 2016 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation juni 2007 På de følgende sider Information fra bestyrelsen - Pakke 3 vedtaget - Ny kanalnøgle - IP-telefoni - Nye terminer for pakkeskift - Bestyrelsens sammensætning

Læs mere

Forslag ang. forbedret fællesantennesystem Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg

Forslag ang. forbedret fællesantennesystem Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg Forslag ang. forbedret fællesantennesystem Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg Forslag Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle med Skodsborg Strandhaves Antenneforenings bestyrelse om at lave et

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen)

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen) Bestyrelse 2012 Hans Jørgen Brandt, Tranevej 17, 46 36 72 96, formand Thomas Baunsgaard, Skomagerkrogen 13, 46 36 57 80, kasserer John Halkjær Christensen, Tranevej 14, 45 88 83 18 Jørgen Thomsen, Kirsebærhaven

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bilag 2 Bestyrelsens beretning 2006-07 Status for Svebølle Antenneforening. 853 (+12) medlemmer. Årets resultat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Beretning Antenneforeningens 41. beretning.

Beretning Antenneforeningens 41. beretning. Beretning 2013. Antenneforeningens 41. beretning. Året 2013 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Bestyrelsen har i løbet af året holdt bestyrelsesmøder, en del af disse møder

Læs mere