Rygning og graviditet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rygning og graviditet"

Transkript

1 Rygning og graviditet Kræftens Bekæmpelse Af cand. scient. Ph.d. Joan Bentzen Rygning og graviditet Moders livsstil i graviditeten har stor betydning for barnets udvikling Moderens livsstil under graviditeten har stor betydning for barnets udvikling, både mens det ligger i livmoderen, lige efter fødslen og senere i livet. Tobaksrygning er en meget væsentlig årsag til komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel og moderens tobaksrygning under graviditeten har store konsekvenser for barnet. Det skyldes, at de stoffer som moderen indånder i forbindelse med rygningen går over i barnet via navlestreng og moderkage moderen deler så at sige blod og giftstoffer med barnet. Hvis du er gravid og ryger skal du holde op med at ryge. Det er ikke nok at nedsætte tobaksforbruget. Selvom du kun ryger et par cigaretter dagligt har dit barn stadig en øget risiko for en lang række af de omtalte komplikationer. 1;2 Hvis du ønsker at blive gravid, øger du din chance ved at holde op med at ryge. Hvis barnets far ryger bør han også holde op. Passiv rygning skader evnen til at blive gravid og er farlig for det ufødte barn. Efter fødslen skal barnet også beskyttes mod passiv rygning i et røgfrit hjem. Din jordemor eller praktiserende læge kan hjælpe dig med et rygestop. Du kan også få hjælp på apoteket eller på Eller hent støtte og hjælp hos dine nærmeste; venner, familie eller kolleger. Graviditet uden for livmoderen Graviditet uden for livmoderen er en potentielt livstruende tilstand, der forekommer ved 1-2 % af alle graviditeter. Der er en % risiko for infertilitet, hvis man har haft en graviditet uden for livmoderen. To ud af tre gravide med graviditet uden for livmoderen er rygere. 3;4 Risikoen er også forøget hos kvinder, der er holdt op med at ryge. 5 Rygning er den risikofaktor som kan forebygges, der har størst betydning for udvikling af graviditet uden for livmoderen. Spontan abort Flere undersøgelser har vist, at spontan abort er hyppigere hos rygere, 6;7 mens andre undersøgelser ikke har kunnet vise en sikker sammenhæng mellem moderens rygning og risikoen for at abortere. 8;9 Der er flere metodemæssige problemer i undersøgelserne. Blandt andet er grænsen mellem spontan abort og for tidlig fødsel ikke veldefineret i den videnskabelige litteratur. Desuden beskæftiger undersøgelserne sig udelukkende med erkendte graviditeter. En undersøgelse af kinesiske kvinder har vist, at passiv rygning øger risikoen for at abortere så tidligt i graviditeten, at kvinden endnu ikke har opdaget, at hun er gravid. 10 Når passiv rygning har vist sig at være en risikofaktor for tidlig spontan abort, er det sandsynligt, at kvindens egen rygning har en tilsvarende effekt. En undersøgelse blandt socialt dårligt stillede kvinder viser, at rygning er en større risikofaktor for spontan abort end brug af kokain. 11 Problemer med moderkagen Moderkagen sørger for at det ufødte barn får næringsstoffer, mens det ligger i livmoderen. Moderkagen hos rygere vejer mindre end hos ikke-rygere. 12 Når moderen ryger optager kulilten plads for ilt på hendes røde blodlegemer. Disse blodlegemer overføres til barnet og forårsager, at iltmætningen i barnets blod nedsættes. Det ufødte barn lider således af kronisk iltmangel, mens det ligger i livmoderen. For at kompensere for denne iltmangel danner både barnet og moderen flere røde blodlegemer, hvilket gør blodet tykkere og øger risikoen for blodpropper. 13 Kapillærerne (de små blodkar, der forsyner barnet med næring) har vist sig at være mindre og færre i antal, hvis moderen ryger. 13 Ligeledes indeholder moderkagen hos rygere mere af tungmetallet cadmium, som findes i tobaksrøg, sammenlignet med ikkerygeres. 13 Cadmium er kræftfremkaldende, forårsager nyreskader og er mistænkt for at øge risikoen for hjertekarsygdomme. 14

2 Moderkagen hos gravide rygere er kendetegnet ved en større mængde døde og beskadigede celler 12 og færre af den type celler, der forankrer moderkagen i livmoderen sammenlignet med moderkagen hos kvinder, der ikke er udsat for tobaksrøg. 15 Der ses endvidere øget celledød i moderkagen hos rygere, der har fået et væksthæmmet barn. 16 Hos rygere ses også en øget forkalkning af moderkagen sammenlignet med ikkerygere. Forkalkning af moderkagen gør, at overførsel af ilt og næringsstoffer fra moderen til det ufødte barn bliver dårligere. 17 Rygning i den første tredjedel af graviditeten menes at være mest kritisk, når det drejer sig om dårlig funktion af moderkagen, da det er i denne periode, at de forskellige celler i moderkagen udvikler sig til moderkagens forskellige dele. Både cigaretrøg i sig selv (aktiv og passiv) og nikotin har en skadelig virkning på moderkagen 18. Rygere har en øget risiko for, at moderkagen dækker fødselsvejen helt eller delvist (også kaldet foreliggende moderkage), og at moderkagen løsnes fra livmoderen før barnet fødes. Risikoen er forøget med % 4;19;20. Begge tilstande indebærer risiko for at moderen forbløder, og at barnet lider af iltmangel før fødslen, og det kan betyde, at barnet må forløses ved kejsersnit og før termin. Kromosomforandringer Tobaksrøg skader generne og flere undersøgelser har vist, at børn, hvis mødre ryger under graviditeten, bliver født med flere genmutationer end børn, der ikke udsættes for tobaksrøg. 21;22 Mutationerne er af samme type, som dem man ser hos patienter med leukæmi. Misdannelser Læbe-ganespalte: I 2004 samlede forskere fra USA og Europa viden fra allerede offentliggjorte videnskabelige undersøgelser i en meta-analyse. De konkluderede, at der var en sikker sammenhæng mellem moderens rygning under graviditeten og risikoen for at barnet blev født med læbe og/eller ganespalte. Risikoen for at få et barn med læbe og/eller ganespalte var øget med 30 %, hvis moderen røg under graviditeten og risikoen for at få et barn med ganespalte alene var øget med 20 %, hvis moderen røg under graviditeten. 23 Senere undersøgelser tyder på, at risikoen er endnu højere for de børn, der har en særlig variant af et molekyle, der omsætter giftstoffer fra tobaksrøg. 24 Læbe-ganespalte opstår meget tidligt i graviditeten, ofte før kvinden ved, at hun er gravid. Misdannede fingre og tæer: Både rygning og brug af nikotinprodukter under graviditeten har i enkelte undersøgelser vist sig at øge risikoen for at børn kommer til verden med misdannede fingre eller tæer. 25;26 Sammenvoksning af kranieknoglerne: For tidlig sammenvoksning af spædbarnets kranieknogler er også i nogle undersøgelser blevet koblet til moderens rygning. 27 Det betyder ofte, at barnet skal opereres som spæd. Fosterdød Risikoen for at barnet dør i livmoderen eller under fødslen er øget, hvis moderen ryger. 20;28-31 En dansk undersøgelse anslår, at 25 % af alle dødfødsler kan undgås, hvis de gravide ikke ryger. 28 En del af årsagen til den højere risiko blandt rygere er muligvis, at graviditetskomplikationer som væksthæmning og problemer med moderkagen oftere forekommer hos rygere. Netop disse komplikationer øger risikoen for fosterdød og dødfødsel betragteligt. 20;31 Den øgede risiko for rygerens ufødte barn kan også skyldes, at rygning reducerer ilt- og blodtilførslen gennem navlestrengen og at barnet derved får sværere ved at klare andre stresspåvirkninger fx kortvarig iltmangel i forbindelse med fødslen. Hvis den gravide holder op med at ryge inden for de første 12 graviditetsuger er risikoen for fosterdød og dødfødsel ikke højere end for ikkerygere. 28 Lav fødselsvægt og for tidlig fødsel Fødsel før 37. graviditetsuge og fødselsvægt på under 2500 g er de vigtigste årsager til dødsfald i perioden lige efter fødslen. Den største risiko ses for børn født før 32. graviditetsuge. Der er et overlap mellem definitionen på spontan abort og meget for tidlig fødsel. De fleste undersøgelser af for tidlig fødsel inkluderer kun levendefødte børn, hvilket kan være med til at underestimere risikoen forbundet med rygning, da dødfødsler og død i den tidlige spædbarnsperiode er hyppigere, hvis moderen ryger (se afsnit om spædbarnsdød). Rygning øger risikoen for at føde for tidligt (før 37. graviditetsuge) og for meget for tidlig fødsel (før 32. graviditetsuge). 2;20;32-34 Jo mere kvinden ryger, jo større er risikoen for at føde for tidligt. Risikoen er øget for både spontan for tidlig fødsel og for at få fødslen sat i gang før 37. uge pga. graviditetskomplikationer. Hvis moderen holder op med at ryge i første trimester (inden 12. graviditetsuge) ser det ud til at nedsætte risikoen for at føde for tidligt 2.

3 Rygning øger risikoen for hindesprængning før 37. uge. For tidlig hindesprængning er en væsentlig årsag til, at kvinder føder for tidligt, f.eks. skyldes en tredjedel af de for tidlige fødsler i USA for tidlig hindesprængning 35. Risikoen er omkring dobbelt så stor for kvinder som ryger sammenlignet med ikkerygere 33;35-37 Rygere føder børn, der er gennemsnitligt 200g mindre end ikkerygeres. 2;38-41 Jo flere cigaretter, kvinden ryger des mindre er børnene - men selv en lille udsættelse for tobaksrøg er skadelig for det ufødte barn. De vitale organer bliver mindre, fordi moderens rygning har nedsat mængden af ilt til barnet i livmoderen. Særligt børn af ældre mødre påvirkes af rygningen Det kan betale sig at holde op med at ryge, også efter man er blevet gravid. Børn af mødre, der holder op med at ryge i graviditeten har en højere fødselsvægt end børn, hvis mødre ryger igennem hele graviditeten. Men den højeste fødselsvægt opnås, hvis moderen er ikke-ryger gennem hele graviditeten. 39 Risikoen for at få et barn med en vægt under den kritiske 2500 g grænse er øget, hvis moderen ryger. 2;41 Og risikoen øges, jo ældre moderen er. 41 Det kan skyldes, at ældre mødre ryger mere end yngre eller at evnen til at kompensere for den iltmangel, som rygningen forårsager for barnet, bliver dårligere med alderen. Hvis moderen holder op med at ryge inden 12. graviditetsuge, falder risikoen for at føde et undervægtigt barn en smule, men den laveste risiko opnås ved helt at undlade at ryge i graviditeten. 2 Rygere føder også oftere børn, der er små i forhold til graviditetens længde og børn der er væksthæmmede i livmoderen, sammenlignet med ikke-rygere. 31;42 Risikoen falder næsten til ikkerygernes niveau, hvis moderen holder op med at ryge under graviditeten. 2 Spædbarnsdød Der er en sikker sammenhæng mellem moderens rygning under graviditeten og barnets risiko for at dø vuggedøden. Risikoen er mindst dobbelt så stor for børn, hvis mødre ryger under graviditeten sammenlignet med børn af ikke-rygere. 43;44 Efter at børn i stigende grad lægges til at sove på ryggen, viser rygning sig at være den største enkeltstående risikofaktor for vuggedød. I de nyeste opgørelser over vuggedødstilfælde estimeres det, at op mod 80 % af vuggedødstilfældene kunne undgås, hvis moderen ikke røg under graviditeten. 44 Også risikoen for, at spædbarnet dør af andre årsager, f.eks. luftvejssygdomme, er kraftigt forøget, hvis moderen har røget under graviditeten. 44 Nedsat lungefunktion og luftvejssygdomme Børn, hvis mødre ryger under graviditeten fødes med lavere lungekapacitet end børn af ikke-rygere Det gør børnene mere modtagelige for lungesygdomme, og børn udsat for tobaksrygning i graviditeten har øget risiko for at udvikle luftvejssygdomme såsom astma, bronkitis og hvæsende vejrtrækning. 48 Sammenligner man børn udsat for tobaksrøg i fostertilstanden med børn, der ikke blev udsat, var udsatte pigers lungefunktion ved 1 års alderen 16 % lavere og udsatte drenges 5 % lavere. 49 Lungefunktionen forbliver lavere end den ellers ville have været helt op i voksenalderen. Børnene vokser sig ikke fra den tidlige påvirkning fra tobaksrøg. 50 Den nedsatte lungefunktion og den øgede sygelighed ses uafhængigt af barnets eventuelle udsættelse for passiv rygning efter fødslen. 48;49 Kolik og uro Flere undersøgelser har vist, at spædbørn, der udsættes for passiv røg oftere har kolik end ikke udsatte børn. 51 Det er imidlertid i undersøgelserne svært at skelne mellem udsættelse for passiv røg efter fødslen og moderens rygning under graviditeten, da de fleste mødre, der ryger, mens de er gravide, fortsætter med det, efter barnet er født. En dansk undersøgelse har imidlertid vist, at moderens rygning under graviditeten fordobler risikoen for at barnet får kolik. 52 Der er også vist en sammenhæng mellem indholdet af hormonet motilin, der får tarmen til at trække sig sammen, og kolik. Samtidig udskiller rygere større mængder af motilin. 51 Det er derfor sandsynligt, at rygning under graviditeten igangsætter fysiologiske processer, der kan føre til kolik. Tilsvarende har undersøgelser vist, at spædbørn har større risiko for at være urolige og græde meget, hvis deres mor har røget under graviditeten. 53 Det er også vist, at nyfødte børn af rygende mødre udviser abstinenssymptomer f.eks. uro, dårlig søvn, rysten og dehydrering samt neurologiske symptomer såsom nedsat opmærksomhed, dårligere reflekser og abnorm muskeltonus. 54;55 Det er de samme symptomer, som ses hos børn født af narkomaner.

4 Hospitalsindlæggelse Børn, der udsættes for tobaksrøg efter fødslen er mere syge end børn, der lever i røgfri omgivelser. Den øgede sygelighed ses også hos børn født af rygende mødre, selvom børnene lever i røgfri hjem efter fødslen. En undersøgelse blandt alle børn født i Hong Kong i 1997 viste, at børn, hvis mødre røg under graviditeten, havde over 30 % øget risiko for at blive indlagt på hospital de første 1½ leveår sammenlignet med børn, der ikke blev udsat for tobaksrøg i graviditeten. 56 Der blev i undersøgelsen taget højde for, om der var rygere i hjemmet efter barnets fødsel. Intelligens og psykisk udvikling Nogle undersøgelser har vist, at børn, hvis mødre røg under graviditeten, har lavere IQ og dårligere intellektuel udvikling end børn af ikke-rygende mødre i hele barndommen og de tidlige voksenår. 57;58 Andre undersøgelser har påpeget, at denne forskel kan tilskrives, at mødre, der ryger under graviditeten, selv har en lavere IQ, dårligere uddannelse og dårligere sociale forhold. 59 Børn af rygere er oftere små ved fødslen (se afsnit om lav fødselsvægt), og lav fødselsvægt og tidlig fødsel medfører i sig selv risiko for lavere IQ og nedsat intellektuel kapacitet. Flere undersøgelser har vist, at rygning under graviditeten fordobler risikoen for at barnet får DAMP senere i livet Det gælder også, når der tages højde for, at rygere føder små børn og oftere føder for tidligt. DAMP er en udviklingsforstyrrelse, der medfører nedsat koncentrationsevne og dårlig motorik. Børn med DAMP klarer sig dårligere i skolen og kan have problemer i kontakten til andre børn og voksne. Ligeledes er det vist, at børn af mødre, der røg mens de var gravide, har øget risiko for adfærdsproblemer og for at begå kriminalitet. 64;65 I en dansk undersøgelse havde sønner, hvis mødre røg under graviditeten, % øget risiko for at blive anholdt for såvel voldelig som ikke-voldelig kriminalitet inden de fyldte 35 år. Der var en dosis-respons effekt, således at sønner, hvis mødre røg over 20 cigaretter om dagen havde dobbelt så stor risiko for anholdelse sammenlignet med sønner af ikkerygere. Der blev i undersøgelsen blandt andet taget højde for sociale faktorer, forældrenes kriminalitet og psykisk sygdom. 66 Overvægt Moderens rygning under graviditeten har i en australsk undersøgelse vist sig at øge risikoen for at børnene blev overvægtige teenagere. 67 Børn, hvis mødre røg under graviditeten havde % øget risiko for at være overvægtige eller direkte fede som 14-årige, sammenlignet med børn af mødre, der ikke røg. Denne øgede risiko bestod, selv når forskerne tog højde for andre beskrevne risikofaktorer for overvægt såsom tv-kigning, sociale forhold, sportsudøvelse og indtag af fast-food og sodavand. Både en norsk og en tysk undersøgelse fandt, at fem til seksårige børn, hvis mødre røg under graviditeten havde øget risiko for at være overvægtige og fede sammenlignet med børn af ikke-rygende mødre. 68;69 Undersøgelserne tog, ligesom den australske, højde for en række andre risikofaktorer for overvægt og fedme, såsom kalorieindtag (for det tyske studies vedkommende) og forældrenes vægt. Forskerne mener, at nikotinen (eller andre stoffer i cigaretrøg) har påvirket børnenes hjerner, så appetitreguleringen er blevet ødelagt. Ligeledes kan det tænkes, at børnene i fostertilstanden har været udsat for iltmangel og derved er blevet væksthæmmede. Efter fødslen har de så overkompenseret for den mindre vækst ved at overspise og er derfor blevet overvægtige. Denne hypotese støttes af dyreforsøg, der har vist, at rotter, der blev udsat for nikotin i livmoderen havde øget kropsvægt og større fedtdepoter som voksne sammenlignet med rotter, der ikke var udsat for nikotin. 70 Børnenes fertilitet som voksne Sønner, hvis mødre røg under graviditeten, har reduceret evne til selv at få børn sammenlignet med børn af ikke-rygere. I en dansk undersøgelse, var sønner af mødre, der røg under graviditeten 30 % dårligere til at befrugte deres partner sammenlignet med sønner af ikke-rygende mødre 71. En anden dansk undersøgelse har vist, at sønner af mødre der røg under graviditeten, havde 48 % lavere sædkoncentration og 51 % lavere sædtal end sønner af ikkerygende mødre 72. En tredie undersøgelse blandt unge danske mænd har vist et signifikant lavere sædtal blandt dem, der var udsat for moderens tobaksrøg i fostertilstanden 73. Desuden viste en undersøgelse blandt danske erhvervsaktive mænd mellem 18 og 50 år en markant øget risiko for nedsat sædkoncentration ( < 20 mill. sædceller/ml) hos mænd, hvis mødre røg under graviditeten 74. Der blev i undersøgelserne taget højde for mændenes egen rygning, som i andre undersøgelser er vist at påvirke sædkvaliteten negativt.

5 Ligeledes er kryptorkisme (manglende vandring af testiklerne til pungen) vist at være mere hyppig blandt danske drenge født af mødre, der røg under graviditeten 75. Kryptorkisme øger risikoen for testikelkræft, dårlig sædkvalitet og infertilitet. En undersøgelse blandt unge mænd i fem Nordeuropæiske lande, herunder Danmark, viste at de mænd, hvis mødre havde røget under graviditeten havde 20 % lavere sædkoncentration og ca. 25 % lavere sædtal end mænd, hvis mødre var ikke-rygere under graviditeten. Desuden havde mænd udsat for røg i fostertilstanden mindre testikler end mænd, der ikke var udsat 76. Også hos kvinder er moderens rygning under graviditeten vist at have betydning for barnets fertilitet som voksen. Et amerikansk studie af 221 par, hvor kvinden prøvede at blive gravid, fandt at moderens rygning under graviditeten nedsatte kvindens frugtbarhed med 30 til 50% 77. En dansk undersøgelse af 1653 kvinder fandt 20 % nedsat frugtbarhed hos de kvinder der havde været udsat for røg i fostertilstanden 78. Begge undersøgelser tog hensyn til kvindens egen rygning, der vides at nedsætte frugtbarheden.

6 Reference List (1) Raatikainen K, Huurinainen P, Heinonen S. Smoking in early gestation or through pregnancy: A decision crucial to pregnancy outcome. Preventive Medicine 2007; 44(1): (2) Mainous AG, III, Hueston WJ. The effect of smoking cessation during pregnancy on preterm delivery and low birthweight. J Fam Pract 1994; 38(3): (3) Aronsen L, Lochen ML, Lund E. [Smoking is associated with increased risk of ectopic pregnancy--a population based study]. Tidsskr Nor Laegeforen 2002; 122(4): (4) Castles A, Adams EK, Melvin CL, Kelsch C, Boulton ML. Effects of smoking during pregnancy. Five meta-analyses. Am J Prev Med 1999; 16(3): (5) Bouyer J, Coste J, Shojaei T, Pouly JL, Fernandez H, Gerbaud L et al. Risk factors for ectopic pregnancy: a comprehensive analysis based on a large case-control, population-based study in France. Am J Epidemiol 2003; 157(3): (6) Dominguez-Rojas V, de Juanes-Pardo JR, stasio-arbiza P, Ortega-Molina P, Gordillo- Florencio E. Spontaneous abortion in a hospital population: are tobacco and coffee intake risk factors? Eur J Epidemiol 1994; 10(6): (7) Chatenoud L, Parazzini F, Di CE, Zanconato G, Benzi G, Bortolus R et al. Paternal and maternal smoking habits before conception and during the first trimester: relation to spontaneous abortion. Ann Epidemiol 1998; 8(8): (8) Wisborg K, Kesmodel U, Henriksen TB, Hedegaard M, Secher NJ. A prospective study of maternal smoking and spontaneous abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82(10): (9) Rasch V. Cigarette, alcohol, and caffeine consumption: risk factors for spontaneous abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82(2): (10) Venners SA, Wang X, Chen C, Wang L, Chen D, Guang W et al. Paternal smoking and pregnancy loss: a prospective study using a biomarker of pregnancy. Am J Epidemiol 2004; 159(10): (11) Ness RB, Grisso JA, Hirschinger N, Markovic N, Shaw LM, Day NL et al. Cocaine and tobacco use and the risk of spontaneous abortion. N Engl J Med 1999; 340(5): (12) Demir R, Demir AY, Yinanc M. Structural changes in placental barrier of smoking mother. A quantitative and ultrastructural study. Pathol Res Pract 1994; 190(7): (13) Bush PG, Mayhew TM, Abramovich DR, Aggett PJ, Burke MD, Page KR. A quantitative study on the effects of maternal smoking on placental morphology and cadmium concentration. Placenta 2000; 21(2-3): (14) Jarup L. Hazards of heavy metal contamination. Br Med Bull 2003; 68(1): (15) Zdravkovic T, Genbacev O, McMaster MT, Fisher SJ. The adverse effects of maternal smoking on the human placenta: a review. Placenta 2005; 26 Suppl A:S81-S86. (16) Vogt IC. Maternal smoking, intrauterine growth restriction, and placental apoptosis. Pediatr Dev Pathol 2004; 7(5): (17) Klesges LM, Murray DM, Brown JE, Cliver SP, Goldenberg RL. Relations of cigarette smoking and dietary antioxidants with placental calcification. Am J Epidemiol 1998; 147(2): (18) Genbacev O, McMaster MT, Zdravkovic T, Fisher SJ. Disruption of oxygen-regulated responses underlies pathological changes in the placentas of women who smoke or who are passively exposed to smoke during pregnancy. Reprod Toxicol 2003; 17(5):

7 (19) Ananth CV, Smulian JC, Vintzileos AM. Incidence of placental abruption in relation to cigarette smoking and hypertensive disorders during pregnancy: a meta-analysis of observational studies. Obstet Gynecol 1999; 93(4): (20) Kyrklund-Blomberg N. Smoking and pregnancy, with special reference to preterm birth and the feto-placental unit [ Karolinska Institutet; (21) de la Chica RA, Ribas I, Giraldo J, Egozcue J, Fuster C. Chromosomal instability in amniocytes from fetuses of mothers who smoke. JAMA 2005; 293(10): (22) Grant SG. Qualitatively and quantitatively similar effects of active and passive maternal tobacco smoke exposure on in utero mutagenesis at the HPRT locus. BMC Pediatrics 2005; 5: 8p. (23) Little J, Cardy A, Munger RG. Tobacco smoking and oral clefts: a meta-analysis. Bull World Health Organ 2004; 82(3): (24) Lammer EJ, Shaw GM, Iovannisci DM, Van Waes J, Finnell RH. Maternal smoking and the risk of orofacial clefts: Susceptibility with NAT1 and NAT2 polymorphisms. Epidemiology 2004; 15(2): (25) Man LX, Chang B. Maternal cigarette smoking during pregnancy increases the risk of having a child with a congenital digital anomaly. Plast Reconstr Surg 2006; 117(1): (26) Morales-Suarez-Varela MM, Bille C, Christensen K, Olsen J. Smoking habits, nicotine use, and congenital malformations. Obstet Gynecol 2006; 107(1): (27) Kallen K. Maternal smoking and craniosynostosis. Teratology 1999; 60(3): (28) Wisborg K, Kesmodel U, Henriksen TB, Olsen SF, Secher NJ. Exposure to tobacco smoke in utero and the risk of stillbirth and death in the first year of life. Am J Epidemiol 2001; 154(4): (29) Cnattingius S, Haglund B, Meirik O. Cigarette smoking as risk factor for late fetal and early neonatal death. BMJ 1988; 297(6643): (30) Little RE, Weinberg CR. Risk factors for antepartum and intrapartum stillbirth. Am J Epidemiol 1993; 137(11): (31) Raymond EG, Cnattingius S, Kiely JL. Effects of maternal age, parity, and smoking on the risk of stillbirth. Br J Obstet Gynaecol 1994; 101(4): (32) Shah NR, Bracken MB. A systematic review and meta-analysis of prospective studies on the association between maternal cigarette smoking and preterm delivery. Am J Obstet Gynecol 2000; 182(2): (33) Burguet A, Kaminski M, braham-lerat L, Schaal JP, Cambonie G, Fresson J et al. The complex relationship between smoking in pregnancy and very preterm delivery. Results of the Epipage study. BJOG 2004; 111(3): (34) Kyrklund-Blomberg NB, Cnattingius S. Preterm birth and maternal smoking: risks related to gestational age and onset of delivery. Am J Obstet Gynecol 1998; 179(4): (35) Hadley CB, Main DM, Gabbe SG. Risk factors for preterm premature rupture of the fetal membranes. Am J Perinatol 1990; 7(4): (36) Harger JH, Hsing AW, Tuomala RE, Gibbs RS, Mead PB, Eschenbach DA et al. Risk factors for preterm premature rupture of fetal membranes: a multicenter case-control study. Am J Obstet Gynecol 1990; 163(1 Pt 1): (37) Williams MA, Mittendorf R, Stubblefield PG, Lieberman E, Schoenbaum SC, Monson RR. Cigarettes, coffee, and preterm premature rupture of the membranes. Am J Epidemiol 1992; 135(8):

8 (38) Nabet C, Ancel PY, Burguet A, Kaminski M. Smoking during pregnancy and preterm birth according to obstetric history: French national perinatal surveys. Paediatr Perinat Epidemiol 2005; 19(2): (39) Bonellie SR. Effect of maternal age, smoking and deprivation on birthweight. Paediatr Perinat Epidemiol 2001; 15(1): (40) Haug K, Irgens LM, Skjaerven R, Markestad T, Baste V, Schreuder P. Maternal smoking and birthweight: effect modification of period, maternal age and paternal smoking. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79(6): (41) Fox SH, Koepsell TD, Daling JR. Birth weight and smoking during pregnancy-- effect modification by maternal age. Am J Epidemiol 1994; 139(10): (42) Mitchell EA, Thompson JM, Robinson E, Wild CJ, Becroft DM, Clark PM et al. Smoking, nicotine and tar and risk of small for gestational age babies. Acta Paediatr 2002; 91(3): (43) Alm B, Milerad J, Wennergren G, Skjaerven R, Oyen N, Norvenius G et al. A casecontrol study of smoking and sudden infant death syndrome in the Scandinavian countries, 1992 to The Nordic Epidemiological SIDS Study. Arch Dis Child 1998; 78(4): (44) Anderson ME, Johnson DC, Batal HA. Sudden Infant Death Syndrome and prenatal maternal smoking: rising attributed risk in the Back to Sleep era. BMC Med 2005; 3:4. (45) Stick SM, Burton PR, Gurrin L, Sly PD, LeSouef PN. Effects of maternal smoking during pregnancy and a family history of asthma on respiratory function in newborn infants. Lancet 1996; 348(9034): (46) Lodrup Carlsen KC, Jaakkola JJ, Nafstad P, Carlsen KH. In utero exposure to cigarette smoking influences lung function at birth. Eur Respir J 1997; 10(8): (47) Hanrahan JP, Tager IB, Segal MR, Tosteson TD, Castile RG, Van VH et al. The effect of maternal smoking during pregnancy on early infant lung function. Am Rev Respir Dis 1992; 145(5): (48) Pattenden S, Antova T, Neuberger M, Nikiforov B, De Sario M, Grize L et al. Parental smoking and children's respiratory health: independent effects of prenatal and postnatal exposure. Tob Control 2006; 15(4): (49) Tager IB, Ngo L, Hanrahan JP. Maternal smoking during pregnancy. Effects on lung function during the first 18 months of life. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152(3): (50) Gilliland FD, Berhane K, Li YF, Rappaport EB, Peters JM. Effects of early onset asthma and in utero exposure to maternal smoking on childhood lung function. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167(6): (51) Shenassa ED, Brown MJ. Maternal Smoking and Infantile Gastrointestinal Dysregulation: The Case of Colic. Pediatrics 2004; 114(4):e497-e505. (52) Sondergaard C, Henriksen TB, Obel C, Wisborg K. Smoking during pregnancy and infantile colic. Pediatrics 2001; 108(2): (53) Kelmanson IA, Erman LV, Litvina SV. Maternal smoking during pregnancy and behavioural characteristics in 2-4-monthold infants. Klin Padiatr 2002; 214(6): (54) Law KL, Stroud LR, LaGasse LL, Niaura R., Liu J, Lester BM. Smoking during pregnancy and newborn neurobehavior. Pediatrics 2003; 111(6): (55) Godding V, Bonnier C, Fiasse L, Michel M, Longueville E, Lebecque P et al. Does in utero exposure to heavy maternal smoking induce nicotine withdrawal symptoms in neonates? Pediatr Res 2004; 55(4): (56) Leung GM, Ho LM, Lam TH. Secondhand smoke exposure, smoking hygiene, and hospitalization in the first 18 months of life. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158(7):

9 (57) Mortensen EL, Michaelsen KF, Sanders SA, Reinisch JM. A dose-response relationship between maternal smoking during late pregnancy and adult intelligence in male offspring. Paediatr Perinat Epidemiol 2005; 19(1):4-11. (58) Fried PA, Watkinson B, Gray R. Differential effects on cognitive functioning in 13- to 16- year-olds prenatally exposed to cigarettes and marihuana. Neurotoxicol Teratol 2003; 25(4): (59) Breslau N, Paneth N, Lucia VC, Paneth- Pollak R. Maternal smoking during pregnancy and offspring IQ. Int J Epidemiol 2005; 34(5): (60) Linnet KM, Wisborg K, Obel C, Secher NJ, Thomsen PH, Agerbo E et al. Smoking during pregnancy and the risk for hyperkinetic disorder in offspring. Pediatrics 2005; 116(2): (61) Linnet KM, Dalsgaard S, Obel C, Wisborg K, Henriksen TB, Rodriguez A et al. Maternal lifestyle factors in pregnancy risk of attention deficit hyperactivity disorder and associated behaviors: review of the current evidence. Am J Psychiatry 2003; 160(6): (62) Markussen LK, Obel C, Bonde E, Hove TP, Jorgen SN, Wisborg K et al. Cigarette smoking during pregnancy and hyperactivedistractible preschooler's: A follow-up study. Acta Paediatr 2006; 95(6): (63) Rodriguez A, Bohlin G. Are maternal smoking and stress during pregnancy related to ADHD symptoms in children? J Child Psychol Psychiatry 2005; 46(3): (64) Wakschlag LS, Pickett KE, Cook E Jr, Benowitz NL, Leventhal BL. Maternal smoking during pregnancy and severe antisocial behavior in offspring: a review. Am J Public Health 2002; 92(6): (65) Wakschlag LS, Pickett KE, Kasza KE, Loeber R. Is prenatal smoking associated with a developmental pattern of conduct problems in young boys? J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006; 45(4): (66) Brennan PA, Grekin ER, Mednick SA. Maternal smoking during pregnancy and adult male criminal outcomes. Arch Gen Psychiatry 1999; 56(3): (67) Al Mamun A, Lawlor DA, Alati R, O'Callaghan MJ, Williams GM, Najman JM. Does Maternal Smoking during Pregnancy Have a Direct Effect on Future Offspring Obesity? Evidence from a Prospective Birth Cohort Study. Am J Epidemiol 2006; 164(4): (68) von KR, Toschke AM, Koletzko B, Slikker W, Jr. Maternal smoking during pregnancy and childhood obesity. Am J Epidemiol 2002; 156(10): (69) Wideroe M, Vik T, Jacobsen G, Bakketeig LS. Does maternal smoking during pregnancy cause childhood overweight? Paediatr Perinat Epidemiol 2003; 17(2): (70) Gao YJ, Holloway AC, Zeng Zh, Lim GE, Petrik JJ, Foster WG et al. Prenatal Exposure to Nicotine Causes Postnatal Obesity and Altered Perivascular Adipose Tissue Function. Obesity Res 2005; 13(4): (71) Jensen TK, Henriksen TB, Hjollund NH, Scheike T, Kolstad H, Giwercman A et al. Adult and prenatal exposures to tobacco smoke as risk indicators of fertility among 430 Danish couples. Am J Epidemiol 1998; 148(10): (72) Storgaard L, Bonde JP, Ernst E, Spano M, Andersen CY, Frydenberg M et al. Does smoking during pregnancy affect sons' sperm counts? Epidemiology 2003; 14(3): (73) Ramlau-Hansen CH, Thulstrup AM, Storgaard L, Toft G, Olsen J, Bonde JP. Is Prenatal Exposure to Tobacco Smoking a Cause of Poor Semen Quality? A Follow-up Study. Am J Epidemiol 2007; 165(12):

10 (74) Jensen MS, Mabeck LM, Toft G, Thulstrup AM, Bonde JP. Lower sperm counts following prenatal tobacco exposure. Hum Reprod 2005; 20(9): (75) Jensen MS, Toft G, Thulstrup AM, Bonde JP, Olsen J. Cryptorchidism According to Maternal Gestational Smoking. Epidemiology 2007; 18(2): (76) Jensen TK, Jorgensen N, Punab M, Haugen TB, Suominen J, Zilaitiene B et al. Association of in utero exposure to maternal smoking with reduced semen quality and testis size in adulthood: a cross-sectional study of 1,770 young men from the general population in five European countries. Am J Epidemiol 2004; 159(1): (77) Weinberg CR, Wilcox AJ, Baird DD. Reduced fecundability in women with prenatal exposure to cigarette smoking. Am J Epidemiol 1989; 129(5): (78) Jensen TK, Joffe M, Scheike T, Skytthe A, Gaist D, Petersen I et al. Early exposure to smoking and future fecundity among Danish twins. Int J Androl 2006; 29(6):

Flere studier har vist, at mænd, hvis mødre røg under graviditeten, har nedsat sædkvalitet (26;29;30).

Flere studier har vist, at mænd, hvis mødre røg under graviditeten, har nedsat sædkvalitet (26;29;30). Infertilitet Kvindelige rygere har cirka dobbelt så stor risiko for at blive infertile sammenlignet med kvinder, der ikke ryger (1-6). Undersøgelser har vist, at denne risiko bliver yderligere forhøjet,

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Graviditet & rusmidler hvordan går det børnene?

Graviditet & rusmidler hvordan går det børnene? STOF nr. 16, 2010 BOX Familieambulatoriet fik i 2006, med en bevilling fra Socialministeriet, mulighed for at igangsætte et omfattende forskningsprojekt. Udgangspunktet for projektet var Familieambulatoriets

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder?

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? 2004 Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Kirsten Wisborg og Tine Brink Henriksen

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Rygnings betydning for graviditet, fødsel og børnesundhed.

Rygnings betydning for graviditet, fødsel og børnesundhed. Rygnings betydning for graviditet, fødsel og børnesundhed. Udvalget om social ulighed d.5.dec.08 Sundhedskonsulent Karin Asmussen. www.regionmidtjylland.dk Rygning og social ulighed Knap halvdelen af den

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet,

Læs mere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere 1 Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere Forskningsprojekt januar 2012 Af Troels Buus Treebak Rune Linderoth Christiansen 2 Indhold Formål...3 Baggrund...4 Metode...7 Resultater...7

Læs mere

Måltidsvaner blandt børn og unge

Måltidsvaner blandt børn og unge Trine Pagh Pedersen, Cand, Scient. San. Publ Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet for børn og unges sundhed og trivsel Måltidsvaner blandt børn og unge - betydning af familie og skole Konferencen Sunde

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Graviditet & Rygning. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postbox 1881 2300 København S. Telefon 7222 7400 Telefax 7222 7411 sst@sst.

Graviditet & Rygning. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postbox 1881 2300 København S. Telefon 7222 7400 Telefax 7222 7411 sst@sst. Er det rigtigt, at rygere føder mindre børn? Hvad sker der med fostret? Er det for sent at holde op i 3. måned? Og hvad nu, hvis man bare ikke kan lade være... Mange gravide rygere vil gerne vide, hvad

Læs mere

Infertilitets epidemiologi

Infertilitets epidemiologi Infertilitets epidemiologi Øjvind Lidegaard U-kursus 29. januar 2009 Infertilitet epidemiologi Definitioner Problemets størrelse Alder og fertilitet Rygning Alkohol Kaffe Overvægt Mandlig fertilitet U-kursus

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Tina Broby Mikkelsen (f. 1968)

Tina Broby Mikkelsen (f. 1968) Tina Broby Mikkelsen (f. 1968) Forsker, cand. scient, ph.d. Email: broby@sdu.dk Telefon: 21 74 81 13 Forskningsområder Tina har arbejdet på RehabiliteringsCenter Dallund, der rehabiliterer kræftramte efter

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed.

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed. N O T A T SUNDHEDSSTYRELSENS NYE UDMELDING VEDRØRENDE ALKOHOL Baggrund I Danmark drikker ca. 860.000 voksne over de udmeldte maksimale genstandsgrænser 1. Kun 7 % af danske voksne drikker ikke alkohol

Læs mere

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Dias 1 Emner Historisk rids

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Den lille Rygestop-guide

Den lille Rygestop-guide Den lille Rygestop-guide Indhold Mød en eksryger... 4 På vej... 6 Stop...10 Snart røgfri Hold fast...20 KOLOFON Den lille Rygestop-guide Sundhedsstyrelsen 2010 1 udgave, 1. oplag, 2010 ISBN: 978-87-7104-080-7.

Læs mere

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen?

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Forskningstræningsopgave Udarbejdet af Charlotte Breum-Leer Birthe Nørby Madsen Marts 2013 Almen

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til sundhedspersonale

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til sundhedspersonale FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til sundhedspersonale 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Infertilitets epidemiologi

Infertilitets epidemiologi Infertilitets epidemiologi Øjvind Lidegaard U-kursus 31. januar 2013 Infertilitet epidemiologi Definitioner Problemets størrelse Alder og fertilitet Mandlig fertilitet Rygning Alkohol Kaffe Overvægt Nogle

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

Hypertension hos kvinder - under graviditet

Hypertension hos kvinder - under graviditet Hypertension hos kvinder - under graviditet Elisabeth R Mathiesen Professor Chief Endocrinologist, DMsc Copenhagen Centre for Pregnant Women with Diabetes Rigshospitalet, Faculty of Heslth Sceince, University

Læs mere

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI Afdelingslæge, Ph.d. Mette Mogensen Bindevævsklinikken Dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital, København ALT DET DER PÅVIRKER HVERDAGEN Udseende Træthed Bekymring for fremtiden

Læs mere

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Poul Videbech Professor i klinisk psykiatri, ledn. overlæge, dr.med. 1 Interessekonflikter Jeg behandler gravide med depression med psykoterapi

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning Moderne sprøjtemidler og hjernens udvikling Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning CeHos - Oktober 2015 Gartnerbørn-undersøgelsen Undersøgelse af danske børn, hvis mødre

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Risikofaktorer og komorbiditet Overlæge, lektor Forskningsenheden & Spæd og småbarnspsykiatrisk afsnit Børne - og ungdomspsykiatrisk Centrer

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Søvnløse nætter i Horsens år 2003. Jeg vil gøre dit

Læs mere

E-cigaretten Et sandt dilema

E-cigaretten Et sandt dilema E-cigaretten Et sandt dilema Peter Lange Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Indhold Hvad er E-cigaretten og hvad siger loven? Hvad

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Sunde vaner. før, under og efter graviditet

Sunde vaner. før, under og efter graviditet Sunde vaner før, under og efter graviditet Er du klar til en sund graviditet? Læs mere Š Før Du forbereder en sund graviditet ved at tage et tilskud af folsyre og ved at undgå rygning og alkohol. Š Under

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

VUGGEDØD KAN FOREBYGGES Anbefalinger for sundhedspersonale

VUGGEDØD KAN FOREBYGGES Anbefalinger for sundhedspersonale VUGGEDØD KAN FOREBYGGES Anbefalinger for sundhedspersonale 006 VUGGEDØD KAN FOREBYGGES Anbefalinger for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Passiv rygning gør børn syge

Passiv rygning gør børn syge Børn og passiv rygning Kræftens Bekæmpelse Af cand.scient. Anne-Line Brink og stud.scient.san Louise Lawson-Smith Marts 2008 Passiv rygning gør børn syge Børn er meget sårbare over for passiv rygning,

Læs mere

Jernstatus og jernprofylakse hos fertile kvinder og gravide

Jernstatus og jernprofylakse hos fertile kvinder og gravide Jernstatus og jernprofylakse hos fertile kvinder og gravide IKKE FOR LIDT Nils Milman,M.D. KPLL IKKE FOR MEGET Indhold Alment om jern jernstatus fertile kvinder gravide Profylakse jernmangel anbefalinger

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere