Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere"

Transkript

1 Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede råd og opretholde dem i deres arbejde. Fra Heber J. Grants liv Da ældste Heber J. Grant begyndte sin tjeneste i De Tolv Apostles Kvorum, gjorde han det med en aldrig svigtende loyalitet over for Kirkens præsident. Kort efter han modtog sin kaldelse, skrev han til sin fætter, Anthony W. Ivins: "Jeg kan med sandhed sige, at der aldrig har været et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke har været villig til at ændre mine planer, når Guds tjenere har befalet det."1 Som medlem af De Tolvs Kvorum fik ældste Grant mange oplevelser, som styrkede hans vidnesbyrd om Kirkens præsident, som Herrens talerør på jorden. Senere, da han selv var præsident for Kirken, fortalte han om en sådan oplevelse, hvor han så Herrens inspiration til præsident Wilford Woodruff. I 1890 bekendtgjorde præsident Woodruff, at det var Herrens vilje, at de hellige som forretning skulle dyrke sukkerroer i Utah. Ældste Grant tjente i en komité, som blev nedsat for "at se på sagen". Efter omhyggelig undersøgelse foreslog komiteen enstemmigt, at Kirken opgav denne idé. Men som præsident Grant sagde: "Præsident Woodruff var ikke tilfreds. Endnu en komité blev nedsat. Jeg sad i den første komité, og han udpegede mig også til at sidde i den anden komité. Jeg bad om at være undskyldt, for jeg havde allerede dannet min egen mening, og havde allerede skrevet under på en rapport, men han ville ikke lytte til min anmodning om at måtte slippe. Vi gennemgik atter sagen omhyggeligt og nøjagtigt, men den anden komité afgav også en negativ rapport. Præsident Woodruff sagde: 'Pyt med rapporten. Den inspiration, der kommer til mig, er at der skal oprette en sukkeroeindustri.'" Og i trofasthed over for instruktionen fra Herrens profet, lagde præsident Grant og andre planer for at bygge en fabrik til at behandle sukkerroerne på. Men i 1891 gjorde en national finansiel krise det vanskeligt at rejse penge nok til at bygge fabrikken. Og atter sagde en gruppe erfarne forretningsmænd, at det ville være uklogt for Kirken at fortsætte med projektet. Præsident Grant mindedes sin leders svar på forslaget: "Da anbefalingen blev præsenteret, lød Wilford Woodruffs svar: 'Fra den dag, hvor jeg modtog en viden om guddommeligheden af Jesu Kristi evangelium, som det blev åbenbaret gennem profeten Joseph Smith, fra den dag, hvor jeg gik ud som en ydmyg præst for at forkynde dette evangelium, selv om jeg følte døden lå foran mig, hvis evangeliet på pligtens sti krævede, at jeg skulle træde der, er jeg aldrig drejet til højre eller til venstre, og nu har inspirationen fra Herren ledt mig til at bygge denne fabrik. Hver gang jeg tænker på at opgive den, er der mørke, og hver gang jeg tænker på at bygge den, er der lys. Vi bygger denne fabrik, selv om Kirken knækker." Side 1 af 6

2 "Vi byggede den", sagde præsident Grant senere, "og det knækkede ikke Kirken." Faktisk byggede Kirken senere andre fabrikker og oprettede en industri, som var gavnlig for hele Kirken og for det enkelte medlem af Kirken.2 År senere gav præsident Heber J. Grant dette enkle råd til vejledning for de sidste dages hellige i deres liv: "Jeg kender ikke noget, som jeg føler er af så stor værdi i livet som at være lydig over for Herrens råd og vejledning og fra hans tjenere i vor tid."3 Heber J. Grants lærdomme Herren kalder sine profeter og vejleder dem ved inspiration. Jeg ønsker ved denne lejlighed og ved alle lejligheder at bære vidnesbyrd i al hellighed og i al ydmyghed om profeten Joseph Smiths guddommelige mission og om den guddommelige mission for hver eneste af de mænd, som er blevet udvalgt til at efterfølge ham.4 I behøver ikke at frygte, mine kære brødre og søstre, at der nogen sinde vil stå en mand som leder af Jesu Kristi Kirke, undtagen vor himmelske Fader ønsker ham der.5 Jeg kan sige, at Herrens velsignelser i rigt mål er blevet udgydt over hver eneste mand, som har ledt denne Kirke, fordi de alle på retskaffen vis har søgt inspirationen fra Gud til at lede dem i alt, hvad de har gjort.6 Jeg lærte Brigham Young at kende, da jeg var et lille barn på 6 år... Jeg kan bære vidnesbyrd om hans venlighed og hans kærlighed til mig som menneske og hans kærlighed til Gud og om Herrens inspiration, som kom til ham, da han stod her, hvor jeg [nu] står, mens jeg havde det privilegium at være i forsamlingen og lytte til hans inspirerende ord. Jeg blev kaldet til De Tolvs Apostles Råd ved en åbenbaring fra Herren til præsident John Taylor, og lige fra den tid, hvor jeg indtrådte i De Tolvs Råd, to år efter John Taylor blev præsident for Kirken, og indtil hans dødsdag, mødtes jeg med ham, uge efter uge... Jeg ved, at han var den levende Guds tjener; jeg ved, at Herrens inspiration kom til ham; og jeg ved, at når som helst han sagde: "Det er, hvad Herren ønsker," og hans kollegaer i apostlenes råd støttede hans indstilling, ved hver eneste lejlighed fik han ret, og Herrens inspiration til ham viste, at hans visdom ved Guds kraft langt overgik andre mænds visdom. Jeg er ofte kommet til møder... og vidst, at et bestemt anliggende skulle drøftes, og været så afklaret angående dette anliggende, som et menneske overhovedet kunne være... Når jeg er gået til møder... og havde bestemt mig for en bestemt politik, har jeg helt frivilligt og frit stemt for det præcis modsatte på grund af den inspiration fra Herren, som kom til John Taylor. Ved hver eneste sådan lejlighed blev Herrens tjener, præsident Taylor, og hans enestående dømmekraft sammen med Herrens inspiration en bekræftelse på det, som var det bedste for folket. Jeg kan fortælle om gang efter gang, hvor apostlene er blevet sendt ud for at udføre en bestemt opgave ved Herrens inspiration til John Taylor, hvor de troede, at de ikke kunne klare opgaven. De er vendt tilbage og været i stand til at bære vidnesbyrd om, at de med Herrens hjælp har været i stand til at udføre den opgave, som præsident Taylor, Herrens profet, havde pålagt dem... Side 2 af 6

3 Jeg kan bære vidnesbyrd om, at Wilford Woodruff i sandhed var den levende Guds tjener og en sand Guds profet. Wilford Woodruff, der var en ydmyg mand, omvendte og døbte i hundredvis af mennesker i løbet af nogle få måneder i Herefordshire i England... Jeg tror ikke, at der har vandret nogen anden mand på jordens overflade, som har haft større omvendelseskraft og omvendt flere sjæle til Jesu Kristi evangelium. Han besad en vidunderlig ydmyghed; han engagerede sig aldrig i større forretningsanliggender; men koncentrerede sig om sit landbrug og dyrkede sine afgrøder og sin jord; han var en ydmyg mand, om hvem jeg har hørt mange sige, at han manglede evnen til at præsidere over Kristi kirke. Men jeg ønsker at bære vidnesbyrd for jer, at han med Herrens inspiration og på grund af sin ydmyghed, på grund af hans guddommelige liv, og fordi Gud elskede ham, ved mere end en lejlighed blev velsignet med en visdom, som overgik al den visdom, som de bedste finansielle hjerner i Kirken besad... Jeg ved, at Lorenzo Snow var en Guds profet... Lorenzo Snow blev præsident for Kirken, da han var 85 år gammel, og han gennemførte i løbet af de næste tre år noget, som ganske enkelt var enestående at tænke på. Han løftede Kirken... fra en næsten finansiel konkurs... I løbet af tre korte år tog denne mand, som i verdens øjne var for gammel, og som ikke før havde engageret sig i finansielle anliggender, og som i årevis havde viet sit liv til at arbejde i templet, kontrollen med Kristi kirkes økonomi og ændrede med den levende Guds inspiration i løbet af disse tre korte år alt det finansielle fra mørke til lys Jeg bærer mit vidnesbyrd for jer, at jeg, lige fra min tidligste barndom, hvor jeg ikke fuldt ud forstod evangeliets lærdomme, har følt en stor glæde i mit indre, og at tårer har rullet ned ad mine kinder, når jeg med den levende Guds inspiration har lyttet til Joseph F. Smith, når han forkyndte evangeliet... Han har altid fyldt mit indre og opløftet mig, når jeg har hørt ham forkynde Jesu Kristi evangelium. Jeg bærer vidnesbyrd om, at han var en af Guds største profeter, som nogensinde har levet; at Gud var med ham, lige fra han var en ung dreng på 15 år og drog ud for at forkynde Jesu Kristi evangelium på Hawaii, indtil den dag, han afsluttede sin jordiske karriere, efter at have givet 65 år af sit liv til Guds værk.7 Det er faldet i min lod, selv om jeg er et meget svagt og ydmygt instrument i Herrens hænder, at efterfølge de vidunderlige mænd, som har præsideret over denne kirke - profeten Joseph Smith, som jeg mener har været det største menneske, der har gået på denne jord; den vidunderlige pioner, Brigham Young; frihedens forkæmper, John Taylor; den exceptionelle omvender af mennesker til Jesu Kristi evangelium, Wilford Woodruff; Lorenzo Snow, denne ekstraordinære mand på 85 år, som på tre år løftede Kirken... til en god finansiel stilling, og den mand, som var elsket af alle, som kendte ham, og som var et af verdens enestående mennesker, Joseph F. Smith, der var den største forkynder af retskaffenhed, som jeg nogen sinde har kendt.8 Det har altid undret mig, at jeg repræsenterer Herren her på jorden. Min tilknytning fra min barndom til bemærkelsesværdige og vidunderlige mænd, som er gået forud for mig, har gjort det næsten overvældende at tænke på at være i den samme klasse som dem. De sidste ord, som præsident Joseph F. Smith udtalte, var ord som disse, da han tog min hånd - han døde den nat - "Herren velsigne dig, min dreng, Herren velsigne dig, du har et stort ansvar. Husk altid, at dette er Herrens værk og ikke menneskets. Herren er større end noget menneske. Han ved, hvem han ønsker skal præsidere over denne kirke, og han tager aldrig fejl. Må Herren velsigne dig."9 Profeterne modtager inspiration til gavn for Kirken. Side 3 af 6

4 Jeg takker Herren for min tætte tilknytning lige fra lille dreng til præsidenterne Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow og præsident Joseph F. Smith. Jeg takker Herren, fordi jeg aldrig har oplevet andet end godt i al min tilknytning i 50 år til disse mænd... Jeg har aldrig hverken offentligt eller privat hørt et ord falde fra læberne af de Guds tjenere, som er blevet valgt til at stå i spidsen for dette værk, undtagen, at det har været ord, som har løftet og forbedret Guds folks liv.10 Jeg har altid været taknemmelig for gennem min tilknytning som en af Herren Jesu Kristi apostle uden tvivl at vide, at John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow og Joseph F. Smith var fuldstændigt hengivne over for det at fremme de sidste dages helliges liv, at udsprede evangeliet både her og i udlandet, og for at vide, at deres højeste ønske var at fremme og udvikle livets evangelium og at frelse de sidste dages hellige. Jeg er taknemmelig over at vide uden tvivl, at... disse ledere var helt og aldeles hengivne til at fremme og styrke velfærdet hos Guds folk, og at de aldrig har sparet nogen indsats i deres arbejde for dette folks bedste, og at deres daglige tanker, bønner og ønsker var til fremme for folket. Jeg ved, at de mennesker, som har opretholdt disse mænd med deres tro og deres bønner og med deres gode gerninger, er blevet velsignet af Gud, ikke blot med en øget tro og kærlighed til Gud og et vidnesbyrd om guddommeligheden af det evangeliske værk, som vi er en del af, men de er blevet velsignet i deres hjem, i deres forretning, med deres jord, og de er blevet velsignet med visdom i deres familie for at oplære den i Herrens tugt og formaning.11 Jeg har aldrig andet ønske i mit hjerte, når jeg står foran de sidste dages hellige, end at være i stand til at sige noget til deres bedste og til deres gavn; og som specielt har været rettet mod at opmuntre dem og mod at skabe et ønske og en beslutsomhed i deres hjerte om at være mere trofaste, mere ihærdige og mere energiske i udførelsen af de pligter, som vil komme til dem i fremtiden, end de har været før.12 Vi bliver velsignet, når vi ærer og følger dem, som præsiderer over os. Bed for Kirkens generalautoriteter, og oprethold dem derpå i alt, hvad de gør, og i alt, hvad de planlægger at gøre.13 Fra min egen erfaring ved jeg, at der fra de sidste dages helliges hjem, fra præsident Brigham Youngs, John Taylors, Wilford Woodruffs, Lorenzo Snows og Joseph F. Smiths dage og til denne dag, er opsteget oprigtige og inderlige bønner, dag efter dag, til Gud om, at Herrens inspiration må være med de mænd, som står som præsidentskabet for denne Kirke, apostlene og de andre generalautoriteter, at de alle må blive inspireret af Gud til at udføre de ting, som vil være det bedste for hans børn og for udbredelsen af Jesu Kristi evangelium over hele verden. Jeg ved efter... års erfaring, at mænd, som besidder stillinger i vore dage som Herren Jesu Kristi apostle, er blevet begavet med den levende Guds ånd.14 Tro er en gave fra Gud, og når folk har tro til at efterleve evangeliet og lytte til rådene fra dem, som præsiderer i ward og stave, og fra Kirkens generalautoriteter, så har det været min erfaring, at de er blevet rigeligt velsignet af Herren, og at mange af dem er kommet over store finansielle vanskeligheder og andre vanskeligheder på den mest mirakuløse og vidunderlige måde.15 Lad os være rede og villige til at følge vores ledere og til at opretholde dem... I vil altid blive velsignet og have fremgang, når I følger de råd og den vejledning, som kommer fra dem, som Gud har valgt til at præsidere over Kirken. Ved at ære den mand, som Gud har udvalgt, vil Gud ære og velsigne jer; og når I individuelt gør jeres pligt, vil I vokse Side 4 af 6

5 og øges i lyset og inspirationen fra Guds Ånd. Når vi vokser og går frem enkeltvis, så vil Kirken også vokse og gå frem... Dette er Guds værk. Joseph Smith var Guds profet; det må vi huske. Husk, "søg først Guds rige og hans retfærdighed", så skal alt andet gives jer i tilgift [Matt 6:33]. Det er det evige liv, som vi arbejder for. Lad ikke verdens viden eller uddannelse eller noget som helst andet blinde vore øjne for den kendsgerning, at dette er Guds værk, og at Guds talerør er på jorden; når han taler, så lad os være rede og villige med vores tid, talenter og alt det, som er blevet givet os, til at arbejde på at fuldføre det, som Gud ønsker. Jeg siger jer, Gud vil bekræfte sit talerør.16 Jeg håber og beder til, at de hellige vil efterleve Jesu Kristi evangelium. Jeg håber, at de vil lytte til lærdommene fra stavspræsidenterne og biskopperne i wardene. Jeg ønsker at sige, at vi forventer hver eneste præsident for stav og hver eneste biskop for et ward underviser folket i sandheden. Vi ønsker, at de skal fortælle folket, at det forventes af dem, at de efterlever visdomsordet, at de er ærlige tiendebetalere, og at de husker de pagter, som de indgår i Guds templer... og at vi forventer, at de gør deres pligt som hellige, og at de forkynder evangeliet ved at efterleve det.17 Der er mange mennesker, hvor det, som Herrens tjenere forkynder for dem år efter år, ikke har megen virkning. Men de samme mennesker vil med det samme følge det, hvis det bliver sagt af en mand med verdslig visdom. Jeg husker... at jeg holdt en tale om visdomsordet. Derefter erfarede jeg, at en god søster, som havde hørt min tale, blev syg og sendte bud efter en læge fra Salt Lake City, med særtog, og det kostede hende adskillige hundrede dollars at lære fra denne doktor, at hun drak for meget te, og at med mindre hun holdt op, ville hun helt sikkert dø. Hun fulgte hans råd og blev rask. Havde hun lyttet til mit råd, som ikke kostede hende noget, kunne hun have sparet adskillige hundrede dollars, for ikke at tale om at være i fuldkommen harmoni med Herrens lærdomme, således som de er åbenbaret i visdomsordet.18 Vi synger og har hele tiden gjort det: "Hav tak for profeten, du sendte, o Herre på denne vor dag" (Salmer og sange, nr. 13). Der er mange, som... tilføjer et efterskrift og siger: "Men kun, når han vejleder os til at gøre det, som vi selv har lyst til og ønsker." Guds profeter har fra Joseph Smith og til denne dag vejledt os, og de har vejledt os ret, når vi har lyttet til denne vejledning. De fejl, som er blevet begået, er begået, på grund af vores undladelse af at lytte til profeten, hvis ret det er at give vejledning til Guds folk. Jeg ved, at den sikre vej for de sidste dages hellige ikke blot er at synge: "Hav tak for profeten, du sendte, o Herre på denne vor dag", men at være parate og villige og ivrige efter at blive vejledt.19 Forslag til studium og samtale Noter Hvad vil det sige at opretholde og følge dem, som er blevet kaldet til at præsidere over os? Hvad kan forældre gøre for at motivere deres børn til at opretholde Kirkens ledere? Hvilke velsignelser har I og jeres familie modtaget, når I har fulgt Kirkens lederes råd? På hvilken måde har sådanne erfaringer øget jeres tro og vidnesbyrd? Hvilke råd har vi for nyligt modtaget fra den levende profet? Hvad kan I specifikt gøre for at leve i henhold til profetens lærdomme? Side 5 af 6

6 1. Gospel Standards, saml. G. Homer Durham (1941), s I Conference Report, jun. 1919, s Gospel Standards, s I Conference Report, apr. 1936, s Gospel Standards, s I Conference Report, apr. 1936, s I Conference Report, jun. 1919, s. 7-10, 13-14, afsnitsinddeling ændret. 8. Gospel Standards, s Gospel Standards, s Gospel Standards, s Tale givet ved indvielsen af templet i Cardston Alberta, Family and Church History Department Archives, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 12. Gospel Standards, s Gospel Standards, s "Spirit of the Lord Attends Elders of Church Who Strive to Obtain His Aid While Speaking in Public," Deseret Evening News, 15. mar. 1919, sektion 4, s. VII. 15. Gospel Standards, s I Conference Report, okt. 1903, s I Conference Report, apr. 1929, s I Conference Report, apr. 1914, s Gospel Standards, s Side 6 af 6

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

Kapitel 21 - Overholdelse af visdomsordet

Kapitel 21 - Overholdelse af visdomsordet Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 21 - Overholdelse af visdomsordet Oprettet: 14. december 2005 Herren har givet os visdomsordet til vores timelige og åndelige frelse. Fra Heber J. Grants liv

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Præsident Ezra Taft Benson, De tolv apostles Kvorum Råd til de hellige Oprettet: 14. september 2007 For ti år siden stod præsident Spencer W. Kimball ved denne talerstol. Til den konference blev han af

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

Kapitel 14 - "Kom, kom, Guds folk"

Kapitel 14 - Kom, kom, Guds folk Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 14 - "Kom, kom, Guds folk" Oprettet: 14. december 2005 Salmen "Kom, kom, Guds folk" gør os taknemmelige for de første sidste dages hellige pionerer og giver

Læs mere

Vælg den gode del. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Vælg den gode del. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Ældste Marvin J. Ashton, De tolv apostles Kvorum Vælg den gode del Oprettet: 14. september 2007 Da jeg for et par uger siden var i Idaho for at omorganisere et stavspræsidentskab, mødte jeg ikke alene

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Teksten er den del af: Tro mod sandheden Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Hjælpeforeningen Søstre, I må gå fra at mene, at I bare deltager i Hjælpeforeningen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER Ældste Henry B. Eyring De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er taknemlig for den smukke musik og for Ånden,

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Bliv mænd som kaster søstjerner

Bliv mænd som kaster søstjerner Ældste David B. Haight, De tolv apostles Kvorum Bliv mænd som kaster søstjerner Oprettet: 12. september 2007 Jeg glæder mig sammen med hver eneste af jer præstedømmebærere som er forsamlet i hundredvis

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Omsluttet af hans kærligheds arme

Omsluttet af hans kærligheds arme Præsident Gordon B. Hinckley Omsluttet af hans kærligheds arme Oprettet: 19. september 2007 Det er den bedste kvindeorganisation i hele verden. Den har guddommelig oprindelse. Mine kære søstre, hvilken

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kapitel 12 - Arbejde og uafhængighed

Kapitel 12 - Arbejde og uafhængighed Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 12 - Arbejde og uafhængighed Oprettet: 14. december 2005 Herren vil velsigne os, når vi arbejder af al evne. Fra Heber J. Grants liv Præsident Heber J. Grant

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kapitel 16 - Tilgiv hinanden

Kapitel 16 - Tilgiv hinanden Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 16 - Tilgiv hinanden Oprettet: 14. december 2005 Tilgiver vi hinanden, vil vi opleve fred og glæde. Fra Heber J. Grants liv Præsident Heber J. Grants datter,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Kapitel 46 - Ansvar som forældre

Kapitel 46 - Ansvar som forældre Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 46 - Ansvar som forældre Oprettet: 16. december 2005 Præsident Brigham Young elskede børn og troede på deres renhed i Guds øjne. Mange af hans taler indeholdt

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Oprettet: 16. december 2005 Selvom præsident Brigham Young kun havde gået i skole i 11 dage, forstod han behovet for at lære,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Jesus Kristus - helbredelsens mester

Jesus Kristus - helbredelsens mester Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Jesus Kristus - helbredelsens mester Oprettet: 23. september 2007 Tro, anger, dåb, et vidnesbyrd og varig omvendelse fører til Herrens helbredende kraft.

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Der er kvorumsmedlemmer, og dem, som skulle være vores kvorumsmedlemmer, som har behov for vores hjælp.

Der er kvorumsmedlemmer, og dem, som skulle være vores kvorumsmedlemmer, som har behov for vores hjælp. Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Virker med iver Oprettet: oktober 2004 Der er kvorumsmedlemmer, og dem, som skulle være vores kvorumsmedlemmer, som har behov for vores

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Sand religion bør ikke udspringe af det, der behager mennesker eller forfædrenes traditioner, men i stedet af det, der behager Gud vor evige Fader.

Sand religion bør ikke udspringe af det, der behager mennesker eller forfædrenes traditioner, men i stedet af det, der behager Gud vor evige Fader. Præsident Dieter F. Uchtdorf - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Oprettet: april 2008 Sand religion bør ikke udspringe af det, der behager mennesker eller forfædrenes traditioner, men i stedet af

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu Kristi hengivne disciple.

En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu Kristi hengivne disciple. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab En sand discipel Oprettet: 19. september 2007 En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som én af Herren Jesu

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere