Graviditet og fødsel med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditet og fødsel med"

Transkript

1 Graviditet og fødsel med TVILLINGER Regionshospitalet Viborg Kvindeafdeling Y

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forventede kontroller hos jordemoder, egen læge og svangreambulatoriet... 4 Hvorfor er der ekstra kontroller hos tvillinge-gravide... 6 Statistik om tvillingefødsler... 7 Forventet fødselsforløb... 7 Forventet forløb ved planlagt kejsersnit Det normale barselsforløb Er det enæggede eller tveæggede tvillinger Gode råd, når I kommer hjem Supplerende litteratur

3 Forord Denne pjece er udarbejdet i samarbejde mellem sygeplejersker, jordemødre og læger fra kvindeambulatoriet, fødegangen og svangre- og barselsafsnittet på kvindeafdeling Y, Regionshospitalet Viborg. Vi har erfaring for, at der melder sig mange spørgsmål, når man er gravid med tvillinger. Spørgsmål som fx: hvor tit skal man til kontrol hos jordemoderen og hos lægen? hvornår skal man fraværs-meldes fra arbejdet? hvordan foregår fødslen? kan man amme to børn? Pjecen er inddelt i afsnit, så du forhåbentlig nemt vil kunne finde det emne, som du har brug for at læse om. Af sproglige hensyn henvender denne pjece sig til dig som gravid. Vi ved selvfølgelig, at barnets far/din kæreste/din mand er en naturlig del af graviditeten, fødslen og barselsperioden. På Regionshospitalet Viborg er der i videst muligt omfang taget hensyn til, at faderen kan føle sig velkommen og være med ved graviditetsbesøgene, under fødslen og i barselsperioden. 3

4 Forventede kontroller hos jordemoder, egen læge og svangreambulatoriet Du anbefales at følge jordemoderkontrollerne som ved enhver anden graviditet. Her vil der være mulighed for at diskutere almindelige graviditetsforandringer og til at stille spørgsmål om graviditeten og den forestående fødsel. Desuden anbefaler vi, at du følger de normale kontroller hos din praktiserende læge, hvor der bliver taget stilling til eventuelle sygdommes betydning for graviditet og fødsel. Du får desuden taget blodprøver. Der bliver ca. 5 gange årligt afholdt familieforberedelse for tvillingegravide, der skal føde på Regionshospitalet Viborg. Kurset bliver afholdt af en jordemoder og vil typisk vare over 4 gange, hvor emnerne vil være graviditet, indlæggelse, for tidlig fødsel, normal fødsel, kejsersnit, igangsættelse, amning, barselsperiode m.m. En af dagene vil 1-2 forældrepar med tvillinger på ca. 4-5 måneder komme og fortælle om deres oplevelser og erfaringer med at have tvillinger. Der vil være besøg af en sundhedsplejerske den sidste gang. Kursets formål er først og fremmest at give jer informationer om og forberede jer på de specielle forhold, som en graviditet, fødsel og barselsperiode med tvillinger indebærer. Samtidig giver det jer mulighed for at få besvaret nogle af de mange spørgsmål, som I sandsynligvis har. Sidst, men ikke mindst, så får I her mulighed for at få skabt et godt netværk af andre familier i samme situation, hvilket I kan benytte undervejs i graviditeten og barselperioden. Holdet vil desuden mødes til et barselstræf, når alle har født, og børnene er et par måneder gamle. 4

5 Der er rundvisning på fødegang, barselsgang og patienthotel hver tirsdag og torsdag kl dog ikke på helligdage. I skal møde op foran kiosken ved hovedindgangen på 3. sal, hvor en jordemoder vil mødes med jer og give en rundvisning. Der er ingen tilmelding bare mød op! For at nedsætte risikoen for at føde for tidligt, anbefales det, at du bliver fraværsmeldt fra arbejdet fra uge 24. For at følge din og børnenes tilstand vil du blive tilbudt hyppige besøg i kvindeambulatoriet, 8. sal, Regionshospitalet Viborg. Vi tilstræber, at du kommer ind til den samme læge hver gang, men vi kan desværre ikke altid garantere det. Det kan være en god ide at skrive eventuelle spørgsmål ned på forhånd. Du vil ved en af de første kontroller blive tilknyttet en kontaktlæge, som også kan kontaktes uden for dine ambulatorie-tider, hvis det skulle blive nødvendigt. Ved de ambulante kontroller vil vi undersøge ved skanning for de forhold, der er nævnt i det efterfølgende afsnit. På den baggrund vil vi lave den nærmere plan for, hvornår du bør kontrolleres. Ved svangrekontrollerne vil du udover at blive skannet: få målt blodtryk (fra uge 24), få undersøgt din urin, få en snak om graviditeten. Ved kontrollerne vil der blive taget stilling til, om du kan føde normalt eller ved planlagt kejsersnit. En af forudsætningerne for, at du kan føde normalt, er, at tvilling A (den der er først i fødselsvejen) vender med hovedet nedad. Vi stiler mod, at fødslen går i gang af sig selv. Nogle gange er det imidlertid tilrådeligt at sætte fødslen i gang tidligere, bl.a. hvis du når graviditetsuge Dette kan gøres på forskellig vis, enten ved stikpiller i skeden eller ved, at der bliver prikket hul til fostervandet eller ved, at der sættes et drop i din hånd med ve-stimulerende medicin. Mange kan nok blive overvældede over de mange tilbud om kontroller osv. i graviditeten. Det vil dog oftest kunne aftales at slå nogle kontroller sammen, så du ikke behøver at komme af sted flere gange på få dage. Det bemærkes i øvrigt, at nogle ganske få kommuner giver særlig hjælp til tvillingefamilier, hvilket det vil være en god idé at undersøge i god tid. Der findes en tvillingeforening, Freja, som kan hjælpe tvillingefamilier med at finde sammen mv. Se 5

6 Hvorfor er der ekstra kontroller hos tvillinge-gravide? Hos en mindre del af tvillinge-graviditeter kan der opstå problemer, som skyldes, at den ene tvilling så at sige stjæler blodforsyning fra den anden. Hvis de to børn har forskelligt køn, ved vi, at risikoen for, at der opstår denne slags problemer, er meget lille. Hvis vi kan se to hinder omkring hver tvilling, har vi også meget stor sikkerhed for at dette problem ikke vil opstå (man kan sige, at når der er to hinder omkring hver tvilling, så er der bedre adskillelse mellem dem). I situationen til venstre har de to børn den ene hinde fælles. I de to andre situationer har hver tvilling to hinder for sig selv. Det betyder altså omvendt, at vi tilbyder ekstra mange kontroller, hvis vi finder, at børnene har samme køn, og hvis de to børn har den ene hinde fælles - se illustrationen til venstre. Igennem graviditeten kan vi desuden følge børnenes vækst. Vi kan endvidere skanne livmoderhalsens længde for at se, om der er risiko for, at den åbner sig for tidligt. Hvis det viser sig, at der er ved at komme problemer, kan man ikke sige generelt, hvor mange kontroller der skal til og hvornår. Man kan heller ikke i denne pjece sige generelt, om vi vil anbefale at sætte fødslen i gang før tiden eller lave kejsersnit. Det må vi altsammen diskutere i situationen. 6

7 Statistik om tvillingefødsler Cirka halvdelen af tvillinge-graviditeter bliver afsluttet med planlagt kejsersnit på grund af, at den første tvilling (tvilling A) sidder med numsen nedad, eller fordi der er andre problemer, der forhindrer normal fødsel. Cirka tre ud af fire, som kommer i fødsel, ender med at føde normalt uden kejsersnit. Det er næsten som hos normale førstegangsfødende med kun ét barn. Forventet fødselsforløb På fødegangen (5. etage) vil I blive budt velkommen af en jordemoder eller en social- og sundhedsassistent. I vil blive vist til rette på en fødestue, hvor der vil blive gjort klar til en tvillingefødsel. Det indebærer, at der på stuen, udover fødeleje og seng, vil blive opstillet et narkoseapparat samt to børneborde, hvor der er mulighed for at suge børnenes luftveje og give dem ilt, hvis der er behov for det. Der vil i en tvillingefødsel være en del mennesker involveret. Primært er jordemoderen, evt. en jordemoderstuderende og social- og sundhedsassistenten på stuen, og ofte vil fødselslægerne også tilse dig på fødestuen, inden børnene fødes. Til selve fødslen af børnene kommer der også to børnelæger, en narkoselæge og en narkosesygeplejerske. Fødslens udvidningsperiode Ved fødslens start vil vi ofte skanne børnene for at kontrollere, hvordan de ligger. Derudover vil vi følge deres hjerteslag ved hjælp af et CTG-apparat (hjerteve-måler). Hvis registreringen af pulsen igennem maveskindet er dårlig pga. veer og den store mave, kan vi sætte en såkaldt skalp-elektrode på hovedet af tvilling A (eller på tvilling B s hoved, efter at A er født). Af og til vil det være af betydning at kontrollere iltmætningen i barnets blod under fødslen. Dette kan gøres med måling af skalp-ph, som fortæller, hvor meget syre der er i blodet. Det fortæller igen noget om, hvor godt barnet er forsynet med ilt. 7

8 Når du har åbnet dig 5-6 cm, vil vi sætte et ve-stimulerende drop i din hånd. Hvis veerne forsvinder eller bliver meget svage, efter at tvilling A er født, kan vi hjælpe med at stimulere ve-aktiviteten, så der ikke går for lang tid, inden tvilling B bliver født. I udvidningsperioden kan vi tilbyde dig forskellige former for smertelindring: vejledning og instruktion i rolig vejrtrækning, støtte og opbakning og forklaringer på, hvad der sker, varme omslag, petidin (kun tidligt i fødslen), karbad (kun tidligt i fødslen), massage, ilt på maske, steriltvandspapler ( bistik ) akupunktur, fødeepidural (delvis bedøvelse, som anlægges i ryggen), pudendusblokade. Presseperioden Når livmoderhalsen er fuldt udvidet og tvilling A s hoved er dybt i fødselsvejen, vil jordemoderen opfordre dig til at begynde med at presse. Fødselslægerne og en ekstra jordemoder tilkaldes, og vi forventer fødsel af tvilling A. Mens tvilling A bliver født, vil en jordemoder / læge holde dig på maven for at sikre, at tvilling B kommer rigtigt ned i fødselsvejen med enten hovedet eller numsen først. Tvilling B forventes at være født inden for en halv time efter tvilling A. Ved nogle fødsler skønnes det nødvendigt at afslutte fødslen hurtigt. Dette kan opnås ved at lægge lokalbedøvelse og lave et klip i dit mellemkød for at skabe bedre plads til barnet og dermed fremskynde fødslen. Det kan være nødvendigt at sætte en suge-cup på barnets hoved, således at fødselslægen kan hjælpe barnet ud samtidig med, at du har en ve og presser. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at foretage et akut kejsersnit. 8

9 Efter fødslen af tvilling B tager vi en blodprøve fra børnenes navlesnore. Der kan blive tale om følgende prøver: måling af navlesnors-ph (fortæller om, hvor god iltningen af børnene var ved deres fødsel), blodtype på børnene, hvis din blodtype er rhesus negativ, ige for at undersøge risikoen for, om børnene får allergi. Efter fødslen Vi tilstræber, at børnene hurtigst muligt kommer op til dig. Imidlertid bliver de ofte, lige efter de er født, overdraget til børnelægerne for at blive suget og undersøgt. Hvis børnene har det godt, bliver de lagt til brystet, og du får hjælp til at etablere den første amning. Vi tilstræber, at I får mest mulig ro i løbet af de første par timer efter fødslen til at etablere den første vigtige kontakt til jeres børn. Vi venter med at måle og veje dem, indtil de har fået mulighed for at blive lagt til brystet. Herefter vil en jordemoder undersøge børnene og give dem K-vitamin. 9

10 Hvis børnene har brug for at komme til børneafdelingen, transporteres de derop i en kuvøse (varmekasse). Vi vil så vidt muligt lade børnene være sammen, så selvom det måske kun er den ene, som har brug for at komme til børneafdelingen, bliver de sammen transporteret dertil. Din mand har mulighed for at følges med børnene til børneafdelingens neonatalafsnit B56 (6. etage). De første 2 timer efter fødslen er det vigtigt, at du forbliver på fødegangen, så vi kan holde øje med din blødning, og at livmoderen trækker sig sammen, som den skal. Forventet forløb ved planlagt kejsersnit Forberedelser til planlagt kejsersnit Hvis du skal have foretaget et planlagt kejsersnit, møder du til information og forberedelse i afsnit Y07 på 7. etage. Informationsdagen er 1-7 dage før kejsersnittet. Datoen for kejsersnittet får du sammen med datoen for informationsdagen. På informationsdagen i afsnittet vil I blive modtaget af et personalemedlem, som vil vejlede jer om kejsersnittet og indlæggelsesforløbet. Informationen vil foregå i gruppe. En læge vil skrive journal (hvis dette ikke allerede er sket), og du får taget blodprøver. Du skal også tale med en narkoselæge. Det vil som hovedregel ikke være muligt at overnatte på afsnit Y07 natten før kejsersnit. Forberedelse - hvad kan du selv gøre? Som udgangspunkt er det vigtigt, at du både før og efter kejsersnittet spiser en sund og proteinrig kost for at fremme sårhelingen og sikre, at du kommer dig hurtigt efter indgrebet. Vi fraråder, at du ryger. Du kan få hjælp til rygestop hos rygestopinstruktør / jordemoder Karin Asmussen på tlf mandag til torsdag kl I afsnittet har vi en film, som viser, hvordan kejsersnit og lokalbedøvelse i ryggen (spinalbedøvelse) foregår. Denne film vil vi se sammen med dig og din mand / pårørende, der skal være med til dit kejsersnit. 10

11 På operationsdagen - og natten inden Natten før kejsersnittet skal du faste fra midnat - dog må du drikke vand / saftevand indtil to timer før operationen. Om morgenen på operationsdagen skal du tage et bad. Du bør være ekstra omhyggelig med at gøre din navle ren. Du må gerne børste tænder. Du må ikke bære smykker, ur, neglelak eller makeup. Bedøvelse Du bliver lokalbedøvet med et lille stik i ryggen (spinalbedøvelse). Din mand / pårørende må være hos dig under hele forløbet. Hvis du derimod skal have foretaget kejsersnit i hel bedøvelse, kan din mand / pårørende ikke være hos dig under indgrebet. Personalet på operationsstuen Der vil være mange mennesker, som alle har en funktion. Narkoselægen og narkosesygeplejersken har ansvaret for bedøvelsen. De vil være omkring hovedgærdet af operationslejet. To fødselslæger forestår operationen, assisteret af en operationssygeplejerske. Der er to jordemødre, som tager imod børnene og tager dem med over til to børnelæger, som venter ved børnebordene. Hér får børnene evt. ilt og bliver suget for fostervand og bliver så pakket varmt ind og bragt over til dig og din mand, endnu før operationen er færdig. Efter kejsersnittet Hvis børnene har det godt og ikke er for små eller for tidligt fødte, forbliver de hos dig på operationsstuen og følges med dig bagefter. Hvis de har brug for at komme på børneafdelingen, kører de sammen derop og faderen kan gå med. Du vil komme på fødegangen eller opvågningsafsnittet (5. etage), ind.til bedøvelsen begynder at fortage sig, dvs. når du kan begynde at bevæge fødderne. Hvis børnene ikke er på børneafdelingen, følger de med dig og din mand på fødegangen, eller de 11

12 kommer snarest muligt over til dig på opvågningsafsnittet. Hér vil jordemoderen hjælpe til med at etablere den første amning. Cirka 2-4 timer efter fødslen kommer du til barselsafsnit Y07 (7. etage). Det normale barselsforløb Du vil blive flyttet på barselsafsnittet på afsnit Y07 på en enestue, så din mand kan være med i barselsforløbet. Du vil så vidt muligt blive passet af det samme personale under opholdet. Børnene kan være hos dig døgnet rundt, men der er også mulighed for, at afsnittets personale kan aflaste dig noget af tiden. Vi tilbyder indlæggelse i det omfang, du har brug for det, og vi tilbyder forskellige undersøgelser både af dig og børnene. Vi giver råd og vejledning omkring amning, søskende, spædbarnspleje, mv. 1. døgn Nogle børn sover meget, mens andre er mere vågne og har et stort suttebehov. De sutter af lyst og ikke så meget af sult. Børnene har medfødte depoter af væske og energi, som de tærer på de første par døgn. Da der imidlertid er to børn, vil det ind imellem være nødvendigt, i samråd med dig, at tilbyde børnene ekstra mad i form af modermælkserstatning. Det kan blive nødvendigt at give børnene mad gennem en sonde, hvis de er født for tidligt eller har lav fødselsvægt. Børnene bliver først lagt til at sutte hos dig og vil i de fleste tilfælde derefter blive tilbudt ekstra mælk. Mælken er allergivenlig, hvilket betyder at der er meget lille risiko for at barnet udvikler allergi over for den. Børnene tilbydes ekstra mælk, indtil du selv har tilstrækkeligt med mælk. I de første levedøgn har børnene jævnligt vandladning og har en sort og klistret afføring. 2. døgn Børnene bliver gradvist mere vågne. De sutter af lyst, men mere og mere også for at få mælk. Vandladning og afføring bliver mere sparsom. Vandladningen er typisk mere koncentreret og kan blive helt orange/rød. 3. døgn Børnenes medfødte væske- og energidepoter er ved at være brugt op og børnene vil have tabt sig lidt i vægt, hvilket er normalt. På dette tidspunkt vil bør- 12

13 nene spise hver time hos dig, og de vil stadig få tilbudt ekstra mælk. Der vil blive tilbudt hjælp til at bade børnene og information om spædbarnspleje døgn Du vil typisk begynde at få en tyngdefornemmelse af brysterne og begyndende brystspænding. Det kan dog være meget varierende, hvor udtalt det bliver. Børnene vil begynde at få hyppige grønlige, vandtynde eller grynede afføringer. De bliver fortsat tilbudt ekstra mælk. De følgende dage Mælkemængden er ved at være tilpasset børnenes behov og mængden af ekstra mælk bliver mindre og mindre. Afføringen bliver mere remouladeagtig, og børnene har oftest afføring flere gange daglig. Vandladningerne er store. Det tager ca. 3 uger, før amningen er fuldt etableret. På dette tidspunkt vil du producere den mængde mælk, som børnene har brug for. Brystmåltidet Brystmælken er sammensat, så det fuldt ud dækker børnenes behov. Den første del af mælken (formælken) er tynd og opfylder deres behov for væske og sukker. Den sidste del af mælken (bagmælken) har et stort fedtindhold og opfylder børnenes behov for energi og giver mæthedsfornemmelse i længere tid. Vi anbefaler, at børnene har hvert sit bryst, så mælkemængden i brystet 13

14 tilpasses det enkelte barn. Herved får hvert barn både formælken og bagmælken som nævnt ovenfor. Regionshospitalet Viborg arbejder ud fra det spædbarnsvenlige initiativ, som er kvalitetskriterier fremsat af WHO og UNICEF til fremme af amning på fødeog barselsafdelinger. Observation af brysterne Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at brystet er blødt efter en amning. Hvis ikke den dannede mælk udtømmes, kan der opstå mælkeknuder, som føles hårde og ømme. Det er derfor vigtigt, at børnene sutter, til brysterne er bløde. Hvis der er knuder efter en amning, kan man enten massere brystet eller forsøge at løsne mælken i et varmt brusebad. Hvis der opstår rødme af brystet, og hvis du får feber og bliver utilpas, er det vigtigt, at du kontakter os, da det eventuelt kan være forårsaget af brystbetændelse. Efter et kejsersnit Selvom børnene er født ved et kejsersnit, er de hos dig på stuen. Du vil hurtigt komme op igen efter operationen, men du vil have brug for smertestillende medicin i 4-6 dage. Du bør undgå hård fysisk aktivitet i to uger efter operationen. Du må bære, hvad der svarer til dit nyfødte barns vægt i en lift. Du skal lytte til din krop og afpasse din fysiske aktivitet efter den. Du bør være opmærksom på, om du får smerter, feber eller andet. I så fald skal du kontakte vagtlægen eller din egen læge. Børn på børneafdeling B56 Personalet på børneafdelingens neonatalafsnit B56 vil være behjælpeligt med spørgsmål og pleje af børnene, mens personalet på barselsafsnittet hjælper dig med spørgsmål og pleje, som vedrører dig selv og selve fødslen. 14

15 Hvis børnene er indlagt på børneafdelingen, vil vi bestræbe os på, at du hurtigst muligt bliver overflyttet til mor/barn-afsnittet, hvor du kan være tæt ved dem. Du vil dog forblive indlagt på barselsafsnittet, så længe du eventuelt har brug for pleje og behandling. Vi tilstræber, at du kan være sammen med dine børn så meget som muligt. Hvis du er sengeliggende efter fødslen, kan du blive kørt i sengen til B56. Er det enæggede eller tveæggede tvillinger? Dette spørgsmål vil rejse sig for mange af de par, som har fået tvillinger. I mange tilfælde har vi mulighed for at afgøre spørgsmålet under graviditeten, men ikke i alle. Hvis tvillingerne har forskelligt køn, ved vi, at de er tveæggede. Hvis tvillingerne har den ene hinde fælles, ved vi, at de er énæggede. Hvis ovennævnte ikke giver svaret, er der mulighed for at tage blodprøver på børnene. Men dette er et spørgsmål, I må tage op senere med jeres praktiserende læge. 15

16 Gode råd, når I kommer hjem Sundhedsplejersken vil oftest tage kontakt med jer inden for den første uge efter hjemkomsten. Mange mænd venter med at tage barselsorlov, til I kommer hjem, i stedet for at holde den inde på hospitalet. Prøv om muligt at få en rytme i dagligdagen. Få f.eks. børnene til at spise og sove samtidig. Skab gerne kontakt med andre tvillingeforældre f.eks. gennem sundhedsplejersken eller tvillingeforeningen Freja. Meld dig eventuelt til noget barselsgymnastik. Tag gerne imod hjælp fra familie og venner - de vil så gerne. Hvis indlæggelsen er forlænget på grund af børnene, kan du få udleveret en erklæring fra afsnittet til kommunen, så barselsorloven starter ved udskrivelsen. Held og lykke! Supplerende litteratur Bogen om tvillinger af Joan Tønder Grønning Text Expressen, 1997 Tvillingehåndbogen af Lene Lonnov Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, (kan også findes under Ti år med tvillinger - en brugsbog af Abelone Glahn Høst & Søn, København 2000 Tvillinge-pjecen fra børneafdeling B56, Regionshospitalet Viborg Tvillingeforeningen Freja OBST_gemelli.indd Hvid 120 g Ill.: Peter Mielche Tryk: Born Grafisk Tryk ApS Heibergs Allé Viborg Tlf Tlf. direkte (kvindeamb. Y18), (kvindeafsnit Y07, barselsgruppen)

Fødselssmerter kan lindres...

Fødselssmerter kan lindres... Fødselssmerter kan lindres... Indhold Vand 3 Massage 3 Morfin 4 Lattergas 5 Steriltvandspapler 6 Akupunktur 7 Epidural 8 Pudendus 10 Fødselssmerter kan lindres Der er ikke to fødsler, der er ens. Ligesom

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Igangsættelse af fødsel

Igangsættelse af fødsel Igangsættelse af fødsel Der kan være forskellige årsager til, at vi anbefaler at sætte din fødsel i gang. For eksempel: du har fået svangerskabsforgiftning, at barnet ikke vokser som det skal, du skal

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Juni 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Ny i Danmark graviditet og fødsel. Anbefalinger til kommende forældre. Tillykke med graviditeten.

Sundhedsstyrelsen Ny i Danmark graviditet og fødsel. Anbefalinger til kommende forældre. Tillykke med graviditeten. Sundhedsstyrelsen 16. 11.2016 Ny i Danmark graviditet og fødsel Anbefalinger til kommende forældre Tillykke med graviditeten. Denne pjece er skrevet til dig, der er gravid og til din mand for at fortælle

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Planlagt kejsersnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Det er nu blevet besluttet, at du skal føde ved kejsersnit. I det følgende beskrives det almindelige forløb

Læs mere

Fødslen HVORNÅR ER FØDSLEN I GANG? HVORNÅR ER DU I FØDSEL?

Fødslen HVORNÅR ER FØDSLEN I GANG? HVORNÅR ER DU I FØDSEL? I denne pjece kan du få svar på dine spørgsmål om fødslen. Informationen i pjecen gælder for alle fødesteder i Region Nordjylland (Fødegangen på Aalborg Universitetshospital Nord og fødegangene på Sygehus

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Side 16 Marts 2015 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet,

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet,

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen

Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Pjece til gravide i Region Syddanmark Smertehåndtering og smertelindring under fødslen regionsyddanmark.dk Smertehåndtering og smertelindring under fødslen Måske har du allerede gjort dig nogle overvejelser

Læs mere

Kikkertundersøgelse af blæren

Kikkertundersøgelse af blæren Patientvejledning Kikkertundersøgelse af blæren m.h.p. fjernelse af polypper/vævsprøver. Patienter der skal indlægges. Kvalitet Døgnet Rundt Urologisk afdeling Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

Læs mere

Smertelindring under fødslen

Smertelindring under fødslen Gentofte Hospital Fødeafdeling Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Smertelindring under fødslen Der er store individuelle forskelle på, hvordan smerter i forbindelse med en fødsel opleves. Den samme kvinde

Læs mere

Kirurgisk udskrabning ved ufrivillig abort

Kirurgisk udskrabning ved ufrivillig abort Kirurgisk udskrabning v. ufrivillig abort Marts 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Kirurgisk udskrabning ved ufrivillig abort 2 Kirurgisk

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Urogynækologi. Patientinformation. Vælg farve. Operation for nedsynkning af blære, tarm og livmoder. Familiecentret Gynækologisk klinik

Urogynækologi. Patientinformation. Vælg farve. Operation for nedsynkning af blære, tarm og livmoder. Familiecentret Gynækologisk klinik Patientinformation Urogynækologi Operation for nedsynkning af blære, tarm og livmoder Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Operation for nedsynkning af livmoder I denne pjece

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Til patienter og pårørende. Fjernelse af mandler. - Ambulant. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Til patienter og pårørende. Fjernelse af mandler. - Ambulant. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Til patienter og pårørende Fjernelse af mandler - Ambulant Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken kontaktpersonsordning i ØNH - klinikken Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Reduktion af mandlerne hos børn

Reduktion af mandlerne hos børn Til patienter og pårørende Reduktion af mandlerne hos børn Tonsillotomi Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken, Sønderborg Kontaktpersonsordning i ØNHklinikken I vil blive tildelt en kontaktperson

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit

Information om planlagt kejsersnit Information om planlagt kejsersnit Dato for kejsersnit: Side 16 November 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen går i gang 3 Forberedelse

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Fjernelse af en nyre - nefrektomi

Fjernelse af en nyre - nefrektomi Urologisk Afdeling C2U - Fredericia Fjernelse af en nyre - nefrektomi Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet din ene nyre og derfor skal

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Patientinformation. Laparotomi. Underlivsoperation ved åbning af bughulen. Gynækologisk klinik

Patientinformation. Laparotomi. Underlivsoperation ved åbning af bughulen. Gynækologisk klinik Patientinformation Laparotomi Underlivsoperation ved åbning af bughulen Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Laparotomi I denne pjece kan du læse om forløbet fra indlæggelse til udskrivning

Læs mere

Patientinformation om igangsættelse af fødsler

Patientinformation om igangsættelse af fødsler Patientinformation om igangsættelse af fødsler Denne pjece gælder kun for kvinder, som ikke tidligere har fået foretaget kejsersnit eller andre større operationer på livmoderen. I Danmark sættes ca. 25

Læs mere

Patientinformation. Udvidelse af øregangen

Patientinformation. Udvidelse af øregangen Patientinformation Udvidelse af øregangen Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsafdelingen Operativt udvidelse af øregangen Vi udleverer denne pjece for at du kan føle dig velorienteret og tryg ved den forestående

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Patientinformation. Velkommen. til børn i Dagkirurgisk klinik, Sønderborg

Patientinformation. Velkommen. til børn i Dagkirurgisk klinik, Sønderborg Patientinformation Velkommen til børn i Dagkirurgisk klinik, Sønderborg Kvalitet Døgnet Rundt Sammedagscenter Velkommen til dig Vi vil nu fortælle dig og dine forældre, hvad der skal ske den dag du kommer

Læs mere

Lindring af fødselsveer

Lindring af fødselsveer Information om graviditet, fødsel og barsel Lindring af fødselsveer Vejledning til håndtering af fødselssmerter Graviditet, fødsel og barsel Ikke medicinsk smertelindring Der er ikke to fødsler, der er

Læs mere

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk HydroCath Assure På afdelingen omtales et centralt venekateter ofte med forkortelsen CVK Side 1 af 5 Sidst

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for slapt maveskind Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med dødt foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Patientinformation. Brækket næse. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-Næse-Halsklinikken

Patientinformation. Brækket næse. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-Næse-Halsklinikken Patientinformation Brækket næse Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsklinikken Kontaktpersonsordning i ØNH - Klinik Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg i Øre -Næse -Halsambulatoriet,

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Kikkertoperation hvor livmoderen fjernes gennem skeden. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Kikkertoperation hvor livmoderen fjernes gennem skeden. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Kikkertoperation hvor livmoderen fjernes gennem skeden Kikkertoperation LAVH Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Forundersøgelse er et større indgreb, der kræver nøje overvejelse, derfor er det nødvendigt at foretage en forundersøgelse før operationen. Ved forundersøgelsen orienteres om metoden, og det aftales, om

Læs mere

Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi

Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi Patientinformation Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi - Ekstirpatio recti Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS)

Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS) Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for nyresten ved kombinerfet kikkert-operation (ECIRS) Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om

Læs mere

Brystfjernelse hos mænd

Brystfjernelse hos mænd Patientinformation Brystfjernelse hos mænd www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystfjernelse hos mænd.

Læs mere

Smertelindring ved fødsel

Smertelindring ved fødsel Information til gravide Smertelindring ved fødsel Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling Jordemodercentrene Smertelindring ved fødsel Denne pjece informerer om de forskellige former for

Læs mere

Operation for forhudsforsnævring

Operation for forhudsforsnævring Operation for forhudsforsnævring Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Denne pjece indeholder information om din forestående operation for

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Information til gravide Igangsættelse af fødslen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information om igangsættelse af fødslen gsættelse af fødslen sker efter

Læs mere

Patientinformation. Brækket kindben. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Brækket kindben. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Brækket kindben Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Kontaktpersonsordning i ØNH - klinikken Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg i Øre -Næse -Halsambulatoriet,

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Sphincterruptur - gode råd til dig der har beskadiget lukkemusklen

Sphincterruptur - gode råd til dig der har beskadiget lukkemusklen Sphincterruptur - gode råd til dig der har beskadiget lukkemusklen Obstetrisk og Ergoterapi og Fysioterapiafdelilng Hospitalsenheden Vest Redaktører: Fysioterapeut Lone Agergaard, Herning Afd. Sygeplejerske

Læs mere

Igangsættelse af fødsel

Igangsættelse af fødsel Patientinformation Igangsættelse af fødsel Din fødsel skal sættes igang: dag d. / 201 Du møder kl. På afsnit: Tlf. nr. til jordemoder: Igangsættelse generelt Der kan være forskellige årsager til, at vi

Læs mere

Operation for forsnævring i halspulsåren

Operation for forsnævring i halspulsåren Operation for forsnævring i halspulsåren Information til patienten Hvorfor får man åreforkalkning, og hvad betyder det? Åreforkalkning i halspulsåren skyldes aflejring af fedt og kalk i karvæggen med deraf

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om navlebrok Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative behandling

Læs mere

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Nedsynkning Vejledning til dig, der skal opereres for nedsynkning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Vejledning til dig, der skal opereres

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Patientinformation. Snorkeoperation

Patientinformation. Snorkeoperation Patientinformation Snorkeoperation Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsafdelingen Information om snorkeoperation Vi udleverer denne pjece i håbet om, at du må føle dig velorienteret og tryg ved den forestående

Læs mere

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve Til patienter og pårørende Carotisoperation Operation på halspulsåren Vælg billede Vælg farve 2 Åreforkalkning i halspulsåren (carotisstenose) Åreforkalkning i halspulsårerne gør blodkarrene stive og forsnævrer

Læs mere

Velkommen til forældre på neonatalafsnit B56. Regionshospitalet Viborg. Neonatalafsnit B56

Velkommen til forældre på neonatalafsnit B56. Regionshospitalet Viborg. Neonatalafsnit B56 Velkommen til forældre på neonatalafsnit B56 Regionshospitalet Viborg Neonatalafsnit B56 Kære forældre Velkommen til neonatalafsnit B56. Vi er en af Region Midtjyllands fire specialafdelinger, der plejer

Læs mere

TEA / Tromendarterectomi

TEA / Tromendarterectomi Til patienter og pårørende TEA / Tromendarterectomi Oprensning af pulsåre Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en Tromendarterectomi operation, også kaldet TEA, hvor kalkaflejringerne

Læs mere

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Planlagt kejsersnit Elektivt sectio Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Planlagt kejsersnit Det er besluttet, at din fødsel skal foregå

Læs mere

Insitu Bypass operation

Insitu Bypass operation Til patienter og pårørende Insitu Bypass operation Bypass fra lyske til knæ/underben Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en bypass-operation fra lysken til knæ/underben, hvor en

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Patientinformation. Når du skal føde. Vælg billede. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Patientinformation. Når du skal føde. Vælg billede. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Patientinformation Når du skal føde Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Forord Det er vores fornemste opgave at hjælpe dig og din partner gennem

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Forord Ammepolitikken som gælder for Regionshospitalet Randers er resultatet af et samarbejde mellem Fødegangen

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

Ambulant operation. Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling

Ambulant operation. Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling Ambulant operation Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling Praktiske oplysninger før operationen Denne pjece skal supplere den mundtlige information, som du har fået i forbindelse med konsultationen

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af galdeblæren

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af galdeblæren Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af galdeblæren Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Planlagt kejsersnit Elektivt sectio Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Planlagt kejsersnit Aftenen før kejsersnittet Har du, i ambulatoriet,

Læs mere

Endetarmsoperation. eventuelt med stomi. Hillerød Hospital. Kirurgisk afdeling. Patientinformation Maj 2011. Kirurgisk afdeling

Endetarmsoperation. eventuelt med stomi. Hillerød Hospital. Kirurgisk afdeling. Patientinformation Maj 2011. Kirurgisk afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Endetarmsoperation eventuelt med stomi Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Overlæge Jesper Vilandt samt overlæge Jens Erik Jansen IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om Bartholins cyste,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den

Læs mere

Patientinformation. Fjernelse af mandler

Patientinformation. Fjernelse af mandler Patientinformation Fjernelse af mandler Kvalitet Døgnet Rundt Øre- Næse- Halsafdelingen Information om fjernelse af mandler Vi udleverer denne pjece i håbet om, at du må føle dig velorienteret og tryg

Læs mere

Patientinformation. Når du skal bedøves. Fuld bedøvelse - Lokal bedøvelse - Ophold i opvågningsafdelingen. Anæstesiologisk - Intensiv Afd.

Patientinformation. Når du skal bedøves. Fuld bedøvelse - Lokal bedøvelse - Ophold i opvågningsafdelingen. Anæstesiologisk - Intensiv Afd. Patientinformation Når du skal bedøves Fuld bedøvelse - Lokal bedøvelse - Ophold i opvågningsafdelingen Anæstesiologisk - Intensiv Afd. V Indledning Denne pjece er til dig der skal bedøves til en undersøgelse

Læs mere

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit.

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. Kære gravide Velkommen Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. I denne pjece kan du læse om det, vi tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barseltid. Pjecen er

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Egne noter: Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Videnscenter for amning af børn med specielle behov Neonatal- og børnafdelingerne samt føde- og barselsafdelingerne Juliane Marie Centret Rigshospitalet

Læs mere

Lyskebrok. Klinik Kirurgi

Lyskebrok. Klinik Kirurgi Lyskebrok Klinik Kirurgi Sygdommen Ved et lyskebrok trænger bughinden og en del af tarmen sig gennem bugvæggen. Brokket kan hos begge køn vise sig i lysken eller øverst på låret, hos mænd desuden i pungen

Læs mere

Punktering af eller dræn

Punktering af eller dræn Patientinformation Punktering af eller dræn i trommehinden Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsafdelingen Kontaktpersonsordning i ØNH - afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg i

Læs mere

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion)

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Sygdom og behandling Mave- og Tarmkirurgi behandler patienter med kirurgiske sygdomme i leveren, galdevejene og bugspytkirtlen. Med

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

Patientinformation. Knude i ørespytkirtlen

Patientinformation. Knude i ørespytkirtlen Patientinformation Knude i ørespytkirtlen Kvalitet Døgnet Rundt Øre -Næse -Halsafdelingen. Fjernelse af knude i ørespytkirtlen. Vi udleverer denne pjece i håbet om, at du må føle dig velorienteret og

Læs mere

Smertelindring under fødslen.

Smertelindring under fødslen. Indholdsfortegnelse Du kan selv gøre noget Massage Varmt vand Geleposer Akupunktur Smertelindring under fødslen. Tens Steriltvandspabler Cocktail Morfin Epidural Pudendus Lokalbedøvelse Patientinformation

Læs mere

Kikkertundersøgelse af :

Kikkertundersøgelse af : Patientinformation Kikkertundersøgelse af : spiserør, mavesæk, lunger og stemmebånd Kvalitet Døgnet Rundt Øre -Næse -Halsafdelingen Information om kikkertundersøgelse Vi udleverer denne pjece i håbet

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere