Graviditet og fødsel med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditet og fødsel med"

Transkript

1 Graviditet og fødsel med TVILLINGER Regionshospitalet Viborg Kvindeafdeling Y

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forventede kontroller hos jordemoder, egen læge og svangreambulatoriet... 4 Hvorfor er der ekstra kontroller hos tvillinge-gravide... 6 Statistik om tvillingefødsler... 7 Forventet fødselsforløb... 7 Forventet forløb ved planlagt kejsersnit Det normale barselsforløb Er det enæggede eller tveæggede tvillinger Gode råd, når I kommer hjem Supplerende litteratur

3 Forord Denne pjece er udarbejdet i samarbejde mellem sygeplejersker, jordemødre og læger fra kvindeambulatoriet, fødegangen og svangre- og barselsafsnittet på kvindeafdeling Y, Regionshospitalet Viborg. Vi har erfaring for, at der melder sig mange spørgsmål, når man er gravid med tvillinger. Spørgsmål som fx: hvor tit skal man til kontrol hos jordemoderen og hos lægen? hvornår skal man fraværs-meldes fra arbejdet? hvordan foregår fødslen? kan man amme to børn? Pjecen er inddelt i afsnit, så du forhåbentlig nemt vil kunne finde det emne, som du har brug for at læse om. Af sproglige hensyn henvender denne pjece sig til dig som gravid. Vi ved selvfølgelig, at barnets far/din kæreste/din mand er en naturlig del af graviditeten, fødslen og barselsperioden. På Regionshospitalet Viborg er der i videst muligt omfang taget hensyn til, at faderen kan føle sig velkommen og være med ved graviditetsbesøgene, under fødslen og i barselsperioden. 3

4 Forventede kontroller hos jordemoder, egen læge og svangreambulatoriet Du anbefales at følge jordemoderkontrollerne som ved enhver anden graviditet. Her vil der være mulighed for at diskutere almindelige graviditetsforandringer og til at stille spørgsmål om graviditeten og den forestående fødsel. Desuden anbefaler vi, at du følger de normale kontroller hos din praktiserende læge, hvor der bliver taget stilling til eventuelle sygdommes betydning for graviditet og fødsel. Du får desuden taget blodprøver. Der bliver ca. 5 gange årligt afholdt familieforberedelse for tvillingegravide, der skal føde på Regionshospitalet Viborg. Kurset bliver afholdt af en jordemoder og vil typisk vare over 4 gange, hvor emnerne vil være graviditet, indlæggelse, for tidlig fødsel, normal fødsel, kejsersnit, igangsættelse, amning, barselsperiode m.m. En af dagene vil 1-2 forældrepar med tvillinger på ca. 4-5 måneder komme og fortælle om deres oplevelser og erfaringer med at have tvillinger. Der vil være besøg af en sundhedsplejerske den sidste gang. Kursets formål er først og fremmest at give jer informationer om og forberede jer på de specielle forhold, som en graviditet, fødsel og barselsperiode med tvillinger indebærer. Samtidig giver det jer mulighed for at få besvaret nogle af de mange spørgsmål, som I sandsynligvis har. Sidst, men ikke mindst, så får I her mulighed for at få skabt et godt netværk af andre familier i samme situation, hvilket I kan benytte undervejs i graviditeten og barselperioden. Holdet vil desuden mødes til et barselstræf, når alle har født, og børnene er et par måneder gamle. 4

5 Der er rundvisning på fødegang, barselsgang og patienthotel hver tirsdag og torsdag kl dog ikke på helligdage. I skal møde op foran kiosken ved hovedindgangen på 3. sal, hvor en jordemoder vil mødes med jer og give en rundvisning. Der er ingen tilmelding bare mød op! For at nedsætte risikoen for at føde for tidligt, anbefales det, at du bliver fraværsmeldt fra arbejdet fra uge 24. For at følge din og børnenes tilstand vil du blive tilbudt hyppige besøg i kvindeambulatoriet, 8. sal, Regionshospitalet Viborg. Vi tilstræber, at du kommer ind til den samme læge hver gang, men vi kan desværre ikke altid garantere det. Det kan være en god ide at skrive eventuelle spørgsmål ned på forhånd. Du vil ved en af de første kontroller blive tilknyttet en kontaktlæge, som også kan kontaktes uden for dine ambulatorie-tider, hvis det skulle blive nødvendigt. Ved de ambulante kontroller vil vi undersøge ved skanning for de forhold, der er nævnt i det efterfølgende afsnit. På den baggrund vil vi lave den nærmere plan for, hvornår du bør kontrolleres. Ved svangrekontrollerne vil du udover at blive skannet: få målt blodtryk (fra uge 24), få undersøgt din urin, få en snak om graviditeten. Ved kontrollerne vil der blive taget stilling til, om du kan føde normalt eller ved planlagt kejsersnit. En af forudsætningerne for, at du kan føde normalt, er, at tvilling A (den der er først i fødselsvejen) vender med hovedet nedad. Vi stiler mod, at fødslen går i gang af sig selv. Nogle gange er det imidlertid tilrådeligt at sætte fødslen i gang tidligere, bl.a. hvis du når graviditetsuge Dette kan gøres på forskellig vis, enten ved stikpiller i skeden eller ved, at der bliver prikket hul til fostervandet eller ved, at der sættes et drop i din hånd med ve-stimulerende medicin. Mange kan nok blive overvældede over de mange tilbud om kontroller osv. i graviditeten. Det vil dog oftest kunne aftales at slå nogle kontroller sammen, så du ikke behøver at komme af sted flere gange på få dage. Det bemærkes i øvrigt, at nogle ganske få kommuner giver særlig hjælp til tvillingefamilier, hvilket det vil være en god idé at undersøge i god tid. Der findes en tvillingeforening, Freja, som kan hjælpe tvillingefamilier med at finde sammen mv. Se 5

6 Hvorfor er der ekstra kontroller hos tvillinge-gravide? Hos en mindre del af tvillinge-graviditeter kan der opstå problemer, som skyldes, at den ene tvilling så at sige stjæler blodforsyning fra den anden. Hvis de to børn har forskelligt køn, ved vi, at risikoen for, at der opstår denne slags problemer, er meget lille. Hvis vi kan se to hinder omkring hver tvilling, har vi også meget stor sikkerhed for at dette problem ikke vil opstå (man kan sige, at når der er to hinder omkring hver tvilling, så er der bedre adskillelse mellem dem). I situationen til venstre har de to børn den ene hinde fælles. I de to andre situationer har hver tvilling to hinder for sig selv. Det betyder altså omvendt, at vi tilbyder ekstra mange kontroller, hvis vi finder, at børnene har samme køn, og hvis de to børn har den ene hinde fælles - se illustrationen til venstre. Igennem graviditeten kan vi desuden følge børnenes vækst. Vi kan endvidere skanne livmoderhalsens længde for at se, om der er risiko for, at den åbner sig for tidligt. Hvis det viser sig, at der er ved at komme problemer, kan man ikke sige generelt, hvor mange kontroller der skal til og hvornår. Man kan heller ikke i denne pjece sige generelt, om vi vil anbefale at sætte fødslen i gang før tiden eller lave kejsersnit. Det må vi altsammen diskutere i situationen. 6

7 Statistik om tvillingefødsler Cirka halvdelen af tvillinge-graviditeter bliver afsluttet med planlagt kejsersnit på grund af, at den første tvilling (tvilling A) sidder med numsen nedad, eller fordi der er andre problemer, der forhindrer normal fødsel. Cirka tre ud af fire, som kommer i fødsel, ender med at føde normalt uden kejsersnit. Det er næsten som hos normale førstegangsfødende med kun ét barn. Forventet fødselsforløb På fødegangen (5. etage) vil I blive budt velkommen af en jordemoder eller en social- og sundhedsassistent. I vil blive vist til rette på en fødestue, hvor der vil blive gjort klar til en tvillingefødsel. Det indebærer, at der på stuen, udover fødeleje og seng, vil blive opstillet et narkoseapparat samt to børneborde, hvor der er mulighed for at suge børnenes luftveje og give dem ilt, hvis der er behov for det. Der vil i en tvillingefødsel være en del mennesker involveret. Primært er jordemoderen, evt. en jordemoderstuderende og social- og sundhedsassistenten på stuen, og ofte vil fødselslægerne også tilse dig på fødestuen, inden børnene fødes. Til selve fødslen af børnene kommer der også to børnelæger, en narkoselæge og en narkosesygeplejerske. Fødslens udvidningsperiode Ved fødslens start vil vi ofte skanne børnene for at kontrollere, hvordan de ligger. Derudover vil vi følge deres hjerteslag ved hjælp af et CTG-apparat (hjerteve-måler). Hvis registreringen af pulsen igennem maveskindet er dårlig pga. veer og den store mave, kan vi sætte en såkaldt skalp-elektrode på hovedet af tvilling A (eller på tvilling B s hoved, efter at A er født). Af og til vil det være af betydning at kontrollere iltmætningen i barnets blod under fødslen. Dette kan gøres med måling af skalp-ph, som fortæller, hvor meget syre der er i blodet. Det fortæller igen noget om, hvor godt barnet er forsynet med ilt. 7

8 Når du har åbnet dig 5-6 cm, vil vi sætte et ve-stimulerende drop i din hånd. Hvis veerne forsvinder eller bliver meget svage, efter at tvilling A er født, kan vi hjælpe med at stimulere ve-aktiviteten, så der ikke går for lang tid, inden tvilling B bliver født. I udvidningsperioden kan vi tilbyde dig forskellige former for smertelindring: vejledning og instruktion i rolig vejrtrækning, støtte og opbakning og forklaringer på, hvad der sker, varme omslag, petidin (kun tidligt i fødslen), karbad (kun tidligt i fødslen), massage, ilt på maske, steriltvandspapler ( bistik ) akupunktur, fødeepidural (delvis bedøvelse, som anlægges i ryggen), pudendusblokade. Presseperioden Når livmoderhalsen er fuldt udvidet og tvilling A s hoved er dybt i fødselsvejen, vil jordemoderen opfordre dig til at begynde med at presse. Fødselslægerne og en ekstra jordemoder tilkaldes, og vi forventer fødsel af tvilling A. Mens tvilling A bliver født, vil en jordemoder / læge holde dig på maven for at sikre, at tvilling B kommer rigtigt ned i fødselsvejen med enten hovedet eller numsen først. Tvilling B forventes at være født inden for en halv time efter tvilling A. Ved nogle fødsler skønnes det nødvendigt at afslutte fødslen hurtigt. Dette kan opnås ved at lægge lokalbedøvelse og lave et klip i dit mellemkød for at skabe bedre plads til barnet og dermed fremskynde fødslen. Det kan være nødvendigt at sætte en suge-cup på barnets hoved, således at fødselslægen kan hjælpe barnet ud samtidig med, at du har en ve og presser. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at foretage et akut kejsersnit. 8

9 Efter fødslen af tvilling B tager vi en blodprøve fra børnenes navlesnore. Der kan blive tale om følgende prøver: måling af navlesnors-ph (fortæller om, hvor god iltningen af børnene var ved deres fødsel), blodtype på børnene, hvis din blodtype er rhesus negativ, ige for at undersøge risikoen for, om børnene får allergi. Efter fødslen Vi tilstræber, at børnene hurtigst muligt kommer op til dig. Imidlertid bliver de ofte, lige efter de er født, overdraget til børnelægerne for at blive suget og undersøgt. Hvis børnene har det godt, bliver de lagt til brystet, og du får hjælp til at etablere den første amning. Vi tilstræber, at I får mest mulig ro i løbet af de første par timer efter fødslen til at etablere den første vigtige kontakt til jeres børn. Vi venter med at måle og veje dem, indtil de har fået mulighed for at blive lagt til brystet. Herefter vil en jordemoder undersøge børnene og give dem K-vitamin. 9

10 Hvis børnene har brug for at komme til børneafdelingen, transporteres de derop i en kuvøse (varmekasse). Vi vil så vidt muligt lade børnene være sammen, så selvom det måske kun er den ene, som har brug for at komme til børneafdelingen, bliver de sammen transporteret dertil. Din mand har mulighed for at følges med børnene til børneafdelingens neonatalafsnit B56 (6. etage). De første 2 timer efter fødslen er det vigtigt, at du forbliver på fødegangen, så vi kan holde øje med din blødning, og at livmoderen trækker sig sammen, som den skal. Forventet forløb ved planlagt kejsersnit Forberedelser til planlagt kejsersnit Hvis du skal have foretaget et planlagt kejsersnit, møder du til information og forberedelse i afsnit Y07 på 7. etage. Informationsdagen er 1-7 dage før kejsersnittet. Datoen for kejsersnittet får du sammen med datoen for informationsdagen. På informationsdagen i afsnittet vil I blive modtaget af et personalemedlem, som vil vejlede jer om kejsersnittet og indlæggelsesforløbet. Informationen vil foregå i gruppe. En læge vil skrive journal (hvis dette ikke allerede er sket), og du får taget blodprøver. Du skal også tale med en narkoselæge. Det vil som hovedregel ikke være muligt at overnatte på afsnit Y07 natten før kejsersnit. Forberedelse - hvad kan du selv gøre? Som udgangspunkt er det vigtigt, at du både før og efter kejsersnittet spiser en sund og proteinrig kost for at fremme sårhelingen og sikre, at du kommer dig hurtigt efter indgrebet. Vi fraråder, at du ryger. Du kan få hjælp til rygestop hos rygestopinstruktør / jordemoder Karin Asmussen på tlf mandag til torsdag kl I afsnittet har vi en film, som viser, hvordan kejsersnit og lokalbedøvelse i ryggen (spinalbedøvelse) foregår. Denne film vil vi se sammen med dig og din mand / pårørende, der skal være med til dit kejsersnit. 10

11 På operationsdagen - og natten inden Natten før kejsersnittet skal du faste fra midnat - dog må du drikke vand / saftevand indtil to timer før operationen. Om morgenen på operationsdagen skal du tage et bad. Du bør være ekstra omhyggelig med at gøre din navle ren. Du må gerne børste tænder. Du må ikke bære smykker, ur, neglelak eller makeup. Bedøvelse Du bliver lokalbedøvet med et lille stik i ryggen (spinalbedøvelse). Din mand / pårørende må være hos dig under hele forløbet. Hvis du derimod skal have foretaget kejsersnit i hel bedøvelse, kan din mand / pårørende ikke være hos dig under indgrebet. Personalet på operationsstuen Der vil være mange mennesker, som alle har en funktion. Narkoselægen og narkosesygeplejersken har ansvaret for bedøvelsen. De vil være omkring hovedgærdet af operationslejet. To fødselslæger forestår operationen, assisteret af en operationssygeplejerske. Der er to jordemødre, som tager imod børnene og tager dem med over til to børnelæger, som venter ved børnebordene. Hér får børnene evt. ilt og bliver suget for fostervand og bliver så pakket varmt ind og bragt over til dig og din mand, endnu før operationen er færdig. Efter kejsersnittet Hvis børnene har det godt og ikke er for små eller for tidligt fødte, forbliver de hos dig på operationsstuen og følges med dig bagefter. Hvis de har brug for at komme på børneafdelingen, kører de sammen derop og faderen kan gå med. Du vil komme på fødegangen eller opvågningsafsnittet (5. etage), ind.til bedøvelsen begynder at fortage sig, dvs. når du kan begynde at bevæge fødderne. Hvis børnene ikke er på børneafdelingen, følger de med dig og din mand på fødegangen, eller de 11

12 kommer snarest muligt over til dig på opvågningsafsnittet. Hér vil jordemoderen hjælpe til med at etablere den første amning. Cirka 2-4 timer efter fødslen kommer du til barselsafsnit Y07 (7. etage). Det normale barselsforløb Du vil blive flyttet på barselsafsnittet på afsnit Y07 på en enestue, så din mand kan være med i barselsforløbet. Du vil så vidt muligt blive passet af det samme personale under opholdet. Børnene kan være hos dig døgnet rundt, men der er også mulighed for, at afsnittets personale kan aflaste dig noget af tiden. Vi tilbyder indlæggelse i det omfang, du har brug for det, og vi tilbyder forskellige undersøgelser både af dig og børnene. Vi giver råd og vejledning omkring amning, søskende, spædbarnspleje, mv. 1. døgn Nogle børn sover meget, mens andre er mere vågne og har et stort suttebehov. De sutter af lyst og ikke så meget af sult. Børnene har medfødte depoter af væske og energi, som de tærer på de første par døgn. Da der imidlertid er to børn, vil det ind imellem være nødvendigt, i samråd med dig, at tilbyde børnene ekstra mad i form af modermælkserstatning. Det kan blive nødvendigt at give børnene mad gennem en sonde, hvis de er født for tidligt eller har lav fødselsvægt. Børnene bliver først lagt til at sutte hos dig og vil i de fleste tilfælde derefter blive tilbudt ekstra mælk. Mælken er allergivenlig, hvilket betyder at der er meget lille risiko for at barnet udvikler allergi over for den. Børnene tilbydes ekstra mælk, indtil du selv har tilstrækkeligt med mælk. I de første levedøgn har børnene jævnligt vandladning og har en sort og klistret afføring. 2. døgn Børnene bliver gradvist mere vågne. De sutter af lyst, men mere og mere også for at få mælk. Vandladning og afføring bliver mere sparsom. Vandladningen er typisk mere koncentreret og kan blive helt orange/rød. 3. døgn Børnenes medfødte væske- og energidepoter er ved at være brugt op og børnene vil have tabt sig lidt i vægt, hvilket er normalt. På dette tidspunkt vil bør- 12

13 nene spise hver time hos dig, og de vil stadig få tilbudt ekstra mælk. Der vil blive tilbudt hjælp til at bade børnene og information om spædbarnspleje døgn Du vil typisk begynde at få en tyngdefornemmelse af brysterne og begyndende brystspænding. Det kan dog være meget varierende, hvor udtalt det bliver. Børnene vil begynde at få hyppige grønlige, vandtynde eller grynede afføringer. De bliver fortsat tilbudt ekstra mælk. De følgende dage Mælkemængden er ved at være tilpasset børnenes behov og mængden af ekstra mælk bliver mindre og mindre. Afføringen bliver mere remouladeagtig, og børnene har oftest afføring flere gange daglig. Vandladningerne er store. Det tager ca. 3 uger, før amningen er fuldt etableret. På dette tidspunkt vil du producere den mængde mælk, som børnene har brug for. Brystmåltidet Brystmælken er sammensat, så det fuldt ud dækker børnenes behov. Den første del af mælken (formælken) er tynd og opfylder deres behov for væske og sukker. Den sidste del af mælken (bagmælken) har et stort fedtindhold og opfylder børnenes behov for energi og giver mæthedsfornemmelse i længere tid. Vi anbefaler, at børnene har hvert sit bryst, så mælkemængden i brystet 13

14 tilpasses det enkelte barn. Herved får hvert barn både formælken og bagmælken som nævnt ovenfor. Regionshospitalet Viborg arbejder ud fra det spædbarnsvenlige initiativ, som er kvalitetskriterier fremsat af WHO og UNICEF til fremme af amning på fødeog barselsafdelinger. Observation af brysterne Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at brystet er blødt efter en amning. Hvis ikke den dannede mælk udtømmes, kan der opstå mælkeknuder, som føles hårde og ømme. Det er derfor vigtigt, at børnene sutter, til brysterne er bløde. Hvis der er knuder efter en amning, kan man enten massere brystet eller forsøge at løsne mælken i et varmt brusebad. Hvis der opstår rødme af brystet, og hvis du får feber og bliver utilpas, er det vigtigt, at du kontakter os, da det eventuelt kan være forårsaget af brystbetændelse. Efter et kejsersnit Selvom børnene er født ved et kejsersnit, er de hos dig på stuen. Du vil hurtigt komme op igen efter operationen, men du vil have brug for smertestillende medicin i 4-6 dage. Du bør undgå hård fysisk aktivitet i to uger efter operationen. Du må bære, hvad der svarer til dit nyfødte barns vægt i en lift. Du skal lytte til din krop og afpasse din fysiske aktivitet efter den. Du bør være opmærksom på, om du får smerter, feber eller andet. I så fald skal du kontakte vagtlægen eller din egen læge. Børn på børneafdeling B56 Personalet på børneafdelingens neonatalafsnit B56 vil være behjælpeligt med spørgsmål og pleje af børnene, mens personalet på barselsafsnittet hjælper dig med spørgsmål og pleje, som vedrører dig selv og selve fødslen. 14

15 Hvis børnene er indlagt på børneafdelingen, vil vi bestræbe os på, at du hurtigst muligt bliver overflyttet til mor/barn-afsnittet, hvor du kan være tæt ved dem. Du vil dog forblive indlagt på barselsafsnittet, så længe du eventuelt har brug for pleje og behandling. Vi tilstræber, at du kan være sammen med dine børn så meget som muligt. Hvis du er sengeliggende efter fødslen, kan du blive kørt i sengen til B56. Er det enæggede eller tveæggede tvillinger? Dette spørgsmål vil rejse sig for mange af de par, som har fået tvillinger. I mange tilfælde har vi mulighed for at afgøre spørgsmålet under graviditeten, men ikke i alle. Hvis tvillingerne har forskelligt køn, ved vi, at de er tveæggede. Hvis tvillingerne har den ene hinde fælles, ved vi, at de er énæggede. Hvis ovennævnte ikke giver svaret, er der mulighed for at tage blodprøver på børnene. Men dette er et spørgsmål, I må tage op senere med jeres praktiserende læge. 15

16 Gode råd, når I kommer hjem Sundhedsplejersken vil oftest tage kontakt med jer inden for den første uge efter hjemkomsten. Mange mænd venter med at tage barselsorlov, til I kommer hjem, i stedet for at holde den inde på hospitalet. Prøv om muligt at få en rytme i dagligdagen. Få f.eks. børnene til at spise og sove samtidig. Skab gerne kontakt med andre tvillingeforældre f.eks. gennem sundhedsplejersken eller tvillingeforeningen Freja. Meld dig eventuelt til noget barselsgymnastik. Tag gerne imod hjælp fra familie og venner - de vil så gerne. Hvis indlæggelsen er forlænget på grund af børnene, kan du få udleveret en erklæring fra afsnittet til kommunen, så barselsorloven starter ved udskrivelsen. Held og lykke! Supplerende litteratur Bogen om tvillinger af Joan Tønder Grønning Text Expressen, 1997 Tvillingehåndbogen af Lene Lonnov Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, (kan også findes under Ti år med tvillinger - en brugsbog af Abelone Glahn Høst & Søn, København 2000 Tvillinge-pjecen fra børneafdeling B56, Regionshospitalet Viborg Tvillingeforeningen Freja OBST_gemelli.indd Hvid 120 g Ill.: Peter Mielche Tryk: Born Grafisk Tryk ApS Heibergs Allé Viborg Tlf Tlf. direkte (kvindeamb. Y18), (kvindeafsnit Y07, barselsgruppen)

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Juni 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Side 16 Marts 2015 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet,

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Smertelindring under fødslen.

Smertelindring under fødslen. Indholdsfortegnelse Du kan selv gøre noget Massage Varmt vand Geleposer Akupunktur Smertelindring under fødslen. Tens Steriltvandspabler Cocktail Morfin Epidural Pudendus Lokalbedøvelse Patientinformation

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Guide til smertestillende under fødslen

Guide til smertestillende under fødslen Guide til smertestillende under fødslen Kære gravide og partner! Med denne lille bog ønsker jeg, at give dig overblik over hvilke muligheder du som fødende har for smertelindring under dit barns fødsel.

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Operation ved hjælp af robot

Operation ved hjælp af robot Patientinformation Operation ved hjælp af robot Robotassisteret kikkertoperation for kræft i livmoderen Laparoskopi corpuscancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D I denne folder

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D Gentofte Hospital Mave-tarmkirurgisk afdeling D Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Operation for kræft i mavesækken Du har fået konstateret kræft i mavesækken, som du skal opereres for. Indlæggelse Du

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt)

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Patientinformation Gynækolobisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for urininkontinens.

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Komplikationer og bivirkninger Du skal være opmærksom på, at følgende komplikationer og bivirkninger muligvis kan forekomme.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Børn der skal hjerteopereres

Børn der skal hjerteopereres Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby Børn der skal hjerteopereres Forældreinformation Århus Universitetshospital Skejby Center for Medfødte Hjertesygdomme cmh.skejby.dk

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født Patientinformation Barselsklinikken Et tilbud til dig, der har født Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Barselsklinikken Barselsklinikken er et ambulant tilbud til dig der har født. Barselsklinikken kan

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Amning. af det for tidligt fødte barn. Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet

Amning. af det for tidligt fødte barn. Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet Amning af det for tidligt fødte barn Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet Amning af det for tidligt fødte barn Når man har født sit barn for tidligt, er mange i tvivl om, hvordan og hvornår man

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Klar, parat, gravid. om graviditet, fødsel og amning. Komiteen for Sundhedsoplysning

Klar, parat, gravid. om graviditet, fødsel og amning. Komiteen for Sundhedsoplysning Klar, parat, gravid om graviditet, fødsel og amning Komiteen for Sundhedsoplysning Klar, parat, gravid om graviditet, fødsel og amning Komiteen for Sundhedsoplysning 1. udgave, 1. oplag, 2006 Manuskript:

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Afbrydelse af graviditeten

Afbrydelse af graviditeten Afbrydelse af graviditeten GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFDELING AFBRYDELSE AF GRAvIDITET 2 Hvis graviditeten skal afbrydes efter 12 uger Du skal have afbrudt din graviditet, selv om den var ønsket. Enten fordi

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution)

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution) SPØRGESKEMA Udfyld venligst alle spørgsmål nedenfor Lilita Thomsen Børne- og Ungdomspsykiater Tlf: (+45) 31 90 56 56 E-mail: lilitathomsen@gmail.com Telefontid på hverdage mellem kl. 16.00 og 18.00 Barnets

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

MAM s amningsinformationer

MAM s amningsinformationer MAM s amningsinformationer Amning et samspil Når du ammer dit barn, handler det ikke kun om mad. Det handler også om nærhed, kærlighed, tillid, men somme tider også om uro, smerter og sorg. For nogle bliver

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde Patientvejledning Sterilisation kvinde Enhver kvinde, som er fyldt 25 år, og som har bopæl i Danmark, kan bede om at få foretaget en sterilisation. Mange kvinder benytter sig af denne præventionsform,

Læs mere

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION en e-bog af t r i n e h e d e g a a r d yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION Kære Læser, Du kender det sikkert godt. At være gravid kan være forbundet med

Læs mere

Værd at vide - når I bliver forældre

Værd at vide - når I bliver forældre Værd at vide - når I bliver forældre Patientinformation Revideret Februar 2015 Side 36 Hospitalsenhenden Vest Svangre-barselsafsnit, Herning Indhold FORORD GENSIDIGE FORVENTNINGER TIL OPHOLDET Forventninger

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Vejledning til patienter som skal have anlagt kort testkorset Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium Korsettet Korsettet er et led i forundersøgelsen med

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på?

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på? Oplysningsskema Oplysninger om kvinden: Navn: CPR.nummer: Din stilling: Adresse: Telefon (privat): Telefon (Arbejde): Mobiltelefon: E-mail adresse: Din vægt (i kg) Din højde (i cm) Dit BMI: Hvilket telefonnummer

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere