Graviditet og fødsel med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditet og fødsel med"

Transkript

1 Graviditet og fødsel med TVILLINGER Regionshospitalet Viborg Kvindeafdeling Y

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forventede kontroller hos jordemoder, egen læge og svangreambulatoriet... 4 Hvorfor er der ekstra kontroller hos tvillinge-gravide... 6 Statistik om tvillingefødsler... 7 Forventet fødselsforløb... 7 Forventet forløb ved planlagt kejsersnit Det normale barselsforløb Er det enæggede eller tveæggede tvillinger Gode råd, når I kommer hjem Supplerende litteratur

3 Forord Denne pjece er udarbejdet i samarbejde mellem sygeplejersker, jordemødre og læger fra kvindeambulatoriet, fødegangen og svangre- og barselsafsnittet på kvindeafdeling Y, Regionshospitalet Viborg. Vi har erfaring for, at der melder sig mange spørgsmål, når man er gravid med tvillinger. Spørgsmål som fx: hvor tit skal man til kontrol hos jordemoderen og hos lægen? hvornår skal man fraværs-meldes fra arbejdet? hvordan foregår fødslen? kan man amme to børn? Pjecen er inddelt i afsnit, så du forhåbentlig nemt vil kunne finde det emne, som du har brug for at læse om. Af sproglige hensyn henvender denne pjece sig til dig som gravid. Vi ved selvfølgelig, at barnets far/din kæreste/din mand er en naturlig del af graviditeten, fødslen og barselsperioden. På Regionshospitalet Viborg er der i videst muligt omfang taget hensyn til, at faderen kan føle sig velkommen og være med ved graviditetsbesøgene, under fødslen og i barselsperioden. 3

4 Forventede kontroller hos jordemoder, egen læge og svangreambulatoriet Du anbefales at følge jordemoderkontrollerne som ved enhver anden graviditet. Her vil der være mulighed for at diskutere almindelige graviditetsforandringer og til at stille spørgsmål om graviditeten og den forestående fødsel. Desuden anbefaler vi, at du følger de normale kontroller hos din praktiserende læge, hvor der bliver taget stilling til eventuelle sygdommes betydning for graviditet og fødsel. Du får desuden taget blodprøver. Der bliver ca. 5 gange årligt afholdt familieforberedelse for tvillingegravide, der skal føde på Regionshospitalet Viborg. Kurset bliver afholdt af en jordemoder og vil typisk vare over 4 gange, hvor emnerne vil være graviditet, indlæggelse, for tidlig fødsel, normal fødsel, kejsersnit, igangsættelse, amning, barselsperiode m.m. En af dagene vil 1-2 forældrepar med tvillinger på ca. 4-5 måneder komme og fortælle om deres oplevelser og erfaringer med at have tvillinger. Der vil være besøg af en sundhedsplejerske den sidste gang. Kursets formål er først og fremmest at give jer informationer om og forberede jer på de specielle forhold, som en graviditet, fødsel og barselsperiode med tvillinger indebærer. Samtidig giver det jer mulighed for at få besvaret nogle af de mange spørgsmål, som I sandsynligvis har. Sidst, men ikke mindst, så får I her mulighed for at få skabt et godt netværk af andre familier i samme situation, hvilket I kan benytte undervejs i graviditeten og barselperioden. Holdet vil desuden mødes til et barselstræf, når alle har født, og børnene er et par måneder gamle. 4

5 Der er rundvisning på fødegang, barselsgang og patienthotel hver tirsdag og torsdag kl dog ikke på helligdage. I skal møde op foran kiosken ved hovedindgangen på 3. sal, hvor en jordemoder vil mødes med jer og give en rundvisning. Der er ingen tilmelding bare mød op! For at nedsætte risikoen for at føde for tidligt, anbefales det, at du bliver fraværsmeldt fra arbejdet fra uge 24. For at følge din og børnenes tilstand vil du blive tilbudt hyppige besøg i kvindeambulatoriet, 8. sal, Regionshospitalet Viborg. Vi tilstræber, at du kommer ind til den samme læge hver gang, men vi kan desværre ikke altid garantere det. Det kan være en god ide at skrive eventuelle spørgsmål ned på forhånd. Du vil ved en af de første kontroller blive tilknyttet en kontaktlæge, som også kan kontaktes uden for dine ambulatorie-tider, hvis det skulle blive nødvendigt. Ved de ambulante kontroller vil vi undersøge ved skanning for de forhold, der er nævnt i det efterfølgende afsnit. På den baggrund vil vi lave den nærmere plan for, hvornår du bør kontrolleres. Ved svangrekontrollerne vil du udover at blive skannet: få målt blodtryk (fra uge 24), få undersøgt din urin, få en snak om graviditeten. Ved kontrollerne vil der blive taget stilling til, om du kan føde normalt eller ved planlagt kejsersnit. En af forudsætningerne for, at du kan føde normalt, er, at tvilling A (den der er først i fødselsvejen) vender med hovedet nedad. Vi stiler mod, at fødslen går i gang af sig selv. Nogle gange er det imidlertid tilrådeligt at sætte fødslen i gang tidligere, bl.a. hvis du når graviditetsuge Dette kan gøres på forskellig vis, enten ved stikpiller i skeden eller ved, at der bliver prikket hul til fostervandet eller ved, at der sættes et drop i din hånd med ve-stimulerende medicin. Mange kan nok blive overvældede over de mange tilbud om kontroller osv. i graviditeten. Det vil dog oftest kunne aftales at slå nogle kontroller sammen, så du ikke behøver at komme af sted flere gange på få dage. Det bemærkes i øvrigt, at nogle ganske få kommuner giver særlig hjælp til tvillingefamilier, hvilket det vil være en god idé at undersøge i god tid. Der findes en tvillingeforening, Freja, som kan hjælpe tvillingefamilier med at finde sammen mv. Se 5

6 Hvorfor er der ekstra kontroller hos tvillinge-gravide? Hos en mindre del af tvillinge-graviditeter kan der opstå problemer, som skyldes, at den ene tvilling så at sige stjæler blodforsyning fra den anden. Hvis de to børn har forskelligt køn, ved vi, at risikoen for, at der opstår denne slags problemer, er meget lille. Hvis vi kan se to hinder omkring hver tvilling, har vi også meget stor sikkerhed for at dette problem ikke vil opstå (man kan sige, at når der er to hinder omkring hver tvilling, så er der bedre adskillelse mellem dem). I situationen til venstre har de to børn den ene hinde fælles. I de to andre situationer har hver tvilling to hinder for sig selv. Det betyder altså omvendt, at vi tilbyder ekstra mange kontroller, hvis vi finder, at børnene har samme køn, og hvis de to børn har den ene hinde fælles - se illustrationen til venstre. Igennem graviditeten kan vi desuden følge børnenes vækst. Vi kan endvidere skanne livmoderhalsens længde for at se, om der er risiko for, at den åbner sig for tidligt. Hvis det viser sig, at der er ved at komme problemer, kan man ikke sige generelt, hvor mange kontroller der skal til og hvornår. Man kan heller ikke i denne pjece sige generelt, om vi vil anbefale at sætte fødslen i gang før tiden eller lave kejsersnit. Det må vi altsammen diskutere i situationen. 6

7 Statistik om tvillingefødsler Cirka halvdelen af tvillinge-graviditeter bliver afsluttet med planlagt kejsersnit på grund af, at den første tvilling (tvilling A) sidder med numsen nedad, eller fordi der er andre problemer, der forhindrer normal fødsel. Cirka tre ud af fire, som kommer i fødsel, ender med at føde normalt uden kejsersnit. Det er næsten som hos normale førstegangsfødende med kun ét barn. Forventet fødselsforløb På fødegangen (5. etage) vil I blive budt velkommen af en jordemoder eller en social- og sundhedsassistent. I vil blive vist til rette på en fødestue, hvor der vil blive gjort klar til en tvillingefødsel. Det indebærer, at der på stuen, udover fødeleje og seng, vil blive opstillet et narkoseapparat samt to børneborde, hvor der er mulighed for at suge børnenes luftveje og give dem ilt, hvis der er behov for det. Der vil i en tvillingefødsel være en del mennesker involveret. Primært er jordemoderen, evt. en jordemoderstuderende og social- og sundhedsassistenten på stuen, og ofte vil fødselslægerne også tilse dig på fødestuen, inden børnene fødes. Til selve fødslen af børnene kommer der også to børnelæger, en narkoselæge og en narkosesygeplejerske. Fødslens udvidningsperiode Ved fødslens start vil vi ofte skanne børnene for at kontrollere, hvordan de ligger. Derudover vil vi følge deres hjerteslag ved hjælp af et CTG-apparat (hjerteve-måler). Hvis registreringen af pulsen igennem maveskindet er dårlig pga. veer og den store mave, kan vi sætte en såkaldt skalp-elektrode på hovedet af tvilling A (eller på tvilling B s hoved, efter at A er født). Af og til vil det være af betydning at kontrollere iltmætningen i barnets blod under fødslen. Dette kan gøres med måling af skalp-ph, som fortæller, hvor meget syre der er i blodet. Det fortæller igen noget om, hvor godt barnet er forsynet med ilt. 7

8 Når du har åbnet dig 5-6 cm, vil vi sætte et ve-stimulerende drop i din hånd. Hvis veerne forsvinder eller bliver meget svage, efter at tvilling A er født, kan vi hjælpe med at stimulere ve-aktiviteten, så der ikke går for lang tid, inden tvilling B bliver født. I udvidningsperioden kan vi tilbyde dig forskellige former for smertelindring: vejledning og instruktion i rolig vejrtrækning, støtte og opbakning og forklaringer på, hvad der sker, varme omslag, petidin (kun tidligt i fødslen), karbad (kun tidligt i fødslen), massage, ilt på maske, steriltvandspapler ( bistik ) akupunktur, fødeepidural (delvis bedøvelse, som anlægges i ryggen), pudendusblokade. Presseperioden Når livmoderhalsen er fuldt udvidet og tvilling A s hoved er dybt i fødselsvejen, vil jordemoderen opfordre dig til at begynde med at presse. Fødselslægerne og en ekstra jordemoder tilkaldes, og vi forventer fødsel af tvilling A. Mens tvilling A bliver født, vil en jordemoder / læge holde dig på maven for at sikre, at tvilling B kommer rigtigt ned i fødselsvejen med enten hovedet eller numsen først. Tvilling B forventes at være født inden for en halv time efter tvilling A. Ved nogle fødsler skønnes det nødvendigt at afslutte fødslen hurtigt. Dette kan opnås ved at lægge lokalbedøvelse og lave et klip i dit mellemkød for at skabe bedre plads til barnet og dermed fremskynde fødslen. Det kan være nødvendigt at sætte en suge-cup på barnets hoved, således at fødselslægen kan hjælpe barnet ud samtidig med, at du har en ve og presser. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at foretage et akut kejsersnit. 8

9 Efter fødslen af tvilling B tager vi en blodprøve fra børnenes navlesnore. Der kan blive tale om følgende prøver: måling af navlesnors-ph (fortæller om, hvor god iltningen af børnene var ved deres fødsel), blodtype på børnene, hvis din blodtype er rhesus negativ, ige for at undersøge risikoen for, om børnene får allergi. Efter fødslen Vi tilstræber, at børnene hurtigst muligt kommer op til dig. Imidlertid bliver de ofte, lige efter de er født, overdraget til børnelægerne for at blive suget og undersøgt. Hvis børnene har det godt, bliver de lagt til brystet, og du får hjælp til at etablere den første amning. Vi tilstræber, at I får mest mulig ro i løbet af de første par timer efter fødslen til at etablere den første vigtige kontakt til jeres børn. Vi venter med at måle og veje dem, indtil de har fået mulighed for at blive lagt til brystet. Herefter vil en jordemoder undersøge børnene og give dem K-vitamin. 9

10 Hvis børnene har brug for at komme til børneafdelingen, transporteres de derop i en kuvøse (varmekasse). Vi vil så vidt muligt lade børnene være sammen, så selvom det måske kun er den ene, som har brug for at komme til børneafdelingen, bliver de sammen transporteret dertil. Din mand har mulighed for at følges med børnene til børneafdelingens neonatalafsnit B56 (6. etage). De første 2 timer efter fødslen er det vigtigt, at du forbliver på fødegangen, så vi kan holde øje med din blødning, og at livmoderen trækker sig sammen, som den skal. Forventet forløb ved planlagt kejsersnit Forberedelser til planlagt kejsersnit Hvis du skal have foretaget et planlagt kejsersnit, møder du til information og forberedelse i afsnit Y07 på 7. etage. Informationsdagen er 1-7 dage før kejsersnittet. Datoen for kejsersnittet får du sammen med datoen for informationsdagen. På informationsdagen i afsnittet vil I blive modtaget af et personalemedlem, som vil vejlede jer om kejsersnittet og indlæggelsesforløbet. Informationen vil foregå i gruppe. En læge vil skrive journal (hvis dette ikke allerede er sket), og du får taget blodprøver. Du skal også tale med en narkoselæge. Det vil som hovedregel ikke være muligt at overnatte på afsnit Y07 natten før kejsersnit. Forberedelse - hvad kan du selv gøre? Som udgangspunkt er det vigtigt, at du både før og efter kejsersnittet spiser en sund og proteinrig kost for at fremme sårhelingen og sikre, at du kommer dig hurtigt efter indgrebet. Vi fraråder, at du ryger. Du kan få hjælp til rygestop hos rygestopinstruktør / jordemoder Karin Asmussen på tlf mandag til torsdag kl I afsnittet har vi en film, som viser, hvordan kejsersnit og lokalbedøvelse i ryggen (spinalbedøvelse) foregår. Denne film vil vi se sammen med dig og din mand / pårørende, der skal være med til dit kejsersnit. 10

11 På operationsdagen - og natten inden Natten før kejsersnittet skal du faste fra midnat - dog må du drikke vand / saftevand indtil to timer før operationen. Om morgenen på operationsdagen skal du tage et bad. Du bør være ekstra omhyggelig med at gøre din navle ren. Du må gerne børste tænder. Du må ikke bære smykker, ur, neglelak eller makeup. Bedøvelse Du bliver lokalbedøvet med et lille stik i ryggen (spinalbedøvelse). Din mand / pårørende må være hos dig under hele forløbet. Hvis du derimod skal have foretaget kejsersnit i hel bedøvelse, kan din mand / pårørende ikke være hos dig under indgrebet. Personalet på operationsstuen Der vil være mange mennesker, som alle har en funktion. Narkoselægen og narkosesygeplejersken har ansvaret for bedøvelsen. De vil være omkring hovedgærdet af operationslejet. To fødselslæger forestår operationen, assisteret af en operationssygeplejerske. Der er to jordemødre, som tager imod børnene og tager dem med over til to børnelæger, som venter ved børnebordene. Hér får børnene evt. ilt og bliver suget for fostervand og bliver så pakket varmt ind og bragt over til dig og din mand, endnu før operationen er færdig. Efter kejsersnittet Hvis børnene har det godt og ikke er for små eller for tidligt fødte, forbliver de hos dig på operationsstuen og følges med dig bagefter. Hvis de har brug for at komme på børneafdelingen, kører de sammen derop og faderen kan gå med. Du vil komme på fødegangen eller opvågningsafsnittet (5. etage), ind.til bedøvelsen begynder at fortage sig, dvs. når du kan begynde at bevæge fødderne. Hvis børnene ikke er på børneafdelingen, følger de med dig og din mand på fødegangen, eller de 11

12 kommer snarest muligt over til dig på opvågningsafsnittet. Hér vil jordemoderen hjælpe til med at etablere den første amning. Cirka 2-4 timer efter fødslen kommer du til barselsafsnit Y07 (7. etage). Det normale barselsforløb Du vil blive flyttet på barselsafsnittet på afsnit Y07 på en enestue, så din mand kan være med i barselsforløbet. Du vil så vidt muligt blive passet af det samme personale under opholdet. Børnene kan være hos dig døgnet rundt, men der er også mulighed for, at afsnittets personale kan aflaste dig noget af tiden. Vi tilbyder indlæggelse i det omfang, du har brug for det, og vi tilbyder forskellige undersøgelser både af dig og børnene. Vi giver råd og vejledning omkring amning, søskende, spædbarnspleje, mv. 1. døgn Nogle børn sover meget, mens andre er mere vågne og har et stort suttebehov. De sutter af lyst og ikke så meget af sult. Børnene har medfødte depoter af væske og energi, som de tærer på de første par døgn. Da der imidlertid er to børn, vil det ind imellem være nødvendigt, i samråd med dig, at tilbyde børnene ekstra mad i form af modermælkserstatning. Det kan blive nødvendigt at give børnene mad gennem en sonde, hvis de er født for tidligt eller har lav fødselsvægt. Børnene bliver først lagt til at sutte hos dig og vil i de fleste tilfælde derefter blive tilbudt ekstra mælk. Mælken er allergivenlig, hvilket betyder at der er meget lille risiko for at barnet udvikler allergi over for den. Børnene tilbydes ekstra mælk, indtil du selv har tilstrækkeligt med mælk. I de første levedøgn har børnene jævnligt vandladning og har en sort og klistret afføring. 2. døgn Børnene bliver gradvist mere vågne. De sutter af lyst, men mere og mere også for at få mælk. Vandladning og afføring bliver mere sparsom. Vandladningen er typisk mere koncentreret og kan blive helt orange/rød. 3. døgn Børnenes medfødte væske- og energidepoter er ved at være brugt op og børnene vil have tabt sig lidt i vægt, hvilket er normalt. På dette tidspunkt vil bør- 12

13 nene spise hver time hos dig, og de vil stadig få tilbudt ekstra mælk. Der vil blive tilbudt hjælp til at bade børnene og information om spædbarnspleje døgn Du vil typisk begynde at få en tyngdefornemmelse af brysterne og begyndende brystspænding. Det kan dog være meget varierende, hvor udtalt det bliver. Børnene vil begynde at få hyppige grønlige, vandtynde eller grynede afføringer. De bliver fortsat tilbudt ekstra mælk. De følgende dage Mælkemængden er ved at være tilpasset børnenes behov og mængden af ekstra mælk bliver mindre og mindre. Afføringen bliver mere remouladeagtig, og børnene har oftest afføring flere gange daglig. Vandladningerne er store. Det tager ca. 3 uger, før amningen er fuldt etableret. På dette tidspunkt vil du producere den mængde mælk, som børnene har brug for. Brystmåltidet Brystmælken er sammensat, så det fuldt ud dækker børnenes behov. Den første del af mælken (formælken) er tynd og opfylder deres behov for væske og sukker. Den sidste del af mælken (bagmælken) har et stort fedtindhold og opfylder børnenes behov for energi og giver mæthedsfornemmelse i længere tid. Vi anbefaler, at børnene har hvert sit bryst, så mælkemængden i brystet 13

14 tilpasses det enkelte barn. Herved får hvert barn både formælken og bagmælken som nævnt ovenfor. Regionshospitalet Viborg arbejder ud fra det spædbarnsvenlige initiativ, som er kvalitetskriterier fremsat af WHO og UNICEF til fremme af amning på fødeog barselsafdelinger. Observation af brysterne Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at brystet er blødt efter en amning. Hvis ikke den dannede mælk udtømmes, kan der opstå mælkeknuder, som føles hårde og ømme. Det er derfor vigtigt, at børnene sutter, til brysterne er bløde. Hvis der er knuder efter en amning, kan man enten massere brystet eller forsøge at løsne mælken i et varmt brusebad. Hvis der opstår rødme af brystet, og hvis du får feber og bliver utilpas, er det vigtigt, at du kontakter os, da det eventuelt kan være forårsaget af brystbetændelse. Efter et kejsersnit Selvom børnene er født ved et kejsersnit, er de hos dig på stuen. Du vil hurtigt komme op igen efter operationen, men du vil have brug for smertestillende medicin i 4-6 dage. Du bør undgå hård fysisk aktivitet i to uger efter operationen. Du må bære, hvad der svarer til dit nyfødte barns vægt i en lift. Du skal lytte til din krop og afpasse din fysiske aktivitet efter den. Du bør være opmærksom på, om du får smerter, feber eller andet. I så fald skal du kontakte vagtlægen eller din egen læge. Børn på børneafdeling B56 Personalet på børneafdelingens neonatalafsnit B56 vil være behjælpeligt med spørgsmål og pleje af børnene, mens personalet på barselsafsnittet hjælper dig med spørgsmål og pleje, som vedrører dig selv og selve fødslen. 14

15 Hvis børnene er indlagt på børneafdelingen, vil vi bestræbe os på, at du hurtigst muligt bliver overflyttet til mor/barn-afsnittet, hvor du kan være tæt ved dem. Du vil dog forblive indlagt på barselsafsnittet, så længe du eventuelt har brug for pleje og behandling. Vi tilstræber, at du kan være sammen med dine børn så meget som muligt. Hvis du er sengeliggende efter fødslen, kan du blive kørt i sengen til B56. Er det enæggede eller tveæggede tvillinger? Dette spørgsmål vil rejse sig for mange af de par, som har fået tvillinger. I mange tilfælde har vi mulighed for at afgøre spørgsmålet under graviditeten, men ikke i alle. Hvis tvillingerne har forskelligt køn, ved vi, at de er tveæggede. Hvis tvillingerne har den ene hinde fælles, ved vi, at de er énæggede. Hvis ovennævnte ikke giver svaret, er der mulighed for at tage blodprøver på børnene. Men dette er et spørgsmål, I må tage op senere med jeres praktiserende læge. 15

16 Gode råd, når I kommer hjem Sundhedsplejersken vil oftest tage kontakt med jer inden for den første uge efter hjemkomsten. Mange mænd venter med at tage barselsorlov, til I kommer hjem, i stedet for at holde den inde på hospitalet. Prøv om muligt at få en rytme i dagligdagen. Få f.eks. børnene til at spise og sove samtidig. Skab gerne kontakt med andre tvillingeforældre f.eks. gennem sundhedsplejersken eller tvillingeforeningen Freja. Meld dig eventuelt til noget barselsgymnastik. Tag gerne imod hjælp fra familie og venner - de vil så gerne. Hvis indlæggelsen er forlænget på grund af børnene, kan du få udleveret en erklæring fra afsnittet til kommunen, så barselsorloven starter ved udskrivelsen. Held og lykke! Supplerende litteratur Bogen om tvillinger af Joan Tønder Grønning Text Expressen, 1997 Tvillingehåndbogen af Lene Lonnov Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, (kan også findes under Ti år med tvillinger - en brugsbog af Abelone Glahn Høst & Søn, København 2000 Tvillinge-pjecen fra børneafdeling B56, Regionshospitalet Viborg Tvillingeforeningen Freja OBST_gemelli.indd Hvid 120 g Ill.: Peter Mielche Tryk: Born Grafisk Tryk ApS Heibergs Allé Viborg Tlf Tlf. direkte (kvindeamb. Y18), (kvindeafsnit Y07, barselsgruppen)

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

Nedsynkning af underlivet

Nedsynkning af underlivet Information om operation for Nedsynkning af underlivet Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Gynækologisk Ambulatorium Indhold Hvad er nedsynkning?... 3 Hvad skal jeg gøre inden operationen?...

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Velkommen til Kysthospitalet: Med denne pjece ønsker vi dig velkommen til Kysthospitalet. Vi vil samtidig give dig nogle grundlæggende informationer om at

Læs mere

Første Trimester FØRSTE TRIMESTER. 1. Uge 2. Uge 3. Uge (2+0) 4. Uge (3+0) 5. Uge (4+0) 6. Uge (5+0)

Første Trimester FØRSTE TRIMESTER. 1. Uge 2. Uge 3. Uge (2+0) 4. Uge (3+0) 5. Uge (4+0) 6. Uge (5+0) Graviditetsbogen Den søde hemmelighed Det er nu et nyt kapitel i dit liv begynder - du træder ind i en ny tidsregning. Dag 1 i din nye tidsregning starter egentligt først, når jeres lille barn kommer til

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt

Læs mere

Gravid GRAVIDItet, fødsel og Den nye familie

Gravid GRAVIDItet, fødsel og Den nye familie Ulla Rode Gravid GRAVIDItet, fødsel og Den nye familie Hvad sker der under graviditeten? Hvordan får jeg en god start på amningen? Er den første tid som forældre virkelig så hård? Få svar og find gode

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

Gravid første gang GRAVIDITET, FØDSEL OG DEN NYE FAMILIE

Gravid første gang GRAVIDITET, FØDSEL OG DEN NYE FAMILIE ULLA RODE Gravid første gang GRAVIDITET, FØDSEL OG DEN NYE FAMILIE Hvad sker der under graviditeten? Hvordan får man en god start på amningen? Den første tid som forældre. Få svar på dette og meget mere.

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

BARN I VENTE Graviditet, fødsel, barselstid vejledning til gravide

BARN I VENTE Graviditet, fødsel, barselstid vejledning til gravide BARN I VENTE Graviditet, fødsel, barselstid vejledning til gravide BARN I VENTE Graviditet, fødsel, barselstid vejledning til gravide BARN I VENTE Graviditet, fødsel, barselstid vejledning til gravide

Læs mere

barn i vente Graviditet, fødsel, barselstid til kommende forældre

barn i vente Graviditet, fødsel, barselstid til kommende forældre barn i vente Graviditet, fødsel, barselstid til kommende forældre BARN I VENTE Graviditet, fødsel, barselstid Til kommende forældre 10 BARN I VENTE Graviditet, fødsel, barselstid Til kommende forældre

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Patientinformation. Kunstig hofte. Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstig hofte. Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstig hofte Kvalitet døgnet rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Hensigten med denne pjece er at give dig og dine pårørende en grundig information om det at skulle opereres og have indsat

Læs mere

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere