itool Original brugsanvisning Produktvejledning Nyt foto fm EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "itool Original brugsanvisning Produktvejledning Nyt foto 3002473-2011-04-15.fm EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov"

Transkript

1 Produktvejledning fm itool Nyt foto Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

2 1. Produktinformation Mekanisk montage El-installation Automatiknetværk Tilslutning af computernetværk Opsætning af computeren Ændre standard IP-adresse til unik IP-adresse Ændring af IP-adressen i itool Idriftsættelse og betjening Tekniske specifikationer Systemkrav for computer itool tekniske informationer Produktinformation EXHAUSTO itool er en server og datalogger som benyttes til styring og overvågning af ventilationsstyringerne: VEX100 (max. 5 stk.) MAC (max. 15 stk.) Netværk itool MOBILE itool danner forbindelse mellem ventiationsstyringen og et TCP/IP baseret netværk, eller et modembaseret netværk. Modellen itool MOBILE har desuden indbygget GSM/GPRS modem, og kan derved afsende SMS beskeder. itool indeholder program for: Visning af hjemmesider (HTML-kode og SVG-grafik). Datalogning (vises som hjemmeside eller overføres som XML-data). Konfigurering af styringerne. Etablering og konfigurering af netværk via hjælpeprogram. Bilag Find bilaget EXHAUSTO itool, Tecnical reference for the itool modbus interface bagest i vejledningen. 2/20

3 2. Mekanisk montage Placering itool MOBILE GSM-dækning itool leveres i en polycarbonatkasse, med gummimembraner for kabelgennemføringer. Monter kassen på et fast underlag ved brug af hullerne i hjørnerne. Kassen skal monteres således at gummimembranerne vender nedad. itool kan tages ud af kassen og monteres på DIN-skinne i en anden form for automatiktavle. Hvis itool MOBILE anvendes, skal det sikres at der opnås en god GSM-dækning. Der skal være særlig opmærksomhed, hvis itool monteres i ståltavle, i bygninger af jernbeton, eller hvis montagestedet har dårlig GSM dækning. Kontroller dækningen ved hjælp af en almindelig GSM-mobiltelefon. Monter eventuelt en ekstern antenne. EXHAUSTO kan levere ekstern antenne med 0 db eller 6 db forstærkning. Oversigtstegning A B C D E F Figur Beskrivelse Tilslutning af bussystem Tilslutning af antenne (kun itool MOBiLE) Tilslutning af forsyningsspænding Holder for SIM-kort (kun itool MOBiLE) Stik for modem (RS 232 seriel port) Stik for netværk (Ethernet RJ45) eller modbus 3/20

4 3. El-installation 3.1 Automatiknetværk Automatiknetværket er forbindelsen mellem itool og en eller flere ventilationsstyringer. Der skal anvendes egnede kabler, og netværket skal udføres med omhu. Netværk med bus-topologi Netværket kan udføres på forskellige måder, afhængig af aktuelle behov. Se eksemplerne herunder: Netværk med fri topologi Kabeltype og længde Termineringsmodstande Level IV kabel : 2x2xAWG22 Level IV Belden kabel: Type Bustopologi Max 1400 m Max 2700m Fri topologi Max 500 m kabel Max 400 m mellem to styringer Der skal anvendes termineringsmodstande*) som anvist af netværksudbyder. *)Ikke EXHAUSTO leverance. 4/20

5 Elektrisk tilslutning Bogstavkode Lederfarve Funktion OG Orange Spændingsforsyning 0V WH/OG Hvid/orange Spændingsforsyning +24V BU Blå LONWORKS bussignal A WH/BU Hvid/Blå LONWORKS bussignal B 3.2 Tilslutning af computernetværk Computernetværket er forbindelsen mellem itool og computeren som skal styre ventilationsstyringen. Forbindelsen kan etableres på flere måder, valgt efter hvordan man ønsker at styre. Forbindelse direkte mellem itool og computer Forbindelse mellem itool og lokalt netværk (LAN) Forbindelse mellem itool og Bredbånds internet Forbindelse mellem itool og computer ved brug af telefonmodem eller ISDN modem Forbindelse mellem itool og computer ved brug af GSM modem itool Computer net Kabel Brug Ethernet stik Brug Ethernet netværkskort Krydset patch kabel direkte i PC Brug Ethernet stik Tilslut til router eller lignende Almindeligt patch kabel Brug Ethernet stik Tilslut direkte til modem Almindeligt patch kabel Brug Seriel port Tilslut direkte til modem Serielt kabel 9-pol hun mod itool Monter SIM-kort i itool-mobile Etabler forbindelse via modem - 5/20

6 4. Opsætning af computeren 4.1 Ændre standard IP-adresse til unik IP-adresse For at kunne kommunikere på et TCP/IP netværk skal itools standard IP-adresse ændres til en unik IP-adresse. Denne adresse udleveres af internetudbyderen eller netværkets IT-ansvarlige. TCP/IP adressen ændres nemmest ved at tilslutte en computer til itool ved hjælp af et krydset patch-kabel og herefter åbne computerens browser. Opsætningen ændres ved at gennemføre nogle få handlinger. Det følgende er vist for en Windows XP computer - skærmbillederne kan variere lidt for andre styresystemer. Trin Handling 1 Vælg Kontrolpanel fra Start knappen. 2 Vælg Netværksforbindelser i mappen Kontrolpanel. 3 Højreklik på ikonet LAN-forbindelser og vælg Egenskaber : 4 Marker Internetprotokol (TCP/IP) og tryk på knappen Egenskaber. (forsættes...) 6/20

7 Trin Handling 5 Inden der ændres på opsætningen skal den aktuelle indstilling registreres, idet pc en skal føres tilbage til den oprindelige indstilling når itool er konfigureret. Marker Brug følgende IP-adresse skærmbilledet: og indtast IP-adresse og undernetmaske som vist på 6 Vælg OK 7 Vælg OK i vinduet Egenskaber for LAN-forbindelse. 7/20

8 4.2 Ændring af IP-adressen i itool Computeren og itool har nu en opsætning af IP-adresser, som gør at de kan kommunikere sammen. IP adressen i itool skal nu ændres så den kan kommunikere med internettet. Trin Handling 1 Start internet browseren. 2 Skriv følgende i browserens Adresselinie: 3 Der bedes om brugernavn og password. Ved leveringen er brugernavnet Admin og password admin. Bemærk store og små bogstaver skal skrives korrekt. Brugernavn og adgangskode kan ændres. 4 I feltet Ethernet Connection på billedet som fremkommer indtastes internetudbyderens faste IPadresse, Subnet Mask og Default Gateway. Det viste er kun et eksempel. Computeren skal derefter sættes tilbage til den oprindelig indstilling. Dette gøres på samme måde som vist i afsnit 4.1, ved indtastning af de oprindelige indstillinger. For det meste vil det kun være nødvendigt at markere Hent automatisk en IP-adresse. 8/20

9 5. Idriftsættelse og betjening SVG-viewer Konfigureringsprogram Inden der kan opnås kontakt til itool skal det sikres at der er installeret en SVG-viewer på computeren. Denne kan gratis installeres fra itool konfigureres ved hjælp af computerens browser. Der skabes forbindelse til itool ved at skrive IP-adressen i browserens adresselinie. Når forbindelsen er etableret vil der ved første opstart starte et konfigureringsguide. Guiden kan eventuelt køres flere gange hvis der ønskes ændringer. Adresselinie. Klik her for at køre konfigureringsguiden. Indkodning af styringer Konfigureringsprogrammet vil bede om ID-nummer for de enkelte styringer. Dette kan indtastes hvis det kendes, eller indkodes ved at trykke på styringens service-pin. Servicepin placering MAC11-22 MAC11-22 har en servicepin som kan påvirkes når nodens ID-nummer ønskes. Placering fremgår af billede. 9/20

10 Servicepin placering VEX100/200 VEX automatikkens styreprint har en servicepin som kan påvirkes når nodens IDnummer ønskes. Styreprintet er placeret forskelligt alt efter VEX-type. Placering af styreprint og servicepin fremgår af skema VEX-type Placering af styreprint Placering af servicepin VEX med ekstern klemrække. I automatikboks ved indblæsningsventilator. VEX med intern klemrække. På udtrækspladen. CTS-anlæg Hvis itool tilsluttes styringer som indgår i et CTS-anlæg, skal tilslutningen foretages på samme måde som for de andre komponenter på CTS-anlægget. Der skal dog ikke laves bindinger mellem itool og styringerne. Betjening Betjening af itool foregår fra computerens browser. Betjeningen er underlagt password for at hindre utilsigtet ændring af funktionen. Følgende brugernavne og passwords anvendes i grundopsætningen: Brugernavn Password Daglig betjening User user Ændring af opsætning i ventilator Service service styringer Ændringer i opsætning af itool Admin admin Ændring af password Hvis et password ændres, bør dette nedskrives og opbevares på et sikkert sted. 10/20

11 6. Tekniske specifikationer 6.1 Systemkrav for computer PC Software Program hvis data ønskes lagret Pentium II, 500MHz, 64Mbyte RAM samt modem eller Ethernet 10/100TbaseT netværkskort Explorer 5.5 eller nyere, Adobe Reader 6.0 (eller anden SVG-wiever) Excel XP eller lignende som behandler XML data 6.2 itool tekniske informationer Programhukommelse Datalager for ca 1 måned Alle data logges hvert 5. minut Netværkstilslutning RS232 - PPP protokol Telefonmodem, ISDN-modem RJ45 Ethernet 10/100Tbase netværksport TCP/IP protokol GSM modem (kun itool-mobile) ADSL, Bredbånd, Ethernet LAN GSM eller GPRS tilslutning Giver mulighed for afsendelse af SMS GPRS giver mulighed for internetforbindelse Spændingsforsyning 24VDC/24VAC Forsynes via netværk til styringen Max omgivelsestemperatur 0 C...40 C EMC Immunitet Emission EN EN /20

12 TechnicalreferencefortheiToolmodbusinterface. ForiToolversion2.10( ) 12/20

13 Overview ThisversionoftheExhaustoiToolwebserversupportsSCADAandHMIsystems,withthepossibilityto monitorandcontrolanumberofexhaustovexormac11installationsusingmodbusprotocol.themodbus connectionisthroughthecommonitoolserver. ThedevicesthataretobemonitoredthroughtheiToolshouldbeinstalledwiththeiTooldeviceinstallation wizard.theinstallationwizardcanberunfromthebuildinwebsiteoftheitool. TheiToolwillservebothasaremotewebaccesstoolandasaninterfaceforModbusmonitoringand control. Modbusinterface AlldatainformationavailableontheModbusinterfaceisintheformofModbusanalogholdingregisters startingataddress40001.notethatthisaddressisalsosometimesreferredtoasdataaddress0,especially whenthemastersupportsextendedregisteraddresses. Modbuselectricalslaveinterfaceoptionssupported: RS232Serialpointtopointinterface RS485Multidropinterface Protocoloptions: MODBUSASCII MODBUSRTU ThedefaultcommunicationparametersforiToolModbusslaveinterfaceis: RS485communication MODBUSRTUframing 19200baud,noparity,8databits,1stopbit SerialConnector Bothserialtypes,RS232CandRS485areconnectedtotheDSUB9maleconnectorontheiTool. ForthepointtopointRS232CconnectionthepinsarestandardconnectionforRD,TD,RTS,CTSandGND. Pin Name Description 2 RD Receivedata 3 SD Transmitdata 5 GND Signalground 7 RTS Readytosend 8 CTS Cleartosend 13/20

14 ThesearethepinsinDSUB9 Pin Name Description 5 C/gnd Commonsignalreference 6 A+ Noninvertingreceiveanddriveroutput 9 B Invertingreceiveanddriveroutput TheiToolsupportshalfduplextwowiremultipointRS485communication.Aspecialcablecanbesupplied forthers485connection,butthefollowingpinsinthedsub9connectorareusedforrs485: TheForRS485communicationsthereareafewthingsthatshouldbeconsidered.NormallytheRS485 communicationbusshouldbeterminatedwithappropriateresistorsatbothendsofthebusandalsoabias voltageshouldbeappliedtoensuregoodnoiseresistance.pleaserefertothers485(eia485)standardfor selectionofterminationandbias. TheiTooldoesnothaveanybuildinterminationofbiasresistors. EnablingModbusConfiguration WhentheiToolisinstalled,theModbusslaveprotocolcanbeenabledontheconfigurationpage.Thishas tobedonetousethemodbusfunctionofitool. TheotherconfigurationparameterfortheModbusinterfacecanalsobechangedfromthisbuildinweb page.whenyouareloggedontotheitool,gototheconfigurationpage. 14/20

15 Onthispageyoucanseeanoverviewoftheinstalleddevices,andbyclickingthelinkModbus Configurationonthebuttonofthepage,youopentheModbusconfigurationpage.ClickSubmitwhen changesarecompleted. 15/20

16 SupportedFunctionCodes Thefollowingfunctioncodesaresupportedinthecurrentversion. Function Description Holdingregisterread Writesingleholdingregister Diagnosticsloopback Writemultipleholdingregisters ModbusMemoryMap ThefollowingsectionisthereferencefortheModbusmemorymapoftheiTool.Theformatreferstoa formatreferencelastinthischapter.someformattingtypesarenotsupportedinthecurrentversion.this isprimarilyduetothelimitationof16bitmodbusregisters. TheModbusprotocoldefinesaprotocoladdressintherangefrom Ontheapplicationlevelthe Modbusdatamodeldividestheaddressrangeinto4blocks,andwithintheseblockuseadatamodel addressfrom1...n(ndependingonblock).allitoolregistersareplacedintheholdingregisterblockstarting atregister40001.intheprotocoldataframeholdingregister40001isaddressedas0000(hex)because 4XXXXisimplicit.Inthetablesbelowthe1basedholdingregisternumberisusedtodefinetheregisters. Eachdevicehasarangeofregisters.Inthefollowingtablesitispossibletolookuptheregisternumberfor thedifferentparameters. Device Firstregister Lastregister VEX VEX VEX VEX VEX MAC MAC MAC MAC MAC MAC MAC MAC MAC MAC MAC MAC MAC MAC MAC /20

17 OnlythefirstVEXislistedindetails.Theregisteraddressesoftheotherdevicescanbefoundfromthebase rangeinthetableaboveandthedetailsinthevex1table. Example:IfyouwanttofindregisteraddressofthenvoEffectiveOccuponVEX3. StartingaddressofVEX3isholdingregister40065(fromtableabove) IndexofthenvoEffectOccupis2(fromVEXtablebelow) RegisteraddressforVEX3nvoEffectOccupis =40067 Thisregisterisidentifieddifferentlydependingonthetoolsused: Holdingregister40067 Relativeonebasedholdingregister67 Physical(PDU)protocoladdress66(0042HEX) Informationonformattingofthevaluesintheregisterscanbefoundinthenextchapter. VEX1 Register Index Type VariabelName Format Comment R/W nvioccmancmd SNVT_occupancy R/W nvotime SNVT_time_stamp Notavailableinthisversion R nvoeffectoccup SNVT_occupancy R nvounitstatus SNVT_hvac_status Bypassinformation R/W nvifanspeedcmd SNVT_switch R nvofanspeedcmd SNVT_switch R nvofanspeedext SNVT_switch R nvofanspeedsup SNVT_switch R nvoextairflow SNVT_flow R nvosupairflow SNVT_flow R nvoextairpress SNVT_press_p R nvosupairpress SNVT_press_p R nvospaceco2 SNVT_ppm R nvospacerh SNVT_lev_percent R/W nvisetpoint SNVT_temp_p R nvosetpoint SNVT_temp_p R nvosupplytemp SNVT_temp_p R nvoextracttemp SNVT_temp_p R nvooutdoortemp SNVT_temp_p R nvoexhausttemp SNVT_temp_p R nvohcwreturntemp SNVT_temp_p R nvomvmreturntemp SNVT_temp_p R nvoheat SNVT_switch R nvocool SNVT_switch R nvoeffectsetpt SNVT_temp_p R/W nvialarmreset SNVT_switch R nvoalarm SNVT_switch 17/20

18 Register Index Type VariabelName Format Comment R nvoalarm1 SNVT_state R nvoalarm2 SNVT_state R nvoalarm3 SNVT_state R nvoalarm4 SNVT_state R nvoalarm5 SNVT_state MAC11 MAC1 Register Index Type VariabelName Format Comment R nvo01press SNVT_press_p R/W nci01pressrange SNVT_press_p R nvo02fanspeed SNVT_switch R nvo03fanspeedcmd SNVT_switch R nvo03alarminfo SNVT_str_asc Notavailableinthisversion R/W nvi03occcmd SNVT_occupancy R/W nvi03startcmd SNVT_switch R nvo03effectoccup SNVT_occupancy R nvo03outdoortemp SNVT_temp_p R nvo03start SNVT_switch R/W nci03alarmreset SNVT_switch R/W nci03alarmpress SNVT_press_p R/W nci03alarmtime SNVT_elapsed_tm Notavailableinthisversion R/W nci03controlkp SNVT_muldiv Notavailableinthisversion R/W nci03controlti SNVT_time_sec R/W nci03fanspeedmax SNVT_volt R/W nci03fanspeedmin SNVT_volt R/W nci03presshi SNVT_press_p R/W nci03presslo SNVT_press_p R/W nci03temphi SNVT_temp_p R/W nci03templo SNVT_temp_p FormatReference Name Min Max Resolutio Description n SNVT_flow l/sec Flowinliters/second.The16bitregisterholds flowwithoutscaling. SNVT_hvac_status % Onlyecon_outputistransferredasapercent level.thisisthecontrolsignalforbypassdamper orrotaryheatexchanger. SNVT_lev_cont % Continuouspercentagelevelinstepsof0.5%. Valueisonly8bitssohigh8bitsofholding registerisunused. SNVT_lev_percent % Highresolutionpercentagelevel.The16bit holdingregistershouldbeformattedasa16bit signedvalue. SNVT_occupancy 0 3(255) NA Occupancyaccordingtospecificvalues: 18/20

19 0=Occupied 1=Unoccupied 2=Bypass 3=Standby 255=Unspecified SNVT_ppm ppm Concentrationinpartspr.million.The16bit registerholdsconcentrationwithoutscaling. SNVT_press_p Pascal Pressure(gauge)Pascals.The16bitholding registershouldbeformattedasa16bitsigned value. SNVT_state Bitflags 16Bitflagsinasingleholdingregister. SNVT_switch % Iftranslationisenabled,theswitchvalueis translatedintoapercentagecompatiblevalue.if SNVT_switchvalueisvalid,thenormalpercentage range0..100%( )istransferred.if SNVT_switchisinvalid,thevaluewillbe SNVT_temp_p C TemperatureindegreeCelsius.The16bitholding registershouldbeformattedasa16bitsigned value. SNVT_time_sec Sec Elapsedtimeinseconds. SNVT_volt Volt Electricalvoltage. 19/20

20 Produktvejledning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.: Fax: EXHAUSTO GmbH Am Ockenheimer Graben 40 D Bingen-Kempten Tel.: Fax: NOVEMA Aggregater AS Industriveien 25 N-2021 Skedsmokorset Tel.: Fax: EXHAUSTO Ventilation Ltd. Unit 1, Pelham Court Pelham Place Broadfield - Crawley West Sussex - RH11 9SH Tel. +44 (0) Fax +44 (0) SCAN-PRO AG Postfach 74 CH-8117 Fällanden Tel.: Fax: BRAUTEK OY Ylistörmä 4H, PL 6 FIN ESPOO Tel.: Fax: INATHERM B.V. Vijzelweg 10 NL-5145 NK Waalwijk Tel.: Fax: BM Vallá hf Stórhöfda 23 IS-110 Reykjavik Tel.: Fax: EXHAUSTO AB Verkstadsgatan 13 S Mariestad Tel.: Fax:

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik 3004094-2011-08-29 El-installationsguide til VEX350H/360H med EXact-automatik El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

LK IHC Control Viewer Quick guide

LK IHC Control Viewer Quick guide LK IHC Control Viewer Quick guide Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Velkommen til LK IHC Control Viewer Denne folder indeholder en gennemgang af de mest almindelige

Læs mere

BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2 LON Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL LON Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk INDLEDNING

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

,3DVVEUXJHUYHMOHGQLQJ

,3DVVEUXJHUYHMOHGQLQJ ,3DVVEUXJHUYHMOHGQLQJ IPass er en billig måde at komme på internettet uanset hvor du befinder dig i verden. Københavns Universitet har lavet en aftale med ipass, som er repræsenteret i hele verden, omkring

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

FarmOnline WebLink. Teknisk Info

FarmOnline WebLink. Teknisk Info Teknisk Info Teknisk Info 3 1 Produktbeskrivelse er en hardware enhed med netværksfunktionalitet. Den kan dels fungere som fjernadgang via internettet, og dels sætte managementprogrammet FarmOnline Explorer

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning 0 0110101010 1100101010101000001 1010000010010100100010101100 1010010001010110001010100001101010101 01011000101010000110101010111001010101010000010 10100001101010101110010101010100000100101001000101011000

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT SIGN-OFF DOKUMENT KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: 87 430 44086 222 740 www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDEKONFIGURATION PRINT SERVER

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere