Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan (delplan) - Administrationen"

Transkript

1 Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1

2 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning side 2 2. Administrationen side 2 3. Formål med Administrationens Beredskabsplan side 2 4. Kommunikation side 3 5. Trusler mod administrationen side 3 6. Administrationens krisestab side 3 7. Forhold over for trusler side 4 8. Bilag side 5 1. Indledning Nærværende plan er en af flere delplaner til Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan. Planen omfatter alene det administrative beredskab, idet der i den overordnede beredskabsplan er tilsvarende delplaner for: Byggeri, Miljø og beredskab, Veje og forsyning, Plan og Kultur, Dagtilbud Børn, Undervisning, Børne- og Ungerådgivningen, Pleje og omsorg, Forebyggelse og sundhed. Et særligt forhold ved administrationen er en høj anvendelsesgrad af IT, denne delplan omhandler alene den generelle drift af IT, idet nødplaner for kommunens IT-systemer er en del af Faaborg -Midtfyn Kommunes IT-politik. Indeholdt i IT - politikens bilag 7 er også en IT-beredskabsplan målrettet mod nedbrud og driftsstop i IT-driften. 2. Administrationen Der er ca. 500 medarbejdere beskæftiget i administrationen. Der arbejdes hovedsageligt ud fra fem administrative bygninger. 1. Faaborg administrationsbygning, der er beliggende sammen med Bryggergården og Nørregade Ringe administrationsbygning, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 3. Broby administrationsbygning Østerågade 40, 5672 Nr. Broby 4. Ryslinge administrationsbygning, Gråbjergvej 3, 5856 Ryslinge, der er beliggende sammen med IT-afdelingen i det gamle bibliotek. 5. Bygmestervej 3, 5750 Ringe 3. Formål med Administrationens beredskabsplan I en katastrofesituation, eller ved anden driftsforstyrrelse, er det administrationens opgave, så længe som muligt, at videreføre de normale samfundsfunktioner eller reetablere disse efter materielle ødelæggelser og skader. Side 2

3 Men da også mindre nedbrud i den daglige drift har væsentlig betydning for gennemførelse af kommunens vitale funktioner, skal administrations-beredskabet også i disse situationer kunne etableres, således at kommunens administrative drift, hurtigst muligt kan genskabes efter nedbrud. Planen skal skabe forudsætninger for, at løsning af beredskabsopgaver kan gribes rationelt an. I det omfang det er nødvendigt, må visse opgaver, efter ledelsens nærmere bestemmelse, udskydes eller suspenderes for at ressourcerne kan anvendes på livsvigtige eller højere prioriterede opgaver. Udover de normale opgaver vil situationen kunne medføre, at administrationen pålægges uvante opgaver som led i beredskabsopbygningen. Her henvises til Beredskabslovens 57, der pålægger offentligt ansatte og ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner at udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og det civile beredskab, der pålægges dem. 4. Kommunikation Under en krise, eller et større driftstop, vil der være et ekstra pres fra medier, borgere, samarbejdsparter og andre interessenter for at få informationer. Dette emne vil ikke blive behandlet særskilt i denne delplan, der henvises i stedet for til Faaborg-Midtfyn Kommunes overordnede beredskabsplans afsnit med Krisekommunikation. 5. Trusler mod administrationen Den geografiske spredning af administrationsbygningerne gør, at det anses for meget usandsynligt, at flere eller alle bliver ramt på en gang. Dette vil næsten kun kunne forekomme ved et egentligt koordineret attentat. Derfor er der to mere sandsynlige scenarier som administrations beredskabsplan imødegår. Et driftstop som følge af strømsvigt, vandskade eller tilsvarende, hvor bygningerne som sådan stadig er anvendelige. En eller flere bygninger er ubrugeliggjort som følge af brand, svampe angreb, omfattende beskadigelse eller tilsvarende. 6. Administrationens krisestab Da eventuelle driftstop vurderes oftest at være begrænset til enkelte adresser, frem for i alle eller flere administrations bygninger på en gang, er administrationens krisestab relativ lille og består indledningsvis af Leder af rådhusfunktionen, og servicelederene fra Faaborg og Ringe. Staben kan efter behov udvides med chefen for Fællessekretariat og/eller en kommunikationsmedarbejder. Krisestaben kan nedsættes af borgmester, kommunaldirektør eller chefen for fællessekretariatet. Side 3

4 7. Forhold over for trusler Strømsvigt i administrationsbygningerne imødegås ved leje af generatorer. Generatorerne kan lejes på dag til dag basis, enten gennem forsyningsselskab, private selskaber eller ved beredskabskorpset (via beredskabschefen). Der kan være en periode af driftstop, hvor der ikke kan arbejdes i administrationen, men hvor en genhusning vil tage længere tid, end fremskaffelstiden af en generator. (Se bilag 3). For at formindske omfanget af en eventuel vandskade på kommunens papirarkiver, er der installeret vandalarmer i papirarkiverne, samt i særligt udsatte lokaler i kommunen. Alarmerne kører over G4S alarmsystemet. Der er ikke mange arbejdsstationer der er så lavt placeret, at de ville blive berørt af vandskade, så genhusning ses kun anvendt i meget sjældne tilfælde. I situationer hvor en eller flere bygninger er uanvendelige i længere tid, vedligeholdes den administrative drift ved genhusning af medarbejderne. Dels ved anvendelse af hjemmearbejdspladser, og dels ved placering ved tomme pladser i kommunens øvrige administrationsbygninger. I praksis sker det ved, at medarbejdere med hjemmearbejdsplads sendes hjem, både fra den afgivende og den modtagende bygning. De resterende medarbejdere fordeles så på de nu ledige arbejdsstationer. Der er i administrationen særlige funktioner, hvor borgerne skal kunne betjenes ved personlig fremmøde. Dette gør sig gældende for Borgmesteren, direktionen og borgerservice i Faaborg og Ringe. For borgmesteren og Direktionen udmønter det sig i, at de ikke i samme omfang, som de øvrige medarbejdere, kan anvende hjemmearbejdsplads, men skal genhuses i et kontor. Borgerservice i Ringe genhuses i bygningen på Bygmestervej 3, og borgerservice i Faaborg genhuses i det gamle bibliotek i Grønnegade 44. Skulle alle administrationsbygninger i kommunen blive uanvendelige på en gang må genhuses på skoler, plejehjem, mødelokaler osv. alt efter situationen. Det nødvendige antal PCér kan skaffes via skolernes beholdninger. Adgang til kommunens interne netværk kan sikres gennem et dag til dag indkøb af mobile bredbånds løsninger baseret på USB stik, og princippet om hjemmearbejdspladser. Der er i kommunen to lokaler med serverdrift, et primært i Ryslinge og et sekundært i Ringe. Men selvom langt den største del af driften afvikles fra Ryslinge, med Ringe som backup, er der enkelte systemer der køre i Ringe som primær og Ryslinge som backup. Serverrummet i Ryslinge er sikret med køleanlæg, UPS anlæg, temperatur alarmer, vandalarm, adgangsalarm samt et nødstrømsanlæg. Serverrummet i Ringe er sikret på samme måde bortset fra nødstrømsanlægget. Det anbefales derfor at der etableres et nødstrømsanlæg i Ringe, der modsvare anlægget i Ryslinge, da der ikke er nogen egentlig forskel i vigtigheden af de to server-rums drift. Side 4

5 8. Bilag 1. Oversigt over lokaler a. Lokaleopgørelse FMK total b. Lokaleopgørelse Broby c. Lokaleopgørelse Faaborg Bryggergården 2 d. Lokaleopgørelse Faaborg Bryggergården 6 e. Lokaleopgørelse Faaborg Nørregade 2 f. Lokaleopgørelse Faaborg Nørregade 4 g. Lokaleopgørelse Faaborg Mellemgade 15 h. Lokaleopgørelse Ringe i. Lokaleopgørelse Ryslinge 2. Plantegninger over lokaler a. Bryggergården 2 Stuen b. Bryggergården 2 1. sal c. Bryggergården 2 2. sal d. Bryggergården 6 e. Faaborg Rådhus stuen f. Faaborg Rådhus 1 sal g. Nørregade 2 Stuen h. Nørregade 2 1 sal i. Nørregade 4 stuen j. Nørregade 4 1 sal k. Nørregade 4 2 sal l. Broby m. Ringe n. Ryslinge 3. Liste over firmaer der udlejer generatorer med en effekt der modsvare en administrationsbygning. (Under udarbejdelse bl.a. ved Iver Hass) 4. Liste over medarbejdere der har hjemmearbejdsplads. (Under udarbejdelse ved HR staben) 5. Telefon liste over medlemmer af krisestaben Side 5

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version 1.0 15. januar 2007 CBL / SCE-IUa Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Samlet plan for sundhedsberedskabet

Samlet plan for sundhedsberedskabet Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm - Sådan sikrer du dig! Januar 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse Forord Denne vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm er første gang udgivet

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune August 2007 Karl Vogt-Nielsen, Pernille Hagedorn-Rasmussen og Inge Larsen CASA Evaluering af håndteringen

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere